Page 1

Danmarks eneste magasin til patienter, pårørende og personale

★★★★★

TEMA Slidgigt

TEMA Allergi

® MAGASINET Nr. 3 2011 6. årgang

å Nu ogs

E N R E K POTE

A

Alex Nyborg Madsen:

Problemet med mad er, at pusheren er alle vegne Professor Per Fink

Professor Ronald Dahl

Dyrenes Rigshospital

Glucosamin

Helbredsangst skal tages alvorligt

Gavner dyrene og også mennesker

Stadigt flere dør af syge lunger

Dyrlægerne viste vejen til anerkendt lægemiddel


Kan man bare tage sig sammen? Der er ikke den ting, man ikke kan blive misbruger af. Næsten hvad som helst kan ’tricke’ hjernen, så den bliver afhængig. Det kan ske første gang, man udsættes for det, der bliver hjernens ’stof’ eller det kan ske gradvist. Det er helt normalt at spise mad, spise kager og spise slik. Det er ligeledes normalt at drikke et glas vin, en øl og en drink ved lejlighed, uden at det skaber problemer på noget tidspunkt. De fleste mennesker køber også en gang imellem en lottokupon eller et skrabelod uden at blive ludomaner. Det er heller ikke unormalt at ryge, at tage en smertestillende pille, når man har buldrende hovedpine eller en sovepille, når man er søvnløs. Alt sammen uden at der sker ret meget ved det, uden at man bliver ’hooked’, afhængig og misbruger. For de fleste af os har en hjerne, der kan håndtere belønning, rusmidler og medicin uden at miste kontrollen. Og det er selvfølgelig praktisk. Men mange mennesker er så uheldige, at de uden på forhånd at vide det, risikerer at blive afhængige af alt fra sukker til heroin. Forskere ved, at forskellige receptorer i hjernen kan blive aktiveret af stoffer, så de efterfølgende kræver at blive ’fodret’. Det betyder fx, at det for mange rygere er alt andet end let at kvitte smøgerne. Selv den bedste vilje og en stærk motivation er ikke altid nok. Endnu værre er det for narkomaner på hårde stoffer som heroin, morfin, crack m.fl. Det er så godt som umuligt at blive clean uden hjælp, hvilket de fleste mennesker har forståelse for. De fleste har også forståelse for, at alkoholmisbrugere er ude over det stadie, hvor de bare kan tage sig sammen og holde op. Det kan de ikke. Alkoholikere holder heller ikke op med at drikke, selv om de får fysiske og psykiske problemer, der truer deres helbred, ja, deres liv. Der skal hjælp til. Helt anderledes stiller det sig med holdningen til mennesker, som er madmisbrugere. Disse misbrugere kan ikke trods måske tilstødende alvorlig sygdom magte at tabe sig og flere og flere ender med at vælge at blive

indstillet til en fedmeoperation. Disse operationer er ikke en let genvej til vægttab. Det er sidste udvej, for der er omkostninger, som varer resten af livet. Omvendt kan det være prisen, for at beholde livet. I det perspektiv er det både forståeligt og rigtigt at få en gastric bypass-operation. Alex Nyborg Madsen, der er interviewet på de følgende sider, kom for et par år siden til den konklusion, at han var ved at æde sig ihjel. Han overvejede derfor en fedmeoperation, men valgte i 11. time en anden vej. Alex Nyborg Madsen fortæller, at han livet igennem har haft et afhængighedsforhold til mad, som til sidst var ved at slå ham ihjel, uden at han af den grund kunne kontrollere sin afhængighed. Ja, han siger faktisk, at det er lettere at droppe narko, end det er at holde op med at misbruge mad. Og han ved, hvad han taler om, for han har selv været på kokain. Det droppede han dog uden problemer. Madmisbruget har han til gengæld ikke kunnet komme ud af uden hjælp. Vi har i det danske samfund i det store og hele en forståelse for misbrugere, som skal have hjælp til at komme ud af deres misbrug, hvis de beder om det, og som selvfølgelig skal behandles, hvis de bliver syge. Det ser til gengæld ikke sådan ud, når talen falder på de overvægtige. Igen og igen høres der røster, der mener, at de overvægtige bare kan tage sig sammen og ’lukke ædespalten,’ så skal de nok tabe sig. Og bliver de syge, er det selvforskyldt, hvorfor de sagtes kan komme bagest i køen til en hvilken som helst behandling. Mener du også det? Så læs først lige interviewet med Alex Nyborg Madsen og fortæl mig så, at du stadigvæk mener det samme.

Af Charlotte Søllner Hernø Chefredaktør csh@raskmagasinet.dk

Medicinske patienter svigtes fortsat

®

I begyndelsen af marts blev det igen dokumenteret, at der fortsat er massive problemer med overbelægning på landets medicinske afdelinger. TV2 kunne blandt andet berette om patienter, der fik skiftet ble på gangene. Overbelægning er ikke alene uværdigt for patienterne, det øger også risikoen for fejl, og derfor er det selvsagt uacceptabelt. Regeringen lovede ellers i 2007, at det skulle være slut med hospitalsgange, der flyder med patienter. Men realiteten er, at overbelægningen er steget siden 2007. Jeg mener, at det er på tide, at medicinske patienter får nogle rettigheder. Gennem de sidste år har flere og flere patienter fået eksplicitte rettigheder med det udvidede frie valg, pakkeforløb m.v. Det er positivt og godt – men de medicinske patienter er blevet klemt i udviklingen. Hvilken gavn har medicinske patienter af ventetidsgarantier, når 80 procent indlægges akut? Og hvilken gavn har medicinske patienter af retten til at søge behandling på et privathospital, når det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for en måned, hvis der ikke er privathospi-

Jeg er alkoholiker – men jeg drikker ikke mere Minnesota-behandling har hjulpet tusinder til et bedre liv – uden alkohol Vi kan også hjælpe dig.

Ole ”Bogart” Michelsen

Døgntelefon 70 20 40 80 www.tjele.com

taler, som tilbyder behandlinger for medicinske patienter og patienter med komplicerede sygdomsforløb. Når sundhedsvæsenet presses til det yderste, bliver de patientgrupper, der har en eksplicit ret og krav på behandling og effektive forløb, prioriteret på bekostning af de patientgrupper, som har mere diffuse behandlingsbehov og derfor reelt ikke er omfattet af rettighederne. Rettigheder skal gælde for alle – også de medicinske patienter! For at få kvalitet i de medicinske patienters forløb kræves der en særlig indsats. Medicinske patienter skal sikres rettigheder i form af ret til hurtig udredning, behandling og rehabilitering af højeste kvalitet gennem forpligtende kvalitetsstandarder, som afspejler kvaliteten af samlede forløb – ikke fragmenterede indsatser. Kvalitetsstandarderne skal dokumenteres både på de medicinske afdelinger, i kommunerne og i praksissektoren. Der skal fokus på udredning og behandling af patienter med flere sygdomme, inddragelse og kommunikation, tværfagligt samarbejde og koordination mellem indsatserne. Konkret foreslår Danske Patienter, at alle medicinske patienter får ret til en individuel forløbsplan. Formålet med en individuel forløbsplan er at sikre den medicinske patient en målrettet og rettidig indsats af højeste faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet, hvor patient og eventuelt pårørende inddrages. Forløbsplanen skal være den samlende ramme, som forpligter til tværsektoriel og tværfaglig sammenhæng og samarbejde mellem sygehus, almen praksis, kommune og patient. Forløbsplaner vil hermed blandt andet kunne medvirke til at reducere antallet af forebyggelige, akutte (gen)indlæggelser og mindske unødige liggetider for til gengæld at give de bedste vilkår for, at patienten kan opnå højest mulig funktionsevne. Det medicinske område skal prioriteres og løftes markant. Alt andet er uværdigt for vores samfund! Gode intentioner er ikke længere nok, der må handling til, så medicinske patienter får en anstændig behandling i sundhedsvæsenet.

Af Lars Engberg Formand for paraplyorganisationen Danske Patienter, der repræsenterer 77 patientforeninger med tilsammen 830.000 medlemmer.


Indhold 2

Leder og klummen.

3

Indhold og kolofon.

4

”Problemet med mad er, at pusheren er alle vegne,” fortæller Alex Nyborg Madsen i dette åbenhjertige interview om kampen mod kiloene.

10 Hjælp – jeg har mistet mit arbejde på grund af en skade. 12 Allergi er blevet en folkesygdom. Tilfældene af allergi stiger og hver femte dansker døjer med lidelsen. 16 Forebyg allergi. Læge Charlotte Bech giver gode råd til, hvad allergikere kan gøre for at styrke immunforsvaret. 18 Rigshospital for dyr gavner også mennesker. Et af Europas mest veludstyrede dyrehospitaler er netop blevet indviet i København. 20 Glucosamin – dyrlægerne viste vejen til et lægemiddel, der kan lindre symptomerne og bremse udviklingen af slidgigt. 22 Slidgigt er en kronisk sygdom, som kan ramme alle. 26 Bevægende livsberetninger om livet med polio før og nu.

4

28 Patienter med funktionelle lidelser skal tages alvorligt. Kognitiv adfærdsterapi har vist god effekt. 30 Nye retningslinjer for godkendelse af alkoholbehandlingssteder. 32 Nyt fra forskningens verden. 34 Megabyernes forbandelse hviler tungt over den Tredje Verden. RASK Magasinet på reportage i Indien, Bangladesh og Indonesien. 37 Aldeles fremragende håndbog om allergi. 38 Nyt på disken. 40 Utilstrækkelig støtte til bulimikere og overspisere.

20

28

42

46

42 Stadig flere dør af syge lunger. Det går den gale vej for lungesygdommen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, mener specialist. 44 Samlevende arver stadigvæk ikke hinanden. 46 Tre kvinder og en begravelse. 47 Nyt om helse. 48 Det betaler sig at investere i immigranternes sundhed. RASK Magasinet på reportage i De Forenede Arabiske Emirater. 51 Halløj på sindssygehospitalet. Eva Nystads klumme. Distribution, målgruppe, læsertal og oplag: RASK Magasinet distribueres gratis til lægehusene og de praktiserende læger, apotekerne, blodbankerne og tandlægerne foruden alle de offentlige og private sygehuse. Magasinet sendes ligeledes til den trykte og elektroniske presse foruden hospitalernes indkøbsafdelinger, offentlige råd, nævn og udvalg indenfor sundhedssektoren samt regionerne, kommunerne, patientorganisationerne og Folketingets medlemmer. Årligt oplag er 348.000 eksemplarer og det samlede læsertal er 2.818.800. Der indlægges årligt 1.100.000 danskere på hospitalerne. De udskrives efter 7,6 dage i gennemsnit jævnfør Danmarks Statistik.

Ansvarshavende udgiver: Carsten Elgstrøm Dir. tlf. 28 87 07 70 ce@raskmagasinet.dk Chefredaktør: Charlotte Søllner Hernø Dir. tlf. 28 87 07 71 csh@raskmagasinet.dk Århus redaktion: Lotte Frandsen redaktionen@raskmagasinet.dk Annoncesalg: Mads Elgstrøm Dir. tlf. 28 87 07 76 mel@raskmagasinet.dk Administration: Susanne Bergstrøm Dir. tlf. 28 87 07 72 sb@raskmagasinet.dk Skribenter i denne udgave: Anna Klitgaard Charlotte Søllner Hernø Eva Nystad Lars Engberg Lotte Frandsen Mikkel Ais Andersen Tina Varde Fotografer: Anders Beldring Rune Keller Forsidefoto: Christian Hjorth Øhlenschlæger

Abonnement: Ring på tlf. 33 26 95 20 eller send en mail til info@raskmagasinett.dk Rask Media ApS Frydendalsvej 3 1809 Frederiksberg C www.raskmagasinet.dk Tlf.: 33 26 95 20 Fax: 33 22 95 20 redaktionen@raskmagasinet.dk Layout og Tryk: Zeuner Grafisk as · www.zeuner.dk

Redaktionsudvalg

Charlotte Søllner Hernø Chefredaktør

Gregers Hermann Overlæge dr. med.

ISSN Danmark: 1902-5092

Flemming Hatting Hansen Carsten Elgstrøm Formand for PatientAnsvarshavende udgiver foreningernes Samvirke

Tilmeldt Fagpressens Medie Kontrol:

Karsten Skawbo-Jensen Formand for Lands­foreningen mod Brystkræft samt regionsmedlem.


Foto: Christian Hjorth Øhlenschlæger.

4

Alex Nyborg Madsen turnerer for tiden rundt på landets spillesteder i en fantastisk konstellation, Sing Sing Sing, der udover Alex består af Ivan Pedersen, Sascha Dupont Conner, Nina Forsberg og Søren Jakobsen. Tjek ’My Back Pages – Sing Sing Sing’ på www.youtube.com og bandets FaceBook-side.

Problemet med mad er, at pusheren er alle vegne For Alex Nyborg Madsen har musik altid været omdrejningspunktet, hvilket har resulteret i en lang række succeser med forskellige bands eller konstellationer og en samtidig, forrygende radiokarriere i Danmarks Radio. Men han har også altid været glad for at hygge sig med mad og for at belønne sig selv med noget lækkert. Og det er ikke gået sporløst hen. Indimellem har han formået at kæmpe vægten ned, blot for at konstatere, at den langsomt er krøbet opad igen. For vanerne har aldrig været omlagt. Ikke før nu, hvor han er begyndt at arbejde mentalt med sit madmisbrug, som han selv kalder det. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Få danske musikere er så vidtfavnende som Alex Nyborg Madsen. Han er udøvende musiker, sanger, bandleder, radiovært, kender Gud og hvermand, der er værd at kende i den danske musikbranche og han er så at sige på fornavn med landets kommende konge. Men Alex Nyborg Madsen er også et ualmindelig sødt og venligt menneske, der har et stort overskud og som sammen med sin kone har taget to

plejebørn til sig, hvoraf den ene nu er voksen og for nylig har gjort Alex Nyborg Madsen til en begejstret bedstefar. Alex Nyborg Madsen bor i Frederiksværk, der er en charmerende nordsjællandsk købstad, som for et par år siden kom ind i familien Danmarks stuer hver søndag via DR-dramaet ’Sommer’. Genkendeligheden er da også stor, da jeg går gennem byen ad små pittoreske gader til et villakvarter helt

tæt på centrum. Havegangen er næsten helt spærret af en barnevogn med sovende tvillinger. Børnenes mor åbner smilende døren, byder velkommen og siger dernæst til Alex Nyborg Madsen, at han må huske, at han skal være babysitter en kort stund, mens hun skal et smut ud og handle. Det ser den store rock’n’roller nu ikke ud til at være ked af. Tværtimod stråler han af glæde.


Foto: Christian Hjorth Øhlenschlæger.

5

Den røde kat strækker sig pludselig i en æblekurv i køkkenet og gør opmærksom på sig selv, mens Alex demonstrerer et hemmeligt talent for at lave latte på en eksklusiv maskine i det store og lyse køkken med dobbelte glasdøre til en kæmpe træterrasse og en smukt kuperet have. Hjemmet oser af fed lykke, hygge og af en kvindes tilstedeværelse med sans for tableauer. Officielt kan Alex ikke lave latte; det er hans kones område. Han forbeholder sig ret til at være en ’dum blondine’, som han siger. Vi kommer ud i en længere diskussion om mænd kan kaldes ’blondiner’ med alle de under og overtoner, der ligger i begrebet. Diskussionen ender uafgjort. Det er nu OK, for det er heller ikke det, vi skal tale om. Vi har aftalt at tale om afhængighed af mad, om at være tyk og kæmpe med en vægt, der igennem årene flere gange har været alarmerende høj, men som nu støt og roligt er for nedadgående. Har været to voksne mænd i en Alex Nyborg Madsen har stort set altid vejet for meget, selv om han indimellem har tabt sig. Men de sidste 10 år er vægten kun gået opad. For halvandet år siden blev han klar over, at der måtte ske noget radikalt. Selv en fedmeoperation var under overvejelse. ”Jeg har aldrig været så tyk som jeg var, da jeg startede denne her proces,” forklarer han, da vi har sat os til rette i køkkenet. ”Jeg har ry for at være en flink fyr og så ser folk mig som lidt mindre end jeg er. Jeg har været oppe på en vægt, der svarer til dobbelt vægt. Jeg har i hvert fald været to voksne mænd i en,” siger han med sin karakteristiske stemme, der får en til at glemme alt om, at han er stor. Stemmen er uomtvisteligt forførende og går direkte i hjertekulen. Har du været tyk helt fra du var barn? ”Ja, mere eller mindre. Det begyndte så småt at gå galt fra jeg var en 8 – 9 år. Jeg var en efternøler og et ønskebarn og har vel været den tids curlingbarn. Jeg blev fx kørt i skole. Jeg er også vokset op i en tid, hvor man ikke var så bevidst om mad, med gammeldags husmandskost og i en familie hvor mad og hygge hørte sammen. Hvis jeg skal kigge en lille smule psykologisk på det, så har jeg måske også i hvert fald i teenage-tiden, haft et om ikke dårligt så en lille smule belastet forhold til min far, fordi jeg havde nogle andre interesser end ham. Min far var et håndens menneske og jeg er et hoved menneske. Han kunne ikke rigtigt se, hvad det skulle blive til med mig, for jeg kunne ikke slå søm i et bræt og han havde svært ved at se, hvad min overdrevne interesse i musik skulle føre til. Vi var lidt på kant med hinanden. Men vi var gode til at spise sammen,” forklarer Alex med et stort grin. ”Problemet var så bare, at der hvor vi var rigtigt gode

Alex Nyborg Madsen har sit eget velassorterede studie i kælderen, hvor også katten holder af at opholde sig. til at spise sammen, det var klokken ti om aftenen. To franskbrødsmadder og fars hjemmelavede fedt med fedtegrever og lidt god ost. Det var pissehyggeligt og det smager virkelig godt, ikke?” Det hele har været destined til at gå galt ”Noget andet er, at jeg også er genetisk disponeret for at blive tyk. Både min far og min mor var store, så det hele har været destined til at gå galt. Men jeg tabte jeg mig rent faktisk, da jeg var omkring 16. Vi gik på en fælles kur i familien ved hjælp af Helsingør-pillen. Og det virkede. Men jeg har aldrig haft en periode, hvor det har været rigtig godt. Jeg havde kun lige en kort periode, hvor piger kommer ind i billedet, hvor jeg lignede de andre drenge. Det har vel også været medvirkende til en forholdsvis god selvtillid. Og så har jeg været heldig i mit liv, at jeg har valgt en vej, der har gjort, at jeg aldrig har fået selvværdsproblemer som andre overvægtige får, fordi jeg har haft et arbejde og en karriere, hvor folk et langt stykke hen ad

vejen har klappet ad mig, når jeg kom på arbejde. Det gør et eller andet ved en.” Alex Nyborg Madsen var ret hot på et tidspunkt. Alle ville have fat i ham. Og havde det ikke været, fordi han altid har været tyk, var han måske blevet tv-vært. Han fortæller i hvert fald, at Jens Gaardbo på et tidspunkt mere end antydede det. ”Havde jeg været normalvægtig, så kan det godt være, det var gået den vej,” forklarer Alex. ”For jeg har et grundlæggende talent for at være hyggelig med folk. Hvis jeg så oven i købet havde været en flot fyr, det kunne godt have gjort et eller andet. Det kan også være min musikalske karriere var blevet større, hvis jeg havde været mere Thomas Helmig-agtig. Men jeg har nu ikke nogen problemer med det.” Tilbage til teenage-årene. Du blev slank efter Helsingør-pillen og så kommer der mere på? ”Ja, jeg havde en periode midt i 20’erne, hvor jeg også tabte mig igen i forbindelse


6

med, at jeg mødte min kone. Jeg var stor, da vi blev kærester, men jeg ville gerne tabe mig, da det hele var nyt. Det var på Helsingør-pillen igen, så jeg var slank, da vi blev gift. Men man laver ikke noget om. Man går på slankekur og når den er overstået, så gør man, som man plejer.” Har du har haft et liv med slankekure? ”Som så mange andre overvægtige, ja. Men jeg er ikke sådan en, der pisker mig med skorpioner, når jeg ikke har været på kur. Der er rigtigt mange overvægtige, som både har deres madmisbrug, er enormt hårde ved sig selv og har enormt dårlig samvittighed over det. Det har jeg ikke. De perioder, hvor jeg ikke har været på kur, har jeg ikke været sur på mig selv. Der er i hvert fald ikke slået nogen hjørner af mig. Jeg har haft et godt liv.” Jeg dufter altid dejligt ”Jeg kan huske jeg hørte ’Anden’ (Anders Matthesen, red.) en gang i noget stand up-noget, hvor han faktisk ramte mig, fordi han lavede en joke ud af, at tykke mennesker altid lugter godt. Jeg havde aldrig bemærket, at det skulle være sådan, men han har fuldkommen ret. Jeg dufter altid dejligt. Det er en af de ting, man kan kontrollere. Jeg har altid duftet af gode herredufte. Jeg kan ikke kontrollere det andet, men jeg kan i hvert fald sørge for, at jeg altid er delikat på alle mulige andre måder.” Kunne du godt tænke dig at være normalvægtig? ”Ja, for Søren. Hvis jeg selv kunne vælge ville jeg selvfølgelig vælge det, for det er meget nemmere og så kan man alt muligt. Jeg tror ikke på, at der er nogen afklarede tykke. Jeg tror ikke på, at der

er noget overvægtigt menneske i verden, hvis man går det på klingen, der ikke hellere vil være slank. For det er nemmere at være slank. Jeg har levet et liv, hvor der har været ting, som aldrig har været normale. Bare sådan noget som at købe tøj for eksempel. Jeg bruger aldrig tid på at stå og glo på et herreekviperingsvindue, for de har jo ikke noget, jeg kan passe alligevel. Der må man finde andre steder at handle. Og så er der alle de små nederlag, man oplever, når man er overvægtig. Fx at sidde i et fly og så opdage, at sikkerhedsbæltet ikke er langt nok, så du skal have forlængerledning til sikkerhedsbæltet. Jeg havde til gengæld en sejr for nogen tid siden, da jeg havde tabt den første del i denne her proces. For det var ikke længere nødvendigt at bede om en forlængerledning. Det var super godt.” Kunne ikke gå 100 meter uden at være ved at dø ”Jeg har ikke noget ønske om at være normal på så mange andre områder, men lige på det område vil jeg gerne. Når du en sommerdag går et eller andet sted og har lyst til at få en kop kaffe på en café, så skal du lige tjekke, hvad det er for nogle stole de har, fordi det kan være de har nogle, du ikke kan få på eller sætte dig i.” ”Der kommer også nogle fysiske skavanker. Mit højre knæ er slidt og min ene akillessene er fucked up, men reelt set har jeg også levet hele mit liv med en voksen mand på skuldrene. Det er mine led ikke bygget til. Og nogle gange vil man gerne kunne noget mere, for eksempel når man har børn. Jeg har været frustreret over, at jeg har været så fysisk besværet. Jeg vil jo gerne kunne tumle på græsplænen med mine unger og kunne spille lidt bold eller gå en tur. Det endte til sidst med at være et problem. Jeg kunne jo fandeme ikke gå 100 meter uden at være ved at dø.” Hvornår nåede du dertil?

Kinnerup Care En god oplevelse

OmsORG OG pLEjE EfTER EGET ønsKE Ønske om omsorg. Ønske om pasning af børn. Ønske om pleje. Ønske om ledsagelse. Ønske om oplevelser. Ønske om tilstedeværelse. VALGET ER DIT Fra 4-24 timer i døgnet året rundt. Kontakt: 45 76 90 45 · www.kinnerupcare.dk

”Det er kommet i tempi. For omkring 10 år siden, da jeg var kommet op på 160 kg, startede jeg på en kur, der blev dækket på tv og blev fulgt tæt af Ekstra Bladet. Jeg tænkte: ’Det er da genialt det her, så kan jeg da ikke falde af’. Men det endte med at blive en fucking pestilens. Jeg kunne ikke holde det ud. Hele mit liv kom til at handle om slankekur. Jeg blev træt af at være sådan en poster boy. Men folk har været utroligt søde, så det er ikke folk, der har gjort noget galt. Det var mig selv, der tog et forkert valg. For det blev belastende. Jeg endte med at droppe ud af det og så lod jeg stå til i 10 år.” Jeg lignede en strandet hval Hvad skete der så? ”Jeg nåede til et punkt, hvor det var så grotesk, at det virkeligt plagede mig. Da

begyndte jeg at få selvværdsproblemer og det havde jeg aldrig haft før. Så meget, at jeg begyndte at føle mig ulækker. Det har jeg aldrig gjort. Jeg har altid haft det sådan: ’Ja, jeg er tyk, men jeg er fandeme ikke ulækker.’ Jeg insisterer på, at jeg er et almindeligt menneske. Jeg insisterer på den samme respekt som alle andre mennesker får. Jeg har også et job, som betyder, at ikke alene klapper folk af mig, der har også været kvinder, der har sagt til mig. ’Du er sexet, jeg vil ha’ din krop’. Et eller andet sted har jeg bare sagt til mig selv, at jeg er en heldig type mand, fordi jeg har et fuldkommen normalt liv og ikke er tykkere end andre. Men det var blevet så meget, at det var begyndt at plage mig. Jeg syntes selv, jeg lignede en strandet hval og jeg var efterhånden meget fysisk plaget af det. Det var også tydeligt for mig, at det blev værre og værre. Det var ikke rart at se billeder af mig selv. Den største ydmygelse af alle kom, da jeg ikke længere var i stand til at vaske mig selv i røven. Det var ydmygende. Jeg begyndte regulært at have et neonskilt oppe i hoveder, der sagde: ’Du æder dig selv ihjel. Du dør af det her’. ” Afbud til vens bryllup på grund af dress code blev starten Hvad gjorde du for at få hjælp til det? ”Der var en markant ting. En af mine gode venner skulle giftes. Vi blev inviteret til bryllup forrige år. De valgte så i deres bryllupsinvitation at køre med dress code med jakkesæt. Jeg hader at blive dikteret noget som helst. Min normale holdning er, at hvis jeg ikke må bestemme, hvad jeg skal have på, så kan jeg blive hjemme. Sådan havde jeg det også i første omgang, da jeg så denne invitation. Jeg snakkede med nogle af mine andre rockvenner og de syntes, det var fedt nok. De havde tænkt sig at komme i jakkesæt. Men det ærlige problem for mig var, at for det første havde jeg ikke noget jakkesæt og for det andet, så syntes jeg, at jeg lignede en idiot, for jakkesæt i den størrelse – det er jo et camouflagetelt, altså. Det havde jeg simpelt hen ikke lyst til. Det var så slemt for mig, at jeg endte med at melde afbud. Ikke i protest, men fordi jeg simpelthen ikke kunne holde tanken ud om at skulle se mig selv i sådan noget tøj. Jeg gik til bekendelse og sagde, at det kunne jeg ikke, at jeg rent faktisk havde det for skidt med mig selv. Jeg har altid kunnet gemme mig lidt ved at have min egen stil. Hvis jeg pludselig står i en situation, hvor jeg som mand har den samme slags jakkesæt på som alle de andre, så kan man da for alvor se, at der er en forskel.” ”Den samme fyr her har så nogle andre problemer selv, som i virkeligheden kan være lidt lige meget.. Han var begyndt at gå hos en læge/psykolog og havde, mens han havde siddet og haft samtaler, sagt, at


Foto: Christian Hjorth Øhlenschlæger.

