Page 1

SKOVKVARTERET Rækkehuse

SKOV

1


2

FOTO BY & HAVN / OLE MALLING


INDHOLD

5 s.s.18

Bo, arbejd og lev i byen // Filosofien bag // Dit kvarter //

5 7 9

Rækkehusene // Facaderne //

13 15

Rækkehuse - type 1 // Rækkehuse - type 2 // Rækkehuse - type 2A //

18 24 30

Materialerne // Køkken // Køkken - hvidevarer // Badeværelse // Teknik //

35 37 39 41 43

Fordyb dig // Folkene bag // Grundejer- og ejerforening // Købet // Ørestad Syd // Verdens Største Bypark // Mere om //

45 46 49 51 55 57 58

Udgivet okt. 2015, version 2

s. 13

s. 18

s. 41 18


3 4

1

5

2

1

Byfælleden og Fælleden

2

Kalvebod Fælled Skole

3

Royal Arena

4

Skøjtehal

5

Daginstitutionen Lille Arena

6

Nye rækkehuse og lejligheder

7

Ny strøggade med butikker

8

Vestamager metro

s. 18 SKOVKVARTERET

Ny lokalplan (tillæg 2 til 398)

6

4

OVERSIGTSKORT BY TRANSFORM

8 7


BO, ARBEJD OG LEV I BYEN // Skovkvarteret - et byhuskvarter i Ørestad

fra det traditionelle parcelhus med have, og deres drøm er

Her skal det være trygt at sende børnene ud at lege, at

Du har Fælleden og skolen mod vest, børneinstitutionen

en bolig med god plads, nærhed til byen og uderum, som

stille sin cykel i skuret og at lade barnevognen stå på

på vej mod metroen i nordøst, den nye multiarena Royal

kræver så lidt arbejde som muligt.

terrassen.

med endnu flere rækkehuse. Lige der i smørhullet, der

Der mangler familieboliger i København, som den almin-

Trygheden udspringer også af den ro, som opstår, når du

ligger Skovkvarteret.

delige københavnerfamilie har råd til at betale. Det mener

forlader storbyens støj og drejer ind i Skovkvarteret.

Arena, mod nord og mod syd kommer et nyt boligområde

vi Skovkvarteret er. Vi har aldrig bygget noget, der ligger så tæt på den upolerede natur, og samtidig kun 12 minutter fra Kongens

I Skovkvarteret har du optimale muligheder for at få et

Nytorv med metroen. Det glæder vi os til.

alternativ til livet i forstaden. Du kan kombinere det bedste fra parcelhuset med livet i byen. Du bor tæt på byens

Skovkvarteret ligger i Arenakvarteret, der bliver et grønt

tilbud, men samtidig har du den store herlighedsværdi ved

og varieret bykvarter med direkte adgang til Fælleden i

at bo med Fælleden lige uden for dine vinduer.

Naturpark Amager.

Tryghed

Familier i byen

Vi har gjort os umage med, at Skovkvarteret bliver stedet,

Mange familier med børn vil gerne blive i byen, når lejlighe-

hvor du kan nyde privatlivets fred og samtidig opnå

den bliver for lille. Og rigtig mange familier har en drøm om

fordelene ved at tilhøre et attraktivt fællesskab. Børnene

I sommeren 2015 startede vi på at bygge de første

at finde en bolig med en altan eller endnu bedre - sin egen

kan lege sammen og få glæde af hinandens selskab, og I

25 rækkehuse med egen terrasse ud til de grønne og

terrasse. Men det er ikke nemt at finde i byen.

kan etablere gode naborelationer. Her er i det hele taget rig

åbne arealer og 23 lejligheder med egen altan. Når

mulighed for at skabe en tryg og god ramme omkring jeres

Skovkvarteret står færdigt, er der 74 rækkehuse og

familie.

99 lejligheder.

Andre familier flytter fra forstaden til byen, når børnene begynder at gå på gymnasiet eller studere. De kommer

5


” Det er ligesom en lille landsby her i andelsforeningen. Vi spiser sammen om sommeren, og vi passer hinandens børn og kæledyr på kryds og tværs. Vi har en fælleshave, hvor man altid kan finde en lille plet. Så møder man nogen af de andre, og børnene leger sammen. ” GERTRUD BAUN, JOURNALIST

6

HVERDAG I RADIORÆKKERNE // ØRESTAD NORD


FILOSOFIEN BAG // Verdens bedste by

Omtanke

Magasinet Monocle har tre gange kåret København som

Tetris A/S har, sammen med Polyform og Vilhelm Lauritzen

Du fornemmer dine omgivelser, og du er selv en del af

verdens bedste by at leve i. Og Københavns indbyggertal

Arkitekter, skabt filosofien bag Skovkvarteret og formet

dem, men du bestemmer selv, hvornår du vil være en del af

vokser lige nu med ca. 1.000 personer om måneden.

bygninger og fællesarealer med stor omtanke for kvarterets

fællesskabet, og hvornår du vil være privat.

fælleskab og funktion. En erfaring i Københavns Kommune er også, at et kvarter

Vi bliver flere. Vi bliver yngre. Vi slår rødder i byen. Vi lever i byen. Vi arbejder i byen. Vi deles om byen. Dette er brud-

Allerede i 2012 lavede vi et studie i samarbejde med Kø-

sammensat af forskellige boligtyper, og boligstørrelser

stykker af de strømninger, der er i København lige nu.

benhavns Kommune og arkitekterne Bertelsen & Scheving

giver en positiv variation i kvarterets beboere.

og Kornum Arkitekter af, hvordan et nyt byhuskvarter bør Vi flytter dagligstuen ud i byens rum, og vi deles om byens

bygges.

