__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SKOVKVARTERET Rækkehuse

SKOV

1


2

SKOVKVARTERET - SOMMEREN 2019


INDHOLD

s. 5

Velkommen til Ørestad // Filosofien bag Skovkvarteret // Dit kvarter //

5 7 9

Rækkehusene // Facaderne //

13 14

Rækkehuse - type 1 // Rækkehuse - type 2A // Rækkehuse - type 2B // Rækkehuse - type 3 //

18 24 28 32

Materialerne // Køkken // Køkken - hvidevarer // Badeværelse og hvidevarer // Teknik //

39 41 43 45 47

Fordyb dig // Folkene bag // Ejer- og grundejerforeninger // Købet // Ørestad Syd // Verdens største bypark // Mere om //

49 50 53 55 59 61 62

Udgivet februar 2020, version 3

s. 18

s. 13

s. 24

s. 41


3

4

2 5

1

6 7

1

Kalvebod Fælled

2

Byfælleden

3

Skøjtehal

4

Royal Arena

5

Daginstitution Lille Arena

6

Kommende kirke (bypark)

7

Kalvebod Fælled skole

8

Kommende strøggade

9

Vestamager Metrostation

SKOVKVARTERET

1 4

OVERSIGTSKORT FRA TRANSFORM

9 8

8


VELKOMMEN HJEM TIL SKOVKVARTERET // Et nyt byhuskvarter i Ørestad Syd I Skovkvarteret bor du med Kalvebod Fælled som din

Der mangler ordentlige, moderne familieboliger i Køben-

I sommeren 2015 startede vi på at bygge første

forhave, skolen som nabo, metroen mod sydøst, skøjtehal

havn, som den almindelige familie har råd til at betale.

etape af Skovkvarteret med 74 rækkehuse og

og Royal Arena lige om hjørnet. Mod syd kommer et nyt

Det mener vi, at Skovkvarteret er et godt bud på.

102 lejligheder.

forretninger. Lige dér - midt i naturen og tæt på byen ligger

I Skovkvarteret har du gode muligheder for at kombinere

Alle lejligheder og rækkehuse i første etape af

Skovkvarteret.

det bedste fra byens puls med forstadens ro. Her bor du

Skovkvarteret er solgt, og alle de nye beboere er

tæt på byens tilbud, og samtidig har du den store herlig-

flyttet ind.

boligområde med endnu flere rækkehuse og et strøg med

hedsværdi ved at bo med Kalvebod Fælled som forhave.

Midt i naturen - tæt på byen

I efteråret 2017 startede vi med at bygge etape

Mange familier med børn vil gerne blive i byen, når lejlig-

Tryghed

II af Skovkvarteret med 66 rækkehuse og 2

heden bliver for lille. Og rigtig mange familier har en drøm

Vi har gjort os umage med, at Skovkvarteret bliver stedet,

tårne med i alt 56 lejligheder.

om at finde en bolig, hvor børnene kan løbe direkte ud og

hvor der er plads til både privatliv, familieliv, byliv og fæl-

lege og hvor man har tæt kontakt til naboerne. Det er ikke

lesskab. Børnene kan lege sammen lige udenfor døren, og

Hele Skovkvarteret står færdigt i sommeren

nemt at finde midt i byen.

I kan etablere gode naborelationer. Her er i det hele taget

2020 med 140 rækkehuse og 7 tårne med ialt

rig mulighed for at skabe en tryg og god ramme omkring

158 lejligheder.

Andre familier flytter fra forstaden til byen, når børnene

jeres familie.

begynder at gå på gymnasiet eller studere. De kommer fra det traditionelle parcelhus med have, og deres drøm er

Trygheden udspringer også af den ro, som opstår, når du

en bolig med god plads, nærhed til byen og uderum, som

forlader storbyens støj og drejer ind i Skovkvarteret.

kræver så lidt arbejde som muligt.

5


” Det er ligesom en lille landsby [...] Vi spiser sammen om sommeren, og vi passer hinandens børn og kæledyr på kryds og tværs. Vi har en fælleshave, hvor man altid kan finde en lille plet. Så møder man nogen af de andre, og børnene leger sammen. ” GERTRUD BAUN, JOURNALIST Fra bogen - Sådan vil vi bo

6

HVERDAG I RADIORÆKKERNE // ØRESTAD NORD


FILOSOFIEN BAG // Verdens bedste by

Omtanke

Magasinet Monocle har tre gange kåret København som

Tetris A/S har, sammen med Sangberg og Vilhelm Lauritzen

Du fornemmer dine omgivelser, og du er selv en del af

verdens bedste by at leve i. Og København vokser hvert år.

Arkitekter, skabt filosofien bag Skovkvarteret og formet

dem, men du bestemmer selv, hvornår du vil være en del

bygninger og fællesarealer med stor omtanke for kvarterets

af fællesskabet, og hvornår du vil være privat.

Vi bliver flere. Vi bliver yngre. Vi slår rødder i byen. Vi lever

fælleskab og funktion. En erfaring i Københavns Kommune er også, at et kvarter

i byen. Vi arbejder i byen. Vi deles om byen. Dette er brudstykker af de strømninger, der er i København lige nu.

Allerede i 2012 lavede vi et studie i samarbejde med Køben-

sammensat af forskellige boligtyper, og boligstørrelser

havns Kommune og arkitekterne Bertelsen & Scheving

giver en positiv variation i kvarterets beboere.

Vi flytter dagligstuen ud i byens rum, og vi deles om byens

og Kornum Arkitekter af, hvordan et nyt byhuskvarter bør

mange tilbud. Byen er en del af vores identitet. Det er ikke

bygges.

Skovkvarteret ligger i Arenakvarteret, der er en helt ny

et sted, vi er. Byen er en del af det, vi er. Vi elsker at bo her, vi arbejder her, og cykler gerne rundt. Der mangler familieboliger, som den almindelige køben-

Den fortættede landsby

bydel sammensat af rækkehuse og lejligheder i forskellige

Studiet viser, at en bebyggelse i storbyen adskiller sig fra

størrelser, men også blandet med erhverv, institutioner

forstadens kvarterer ved at være kompakt og tæt.

og kultur- og fritidstilbud som Royal Arena, skøjtehallen og Ørestad Multihal.

havnerfamilie har råd til at betale, og de er en forudsætning for at byen kan fortsætte sin positive udvikling.

