a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

VIII PREMI

SALOU DE RECERCA

PICTÒRICA

2014 MEMORIAL JOSÉ LUIS RUBIO SÁEZ


VIII PREMI

SALOU DE RECERCA PICTÒRICA

2014 MEMORIAL JOSÉ LUIS RUBIO SÁEZ

EXPOSICIÓ D’OBRES PREMIADES I SELECCIONADES Torre Vella, Salou, del 26 de juliol al 5 de setembre de 2014


PRESENTACIÓ DELS PREMIS

Premi dePictòrica recerca

José Luis Rubio Sáez

El Premi Salou de Recerca Pictòrica, com és ja ben conegut, té el seu origen en la iniciativa de José Luis Rubio Sáez (Madrid 1930 - Salou 2008), una persona emprenedora per naturalesa, un empresari de Salou, fundador de la societat Estructuras Ferru S.A. i amant de l’art. Ell fou qui impulsà la creació d’un premi de pintura d’alt nivell i caràcter bianual.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Així l’any 2000 el desig de José Luis Rubio esdevingué una feliç realitat. La seva proposta troba el millor acolliment a l’Ajuntament de Salou, que acceptà de molt bon grat el generós oferiment i assumir tot allò inherent a l’organització del concurs.

4

Malauradament José Luis Rubio ens deixà l’any 2008. Només va poder viure les tres primeres edicions del concurs; però el seu entusiasme i esperit emprenedor, fins i tot, ja s’havia posat de manifest a l’expressar la seva il·lusió en que el Premi Salou de Recerca Pictòrica es continués convocant sota el patrocini de l’empresa Estructuras Ferru, S.A., en mans de la seva família, sempre que fos possible i quan més temps millor. Quan ja han passat 14 anys de la instauració del Premi Salou de Recerca Pictòrica, que incorpora el nom del seu mecenes “Memorial José Luis Rubio Sáez”, Salou està d’enhorabona al gaudir del favor de la família Rubio que continua donant fidel suport a aquest premi, malgrat els problemes derivats d’una perllongada crisi econòmica que d’alguna manera ens afecta a tots i que es manifesta cruelment en el món de l’art. Així doncs, una vegada més el nostre reconeixement a José Luis Rubio Sáez, i l’agraïment a Estructuras Ferru S.A., molt especialment a José Miguel, Federico, María José i Dulce Rubio Fernández que contribueixen a fer possible el poder gaudir a Salou d’una manifestació artística de primer nivell.

14 anys després de la instauració del Premi Salou de Recerca Pictòrica, Salou està d’enhorabona al gaudir del favor de la família Rubio que continua donant fidel suport a aquest premi.


Así en el año 2000 el deseo de José Luis Rubio se convirtió en una feliz realidad. Su propuesta halló la mejor acogida en el Ayuntamiento de Salou, que aceptó de buen grado el generoso ofrecimiento, asumiendo todos los aspectos inherentes a la organización del concurso.

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS

El Premi Salou de Recerca Pictòrica como es bien conocido, tiene su origen en la iniciativa de José Luis Rubio Sáez (Madrid 1930 - Salou 2008), una persona emprendedora por naturaleza, un empresario de Salou, fundador de la sociedad Estructuras Ferru, S.A. y amante del arte. Él fue quien impulsó la creación de un premio de pintura de alto nivel y carácter bianual.

Cuando ya han pasado 14 años de la instauración del Premi Salou de Recerca Pictòrica, que incorpora el nombre de su mecenas “Memorial José Luis Rubio Sáez”, Salou está de enhorabuena al disfrutar del favor de la familia Rubio que sigue dando fiel apoyo a éste premio, a pesar de los problemas derivados de una prolongada crisis económica que, de alguna forma, nos afecta a todos y que se manifiesta cruelmente en el mundo del arte. Así pues, una vez más nuestro reconocimiento a José Luis Rubio Sáez, y el agradecimiento a Estructuras Ferru, S.A., muy especialmente a José Miguel, Federico, María José y Dulce Rubio Fernández, que contribuyen a hacer posible disfrutar en Salou de una manifestación artística de primer nivel.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Desgraciadamente José Luis Rubio nos dejó en el año 2008. Sólo pudo vivir las tres primeras ediciones del concurso; pero su entusiasmo y espíritu emprendedor, ya se había puesto de manifiesto al expresar su ilusión i deseo de que el Premi Salou de Recerca Pictòrica se continuara convocando bajo el patrocinio de la empresa Estructuras Ferru, S.A. , en manos de su familia, siempre que ello fuera posible y por cuanto más tiempo mejor.

5


Salutació

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Salutació de l’Alcalde

La creació del Premi Salou de Recerca Pictòrica, significà un important pas endavant en l’oferta cultural pel que fa a les arts plàstiques que, des de fa més de 25 anys, ofereixen de forma continuada les sales de la Torre Vella.

PERE GRANADOS CARRILLO

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Alcalde de Salou

6

La unió d’esforços, que suposà el mecenatge de José Luis Rubio i el decidit impuls així com un pressupost al nivell de les nostres ambicions, han fet possible que ara ens trobem davant l’acte inaugural de les obres seleccionades de la VIII edició del Premi Salou de recerca Pictòrica, tot un referent en el món de l’art, no solament a les nostres comarques sinó en l’àmbit de tot l’estat espanyol. De fet, han estat guardonats amb aquest importat premi autors de Catalunya, Galícia, La Rioja, Euskadi, Madrid, o Andalusia, per esmentar només alguns exemples que ara em venen a la memòria. Aquest concurs, constitueix per a mi una singular referència i em porta molts records al haver pogut treballar i conèixer molt directament el laboriós procés de la seva creació i divulgació. També em va permetre endinsar-me en el món de l’art, un món certament molt particular però enriquidor en la mesura que et vas deslliurant de prejudicis, obrint la ment a noves expressions artístiques Tot això fou possible perquè aquest projecte que varem iniciar l’any 2000 fou durant la meva etapa com a Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Salou. D’allà arrenca l’amistat que encara mantinc amb molts artistes, crítics d’art i altres professionals que treballen i dirigeixen els seus esforços per aconseguir unes fites més ambicioses cada dia que permeten projectar Salou també en la vessant cultural. Destacar també que l’Ajuntament de Salou sempre s’ha mantingut al marge pel que fa a cap mena de preferència o directriu per atorgar el premi. Els diferents jurats, tots de reconegut prestigi han gaudit sempre, tal com cal, de la més absoluta llibertat per dictaminar allò que han considerat convenient i en conseqüència el seu veredicte. Els autors de les obres distingides bé poden dir que tenen l’aval d’un jurat professional i altament experimentat. Aquest també és un tret que m’agrada remarca i que va implícit en la convocatòria del concurs. Així doncs, no puc sinó felicitar ben sincerament a tots els que han fet possible aquesta nova edició del premi Salou de Recerca Pictòrica i també donar la més sincera enhorabona d’antuvi a aquells que resultin guardonats.


La creación del Premi Salou de Recerca Pictòrica, significó un importante paso adelante en la oferta cultural en cuanto a las artes plásticas que, desde hace más de 25 años, ofrecen de forma continuada las salas de la Torre Vella. La unión de esfuerzos, que supuso el mecenazgo de José Luis Rubio y el decidido impulso así como un presupuesto al nivel de nuestras ambiciones, han hecho posible que ahora nos encontramos ante el acto inaugural de las obras seleccionadas de la VIII edición del premio Salou de investigación pictórica, todo un referente en el mundo del arte, no solamente en nuestras comarcas sino en el ámbito de todo el estado español. De hecho, han sido galardonados con este importante premio autores de Cataluña, Galicia, La Rioja, Euskadi, Madrid, o Andalucía, por mencionar sólo algunos ejemplos que ahora me vienen a la memoria.

SALUDO DEL ALCALDE

Saludo

Saludo del Alcalde

Todo esto fue posible porque este proyecto que iniciamos el año 2000 fue durante mi etapa como Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Salou. De allí arranca la amistad que todavía mantengo con muchos artistas, críticos de arte y otros profesionales que trabajan y dirigen sus esfuerzos para conseguir unas metas más ambiciosas cada día que permiten proyectar Salou también en la vertiente cultural. Destacar también que el Ayuntamiento de Salou siempre se ha mantenido al margen en cuanto a ningún tipo de preferencia o directriz para otorgar el premio. Los diferentes jurados, todos de reconocido prestigio han gozado siempre, tal como debe ser, de la más absoluta libertad para dictaminar lo que han considerado conveniente y en consecuencia su veredicto. Los autores de las obras distinguidas bien pueden decir que tienen el aval de un jurado profesional y altamente experimentado. Este también es un rasgo que me gusta remarcar y que va implícito en la convocatoria del concurso. Así pues, no puedo sino felicitar muy sinceramente a todos los que han hecho posible esta nueva edición del Premi Salou de Recerca Pictòrica y también dar la más sincera enhorabuena de antemano a aquellos que resulten galardonados.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Este concurso, constituye para mí una singular referencia y me trae muchos recuerdos al haber podido trabajar y conocer muy directamente el laborioso proceso de su creación y divulgación. También me permitió adentrarme en el mundo del arte, un mundo ciertamente muy particular pero enriquecedor en la medida que te vas liberando de prejuicios, abriendo la mente a nuevas expresiones artísticas

7


Presentació

PRESENTACIÓ REGIDORA DE CULTURA

Presentació Regidora de Cultura

En fer la “presentació”del catàleg editat amb motiu de l’exposició de les obres seleccionades del VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica, el primer que em ve al cap és la manera, gens freqüent, de com va néixer aquest concurs de pintura, fa ja catorze anys.

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Regidora de Cultura i Directora institucional del certamen

8

Una persona sense cap tipus de compromís o lligam institucional, un ciutadà amant de l’art, va pensar que seria bo instituir un premi de pintura amb el nom de Salou, per donar més prestigi a la nostra, la seva, ciutat. Es va implicar profundament, oferint-se a l’Ajuntament per patrocinar-ho, fent-se càrrec d’una important dotació econòmica contribuint a què els millors artistes, crítics i professionals de l’art estiguessin presents a Salou, i de portar a bon port la iniciativa. Aquesta persona, va ser José Luis Rubio Sáez. En recordar els orígens i veure l’evolució que ha experimentat aquest concurs, no puc fer més que expressar la meva satisfacció perquè, és evident que, el Premi Salou de Recerca Pictòrica ha assolit alts nivells d’acceptació i de prestigi; y s’han acomplert les expectatives que havíem dipositat en aquest concurs tots aquells que en un moment o altre ens hem implicat en ell, singularment, des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Salou. Això ha estat possible perquè des del començament, n’han format part bons professionals del món de l’art, jurats de reconeguda i meritòria trajectòria i, el que és bàsic: la participació de molts artistes de tot l’estat espanyol, amb una gran varietat de propostes creatives. Ens omple d’orgull poder afirmar que han concursat grans autores i autors contemporanis de talent i esperançadora projecció. És un honor que un bon nombre d’artistes facin constar en els seus currículums l’haver estat seleccionats en el Premi Salou de Recerca Pictòrica. Vull finalitzar reiterant el reconeixement a la figura de José Luis Rubio, el promotor i mecenes d’aquest concurs. I aprofito també per fer públicament un agraïment a la seva família, als seus fills, i a la seva empresa Estructures Ferru SA, que segueixen donant suport i continuïtat a aquesta iniciativa. Moltes gràcies.


Al hacer la “presentación” del catálogo editado con motivo de la exposición de las obras seleccionadas del VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica, lo primero que me viene a la mente es la forma, nada frecuente, de cómo nació este concurso de pintura, hace ya catorce años. Una persona sin ningún tipo de compromiso o vínculo institucional, un ciudadano amante del arte, piensa que sería bueno instituir un premio de pintura con el nombre de Salou, para dar más prestigio a nuestra, su, ciudad. Se implica profundamente, ofreciendo al Ayuntamiento patrocinarlo, hacerse cargo de una importante dotación económica, contribuir a que los mejores artistas, críticos y profesionales del arte estén presentes en Salou, y de llevar a buen puerto la iniciativa. Esta persona, fue José Luis Rubio Sáez.