Skovkvarteret ligger i Arenakvarteret, der er en helt ny bydel sammensat af rækkehuse og lejligheder i forskellige

mange tilbud. Byen er en del af vores identitet. Det er ikke et sted, vi er. Byen er en del af det, vi er. Vi elsker at bo her,

Den fortættede landsby

og vi arbejder her, og cykler gerne rundt, #boarbejdlevibyen.

Studiet viser, at en bebyggelse i storbyen adskiller sig fra

størrelser, men også blandet med erhverv, institutioner og det nye oplevelsescenter, Royal Arena.

forstadens kvarterer ved at være kompakt og tæt. Det bliver en varieret bebyggelse omkring den karakte-

Der mangler familieboliger, som den almindelige københavnerfamilie har råd til at betale, og de er en forudsæt-

I Skovkvarteret vil du opleve nærværet og tilstedeværel-

ristiske byfælled, der strækker sig som et grønt åleje fra

ning for at byen kan fortsætte sin positive udvikling.

sen af naboerne. Du ved, at naboen er hjemme, for du ser

Fælleden til metroen, og trækker naturen direkte ind i

lysene i vinduerne fra din egen stue. Du ved, at naboens

landsbyen.

Vi bygger prisbevidste boliger, der er godt indrettet til de

børn er kørt i børnehave og skole, for du hørte, at de råbte

børnefamilier, der gerne vil blive i byen. Når børnefamilier-

farvel, da de kørte afsted på deres cykler.

ne flytter ud, bliver der plads til nye studerende og andre københavnere, der har et mindre behov for plads.

7


8


DIT KVARTER // Knap så poleret

Og når du skal på arbejde eller ind til byen, snupper du

Fællesskab

Skovkvarteret bliver en hyggelig enklave af huse omgivet

cyklen - eller metroen på en regnvejrsdag.

Vores erfaring er, at når så mange mennesker flytter ind

af fællesarealer med skovtræer, æbletræer og græsser,

samtidig i et nyt kvarter, spirrer initiativerne frem overalt

som trækker Fælleden helt ind mellem husene. Her er bare

Nybyggere

mere roligt, mindre asfalt og mindre parkagtigt, end vi

Hele Arenakvarteret er nyt, og du vil være en slags moderne

praktisk karakter. Forældre skiftes til at bringe børn til sam-

ellers kender det fra København.

nybygger, når du flytter ind i dit nye rækkehus. Du får et nyt

me institution, familier spiser sammen, ladies nigth out,

fællesskab i første omgang med dine nære naboer, senere

fodboldhold, løbeklubber, fastelavn for ungerne osv.

Gaderne mellem husene er bilfri lege og opholdsgade. Det

og der dannes mange nye fælleskaber af både social og

med kvarteret, og inden længe står hele bydelen færdig.

er altså dig og dine børn eller venner, der kommer i første

Måske kunne man drømme om en pop up restaurant, hvor Skovkvarteret og alle andre kvarterer i Arenakvarteret er

du bare kunne dukke op med din tallerken, spise et billigt

sammensat af ejerboliger, almene boliger, store og små

og hyggeligt måltid, leveret af en kok udefra, og bare hygge

Men hvad så, hvis du kommer hjem med bilen fuld af varer,

boliger, rækkehuse og lejligheder. I Skovkvarteret er det 3B

sammen med dine naboer uden at skulle tænke på indkøb

eller du får leveret et nyt spisebord? Du må gerne køre ind

der bygger almene boliger. Derfor vil du opleve en mangfol-

og madlavning den dag.

til din hoveddør og læsse af, så længe du kører stille og

dighed og variation både i arkitektur, men også i sammen-

respekterer livet i Skovkvarteret.

sætning af mennesker i kvarteret.

Lige nord for Skovkvarteret løber Byfælleden. Det er en

Det er en vigtig styrke for hverdagsliv, fælleskab og relatio-

indretter kan indrettes fx med værktøj, så du altid kan låne

grøn kile med et vandløb, der trækker Fælleden helt ind i

ner, at der bor børn og voksne, unge og ældre i kvarteret, der

en boremaskine, når du skal hænge ting op i lejligheden,

kvarteret. Bare tænk dig den ro og de muligheder det giver

har det til fælles, at de gerne vil bo, arbejde og leve i byen.

eller fikse din cykel. Det andet fælleshus kan du bruge,

række i Skovkvarteret.

Vi bygger 2 fælleshuse i Skovkvarteret som kan være med til at danne rammen om jeres nye fællesskab. Det ene

at bo så tæt på et kæmpe grønt område. Du kan gå direkte

når du skal samle mere end din nærmeste familie og når I

fra din hoveddør og ud på Fælleden, hvad enten du vil løbe

Trygheden ligger i mangfoldigheden men også i, at du har

holder fællesarrangementer i Skovkvarteret. Her er der også

en tur, gå en tur med en god veninde, lufte barnevognen,

et fællesskab med andre som dig selv. Det er din sikkerhed

en overdækning, hvor I kan samles, fx så børnene kan slå

eller tage på oplevelse med ungerne.

for, at du passer ind og altid hører til.

katten af tønden til fastelavn.

9


10

STEMNINGSBILLEDEAF AFGÅRDHAVEHUSENE RÆKKEHUSE MOD FÆLLESAREALER STEMNINGSBILLEDE I KIELGADE


11


KALVEBOD FÆLLED SKOLE

BOLDBANE

Sti

2A

2

2

2

Fælleshus

2

1

1 2A

1

2

2

2

1

1

2

2

1 2

1 ALMENE BOLIGER 3B

2A

2

se

1 2

Ejle

r Bil

les

Allé

12

RÆKKEHUSE I SKOVKVARTERET

j Ve s n

n rte

Ri

ch

o M d ar

Fælleshus


RÆKKEHUSENE // Vi bygger 74 rækkehusene i 2 og 3 etager med optimal ind-

Det er et ideelt rækkehus til en familie med de lidt større

retning, så der er plads til hhv. 3 eller 4 soveværelser, stue

børn, eller hvis du bare foretrækker god plads.

og køkken/alrum. Rækkehusene er fordelt på 3 typer og er

Type 2 og 2A

placeret i små klynger.

