Page 1

NO.44 TEMMUZ, 2018

“Çocuklar her türlü ihmal ve istirmardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkenlerden daha özel ele alınmalıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk


2

MESAJ VAR

3

ATATÜRK KÖŞESİ

5

SERBEST BÖLGE

8

RÖPORTAJ

Renklerin Kültürü

Jübile Özel

11

LEZZET KÖŞESİ

12

2 NY / 1 MG

13

KÜLTÜR & SANAT

/raptiyedergi

Atatürk ve Nutuk

Tiramisu

raptiyedergi@gmail.com

. İCİNDEKİLER

QR KOD İLE RAPTİYE’YE O N L I N E U L A Ş I N

www.issuu.com/raptiyedergi


İCİNDEKİLER

MESAJ VAR!

Merhaba Sevgili Raptiye Okurları, 3 yıldır editörlüğünü yaptığım efsane dergimizin bu köşesinden sizlere seslenmek heyecan verici! Bildiğiniz üzere bol aktiviteli ve başarılı bir dönemi geride bıraktık, bunun için 2017-18 dönemi başkanımız Aysu Bulak ve yönetim kurulu başta olmak üzere tüm ailemizi tebrik ediyorum. Eminim ki 2018-19 döneminde de el ele vererek birbirinden güzel ve faydalı işlere imza atacağız. Birlikte başaracağımız daha bir sürü şey var önümüzde... Sizlerin gücü ve inancı olmadan ortaya güzel işler çıkarabilmek imkânsız. Biz, yan yana omuz omuza birlik içindeyken çok güçlüyüz o yüzden 1 taneniz bile olmasa eksik kalırız. Bunu n’olur unutmayın... Dönemimize başlarken yönetim çevremizin ev sahipliğinde gerçekleşen Preforum Çanakkale’nin başkanlığını yapmış 2013-14 dönemi başkanımız Hande Akyıldırım ile kıymetli üyelerimiz Ebru Karaca Ağrıboz ve Seda Çağlar Taşkın’ın jübilelerini yapıyor olmak her ne kadar bizleri üzüyor olsa da biliyoruz ki onlar her daim yanımızda olmaya devam edecekler. Hepinizi çok sevdiğimizi ve bu kulüp için çok değerli olduğunuzu asla unutmayın! Fenerbahçe Leo Kulübü olarak yoğun bir takvimle başladığımız dönemimizin tüm Türk Leo hareketi için hayırlı olmasını diliyorum. Ağustos sayımızda görüşmek üzere!

Özlem ÖZKAN 2018-19 Çalışma Dönemi Başkanı Fenerbahçe Leo Kulübü

2


ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk ve Nutuk Atatürk’ün Ölümsüz Eseri Nutuk’tan Tarihe ve Geleceğe Işık Tutan 10 Alıntı

U

lu Önderimizin biz gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’i yaşatmak ve yüceltmek en önemli vazifemiz. Bunu yaparken bize rehber olup yolumuzu aydınlatacak temel noktalardan biri de şüphesiz ki Mustafa Kemal’in kalıcı eseri Nutuk’tur. Günümüz koşullarını göz önünde bulundurup Atatürk’ün, Nutuk’tan alarak derlediğimiz nasihatlerine bakınca bir kez daha ileri görüşlülüğüne hayran kalıyor insan… 1. “Önder olacakların, her ne olursa olsun, amaçtan dönmemeleri, son nefeslerini verinceye kadar amaçları doğrultusunda çalışacaklarına işin başında karar vermeleri gerekir. Yüreklerinde bu gücü duymayanların işe girişmemeleri çok daha iyi olur.” 2. “Osmanlı hanedan ve saltanatının devam ettirilmesine çalışmak, elbette Türk milletine karşı en büyük kötülüğü işlemekti. Çünkü, millet her türlü fedakarlığı göze alarak bağımsızlığını kazanmış olsa da, saltanat sürüp gittiği takdirde, bu istiklale kazanılmış gözü ile bakılamazdı. Artık, vatan ve milletle hiçbir vicdan ve fikir bağlantısı kalmamış bir sürü delinin, devlet ve milletin bağımsızlık ve haysiyetinin koruyucusu konumunda bulundurulmasına nasıl göz yumulabilirdi.” 3. “Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” 4. “Tam bağımsızlık demek, elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulus ve yurdun gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.” 5. “Lozan Barış Antlaşması, Türk ulusuna karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal utku yapıtıdır!”

