Page 1


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

IFC COLOR AD

KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ KHI NÓI ĐẾN DIRECTV.

Với những bộ chương trình đủ điều kiện. Những phụ phí và phí thiết bị khác được áp dụng. Tối thiểu lắp đặt 2 phòng khi tham gia chương trình nâng cấp Genie miễn phí.

Life and Style với Thùy Dương, SBTN

Công Thành Show, VHN-TV

Thưởng Thức 8 Đài Truyền Hình Việt Ngữ

19

$

99 tháng

Paris By Night, Vietface TV

Jessie

AC360°

ĐỘC QUYỀN

Cộng thêm bộ chương trình PREFERRED CHOICE

chỉ có $19.99/tháng* cho 12 tháng

Bộ chương trình VietDirect™ Plus Đòi hỏi sự kích hoạt một bộ chương trình căn bản đủ điều kiện

TẤT CẢ CÁC KHUYẾN MÃI CỦA DIRECTV ĐÒI HỎI HỢP ĐỒNG 24 THÁNG**

Các khuyến mãi kết thúc vào ngày 2/1/14. Đòi hỏi thẻ tín dụng (ngoại trừ tại tiểu bang MA & PA). Chỉ dành cho khách hàng mới (và cần hợp đồng thuê mướn). Lệ phí $19.95 Tiến Hành & Gửi Hàng có thể được áp dụng. Thuế trên công lắp ráp có thể được áp dụng. Chương trình, giá biểu và khuyến mãi có thể thay đổi và có thể thay đổi trong một vài thị trường. Một vài khuyến mãi không có trong tất cả các đài và trong một số thị trường.

Chương Trình Giải Trí Việt Ngữ Hấp Dẫn Nhất và Nhiều Đài Truyền Hình Việt Ngữ Độc Quyền Nhất!

1.877.602.3796

*TIỀN HOÀN TRÊN HÓA ĐƠN/CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI: NẾU ĐẾN THỜI KỲ CHẤM DỨT GIÁ KHUYẾN MÃI MÀ KHÁCH HÀNG KHÔNG LIÊN LẠC DIRECTV ĐỂ THAY ĐỔI DỊCH VỤ THÌ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ SẼ TỰ ĐỘNG ĐƯỢC TIẾP TỤC VỚI MỨC GIÁ CỦA CÙNG THỜI ĐIỂM.CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GIỚI HẠN MỘT LẦN CHO MỖI TÀI KHOẢN. Các tên và giá của chương trình hiện nay: PREFERRED CHOICE $43.99/tháng, VietDirect Plus $19.99/ tháng. Lệ phí máy nhận sóng cao hạng $25/tháng. Bộ chương trình PREFERRED CHOICE đòi hỏi một dịch vụ quốc tế a la carte đủ điều kiện của WorldDirect. Giá bao gồm $24 tiền hoàn trên hoá đơn cho 12 tháng cho bộ chương trình PREFERRED CHOICE. Để được tiếp tục các quyền lợi của tất cả các khuyến mãi thì tài khoản phải đang hoạt động và trong tình trạng tốt theo quy định duy nhất của DIRECTV mà thôi. **HỢP ĐỒNG 24 THÁNG: NẾU KHÁCH HÀNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN SẼ PHẢI TRẢ $20/THÁNG CHO MỖI THÁNG CÒN LẠI TRÊN HỢP ĐỒNG.Khách hàng phải đặt mua liên tục 24 tháng cho một bộ chương trình căn bản của DIRECTV ($29.99/tháng hoặc hơn) hoặc bất kỳ một dịch vụ quốc tế trọn gói đủ điều kiện nào. Đòi hỏi lệ phí thuê mướn máy nhận sóng cao hạng DVR ($10/tháng). Đòi hỏi lệ phí thuê mướn máy nhận sóng cao hạng HD ($10/tháng). Đòi hỏi lệ phí thuê mướn máy nhận sóng Genie HD DVR, HD DVR và TiVo HD DVR của DIRECTV ($25/tháng). Đòi hỏi lệ phí thuê mướn TiVo HD DVR của DIRECTV ($5/tháng). Nếu khách hàng có 2 máy nhận sóng hoặc một máy nhận sóng và một máy Genie Mini/TV/thiết bị, lệ phí là $6/tháng. Lệ phí $6/tháng cho mỗi máy nhận sóng hay máy Genie Mini/TV/thiết bị thêm sau đó.LỆ PHÍ $150 CHO MỖI MÁY NHẬN SÓNG KHÔNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG. TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ (NGOẠI TRỪ THIẾT BỊ GENIEGO) ĐỀU ĐƯỢC THUÊ MƯỚN NÊN PHẢI ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO DIRECTV KHI KHÁCH HÀNG HỦY HỢP ĐỒNG, NẾU KHÔNG KHÁCH HÀNG SẼ BỊ TÍNH THÊM LỆ PHÍ THIẾT BỊ. Xin quý vị vào trang nhà directv.com/legal hoặc liên lạc chúng tôi tại 1-800-DIRECTV để biết thêm chi tiết. ^CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP GENIE HD DVR: Bao gồm khoản tiền hoàn liền cho một máy Genie HD DVR và được đến 3 máy Genie Mini (Ngoại trừ mẫu C41W) với sự kích hoạt bộ chương trình ENTERTAINMENT hoặc hơn; bộ chương trình ÓPTIMO MÁS hoặc hơn; hoặc bất kỳ một dịch vụ quốc tế trọn gói đủ điều kiện mà trong đó có bộ chương trình truyền hình PREFERRED CHOICE.Chương trình nâng cấp miễn phí đòi hỏi một máy Genie HD DVR và lệ phí tối thiểu $99 cho một máy Genie Mini được áp dụng cho mỗi phòng. Chức năng thu hình toàn gia Whole-Home HD DVR đòi hỏi một máy Genie HD DVR nối với một máy chính và một máy Genie Mini, máy thu sóng H25 HD hoặc một TV/thiết bị có chức năng RVU trong mỗi phòng thêm. Giới hạn 3 truy cập từ xa cùng lúc cho mỗi máy Genie HD DVR. Xin quý vị ghé vào directv.com/genie để có toàn bộ chi tiết.LẮP ĐẶT: Lắp đặt theo tiêu chuẩn thường chỉ được đến 4 phòng. Lắp đặt theo ý riêng tính thêm. ^^CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU: Giới hạn 10 lần giới thiệu trong khoảng 12 tháng liền. Quý vị phải cung cấp cho những khách hàng mới số tài khoản DIRECTV của quý vị. Những khách hàng được giới thiệu phải đăng ký dịch vụ và thiết bị qua số điện thoại 1.855.366.4388 và nhớ nhắc qua số tài khoản DIRECTV của quý vị tại thời điểm đặt hàng. Những khách hàng được giới thiệu phải mướn một hệ thống và kích hoạt bộ chương trình ENTERTAINMENT ($54.99/tháng) hoặc hơn, ÓPTIMO MÁS ($48.99/tháng) hoặc hơn, hoặc một dịch vụ quốc tế trọn gói đủ điều kiện mà trong đó có bộ chương trình truyền hình PREFERRED CHOICE ($43.99/tháng), trong vòng 30 ngày theo hợp đồng tại thời điểm kích hoạt.Quý vị và khách hàng được giới thiệu sẽ nhận được 10 lần tiền hoàn (không được trả lại/không được sang nhượng) trong 10 hoá đơn của DIRECTV, mỗi lần $10, tổng cộng là $100. Số tiền hoàn lại sẽ hiện trên hóa đơn khoảng 6 đến 8 tuần sau khi kích hoạt. Việc xác định tính hợp lệ của chương trình và đủ điều kiện của việc giới thiệu cùng với những ngoại lệ khác là theo quy định duy nhất của DIRECTV. DIRECTV được quyền xác định và điều chỉnh khoản tiền thưởng bất cứ lúc nào trước hoặc sau khi đăng và thâu trở lại. Có thể không được kết hợp với những khuyến mãi khác của DIRECTV. Bất cứ khoản tiền còn lại sẽ được mang qua hóa đơn tháng tới cho đến khi thanh toán hết. Chương trình khuyến mãi không được chuyển nhượng hoặc đổi lại thành tiền mặt. Để nhận được khoản tiền hoàn, tài khoản phải đang hoạt động và trong tình trạng tốt theo quy định duy nhất của DIRECTV. DIRECTV được quyền sửa đổi, ngưng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Xin ghé vào save100.directv.com để có thêm thông tin. Chương trình truyền hình và thiết bị được cung cấp riêng biệt. Việc thuê mướn đòi hỏi các điều khoản trên hợp đồng trong vòng 24 tháng liên tiếp. Những chương trình nâng cấp máy nhận sóng cao hạng hiện đang có và phải trả lệ phí. Chương trình, giá biểu, các điều khoản và các điều kiện có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Đây là giá tư gia và chưa bao gồm thuế. Biên lai dành cho chương trình phát hình của DIRECTV lệ thuộc vào giao kèo giữa DIRECTV và Khách hàng; bản sao được cung cấp tại directv.com/legal và kèm trong hóa đơn đầu tiên. ©2013 DIRECTV. DIRECTV và nhãn hiệu Cyclone Design, PREFERRED CHOICE và tất cả các dấu hiệu của WorldDirect là thương hiệu của DIRECTV, LLC. Tất cả các thương hiệu và dấu hiệu dịch vụ khác là sở hữu của các chủ nhân tương ứng.

Q4_VIET_Corp_RangDong_GA_7x9.5.indd 1

10/24/13 12:41 PM


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

COLOR AD

1


2

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

COLOR AD

3


4

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

COLOR AD

5


6

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

1


2

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


3

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

MUÏC LUÏC 06

Thö Toøa Soaïn - Song An Chaâu

07

Baàu Cöû Nghò Vieân - Haèng Traàn thaéng cöû - Raïng Ñoâng

10

Thôøi Söï VN- Nguy cô - Vuõ Thaïch

14

TS Hoa Kyø - ÖÙng cöû vieân Christie - Nguyeãn vaên Khanh

36

Coäng Ñoàng - Ngöôøi ñaùnh baïi Hoaøng Duy Huøng - Traàn Ñoâng Ñöùc

54

Lòch Söû - Vieát veà baø Ngoâ Ñình Nhu - Huyønh Quoác Bình

60

Nhaø Cöûa - Mua baùn nhaø trong muøa Ñoâng - Nguyeân Ngoïc

62

Phong Thuyû - Ngöôøi tuoåi Thìn - Nguyeãn Só Trieäu

64

Luaät HK - Roái nhö töông - Nguyeãn Xuaân Nghóa

68

Y Hoïc - Huùt môõ buïng - BS Nguyeãn YÙ Ñöùc

72

Cha Meï & Con - Khi baïn laøm chaøng noåi ñieân - Bích Nga

104

Vaên Ngheä - Loäc Vaøng - Trieäu Vöông

108

Phuï Nöõ - Tuoåi 40 - Chaâu Nguyeãn

120

Chuyeän Hoa Kyø - 100 oáng nöôùc veà Los - Thaûo Nguyeân

126

Vui Cöôøi - RÑ Söu taàm

128

Du Lòch - AÙ chaâu laø nhaø 2 - Huyeàn Chip

134

Truyeàn Thoâng - VieTop ra maét - Phöông Anh - Döông Huyønh

142

TG Ñoù Ñaây - Giaùo phaùi khoûa thaân - Thaûo Nguyeân

144

Beáp Nhaø Ta Naáu - Baép Non Xaøo Möïc - Dì Hai Hueä

146

Truyeän Ngaén - Ruoät thòt tình thaâm - Song Nhi

154

Truyeän Phoùng Taùc - Giai nhaân vaø Ñaïi ñeá - Huyønh Dung

162

Truyeän Nhieàu kyø - Ñoaøn vuõ khoûa thaân - Ngöôøi Thöù Taùm

172

Vaên Hoïc - Ñinh Phuïng Tieán & aùm aûnh chieán tranh - Du Töû Leâ

182

Truyeän Nam Boä - Ngoïn coû gioù ñuøa - Hoà Bieåu Chaùnh

206

Tröôùc Thôøi Cuoäc - Ñaùnh maát töông lai - Chaâu Xuaân Phöôùc

212

Suy Nghó - Baùc só, ñaøn baøn... - Cao Anh Hôïp

220

Chuyeän Laï Ñoù Ñaây – Raïng Ñoâng Söu Taàm

226

Taâm tình qua caùnh thö - Thanh Lan Phuï Traùch

236

Loái Soáng - Töôïng vaøo Chuøa - Phöông Khanh

248

Töû Vi – Phöông Ñieàn Nguyeân THÔ - 114 -115, 180 Raèng thoâi - Minh Leâ Sôn Öôùc Mô Ñôøi Toâi - Chuùc Anh Lôøi Rao Cuûa Quyû - Phan Dinh Nieàm Ñau Cho Queâ Höông - Nguyeãn Vaïn Thaéng Ngaãm Suy - Hoaøi Höông Giang Moãi Ngaøy Ñang Tôùi - Traàn Vaán Leä Ñi Tìm Daãu Cuoái Trôøi AÙo Me Phôi Bôû Giaäu - Traàn Vaán Leä