7

Anders Nyborg Madsen er vært på sit eget program, ”Madsen”, der sendes på P4 og har mere end 600.000 lyttere.

han ville ønske, at han havde det lidt som mig, fordi tingene ikke bider så meget på mig. Som for eksempel da jeg blev hjertesyg for 12 år siden og fik ny hjerteklap. Selvfølgelig fyldte det meget lige der, men jeg lader mig ikke sådan slå ud. Jeg er meget afslappet. Han ville gerne have, at hans gang på jorden var lige så let som min. Til trods for at jeg har været hjertesyg og har de her problemer. De var altså kommet til at snakke om mig. Så havde lægen sagt, at han kunne fandeme godt tænke sig at få fingre i mig, for han kunne hjælpe mig. Det fortalte min kammerat mig og så tog det ene ord det andet. Jeg gik til et uforpligtende møde hos ham (Claus Hyldahl på Lægernes Testcenter i Skodsborg, red.) og jeg syntes, han sagde nogle fornuftige ting. Så det var i virkeligheden der, det startede. Det var det, der gav mig det sidste skub.” Handler det om, hvad der sker oppe i hjernen? ”Jeg plejer at sige, at det eneste jeg ikke havde prøvet endnu, det var at arbejde med hovedet. Alt andet i mit liv kan jeg få til at fungere og alle andre mål jeg sætter mig, når jeg. Men det her kunne jeg ikke. Jeg havde været indstillet til operation, til en gastric bypass, og jeg var begyndt at gå til forundersøgelser. Men undervejs blev jeg mere og mere overbevist om, at det ikke var noget for mig. Jeg synes, operationen er for voldsom.” Ingen vej tilbage Du stod ved en korsvej? ”Ja, det gjorde jeg. For nu var der ligesom ikke nogen vej tilbage. Jeg var nødt til at gøre et eller andet. Og hvis ikke jeg selv kunne, så måtte jeg overgive mig til den der operation. Jeg manglede bare at arbejde med hovedet. Det var så det valg, jeg tog. Og det har indtil videre vist sig at være et godt valg. Tingene går ikke lige så hurtigt, som hvis jeg havde fået en gastric bypass. Til gengæld er jeg ikke på kur. Denne gang har jeg reelt ændret mit liv. Men

jeg synes faktisk ikke, at forskellen er så stor. Afsavnene er ikke så store og det er måske det, der er forskellen fra før til nu.” Har du fået en anden bevidsthed om mad? ”Det er ikke fordi Claus har udvirket mirakler, men det er noget med at trykke på de rigtige knapper på det rigtige tidspunkt og hvor jeg har været motiveret. Og så i et sprog og i en tone, så jeg kan bruge det til noget. For der er meget, vi taler om, som jeg ud fra et logisk fornufts synspunkt godt ved i forvejen. En af de ting, som virkelig har betydet noget for mig, er en åndssvag lille ting. Han sagde på et tidspunkt til mig, at den måde hjernen fungerer på er, at hver gang du står i en udfordring eller gør et eller andet på en anden måde end du plejer, så skabes der nye hjerneforbindelser. Næste gang du står i et lignende problem, så har hjernen en løsningsmodel mere at trække på. Vi talte om det i forbindelse med, hvor det er svært.”

Kvaliteten høj & Prisen lav på tandbehandling I Ungarns Smukke Hovedstad Budapest Tandkroner, broer og implantater m.m. kan de fleste nu få råd til, hvis man tager en lille tandferie til Budapest. Hos Pasarét Dental klinik er personalets faglige dygtighed af højeste international standard.  Klinikkens chauffør henter og bringer dig til lufthavnen – gratis  Klinikken har dansk tolk – gratis  Den offentlige og ”danmark” giver tilskud, som i dk. Læs mere på vores hjemmeside www.tandtur.dk og på klinikkens www.pasaretdental.hu Eller ring til Tandtur og få svar på alle dine spørgsmål hos: Reka Nielsen

Tlf.: 62 26 17 21 Formidler af tandbehandling hos Pasaret Dental.


Foto: Christian Hjorth Øhlenschlæger.

8

Problemet med mad er, at pusheren er alle vegne ”Det minder fuldkommen om mit kokainmisbrug. Men det er lettere at slippe kokainen, for du kan bare lade være med at gå til pusheren. Hvis ikke du opsøger pushere, så har du ikke noget kokain. Problemet med mad er, at pusheren er alle vegne. Pusheren står i dit eget køleskab, pusheren står på tanken og i Kvickly, pusheren er over det fucking hele. Claus sagde til mig, at i de situationer hvor det er svært, prøv så at stå imod alligevel. Og prøv, når du har gjort det, at lægge mærke til, om ikke det er blevet lettere næste gang. Hjernen har dermed fået en ny erfaring og så har den en ny mulighed, næste gang du står i en lignende udfordring. Rent logisk så vidste jeg det jo godt i forvejen, men han havde ret. Det lyder som en åndssvag lille ting, men det har virkelig gjort en forskel.” ”Jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvad det er jeg spiser. At de ting jeg spiser er et bevidst valg. Der er ikke noget, der går ureflekteret ind i kæften. Men eftersom det ikke er en kur, så er den også fleksibel på den måde, at der er dage, hvor jeg giver mig selv fri. Jeg opererer fx med en ugentlig fridag. Vi kan da godt hygge os lidt.” Det er ikke vigtigt for mig bare at kyle i kloakken Du forbinder stadigvæk hygge med at spise noget godt? ”Ja, men mere med at slappe af og ikke hele tiden skulle være enormt meget ovenpå med, hvad man spiser. Men hyggedagene er anderledes. Der er sket en ændring. Det er ikke vigtigt for mig bare at kyle i kloaken. Det er fedt at have en dag, hvor jeg ikke er super opmærksom, men jeg går ikke amok.” Er indholdet i køleskabet anderledes nu? ”Ja, det er klart. Men jeg kan også godt modstå fristelserne nu. For jeg kommer jo stadigvæk ind til pusheren på tanken og fylder benzin på. Pusheren har stadigvæk det samme udbud, som han havde, inden jeg startede. Der dufter stadigvæk af nybagt brød, der står stadigvæk kager og sager. Noget af det første jeg gjorde, da jeg startede, var at udrydde alle præmierne i mit liv. Jeg var rigtig god til at give mig selv præmier, fordi jeg syntes, jeg havde det så hårdt. Jeg synes, det er en pestilens at købe ind. Så det er klart, at når jeg havde været nede og købe ind, så skulle jeg da have et eller andet.” ”Langt hen ad vejen har jeg sagt, at jeg ikke har lyst til at tale om det her endnu. Jeg ville gerne have ventet, til jeg var færdig, men det er faktisk Claus, der har overtalt mig til det nu, for han har sagt, at jeg har et rigtigt OK budskab at komme ud med, et alternativ til operation, som Claus ikke er den store fan af. Derfor

Tro. Håb. Og ædruelighed. Tro på fremtiden. Håb for familien. støtte (2xmdl.) 6 ugers intensiv behandling. 1/2 1 årsårsstøtte. Aadalen tilbyder behandling i naturskønne omgivelser. Vi er et professionelt team, som med glæde og energi hjælper alkoholikere og deres familier. Let hjertet. Få hjælp til ædruelighed. Kontakt os nu. Aadalens Behandlingscenter Gl. Kolding KoldingLandevej Landevej20 20· ·7100 7100Vejle Vejle Gl. aa-dalen@mail.dk··www.aa-dalen.dk www.aa-dalen.dk aa-dalen@mail.dk

Døgntelefon 70 20 24 88. Anonymt. Uforpligtende.

”Jeg tror ikke på, at der er nogen afklarede tykke,” siger Alex Nyborg Madsen.

Pow

har jeg overgivet mig. Men jeg har stadigvæk ikke lyst til at være poster boy for landets overvægtige. Jeg synes, der er rigtig lang vej igen og jeg har en gang prøvet at komme til at stå som garant for, at eller andet virker. Det er jo super ufedt, hvis man ender med at falde af selv. Jeg har så rigeligt at gøre med at slås med mine egne ting.”

Husker du

Det bliver aldrig som det var før ”Det her er en langt mere farbar vej. Det er også det, der er den helt store forskel. Når det her er overstået, så bliver det aldrig, som det var før. Og hvis det bliver som det var før, så bliver resultatet også som det var før. Der er ikke nogen vej tilbage.” ”For nylig havde min kone Lone bagt en sandkage en søndag aften. Sådan en varm sandkage, det er fandeme dejligt. Det smager rigtig godt. Så vi hyggede os den aften og fik et par stykker sandkage hver og da der ikke var nogen, der skulle have mere, så smed vi resten ud. Det er en af de store nye ting. Og en anden ny ting er – og det er også noget af det, der har været allervigtigst – det er evnen til at stige på hesten igen. Jeg falder ikke af. Jeg står af. Når vi har haft en hyggedag, så er jeg tilbage på sporet dagen efter. Der er jo den der gamle joke med, hvorvidt man spiser for at leve eller man lever for at spise. Jeg er meget bevidst om, at vende det om, så jeg spiser for at leve. Og der er jeg ikke helt, for jeg elsker stadigvæk mad. Men jeg er bevidst om, at det er der, jeg gerne vil hen.”

Nu er hulah i form af P som styrke og benene.

Hvad er de

Det går den rigtige vej Hvor meget har du tabt dig? ”I dag har jeg tabt 38 kg på godt et års tid. Jeg kunne godt


9

tænke mig, at det gik lidt hurtigere, men det er ikke en kur det her. Jeg kunne måske tage nogle perioder med tre dage på Nupo. Det er bare ikke særlig sundt for kroppen. Men stadigvæk så er Alex Nyborg Madsen det godt nok det her, så længe det går fremad. Jeg synes ikke, Alex Nyborg Madsen er født den 1. august 1960 i Frederiksjeg lider de store afsavn. Faktisk lever jeg forholdsvist normalt og værk, hvortil han også er vendt tilbage. spiser nogenlunde normal mad sammen med min familie.” I 1984 debuterede han med heavy metal-bandet Witch ”Jeg kommer ikke uden om en operation, når jeg engang er Cross. Siden er andre bands fulgt efter som fx Harlot, Safærdig. For der er alt for meget hud. Men det er ikke det, der tælvage Affair, Led Zeppelin Jam, Alex Nyborg Madsen Trio og ler. Det tæller, at det går den rigtige vej, at jeg kan være i det. Og nu også hygge-projektet Sing Sing Sing. i denne periode hvor jeg er på tur, har det været super vigtigt at Siden 1984 har Alex Nyborg Madsen slået sine folder på processen fortsætter, selv om jeg er på tur. På en tank kan jeg nu DR’s P3 og P4. Han har været genial pladevender med sans få det sådan, at jeg ikke kan få mig selv til at spise noget af det, for rock, tråd og underholdning af enhver art, men han har de har. Det er bare for slammet. En af de små præmier før i tiden også en tid været overordnet musikansvarlig på såvel P3 var et af de små pølsehorn. Men for det første er det helt vildt som P4 og fik i en periode mange danskere til at slukke for skidt for dig. Det er virkelig, virkelig dårlig mad og så har det ofte tv’et, da han var vært på det sene og drivende frække afligget og snurret i 6 timer,du så det smager ikke engang godt. Den tenprogram ’Erotica’. Siden januar har han været eftermidHusker hulahop bølgen i 1950og 60-erne? der tanke med at du får puttet et eller andet i hovedet, som er dagsvært på sit eget program, ”Madsen”, der sendes på P4 Nu er hulahop bølgen tilbage med et nyt ”twist”, helt vildt dårligt for dig. Den store forskel er, at det ikke går amok og har over 600.000 lyttere ugens første fire hverdage. i form af Powerhoop. Et super flot træningsredskab for mig længere.” Alex Nyborg Madsen har endvidere medvirket i tre som styrker musklerne i taljen, hofterne, maven, danske firyggen lm: ’Hannibal og Jerry’, ’Italiensk for begyndere’ ogat benene. Mener du selv, du har misbrugt mad? og ’Der var engang en dreng’ og er endvidere ridder af Dannebrog. ”Ja, det er jegHvad da ikkeer i tvivl Nårgør du gør noget mere eller Privat de er Alex Nyborg Madsen Privat gift med Lone, der detom. der Powerhoops anderledes end mindre bevidst, som er så skidt for dig, så er det jo et misbrug. har butikken Madam Madsen i Frederiksværks gågade. De gammeldags hulahopringe? Da jeg tog kokain, vidste jeg godt, at det ikke var smart for min har været gift siden 1983 og Alex er papfar til en voksen krop. Men jeg slap det, for det gav ikke De nogen mening til sidst. søn ogogplejefar til en voksen datter samt en teenage pige nye hulahopringe er store, tunge Jeg fik så også et naturligt afbræk, dapolstrede jeg fik denmed der en hjerteting. lækker farverig og er nu også bedstefar til et par yndige tvillinger, som den Og så droppede jeg det bare. Det kunne jeg godt,” afslutterogAlex voksne datter nedkom med for et halvt års tid siden. gummibelægning.Vægten bølgerne på indersiden af ringen, hjælper Nyborg Madsen, han bunder sin latte.omkring maven, ryggen, hoften, benene og ikke mindst i taljen. En medidet at trimme musklerne

Powerhoop™

gammeldags plastic hulahopring, som vi kender den fra da vi var børn, er vanskelig at holde i ™ gør dem nemmere at bruge, selv bevægelse. Den store diameter på Powerhoop Hulahopringe for dem der har haft svært ved det før. Ringene kan nemt samles og adskilles for opbevaring.

Powerhoop

Husker du hulahop bølgen i 1950- og 60-erne? Nu er hulahop bølgen tilbage med et nyt ”twist”,

form af Powerhoop. Et super flot træningsredskab Hvilkeisom typer ringe findes til voksne? styrker musklerne i taljen, hofterne, maven, ryggen

Powerhoop™

werhoop™

og til benene. Ringe voksne findes i tre størrelser og vægte:

Husker du hulahop bølgen i

Powerhoop

Hvad er det der gør Powerhoops anderledes end de

3B (1,5 kg, 104gammeldags cm diameter) Vejl.™ pris kr. 450,00 hulahopringe? 4B (1,7 kg, 102Decm diameter) Vejl. pris kr. 450,00 nye hulahopringe er store, tunge og polstrede med en lækker farverig 5B (2,2 kg, 105 cm diameter) Vejl. pris kr. 450,00 1950- og 60-erne? Husker du hulahop bølgen i 1950- og 60-erne? gummibelægning.Vægten og bølgerne på indersiden af ringen, hjælper

Nu er hulahop bølgenryggen, tilbage medbenene et nytog”twist”, med at trimme musklerne omkring maven, hoften, ikke mindst i taljen. En Nu er hulahop bølgen tilbage med et nyt ”twist”, Alle plastic ringene kan af alle, men her aterholde nogle i form af Powerhoop. Et den super flot træningsredskab gammeldags hulahopring, sombruges vi kender fra da vi var børn, er vanskelig i i form af Powerhoop. Et super flot træningsredskab bevægelse. Den som store diameter Powerhoop Hulahopringe gør dem nemmere bruge, selv styrker på musklerne i taljen, hofterne, maven, at ryggen retningslinjer: for dem der har og haftbenene. svært ved det før. Ringene kan nemt samles og adskilles for opbevaring. som styrker musklerne i taljen, hofterne, maven, ryggen ™ 4B-ringen er gør vores mesttilanderledes populære hulahopring og og benene. HvadHvilke er dettyper der Powerhoops de ringe findes voksne? end

Powerhoop

gammeldags hulahopringe? voksne findes i 3B-ringen tre størrelser og vægte: passerRinge til tilde fleste. er et bedre valg hvis 3B (1,5 kg, 104 cmhulahopringe diameter) Vejl. pristunge kr. 450,00 De nye er store, og så stærke, hvis du Hvad er det der gør Powerhoops anderledes end de musklerne i maven og lænden ikke er 4B (1,7 kg,polstrede 102 cmmed diameter) Vejl. pris kr. 450,00 Nu er hulahop bølgen tilbage med et nyt ”twist”, en lækker farverig 5B (2,2 kg, 105 cm diameter) Vejl. pris kr. 450,00 i form af Powerhoop. Et supergammeldags flot træningsredskab mærker, er relativt følsom vejer hulahopringe? nemt får blå gummibelægning.Vægten og bølgerne på indersiden eller af ringen, hjælper med at trimme musklerne omkring maven, benene og ikke mindst i taljen. En som styrker musklerne i taljen, hofterne, maven, ryggen Alle ringene brugesryggen, af alle,hoften, men her er nogle mindre end kg. kan 5B-ringen anbefales kun for at holde i gammeldags plastic60 hulahopring, som vi kender den fra da vi var børn, er vanskelig og benene. retningslinjer: De nye hulahopringe er store, tunge ogbevægelse. Den store diameter på Powerhoop Hulahopringe gør dem nemmere at bruge, selv viderekommende og personer som er i rigtig god form. 4B-ringen erfør. vores mest kan populære hulahopring og for dem der har haft svært ved det Ringene nemt samles og adskilles for opbevaring.

u hulahop bølgen i 1950- og 60-erne? Husker du hulahop bølgen i 1950- og 60-erne?

hop bølgen tilbage med et nyt ”twist”, Powerhoop. Et super flot træningsredskab *OBS: Hvis du har ”æble form" (hofterne er smallere end taljen), kan det være lidt svært i starten. Her kan de større 3B-ringe eller er musklerne i taljen, hofterne, maven, ryggen 5B-ringe være en fordel for nybegyndere. . Til børn: Hvad er det der gør Powerhoops anderledes endlækker de polstrede med en gammeldags hulahopringe?

farverig passer til de fleste. 3B-ringen er et bedre valg hvis gummibelægning.Vægten og bølgerne på indersiden af ringen,musklerne hjælper i maven og lænden ikke er så stærke, hvis du Hvilke typer ringe findes til voksne? nemt blå mærker, er relativt følsom eller vejer De nye hulahopringe er store,maven, tunge og ryggen, hoften, benene og ikke mindstRinge med at trimme musklerne omkring i får taljen. Enfindes i tre anbefales til 60 voksne størrelserkun og for vægte: mindre end kg. 5B-ringen polstrede med en lækker farverig viderekommende og104 personer som er i rigtig gammeldagsgummibelægning.Vægten plastic hulahopring, sompå viindersiden kender den fra da vi var børn, er vanskelig at(1,5 holde i cm diameter) 3B kg, Vejl. god prisform. kr. 450,00 og bølgerne af ringen, hjælper (1,7 kg, 102 cm diameter) Vejl. pris kr. 450,00 med at trimme musklerne omkringdiameter maven, ryggen, benene og ikke mindst i taljen. En gør dem nemmere at 4B bevægelse. Den store påhoften, Powerhoop Hulahopringe bruge, selv 5B (2,2 kg, 105 cm diameter) Vejl. pris kr. 450,00 gammeldags plastic hulahopring, som vi kender den fra da vi var børn, er vanskelig*OBS: at holde i du har ”æble form" (hofterne er smallere end taljen), Hvis for dem Den derstore har haft på svært vedHulahopringe det før. gør Ringene kan atnemt samles og adskilles for opbevaring. bevægelse. diameter Powerhoop dem nemmere bruge, kan det selv være lidt svært i starten. Her kan de større 3B-ringe eller for dem der har haft svært ved det før. Ringene kan nemt samles og adskilles for opbevaring. 5B-ringe være en fordel for nybegyndere.

Alle ringene kan bruges af alle, men her er nogle retningslinjer:

Hvilke typer findes til(730 voksne? Hvilke typer ringeg,findes 2Bringe Børnering 90 cm

til voksne? diameter) anbefales til børn som vejer mellem 18-36 kg. Vejl. pris kr. 250,00

Til børn: 4B-ringen er vores mest populære hulahopring og Sjov træning for børn, passer fleste. 3B-ringen er et bedre valg hvis Sjov træningtil forde børn, 2B Børnering (730 g, 90 cm diameter) som får lidt for lidt som ofte fårofte for anbefales til børn vejer mellem 18-36 kg. musklerne i maven og lænden ikke er så stærke, hvis du Ringe til voksne findes i tre størrelser ogsom vægte: motion Vejl. pris kr. 250,00 motion nemt får blå mærker, er relativt følsom eller vejer 3B (1,5 kg, 104 cm diameter) Vejl. pris kr. 450,00 mindre end 60 kg. 5B-ringen anbefales kun for 4B (1,7 kg, 102 cm diameter) Vejl. pris kr. 450,00 3B (1,5 kg, 104 cm diameter) Vejl. pris kr. 450,00 viderekommende og personer som er i rigtig god form. 5B (2,2 kg, 105 cm diameter) Vejl. pris kr. 450,00

Ringe til voksne findes i tre størrelser og vægte:

et der gør Powerhoops anderledes end de gammeldags hulahopringe? Alle ringene kan bruges af alle, men her er nogle 4B (1,7 kg, 102 cm diameter) Vejl. pris kr. 450,00 *OBS: Hvis du har450,00 ”æble form" (hofterne er smallere end taljen), Vejl. pris kr.

Alle ringene kan bruges af alle, men her er nogle 5B (2,2 kg, 105 cm diameter) retningslinjer:

kan det være lidt svært i starten. Her kan de større 3B-ringe eller 4B-ringen er vores mest populære hulahopring og 5B-ringe være en fordel for nybegyndere. passer til de fleste. 3B-ringen er et bedre valg hvis musklerne i maven og lænden ikke er så stærke, hvis du Til børn: nemt får blå mærker, er relativt følsom eller vejer Sjov træning for børn, 2B Børnering (730 g, 90 cm diameter) som ofte får for lidt anbefales til børn som vejer mellem 18-36 kg. mindre end 60 kg. 5B-ringen anbefales kun for motion 4B-ringen vores mest populære hulahopring og Vejl. pris kr. 250,00 viderekommende og personer som er ier rigtig god form.

retningslinjer:

De nye hulahopringe er store, tunge og passer til de fleste. 3B-ringen er et bedre valg hvis lænden ikke er så stærke, hvis du er relativt følsom eller vejer polstrede med en lækker farverig mindre end 60 kg. 5B-ringen anbefales kun for og salgskontoret@a-serve.dk personer som er i rigtig godpå form.indersiden af ringen, hjælper gummibelægning.Vægten og bølgerne Industrivej 6 • 7430 Ikast • Tlf. 87viderekommende 242 111 • Email: *OBS: Hvis du har ”æble form" (hofterne er smallere endmusklerne taljen), i maven og kan det være lidt svært i starten. Her kan de større 3B-ringe eller nemt får blå mærker, 5B-ringe være en fordel for nybegyndere. Til børn: 2B Børnering (730 g, 90 cm diameter) anbefales til børn som vejer mellem 18-36 kg. Vejl. pris kr. 250,00

Sjov træning for børn, som ofte får for lidt motion


10

Hjælp – jeg har mistet mit arbejde på grund af en skade På foranledning af Arbejdsmarkedsstyrelsen har rådgivningsfirmaet Discus lavet en undersøgelse og vurdering af arbejdsevnemetoden, som er den metode kommunernes sagsbehandlere anvender, når det skal vurderes, om en person skal tilbydes omskoling, fleksjob eller førtidspension. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Foto: Scandinavian Stock Photo.

Arbejdsevnemetoden blev indført sammen med de nye regler om førtidspension fra den 1. januar 2003. Ideen var, at man gennem blandt andet udarbejdelse af en såkaldt ressourceprofil skulle finde frem til de stærke sider hos en sygemeldt person og derved hjælpe den syge tilbage til arbejdsmarkedet. Der skulle tænkes i muligheder frem for begrænsninger. Discus har gennemgået 108 ressourceprofiler fra 11 forskellige kommuner og har undersøgt, om man med arbejdsevnemetoden rent faktisk har formået at støtte sygemeldte personer i at vende tilbage til arbejdsmarkedet, herunder at hjælpe dem med at se mulighederne. Et andet væsentligt formål med metoden er, at man som borger skal føle sig som medspiller og ikke som modspiller i forhold til kommunen. Også dette har været en del af evalueringen. I undersøgelsen stilles der spørgsmålstegn ved, om man i virkeligheden fokuserer for meget på begrænsninger og barrierer frem for ressourcer hos den enkelte. Man konkluderer i undersøgelsen, at det er tilfældet. Typisk fylder beskrivelsen af begrænsninger og barrierer i ressourceprofilerne 75-90 % , mens beskrivelse af den sygemeldtes ressourcer kun fylder få sider. Dertil kommer, at beskrivelsen af ressourcerne kun er anført meget sparsomt og i mange tilfælde er der slet ikke svaret på fx uddannelse og på hvilke jobfunktioner borgeren kan varetage på den baggrund. Skaber enorm usikkerhed, når man ikke ved, om man er købt eller solgt ”Det er tankevækkende, men måske også meget menneskeligt, når man tænker på, at den samme arbejdsevnevurdering skal anvendes både til at hjælpe borgere tilbage til arbejdsmarkedet og samtidigt skal bruges som grundlag for at vurdere om en person skal indstilles til fleksjob eller førtidspension. Med den ene hånd skal sagsbehandleren vurdere, hvor meget den sygemeldte kan klare og med den anden hånd, om vedkommende er dårlig nok til at få fleksjob eller førtidspension. Som borger må det også give en enorm usikkerhed, når man ikke ved, om man købt eller solgt. Meningen er, at der skal være et konstruktivt samarbejde mellem borgeren og den kommunale sagsbehandler, men det er

”Du har krav på tabt arbejdsfortjeneste, hvis du på grund af fx en trafikulykke, hvor der er en modpart impliceret, ikke får din normale løn. Læs mere om erstatningskrav ved personskade på www.erstatningsgruppen.dk

desværre ofte ikke den oplevelse vi har af forholdet mellem borger og kommune. Det er rigtig trist, og mange er usikre på, om de kan forvente hjælp eller en kold skulder, når situationen spidser til,” siger advokat Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen.. ”Det er ofte forbundet med stor frustration for de kunder, vi taler med, at skulle til møde med kommunens sagsbehandler. Det er ydmygende og mange forbinder det ikke med noget konstruktivt, men som et nødvendigt onde,” fortsætter Berit Møller Lenschow. ”Vi kommer typisk ind i borgerens sag, fordi den pågældende har været udsat for en ulykke fx en trafikulykke. Det er i sig selv forbundet med stor frustration. Der er ofte tale om borgere, der er vant til at klare sig selv og som føler det som ydmygende at skulle trækkes igennem det kommunale system. Som eksempel kan nævnes en selvstændig kørelærer, Launy Rudebeck Lassen, der var så uheldig at blive påkørt bagfra. Selvom han fortsat har mange gener efter trafikulykken og måske får varigt mén, følte han det meget ydmygende at skulle vurderes på baggrund af det, han ikke kan klare. Han ville bare gerne hjælpes hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet, men her blev systemet lidt tungt. Som han siger: ’Jeg er vant til at tingene fungerer effektivt og fleksibelt. Jeg var interesseret i at opretholde mit arbejde som kørelærer og min virksomhed. Men det er ikke den oplevelse jeg fik. I stedet fik jeg en oplevelse af, at man var meget fokuseret på, hvilke sygdomme eller begrænsninger, jeg har. Der var også planlagt mange møder med sagsbehandleren, som gjorde det svært at finde tilbage til en almindelig hverdag,’ siger Launy Rudebeck Lassen. ’Der er jo lavet en speciallægeerklæring, som beskriver mine gener, så skal kommunen vel hjælpe mig i gang igen. Nu har jeg valgt at betale de penge tilbage, som jeg har fået, selvom jeg ikke ved, hvordan jeg skal klare at gå på arbejde som før,’ fortæller Launy Rudebeck Lassen.” Fokus ikke flyttet til ressourcer og muligheder Advokat Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen anbefaler, at man tager en lægefaglig person eller eventuelt en fysioterapeut med til mødet med kommunen, for at få et mere ligeværdigt og konstruktivt møde, hvor der netop vil kunne opnås større fokus på ressourcerne hos den enkelte frem for begrænsningerne. Discus’ undersøgelse viser, at langt de fleste borgere tilkendes fleksjob eller førtidspension og det er konklusionen fra Discus, at det ikke er lykkedes at få flyttet fokus fra barriere og begrænsninger til ressourcer og muligheder. Årsagen skyldes ikke manglende vilje hos sagsbehandlerne, men derimod, som det også påpeges af advokat Berit Møller Lenschow, den dobbeltfunktion, som arbejdsevnemetoden har. Discus konkluderer også, at sagsbehandlerne bliver bedre og bedre til at vurdere, om en person har nedsat arbejdsevne, men desværre ses ikke en forbedring af den tilsvarende evne til at finde borgernes ressourcer og få dem tilbage til arbejdsmarkedet.