3


ATATÜRK KÖŞESİ 6. “Hükumet kurulması konusunda bunları göz önünde tutmakla birlikte, asıl amacı koruyan önerimi yazılı olarak Meclise sundum. Kısa bir tartışma sonunda kabul edilen bu önergeye bakıldığında, temel ilkelerin şöylece yer aldığı görülür: A- Hükumet kurmak zorunludur. B- Geçici bir devlet başkanı ya da Padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. C- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir güç yoktur. Not: Halife-padişah, baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman, Meclis’in düzenleyeceği yasal ilkeler içindeki yerini alır. Efendiler, bu ilkelere dayalı bir hükumetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir: Bu, ulusal egemenlik temeline dayalı olan halk hükumetidir; Cumhuriyet’tir.” 7. “Efendiler, sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki öz cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasın!” 8. “Şunu söylemeliyim ki biz, her araçtan, yalnız ve ancak bir görüş için yararlanırız. O görüş şudur: Türk ulusunu, uygar toplumlar içinde yaraştığı kata yükseltmek ve Türk Cumhuriyetini sarsılmaz temeller üzerinde, her gün daha çok güçlendirmek.” 9. “Bir millet varlığını ve bağımsızlığını korumak için düşünülebilen girişim ve özveriyi yaptıktan sonra başarır. Ya başarmazsa demek, o milleti ölmüş saymak demektir. Öyle ise, millet yaşadıkça ve özverili girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz.” 10. “Bir toplumun yaşamasının ve mutluluğunun, ancak dilekte ve dileği gerçekleştirme yolunda tam birlik olmasına bağlı bulunduğunu açıkladık”

4


SERBEST BÖLGE / Cansu Gümüşçü

Renklerin Kültürü Çoğu zaman içimizi açan ya da bizlere olumsuz duygular çağrıştıran, hayatımızın her alanında seçimlerimize bile etki eden renkler vardır. Kaynağını doğadan alan bu renklerin de bir geçmişi ve her coğrafyada oluşturduğu birbirinden farkı kültürü bulunmaktadır, kültürlerin ise farklı anlamlara gelen renkleri…

Kırmızı Hint kültürü içerisinde kırmızı güç anlamı içerdiği kadar birçok farklı anlamı da içinde barındırır. Korku ve ateşin simgesi olmasının yanı sıra sağlık ve güç, saflık, verimlilik, baştan çıkarma, aşk ve güzellik anlamlarını yansıtır. Kırmızı belli zaman dilimi ve yer içerisinde var olan bir kişinin hayatını temsil eder ve bu bir kadının evli olduğunun göstergesidir. Evli olan bir kadın, eline yaktığı kırmızı kınadan ve saçının teline sürdüğü kırmızı pudradan anlaşılır. Güney Afrika’da yas olduğu zaman kırmızı renk kullanılır. Aynı zamanda bayraklarında var olan kırmızı renk şiddet ve kurban edilmeyi sembolize eder ve bu kurban edilen kişi de bağımsızlığı için mücadele etmiş olandır. Tayland geleneğine göre haftanın her günü belli bir renk için ayrılır. Kırmızı, Pazar günü sembolüdür ve o gün doğan Suyra adında bir Güneş Tanrısı’yla ilişkilendirilir. Taylandlı insanlar her yıl Suyra’nın doğduğu gün kırmızı giyerek ona olan saygılarını yansıtırlar. Çin kültüründe kırmızı, geleneksel olarak yeni yıl zamanı giyilir bunun yanı sıra cenazeler ve düğün boyunca da kırmızı renk kıyafetler giyilmesi tercih edilir. Kırmızı aynı zamanda kutlamayı temsil eder ve anlam olarak insanlara şans, mutluluk, aitlik ve uzun bir ömür getirdiğine inanılır. Türk kültüründe ise kırmızı renk canlılık, hareketlilik, güç, azim ve bağımsızlığın simgesi olarak yer alır.