PRESENTACIÓN REGIDORA DE CULTURA

Presentación

Presentación Regidora de Cultura

Esto ha sido posible porque desde el principio han formado parte de la organización buenos profesionales del mundo del arte, jurados de reconocida y meritoria trayectoria y lo que es básico: la participación de muchos artistas de todo el estado español, con una gran variedad de propuestas creativas. Nos enorgullece poder afirmar que han concursado grandes autoras y autores contemporáneos de talento y esperanzadora proyección. Es un honor que un buen número de artistas hagan constar en sus currículums el haber sido seleccionados en Premi Salou de Recerca Pictòrica. Quiero finalizar reiterando el reconocimiento a la figura de José Luis Rubio, el promotor y mecenas de este concurso. Y aprovecho también para realizar públicamente un agradecimiento a su familia, a sus hijos, y a su empresa Estructuras Ferru SA, que siguen dando apoyo y continuidad a esta iniciativa. Muchas gracias.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Al recordar los orígenes y ver la evolución que ha experimentado este concurso, no puedo más que expresar mi satisfacción porque es evidente que el Premi Salou de Recerca Pictòrica ha alcanzado altos niveles de aceptación y prestigio, y se han cumplido las expectativas que habíamos depositado en este concurso todos los que en un momento u otro nos hemos implicado en él, singularmente desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Salou.

9


INTRODUCCIÓ RAQUEL MEDINA VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

10

Qui té por del

Qui té por del fracàs?

Es obvi que el fet de participar en un certamen d’art com aquest implica la possibilitat de guanyar però també moltes probabilitats de no aconseguir-ho. De tants artistes que concursen en el Premi Salou, no arriben a treinta els seleccionats, en alguns casos no per manca de mereixements sinó perquè la disponibilitat d’espai és limitada. Els participants ho saben, és difícil quedar finalista entre tants competidors i encara molt més obtenir el Premi, però el fet de no assolir l’objectiu no és cap fracàs (en el sentit derrotista que acostumem a atribuir a questa paraula) ni motiu per no tornar a intentar-ho. La recerca, leitmotiv d’aquest Premi, no sempre massa explícita però necessàriament inherent al procés creatiu, exigeix partir d’una idea (hipòtesi) que s’ha de sotmetre a un procés experimental fonamentat en el rigor i l’autoexigència per aprovar o descartar la seva validesa. En la perseverança d’aquesta recerca, plena de dubtes i d’incerteses, en la passió per explorar nous camins , conquerir nous territoris, albirar nous horitzons, trobem al veritable artista, que s’arrisca amb tota la radicalitat i intensitat de què és capaç, tot confirmant la sentència de Samuel Beckett a Worstward Ho: “Sempre provant. Sempre fracassant. No hi fa res. Intenta-ho de nou. Prova un altre cop. Fracassa novament. Fracassa millor.” Un concepte prou positiu del fracàs que han fet seu tot tipus de coachings de l’àmbit de l’esport o de l’empresa, la psicologia etc. Aquesta idea aplicada a l’art , en format de consells als joves que s’hi volen dedicar, la trobem en una recent entrevista (setembre 2013) a Marina Abramovic (molt fàcil de trobar a You tube) titulada “Advice to the young” “I think a great artist has to be ready to fail, which not too many people do. Because when you have success in a certain way, then the public accept you in a certain way, and you start somehow involuntarily producing the same images, the same type of work, and you’re not risking. “Real artists always change their territories, and they go to the length they’ve never been. And there, [in] this unknown territory, and then you can fail, you can risk, and that failure is what actually makes this extra, you know.” “Being ready to fail makes a great artist.”

El fracàs ha de ser considerat com una experiència positiva de la qual s’ha d’aprendre, als països anglosaxons s’inclouen els fracassos en el currículum perquè s’entén que qui fracassa no és un perdedor, sinó algú que té determinació i s’ha arriscat, i per això es valora en la trajectòria professional. Per tant no és cap estigma, sinó una mera contingència, en realitat només fracassa qui no sap aprendre dels seus fracassos. Curiosament Abramovic adverteix al mateix temps sobre el perill de l’èxit, ja que, pot esdevenir un parany que impedeixi avançar l’artista. Seguim immersos en una conjuntura desfavorable, per això els concursos mantenen plena vigència i utilitat com és evident en la creixent i tan alta participació. Però convé recordar que és


En un context de pèrdua de referents i desassossec davant el futur es troba l’artista, un ciutadà més que segurament només pot respondre amb la seva obra, radical i intensa en la seva integritat, fruit d’ una reflexió ètico-estètica i d’una doble mirada, cap endins i cap enfora. En efecte, cada obra, com aquestes presentades al concurs, és un batec, un episodi del relat existencial que es nodreix de la introspecció, de la mirada interior però també de la percepció i de l’anàlisi de la realitat que ens envolta. L’artista es posiciona davant els dilemes sorgits d’una praxis existencial lligada de la praxis artística, així esdevé una mena d’exègeta, de la realitat la qual reinterpreta a través d’uns mitjans cada cop més permeables i transversals sotmesos a una constant expansió de les seves possibilitats conceptuals i tecnològiques. Difícilment la pintura podrà atraure un públic massiu. Certament l’experiència de l’art és més subtil en la seva manera d’interpel·lar els nostres sentits, emocions i intel·lecte, a més la progressiva desaparició de les humanitats en l’educació, la manca d’estratègies de suport i de difusió, no contribueixen a millorar la situació. Malgrat tot cal construir nous ponts perquè no oblidem que l’art és comunicació, expressió, i també es cultura viva d’avui, i sense dubte les exposicions com aquesta, d’obres legitimades per la selecció d’un jurat tan prestigiós, constitueixen un aparador privilegiat que val la pena contemplar amb deteniment. Aquest aparador no solament resulta interessant per la qualitat i pluralitat de propostes que ofereix als visitants, tot un caleidoscopi de tendències i sensibilitats que els permeten sondejar l’art del present, sinó sobretot perquè el públic pot trobar probablement obres amb les que sentirà afinitats anímiques, una complicitat amb l’artista, amb la seva manera de veure el món, amb la seva rebel·lia, i això pot esdevenir una experiència davant l’art contemporani molt més didàctica i positiva que altres exposicions que pel seu plantejament, tal vegada un xic més elitista o críptic, no poden arribar al públic tan fàcilment. En això també pot raure bona part de l’èxit d’un certamen com aquest que celebrem des de 2000. Per molts anys!

Raquel Medina de Vargas Directora tècnica i comissària del concurs

INTRODUCCIÓ RAQUEL MEDINA

en els gran temps de crisi, de grans sacsejades de la història, quan l’art ha experimentat avenços transcendents. Tot allò que fa trontollar un model de vida establert obliga a un canvi en les estructures de pensament, i en l’avantguarda d’aquests canvis ha d’estar necessàriament l’art per tal que tingui sentit i sigui com una llanterna que assenyali allò que no sempre sabem veure amb una mirada perspicaç, crítica, independent, lliure.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

l fracàs?

11


INTRODUCCIÓN RAQUEL MEDINA VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

12

¿Quién tien

¿Quién tiene miedo al fracaso?

Es obvio que el hecho de participar en un certamen de arte como éste conlleva la posibilidad de ganar pero también muchas probabilidades de no conseguirlo. De tantos artistas que concursan en el Premio Salou, no llegan a treinta seleccionados a menudo no por falta de merecimiento sino porque la disponibilidad de espacio es limitada. Los participantes lo saben, es difícil quedar finalista entre tantos competidores y aún más obtener el Premio, pero el hecho de no alcanzar el objetivo no es un fracaso (en el sentido derrotista que acostumbramos a atribuir a esta palabra) ni motivo para no volver a intentarlo. La investigación, leitmotiv de este Premio, no siempre demasiado explícita pero necesariamente inherente al proceso creativo, exige partir de una idea (hipótesis) que debe someterse a un proceso experimental basado en el rigor y la autoexigencia para aprobar o descartar su validez. En la perseverancia de esta investigación, llena de dudas y de incertidumbres, en la pasión por explorar nuevos caminos, conquistar nuevos territorios, vislumbrar nuevos horizontes, encontramos al verdadero artista, que se arriesga con toda la radicalidad e intensidad de que es capaz, confirmando la sentencia de Samuel Beckett a Worstward Ho: “Siempre probando. Siempre fracasando. No importa. Inténtalo de nuevo. Prueba otra vez. Fracasa de nuevo. Fracasa mejor.” Un concepto ciertamente positivo del fracaso del que se han apropiado todo tipo de coachings del ámbito del deporte o de la empresa, la psicología etc. Esa idea aplicada al arte, en formato de consejos a los jóvenes que quieren dedicarse a él, la encontramos en una reciente entrevista (septiembre 2013) a Marina Abramovic (muy fácil de encontrar en You tube) titulada “Advice to the young” “I think a great artist has to be ready to fail, which not too many people do. Because when you have success in a certain way, then the public accept you in a certain way, and you start somehow involuntarily producing the same images, the same type of work, and you’re not risking. “Real artists always change their territories, and they go to the length they’ve never been. And there, [in] this unknown territory, and then you can fail, you can risk, and that failure is what actually makes this extra, you know.”” Being ready to fail makes a great artist. “

El fracaso debe ser considerado como una experiencia positiva de la que se debe aprender, en los países anglosajones se suelen incluir los fracasos en el currículo porque se entiende que quien fracasa no es un perdedor, sino alguien que tiene determinación y se ha arriesgado, y por ello se valora en la trayectoria profesional. Por lo tanto no es ningún estigma sino una mera contingencia, en realidad sólo fracasa quien no sabe aprender de sus fracasos. Curiosamente Abramovic advierte al mismo tiempo sobre el peligro del éxito, ya que puede convertirse en una trampa que impida avanzar al artista. Seguimos inmersos en una coyuntura desfavorable, por lo que los concursos mantienen plena vigencia y utilidad como se evidencia en la creciente y altísima participación. Pero debemos


recordar que es en los grandes tiempos de crisis, de grandes sacudidas de la historia, cuando el arte ha experimentado avances trascendentes. Todo lo que hace tambalear un modelo de vida establecido obliga a un cambio en las estructuras de pensamiento, y en la vanguardia de estos cambios tiene que estar necesariamente al arte para que tenga sentido y sea como una linterna que señale lo que no siempre sabemos ver con una mirada perspicaz, crítica, independiente, libre.

INTRODUCCIÓN RAQUEL MEDINA

ne miedo al fracaso?

Difícilmente la pintura podrá atraer un público masivo. Ciertamente la experiencia del arte es más sutil en su manera de interpelar nuestros sentidos, emociones e intelecto, además la progresiva desaparición de las humanidades en la educación, la falta de estrategias de apoyo y de difusión, no contribuyen a mejorar la situación. A pesar de todo hay que seguir tendiendo nuevos puentes porque no olvidemos que el arte es comunicación, expresión, y también es cultura viva de hoy, y sin duda las exposiciones como ésta, de obras legitimadas para la selección de un jurado tan prestigioso, constituyen un escaparate privilegiado que merece la pena contemplar con detenimiento. Este escaparate no solo resulta interesante para la calidad y pluralidad de propuestas que ofrece a los visitantes, todo un caleidoscopio de tendencias que les permiten sondear el arte del presente, sino sobre todo porque el público puede encontrar obras con las que sentirá afinidades anímicas, una complicidad con el artista, con su manera de ver el mundo, con su rebeldía, y ello puede convertirse en una experiencia ante el arte contemporáneo mucho más didáctica y positiva que otras exposiciones que por su planteamiento , tal vez un poco elitista o críptico, no pueden llegar al público tan fácilmente. En eso puede consistir también buena parte del éxito de un certamen como éste que venimos celebrando desde 2000. Por muchos años!

