__MAIN_TEXT__

Page 1

SEGREGOWANIE ODPADÓW I RECYKLING W GMINIE RANGÁRVALLASÝSLA


Zmiany w segregacji odpadów w Rangárþing Składowisko odpadów Rangárvallasýsla postanowiło pójść w kierunku społeczeństwa przyjaznego dla środowiska, zwiększając segregację odpadów w domach w Rangárvallasýsla i tym samym zmniejszając ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci. Zmiany zaczną obowiązywać od maja 2019 r., gdy do domów w gminie zostanie dodany pojemnik do szarego pojemnika na odpady. Mieszkańcy mają więc możliwość segregowania papieru i kartonu do niebieskiego pojemnika, plastikowych opakowań do zielonego pojemnika i organicznych odpadów kuchennych do brązowego pojemnika. Brązowy pojemnik zostanie umieszczony w szarym pojemniku. Nie nadające się do recyklingu odpady trafiają do szarego pojemnika. Więcej informacji o tym, jak należy segregować można znaleźć w tym informatorze. Częstotliwość opróżniania pojemników ulegnie zmianie, odpady organiczne będą zabierane co dwa tygodnie, niebieski pojemnik będzie opróżniany co cztery tygodnie, zielony i szary pojemnik co osiem tygodni. Ważne jest, aby poprawnie segregować śmieci, aby pojemniki nie były przepełnione. Nadmiar odpadów domowych wraz ze szkłem i metalami można wywieźć na najbliższe składowisko odpadów. Dzięki tym zmianom znacznie zwiększy się recykling w Rangárþing. Zawartość pojemników trafia do miejsca segregacji Strönd, skąd jest wysyłana do recyklingu w odpowiednie miejsca. Ważne jest, aby pamiętać, że brudne surowce nie nadają się do recyklingu i nie powinny się znaleźć w szarym pojemniku. Organiczne odpady kuchenne z brązowego pojemnika są używane do tworzenia gleby, tj. powstaje kompost, który jest bardzo dobrym naturalnym nawozem dla gleby, np. jest przydatny do rekultywacji gleby i lasów. Jedynie odpady organiczne mogą być umieszczane w workach organicznych w brązowym pojemniku. Bardzo ważne jest, aby segregować i zmniejszać ilość odpadów, które trafiają na składowiska. Powoduje to zmniejszenie kosztów i oszczędność zasobów z korzyścią dla środowiska i mieszkańców.

Z pozdrowieniami, Pracownicy Sorpstöðvar Rangárvallasýslu

2


Hella

Wysypiskiem odpadów Rangárvallasýsla jest Strönd w Rangárvellir Przyjmowane są wszystkie odpady. Klasyfikacja jest następująca: Odpady grube, metale / żelazo, urządzenia elektryczne, drewno, opony, plastik, szkło, papier, odpady z gospodarstw domowych, odpady zwierzęce, odpady niebezpieczne, akumulatory, folia do pakowania siana, odpady samochodowe, ogrodowe i inne. Na wszystkie pytania dotyczące odpadów w Rangárvallasýsla odpowiada Sorpstöðið Strönd, tel: 487 5157 lub adres mailowy: strond@rang.is.

Gámasvæði Sorpstöðvar

Hvollsvöllur

Godziny otwarcia: Poniedziałek

kl. 14-18

Wtorek

kl. 14-18

Środa

kl. 14-18

Czwartek

lokað

Piątek

kl. 14-18

Sobota

kl. 11-15

Niedziela

lokað

Sorpstöðin Strönd 3


Dbanieogostaðsetning pojemniki i ich lokalizacja Umhirða Umhirða og staðsetning íláta íláta Umhirða og staðsetning íláta Gott er að hafa ína huga að fjarlægð íláta frá götu sé Umhirða og staðsetning íláta Dobrze jesthafa mieć uwadze to, że odległość pojemników Gott er að í huga að fjarlægð íláta frá götu sé

