Page 1

Ailatsua Kerent Kinsgley  1D12   Raquel  Marín  1D16  


Història •  Antic  poble  mariner,  on  hi  havia  porblemes   amb  pirates  i  a  causa  d’aquest  fet  el  mariners   es  van  revolucionar,  ja  que  estaven  fart  de  que   els  robessin,  cremessin  les  cases,  violessin,  etc.   (  4  de  juny)  


Geografia  

Yendis (Ailatsua)  


Com és  el  nostre  país   • 

Clima: estius  calurosos  i  hiverns  suaus.  

• 

Fauna: trobem  animals  com  koales,  cangurs,  etc  

• 

Flora: té  la  biodiversitat  més  rica  de  la  terra.  Trobem  l’eucaliptus  i  la  acacia,  entre  d’altres.    

• 

Relleu: es  divideix  en  dues  esplanades:  Cumberland  i  Buckerland.  

• 

Extenció: àrea  urbana  de  1.877  km2      

• 

Habitants :  3,500.000  habitants.  

• 

Densitat: 1.700  hab/km2.  

• 

Distribució de  la  població:  Trobem  un  gran  nombre  de  persones  que  viuen  en  l’àrea  urbana.    Després  la  minuria  viu  en  les   afores  (el  remaders,  agricultors,  etc.)  

• 

Esperança de  vida:  Els  homes  77  anys  i  les  dones  83  anys.  


On viurem   •  Historia:  antic  poble  mariner,  on  hi  havia  problemes   amb  pirates  i  a  causa  d’aquest  fet  el  mariners  es  van   revolucionar,  ja  que  estaven  fart  de  que  els  robessin,   cremessin  les  cases,  violessin,  etc.     •  Majoritàriament  la  gent  es  dedica  a  la  pesca,  començ  i   turisme.   •  Els  joves  en  el  seu  temps  lliure  es  dediquen  a  practicar   activitats  aquàtiques.   •  Recursos  naturals  com  ramaderia,  la  pesca  varietat  de   fruites  tropicals,  recursos  econòmics  com  el  turisme  i   multinacionals.  


On viurem   •  La  tipologia  d’habitatges  que  trobem  al  nostre   país,  són  normalment  cases  de  màxim  tres   pisos,  edificis  com  alguns  gratacels  ,  que   normalment  es  troben  al  centre  de  la  ciutat.   •  la  majoria  d’aquestes  són  cases  prefabricades  lo   suficientment  aïats  per  a  poder  resistir  a  la   humitat   •  La  sanitat  i  l’educació  són  públiques  a  excepció   d’algunes  escoles.     •  També  trobem  transports  públics  com  els  trens   i  metros  de  la  ciutat  i  alguns  barcos  que  creuen   un  determinat  trajecte.  


Bandera i  escut  


Personatges importants     •  Personatges  important:  president  de  la   república,primer  misistre.   •  Arnold  johns,  maynard  johns.     •  Bethany  Hamilton  


Costums i  llegendes   •  LEEGENDA  DE  CAUTIA:  Anys  enrere  a  Ailatsua  es  trobava   un  rei,  el  rei  de  Cautia.  Era  un  rei  molt  poderós.  La  nit  del  20   de  març,  quan  estava  tornant  cap  el  seu  regnat,  navegant   per  la  mar,  es  va  creuar  amb  uns  pirates,  que  el  va  assaltar,   ja  que  es  parlava  que  duia  el  tresor  de  la  font  de  la  joventut.   Avui  en  dia,  es  diu  que  per  les  aigües  d’Ailatsua  encara  es   troba  amagat  el  tresor  del  rei.   •  És  costum  el  dia  20  de  març,  que  moltes  famílies  surtin  a   navegar  en  honor  al  rei  de  cautia  tot  fent  activitats   aquàtiques,  fins  la  nit,  on  es  enlairaran  globus.  


El ciutadà   •  El  ciutadà  perfecte  del  nostre  país,  és  aquell  que  participa   en  els  assumptes  polítics,  és  respectuós  amb  la  seva  terra,  i   es  compromet  amb  la  seva  tasca.     •  Aquest  ciutadà,  a  més  a  més  de  deures,  té  drets:     Civils  (llibertat,  seguretat)   Socials  (  benestar:  educació,  sanitat)   Econòmics  i  polítics  (participar  en  les  decisions  econòmiques  i   polítiques:  dret  al  vot,  saber  el  que  consumeixes,  etc.)   Culturals  (llengua,  llegendes,  tradicions).  


Caracterització del  poder  polític   •  El  poder  polític  del  nostre  país  és  convencionalista   perquè  és  una  societat  que  busca  un  benefici   mutu,  el  qual  l’obtens  per  a  si  mateix  com  sigui   capaç  d’extreure  de  les  situscions  en  que  es  troba.   Benefici  just.  Rawl  considera  la  justicia  com  la   virtut  principal  de  les  institucions  socials. (imparcialitat  ).  Tots  per  igual.   •  En  el  nostre  país  trobem  carrecs  polític,  els  quals   normalment  estan  ocupats  per  homes,  però  el   nostre  cas  estan  ocupats  per  dones,  i  no  hi  ha   moltes  diferencies  entre  classes  socials.  