Raquel Medina de Vargas Directora técnica y comisaria del concurso

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

En un contexto de pérdida de referentes y desasosiego ante el futuro se encuentra el artista, un ciudadano más que seguramente sólo puede responder con su obra, radical e intensa en su integridad, fruto de una reflexión ético-estética y de una doble mirada, hacia dentro y hacia fuera. En efecto, cada obra, como éstas presentadas al concurso, es un latido, un episodio del relato existencial que se nutre de la introspección, de la mirada interior pero también de la percepción y del análisis de la realidad que nos rodea. El artista se posiciona frente a los dilemas surgidos de una praxis existencial ligada de la praxis artística, así se convierte en una especie de exégeta de la realidad que reinterpreta a través de unos medios cada vez más permeables y transversales sometidos a una constante expansión de sus posibilidades conceptuales y tecnológicas.

13


MEMBRES DEL JURAT

Membres del Jurat Membres del Jurat Josep Maria Cadena. Periodista i crític d’art.

Violant Porcel. Directora de la Galeria Marlborough Barcelona. Vicepresidenta de l’Associació Catalana de Crítics d’Art, ACCA.

Manuel Fontán del Junco. Director del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, del Museu d’Art Espanyol Contemporani de Palma i Director d’exposicions de la Fundación Juan March.

Silvia Muñoz d’Imbert.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Crítica i comissària d’exposicions. Directora del CONCA (Consell Nacional de les Arts i la Cultura).

14

Arnau Puig. Filòsof i crític d’art . President Emèrit de l’ACCA.


15

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

ACTA DEL JURAT


Adrián Espinós Regina Giménez Chus García-Fraile Miguel Aguirre Paco Díaz


Obres

Guardonades


La talla de los tres picos - 2014 Incisió i selladora sintética (darrera) sobre metacrilat 180x150 cm.

OBRES GUARDONADES

PREMI SALOU DE RECERCA PICTÒRICA 2014

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Adrián Espinós

19


Dimensions aparents - 2014

Acrílic sobre tela 200x150 cm.

OBRES GUARDONADES

1r ACCÈSSIT

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Regina Giménez

21


295.000 e - 2012

Acrílic sobre tela 114x146 cm.

OBRES GUARDONADES

2n ACCÈSSIT

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Chus García-Fraile

23


OBRES GUARDONADES VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

24

Miguel Aguirre MENCIÓ D’HONOR DEL JURAT

Bola de nieve o Militantes de la oposición se enfrentan a las fuerzas del régimen, ayer en el centro de Kiev - 2014 Oli sobre tela 84x100 cm.


Al fin una casa 4 - 2014

Oli sobre tela 162x130 cm.

OBRES GUARDONADES

MENCIÓ D’HONOR DEL JURAT

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Paco Díaz

25


Aix Alejandro Bombín Alex Santafé Anna Valls Arbós Carme Porta

Carmen Pastrana Dolo Navas Elisenda Castells Gonzalo Elvira Imanuel Ismael Iglesias

Jo Milne Judas Arrieta Luis Alberto Romero Mª Luisa Pérez Mercedes Lara Mónica Trastoy

Natalia Lainez Pepa Satué Roberto Coromina Stübing Vilajoana


Obres

Seleccionades


28 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Aix

Florida eterna, jardí de pedres - 2013

Tècnica mixta i gravat sobre tela 180x150 cm.


Inserción croma - 2014

Acrílic sobre loneta 138x96 cm. VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Alejandro Bombín

29


30 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Alex Santafé

Impressions - 2013

Pigments i làtex sobre tela 162x162x4 cm.


Dicotomies – 2012

Tècnica mixta sobre tela 81x130 cm. VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Anna Valls

31


32 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Arbós

E-0114 - 2014

Acrílic i cartró 150x57x15 cm.


In motion - 2013

Tècnica mixta sobre paper i fusta 120x106x30 cm. VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Carme Porta

33


34 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Carmen Pastrana

Blanca - 2014

Oli i acrílic sobre tela 192x152 cm.


Diario de una monja artista - 2013 - 14

Tela de cotó i làtex 180x110x50 cm. VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Dolo Navas

35


36 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Elisenda Castells

El Gran Salt - 2014

Oli sobre fusta 100x100 cm.


B.A.024 - 2013

Oli sobre tela 114x146 cm. VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Gonzalo Elvira

37


38 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Imanuel

Estudio Cinético - 2014

Acrílic sobre llistons de fusta 175x150x3 cm.


V of violence - 2012

Acrílic sobre tela 150x150x5 cm. VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Ismael Iglesias

39


40 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Jo Milne

Pentaquarks perduts per un fil - 2014

Acrílic sobre mylar/fusta 152,5x147 cm.


Super Punch - 2013

Tècnica mixta sobre lli 190x145 cm. VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Judas Arrieta

41


OBRES SELECCIONADES VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

42

Luis Alberto Romero

Energetic Revolution - 2014 Tècnica mixta acrílic sobre fusta 102x102x4 cm.


El hecho - 2014 Grafit, oli i collage sobre paper entelat en bastidor 150x160 cm.

OBRES SELECCIONADES VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Mª Luisa Pérez

43


OBRES SELECCIONADES VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

44

Mercedes Lara

La huella del tiempo - 2014 Tècnica mixta, fusta, feltre, fil de cotó 100x160x5 cm.


Serie Light Draw. Rectángulo(s) en cuadro - 2013 Tècnica mixta fusta, cartró ploma i llums de led 100x145x5 cm.

OBRES SELECCIONADES VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Mónica Trastoy

45


46 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Natalia Lainez

Geografia Interior II - 2013

Tècnica mixta sobre tela 150x150 cm.


Combinatoria -2014 Acrílic i grafit sobre estructura tridimensional de fusta 122x145x12 cm.

OBRES SELECCIONADES VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Pepa Satué

47


48 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Roberto Coromina

Pintura#94 - 2013

Or i acrílic sobre tela 150x150 cm.


NakedScheibe 1 - 2014

Tècnica mixta sobre metacrilat i fusta 100x100 cm. VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Stübing

49


50 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

OBRES SELECCIONADES

Vilajoana

Blanc - 2014

Tècnica mixta paper fet a mà amb pigments sobre tela 100x100x3,5 cm.


Dades curriculars Els següents currículums han estat proporcionats pels propis participants i recullen un extracte de la seva trajectòria. S’ha mantingut la llengua original en què foren redactats. Los siguientes currículums han sido proporcionados por los propios participantes y recogen un extracto de su trayectoria. Se ha mantenido la lengua original en qué fueron redactados.


DADES CURRICULARS

Adrián Espinós Formación

Premios y Becas

2010 Licenciado en Bellas Artes. Universidad de Barcelona.

2013 Beca de residencia en Lepsien Art Fundation, Dusseldorf-Abu Dhabi.

2010 Programa de intercambio. Kunstakademie Münster, Alemania.

2011 VI Edició del ajutss a la jove creació d’arts plàstiques Felícia Fuster.

2009 Programa de intecambio. Massachussets Collage of Art and Design, EEUU.

2009 Premio de Pintura Menarini. Mención de Honor.

2007 Programa de intercambio. University of Art and Design Helsinki, Finlandia.

Exposiciones individuales 2014 Transfiguración. Galería Trama, Barcelona.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Exposiciones colectivas

54

2013 PictoBcn. Hangar, Barcelona.

SWAB. Feria internacional de arte contemporaneo. Barcelona.

Arte emergente español. Galeria Trama / La Cave. Ginebra, Suiza.

Quatre d’ART<30. Galeria Trama, Barcelona.

Grants 2013. Lepsien Art Foundation. Düsseldorf, Alemania.

2012 ART<30/2012. Sala Parés, Barcelona. 2011 4rt Premi de Pintura Torres García. Sala d’Exposicions Caixa Laietana, Mataró. 2010 Open hause Speicher II, AZKM Münster, Alemania.


Formació

Beques i Premis

2000-2002 Estudis de Grau Superior, en Gràfica Publicitària, Escola d´ Arts i Oficis Ondara.

2014 Quarta menció Honorífica al Premi de Belles Arts Sant Jordi dels Països Catalans.

2005 Programa Sòcrates/ Erasmus a Hongria, a la Facultat d’Art “Magyar Iparmüvészeti Egyetem” Budapest. 2006-2010 Estudis de tècniques de gravat i tècniques del vidre a l’Escola d’Arts i Oficis de la diputació de Barcelona.

Exposicions i fires Exposicions individuals i col·lectives , en diversos museus, galeries i sales d’art; Palau Moja i Galeria Setba de Barcelona, Museu Camon i Aznar de Saragossa, Galeria Factoria de arte de Madrid, Sala Coma Estadella, Udl, Serveis Territorials i Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, galeria Anquin’s i galeria Antoni Pinyol de Reus, galeria Issim de Solsona entre d’altres i a Itàlia en el projecte International Art Meeting in Pescia, participació Affordable Art Fair, Brussel.les, galería Anquin’s.

2012 Guanyadora Primer premi 31è Premi de pintura Vila de Cambrils.

Guanyadora segon premi, XXVIII premi pintura-XII Internacional del cercle de belles arts de Lleida.

2011-2012 Guanyadora de la beca obra social Caixa Penedès, 14e concurs de pintura jove. 2011 Adquisició d’obra “ Premio Ibercaja de Pintura Joven 2011”. 2008 Guanyadora Segon premi, XXIV Premi de Pintura i 8è Internacional del Cercle de Belles Arts de Lleida.

Premi a la Innovació, atorgat pel Cercle de Belles Arts, de Lleida, Llei d’Art. Lleida.

2007 Cinquena menció d´honor XXIII Premi de Pintura, 7è Internacional, del Cercle de Belles Arts de Lleida.

Premi de pintura no figurativa, Llei d’Art. Lleida.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2003-2005 Estudis de Grau Superior en Arts Aplicades al Mur, Escola Massana Barcelona.

DADES CURRICULARS

Aix

55


DADES CURRICULARS

Alejandro Bombín Formación

Premios y Becas

2009 Obtención del certificado de aptitud pedagógica. Instituto de Ciencias de la Educación. Madrid.

2010 Beca de formación Pancho Cossío. Santander.

2008 Licenciatura en Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.

Exposiciones individuales 2013 Presentismo pretérito. Galería Fernando Pradilla. Madrid. 2011 Reprotipográfica. Galería Fernando Pradilla. Madrid.

Exposiciones colectivas

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2014 Itinerarios propios. Galería Fernando Pradilla. Madrid.

56

2013 Lenguajes en papel 4. Galería Fernando Pradilla. Madrid.

Feria SUMMA. Galería El Museo. Matadero de Madrid.

Feria Artlima. Galería El Museo. Lima.

Matar al mensajero. Comisariada por Javier Díaz Guardiola. Galería Fernando Pradilla. Madrid.

2012 Lenguajes en papel 3. Galería Fernando Pradilla. Madrid.

Feria Chaco. Galería Fernando Pradilla. Chile.

Feria Pinta. Galería El Museo. Londres.

Justmadrid. Galería Fernando Pradilla. Madrid.

2011 Feria ArtBo. Galería Fernando Pradilla. Bogotá.

Beca Conversaciones con Eduardo Arroyo. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander.

2010 1er Premio pintura Pancho Cossío. Santander. 2009 Beca Conversaciones y prácticas con Juan Genovés. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander. 2008 Primer Premio Toshiba: Arte, Ciencia y Naturaleza. Madrid.


Formació

2011 MolletArt’11.

2004/2008 Filosofia, UAB.

2009 Premi de Pintura Menarini, Badalona.

Exposicions Individuals (selecció)

Nau Ivanow, Barcelona.

2008 Bashimi Art Gallery, Salzburg.

Casa Elizalde, Barcelona.

2006 Universitat Autònoma de Barcelona Espai b5-125.

Exposicions Col·lectives (selecció) 2014 Premio Ibercaja Pintura Joven 2013, Zaragoza.

Dialogo de besugos, Espai d’arts RU TPK.

Premi Escultura Manel Batlle.

2008 Premi de pintura Paco Merino, Granollers. 2007 Stripart - Centro Cívic Guinardó, Barcelona.

Premis i Mencions 2013 2n Premi - BBVA Ricard Cami 2012 1a Menció d’honor LXX Premi Centelles de Pintura. 2011 2n Premi - XIII Premi de pintura Miquel Viladrich.

1r Premi - Premi pintura Sociedad Española de Neurología.