5

Mavi Depresyondan güven duygusuna kadar mavi renk, dünyada var olan herhangi bir renkten daha çok anlam taşır. Batı kültüründe mavi yaygın olarak melankolik duyguların simgesi ile ilişkilendirilir. Yani yatıştırıcı ve huzur veren bir yapısı olduğuna inanılan mavi renk; güven, otorite ve emniyetin simgesidir. Bunun sebebi olarak bazı bankaların mavi rengi kullanmalarını düşünebilirsiniz. Normal şartlarda dünya üzerinde erkek bebeklerin sembolü olarak bilinen mavi renk, ilginç bir şekilde Çin kültüründe kız bebeklerin sembolüdür. Orta Doğu ülkelerinde mavi renk; güven ve korumanın, cennetin, ruhaniliğin ve ölümsüzlüğün sembolü olarak yansıtılır. Mavi birçok inanışla ilişkilendirilir. Örneğin Latin Amerika ülkelerinde, Katolik nüfus çok yoğundur; bu kültürlerde mavi; umudun ve sağlığın bir sembolü olarak adlandırılır. Musevilikte ilahiyat ve kutsiyet mavi renkle şekillenmiştir. Eski Türk kaynaklarında yer alan Gök Tanrı inancından dolayı Türkler için de mavi rengin önemi oldukça büyük. O devirde sonsuz bir güç ve kudret kaynağı olduğu için mavi, Türk kültüründe de saygı duyulan bir renktir. Ayrıca günümüzde özellikle güven duygusunu temsil etmesi sebebiyle sağlık sektörü ile ilgili birçok yerde de mavi renge rastlamaktayız.


SERBEST BÖLGE Sarı

Yeşil

Fransa’yı ele alalım mesela; sarı renk kıskançlık, ihanet, zayıflık ve tezatlığı ifade eder. Aynı zamanda Almanya’da da sarı renk kıskançlığı temsil eder.

Yeşil renk tüm dünyada genel olarak tek bir anlama sahip, diğer tüm renklerin de kaynağı olan; doğa. Doğa ile bağlantılı olarak; ekoloji ve çevresel farkındalık da içerdiği anlamlardan… Ayrıca dünyanın her yerinde doğanın içinde kamufle olmak amaçlı ordudaki kıyafetler için ve tüm trafik lambalarındaki ‘geç’ anlamına gelen kullanımı da oldukça yaygın.

Ayrıca sarı, Amerikan halkı içerisinde yüksek rütbeye sahip olan insanlar için ayrılmış yerlerde bulunur. Çünkü sarı renk altınla benzerlik gösterir ve altın; para, başarı ve nitelikle ilişkilendirilir. Yine Mısır kültüründe de sarı altınla benzerlik gösterir ve altın yaygın olarak mumya ve onların mezarlarını boyamakta kullanılır; onları ölümden sonraki yaşama göndermeden önce matemin bir sembolüdür.

Yeşil, Batı kültüründe yaz, para, ferahlık, kıskançlık, aç gözlülük ve tecrübesizliğin simgesi olarak bilinirken aynı zamanda yılbaşında kırmızı ile kombin edilerek kullanılır. Takma adı “The Emerald Isle” olarak bilinen kırsal bölgenin çekici rengi yeşil; İrlanda’nın Ulusal rengi. Şans getirdiğine inanılan İrlanda cücesi ve 4 yapraklı yoncanın da rengi bildiğiniz gibi yeşildir.

Japon kültüründe sarı, 1357 yılında meydana gelen Kraliyet Savaşları’ndan bu yana cesaret, zenginlik ve nezaketin simgesidir. Bu süre boyunca savaşçılar kıyafetlerinde sarı kasımpatı kullanır; bu da Japonya’daki hükümdarları ve kraliyet ailesini temsil eder ve onların cesaretlerinin bir nişanesi olarak adlandırılır.

Birçok Asya ve Doğu kültüründe yeşil; yeni ve sonsuz yaşam, yeni bir başlangıç, verimlilik, gençlik, sağlık ve bollukla ilişkilendirilir. 19.yüzyılda Meksika; İspanya’dan ayrılıp bağımsızlığını kazanmasının ardından yeşil rengi bağımsızlığı temsil ettiği için bayrağında yansıtmayı tercih etmiştir.

