__MAIN_TEXT__

Page 11

11

Maveknappen – alternativet til en fedmeoperation Hvis man har et så alvorligt vægtproblem, at det truer helbredet, og man uden held har forsøgt at tabe sig mange gange, kan en såkaldt fedmeoperation synes at være eneste udvej. Problemet er dog, at indgrebet indebærer en vis risiko for komplikationer og i øvrigt er irreversibelt. Det er imidlertid ikke tilfældet med Maveknappen, som er en ny løsning, der hjælper til at sikre et vægttab på mellem 25 og 50 kilo eller eventuelt mere, da der ikke er en øvre grænse. Det nye alternativ blev ved årsskiftet introduceret på Privathospitalet Møn og erfaringerne er rigtigt gode.

• Af Charlotte Søllner Hernø csh@raskmagasinet.dk

M

Svenske Lotta tog mere og mere på efter en graviditet og fik til slut også type 2-diabetes, da hun var nået op på141 kg. Med Maveknappen lykkedes det hende endelig at opnå både vægttab samt andre madvaner. Foto: Aspire

Maden skal tygges grundigt Maveknappen er et nyt alternativ til en fedmeoperation og hvor man også skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for at komme i betragtning. Det vil sige, at man skal være over 18 år, have et BMI på 40 eller et BMI på over 35 samt forekomst af fedmerelateret ledsagesygdom. Maveknappen fungerer på to måder, idet man dels skal lære at tygge maden meget grundigt – noget de færreste overvægtige gør – så den næsten bliver til mos. Det betyder dels, at man får et større nærvær omkring spisesituationen og dels at man ikke kan overkomme at spise så meget, hvorved portionerne automatisk bliver mindre.

ne Maveknappen, når man igennem et år ikke længere har haft behov for at skylle maveindholdet ud. Maveknappen kan således til enhver tid fjernes ved en simpel ambulant procedure, der tager cirka 15 minutter. Mange vil have behov for at have Maveknappen i to til tre år, men den kan sagtens sidde længere og op til 7 år ifølge amerikanske erfaringer og nu også svensk erfaring, idet Maveknappen har været anvendt i Sverige siden 2012. ”Man skal i øvrigt huske, at man aldrig er alene,” supplerer Lars Naver. ”For man kommer kontinuerligt til kontrol hver 6. uge hos læge og sygeplejerske, der fungerer som coach, kender behandlingen og som følger den enkelte og vægttabet og som man kan spørge undervejs i det lange forløb. Meget af sygdommen sidder nemlig i hjernen og det gælder om at lære sig nye tankevaner.” Flere patienter har nu haft Maveknappen i flere måneder og erfaringerne er, at de oplever et fint vægttab og at der ikke har vist sig at opstå komplikationer.

ange mennesker spiser med følelserne og har svært ved at mærke, at de er mætte. Og selv om de i takt med, at de tager på, ihærdigt forsøger at gå på kure for at tabe sig, så virker det bare ikke. På et tidspunkt kan overvægten være så stort et problem, at der er risiko for eller allerede er konstateret typiske følgesygdomme som diabetes eller hjerteproblemer, som i alvorlig grad truer helbredet.

Overflødigt energiindtag kan skylles ud Men den vigtigste grund til at tygge og findele maden er, at man senere vil være i stand til at skylle en del af maden ud, dvs. den overflødige energi. En fleksibel sonde indsættes af lægen via gastroskopi i mavesækken og anbringes så den stikker ud gennem bugvæggen via et lille bitte hul. På ydersiden af maven fastgøres slangen til ventilen, dvs. Maveknappen, som anvendes til at tømme en tredjedel af mavens indhold ud omkring 20 minutter efter, man har spist. ”Maveknappen har den store fordel, at man taber sig, men ikke kommer til at lide af vitamin-, mineral- eller proteinmangel, idet kroppen har optaget det, den skal, når man tømmer noget af mavesækkens indhold ud,” forklarer Lars Naver, der er overlæge, speciallæge i kirurgi og kirurgiske mave-tarmsygdomme samt specialist i kirurgisk behandling af svær overvægt. Maveknappen kan sidde så længe det er nødvendigt ”En anden ikke uvæsentlig fordel er, at Maveknappen kan sidde lige så længe, det er nødvendigt, dvs. indtil man er blevet normalvægtig og indtil kroppen og stofskiftet har vænnet sig til vægten,” siger Lars Naver. Ifølge specialisten i behandling af svær overvægt, kan man fjer-

Indlæggelse af Maveknappen Efter informationsmøde med lægen, skal man på en 4 ugers kur med almindelig vægttabsmad, hvorefter forløbet er: • Gastroskopi hvor en mavesonde placeres. • 2 uger senere lægebesøg samt coach og montering af Maveknappen. • Nye tyggevaner indøves og udskylninger påbegyndes. • Hver 6. uge kontrolbesøg hos læge/sygeplejerske/coach. • Mulighed for at være med i Facebook-gruppe for alle med Maveknappen. Hvis du ønsker yderligere information om Maveknappen, findes der en fyldig beskrivelse på www.maveknappen.dk, hvor du også kan tilmelde dig et informationsmøde.

Profile for RASK Media ApS

Rask #4-5 2015  

Rask #4-5 2015  

Profile for raskmedia
Advertisement