Type 2 og 2A er næsten ens. De er i 3 etager, men type 2A Du har plads til dig selv og dine børn. Du kommer ned på

har på øverste etage en terrasse istedet for et ekstra værel-

jorden på egen matrikel og har adgang til din egen terrasse

se. Du finder planer og indretning af rækkehusene for type 2

og i nogle huse endda med tagterrasse.

på s. 28-31 og type 2A på s. 34-37.

Hvis du har brug for mere opbevaring kan du tilkøbe et

Stueetagen har en entré med garderobe, et toilet og et lyst

ekstra opbevaringsrum i Cyprestårnet.

køkken/alrum med spiseplads ud mod terrassen.

Type 1

Fra stueetagen går du ad en åben trappe op til 1. sal, her

Type 1 rækkehusene er de største af de 3 typer rækkehuse.

har du stuen og et soveværelse. Videre op ad trappen til 2.

De er i 2 etager og i alt på 123-134 m . Du finder planer og

sal, hvor du har enten ét badeværelse og 2 værelser i type 2,

indretning af type 1 rækkehusene på side 22-25.

eller ét 1 værelse og én terrasse istedet for det ene værelse

2

i type 2A. I stueetagen træder du ind i et dejligt stort køkken med garderobe. Køkkenet ligger i sammenhæng med stuen der har

Enkelte type 2 rækkehuse har et taghus med udgang til en

vinduespartier fra gulv til loft, og direkte adgang til terras-

tagterrasse. Du kan også selv vælge at tilkøbe et taghus.

TYPE 1: 24 rækkehuse á 123-134 m2 i 2 etager

TYPE 2: 44 rækkehuse á 117-129 m2 i 3 etager

sen. Det er et fantastisk ekstra rum at have om sommeren. Type 2 rækkehusene er ideelle til børnefamilien med de små Fra stueetagen går du ad en åben trappe til første sal, hvor

børn og ligner vores populære rækkehuse i Radiorækkerne.

der ligger 4 værelser. Der er et ovenlys på 1 sal over trappen, som giver et flot lys ned gennem huset.

Vi tænker, at type 2A rækkehusene enten er perfekte til familien med et barn, eller et mere modent par, der måske

Du har både badeværelse med toilet i stueetagen og på 1. sal.

TYPE 2A: 6 rækkehuse á 107-118 m2 i 3 etager

kommer fra omegnen og gerne vil tæt på byen.

Ved indgangen til huset har du et skur, hvor du kan stille din cykel og andre ting.

13


FACADERNE // Facaden på rækkehusene er i mursten. Murstenene

Udover mursten og træ bruger vi galvaniseret stål til værn

varierer i type og farve, så husene er forskellige og gør

på hævede terrasser og tagterrasser.

bebyggelsen et interessant og levende sted at bo. Mursten giver også husene et gedigent udtryk der viser kvalitet.

Vinduerne har aluminiumsfarvede profiler udvendig. Det

Facaderne varierer i dybde med recesser, så der er et spil i

giver lidt kant, og står i flot kontrast til varmen i mursten,

de enkelte huse.

træ - og den omgivende natur. Alle materialer er valgt, så de kræver et så lidt vedligehold som muligt.

Facaderne i mursten kombineres med skure og taghuse i douglasgran, som giver et varmt og naturligt udtryk. Det bidrager til variationen i området, da materialerne reagerer og patinerer forskelligt, når de påvirkes af sol, regn og blæst.

14


PT449

WT170

PT445

PT450

PT453

Alufarvede vinduer

Douglasgran

FACADE

Mursten som Wienerberger. Farven på mursten varierer fra klynge til klyne. Følgende farver indgår: PT449, WT 170, PT445, PT450, PT453

TAG

Traditionelt tagpaptag med mos-sedum. Runde tagrender og nedløb i zink

TERRASSE Douglasgran VINDUER

Lavenergi træ/aluvindue, hvidlakeret træ inde, aluminiumsfarvet udvendig

HOVEDDØR

Alufarvede udvendig og hvide indvendig. Hoveddøren er massiv i type 1. I type 2 og 2A er det en glasdør

UDHUS

Douglasgran

POSTKASSE

På skur mod gade

15


16

RÆKKEHUSE I MURSTEN I NATURLIGE FARVER


17


RÆKKEHUSE TYPE 1

- SNIT OG FACADE //

Arealoversigt Grunden Huset Udhuset Terrassen

ca. 91 - 102 m2 ca. 123 - 134 m2 ca. 3 m2 ca. 11 m2

Soveværelse

Soveværelse

Terrasse

Skur Stue

SNIT

18

Køkken/Spisestue

Entré

GADEN

FACADE MOD TERRASSEN

FACADE MOD GADEN


- PLANER //

3,1

5,2

3,1 2,0

2,0

3,7

3,7

3,8

5,2

3,8

RÆKKEHUSE TYPE 1

2,7

2,7

1,8

1,8

VS

ovenlys

STUEPLAN

3,6

3,6

4,6

4,6

ovenlys

1. SAL

19

RækkehusRækkeh type 1


20

AFTENLYS I SOVEVÆRELSE, RÆKKEHUS TYPE 1


RÆKKEHUSE TYPE 1

- INDRETNING //

1. SAL

STUEPLAN

21


22

STUE I RÆKKEHUS TYPE 1


23


RÆKKEHUSE TYPE 2

- SNIT OG FACADE //

Arealoversigt Grunden Huset Udhuset Terrassen

ca. 57 - 76 m2 ca. 117 - 129 m2 ca. 3 m2 ca. 8 m2

Soveværelse

Badeværelse

Stue

Soveværelse

Soveværelse

Terrasse

Skur Entré

GADEN SNIT

24

Køkken

Spisestue

FACADE MOD TERRASSEN

FACADE MOD GADEN


- PLANER //

2,0

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

3,8

2,4

3,8

2,5

3,8

2,4

3,8

2,4

3,8

VS

1. SAL

sedum

sedum

sedum

3,3

3,3

3,3

STUEPLAN

3,8

6,0

2,4 3,6 2,4

3,8

6,0

2,4 3,6 2,4 Gard.