Tayland kültürünün bu konuda ünlü olduğunu düşünürsek sarı renk onlar için şansı simgeler ve Pazartesi günü sarı renk için ayrılır. Bunun yanı sıra bu rengin haftanın en önemli başlangıcı olduğu düşünülür, çünkü bu renk onlar için Tayland Kralı Bhumibol’u temsil eder. Birçok Taylandlı Pazartesi günleri sarı giyer ve bazı okullardaki öğretmenler Aralık ayının ilk haftası boyunca yine sarı giyinir.

Buna karşın birçok Güney Amerika kültürüne sahip ülkede yeşil renk, zengin ormanlık alanları ve ölümü sembolize eder.

Sarı renk birçok insan için neşeli ve samimi bir anlam ifade etmesinin yanı sıra sürpriz bir şekilde birçok kültür için de karanlık bir anlam taşımaktadır.

Yeşil renk Türk kültüründe gençliği ve yenilenmeyi simgeler.

Türk kültüründe sarı renk denildiği zaman akla ilk gelen ise genellikle altın olur…

6


SERBEST BÖLGE Mor Doğu ve Batı kültürüne sahip birçok ülkede mor renk; sadakat, zenginlik, güç, ayrıcalıklı olma ve üne kavuşma anlamında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüzyıllar boyunca oldukça seyrek de olsa mor renk vardı ve üretimi oldukça zordu. Çünkü mor renk deniz salyangozlarından elde edilirdi. Sonuç olarak o zamanlarda mor kıyafetler oldukça pahalıydı, böylelikle mor rengi krallar ve kraliçeler ile diğer sosyal sınıfa mensup kişiler için bir statü sembolü oldu. Siyah birçok kültürde ölümün ve matemin geleneksel rengidir; mor da İngiltere ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinde aynı anlamı yansıtır. Tayland ve Brezilya’da çok sevdiğiniz bir kişinin yasını tutarken cenaze törenlerinde mor giyilir. Aynı zamanda Brezilya kültüründe cenazede mor giyildiği zaman ölen kişinin şanssız olduğuna inanılır. Amerika Birleşik Devletleri’nde mor; şeref ve cesaretin sembolü olarak adlandırılır ve “Purple Heart” dedikleri Mor Kalbi temsil eder.

Turuncu Batı kültüründe turuncu, heyecan ve eğlencenin rengi olarak tanımlanır. Meraklılığı, yeni şeyler denemeyi ve yaratıcılığı temsil eder. Birçok ülkede turuncu renk sağlığın simgesidir. Hollanda’da geleneksel bir renktir ve Hollandalı Kraliyet Ailesi’ni temsil eder. Ama birçok Orta Doğu ülkesinde ise -örneğin Mısır’da- turuncu, matem ile ilişkilendirilir. Japon ve Çin kültüründe turuncu renk cesareti, mutluluğu, aşkı ve sağlığı ifade eder. Hint kültüründe ise ateşin sembolüdür. Ukrayna’da gücün ve cesaretin sembolüdür.

7

Pembe Batı kültüründe pembe, dişiliği, aşkı, romantizmi, şefkati, duyarlılığı ve yeni doğmuş kız bebeklerini ifade eder. Birçok Doğu kültüründe de pembe bu anlamlarla ilişkilendirilir ancak her kültür için bu ifadelere - başvurulmaz. Japonya’da pembe, kadınlardan çok erkeklerle ilişkilendirilir ama buna rağmen hem kadınların hem de erkeklerin tercih ettiği bir renktir. Pembe renk Kore’de güveni sembolize ederken Latin Amerika’da ise mimari yapıyı simgeler. Uzun yıllar pembe, Çin kültüründe kategorize edilmemiştir ve Batı kültürünün giderek artan etkisinden dolayı Çince’ye “Foreign Color-Yabancı Renk” olarak çevrilmiştir. Genellikle pembe rengin zihinsel bir uyarıcı olduğu vurgulanır. Şiddeti azalttığı, insanları sakin ve kontrollü olmaya yönlendirdiği dile getirilir. Bu yüzden birçok hapishanenin hücreleri pembedir…


RÖPORTAJ - JÜBİLE ÖZEL Ebru Karaca Ağrıboz Fenerbahçe Leo Kulübü size ne ifade ediyor? Fenerbahçe Leo Kulübü tecrübe okulu gibi benim için. Ve ben hayata dair her açıdan bir sürü şey öğrendim bu okulda…