Den forjættede bydel

I Skovkvarteret oplever du nærvær og tilstedeværelsen af naboerne. Du ved, at naboen er hjemme, for du ser lysene

Det bliver en varieret bebyggelse omkring den karakte-

Vi bygger prisbevidste boliger, der er godt indrettet til de

i vinduerne fra din egen stue. Du ved, at naboens børn er

ristiske byfælled, der strækker sig som et grønt åleje fra

børnefamilier, der gerne vil blive i byen. Når børnefami-

kørt i børnehave og skole, for du hørte, at de råbte farvel,

Kalvebod Fælled til metroen, og trækker naturen direkte

lierne flytter ud fra brokvarterne, bliver der plads til nye

da de kørte afsted på deres cykler.

ind i kvarteret. Så her bor du midt i naturen og tæt på

studerende og andre københavnere, der har et mindre

byen.

behov for plads.

7


8


DIT KVARTER // Midt i naturen - tæt på byen

Nybyggere

Fællesskab

Skovkvarteret bliver en hyggelig enklave af huse omgivet

Hele Arenakvarteret er nyt, og du vil være en slags moderne

Når så mange mennesker flytter ind samtidig i et nyt kvar-

af fællesarealer med skovtræer, æbletræer og græs, som

nybygger, når du flytter ind i dit nye rækkehus. Du får et nyt

ter, spirer initiativerne frem og der dannes nye fælleskaber

trækker Kalvebod Fælled helt ind mellem husene. Her er

fællesskab i første omgang med dine nære naboer, senere

af både social og praktisk karakter. Forældre skiftes til at

mere roligt, mindre asfalt og knap så parkagtigt, som vi

med kvarteret, og inden længe står hele bydelen færdig.

bringe børn til samme institution, familier spiser sammen,

ellers kender København.

der opstår fodboldhold, løbeklubber, halloween- og fasteSkovkvarteret og de andre kvarterer i Arenakvarteret er et

lavnstraditioner osv.

Gaderne mellem husene er lege- og opholdsarealer. Det

mix af ejerboliger, lejeboliger, almene boliger, store og små

er altså dig, dine børn og dine venner, der kommer i første

boliger, rækkehuse og lejligheder. Derfor vil du opleve en

Måske holder der en dag en food truck, hvor du bare kan

række i Skovkvarteret.

mangfoldighed og variation både i arkitektur, men også i

dukke op med din tallerken, spise et billigt og hyggeligt

sammensætningen af mennesker i kvarteret.

måltid, og bare hygge sammen med dine naboer uden at

Men hvad så, hvis du kommer hjem med bilen fuld af varer,

skulle tænke på indkøb og madlavning den dag.

eller du får leveret et nyt spisebord? Du må selvfølgelig

Det er en vigtig styrke for hverdagsliv, fælleskab og re-

gerne køre ind til din hoveddør og læsse af, så længe du

lationer, at der både bor børn og voksne, unge og ældre i

I får et fælleslokale i Birketårnet. Her kan I holde fælles-

kører stille i Skovkvarteret.

kvarteret, så fællesskabet kan opstå på tværs.

arrangementer som fx fastelavn, se sport sammen, spise sammen eller dyrke yoga eller mindfullness. Ja, faktisk lige

Nord for Skovkvarteret løber Byfælleden. Det er en grøn

Trygheden ligger i mangfoldigheden men også i, at du har

præcis det I har lyst til. Vores erfaring er, at et fælleslokale

kile med et vandløb, der trækker Fælleden helt ind i kvarte-

et fællesskab med andre som dig selv.

er med til at skabe en god ramme om fællesskabet. Og så

ret. Forestil dig den ro og de muligheder det giver at bo så

har du samtidig mulighed for at leje det til dine egne private

tæt på et kæmpe grønt område. Du kan gå direkte fra din

arrangementer som julefrokost eller (rund) fødselsdag.

hoveddør og ud på Fælleden, hvad enten du vil løbe en tur, gå en tur, lufte barnevognen, eller tage på oplevelse med ungerne.

9


10

STEMNINGSBILLEDE AF STILLE GADER MELLEM HUSENE


11


LÆRKETÅRNET

BIRKETÅRNET Byfælleden

Kalvebod Fælled Skole

El

se

Kalvebod Fælled

le

il B r

e

Ejl 12

OVERSIGT MED BOLIGNUMRE

l sA

Al

fe lt

sV ej


RÆKKEHUSENE // Vi bygger samlet 140 rækkehuse i Skovkvarteret. De er

Lidt utraditionelt er der indgang på 1. sal, hvor husets første

fordelt på 3 typer og placeret i små blokke med 6 rækkehuse

terrassen ligger. Du finder planer og indretning af type 2A og

i hver. Rækkehusene er indrettet optimalt på 1½, 2½ eller

2B på hhv. s. 24-27 og s. 28-31.

3 plan med hhv. 2 eller 3 værelser, stue, køkken/alrum og terrasse. Foran hver blok ligger et skur, som er opdelt, så

Fra indgangen træder du ind i entreen med adgang til et

hvert rækkehus har sit eget isolerede, uopvarmede opbeva-

værelse og husets ene badeværelse. Ad en trappe kommer

ringsrum.

du til 2. sal med et stort soveværelse, et værelse og husets

TYPE 1 (2 stk): 22 rækkehuse á 73-79 m2 i 1½ plan

andet badeværelse. På 3. sal ligger et stort og gennemlyst

Type 1

køkken/alrum med spiseplads i åben forbindelse med stuen

Type 1 rækkehusene er de mindste af de 3 typer rækkehuse.

som har direkte adgang til den anden terrasse.

De er 73-79 m fordelt på 1½ plan. Du finder planer og indret2

ning af type 1 rækkehusene på side 18-21.