THÖ TÖØ, BAØI VÔÛ, CHI PHIEÁU XIN GÔÛI VEÀ RANGDONG MAGAZINE P.O. BOX 931660, NORCROSS, GA 30003 Quyù vò caàn Rao Vaët, xin goïi soá: 678-360-2840 Quyù vò caàn quaûng caùo Thöông Vuï, xin goïi soá:404-704-6599


4

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Danh Muïc Quaûng Caùo - Advertisers Index BAÙC SÓ ÑOÂNG Y Baùc só Ñoâng Y Laâm Tuaán.........................46 Baùc só Ñoâng Y Leâ Bình...........................241 BAÙC SÓ Y KHOA & GIAÛI PHAÅU THAÅM MYÕ Baùc Só Nguyeãn Huy Ñaïo.........................44 BS Y.H. Parikh (Nhi Khoa).......................42 Drews Family Medicine Norcross.............65 Baùc Só Nguyeãn Vaên Khöông...................219 Better Health Medical Group ...................95 BAÙC SÓ NHAÕN KHOA BS Nhaûn Khoa Yin-Lok Lai ......................39 Italy Optical ..............................................24 Eye Best Optical ......................................83 Wang Eye Center.....................................19 Next Day Optical ......................................37 Baùc Só NHA KHOA N.S Vinh P. Huyønh (Nieàn Raêng)...Maøu / 102 Nha só Yi- Tsu Cheng ..........................Maøu Nha só Chi Huyønh (T. Taâm Nha Khoa)......93 Nha Só Tuyeàn Phaïm.................................30 Nha Só Phaïm Laân.....................................85 Nha só Phöôïng Phaïm...............................45 Nha Só Leâ Minh Thieän.......................51, N/A Nha Só Tiffany Thanh Dang......................44 Nha Só Henry Haø Nguyeãn.......................124 AT Dental (Nha Só Nguyeãn Anh Tuù)......Maøu BS CHÆNH HÌNH - THUOÁC TAÂY BS Phillip Long Dang................................48 Baùc Só Nguyeãn Khoa Bình........................97 Baùc só Robert J. Zarach .........................225 Dr. Phillip Em ........................................Maøu Georgia Gwinnett Clinic ...........................43 Nhaø Thuoác VN + Pharmacy.....................13 Nhaø thuoác Taây Wai-Kiu Famcare...........169 VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ VPLS Orlando Firm................................Maøu LS Gilbert Taylor (Frankie Van).................... ........................................ Maøu (1), 112, 230 VP Luaät Sö Suarino (Jenny Nguyeãn).....246 Luaät Sö Tieân Nguyeãn...............................84 Nöõ Luaät Sö Nguyeãn Thanh Tuyeàn............61 VPLS Palazzola Law (Hieäp Ng.)....102/ Maøu Luaät Sö Keith D. Leshine ( Coâ Ngoïc).........8 Luaät Sö Minh...........................................88 Luaät Sö Tröông Minh Cöôøng....................28 Luaät Sö Stuart Barasch............................77 Luaät Sö Hoaøng Nguyeãn..........................101

Luaät Sö Alexsandra Bronsted.................155 VPLS Koo & Sobotta (LS Thaûo)...............11 Dòch Vuï Phaùp Lyù....................................179 LS Marc Ellis............................................49 KHAI THUEÁ - KEÁ TOAÙN Hieàn Tröông CPA (Khai Thueá.)................90 Minh Haûi Khai Thueá..................................63 H&T Khai Thueá Keá Toaùn..........................29 Cöôøng Khai Thueá...................................185 Hieáu Leâ Khai Thueá.................................155 Bens Tax Khai Thueá.............................. 124 Phöông Uyeân Service ............................147 Trung Taâm Dòch Vuï SOS .......................117 Vaên Phoøng Dòch Vuï - Jenny Chaâu . Maøu (2) Saøi Goøn Dòch Vuï Di Truù..........................177 TC Financial - Khai Thueá ...................... 229 NAT dòch vuï............................................189 ABC Khai Thueá & Travel (Phuùc)..............49 Infinity Tax (Nguyeãn Ñaïi)..........................71 Khai Thueá - Jenny Chaâu.................. Maøu (2) Di Truù Blue Sky......................................179 Tax & Financial (Linh Nguyen)...............219 VEÙ MAÙY BAY & CHUYEÅN TIEÀN Minh Haûi Chuyeån Tieàn .............................63 Minh Haûi Travel & Di Truù..........................63 Saøi Goøn Travel ......................................177 Coâng Ty Du Lòch NAT............................189 Phuong Uyen Veù Maùy Bay.....................147 Tuù Uyeân Chuyeån Tieàn..............................81 ABC Travel (Phuùc)...................................49 Blue Sky Travel..................................... 171 ABC Chuyeån Tieàn....................................57 Vy Travel....................................... Maøu (17) LD Travel............................................... 175 COÂNG TY BAÛO HIEÅM Farmers Insurance (Kim Huynh)...........Maø u Chaâu’s Insurance...................................245 Baûo Hieåm Söùc Khoûe (Huyønh Bình)........143 Cao Anthony Baûo Hieåm............................29 All Top (Andrew Tieán Voõ).........................41 Minh Haûi Baûo Hieåm..................................63 AllState Insurance (Ben) .......................124 Infinity Insurance Groups (Nguyeãn Ñaïi)...71 AllState Insurance (Viet Tran)................161 Nationwide Insurance...............................47 InsuredNow (John Dang)........................118 COÂNG TY TAØI TRÔÏ - BANK Chaâu’s Insurance Agency......................244 Home Point Mortgage...............................89 NewPoint Mortgage (Trinh Lö)...............181

Minh Haûi Mortgage...................................63 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) TC Mortgage...........................................229 Roundleaf (Tö vaán taøi chaùnh) ....................9 American 1st Mortgage.........................Maøu Trung Taâm Xoùa Nôï Lincoln ...................221 COÂNG TY MUA BAÙN NHAØ ÑAÁT Don & Associates (Duõng Huyønh).............21 Kim Tran Le Realty ..................................26 Virtual Properties Realty (Vuõ Nguyeãn).... 35 Doanh Leâ (Mua Baùn Nhaø Ñaát)................173 TC Realty (Chung Nguyeãn)................... 229 Yeán Phan Realty................................... 153 Diamond Realty .......................................86 Quyeân Huyønh Real Estate .......................22 Thieân AÂn Realty......................................161 Coâng Ty Quaûn Lyù (thueâ) Nhaø ................135 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) America Realty (Tommy Nguyeãn). Maøu (17) XAÂY CAÁT - SÖÛA CHÖÕA - THIEÁT TRÍ ÑIEÄN - SÖÛA CHÖÕA MAÙY LAÏNH Angee Architect & Construction................87 Control Indoor Air (Haøo Air Co.).............151 LuLu Phuïc Vuï Xòt Moái Moït.......................67 Saigon Electrics....................................... n/a Delux plumbing & Piping (Chuùc)............113 H&C Roofing ..........................................181 Unique Kitchen, Flooring, Bath ................79 H&H Heating & Air..................................173 B&H Construction...................................116 No.1 Carpet .............................................91 Ñinh Maùy laïnh-Maùy Noùng.........................75 Taùm Giaët Thaûm......................................135 BT Construction........................................98 Dream Granite & Cabinet Co..................123 TNT Construction...................................161 H&N Construction...................................131 Ñöùc Söûa maùy laïnh & ñieän........................67 Duc’s Flooring.........................................129 Thomas Heating & Air .............................94 Tri & Henry AC/Heating .........................100 Nghóa Traàn Heating & Care......................76 AAA Construction & Roofing....................53 Unique Heating & Air ...............................79

CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 190 Hoaëc goïi: 678-360-2840


5

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

DANH MUÏC QUAÛNG CAÙO - ADVERTISERS INDEX MUA - BAÙN - SÔN - SÖÛA XE THAY & DAÙN KIEÁNG XE V.T Auto LLC .........................................227 Auto Gallery (Ñaëng Q. Vuõ) ....................125 Ba’s Body Shop .......................................82 Bui’s Auto Repair .....................................34 Lam’s Auto Body Shop ............................99 Tire Star Car Care ...................................75 Capital Auto Glass Thay Kieáng Xe ..........83 Khieâm Body Shop ..................................163 Freedom Auto Sale & Services .............121 VHN Collision ..........................................52 DANZ Auto Repair .................................179 World Toyota (Huøng Nguyeãn) .................40 Atlanta Toyota .......................................165 United Atl Auto Sales .............................213 - SAÙCH BAÙO - BAÊNG NHAÏC - GIFT - ELECTRONICS - ÑIEÄN THOAÏI - CREDIT CARD Sat OK (Hieån) ........................................N/A Phöông Uyeân Ñieän Thoaïi ......................147 AT&T Wireless (Atlanta Mobility) ...........109 Harry Satellite (Caûnh) ..............................78 LD Electronics ......................................175 Directv ..................................................Maøu Beau Rivage .........................................Maøu Gold Strike ............................................Maøu Harrah’s Cherokee ................................N/A Theá Giôùi AÂm Nhaïc .......................Maøu (231) V247 ....................................................Maøu Ngöôøi Ñeïp Gift shop ...............................23 Mai Phöông Music & Gift ............Maøu (217) MAC-USA (Credit card) .............. Maøu (233) Ñöùc Söûa Computer ..................................67 NT Services Atlanta ..................... Maøu (31) - TIEÄM UOÁN - CAÉT TOÙC - MYÕÕ PHAÅM - MYÕ VIEÄN Hair Capital ............................................243 Tieäm toùc Myõ Dung ..................................20 Brenda’s Hair & Nails ..............................87 Vuõ Hair Salon ........................................127 Sleek Looks Beauty Salon .......................34 Hoang Nhung Cosmestic .......................187 Oanh Hair Salon ....................................239 2050 Beauty & Cosmestic .....................167 Kim Phung Spa & Salon ......209, Maøu (217) - NHAØ HAØNG - TIEÄM PHÔÛ Vieãn Höông Restaurant .......237, Maøu (218) Mini Hot Pot ...........................................141 Yany Express Nhaø Haøng Vieät Nam .......119 Phôû Baéc .................................................223

