Issuu on Google+

Måbjerg - Ellebæk Gruppe

Spejder- & Nytårsfest Ellebæk spejderne Kære Spejdere & Forældre i Ellebæk Gruppe.

Fredag den 21. februar 2014 kl. 1900 i Ellebækkirke, inviteres I alle til Spejderfest, som en festlig opstart på det nye år. Aftenen vil komme til at byde på følgende aktiviteter: • • • • •

Traditionel ”spejderopstart” Informationer om året der kommer, og et tilbageblik på det der gik.. Generalforsamling & Fælleskaffebord. Underholdning ved spejdergrenene. Afslutning.

Kaffebordet laves ved at deltagerne medbringer et eller andet, til det ”fælles kaffebord”. Gruppen sørger for Kaffe, The og saftevand. Vi vil forsøge at være færdige til KL 2200, så alle efterfølgende kan være udhvilet til weekenden. Vi håber på god tilslutning til aftenen. Hvis I ikke kommer, bedes i snarest give besked til jeres børns ledere, således at de kan tilpasse deres indslag efter de spejdere som deltager. Dagsorden generalforsamling (gennemføres under kaffen) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Valg af dirigent. Aflæggelse af beretninger Godkendelse af regnskab for KFUM-spejderne og De grønne pigespejdere. Indkomne forslag. Valg af medlemmer til grupperådet. Valg af 2 revisorer. Eventuelt

Vi ønsker jer alle et rigtigt godt nytår. Med spejder hilsen Måbjerg - Ellebæk Gruppe


Måbjerg - Ellebæk Gruppe Plan for spejderfest. TID Forud for.

 1900

1900-1930

1930-2000 2000-2115 2100-2115 2115-2150

2150-2200

AKTIVITET • Diplomer laves, navne afleveres til GL. • Koordination af praktiske gøremål(Bestilling af kirke, indkøb, opstilling og klargøring.) • Input til GL, året der kommer frem til og med sommerferien. • Koordination af indslag. • Klargøring (opstilling, borddækning, drikkevarer mm.) • Fanerne og evt. estandarder opstilles i hjørnet • Bæversang • Ulvesang • Spejdersangen • Velkomst • GL 5 min(afsked/velkomst + DIV) • FL-/TL 5 min. Kaffe & Generalforsamling. Forberedelse til underholdning • Underholdning o Bævere(ca. 10 min.) o Ulve (10-15 min.) o Junior (10-15 min.) • Årets (ung)leder Afslutning. • Spejderbønnen • Tak for i aften • Oprydning • Faner/estandarder på plads

BEMÆRKNINGER GL Gupperåd/GL Lederne Lederne Grupperåd. Enhederne FL FL TL GL GL TL/FL Grupperåd TL/FL TL/FL

GL GL

Ledere/grupperåd/froældre Spejdere/Seniore.

Opgaver: • Rasmus Stavnager bedes lave en billedserie om WS2013, sammen med seniorne, Enhedslederne bedes samle et antal billeder fremvisning. Disse vil kører på OHP i pauserne. • Enhedsledere bedes melde tilbage på tidsfordelingen. • Emner til Grupperådet bedes vidergivet til Formanden.


Spejderfest 2014