Tag post polio alvorligt! I dag lever ca. 12.000 danskere med følger efter polio - det er flere , end der på landsplan lider af parkinson og sclerose. Mange poliopatienter henvender sig nu i behandlingssystemet, fordi de udvikler post polio syndrom. Bliv klædt på, når PTU afholder en europæisk konference om post polio syndromet.

Europæisk konference om post polio syndromet Tid og sted: København, 31. august til 2. september 2011 Målgrupper: Læger, fysio-/ergoterapeuter, psykologer,socialrådgivere, bandagister og poliopatienter. Indhold: På konferencen vil førende forskere og klinikere opdatere viden og forskning indenfor mange aspekter af sygdommen i adskilte parallelsessioner for fagfolk og patienter. Læs mere og tilmeld dig på: www.polioconference.com.

Hvem er PTU? PTU - Livet efter ulykken er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.


12

Allergi er blevet en folkesygdom Tilfældene af allergi stiger og hver femte dansker døjer med lidelsen. Men det er vanskeligt at sige, hvordan man helt forebygger allergi, da sygdommen er et stort medicinsk mysterium, som er i bekymrende stor vækst, siger Allan Linneberg, der er overlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Der er dog mange måder at behandle allergi på fx med øjendråber, binyrebarkhormon, antihistaminer eller med allergivaccinationen, der i nogle tilfælde helt kan kurere allergi. • Af Mikkel Ais Andersen redaktionen@raskmagasinet.dk

Næsen løber, øjnene svier, og man nyser konstant. Allergi kommer til udtryk på mange måder og spænder vidt i styrke. Nogle føler lidt irritation over græspollen, mens andre knap nok kan gå udenfor en dør, når de bliver ramt af diverse overfølsomheder. Man skal ikke tage let på allergi, der er blevet så udbredt, at man kan tale om en egentlig folkesygdom. Allergi, astma og eksem er et stort problem for rigtig mange danskere – og det er stadigt stigende. Allan Linneberg er overlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og forsker i allergi. Han fortæller, hvordan tilfældene af allergi er tredoblet indenfor de sidste 40 år. Og inden for de sidste 16 år er det gået rigtig stærkt. I 1994 led 9,9 procent af danskerne af type-1 allergi, mens tallet var helt oppe på 21 procent i 2005. Og prognoserne fra Statens Institut for Folkesundhed forudsiger, at 1,7 mio. danskere vil lide af allergi og 400.000 af astma i 2020. Tallene gør allergi til en af de hurtigst voksende sygdomme herhjemme, og der forskes derfor i allergi som aldrig før. Immunsystemet er ude af drift Allergi er en sygdom i immunsystemet,” forklarer Lise Nørgaard fra Astma-Allergi Danmark. ”Man kan kalde allergi for en overfølsomhedssygdom, fordi kroppen eksempelvis reagerer ekstremt overfølsomt på udefrakommende påvirkninger, og det kommer til udtryk i allergiske reaktioner. Immunsystemet er designet til at bekæmpe bakterier, der kommer ind i kroppen, men hvis man har allergi, reagerer immunsystemet på ufarlige påvirkninger som eksempelvis græspollen, husstøvmider eller hunde. Det er simpelthen en fejl i immunsystemet.” Der findes et hav af forskellige typer allergier, der defineres i klasserne fra type 1-allergi til type-4 allergi. Type 2 og 3 er yderst sjældne og forekommer næsten aldrig. De typer, man derimod forbinder med almindelig allergi er type 1 og 4. Type-1 dækker over straks-reaktioner – det vil sige, hvor man påvirkes af symptomerne indenfor få minutter i form af for eksempel høfeber, nældefeber, kløe eller astma. Type 4-allergi er ligesom type 1 ganske hyppig, men her er der

Et sundt indeklima giver et godt velvære Kontakt os for råd og vejledning

Erhvervsafdeling Ring: 70 702 744 Private boliger Ring: 70 702 742 www.clevertec.dk – info@clevertec.dk

tale om sen-reaktioner, hvor det ikke er kroppens egne antistoffer. Derimod er det de hvide blodlegemer, der udløser en reaktion i form af stress, og det kommer oftest til udtryk i eksem og udslæt. Type-4 allergi opstår ved hudkontakt, og den kan man altså eliminere ved at undgå de stoffer, man er allergisk overfor. Stoffer der typisk udløser en type-4 allergi er nikkel, parfumestoffer, konserveringsmidler, limstoffer, gummikemikalier, planter og farvestoffer. Det er vanskeligere at forebygge og behandle type-1 allergi, da den er luftbåren og derfor ikke kan begrænses. Stoffer der typisk udløser en type-1 allergi er støvmider, græspollen og kæledyr. Hvis immunsystemet reagerer overfølsomt overfor bestemte påvirkninger, er der en stor risiko for, at man også hurtigt kan komme til at lide af andre typer allergi, fordi immunsystemet allerede er ude af drift. Og det kan være farligt, når de forskellige allergityper kolliderer. ”De forskellige typer allergi er tæt forbundne, så hvis man lider af astma, har man stor risiko for at udvikle eksem. Og har man eksem, får man også lettere allergi og astma. Det er derfor vigtigt, at man går til lægen, lige så snart man mistænker, at man er overfølsom overfor bestemte ting,” understreger Allan Linneberg.

Allergi er en sygdom i immunsystemet,” forklarer Lise Nørgaard fra AstmaAllergi Danmark. ”Man kan kalde allergi for en overfølsomhedssygdom, fordi kroppen eksempelvis reagerer ekstremt overfølsomt på udefrakommende påvirkninger, og det kommer til udtryk i allergiske reaktioner.”


Forebyggelse af allergi hos børn. Forebyggelse af allergi hos børn, hvor forældrene har allergi: • Undgå at barnet udsættes for tobaksrøg. Der er ikke dokumentation for effekt af diæt til den gravide eller den ammende mor. • For at forebygge/udsætte fødevareallergi, børneeksem og astma bør barnet ammes de første 4 måneder. Er dette ikke muligt eller tilstrækkeligt, skal barnet have højt hydrolyseret modermælkserstatning i de første 4 måneder. Efter 4 måneder kan anvendes almindelig modermælkserstatning. • Overgangskost kan introduceres tidligst, når barnet er 4 måneder, såfremt barnets udvikling og parathed taler for det. Mange børn trives på modermælk/modermælkserstatning frem til 6 måneders alderen. Når overgangskosten introduceres, er der ikke dokumentation for effekt af at undlade visse fødevarer(som mælk, æg, fisk, citrusfrugter m.m.). • For at forebygge cøliaki bør glutenholdige fødevarer undgås frem til 6 måneders alderen. Brug i stedet majs, ris og hirse. • Hidtil har man anbefalet, at børn skulle undgå daglig kontakt med pelsdyr det første leveår for at forebygge allergi over for pelsdyr. Men vi forventer at disse anbefalinger bliver ændret, fordi nyere forskning ikke entydigt underbygger dem. • Hidtil har man også anbefalet, at for at forebygge husstøvmideallergi skulle barnet have en ny madras samt ren, vaskbar dyne og pude. Men nyere forskning underbygger heller ikke entydigt disse anbefalinger og de forventes ligeledes ændret. Forebyggelse af allergi hos børn, hvor forældrene ikke har allergi: • Undgå at barnet udsættes for tobaksrøg. • Barnet bør ammes de første 6 måneder og gerne længere. Hvis moderen ikke kan amme, gives der almindelig modermælkserstatning. • Overgangskost kan introduceres tidligst når barnet er 4 måneder, såfremt barnets udvikling og parathed taler for det. Mange børn trives på modermælk/modermælkserstatning frem til 6 måneders alderen. • For at forebygge cøliaki bør glutenholdige fødevarer undgås frem til 6 måneders alderen. Brug i stedet majs, ris og hirse.

Foto: Charlotte Søllner Hernø.

13

Immunsystemet er designet til at bekæmpe bakterier, der kommer ind i kroppen, men hvis man har allergi, reagerer immunsystemet på ufarlige påvirkninger som eksempelvis græspollen, husstøvmider eller hunde.

ligere af det faktum, at i lande, hvor man adopterer den vestlige verdens livsstil, stiger tilfældene af allergi drastisk. Der er derfor forskellige teorier om, hvordan allergi opstår.” Årsag måske forurening, overdreven hygiejne eller forarbejdet mad Allan Linneberg nævner blandt forskellige teorier, at det kan skyldes vores madvarer, som bliver mere og mere forarbejdet, og derudover kan allergi også skyldes forurening, befolkningstæthed

Slip af med din

ALLERGI NU! Effektiv behandling af alle former for allergi. HELT UDEN BRUG AF MEDICIN.

Kilde: Astma-Allergi Danmark.

Allergi er en uhensigtsmæssig refleks i underbevidstheden, vi identificerer og korrigerer refleksen og reaktionen forsvinder. Et mysterium Det er ifølge Allan Linneberg et stort mysterium, hvordan allergi opstår, men man har fundet ud af, at det i høj grad er arveligt betinget. Man er dog ikke sikker på, at lide af allergi, fordi ens forældre gør det, men risikoen er stor – især hvis det er begge forældre, der er ramt. Det vanskeligste er at fastslå, hvorfor nogle menneskers immunforsvar simpelthen overreagerer på uskadelige påvirkninger. Han forklarer, at man dog er overbevist om, at sygdommen ikke kun er arvelig, men i høj grad også miljøbestemt, og selvom ingen af forældrene lider af allergi er der 5-10 procent risiko for at barnet udvikler allergi. ”Når man kan se, at allergi har spredt sig til så stor en del af befolkningen, at hver femte dansker i dag døjer med allergi, må det skyldes faktorer i vores livsstil og miljø. Og det bekræftes yder-

Også effektiv behandling af alle former for fobi. Fx. flyskræk, eksamensskræk, tandlægeskræk m.m. behandles efter samme princip som allergi.

Allergibehandler DK v/ Michael Loua Godthåbsvej 11C, st. tv. · 2000 Frederiksberg Tlf.: 5183 7730 · mail@allergibehandler.dk · www.allergibehandler.dk


14

og fedme. Han forklarer, at der i hvert fald er en klar sammenhæng mellem fedme og astma. Derudover kan man konkludere, at samfund der ikke har taget den vestlige livsstil til sig ikke kæmper med de samme allergiproblemer. En anden teori, der arbejdes meget med, er hygiejneteorien. Man mener, at jo renligere og mere hygiejniske vi bliver, des dårligere bliver vores immunsystem til at skelne mellem og bekæmpe de bakterier, der påvirker kroppen. Man kan sige, at immunsystemet bliver sat i en form for dvale, fordi vi lever for renligt, og at det derfor ikke har nok at arbejde med. Immunsystemet kommer populært sagt ud af form, og så overreagerer det. Kroppen danner antistoffer til at nedkæmpe uskadelige påvirkninger, og på den måde opstår de allergiske reaktioner. Folk har en tendens til at ignorere tegn på allergi og slå det hen som en forkølelse, forklarer Allan Linneberg. ”Man skal gå til lægen, når der er mistanke om allergi, eksem eller astma, for der er mange muligheder for at behandle. Det kan være en stor forringelse af livskvalitet at lide af for eksempel høfeber, men der er flere medicinske behandlingsmuligheder, der kan dæmpe symptomerne effektivt, og med en vaccinationsbehandling er der endda muligheder for at blive kureret.” Man skal ikke tage let på allergi, men gå til lægen En rapport udarbejdet af Karin Dam Pedersen fra Institut for Folkesundhed ved Århus universitet fortæller, at en dansker med høfeber i gennemsnit koster samfundet 7.600 kroner om året i tabt arbejdsfortjeneste, og en stor del af patienterne lider så voldsomt under allergi, at de ikke kan forlade hjemmet. Bare det at være i rum med en kat kan udløse reaktioner, og Lise Nørgaard fra Astma-Allergi Danmark understreger ligesom Allan Linneberg vigtigheden af at blive diagnosticeret, så man kan gå i gang med en behandling. ”Der er mange måder at behandle allergi på med blandt andet øjendråber, binyrebarkhormon, antihistaminer, og ikke mindst

Kan
kost
bruges
som
 behandling?
 Hvad
siger
forskningen?


Bliv
ernæringsterapeut!


 3‐årig
uddannelse
 
–
læs
mere:
 
www.cetcenter.dk
 Center
for
Ernæring
og
Terapi
 ‐
undervisning
 ‐
behandling
 !

”De forskellige typer allergi er tæt forbundne, så hvis man lider af astma, har man stor risiko for at udvikle eksem. Og har man eksem, får man også lettere allergi og astma,” forklarer Allan Linneberg, der er overlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. allergivaccinationen, der i nogle tilfælde helt kan kurere allergi. Man skal ikke tage let på allergi, men gå til lægen, for der er stor sandsynlighed for at optimere livskvaliteten.” Risikoen for allergiske reaktioner er størst i barneårene, og mange vokser da også fra deres allergi. Undersøgelser viser, at 7 procent af de danske børn lider af en form for fødevareallergi, mens tallet falder til 2 procent hos voksne, og man skal derfor være opmærksom på, om ens børn reagerer allergisk overfor bestemte påvirkninger, så man enten kan behandle eller undgå de allergifremkaldende stoffer. Det er dog vanskeligt at sige, hvordan man helt forebygger allergi, da sygdommen er et stort medicinsk mysterium, som er i bekymrende stor vækst, konkluderer Allan Linneberg.

Allergivaccination er en behandlingsmulighed, der kan komme i betragtning afhængig af symptomer og af hvilken form for allergi man har. Man kan få tilbudt en allergivaccination, hvis du har høfeber, astma eller livstruende insektallergi. Det er en læge med erfaring i allergiske sygdomme, der skal vurdere om allergivaccination som injektioner en mulighed. Man skal derfor være allergitestet, før man kan blive vaccineret. Allergivaccination er en tidskrævende tre til femårig behandling, hvor jævnlig indsprøjtning med helt små mængder af allergen gradvist vænner kroppen til at kunne tåle mere af det, man har allergi overfor. En del bliver helbredt for deres høfeber, nogle oplever ingen effekt, mens andre får færre symptomer efter allergivaccinationsbehandling. Kilde: www.astma-allergi.dk


En skånsom serie til dig og miljøet

levevis er en serie af udvalgte varer til din hverdag. Alle levevisprodukter til rengøring og personlig pleje bærer enten miljømærket Blomsten eller Svanen. Det er din garanti for, at de belaster miljøet mindst muligt. Produkterne er ligeledes mærket med Den Blå Krans fra Astma-Allergi Danmark. Du finder levevis inden for mange forskellige varekategorier i føtex, Bilka og Netto, og der kommer hele tiden nye varer til.


16

Forebyg allergi Lægen Charlotte Bech, som har specialiseret sig i Østens medicin, har gode råd til, hvad allergikere kan gøre for at styrke immunforsvaret, undgå allergifremkaldende stoffer og lindre symptomer. • Af Tina Varde · redaktionen@raskmagasinet.dk

Der er rigtig meget, man kan være allergisk overfor: Mad, støv, pollen, nikkel, medicin, skimmelsvamp osv. Heldigvis er der mange, der slipper af med deres allergi. Indtil da er det godt at fokusere på, hvad man selv kan gøre for at forebygge og lindre. ”Man får allergi, fordi kroppens immunforsvar overreagerer på et bestemt stof. Så begynder øjne og næse for eksempel at løbe i vand. Nogle nyser, får sværere ved at trække vejret eller får udslæt og kløe,” siger Charlotte Bech, der udover at være dansk læge også er uddannet i Østens medicin som vedisk og ayurvedisk læge. ”I følge de klassiske ayurvediske tekster skyldes allergi en ophobning af restprodukter i celler og væv. Restprodukterne irriterer kroppen, og når der så kommer et bestemt stof udefra, overreagerer immunforsvaret. Man ved endnu ikke helt hvorfor,” siger Charlotte Bech. Døjer man med allergi, gælder det derfor om at styrke og hjælpe immumforsvaret. Det kan man bl.a. gøre via kosten, rengøring, motion og ved at være bevidst om, hvad der er godt for en. ”Det er særligt vigtigt at lindre allergier, hvis man gerne vil være gravid, for under graviditeten belastes lever og stofskifte, og der kan derfor komme en større ophobning af restprodukter i celler og væv,” siger hun. Spis frisklavet økologisk mad ”Hvis man har allergi vil jeg anbefale, at man undgår at spise levninger – altså restemad fra dagen før, dåsemad og færdigretter – for det er fødevarer, der lettere fører til urenheder i fordøjelseskanalen. Spis i stedet varm frisklavet økologisk mad, der er fri for kemikalier og ikke belaster leveren eller får urenheder til at hobe sig op,” siger hun. Der er også ting fra den sunde liste Charlotte Bech fraråder i perioder med kraftig allergi eller som man i hvert fald skal være opmærksom på at begrænse: ”Kød, fjerkræ, fisk, bananer, auberginer, peberfrugter og tomater kan stoppe kroppens kanalsystemer til og kan derfor blokere for fjernelse af affaldsstoffer og for at næringsstoffer kan nå ud til cellerne. Undgå også yoghurt, da det er tungt fordøjeligt. I stedet kan man for eksempel drikke lassi, der virker fordøjelsesfremmende. Det er en indisk yoghurt drik, som kan laves med 1 dl yoghurt, 3 dl vand, 1 tsk. kardemomme, 1 tsk. uforarbejdet palmesukker (jaggary) eller agavesirup, ½ dl rosenvand og ½ tsk. ingefærpulver,” siger Charlotte Bech. Derudover anbefaler hun allergikere og alle andre, der gerne vil

Charlotte Bechs helsetip for at lindre allergier: • Brug natur-næsedråber en gang om ugen: 1-2 dråber sesamolie eller klaret smør afsættes i hvert næsebor, herpå sniffer man ind. • Brug evt. mentholatum. • Undgå rygning, også passiv rygning. • Drik ingefærte med citron eller sirup.

Charlotte Bech uddannet læge fra Københavns Universitet og arbejder holistisk, dvs. både med det mentale, det legemlige og det følelsesmæssige. Hun har siden 2007 været leder af Privatkonsultationen Havstedbæk i Gentofte. Læs eventuelt mere om hende på www.charlottebech.dk styrke deres helbred gennem kosten at bruge mange krydderier og krydderurter i madlavningen. ”Både frisk og stødt koriander har en god virkning på allergikere. Hvis man har fødevareintolerance eller glutenallergi, kan man med fordel bruge gurkemeje til alle former for hvede, og kanel til alle former for spelt for eksempel i brød,” fortæller hun. En god og billig kur, hun anbefaler, er at drikke masser af varmt eller stuetempereret vand for at hjælpe kroppen med at fjerne urenheder. Søvn og indeklima har betydning for kroppens selvhelbredende kræfter Søvn er altid vigtig, men især når kroppen er på overarbejde på grund af allergi. Kroppens selvhelbredende kræfter fungerer bedst, når vi ikke stresser og overbelaster os selv. ”Gå i seng før kl. 22, for på det tidspunkt har kroppens fordøjelsesprocesser brug for at slappe af og hvile, så de kan rense affaldsstoffer og toksiner ud af systemet. Fjern hjemmets gulvtæpper - specielt væg-til-væg tæpper og måtter, for trægulve samler ikke lige så meget støv som tæpper,” pointerer hun. Rengøring er også altafgørende. Lider man af alvorlig allergi, er det værd at undersøge, om der kan skaffes budget til at ansætte en rengøringshjælp, så man ikke belaster helbredet under rengøringen. Der skal helst gøres rent jævnligt med skånsomme rengøringsmidler, opfordrer lægen. Pollenallergikere skal sørge for at holde vinduerne lukket i pollensæsonen og jævnligt skifte tøj. ”Hvis man har været udendørs i længere tid, bør man skifte tøj, når man kommer hjem. Og man skal ikke være den, der slår græsset. Sørg for at lufte godt ud i hele hjemmet, når pollentallene er faldet, så du kan reducere fugten og forebygge skimmelsvamp. Åbn også vinduerne og luft grundigt ud, hver gang du laver mad og når du har taget bad. Især for mennesker, der er allergiske over for skimmelsvamp, er det særligt vigtigt at gøre grundigt rent i badeværelser og andre områder, hvor der let kommer skimmelsvamp. Man skal sørge for at holde disse områder tørre,” understreger Charlotte Bech.


elegance i nye farver Nu i 3 ‘eksklusive’ farver Menutaster på siden af telefonen

Lydløs tast

Lommelygte

Volumen regulering

Op - SMS knap Ned - Menu

Tastaturlås

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt prisændringer. Alle priser er inkl. moms. Tilbud gælder til og med den 31-04-2011. Priser gælder kun ved oprettelse af et nyt abonnement.

Alarm til/fra

899kr.

Emporia Elegance

Nem betjening Samtale og SMS Farveskærm Skriftstørrelsen kan indstilles Ædelt kabinet Udsmykning i rustfrit stål med

Telia Talk - Startpakke

Min. pris for 6 mdr.: 899 kr.

S

Telia Startpakke med kr. 100,- taletid. Kan bruges i udlandet, og så ringer du billigt til udlandet.

Find din nærmeste forhandler på www.telekaeden.dk • www.tkmobil.dk

t or

ze n ro

G

b d l u

id v H


18

Rigshospital for dyr gavner også mennesker Et af Europas mest veludstyrede dyrehospitaler, Universitetshospital for Familiedyr, er netop blevet indviet på LIFE, som er det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Udover at virke som almindelig dyreklinik og henvisningshospital for landets dyrlæger består hospitalet af en række forskningsenheder, hvor forskere undersøger sygdomme hos familiedyr. Ved at undersøge og behandle dyr på nye måder skabes mere viden om sygdommes udvikling og bekæmpelse til gavn for både dyr og mennesker. Det er der mange eksempler på, som fx de nye behandlinger af slidgigt. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Universitetshospital for Familiedyr er placeret på LIFE, Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, hvor Landbohøjskolens dyrehospital tidligere lå før fusionen med Københavns Universitet i 2007. Hospitalet kommer til at varetage alle behandlingsformer fra almindelige sundhedstjek til komplicerede indgreb, ligesom det vil danne ramme om forskning i dyresundhed og vil være det primære undervisningssted for landets dyrlægestuderende. Universitetshospitalet bliver således et nationalt henvisningshospital og kommer til at styrke behandlingsmulighederne for både hunde og katte, men også for mere eksotiske familiedyr. Bedst mulige diagnosticerings- og behandlingsmuligheder Åbningen af hospitalet giver danske familiedyr endnu bedre diagnosticerings – og behandlingsmuligheder: ”Med det nye hospital har vi bestræbt os på at opbygge specialafsnit, operationsstuer, genoptræningsområder og andre klinikfaciliteter, der kan give dyr den bedst mulige behandling. Uanset om man blot ønsker at få sin hund vaccineret eller om der

er brug for en mere omfattende behandling som en hjerteoperation, kræftbehandling med kemoterapi eller et skræddersyet genoptræningsprogram,” siger klinikchef Geoff Houser. Forskning til gavn for menneskers og dyrs sundhed Udover at virke som almindelig dyreklinik og henvisningshospital for landets dyrlæger består hospitalet af en række forskningsenheder, hvor forskere undersøger sygdomme hos familiedyr:

Få mere information om Universitetshospital for Familiedyr på www.dyrehospitalet.ku.dk. Der kan bestilles tid fra mandag til fredag mellem kl. 8.30 og kl. 15.30. Skadestuen har døgnvagt.

Problemer med allergi, gigt eller dårlig nattesøvn

Silkedyner

På en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for den dårligste og 5 for den bedste nattesøvn, lå jeg for et halvt år siden på en etter, men efter jeg er begyndt at sove med en silkedyne med silkevår, er min allergi forsvundet, og jeg nærmer mig en klar femmer i god nattesøvn. Bo Arleth, allergiker, København.  Silkedynen ånder meget bedre end  Silkefyldet har en utrolig god isolerende evne og er temperaturreguleandre dyner. Man sveder ardrig i en silkedyne, da silkefyldet absorberer rende. Kølig om sommeren og lun om og borttransporterer fugt, og dermed vinteren. sikrer et helt tørt sovemiljø, hvor husstøvmider ikke trives. Silkedynen er  At sove med en silkedyne giver en helt ekstraordinær oplevelse af KOMderfor særlig velegnet til folk med FORT, LUKSUS og VELVÆRE. astma eller allergi.  Silkedynen smyger sig om kroppen på  Silkedyne Import er den førende en helt vidunderlig måde, som ikke specialist indenfor import af luksus kendes fra andre dyner. Der er ingen dyner, puder, senge linned, lagner kolde områder, men en speciel varme, og rullemadrasser i 100% økologisk der hjælper folk med gigt og muskellangfibret morbærsilke. Silkeproduksmerter. terne er Øko-Tex certificeret. Kontakt Silkedyne-Import for yderligere information.

Silkedyne-import.dk www.silkedyne-import.dk • e-mail: silkedyneimport@mail.dk • tlf.: 29 25 92 70

Silkesengetøj


Foto: Keld Navntoft, Scanpix.

19

”Familiedyr lever under de samme forhold, som vi gør, og de udvikler derfor mange af de samme sygdomme som os. Når en hund eller kat for eksempel udvikler kræft, diabetes eller fedme kan man ved at undersøge og behandle dyret på nye måder skabe mere viden om sygdommens udvikling og bekæmpelse – til gavn for både dyr og mennesker,” siger institutleder for Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme på LIFE, Asger Lundorff. Bedre undervisningsfaciliteter for landets dyrlægestuderende Hospitalet giver desuden dyrlægestuderende større og bedre undervisningsforhold med nye laboratorier, undervisningslokaler og faciliteter til praktiske øvelser. For nylig er den danske dyrlægeuddannelse ud af hundredvis af europæiske dyrlægeuddannelser blevet akkrediteret som en af Europas tre bedste: ”Med det nye dyrehospital får vi ikke alene ’state of the art’ inden for behandling af familiedyr. Vi får også undervisningsfaciliteter, som kan tiltrække endnu flere danske og internationale studerende og undervisere og støtte op om Danmarks førerposition i Europa inden for veterinærvidenskab, siger rektor på Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen.

Prinsesse Marie indviede Universitetshospital for Familiedyr på Københavns Universitet den 17. marts.