Canton House .......................................133 Sai Gon Cafe ..............................Maøu (247) Nam Phöông Restaurant .........................33 I Luv Phôû 1 ............................................108 Thanh Thanh Restaurant .......................121 Phôû 24 ..................................................145 Cheø Vaïn Lôïi ...........................................94 Happy Valley Restaurant .............. Maøu (31) I Luv Phôû ..............................................Maøu - TIEÄM BOÂNG HOA - CAFE - BAÙNH CÖÔÙI - BAÙNH MÌ, BAÙNH NGOÏT - BI DA - TIEÄM RÖÔÏU Huy Sandwich .......................................209 Tieäm Baùnh Hoàng Koâng ..........................103 Chinh Traàn Baùnh Cöôùi...........................215 Ann’s Flower - Gifts & Baùnh Cöôùi ..........153 Baùnh Mì & Cafeù ....................................131 Fusion Sport Bar...................................Maøu Gallery Events .........................................59 - TIEÄM VAØNG, HOÄT XOAØN - QUAÀN AÙO - QUAY PHIM - CHUÏP AÛNH - MAØN CÖÛA Minh Ngoïc Jewelry ................................110 Tieäm Vaøng Hoàng Ñöùc ............... Maøu (248) Kim Anh Maøn Cöûa ...................................22 Elite Design Blinds & Shutters ...............149 E & V Bridal Photographer ....................116 Hoaøng Nam Video .................................221 Hoaø Bình Photo & Video ..........................77 Nhieáp aûnh Minh Ñoaøn............................223 Taipei Photo ...........................................91 Apple Studio Photo & Video ..................113 Anh Kiem Photo.....................................215 Binh Minh Photo ...................................123 Cty Maøn Cöûa, Maøn Saùo ...........................53 Max Photo .............................................105 Myõ Alteration & Repair .........................100 - STORE FIXTURES - FURNITURE - DUÏNG CUÏ NHAØ HAØNG Tongnanfa Restaurant Supply .................82 Furniture Mall..................................92, Maøu HM Restaurant Equipment ....................157 Phuc Loc Tho - Gift shop .............. Maøu (18) Luben Furniture ............................ Maøu (18) - NAIL & TOÙC SUPPLY TDI Nail Supply........................................ 50 Salon & Spa Supply..............................Maøu 1866 Nippers - keàm nails.........................86 Starlight Nail Supply ................................55 Global Salon Depot...............................Maøu

- TRÖÔØNG CHUYEÂN NGHIEÄP Atlanta Beauty Academy .......................107 Voõ Ñöôøng Quang Trung ........................149 Tröôøng Vieät Ngöõ AÙnh Ban Mai .............183 SKA Tröôøng Hoïc Myõ Thuaät ...................151 Lôùp Nhaïc Do Re Mi ........................96, 118 Daân Höôùng Daãn Vieát Vaên......................215 - CHÔÏ THÖÏC PHAÅM AÙ-ÑOÂNG Trinh Groceries ......................................145 Hong Kong Supermarket ............ Maøu (232) - THUOÁC BAÉC - CHAÂM CÖÙU - BOÙI TOAÙN Thuoác Baéc Phöôùc Nhôn Ñöôøng...............46 T.N. America Herbs (BS Thomas Voõ) ...235 LD StarHealth ........................................175 Phong Thuûy (Master Raymond) ..............47 Thaày Baûy - Thieân Quyù Nhaân .................N/A Livercon 2 ..............................................137 Beauty Plus ...........................................139 Thaàn Döôïc Gia Truyeàn ...........................80 Ñoâng Y döôïc Phoøng .............................241 Thuoác Baéc Thaày Ba Caàu Boâng................27 - BAÛNG HIEÄU - AÁN LOAÙT - WEB Royal Neon Signs ..................................227 All Sign ..................................................135 Any Printing .............................................57 X-Signs ..................................................163 Hello Sign & Awning (Hoaøng Duõng) ......111 BC Designs........................................... 225 - LINH TINH Lee Funeral Home ...................................69 Thö Môøi Nieäm Vaõng Sanh .....................211 Caâu laïc boä Khai Trí ..................................99 Ban Nhaïc Hoa Ñaêng ..............................96 Ban Nhaïc Tieán Duõng ............................173 Ban Nhaïc Gypsy Heart .........................179 I luv Bowling .........................................Maøu Tieäm Caàm Ñoà - Hong Hai ............. Maøu (15) Space For Rent .....................................239 Lake City MarketPlace (Lease) ............Maøu Viet Cargo..............................................107 Fashion Show ..........................................92 Caây Muøa Xuaân ....................................... 25 Thö môøi Hoäi Thaùnh Baùp Tít .....................51 Ca Nhaïc Muøa Thu ...................... Maøu (218)


6

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Obamacare coù ich lôiï gì cho ngöôiø dan â thuï höôn û g? uyù ñoäc giaû thaân meán, Trong maáy thaùng qua töø ngaøy chuông trình caûi caùch y teá veà baûo hieåm söùc khoûe cho toaøn daân Hoa Kyø ñöôïc goïi vaén taéc laø Obamacare do chaùnh quyeàn TT. Obama ban haønh ñaõ laøm dö luaän toaøn daân nöôùc Myõ xoân xao, lo laéng khoâng bieát chöông trình caûi toå y teá naøy coù ích lôïi gì cho ngöôøi daân thuï höôûng hay khoâng? Nhaèm muïc ñích thoâng tin cho ñoäc giaû ñoàng höông bieát chöông trình naøy aûnh höôûng theá naøo cho ngöôøi Vieät Nam chuùng ta noùi rieâng vaø toaøn daân soáng treân ñaát nöôùc Hoa Kyø naøy noùi chung, coù ích lôïi theá naøo veà söùc khoûe, ñôøi soáng. Chuùng toâi xin gôûi ñeán quyù ñoäc giaû ñeå bieát nhöõng ñieàu toùm löôïc chuùng toâi caäp nhaät theo thoâng tin cuûa giôùi truyeàn thoâng baùo chí ñeå ñoàng höông bieát nhöõng ñieåm caàn thieát veà chöông trình naøy. Thaät ra, chöông trình naøy cuõng khoâng môùi meû gì maø töø thôøi TT. Nixon ñeán thôøi Toång Thoáng Bill Clinton, ngay nhöõng naêm ñaàu nhaäm chöùc trong thaäp kyû 1990, ñaõ ñem vaán ñeà naøy ñöa ra ñeå Quoác hoäi löôõng vieän bieåu quyeát nhöng thaát baïi. Cho ñeán khi nhieäm kyø thöù hai, TT. Obama môùi thöïc hieän ñöôïc vieäc naøy cuõng phaûi qua nhieàu nhieâu kheâ, traày traät vôùi ñaûng ñoái laäp Coäng Hoøa khoâng ñoàng quan ñieåm hay noùi traéng ra laø choáng ñoái vì quyeàn lôïi. Vieäc caûi caùch y teá cuûa TT.Obama laø moät cuoäc caûi caùch maø chính TT.Obama ñaõ goïi laø ñeå thöïc hieän hai muïc tieâu chính laø: 1)- Cung caáp baûo hieåm söùc khoûe cho toaøn daân, baát keå giaøu ngheøo, treû giaø vaø tình traïng söùc khoûe cuûa ngöôøi ñang coù bònh vaø 2)- Giuùp giaûm chi phí quaù cao cuûa ngaønh y teá Hoa Kyø hieän thôøi. Caû hai muïc tieâu chính maø TT.Obama ñeà ra ñeàu laø nhöõng nhu caàu troïng yeáu maø khoâng ai khoâng ñoàng yù. Baát keå nhöõng ngöôøi giaøu hay ngheøo, ñaûng Daân Chuû hay Coäng Hoøa ai cuõng ñeàu ñoàng yù baûo hieåm cho toaøn daân, nhaát laø nhöõng ngöôøi coù beänh laø moät ñieàu caàn thieát vì lyù do nhaân ñaïo cuõng nhö vì nhu caàu kinh teá hieän thôøi cuûa ñaát nöôùc. Tuy nhieân, chuùng ta ñi saâu vaøo vaán ñeà thöïc söï môùi thaáy maët traùi cuûa noù. Baøn daân thieân haï soáng ôû ñaát nöôùc Hoa Kyø naøy ñeàu coù nhaän xeùt laø ñaûng Daân Chuû lo cho ngöôøi ngheøo, ñaûng Coäng Hoøa lo cho ngöôøi giaøu. Thaät söï ai ñau, bònh gì cuõng cheát caû, khoâng phaân bieät giaøu ngheøo. Nhìn vaøo nhöõng muïc tieâu cuûa TT. Obama, ta thaáy ngay Obamacare khoâng phaûi ñöa ra ñeå phuïc vuï “ngöôøi ngheøo”. Khoâng phaûi ngöôøi ngheøo môùi coù bònh naëng bò caùc haõng baûo hieåm töø choái maø ña soá nhöõng ngöôøi coù baûo hieåm y teá cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi ngheøo nhaát, vì nhöõng ngöôøi ngheøo nhaát ñaõ coù Medicaid trôï caáp. Toùm laïi, toâi xin ñi vaøo vaán ñeà troïng yeáu laø ñeà caäp ñeán chuyeän Obamacare coù lôïi vaø coù haïi cho ai? a/- Ñoái vôùi ngöôøi giaøu, “ñaïi gia”, trieäu phuù, tyû phuù: chöông trình Obamacare khoâng coù moät chuùt gì aûnh höôûng ñeán hoï veà vaán ñeà y teá, baát keå chuyeän gì xaûy ra hoï cuõng ñuû tieàn mua baûo hieåm y teá toát nhaát, khaùm baùc só gioûi nhaát, naèm bònh vieän toái taân vaø thuoác men toát nhaát. b/- Ñoái vôùi ngöôøi ngheøo “rôùt moàng tôi”, nhöõng ngöôøi ñang beänh vaø phaàn lôùn daân tî naïn nhö thaønh phaàn HO chuùng ta, hay nhöõng thaønh phaàn coù lôïi töùc thaáp döôùi $12.000 ñoâ-la/naêm, ñaõ ñöôïc höôûng trôï caáp qua chöông trình Medicaid thì Obamacare khoâng aûnh höôûng gì ñeán hoï, ít ra trong nhaát thôøi, chöa coù gì thay ñoåi. c/- Ñoái vôùi thaønh phaàn trung löu ñi laøm maø khoâng ñöôïc coâng ty cung caáp baûo hieåm, coù lôïi töùc treân $33.000 ñoâ-la/naêm, nhöng döôùi $94.000 ñoâ-la/naêm cho moät gia ñình 4 ngöôøi thì hoï ñöôïc trôï caáp phaàn naøo tieàn baûo hieåm. Hoï laø khoái ngöôùi thöù ba thöïc söï coù lôïi vôùi Obamacare, sau nhöõng ngöôøi ñang coù beänh vaø ngöôøi ngheøo. d/- Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi thu nhaäp khaù, 4 ngöôøi trong gia ñình coù lôïi töùc treân $94.000 ñoâ-la/naêm seõ laø naïn nhaân lôùn nhaát cuûa Obamacare.Tieàn ñoùng baûo phí,tieàn traû tröôùc seõ taêng, coù theå thueá cuõng taêng ñeå taøi trôï cho Obamacare. Chöa keå ñeán chuyeän khaùc nhö maát baûo hieåm coâng ty, vieäc laøm ñoåi qua baùn thôøi, ñoåi bònh vieän, ñoåi baùc só trò bònh. e/- Ñoái vôùi thaønh phaàn treû, laø khoái “naïn nhaân” cuûa Obamacare, vì chöông trình Obamacare tieâu toán raát nhieàu tieàn cho nhöõng ngöôøi ñang bò bònh khoâng coù baûo hieåm y teá, nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi caøng ngaøy caøng nhieàu. Vì theá Obamacare raát caàn giôùi treû ñoùng goùp tieàn baûo phí, nhöng khoâng toán keùm vì ít beänh hoaïn. Luaät baét buoäc taát caû phaûi mua baûo hieåm, neáu khoâng seõ bò phaït. Vaäy thì thöïc söï eùp buoäc giôùi treû phaûi mua baûo hieåm ñeå coù lôïi cho Obamacre. Do ñoù, giôùi treû laø giôùi taøi trôï baûo hieåm y teá cho giôùi cao nieân vaø nhöõng ngöôøi ñang coù beänh, thay theá cho nhaø nöôùc, theâm moät lôïi ñieåm cho nhaø nöôùc... Cuoái thö, chuùng toâi kính chuùc quyù ñoäc giaû vaø quyù quyeán ñöôïc an vui, haïnh phuùc vaø ñöôïc moïi ñieàu toát ñeïp nhaát trong cuoäc soáng. TM. Chuû Nhieäm vaø BBT Phuï taù Chuû buùt SONG AN CHAÂU


