Page 1

Ranum B O O K E N RU N DV IS N IN G PÅ W W W. R A N U M E F T E R S KO L E . D K

R E S E RV E R E N PL A D S TIL D E T B E D S T E Å R I DIT L I V !

Efterskole College Boglig efterskole • 20+ Cambridge IGCSE fag • 50 profil- og valgfag • 3 rejser • 450+ venner • Egen busservice


Ranum - gør

Skolens logo på gavlen består af 2.725 portrætter x 7 af elever og ansatte. Tilsammen er der 19.053 portrætter der symboliserer mangfoldighed og fællesskab.

Ranum Efterskole College har fokus på den enkelte elev i respekt for fællesskabet og sammen skaber vi et unikt efterskoleår ET ÅR MED UDSIGT TIL HELE VERDEN Vi har et stærkt internationalt fokus og tror på, at mødet med andre kulturer styrker din personlige udvikling. Derfor rejser vi 3 gange ud i verden, samt inviterer internationale elever og lærere til Ranum. STORT FÆLLESSKAB MED MANGFOLDIGHED Ranum Efterskole College har 450+ elever og et

Udgiver: Ranum Efterskole College

fantastisk fællesskab med plads til forskellighed. Mangfoldigheden giver mulighed for niveaudelt undervisning og mange spændende aktiviteter. BOGLIG EF TERSKOLE MED 16 NIVE AUER Vi tilbyder 9. og 10. klassetrin, samt 3 internationale linjer med eksaminer på gymnasieniveau. Niveaudelingen betyder, at du udfordres fagligt.

Foto: Elever, ansatte og venner

Design: Ranum Efterskole College


Indhold

verden større

Efterskoleliv ............................ 4 Dansk & international linje ..... 8 Vælg skema .............................. 10 Profilfag & kulturfag ............... 12 Korte kurser ............................. 17 Campus ..................................... 18 Tilmelding & busservice .......... 19

PROFILFAG UD OVER ALLE GR ÆNSER Du kan vælge mellem mere end 50 forskellige profil-, kulturfag og valgfag. I profilfagene mødes elever med samme interesser og der dannes stærke fællesskaber på tværs af hele skolen. Nye profilfag opstår i et samarbejde mellem elever og lærere - kun fantasien sætter grænsen. INTERNATIONAL SOMMERSKOLE FOR 14 -17-ÅRIGE I 2- 4 UGER Oplev et fantastisk fællesskab med unge fra hele verden, hvor du kan prøve efterskolelivet, lære nyt i din ferie og få venner fra det meste af verden. Læs mere på www.ranumefterskole.dk/kortkursus

BUSSERVICE - GØR DANMARK MINDRE I forbindelse med ferier og forlængede weekender har vi direkte busforbindelser til Hobro, Aalborg Lufthavn, samt Viborg, Herning, Vejle og Padborg. Med REC-bussen kan elever fra hele landet let komme til Ranum Efterskole College. Et efterskoleophold kan ikke beskrives i ord - det skal opleves! Med venlig hilsen

Olav Storm Johannsen, Forstander

Ranum Efterskole College, Seminarievej 23, 9681 Ranum • Tlf.: 9666 4400 • info@ranumefterskole.dk • www.ranumefterskole.dk


Efterskoleliv fortalt af

Eleverne På Ranum er eleverne i centrum og med til at forme skoleåret. Hver elev skaber sin egen fortælling i et mangfoldigt fællesskab.

Astrid Mathiasen, elev 16/17 “Ranum efterskole har givet mig en kæmpe social fordel ved min opstart på gymnasiet, der ellers kan være en svær tid for mange. På REC møder du nye ansigter hver dag, og det har i den grad gjort det lettere for mig at komme tæt på mine nye klassekammerater i 1.g. Med REC kommer du på 3 forskellige udlandsrejser, hvor du lærer dine venner og lærere at kende på en helt ny måde, fordi samværet mellem jer er så komprimeret og I prøver så mange forskellige grænser af sammen. En fantastisk mulighed for at finde nye venskaber for livet.”

4

Pi Eline Vittarp, elev 16/17 “Du kan lære nærmest uendelig meget på REC, med de mange muligheder du har som elev - mit bedste råd er at udnytte det hele! Selv hvis du får lidt travlt indimellem, er det også alle de oplevelser du har haft, som du vil huske tilbage på når året er omme. Det er også en super god måde at lære nogle af alle de mange elever at kende, som jeg selv følte var komplet uoverskueligt. Det er derigennem jeg selv har fået mange af mine gode venner. Efterskolelivet er sjovt, spændende, socialt og mange andre ting, og hvad det er skal du nok finde ud af undervejs!”

”Det var overhovedet ikke svært at få venner, for alle var så glade, åbne, friske og imødekommende.” - Caroline Bølkov, elev 16/17


Malthe Nør, elev 16/17 “Mit år på Ranum var super godt, jeg lærte en masse men på den fede måde, ikke som i folkeskolen hvor man venter på at få fri. Det er på grund af en blanding af faglige fag, profilfag, kulturfag og hygge rundt i husene. Jeg blev selvfølgelig dygtig i skolefagene, men jeg lærte nok mest i de timer, hvor man var sammen udenom de boglige fag. Sejlads har været en kæmpe stor oplevelse for mig, og efter et år på Ranum har jeg faktisk selv købt en båd, som jeg skal restaurere og sejle. Tak for et super år med fede rejser, gode venner og minder for livet.”