ekki mikil eða valdi sorphirðufólki óþarfa álagi við od drogi powinna być większa niż 20 m. Najlepiej Gott er aðnieeða hafa í huga að fjarlægð íláta fráálagi götuvið sé ekki mikil sorphirðufólki óþarfa hirðu. Best er valdi að hafa ílát sem næst götu ogséí Gott er að hafa í huga að fjarlægð íláta frá götu ekki mikil eða valdi sorphirðufólki óþarfa álagi við jest, aby pojemniki znajdowały się jak najbliżej drogi i były hirðu. Best er að hafa ílát sem næst götu og í tunnuskýlum. ekki mikil sorphirðufólki óþarfagötu álagiogviðí hirðu. Besteða er valdi að hafa ílát sem næst obudowane. tunnuskýlum. hirðu. Best er að hafa ílát sem næst götu og í tunnuskýlum. Að vetri er ætlast til að íbúar moki frá tunnum og tunnuskýlum. Að vetri er Gríðarlega ætlast tilmieszkańcy aðerfitt íbúar ermoki tunnum Zimą oczekuje się, że odśnieżą dojście doogí hálkuverji. að frá draga ílátin Að vetri er Gríðarlega ætlast til aðerfitt íbúar erpowierzchnie. moki frá tunnum ogí hálkuverji. að draga ílátin pojemników i zabezpieczą śliskie Bardzo miklum snjó auktilþess sem moki hálkafrágetur verið Að vetri er ætlast að íbúar tunnum ogí hálkuverji. Gríðarlega erfitt er að draga ílátin miklum snjó þess po sem hálka getur verið ciężko jest pchaćauk pojemnik śniegu a śliska powierzchnia varasöm. hálkuverji. Gríðarlega erfitt er að draga ílátin í miklum snjó auk þess sem hálka getur verið varasöm. może stanowić zagrożenie. miklum snjó auk þess sem hálka getur verið varasöm. varasöm. Yfirfull ílát geta skapað vandræði við losun. Það er Yfirfull ílátvargfugl geta skapað vandræði við losun. Það Przepełniony pojemnik może problem z er hætta á að komist ípowodować úrganginn eða innihald Yfirfull ílát geta skapað vandræði við losun. Það er hætta á að vargfugl komist í úrganginn eða innihald opróżnieniem go. Istnieje pojawienia tunnunnar fjúka niebezpieczeństwo um. Skila við má losun. úrgangi Yfirfull ílátfari getaað skapað vandræði Þaðsem er hætta á að vargfugl komist í úrganginn eða innihald tunnunnar fari að fjúka um. Skila má úrgangi sem się ptaków przy pojemnikach lub wywiania odpadów z ekki rúmast í tunnunum á gáma– eða grenndarsvæði hætta á að fari vargfugl komistgáma– í úrganginn eða innihald tunnunnar að fjúka Skilaeða má úrgangi sem ekki rúmast í tunnunum grenndarsvæði pojemnika. Odpady, któreáum. nie mieszczą się w pojemnikach sveitarfélagsins. tunnunnar fari að fjúka um. Skila má úrgangi sem ekki rúmast í tunnunum á gáma– eða grenndarsvæði sveitarfélagsins. należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów lub na ekki rúmast í tunnunum á gáma– eða grenndarsvæði sveitarfélagsins. składowisko Strönd. á sínum ílátum. Æskilegt er að Íbúar bera ábyrgð sveitarfélagsins. Íbúar bera ábyrgð á sínum er að að hreinsa þau eftir þörfum. Þaðílátum. kemurÆskilegt í veg fyrir Íbúar bera ábyrgð á sínum ílátum. Æskilegt er að hreinsa þau eftir þörfum. Það kemur í veg fyrir óhreinindi safnist fyrir í ílátinu og skapi ólykt.pojemniki Mieszkańcy ponoszą zaí swoje Íbúar bera ábyrgð áodpowiedzialność sínum Æskilegt er að að hreinsa þausafnist eftir þörfum. Þaðílátum. kemur veg fyrir óhreinindi fyrir í ílátinu og skapi ólykt. na odpady. Należy je czyścić w miarę potrzeby. Zapobiega hreinsa þau eftir þörfum. Það kemur í veg fyrir að óhreinindi safnist fyrir í ílátinu og skapi ólykt. to osadzaniu się nieczystości na pojemniku, co powoduje óhreinindi safnist fyrir í ílátinu og skapi ólykt. Vissir þú aðbrzydki meðzapach. því að jarðgera lífrænan eldhúsVissir að næringarefnin með því að jarðgera lífrænan til eldhúsúrgang þú nýtast frá matarleifum uppVissir þú að með því að jarðgera lífrænan eldhúsúrgang nýtast næringarefnin frá matarleifum til uppgræðslu og ræktunar? Vissir að næringarefnin með því að jarðgera lífrænan til eldhúsúrgang nýtast frá matarleifum uppgræðsluþú og ræktunar? úrgang næringarefnin frá matarleifum til uppgræðslu nýtast og ræktunar? græðslu og ræktunar?