Type 3 Type 3 rækkehuset er 120-133 m fordelt på 3 plan. Du finder 2

I stueetagen træder du ind i en dejlig stor entré med adgang

TYPE 2A: 14 rækkehuse á 126-129 m2 i 2½ plan

planer og indretning af rækkehusene på s.32-35.

til husets badeværelse og et værelse. Et perfekt værelse til en teenager, der drømmer om egen indgang.

Stueplan har en entré med garderobe, badeværelse og et lyst køkken/alrum med spiseplads og direkte adgang til

Køkken/alrummet har vinduespartier der går helt til gulv og

terrassen. Rummet har et højt vinduesparti, som gennem-

giver direkte adgang til terrassen. Det er et fantastisk ekstra

lyser stueetagen.

rum at have om sommeren.

TYPE 2B: 8 rækkehuse á 124-127 m2 i 2½ plan

Fra stueplan går du ad en trappe op til 1. sal, hvor der er stue Fra stueetagen går du ad en trappe til første sal, hvor husets

og et soveværelse. Videre op ad trappen til 2. sal, hvor du

andet værelse ligger.

har endnu et badeværelse samt 2 værelser.

Type 2A og 2B Type 2 rækkehuse er 124-129 m2 fordelt på 2½ plan. Type 2A har en kæmpe tagterrasse på 3. sal, mens type 2B har en mere privat, tilbagetrukket terrasse på 3. sal.

TYPE 3 (2 stk): 22 rækkehuse á 120-133 m2 i 3 plan

13


FACADERNE // Facaden på rækkehusene er i mursten. Murstenene og

Udover mursten og træ bruger vi galvaniseret stål til værn

fugerne varierer i farve, så husene er forskellige og gør

på trapper, terrasser og tagterrasser.

bebyggelsen et interessant og levende sted at bo. Mursten giver også husene et gedigent udtryk, der

Vinduerne har aluminiumsfarvede profiler udvendig. Det

udstråler kvalitet. Facaderne varierer i deres fremspring,

giver lidt kant, og står i flot kontrast til varmen i mursten,

og skaber hyggelige kroge og hjørner.

træ og den omgivende natur.

Facaderne i mursten kombineres med skure og terrasser i

Alle materialer er valgt, så de kræver så lidt vedligehold

træ, som giver et varmt og naturligt udtryk. Det bidrager

som muligt.

til variationen i området, når materialerne patinerer forskelligt efterhånden som de påvirkes af vind og vejr.

14


B543 m mørk fuge

B543 m grå fuge

B542

Værn

Alufarvede vinduer

Thermowood

FACADE

Mursten som Strøjer Tegl. Rækkehuse 1, 2A og 2B: B543 Lyra med hhv. mørk og lys fuge. Rækkehuse type 3: B542 Laika med grå fuge

TAG

Traditionelt tagpaptag med mos-sedum. Runde tagrender og nedløb i zink

TERRASSE

Thermowood, varmebehandlet fyrretræ som giver træet en varm glød og en naturligt høj modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb

UDVENDIG TRAPPE

Galvaniseret stål

VÆRN Galvaniseret stål VINDUER

Lavenergi træ/aluvindue, hvidlakeret træ inde, alufarvet udvendig

HOVEDDØR

Glasdør. Alufarvet udvendig og hvid indvendig

SKUR

Thermowood, isoleret og uopvarmet

POSTKASSE

Ved eller på skur mod gade

15


16


17


RÆKKEHUSE TYPE 1

- SNIT OG FACADE //

Arealoversigt Huset Terrasse, terræn

73 - 79 m2 8 - 9 m2 SKOVKVARTERET II

2,8

+14.150 4 Tagplan

Stue

Køkken

2,6

+10.770 3 3.Sal

Soveværelse

Bad

Værelse

+7.770 2 2.Sal

Soveværelse

Bad

2,6

Indgang og terrasse Værelse

Stue

Bad

2,4

2,6

+4.770 1 1. Sal

Værelse

Terrasse +1.770 0 Stueetage

TERRASSEN

GADEN

FACADE MOD GADEN

GAVL

SNIT -1.630 -2 Fundament

BOLIGNUMMER

Snit - type 1

TEGN.TEKST

TEGN.

Rækkehus - Blok 3, snit MÅL

1:100

SAGSNR.

18

anførte mål fra væg til væg IKKE tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper m.m.

E

24 Januar 2020

TYPE 1 - SNIT 1:100

2015_10

SAGSNAVN

SKOVKVARTERET II

BYGHERRE Skovkvarteret II Aps BYGHERRE

SKOVKVARTERET II ApS

PROJEKT

SKOVKVARTERET II, ØRESTAD SYD, RÆKKEHUSENE

DATO

11

Rentemester 14 2400 København NV T: +45 70118099

Bygmestervej 55 2400 København NV

FACADE MOD TERRASSEN


RÆKKEHUSE TYPE 1

- PLANER //

1,9

2,1 1,9

Værelse

3,4

Bad

Bad

2,3

3,3

2,3

Teknikskab

4,3

3,0

Entré

Opbev 0,5

5,4

Køkken/stue

Opbev.

2,9

Opbev.

2,6

3,0

Værelse

Opbev . Opbev. Opbev. Opbev.

2.8

0,9

BOLIGNUMMER

4,1

Terrasse 9 m²

TEGN.TEKST

3,1

0,8 TEGN.

