Page 3

Indhold

2 Leder og klumme 3 Indhold og kolofon 4 Christian Bitz: ”Det er ret fedt,” fortæller ernæringseksperten, der netop nu udgiver endnu en kogebog skrevet sammen med kokken Claus Holm 8 Skal vi være bange for stråling? 10 Nyt fra forskningens verden 12 Afhængighed – en sygdom som kan behandles 16 Stress skal tages alvorligt – for det er den sygdom, der sender flest ud i langtidssygemelding 20 Nyt om behandling 22 Intensiv behandling i trykkammer har stor effekt – ved akutte tilstande og planlagte behandlinger af patienter med stråleskader og sår, der ikke vil hele

4

26 Nyt fra sundhedssektoren 28 Paradoks at vi ældes forskelligt 30 Vitaminer og mineraler er livsnødvendige 35 Kød, saft, kraft – og risikoen for kræft 36 Nyt på disken 40 Mundsundhed rimer på grundsundhed 42 Der er fortsat brug for patientforeningerne – læs hvorfor

12

22

30

40

46 God kommunikation fremmer forståelsen – siger coach og træner Nete Nørgaard-Nielsen 48 Nyt til din helse 50 Slovenien – Europas dejligste wellness-land, hvor man kan få alle typer behandling bl.a. ved hjælp af det livgivende termalkildevand 54 Et ordentligt menneske

Redaktionsudvalg

Kontakt RASK Magasinet Frydendalsvej 3 1809 Frederiksberg C www.raskmagasinet.dk Tlf.: 33 26 95 20 Fax: 33 22 95 20 rask@raskmagasinet.dk Ansvarshavende udgiver: Carsten Elgstrøm Dir. tlf. 28 87 07 70 ce@raskmagasinet.dk Chefredaktør: Charlotte Søllner Hernø Dir. tlf. 28 87 07 71 csh@raskmagasinet.dk

Redaktion: Nanna Bisbjerg nb@raskmagasinet.dk Dir. tlf. 28 87 07 75 Ole Toft redaktion@raskmagasinet.dk Dir. tlf. 28 87 07 71

Layout: Artegrafix www.artegrafix.dk Tryk: PE Offset, Varde

Tilmeldt Fagpressens Medie Kontrol:

Skribenter i denne udgave: Charlotte Søllner Hernø Lene Pia Madsen Nanna Bisbjerg Ole Toft Forsidefoto: Claus Bech, Scanpix Denmark

Køb 10 numre TIL KUN 290,-

ISSN Danmark: 1902-5092

Medlem af:

Abonnement: Jette Sehstedt, dir. tlf. 28 87 07 77 - js@raskmedia.com - eller bestil via www.raskmagasinet.dk

Charlotte Søllner Hernø Chefredaktør

Gregers Hermann Overlæge dr. med.

Flemming Hatting Hansen Sekretariatsleder i Patient Foreningernes Samvirke

Carsten Elgstrøm Ansvarshavende udgiver

Karsten Skawbo-Jensen Medlem af Regionsrådet, Region Hovedstaden

Rask 01 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you