3,8

6,0

2,4 3,6

3,8

2,4

2,0

2,0

RÆKKEHUSE TYPE 2

2. SAL

sedum

sedum

sedum

25


26

KØKKEN MED SPISEPLADS I RÆKKEHUS TYPE 2 OG 2A


RÆKKEHUSE TYPE 2

- INDRETNING //

2. SAL

1. SAL

STUEPLAN

27


RÆKKEHUSE TYPE 2A

- SNIT OG FACADE //

Arealoversigt Grunden ca. 66 - 85 m2 Huset ca. 104 - 118 m2 Udhuset ca. 3 m2 Terrassen, terræn ca. 8 m2 Terrassen, 1 sal ca. 8 m2

Soveværelse

Stue

Stue

Badeværelse

Terrasse

Soveværelse

Skur

Terrasse Entré

GADEN SNIT

28

Køkken

Spisestue

FACADE MOD TERRASSEN

FACADE MOD GADEN


RÆKKEHUSE TYPE 2A

- SNIT OG FACADE //

3,5

3,5

3,6

3,3

3,3

VS

Gard. 2,4

2,6

2,5

2,4

2,4

2,2

3,5

/

29


30

AFTENLYS I STUEN, RÆKKEHUS TYPE 2A


RÆKKEHUSE TYPE 2A

STUEPLAN

- INDRETNING //

1. SAL

2. SAL

31


32

TORVET OG FÆLLESHUSET I TÅRNET I SKOVKVARTERET


33


34

OVERFLADER HER VIST I RÆKKEHUS TYPE 2 OG 2A


MATERIALERNE //

Indvendig er der hvidmalede vægge og lofter.

Entréen indrettes med skabe til teknik og garderobe.

Betonvægge er tunge, og jo tungere et materiale er, desto

Mellem etagerne går du ad en halvsvingstrappe, med hvide vanger, mens trin og håndliste er i massivt

bedre dæmpes gennemtrængende lyd. Det betyder,

I stueetagen får du grå klinker på gulvet. Det er let at

egetræ. Det er et flot element, der binder etagerne

at du ikke kan høre naboen på samme måde som i de

holde rent, og du skal ikke bekymre dig om gulvet, når

sammen.

gamle Københavnerlejligheder.

børnene går ind med fodtøj på.

Vinduespartierne har en størrelse, der gør rummene lyse

På de andre etager er gulvet lamelparket i eg. Der er

og venlige, men samtidig muliggør privatliv i

hvide døre med dørtrin og L-greb.

boligen.

VÆGGE

Fuldspartlede vægge, malet hvide

LOFTER

Hvidmalede betonlofter

DØRE

Plane hvide døre med L-greb

TRÆGULV

3 stavs lamelparket i egetræ, 15 mm, hvid mat lak (1. sal i type 1, og 1. og 2. sal i type 2 og 2A)

GULVKLINKE

Raggio Di Luna, lys grå, 300x600 mm (i stueetagen)

SKABE

HTH Mono med softluk som teknikskab og garderobe i entré

TRAPPE

Trappe med hvide vanger, trin i eg og værn med hvide balystre og håndliste i eg

35


36

OVERFLADER OG KØKKENTYPE, HER VIST I RÆKKEHUSE TYPE 1


VASK

KØKKEN // HTH køkken model Next med hvide elementer og hvid bordplade i laminat med planforsænket firkantet stålvask. Underskabene er indrettet med skuffer og hylder, og overskabene med hylder. ARMATUR

ELEMENTER

HTH Next med hvid sokkel

BORDPLADE

Hvid laminat, 30 mm, Trend

VASK

Planforsænket firkantet stålvask, som Inter Frame FR520, 520x380x180 mm

ARMATUR

Et-grebs-armatur i krom, som Grohe Eurosmart Cosmopolitan

37


38

KOGEPLADE SIEMENS EH631BE18E

OVN SIEMENS HB23A521S

EMHÆTTE (indbygning) SIEMENS LI23032SD

OPVASKEMASKINE SIEMENS SN66L081EU m. hvid front

KØL og FRYS SIEMENS KI38VV20


KØKKEN - HVIDEVARER // Der er ovn, induktionskogeplade, emhætte, fuldintegreret opvaskemaskine og køle-/fryseskab. Alle hårde hvidevarer leveres i Siemens, energiklasse A. Hvis der er produkter, der udgår, erstattes de af tilsvarende produkter i samme stil og kvalitet.

KOGEPLADE

4 induktionsplader med quickstart og boosterfunktion, minutur, timer og børnesikring.

EMHÆTTE

Til indbygning i overskab. Udføres med aktivt kulfilter, 64 dB

OVN

Integreret, 67 liter, 5 ovnfunktioner, front max 40 °C, temperatur 50 - 270 °C, energiklasse A - 20% og børnesikring

OPVASKEMASKINE

Integreret, 13 kuverter, 46 db (A), 6 programmer + 2 tillægsfunktioner, tidsforvalg, energiklasse A++ og tørrefunktion A

KØL/FRYS

Integreret, 217 l køl og 60 l frost, 40 db (A), energiklasse A+

39


VASKEMASKINE SIEMENS WM14K267DN

40

TØRRETUMBLER SIEMENS WT46B267DN


TOILET, BADEVÆRELSE OG HVIDEVARER // I rækkehuse type 1 er der 2 badeværelser. Vaskemaskine og tørretumbler står i badeværelsetpå 1. sal. I rækkehuse type 2 og 2A, er toilet i stuen og badeværelse på 2. sal. Vaskemaskine og tørretumbler står på badeværelset på 2. sal. Alle hårde hvidevarer leveres i Siemens. Hvis der er produkter, der udgår, erstattes de af tilsvarende produkter i samme stil og kvalitet.