Akupunktur fjernede allergi hos 15-årige Kia Fire forskellige slags medicin uden virkning var den barske virkelighed for 15-årige Kia Kjærsgård. Gennem seks år havde hun lidt af en græsallergi, der havde udviklet sig så voldsomt, at hun til sidst måtte opholde sig inden døre flere dage i træk, når pollentallene steg. Øjnene sved, løb i vand og hævede voldsomt, og slim i halsen gav vejrtrækningsbesvær. Hele foråret og forsommeren. Så valgte Kia´s forældre at sende hende til en akupunktør. Efter få behandlinger kunne hun igen fungere normalt, som enhver anden pige på elleve år, og hun har siden været helt uden allergi-symptomer.

stamin i slimhinderne. Allergi behandles derfor lægeligt med antihistamin, kortison i tabletform, indsprøjtninger eller næsespray. Denne medicin dæmper blot symptomerne, og har uheldige bivirkninger som træthed, sløvhed, svimmelhed, mundtørhed og dannelse af ødemer. Hjælper den lægelige behandling ikke, kan akupunktur være et godt alternativ. Ved hjælp af nåle kan akupunktøren nogle gange sætte allergien i ro, andre gange dæmpe symptomerne, men også give en tilstand af generelt velvære – fordi akupunktur ikke bare behandler et symptom, men hele kroppen.

Få behandlinger hos Praktiserende Akupunktør Jette Damholt fra Lind Helseklinik i Herning fjernede en græsallergi hos Kia, som hun havde døjet med i seks år.

Allergi skyldes en overreaktion fra immunforsvaret med forhøjet produktion af hi-

Alle medlemmer af Praktiserende Akupunktører er godkendt af Sundhedsstyrelsen som Registrerede Akupunktører (RAB). Det betyder, at de er underlagt regler om uddannelse og efteruddannelse, god klinisk praksis og etiske retningslinjer. Desuden er forsikringsforhold m.m. i orden.

Nærmeste registrerede akupunktør kan findes på www.aku-net.dk samt yderligere information på www.etsikkertstik.dk Telefon 70 25 25 09 eller Registrerede Akupunktører e-mail: info@aku-net.dk www.aku-net.dk


20

Glucosamin – dyrlægerne viste vejen Glucosamin blev først anvendt af dyrlægerne til heste og hunde med slidgigt, hvorfor mange mennesker også begyndte at gå til dyrlæge for selv at få lægemidlet. En periode var glucosamin omstridt og blev faktisk også forbudt. I dag er glucosamin et godkendt og anerkendt lægemiddel til behandling af slidgigt. Det naturlige stof er ingen mirakelkur, men videnskabelige studier tyder på, at glucosamin i modsætning til anden gigtmedicin ikke blot kan lindre symptomerne, men også bremse udviklingen af sygdommen. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Slidgigt er en af de sygdomme, der rammer allerflest mennesker. Forskellige faktorer som vægt, arvelige forhold og køn påvirker risikoen, men før eller senere vil så godt som alle, uanset uddannelse, erhverv og aktivitetsniveau, få slidgigt. Det er blot et spørgsmål om hvornår. Derfor er der stor interesse for at finde behandlingsmuligheder, der kan lindre symptomerne, og måske endda bremse sygdommen, især hos den knap kvarte million danskere, der allerede er i behandling for slidgigt. Det er derfor også forståeligt, at det naturlige stof glucosamin har været genstand for en intens opmærksomhed og debat i løbet af årene.

Bremser nedbrydningen af ledbrusk Den glucosamin, der bruges til lægemidler, udvindes af skaldyr, men stoffet er en af bestanddelene i ledbrusk. Forsøg har vist, at glucosamin lindrer symptomer på let til moderat slidgigt lige så

UMWELT

Fra hestepiller til håndkøbsmedicin Glucosamins effekt på slidgigt har været undersøgt i mange forskellige videnskabelige studier siden 1969. Alligevel var det først i 2003, at et glucosaminpræparat blev godkendt som lægemiddel mod slidgigt i Danmark. Indtil da havde danske gigtpatienter været henvist til at skaffe

glucosamin af forskellige mere eller mindre kreative kanaler, for eksempel hos dyrehandlere. Før 2003 var glucosamin nemlig lovligt til behandling af dyr, men ikke mennesker. Dyrlæger og foderstofforretninger m.fl. oplevede en stadig stigende skare af mennesker, der købte glucosamin til deres angiveligt gigtplagede heste. Fornemmelsen var til sidst, at hver gang man i branchen solgte glucosamin til to heste, solgte man til 98 mennesker. Godkendelsen af glucosamin som lægemiddel betød imidlertid, at tusindvis af slidgigtpatienter nu havde et reelt alternativ til den smertestillende gigtmedicin, der normalt blev brugt som symptombehandling. Meget af denne medicin, især af typen NSAID, er forbundet med forskellige bivirkninger, blandt andet øget risiko for mavesår.

Husk at yellowe mod slidgigt! At yellowe er at købe god medicin til en god pris. Glucosamin fra danske Orifarm er god medicin, der lindrer symptomerne ved let til moderat slidgigt, så du fortsat kan leve et aktivt liv. Spørg efter De Gule på apoteket. Læs mere om slidgigt og lindring på www.orifarm.dk

Produktinformation Glucosamin Copyfarm 400 mg filmovertrukne tabletter. Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål. Indikationer: Kan forbedre bevægeligheden og lindre smerterne fra leddene. Du kan bruge Glucosamin Copyfarm til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt. Dosering: 1 tablet 3 gange dagligt. Alternativt kan den daglige dosis gives på én gang. Den kliniske virkning ses sædvanligvis indenfor 4 uger efter behandlingens start. Den mindste effektive dosis bør anvendes. Børn: Bør ikke anvendes. Ved nedsat nyre- og/eller leverfunktion: Følg lægens anvisning. Må ikke anvendes: Må ikke anvendes ved skaldyrsallergi eller ved overfølsomhed for glucosamin eller et eller flere af hjælpestofferne. Forsigtighedsregler: Ledsygdomme, hvor en evt. anden behandling kan komme i betragtning, bør udelukkes. Forsigtighed tilrådes hos patienter med sukkersyge. Hyppigere kontrol af blodsukkeret tilrådes i starten af behandlingen. Forhøjet kolesterol i blodet er set hos få patienter, der er i behandling med glucosamin. Indeholder 87,3 mg kalium pr tablet. Dette bør tages til efterretning hos patienter med nedsat nyrefunktion eller, som er på kontrolleret kaliumdiæt. Interaktion med anden medicin: Der er ikke udført interaktionsstudier, forsigtighed bør udvises. Der er dog rapporteret om ændringer i blodets størkningsevne ved samtidig behandling med coumarin antikoagulanter. Graviditet og Amning: Må ikke anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré, forstoppelse, kvalme, hovedpine, døsighed. Ikke almindelige: Udslæt, kløe og rødme af huden. Meget sjældne: opkastning, hævelse på grund af væske i kroppen. Bivirkninger med ukendt frekvens: forhøjet kolesterol i blodet. Pakningsstørrelser: 90, 270 og 4 x 250 Glucosamin Copyfarm 400 mg filmovertrukne tabletter. Registreringsindehaver: Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. Tlf.: 63952700. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Copyfarm A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk

76038_180x135_glucosamin_ok.indd 1

18/03/11 14.06


21

godt som almindelige doser af smertestillende NSAID medicin. Herudover har glucosamin færre bivirkninger. Glucosamin skal dog normalt tages i op til fire uger, før virkningen indtræffer. Hvad der måske er endnu vigtigere er, at flere videnskabelige studier har vist, at glucosamin kan bremse nedbrydningen af ledbrusk. Slidgigtpatienter, der tog glucosamin over en længere periode, havde ved forsøgenes afslutning bevaret deres ledbrusk, mens kontrolgrupperne, der fik uvirksom medicin (placebo), havde fået en mindre mængde brusk.

Glucosamin findes i flere former Glucosamin-præparater findes i flere forskellige former, der kan variere med hensyn til hvilken kemisk form, der er anvendt. Den mest almindelige form i Danmark er glucosamin-sulfat, men herudover findes der også præparater, der anvender formen glucosamin-hydroklorid. Størsteparten af de videnskabelige undersøgelser der er udført med glucosamin-sulfat viser god terapeutisk effekt med en dosis på 1.500 mg/dag. Derimod har undersøgelser, der anvender glucosamin-hydroklorid, overrasket ved ikke at finde nogen signifikant klinisk effekt. Meget tyder altså på, at sulfat-forbindelsen har afgørende betydning for virkningen af glucosamin. Sulfat er en kemisk form for svovl, der er en vigtig bestanddel af brusk og andet bindevæv.

Tidlig behandling er vigtig Meget tyder altså på, at glucosamin er i stand til at hæmme nedbrydningen af ledbrusk og måske endda hjælpe

Foto: Scandinavian Stock Photo.

Glucosamin blev først anvendt af dyrlægerne til heste og hunde med slidgigt.

til med at genopbygge skadet brusk. Forskere har også observeret, at patienter med slidgigt i knæet, som tager glucosamin i mindst et år, har over 50 % større chance for at slippe for total udskiftning af deres knæled. Det er dog ikke alle slidgigtpatienter, der kan få glæde af glucosamin. Hos patienter med svære symptomer på slidgigt har glucosamin ikke vist nogen signifikant effekt. Derfor er det vigtigt at komme i gang med behandlingen så hurtigt som muligt. Lægen kan hjælpe med at få stillet en korrekt diagnose tidligt i forløbet, og rådgive om glucosamin og andre behandlingsformer i forhold til den enkelte patients symptomer.

Begrænses du af gigt eller smerter i muskler og led? Er du en af de mange danskere, der plages af gigt og begrænses i daglige aktiviteter? Så kan du få gavn af Re5 – en helt ny behandlingsform, som er udviklet af danske forskere på baggrund af videnskabelig dokumentation. Re5 behandlingsforløb tilbydes hos certificerede fysioterapeuter og kiropraktorer. Behandlingen er enkel, uden bivirkninger, helt smertefri, og virker via elektriske impulser. Re5 styrker kroppens egne, naturlige helingsprocesser – ikke bare i overfladen, men dybt inde i muskler, sener og led.

Re5 Regeneration kan være med til at forbedre din hverdag med: • Øget bevægelighed og velvære • Mindre stivhed • Færre smerter

Kontakt os: • Få svar på dine konkrete spørgsmål • Tilmeld dig informationsmøder i dit lokalområde • Tilmeld dig Re5 nyhedsservice

Læs mere på Re5.com og se hvor og hvordan du kan komme i behandling med Re5 Re5 ApS · Niels Ebbesensvej 31 · 1911 Frederiksberg C · Tel. 52 600 500 · Mail. info@re5.com

.com


22

Slidgigt er en kronisk sygdom, som kan ramme alle Slidgigt afstedkommes, som navnet angiver, at slid. Folk i visse erhverv som landmænd og balletdansere får da også oftere konstateret slidgigt end andre. Men principielt kan alle mennesker med alderen få slidgigt. Sygdommen starter med, at brusken i leddet begynder at blive tynd og ujævn. Til sidst forsvinder den helt. Samtidig fortykkes ledkapslen og der dannes mere ledvæske, hvorved leddet bliver tykkere. Slidgigt kan ende med at være meget smertefuldt og decideret invaliderende. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Slidgigt konstateres ofte først, når man har passeret de 50 år, men også betydeligt yngre mennesker kan få slidgigt i hofter, knæ, fingre, skuldre og ryg afhængigt af erhverv, genetisk disposition og vægt. I de tidligste faser af slidgigt er der ofte kun lette gener med smerter, men efterhånden som forandringerne tager til, øges smerterne. Det er typisk værst, når man skal i gang. Når man først er kommet lidt i gang og leddene er varmet op, går det som regel bedre. Mænd og kvinder får lige hyppigt slidgigt. Der er dog en lille smule forskel på, hvilken form for slidgigt de rammes af. Fx får mænd hyppigere end kvinder slidgigt i hofterne. Til gengæld har kvinder oftere slidgigt i knæene og fingrene.

nes ledbrusk slidt eller beskadiget. Den er ikke længere glat og smidig, men ru og revnet. Med tiden kan der dannes knogleudvækster på ydersiden af leddene, så knogleenderne i leddet bliver tykkere og fladere. I nogle tilfælde kan der komme inflammation

Forskellen på slidgigt og leddegigt Leddegigt er i modsætning til slidgigt en sygdom i immunforsvaret. Kroppens immunforsvar overreagerer og bekæmper ved en fejl kroppens egne celler i leddene. Ved leddegigt er der tale om kronisk inflammation, dvs. betændelse, som altid er til stede i leddene. Der er karakteristisk, at der ved leddegigt i høj grad er tale om symmetri i sygdommen, sådan at højre og venstre side af kroppen angribes indenfor få måneder.

Når knoglernes ledbrusk bliver slidt eller beskadiget Et normalt led er en bevægelig overgang mellem to knogler, som fx knæ- eller hofteleddet. Knoglernes ender er belagt med brusk, der sikrer en god og ubesværet bevægelighed og leddet er omgivet af en kapsel af sejt bindevæv, som holder sammen på leddet. På indersiden af denne ledkapsel er en ledhinde, som danner den ledvæske, der smører leddet. Ved slidgigt er knogler-

Kender du

Sov dig rask med varmt

Humanitas magnet-sengetøj

?

Slut med ømme fødder Merino Gelockt Standard Madras af Merinould med 504 isyede magneter. Størrelse 90 x 200 cm. Førpris kr. 2.300,Nu ku

n

1.895,

-

Kashmir Superwash Madras af Kashmir/Merinould med udtageligt magnettæppe med fyld af uld. Uldbetrækket kan maskinvaskes. Størrelse 90 x 200 cm. Førpris kr. 4.114,Nu ku

n

s!

søge ndlere

Forha

en tilpasning til foden, så skoen støtter og ikke strammer om foden.

3.500,

-

Industrivej 29 · 6240 Løgumkloster · www. humanitasshop.dk Tlf: 70 20 55 22 / 21 62 34 13 · Email: info@humanitasshop.dk Alle priser er incl. 25% moms, ekskl. levering og tilbud gælder så længe lager haves.

ARCOPEDICO skoens unikke design bevirker -

at kroppens vægt fordeles ligeligt over hele fodsålen, så ingen områder belastes unødvendigt.

-

en korrekt gangafvikling og kropsholdning, hvorved fødder, ben, lænd og ryg aflastes, så ømhed og træthed minimeres. Nærmeste Arcopedico forhandler anvises på tlf.: 47 98 15 33

e-mail: info@arcopedico.dk

se mere på www.arcopedico.dk


Foto: Scandinavian Stock Photo.

Smertelindring til en aktiv fritid NexcareTM - det naturlige valg Gentagne, monotone bevægelser kan afstedkomme slidgigt.

i leddet. Det betyder, at leddet bliver ømt, rødt, varmt og hævet, hvilket giver nedsat bevægelighed i leddet. Inflammation ses ofte i forbindelse med overbelastning af leddet. Diagnosticering og behandling af slidgigt En røntgenundersøgelse vil kunne afsløre slidgigt. Ofte er der dog ingen sammenhæng mellem, hvor ondt man har, og hvor slem slidgigten ser ud på røntgenbilledet. Afgørende for den anbefalede behandling er derfor både lægens vurdering og den enkeltes oplevelse af smerter og problemer med bevægelse i leddene. Behandling kan i lettere tilfælde være almindelig smertestillende medicin, som indeholder paracetamol, idet dette præparat ikke giver samme gener fra mavesækken som anden smertestillende håndkøbsmedicin. Men også glucosamin tabletter kan forsøges, idet glucosamin er en byggesten i ledbrusken (læs artiklen om glucosamin på side 20-21, red.). Hvis smerterne ikke kan dæmpes tilstrækkeligt med de nævnte midler, er der mulighed for receptpligtig, stærkere medicin i form af fx et NSAID-præparat (NSAID er en forkortelse for NonSteroidal Anti-Inflammatory Drug) eller tramadol. NSAID virker smertestillende og hæmmer samtidigt inflammation, mens tramadol efterligner virkningen af

Gelekompresset opvarmes i mikrobølgeovn eller varmt vand. Afkøles i fryser. Reducerer muskelspændinger og lindrer smerte på ømme områder (varm). Reducerer hævelse og betændelse (kold). Kan bruges når som helst og hvor som helst. One size.

Smerteparadoks Nogle personer med slidgigt bliver mere følsomme over for smerter. Derfor kan det ske, at man har mere ondt, end man egentlig burde have. Andre har derimod mindre ondt end forventet, uden at det kan forklares hvorfor.

Omslaget, som medfølger, består blandt andet af Thinsulate™materiale. Omslaget sikrer, at produktet opretholder den rigtige temperatur over længere tid.

Kulde-/varmeomslaget kan købes på udvalgte apoteker. 3M a/s • Fabriksparken 15 • 2600 Glostrup 43 48 01 00 • www.nexcare.dk


24

de smertehæmmende stoffer, endorfiner, som kroppen selv producerer, hvorved smerten nedsættes. Udskiftning af hofte- og andre led I udtalte tilfælde kan det blive nødvendigt med operativ behandling fx af hofteleddet, hvor enten dele af leddet eller hele leddet udskiftes. Denne form for kirurgi er i dag den mest succesfulde og pålidelige form for ortopædkirurgi, som afhjælper smertefuld slidgigt hos stort set alle, der bliver opererede. De første forsøg på udskiftning af hofteled skete i Tyskland, hvor man indopererede proteser af elfenben. En burmesisk ortopædkirurg anvendte ligeledes elfenben til

Symptomer på slidgigt: • Smerter. • Ømhed. • Stive led. • Knasen og skurren i leddet. • Hævede og ømme led, hvis der indtræder inflammation i leddet. • Ved slidgigt gennem flere år kan man opleve smerter, selv når leddet er i hvile, hvilket kan forårsage dårlig nattesøvn. Kilde: www.apoteket.dk

Kvinder får oftere end mænd slidgigt i knæene.

mere end 300 succesfulde hofteledsoperationer fra 1960’erne til midt i 80’erne. Moderne hofteled er imidlertid fremstillet af stål og plastickomponenter, hvilket er fint for patienterne - og endnu bedre for elefanterne – og det er fantastisk, at stærkt plagede patienter har denne mulighed for at slippe for at blive helt invaliderede af smerter. Bedst er det selvfølgelig ikke at skulle have udskiftet nogle af sine led, for hvordan man end vender og drejer det, så er der en risiko - om end lille - for komplikationer. Fx skal efterfølgende infektionssygdomme tages alvorligt, da bakterier i blodbanen kan sætte sig på eller omkring en kunstig hofte eller et kunstigt knæled og man bør altid søge læge ved sår og febersygdomme eller hvis man får betændelse i en tand. Man skal også huske at en ny hofte er kunstig og ikke skal overbelastes, ligesom man skal sørge for at holde vægten på et passende niveau. Der er ingen garanti for, hvor længe fx en kunstig hofte kan holde, men sædvanligvis kan den dog fungere i op til 15 år eller mere. Behandling af slidgigt med kroppens egne helingsmekanismer Der er gennem årene forsket meget i de biologiske årsager til slidgigt og resultatet af denne forskning viser, at proteinet interleukin-1 (IL-1)

Nyt i Danmark! Lider du af gigt- muskelsmerter, allergi, hedeture om natten, eller har du blot lyst til at opleve den optimale følelse af luksus, når du kommer i seng?

Så er en silkedyne lige noget for dig!

SLAP AF I hænderne når du LæSer! Læsepuden The Book Seat er designet, så du stort set kan læse over alt. Puden former sig efter underlaget, støtter din bog og befrier dig fra at skulle holde og løfte tunge bøger. Med The Book Seat™ slipper du for at belaste arme og skuldre. The Book Seat™ er designet til lækker læsning. ™

Find den på: www.bookseat.dk eller hos din lokale boghandler. udsalgspris: kr.: 299,- ... en oplagt gaveidé!

Dynen er fremstillet af den fineste kinesiske silke, og den føles utrolig let. Den smyger sig om dig som flødeskum, og den glider ikke af om natten. Silken er temperaturregulerende, så du behøver kun én dyne til hele året. Man sveder ikke i en silkedyne, da silken optager 33% af sin egen vægt i fugt, og afgiver den til omgivelserne øjeblikkelig. Derfor vil du heller ikke opleve en fugtig og ulækker dyne. Priseksempel: 150 x 200 cm ... 1500 gr. ........... kr. 2600.Ved køb af 2 dyner gives der kr. 300.- i rabat Se priser og størrelser på: www.dynerafsilke.dk eller ring på 5188 3697.


25

blodceller mekanisk ved at blodcellerne bredes ud over et stort areal i en speciel sprøjte med glaskugler. Blodet producerer ved denne proces selv antistoffer samt væksthormoner i meget stort omfang. Nu kan et serum udtrækkes, som efterfølgende injiceres tilbage i patientens inflammerede led. Orthokine-behandlingen har vist sig virkningsfuld ved både akut og kronisk ledbetændelse. Det banebrydende ved denne biologiske behandlingsmetode er dels, at patienten heles ved hjælp af vækstfaktorer i sit eget blod og dels at behandlingen er helt uden bivirkninger og derfor kan gentages, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Alvorlig slidgigt kan ende med at gøre det nødvendigt med kunstige hofteled, som det ses på dette Røntgenbillede. spiller en afgørende rolle for udviklingen af slidgigt og nedbrydning af ledbrusken. Patienter med høje værdier af IL-1 bliver tidligere udsat for en mere alvorlig form for slidgigt end andre. I vores blod findes der imidlertid et naturligt beskyttelsesprotein IL-1ra (interleukin-1 receptor antagonist). IL-1ra fortrænger IL-1 og virker betændelseshæmmende, smertelindrende og skåner ledbrusken. I den naturlige behandling af slidgigt er det derfor oplagt at udnytte den beskyttende effekt af IL-1ra, hvilket nu kan ske ved en banebrydende behandling. Behandlingen, som stammer fra veterinærernes verden, hedder Orthokine (IRAP i forbindelse med dyr) og er en biologisk serumbehandling af ledbetændelse og slidgigt. Behandlingen sker helt uden fremmedstoffer, idet den er baseret på patientens eget blod. En mindre blodportion tappes fra patienten og blodet opbevares dernæst ved 37 grader i 24 timer. Herefter aktiveres de hvide

D-VITAMIN Nøglen til kroppens forsvar

D3-vitamin

D-vitamin er vigtigt for kroppen, da den: • Stimulerer dit immunforsvar • Hjælper mod smerter i muskler og knogler • Hjælper til indlejring af calcium i knoglerne Denne D3-vitamin er det eneste D-vitamin tilskud med en videnviden skabelig dokumentation for effekt og sikkerhed. En tablet indeholder: 25 µg (1000IE)

Pris incl. moms kr. 79,for 180 tabletter.

Forebyggelse af slidgigt Både slidgigt i mild og svær grad har godt af motion. Motion styrker musklerne omkring de led, der er ramt. Samtidig viser mange undersøgelser, at fysisk aktivitet øger leddenes funktion og mindsker smerterne. Motionen må naturligvis ikke belaste leddene, ligesom man også skal undgå vrid af leddene. Man får størst udbytte ved at følge et program, som eksempelvis en fysioterapeut har tilrettelagt, men også cykling og svømning er godt. Overvægt belaster i øvrigt også leddene. Derfor vil det for mange med slidgigt være en fordel at tabe sig i vægt, selv om det er lettere sagt end gjort. Men selv et mindre vægttab vil have effekt på især slidgigt i knæene.

Orthokine (IRAP) behandling Læs mere om biologisk serumbehandling på www.irap.de, www.orthokin.de eller www.a2privathospital.dk

Op ad trappen, tryk på knappen 10 % introrabat inden d. 28/4-2011

Ingen bryder sig om at skulle forlade sit hjem, fordi trappen er blevet et problem. Løsningen er en stolelift fra Stannah, som passer til alle trapper, uanset hvor lange eller snoede de er.

Kan bestilles på www.reamed.dk

Telefon: 97 93 46 00 · Webshop: www.reamed.dk

Ring 80 37 37 37 og få et uforpligtende tilbud. Eller se mere på www.opadtrappen.dk


26

Bevægende livsberetninger PTU har netop udsendt en bog med beretninger skrevet af polioramte, smittet fra 1920’erne og frem til 1960’erne. Fælles for alle beretninger er på den ene side de enkeltes ukuelige gå-påmod og på den anden side de hårrejsende vilkår, som samfundet har budt dem. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Polio er en smitsom virussygdom i hjerne og rygmarv, der kan medføre total lammelse i løbet af få timer. Danmark har ligesom andre lande med mellemrum oplevet egentlige epidemier, indtil det blev muligt at vaccinere. I 1952-53 blev 7.000 smittet, hvoraf godt 3.000 fik lammelser og ca. 350 døde inden for kort tid. Men også andre tiår havde sine ofre. I bogen ’Mit Liv Med Polio’, fortæller en kvinde, der fik polio i 1918, at hun, da hun efterhånden var blevet i stand til at kunne bevæge sig med krykker og skulle i skole, blev nægtet undervisning: ”Som skik var, skulle man op at stå, når nogen fra læserstaben eller andre kom ind i klasseværelset, og skolen kunne ikke leve med, at jeg ikke var i stand dertil.” Langvarige indlæggelser væk fra hjem og forældre Polioepidemierne betød mange og årelange indlæggelser. For mange børn betød det store afsavn, for de blev revet ud af deres vante liv og væk fra deres fortvivlede forældre, som ikke havde mulighed for at besøge deres børn ret ofte. Efter hospitalsindlæggelse og efterbehandling kom børnene og de unge hjem til skolegang eller uddannelse, som langtfra var problemfri med benskinner, krykker eller kørestol. Til en hvis grad hjælper genoptræning af de lamme muskler og de allerfleste beretninger viser, at det i høj grad er forældre og familie, der må sørge for at støtte og motivere de polioramte. Som en kvinde, der blev smittet i 1952, fortæller: ”Hele min barndom genlød af ”op igen”, ”op igen”, ”op igen”.

PTU har to gange, i 1995 og i 2009, opfordret sine polioramte medlemmer til at skrive deres livsberetning og sende den til PTU. Det er et udvalg af disse beretninger, der er medtaget i bogen. Udover at fortælle om livet med polio, er det også fortællinger om danske handicapforhold de seneste knap 100 år.

’Mit liv med polio. En antologi af livsberetninger’, er udgivet af PTU. Bogen kan købes via www.ptu.dk og koster 250 kr.

Stærkt og rystende dokument Målet med bogen har været, at den i sin helhed skulle fortælle, hvordan det har været at leve og overleve med en større eller mindre synlig funktionsnedsættelse i Danmark og hvordan de polioramte er blevet behandlet lægeligt, socialt og menneskeligt. Det er lykkedes over al forventning ved at lade beretningerne trykke, som de er fortalt. Bogen ’Mit Liv Med Polio’ er et stykke Danmarks-historie, som griber læseren om hjertet. Men det er også et stærkt og rystende dokument, der fortæller om en særdeles ringe forståelse for de polioramtes situation og deres behov for at blive regnet for ligeværdige mennesker med de samme ønsker og drømme til livet som alle andre. Beretningerne giver stemme til alle med funktionsnedsættelse og bør være grundlæggende pensum for enhver, der fagligt har berøring med denne gruppe.

