Page 1

Design

Fysik

Sport

Intro

Dansk

Studitur

Tysk

Medier

10. klasseskolen ved Milestedet

Musical

Matematik

Musik

Projekt

Drama

Billedkunst

Fremtid

Engelsk


VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR PÅ 10. KLASSESKOLEN VED MILESTEDET


Du sidder nu med vores nye flyer i hænderne. Hvis du vil gå i 10. klasse i Rødovre skal du skynde dig at læse videre. Vi hedder 10. klasseskolen ved Milestedet – i daglig tale blot Milestedet – hvilket er navnet på det uddannelsescenter i Rødovre, som vores skole er en del af. Her er endvidere ungdomsskole, klub og cafébibliotek. På Milestedet får du et anderledes og udfordrende skoleår. Du bliver en del af et levende ungdomsmiljø, hvor du møder nye kammerater og lærere. Vi kan tilbyde gode rammer med store lyse og veludstyrede faglokaler, SmartBoards i alle klasser, teatersal, kantine og meget mere. Skolen lægger vægt på en undervisning, der i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og behov. Ligeledes er det vigtigt for os, at du udvikler dig fagligt og får mulighed for at dyrke dine kreative sider og dine interesser. Sidst men ikke mindst vil vores studievejleder i samarbejde med lærerne hjælpe dig til at træffe den rigtige beslutning om din videre uddannelse. Når du går på Milestedet, skal du vælge en af vores 4 linjer: • STUDIE • MERKANTIL • KROP & STIL • PRAKTISK Du kan læse mere om de fire linjer længere fremme i vores flyer. Fælles for alle linjer er, at du undervises i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. Derudover tilbyder skolen dig en række tilbudsfag som fx tysk og fysik samt mere kreative fag som musik, design, drama og meget andet. Hvordan du end sammensætter dit 10. klasseforløb, har du mulighed for at afslutte skoleåret med 10. klasseprøven eller folkeskolens afgangsprøve. Vi glæder os til at samarbejde med dig om et anderledes og spændende skoleår! Med venlig hilsen Rasmus Bøje Afdelingsleder


DET PRAKTISKE: Skolens adresse er:

10. klasseskolen ved Milestedet Nørrekær 8 2610 Rødovre

Tlf: 36378400 / 36378383

www: www.rk.dk/10klasse


TILMELDING – HVORDAN? Tilmeldingen til skoleåret foregår på skolens hjemmeside eller ved henvendelse til skolen. I januar/februar holder vi informationsmøde for interesserede elever og forældre. Se vores hjemmeside for den nøjagtige dato og tidspunkt. Mødet foregår i skolens kantine. Husk at du kan gå på 10. klasseskolen ved Milestedet uanset, hvor du bor. Traditionelt kommer næsten halvdelen af vore elever hvert år fra andre kommuner end Rødovre.

10. klasseskolen kan du også møde både på Facebook og Twitter – se hvordan på vores hjemmeside. Eller scan koden her med din smartphone og kom direkte på Facebook!

www.rk.dk/10klasse


AKTIVITETER:

Introforløb, Studietur, Musical, Brobygning, Fællessamling, Obligatorisk Selvvalgt Opgave, Praktik, Projektuger, Foredrag, Terminsprøver, Skolefodbold, Skolen i biografen, Studievejledning

Intro

Studietur

Musical

FAG & TILBUDSFAG:

Dansk, Matematik, Engelsk

Tysk, Fysik, Sport, Musik, Medie, Design, Billedkunst, Samfundsfag, Musical, Håndarbejde, Madlavning, Drama

Drama

Fysik

Billedkunst


STUDIE

· Forberedelse til de gymnasiale uddannelser Hvis du er sikker på, at du vil fortsætte på en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF) efter 10. klasse, skal du vælge STUDIE linjen. STUDIE · er målrettet mod de gymnasiale uddannelser · har et højt fagligt niveau · stiler mod eksamen på FS10-niveau i alle fag ·h  ar to obligatoriske brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse eller i et praktikforhold

På STUDIE forventer vi · at du tager ansvar for din egen læring og skolegang ·a  t dit faglige niveau svarer til ønsket om en gymnasial uddannelse STUDIE har skemalagte studietimer inden for bl.a. · samfundsfag · studieteknik · projektarbejde · notatteknik · lektiehjælp


MERKANTIL

· 10. klasse med fast brobygningsforløb på CPH WEST På MERKANTIL linjen undervises vi på CPH WEST i Ishøj 2 dage om ugen i en længere periode i efteråret. Her får du kendskab til en spændende og bred uddannelse, og du får indblik i områder som

· Kontor og handel · Butik og salg · Iværksætteri

Undervisningen foregår på CPH WEST som projektarbejde, men du kommer også til at snuse til mange forskellige og praktiske fag som fx

· Markedsføring · Kommunikation · Planlægning · Erhvervsøkonomi · International handel og meget mere

De øvrige dage undervises du på 10. klasseskolen i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk og eventuelt i tysk og fysik. Senere skal du, i stedet for timerne på CPH WEST, vælge imellem vores mange tilbudsfag.


KROP & STIL

· 10. klasse med fast brobygningsforløb på CPH WEST

På KROP & STIL undervises vi på CPH WEST i Ishøj 2 dage om ugen i en længere periode i efteråret. Dette er den kreative og praktiske uddannelse. Du får indblik i spændende områder som:

· Beklædningshåndværker · Frisør · Kosmetiker · Wellnessassistent · Fitnessinstruktør

De øvrige dage undervises du på 10. klasseskolen i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk og eventuelt i tysk og fysik. Senere skal du, i stedet for timerne på CPH WEST, vælge imellem vores mange tilbudsfag.


PRAKTISK

· Den praktiske linje Kan du bruge dit hoved og dine hænder? Går du i tanker om at blive håndværker? Eller vil du gerne arbejde med børn, unge og ældre? Så skal du vælge PRAKTISK.

På PRAKTISK linje er vi på praktisk arbejde 2 dage om ugen i en længere periode i efteråret. Du kan vælge imellem

· Brobygningsforløb på teknisk skole, hvor du får undervisning inden for områderne murer, tømrer, vvs, elektriker mv. · Praktikforløb indenfor områderne sundhed, omsorg og pædagogik fx i børnehaver, vuggestuer eller plejehjem.

De øvrige dage undervises du på 10. klasseskolen i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk og eventuelt i tysk og fysik. Senere skal du, i stedet for timerne i praktik, vælge mellem vores mange tilbudsfag.


www.rk.dk/10klasse

Rødovre 10. klasse skole  
Rødovre 10. klasse skole  

Folder for 10. klasseskolen ved Milestedet

Advertisement