Page 1

Nr 1/05/2013

Rachunek

ORYGINAŁ

2013-05-23

2013-05-23

data wystawienia

pieczęć firmy

Sprzedawca: Adam Struzik Adres: 56-789 Wrocław NIP: 890-45-67-890 Numer telefonu: 676676676

data sprzedaży

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Adres: Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Sposób płatności: Gotówka Termin płatności: 2013-06-06 Lp. 1

Nazwa

PKWiU

Tłumaczenie pisemne POL->ENG [865 383 znaków przekładu]

Ilość

Jm 1

Cena jednostkowa

Wartość

34 638,40 RAZEM

Razem do zapłaty: 34 638,40 PLN

Zapłacono: 34 638,40 PLN

34 638,40 34 638,40

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem PLN 40/100

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

Adam Struzik imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Program do wystawiania rachunków - poRachunek.pl

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Strona 1 z 1

Rachunek  

Rachunek (wystawiany przez osobę prawną)

Rachunek  

Rachunek (wystawiany przez osobę prawną)

Advertisement