Jeg har lært mig selv at kende, fået selvtillid og selvværd hvor det før manglede, og så har jeg opnået en fornyet livsglæde. Marcus Holst, elev 15/17

5

Marcus Holst, elev 15/17 ”Mine to år på Ranum Efterskole har betydet ualmindeligt meget for mig. Det har ændret min hverdag og mig som person, og jeg er kommet herfra som en forbedret version af mig selv. Jeg har lært mig selv at kende, fået selvtillid og selvværd hvor det før manglede, og så har jeg opnået en fornyet livsglæde. Jeg har ikke blot forbedret mig personligt og socialt, men også fagligt på grund af det internationale forløb, og derudover har jeg oplevet den store verden på tæt hånd og fået en forståelse for andre kulturer, jeg før blot kunne drømme om. Jeg giver mere end gerne mit ord på at et år eller to på Ranum kan skabe vidundere.”

”En fantastisk mulighed for at finde nye venskaber for livet.” - Astrid Mathiasen, elev 16/17


Da jeg startede på Ranum Efterskole var jeg en meget genert person. Men det var overhovedet ikke svært at få venner, for alle var så glade, åbne, friske og imødekommende - hvilket var helt fantastisk!” Caroline Bové Bølkov, 9.IG, elev 16/17

Efterskoleliv Et efterskoleår er både et socialt og fagligt år med venskaber for livet DET GODE EFTERSKOLELIV Vi tror på at det gode efterskoleliv opstår, når elever og lærere er frie til i fællesskab at forme et unikt efterskoleår med stærke interessefællesskaber. Eleverne kommer fra alle dele af landet og over 20 forskellige lande. Den mangfoldighed betyder at vi dannes til at indgå i et demokratisk og forpligtigende fællesskab. Et efterskoleår binder både skole, interesser og venskaber sammen 24/7 og giver hver enkelt elev et godt afsæt til videre uddannelse og et godt liv. FORPLIGTIGENDE FÆLLESSKAB Et stort fællesskab kræver tydelige rammer, og vi bygger samværet på dialog, tillid og respekt. Derfor samarbejder lærere og elever om at sikre at alle får et trygt og godt efterskoleår. Eleverne er delt op i kontaktgrupper på 9-10 elever. Hver kontaktgruppe har en kontaktlærer, som tager sig af elevernes trivsel. Kontaktgrupperne spiser sammen og skiftes til at lave morgenmad i husene, og i én uge har eleverne køkken- og praktisk tjans.

6

AKTIV HVERDAG MED INDFLYDEL SE Vi lægger stor vægt på, at eleverne tager initiativ til aktiviteter for hinanden, og at de i det hele taget er meget aktive. Der er morgenmotion 4 dage om ugen og masser af sport i de 3 haller og de 2 motionscentre. I husrådene kan både elever og lærere foreslå nye aktiviteter, og alle ideer belønnes med chokolade på forstanderens kontor.

WEEKENDER PÅ EFTERSKOLEN Mange elever vælger at blive på skolen 2-3 uger i træk. Hver måned er der enten en forlænget weekend eller en ferie. Nogle weekender er ”bliveweekender”, hvor der er undervisning og anden aktivitet. I weekenderne er der både aktiviteter og tid til at slappe af. VERDENSKØKKEN På Ranum Efterskole College prioriterer vi sund mad, bæredygtighed og lokale råvarer. Vi samler på gastronomiske oplevelser og får inspiration fra kulturrejserne og fra elever fra andre lande. Køkkenet serverer selvfølgelig vegetarmad og tager hensyn til allergier eller ønsker om specielle diæter. KLUBBER OG FRITID Hver aften kl. 19.30 er der tilbud om aktiviteter og klubber. Bl.a. basketball, badminton, håndbold, fodbold, beachvolley, wakeboard og sejlads, samt kreative fag, som musik, design og E-sport. Eleverne kan foreslå nye klubber gennem hele året. FÆLLESARR ANGEMENTER I løbet af skoleåret holder vi fællesarrangementer for hele skolen bl.a. foredrag, temafester, koncerter, performanceuge.

Stærke værdier Livstræet er Ranum Efterskole Colleges logo og symboliserer skolens værdigrundlag. Roden og stammen symboliserer fællesskabet, grenene elevernes frie udfoldelse, og cirklen det internationale. Eleverne skal opleve at komme ud

på de tynde grene, opdage verden og tage historier, erfaringer og begejstring med tilbage til fællesskabet. Det store gavlbillede over festsalen viser Livstræet formet af billeder af ansatte og elever gennem tiden, og hvert billede er en pixel i et mangfoldigt fællesskab.

”Ranum har gjort mig til en bedre mig.” - Julia Sarusi, elev 16/17


Et døgn på Ranum -indeholder det hele på én gang. Man går i skole, har profilfag/ fritids-aktiviteter og pligter sammen med hinanden, og man er sammen med sine venner hele tiden.

07:00 Morgenmotion

07:30 Morgenmad

08:00 Undervisning

09:30 Fællessamling

10:10 Undervisning

11:40 Frokost

13:00 Undervisning

14:45 Profilfag

14:45 Kulturfag

16:30 Fritid

17:30-19.15 Aftensmad / studietid

19:30 Klubaktiviteter; Dans, fodbold, klatring, musik, design, koncert, SoMe, biograf, spil og hygge

22:30 Godnat


Vi tager udgangspunkt i elevens faglige kompetencer og giver plads til de personlige interesser, så eleven oplever at det er fedt at lære og får lyst til mere.”

Joakim Philipsen, Viceforstander

Dansk & Inter Vi er en dansk international skole som skaber sammenhæng mellem efterskolen og verden.