Har du behov for smertebehandling? Hos os er der ingen ventetid. Afdelinger i Kolding og Århus Henvisning via udvidet frit sygehusvalg eller din sundhedsforsikring. Eksempler på hvad vi behandler: • Rygsmerter • Piskesmæld • Fibromyalgi • Led og muskel smerter • Nervesmerter • Smerter efter operationer

Se mere på www.allevia.dk eller kontakt os på 8880

2500 og hør nærmere


0 0.0 4.00 1 kl. l. 1 ril il k p . a apr n 9 10. e g d en da g d r lø nda ø -s

BOOkin g på

info@ho

telopus horsens .dk +45 76 25 72 0 0

Opus Mindfulness

– en weekend i absolut balance mellem krop og sjæl Formålet med arrangementet er at skabe både psykisk og fysisk velvære, og at øge dit fokus på dig selv og dine omgivelser. Du vil gå herfra med en følelse af energi, overskud og indre ro. OphOldet inkluderer • 7 ½ timers kursus i mindfulness fordelt på lørdag og søndag • Stor frokostbuffet både lørdag og søndag • Kaffe/the og frugt • Velkomstdrink og 5 retters sæsonmenu i restauranten, ekskl. drikkevarer • Overnatning og stor morgenbuffet • Fri afbenyttelse af vores Relax og Fitness område Pris pr. person i delt dobbeltværelse kun

kr. 1.995,-

Vi tilbyder ikke enkeltværelser og vi har plads til max. 50 deltagere. Se mere om arrangementet på www.hotelopushorsens.dk.

Egebjergvej 1

DK-8700 Horsens

Tlf. +45 76 25 72 00

www.hotelopushorsens.dk

info@hotelopushorsens.dk


28

Patienter med funktionelle lidelser skal tages alvorligt Patienter, der lider af langvarige problemer med helbredet, uden at lægerne kan finde en tilfredsstillende forklaring på deres problemer, føler sig ofte misforstået. Tilstanden kaldes en funktionel lidelse og er en reel sygdom. De fleste af patienterne kan hjælpes til øget livskvalitet. • Af Lotte Frandsen · redaktionen@raskmagasinet.dk

Kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irritabel tyktarm, kronisk piskesmæld, kroniske rygsmerter og udbrændthed. Mange patienter med en funktionel lidelse har fået stillet et hav af forskellige diagnoser og været igennem talrige undersøgelser, uden at lægerne har fundet en god forklaring på deres gener. ”Desværre oplever flere undervejs, at de bliver misforstået og mistænkeliggjort. Nogle får direkte at vide, at de ikke er rigtigt syge eller, at deres symptomer er indbildte, eller at de har psykiske problemer. Det er meget opslidende for patienterne og en helt forkert opfattelse. En funktionel lidelse er en selvstændig sygdom, der kan give symptomer fra mange forskellige organer. Vi kan diagnosticere sygdommen helt præcist,” siger professor og overlæge på Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Per Fink. Patienter med funktionelle lidelser har mange svære gener i det daglige. Typisk døjer de med hovedpine, smerter i muskler og led, voldsom træthed og koncentrationsbesvær. For nogle er generne så voldsomme, at de ikke kan gå på arbejde. Selv almindelige daglige gøremål som at købe ind, vaske op eller støvsuge kan være uoverkommelige.

”Helt konkret kan vi finde på at bede patienterne om at stille et æggeur på 20 minutter. Når det ringer, skal de holde en pause på fem minutter. Hvis de ikke selv kan finde ud af at lytte efter deres krop, må vi gøre det på den måde,” forklarer Per Fink. Foto: Scandinavian Stock Photo.

”Det er virkelig triste historier, vi hører ind imellem. Et ungt menneske på 25 år, der ikke kan gennemføre en uddannelse og må have hjemmehjælp, eller en familiefar, der ikke kan have en indkomst, og er tvunget til at sælge huset. Samtidig er mange af patienterne under et voldsomt pres fra socialforvaltningerne. Hvis man ikke lige kan måle og veje et eller andet, skal folk straks i arbejde, men det er en absurd tanke, at disse mennesker ikke skulle være syge.” Svært ved at sætte grænser En funktionel lidelse kan komme på alle tidspunkter i livet. Per Fink har mødt patienter, der har haft symptomer, så længe de kan huske. ”En patient fortalte, at hendes mor havde taget hende med til lægen, fordi hun havde ondt i knæene. Vi har patienter, der har haft sygdommen hele livet, og den er også udbredt blandt børn.” Lægerne kender ikke den præcise årsag til, at nogle udvikler funktionelle lidelser, men det er typisk for de fleste patienter, at de har svært ved at sætte grænser for sig selv. ”De fortsætter langt ud over deres egne fysiske grænser. Selvfølgelig skal man ud over komfortzonen og udfordre sig selv af og til. Men mange af vores patienter overgør tingene. En af mine patienter tog ud på rulleskøjter en hel dag, og så var hun fuldstændig ødelagt de næste par dage. ” For at lære patienterne at stoppe i tide så de ikke bliver overanstrengte, opfordrer Per Fink dem nogle gange til at holde pause hver 20. minut. ”Helt konkret kan vi finde på at bede patien-

Per Fink er professor og overlæge på Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser i Århus. terne om at stille et æggeur på 20 minutter. Når det ringer, skal de holde en pause på fem minutter. Hvis de ikke selv kan finde ud af at lytte efter deres krop, må vi gøre det på den måde.” Ud over besværet med at sætte grænser for sig selv er det også karakteristisk for mange af patienterne, at de tidligere har levet et meget aktivt liv og nu overkommer betydeligt mindre, end før de blev syge. ”Rigtig mange af vores patienter har haft gang i mange ting. De har klaret job, familie og været aktive i fritiden. De har kunnet gøre det hele perfekt, har ofte fungeret som hjælper for alle andre og har i årevis overskredet grænserne for, hvad de kunne magte. Efter en periode med langvarig stress og belastning bliver de syge, men det er meget svært for mange at være nødt til at gå ned i tempo. De lever ofte i en enten-eller-verden, enten er de meget aktive, eller også er de syge. Der er ikke nogen mellemvej.” Per Fink mener, at det er meget belastende at leve på den måde.

Vi hjælper bl.a. med:

”Activ HandiService er sat i verden for at gøre dit liv bedre – en opgave vi tager meget alvorligt”

• Formidling af kontakten mellem dig og hjælperen • Rådgivning og pleje • Planlægning af vagtskema • Opsigelse af dine hjælpere i samarbejde med dig • Kontakt med kommunen • Administrative opgaver (eks. ansættelseskontrakter, løn- og forsikringsforhold) • BPA ordninger

Hos Activ HandiService er det altid dig og dine behov der er i centrum. Du har total frihed under medbestemmelse. Activ HandiService tilbyder fuld gennemsigtighed, ved at du selv godkender alle hjælpetimer via vores nyudviklede onlinesystem. Kontakt os nu på 70 22 33 03 eller www.a-ctiv.dk for at høre hvordan vi kan hjælpe dig.


Foto: Scandinavian Stock Photo.

29

”Det giver mange problemer, men hvis man har ondt, er det svært at være nuanceret, så fylder smerterne det hele.” Både øget og nedsat følsomhed Selv om der er lang vej igen, før man forstår sygdommen til bunds, peger forskningen på, at kropslige signaler håndteres på en anden måde i hjernen hos patienter med en funktionel lidelse sammenlignet med andre. Det viser sig ved dels en manglende opmærksomhed på kroppens signaler og egne grænser og dels en øget følsomhed overfor symptomer. ”Det er lidt kompliceret. På den ene side har patienterne en øget opmærksomhed overfor hvad, der foregår i kroppen. De har en slags øget sårbarhed i hjernen. På den anden side er deres smertetærskel ændret i forhold til raske, og de er mindre følsomme overfor andre signaler. Patienterne kan for eksempel ligge stille i flere timer, når vi scanner dem. Det kan vores raske kontrolpersoner ikke. De skal røre sig en gang imellem for ikke at få ømme og stive muskler. Det lægger vores patienter ikke mærke til. De bliver først opmærksomme, når signalerne larmer så meget, at det gør ondt, og så er der ikke langt fra, at det gør ondt, til at det bliver uudholdeligt for dem.”

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (FFL) er en afdeling på Århus Sygehus, som er end del af Århus Universitetshospital. Målgruppen for arbejdet på FFL er patienter, der lider under medicinsk uforklarede funktionelle symptomer, i daglig tale kaldet funktionelle lidelser. Klinikkens mål er at forbedre de berørte patienters behandlingsmuligheder, så de kan opnå større livskvalitet.

Mange patienter, der lider af funktionelle lidelser, oplever at de bliver misforstået og mistænkeliggjort. Nogle får direkte at vide, at de ikke er rigtigt syge, at deres symptomer er indbildte eller at de har psykiske problemer. Kognitiv adfærdsterapi, hvor man arbejder med patienternes tanker og forestilling omkring sygdom, har vist god effekt. Terapien lærer patienterne at blive bedre til at tackle deres sygdom og problemer. De får undervisning i strategier til at håndtere stress og belastning. Samtidig kan visse former for medicin gøre symptomerne mindre generende. ”Vi tilpasser behandlingen individuelt og arbejder med patienternes egne forestillinger om deres sygdom. Vi hjælper dem til en mere hensigtsmæssig måde at gøre tingene på, og vi opnår rigtig gode resultater.” Trods de gode resultater savner Per Fink flere ressourcer og flere tilbud rundt omkring i landet til at hjælpe patienter med funktionelle lidelser. ”En stor gruppe bliver sendt ud til pension, fordi vi ikke har kapacitet til at behandle dem. Jeg forstår ikke, at man prioriterer på den måde. Nogle bliver syge som helt unge og har pension som eneste mulighed. Det medfører ikke bare enorme menneskelige lidelser, men betyder også et stort tab for samfundet med alle de arbejdsår, der går tabt. Det er mig fuldstændig uforståeligt, at man ikke vil sætte mere ind over for den gruppe patienter.”

Nyt håb for kredsløbspatienter

- uden smerter og bivirkninger!

Elmedistrål-metoden er smertefri, uden medicin og uden bivirkninger. Apparatet er enkelt og nemt at betjene. Elmedistrål-apparatet er en dansk opfindelse og produceres i Danmark.

Et nykonstrueret Elmedistrål-apparat til hjemmebrug der giver øget livskvalitet og bedre velvære. Her ud over udtaler dr. med. Ernst Chr. Hansen at metoden har en rensende virkning på blodkarrene, som øger blodgennemstrømningen i arme og ben og aflaster hjertet d.v.s. forhindrer dannelsen af blodpropper (tromboser).

Vil du vide mere eller ønsker at få en brochure tilsendt eller du ønsker at få afprøvet metoden gratis, så ring til os - så vil vi sende en medarbejder hjem til dig for at instruere dig i brugen af apparatet. Overlæge Dr. med. Ernst Chr. Hansen, Københavns Kommunehospital har afprøvet Elmedistrål-apparatet gennem 8 år sammen med Liv. med. Percy Nordqvist, Vasa Sjukhus i Göteborg samt Universitetsklinikken i Birmingham. Samtlige instanser kan dokumentere at apparatet har effekt på følgende lidelser:

• Prikken i fødder og tæer • Smerter og kramper • Hævede ben og fødder • Muskelspændinger • Forhøjet blodtryk • Sportsskader • Knoglebrud • Uro i benene • Forstuvninger • Tennisarm • Hovedpine • Hvilesmerter • Blodsamlinger • Skinnebenssår der ikke vil heles Elmedistrål-metoden virker direkte ind på blodkarrene og har derved effekt på kredsløbsproblemer og dermed forbedrer blodcirkulationen der er forudsætningen for de fleste af kroppens funktioner.

Elmedistraal Trading kurtrosengart@hotmail.com

Tlf. 28 92 84 04 www.elmedistraal.com


30

Nye retningslinjer for godkendelse af alkoholbehandlingssteder Sundhedsstyrelsen har for nylig udarbejdet retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Formålet er at bidrage til det faglige fundament for godkendelse af private alkoholbehandlingsinstitutioner og til udvikling af egne kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner. Initiativet hilses velkommen af bl.a. Behandlingscenter Tjele, som er et professionelt tilbud til alkoholbehandling og behandling af medicinafhængige. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse, behandling og opfølgende behandling på alkoholområdet kommunalt. Det betyder, at det er kommunernes pligt at stille et gratis tilbud om alkoholbehandling til rådighed for kommunens borgere senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen. Alkoholambulatorium eller døgnbehandling Der er til dels frit valg med hensyn til alkoholbehandling, for man kan frit vælge et kommunalt ejet eller privat alkoholambulatorium. Det betyder i praksis, at enhver kan bede om at komme i behandling for alkoholmisbrug et bestemt sted, også selv om behandlingsstedet ligger uden for bopælskommunen. Bopælskommunen er forpligtet til at betale for behandlingen, selvfølgelig under forudsætning af, at det valgte ambulatorium er en del af det kommunale behandlingstilbud. Men ifølge Sundhedsloven er der ikke lagt op til frit valg på alle hylder for borgerne med hensyn til alkoholbehandling. Der er som nævnt alene frit valg i forhold til alkoholambulatorier. Det omvendte gør sig nemlig gældende for døgnbehandlingspladser, hvor de fleste er private alkoholbehandlingssteder. Der kræves visitation fra kommunen for gratis at kunne modtage behandling disse steder. Behandlingssteder skal opfylde krav til bl.a. faglighed Når man ønsker at komme i alkoholbehandling, skal man have sikkerhed for, at godkendelsen af behandlingsstederne sker på grundlag af fornuftige retningslinjer, dvs. at der er den fornødne kvalitet i behandlingen. Sundhedsstyrelsen har derfor opstillet syv kriterier for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Kriterierne omhandler krav for behandlingssteder, som ønsker at ansøge om godkendelse. Kravene er bl.a., at ansøgningen skal indeholde beskrivelse af medarbejdere og deres faglige kompetencer, beskrivelse af behandlingsmetoder, målgruppen for behandling, tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen, behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster, beskrivelse af opfølgning på behandling samt dokumentation og kvalitetsudvikling. Det sidste betyder, at der skal ske indberetning til Det nationale alkoholbehandlingsregister (NAB). Godt og fornuftigt redskab ifølge Behandlingscenter Tjele På behandlingscenter Tjele hilser man Sundhedsstyrelsens tiltag velkommen. ”At sikre kvalitet og udvikling omkring alkoholbehandling har altid været et af Behandlingscenter Tjeles fornemste mål,” siger centerleder Jan Meincke. ”Vi ser de nye retningslinjer for godkendelse af alkoholbehandlingssteder fra Sundhedsstyrelsen som et redskab til at hæve kvaliteten i behandlingstilbuddene på alkoholområdet. Man kunne måske have ønsket sig nogle mere obligatoriske krav til behandlingens kvalitet, men det her er en god og fornuftig start – også til en generel debat om kvaliteten af alkoholbehandling i Danmark.” ”Jeg har ikke mindst hæftet mig ved og glædet mig over kravene til faglighed i de nye retningslinjer. Da Behandlingscenter Tjele startede for 20 år siden, var et af ønskerne netop at drive et behandlingscenter med en høj grad af faglighed. Vi har gennem alle årene arbejdet for, at medarbejderne er fagligt kompetente

På Behandlingscenter Tjele foregår behandlingen efter 12-trinsmodellen kendt som Minnesota-behandling. Et af Behandlingscenter Tjeles behandlingssteder er Søgården, som er en lille enhed i en nyrenoveret 3-længet gård i naturskønne omgivelser ved Hærup Sø med plads til 10 personer. Læs mere på www.tjele.com

mennesker med en uddannelse – og efteruddannelse – der svarer til det arbejde, der skal udføres. Det er en bydende nødvendighed med faglighed på alle fronter, hvis man vil drive professionel og moderne alkoholbehandling, og på Behandlingscenter Tjele ansætter vi ingen medarbejdere, der ikke lever op til de faglige krav,” udtaler Jan Meincke videre. Enhver kan fremover være sikker på, at behandlingstilbud er godkendte ”Når der samarbejdes med en kommune, har denne selvfølgelig krav på at vide, hvad og hvordan pengene bliver brugt. Dokumentation og opfølgning på behandling er af betydning over for kommunerne, over for den enkelte patient og internt på behandlingsstedet. Behandlingscenter Tjele har indberettet til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister siden dettes start i 2006, ligesom der er helt faste procedurer for journalskrivning, statusrapporter og statusmøder.” ”Der er desuden god fornuft i, at kun godkendte behandlingstilbud bliver registreret i Tilbudsportalen. Enhver, det være sig kommune eller borger, kan fremover være sikre på, at de behandlingstilbud, der findes på Tilbudsportalen er godkendte behandlingstilbud, der lever op til visse standarder,” afslutter centerleder Jan Meincke

Tilbudsportalen Tilbudsportalen er en hjemmeside der indeholder sammenlignelige tilbud til sammenlignelige priser. Det er dermed muligt at finde fx det fagligt og økonomisk mest optimale alkoholbehandlingstilbud til en borger. Læs mere på www.tilbudsportalen.dk


32

Nyt fra forskningens verden

Foto af Bjarne Toftegaard: Privatfoto.

Kilde: www.apotekerforeningen.dk

Flere og flere bliver stressede viser ny stor undersøgelse En ny stor undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at der nu er over 12 %, som er alvorligt stressede. PĂĽ spørgsmĂĽlet om â€?hvor ofte har du følt dig nervøs eller stresset den seneste mĂĽned?â€? svarede 12,8 %, at det har de ofte eller meget ofte. Undersøgelsen viser ogsĂĽ, at kvinder føler sig vĂŚsentligt mere stressede end mĂŚnd. Faktisk svarer 15,3 % af alle kvinder, at de ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede, mod kun 9,8 % blandt mĂŚnd. Tallene kommer fra en undersøges med 173.512 personer over 15 ĂĽr. Dette er en forvĂŚrring i forhold til tidligere. Statens Institut for folkesundhed har nemlig cirka hvert femte ĂĽr igennem de seneste godt 20 ĂĽr stillet spørgsmĂĽlet â€?hvor ofte føler du dig stresset?â€?, og det har udviklet sig sĂĽledes, at i 1987 var det 5,8 %, i 1994 6,7 %, i 2000 8,0 % og i 2005 8,7 %, der svarede ofte eller meget ofte. Stressekspert og forfatter Bjarne ToftegĂĽrd siger til tallene: â€?Dette er en meget uheldig udvikling, som der bør sĂŚttes ind overfor sĂĽvel samfundsmĂŚssigt, i virksomheder og pĂĽ individuelt plan. Man bør sĂŚtte ind allerede i skolen, hvor man bør lĂŚre børnene at vĂŚre opmĂŚrksomme pĂĽ stress og lĂŚre dem at hĂĽndtere og forebygge bĂĽde egen og andres stress.â€? Kilde: www.sundhedsproďŹ l2010.dk og www.forebygstress.dk

Ny rapport om kemikalier og sundhed Sundhedspersonale står ofte overfor svære udfordringer, når de skal vurdere sammenhængen mellem sygdom og kemikalieeksponering. På en workshop i november 2010 blev udfordringerne og sundhedspersonalets behov for viden om kemikalier og helbredseffekter drøftet. I en ny rapport sammenfatter Sundhedsstyrelsen oplæggene og drøftelserne. Sundhedspersonale kan bruge rapporten som en oversigt over området kemikalier og sundhed og gennem en række links finde aktuel viden om kemikalier og helbredseffekter. I workshoppen deltog repræsentanter for relevante grupper af sundhedspersonale foruden patientforeninger, repræsentanter for   

  kommuner og regioner samt Miljøstyrelsen   

        �� � ��   

   �   og en rÌkke andre interessenter. ­��    

Noget af det, der blev fremhÌvet i workshoppens indlÌg var den store variation i, hvor klar sammenhÌngen er mellem kemikalier og helbredseffekter. Ved akutte forgiftninger og ved nogle kontakteksemer kan sammenhÌngen vÌre meget klar, mens det i andre situationer kan vÌre meget komplekst at vurdere sammenhÌngen. Blandt de workshopindlÌg, der er refereret i rapporten er indlÌg om sÌrlige forhold ved effekter af svÌrt nedbrydelige kemiske stoffer, indsatser over for forgiftninger med kemikalier, kontakteksemer og luftvejslidelser som følge af udsÌttelse for kemikalier og en status for viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Kilde: www.sst.dk

Foto af Niels Kristensen: Apotekerforeningen.

Kilde:www.dp.dkTilskud til psykolog for unge med angst Forhandlingerne om tilskud til behandling af angst og tvangstanker er faldet pü plads mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner, sü 18 - 28-ürige fra den 1. april med henvisning fra lÌgen kan fü tilskud til at gü til psykolog. �Det er et stort gennembrud, at folk nu kan fü behandlet angst. Selvfølgelig sü vi helst, at det var et tilbud til alle, der lider af angst, uanset alder. Men det har Folketinget desvÌrre ikke afsat penge til,� siger Dansk Psykolog Forenings formand Roal Ulrichsen. Tilskuddet er nu kommet pü plads som et led i den overenskomst, som Dansk Psykolog Forening netop har fornyet med Danske Regioner pü vegne af de godt 800 praktiserende psykologer, som har en aftale med regionerne. �Netop terapi er den bedst dokumenterede behandling af angst. Det er relativt ukompliceret at kurere de almindeligste fobier og angstlidelser. Mellem 60 og 80 % af de patienter, der er i terapi, für deres angst vÌsentligt reduceret,� siger Roal Ulrichsen. I forvejen kan en rÌkke udsatte grupper fü tilskud til psykologhjÌlp. Desuden kan 18-37-ürige fü tilskud til behandling mod depressioner.

Danskernes tilfredshed med apotekerne er i top 91 % af danskerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres apotek, som de kender det i dag. Det viser en MEGAFON-müling foretaget for Danmarks Apotekerforening i januar 2011. I det hele taget støtter danskerne op om deres apoteker i stor stil, viser mülingen. 96 % af danskerne har tillid til, at det er sikkert og trygt at fü medicin udleveret pü apoteket, mens 86 % af danskerne mener, at apotekerne som en del af sundhedssektoren sørger for en neutral og uvildig rüdgivning om medicin samt sikker udlevering af medicin. Desuden er 84 % af danskerne tilfredse eller meget tilfredse med den rüdgivning og vejledning, som apotekspersonalet giver. �Borgernes tilfredshed er et stort skulderklap til apotekerne. Som sektor kan vi kun vÌre glade for, at danskerne i sü høj grad er tilfredse med vores indsats. Fagligheden er i top. Det er virkelig ot og en anerkendelse for det gode arbejde, der foregür ude pü apotekerne. Samtidig skal vi ikke hvile pü laurbÌrrene, men hele tiden søge at blive bedre,� siger Niels Kristensen, som er formand for Apotekerforeningen. MEGAFON-mülingen viser ogsü, at danskerne generelt er meget tilfredse med übningstiderne og tilgÌngeligheden til apoteket. I dag har hver dansker i gennemsnit 3,8 km til nÌrmeste apotek, viser den seneste afstandsanalyse. Med hensyn til ventetid er den ogsü tÌt pü at vÌre tilfredsstillende.

Foto af rapporten forside: Sundhedsstyrelsen.

Foto: Scandinavian Stock Photo.

• Af Charlotte Søllner Hernø ¡ csh@raskmagasinet.dk


Celle-studier kan revolutionere migrænebehandling Den 36-årige lektor Parisa Gazerani fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, har i januar modtaget en af Det Frie Forskningsråds særlige Sapere Aude (”Vov at vide”) bevillinger til unge eliteforskere. Støttebeløbet på godt 3,5 millioner kroner skal bruges til at kortlægge de såkaldte gliacellers betydning for migræne. ”Årsagen til migræne er endnu ikke fuldt belyst, og derfor er metoderne til at behandle og forebygge hovedpine-anfaldene kun effektive hos nogle patienter. Mit projekt vil karakterisere gliacellernes rolle ved migræne og dermed pege på nye tilgange til behandling og forebyggelse,” fortæller Parisa Gazerani. Gliacellerne mistænkes for at understøtte en særlig type nerveceller, som spiller en afgørende rolle ved migræneanfald. Gliacellerne kan muligvis også kommunikere med nabo-nervecellerne ved at frigive bestemte stoffer, som dermed udløser migræne. ”Forhåbentlig vil projektet bare bane vej for en bedre forståelse af migrænens mekanismer og et revolutionerende skifte i designet af stoffer mod migræne til glæde for de patienter, der lider af sygdommen,” forklarer Parisa Gazerani. Projektet gennemføres i samarbejde med forskere fra University of British Columbia i Vancouver i Canada. Parisa Gazerani er oprindelig uddannet farmaceut fra Shaheed Beheshti University of Medical Sciences i Iran, men hun har taget sin ph.d.-grad ved Center for Sansemotorisk Interaktion ved Aalborg Universitet. I 2008 blev hendes indsats for smerteforskningen belønnet med Spar Nord Fondens forskningspris på 250.000 kroner.

Kilde: www.celiaki.se

Roskilde indleder samarbejde med Mongoliet om hudsygdomme og telemedicin To speciallæger fra Roskilde Sygehus er netop rejst til Mongoliet for at indlede et nyt samarbejde med Mongoliets nationale Center for hudsygdomme. Baggrunden for projektet er flere års erfaring med telemedicin. Det vil sige, at lægerne via computer kan behandle patienter over lange afstande. Formålet med samarbejdet er, at lægerne i Mongoliet får mulighed for at diskutere diagnoser og behandlinger, mens lægerne i Danmark blandt andet bliver bedre til at genkende sygdomme i mørk hud. Samarbejdet skulle gerne lede til en elektronisk lærebog i behandling af hudsygdomme for lægerne i Mongoliet. Professor, ledende overlæge, dr. med. Gregor Jemec kalder projektet for et læringssamarbejde og en ny model for udviklingshjælp: ”Det er et jævnbyrdigt samarbejde. Tankegangen er at løse problemer med en anden værktøjskasse, end vi er vant til. Vi er bundet af deres muligheder, og det er en sund øvelse at løse problemerne ved at være konstruktiv og bruge fantasien,” siger Gregor Jemec, der rejser til Mongoliet sammen med overlæge Michael Heidenheim. Projektet skal forløbe over tre år og støttes af European Academy of Dermatology and Venereology, International League of Dermatological Societies, Dansk Dermatologisk Selskab og Dansk Telemedicin A/S. Dermatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus er den største udbyder af teledermatologisk behandling og har siden 2003 stået for al dermatologisk behandling på Færøerne. Kilde: www.regionsjaelland.dk

Kilde: www.aau.dk

Omsorgsfuld og værdig pleje, støtte og aflastning i eget hjem til ... Handicappede Sygdomsforløb Aflastning af pårørende Nyudskrevne fra hospital Døende i eget hjem Vi kommer til dig på Sjælland og øerne, fra vores kontor i Vangede eller Vordingborg. Sundhedsfagligt uddannet, erfarent og venligt personale sikrer, at du er i de bedste hænder.

Tlf.: 55 34 14 00

www.VIPprivatomsorg.dk

Foto af Parisa Gazerani: Aalborg Universitet.

Cøliaki øger risiko for cancer og hjertesygdom Den svenske forsker og børnelæge Jonas Ludvigsson har sammen med forskerkolleger gennem længere tid studeret patienter med cøliaki. Studierne har vist, at der er en sammenhæng mellem cøliaki og øget forekomst af andre sygdomme. ”Koblingen er vigtig at kende til, da det kan føre til en bedre diagnosticering,” siger Jonas Ludvigsson. Forskerne har kørt store patientregistre ind i en database og har hermed kunnet se, at netop cøliakere har en øget risiko for at få astma, en del hjertesygdomme og visse typer af cancer. Jonas Ludvigsson anser koblingen mellem cøliaki og cancer og hjertesygdom for at være vigtig. Lægevidenskaben har længe haft en mistanke om en sammenhæng mellem cøliaki og lymfom, men nu synes mistanken at være blevet bekræftet. Hvorfor der er en sammenhæng, ved man imidlertid endnu ikke. Eva Bengtssson, som er generalsekretær i Svenska Celiakiförbundet, anser de nye fund som vigtige: ”Vi er nødt til at få fat på det store mørketal af udiagnosticerede cøliakere. I dag kan så mange som 3-4 % af Sveriges befolkning have cøliaki og de skal hurtigst muligt have passende behandling. Vi skal fortsætte vores arbejde med at forsøge at finde alle dem som måske går rundt med lettere depressive symptomer og træthed uden at vide hvad det skyldes.” Cøliaki rammer folk i alle aldre, men de fleste får diagnosen i voksenalderen. I Danmark er betydeligt færre diagnosticerede bl.a. på grund af manglende kendskab til sygdommen, så der er formentligt tale om endnu større mørketal end i Sverige.