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

BaÀU CÖû nghÒ VIEÂn

ª RAïNG ÑOâNG

7

Haèng Traàn thaéng cöû Nghò Vieân hoäi ñoàng TP Morrow

M

oät söï khôûi ñaàu môùi” Haèng Traàn ñaõ chia seõ, sau khi ñöôïc coâng boá thaéng cuoäc. ÖÙng cöû vieân Nghò vieân Hoäi ñoàng thaønh phoá Morrow, Haèng Traàn vöøa môùi thaéng cöû trong cuoäc baàu cöû hoâm thöù Ba, 5 thaùng 11 vöøa qua. Vôùi soá phieáu 352 phieáu vöôït qua ñoái chuû chính laø oâng Jeff Detar 186 phieáu baàu. Coâ trôû thaønh nghò vieân Vieät Nam ñaàu tieân taïi thaønh phoá Morrow. Morrow laø moät thaønh phoá nhoû, phiaù Nam Atlanta, vôùi khoaûng 12 daân cö, trong ñoù ngöôøi Vieät Nam chieám khoaûng 10-12%. Morrow City vôùi 4 nghò vieân vaø moät thò tröôûng, kyø baàu cöû hoâm thöù Ba thay theá 2 gheá nghò vieân theo theå thöùc 2 nhoùm vaø choïn ngöôøi cao phieáu nhaát. Cuï theå Haèng Traàn vaø oâng

Jeff Detar thuoäc nhoùm 1, nhoùm 2 goàm coù oâng Chris Mill vaø oâng Randy Anderson, vaø oâng Chris Mill ñaõ thaéng cuoäc. Trong cuoäc ñeám phieáu trong ñeâm thöù Ba, soá phieáu cuûa Haèng, ñaõ nhanh choùng vöôït qua ñaáu thuû chính laø oâng Jeff Detar töø khi kieåm phieáu khieám dieän laø 129 so vôùi 49. Theo anh Vieät Traàn, laø ngöôøi tröôûng ban vaän ñoäng cuûa Haèng Traàn: “Trong cuoäc vaän ñoäng vöøa qua coâ vaø caùc thònh nguyeän vieân, ñaõ ñeán goõ cöûa haàu nhö töøng gia cö ñeå vaän ñoäng vaø thaêm hoûi. Chính vì vaäy soá cöû tri tham gia baàu cöû kyø naøy taêng leân gaàn 1 phaàn 3 so vôùi nhöõng cuoäc baàu cöû trong nhöõng naêm qua, keå caû nhöõng cuoäc baàu cöû toång thoáng.” Cuoäc kieåm phieáu keùo daøi gaàn 4 tieáng, Chò Ñaëng thò Kim Haïnh, chuû tòch CÑVN taïi Ga luoân saùt caùnh vôùi Haèng Traàn vaø anh em trong ban vaän ñoäng trong thôøi gian ñeám phieáu haøo höùng treân, ñeán 10:30 pm, Thö kyù cuûa thaønh phoá ñaõ thoâng baùo keát quûa treân. Haèng Traàn ñeán Hoa Kyø, naêm 1992, luùc 6 tuoåi, theo dieän HO. Vaø gia ñình ñònh cö taïi tieåu bang Georgia töø ñoù ñeán nay. Coâ coù baèng thaïc só hoaù hoïc taïi tröôøng Georgia State University, Hieän ñang laøm vieäc taïi CDC, Cô quan kieåm dòch Hoa Kyø. Coâ coù gia ñình vaø moät con trai.ª


8

SOÁ 315

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434TAÏ°PNOV 20,NG2013 CHÍ RAÏ ÑOÂNG

DEC 05, 2008

www.leshinelawllc.com

Phuïc Vuï Quyù Ñoàng Höông Vieät Nam Hôn 10 Naêm Qua

Vaên Phoøng LS Leshine ñaõ giuùp ñem veà haøng trieäu dollars boài thöôøng thöông tích cho thaân chuû.

11


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

9


10

THÔØI SÖÏ VIEÄT NAM

C

aâu phaùn cuûa Toång bí thö Nguyeãn Phuù Troïng vôùi haøng nguõ ñaûng vieân ôû cuoái Hoäi nghò Trung öông Ñaûng 8, “Döïng nöôùc ñi ñoâi vôùi giöõ nöôùc, giöõ nöôùc töø khi nöôùc chöa nguy”, ñeå laïi trong ñaàu ngöôøi nghe nhieàu caâu hoûi. (Baùc Toång Luù cöù hay laøm theá. Noùi nhöõng caâu nghe laï maø “keâu”, nhöng sau ñoù duø coá gaéng cuõng ít ai hieåu ñöôïc baùc muoán noùi gì.) Tröôùc heát, baùc vaø caùc ñoàng chí cuûa baùc khoâng heà döïng neân ñaát nöôùc naøy neân nöûa caâu ñaàu “döïng nöôùc ÑI ÑOÂI vôùi giöõ nöôùc” baùc ñang muoán noùi vôùi ai? Khoâng leõ baùc ñang nhaén gôûi toå tieân, cha oâng ñaõ khai saùng ra ñaát nöôùc Vieät Nam? Toå tieân ñeàu ñaõ khuaát vaø caùc ngaøi coù caàn lôøi nhaén nhuû cuûa baùc Toång khoâng? Theá laø ngöôøi nghe “boù tay” ngay veà nöûa caâu ñaàu, chæ coøn nöûa caâu sau: “giöõ nöôùc töø khi nöôùc chöa nguy”. Vöøa nghe ñeán ñaây, trong loøng nhieàu ngöôøi Vieät Nam ñaõ baät ngay leân caâu hoûi “nöôùc nguy chöa?” hay “phaûi ñeán theá naøo môùi ñuû goïi laø nguy?” Ngay taïi cöûa phoøng hoïp hoäi nghò Thaønh Ñoâ naêm 1990, chính mieäng uûy vieân Boä Chính trò kieâm Boä tröôûng Ngoaïi giao Nguyeãn Cô Thaïch ñaõ ñau ñôùn thoát leân: “Thôøi kyø Baéc thuoäc môùi ñaõ baét ñaàu”. Lôøi tieân ñoaùn ñaõ thaønh hieän thöïc. Ñeán ngaøy hoâm nay, Baéc Kinh ñaõ laáy nhieàu phaàn ñaát bieân giôùi

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª VUÕ THAÏCH

phía Baéc maø 13 naêm sau laõnh ñaïo ñaûng CSVN vaãn khoâng daùm tieát loä caùc baûn ñoà; laáy moät vuøng bieån roäng lôùn trong vuøng vònh Baéc Boä; chieám vónh vieãn quaàn ñaûo Hoaøng Sa; chieám nhieàu ñaûo thuoäc quaàn ñaûo Tröôøng Sa; bieán nhieàu vuøng bieån xöa nay cuûa Vieät Nam thaønh “vuøng tranh chaáp” roài thaønh “vuøng khai thaùc chung”; chieám gaàn troïn bieån Ñoâng laøm laõnh haûi cuûa Taøu vaø thaúng tay baén, gieát, cöôùp, ñaùnh, ñaâm ñaém thuyeàn ngö daân Vieät; môû haøng traêm khu bieät laäp doïc theo bieân giôùi, treân noùc nhaø Ñoâng Döông, vaø giöõa caùc tænh thaønh; môû saün nhieàu con ñöôøng lôùn xuyeân bieân giôùi, noái keát caùc khu bieät laäp baèng xe taûi vaän chuyeån “haøng hoùa kín” ngaøy ñeâm; ... Ñoái vôùi ñaïi khoái daân toäc Vieät thì tình hình ñaõ nguy laém roài! Nhöng rieâng baùc Toång Luù thì ngay caû khi ñang ngoài gheá Chuû tòch Quoác hoäi, giöõa luùc haûi quaân Taøu baén gieát haøng loaït ngö daân Vieät, baùc vaãn khaúng ñònh: “Tình hình Bieån Ñoâng khoâng coù gì môùi” vaø caám ñöa chuyeän ñoù vaøo nghò trình. Vaø ñeán giôø phuùt naøy baùc vaãn baûo: “nöôùc chöa nguy”. Baùc khoâng chæ noùi baèng lôøi maø coøn coù haønh ñoäng cuï theå, töø vieäc kyù keát cho môû theâm caùc khu bieät laäp, cho xaây theâm Vieän Khoång Töû, cho caùc haõng xöôûng Taøu truùng theâm nöõa vaø haàu heát caùc hôïp ñoàng xaây döïng lôùn treân

ñaát Vieät ñeå hoï laïi coù lyù côù môû theâm caùc khu “coâng nhaân” môùi. (Trong luùc lao ñoäng Vieät vaãn long ñong xin vieäc ôû nöôùc ngoaøi). Toùm taét laø baùc Toång raát an nhaøn töï taïi vôùi tình hình “nöôùc chöa nguy”. Vaø caùch “giöõ nöôùc töø khi nöôùc chöa nguy” cuûa baùc Toång laø môøi theâm Baéc Kinh vaøo ñaát Vieät, môøi naém theâm caùc laõnh vöïc maø hoï coøn chöa naém chaët laém. Nhöng neáu vôùi taâm traïng nhö theá thì baùc Toång ñaët thaønh vaán ñeà vaø Ban Tuyeân Giaùo chæ thò cho baùo ñaøi ñaêng lôøi baùc veà “nguy” ñeå laøm gì? Ngaãm nghó maõi vaø ñaët mình vaøo boái caûnh baùc Toång ñang nhaén nhuû ñaûng vieân caáp cao ôû cuoái Hoäi nghò Trung öông ñaûng, ngöôøi ta môùi chôït nghó ra yù cuûa baùc aáy phaûi laø: “Döïng cheá ñoä ñi ñoâi vôùi giöõ cheá ñoä”. Vaø nhö theá môùi giaûi thích ñöôïc yù nghóa vaø nhu caàu cuûa nöûa caâu sau: “Giöõ cheá ñoä töø khi cheá ñoä chöa nguy”. Roõ raøng ñaây laø lôøi caûnh baùo khi baùc Toång nhìn sang Baéc Phi, Libya, Syria, vaø nöôùc laùng gieàng Mieán Ñieän. Noùi noâm na laø cheá ñoä saép tôùi möùc nguy roài ñaáy, ñöøng ñeå nöôùc ñeán chaân môùi nhaåy. Baùc Toång chæ ñoàng hoùa “cheá ñoä” vôùi “nöôùc” vì thoùi quen xöa nay vaø vì khoâng muoán “caùc theá löïc thuø ñòch” bieát roõ quaù laø baùc ñang lo laéng.