8

FOKUS PÅ GLOBAL LE ARNING Vi er en international orienteret boglig efterskole for danske, udenlandsk-danske og internationale elever. Det er vigtigt for os, at være en skole for alle - uanset ståsted, oprindelse og faglighed. Vi har som mål, at forbedre hver enkelt elevs faglige niveau og at forberede eleverne til at kunne begå sig globalt, vi kalder det “Global Learning”. NIVE AUDELT UNDERVISNING Alle elever har deres individuelle skema som er tilpasset netop deres interesser og behov. Alle elever kan skifte fagligt niveau og linje i løbet af skoleåret. Vores mangfoldighed af fag, faglige niveuaer og aktiviteter er unikt og sikrer et individuelt tilpasset forløb for alle elever. INTERNATIONALT MIL JØ Vi har elever og lærere fra hele Danmark og fra mere end 20 forskellige lande. Dette giver et fantastisk kulturelt og globalt fællesskab i hverdagen og et spændende læringsmiljø i undervisningen.

DANSK ELLER INTERNATIONAL LINJE? Dansk eller international - vi er én skole og forskellen på de to linjer er primært undervisningssproget. Der undervises 30 faglige lektioner om ugen og skoleåret afsluttes med eksamener på begge linjer. I den øvrige undervisning og aktivitet er alle elever sammen efter interesser og ønsker på tværs af linjer. Undervisningen foregår både i klasseværelset, på ekskursioner og rejserne. 9. X OG 10. X - er gymnasieforberedende og målrettet X-ungdomsuddannelserne f.eks. STX, HHX, HTX. Eleven afslutter alle fag med henholdvis FP9 eller FP10 afgangsprøve og/eller årsprøve. På 9. X og 10. X har eleven dansk, engelsk, matematik, naturfag, fremmedsprog, historie, samfundsfag, religion og idræt. 10 PLUS - er også gymnasieforberedende og målrettet X-uddannelserne. På 10 PLUS kan du sammensætte netop dit skema med mange forskellige fagkombinationer. Fagene dansk, engelsk, matematik og idræt er obligatorisk, men på PLUS får du herudover 3 valgfag - deraf navnet PLUS.

“My year at Ranum Efterskole College was by far the best year of my life!” - Maya Malek, elev 16/17


Ranum Efterskole College er Cambridge center, og Danmarks eneste efterskole med det anderkendte Duke of Edinburgh Award program for unge ledere.

national linje C AMBRIDGE - IGCSE OG A S/A LE VEL IGCSE er for 14-16 årige og står for ”International General Certificate of Secondary Education”. AS Level er for 15-17 årige og står for ”Advanced Subsidiary Level” og er det første år af en A Level, ”Advanced Level”. Som IGCSE og AS/A-level-elev får du en international anerkendt uddannelse og et eksamensbevis, som kan bringe dig videre både i Danmark og globalt. 9. OG 10. IGCSE - er gymnasieforberedende og målrettet dels et videreforløb i X-uddannelserne og dels et videre internationalt forløb f.eks. på IB eller et senere universitetsforløb på engelsk. Der undervises på engelsk i de 5-6 IGCSE fag og på dansk i FP9 og FP10 fagene. Undervisningen tilrettelægges både efter Cambridge IGCSE læseplaner og fagmålene for folkeskolen. Skoleåret afsluttes med IGCSE eksamen og folkeskolens afgangsprøve. 9. og 10. IGCSE kræver ikke særlige faglige forudsætninger - men det akademiske niveau er højere end et tilsvarende dansk program og du skal være sikker i engelsk tale og skrift.

11. A S/A LE VEL - er gymnasie- og universitetsforberedende. Forløbet er primært tilrettelagt for internationale elever som hidtil har fulgt et internationalt skoleforløb og som efterfølgende planlægger at returnere til deres internationale og/eller nationale uddannelse. Der undervises på engelsk i 4 AS/A level fag og på dansk i faget dansk. Skoleåret afsluttes med AS/A level eksamen og FP10 i dansk. Det akademiske niveau er højt, og du skal være flydende i engelsk tale og skrift. BROBYGNING OG PROJEKTOPGAVER Elever i 9. X og IGCSE skal lave projektopgave. Elever i 10. X og 10. PLUS, samt IGCSE skal både i brobygning og lave OSO opgave. DESIGN DIT EGET SKEMA Inden skolestart vælger du dansk eller international linje, valgfag og dit første profilfag. Få det store overblik på næste side. „

”Jeg har forbedret mig personligt, socialt, og dramatisk meget fagligt på grund af det internationale forløb.” - Marcus Holst, elev 15/17

9


Vælg skema 9.X

10.X

Dansk Engelsk Matematik Naturfag Historie Samfundsfag Religion Idræt

Dansk Engelsk Matematik Naturfag Historie Samfundsfag Religion

FORTSÆT MED

Tysk Fransk Spansk

VÆLG 1

Tysk Fransk

Valgfag

10

AUG -J UNI

10. PLUS

9. IGCSE

Dansk Engelsk Matematik VÆLG 3 Tysk Fransk Spansk Naturfag Fysik & Kemi Psykologi Sport & Fysiologi Innovation Computer & IT Billedkunst Produkt & Formgivning Politik & Samfund Medborgerskab Filosofi

Profilfag

10. IGCSE

Danish English 1st & 2nd Mathematics Science Global Perspectives

Danish English 1st & 2nd Mathematics Global Perspectives

Danish English Global Perspectives

CHOOSE 2

CHOOSE 1

German / French / Spanish / Mandarin / Arabic Combined Science Marine Science Physics Biology Chemistry Business Studies Enterprise Physical Education Drama ICT Info. Comm. Tech. Geography History Environ. management Development Studies

German French Spanish Mathematics Marine Science Physics Biology Chemistry Geography Environ. management

German French Spanish

AUG - OK T & FEB-J UNI

Kulturfag

VÆLG 2 / CHOOSE 2

VÆLG 1 / CHOOSE 1

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Adrenalin Adventure Dans Dykning Drama E-Sport Elektronisk musik Fit for life Fotosafari Gastronomi Golf Guide & Event Islænder-ridning Konditori Musik Medie Nordic Challenge Sejlads Street Performance Visuelt Design Water Performance Din idé...