2008 Menció d’honor - Premi Paco Merino.

2013 BBVA Ricard Camí, Terrassa.

Residències

Surfcity “we are antonyms” Mutuo Centro de arte, BCN.

5é Premi Torres García Ciutat de Mataró, Mataró.

2010/2014 Espai d’arts - Roca Umbert fa, Granollers.

100 curators, 100 days Marco Delogu - Saatchi-Online.

Premi pintura Humet-Saula, Calella.

2012 LXX Premi de Pintura Centelles.

Premi de pintura La Mútua del Carme, Granollers.

Fresh! Loop & Screen Barcelona, The Private Space, A pèl, Espai d’arts Roca Umbert.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2010 Vacuum-Continu, Espai d’arts Roca Umbert fa, Granollers.

Abstractions and Destinations, Barcelona.

DADES CURRICULARS

Alex Santafé

57


DADES CURRICULARS

Anna Valls Estudis

2010 Sala Àgora - Cambrils.

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona.

Capella de l’Antic Hospital de l’Índex Sant Sadurní d’Anoia.

Escola Massana de Barcelona.

Sala de la Llibreria La Gralla Granollers.

Exposicions individuals

2014 Paisatge de natura Galeria Ausart - Vic - Barcelona.

Centre Cultural Torre Vella Salou - Tarragona.

Centre Cultural Escoles Velles - Begur.

2012 Dicotomies - Galeria Espai G d’Art Terrassa - Barcelona.

Dicotomies - Galeria Antoni Pinyol Reus - Tarragona.

2009 Col·lectiva de Nadal - Espai G d’Art Terrassa.

2011 Esadecreapolis Sant Cugat del Vallès - Barcelona.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2010 Galeria Sennacheribbo - Barcelona.

58

2009 L’espai i l’Univers Centre Cívic el Passeig La Seu d’Urgell - Lleida.

Eroestars Anglí Hotel - Barcelona.

Petit format - Arnau Galeria d’Art Barcelona. Fundació Privada Reddis - Reus.

Premis i Mencions (Selecció) 2011 Accèssit - Premi Telax Galeria Antoni Pinyol - Reus.

2008 Galeria Sennacheribbo - Barcelona.

2010 Finalista - 30è Premi de pintura de Cambrils 2010 - Cambrils.

Exposicions col·lectives (Selecció)

Finalista - Biennal d’art Riudebitlles / Obra sobre paper Sant Pere de Riudebitlles.

Finalista - VI Premi Salou de Recerca Pictòrica - Salou.

2013 La memòria representada Sala Muncunill - Terrassa.

El so del silenci - Centre Cultural La Llacuna - Andorra la Vella.

Artistes de la Galeria Espai G d’Art - Terrassa.

2012 El so del silenci - Espai G d’Art Terrassa.

Format domèstic - Terrassa.

2009 3r Premi - Premi de Pintura Ceferino Olivé - Reus.

Finalista - Premi Donart Vilanova i la Geltrú.

2008 1ª Menció - Premi de Pintura J. R. Masoliver - Montcada i Reixac.

2011 Col·lectiva de Nadal Espai G d’Art - Terrassa.

Edifici Miramar - Sitges.

Galeria Antoni Pinyol - Reus.

Obra en diverses fundacions i col·leccions


2012 Con la casa a cuestas. Espacio independiente. Barcelona.

2000 Lugar de lugares. Blackspace. Galería Alejandro Sales, Barcelona. 1999 Sine, Galería Alejandro Sales, Barcelona.

2011 El hombre ama la casa y odia el arte. Espacio independiente. Barcelona.

1998 Límites, relaciones y conexiones, Galería Altair, Palma de Mallorca.

2010 Notas al Margen. Galería Alejandro Sales, Barcelona.

1997 Intro II, New Art’97, Galería Alejandro Sales, Barcelona.

2009 Pieces and Parts. Galería La Nave. Valencia.

Límites de espacio, Galería Astarté, Madrid.

2008 Vestiges. Galería Alejandro Sales, Barcelona.

Intro I, Blackspace, Alejandro Sales, Barcelona.

2007 Lindes. Galería BCP&P, Madrid.

Juego de Espacios, Galería Alejandro Sales,Barcelona.

Trajectòries. Galería Alejandro Sales, Barcelona.

2006 Grafos (III). Galería VPF Cream Art. Lisboa.

Grafos (II). Galería Espacio Líquido. Gijón.

2005 Grafos. Galería La Nave, Valencia.

Donde la mente habita II. Galería Altaïr, Palma de Mallorca.

Donde la mente habita. Galería Alejandro Sales, Barcelona.

2004 Re-velar, Galería Alfredo Viñas, Málaga.

Galería Italia, Alicante.

2003 Abriendo espacios. Galería Vértice, Oviedo.

Lugares posibles. Galería La Nave, Valencia.

2002 Interferencias. Galería Alejandro Sales, Barcelona.

Umbrales de la mirada. Galería Cavecanem, Sevilla.

2001 Construindo o meu espaço. Galería Mario Sequeira, Braga (Portugal). 2000 Formas del vacío, Galería Miguel Marcos, Zaragoza.

1996 Arco’96, Galería Alejandro Sales, Madrid.

Exposiciones colectivas (selección desde 2007) 2011 Arco’11. Stand Galeria Alejandro Sales, Madrid. 2010 Arco’10. Stand Galeria Alejandro Sales, Madrid. 2008 Arco’08. Stand Galeria Alejandro Sales, Madrid. 2007 Estamp’07. Galería La Caja Negra y Galería BCP&P

Arte Lisboa’07, Stand Galería La Caja Negra (Madrid).

Arte Santander’07,

Stand Galería Alejandro Sales (Barcelona) y stand Galería La Caja Negra (Madrid).

Maco México’07. Galeria Alejandro Sales. México DF.

Arco’07. Gal. La Nave y Gal. Alejandro Sales, Madrid.

Obra en diversas colecciones públicas y privadas

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Exposiciones individuales

DADES CURRICULARS

Arbós

59


DADES CURRICULARS

Carme Porta Formació Química i BellesArts a la Universitat de Barcelona.

“Lessedra”. Third world art print annual.Sofia. Bulgaria.

2003 Art Gràfic. Galeria Contrast. Barcelona.

2013 “Blau + Blau”. Galeria Atelier. Barcelona.

2010 “Relaciones Improbables”. Galeria Atelier. Barcelona. 2008 “Pasarel.la”. Galeria Art Centre. Principatd’Andorra. 2005 “Habitar la ciutat”. Galeria Art Centre. Principal d’Andorra.

Exposicions colectives des del 2000 VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Exposicions individuals

2012 “Presentacions”. Cal Talaveró. Verdú. Lleida.

60

2004 Muestra de obra gráfica en “L’etangd’Art” Bages, France.

2011 Art Madrid-2011. “Relacions improbables”. 2010 Art Madrid-2010. “Relaciones ficticias”. 2008 Art Centre. “Arquitectura Interior”. Barcelona.

IX Exposició internacional d’artcontemporani. MX-ESPAI 1010. Barcelona.

2006 American Prints. Barcelona. 2005 “DelicARTessen 4”. Galeria Esther Montoriol. Barcelona. 2004 “Adogi”. Muestra de obra gráfica. Cadaquès. Gerona.

Muestra de obra gráfica en “WinfieldArts&Music Festival. Wingfield, England.

Art Centre. Principat d’Andorra.

2001 “Saludarte”. MNAC. Barcelona.

Finalista i Premis 2012 Seleccionada Bienal d’art de Riudebitlles. Barcelona. 2007 Third Internacional prize Lessedra. World Art print Annual. Sofia. Bulgaria. 2005 Special prize Lessedra. World Art print Annual. Sofia. Bulgaria. 2003 Selecionada para el concurso de pintura Viladrich 2003. Sala de cultura de Lérida.

Seleccionada en el concurso internacional de Dibujo 2003. Fundación YngladaGuillot. Barcelona.

1996 Seleccionada para el Premio “Pintura Joven 1996”. Sala Parés. Barcelona. 1989 Seleccionada para el Premio “Pintura Joven 1989”. Sala Parés. Barcelona.


1994 Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Exposiciones individuales 2014 “Nicethingtosay”. Galería BAT Alberto Cornejo. Madrid. 2012 “La invasión de los dragones”. Galería La Casa Rosa. Málaga. 2011 Galería Alexandra Irigoyen. Madrid. 2010 “Siono”.Sala El Brocense. Cáceres.. 2008 Peñalver Studio. Nueva York. 2006 Peñalver Studio. Nueva York.

2013 Premio adquisición en el XVI Certamen de Artes Plásticas “Sala de Arte EL Brocense”. Diputación de Cáceres. 2012 Premio El Corte Inglés en el “79 Salón de Otoño”. Madrid. 2010 Premio adquisición en el “ XXVIII Certamen Nacional de Artes Plásticas Castillo de San Fernando”. Ciudad Real. 2007 Beca-Residencia de NYARTS Beijing. Pekín.China. 1999 Primer Premio en el “ IV Certamen Nacional de Pintura de la Fundación Antonio Camuñas”. Madrid 1998 Segundo Premio en el “Certamen Nacional de Artes Plásticas del Ejército del Aire”. Madrid.

2004 “Fear” Galería Bilkin. Bibao.

1997 Mención de Honor en el “XVIII Certamen Nacional de Artes Plásticas de Alcalá de Henares”.

2002 “Fear”.Fish Tank Gallery. Nueva York.

Galería Marina - Miranda. Madrid.

2000 Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.

Premios, Becas y Menciones 2014 Premio Ayuntamiento de Elda en el ”XXXV Certamen de Minicuadros Huestes del Cadí”. 2013 Bienal del Sur de Panamá. Realización de un mural de 20 x 8 metros en la Plaza de la Catedral.

Red Dot Art Fair. Art Basel Miami. Galería PBAP.

Primer Premio en el “ XXXVI Certamen Nacional de Pintura Casimiro Sáinz”. Cantábria.

Mención de Honor en el “ I Certamen de Pintura de Arganda del Rey”. Madrid.

1995 Primer Premio en el “I Certamen de la Galería de Arte Pilar Barrio”, Madrid.

Mención de Honor en el “ XVII Salón de Otoño de Pintura de Plasencia”.

1994 Primer Premio en el “VII Certamen de Pintura de la Fundación Amigos de Madrid”. Madrid. 1994 Beca Fin de carrera. Segovia.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Formación

DADES CURRICULARS

Carmen Pastrana

61


DADES CURRICULARS

Chus García-Fraile Formación Licenciada en BBAA por la Universidad Complutense de Madrid. Estudios de Psicología 3º.

Premios y Adquisiciones

Exposiciones individuales

2013 2º Premio Virgen de las Viñas. Ciudad Real.

2012 Galería ADN, Barcelona.

Galería Alvaro Alcazar, Madrid.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2009 Galeria Siboney, Santander.

62

2013 ARCO Madrid 13, Galería ADN, Barcelona y Galerçia Álvaro Alcazar, Madrid.

Galería ADN, Barcelona.

Galería La Nave, Valencia.

2012 Ayuda a la producción, MADRID-PROCESOS. Lampadarios. 2011 Ayuda a la producción Ministerio de Cultura.

Premio Adquisición obra Concurso VViñaa, Grupo MERSA.

Exposiciones colectivas

2010 Premio adquisición de obra, Eugenio Hermoso, Diputación Extemadura.

2014 Uno de cada”, obras colección Fundación Coca-cola, Domus Artium, Salamanca.

2009 Premio Adquisición de obra concurso Artes Plásticas, Diputación Alicante.

Hic Et Nunc, MUCA Roma, México.

Hic Et Nunc, República Dominicana, Casa España.

Hic Et Nunc, Hirshhorn Museum de Washington.

Mujeres Fotògrafas en la colección del IVAM, Valencia.

Hic Et Nunc, Temp Art Space, New York.

Colectiva CustiónARTE feria JustMadrid, Intermón Oxfam, Madrid.

2013 On Paiting, CAAM Las Palmas, CEART Fuenlabrada, Madrid.

Hic Et Nunc, Galería El Proceso, Ecuador.