Foto: Bo Nymann.

Foto af Eva Bengtsson: Svenska Celiakiförbundet.

33


34

Megabyernes forbandelse hviler tungt over den Tredje Verden

Eksplosivt voksende storbyer er blevet et vartegn i den Tredje Verden. Fra Mumbai i Indien, Dhaka i Bangladesh og Jakarta i Indonesien klumper fattige sig sammen på mindre og mindre plads og prisen er ofte deres helbred. Hverken infrastruktur eller vandforsyningen kan nemlig følge med. • Tekst og foto: Anna Klitgaard · redaktionen@raskmagasinet.dk

RASK Magasinet, Indien: Mumbais slum blev med filmen ’Slumdog Millionaire’ verdensberømt. Desværre er livet i de år, der er gået siden premieren på den prisvindende film ikke blevet meget bedre for indbyggerne. I områder som Dharavi bor hundredetusinder af mennesker tæt sammen, og ofte løber åbne kloakker med sort plumret vand lige uden for de simpelt samlede huse af mursten, træ og plastik. Her og der ligger dynger af ildelugtende affald, hvorfra lugten løfter sig og spreder sig ud over hele kvarteret. Monsunen gør livet sværere Billedet lige nu er endog bedre end om blot få måneder. Når monsunen for alvor rammer Indiens finansielle hovedstad i juli, løber kloakkerne over og affaldet begynder at flyde rundt. Mellem det fortsætter livet for familierne her. Overlevelse og mad er, hvad de fleste tænker på fra solen står op om morgenen, til den sænker sig igen om aftenen, for fattigdom er, hvad der bragte dem hertil fra resten af Indien. I Bollywoods skygge lever deres glamourøse drømme ikke op til filmbyens virkelighed, for i de smalle gyder er fattigdommen fra landet flyttet med – blot i en mere tæt pakket og intens version end tidligere, forklarer Dr. Ganapati, der i 35 år har arbejdet i slummen for Bombay Leprosy Project (BLP).

Verdens megabyer Asien er det sted på kloden med flest megabyer. Tokyo og områderne deromkring menes at udgøre verdens største by, men også Dhaka, Jakarta og de indiske byer Mumbai, Delhi og Kolkata (Calcutta) har i dag over ti millioner indbyggere. I Europa er Paris og London de største byer med hver mellem fem og otte millioner indbyggere. I Nordamerika vil USA og Mexico i 2015 vil have tre byer med over 10 millioner indbyggere, nemlig Los Angeles, New York og Mexico City.

BenzoRådgivningen

I slumkvarteret Rasulpur i Dhaka lever 92.000 mennesker. Ingen af husene har rindende vand, bad, toilet eller afløb, og underernæring er udbredt. Familien Akhter består af syv mennesker. Forældrene sover på sengen om natten, mens børnene sover neden under. Om dagen er pladsen under optaget af køkkenredskaber, men med en samlet indkomst på under 10 kroner om dagen, er det ikke hver dag, at familien får hverken to eller tre måltider.

”Man bliver nødt til at have opholdt sig i slummen for at vide, hvordan det er. Det er ikke muligt at forestille sig det. Så mange mennesker på så lidt plads. I Dharavi – Asiens største slumkvarter – lever over 600.000 mennesker på 1,72 km2. Det er klart at sygdomme florerer her, men slumbeboerne har ofte ikke mulighed for at gøre deres tilværelse bedre. De må bare overleve på bedste vis.” Myg og Mycobacterium leprae Hvordan ved hver enkelt familie, der bor her. Midt mellem affaldet og det sorte vand florerer nemlig ikke bare livet, men også i stadig stigende grad sygdomme som dengue-feber, malaria og spedalsk-

Information og rådgivning om afhængighed af sove- og nervemedicin for brugere, pårørende og sundhedspersonale. Henvisning til anonym personlig rådgivning og støttegrupper. Telefonrådgivning mandag - torsdag kl. 18.00 - 20.00 samt onsdag kl. 9.00 - 11.00

Telefon 70 26 25 10 benzo@sind.dk www.benzo.dk

Indiens befolkning vokser Indien har i dag 1,2 milliarder indbyggere, men i 2050 vil landet overtage førstepladsen fra Kina, som den nation i verden med flest indbyggere.


35

veje. Imens falder de eksisterende kloakker fra hinanden og stopper til. Resultatet er, at det beskidte vand presses ud af rørene, og dermed kan blande sig med både grundvandet og med drikkevandsledningerne, hvis de ligger sammen. Og det gør de mange steder.” Så sent som i 2010 blev 65 mennesker syge og én døde i bydelen Worli, fordi vandet i deres haner pludseligt var forurenet og ildelugtende. Dog kom der ikke en sag ud af det, da dommeren bare beordrede en undersøgelse og dermed i realiteten undlod at pålægge nogen et ansvar. Masser af vand På trods af hændelser som denne, mener danskeren ikke, at Mumbai mangler vand. Byen er omgivet af det og med den årlige monsun, er der gode muligheder for vandreservoirerne, der ligger tæt langs vejen til byen Pune, for at blive fyldt op. Dog forsvinder der officielt 20-25 procent af vandet, inden det når millionbyen, men det tal kan ganges med to, da utætheder og mafiaen tapper ledningerne, siger Lars Kjeldsen. ”Vandledningerne ejes af kommunen, men mafiaen kører tankvognene til slumkvartererne. 10.000 liter vand koster ikke mere end 120 kroner, så de må få det billigt et eller andet sted fra. Men ingen ved præcis, hvor vandet stammer fra, eller hvor rent det er.”

Hvis man bor fem til seks familiemedlemmer på meget lidt plads uden adgang til rent vand, så vil sygdomme opstå. Især når kloakkerne ikke kan optage monsunens regn, og affaldet flyder.

hed. Myg og Mycobacterium leprae-bakterien lever nemlig bedst i fattige, overbefolkede områder, hvor sanitet er en mangelvare. ”Hvis man bor fem til seks familiemedlemmer på meget lidt plads uden adgang til rent vand, så vil sygdomme opstå. Især når kloakkerne ikke kan optage monsunens regn, og affaldet flyder. Det er faktisk et under, at nogen kan overleve her, men mange – og stadig flere – bliver også syge.” Dharavi er blot ét eksempel på slummen i Mumbai, men der bliver stadig flere sådanne områder, siger den danske ingeniør Lars Kjeldsen, der flyttede hertil i 2001. Oprindeligt kom han herud for entreprenørfirmaet Per Aarsleff for at forny Mumbais kloakker, men i dag driver han konsulentvirksomheden Advance IE og rådgiver om bæredygtige vandløsninger. For vand – rent som beskidt – er et problem her, siger han. Mangel på kloakker Da Lars Kjeldsen først kom hertil for ti år siden var der kun 450 km kloakker til byens daværende 12 millioner mennesker. Hans første job i millionbyen var at reparere otte kilometer, men mens andre firmaer fik kontrakter på andre småprojekter, så er der ikke siden sket markante udbygninger af nettet. I mellemtiden er de gamle kloakker fra briternes tid forfaldet yderligere, ligesom byens indbyggertal er gået op til omkring 21 millioner mennesker, og det bringer i dag indbyggernes liv i fare, siger han. ”Det er som om, at det, man ikke kan se, det gør man ikke noget ved. Kloakkerne ligger under vejen, men politikernes fokus er på at bygge infrastruktur over vejen som f.eks. flyovers og nye

Millionbyer spreder sig i verden Fremover er det dog usikkert, hvor længe megabyer som Mumbai har råd til ikke at varetage deres indbyggeres sundhed. For en ting er, hvis man bliver syg, noget andet er, hvis der ikke er tilstrækkelige sundhedstilbud eller de er utilgængelige. I byer som Jakarta i Indonesien og Dhaka i Bangladesh er trafikpropper allerede så udbredt et problem, at ambulancer ikke kan komme frem, og i Jakarta forudser eksperter, at trafikken i 2014 vil komme til at stå helt stille. Der vil simpelthen være for mange biler på vejene til, de kan komme frem, siger Mohammad Kabir, der er leder af vandprojektet HYWASA i Dhaka. ”Allerede nu bruger vi timer på at komme frem og tilbage til møder – hver vej. Det koster enorme ressourcer for firmaerne, og det får mange til at tænke på at flytte fra byen. Men det er samtidig her de uddannede er, og de vil ikke flytte på landet, så derfor klumper flere og flere sig sammen i byerne, men det er et enormt problem for alle. Og det er et, der ikke stopper med at vokse.” Megabyernes vokseværk I Indien bor 28 procent af befolkningen nu i byerne, men det tal ventes at stige til 41 i 2030 ifølge FN. Livet på landet er blevet surt for mange, og drømmen om storbyen trækker derfor. Fra reklamerne ved de fattige nemlig, hvor den rige del af Indien lever, og det får 100.000 håbefulde mennesker fra de fattigere landområder til at søge mod Mumbai hver måned. Men for mange ender drømmen på gaden eller i kvarterer som Dharavi, siger Dr. Ganapati. ”De fattige, der kommer hertil, kommer ofte uden ressourcer, så de må overleve af daglejerarbejde eller som tiggere. På den løn er der ikke meget overskud til investering i basale goder som

Megabyernes vokseværk Megabyer defineres som byer med over fem millioner mennesker. Eksperter regner med, at der i 2015 vil være omkring 60 sådanne byer i verden - tilsammen med over 600 millioner indbyggere. I 2030 regner demografer med, at 60 % af verdens befolkning lever i urbane områder.


36

Dharavi er Asiens største slumkvarter med 600.000 mennesker. Området blev kendt med filmen Slumdog Millionaire, men på trods af filmens succes, så er forholdene for beboerne ikke blevet meget bedre siden filmen havde premiere i 2008.

Dhaka ligger som Mumbai og Jakarta tæt på vand, og hvert år under monsunen oversvømmes store dele af byen. Det er især de fattige kvarterer, det går ud over, for de skyder op, hvor ingen andre vil bo – tæt på de ildelugtende floder, havområder og indsøer.

sanitet. Derfor er det op til kommunen at give dem dette, men det vil de ikke, da slummen næsten altid er opført på land, hvor de ikke har lov til at bo.” Da politikerne i kommunen ofte ikke har midlerne eller viljen til at forbedre leveforholdene for de fattigste, så kommer det til at vare længe, før nogen forandring finder sted, mener Lars Kjeldsen. De fattige er nemlig gode nok at bruge, når der er valg, men derefter bliver de glemt. ”Det er uuddannede mennesker, og de tror på politikerne. Men mange af politikerne her er kriminelle, der bare hytter deres eget skind og ikke har nogen visioner. Det, de går op i, er penge, og derfor ender de fleste store projekter med ikke at blive til noget. Mumbai burde have et kloaknet på nuværende tidspunkt, de fik penge af Verdensbanken til det, men i dag er der ikke mange

flere kilometer kloak, end da jeg kom hertil. Jeg ved ikke, om det nogensinde bliver bedre, for byen bare vokser og vokser – og med det problemernes størrelse.” Monsterslum for masserne I Dharavis gyder ses glemslen tydeligt, for selv om små butikker skyder op, så lever indbyggerne her i fattigdom. Blandt dem trives sygdommene, og mens man dagligt undres over den menneskelige overlevelsesevne, så bukker mange børn da også under for diarre og underernæring. Dog overlever så mange, at halvdelen af Indiens befolkning snart vil være under 30 år gamle. Og måske denne nye generation vil tage kampen op mod korruption, dårlige levevilkår og fattigdommen. Det håber Lars Kjeldsen, for andre muligheder kan han ikke se for byens millioner af slumdogs.

Vi er helt elektriske ! EL-Cykler

Danmarks største udvalg af Du har altid “medvind” når du cykler. Motoren tager det seje træk og giver lyst til længere cykelture.

Mobility

EL-Scootere

7.999,-kr

EL-Knallerter

Miljø rigtig transport der er helt lydløs. Leveres både som 30Km/t og 45Km/t modeller.

www.FantomBike.dk

13.999,-kr

8.999,-kr

Giver frihed til at tage ud i samfundet når DU vil. Ingen krav om kørekort. Særdeles konkurrence dygtige priser.

Kom & Prøv

Hornsyld samt Viby Sjælland Tlf. 7682 2000


37

Aldeles fremragende håndbog om allergi Der bliver ikke uddannet flere allergispecialister, selv om antallet af allergikere fortsætter med at stige. ’Bogen om allergi’, som netop er udkommet, erstatter ikke disse specialister, men er en væsentligst hjælp til de mange, der i det daglige lever med allergi, høfeber og astma. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

I dag er der mindst 1 million danskere med allergi, men ifølge Statens Institut for Folkesundhed vil det tal stige til 1,7 millioner voksne danskere i 2020, hvilket er tæt på en fordobling på under 10 år. Dertil skal lægges børn med allergi. Vi taler altså om et problem, der har så stort et omfang, at det er ved at være et alvorligt nationalt problem. Alligevel vil antallet af allergispecialister i samme periode falde til en håndfuld, idet allergi som lægespeciale blev nedlagt i 2002. Det kan meget vel udvikle sig til en katastrofe. Fremragende opslags- og brugsbog Danskerne må derfor i endnu højere grad tage ansvar for egen sygdom. Med mere viden kan man komme langt i sine bestræbelser på at få en diagnose, så behandling og ændret adfærd i nødvendigt omfang kan sættes i gang. ’Bogen om allergi’ er skrevet af journalist Joan Grønning, der tidligere har været redaktør på AstmaAllergi Bladet. Joan Grønning har formået at skrive en særdeles kompetent, gennemresearchet bog om alt, hvad der er værd at vide og alt hvad man har brug for at vide om allergi. ’Bogen om allergi’ er gennemtænkt ned i mindste detalje og har en genial opbygning, der gør det overskueligt at finde netop de symptomer eller den viden, man i en konkret kontekst kan have brug for. Bogen er derudover overordentlig smukt udstyret og en nydelse rent grafisk. Bogen er i ordets bredeste forstand en brugsbog, som bør stå i hvert andet hjem og hos alle praktiserende læger, der som de første møder patienterne med allergisymptomer. Joan Grønning

’Bogen om Allergi’ indeholder alt om at forebygge allergi og allergisymptomer hos dig og din familie. Bogen er relevant for både allergikere og fagfolk i daglig kontakt med allergikere. Bogen er udkommet på Forlaget TekstXpressen og koster 298 kr. Læs mere på www.forlaget-tekstxpressen.dk har formået at samle al tilgængelig viden i én bog, som samtidigt er let tilgængelig og meget pædagogisk og selv om det er en opslags- og brugsbog, så er den så interessant, at man bliver grebet af stoffet - også uden på nogen måde at være i målgruppen. Det er ganske enkelt fremragende flot og dybt professionelt. Fagpanel af 10 danske allergieksperter Bogens fagpanel, som består af 10 førende danske allergieksperter, giver bogen autoritet og tidligere formand for de danske allergilæger, overlæge og klinikchef Hans-Jørgen Malling fra Allergiklinikken på Gentofte Hospital, har i forordet af bogen skrevet: ”Allergi er en folkesygdom, som alle har en mening om og holdning til. I takt med at den egentlige ekspertise på området forsvinder, bliver der tilsvarende plads for amatører og plattenslagere. Derfor blev jeg glad, da forfatteren besluttede sig for i fællesskab med danske allergilæger at skrive en bog om allergiske sygdomme for almindelige mennesker.”

Problemer med alkohol? • I behandling mens du bor hjemme og passer dit job. • Behandling i morgentimerne – eller uden for normal arbejdstid. • Ingen ventelister - du kan starte med det samme. Vidste du, at ambulant alkoholbehandling giver samme – eller bedre – resultater end døgnbehandling. Det slår sundhedsstyrelsen fast i en undersøgelse fra 2006. (Undtaget fra dette er de allermest socialt belastede alkoholikere). I den ambulante behandling bestemmer du endvidere selv, hvem der skal vide, at du deltager i alkoholbehandling. Ring og få en snak med en af vores dygtige alkoholkonsulenter på 70 10 03 03 - vi svarer alle dage. Eller læs mere på: www.DanskMisbrugsBehandling.dk Er du pårørende til en der drikker for meget, så kontakt os for råd og vejledning.

Alkoholbehandling i København, Aarhus, Aalborg og Kolding. Ring alle ugens dage 70 10 03 03 eller læs mere på www.DanskMisbrugsBehandling.dk Professionel hjælp i en svær situation


Nyt på disken • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Silkedyner sikrer et tørt sovemiljø, hvorfor de er velegnede til allergikere Det danske firma Silkedyne Import DK har specialiseret sig i import af silkedyner, hovedpuder og sengetøj af den fineste silke. Normalt forbinder man silke med den ypperste luksus, hvilket det også er. Men Silke har også nogle helt unikke egenskaber, som når det bliver anvendt som fyld i dyner og hovedpuder, sikrer at husstøvmider og skimmelsvamp ikke trives, fordi silken er antibakteriel og giver bedre ventilation og dermed også et tørt sovemiljø. Derudover føles silke sval om sommeren og varm om vinteren, ligesom silken transporterer eventuel fugt bort, så husstøvmider ikke trives. Silkedyner er derfor velegnede til folk med astma eller allergi. Silkedyner er også velegnede til folk, der har behov for optimal temperaturregulering, som fx kvinder i overgangsalderen, folk med dårligt blodomløb og kolde fødder samt folk, der har særligt behov for varme som fx gigtpatienter, hvor silken holder på varmen og giver velvære ved led- og muskelsmerter. Fine dundyner er dejlige, men silke overtrumfer på stor set alle områder. Silkedynerne og hovedpuderne kommer fra Kina, som er berømt over hele verden for sin silke og silkens høje kvalitet. Silkeprodukter fra Silkedyne Import DK fremstilles udelukkende af 100 % økologisk Mulberry-silke og selve fremstillingsprocessen foregår uden brug af kemikalier. Det sikrer, at silkedyner og silkesengetøj er af absolut højeste kvalitet. Læs mere på www.silkedyne-import.dk

Foto: PR-Foto, Silkedyne Import DK.

En skånsom medicinsk behandling af åreforkalkning som har været anvendt med succes i Danmark de sidste 20 år på private lægeklinikker. Vil du høre nærmere så kontakt

EDTA-Patientforeningen

Tlf. 86 52 19 19 ell. Tlf. 55 72 01 54 woc@vip.cypercity.dk www.edta-patientforeningen.dk

Vitamin nyhed til 50+ Som noget helt nyt har Livol nu lanceret en multivitaminpille, Multi Vital 50+, specielt udviklet til den modne generations ændrede behov. Vitaminpillerne indeholder mere folsyre, mere Vitamin D, B1, B6 og mere Riboflamin (B2) samt Niacin. Og mindre af de mineraler, som kroppen ikke i lige så høj grad har brug for længere. Livol har vitaminer til alle og har derudover også en vitaminpille med urter til voksne. Livol Multi Vital indeholder mere hvidtjørn, mere paprika og masser af silica samt flere andre urter fx rosmarin. Vitaminpillen giver det absolut største indhold af urter og leverer samtidig fuld dagsdosis af vitaminer og mineraler. Vitamin B, C og D styrker fx immunforsvaret, calcium og vitamin D medvirker til at bevare stærke knogler og mangan og jern understøtter den daglige energiomsætning. Livol Multi Vital indeholder 7 urter, 12 vitaminer og 9 mineraler. Dagsdosis er tre tabletter og prisen er omkring 100 kr. for 250 tabletter. Livol fås i dagligvarehandlen og Matas. Læs mere på www.livol.dk

Ny tandpasta der beskytter tænderne mod syreskader Hver dansker spiser ca. 137 kg frugt og grønt om året, ligesom en gennemsnitlig dansker hvert år drikker 100 liter sodavand og 34 liter vin. Men syre i den daglige kost fra bl.a. frugt, sodavand og vin nedbryder tandemaljen på grund af deres lave pH-værdi. Noget de færreste danskere er opmærksomme på. Derfor lancerer Sensodyne nu tandpastaen Pro-Emalj, som er specielt udviklet til at beskytte tænderne mod syreskader ved at styrke blødgjort emalje. ”Syreskader gør tænderne tyndere, gule og mere følsomme over for kulde og varme. Tandemalje, der er slidt væk, kommer ikke tilbage. Hvis tænderne først har taget alvorlig skade, kan det derfor i værste fald blive nødvendigt med omfattende og kostbar behandling, hvor tandlægen fx laver nye, kunstige tandkroner,” forklarer tandlæge Peter Lindkær. Sodavand er en af de ting, der indeholder allermest syre. Det gælder også light varianter, juice og vin. For at få den friske smag tilsættes nemlig fosforsyre eller citronsyre. På grund af det tilsatte sukker eller sødemiddel kan man ikke smage syren, men den er der alligevel. Allerværst er sodavand, navnlig light-sodavand (pH 2,4), som danskerne drikker i store mængder. ”Mange danskere, især unge, drikker sodavand af flasker med skruelåg, som gør, at man ofte tager mange små slurke. Samtidig spiser vi også mange flere gange i løbet af dagen. På den måde kommer tænderne langt oftere kommer i kontakt med syre,” siger Peter Lindkær. Sensodyne Pro-Emalj kan købes hos Matas og i supermarkeder. Vejledende udsalgspris ligger på ca. 26 kr. Læs mere på www.proemalj.dk

Foto: PR-Foto, GlaxoSmithKline.

Foto: PR-Foto, Axellus.

38


Sov med sølv og blive husstøvmider kvit Silver Protect lagnet er en helt ny løsning til at tilintetgøre husstøvmiderne, så man undgår gener som fx allergi, der er forbundet med store koncentrationer af støvmider i sengemiljøet. Sølv har gennem tiden været kendt for sin positive virkning og evne til at bekæmpe bakterier. Nu er der udviklet en helt unik sølvtråd af ægte 99,9 % rent sølv. Denne sølvtråd er vævet ind i stoffet på Silver Protect lagnet. Sølvtråden er coatet så den ikke oxyderer og bliver sort ved brug. Sølvlagnet har desuden fået indarbejdet en blanding af olier fra citrus, eukalyptus og lavendel. Derved dræbes ikke alene bakterier, men også støvmider, væggelus, møl og myg. De fleste husstøvmider og andre 8-benede parasitter, herunder også væggelus, i spinder-familien dør efterhånden, som de kommer ind i sølvtrådenes elektrostatiske udladninger og virkningen af de indarbejdede naturlige olier i lagenstoffet. Fnatmider, blodmider, bakterier og svampe dræbes ligeledes kort tid efter at sølvlagnet er lagt på sengen. 79 % af miderne er døde efter 8 dage. I de efterfølgende dage og uger dræbes resten. Sølvlagenet har i øvrigt også antibakteriel virkning, som forhindrer lugt, antiastmatisk virkning, antitranspirerende virkning og er så hudvenligt, at det forhindrer kløe. Sølvlagenet vaskes i vaskemaskinen på 60 % og kan tørretumbles. Læs mere på www.wellness4u.dk, hvorfra sølvlagenet også kan købes.

Ikke mere sure opstød med fiskesmag Pikasol har netop lanceret en fiskeolie kapsel, der ikke efterfølgende giver opstød. Baggrunden er, at omkring1/3 af alle danskere har oplevet af få opstød med fiskesmag, efter at de har taget kapsler med fiskeolie og det er bestemt ikke behageligt. Faktisk er oplevelsen så slem, at hele 71 % af danskerne mener, at det vigtigste ved en fiskeolie er, at det ikke giver opstød. Olien er den samme kendte kvalitet, men selve kapslen er behandlet med en særlig coatning som betyder, at den først opløses i tarmen, og dermed forhindres de ubehagelige opstød. Metoden er veldokumenteret og kendt fra lægemidler, så Pikasol Anti-Opstød garanterer 100 % fri for opstød. Fiskeolie med de sunde omega-3 fedtsyrer er et af de allermest populære kosttilskud, som især er kendt for at vedligeholde et sundt kredsløb, og har en lang række andre gavnlige effekter. Fiskeolie kan være et godt tilskud til den almindelige danskers kost, for det er indholdet af omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA man skal fokusere på. Glem alt om omega-6 og omega-9. Det får vi i forvejen rigeligt af. Pikasol Anti-Opstød giver 1530 mg Omega-3 per dagsdosis og kan især anbefales, hvis man ikke spiser fisk. Læs mere på www.axellus.dk Endnu mere sikker solbeskyttelse på apoteket Apotekets Solserie, der er kendetegnet ved at være et supersikkert valg, idet den er Svanemærket, Astma-Allergi deklareret, vandfast og uden parfume og parabener, kommer nu i et par nye varianter. Sol Lotion Faktor 30, som er det oplagte valg til børn og til voksne med lys hud i starten af solsæsonen, fås fremover i både den velkendte 200 ml tube og i en 300 ml størrelse. Et godt valg, når hele familien skal beskyttes med den rigtige dosering, som er 40 ml til voksne og 20 ml til børn. Derudover findes Apotekets Sol Lotion med lav beskyttelse, SPF10, og mellem beskyttelse, SPF20, i 200 ml tuber. Til hud, der reagerer på grund af for meget sol, er blevet særlig varm eller solskoldet, er der godt nyt på vej. Apotekets Aftersun Lotion er kommet i en ny kølende variant, der virker beroligende på rød og varm hud. Den fremmer cellefornyelsen og virker genopbyggende på solskadet hud og tilfører fugt, så huden bevarer sin smidighed. Apotekets enkle og effektive solprodukter er baseret på kvalitetsråvarer, der tager hensyn til både sundhed og miljø og samtidig er lette og behagelige at anvende. Læs mere på www.apotekernes.dk

Permanent make-up Ønsker du smukke læber, perfekt formede bryn og udtryksfulde øjne? • Bente Jensen og Nina Lammers Jensen er landets mest erfarne Linergist® team indenfor permanent make-up. • Professionelt håndværk hvor vi tager udgangspunkt i dine egne træk, og fremhæver din naturlige skønhed. • Rekonstruktion af brystvorter og læbe/gane spalte. • Vi bruger kun EU-godkendte naturlige farver. • Ring for yderligere information tlf. 2016 8627. Bente Jensen · Tlf. 2016 8627

Aut. Kosmetolog / Make-up artist / Linergist®

www.visage-klinik.dk

• Horsens • Kolding • Århus • Frederiksberg

Foto: PR-Foto, Axellus.