CHOOSE 2

OK T- FEB

VÆLG 4 / CHOOSE 4

Adventure Basketball/Streetbasket Bueskydning Dans Drama E-Sport Elektronisk musik Fodbold Foto Golf Kajak Klatring Mountainbike Ridning Rulleski og rulleskøjteløb Sejlads Skate/Longboard Styrketræning Svømning Surf & Wakeboard Yoga & Zumba Din idé...

11. AS

California High School Cuba Europa Tour Hawaii Indien Japan Jamaica Kina Malaysia Namibia Nepal Kom med din ide! New Zealand Sammen skaber vi nye Oman profil- og kulturfag. Peru Syd Afrika Syd Korea Thailand USA Roadtrip US Virgin Islands

”Du kan lære nærmest uendelig meget på REC, med de mange muligheder du har som elev.” - Pi Eline Vittarp, elev 16/17


Stærkt team Det giver arbejdsglæde at opleve friheden og fællesskabet på efterskolen, det er unikt” Matthew Danaher, lærer og International afdelingsleder

HUSFEERNE OG ALFERNE I hvert hus er der en husfe eller husalf, som tager sig af syge mv. og har god tid til en snak. UNG - GUIDER Ung-guider er tidligere elever, som hjælper til i weekender og på rejser.

VI ER 87 ENGAGEREDE MEDARBEJDERE: lærere, husfeer, husalfer, kontor, køkken, teknik og ledere. Vi har forskellige uddannelser, alder, erfaringer og kompetencer. Vi har både danske og udenlandske medarbejdere og det styrker det internationale miljø på skolen. Mange ansatte bor på skolen og i lokalområdet, og familierne lever med i efterskolelivet. VELUDDANNEDE UNDERVISERE Underviserne er typisk lærer- eller universitetuddannede og mange har en ekstra uddannelse fra Cambridge International Examinations i de internationale fag. Vi har lærere fra mange forskellige lande og det styrker sprogundervisning på alle niveauer.

GÆSTEL ÆRERE Vi får hvert år besøg af gæstelærere og venner af skolen. Gæstelærerne bor typisk på skolen og følger efterskolelivet. EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE , EVS Hvert skoleår inviterer vi to unge fra det frivillige European Voluntary Service program. EVS’erne er færdiguddannede europærere, som ønsker at opleve kulturen i et andet land, som frivillig på en skole eller institution. INTERNATIONALE PR AKTIKANTER Vi har hvert år internationale lærerpraktikanter og studerende i uddannelsesforløb på op til 6 mdr. ligesom vi gerne åbner skolen for lærerstuderende.

Venskabsskoler

Samarbejdspartnere

• Pacific Collegiate School, Santa Curz, Californien. • The Harvey School, New York. • Hilla Community Centre, Malaysia. • Pamilacan High School, Filippinerne. • Shree Shiva Shakti Higher Secondary School , Nepal. • Sultans Private School, Oman. • Utsikten Scandinavian School, Sverige. • Elim Hogares for boys, Cusco, Peru. • Heibei International School, Kina.

Ranum Efterskole College er medlem af en række netværk inden for nordiske og europæiske uddannelsesorganisationer. Vores samarbejdspartnere giver elever og ansatte rigtig mange muligheder for bl.a. undervisning, praktik og videreuddannelse.

”Super ledelse og en engageret lærerstab er med til at klæde vore unge på med viden.” - Helena Constantinou, forældre 16/17

11


Danmarks største udbud af

Profilfag & Personlig udvikling og læring i aktive fællesskaber Vi tror på at vi lærer bedst, når vi indgår i interessefællesskaber som rummer både kropslige, fysiske og kreative aktiviteter. Derfor har vi to overordnede profiler i stedet for linjer: Natursport og Imagination. De to profiler indholder profilfag, som handler om at lære en bestemt aktivitet og kulturfag som handler om den verden vi lever i. INTERESSEFAG Lærere og elever skaber sammen helt unikke undervisningsforløb drevet af interesse, engagement og lysten til at lære sammen. Profilfagene står ikke alene, men integreres i de boglige forløb. Og teori og praksis samles på profilfagsog kulturrejserne. L ÆRER AT TR ÆFFE VALG Ens interesser ændrer sig i takt med, at man lærer nyt og møder nye venner. Derfor har vi ikke de samme fag hele året. Elever og lærere kan foreslå nye kulturfag i efteråret og nye profilfag i foråret. Inden skolestart har eleven valgt til første periode, men i de andre perioder stemmer vi om hvilke fag, der udbydes. Det er topmotiverende - både for eleverne og for lærerne.