VASKEMASKINE

SIEMENS 7 kg, vask: 53 dB, centrifugering: 73 dB, centrifugeringsevne B, energiklasse A+++

TØRRETUMBLER

8 kg, 65 dB, energiklasse B

GULV

Lys grå flise med lys grå fuge, som Marte Raggio di Luna. I badeværelser er formatet 200x600 mm og på toilet i stuen på type 2 og 2A er formatet 300x600 mm

VÆG

Hvid mat vægflise, 100x300 mm med lys grå fuge på badeværelse. På toilet i stuen på type 2 og 2A er væggene hvidmalede

TOILET

Ifö toilet med hvidt toiletsæde, gulvmodel i toiletrum, væghængt model i badeværelse

VASK PÅ TOILET

Ifö håndvask 50 cm

VASKESKAB

Hvidt skab med hvid helstøbt bordplade med vask

HÅNDVASK ARMATUR

Grohe, et-grebsarmatur

BRUSESYSTEM

Grohe brusebatteri med brusesæt

KROGE og TOILETPAPIR

To kroge og én toiletpapirholder i poleret stål

SPEJL

600x800 mm pålimet spejl over vask på toilet og indmuret spejl (i hele underskabets bredde) på badeværelse

41


42

VI STØBER FUNDAMENTET TIL SKOVKVARTERET


TEKNIK OG ANDET PRAKTISK //

AFFALD

Der etableres fælles mobilsug for dagrenovation og

miljøstation til sortering af aviser, pap, batterier og småt elektronik.

EL

Egen måler og HPFI gruppetavle. Stikkontakter og

udtag svarende til krav for boliger.

VARME Gulvvarme baseret på fjernvarme.

VENTILATION Ventilationsanlæg med varmegenvinding og udsugning i køkken, toilet og bad. Indblæsning i beboelsesrum med et luftskifte på ½ gang i timen.

RØGALARM

I henhold til lovgivningen.

TELEFON

Der føres kabel frem til teknikskab, så der er mulighed for at oprette telefon.

TV og BREDBÅND

Der føres kabel med TV signal frem til teknikskab.

Der udføres ét tv stik i stuen og tomrør til øvrige beboelsesrum.

Der er tilslutningspligt til You See / TDC TV-grundpakken. Bredbåndsforbindelse kan tilkøbes.

43


#boarbejdlevibyen


FORDYB DIG folkene bag grundejer og ejerforening hvordan køber jeg et hus ørestad syd verdens største bypark mere om


FOLKENE BAG //

Tetris A/S står bag Skovkvarteret. Vi har mange års erfaring med byggeri, og vi elsker og er stolte af det, vi bygger. Vi lægger vægt på ærlige og funktionelle byggerier. Det vi laver, er aldrig ligegyldigt – det har kant, og gør en forskel. Vi har tidligere udviklet Radiorækkerne, Frikvarteret og vi har flere boligprojekter på vej. Det er Rasmus Friis A/S, der bygger Skovkvarteret, Frikvarteret og har bygget Radiorækkerne. De er specialister i at styre og levere byggeri i høj kvalitet, og deres medarbejdere har stor erfaring i byggestyring og kvalitetssikring. På modsatte side er en kort præsentation af de medarbejdere i Tetris A/S og Rasmus Friis A/S, som I vil møde i projektet.

46


Rasmus har stiftet Tetris A/S og er idéma-

Søren er entreprisechef hos Rasmus Friis A/S.

geren bag Skovkvarteret. Rasmus er 43 år,

Søren er 45 år, uddannet bygningsingeniør og

uddannet tømrer og har arbejdet med byggeri

har 18 års erfaring i byggebranchen. Det er

og udvikling i mere end 25 år. Rasmus bor på

Sørens ansvar, at husene bliver projekteret og

Østerbro og familielivet i København er en

bygget, som vi har aftalt. Søren bor, arbejder

vigtig del af inspirationen til Skovkvarteret.

og lever i byen.

Kasper er entrepriseleder hos Rasmus Friis A/S. Mike er Projektchef hos Tetris A/S, han er 38

Kasper er 36 år, uddannet tømrer og bygnings-

år og har en baggrund som bygningskonstruk-

konstruktør og har 18 års erfaring i bygge-

tør. Mike har 12 års erfaring med byggeri og er

branchen. Kasper er ansvarlig for styring af

bindeleddet mellem arkitekt, entreprenør og

entreprenører, kvalitetssikring og aflevering,

køber. Mike vil ofte deltage ved åbent hus, hvor

og han er på byggepladsen hver dag, og har

I har rig mulighed for at snakke med ham.

været byggeleder på Radiorækkerne.

47


48


GRUNDEJER- OG EJERFORENINGER // Når I flytter ind i Skovkvartret, bliver I en del af et

Det er Grundejerforeningen Ørestad, der vedligeholder de

fællesskab. Boligen er jeres helt private ejendom, men

fælles veje og arealer i området udenfor Skovkvarteret. De

fællesarealerne ejer I sammen med de andre beboere i

står for snerydning og vedligehold af områdets veje og

Skovkvarteret.

pladser.

Derfor stifter vi Grundejerforeningen Skovkvarteret. Grund-

Grundejerforeningn Ørestad er repræsenteret i Vandlauget

ejerforeningen ejer og vedligeholder fællesarealerne og sørger

Ørestad og Vestamager Pumpedigelag. De har ansvaret for

for snerydning osv af fællesarealerne.

alle kanalerne i området.