Ny viden kan give et mere håbefuldt syn på multipel sclerose ’Slørede Signaler – en bog om multipel sclerose, kronisk træthed og signalstoffer’, som netop er udkommet, er en sjældent opløftende og brugbar bog for patienter og pårørende, men også sundhedsfagligt personale vil kunne have stor nytte af at læse med, ja, faktisk bør de læse bogen. Forfatteren Birgitta Brunes, som har skrevet bogen sammen med sin mand, er en svensk læge, som med held har holdt sig selv symptomfri for sclerose (MS) igennem en længere årrække. Hendes særlige forståelse af sygdommen og hendes behandlingsmodel vinder større og større anerkendelse. Behandlingsmodellen tager udgangspunkt i hvordan psyke, nervesystem og immunforsvar samarbejder. Det er nu et internationalt anerkendt tværvidenskabeligt medicinsk speciale kaldet PNI (psykoneuro-immunologi). ’Slørede Signaler’ gennemgår sclerosens forskellige symptombilleder og giver forslag til, hvad den enkelte patient selv kan stille op. Forfatterne forklarer den mulige sammenhæng med stress og andre følelsesmæssige problemer. Signalstofferne gennemgås detaljeret med referencer til den nyeste forskning. Det samme gælder også immunologien – hvad er det, der får immunforsvaret til at angribe egne celler? Endelig gennemgås også betydningen af kostens indhold af frie radikaler og antioxidanter, som af flere forskere anses for særligt vigtige for MS-patienter. Læs mere på www.borgen.dk, hvorfra bogen også kan købes direkte til 269 kr.

Foto: PR-Foto, Apoternes A.m.b.a.

Foto: PR-Foto, Wellness4u.

Foto: PR-Foto, Borgens Forlag.

39


40

Utilstrækkelig støtte til bulimikere og overspisere Kildehøj er det første og eneste danske privathospital, der har specialiseret sig i at behandle spiseforstyrrelser, og som udover anoreksi har speciale i at behandle madmisbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi og overspisning. Da Kildehøj startede for 6 år siden, var der ingen, der syntes, det var en god idé, bortset fra patienterne og deres pårørende. Mange mente, at det var for tidligt. ”Selv synes jeg, vi var 10-15 år for sent på den,” siger Rachel Santini, der er Kildehøjs hospitalsdirektør.

• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Da Kildehøj blev etableret som specialhospital for spiseforstyrrede, rystede mange fagfolk på hovedet, for der var ikke nævneværdige ventelister og derfor heller ingen behov for ventelistegaranti, som fx inden for somatikken. ”Men kort tid efter vores start havde vi lange ventelister. Familier og pårørende kæmpede for at få det offentlige til at hjælpe med at redde deres børn og unge. Børn som var fysisk og psykisk medtaget af deres spiseforstyrrelse og som enten forgæves havde afprøvet offentlige behandlingstilbud eller – som det viste sig - stod og ventede i halve eller hele år på offentlig behandling. Problemet med denne patientgruppe er dog, i modsætning til en del andre psykiatriske patienter, at hvis de ikke modtager rettidig behandling, så kan de dø af de fysiske konsekvenser, som alvorlig under- og overvægt resulterer i. I den forbindelse indså man, at lange offentlige ventelister kunne risikere at fungere som dødslister,” forklarer Rachel Santini. Utilstrækkelig støtte til bulimikere og overspisere Efter års kampe er ventelistegarantien for psykisk syge blevet en

MALMÖ IMPLANTATGRUPP

TANDIMPLANTAT Tænder, som sidder fast, som kan bruges til at tygge med, som du tør le og grine med!

kendsgerning. Man behøver ikke længere at være rig for at få hjælp til rettidig behandling til spiseforstyrrelser. I hvert fald hvad angår anoreksi, men kun delvist hvad angår bulimi. ”Hvad angår behandling af spiseforstyrrelser, kan det både økonomisk og menneskeligt betale sig, at vi alle er på et A-hold. Det kan ske ved, at det private får lov til at eksistere og gøre det, de er gode til i fredelig sameksistens og eventuelt samarbejde, når det er relevant, med det offentlige. Det er nødvendigt, hvis vi skal optimere mulighederne for faglig udvikling og patienthelbredelse og hvis vi skal undgå, at vi får en meget stor gruppe unge på livsvarige overførselsindkomster,” mener Rachel Santini og fortsætter: ”Det offentlige har indgået aftale om behandlingspakker til patienter med anoreksi og kun delvist til patienter med bulimi. Anoreksi patienter kan få offentlig støtte til ambulant-, dag- og døgnbehandling. Hvad angår bulimi, så ønsker det offentlige ikke at støtte patienter med alvorlig bulimi med andet end et ambulant gruppeforløb, da de angivelig ikke selv kan eller vil tilbyde andet. De har ikke gode erfaringer med deres egne behandlinger,

Får dit hjerte den bedste behandling?

Med tandimplantater har vi i 20 år kunnet hjælpe mange mennesker til et liv med en bedre kvalitet.

Stefan Ohlsson

Vi kan derfor tilbyde den bedste individuelle løsning med hensyn til udseende og fysiske forudsætninger. Det system vi vælger er f.eks. Brånemark, Astra.

Det er en stor fordel, at hele behandlingen sker på vor klinik. Du er velkommen til en uforbindende konsultation, som kan blive begyndelsen til et nyt og rigere liv!

MALMÖ IMPLANTATGRUPP

Når det gælder dit hjerte, må du ikke gå på kompromis med kvaliteten. Vi råder over de dygtigste og mest erfarne læger, den nyeste viden og det mest moderne udstyr.

•• •• •

HjerteCenter Varde tilbyder bl.a.: Udskiftning af hjerteklapper Bevarende behandling af aortaklappen (eneste i DK) Bypass-operationer Ballonudvidelser Pacemaker-behandling.

Skandinaviens største behandler af hjerteflimmer. Læs mere på www.hjertecentervarde.dk.

Friisgatan 31 · 21421 Malmö Tlf. 0046 4097 5757 · Fax 0046 4030 5627 tandl@stefanohlsson-dental.se · www.malmoimplantatgrupp.se

Hjertensvej 1 • DK-6800 Varde • Tlf. +45 76 95 01 00


41

Rachel Santini er hospitalsdirektør på Kildehøj Privathospital. når det gælder dag- og døgnregi. Den aktuelle praksis for bulimi patienter, der er alvorligt syge, er således at indlægge patienterne, men først når de er døden nær, det vil sige akutte.” Det må være en brugerret, at det ikke kun er de riges børn, der reddes ”Hvad angår Binge Eating Disorders (BED), som i daglig tale kaldes overspisere, har man trods ventelister overhovedet ikke ønsket at indgå aftaler om behandling. Angiveligt fordi behandlingen er under udvikling i det offentlige, og altså ikke findes som standardtilbud indenfor det offentlige,” siger Rachel Santini med indignation i stemmen. ”Det er en katastrofe, at vi behandler skatteborgere på den måde. Kildehøj har dog ikke desto mindre 6 års gode erfaringer med at behandle og helbrede alvorligt syge bulimi- og BED-patienter i døgn- og dagregi, og det vil vi naturligvis blive ved med at tilbyde til de patienter, der ønsker det og selv kan betale. På sigt håber vi naturligvis, at Folketinget vil være med til at redu-

Familieog arveret

cere uligheden og urimelighederne og redde patienternes liv. Jeg synes, det må være en brugerret, at det ikke kun er de riges børn, der reddes.”

Antal spiseforstyrrede i Danmark Der skønnes at være ca. 6.000 anoreksi-patienter i Danmark, ca. 25.000 bulimi-patienter og langt flere BED-patienter. En overvejende del af anoreksi-patienterne er piger og kvinder, mens der er en betydelig andel mandlige bulimiker- og BED-patienter. Der er dog ingen præcise tal.

Det du ikke tør sige til nogen, kan du tale med os om...

Ønsker du rådgivning vedrørende: • Oprettelse af ægtepagt og testamente • Hvordan skal det fælles hjem deles? • Hvor skal børnene bo? • Hvad med forældremyndigheden? Så kontakt advokat Charlotte Gransøe

Få anonym rådgivning om alkohol. Vi lytter og giver gode råd om misbrug, når lægen og kommunen holder lukket. Ring alle dage kl. 18-23 på

Dit indledende telefonmøde med os, er gratis og uforpligtende.

70 100 130

Telefon 33 12 30 45 www.advokatkontoret.dk www.blaakors.dk


42

Stadig flere dør af syge lunger Slim på lungerne og åndenød koster et stigende antal rygere og eksrygere livet. Mens dødeligheden falder for hjerte- og kredsløbslidelser, går det den gale vej for lungesygdommen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Samtidig overses sygdommen til stor skade for patienterne, mener specialist.

Hvert år dør over 3.000 mennesker af KOL herhjemme. Det svarer til cirka ti dødsfald om dagen og næsten dobbelt så mange, som dør i trafikken. Forskerne skønner at over 400.000 danskere lider af KOL, og at en stor del af dem har den alvorlige lungesygdom uden at vide det. Ifølge professor og overlæge i lungemedicinske sygdomme på Aarhus Sygehus, Ronald Dahl, skyldes den manglende sygdomserkendelse, at sygdommen kommer snigende, og at mange patienter negligerer deres symptomer. ”Mange vænner sig til, at de ikke kan så meget. De sidder meget stille, undgår trapper og undgår i det hele taget at presse sig selv. Når de får åndenød, skyder de skylden på en dårlig kondition og regner med, at det er en naturlig konsekvens af, at de ryger.” Patienterne søger først læge, når de skal bruge mange kræfter på at trække vejret og bliver forpustede af bare at tage tøjet af og på. ”De patienter, vi ser, er rigtig dårlige. De kommer først, når de har tabt halvdelen af deres lungefunktion. Men det er afgørende, at sygdommen opdages tidligt, for vi kan forbedre KOL-patienternes liv markant med den rette behandling. Så hvis man er ryger eller har røget, er over 35 år og har symptomer fra lungerne, bør man få lavet en lungefunktionstest. Det er nemt at stille diagnosen KOL, og testen er hurtig og billig.” KOL er forbundet med skyld Sygdommen er ofte ledsaget af megen skyld og omgivelsernes opfattelse af, at patienterne selv har været ude om, at de er blevet syge, fordi de har røget. ”Mange af patienterne skammer sig og er bange for at få en moralprædiken endnu en gang, hvis de henvender sig til deres læge. Det kan afholde nogle fra at søge hjælp. Men patienterne har jo ret til samme behandling som alle andre, og vi har en pligt til aktivt at hjælpe syge mennesker.” Ronald Dahl mener, at lægerne skal blive bedre til at kommunikere med patienterne. ”Vi er jo ikke fra naturens hånd de bedste til det her. Vi burde gøre mere brug

Foto: Lotte Frandsen.

• Af Lotte Frandsen · redaktionen@raskmagasinet.dk

”Det er svært at formidle budskabet til patienterne, men det handler om, at hvis de ikke kommer i behandling, ender de i en kørestol bundet til et iltapparat efter få år,” siger Ronald Dahl.

Mange danskere har KOL uden at vide det. Ifølge professor og overlæge i lungemedicinske sygdomme på Aarhus Sygehus, Ronald Dahl, skyldes den manglende sygdomserkendelse, at sygdommen kommer snigende, og at mange patienter negligerer deres symptomer.

af professionelle rådgivere. Det er svært at formidle budskabet til patienterne, men det handler om, at hvis de ikke kommer i behandling, ender de i en kørestol bundet til et iltapparat efter få år.” Ronald Dahl føler, at hvis han ikke vejer sine ord på en guldvægt, risikerer han at skræmme patienterne væk og hindre, at de kommer i behandling. De er på vagt over for at få at vide, at de bare kan holde op med at ryge. ”Men hvis man har KOL eller symptomer fra lungerne og alligevel fortsætter med at ryge, er det jo udtryk for en svær, svær afhængighed. Patienterne kan ikke bare holde op. Så havde de jo gjort det for længst. Man har efterhånden anerkendt, at afhængigheden af nikotin er en sygdom og ikke bare en dårlig vane eller en last.”

God effekt af behandlingen Når det lykkes for Ronald Dahl at få etableret en kontakt til de hårdest ramte patienter, oplever han en langt bedre effekt af behandlingen, end han ser hos de patienter, der ikke er så afhængige. ”Der er så meget at hente. Den gruppe er virkelig værd at investere i. De mindre afhængige klarer sig nok. De er velopdragne og følger lægens anvisninger.” Der findes flere typer medicinsk behandling, som gives som inhalation. Medicinen virker ved at udvide de forsnævrede luftveje og kommer direkte ned i lungerne, hvor den skal gøre gavn. Den virker hurtigt og har få bivirkninger. ”Medicinen hjælper rigtig godt. Den har effekt på alle de faktorer, man måler på. Den øger overlevelsen, reducerer antallet af indlæggelser og infektioner, giver større


43

Fakta om KOL • KOL blev tidligere kaldt rygerlunger • KOL er en samlebetegnelse for en gruppe kroniske lungesygdomme • De fleste patienter med KOL er over 60 år • KOL opdeles i mild, moderat, svær og meget svær afhængigt af, hvor meget lungefunktion, man har tilbage • Danske kvinder har verdens højeste dødelighed som følge af KOL • Rygestop er den vigtigste behandling. Det medfører, at sygdommen ikke udvikler sig yderligere Du kan læse mere på www.kol.dk Kilde: www.kol.dk

livskvalitet og lungefunktionen bliver bedre. Mange af patienterne har oplevet en skræmmende, voldsom åndenød og troet, at de skulle dø. Medicinen gør det lettere for dem at trække vejret. Det er en kæmpe gevinst.” Ud over medicinen består behandlingen også af fysisk træning, kostvejledning og almindelige gode råd til at leve et sundere liv. ”Patienterne har undgået at bevæge sig, så de har en dårlig kondition. Vi prøver at bringe fysisk aktivitet ind i deres hverdag. De kan have en kondicykel hjemme i stuen, tage trappen eller gå ned at købe ind. Nogle oplever, at de før kunne gå 100 meter, og at de efter at være kommet i behandling kan klare 200 meter. Det kan betyde en væsentlig forbedring i deres livskvalitet.” Tobak er synderen Årsagen til KOL er i langt de fleste tilfælde tobaksrygning. I de resterende tilfælde kan KOL skyldes astma, hvor medicinen ikke længere hjælper og i sjældne tilfælde kemiske stoffer, røg eller støv. Men det er meget sjældent, at ikke-rygere får KOL. Risikoen for at udvikle sygdommen er større jo flere cigaretter, man ryger, og jo tidligere i livet man begynder, og man kan se en fuldstændig parallel stigning mellem antallet af KOL tilfælde og forbruget af tobak. Selv om der i dag er færre rygere i Danmark end for 30 år siden, stiger antallet af storrygere. ”Vi har nået et niveau med cirka 30 procent rygere. Der er færre mennesker, der ryger, men de, der ryger, pulser mere løs på cigaretterne. Den sidste gruppe er meget vanskelig at nå.” Røgen fra en cigaret indeholder tusindvis af partikler, der er kræftfremkaldende, og som medfører kroniske forandringer i vævet. Både lungevæv og muskelvæv går til grunde, og det normale bindevæv bliver erstattet af uelastisk væv, det gør det svært for lungerne at udvide sig og trække sig sammen igen. Forebyggelse er det vigtigste Den vigtigste faktor til at bremse stigningen i antallet af patienter med KOL er forebyggelse. ”Det er for ringe, når politikerne siger, at det er folks eget ansvar, om de vil ryge eller ej, og at de må lære at leve med deres symptomer. Man bliver jo påvirket af det miljø, man færdes i og har forskellige vilkår.” Ligesom andre kroniske sygdomme er KOL især udbredt blandt dem med en lav uddannelse. Ronald Dahl synes ikke, at vi gør nok for hverken at forebygge eller for at hjælpe rygerne. ”Man skal forebygge ved at regulere hele tobakspolitikken, men her er vi oppe mod enorme økonomiske interesser. Og vi mangler en aktiv indsats over for rygerne. I mange andre lande

Ligesom andre kroniske sygdomme er KOL især udbredt blandt dem med en lav uddannelse. Ronald Dahl synes ikke, at vi gør nok for hverken at forebygge eller for at hjælpe rygerne.

giver man tilskud til tobaksafvænning og til nikotinpræparater, men det gør vi ikke i Danmark.” Ifølge Ronald Dahl ville de penge ellers være givet godt ud. ”Samtlige sygehusspecialer er påvirket af rygning. Det gælder hjerte-karsygdomme, lungesygdomme, mange former for cancer, knogleskørhed og gigtsygdomme. Vi kunne spare halvdelen af udgifterne til vores sygehuse ved at forebygge og give tilskud til nikotinafvænning. Ud over at være en gevinst for patienterne, vil det også være en gevinst for samfundet.”

Ring

40 60 20 10

Er du træt af at være ryger? Er du træt af hosten og hakken samt lugten? Så har vi et godt alternativ: Elektroniske Damp-Cigaretter, med tobak eller menthol smag, uden tjære og andre kræftfremkaldende stoffer. Du føler du ryger, men du damper bare.

I tvivl om Damp-Cigaretter er noget for dig? Få råd & vejledning. Ring til Camilla af Rosenborg: 40 60 20 10 Bestil vores kvalitets Delux Damp-Cigaret via telefon eller på NyCigaret.dk levering fra dag til dag. Vores model er den mest damp-udviklende på markedet.

Husk du kan ryge de lugtfri damp-cigaretter ude og inde. De er ikke omfattet af rygeloven Vores Delux NyCigaret er den mest populære damp-cigaret på internettet. Læs hvad 100 kunder udtaler på nettet om vores kvalitet og kunde-service klik www.Trustpilot.dk/review/nycigaret.dk Vil du smage før du køber? Ring 40602010. NyCigaret.dk · Bistrupvej 135 · Birkerød 3460 · Tel.: 40 60 20 10 · E-mail: h@ppy.dk


44

Samlevende arver stadigvæk ikke hinanden Med den nye arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 2008, har vi fået større mulighed for at bestemme, hvem der skal arve os. Men hvis samlevende skal arve hinanden, skal der stadigvæk oprettes testamente. • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Forud for lovændringen arvede ens børn 2/3 og ægtefællen 1/3, hvis man ikke havde lavet testamente. Ved oprettelse af testamente kunne man dog frit disponere over halvdelen af arven. Med den nye arvelov skal børn og ægtefælle dele, så hver får halvdelen og ved et testamente kan man nu frit disponere over ¾ af arven. ”Den nye arvelov ændrer imidlertid ikke på samlevendes arveret, idet samlevende fortsat ikke automatisk arver hinanden. Lever man papirløst, har man således ikke nogen arveret efter hinanden, uanset om man har boet sammen det meste af livet. Hvis man ikke er gift, kan man kun arve hinanden, hvis man opretter et testamente,” siger advokat Charlotte Gransøe hos Advokatfirmaet Bjørst. Og der er ikke grund til at betænke sig, for testamentet kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekaldes eller ændres, hvis ens forhold ændrer sig. Hvis den ene af parterne i et papirløst forhold dør, uden at der er oprettet testamente, risikerer den anden part at få store økonomiske problemer, idet de værdier, den førstafdøde efterlader sig, falder i arv til dennes arvinger efter loven, og altså ikke til den efterladte samlever. ”Arvingerne efter loven er børn, børnebørn, oldebørn m.v.,” forklarer Charlotte Gransøe. ”Efterlader vedkommende sig ingen børn eller børnebørn, bliver det hans forældre, der arver ham.

Svaneklinik - diskret og omsorgsfuld kompetence

K

ftp a

tie nt ?

Mistet håret?

Svaneklinik

Har man ingen børn kan man frit disponere ”Det er derfor meget vigtigt, at man som samlevende sikrer sig ved oprettelse af testamente. Hvis man ikke har nogen børn, kan man bestemme, at ens samlever arver alt. Den nye arvelov giver også ugifte samlevende mulighed for i testamente at bestemme, at de samlevende skal have indbyrdes arveret, som om de var ægtefæller. Dette kaldes et udvidet samlevertestamente. Herved kan den efterlevende opnå 7/8 af, hvad den førstafdøde måtte efterlade sig, selv om der er livsarvinger,” siger Charlotte Gransøe.

Læs mere om arveloven, lov nr. 515 af 06/06/2007, på www.retsinformation.dk. Læs mere om Advokatfirmaet Bjørst på www.advokatkontoret.dk, hvor der også forefindes kontaktoplysninger.

Lær at helbrede dig selv, og skab et lykkeligt liv! Et ophold på Væksthøjskolen giver dig metoder til at virkeliggøre konkrete mål indenfor alle områder af livet. Der gives teknikker til at ændre de ubevidste mønstre, der er med til at skabe sygdomme, problematikker m.v. Du kan tage et kort kursus og selv arbejde videre med teknikkerne hjemme eller tage et længere ophold og få en hel række forskellige redskaber til at tage hånd om din egen situation og ændre den, mens du er i et støttende miljø.

t? rere ope t s y Br

Ly m

Hvis den ene forælder er død, går forælderens halvdel videre til hans søskende eller niecer og nevøer. Er der ingen arvinger efter loven, går arven til statskassen.”

Brystproteser ♥ lingeri parykker ♥ tørklæder plejemidler ♥ tilbehør fø de lymfødembehandling m ? - vi har det hele!

Lyngby Hovedgade 27 - 29 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 87 01 10 E-mail: kontakt@svaneklinik.dk Åbent mandag - fredag 10 - 16 P-kælder og elevator bus nr. 190 til døren.

Priser: Fx 1 uges kursus kr. 3300,- på dobbeltværelse, 6 uger 1600,kr./uge på dobbeltværelse, 12 uger 1200,- kr/uge inkl. lille eneværelse. Priserne er inkl. undervisning, kost og logi. Mulighed for flere kategorier eneværelse mod tillæg.

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk Velkommen i klinikken eller på hjemmesiden:

www.svaneklinik.dk

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000


45

Man kan oprette et udvidet samlevertestamente på et hvilket som helst tidspunkt. For at det udvidede samlevertestamente skal være gyldigt, kræves det dog, at man har boet sammen i to år, når den ene part dør eller at man har fælles barn/børn eller eventuelt venter sig. Betingelserne om fællesbarn eller to års samliv behøver dog ikke at være opfyldt på oprettelsestidspunktet. Det er heller ikke nogen hindring for oprettelse eller gyldighed, at man har særbørn. Det udvidede samlevertestamente kan altså oprettes på et hvilket som helst tidspunkt og også lige efter man er flyttet sammen. Betingelser for at udvidet samlevertestamente gælder Der er dog visse betingelser, som skal være opfyldt, for at et udvidet samlevertestamente skal være i kraft. Charlotte Gransøe forklarer: ”Hvis man har oprettet et udvidet samlevertestamente, men betingelserne herfor ikke er til stede, når den ene dør, vil den efterlevende samlever arve ¾ af, hvad man måtte efterlade sig. Den sidste fjerdedel skal ens livsarvinger have som tvangsarv. Hvis der ikke er nogen livsarvinger, arver den længstlevende det hele. Hvis betingelserne for et udvidet samlevertestamente er til stede, arver man

Advokat Charlotte Gransøe fra advokatfirmaet Bjørst mener, det er vigtigt, at man som samlevende sikrer sig ved oprettelse af testamente. hinanden som ægtefæller med fuldstændigt særeje. Det betyder, at den længstlevendes retsstilling bliver forbedret på flere punkter. (Mht. konkrete forbedringer se henvisning i faktaboks, red.). Det er dog vigtigt at bemærke, at den længstlevende skal betale boafgift på 15 % af boets nettobeholdning ud over kr. 264.100,00, mens man ikke skal betale boafgift, hvis man har været gift. Det er desuden vigtigt at bemærke, at den længstlevende ikke har mulighed for at

Rikke kan førstehjælp - Kan du?

sidde i uskiftet bo, ligesom det ikke er muligt at oprette et udvidet samlevertestamente, hvis man sidder i uskiftet bo, efter at ens ægtefælle er afgået ved døden.” ”Hvis man ikke har et fællesbarn, og den ene dør inden for de første to år af samlivet, skal den længstlevende udover de 15 % betale tillægsboafgift på 25 %, således at den samlede boafgift bliver på 36,25 %. Det gælder også, selvom man har haft et forhold i mange år, men ikke har et fællesbarn eller har boet sammen de sidste to år inden dødsfaldet,” supplerer Charlotte Gransøe. Som det fremgår, er det meget vigtigt, at man som ugifte samlevende får oprettet et testamente. Man ved aldrig, hvornår livet ender. Hvis det forfærdelige skulle ske, at den ene i et forhold pludseligt dør fx ved en ulykke, kan den, der er tilbage, risikere – udover at skulle bearbejde en stor sorg – at skulle håndtere alvorlige økonomiske problemer, hvis der ikke er oprettet et testamente. Den efterlevende kan risikere at skulle flytte fra den fælles bolig og også at stå uden midler til at genetablere et nyt hjem. Men det skal også nævnes, at man ved pludselig opstået alvorlig sygdom har mulighed for at blive gift – evt. på hospitalet – idet det giver juridisk sikkerhed fra samme øjeblik ægteskab indgås.

Saml familie og venner

til en spændende og sjov dag, hvor der fokuseres på førstehjælp

Godkendt instruktør

kommer hjem til dig - eller der hvor du vælger kurset skal afholdes Der betales for deltagere over 14 år Børn deltager gratis

6 timer + pauser = 7 timer Hjerte-Lunge-Redning Førstehjælp ved tilskadekomst

kr. 350,00 pr. deltager gælder i 2011 minimum 12 betalende deltagere

Ring og få mere info om kurset

Brug få timer af dit liv - til at lære at redde andres HELPAN_RASK_marts2011.indd 1

Kontakt HELPAN tlf.: 57 60 01 11 mail: helpan@helpan.dk web: www.helpan.dk

Kontortid: man.-tors. 08.00-17.00 fredag til 12.00

17-03-2011 14:47:47


46

Tre kvinder og en begravelse

Healingsmassage

’Det sidste kapitel – en bog om begravelser’ er trods emnets karakter en meget livsbekræftende bog, som indgyder håb om, at den tid, hvor døden blev tiet ihjel, er ved at være en saga blot.

Grundkursus 21. - 25. april (påsken) eller 18. - 22. maj (pinsen) Du lærer den grundlæggende healingsmassage, så du efter kurset kan give en god afspændende massage til familie og venner. Og får en større viden om og erfaring med, hvordan krop og psyke hænger sammen.

• Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

’Det sidste kapitel’ er skrevet af tre yngre kvinder, Karin Bonnesen, Dorthe Thersholt og Trille Skjelborg, der i 2009 alle på den ene eller den anden måde havde fået nok. Nok af upersonlige begravelser, nok af mellemfornøjede pårørende, nok af alt det, man ikke ved om det sidste farvel. Resultatet er blevet en smuk og værdig brugsbog om begravelser, sorg og praktiske ting. Mange moderne mennesker står famlende over for døden. Med ’Det sidste kapitel’ i hånden navigerer man lettere gennem det kaos et dødsfald og en begravelse er. For som de tre forfattere meget rigtigt har fat i, så er det forstemmende at deltage i en begravelse, som er tarvelig, ligegyldig og blottet for værdighed. Det har alt for længe været normen, at vi ikke taler om døden, vores egen eller mere generelt, som om vi nægter at se i øjnene, at vi alle skal den vej.

To-årig RAB godkendt uddannelse Har du lyst til at arbejde professionelt med healingsmassage og samtaleterapi, kan du gå videre på vore fortsætterkurser og den to-årige uddannelse. På de 1.000 timer uddannelsen varer, får du et virkeligt grundigt kendskab til massagen og samtalen som terapeutisk redskab. Du lærer en lang række gode teknikker til at støtte andre og får samtidig lejlighed til selv at indgå i en dyb udviklingsproces. Kildens uddannelse er RAB-godkendt, så du kan blive Registreret Alternativ Behandler i Healingsmassage efter Sundhedsstyrelsens regler når du har gennemført uddannelsen.

