Page 1

PRAKTIKGUIDE På KEA vil vi gerne gøre det nemt for virksomheder at tage en af vores studerende i praktik, så vi har forsøgt at samle den information, som virksomheder typisk efterspørger, i denne guide.


Alle KEAs praktikforløb er ulønnede med undtagelse af praktikken på PBA i Optometri.

FIND EN PRAKTIKANT Den nemmeste måde at finde en praktikant på er ved at sende et praktikopslag til en af KEAs praktikkoordinatorer, som kan lægge det på intranettet. Interesserede studerende kontakter derefter virksomheden direkte på den måde, der er beskrevet i opslaget.


Krav til virksomheden Virksomheden forventes at have mindst 2 medarbejdere og en selvstændig erhvervsadresse. Er der tale om en iværksætter i iværksætterhus eller netværk, kan der dispenseres for reglen. Praktikkens længde Praktikken varer typisk enten 10 eller 20 uger afhængig af uddannelsen. Nogle praktikforløb har en fast start- og slutdato, mens der andre gange er mulighed for at placere praktikken fleksibelt indenfor en given periode. Arbejdstid Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer per uge, der placeres i dagtimerne på hverdage. Virksomhed og praktikant kan dog også aftale, at nogle af timerne placeres om aftenen eller i weekenden.

Arbejdsindholdet For at praktikforløbet kan blive godkendt af en underviser, skal arbejdsindholdet inden praktikken aftales skriftligt mellem virksomhed og studerende. Så længe det vurderes, at indholdet er studierelevant, kan der frit aftales et praktikforløb med udgangspunkt i virksomhedens behov og den studerendes interesser. Det anbefales, at arbejdsindholdet aftales så konkret som muligt, da det er den mest effektive måde at sikre sig mod, at der opstår problemer under praktikken.


Det anbefales, at der holdes interviews med udvalgte ansøgere for at finde netop dén studerende som fagligt og personligt passer bedst ind i virksomheden.

PRAKTIKFORMER Den almindelige praktikform er arbejdspladspraktikken, hvor praktikanten er fysisk placeret i virksomheden. Der kan også være mulighed for at aftale projektorienteret praktik, hvor praktikanten ikke opholder sig fast i virksomheden, men der er aftalt et projekt, og der regelmæssigt holdes opfølgende møder. På nogle uddannelser er et virtuelt praktikforløb også muligt.


Faglig sparring Praktikken er et læringsforløb for den studerende. Som praktikvirksomhed er det derfor vigtigt løbende at give den studerende faglig sparring og evaluere indsatsen. Praktikforløbet afsluttes med en grundigere, overordnet evaluering af den studerendes indsats. Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence opnået gennem uddannelse og/eller flerårig praksis. Kontaktperson Der skal udpeges en kontaktperson i virksomheden, der inden praktikken vil få tilsendt kontrakten til godkendelse og

efter praktikken bedes besvare et elektronisk evalueringsskema. Praktikkontrakten KEAs praktikkontrakt er elektronisk. Når praktikken er aftalt, udfylder den studerende en webformular og vil i den forbindelse indhente informationer fra virksomheden. Derefter skal praktikken godkendes af en underviser, inden kontrakten sendes per e-mail til kontaktpersonen i virksomheden og den studerende. Begge parter bliver bedt om at godkende indholdet ved at besvare e-mailen, og når kontrakten er godkendt af både den studerende og virksomheden, vil der blive udsendt en kort mail, der endeligt bekræfter praktikopholdet.


Forsikringsforhold Studerende, der er i obligatorisk praktik som en del af deres videregående uddannelse, sidestilles juridisk med lønnede ansatte, og de er derfor dækket af virksomhedens lovpligtige arbejdsgiverforsikringer (arbejdsskade- og erhvervssygdomsforsikringerne). Enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at have en studerende i praktik, skal være opmærksom på at have tegnet de lovpligtige forsikringer inden praktikken, da det juridiske og økonomiske ansvar i henhold til dansk lov påhviler virksomheden under alle omstændigheder. Fortrolighedserklæring Der kan aftales fortrolighed, og hvis virksomheden har en standard-fortrolighedserklæring, kan

denne også benyttes for praktikken. KEA skal ikke gennemse eller godkende et sådant dokument, men den studerende har altid mulighed for at få praktikkoordinatorens hjælp til gennemlæsning, hvis det er nødvendigt. Ophavsret Praktikanten opnår ingen ophavsret i forbindelse med udførelsen af sit arbejde i praktikperioden med mindre andet aftales mellem virksomheden og praktikanten. Arbejdsmiljø På lige fod med andre ansatte skal praktikanten tilbydes acceptable fysiske og psykiske rammer omkring arbejdet.


Alle studerende på KEAs uddannelser skal i praktik mindst én gang i løbet af deres uddannelse.


YDERLIGERE INFORMATION HOS PRAKTIKKOORDINATORER: IT-FAG: Henning Schou hesc@kea.dk Tlf: 4646 0445 BYGGERIFAG: Michael Henrik Neldeberg mhn@kea.dk Tlf: 2142 5122 DESIGNFAG: Asger Halberg Hansen ahh@kea.dk Tlf: 4646 0215

Midtvejsbesøg i udvalgte virksomheder En del af KEAs praktikprogram er underviserbesøg i udvalgte praktikvirksomheder, så det gennem dialog med virksomhederne sikres, at programmet lever op til alle parters krav og forventninger. Afsluttende elektronisk evaluering Ved afslutningen af praktikken vil kontaktpersonen i virksomheden modtage en e-mail med et link til et elektronisk evalueringsskema. Besvarelse er ekstremt værdifuld for KEAs forsøg på hele tiden at forbedre praktikprogrammet. Problemer under praktikken Skulle der opstå tvivl eller problemer undervejs i praktikken, opfordres både virksomhed og praktikant til hurtigst muligt at tage kontakt til KEA. Alle erfaringer viser, at meget kan reddes ved dialog, hvis blot der tages hånd om problemerne tidligt.

Praktik GUIDE  

Praktik GUIDE