4,1

STUEPLAN

1. SAL

19 SAGSNR. SAGSNAVN

M


20

FACADER PÅ RÆKKEHUSE


RÆKKEHUSE TYPE 1

- INDRETNING //

STUEPLAN

1. SAL

21


22

TAGTERRASSE RÆKKEHUS TYPE 2A


23


RÆKKEHUSE TYPE 2A

- SNIT OG FACADE //

Arealoversigt Huset Terrassen, indgang Tagterrassen

126-129 m2 ca. 8 m2 24-47 m2

GADEN

TERRASSEN SNIT

24

FACADE MOD GADEN

FACADE MOD TERRASSEN


RÆKKEHUSE TYPE 2A

Terrasse 9m2

3,5 1,9

1,5

0,4

0,8

3,2

2,2

3,3 8,6

Køkken/stue

Bad

Terrasse 47 m²

Værelse

1,9

2. SAL

Værelse 12 m2

1,1

3,1

0,8

1,9

1. SAL

Gang

3,3

Bad

3,0

1,0

3,2

1,9

2,3

Bad

Ovn oppe

3,1

3,3 2,3

Bad

2,3

Værelse 2,3

Entré

2,4

Værelse Teknikskab

Værelse 6m2

3,1

Entré

Teknikskab

EL

0,4

2,1

Terrasse 8m2

- PLANER //

0,8 2,2

4,1

3. SAL

BOLIGNUMMER

Opbev.

Opbev.

TEGN.TEKST

25


RÆKKEHUSE TYPE 2A

1. SAL

26

- INDRETNING //

2. SAL


3. SAL

27


RÆKKEHUSE TYPE 2B

- SNIT OG FACADE //

Arealoversigt Huset Terrassen, indgang Terrassen, 3. sal

ca. 124 - 127 m2 ca. 8 m2 ca. 6 m2

+14.150 4 Tagplan

2,8

Terrasse Stue

Køkken

2,6

+10.770 3 3.Sal

Soveværelse

Bad

Værelse

Soveværelse

Bad

Værelse

Indgang og terrasse

2,6

2,6

+7.770 2 2.Sal

Stue

Bad

Terrasse

Værelse

2,4

2,6

+4.770 1 1. Sal

+1.770 0 Stueetage

GADEN

TERRASSEN

FACADE MOD GADEN

FACADE MOD TERRASSEN

SNIT -1.630 -2 Fundament

BOLIGNUMMER

Snit - type 2B

TEGN.TEKST

28

TEGN.

Rækkehus - Blok 3, snit MÅL

1:100

SAGSNR. SAGSNAVN BYGHERRE Skovkvarteret II Aps

DATO

2015_10 SKOVKVARTERET II Rentemester 14 2400 København NV T: +45 70118099


RÆKKEHUSE TYPE 2B

Terrasse 8m2 2,1

- PLANER //

Terrasse 9m2

3,5 1,5

0,4

2,2

0,8

3,2

2,3

Værelse

2,4

Værelse 6m2

Ovn oppe

3,1

Værelse

2,3

3,1

Entré

Teknikskab

0,4

1,9

3,3

3,3

Gang

0,8

1,5

1,0

Bad

Værelse

3,2

1,9

Bad

3,0

2,3

Bad

2,3

3,3

6,9

Køkken/stue

Terrasse 6 m²

BOLIGNUMMER

1,9 1,9

1,1

0,8 4,1

2,2

TEGN.TEKST

1. SAL

2. SAL

3. SAL

29

TEGN. SAGSNR. SAGSNAVN


30

AFTENSTEMNING I STUEN, RÆKKEHUS TYPE 2B


RÆKKEHUSE TYPE 2B

1. SAL

- INDRETNING //

2. SAL

3. SAL

31


RÆKKEHUSE TYPE 3

- SNIT OG FACADE //

Arealoversigt

Stue

Terasse

Værelse

Værelse

Køkken

Entrè

TERRASSEN

2,6

Bad

2,6

Soveværelse

120-133 m2 ca. 8-9 m2

2,6

Huset Terrassen, terræn

GADEN

Principsnit

FACADE MOD GADEN

FACADE MOD TERRASSEN

SNIT BOLIGNUMMER

Snit type 3

TEGN.TEKST

TEGN.

Rækkehus - Blok 3, snit MÅL

1:100

SAGSNR.

32

SAGSNAVN BYGHERRE Skovkvarteret II Aps

DATO

2015_10 SKOVKVARTERET II Rentemester 14 2400 København NV T: +45 70118099

Bygmestervej 55 2400 København NV T: +45 3133 0996


RÆKKEHUSE TYPE 3 Opbev.

Opbev.

1,9

Værelse 2,4

2,1

Entré

2,4

Bad

3,1

3,3

2,0

1,2

0,8

Værelse

2,5

1,9

2,2

Opbev. Opbev. Opbev.

Teknikskab

Opbev.

2,3

- PLANER //

3,3

3,3

3,3

Stue

Værelse

2,2

BOLIGNUM

2,2

3,0

5,3

5,6

Køkken

2,2

5,7

2,3

Opbev.

TEGN.TEKS

3,2

3,2

0,8

3,2

4,1

Terrasse 8m2

0,9 TEGN.

4,1

SAGSNR.

0,8

SAGSNAVN

4,1

BYGHERRE

STUEPLAN

1. SAL

2. SAL

33


34

KØKKEN/ALRUM I RÆKKEHUSE TYPE 3


RÆKKEHUSE TYPE 3

STUEN

- INDRETNING //

1. SAL

2. SAL

35


36

UDSIGTEN TIL KALVEBOD FÆLLED


37


DEPOTRUM MED GRØNT TAG

38


MATERIALERNE //

Indvendig er der hvidmalede vægge og lofter.

Teknik er placeret i et skab i entréen.

Der er hvide døre med L-greb.

bedre dæmpes gennemtrængende lyd. Det betyder,

I rækkehuse med direkte indgang fra gadeplan (type 1

Mellem etagerne går du ad en halvsvingstrappe, med

at du ikke kan høre naboen på samme måde som i de

og 3), får du grå klinker på gulvet i entréen. Det er let at

hvide vanger, mens trin og håndliste er i massivt

gamle københavnerlejligheder.

holde rent, når børnene går direkte ind med fodtøj på. I

egetræ. Det er et flot element, der binder etagerne

rækkehuse med indgang på 1. sal er der trægulve i hele

sammen.

Betonvægge er tunge, og jo tungere et materiale er, desto

Vinduespartierne har en størrelse, der gør rummene lyse

boligen.

og venlige, men samtidig muliggør privatliv i boligen.

I rækkehuse type 1 og 3 etableres et opbevaringsrum Alle gulve er lamelparket i eg.

