Page 5

Inhoudsopgave 1

Toegepaste bedrijfseconomie ..................................................................................... 4

1.1

Naam, Logo, Huisstijl ........................................................................................................... 4

1.1.1

Verslag naam, logo en huisstijl ............................................................................................ 4

1.2

Missie en doelstellingen ...................................................................................................... 5

1.2.1

Vergelijking mission statements andere bedrijven ............................................................. 5

1.2.2

Onze mission statement ...................................................................................................... 9

1.3

Verkoopfacturen ................................................................................................................. 9

1.4

Bedrijfsvoorstelling.............................................................................................................. 9

1.5

Intensieve begeleidingsdag ................................................................................................. 9

2

Toegepaste informatica............................................................................................ 10

3

Frans ....................................................................................................................... 11

3.1

Mission d’entreprise.......................................................................................................... 11

3.2

Offre d’emploi ................................................................................................................... 12

4

Engels ...................................................................................................................... 14

4.1

Mission statement ............................................................................................................. 14

Profile for Rani Van den Bulck

GIP - groep bundel  

GIP - groep bundel  

Advertisement