Cool stories when the palanet gets hot,Lincoln Center, New York.

Hic Et Nunc, Fundación Tapiés, Festival video Loop, Barcelona.

2008 Adquisición obra Diputación Cáceress.

2º Premio Pintura ROYAL PREMIER.

Premio Adquisición Caja Castilla La Mancha.

Beca Iniciarte de ayuda a la producción video “Running”, Junta de Andalucía, Sevilla.

Medalla de honor, XXIII Premio BMW pintura, Madrid.

2007 Premio adquisición Caja Ahorros Extremadura, Cáceres. 1er Premio 74 Salón Otoño. Madrid. 1er Premio de fotografía. INTERBRAND.

Beca de Creación artística de la Comunidad de Madrid.

1er Premio Fotografía Digital, Certamen BANCAJA. Valencia. 1er Premio Fotografía Certamen PHOCO Valdepeñas, Ciudad Real.


Diseñadora y artista (Licenciada y doctorado 1996) que trabaja desde hace 20 años con el reciclaje y la naturaleza. Ha recibido importantes premios como el “Gure Artea” y becas de la Diputación de Bizkaia, Bilbao Arte, Arteleku etc.

Ultimas exposiciones y acciones

Participó en los últimos maratones de reciclaje en directo Drap Art en Barcelona, en Bradely del Art en Roubaix (Francia) durante tres ediciones y en Berlín durante tres años. Forma parte del grupo los Reciclantes de Iruña y es organizadora y directora de Denon Islada Art elkartea (Gorliz, Bizkaia).

2013 “Allumar” colectivo “el Safareig” Ripoll. (Girona).

Ha impartido e imparte talleres de pintura, arcilla, reciclaje,diseño y danza creativa por diferentes lugares como Cataluña, Bilbao ,Gipuzkoa e Iruña. Componente del colectivo de arte y reciclaje “el Safareig” Ripoll. Le han concedido desde mayo del 2012 una beca de estancia en La Rectoría, Barcelona, para crear en el campo de la escultura, reciclaje y diseño.

2013-2014 Drap Art .CCBA.Barcelona.

Gala Surrealista .Cadaqués.

“En Camí” .Land –art .Can Perramon. Ribes de Freser.

Puertas abiertas y exposición en la Rectoria del Arte. Barcelona.

Actualmente preparando una colectiva en Chile junto al Drap Art , Un individual en la Casa Encendida. Madrid y en septiembre 2014 individual en Rectoria del art. BCN. VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Actualmente está organizando junto con Open your Kolektiboa (Zorrozaurre) un maratón de reciclaje en directo”ALARMarte” en Bilbao para Junio del 2012 .Y a continuación en Valencia junto con los Reciclantes, Retrain etc ...

2014 Casa Elizalde –Individual.Barcelona.

DADES CURRICULARS

Dolo Navas

63


DADES CURRICULARS

Elisenda Castells Formació 1998 Llicenciatura en Belles Arts, especialitat pintura. 1999 Certificat d’Aptitud Pedagògica, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Exposicions individuals 2010 “Les Voltes de Casa Bas”, Capellades. 2007 “Espai el Pati”, Cambrils.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2006 “Les Voltes de Casa Bas”, Capellades.

64

2010 Seleccionada en el Premi de Dibuix, Joan Vilanova, Manresa.

Seleccionada en el XLVIII Concurs Internacional de Dibuix Ynglada-Guillot, Barcelona.

Seleccionada en el LXVIII Premi Centelles de Pintura.

Finalista en el 30è Premi de Pintura, Vila de Cambrils.

2009 Finalista en el III Premi de Pintura Torres-García. Mataró.

2004 Sala Municipal d’Exposicions. de la Pobla de Claramunt.

Seleccionada en el 11º Premi de Pintura Ricard Camí. Terrassa.

2000 Sala Municipal d’exposicions “Les Voltes de Casa Bas”, Capellades.

Seleccionada en el LXVII Premi Centelles de Pintura.

Exposicions col·lectives

2008 1r Premi de Pintura, “Calassanç”, Ciutat de Terrassa.

2006 Mostra d’Art de Dones “FEM ART’ 2006”, Barcelona .

2007 Premi de Dibuix en el XVIIè Premi de Dibuix, Joan Vilanova, Manresa.

1997 Facultat de Belles Arts, Edifici Annex Parxís (UB). 1996 Castell de Sant Joan de Mediona. “Les Voltes de Casa Bas”, Capellades. 1995 Col·lectiva a “Les Voltes de Casa Bas”, Capellades.

Acció-Instal.lació a la Sala d’Exposicions de la Facultat de Belles Arts (UB).

Seleccionada a la I Biennal de Pintura d’Altafulla.

Seleccionada en el LXV Premi Centelles de pintura.

2006 Seleccionada a la III Biennal Internacional de Gravat, CONTRATALLA.

Seleccionada a la 17ª edició dels Premis Calassanç de la Ciutat de Terrassa.

Premis i Seleccions

2013 Seleccionada en el LXXI Premio Centelles de Pintura.

Seleccionada en el 26è Premi de Pintura “Vila de Cambrils”.

Seleccionada en el 4t Premi de Pintura “Menarini”, Badalona.

Seleccionada en el 13º Premio BBVA de pintura Ricard Camí.

2011 Seleccionada en el LXVIIII Premi Centelles de Pintura.

Seleccionada al concurs “Gaspar Camps” d’Igualada.

2003 Finalista al Concurs de Pintura Gaspar Camps d’Igualada. 1998 Premi pel cartell de la Festa Major de Capellades.


2014 Assaig S.T. 1909-1919. Cedinci, Buenos Aires.

Assaig S.T. 1909-1919. Mume, Port Bou.

2013 Bauhaus 1919, modelo para armar. Galería My Name´s Lolita, Madrid.

Assaig S.T. 1909-1919. Galería Et Hall, Barcelona

2012 Assaig S.T. 1909-1919. Galería Arte x Arte, Buenos Aires. 2011 Barcelona. Quiosc Gallery, Tremp.

Res. Fundación Alon, Buenos Aires.

Walkin. Consulado Argentino, Barcelona.

2010 Barcelona. Galería Hartmann. Barcelona. 2009 1632-1967. Museo Martín Almagro, Albarracín.

Walkin. Galería Nova 3, Sabadell.

2007 Res, Museo Juan Sanchez, Patagonia, Argentina. 1632-1967. Tinglado 4, Tarragona.

1999 Patagonia. Galería Arte x Arte, Buenos Aires.

Ceferino Namuncurá, Museo Juan Sanchez, Patagonia, Argentina.

1997 Postales de San Cayetano, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires.

Postales de San Cayetano, Galería Arcimboldo, Buenos Aires.

Tributo. Museo Juan Sanchez, Patagonia, Argentina.

1995 Tributo. Fundación Andreani, Buenos Aires.

Tributo. Fundación Banco Cooperativo de Caseros, Buenos Aires.

1994 Sin título. Palais de Glace, Buenos Aires.

Sin título. Fundación Banco Cooperativo de Caseros, Buenos Aires.

Exposiciones colectivas (selección dos últimos años) 2014 Trama/Textura/Abstracción. Proyecto Fede Montornes, Galería Estrany-de la Mota.

1632-1967. Galería Pilar Ryberaygüa, Andorra.

Iceberg Z46. Proyecto de Jo Milne y Jordi Fulla. Galería Trama, Barcelona.

2005 ESpacios/Vacíos. Galería Kàlos, Barcelona.

2004 Espacios/Vacíos. Galería Carmen de la Guerra, Madrid.

2013 My, Mi Self and I. Fundación Centenera-Jaraba,, Casa del Reloj, Madrid.

Memoria del bien perdido. Galería Pilar Ryberaygüa, Andorra.

2002 Las meninas y Velazquez como pretexto. Galería Kàlos. Barcelona. 2001 Ceferino Namuncurá. Galería Arcimboldo, Buenos Aires.

Jazz14. Galería Espai G, Terrassa.

5º Premio de Pintura Torres García Ciutat de Mataró, Mataró.

1ª subasta de Fotografía Banco Ciudad, Buenos Aires.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Exposiciones individuales

DADES CURRICULARS

Gonzalo Elvira

65


DADES CURRICULARS

Imanuel Formación

Exposiciones colectivas

Estudia bachillerato elemental en la Academia Olarte de Barcelona. Estudia Oficialía Industrial en la Escuela de Aprendices de la SEAT y delineación industrial por correspondencia en CEAC. Estudia y trabaja el diseño por ordenador sistema CAD CAM.

1992 “Aires Olímpicos 92” Galería Roglán Barcelona.

Exposiciones individuales 2014 Galería Toni Pinyol - Reus.

La Livrerí - Madrid.

2013 Tinglado nº 4 del Centre d’Estudis Maritims i d’Activitats del Port de Tarragona. 2012 Galería Lleonart - Barcelona.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

66

Hotel Estela (Hotel del Arte) Sitges.

2010 Sala Ambit Ayuntamiento de Cambrils Tarragona.

Sales d’Exposicions Societat de l’Amistat de Cadaqués.

2008 Galería Lleonart - Barcelona. 2006 Galería Lleonart - Barcelona. 2003 Galería Lleonart -.Barcelona. 2000 Galería Roglán - Barcelona. 1996 Ayuntamiento de Premiá de Mar Barcelona. 1995 Galería Roglán - Barcelona. 1992 Galería Roglán - Barcelona. 1989 Galería Roglán - Barcelona. 1988 Ayuntamiento de Alella - Barcelona. 1987 Galería Roglán - Barcelona. 1980 Galería Matisse - Barcelona. 1976 “El Nus” café galería de arte Barcelona.

1981 Els Tranformadors de Sant Andreu Barcelona.

XlX Saló d’Art de Martorell - Barcelona.

Concursos 2012 VII edición Memorial José Luis Rubio del Ayuntamiento de Salou (Obra seleccionada). 2010 30ª edición premi de pintura la Vila de Cambrils (Obra seleccionada). 2009 29ª edición premi de pintura la Vila de Cambrils (Obra seleccionada). 2008 28è Premi de pintura de la Vila de Cambrils (Obra finalista). 1981 Accesit en 1r certamen Miquel Casablanca de “Els Transformadors” Sant Andreu, Barcelona (Obra seleccionada). 1979 II certamen de pintura “Eusebio Sempere”, Onil, Alicante (Obra seleccionada).

Ferias de Dibujo Galería Roglán Participación en los años: 1988-89-90-91-92-94-95-96-97-98-99 2001-02-03-04-05-06.07-08.


2001-2006 Gestión y coordinación en Espacio Abisal.

Premios y Becas (selección últimos años) 2014 Residencia TJINCHINA, Tijuana Mexico.

1998 Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en especialidades pintura y audiovisuales.

2013 Residencia Beca Fundacion Bilbao Arte.

Exposiciones individuales

2013 XXX .Paisaje Trifásico. Colegio Arquitectos Vasco-Navarro, Bilbao.

Subvención Gobierno Vasco proyecto personal.

Subvención Instituto Etxepare.

2º premio Certamen Artístico “Villa de Amurrio” 2011.

Accesit Premio de Pintura Focus Abengoa, Sevilla.

EGUN DENAK EZ DIRA BERDIN. Marabilli Festival. Ondarroa.

2012 Yellow Tide. MA Studio, Bejing, (China).

Future Light, C.C. Andratx, Mallorca.

2011 MY WAY, NO WAY, ANYWAY. Portalea, Eibar (Gipuzkoa).

Temp. Files. Itinerante Bilbao (La Bolsa, San Francisco, Begoña, Otxarkoaga).

2010 Temp .Files Ayto. de Plentzia., Sede Euskaltel-Zamudio.

S.T. (Prácticas Bastardas). BBK Gran Via. Bilbao.

2009 In Progress. Torre de Ariz de Basauri. Bilbao.

2012 Residencia en MA Studio, Bejing, (China) Instituto Etxepare. 2011 Residencia en C.C. Andratx (Mallorca).

2010 Adquisición 71 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. 1er Accesit VI Bienal de Salou Recerca pictorica.

Subvención del Gobierno Vasco proyecto personal.