VÆGGE

Fuldspartlede vægge, malet hvide

LOFTER

Hvidmalede betonlofter m. synlige spor

DØRE

Plane hvide døre med L-greb og hvide gerichter

TRÆGULV

3 stavs lamelparket i egetræ, 14 mm, hvid mat lak, hvidmalede paneler

GULVKLINKE

Raggio Di Luna, lys grå, 300x600 mm (entré i stueetagen)

SKAB

Svane Deco Hvid som teknikskab (m push åbning)

TRAPPE

Trappe med hvide vanger, trin i eg og håndliste i eg

under trappen i stueplan.

39


40

KØKKEN I RÆKKEHUS


VASK

KØKKEN // Svane køkken model Deco Hvid Grebsløs med hvide elementer og hvid bordplade i laminat og underlimet firkantet stålvask. Underskabene er indrettet med skuffer og hylder, og overskabene med hylder. ARMATUR

ELEMENTER

Svane Deco Hvid Grebsløs med hvid sokkel

BORDPLADE

Hvid Surface laminat, 30 mm (BP6980)

VASK

Underlimet firkantet stålvask, som Lavabo Kubus 500, 540x440x185 mm

ARMATUR

Et-grebs-armatur i krom, som Grohe Eurosmart Cosmopolitan

41


KOGEPLADE SIEMENS EU611BEB2E

42

EMHÆTTE (indbygning) SIEMENS LI64LB530

OVN SIEMENS iQ300 HB533ABROS

OPVASKEMASKINE SIEMENS SX836X00KE m. hvid front

KØL og FRYS SIEMENS KI87VVF30


KØKKEN - HVIDEVARER // Der er ovn, induktionskogeplade, emhætte, fuldintegreret opvaskemaskine og køle-/fryseskab. Alle hårde hvidevarer leveres i Siemens, energiklasse A eller bedre. Hvis der er produkter, der udgår, erstattes de af tilsvarende produkter i samme stil og kvalitet.

KOGEPLADE

4 induktionskogezoner med quickstart og boosterfunktion, minutur, timer og børnesikring.

EMHÆTTE

Til indbygning i overskab. Udføres med aktivt kulfilter, 3 hastigheder og ét intensivtrin, 59 dB, energiklasse A

OVN

66 liter, 5 ovnfunktioner, front max 40 °C (v. 180°), temperatur 50 - 270 °C, energiklasse A og børnesikring

OPVASKEMASKINE

Integreret, 13 kuverter, 44 db (A), 6 programmer + 3 tillægsfunktioner, tidsforvalg, energiklasse A++ og tørreevne A

KØL/FRYS

Integreret, 209 l køl og 63 l frost, 38 db (A), energiklasse A++

43


VASKEMASKINE SIEMENS WM14N0L7DN

44

TØRRETUMBLER SIEMENS WT43H007DN


BADEVÆRELSE OG HVIDEVARER // I rækkehuse type 1 er der ét badeværelse, mens type 2A, 2B og 3 har to badeværelser. Vaskemaskine og tørretumbler står i badeværelset på nederste etage. Alle hårde hvidevarer leveres i Siemens. Hvis der er produkter, der udgår, erstattes de af tilsvarende produkter i samme stil og kvalitet.

VASKEMASKINE

7 kg, vask: 54 dB, centrifugering: 75 dB, energiklasse A+++

TØRRETUMBLER

7 kg, 65 dB, energiklasse A+, kondenstørretumbler

GULV

Lys grå flise med lys grå fuge, som Marte Raggio di Luna format 200x600 mm

VÆG

Hvidmalede vægge og hvid mat vægflise, 100x300 mm med lys grå fuge i bruseniche

TOILET

Væghængt toilet med hvidt toiletsæde

VASKESKAB

Hvidt skab med hvid helstøbt bordplade med vask

HÅNDVASK ARMATUR

Et-grebsarmatur, som Grohe Eurosmart

BRUSESYSTEM

Brusebatteri med brusesæt, som Grohe GT1000

KROGE og TOILETPAPIR

To kroge og én toiletpapirholder i poleret stål

SPEJL

Spejl i hele vaskeskabets længde

45


46

ØRESTAD SYD - ARENA KVARTERET, SOMMEREN 2019


TEKNIK OG ANDET PRAKTISK //

OPBEVARINGSRUM

Type 1 og 3: Dels under trappen i stueplan og dels i skur.

Type 2A og 2B: I skur.

AFFALD

Der etableres fælles mobilsug for dagrenovation og

miljøstation til sortering af aviser, pap, batterier og småt elektronik.

EL

Egen måler og HPFI gruppetavle. Stikkontakter og

udtag svarende til krav for boliger.

VENTILATION

Ventilationsanlæg med varmegenvinding og udsugning i køkken og bad.

Luftskifte i beboelsesrum på ½ gang i timen.

VARME Gulvvarme baseret på fjernvarme. RØGSPJÆLD

I henhold til lovgivning vedrørende brandsektionering (type 2A, 2B og 3)

RØGALARM

I henhold til lovgivningen.

TV, BREDBÅND og

Der føres fiberkabel frem til teknikskab.

telefon

Der udføres ét tv-stik i stuen og tomrør til øvrige beboelsesrum.

Der er YouSee TV-grundpakken som udgangspunkt. Bredbåndsforbindelse kan tilkøbes.

47


skovkvarteret.dk


FORDYB DIG Folkene bag // Ejer- og grundejerforeninger // Hvordan køber jeg et hus? // Ørestad Syd // Verdens største bypark // Mere om... //


FOLKENE BAG //

Tetris A/S står bag Skovkvarteret. Vi har mange års erfaring med byggeri, og vi elsker og er stolte af det, vi bygger. Vi lægger vægt på ærlige og funktionelle byggerier. Det vi laver, er aldrig ligegyldigt – det har kant, og gør en forskel. Vi har tidligere udviklet Radiorækkerne i Ørestad Nord, Frikvarteret i Nordhavnen og vi har flere boligprojekter på vej. Det er Rasmus Friis A/S, der bygger Skovkvarteret og har bygget Frikvarteret og Radiorækkerne. De er specialister i at styre og levere byggeri i høj kvalitet, og deres medarbejdere har stor erfaring i byggestyring og kvalitetssikring. På næste side er en kort præsentation af de medarbejdere i Tetris A/S og Rasmus Friis A/S, som I vil møde i projektet.