11

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

THE LAW OFFICES OF

Thöông Tích Caù Nhaân (Car Accident) ª Tai naïn xe coä - giuùp thaân chuû ñoøi ñöôïc quyeàn lôïi cao nhaát trong moïi tröôøng hôïp Luaät Di Truù (Immigration) ª Xin theû xanh trong caùc tröôøng hôïp sau: ª Baûo laûnh thaân nhaân (vôï choàng , cha meï, anh chò em), ñaàu tö (EB5), du hoïc (F1), du lòch (B2), toân giaùo(R1) ª Laäp hoà sô baûo trôï taøi chaùnh I-864 ª Laøm coâng haøm ngoaïi giao vaø chöùng nhaän ñoäc thaân ñeå keát hoân taïi Vietnam (Marriage Registration in VN) ª Ñoåi theû xanh trong moïi tröôøng hôïp (Greencard Renew) ª Laäp hoà sô thi quoác tòch (Naturalization Applications) Luaät Thöông Maïi: ª Laøm thuû tuïc mua baùn, sang nhöôïng nhaø, ñaát vaø cô sôû thöông maïi (Real Estate Closing) ª Soaïn thaûo hôïp ñoàng mua baùn, cho thueâ (Contract & Lease) ª Giaûi thích hôïp ñoàng mua baùn ª Thaønh laäp coâng ty (Coporations) ª Kieän tuïng daân söï

3775 Venture Drive, Ste. P#200, Duluth, GA 30096 ª www.koosolaw.com

Direction: - Ñi höôùng I-85 N, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo traùi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöôøng Venture Drive, chaïy thaúng khoaûng 0.5 mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club vaø beân caïnh cuûa PetSmart. - Ñi höôùng I-85 S, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo phaûi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöoøng Venture Drive, chaïy khoaûng 0. 5 Mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club (beân tay phaûi) vaø beân caïnh cuûa PetSmart.


12

Ñieàu gì khieán baùc, vaø hieån nhieân caùc laõnh tuï khaùc quanh baùc, lo laéng veà cheá ñoä ñeán theá? Phaûi chaêng vì neàn kinh teá thò tröôøng theo “ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa” (do chính baùc ñaët teân) ñaõ luïn baïi ñeán heát thuoác chöõa vì ngaân saùch caïn kieät vaø tham nhuõng ñaõ vaøo ñeán gan ruoät, oùc naõo chöù khoâng phaûi gheû ngoaøi da nhö baùc traán an quaàn chuùng ñaûng vieân. Theá giôùi ñaõ khoâng coøn tin töôûng ñeå ñaàu tö laøm aên laâu daøi taïi Vieät Nam. Hieän nay caùc heä thoáng laøm aên coù goác reã töø Boä Chính trò chæ coøn troâng caäy vaøo con ñöôøng “caïp ñaát maø aên”, töùc cöôõng cheá heát khu naøy ñeán vuøng khaùc cho caùc “quyõ ñaát”. Taäp theå daân oan ñang lan nhanh khaép moïi mieàn ñaát nöôùc vaø lan ñeán ñuû loaïi thaønh phaàn trong xaõ hoäi. Möùc ñoä uaát öùc cuõng taêng nhanh vaø cao nhö nhöõng toøa nhaø ñang xaây treân ñaát vöøa chieám ñoaït. Phaûi chaêng vì ngaøy caøng ñoâng ñaûng vieân ñi theo tieáng goïi löông taâm cuûa “dieãn bieán hoøa bình”. Hoï baûo nhau rôøi boû ñaûng neáu coøn muoán giöõ chuùt ñaïo ñöùc vôùi daân vaø chuùt danh döï vôùi con chaùu. Beân caïnh ñoù, ngaøy caøng ñoâng haøng nguõ trí thöùc caû trong vaø ngoaøi cô cheá leân tieáng keâu goïi boû ñieàu 4 hieán phaùp, ñoøi ña nguyeân ña ñaûng vaø tieán daàn ñeán theå cheá daân chuû vì ñoù laø con ñöôøng duy nhaát ôû ñaàu theá kyû 21 ñeå ñöa ñaát nöôùc ra khoûi laïc haäu, baát coâng vaø ñoùi ngheøo. Hoï lieät keâ haøng loaït döõ kieän töø khaép theá giôùi vaø töø lòch söû caän ñaïi cuûa Vieät Nam. Caû heä thoáng lyù luaän cuûa ñaûng khoâng bieát caõi laïi theá naøo ngoaøi bieän phaùp loâi ñieàu luaät 74, 79, 88, 258 ra duøng ñeå bòt mieäng. Phaûi chaêng vì caùc troø baïo haønh cuûa coâng an vôùi söï trôï löïc cuûa voøng raøo coân ñoà, caùc ñoøn huø doïa baèng “caùc phieân toøa vaøi giôø ñeå ñoïc caùc baûn aùn vaøi naêm”, caùc thuû thuaät bao vaây kinh teá, boâi nhoï teân tuoåi, daùn nhaõn khuûng boá, ... ñeàu maát nhanh taùc duïng taïo sôï haõi. Söï lieân keát cuûa ngöôøi Vieät töø khaép 3

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

mieàn, töø trong ra tôùi ngoaøi nöôùc, töø ñôøi thaät ñeán maïng aûo, vaø vôùi ra caû coâng luaän quoác teá ñang nhanh choùng hoùa giaûi caùc phöông tieän maø cheá ñoä ñaõ ñaàu tö nhieàu tieàn baïc, coâng söùc xaây döïng trong nhieàu thaäp kyû qua. Phaûi chaêng vì 800 baùo ñaøi vaø ñoäi quaân 80.000 dö luaän vieân döôùi söï ñieàu ñoäng cuûa ngaønh coâng an maïng ñaõ trôû neân voâ duïng tröôùc maïng löôùi daân baùo. Maïng löôùi naøy khoâng chæ bao goàm nhöõng cö daân maïng maø coøn coù caû haøng trieäu ngöôøi daân vaø nhieàu ñaûng vieân vôùi chieác maùy ñieän thoaïi löu ñoäng nhoû goïn trong tay, saün saøng chuïp hình nhöõng caùn boä aùc oân cöôùp nhaø cöôùp ñaát, nhöõng caûnh coâng an ñaùnh daân ñoøi tieàn, nhöõng toäi aùc cuûa nhöõng keû xaû luõ khoâng baùo tröôùc, vaø thu aâm töø nhöõng caâu noùi voâ giaùo duïc cuûa caùc caùn boä phoøng tieáp daân ñeán caùc baøi giaûng trô treõn cuûa caùc quan chöùc lôùn cho noäi boä ñaûng vieân. Vaø coøn nhieàu lyù do ñeå lo laéng khaùc nöõa, nhöng caùc moái lo ñoù ñeàu höôùng veà cuøng moät coát loõi. Ñoù laø söï kieän ñaõ trôû thaønh hieån nhieân: hieän nay söï an toaøn vaø nguy hieåm cuûa ñaûng, cuûa cheá ñoä ngöôïc chieàu 180 ñoä vôùi söï an toaøn vaø nguy hieåm cuûa ñaát nöôùc, cuûa daân toäc. Suoát töø hoäi nghò Thaønh Ñoâ, laõnh ñaïo ñaûng caøng döïa saâu vaøo loøng Baéc Kinh ñeå giöõ an toaøn cho cheá ñoä thì ñaát nöôùc caøng maát theâm chuû quyeàn vaø caøng bò ñaåy ñeán bôø vöïc hieåm nguy

cuûa ñoàng hoùa roài ñoâ hoä. Khi laõnh ñaïo ñaûng caøng ban phaùt cô hoäi tham nhuõng cho haøng nguõ caùn boä, coâng an ñeå theâm nhieàu keû trung thaønh baûo veä cheá ñoä thì caøng ñoâng ngöôøi daân bò ñaåy vaøo caûnh traéng tay, khoán cuøng, vaø ngay caû cheát thaûm trong ñoàn coâng an, treân baøn moå beänh vieän, döôùi caùc khoái nöôùc xaû luõ, hay troâi theo soâng treân ñöôøng tôùi tröôøng. Khi laõnh ñaïo ñaûng caøng “giaûi quyeát döùt khoaùt” (nhö lôøi Nguyeãn Chí Vònh) loøng yeâu nöôùc cuûa thanh nieân Vieät Nam ñeå taêng söï an toaøn cho cheá ñoä thì daân khí quoác gia caøng baïc nhöôïc trong nhieàu naêm tröôùc maët. Vaø coøn nhieàu nhöõng ñau xoùt ngöôïc chieàu khaùc nöõa. Nhöng ñaát nöôùc vaø daân toäc caøng bò ñaåy vaøo tình traïng nguy kòch thì laõnh ñaïo ñaûng caøng khoù bieän minh cho khaû naêng ñieàu haønh vaø baûn chaát guoàng maùy cai trò ñoäc taøi cuûa hoï, caøng khoù giöõ laïi taäp theå nhöõng ñaûng vieân coøn löông taâm, vaø caøng khoù chaän ñöùng söï phaãn noä gia taêng lieân tuïc trong quaàn chuùng. Caû 3 yeáu toá naøy ñaõ laàn löôït laät saäp heát cheá ñoä ñoäc taøi quaân chuû naøy ñeán cheá ñoä ñoäc taøi coäng saûn khaùc treân khaép theá giôùi. Caùc bieän phaùp an toaøn ngaén haïn cho cheá ñoä ñeàu trôû thaønh caùi nguy daøi haïn cho chính hoï. Do ñoù, coù theå noùi chaéc raèng: neáu tieáp tuïc con ñöôøng döôùi aùnh saùng chuû nghóa Maùc-Leâ, sinh maïng cuûa caû ñaát nöôùc laãn ñaûng CSVN ñeàu trôû neân “chæ maønh treo chuoâng”. Lieäu coøn coù ai trong guoàng maùy nghieân cöùu chính trò, tö töôûng cuûa ñaûng coù theå maùch nöôùc cho baùc Toång Luù khoâng? Chæ coù con ñöôøng daân chuû môùi traû lôøi ñöôïc caâu hoûi “Nguy ñaáy Cöùu ñaâu?” vaø môùi traùnh ñöôïc caùi voøng laån quaån “Cöùu ñaâu Nguy ñaáy!” ª Theâm moät nguy cô: Leã hoäi hoaù trang ma quûy, nguy cô naøy hôn haún nhöõng nguy cô kia!