Den fælles vej som giver adgang til hele Skovkvarteret og 3Bs

Grundejerforeningen Skovkvarteret er ansvarlig for

boligforening bliver vedligeholdt af Gårdlauget Skovkvarte-

snerydning, pasning af de fælles arealer og fælleshuse

ret. Der sidder repræsentater for både Grundejerforeningen

i Skovkvarteret. Grundejerforeningen Skovkvarteret får

Skovkvarteret og 3Bs boliger i det fælles gårdlaug.

overdraget ejerskabet af fællesarealerne i kvarteret, når vi har anlagt dem og i takt med, at de enkelte etaper bliver

Skovkvarteret er en del af Ørestad, og derfor er det

bygget. Indtil vi har solgt alle huse og lejligheder, er vi

obligatorisk at være medlem af Grundejerforeningen

med i Grundejerforeningen Skovkvareret og sørger for, at I

Ørestad. Det er Grundejerforeningen Skovkvarteret, der

kommer godt i gang.

bliver medlem af Grundejerforeningen Ørestad. 8-tallet og de andre boligeforeninger i området er alllerede medlem af Grundejerforeningen Ørestad.

49


” Vi har kigget på større lejlighed på Vesterbro og delehus med en anden familie på Østerbro. Der er så mange ting at tage hensyn til, når man laver en så vigtig investering som en bolig. Her i Radiorækkerne er der mange fordele. Kammeraterne er tæt på, ingen trafik og grønne arealer lige uden for døren. Samtidig behøver vi ikke at give afkald på det gode liv, hvor vi elsker at gå ud og spise og drikke god vin. Det er bare en cykeltur væk – så er vi i byen. ” RASMUS KOFOED, INDEHAVER AF KADEAU

50


HVORDAN KØBER JEG ET HUS? // Forbered dig Det er en stor beslutning at købe et rækkehus. Du har må-

Nu er du jo allerede i gang med at se på hus, ellers ville du

Banken hjælper dig også med vejledning i, hvad det bety-

ske slet ikke prøvet at købe en bolig før, eller kun prøvet at

ikke sidde og læse dette. Men inden du starter, eller når du

der for dig, at du køber en ny bolig nu, men først optager

købe en andelslejlighed. Vi har i andre projekter oplevet et

starter med at lede efter din nye bolig, er det en god idé at

lånet, når du skal betale for boligen ved indflytning.

stort behov for, at vi forklarer købsprocessen trin for trin,

lægge et budget, så du ved hvad du har råd til.

Selvom du er blevet forhåndsgodkendt i banken, vil banken

også selvom du har både banken og din egen advokat med.

vurdere den konkrete bolig, når du er klar til det. Du skal bruge budgettet for at kunne låne penge i banken.

Det vil vi prøve at gøre så simpelt som muligt her. Vores

Og som en del af din forberedelse er det en god idé at få

Det er også en god ide, at du gør dig klart, hvilke drømme

guide er konkret for projektet, men tager udgangspunkt i

det vi kalder en forhåndsgodkendelse i banken. Det er et

din nye bolig skal opfylde. Hvor skal den ligge? Hvor stor

guiden på www.boligejer.dk, som er udarbejdet i et tvær-

dokument der fortæller dig, hvor meget din nye bolig må

skal den være? Hvor mange værelser skal der være? Skal

fagligt offentligt samarbejde.

koste.

det være gammelt eller nyt? Gammelt er måske billigere i første omgang, men du får måske flere omkostninger i

Guiden har 4 faser: Forbered dig, undersøg og stil spørgs-

Når du er i banken, kan de hjælpe dig med at forklare de

hverdagen til vedligehold, varme og ting der går i stykker

mål, køb dit nye hus, flyt ind i dit nye hus.

forskellige lånetyper der findes i dag, så du kan tage stil-

osv.

ling til, om du vil have en fast udgift hver måned, eller om du vil have en lavere rente, men tilgengæld en risiko for at

Nu er du klar til at kaste dig ud på boligmarkedet.

din udgift ændrer sig.

51


Undersøg og stil spørgsmål

Køb dit nye hus

Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du vores

I Skovkvarteret køber du en ny bolig, som ikke er opført

Når du har besluttet dig for, hvilket hus du vil købe, under-

underskrift. Herefter deponerer du udbetalingen hos ejen-

endnu. Vi har gjort os umage for at lave denne præsentati-

skriver du en reservation hos ejendomsmægleren.

domsmægleren.

og som hjælper dig til, at du kan forestille dig boligen

Senest 5 hverdage efter du har reserveret, skal du under-

Du har fortrydelsesret i 6 hverdage efter vi har under-

endnu bedre.

skrive en købsaftale.

skrevet købsaftalen, hvor du kan afklare bank og advo-

on, der forhåbentlig giver svar på mange af dine spørgsmål

katforbehold. Når de 6 hverdage udløber skal du stille en Vi har et showroom, hvor du kan se materialerne, og møde

Efterfølgende får du tid til at gå købsaftalen igennem med

Living Homes. Vi deltager også i åbent hus, så du kan stille

din advokat og samtidig skal din bank godkende købet

alle de spørgsmål, du har på hjertet, og du er altid velkom-

endeligt.

Købsaftalen kan indeholde nogle betingelser, som skal opfyldes, inden aftalen er endelig. Disse betingelser kan fx.

ne til at ringe. Som sagt er det en fordel, hvis du på forhånd har aftalt

være, at du bliver godkendt i banken, eller at vi har solgt et

Snak også med din advokat om, hvilke ting du skal være

med din bank, hvor meget du kan betale for din nye bolig

minimum antal rækkehuse, før vi går i gang med at bygge

særligt opmærksom på, når du køber et projektsalg. Hvem

– så går processen hurtigere, og du kan nøjes med at

den etape, som din bolig er en del af.

står bag projektet? Har de prøvet det før? Kan vi se det de

fokusere på købsaftalen sammen med advokaten.

har bygget før?