La justícia,  la  llei  i  el  poder  polític   •  Origen:  segueix  la  filosofia  d’Aristòtil,  peruqè  la  justicia   d’aquest  es  equitativa,  proporcionada  i  justa,  respectant   sempre  la  llei.   •  La  manera  de  legitimar  el  poder  es  mitjançant  vots  adquirits   per  la  presentació  de  les  seves  idees  i  els  seus  projectes  pel   país.  Cada  4  anys  es  fan  eleccions.   •  A  Ailatsua  trobem  un  dret  molt  important  que  es  basa  en  la   fusió  del  dret  natural  i  el  positiu  ja  que  l’un  com  l’altre  són   importants.   •  El  poder  en  el  nostre  estat  està  repartit  entre  el  president  i   els  ministres,  ja  que  han  segut  triats  pel  poble.  


El poder  executiu  i  les  formes  de  poder   •  República  centralista  de  règim  parlamentari   perquè  creiem  que  el  poder  la  de  tenir  el  poble   i  no  el  govern,  perquè  és  qui  sap  el  que  es   necessita.     •  En  el  nostre  país  hi    podem  trobar  un  estat,  el   qual  organitza  i  controla,  per  tal  de  que  tot   funcioni  bé.  


La Constitució   •  1-­‐  Dret  a  l’habitatge.   •  2-­‐  Dret  a  la  propietat  privada.   •  3-­‐  Dret  a  l’educació  i  a  la  culturització   •  4-­‐  Dret  a  la  sanitat.   •  5-­‐  Dret  a  la  vida.   •  6-­‐  Dret  a  participa  en  assumptes  polítics.   •  7-­‐  Dret  a  la  llibertat  d’expressió.   •  8-­‐    No  discriminació  per  edat  o  sexe  en  el  treball.   •  9-­‐  Dret  a  la  igualtat  davant  la  llei,  incloent-­‐hi  les  minories.   •  10-­‐  Dret  de  reunió,  manifestació  i  associació.  


L’educació •  El  que  s’enten  com  a  educació  en  el  nostre  país  és  una  que  recau   sobre  els  estudiants  per  tal  de  que  madurin  i  que  es  puguin  valdre  per   si  mateixos,  a  l’hora  denfrentar-­‐se  amb  la  realitat   •  Educació  obligatoia  dels  3  anys  fins  als  18.   •  És  una  educació  educativa  i  a  la  vegada  instructiva.   •  L’alumne  ha  de  ser  educat,  solidari  i  respectuos.  Però  sobretot  a  de   ser  ell  mateix.  Respecte  al  professorat  ha  de  ser  flexible  amb  els   alumnes  però    a  la  vegada  dur,  hi  han  de  buscar  les  millors  maneres   d'ensenyament  perquè  els  alumnes  tinguin  motivacions  i  valors.  A   l’igual  que  la  direcció  que  ha  d’estar  a  l’avast  dels  aumnes     •  Per  a  tenir  una  relació  amb  l'entorn  em  contes  de  fer  fer  esports   dintre  del  recinte  escola,  fer  activitats  aquàtiques.   •  Escoles  laiques,  no  es  basen  en  cap  ideologia.  


Les utopies   •   Què  són  les  utopies?   •  Què  és  una  utopia  social?   •  Thomas  More   •  Què  és  una  antiutopia?   •  La  nostra  utopia  es  caracteritza  per  la   llibertat  d'expressió,  d’acció  respectant   la  lleu  persecució  d’un  objectiu  comú  i  la   utopia  social  és  la  igualtat,  tots  iguals   davant  la  llei.  


Sistema de  prevenció   •  Problema  solucionat:  ja  no  es  troben  animals   morts  per  caçadors  furtius.   •  Problema  no  solucionat:  els  ciutadans   d’Ailatsua  no  són  conscients  del  problemes   que  causen  els  incendis  forestals.  


Que pot  aportar  i  que  necessita  dels   altres  el  teu  país.   •  importacions:  cereals  i  una  gran  varietat  de   fruites  tropicals  (kiwi,  etc.)  macadàmies,  fustes   com  la  caoba,  etc.   •  exportacions:  materials  industrials  pesats   (acer,  ferro,  etc.)  i  petroli.  


Conclusió   •  Ailatsua  es  caracteritza  per  ser  un  país  ric  en   biodiversitat,  cultures  i,  tradicions  que  fa  que  sigui   una  gran  atracció  turística.   •  La  seva  forma  de  govern  és  justa  i  pacifica,  per   tant,  no  hi  ha  conflictes  socials,  ni  legislatius.  

•  Hem après  a  veure  la  importància  que  té  el  poder   sobre  un  país,  és  la  base  perquè  tot  funcioni  bé   des  de  un  principi.  

filo  

amazin kslkdv nksdfbn ksnfv ke jvlsj onv fdlkjnvols dvlnke flnv o er voine r on tlkretsknb os tln skrg lksrsn b lsjkrnb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you