50


Pernille er projektleder hos Tetris A/S. Hun har

Søren er entreprisechef hos Rasmus Friis A/S.

en baggrund som Civilingeniør med speciale i

Søren er uddannet bygningsingeniør og har

konstruktioner. Pernille har over 10 års erfaring

mere end 20 års erfaring i byggebranchen.

med byggeri og er bindeleddet mellem arkitekt,

Det er Sørens ansvar, at husene bliver projek-

entreprenør og mægler.

teret og bygget, som vi har aftalt.

Rasmus Friis er direktør og partner i TETRIS A/S.

Niklas er entrepriseleder hos Rasmus Friis A/S.

Han er en af hoveddrivkrafterne bag udviklingen

Han er uddannet Diplomingeniør og har over

af Skovkvarteret og har været med helt fra plan-

20 års erfaring i byggebranchen.

lægningen begyndte i 2014.

Niklas er ansvarlig for styring af entreprenører, kvalitetssikring og aflevering, og han er på byggepladsen hver dag.

51


52


EJER- OG GRUNDEJERFORENINGER // Når I flytter ind i Skovkvarteret, bliver I en del af et fælles-

De tre ejerforeninger der oprettes i kvarteret er:

skab. Boligen er jeres private ejendom, og fællesarealerne

Grundejerforeningen Skovkvarteret II får overdraget ejerskabet af fællesarealerne efterhånden som vi bliver

ejer I sammen med de andre beboere i kvarteret. Derfor

• Ejerforeningen Birketårnet,

færdige med dem. Indtil alle rækkehuse og lejligheder er

har vi oprettet tre ejerforeninger og en grundejerforening,

• Ejerforeningen Lærketårnet og

solgt, er vi med i Grundejerforeningen Skovkvarteret II og

der hver har ansvaret for forskellige dele af Skovkvarteret.

• Ejerforeningen Rækkehusene Skovkvarteret II.

sørger for, at I kommer godt i gang.

I kommer til at bo i Grundejerforeningen Skovkvarteret II –

Ejerforeningerne er hver især ansvarlige for bygningerne,

jeres naboer lige på den anden side af Else Alfelts Vej har

der er med i den pågældende ejerforening. På den måde

allerede fået navnet Grundejerforeningen Skovkvarteret.

skal beboerne i rækkehusene ikke tænke over elevatorer,

Begge områder udgør til sammen Skovkvarteret og deler

der skal vedligeholdes, mens beboere i tårnene ikke skal

udover det arkitektoniske udtryk også vores ambitioner

tænke på skure, der skal males. De tre Ejerforeninger er

om at lave et område med mere hygge og færre biler.

alle medlemmer i Grundejerforeningen Skovkvarteret II.

Da jeres område er etape 2 af det samlede byggeri, får jeres grundejerforening tilføjelsen ”II”.

Som ejerforening i Ørestad er I også med i en endnu større grundejerforening. Ejerforeningerne i Skovkvarteret II er

Grundejerforeningen ejer og vedligeholder fællesarealerne

obligatoriske medlemmer af Grundejerforeningen Ørestad

og sørger for renhold, snerydning, belysning m.v. Det er

City Syd sammen med bl.a. Hotel Crowne Plaza og Royal

også foreningen, der er ansvarlig for intranettet og hele

Arena. Foreningen driver parker, belysning, stiforløb, træer,

foreningens fælleshus i Birketårnet, hvor I både har mulig-

bede og boldbaner samt bidrager til de mange vandløb og

hed for at dele strikkeopskrifter og planlægge fester.

kanaler i området, der omkranser Skovkvarteret.

53


” Vi har kigget på større lejlighed på Vesterbro og delehus med en anden familie på Østerbro. Der er så mange ting at tage hensyn til, når man laver en så vigtig investering som en bolig. Her i Radiorækkerne er der mange fordele. Kammeraterne er tæt på, ingen trafik og grønne arealer lige uden for døren. Samtidig behøver vi ikke at give afkald på det gode liv, hvor vi elsker at gå ud og spise og drikke god vin. Det er bare en cykeltur væk – så er vi i byen. ” RASMUS KOFOED, INDEHAVER AF KADEAU

54


HVORDAN KØBER JEG ET HUS? // Forbered dig

Banken hjælper dig også med vejledning i, hvad det bety-

Det er en stor beslutning at købe dit helt eget rækkehus.

Nu er du nok allerede i gang med at se på hus, ellers ville

der for dig, at du køber en ny bolig nu, men først optager

Du har måske slet ikke prøvet at købe en ejerbolig før.

du ikke sidde og læse dette. Så hvis du ikke allerede har

lånet, når du skal betale for boligen ved indflytning.

Vi har itidligere oplevet et stort behov for, at vi forklarer

gjort det, er det en rigtig god idé at lægge et budget, så du

Selvom du er blevet forhåndsgodkendt i banken, vil banken

købsprocessen trin for trin - også selvom du har både

ved hvad du har råd til.

vurdere den konkrete bolig, når du har fundet den.

banken og din egen advokat med. Du skal også bruge budgettet for at kunne låne penge i

Det er også en god ide, at du gør dig klart, hvilke drømme

Det vil vi prøve at gøre så enkelt som muligt her. Vores

banken. Og som en del af din forberedelse er det en god

din nye bolig skal opfylde. Hvor skal den ligge? Hvor stor

guide er konkret for projektet, men tager udgangspunkt i

idé at få en forhåndsgodkendelse i banken. Det er et doku-

skal den være? Hvor mange værelser skal der være? Skal

guiden på www.boligejer.dk, som er udarbejdet i et tvær-

ment, der fortæller dig, hvor meget din nye bolig må koste.

det være gammelt eller nyt? Gammelt er måske billigere

fagligt offentligt samarbejde.

i første omgang, men du får måske flere omkostninger i Banken kan også hjælpe dig med at forklare de forskellige

hverdagen til vedligehold, varme og ting der går i stykker

Guiden har 4 faser:

lånetyper der findes i dag, så du kan tage stilling til, om

osv.