13

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

N H A ØT H U O ÁC T A ÂY V I E ÄT N A M VN PHARMACY I

4782 Jimmy carter Blvd # 7 Norcross, GA 30093 (Keá Pnôû Hieàn Cuõ))

Tel: 770-717-0707 Fax: 770-717-0686

VN PHARMACY II

5495 Jimmy Carter Blvd #A 8 Norcross, GA 30093 (gaàn Nam Phöông & VN Tofu) Tel: 770-837-0804 Fax: 770-559-1831

CARING PHARMACY

4897 Buford Hwy # 100 Chamblee, GA 30341

(Trong khu chôï Hoaø Bình, keá Hoàng Ñöùc)

Tel: 770-807-0395 Fax: 770-710-0152

Döôïc só Pauline Vöông Ngoïc ñaõphuïc vuï ñoàng höông trong 10 naêm taïi Atlanta. Döôïc só Ngoïc coùnhieàu kinh nghieäm chuyeân nghieäp giuù p ñôõñoàng höông. ÑA C Ë B I E TÄ : T A N Ë G MAY Ù T H Ö ÛT I E U Å Ñ ÖÔN Ø G ( T R U E T R A C K ) K H I M U A K I M V A ØQ U E T H Ö Û * Lieân laïc tröïc tieáp vôùi caùc haõng baûo hieåm vaø coâng ty saûn xuaát ñeå coù Coupon giaùm gía Co-pay hay laø mieãn phí cho nhöõng loaïi thuoác maéc tieàn nhö: - Viread - Baraclude - Advair - Actos - Trilipix - Crestor - Onglyza - Lantus Solosta - Lovaza - Lipitor * Giaûm giaù 10% cho nhöõng ñoàng höông khoâng coù baûo hieåm. * Treân 200 loaïi chæ traû $4.00/thaùng (tuyø theo loaïi thuoác). * Bònh nhaân coù Medicare ñöôïc cho thuoác 90 ngaøy (Tuyø theo loaïi thuoác vaø baûo hieåm). * Giao thuoác taän nhaø mieãn phí (Free Delivery) hoaëc gôûi qua böu ñieän cho nhöõng khaùch ôû xa. * Lieân laïc vôùi Medicare vaø Medicaid ñeå xin traû cho: - Maùy xoâng hôi (Nebulizer). NH A N Ä CAC Ù L O A IÏ - Maùy, kim vaø que thöû tieåu ñöôøng. BAO Û HIE M Å: - Caùc loaïi gaäy choùng vaø loaïi gaäy choùng coù 4 chaân. - Medicare, Medicaid - Aetna - Cigna * Laáy thuoác tröôùc cho khaùch ñi xa (tuyø theo baûo hieåm) Medco - Walgreens * Laáy thuoác cuøng giaù (Price match) vôùi Wal-mart, Walgreens, Kroger, CVS.v.v... - Wellcare - CVS, * Nhaän phieáu söõa WIC (Pidiasure vaø söõa ñaëc bieät cho treû em) Caremark * Baùn Ensure boät, söõa Ensure cho beänh nhaân tieåu ñöôøng vaø coù nhieàu söõa vôùi giaù haï. * Baùn PediaKid, thuoác cho treû em töø Phaùp (Made in France)

Döôïc só vaø nhaân vieân VN Pharmacy I & II vaø Caring Pharmacy giaûi thích roõ raøng caùch duøng vaø coâng hieäu cuûa töøng loaïi thuoác. ©2011 COPYRIGHTED BY RANG DONG MAGAZINE


14

BAÀU CÖÛ HOA KYØ

H

aàu heát caùc nhaø quan saùt chính trò ôû Hoa Kyø ñeàu ñöa ra nhaän ñònh cho raèng vaãn chöa theå bieát tình hình cuoäc baàu cöû toång thoáng 2016 seõ nhö theá naøo. Chia seû vôùi baùo chí ngay sau khi oâng Terry McAuliffe ñaéc cöû thoáng ñoác Virginia toái Thöù Ba vöøa qua, Giaùo Sö Larry Sabato cho raèng “vaãn coøn quaù sôùm ñeå coù theå bieát tình hình cuoäc ñua tranh chöùc toång thoáng 2016 seõ ra sao,” duø oâng tin sau nhieàu naêm trôøi gaëp khoù khaên, “ñaûng Daân Chuû seõ vöõng maïnh hôn ôû Virginia sau chieán thaéng cuûa oâng McAuliffe” vaø nhöõng chính trò gia Coäng Hoøa “seõ quan saùt raát kyõ nhöõng hoaït ñoäng cuûa oâng Thoáng Ñoác Christie trong nhöõng ngaøy thaùng saép tôùi.” Trong khi ñoù Thoáng Ñoác Christie taùi ñaéc cöû vôùi soá phieáu gaàn gaáp ñoâi soá phieáu ñoái thuû coù ñöôïc, nhôø vaøo caûm tình vaø nieàm tin oâng xaây döïng ñöôïc vôùi cöû tri sau côn baõo Sandy. Töø thaùng tôùi oâng seõ naém chöùc Chuû Tòch Hieäp Hoäi Thoáng Ñoác Coäng Hoøa vaø vôùi vai troø quan troïng naøy, “oâng Christie seõ coù cô hoäi ñi khaép moïi nôi vôùi danh nghóa giuùp ñaûng hoaït ñoäng, nhöng cuõng ñeå giuùp oâng cô hoäi töï giôùi thieäu vôùi cöû tri toaøn quoác,” theo nhaän xeùt cuûa Cöïu Thoáng Ñoác Harley Barbour cuûa tieåu bang Mississippi, noùi theâm “töông töï nhö oâng Mitt Romney ñaõ laøm khi naém chöùc vuï naøy vaø chöùc thoáng ñoác tieåu bang Massachussetts,” nhaéc laïi chuyeän môùi naêm ngoaùi oâng Romney töøng ñaïi dieän ñaûng döï cuoäc ñua chính trò quan troïng nhaát nöôùc Myõ. Tuy nhieân theo lôøi oâng Alex

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª NGUYEÃN VAÊN KHANH

Castellanos, töøng giöõ vai troø coá vaán ñaëc bieät cho UÛy Ban Tranh Cöû Mitt Romney hoài 2008, oâng Christie “chöa coù ñöôïc danh saùch nhöõng ngöôøi uûng hoä” nhö oâng Romney töøng coù tröôùc ñaây. OÂng Castellanos coøn cho raèng oâng Christie “phaûi chöùng toû laø ngöôøi cuûa ñaûng” vì moät phaàn khoâng nhoû cöû tri Coäng Hoøa vaãn khoâng haøi loøng tröôùc nhöõng hình aûnh vaø laäp tröôøng “bò xem laø ñi quaù saùt vôùi Toång Thoáng Daân Chuû Obama,” ñoàng thôøi thaønh phaàn cöû tri coát caùn Coäng Hoøa “chöa queân môùi naêm ngoaùi oâng Christie töøng leân tieáng ca ngôïi oâng Obama laø moät nhaø laõnh ñaïo taøi gioûi” giöõa luùc cuoäc tranh cöû toång thoáng chöa phaân thaéng baïi, vaø ñeán giôø “nhieàu ngöôøi vaãn tin phaùt bieåu ñoù ñaõ giuùp cho oâng Obama taùi ñaéc cöû nhieäm kyø 2.” Nhöng ít nhaát, “oâng Christie ñang ñi ñuùng ñöôøng ñaûng Coäng Hoøa ñaõ ñaët ra hoài ñaàu naêm nay laø phaûi laáy ñöôïc laù phieáu cuûa nhöõng taäp theå cöû tri goàm phuï nöõ, thieåu soá, giôùi treû vaø thaønh phaàn cöû tri ñoäc laäp”. Thöôïng Nghò Só Coäng Hoøa Orrin Hatch taùn thaønh yù kieán ñoù, cho raèng “khoâng choïn oâng Christie thì quaû laø quaù daïi,” laïi coøn ñeà nghò oâng Christie “neân cho baø Thoáng Ñoác Sunana Martinez cuûa tieåu bang New Mexico ñöùng cuøng lieân danh,” goïi ñoù laø caëp ñoâi chính trò gia seõ giuùp ñaûng laáy laïi Toøa Baïch OÁc. Ñieàu ñoù coù nghóa laø oâng Thoáng Ñoác Christie seõ gaëp muoân vaøn thuaän lôïi neáu ra tranh cöû toång thoáng? Chöa chaéc! “Toâi raát böïc mình khi nghó ñeán oâng Christie,” moät cö daân trong tieåu bang

New Jersey vieát treân trang blog cuûa nhaät baùo The Washington Post. “Toâi böïc khi nghó ñeán con soá 16% coâng nhaân tieåu bang bò thaát nghieäp, chính phuû nôï 282 tyû, moãi naêm oâng ta phaûi vay theâm 300 trieäu ñeå coù tieàn traû cho nhöõng ngöôøi laõnh höu boång, kinh teá cuûa tieåu bang ñöùng thöù 47 trong baûng xeáp haïng quoác gia vaø ñöùng haïng nhì trong danh saùch nhöõng tieåu bang daân chuùng bò ngaân haøng keùo nhaø nhieàu nhaát nöôùc Myõ.” “OÂng ta (Christie) thaønh coâng vì ñöôïc daân chuùng trong tieåu bang quyù meán, nhöng khi xuaát hieän ôû chính tröôøng quoác gia, cöû tri seõ neâu ra nhöõng caâu hoûi khaùc, töø laäp tröôøng, ñöôøng loái hoaït ñoäng cho ñeán caùc thaønh quaû kinh teá ñaõ ñaït ñöôïc,” oâng O’Comartun giaûi thích. Chieán löôïc gia Steve Murphy chia seû nhaän xeùt ñoù, tin raèng oâng Christie seõ laø öùng vieân saùng giaù cuûa phe Coäng Hoøa, “phía Daân Chuû phaûi ñaùnh thaät maïnh vaøo chính saùch kinh teá thaát baïi cuûa oâng ta, ñoàng thôøi cuõng phaûi chæ roõ cho daân chuùng bieát oâng ta laø ngöôøi cuûa caùnh baûo thuû, chaúng khaùc gì oâng George W. Bush vaø oâng Mitt Romney.” Chöa roõ chuyeän roài seõ nhö theá naøo, “nhöng trong 3 naêm tôùi baùo chí seõ tieáp tuïc noùi tôùi oâng Christie,” theo nhaän xeùt cuûa moät chieán löôïc gia Coäng Hoøa laø oâng Mark McKinnon. Moät cöïu coá vaán khaùc cuõng cuûa Toång Thoáng “W” laø oâng phaùt ngoân vieân Ari Fleicher ñöa ra caùi nhìn thöïc teá hôn qua lôøi phaùt bieåu “töø giôø ñeán 2016 vaãn coøn xa” raát khoù ñoaùn chuyeän seõ dieãn ra nhö theá naøo.ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

15


16

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

17


18

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

19


20

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

21


22

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

23


24

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

25


26

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

27


28

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

29


30

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

31


32

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Chúng tôi nhận sửa chữa và dịch vụ máy di động và máy vi tính cá nhân Nhân viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm, với vật liệu chất lượng cao Đồng thời, có dịch vụ sửa chữa iPhone tại chỗ TẬN TÂM, BẢO ĐẢM, UY TÍN, và CÓ BẢO HÀNH

iPad 2/3/4

iPad Mini

iPhone 5/5S

iPhone 4/4S

iPhone 3G/3GS

Xin gọi Vũ để biết thêm chi tiết:

770 - 533 - 1139 ntservicesatl.com email: ga.networktechnology@gmail.com

iPod Touch 4th Gen


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 434 ° FEB NOV20, 20,2013 2013

33 33


34

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

35


36

COÄNG ÑOÀNG VN

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª TRAÀN ÑOÂNG ÑÖÙC

LTS: Ñaây laø baøi vieát cuûa kyù giaû Traàn Ñoâng Ñöùc ñaêng treân BBC Vieät Ngöõ hoâm 7 thaùng 11, 2013 vôùi töïa ñeà “OÂng Hoaøng Duy Huøng thaát cöû ôû Houston.” Ñeå chuù troïng vaøo goùc caïnh tích cöïc cuûa cuoäc baàu cöû, Ngöôøi Vieät Ñoâng Baéc giôùi thieäu taân Nghò Vieân Richard Nguyeãn cuûa thaønh phoá Houston baèng töïa ñeà vaø hình aûnh môùi. Cuoäc baàu cöû nghò vieân thaønh phoá Houston laø moät trong nhöõng sinh hoaït chính trò quan troïng trong thôøi gian qua.