Det sidste kapitel

En del af sorgprocessen kan være at arrangere begravelsen Et dødsfald er en voldsom begivenhed og sorgen vil derefter altid have en plads i ens hjerte, lille eller stor, den vil være der. Man – en bog om begravelser kommer sjældent over at have mistet en nær slægtning, ægtefælle eller sit barn, men man kan lære at leve med tabet. En del af sorgprocessen kan være at arrangere begravelsen. Men hvad skal man gøre, hvor tager man fat, hvad vil være rigtigt i forhold til den afdøde, hvad må man og hvordan ’Det sidste kapitel – en bog om giver det bedst mening for en begravelser’ er udkommet på Kriselv, familien og øvrige berørte? steligt Dagblads Forlag og koster Mange af spørgsmålene kan både 299 kr. Læs mere på www.forlag. præst og bedemand hjælpe med, kristeligt-dagblad.dk men det kan være svært at tage stilling til mange ting, hvorfor man måske helt undlader det. Ved læsning af bogen får man klarhed over det meste, ja, faktisk det hele og på forunderlig vis tager man selv løbende stilling til, hvad der føles vigtigt og forekommer rigtigt. De mange samtaler med pårørende, der har mistet, er opløftende læsning, selv om dødsfaldene i flere tilfælde er sket alt for tidligt, er hjerteskærende uretfærdige og dybt bevægende. Det går også igen, at elskede afdøde ikke bliver glemt eller ikke omtales. En kvinde beretter således, at hun har holdt sin fars 100 års fødselsdag for søskende, børn og børnebørn, 20 år efter faderens død. Det var en fin fest og alle var glade. Fantastisk og dybt inspirerende. For de døde holder jo ikke op med at være en del af vores liv, selv om de er døde. Ved netop at beskæftige sig med døden og dens ritualer, bliver døden dels mindre skræmmende og dels på forunderlig vis mere livsbekræftende. ’Det sidste kapitel’ er konkret og god hjælp til en af livets sværeste stunder. Eller en hjælp til at planlægge sin egen begravelse i tide. Det sidste kapitel giver svar på alle vigtige spørgsmål omkring både kirkelige og borgerlige begravelser og er samtidig en bog, der hjælper til at forlige sig med tabet af et kært menneske. Karin Bonnesen, Trille C.B. Skjelborg & Dorthe Thersholt

Basic Choice briks

Basic Choice Flex - Choice briksen med vipbar rygstøtte til f.eks. zoneterapi. Kun 1275 kr. Ring efter brochure: 36 46 08 46 eller besøg os på www.kilden.dk

Kilden, Søndermarksvej 14, 2500 Valby.

* Afh. gebyr på briks: 100,-

Med deluxe hovedstøtte, armstøtte og transporttaske. 5 års garanti på stel. Kun 1025,- inkl. moms*


47

Nyt om helse • Af Charlotte Søllner Hernø · csh@raskmagasinet.dk

Foto: Scandinavian Stock Photo.

Advarsel mod kosttilskud med Huperzin A Fødevarestyrelsen advarer mod at købe kosttilskuddene SuperPump 250, Vault Citrus Punch og MET-RX Thermal Infusion, der på en række hjemmesider markedsføres som præstations- og muskelfremmende midler og som slankemidler. De nævnte kosttilskud indeholder stoffet Huperzin A, som selv i små doser påvirker centralnervesystemet og kan give akutte muskelrystelser og inkontinens, ligesom det kan få øjnene til at løbe i vand. Stoffet findes i planter som Huperzia serrata og Huperzia

Kilde: www.foedevarestyrelsen.dk

Uacceptabel droge i kosttilskud Fødevarestyrelsen advarer ligeledes mod kosttilskudsproduktet Huperzine Complex, som indeholder planteingrediensen Huperzia serrata Thunb. Denne planteingrediens indeholder stoffet Huperzin A, som er vurderet sundhedsmæssigt betænkeligt i kosttilskud. Huperzin A vides at kunne forårsage f.eks. muskelrystelser, øget tåreflåd og inkontinens. Produktet er blevet solgt som et traditionelt naturmiddel, som har været anvendt i Kina igennem århundreder og som et spændende middel, der kan gavne ældre menneske og give dem en bedre livskvalitet. Sundhedsstyrelsen anbefaler at man kasserer produktet eller leverer det tilbage til butikken, hvor det er købt. Produktet er blevet solgt i Matas- og helsekostbutikker over hele landet. Kilde: www.foedevarestyrelsen.dk

Foto: Scandinavian Stock Photo.

Kilde: www.efsa.europa.eu

selago L, der også går under navne som toothed clubmoss, togeshiba, fir clubmoss eller northern fir-moss. Markedsføringen af SuperPump 250, Vault Citrus Punch og MET-RX Thermal Infusion er rettet mod danske forbrugere, men sker fra udenlandske hjemmesider. Fødevarestyrelsen vil orientere de pågældende landes myndigheder om markedsføringen. Hvis du har købt kosttilskud, som indeholder stoffet Huperzin A, bør du smide dem ud eller hvis muligt sende dem tilbage til den virksomhed, hvor du har købt dem. Fødevarestyrelsen råder generelt forbrugerne til at søge grundige oplysninger om kosttilskud, hvis de forhandles på internettet og ikke sælges i almindelige butikker. Man kan på hjemmesiden www.altomkost.dk tjekke, hvilke kosttilskud, der er anmeldt til markedsføring i Danmark. Stoffet Huperzin A påvirker selv i små doser centralnervesystemet. Hos mennesker er der set forgiftningssymptomer som opkastning, diarré, svimmelhed og kramper efter indtagelse af en plante, som indeholdt stoffet. I undersøgelser med huperzin A på mennesker er der set påvirkning af hjerterytme, forhøjet blodtryk og mundtørhed

Foto: Scandinavian Stock Photo.

EU fastholder reglerne for brugen af kunstige sødestoffer EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har vurderet to nye videnskabelige undersøgelser af kunstige sødemidler i artiklen ’EFSA reviews two publications on the safety of artificial sweeteners’. De to undersøgelser får ikke EU til at ændre på de regler, der gælder for brug af sødestoffer i EU. I den ene undersøgelse analyserer forskerne, om aspartam har kræftfremkaldende effekter hos mus, hvis de i længere tid udsættes for aspartam gennem foder. EFSA’s eksperter konkluderer, at data ikke er relevante for at vurdere, om menneskers indtag af aspartam har effekt på risikoen for at udvikle kræft. I den anden undersøgelse antyder forskerne bag undersøgelsen, at dagligt indtag af sodavand med kunstige sødestoffer kan øge risikoen for at føde for tidligt. EFSA’s eksperter vurderer, at der er brug for flere undersøgelser for at af- eller bekræfte sammenhængen.

Handicapservice fra A-Å Faste hjælpere og vikarer Månedlige møder med ledelsen Administration af din BPA Kurser og eſteruddannelse af hjælperne Overenskomst med FOA

Ring på

2095 8994

Rosendahl Handicapservice www.rosendahlhandicapservice.dk info@rosendahlhandicapservice.dk


48

Det betaler sig at investere i immigranternes sundhed Karsten Gammelgaard åbnede i 2005 firmaet Danisco General Maintenance LLC i Dubai. Som alle andre i byggebranchen her har han sydøstasiatiske arbejdere ansat på kontrakt, men hvor andre firmaer i den nuværende økonomiske krise skærer ned på deres leveforhold og adgang til sundhed, så går danskeren den modsatte vej. Det betaler sig nemlig at investere i immigranternes helbred, mener han.

• Tekst og foto: Anna Klitgaard · redaktionen@raskmagasinet.dk

RASK Magasinet, De Forenede Arabiske Emirater: Bydelen Jebel Ali rejser sig fra ørkenens sand. Nye bygninger skyder i vejret, for det er her mellem millionbyerne Dubai og Abu Dhabi, at byggefirmaerne i stadig højere grad genhuser deres arbejdere fra Sydøstasien. Fra seksmandsstuerne kan man skimte skyskrabernes glasfacader i Dubais udkant og Burj Khalifa – verdens højeste bygning. Ingen af disse arkitektoniske vidundere ville dog stå og glimte i middagssolen, hvis det ikke var for de mænd, der hver aften kommer tilbage til værelserne i Jebel Ali. Kun på grund af deres arbejdskraft har Dubai rejst sig ud af ørkensandet og har kunnet vokse med ekspresfart i de sidste mange år. Storhed hviler på fattigdom Langt de fleste arbejderne i Jebel Ali kommer fra Filippinerne, Indien og Bangladesh. I alt regner myndighederne med, at en million immigranter lever alene i Dubai, og af dem er 53 procent indere. De kommer her for at tjene penge til familien hjemme, og langt de fleste ender i byggebranchen, som de, der arbejder for ålborgenseren Karsten Gammelgaard. Han har siden 2002 boet i Dubai og siden 2005 haft firmaet Danisco General Maintenance LLC, der laver murer- og malerarbejde på villaer og mindre bygninger. Op til 2008 var den branche en givtig forretning. Pengene strømmede til Dubai, og der var ikke grænser for hvilke byggerier, der blev sat i gang. Som alle andre steder i verden bristede boblen dog, og lige siden har Karsten kunnet mærke krisen kradse. Firmaer betaler ikke til tiden - hvis overhovedet - og hvor ordrebøgerne før var fyldt år ud i fremtiden, så er der nu blanke sider ind

Karsten Gammelgaard flyttede i 2002 til Dubai og startede i 2005 firmaet Danisco General Maintenance LLC. I dag har han 140 mænd fra hovedsageligt Bangladesh, Indien og Filippinerne til at arbejde for sig, men i stedet for som mange andre at skære ned på penge til deres sundhed, så har han i den nuværende økonomiske krise valgt at investere. Det betaler sig nemlig, siger han.

imellem. Alligevel har danskeren valgt ikke at gøre som mange andre i byggebranchen i Dubai. For i stedet for at skære ned på logi og sundhedstiltag til arbejderne, så har han valgt at investere i dem. ”For mig handler det om at behandle folk ordentligt, men også at sikre stabil arbejdskraft. Hvis mine arbejdere hele tiden er syge pga. dårlige forhold, så kan jeg ikke garantere arbejdet bliver gjort over for kunden. Derfor bruger jeg f.eks. ikke de offentlige hospitaler, men de private til arbejderne, hvis de bliver syge”, siger han fra villaen i bydelen Jumeirah. Efter et par års meget negativ medieomtale er der da også kommet langt mere strikse krav til firmaerne om, hvordan de skal behandle deres arbejdere. Men der er stor forskel på reglerne i Dubai og f. eks. naboemiratet Sharjah, hvor mange andre har valgt at flytte deres arbejdere til. Ikke Hotel Hilton Også Karstens arbejdere boede på et tidspunkt i Sharjah. Her var det billigere end i Dubai, og en lejr viste sig at være perfekt til at huse de dengang 160 mænd. I hvert fald på papiret. For knapt var de flyttet ind, før septiktanken løb over og affaldet hobede sig op, fordi ingen hentede det. ”Forholdene var så uhygiejniske derude. Og efter at have skrevet under på kontrakten, kunne jeg ikke komme ud af den igen. Men efter en måned gav jeg op og lejede noget andet, for ingen burde bo sådan et sted.” I dag er de nuværende 140 mand fra hovedsageligt Indien, Bangladesh og Filippinerne derfor igen tilbage i Dubai. I et splin-

Det er forbudt for arbejderne at opbevare madvarer på værelserne, men i de store køkkener er det ofte ikke sikkert at opbevare det. Selv med gedigne kæder og låse rundt om køkkenskabene kan maden forsvinde og da det er en af de største udgifter for arbejderne, så kan det give gnidninger mellem mændene. Derfor ligger aftensmaden under sengen i langt de fleste værelser.


49

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) UAE består af: Sharjah, Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah og Umm al-Quwain. Der er stor forskel på indkomstfordelingen mellem dem, men gennemsnitsindkomsten er 221.000 kroner. Emiraterne fik deres selvstændighed fra briterne i 1971. Hvert emirat ledes af en emir, mens Abu Dhabis Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan er præsident for UAE.

”I forbindelse med fornyelsen af arbejdsvisummet, skal arbejderne igennem et tjek hos lægen. Det sker, når de ankommer og efter at have været hjemme på ferie. Hvis de for eksempel er HIV-positive eller har tuberkulose, så kommer de ikke ind her. Visummet afhænger af lægetjekket, så vi ved, at vores arbejdere er raske.” Alligevel er der ind imellem brug for lægelig bistand i arbejderlejren, for arbejdsulykker hænder, som også sygdomme spreder sig nemmere i de tætbefolkede bygninger. Hvordan, viste det sig for et par år siden, da diarre gjorde 80 arbejdere syge.

Burj Khalifa er verdens højeste bygning på 828 meter eller 160 etager. I emiraterne er det blevet symbolet på Dubais finansielle vanskeligheder, da det i stedet for Burj Dubai kom til at blive opkaldt efter emiren i naboemiratet Abu Dhabi. Sheikh Khalifa måtte nemlig hjælpe Dubai økonomisk i starten af 2009, og prisen var skyskraberens navn, der som alle Dubais andre arkitektoniske vidundere ikke ville være blevet bygget uden hundredetusinder af immigranters slid.

ternyt etagebyggeri med bad og toilet på seksmandsstuer og med god plads mellem køjesengene. Det er ikke Hotel Hilton, men her er rent og pænt og for mange af arbejderne er dette bedre end boligforholdene hjemme. Det er en investering For langt de fleste er opholdet i Dubai nemlig kun muligt, hvis hele familien sparer sammen, eller de kan låne pengene. Turen er en investering, og derfor arbejder hver mand i gennemsnit 16 år i Golfen, før han vender hjem. I den tid vil han kun se familien hvert andet år, når to års ferie kan bruges på to måneders orlov, og visummet og sundhedsattesten skal fornys.

Kosten er for dårlig En af de store udfordringer for Karsten er at holde beboelsen ren og få arbejderne til at spise mere næringsrig mad. Sjældent er det nemlig grøntsager eller gode stykker kød, der bobler i gryderne i det store køkken, men der skal noget til, når man arbejder op til 11 timer om dagen, seks dage om ugen. Dilemmaet for Karsten er dog, at arbejderne selv skal købe maden, og da de er i Golfen for at sende penge hjem, så er det et sted, de kan spare. ”Hvis man kommer derud om aftenen, så er det ofte ris og linser, der står og bobler i gryderne. Men det er ikke nok til det fysiske arbejde, som de udfører.” Helt galt kan det gå under den muslimske fastemåned, som i disse år falder om sommeren. I Dubai er det ensbetydende med temperaturer over 50 grader midt på dagen, så uden mad eller vand er det livsfarligt at knokle ude i så mange timer som normalt. ”Under Ramadanen arbejder de kun seks timer om dagen. Alt andet er uansvarligt. Jeg opfordrer dem til ikke at faste, fordi det ikke går hånd i hånd med at arbejde så mange timer. Sidste år så jeg dog for første gang i mine snart 35 år forskellige steder i Golfen en artikel på forsiden af en avis, som opfordrede til, at arbejdere ikke skulle faste. Så det er noget, man er begyndt at snakke om her.” Hen over året er det dog diarre og forkølelse, der volder de største problemer og de fleste tabte arbejdsdage, men også tandpine, som f.eks. holder supervisoren Rao fra Indien hjemme i dag, kan drille. Hårde betingelser Både for Karsten som for arbejderne er det problematisk med sygedage. Derfor sender han også hurtigt arbejderne til et privat hospital eller læge, hvis de virkelig er syge, ellers koster det to arbejdsdage at holde sig hjemme, siger han. ”Der er meget pjæk blandt dem. Så det er med at finde ud af, om sygdommen er alvorlig eller ej. Er den det, så kommer de på hospitalet og bliver det ikke bedre, så sender vi dem hjem til hjemlandet på aflastning ved familien. Er det blot fordi, de ikke gider arbejde den dag, så trækker vi løn for to dage, for jeg taber en masse penge på, at de ikke dukker op.” To dages løn ud af en månedsløn på 800 dirhams (1.160 kroner) for bangladesherne, 1.000 (1.450 kroner) for inderne og


50

1.300 (1.900 kroner) for filippinerne er mange penge, og derfor er der også tomt i lejren ud over Rao i dag. Selv om det er lørdag, så er alle nemlig ude og arbejde på byggepladserne rundt omkring i byen. Her er de fra syv morgen til enten fire eller halv seks om eftermiddagen, for de fleste tager gerne overarbejde. Dog er der om aftenen så meget mindre tid til madlavning, afslapning, vask, rengøring og søvn, og det har nu fået Karsten til at ansætte end mand til at tage sig af rengøringen af værelser og fællesarealer i lejren. ”Med op til 350 mænd per gang, så kan badeværelser og køkkener let blive uhumske. Alle er her på kontrakter for to år ad gangen, så de passer ikke på tingene, og derfor er der altid noget, der ikke virker. Men her har de trods alt et badeværelse per seksmandsstue og ikke per 16 mand, som loven kræver det.” Krise kræver ofre Ikke alle er så heldige som mændene her i Jebel Ali. For med lavvande i pengekassen, så er det de sydøstasiatiske arbejdere, der ofte mærker besparelserne først i Dubai. Karsten ved dette og har ondt af dem, der ender i de værste lejre her eller i Sharjah, for ingen fortjener at blive behandlet umenneskeligt, siger han. Derfor har han også valgt ikke at skære ned i en krisetid, men poster flere penge i bedre boligforhold og sundhed til arbejderne end loven byder, for det er en god investering, siger han. ”Det kan betale sig for mig, for hvis jeg behandler dem godt, så er de også villige til at arbejde mere for mig. Vi bliver hurtigere og mere tilfredsstillende færdige med projekterne, hvis der er færre sygedage, så det er godt for forretningen,” slutter han inden han holder fyraften. Ude i mørket er arbejderne trætte på vej hjem i busser fra byggepladsen til lejren på kanten af ørkenen – hjem til seksmandstuerne og udsigten til Dubais verdenskendte skyskrabere, som kun står på grund af deres hårde slid.

Når du søger en alternativ behandler, så vælg en behandler, der er medlem af

Logi, transport til arbejde, pension og sygesikring er inkluderet i arbejdernes løn, men ofte rækker forsikringen kun til de offentlige hospitaler. Karsten Gammelgaard, der i snart 35 år har arbejdet i Golfen, mener dog ikke, at det er godt for forretningen. Derfor har han valgt at betale for adgang til private hospitaler og læger for sine arbejdere. Også på boligsiden har han valgt at opgradere, for det betaler sig at have tilfredse arbejdere, siger han, for så går det lidt hurtigere med at få jobbene færdige. Her er det den nye lejr i Jebel Ali, som de 140 immigranter fra Filippinerne, Indien og Bangladesh flyttede ind i i starten af februar.

Er du kommEt til skadE? Vi tager hånd om din sag fra start til slut I Erstatningsgruppen er vi specialister i erstatningssager og hjælper dig blandt andet med: • Kontakt med forsikringsselskaber • Valg af speciallæge • Opgørelse af erstatningskrav • Det kommunale forløb Kontakt Erstatningsgruppen, så tager vi en gratis og uforpligtende gennemgang af din sag.

SAB stiller krav til sine medlemmer, og du får proffessionel, etisk og reel behandling samt veluddannede behandlere.

SAB har RAB-registrerede medlemmer www.sabnyt.dk eller ring til sekretariatet: tlf. 7020 7045 se behandlerliste på:

Berit møller lenschow

beml@advodan.dk

anita aa. Pedersen

aaap@advodan.dk

litten Posselt olsen

lpol@advodan.dk

ADVODAN Brørup Tlf.: 7538 1577 • www.erstatningsgruppen.dk


51

Halløj på sindssygehospitalet Indenfor murene: På Helbredelsesanstalten for sindssyge (Risskov), Jydske Asyl, 1847 – 1925. Omdannet til underholdende og gyselig sammenlignelig lekture for patienter, pårørende og andet godtfolk anno 2011. Plukket fra hospitalets arkiver, opdelt i emnegrupper, nogle genkendelige i dagens sygehusverden.

• Af Eva Nystad · redaktionen@raskmagasinet.dk

Bortset fra at ’Patientbehandling’ gælder betalingsspørgsmål man havde ophold på 3 klasser. Og bortset fra N underagendaer, M E M K L U som desværre ikke handlede om behandling, omsorg eller oplevelse for patienterne. Fx landbrug. Uh, så mange spørgsmål om hestehold, kvæghold, svinehold og om at sætte egne kreaturer på græs på hospitalsjorderne. Tænk hvis man havde ladet patienter, der havde lyst, indgå i dagligliv med dyrene, jorden og planterne. Dét havde været helsegivende. Man kunne ønske det for de store sindssygehospitaler og deres beboere i dag. Fx Sct. Hans, med masser af jord omkring. Hvem ved, måske et par ponyer hist og pist, får og høns kunne optage besværede sind, så ligefrem færre gik ud og hang sig i skovens træer omkring Boserup ... Hvem var sindssyge? Der har været et værre rend – folk og familie ville ha’ pårørende ind. Leverandører ville sælge smør, margarine, fisk, kød, sukker. Apothekere bød sig til: de legale dealere ville tjene kassen. Samtidig ordinerede en overlæge merian - en mild krydder- og lægeurt. Der var tvivl om de ansatte var tossede. Patienter gjorde hinanden gravide. Og der var mord i badekarret. Vi har ikke engang medtaget fikserings- og tvangsbehandlinger. Var det mere spændende at ligge på psykiatrisk, dengang? Fra arkivet – betalingsspørgsmål Dato: 1911-03-21 Emnegruppe: Patientbehandling Betaling: Ved ændring i reglerne for betaling kommer to patienter frk. Haustedt og frk. Steen i klemme, de har været på anstalten fra 1869 og 1884. Man ønsker at beholde frk. Haustedt på 1. klasse, hvor hun har omgang med fine patienter og kan leve og bo som hun plejer. Bl.a. skal hun så tit på wc, at det vil være vanskeligt at have hende på fællesstue, derfor ønsker man hende undtaget fra takstforhøjelsen.

Som et scenarie fra ’Matador’. Frk. Haustedt omgikkedes fine patienter. Var de andre grove? Havde hun ubehandlet blærebetændelse og hvorfor kunne hun ikke trisse ud og tisse fra ’fællesstue’? Ville det ikke være ligeså svært fra enestue – medmindre de lå og sad i lag på fællesstuen, så man ikke kunne forcere masserne og nå udgangen i tide? Hvad med Frk. Steen? Ser ud til, at kun Frøken Haustedt fik fokus. Dato: 1898-02-24 Emnegruppe: Patientbehandling Patientbetaling: ”Undertegnede Niels Jensens Hustru, Ane Kirstine Margrete f. Hansen, tillader mig herved allerærbødigst at ansøge den høje direktion om, at min sindssyge mand, skovfoged Niels Jensen af Klakring, må have ophold for halv betaling på 3. afdeling i sindssygeanstalten i Århus, hvor han blev indlagt den 18. febr. d.å.” Begrundelsen er at hustruen er nødsaget til at holde både pige og karl på grund af svagelighed. Troede ikke skovfogeder blev sindssyge, med så sunde job, mentalhygiejnisk-fysisk. Nå, men fruen vil ha’ ham afsat, til halv betaling. Fordi hun både skal ha’ pige og karl. Fordi HUN er svagelig. Havde hun det sjovere med karlen og pigen – fri for manden, der MÅSKE var blevet skovæble i hovedet? Fra arkivet – smålighed og soja i sovsen Dato: 1853-11-18 Emnegruppe: Spisereglement Da der har været utilfredshed med fordelingen af de forskellige brødsorter i 1. og 2. klasse, laves der en nyfordeling, hvor brødet er udmålt efter vægt. Desuden skal ændringer af den fremtidige spiseplan gå gennem overlægen eller reservelægen. Dato: 1863-10-26 Emnegruppe: Spisereglement Direktionen giver sit samtykke til, at der afvekslende med peberrodssovs gives sovs med soja, når det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt med peberrod. Opskriften på sovsen findes i skrivelsen, der er stilet til anstaltens kontor At udmåle brød efter vægt får mig til at rejse børster. Hvorfor havde man ikke

bare en masse skønt brød – og NOK? At udmåle brød efter vægt er at gå i små sko. Hvad sojasovs har med peberrod at gøre fatter jeg ikke. Fra arkivet – patientmishandling Dato: 1922-08-17 Emnegruppe: Patientmishandling Langbad, drukning. Der anmeldes to dødsfald, hvoraf det ene er foregået ved drukning, det andet i et langbad. I anledning af det i hr. overlægens redegørelse i skrivelse af 18. maj omhandlende dødsfald under langbad skal Sundhedsstyrelsen herved bemærke, at badet burde have været tilberedt med mere omhu, og den går ud fra, at temperaturen af det permanente bade anvendte vand fremtidig måles nøjagtig, før patienten anbringes i badet, og under badet overvåges omhyggeligt, lige såvel som patientens tilstand, så længe badet varer. Sundhedsstyrelsen skal tilføje, at selv om der sker særlig indberetning til den om slige hændelser, hvad den sætter pris på, ville den finde det rigtigt, at de også nærmere omtales i den til offentliggørelse bestemte årsberetning. Langbade KAN vare for længe ... Dato: 1924-10-26 Forfatter: Wiggers-Hansen Nørgård, D, sygeplejerske Emnegruppe: Patientmishandling Sygeplejerske. Under stuegang har en patient, der var irriteret på en anden patient slået denne. Wiggers-Hansen og en sygeplejerske D. Nørgård Sørensen bebrejder den pågældende patient hans gerning, hvorefter han forsøger at slå efter Wiggers-Hansen, der dog undviger. I stedet angriber han sygeplejersken, der får et kæbestød så hun falder om, og derefter bliver hun slået, mens hun er bevidstløs, indtil hjælp bliver tilkaldt og når frem. Sygeplejerske får en fraktur på underkæben og tre fortænder slået løse. Boksning på stuen er ikke sjov at lægge kæbe til.


www.gigtforeningen.dk/cst

aktive dage

genoptræning

intelligent motion, der styrker både krop og sjæl

til dig med behov for en intensiv fysioterapeutisk indsats

AKTIVE DAGE I SKÆLSKØR er et komprimeret træningsophold. Vi giver dig professionel vejledning, når du træner, og du får viden om smertehåndtering, så du selv kan styre din træning og fastholde de gode resultater – også når du kommer hjem.

På Gigtforeningens Center for Sundhed og Træning i Århus, Middelfart og Skælskør tilbyder vi intensive og målrettede genoptræningsophold til alle med led-, ryg- eller muskelsygdomme.

Du kan deltage, uanset om du har problemer med ryg, led eller muskler – eller blot ønsker at forebygge. Opholdets indhold og varighed aftales individuelt, så det passer til netop dine behov.

tilbud Kom 2 – betal for 1 på AKTIVE DAGE 1. halvår 2011

Ring til Center for Sundhed og Træning i Skælskør og hør mere om AKTIVE DAGE med intelligent motion.

århus: Egernvej 5 · 87 36 19 66

Måske er du nyopereret eller har en sportsskade? Måske er de offentlige tilbud til dig ikke tilstrækkelige? Hos os er du i gode, professionelle hænder. Du bliver vejledt af din egen fysioterapeut, som sammensætter et personligt træningsprogram, så du igen får styrke til at leve et godt og aktivt liv. Gigtforeningens centre er alle indrettet med professionelle faciliteter og ligger i naturskønne omgivelser. Ring til os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

middelfart: Adlerhusvej 28 · 63 40 16 40

skælskør: Slagelsevej 32 · 58 19 42 53

RASK Magasinet nr. 3 - 2011  

RASK Magasinet er det eneste magasin med patienter, deres pårørende og personale som målgruppe. RASK Magasinet distribueres gratis til patie...

Advertisement