Leo hayatınızda yaşadığınız en komik anıyı bizimle paylaşır mısınız? Forum Erzurum’da kulüplere hediye olarak dağıtmak üzere bayrak kılıfları hazırlama kararı alındı. Tabii ki el emeği olacaktı bunlar. Lion büyüklerimizin genel merkezdeki dikiş atölyeyesinde onların da dikiş nakış aktivitesinin olduğu bir günde sevgili Tilbe, Duygu Yavuztürk ve ben yaklaşık 10 kadın Lion büyüğümüzle bu görevi tamamlamıştık. Hiç unutamayacağım bir gündü :) (Not: Yaş ortalaması 60+ idi.)

Gelecekte Leo olacak kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? İstikrarlı olmaları ve gelecek nesillerin de onlara ihtiyacı olduğunu unutmamaları. İyilikler, bizler bir aradayken çoğalacaktır. Aksi takdirde dünya yok olmaya mahkum…

Leo hayatınızda yapmak isteyip yapamadığınız bir şey var mı? Valla bir sürü şey var aslında. Daha çok Forum’a, Preforum’a gidebilmiş olmak, daha çok projede yer alabilmiş olmak gibi… Ama maalesef işim sebebiyle yapamadım.

Leo hayatınızda en çok gururlandığınız anı anlatır mısınız? Lions Avrupa Forumu 2013’te yer almaktı.

8


RÖPORTAJ / Jübile Özel

Hande Akyıldırım Fenerbahçe Leo Kulübü size ne ifade ediyor? Fenerbahçe Leo Kulübü benim için her şeyden önce aile demek. Fenerbahçe Leo Kulübü güçlü duruşu, gururu, başarıyı, ilkleri ve yenilikleri ifade ediyor. Her zaman bu ailenin üyesi olmaktan, başkanlığını yapmış olmaktan ve bu ailenin çatısı altındayken çeşitli görevler alarak başarılara imza atmış olmaktan son derece gururluyum. Leo hayatınızda yaşadığınız en komik anıyı bizimle paylaşır mısınız? Özel olarak en komik an aklıma gelmiyor ancak Leo hayatımda her zaman komik anlar yaşadım. Zor zamanlar, zor görevler bile hep gülerek ve eğlenceli bir hava içinde geçmiştir. Gelecekte Leo olacak kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Leo olacak kişilere tavsiyem mutlaka Leo’da görev almalarıdır. Görevler aldıkça gerçekten Leo olarak neler yaptığımızı anlamaları, kendilerini geliştirmeleri çok daha anlamlı ve iyi olacaktır. Leo hayatınızda yapmak isteyip yapamadığınız bir şey var mı? Leo hayatımda yapmak istediğim her şeyi yapabilme şansım oldu, bundan dolayı çok da mutluyum. Leo hayatınızda en çok gururlandığınız anı anlatır mısınız? Leo hayatımda en gururlandığım an tabii ki de 118Y Ailesi olarak gerçekleştirdiğimiz Preforum Çanakkale’nin oybirliği ile aklandığı andı. O anı kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor… Son olarak; Leo ile ilgili o kadar çok söylenecek şey var ki… Ama hangi kelimeyi seçsem eksik kalacak gibi hissediyorum. Leo’daki 10 yılım bana bir sürü dost, kardeş kazandırdı. Kendimi tanımayı, geliştirmeyi, çeşitli yönlerimi gün yüzüne çıkarmayı, taşın altına elimi koyarak neler başarabileceğimi görmeyi öğreten; beni gerçek hayata hazırlayan; hem çok eğlendiğim hem de başarıyı, gururu, lider olmayı öğrendiğim çok kıymetli bir okul oldu Leo benim için... Leo olmayı, Leo ruhunu hiçbir şeye değişmem. İyi ki Leoyum. İyi ki bu güçlü ailedeyim. İyi ki Fenerbahçe Leo!