12

FÆLLESSKAB ER AT ACCEPTERE ANDRE Valg af profil- og kulturfag er en del af skolens pædagogiske mål. Vi mener ikke,

at alle elever altid skal det samme og når vi rejser i mindre grupper, så opnår vi en større indsigt i verden. NATURSPORT betyder sport med mening og tanke. Dvs. at man bruger sporten til at træne færdigheder, som forbereder en til f.eks. at kunne sejle, dykke og ride sikkert i naturen. På profilfagsrejserne kommer vi ud og får brugt de færdigheder vi har trænet i sporten. IMAGINATION handler om at skabe kreative oplevelser, som inspirerer og motiverer andre til selv at være aktive. Det kan være at lave film, give en koncert i musik eller at skabe nye møbler ud af gamle stole i f.eks. visuelt design. PROFILFAG er orienteret mod at øve en færdighed og anvende den i praksis. Profilfag giver eleven en identitet under Natursport eller Imagination, som f.eks. dykker eller danser. KULTURFAG handler om at bruge sine interesser og færdigheder til at åbne nye kulturer og venskaber. Eleverne behøver ikke have en speciel natursportseller imagination-interesse, det er mødet mellem mennesker og kultur, der står i centrum. EGENBETALING PÅ REJSER Fagene og rejserne tilrettelægges og vælges i et samspil mellem lærere og elever, og hvis en gruppe elever vil rejse længere end budgettet kan række, så er der mulighed for at lave egenbetaling på et fag og en rejse. Egenbetalingen ligger fra 0 - 12.000 kr. og alle elever må prioritere deres ønsker og drømme. Der er mulighed for at søge om individuelt tilskud til både elevophold og egenbetaling, så alle elever får mulighed for at deltage i en af de større rejser.

”Ranum har simpelthen givet mig så mange nyttige egenskaber, som jeg kan gøre stor brug af både nu og senere ude i livet” - Emily Nordahl, elev 16/17


Kulturfag 3 perioder & 28 rejsedage Skoleåret er inddelt i 3 perioder - 2 profilfag og en kulturfagsperiode. Hver periode afsluttes med en rejse på 5 til 14 dage; i alt rejser vi op til 28 dage.

Profilfag 1: August til oktober Den første periode har eleven valgt før skolestart og den bruges til at forberede den første profilfagsrejse. Du lærer at sætte dig både personlige og fælles mål for profilfagsperioden. Vi træner til f.eks. et Padi Open Water dykkercertifikat som forberedelse til at tage dykkercertifikat på den afsluttende rejse. Første rejse varer typisk 5-8 dage.

Kulturfag: Oktober til februar I den anden periode er temaet Kultur og Verdensborgerskab. Kulturfagene tager udgangspunkt i et lands kultur f.eks. USA, Nepal, Sydamerika, Kina eller Japan. I kulturfagene forberedes du grundigt til kulturrejsen, og det er langt fra en ferie. På rejsen møder vi lokale unge og bygger venskaber for livet. Kulturrejsen varer typisk 10-14 dage.

Profilfag 2: Marts til maj Tredje periode fokuserer på personlig dannelse og udvikling ved at kombinere både kulturfag og profilfag. Eleverne er nu erfarne i at forme profilfag og meget engagerede i at skabe nye fag. F.eks. opfandt en gruppe elever profilfaget Cheerleading og rejste til USA, hvor de trænede med lokale unge. Sidste rejse varer typisk 5-8 dage.

t FN´s Verdensmål for en bæredygtig fremtid Skoleåret er delt i 3 perioder og i hver periode arbejder vi med overordnede temaer, som forbinder skolens mange fag og niveaudelte hold. Temaerne er etik og moral, Verdensborgerskab og Dannelse. I alle temaerne og særligt i kulturfagene

sætter vi fokus på FN´s 17 Verdensmål. Vi lærer eleverne at vi kun får en mere bæredygtig verden og udvikling, hvis vi selv engagerer os og tager et ansvar. Læs mere på: http://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

”Et super år med fede rejser, gode venner og minder for livet” - Malthe Nør, elev 16/17

13


Profilfag

Dans Hip Hop, funk, show og modern. Vi underviser både begyndere og øvede i de to dansesale. Vi har lavet flashmobs og danset i London og Beijing.

Adventure race

Adrenalin

Mountainbike, kajak, kano, løb og teamtræning. Adventure race og ekspeditioner til Sverige eller Skotland flytter dine grænser.

Udforsk og udvid din mentale og fysiske styrke, samt evne til at arbejde sammmen i teams. Adrenalin bringer dig ud over kanten i Bungee Jump, rafting og klatring.

E-Sport

Vintersport

E-sport er for både drenge og piger. Vi arbejder med historie, taktik, samarbejde og kommunikation i bl.a. WOW, LoL, CSGO, DOTA & Starcraft o.m.a.

Er du til frisk luft, fart, motion og elsker at have det sjovt – så er vintersport noget for dig. Du behøver ikke at have prøvet det før for at være med.

Street Performance

Visuelt Design

Byg dit eget longboard. Et streetmiljø med parkour, freerunning, streetskate og masser af udfordringer. Vi rejser til en storby i Europa.

Visuelt design er et frirum for fantasi og drømme, hvor vi arbejder med forskellige materialer i både to og tre dimensioner. Vi rejser til en storby i Europa.

Dykning

Gastronomi

Vi har PADI Open Water, Advanced og PADI Rescue kurser, så du kan dykke i hele verden. Vi har egen dykkergrejbank. Rejser til Rødehavet eller Malta.

Lær at lave spændende mad og smag på et nyt univers i det nye gastronomiske værksted. Undervisning af prof. kokke og rejser til Spanien og København.

Fit for Life

Musik

Hård træning, udfordringer og masser af sjov. Cirkel-, styrke- og konditionstræning blandet med kampsport. Rejsen går til Tyskland eller Island.

Samspil og sang på flere niveauer, og mulighed for at lave dine egne indspilninger i vores lydstudie. Du behøver ikke at være øvet. Vi rejser til bl.a. London.

Sejlads

Medie & fotosafari

Vi har 8 kølbåde og en stor kapsejladsbåd. Lær navigation, praktisk sejlads og kapsejlads. Tag et duelighedsbevis og kom med på togt til Grækenland og Kroatien.

