København - sådan vil vi arbejde

Page 41

FORTIDENS – OG FREMTIDENS BYGGERI

Alle kontorhuse til alle tider afspejler den måde, vi arbejder og kommunikerer på. Når arbejdet foregår oppe fra og ned, så er husene også tydeligt klassedelt fra direktør til laveste kontormedarbejder – direktørens kontor er imposant, mens kontormedarbejderens er simpelt funktionelt. Når arbejdet foregår i en flad organisation, så har direktøren måske ikke et kontor, og alle medarbejdere sidder i store åbne rum. Når al kommunikation foregår på papir, så er der masser af plads til ­ skrivestuer og e­nkeltmandskontorer, og man løber rundt i gange med alle ­papirerne. Når kommunikationen fore­går på internettet, så er der langt mindre funktionel trafik i et kontorhus. Der slentres i stedet under en pause i arbejdet.

Power Play huse De første kontorbygninger opstår helt tilbage i 1700-tallet, hvor man for første gang opfører bygninger til kontorbrug til ministerier og den offentlige forvaltning. Finansministeriets røde bygning ved ­siden af Børsen i København er måske den første kontorbygning i København. Bygningen ligner alle andre bygninger, som den enevældige kongemagt byggede: et hus i palæstil - her dog bygget pragmatisk i røde mursten. Det var kongen, der viste sin magt uden at pakke det hele ind i dyre stensorter. I dag ville vi kalde det for et Power Play hus, for det er bygget med sådan nogle koder, der siger ‘vi har styr på det’.

vise sin magt og sin rigdom. I slutningen af 1800-tallet miksede man historiske stilperioder eller tilsatte noget, der fortalte om det, firmaet lavede. Derfor fik en kontorbygning som ØK’s hovedsæde eksotiske, fremmedartede elementer, og rum blev iklædt træ fra Fjernøsten, så enhver gæst i huset var helt skarp på, at ØK havde været ude i verden og havde styr på handel med Østen. Arbejdet var dengang organiseret hierarkisk – oppefra og ned – og det afspejles i bygningens hierarki: store rum med flotte dekorationer til cheferne og små munkeceller til menige medarbejdere. Idag kan kontorbygninger stadig være vældig hierarkisk opbygget. Det handler om, hvordan den enkelte virksomhed organiserer arbejdet.

For mange virksomheder har målet med en kontorbygning ikke kun været at etablere rum til at arbejde i, men om at

41