9


JÜBİLE / Jübile Özel

Seda Çağlar Taşkın Fenerbahçe Leo Kulübü size ne ifade ediyor? İyi hatırlıyorum: Kulübe ilk geldiğim gün olmasına karşın uzun süredir arkadaşmışızcasına karşılanmıştım. Henüz isimleri bile doğru düzgün bilmeden kendimi kocaman bir ailenin içinde bulmuştum. Bu aile sıcaklığı ve samimiyet her geçen gün de artarak devam etti. Fenerbahçe Leo Kulübü benim için geç bulunan ama iyi ki bulunmuş olan bir vaha gibi! Leo hayatınızda yaşadığınız en komik anıyı bizimle paylaşır mısınız? Çok güldüğüm çok fazla olay var ama sanırım çoğunu şu an hatırlayamayacağım zamanlarda yaşadığımdan buraya yazamıyorum :) (bu soruyu hiç hesaba katmasak mı?) Gelecekte Leo olacak kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Leo olarak geçirdiğim süre içinde gerek hâlihazırda Leo olan, gerekse kulübe yeni katılan arkadaşlarıma baktığımda hep pırıl pırıl, aydınlık gençleri görmek beni her zaman umutlandırdı ve mutlu etti. Ellerinden geleni yapmak için çabalamak, topluluğa bir şeyler katabilmek, aidiyet duygusu içinde hareket etmek özellikle üniversite çağında hayatın geri kalanı için çok önemli kazanımlardır. Ben kendi çevremdeki gençlere her zaman anlatmaya çalıştım, bundan sonra da devam edeceğim, bu güzel insanlarla bir olmak birlik olmak hep bir adım ileri götürür insanı, buyursunlar gelsinler. Leo hayatınızda yapmak isteyip yapamadığınız bir şey var mı? Daha fazla Forum ve Preforum’a katılmak isterdim. Yönetim çevremizin ev sahipliğinde yapılan Preforum Çanakkale’de görev almayı çok isterdim örneğin, fakat iş değişikliklerim sebebiyle alamadım. Bu Leo hayatımda yapamadığım için beni üzen etkinlikler arasındadır mesela :). Leo hayatınızda en çok gururlandığınız anı anlatır mısınız? Buna tek bir cevap veremem ama kısa tutmaya çalışırım… Beykoz’daki patililer için yaptığımız yuva iyileştirmelerinde biz yapar yapmaz yuvalarına giren köpekleri gördüğüm zaman. Görme engelliler için senin sineman aktivitesine gittiğimiz Çanakkale’de hafta sonu olmasına rağmen en güzel kıyafetlerini giyip okula gelen öğrencileri görüp bizimle geçirdikleri vaktin değerini anladığım zaman. Üye giriş törenlerinde aramıza katılan tertemiz gençleri gördüğüm zamanlar. Aktif görev alamasam da içinde bulunduğum topluluğun yaptığı her güzel iş işte!

10


LEZZET KÖŞESİ / Aysu Bulak

Tiramisu Herkese merhaba, Yaz ayları için havalar biraz dengesiz seyrediyor olsa da keyfimizi kaçırmıyor, tatlı yiyip tatlı yaşıyoruz! Pratik tarifiyle imdadınıza yetişecek tiramisu tarifimiz için gerekli malzemelerimiz aşağıdaki gibi;

Malzemeler › 1 paket krem şanti › 1 paket çiğ krema › 1 su bardağı şeker › 1 bardak süt › 2 kaşık nescafe › 1 adet pastaban › 1 paket kakao

1›

Pastabanımızı açıp alt tabanı büyük bir tabağa yerleştiriyoruz. 1 bardak içine nescafemizi koyup kaynar su ilave ediyoruz. Kahvemiz hazır olunca alt tabanı bir güzel kahve ile ıslatıyoruz.

2›

Daha sonra krem şanti, krema, şeker ve sütü bir kaba koyup mikser ile krema kıvamı alana kadar yaklaşık 10 dakika yüksek hızda karıştırıyoruz. Krema kıvamı alınca yarısını bir kaşık yardımı ile tabanın üstüne koyup yayıyoruz. Üst tabanı kapatıp tekrar bol kahve ile ıslatıp kalan kremamızı koyup bir güzel yayıyoruz.