4

Árborg 2019 Árborg 2019 Árborg 2019


Segregacja do beczkach Segregacja do niebieskiego pojemnika Niebieski pojemnik jest przeznaczony na papier i karton. Przykład: karton, gazety i czasopisma, kartony po sokach. Ważne jest, aby surowce były usuwane zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w środku informatora, w przeciwnym razie będą one nieodpowiednie do recyklingu i trafią na wysypiska. UWAGA! Zawartością niebieskiego pojemnika nie są śmieci. Wszystkie opakowania należy dokładnie umyć a kartony wypłukać.

Segregacja do zielonego pojemnika Zielony pojemnik jest przeznaczony na plastik. Przykład: Wszystkie opakowania wykonane z twardego lub miękkiego plastiku, np. torby plastikowe, opakowania po środkach czystości, poakowania po serku skyr i folie z tworzyw sztucznych. Ważne jest, aby surowce były usuwane zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w środku informatora, w przeciwnym razie będą one nieodpowiednie do recyklingu i trafią na wysypiska.

Segregacja do brązowego pojemnika Brązowy pojemnik jest przeznaczony na organiczne odpady kuchenne i można do niego wyrzucić wszystkie resztki jedzenia z domu. Przykład: resztki owoców, gotowane resztki mięsa i ryb, chleb, odpad z kawy, wykałaczki i torebki z herbatą. Duże kości nie powinny się znaleźć w brązowym pojemniku, ponieważ ich degradacja jest bardzo powolna. Ważne jest używanie worków organicznych w pojemniku organicznym, ponieważ plastikowe torby nie rozkładają się w ziemi.

Segregacja do szarego pojemnika Do szarego pojemnika wchodzą odpady, które nie mają określonego procesu recyklingu. Przykłady: pieluchy, styropian, opakowania z mieszanych surowców (np. opakowania plastikowe z folią aluminiową, której nie można zdjąć), brudne opakowania, duże kości itp. Szkło i metale należy oddzielać od resztu odpadów i wywozić do składowiska odpadów. 5


Niebieski pojemnik Rodzaj

Co może zawierać

Sposób wyrzucania

Wszyskie kartonowe pudełka o falistych krawędziach, n.p. pudełka po pizzy.

Najlepiej jest poskładać wszystkie kartony, aby zmniejszyć objętość. Wrzucić bezpośrednio do niebieskiego pojemnika, bez opakowania.

Gazety, czasopisma, papier biurowy i inny drukowany papier.

Wrzucić bezpośrednio do niebieskiego pojemnika, bez opakowania.

Kartony i inne opakowania z płaskiego kartonu n.p. kartony po płatkach śniadaniowych, opa­ kowania po jajkach i rolki od papieru toaletowego, ręczników kuchennych.

Usunąć resztki jedzenia i wypłukać kartoniki. Wrzucic bezpośrednio do niebieskiego pojemnika n.p. w kartonie, w którym znajdowało się wiele kartoników.

Karton

Gazety i czasopisma

Płaski karton, kartony

Zielony pojemnik Rodzaj

Árborg 2019

Árborg 2019 Plastikowe opakowania 6

Árborg 2019

Co może zawierać

Sposób wyrzucania

Wszystkie opakowania z miękiego lub twardeko plastiku n.p. reklamówki, pojemniki po środkach czystości, pojemniki po skyr i folia spożywcza.

Usunąć resztki jedzenia i inne materiały. Małe rzeczy wrzucić do zielonego pojemnika w przeźroczystym woreczku. Większe rzeczy wrzucić bezpośrednio do pojemnika.


Brązowy pojemnik Organiczne odpady domowe Do brązowego pojemnika morzna wrzucać m.in. wszystkie resztki jedzienia, rośliny i inne organiczne odpady domowe. Konie­ czne jest włożenie organicznych odpadów do biode­grado­walnych torebek (reklamówki organiczne) zanim włoży się je do pojemnika. Do brązowego pojemnika nie wolno wrzucać dużych kości.