52

bankgaranti på restkøbesummen.

Aftalen er endelig, når alle betingelser er opfyldt.


Flyt ind i din nye bolig Så er det bare at vente, indtil vi har bygget boligen færdig,

Hvis I er mange købere, der sammen vælger en byggetek-

Husk at melde flytning i god tid til Folkeregisteret og Post

og du kan flytte ind. Ventetiden kan være lang, og du er

niske rådgiver, tilbyder vi et tilskud på 2.500 kr. per bolig

Danmark, fx på Borger.dk.

selvfølgelig spændt på, om byggeriet går godt og nysgerrig

til at betale for hjælp med at gennemgå boligen, inden du

efter at se det færdige resultat. Vi vil gøre vores bedste

overtager den.

laver en refusionsopgørelse.

for at fortælle dig om byggeriet undervejs, og du kan følge byggeriet på Facebook i gruppen Skovkvarteret.

På den måde får du en tryg overlevering, og nu er du klar til at flytte ind.

Når handlen er endelig og udstykningen af din grund er på plads, udarbejder vi et skøde som bliver tinglyst.

Vi holder også et arrangement under byggeriet, så du har mulighed for at møde dine nye naboer.

Den dag vi afleverer aflæser vi vand, el og varme, og vi

Den dag du overtager dit nye hus, skal du deponere restkøbesummen, altså det beløb boligen koster minus det

1 og 5 år efter du har overtaget huset kommer vi og går

Når din bolig er færdig og klar til indflytning, gennemgår

beløb, du har deponeret. Samtidig frigives den bankgaranti

det igennem sammen med dig, så vi sikrer, at din nye bolig

vi boligen sammen med dig. Vi anbefaler, at du vælger en

du stillede, da du underskrev købsaftalen.

også fungerer efter du er flyttet ind.

byggeteknisk rådgiver, der kan hjælpe dig trygt igennem overleveringen.

Tillykke med dit nye hus!

53


Institutioner og skoler

Underholdning

1

M-husets Vuggestue

16

Ny biograf

2

Vuggestuen Sejlhuset

17

Royal Arena

3

Ørestad Gymnasium

4

Ørestad Skole

5

1 2 9 8

Kalvebod Fælled Skole

3

10 4 16 13 18

6

Daginstitutionen Lille Arena

7

Børnehuset 8-tallet

Skøjtehallen

18

17

14 19

20

6

5

14

Indkøb 8

Irma

9

Døgn Netto

10

Fields

11

Kervan - frugt & grønt

Transport 12

Ørestad metro og fjerntog

13

Motorvej mod DK og SE

14

Parkeringshuse

15

Vestamager metro 54

19

Byfælleden - rekreativt område

20

Kalvebod Fælled

15

11 7

14

12


ØRESTAD SYD // Et grønt åndehul

Rundt om Skovkvarteret kommer Byhusene, Kanalkvarte-

Ørestad Syd er et område fyldt med kontraster, fra Fæl-

ret, Fælledhusene med mange flere både rækkehuse og

ledens nærmest uendelige natur i vest til Ørestad Syds

lejligheder. En helt ny bydel fyldt med legekammerater og

arkitektoniske huse og moderne urbane udtryk.

nye venner.

Det er et område, som over de næste ti år, vil udvikle sig

Det tar’ kun 10 minutter

til en moderne bydel med 10.000 nye københavnere og

Når du bor i Ørestad Syd er det nemt og hurtigt at nå

mange nye arbejdspladser.

resten af København - og omegn. Med metroen kan du være på Christianshavn på 11 minutter, på Nørreport St.

Det kommer heldigvis ikke til at ændre på den vilde natur,

på 14 minutter og på Frederiksberg på 18 minutter.

som gør Ørestad Syd til noget særligt. Fælleden er en del af Naturpark Amager, som er fredet bl.a. for at beskytte

Lige nord for kvarteret kører Øresundstoget. Fra Ørestad

områdets rige fugleliv.

station er du i Lufthavnen på 6 minutter og videre til Malmö. I modsatte retning er der syv minutter til

Skovkvarteret bliver en fredelig oase med lys, ro og grønt.

Københavns Hovedbanegård.

Der kommer træer og græs, grønne stier, vandløb, kanaler mellem bygningerne. Det skaber ro og fryd for øjet og

Langs med Øresundsbanen løber Øresundsmotorvejen.

100 m til Skolen

giver lyst til at sætte sig med en kop kaffe på altanen eller

Med bil kommer du til f.eks. Malmö eller Hellerup på 15-16

150 m til Fælleden

terrassen og nyde livet og det, at der er højt til loftet i

minutter.

250 m til Lille Arena integreret institution

Skovkvarteret.

500 m til Vestamager metrostation 500 m motorvejen 1 km til Fields og den nye biograf med 9 sale 1 km til Fjerntog til resten af Danmark og Sverige

55


56

ARKEN PÅ FÆLLEDEN


VERDENS STØRSTE BYPARK // Historien

Naturlegeplads

Golfbane

Fælleden har kun været oven vande siden 1943, hvor det

Himmelhøj, der ligger et par stenkast fra indgangen nær-

Den nordlige del af Kalvebod Fælled er en golfbane, Royal

20 km store område blev inddæmmet som et beskæfti-

mest Vestamager metrostation, er delt op i temaer over de

Golf Center.

gelsesprojekt. Men naturen – ikke mindst fuglelivet – ind-

fire elementer ild, luft, vand og jord.