Photoshop, hjemmesider og videoproduktion, samt grafisk layout. Vi har et moderne MAC værksted, med storprinter. Vi rejser til en storby i Europa

Water Performance

Guide og Event

Surf, SUP, og Wakeboarding i Rønbjerg eller ved Klitmøller, giver dig udfordringer uanset dit niveau.

Lær at lave events og at guide dine kammerater på profilfagsrejsen. Rejsen går derhen, hvor I planlægger det.

Cheerleading

Yoga

Cheerleading indeholder mange forskellige elementer. Vi arbejder med akrobatik, tumbling, løft og kast og små koreografier.

Yoga traditionen går flere hundrede år tilbage og er både en måde at leve og se verden på samt en livsstil. Faget fokuserer på Yoga, Mindfullness og god kost.

Nordic Challenge

Islandsk ridning

Vi lærer at køre hundeslæde, isbade, på top tur med snesko, Snow-rafte, laver snehule og overnatte i den, har skred- og lavinelære og meget andet.

Privat stald med højt niveau for træning og naturridning. Tag evt. din egen hest med. På rejserne oplever vi skøn natur på rideturer i fx Sverige og Island.

“Fantastiske rejser, venskaber og minder, vil følge Maya og vores familie for evigt.” - Helena Constantinou, forældre 16/17


Kulturfag

Cuba Cuba er inde i en rivende udvikling. Vi vil besøge det gamle Cuba, opleve den oprindelige kultur, danse salsa og møde unge med en helt anden baggrund.

Nepal

Europa Tour

Vi har 3 Nepal kulturfag: Venskabsskole, Kulturtrek og Himalya Trekking. Nepal er verdens højeste klasseværelse og udvider din horisont for livet.

Dette er en mulighed for at møde mange forskellige unge mennesker i Europa. Vi vil udforske forskellige byer og opleve den kulturelle mangfoldighed.

Thailand

Malaysia

Vi skal opleve kontrasterne mellem storbyen Bangkok, og naturskønne Krabi. Møde mennesker, miljø, religion og kultur fra land til vand.

I Malaysia skal vi besøge vores venskabsskole Hilla Community Center. Vi underviser på skolen. Og vi oplever den smukke Malaysiske regnskov.

Indien

New Zealand

Mød en markant anderledes kultur end den danske. Vi vil bestræbe os på at møde de lokale og dermed få den indiske kultur helt ind under huden.

Vi studerer landets natur, kultur og historie. Bl.a. hvordan maorierne vedligeholder deres traditioner mv. Vi besøger også en venskabsskole.

Kina

Namibia: Animal welfare

Vi er venskabsskole med et gymnasium ved Beijing. Vi bor ved lokale familier og oplever deres hverdag. Der er flere interesseområder i Kina bl.a. Kung fu.

Vi arbejder med dyrevelfærd og besøger N/a a’n ku sê - Namibia Wildlife Sanctuary, en NGO, som hjælper skadede dyr tilbage til naturen.

Sydafrika

US Virgin Islands

Vi skal lære om og opleve kultur og historie i Sydafrika. Få et indblik i apartheid tiden, opleve det moderne samfund og kontrasterne i Sydafrika.

Vi besøger Danmarks tidligere kolonier, følger historiens spor op til nutiden og møder de lokale unge på highschool.

Japan

Peru

Japansk kultur opleves bedst i mødet med japanske unge. Vi besøger skoler og virksomheder i Tokyo. Vi arbejder med forskellige temaer: Manga, cosplay mv.

Forbered dig på en lang tur tilbage til en af de ældste civilisationer i verden og oplev hvordan kulturhistorien har indflydelse på det moderne samfund.

Jamaica

Californien High School

Vi udforsker øens kultur, historie og religion for at opnå en dybere forståelse for jamaicansk musik, musik tradition og historie. Vi skal også spille lidt selv.

Vores venskabsskole ligger i Santa Cruz. Vi bor privat og du kommer tæt på den amerikanske kultur og prøver et udvekslingsophold på en amerikansk high school.

Sydkorea

USA Roadtrip

Vi skal besøge den første efterskole uden for Danmark, en stor international skole og opleve en fascinerende blanding af traditionelt og moderne liv.

Byerne skifter fra år til år, men hovedmålet med dette fag er at udforske den amerikanske kultur og besøge forskellige steder I USA.

Oman

Hawaii: Red Verdenshavene

Mellemøstlig kultur og natur - vi overnatter i ørkenen, samarbejder med unge fra The Sultan’s Private School og besøger steder fra UNESCO’s kulturarvsliste.

Vi efterlader affald og kemikalier når vi opholder os på/i vandet. Vi vil sætte fokus på affald og plastik i verdenshavene. Sidste år gik rejsen til Hawaii.

“Jeg havde nogle af de mest fantastiske rejseoplevelser, som fik mig til at se mange ting i et helt andet perspektiv!” Hannah Nejsum, elev 15/16


Efterskoleliv fortalt af

Forældre Et efterskoleår svarer til 7 menneskeår og elevernes forvandling bliver en del af hele familiens fortælling. MICK JOHNS, ENGL ÆNDER, FAR TIL 3 R ANUMELEVER OG I DAG L ÆRER PÅ R ANUM I 2008 søgte min ældste søn på efterskole.dk, for at finde en efterskole, som tilbød noget med PC eller medie. Dengang var der kun to skoler på landsplan der tilbød det og den ene var Ranum efterskole. Skolen var dengang stor med over 150 elever! Jeg syntes det var en fed skole med mange spændende aktiviteter og rejser. Ud over Nikolais fantastiske sociale udvikling, valgte han Medie i alle 3 perioder, fordi det var det HAN ville. Ranum giver muligheden for, at man kan vælge sin egen vej. Fire år senere var den næste søn, Alex, ikke i tvivl om hvilken efterskole han ville på. Det gjaldt også søn nr. 3, Matias, to år senere. De så ikke engang på andre efterskoler, selvom deres interesser var sejlads og jagt - Ranum tilbød det hele. Det bedste var, at de blev bekendt med andre aktiviteter, som de ikke vidste de interesserede sig for. Ingen af dem vil være foruden deres ophold på Ranum Efterskole College. FR A EFTERSKOLEFAR TIL EFTERSKOLEL ÆRER Med stor erfaring i sejlads fra undervisning på engelske sejlerskoler, blev jeg tilknyttet rejserne i profilfaget sejlads. De mange unge mennesker fra hele verden og et spændende internationalt miljø gjorde, at jeg tog valget, at rejse fra en karriere i det private erhvervsliv til at læse engelsklærer på meritlæreruddannelsen og jeg er nu ansat som sejlads- og engelsklærer på Ranum.