1er Premio ExperimentoBio MEM-PHAKE. 2009 Adquisición Diputación Provincial de Alicante.

Accésit V Certamen Nacional de Pintura “Arte y Tecnología” CARSA.

Accésit Premio de Pintura Honda (la Garriga).

Subvención del Gobierno Vasco para publicación.

2011 Pilar Valdivieso/Cristian Walter Serigrafía expandida. Fundación Bilbao Arte.

Adquisición 2º Premio de pintura joven Ibercaja.

2005 Soledad Sevilla. Fundación Bilbao Arte.

Adquisición 70 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas

2008 RED SKYWALKER Galería ADN. Barcelona.

Wall Screen/ Dreamland. Delfina Foundation, Londres. UK.

Talleres

2004 Juan Uslé. Fundación Marcelino Botín. Santander. 1999 Markus Lüpertz. Reflections on scultur dimension. José Ramón Alcalá. Arte electrónico. Fundación Bilbao Arte.

Obra en diversas colecciones públicas y privadas

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Formación

DADES CURRICULARS

Ismael Iglesias

67


DADES CURRICULARS

Jo Milne Formació

Exposicions col·lectives (recents)

1993 Máster en Gravat, Camberwell College of Art, London Institute, Londres.

2014 Iceberg Z46, Galeria Trama, Barcelona.

1989 Máster en Belles Artes, Edinburgh University & Edinburgh College of Art.

2013 Galerie Grande Fontaine (Sion) i Château de Venthône, (Venthône) Suissa.

Exposicions individuals (recents)

2013 Drawn Away Together, Talbot Rice Art Centre, Edimburg, Escocia.

2010 Stringing you along, Galeria Trama, Barcelona.

2011 Summer Show, Fleming Collection, Londres.

2009 Talking torques, Espai G, Terrassa.

2010 Das Vertraute Unvertraute, Württembergischer Kunstverein, Stuttgart.

2008 Babble Bubbles, Edifici Miramar, Ajuntament de Sitges, Sitges.

All a wibble wobble, Galeria Trama, Barcelona.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2006 Celostographs, Metro 4, Basilea, Suiza, Galeria Trama, Barcelona.

68

Amber Roome Contemporary Art, Edimburgo, Escocia.

2005 Museu d’Art de Sant Pol, Sant Pol. 2004 En procés, Process Room, Irish Museum of Modern Art, Dublín, Irlanda. 2003 Cipher, Fundació Guinovart, Agramunt, Catalunya. 2001 Diplopia, Galeria Sicart, Vilafranca, Catalunya. 2000 Forum d’Art Contemporain, Sierre, Suiza.

The Secret Confession, Andrew Grant Gallery, Edimburgo, Escocia.

2009 Strata, Sarah Myerscough Gallery, Londres.

Premis i Beques 2009 Premi de Pintura, Fundació Arena, Galeria Alonso Vidal, Barcelona. 2004 Artist Fellowship - Irish Museum of Modern Art, Dublín. 2000 AENA (Aeroport de Palma de Mallorca). 1999-2000 Artista resident en HANGAR (AAVC), Barcelona. 1999 Premi de Pintura de Gaspar Camps, Premis Ciutat de Igualada, Igualada.

Beca de taller, La Nau , Museu D’Art de Sabadell.


1995 Licenciado en Bellas Artes por la UPV. Especialidad de Pintura.

Exposiciones Individuales (selección) 2014 “Iconos del Destino” Octubre Centre de Cultura Contemporánia, Valencia. 2013 Windsor Kulturgintza, Bilbao Garrabatos / Ziriborroak.

2013 Crypte de Sainte-Eugenie, Biarritz France. Mugaz Beste. 2012 KM Kulturunea, Donostia San Sebastian - Ficciones Urbanas

SWAB Toyz FLS. Barcelona.

CasArte. Madrid.

Premios, Becas y Menciones 2010 FIB Art 2010, Malaga.

2012 AJG Contemporary Art Gallery, Sevilla Chinese Shining Stars.

2008 XI Certamen Bienal Unicaja de Artes Plásticas (Obra adquirida).

2011 Korjjamo Galeria, Helsinki - Operation Golden Monkey (& Riiko Sakkinen).

2007 Premio de Pintura ABC, Madrid (Mención de honor).

2006 Cajamadrid “Generación 2006”, Madrid (1er premio).

Galeria Garabat, Bilbao - Z Lovers.

2010 Tabacalera, Madrid - Manga Art-z.

Festival de cine Fantastico y de Terror de Donostia-San Sebastian - Kaiju.

Park Hyatt Beijing - HISLIFE. Intervencion Mini-cooper.

Galeria Estampa, Madrid - Ronin.

2009 Lan Club, Beijing (China) White Suite.

Singapore Toy, Games & Comic Convention, Singapore.

2005 Beca Ruy de Clavijo, Casa de Asia, Barcelona (Beca de creacion artistica).

Gipuzkoako Foro Aldundia (Beca de creacion artistica).

Intervenciones-tv, Vitoria-Gasteiz (1er premio video-arte).

2004 FIB Art 04, Malaga. (Premio video-arte).

2008 Galeria ADN, Barcelona - Monday.

Beka Arteleku, Donostia (Beca de creación artistica).

Galeria Arteko, Donostia-San Sebastián Monday.

2002 Inéditos 2000, Cajamadrid. Madrid.

ANIMAC, Lleida - Manga Art Go!Go!.

Instituto Cervantes, Beijing (China) Quiero ser Wong Fei Hung.

1999 Fundación La Gaceta, Salamanca. (Accésit).

INJUVE, Madrid. (Seleccionado).

Premio Bancaixa, IVAM, Valencia. (Mención de honor).

Exposiciones colectivas (selección)

1998 Beka de residencia Bilboarte, Bilbao.

2013 “esto es TVida”, Aranburu Jauregia, Tolosa.

1997 Fundación BBK Fundazioa, Bilbao (Beca de creación artistica).

Historias de la Historia. Barrié Foundation, Vigo.

Hondarribia-ko Udala, Gipuzkoa. (Beca de creación artistica).

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Formación

DADES CURRICULARS

Judas Arrieta

69


DADES CURRICULARS

Luis Alberto Romero Formación 1994 Arquitecto graduado en la Universidad José María Varga - Caracas, Venezuela. 2005 Ex-profesor de la cátedra de diseño en la “U.J.M.V”.

Exposiciones 2009 HIPERMERC ART, Sala Vinçon, Galería Sofía, (Barcelona). 2008 HIPERMERC ART, Sala Vinçon, Galería Sofía, (Barcelona).

Club Holmes Place (Barcelona).

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2007 Sala de Exposición Galeón (Barcelona).

70


Formación 1988 Licenciada en Bellas Artes. Universidad Complutense, Madrid. Especialidad pintura.

2005 Premio adquisición “I Bienal de Artes Plásticas y Visuales Villa de Móstoles”. 2004 Mención de Honor: XXXII Certamen Nacional de Arte Caja de Guadalajara.

DADES CURRICULARS

Mª Luisa Pérez

2001 Beca Casa de Velázquez. Madrid. 2013 Open studio. M L P Pereda. Madrid. 2012 «Recreando el olvido». Fundación Antonio Pérez. Cuenca. 2011 Galería Lina Davidov, París.2009 ”Imágenes ficticias”. Galería Carlos Carvalho. Lisboa. 2007 “N-28039”. Galería Antonio de Barnola. Barcelona. 2005 “Apariencias” , Galería La Esacalera. Cuenca. 2004 ¿Pintura, Pintura!.Galería Marlborough. Madrid. 002 Casa de Velázquez. Madrid. 2001 Galería IM HAUS 19. Munich, Alemania 2000 Galería Pilar Parra. Madrid.

Beca de Investigación en el M.I.D.E. Cuenca.

Premio adquisición. LXII Exposición Nacional de ArtesPlásticasValdepeñas. Ciudad Real.

2000 I Premio V Certamen de Pintura UNIPUBLIC. Madrid.

Premio adquisición, LXI Exposición Nacional de Artes Plásticas Valdepeñas. Ciudad Real.

Ferias (selección) 2012 I Bienal de Casablanca. Marruecos. 2010 ARCO 09, 08, 07…Madrid. 2008 ART-MADRID,Feria internacional de Arte FEMACO 08. Ciudad de México.

Premios y Becas (a partir del año 2000)

3ª Bienal de Sevilla de Arte Contemporáneo. BIACS 3.

2012 Beca-Residencia de artistas de Ifitry. Essaouira. (Marruecos).

Feria de Arte de Corea. KIAF 07. Galería Antonio de Barnola.

2008 Premio adquisición. LXIX Exposición Nacional de Artes Plásticas Valdepeñas. Ciudad Real.

Feria Internacional de Grabado ESTAMPA. Galería Pepe Herrera.

2006 Feria de Arte Internacional “FORO SUR”. Cáceres.

2005 Premio de Creación artística de la Comunidad de Madrid.

Pilastraartfarm ’05. Bonavigo. Verona. Italia.

I Premio HONDA, La Garriga 05. Barcelona.

II Feria Internacional Arte Lisboa. Galería Lourdes Carcedo.

Premio adquisición “V Certamen de Pintura Contemporánea Fundación Wellington“.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Exposiciones individuales (selección)

71


DADES CURRICULARS

Mercedes Lara Formación 1992 Licenciada en BBAA por la Universidad Complutense de Madrid. 1991 Fundación Antonio Ratti. Como, Italia. Curso de Dibujo por Gerard Richter.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Exposiciones individuales

72

2014 Exposición, “Cartografias. Territorios de pasión”. Galería Fernando Serrano. Trigueros. 2013 Exposición “15º, Huso Horario”. Horno de la ciudadela. Pamplona. Exposición “Dialogos”. Mompó, Lara. Galería Artepaso. Madrid. Exposición “Anillos de Algodón. CEART. Fuenlabrada. Exposición “Campo Visual”. Galería Marita Segovia. Madrid 2012 Exposición “Ventanas”. Galeria Fernando Serrano. Trigueros. 2011 Exposición “Holes” Centro cultural de Cascais. Lisboa. Portugal. 2010 Exposición “En movimiento”. Doña Mencía. Cordoba. 2009 Exposición “En el tiempo”. Palacio Pimentel. Valladolid. Exposición “Templo Kofukuji” Nagasaki. Japón. 2008 Exposición “La distancia del tiempo”. Dazaifu Tenmangu. Fukuoka. Japon. Exposición “Tempus Ait”. Espacio Fisac. Daimiel. 2007 Exposición “Cristal-Era “. Obra Social Caja Madrid. Madrid. Intervención “Crystal Motion”. Galería Barbarín. Madrid. Exposición “A través del Cristal”. Galería Fernando Serrano. Huelva. 2007 Exposición “Traslaluz”. Universidad de Murcia.

2006 Exposición “Luces y Luces”. El Episcopio. Avila.

Exposiciones colectivas (Selección) 2014 “Caleidoscopio de invierno”. Galería Artepaso. Madrid 2013 Exposición “Templo Kofukuji Nagasaki. Japón. Exposición Galeria Fernando Serrano. Trigueros. 2012 “Art Nexus”. Galeria Different. Londres. Reino unido. 2011 Akiyoshidai International Art Village. Yamaguchi. Japon. “Caleidoscopio”. Galeria Arte Paso. Madrid. “Allá donde estamos”. Diputación de Zaragoza. 2010 Periféricos. Diputación de Córdoba. Akiyoshidai International Art Village. Yamagichi. Japon. 2009 Casal Solleric. Palma de Mallorca. Ayuntamiento de Manacor. Palma de Mallorca. 2008 Kyushu National Museum. International Art Symposium. Dazaifu. Japón.

Premios y Becas (Selección) 2013 Primer premio Francisco Pradilla, Villanueva de Gallego, Zaragoza. 2012 - Ayudas a la promoción del arte español. Ministerio de Cultura. 2010 - Ayudas a la movilidad. Ministerio de asuntos Exteriores. 2009 - Accésit Premí Ciutat de Palma. Casal Solleric. Palma de Mallorca. Primer premio Ayuntamiento de Puertollano. 2008 - Primer Premio Ayuntamiento de Bolaños. 2007 - Premio adquisición Fundación Wellington.