2

Man skal være medlem for at spille der, men alle kan fær-

tog det hurtigt. De første 40 år var det militært øvelsesterræn, men nu er det en fælled, som må være en af Verdens

Dens største installation, den over 50 meter lange Arken,

Største Byparker. Men i din bypark kan du lave meget mere

ligger som et stort strandet skib på den tidligere havbund.

des på området.

Madpakkehus og bålpladser

end slikke solskin og se børnene lege. Desuden er der Ildstedet, omkranset af 25 granstammer

Man bliver sulten af en dag i naturen, så rundt omkring på

Stier

med rod, der hver vejer fire tons og Insektskoven, hvor

Fælleden er der der 12 bålpladser, hvor du kan tilberede din

Med sine lange, asfalterede stier og veje og åbne landskab

man kan gemme sig mellem 370 sortsvedne egestammer.

mad, f.eks. af fisk, du selv har fanget og svampe og urter,

indbyder Fælleden til fysiske udfoldelser som løb, cykling,

du selv har fundet. Husk brænde.

ridning, geocaching, orienteringsløb, drageflyvning, rulle-

Badning

skøjteløb eller bare helt almindelige vandreture.

Det er muligt at bade fra Formidlingsbroen, der ligger på

Og ved Store Høj Søen/Kanonvej og Kanalvej/Ugandavej er

sydspidsen af Fælleden ved Dæmningsvej.

der madpakkehuse. Ved Naturcentret ligger også spiseste-

Fugle

det Traktørstedet.

Rundt om Klydesøreservatet er der fire fugleskjul, og der

Overnatning

er to fugleskjul ved Store Høj Søen, som ligger gemt midt i

I Fasanskoven og i Pinseskoven er der shelters, der kan

Fiskeri

rørskoven. På sydsiden af Hejresøen findes der et fugle-

reserveres. Desuden er der primitive lejrpladser ved Birke-

Man kan fiske ål, aborre, skaller m.m. i Birkedam, Trekant-

tårn, som også giver udsigt over Kongelunden og Køge

dam, ved Ottehøjsvejen i Pinseskoven samt ved Hejresøen.

søen, Store Høj Søen, i Hejresøen og i kanalen i Pinsesko-

Bugt.

ven. Man kan også fiske havørreder og hornfisk i Køge Bugt fra Birkedamsvej og Dæmningsvej på sydspidsen. Husk dit fisketegn.

57


MERE OM // Hvis du vil vide mere om Skovkvarteret eller de mennesker

Arkitekten - Vilhelm Lauritzen Arkitekter i samarbejde

Andre boliger af Tetris:

der står bag udviklingen af Skovkvarteret, kan du finde

med Polyform Arkitekter:

Læs om vores andre boligprojekter på www.tetris.as. Her

information her:

www.vla.dk

kan du både læse om vores 86 rækkehuse i Radiorækkerne

www.polyformarkitekter.dk

og det nye byhuskvarter vi bygger i Nordhavn - Frikvarteret

Skovkvarteret:

(www.frikvarteret.nu).

www.skovkvarteret.dk

Entreprenøren - Rasmus Friis A/S:

Her finder du sidste nyt, status på salget, billeder fra

www.rasmusfriis.dk

byggeriet, renderinger mv. Vi har indrettet et showroom på Richard Mortensens Vej 18, 2300 København S. Kontakt Living Homes for adgang til showroom eller kom

www.facebook.dk/tetrisas Læs mere om den nye bydel: http://www.orestad.dk/orestad-fakta/orestad-bydele/

Du kan også blive medlem af gruppen ”Skovkvarteret”

orestad_syd/arenakvarteret

på Facebook. Her kan du følge byggeriet af Skovkvarteret

forbi til åbent hus. Du kan se på hjemmesiden, hvornår der er åbent hus.

Følg Skovkvarteret og Tetris på Facebook:

efterhånden som det skrider frem. Det giver god tryghed Bøger, analyser og rapporter:

at kikke herind, både inden du køber, og du kan følge med,

“Sådan vil vi bo - i fremtiden. En bog om fremtidens bolig i

når du har købt.

Udvikleren - Tetris A/S:

København”. Udgivet af Tetris A/S i dec 2011. Kan rekvire-

www.tetris.as

res hos Tetris A/S eller læses på Tetris’ hjemmeside under

Endelig kan du også følge os på instagram på @tetrisas og

Eller kontakt Mike Bryde på mb@tetris.as

“Skriverier”.

@skovkvarteret_tetris.

Ejendomsmægleren - Living Homes A/S:

“Rækkehuse i bymæssig kontekst - en analyse af ræk-

Brug endelig gerne vores hashtag #boarbejdlevibyen.

www.livinghomes.dk

kehusbebyggelse”. Udarbejdet af Tetris A/S i samarbejde

Kontakt Living Homes på 7010 2019

med Bertelsen & Scheving Arkitekter, Kornum Arkitekter

Og mangler du noget, må du endelig ringe.

og Københavns Kommune. Den kan rekvireres hos Tetris eller læses på Tetris’ hjemmeside under “Skriverier”.

58

God fornøjelse!


59


60

MÆGLER:

UDVIKLER:

ARKITEKT:

ARKITEKT:

LIVING HOMES A/S Islands Brygge 43 2300 København S

TETRIS A/S Rentemestervej 14 2400 København NV

Vilhelm Lauritzen Arkitekter Wildersgade 41 1408 København K.

POLYFORM arkitekter aps Kigkurren 8M, 1.sal 2300 København S.

T: +45 7010 2019

T: +45 7011 8099

T: +45 3269 9000

T: +45 33327804

www.livinghomes.dk

www.tetris.as

www.vla.dk

www.polyformarkitekter.dk

Skovkvarteret rækkehuse  
Skovkvarteret rækkehuse  

Nye rækkehuse i Skovkvarteret, Arenakvarteret, Ørestad Syd. Rækkehuse i København