3›

Ve sıra geldi son adıma. Bir elek yardımı ile kakaomuzu krema gözükmeyecek hale gelene kadar tiramisumuzun üstüne döküyoruz. Ama dikkat edin mutfağı çok pisletmeyin :) Kakaomuzu da ekledikten sonra tiramisumuz tam tamına 15 dakikada hazır! Tiramisumuzu buzdolabına koyup 3-4 saat beklettikten afiyetle yiyebiliriz.

11


Neler Yaptık 11 Haziran

19

2 NY / 1 MG

Haziran

118Y LYÇ Haziran Ayı Konseyi & Devir Teslim Töreni Fenerbahçe Lions Kulübü Haziran Ayı Toplantısı & Devir Teslim Töreni

Haziran Anadoluhisarı Leo Kulübü Haziran Ayı Toplantısı &

22

Devir Teslim Töreni

Haziran Zeugma Leo Kulübü Haziran Ayı Toplantısı & Devir

22

Teslim Töreni

Haziran Beykoz Leo Kulübü Haziran Ayı Toplantısı & Devir

23

Teslim Töreni

Haziran Fenerbahçe Leo Kulübü Haziran Ayı Toplantısı &

30

Devir Teslim Töreni

?

Neler Yapacağız 3 9 17 22 23 3

Temmuz Yönetim Kurulu Toplantısı Temmuz 118Y LYÇ Temmuz Ayı Konsey Toplantısı

Temmuz Fenerbahçe Lions Kulübü Temmuz Ayı Toplantısı

Temmuz Fenerbahçe Leo Kulübü Temmuz Ayı Toplantısı & Jübile

Temmuz HİS Komitesi Toplantısı

Ağustos KİKA: Uluslararası Bira Günü

Mutlu Günler 24

.. GUNLER

Temmuz Fethi Batmanoğlu

12


KÜLTÜR & SANAT / Özlem Özkan

. SERGI

Sakıp Sabancı Müzesi, Bank of America Merrill Lynch’in dünya çapında yürüttüğü “Sanatı Koruma Projesi” kapsamında, “Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey” adlı bir sergiyle sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 5 Haziran’da sanatseverlere kapılarını açan sergi, “Osman Hamdi Bey Tablolarının Bilimsel Analizleri ve Konservasyonu” projesinin süreçleri çevresinde gelişiyor. Yer : Sakıp Sabancı Müzesi Tarih : 5 Haziran – 31 Aralık 2018

SERGI

Mat Collishaw’un ilk gösterimi 2017’de Londra’da Somerset House’da gerçekleşen “Eşikler” adlı sanal gerçeklik sergisi ilk yurt dışı gösterimini İstanbul’da yapıyor. Sergi, İngiliz bilim adamı William Henry Fox Talbot’ın 1839 yılında Birmingham’daki King Edward’s School’da açtığı dünyanın ilk fotoğraf baskı sergisini deneyimleme fırsatı sunuyor. “Eşikler” sergisi dijital ve üç boyutlu olarak inşa edilmiş bir mekândan oluşuyor. Aynı zamanda sergi içerisinde ziyaretçiler, kızılötesi sensörlerle görüntüler üzerinde oyunlar oynayabiliyor.

OSMAN HAMDİ BEY SERGİSİ

.

EŞİKLER

Yer : Yapı Kredi Kültür Sanat Tarih : 16 Mayıs – 29 Temmuz 2018

SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE

Yer : ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu Tarih : 24 Temmuz, 21.15

13

Çok da Fifi; 6 kadın komedyenden oluşan bir kahkaha, bir kankalık destanı, bir deli ruh hali... Gösteri esnasında 6 komedyen sırayla sahneye çıkarak, yaklaşık 2 saat boyunca, sıradan dertleri şahsına münhasır şakalar eşliğinde anlatıyor. Kadınların mesaj gruplarında gerçekleşen birtakım şaibeli muhabbetleri, neşeyle sahneye taşıyor. Erkek izleyicilere ise kimi zaman minik tüyolar verirken, kimi zaman da minik şoklar yaşatıyor. Tek dertlerinin izleyiciyi yüzünde keyifli bir gülümseme ile uğurlamak olan ilginç gösteriyi izlemenizi tavsiye ederiz. Yer : Living Room Tarih : 28 Temmuz, 20.00