Formación

2014 El Eterno Femenino: retratos entre dos siglos. Patio de la Infanta, Centro de 2004-2006 Exposiciones y Congresos de Ibercaja, Estudios de doctorado, Facultat de Zaragoza. Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 2013 Biopic. Galería Maria Stenfors, Londres. Pintura, Facultad de Arte de la Pontifica Paradero. Galería Lucía de la Puente, Lima. Universidad Católica del Perú, Lima. Mobile Views Barcelona. 03 Videoakt International Videoart Biennal, Institut Exposiciones individuales (selección) Français. 2014 Blancos juegan… y ganan. La colección de Alicia Aza en el Museo Galería Pilar Serra, Madrid. Lázaro. Museo Lázaro Galdiano, Madrid.

(Mal) archivo. II Bienal de Fotografía de Lima. Sala ICPNA Miraflores, Lima.

Horror vacui, con Sandra Gamarra. Espacio Líquido, Gijón.

2012 El rostro de Lima. Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, Lima.

Thirteen painters. Solo Projects Focus Latinoamérica - ARCOmadrid. Y Gallery.

2012 Lima, limón, etcétera…. Galería Lucía de la Puente, Lima. 2011 Film still, still life. Centro de Cultura Antiguo Instituto, Gijón.

Otoño, verano, invierno. Galería Pilar Serra, Madrid.

Following “Tips for Artists Who Want to Sell / Wall Street”. Espacio Líquido, Gijón.

2010 Blown up. Galería Leme, São Paulo

Gone with the wind…. Y Gallery, New York

2009 Biopic. Galería Lucía de la Puente, Lima

Exposiciones colectivas y ferias (selección) 2014 PArC Lima. Y Gallery Galería Lucía de la Puente.

De madonna a Madonna. Curaduría: Paco Barragán. DA2, Salamanca.

ARCO madrid. Galería Pilar Serra Espacio Líquido.

2011 3 under 40. Part I. Galería Marlborough, Barcelona.

El fin de la historia… y el retorno de la pintura de historia. Domus Artium.

2002 DA2, Salamanca. Museum voor Moderne Kunst - MMKA, Arnhem.

SON. Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Espíritu de Época. Una década de pintura en la colección de Ofelia Martín y Javier Núñez. Museo Internacional de Arte Contemporáneo - MIAC, Arrecife.

Premios (selección) 2001 Primer premio. V Concurso de Artes Plásticas Fundación Telefónica, Lima. 1996 Segundo premio. III Concurso Nuevos Artistas del Banco de Crédito del Perú, Lima. 1995 - Premio Banco de Crédito del Perú. Facultad de Arte de la Universidad Católica del Perú.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2013 Memorándum. Sala Municipal de Exposiciones Muralla Bizantina, Cartagena.

DADES CURRICULARS

Miguel Aguirre

73


DADES CURRICULARS

Mónica Trastoy Formación

2013 XI Bienal “Pintor Laxeiro”. Lalín.

1994/1999 - Licenciada en Bellas Artes. Facultad de BBAA de Pontevedra. Universidad de Vigo.

1999/2001 - D.E.A. Curso de doctorado “Alternancias arredor do debuxo”. Facultad de BBAA de Pontevedra. Universidad de Vigo.

Varios talleres de arte contemporáneo, organizados por el C.G.A.C, y el MAC (Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Unión Fenosa)

Exposiciones individuales 2013 “Liñas de luz”. Museo MIHL. Lugo.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2002 Discontinuo. Espacio para a Arte. Caja Madrid. Pontevedra.

74

The Shape of Things: Geometric Collection.- Geometric. - Black, White & Shades of Gray. - Geometric.

Serie De (Marco) En (Cuadro). Sala de Exposiciones de El Correo Gallego. Santiago de Compostela.

97/99 “Espacios Alternativos”. Plan Municipal de Arte Joven. Pontevedra.

Colecciones de Saatchi Art: - Originals for $500 & under. - Maximum Minimalism. - Collage.- Art from Spain.The New Minimalist.

In Living color. Saatchionline Showdow.

2012 III Certamen D’ arts plàstiques Dijous Bo. Inca. Mallorca.

VII Premi Salou de Recerca Pictórica Salou

144 Cómplices=[12x12]. Artemenudo Galería. Lugo /Galería Dosmilvacas. Ponferrada./ Fundación María Forcada. Tudela.

2001 De (Marco) En (Cuadro)“Miradas Virxes”. Centro Torrente Ballester. Ferrol.

Colecciones de Saatchi Art Los Ángeles: Black & White and Shades of Grey. - White Hot.-

Colecciones de Saatchionline: Inspired by Malevich.

100 days 100 curators. Saatchionline.

Imagery dimension 1st Internacional online festival for art + innovation.

Showdown. Saatchionline: Abstract.- Places and Spaces.

Exposiciones colectivas (selección dos últimos años)

Premios y Becas (Selección)

2014 13ª Mostra Internacional Gas Natural Fenosa. Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa. A Coruña

2002 VI Xuntanza Internacional das Artes plásticas. Fundación Casa Museo “A Solaina”. Piloño. Vila de Cruces.

Participación en instalación “Co.nexa”. Festival Miradas de Mujeres. M AC Cacabelos. 2013 Feria de Arte “Cuarto Público”.NH Obradoiro. Santiago de Compostela.

Creamos(nós) II. Sala Cenima. Foz.

Estudio Aberto II. Diputación de Lugo. Pazo de San Marcos.

XXI Premio Telax. Galería Antoni Pinyol. Reus.

Finalista en el II Premi Salou de Recerca Pictòrica. Salou.

2001 1er Premio de Pintura en el IV Certamen de Pintura “Comarcas do Sar”. Padrón. 2000 Accésit en el XVII Certamen de Pintura Concello de Cambre.

Beca de la Xunta de Galicia para estudios de tercer ciclo.

Beca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.


1991-1996 Licenciada en Bellas Artes, Pintura. Facultad de Bellas Artes Sant Jordi. Universidad de Barcelona. 1999-2000 Máster en Arquitectura Efímera y Escenografía. ETSAB-UPC. Barcelona. 2000-2001 Curso de especialización en Diseño Gráfico Multimedia. Escola Plató. Barcelona. 2005-2007 Doctorado [D.E.A]. Facultad de Bellas Artes Sant Jordi. Universidad de Barcelona.

Exposiciones individuales (selección) 2013 Casa Elizalde. Barcelona. 2011 Galería Pepe Rebollo. Zaragoza. 2009 CEART, Centro de Arte Tomás y Valiente. Fuenlabrada. 2008 Galería Pepe Rebollo, Zaragoza .

2006 Finalista XX Premio Sta.Isabel de Aragón. Palacio de Sástago. Zaragoza. 2005 Mención de Honor Premio Nacional Jóvenes Pintores Ibercaja Diario La Rioja.

Seleccionada I Convocatoria Arte Joven en Itinerancia. Ayudas a la difusión de obras de jóvenes Artistas Plásticos - 2005. Convocado por Ibercaja y el Gobierno de Aragón.

2004 Premio Adquisición en el III Premio de Pintura Delegación del Gobierno en Aragón.

Seleccionada III Premi Salou de Recerca Pictòrica. Salou..

2003 1er Accésit. Premio de Fotografía Visión abierta. Zaragoza. 2002 1er Accésit y Adquisición. Premio de Pintura de Utebo. Zaragoza.

Finalista 2on Premi Salou de Recerca Pictòrica. Salou..

2007 Galería Barbarin. Madrid.

2001 Finalista I Premio de Pintura Cafés Orús. Zaragoza.

Torreón Fortea. Zaragoza.

Sala Torrenueva. De Ibercaja - Zaragoza

2005 Sala de Exposiciones de la UNED. Barbastro.5

Sala Municipal de Alcañiz.

2003 Galería Antoni Pinyol. Reus. 2000 Sala Torrenueva. Zaragoza. 1997 Sala Juana Francés. Zaragoza.

Sala de Arte Lola Anglada. Barcelona.

Premios, Becas y Selecciones

Finalista IX Premio Telax. Galería Antoni Pinyol. Reus.

2000 Finalista 1r Premi Salou de Recerca Pictòrica. Salou.

Seleccionada VIII Premio Telax. Galería Antoni Pinyol, Reus.

1999 Seleccionada por la Generalitat de Catalunya para formar parte del Catálogo 25 artistes joves. 1997 Subvención de la Diputación General de Aragón. Programa de Ayudas a Jóvenes Creadores en Artes Plásticas y Visuales, Zaragoza.

2011-2013 Seleccionada Premio de Pintura Área de Artes Plásticas Universidad de Murcia

1996 Beca Diputación Provincial de Segovia, Curso de Pintores pensionados.

2007 1er Accésit VI Premio de Pintura de Utebo. Utebo

Obra en diversas colecciones públicas y privadas

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Formación

DADES CURRICULARS

Natalia Lainez

75


DADES CURRICULARS

Paco Díaz Formación 1991 Licenciado en Bellas Artes, Universidad Complutense.

Exposiciones individuales 2014 Al fin una casa. Centro Cultural Pérez de la Riva. Las Rozas, Madrid.

Urbi et Orbi Centro Cultural Villa de Móstoles, Madrid.

2013 Más es más. Plastiké Art Gallery, Madrid.

Exposiciones colectivas

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2014 Sala Francisco Pradilla, Villanueva de Gállego, Zaragoza.

76

Premio de Pintura Focus-Abengoa 2013. Hospital de los Venerables, Sevilla.

Premio de Pintura Ciutat d’Algemesí. Casino Lliberal, Algemesí, Valencia.

2013 Centro de arte contemporáneo Francisco Fernández. Torreblascopedro.

80 Salón de Otoño. Sala Casa de Vacas. Madrid.

Museo ABC de arte, dibujo e ilustración, Madrid.

Expo de una noche de verano. La Casa Franca, Madrid.

Fundación Goya, Fuendetodos, Zaragoza.

Sala de exposiciones Fundación CIEC, Betanzos, La Coruña.

Sala de exposiciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, Salamanca.

2012 VII Premi de Recerca Pictòrica, Salou, Tarragona. 2011 En torno al paisaje urbano. Galería MOVART, Madrid.

Premio de Pintura Focus-Abengoa 2011. Hospital de los Venerables, Sevilla.

78 Salón de otoño. Sala Casa de Vacas, Madrid .

Premios y Becas 2014 Primer premio. XXVII Concurso de Pintura Francisco Pradilla. 2013 Primer premio. X Certamen Nacional de Fotografía Francisco Fernández.

Premio Fundación Marazuela del Excmo. Ayuntamiento de Las Rozas. 80 Salón de Otoño.

Finalista XIX Premio Pintura Ciutat d’Algemsí.

Finalista Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2013.

Finalista en el VIII Certamen Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja, Logroño.

Finalista en el I Premio IberArt.

2012 Finalista en el VII Premi de Recerca Pictòrica, Salou, Tarragona. 2011 En torno al paisaje urbano. Galería MOVART, Madrid. Finalista Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2011.

Finalista en 78 Salón de otoño, Madrid.


2009 Módulo de Xilografía, Fundación CIEC, Betanzos. 2005 Ciclo Formativo de grabado y técnicas de estampación, Almería. 1983 Licenciada en Bellas Artes. Escultura. Universidad de Sevilla.

Exposiciones individuales 2011 La sombra de los ecos. Museo de Arte Contemporáneo Castilla - La Mancha. Hellín. 2010 Espuma de los días y de las noches. MECA. Almería. 2009 Premio Telax 2009. Galería Antoni Pinyol. Reus. Alma de Níquel. Galería Nuevoarte. Sevilla.

Exposiciones colectivas (Selección) 2014 IX Certamen Nacional de Pintura “El Primero de Fariña”. Toro. 2013 XIV Premio de Pintura Universidad de Murcia. 74 Exposición Internacional de Artes Plásticas Ciudad de Valdepeñas. VIII Premio de Arte Gráfico “Jesús Núñez” Fundación CIEC. Betanzos. 2012 XX Certamen de Pintura Nicanor Piñole. Sotrondio. F5-actualizar. Galería NuevoArte, Sevilla. Certamen de Pintura Vila de Benissa, Alicante. XXII Certamen de Artes Plásticas de la Uned. Cuenca. 125 aniversario de la Escuela de Artes. Almería. 2011 XII Certamen de Grabado “José Caballero - Villa de las Rozas”. Estampa 2011. Galería Nuevoarte. IFEMA. Madrid.