16

Mick Johns, lærer 17/18 - far til Nikolai 9-10, Alex 14-15 og Matias 16-17

Efter skoleåret skriver mange forældre på vores FB side og vi deler gerne roserne! ”Tak for et fantastisk efterskoleår til Ranum Efterskole College! Vi har mødt de mest engagerede medarbejdere og optimale rammer for trivsel, fællesskab og personlig udvikling, og via 9. klasse IGCSE er der givet et kæmpe fagligt boost med på vejen. Tak!”

Maria Louise Hvidtfelt Lykke, forældre 16/17 ”Ranum efterskole College kan jeg anbefale, hvis du vil sikre dit barn et fantastisk skoleår! Der er højt til loftet og de unge mennesker udvikler sig så meget i et fællesskab, der ikke kan findes andre steder og med rejseoplevelser oveni som ekstra bonus. Her er der styr på tingene takket være et fantastisk hold, som gør vores børn klar til voksenlivet. TAK Ranum!”

Lotte Appel Jensen, forældre 16/17 ”Dygtig, dygtigere, REC. Oceaner af valgmuligheder for eleverne (420+ forskellige elevskemaer). Rumlig og accepterende kultur. Tydelige grænser for alle aktører. Niveaudelt undervisning i boglige fag. God og løbende forældre-information og -kommunikation via Internet. Hvis udvikling er mennesker, der flytter sig, så er Ranum Efterskole College det bedste udviklingshus - ever. Meget taknemmelig REC-forælder 16/17 (10. kl. int).”

Jette Schaumann, forældre 16/17

En af de bedste investeringer i vore børns fremtid! Et fællesskab af livets vigtigste værdier.” Michael Nørgaard Nielsen, forældre 16/17

”Fantastisk efterskole, som giver vores børn nogle helt fantastiske oplevelser som de ellers ikke ville have haft.” - Jonna A. Jørgensen, forældre 16/17


Korte kurser International sommerskole og korte kurser for 14-17 årige. Bo på Ranum Efterskole College og oplev et fantastisk fællesskab med unge fra hele verden. Sommerskolen og de korte kurser er for dig, der har lyst til at prøve efterskolelivet, lære nyt i din ferie og få venner fra det meste af verden. Læs mere på www.ranumefterskole.dk/kortkursus Du kan vælge imellem et program på 2 eller 4 uger, hvor du vil blive udfordret personligt og fagligt. Tiden vil flyve afsted! UNDERVISNING OG AKTIVITETER På sommerskolen blander vi undervisning og aktiviteter. Alle har engelsk og du kan vælge mellem dansk eller science. Timerne foregår på engelsk og med engelsk-sprogede materialer. I dansk får du udvidet dine sprogkundskaber og lærer om dansk kultur og samfund. PROFILFAG Ud over de faglige fag kan du vælge et profilfag i hver uge. f.eks. sejlads, dans, musik,

design, gastronomi eller SUP -boarding. Du kan også vælge at have det samme profilfag hele perioden. Der vil være et stort udvalg af spændende aktiviteter i løbet af sommerskolen f.eks. fodbold, kano, volley, dans, fitness og meget mere! UDFLUGTER OG STUDIETUR Hver uge vil der være 1 udflugt til en seværdighed i lokalområdet, det vil f.eks. være til stranden, skoven eller Limfjorden. På 4-ugers programmet er der en spændende studietur til København, hvor vi vil besøge nogle af de mest kendte seværdigheder sammen med alle vores nye internationale venner. TILMELDING TIL SOMMERSKOLE ER ÅBEN: Læs mere på ranumefterskole.dk/sommerskole eller bestil på http://shop.ranumefterskole.dk/butik/sommerskole

”Ranum Efterskole har for mig betydet at jeg fik venner over hele Danmark og endda også verden.” - Anna Knakkergaard, elev 16/17

17


SPORTSPLADS

MULTIKULTURHUSET

LIEN

RANUMHUS

SEMINARIEHUSET

Rundvisning starter ved den store granittrappe ved hovedbygningen

HOVEDBYGNING & FESTSAL

FAKTA OM SKOLEN Samlet areal: 20.400m2 87 ansatte 490 elevsengepladser 1 Festsal til 475 pers. 28 klasseværelser 4 Naturfagslokaler 1 Biograf til 60 pers. 2 Musiklokaler 2 Danselokaler 1 Skateboardværksted

KÆRHUSET

1 Designværksted 1 Medieværksted 1 Elektonisk musik Beatlab 1 E-sport 1 Gastronomisk værksted 2 Motionsrum 1 Sportssal m. bouldervæg 1 Idrætscenter m. 3 haller 1 Natursportscenter 1 Wakeboardbane v. Dayz

Campus 18

Fire huse og et stort fællesskab i centrum Med 450 elever er Ranum Efterskole College Danmarks største almene efterskole. Eleverne bor i 4 huse: Kærhuset, Seminariehuset, Lien og Ranum hus. Hovedbygningen med festsal og spisesal er samlingspunktet på skolen. Skolen ligger i udkanten af Ranum by, kun få hundrede meter fra lægehuset og Brugsen. STORE OG SMÅ FÆLLESSKABER I de 4 huse bor i alt 45 kontaktgrupper, som har hver sin kontaktlærer. Eleverne er blandet på kryds og tværs i alle fag og på små hold, men hver dag samles vi alle i festsalen til fællessamling med sang, fortælling og nyheder. Vi holder også nogle store fester og koncerter, og du får venner på hele skolen.