MÜZİKAL

Gözlerimizi beş kişinin yollarını kesiştiren İstanbul’daki bir çamaşırhanede açıyoruz. Ülkenin günü gününü tutmayan koşulları içinde kendine bir yer ve var olma nedeni arayan bu beş kişi, çamaşırhanede geçirdikleri süreçte tahammülün ve baş etmenin sınırları içinde gezinerek önümüze bir boy aynası koyuyor. “Seni Seviyorum Türkiye”, bugüne ait sıfır noktasından hikâyeler anlatarak bizlere yeni sorular sordurmanın peşinden gidiyor. Yaşadığın ülkede kendini görünür kılabilecek, Açıkhavayı hayatın bir parçasına dönüştürecek bu oyun, tiyatronun birleştirici gücü ve coşkulu özü ile geleceğe yeni bir bakış atmamızı sağlayacak.

ÇOK DA FIFI HATUNLAR


KÜLTÜR & SANAT

LOVING PABLO / PABLO ESCOBAR’I SEVMEK

Fernando León de Aranoa’nın Virginia Vallejo’nun “Loving Pablo, Hating Escobar” kitabından, sinemaya uyarladığı “Pablo Escobar’ı Sevmek”; gazeteci Virginia Vallejo’nun, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’la olan romantik ilişkisini konu ediniyor. Usta oyuncular Javier Bardem’in Pablo Escobar’ı; Penelope Cruz’un ise Virginia Vallejo’yu canlandırdığı ve izleyicilerin merakla beklediği film 20 Temmuz’da sinemalarda!

HARBİYE AÇIKHAVA KONSERLERİ

Yazı İstanbul’da geçirecek olanların vazgeçilmezi Harbiye Açık Hava Yaz Konserlerinin Temmuz ayı takvimi belli oldu! Aşağıda ilgimizi çeken konserleri tarih bilgileri ile bulabilirsiniz: Levent Yüksel Yıldız Tilbe Mabel Matiz Duman Erol Evgin

: 19 Temmuz, 21.15 : 23 ve 25 Temmuz, 21.15 : 28 Temmuz, 21.15 : 30 Temmuz, 21.15 : 31 Temmuz, 21.15

YAŞAR KEMAL EFSANESİ

Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal’in doğumundan ölümüne tüm hayatı, kendi ağzından ve hayatına yakından tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla beyaz perdeye aktarılıyor. Biyografi türündeki bu anlamlı film için Yaşar Kemal’in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntülerinden, yüzlerce saatlik kaynaklardan derlenmiş ses kayıtlarından ve binlerce sayfalık dokümanlardan yararlanıldı. “Yaşar Kemal Efsanesi” dev bir çınarın mücadelesini anlatıyor. Yaşar Kemal’in edebiyata, hayata ve yüzyıla damgasını vuran olaylara karşı tavrıyla sinematografik bir anlatımla resmedildiği film 27 Temmuz’da vizyona girecek.

PLAY: THE CHAINSMOKERS, LOST FREQUENCIES, MAHMUT ORHAN

Yazın en sıcak ve dans dolu etkinliğine hazır olun! İngiltere ve Amerika listelerinde zirveyi zorlayan şarkıları “#Selfie”nin ardından yayımladıkları “Don’t Let Me Down” ve “Closer” ile rekor sayıda dinleyiciye ulaşarak dans müziği dalında Grammy dahil birçok önemli ödülü toplayan “The Chainsmokers”ın ardından Play etkinliğinin yeni isimleri de belli oldu. 2014 yılında aldığı platin plak ödülü ile kariyerine zirvede başlayan Belçikalı DJ/Yapımcı Lost Frequencies ve yaptığı müzik ile ününü uluslararası platformlara taşıyan Mahmut Orhan, bu etkinlikte buluşuyor! 3 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek organizasyonun detayları ise şöyle: 16:30 - 19:15 19:30 - 20:30 20:45 - 22:00 22:30 - 00:00

Power FM DJs Mahmut Orhan Lost Frequencies The Chainsmokers

14


RAPTİYE No: 44  

Fenerbahçe Leo Kulübü Aylık Bülteni Raptiye'nin Temmuz 2018 sayısıdır.

RAPTİYE No: 44  

Fenerbahçe Leo Kulübü Aylık Bülteni Raptiye'nin Temmuz 2018 sayısıdır.

Advertisement