Owoce

Warzywa

Chleb

Ryż i inne ziarna

Odpad z kawy i filtr do kawy

Ser i inne dodatki do kanapek

Ryby

Skorupki od jajek

Torebki z herbatą

Resztki mięsne

Makaron

Kartöflur Árborg 2019

Ścięte kwiaty

Ręczniki kuchenne papierowe

Duże kości zabronione 7


Kalendarz wywozu odpadów 2019 Rangárþing eystra Maj S

M

Þ

Czerwiec

M

F

F

L

1

2

3

4

S

M

Þ

M

F

F

L 1

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

Lipiec S

Sierpień

M

Þ

M

F

F

L

1

2

3

4

5

6

S

M

Þ

M

F

F

L

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

S

M

Þ

M

F

F

L

S

M

Þ

M

F

F

L

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

Wrzesień

Październik

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

29

30

27

28

29

30

31

S

M

Listopad Þ

M

Grudzień F

F

L

S

M

Þ

M

F

F

L

1

2

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31 *Birt með fyrirvara um breytingar.

Gráa tunnan

Rangárþing eystra, bæir vestan Hvolsvallar

Bláa tunnan

Hvolsvöllur

Græna tunnan

Fljótshlíð

Brúna ílátið

Landeyjar Eyjafjöll

8

Waste collection calendars are available at: www


Kalendarz wywozu odpadów 2019 Rangárþing ytra og Ásahreppur Maj S

M

Þ

Czerwiec

M

F

F

L

1

2

3

4

S

M

Þ

M

F

F

L 1

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

Lipiec S

Sierpień

M

Þ

M

F

F

L

1

2

3

4

5

6

S

M

Þ

M

F

F

L

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

S

M

Þ

M

F

F

L

S

M

Þ

M

F

F

L

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

Wrzesień

Październik

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

29

30

27

28

29

30

31

S

M

Listopad Þ

M

Grudzień F

F

L

S

M

Þ

M

F

F

L

1

2

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31 *Birt með fyrirvara um breytingar.

Gráa tunnan

Ásahreppur, Holta- og Landsveit, Áshverfi

Bláa tunnan

Þykkvibær, Vetleifsholtshverfi og Árbæjarvegur

Græna tunnan

Oddavegur, Gunnarsholt og bæir austan Hellu

Brúna ílátið

Hella, Lyngás, Rauðalækur

w.asahreppur.is – www.ry.is – www.hvolsvollur.is

9


Landvegamót

Hella

Grenndarstöðvar Rangárvallarsýslu

Hvolsvöllur

W czterych miejscach w Rangarvallasysla (patrz mapa) znajdują się składowiska dla nadmiaru odpadów domowych przeznaczone głównie dla mieszkańców oraz właścicieli domów letniskowych. Można tam wywieźć ogólne śmieci, karton i plastik. W Hvolsvöllur oraz na Strönd można pozbyć się szerszej gamy odpadów. Składowiska te są reorganizowane i zostaną zmienione w nadchodzących miesiącach. Zmiany zostaną zaprezentowane na stronie Facebook Sorpstöðin, na stronach internetowych gmin w Rangárvallasýsla i w innych miejscach.

10


Dlaczego powinienem segregować odpady i promować recykling? Co dzieje się z nieposortowanymi odpadami? Oczywiście, niesortowane odpady domowe są traktowane jak śmieci. Są one składowane na wysypiskach – gromadzone na jednym dużym stosie śmieci i tam przechowywane. Ograniczenie składowania śmieci na wysypiskach niesie za sobą pozytywne konsekwencje. Obejmują one: Mniej terenów ziemi będzie wykorzystywanych na wysypiska śmieci Mniej toksyn (takich jak ołów i inne metale ciężkie, arsen, PCW i inne) wyciekających z odpadów do skał, środowiska i morza Zmniejszona emisja gazów cieplarnianych z wysypisk Mniej brzydkich zapachów i zanieczyszczeń wizualnych spowodowanych wysypiskami Ponadto można dodać, ze całkowity rozkład śmieci z wysypisk może trwać nawet tysiące lat.

Segregacja odpadów tworzy podstawę do recyklingu a recykling zmniejsza ilość odpadów składowanych na wysypiskach Produkty wykonane z surowców wtórnych są lepsze dla środowiska. Przy ich wytwarzaniu zużywa się mniej wody, mniej energi i ich produkcja powoduje mniej zanieczyszczeń niż w przypadku, gdy produkt nie jest wytwarzany z surowców wtórnych. 11


Stawiamy środowisko na pierwszym miejscu Sorpstöð Rangárvallasýslu Strönd - 851 Hella S: 487 5157 Netfang: strond@rang.is /sorpstodrangarvallasyslu

Profile for Rangarthing ytra Hellu

Segregowanie odpadow i recykling w gminie Rangárvallasýsla  

Segregowanie odpadow i recykling w gminie Rangárvallasýsla  

Profile for rangytra
Advertisement