Forbered dig

du vil have en fast udgift hver måned, eller om du vil have

Undersøg og stil spørgsmål

en lavere rente, men tilgengæld en risiko for at din udgift

Køb dit nye hus

ændrer sig.

Flyt ind i dit nye hus

Nu er du klar til at kaste dig ud på boligmarkedet.

55


Undersøg og stil spørgsmål

Køb dit nye hus

I Skovkvarteret køber du en ny bolig, som snart er færdig.

Når du har besluttet dig for, hvilket hus du vil købe, under-

Vi har gjort os umage for at lave denne præsentation, der

skriver du en reservation hos ejendomsmægleren.

forhåbentlig giver svar på mange af dine spørgsmål og som hjælper dig til, at du kan forestille dig boligen endnu

Senest 5 hverdage efter du har reserveret, skal du under-

bedre.

skrive en købsaftale. Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du vores underskrift. Herefter stiller du en bank-

Vi har en prøvebolig, hvor du kan se materialerne, møde

garanti inden for 14 dage i samarbejde med din bank.

vores ejendomsmæglere og stille alle de spørgsmål, du har på hjertet, og du er altid velkomen til at ringe.

Du har den lovpligtige fortrydelsesret i 6 hverdage efter vi har underskrevet købsaftalen, og derefter yderligere 4

Snak også med din advokat om, hvilke ting du skal være

dage indtil du har afklaret bank- og advokatforbehold.

særligt opmærksom på, når du køber et projektsalg. Hvem

56

står bag projektet? Har de prøvet det før? Kan vi se det, de

Købsaftalen kan indeholde nogle betingelser, som skal

har bygget før?

opfyldes, inden aftalen er endelig


Flyt ind i din nye bolig Så er det bare at vente, til vi har bygget dit nye hjem

Hvis I er mange købere, der sammen vælger en bygge-

Den dag vi afleverer, aflæser vi vand, el og varme. Senere

færdigt. Vi vil gøre vores bedste for at fortælle dig om

tekniske rådgiver, tilbyder vi et tilskud på 2.500 kr. pr.

laver vi en refusionsopgørelse, dvs. en opgørelse over de

byggeriet undervejs, og du kan følge Skovkvarteret på

bolig til at betale for hjælp med at gennemgå boligen,

udgifter vi som sælger har betalt for køber efter overtagel-

Facebook og Instagram, så du kan se, hvordan byggeriet

inden du overtager den.

sedagen, fx. ejendomsskat og tilskud til byggesagkyndig.

På den måde får du en tryg overlevering, og nu er du klar til

Når du har overtaget dit nye hus, udarbejder vi et skøde

at flytte ind.

som bliver tinglyst.

Den dag du overtager dit nye hus, skal du deponere den

1 og 5 år efter du har overtaget huset kommer vi og går

Når din bolig er færdig og klar til indflytning, gennemgår vi

fulde købesum. Samtidig frigives den bankgaranti du

det igennem sammen med dig, så vi sikrer, at din nye bolig

boligen sammen med dig.

stillede, da du underskrev købsaftalen.

også fungerer efter du er flyttet ind.

Vi anbefaler, at du vælger en byggeteknisk rådgiver, der

Husk at melde flytning i god tid til Folkeregisteret og Post-

Tillykke med dit nye hus - og velkommen hjem til

kan hjælpe dig trygt igennem overleveringen.

Nord, fx på Borger.dk.

Skovkvarteret.

skrider frem. Vi holder også et arrangement under byggeriet, så du har mulighed for at møde dine nye naboer.

57


Institutioner og skoler

Underholdning

1

M-husets Vuggestue

17

Biograf

2

Vuggestuen Sejlhuset

18

Royal Arena

3

Ørestad Gymnasium

4

Ørestad Skole

5

1

2 10 9

Kalvebod Fælled Skole

3

11 4 17 14 19

6

Daginstitutionen Lille Arena

7

Børnehuset 8-tallet

8

Skøjtehallen

19

21

10

Døgn Netto

11

Fields

12

REMA 1000

6 5 8

Indkøb Irma

20

Byfælleden - rekreativt område

21

Kalvebod Fælled

15

12 16

15 7

Transport 13

Ørestad Metro og fjerntog

14

Motorvej mod DK og SE

15

Parkeringshuse

16

Vestamager Metro 58

15

20

Nyt børnehus

9

18

21

13


ØRESTAD SYD // Et grønt åndehul

Rundt om Skovkvarteret kommer Byhusene, Kanalkvar-

Ørestad Syd er et område fyldt med kontraster. Fra Kalve-

teret og Fælledhusene med mange flere rækkehuse og

bod Fælleds nærmest uendelige natur i vest til Ørestad

lejligheder. En helt ny bydel fyldt med legekammerater

Syds arkitektoniske huse og moderne urbane udtryk.

og nye venner.

Det er et område, som over de næste ti år vil udvikle sig

Det tar’ kun 12 minutter

til en moderne bydel med 20.000 nye københavnere og

Når du bor i Ørestad Syd er det nemt og hurtigt at nå

mange nye arbejdspladser.

resten af København - og omegn. Med metroen kan du være på Kongens Nytorv på kun 12 minutter og på

Den vilde og fedede natur, gør Ørestad Syd til noget helt

Ørestad station er der forbindelse til resten af verden for

særligt. Kalvebod Fælled er en del af Naturpark Amager,

du er i lufthavnen på 6 minutter. I den modsatte retning

som er fredet bl.a. for at beskytte områdets rige fugleliv.

er der syv minutter til Københavns Hovedbanegård.

Skovkvarteret bliver en fredelig oase med lys, ro og grønt.

Langs med Øresundsbanen løber Øresundsmotorvejen.

