Page 1

Wrocław, dn. 23.05.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.05.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Adam Struzik, ul. Rynek 1, 56-789 Wrocław Nazwa usługi: Tłumaczenie pisemne POL->ENG [117 916 słów tekstu źródłowego] Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. ROZLICZENIE PODATKOWE: 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2947,90 € 2. Kwota uzysku: 1473,95 € 3. Kwota do opodatkowania: 1473,95 €. 4. Podatek od wynagrodzenia: 265,32 € 5. Kwota do wypłaty: 2682,58 €

(słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa euro i pięćdziesiąt osiem centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

Rachunek do umowy o dzieło  
Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło

Advertisement