Page 1

CURS 2011/2012 Grup: Francès Intermedi 2

Professor/a: Raquel Marcos

Horari: Dimarts i Dijous de 19.00 a 21.00

Aula: 107

Aula: 109

Convocatòria: Nom i llinatges

Nota Comprensió lectora s/10

Nota Expressió escrita s/10

Nota Expressió oral s/10

Nota Comprensió auditiva s/10

Ús de la llengua s/10

7

7

7

6

6

6,60

NP

4,75

5,5

5,25

4

No Apte

Cladera Méndez, Apolonia

6

5,5

5

4,5

6

No Apte

Gual Perelló, Juan

4

4,5

6,75

6

5,5

No Apte

Guasp Pol, Francisca

6,5

5,5

6,5

5

6

5,90

Llinás Rosselló, Joana

7

4

7

6,5

5

No Apte

Chavarria Martínez, Josep Maria Chicote Payeras, Pedro José

Nota final

Pascual Miguel, Celia

10

6

7

6,5

6,5

7,20

Pérez Comas, Francisca

NP

3,5

5,5

5

4

No Apte

Reus Perelló, Joana Aina

5

3,5

5,5

7

6

No Apte

Rodenas Roberto, Yolanda

NP

NP

NP

NP

NP

0,00

Soler Arnica, Maria del Amparo

NP

NP

NP

NP

NP

0,00

Vaquer Redal, Alba

NP

6

6,25

5

5

4,45 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Matriculats Qualificats Aprovats Suspesos No presentats

12 9 3 6 20

notes intermedi 2 2 quadrimestre  

notes du 2e quadrimestre intermedi 2

notes intermedi 2 2 quadrimestre  

notes du 2e quadrimestre intermedi 2