Der kommer træer, græs og grønne stier mellem bygning-

Herfra kommer du let til Malmö og alle andre steder.

erne. Det skaber ro og giver lyst til at sætte sig med en kop kaffe på altanen eller terrassen og nyde at der er højt til loftet i Skovkvarteret.

50 m til Kalvebod Fælled 300 m til nærmeste institution 50 m til Kalvebod Fælled skole 500 m til Vestamager metrostation 500 m til motorvejen 1 km til Fields og den nye biograf 1 km til Fjerntog til resten af Danmark og Sverige

59


60

ARKEN PÅ KALVEBOD FÆLLED


VERDENS STØRSTE BYPARK // Historien

Naturlegeplads

Golfbane

Kalvebod Fælled har kun været oven vande siden 1943,

Himmelhøj, der ligger et par stenkast fra indgangen nær-

Den nordlige del af Kalvebod Fælled er en golfbane, Royal

hvor det 20 km store område blev inddæmmet som et

mest Vestamager metrostation, er delt op i temaer over de

Golf Center.

beskæftigelsesprojekt. Men naturen – ikke mindst fugle-

fire elementer ild, luft, vand og jord.

2

Man skal være medlem for at spille der, men alle kan fær-

livet – indtog det hurtigt. De første 40 år var det militært øvelsesterræn, men nu er det en fælled, og en af Verdens

Dens største installation, den over 50 meter lange Arken,

Største Byparker. Men i din bypark kan du lave meget mere

ligger som et stort strandet skib på den tidligere havbund.

des på området.

Madpakkehus og bålpladser

end slikke solskin og se børnene lege. Desuden er der Ildstedet, omkranset af 25 granstammer

Man bliver sulten af en dag i naturen, så rundt omkring på

Stier

med rod, der hver vejer fire tons og Insektskoven, hvor

Kalvebod Fælled er der 12 bålpladser, hvor du kan tilberede

Med sine lange, asfalterede stier og veje og åbne landskab

man kan gemme sig mellem 370 sortsvedne egestammer.

din mad, f.eks. af fisk, du selv har fanget og svampe og

indbyder Kalvebod Fælled til fysiske udfoldelser som løb,

urter, du selv har fundet. Husk brænde.

cykling, ridning, geocaching, orienteringsløb, drageflyvning,

Badning

rulleskøjteløb eller bare helt almindelige vandreture.

Det er muligt at bade fra Formidlingsbroen, der ligger på

Og ved Store Høj Søen/Kanonvej og Kanalvej/Ugandavej er

sydspidsen af Kalvebod Fælled ved Dæmningsvej.

der madpakkehuse. Ved Naturcentret ligger også spiseste-

Fugle

det Traktørstedet.

Rundt om Klydesøreservatet er der fire fugleskjul, og der

Overnatning

er to fugleskjul ved Store Høj Søen, som ligger gemt midt i

I Fasanskoven og i Pinseskoven er der shelters, der kan

Fiskeri

rørskoven. På sydsiden af Hejresøen findes der et fugle-

reserveres. Desuden er der primitive lejrpladser ved Birke-

Man kan fiske ål, aborre, skaller m.m. i Birkedam, Trekant-

tårn, som også giver udsigt over Kongelunden og Køge

dam, ved Ottehøjsvejen i Pinseskoven samt ved Hejresøen.

søen, Store Høj Søen, i Hejresøen og i kanalen i Pinse-

Bugt.

skoven. Man kan også fiske havørreder og hornfisk i Køge Bugt fra Birkedamsvej og Dæmningsvej på sydspidsen. Husk dit fisketegn.

61


MERE OM... // Hvis du vil vide mere om Skovkvarteret eller om os, der

Andre boliger af Tetris:

Følg Skovkvarteret og Tetris på Facebook:

står bag udviklingen af kvarteret, kan du finde information

Læs om vores andre boligprojekter på www.tetris.as.

https://www.facebook.com/Skovkvarteret/

her.

Her kan du både læse om 86 rækkehuse i Radiorækkerne og 44 boliger Frikvarteret.

På skovkvarteret.dk finder du sidste nyt, status på salget,

Du kan også blive medlem af gruppen ”Skovkvarteret” på Facebook. Her kan du følge byggeriet af Skovkvarteret

billeder fra byggeriet, renderinger mv. Vi har indrettet en

Udvikleren - Tetris A/S:

efterhånden som det skrider frem. Det giver god tryghed

prøvebolig - lige ud til Kalvebod Fælled. Du finder adressen

www.tetris.as

at kikke herind, både inden du køber, og du kan følge med,

på Google Maps.

Kontakt Pernille Karstoft på pk@tetris.as

når du har købt.

Kontakt vores ejendomsmægler for at se prøveboligen eller

Arkitekten - Sangberg Arkitekter:

Endelig kan du også følge os på instagram på @tetrisas og

kom forbi til åbent hus. Du finder datoerne for åbent hus

www.sangberg.com

@skovkvarteret.

Entreprenøren - Rasmus Friis A/S:

Læs mere om den nye bydel:

www.rasmusfriis.dk

https://byoghavn.dk/orestad/

på http://skovkvarteret.dk/aabenthus/ Bøger, analyser og rapporter: “Sådan vil vi bo - i fremtiden. En bog om fremtidens bolig i København”. Udgivet af Tetris A/S i december 2011. Kan

Mangler du noget, må du endelig ringe.

bestilles hos Tetris A/S. God fornøjelse - og velkommen hjem til Skovkvarteret “Rækkehuse i bymæssig kontekst - en analyse af rækkehusbebyggelse”. Udarbejdet af Tetris A/S i samarbejde med Bertelsen & Scheving Arkitekter, Kornum Arkitekter og Københavns Kommune. Den kan bestilles hos Tetris.

62


HØR HER

Vi har produceret 6 små fortællinger, der giver dig en forsmag på livet i Skovkvarteret. Du finder dem på skovkvarteret.dk/omraadet eller ved at scanne koden. God lyttelyst.

63


TETRIS A/S Rentemestervej 14 2400 København NV T: +45 7011 8099 www.tetris.as

64

Profile for Rasmus Friis A/S

Rækkehuse i Skovkvarteret 2020