169 ÅRS SKOLEHISTORIE Ranum er en af landets ældste uddannelsesbyer, og siden starten i 1848 er der uddannet mere end 5000 lærere på Ranum Statsseminarium. Fra 1987 til 2011 blev det omdannet til pædagogseminarium og HF. Ranum Efterskole College startede i 2004 og efterhånden som skolen voksede, overtog skolen det gamle seminarium. RØDDER I GRUNDT VIGS OG KOLDS TANKER Den første seminarierektor, Ludvig Christian Müller, var en stor personlighed. Han havde undervist både H. C. Andersen og filosoffen Søren Kirkegaard, og socialiserede med både Grundtvig og Kold, hvis skolesyn kom til at præge Ranum Seminarium. Denne arv har Ranum Efterskole College gjort levende og Ranums stolte uddannelsestraditioner bredes i dag ud til hele verden.

”Ranum er en efterskole der giver plads til alle og bygger meget på ordet “mangfoldighed.” - Emily Nordahl, elev 16/17


Tilmelding 1

2

3

Bestil rundvisning på ranumefterskole.dk og kom på besøg. Eleverne viser rundt og vi fortæller om skolens værdigrundlag og undervisning, samt profil-og kulturfag. Tilmeld dig på ranumefterskole.dk/tilmelding. Betal indmeldelsesgebyret på 2.000,- kr. Bagefter sender vi en bekræftelse på at du er optaget eller sætter dig på venteliste. Kom til Nye Elevers Dag i foråret. Her møder du din kontaktlærer og kontaktgruppe, samt de øvrige elever. Vælg fag og bestil din skoletøjspakke. Så er du klar til at starte et nyt kapitel i dit liv på Ranum Efterskole College til august.

Hvad koster det I skoleåret 2018-19 er ugeprisen 2.400 kr. før statstilskud. Vi har 42 skoleuger. Prisen afhænger af antal søskende og husstandens samlede indkomst 2 år før skolestart. Du kan beregne prisen ret præcist på www.ranumefterskole.dk/ny-elev

EGENBETALING - efter interesser og prioritering. Vi vægter mangfoldighed højt og har det særkende, at elever og lærere sammen kan udvikle nye profilog kulturfag. Derfor kan der forekomme egenbetaling på profilfags- og kulturrejser. Beløbet ligger typisk fra 0,- kr. til 12.000,- kr. for oversøiske kulturrejser. Mange elever sparer selv sammen til en del af egenbetalingen og alle elever må prioritere deres ønsker. Der opkræves ekstra for bogpakken på den internationale linje og kursusbeviser. Se hjemmesiden. Der søges individuel støtte til ophold og rejser.

Det får du Vi har et meget højt aktivitetsniveau, et højt fagligt niveau med niveaudeling, samt et fantastisk køkken. I forhold til de fleste efterskoler, får man en merværdi på ca. 6-8.500 kr. afhængig af aktivitets- og rejsevalg. • Gratis frugt hele dagen. • Skolejakke, sweatshirt, T-shirts og rygsæk. • Mindetrøje, fællesbillede og blåbog. • Farlig sport forsikring. • Rejseforsikring til alle elever på alle rejser. • Internationale eksamensgebyrer inkluderet.

Busservice I forbindelse med forlængede weekender og ferier, kører vi fra Ranum direkte til Viborg, Vejle, Herning og Padborg. Vi kører også til Hobro og Aalborg Lufthavn, så alle elever kan komme nemt og hurtigt hjem. Busservicen koster i 18/19 ml. 50,- og 150,- kr. pr. tur. Hver fredag og søndag kører bus X950 direkte mellem Aalborg og Ranum. Mellem Ranum og Hobro station kører den direkte ”efterskolebus 111e”. Tjek www.rejseplan.dk

Frederikshavn Aalborg

Ranum Viborg

Hobro

Find os

Aarhus

Herning

2 timer

Vejle

København

2 timer

Odense 3 timer

Padborg

2-4 timer

Tlf: +45 9666 4400 info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk

4 timer

Ranum Efterskole College Seminarievej 23, 9681 Ranum

”En af de bedste investeringer i vore børns fremtid! Et fællesskab af livets vigtigste værdier.” - Michael Nørgaard Nielsen, forældre 16/17

19


Bliv elev W W W.R ANUMEFTERSKOLE.DK

INFO@R ANUMEFTERSKOLE.DK TLF: +45 9666 4400

rv

en

id

se

ér

it

Re

liv

SEMINARIEVEJ 23, 9681 R ANUM

pla

ds til d et b e

e t ds

r å

Book en rundvisning på www.ranumefterskole.dk

Profile for Ranum efterskole

Den nye profilavis  

Denne avis henvender sig til folk på rundvisning, dem som har besøgt os og vil vide mere, dem som endnu ikke har besøgt os men som gerne vil...

Den nye profilavis  

Denne avis henvender sig til folk på rundvisning, dem som har besøgt os og vil vide mere, dem som endnu ikke har besøgt os men som gerne vil...

Advertisement