2011 Arte-Ahora. Universidad Castilla La Mancha. Ciudad Real. IV Premio de Pintura “Jesús Bárcenas”. Valdepeñas. XXI Certamen de Artes Plásticas de la Uned. Cuenca. VI Premio de Arte Gráfico “Jesús Núñez” Fundación CIEC. La Coruña. 2010 Arte Gira City. MECA Almería. Punto y seguimos. Galería NuevoArte. Sevilla. Estampa 2010. Galería Nuevoarte. IFEMA. Madrid. Traspasando la línea. Galería Nuevo Arte. Sevilla. XII Premio de pintura Honda La Garriga. IX Concurso de Dibujo 2010. Centro Cultural Gran Capitán. Granada. XX Certamen de Artes Plásticas de la Uned. Cuenca. 30 Premi de Pintura Ciutat de Roquetes. XI Certamen Andaluz de Pintura Contemporánea. Torremolinos.

Premios, Becas y Menciones (Selección) 2012 Mención de honor Premi Salou de Recerca Pictòrica. Salou. 2011 2º Premio de Pintura “Timoteo Pérez Rubio”. Oliva de la Frontera. Premio- adquisición LXII Salón de Arte Ciudad de Puertollano. 2010 Accésit XII Premio de pintura Honda La Garriga. Mención de honor XI Certamen Andaluz de Pintura Contemporánea. Torremolinos. 2009 Mención de honor VI Certamen Internacional de Pintura Toledo Puche. Cieza. Premio de Pintura Telax 2009. Galería Antoni Pinyol. Reus.

DADES CURRICULARS

Formación

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Pepa Satué

77


DADES CURRICULARS

Regina Giménez Formació

Exposicions col·lectives

Llicenciada en Belles arts per la Universitat de Barcelona.

2013 Modernitat Amagada. Casa Capell. Mataró.

Swab, Galeria +R. Barcelona.

Sant Pol sur Mer. Museu de pintura. Sant Pol de Mar. Barcelona.

2012 Simbols Convencionals. Museu d´art modern ,Diputació de Tarragona.

La casa de la playa. Cas de estudi. Can Felipa. Barcelona.

2011 Galerie Arcturus, Paris.

2010 Winers.Canòdrom 00:00:00. Canòdrom. Centre d´art. Barcelona premio Máximo Ramos de Gravado. Centro Torrente Ballester. Ferrol. La Coruña.

Exposicions individuals 2013 Gelerie Pierre Hallet. Bruselas.

2009 Galerie Pierre Hallet, Bruselas.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2008

78

Galeria Ana Vilaseco. La Coruña Galería Trama. Barcelona.

2007 Galería Miquel Alzueta, Casavells, Baix Empordà.

Premis

2010 Primer Premi Bienal d’Art

Galería Arcturus, Paris.

2006 Galería Trama, Madrid.

2010 Diputació de Tarragona, Tarragona.

Galería Trama, Barcelona.

La Galería, Sant Cugat del Vallès.

2001 Primer Premi Ricard Camí, Caixa de Terrassa, Barcelona.

2005 Pierre Hallet, Bruselas, Bèlgica Galerie Arcturus, Paris.

Galería Pro Arte, Freiburg, Alemania.

Fundación Vila Casas, Espai Volart, Barcelona.

1999 Premi Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

Segon Premi Centenari Futbol Club Barcelona, Barcelona.

1995 Primer Premio XXXVII Premi Sala Parés, Barcelona.


Licenciado en Bellas Artes, Facultad Sant Jordi, Barcelona 1989.

Exposiciones individuales (Selección) 2013 Pintura siempre. La New Gallery, Madrid. 2012 Galería Fernando Serrano, Trigueros, Huelva. 1000. AJG Contemporary Art Gallery. Sevilla. 2011 minutos, horas, días. Galería A del Arte, Zaragoza. 2010-2011 DROP DROP DROPS. Horno de la Ciudadela, Pamplona. 2010 White Shadows en Dmencia. Doña Mencía, Córdoba. CLOUdePaletas, enLATAmus, Remolinos, Zaragoza. 2009 White Shadows. Galería El Punto Rojo, Cáceres. 2008 Elliptical Bites. Magnan Projects, Nueva York. 2007 Twins. Galería Fernando Serrano, Huelva. 2006 Chamber Paintings. Magnan Projects, Nueva York. Polvo eres… Celebrando el Guernica. Galería Barbarin, Madrid. 2005 Pinturas precisas, Museu d´Art Modern de Tarragona. 2003 Relevos. José Manuel Broto-Roberto Coromina, Palacio de Sástago, Zaragoza.

Exposiciones colectivas (Selección) 2013 2012 2011

Confluencias, Galería A del Arte, Zaragoza. Espejismos. AJG Gallery, Sevilla. La New Gallery, Madrid. Pinta, Ideobox, Londres. XXXVII Premio Bancaja de Pintura, IVAM. Valencia.

2011 The other side, AJG Contemporary Art Gallery, Sevilla. 2010 XX Aniversario Galería Fernando Serrano, Trigueros, Huelva. XII Certamen Bienal Unicaja de Artes Plásticas, Málaga. 2009 ART-MADRID, Galería Rayuela, Madrid. Simposium de Artes Plasticas, Templo Kofukuji-Nagasaki, Japón. 2008 EXPANDED PAINTING. Space Other, Boston. “Fondos del alma”, Galería Fernando Serrano, Trigueros, Huelva. 2007 MASH. The Expanded Painting Show. Miami. Scope Miami Art Fair, Miami. VIII Premio de Pintura, Univ. de Murcia. VI Concurso de Artes Plásticas, Gobierno de Cantabria. 2006 Scope London. Magnan Emrich Contemporary. Londres D.U.M.B.O art under the bridge festival, Triangle, Nueva York. ART(212) Magnan Projects, Nueva York.

Premios y Becas (selección) 2013 Primer premio Certamen de Pintura Salvador Soria, Benissa. 2011 Segundo premio XIX Premio “Ciudad de Tudela” de Pintura. 2010 Adquisición en el XII Certamen Bienal Unicaja, Málaga. 2008 Ayuda para la promoción del Arte Español, Ministerio de Cultura. 2006 Triangle Artist´ Workshop, Brooklyn, Nueva York. 2002-03 Beca de Artes Plásticas Fundación Marcelino Botín. ISCP de Nueva York.

Obras en diversas instituciones pública

DADES CURRICULARS

Formación

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Roberto Coromina

79


DADES CURRICULARS

Stübing Formación Cursa Estudios de Grado en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Doctor y Profesor Titular de Botánica en la Universidad de Valencia.

Exposiciones individuales 2014 Stübing (catálogo). Museo del Azafrán. Monreal del Campo .

Biomorfías (catálogo). Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

2013 Ferias de arte: Marbart 2013. Marbella.

80

Feria de Arte “Art Shoping” París .

Art Santa Fe 2013, Santa Fe (U.S.A).

2012 Galería de Arte Armando Serra. Valencia. 2011 Galería Ayuntamiento de Navajas..

Geometría biomorfa, Casa de la Cultura de Geldo. .

2012 Premio UNIA, Universidad Internacional de Andalucía. Huelva.

Premio Nacional de Pintura Enrique Lite. La Laguna.

2011 VIII Certamen de Pintura El Pincel Verde. Leganés. 2010 XII Premio Nacional de Pintura Ciutatd´Algemesí.

Becas y Premios Seleccionado y finalista, durante los últimos cuatro años, en más de 40 concursos de ámbito nacional e internacional, algunos de máximo nivel como el 28 premio BMW de pintura. Ganador del Premio UNIA 2012 (Universidad Internacional de Andalucía, (Huelva). Ganador del certamen de Arte José Lapayese Bruna 2013 Monreal del Campo.. Obra en la Universidad de Valencia (Fundación Martínez Guerricabeitia), Universidad Internacional de Andalucía (Huelva) y Centro de Estudios del Jiloca (Teruel).

Exposiciones colectivas

Selección de exposiciones y ferias

2014 Exposición Premio de pintura Pilar Mir. Catarroja.

Más de 40 exposiciones colectivas en los últimos 4 años, 4 individuales y participación en ferias de arte internacionales en Paris y Santa Fe (USA).

2013 28 Premio BMW de Pintura. Madrid.

Noves Donacions, Sala Estudi GeneralUniversitat de Valencia, Fundación Martínez Guerricabeitia. Valencia.

Exposición colectiva “Homenaje Silvestre d’Edeta”. Sala Atarazanas, Ayuntamiento de Valencia.


Formació

Autodidacta compagino la meva feina artísticaamb la de professor de teatre.

2006 Seleccionat en la 4a Biennal de Girona.

2013-2011 Petit Celler, Moià. 2012-2009 Galeria Dolors Ventòs , Figueres. 2010-2008 Galeria Giart, Girona. 2007-2004 Galeria Joan Planelles, Tossa de Mar 2006-2004 Galeria Giart, Girona. 2005 La Galeria Palau Solterra, Fundació Vila Casas, Torroella de Montgri. Galeria Taller d’Art, Puigcerdà.

2004-1999 Galeria Carpe Diem, Palafrugell.

Premis i altres. 2013 Seleccionat en la Biennal de Girona.

Participa a la Fira Inart a traves de la galeria Giart, Girona.

Seleccionat en el IV premi Salou de Recerca Pictòrica, Salou.

Seleccionat en el 3r. concurs de pintura de la Fundació Vila Casas, Torroella de Montgrí.

2007 Espai d’art KM. 7 Saus- Camallera.

Seleccionat en el concurs de Pintura Aguas de Barbastro, Huesca.

2012 Beca Kreas, (Ajuntament de Girona) projecte Des-fer, residència al centre de creació L’Animal a l’Esquena. Celrà. 2011 Seleccionat Premi Ricard Camí, Terrassa. 2013 Seleccionat en el premi Centelles, ininterrompudament des del 2007. 2009 Participa a la Fira Índex, a traves de la galeria Giart, Dubai. 2007 Participa a la Fira Art Madrid a traves de la galeria Giart, Madrid.

2001 3r Premi en el 31 concurs de pintura internacional de Quesada, Jaen. 1999 Seleccionat en la primera Biennal Casino de Vic, Vic. 1998 1r. premi en el II Concurs de Pintura Fundació Studium ( ara Fundació Valvi) Girona.

Seleccionat en el 50 concurs de la Sala Pares, Barcelona.

1997 Seleccionat en la 1a. Biennal de Pintura Cola Cao, Barcelona. 1995 Seleccionat en el 5e. Concurs de Pintura de Sitges.

VIII Premi Salou de Recerca Pictòrica 2014 / Memorial José Luis Rubio Sáez

Exposicions individuals

Beca de la ajuntament de Girona per realitzar un DVD.

DADES CURRICULARS

Vilajoana

81


VIII PREMI

SALOU DE RECERCA PICTÒRICA

2014 MEMORIAL JOSÉ LUIS RUBIO SÁEZ

CATÀLEG http://premisaloupintura.blogspot.com.es/ Direcció institucional: Mª José Rodríguez Andrades. Regidora de Cultura Comissària i Direcció tècnica: Raquel Medina de Vargas Gestió i coordinació: Llapis & Pencil SL

Edita: Ajuntament de Salou. Regidoria de Cultura Impressió: Arts Gràfiques Saragossa, SL Disseny i maquetació: Carácter Gráfico SL Dipòsit Legal: T-1200-2014 © Copyright dels textos i de les fotografies: els seus autors. Fotografies pàgines 3 i 12 : Josep Mª Guinovart i Grau.


Profile for Raquel Medina

8e Premi Salou Recerca Pictòrica  

Catalogo 2014

8e Premi Salou Recerca Pictòrica  

Catalogo 2014

Advertisement