Page 1

Vann- det viktigste for menneskeheten Av Margrethe

I denne artikkelen skal jeg ta for meg viktigheten av rent vann og problemstillinger med tilgang og bruk av vann. Alle levende organismer må ha vann for å leve og bevege seg. Tilgang på rent vann er det viktigste for alle mennesker og dyr for at det skal leve og holde seg friske. En gjennomsnittlig person trenger ca 20 liter hver dag til personlige bruk og de mest grunnleggende menneskelige behov. Det blir ca. 50 liter per person hvis vi tar med forbruk til matlaging og vask. De som ikke har tilgang på så mye rent vann, som for eksempel de fleste folk i Afrika, bruker ca 10 liter om dagen. Kvinner og barn må da ofte hente vannet flere kilometer fra bostedene deres. I dagens samfunn har ca 1,1 millioner mennesker ikke tilstrekkelig mengde rent vann. Mens 2,6 millioner mennesker i verden er uten tilgang til brukelig sanitære forhold. ''Hvorfor har ikke de fattige vann?'' er et spørsmål som noen stiller seg. Det er ikke det at de fattige ikke har vann, men at mange grupper ikke har råd til å betale det vannet koster. Ofte må de betale relativt sett mye mer for vannet enn man må for eksempel i Norge eller i New York. Hvert år dør 2,2 millioner mennesker, de fleste barn, på grunn av mangel på rent vann. Diaré som tørker ut kroppen, tyfus, kolera og


difteri er de vanligste alvorlige sykdommene som spres gjennom forurenset vann, og i tillegg kan urent vann gi infeksjoner og malaria. Drikke vann kan komme fra grunnvann eller som overflatevann fra elver og sjøer. Vannet i havet er for salt til å brukes som drikke vann for mennesker og dyr. Grunnvann er vanligvis rent men må ofte pumpes opp mange timetere for å få tak i det. Overflatevann fra elever og sjøer kan lett bli forurenset av menneskelig aktivitet og av utslipp fra industrien. I tillegg forurensing fra jordbruk og dyr renne fra gårene til elvene. Overflatevannet må derfor ofte gjennomgå en renseprosess som fjerner bakterier og forurensninger for vannet kan brukes. Land som har store fjellområder som foreksempel Norge og Sveits har vanligvis god tilgang på renere overflatevann enn land med slettelandskap. Dette er også en av grunnene til at flere land i Afrika har mangel på godt vann. Vi i Norge er veldig heldige som har mange fjellområder der det hele tiden renner rent vann som vi kan drikke. Land i Afrika derimot ligger nær ekvator der det er veldig varmt slik at det ofte blir tørke og vannet forsvinner. Da vil folk i disse områder få problemer. Vann må alle levende skapninger ha for å leve. Det er det viktigste kroppen vår trenger for å fungere slik at vi ikke blir svimle eller at vi i verste fall tørker ut.

Artikkel om vann og tring  

I denne artikkelen skal jeg ta for meg viktigheten av rent vann og ''Hvorfor har ikke de fattige vann?'' er et spørsmål som noen stiller seg...

Artikkel om vann og tring  

I denne artikkelen skal jeg ta for meg viktigheten av rent vann og ''Hvorfor har ikke de fattige vann?'' er et spørsmål som noen stiller seg...

Advertisement