C

uoäc baàu cöû 2013 vöøa qua khoâng coù söï thay ñoåi lôùn ñaùng keå naøo trong heä thoáng chính trò ôû Hoa Kyø nhöng ñoái vôùi coäng ñoàng Vieät Nam ôû Hoa Kyø ñaây laø cuù thay ñoåi ngoaïn muïc ñeán baát ngôø. Nghò vieân quyeàn löïc Hoaøng Duy Huøng cuûa thaønh phoá Houston ñaõ thua cuoäc vôùi moät nhaân vaät treû tuoåi hôn ôû coäng ñoàng, oâng Richard Nguyeãn, vôùi voán lieáng chính trò khieâm toán maø cho ñeán baây giôø, ngoaøi Houston vaãn chöa ai bieát ñeán. Richard Nguyeãn ñaõ quaät ngaõ Hoaøng Duy Huøng moät caùch döùt khoaùt, khoâng caàn ñi vaøo voøng hai nhö caùc nghò vieân khaùc ôû Houston. Luaät Sö Hoaøng Duy Huøng ñaõ chaáp nhaän thua cuoäc tröôùc soá phieáu aùp ñaûo cuûa ñoái thuû maø tröôùc ñaây vaøi thaùng oâng ta toû khoâng quan taâm söï thaùch thöùc. Nghò vieân thaát cöû Hoaøng Duy Huøng ñaõ thöøa nhaän oâng ta boû beâ ñoái thuû vì tin chaéc raèng chieán thaéng trong taàm tay. Chieán thaéng cuûa Richard Nguyeãn ñaõ laøm cho coäng ñoàng choáng Coäng noåi tieáng ôû Houston nhö nhoå ñöôïc moät caùi gai trong

maét baáy laâu. Söï nghieäp chính trò cuûa Hoaøng Duy Huøng ñi leân töø con ñöôøng choáng Coäng taïo nhieàu tranh caõi trong caùc phe nhoùm hoäi ñoaøn ñeán ñaây coi nhö chaám döùt. Nguyeân nhaân chính laø khi nhaäp vaøo doøng chính Hoa Kyø, ñöôøng ñöôøng trôû thaønh moät nghò vieân cuûa moät thaønh phoá lôùn haøng thöù tö nöôùc Myõ, oâng ta ñaõ thoûa hieäp vôùi phía Coäng saûn Vieät Nam. Ñaëc bieät, trong chuyeán vieáng thaêm Vieät Nam gaàn ñaây, Hoaøng Duy Huøng coù nhöõng phaùt bieåu laøm haøi loøng phía quan chöùc Vieät Nam, caøo baèng nhöõng vaán ñeà daân chuû vaø nhaân quyeàn thaäm chí khuynh veà Vieät Nam lieân quan ñeán moät soá ñeà taøi veà töï do toân giaùo. Nhieàu nhaân vaät trong coäng ñoàng Vieät Nam coi ñaây laø söï phaûn boäi traàm troïng ñi ngöôïc laïi giaù trò coát loõi cuûa ñaát nöôùc Hoa Kyø nôi maø oâng ñang ñaïi dieän. Sau chuyeán ñi naøy, giôùi truyeàn thoâng haûi ngoaïi cuõng khoâng ñuïng chaïm vaø thaùch thöùc quan ñieåm tôùi nhaân vaät Hoaøng Duy Huøng nöõa maø xem nhö nhaân vaät ôû taàm “ngoaïi giôùi” vì ñòa vò chính trò Hoa Kyø cuûa oâng ta.

Nghò vien â ñacé cöû Richard Nguyen ã cua û than ø h phoá Houston, ngöôiø seõ ñam û nhiem ä chöcù vuï nghò vien â cua û Luatä Sö Hoan ø g Duy Hun ø g. ‘MOÄT CON ÑÖÔØNG KHAÙC’ Tuy nhieân coäng ñoàng Vieät Nam taïi Houston vaø nhöõng ngöôøi choáng Hoaøng Duy Huøng ñaõ tìm moät con ñöôøng khaùc. Theo anh Traàn Trí Hoaøng, moät thaønh vieân trong Ban Tham Möu vaän ñoäng baàu cöû cho Richard

Hoan ø g Duy Hun ø g ngaõ ngöa ï vì chôi than â vôiù VC?


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

37


38

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Hoaøng Duy Huøng giôø theo Nguyeãn Minh Trieát ñi canh giöû hoøa bình theá giôùi.

Nguyeãn, keá hoaïch vaän ñoäng gaëp nhieàu khoù khaên veà thôøi gian vaø taøi chaùnh cho ñeán ngaøy cuoái cuøng cuûa thôøi haïn noäp ñôn. Yeáu toá khaùch quan vaø tình côø ñeå thaùch thöùc “ngöôøi khoång loà” Hoaøng Duy Huøng laøm ñoái thuû khoâng ñeà phoøng. Ban vaän ñoäng duøng caùc phöông thöùc kinh ñieån vaø phoå thoâng nhö töï laäp danh saùch baàu cöû, phaân phaùt thoâng tin ñeán töøng hoä gia cö, chuøa chieàn, vaø nhaø thôø. Ñöông kim nghò vieân Hoaøng Duy Huøng saün coù guoàng maùy lieân laïc laøm vieäc troâi chaûy vaø khaû naêng taøi chaùnh do quyõ vaän ñoäng vaø caùc cô sôû thöông maïi Hoa Kyø. Ñaëc bieät, uûy ban vaän ñoäng cuûa nghò vieân Hoaøng Duy Huøng coøn möôùn moät ngöôøi Myõ laøm tröôûng ban vaän ñoäng. Ñaây thöïc söï laø moät cuoäc tranh cöû khoâng caân xöùng. Richard Nguyeãn hoaøn toaøn laø moät nhaân vaät khoâng ñöôïc bieát ñeán trong coäng ñoàng Vieät Nam cho neân khoâng coù söï huy ñoäng naøo ngoaøi Houston. Yeáu toá khaùch quan do chuyeän tranh cöû giöõa hai ngöôøi goác Vieät seõ khoâng taïo neân tin thaàn uûng hoä ñoàng baøo Vieät Nam nhö khi öùng cöû vieân tranh cöû vôùi ngöôøi baûn xöù. Nhöng vôùi söï töï tin cuûa ngöôøi uûng hoä phe chieán thaéng, anh Traàn Trí Hoaøng tin raèng: “Richard Nguyeãn coù trong tay chính nghóa cuûa moät coäng ñoàng tò naïn coäng saûn ñöùng sau. Coäng ñoàng Vieät Nam haûi ngoaïi noùi chung khoâng theå bò

Hoaøng Duy Huøng xuùc phaïm.” Vôùi moät thaùi ñoä döùt khoaùt vaø caûm xuùc coù phaàn caù nhaân choàng chaát baáy laâu veà nhaân vaät Hoaøng Duy Huøng, Traàn Trí Hoaøng coøn cho raèng “yeáu toá khinh ñòch ñoái phöông maø bò thua khoâng phaûi laø toaøn boä caâu chuyeän. Treân taát caû ñoù laø vaán ñeà laäp tröôøng vaø nhaân caùch cuûa hai öùng cöû vieân. Laäp tröôøng taïo nhaân caùch. Khoâng ai coù theå chaáp nhaän ñöôïc chuyeän moät nghò vieân Hoa Kyø tieáp xuùc vôùi phaùi ñoaøn ngoaïi giao Vieät, tôùi taän tö gia cuûa hoï ôû Vieät Nam vaø noùi leân nhöõng ñieàu traùi ngöôïc vôùi nieàm tin vaø nguyeän voïng cuûa moät coäng ñoàng haûi ngoaïi nhö theá!” ‘nghÒ VIEÂn BÍ MaÄT’ Traû lôøi vôùi thoâng tín vieân BBC, oâng Hoaøng Duy Huøng coi ñaây laø ngaøy toài teä nhaát trong cuoäc ñôøi. Khoâng chæ chuùc möøng taân nghò vieân theo loái xaõ giao Hoa Kyø maø Hoaøng Duy Huøng coøn thöøa nhaän phe “Beá Quan Toûa Caûng” ñaõ thaéng. Phieám chæ veà moät traïng thaùi cöï tuyeät ngoaïi giao vôùi “Taây Phöông” döôùi thôøi nhaø Nguyeãn maø oâng gaùn cho coäng ñoàng Vieät Nam uûng hoä Richard Nguyeãn, trong moät böùc thö, Hoaøng Duy Huøng khoâng giaáu ñöôïc caûm xuùc chua chaùt maø oâng goïi laø “queâ vaø nhuïc” laø ñaõ thua cuoäc tröôùc moät ñoái thuû “voâ danh.” Hieän nay, ngöôøi Vieät khaép nôi ñang haùo höùc veà thoâng tin veà moät

taân nghò vieân “bí maät” Richard Nguyeãn. Chæ bieát ñöôïc qua moät soá thoâng tin töø thaân höõu: Nguyeãn laø moät ngöôøi treû, coù naêng löïc vaø moät laäp tröôøng vöõng chaéc. Thaân phuï cuûa anh laø moät cöïu quaân nhaân Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa. Richard Nguyeãn cuõng töøng laø moät nhaø giaùo taïi Hoa Kyø neân anh ta seõ raát quan taâm ñeán vaán ñeà giaùo duïc vaø an sinh cuûa ngöôøi daân trong vuøng. Do söï thieát keá veà caáu truùc chính trò Hoa Kyø, nghò vieân thaønh phoá Houston laø moät trong nhöõng ñôn vò daân cöû quyeàn löïc nhaát laø ngöôøi Myõ goác Vieät ñaït ñöôïc. Ngöôøi Myõ goác Vieät tuy ñaõ ñaït tôùi chöùc daân bieåu Hoa Kyø nhö Cao Quang AÙnh (nay ñaõ maõn nhieäm) vaø Taï Ñöùc Trí, ñöông kim thò tröôûng Westminster ôû California nhöng Houston vaãn laø moät ñôn vò thaønh phoá coù giaù trò thöïc quyeàn lieân quan ñeán ngoaïi giao vaø thöông maïi cho toaøn lieân bang Hoa Kyø. Laøm nghò vieân thaønh phoá, Luaät Sö Hoaøng Duy Huøng tröôùc ñaây töøng tham gia vaøo caùc ñeà aùn cuûa thaønh phoá vaø taïo söùc xuùc taùc kinh teá thöông maïi vôùi nhaø caàm quyeàn Vieät Nam vaø caû Trung Quoác. Söï thaát cöû cuûa moät ngöôøi goác Vieät vaøo tay moät ngöôøi goác Vieät khaùc ñang trôû neân moät ñeà taøi thuù vò. Ngöôøi Vieät khaép nôi treân ñaát Hoa Kyø döôøng nhö ñang ñôïi taân Nghò Vieân Richard Nguyeãn xuaát hieän. ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

39


40

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TA315 Ï CHÍDEC P RAÏN05, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 SOÁ

41

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

31


42

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

43


44

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

45


46

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

& 678-207-9867


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

47


48

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

49


50

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


51

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

HỘI THÁNH BÁP-TÍT CỘNG ĐỒNG (Nehemiah Vietnamese Community Baptist Church) 5395 Light Circle, Norcross, GA 30071 Phone: (678) 756-3705 Email: hoithanhcongdong@yahoo.com _______________________________________________________ Norcross, ngày 10 tháng 11 năm 2013

THÖ MÔØI Kính gởi:

QUÍ THÂN HỮU ĐỒNG HƯƠNG

Trước hết, thay mặt cho toàn thể tôi con Chúa tại Hội Thánh Báp-tít Cộng Đồng, tôi xin kính gởi đến quí vị lời chào thăm thân ái trong tình đồng hương. Thưa quí vị, mặc dầu có nhiều khác biệt, nhưng LÒNG BIẾT ƠN là một trong những điểm chung của hai nền văn hóa Việt – Mỹ. Hòa chung trong niềm vui của mùa TẠ ƠN năm nay, và để bày tỏ lòng biết ơn đối với THƯỢNG ĐẾ (Ông Trời như người Việt chúng ta thường gọi), Hội Thánh chúng tôi có tổ chức một chương trình ca thánh nhạc: -

Vào lúc:

7 giờ tối, thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2013

-

Tại:

Hội Thánh Báp-tít Cộng Đồng 5395 Light Circle Norcross, GA 30071

Kính mời quí vị dành chút ít thì giờ đến tham dự chương trình. Hội Thánh chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quí vị. Trân trọng kính mời T/M Hội Thánh Quản nhiệm

Mục sư Đỗ Hoàng Đạo

_________________________________________________________________ Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Lu-ca 19.10 (For the Son of man is come to seek and to save that which was lost)


52

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

3685 CHESTNUT DR. DORAVILLE, GA 30340

BONG: 770-855-9563

Phöôùc: 404-805-0483 Hieáu: 404-234-0038


AP Ï C CH HÍÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SSO OÁ Á 416 434 °° FEB NOV20, 20,2013 2013 TTA ÏP

53 53


54

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

LÒCH SÖÛ

ª HUYØNH QUOÁC BÌNH

Töôn û g niem ä 50 nam ê chính quyen à Ñeä Nhatá Vietä Nam Con ä g Hoa ø bò böcù töû ======@====== LTG: Ngayø 1 than ù g 11 nam ê 2013 ñan ù h dau á 50 nam ê chính quyen à Ñeä Nhatá Vietä Nam Con ä g Hoa ø bò böcù tö.û Trong nhieu à nam ê qua toiâ coù dòp ñocï nhieu à baiø vietá “ben â h” vaø “chon á g” gia ñình Coá Ton å g Thon á g Ngoâ Ñình Diem ä . Con â g hay toiä cua û hoï ñaõ ñöôcï caû hai phía tìm cacùh neu â ra ñeå thuyetá phucï ngöôiø khacù. Duø vayä trong nöa û theá kyû qua nhön õ g ai con ø söï tænh tao ù chacé chan é ñaõ nhan ä thöcù roõ vì sao Ton å g Thon á g Ngoâ Ñình Diem ä vaø cacù bao ø ñeä cua û Ngöôiø bò satù haiï ñeå roià sau ñoù ñatá nöôcù Vietä Nam bò lotï vao ø tay bon ï VC khatù mau ù .

Ñ

oïc caùc baøi vieát vôùi nhöõng lôøi leõ haï caáp vaø chöûi ruûa ngöôøi khaùc moät caùch taøn ñoäc hay gaùn eùp cho ñoái phöông nhöõng toäi danh goïi laø “taøy trôøi” nhöng laïi khoâng neâu ra ñöôïc moät baèng chöùng hay luaän cöù gì chính ñaùng... Ñaõ cho pheùp ngöôøi töû teá vaø khoân ngoan bieát ngay noù ñeán töø ñaâu vaø taùc giaû cuûa caùc baøi vieát ñoù vieát ñeå phuïc vuï ai? Theo thieån yù cuûa toâi, ñaây khoâng phaûi laø thôøi ñieåm ngöôøi Quoác Gia choáng coäng thuoäc hai phía beânh hay choáng nhaø Ngoâ tieáp tuïc bò boïn VC ly giaùn maø caán yù thöùc raèng keû noäi thuø cuûa daân toäc Vieät Nam laø ñaûng cöôùp VC vaø ñaùm tay sai cuûa chuùng. Ngöôøi choáng coäng chaân chính caàn vaïch traàn toäi baùn nöôùc cuûa VC vaø thuû ñoaïn gian manh cuûa boïn Taøu coäng xaâm löôïc ñeå theá giôùi cuøng bieát thay vì nhaém nhau maø “taùc xaï”. Thôøi ñieåm naøy toâi cuõng muoán vieát leân nhaän xeùt cuûa mình veà bieán coá 1-11-63 nhöng suy nghó laïi toâi môùi thaáy raèng neáu toâi coù vieát theâm thì cuõng khoâng coù gì khaùc hôn nhöõng gì toâi nhaän xeùt tröôùc ñaây trong baøi toâi vieát veà Baø Ngoâ Ñình Nhu, sau khi hay tin Ngöôøi ñaõ qua ñôøi. Nay toâi xin göûi laïi yù tình cuûa baøi vieát ñoù ñeå quyù ñoäc giaû ñoïc chia seû. (HQB) Sau bieán coá 1-11-1963, duø baø Ngoâ Ñình Nhu ñaõ töø choái nhöõng cuoäc phoûng vaán cuûa baùo chí qua caâu noùi khieâm nhöôøng raèng “thôøi cuûa toâi ñaõ qua” vaø giöõ im laëng suoát gaàn nöûa theá kyû, nhöng boïn VC vaø Vieät gian vaãn khoâng tha. Dó nhieân keû gian khoâng bao giôø ñoäi noùn coái hay deùp raâu ñeå nguyeàn ruûa baø, nhöng chuùng raát khoân kheùo qua caùi voû boïc toân giaùo, trí thöùc, hoaëc naïn nhaân cuûa “gia ñình trò” ñeå coù theå laêng nhuïc ngöôøi ñaøn baø yeáu ñuoái naày. Do ñoù, vieát veà baø Ngoâ Ñình Nhu thaät laø khoù.

Khoù laø vì neáu ai daùm noùi leân tieáng noùi coâng chính thì laäp töùc VC vaø keû gian seõ söû duïng taát caû loaïi ngoân töø taøn ñoäc nhaát ñeå taán coâng ngöôøi ta. Ai a toøng vôùi VC vaø Vieät gian ñeå chöûi ruûa baø Nhu thì yeân thaân, nhöng neáu nhaéc ñeán baø baèng lôøi leõ kính troïng thì ñöông nhieân seõ chaïm noïc keû thuø cuûa baø. Vaên hoaù Vieät Nam daïy con ngöôøi Vieät Nam raèng: “nghóa töû, nghóa taän”, theá nhöng, sau khi baø Nhu qua ñôøi, toâi thaáy keû gian vaãn khoâng tha ngöôøi ñaõ khuaát. Chuùng tieáp tuïc coù nhöõng baøi vieát xuùc phaïm ngöôøi quaù coá. Toâi thaáy mình khoâng theå giöõ thaùi ñoä im laëng ñeå ñöôïc yeân thaân. Toâi quyeát ñònh vieát ñoâi lôøi nhaän xeùt veà baø, nhö moät hình thöùc traû ôn moät ngöôøi Quoác Gia choáng coäng. Toâi coù moät oâng baïn vong nieân maø toâi coù dòp quen bieát töø naêm 1982 taïi Hoa Kyø. OÂng coù thôøi gian laøm vieäc cho Toaø Ñaïi Söù Myõ taïi Saøi Goøn. OÂng laø ngöôøi thoâng thaïo nhieàu thöù tieáng, nhaát laø Anh vaø tieáng Phaùp. OÂng cho toâi bieát baø Ngoâ Ñình Nhu raát baûn laõnh khi coù nhöõng phaûn öùng, ñoái ñaùp vôùi Myõ vaø ngöôøi ngoaïi quoác. Vaø oâng keát luaän raèng: “Ñoái vôùi toâi, baø Nhu laø moät ngöôøi ñaøn baø Vieät Nam thaät thoâng minh, hieám coù vaøo thôøi ñieåm ñoù...” Luùc Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm bò saùt haïi, toâi, ngöôøi vieát baøi naày môùi möôøi tuoåi. Duø vaäy, toâi coøn nhôù hình aûnh ngöôøi lôùn reo hoø vì hoï möøng ñaõ laät ñoå “cheá ñoä ñoäc taøi- gia ñình trò”, duø laø tröôùc ñoù khoâng laâu, haït côm cuûa chính phuû Vieät Nam Coäng Hoaø vaãn coøn dính keõ raêng cuûa hoï. Toâi cuõng coù nghe nhöõng ngöôøi nhaän mình laø trí thöùc cho raèng: “Hoäi Ñoàng Quaân Nhaân Caùch Maïng ñaõ coù coâng laät ñoå cheá ñoä ñoäc taøi Ngoâ Ñình Dieäm”. Hoï noùi nhôø laät ñoå ñöôïc hai oâng Dieäm- Nhu neân môùi khaùm phaù ñöôïc


TAP Ï SOÁ CH315 Í RAÏN G ÑOÂ G ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 DEC 05, N 2008

55

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Nhaän göûi UPS ñi khaép nôi Nhaän Order qua phone 1028 North Alameda Street, Los Angeles, CA 90012 Tel: 213.625.1488 Fax: 213.625.1829 Toll Free: 1.800.882.9099 www.starlightnail.com Email: dulylu@starlightnail.com

Chuùng toâi toång ñaïi lyù caùc maët haøng veà Nail Furniture Ngoaøi ra coøn laø ñaïi lyù caùc maët haøng khaùc Chuùng toâi nhaän coá vaán cho nhöõng ngöôøi môùi môû tieäm

129


56

bao nhieâu bí maät trong Dinh Ñoäc Laäp. Naøo laø ñöôøng haàm bí maät töø Dinh Ñoäc Laäp daãn ñeán ñaïi loä Thoáng Nhaát, vaø xa hôn nöõa laø Nhaø Thôø Cha Tam caùch Dinh Ñoäc Laäp gaàn möôøi caây soá. Naøo laø nhôø tieán ñöôïc vaøo Dinh Ñoäc Laäp neân hoï môùi khaùm phaù ra “caùc quaàn loùt cuûa Baø Nhu”, moãi caùi trò giaù treân 30 ngaøn ñoàng, duø thôøi ñoù, ai cuõng bieát löông thaùng cuûa oâng Tröôûng AÁp Taân Sinh, hoaëc anh lính Baûo An chæ khoaûng moät ngaøn, khaù ñuû ñeå nuoâi soáng gia ñình. (Xin nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa Baø Nhu thoâng caûm cho toâi, khi toâi phaûi nhaéc ñeán ñieàu voâ lyù, thaät ñaùng lôïm gioïng naày). Ngaøy xöa, vì coøn nhoû neân toâi ñaõ daïi doät tin ñieàu ñoù laø thaät. Sau naày lôùn leân tìm hieåu theâm, toâi môùi thaáy khoâng phaûi chæ rieâng toâi, maø ngay caû nhieàu ngöôøi lôùn cuõng mô hoà veà thuû thuaät tuyeân truyeàn gian traù cuûa VC. Theo nhaän xeùt cuûa toâi töø caùc döõ kieän cuûa caû hai phe thöông vaø gheùt, thì baø Ngoâ Ñình Nhu laø ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam ñaëc bieät cuûa cuoái Thaäp Nieân 50 vaø ñaàu Thaäp Nieân 60. Thay vì ngöôøi ta goïi baø laø Daân Bieåu Traàn Leä Xuaân thì hoï goïi laø baø Coá Vaán Ngoâ Ñình Nhu. Rieâng boïn VC vaø Vieät gian laïi “daùn nhaõn” baø theo kieåu xaùch meù ñeå coá tình taàm thöôøng hoaù baø, qua danh hieäu “ñeä nhaát phu nhaân”. Khoâng ít ngöôøi nhaän mình laø Quoác Gia nhöng laïi khoâng nhaän ra ñieàu ñoù neân cuõng goïi baø laø “ñeä nhaát phu nhaân”. Trong thôøi ñieåm cuûa caùi goïi laø “Caùch Maïng 1-11-63” thaät söï teân tuoåi vaø hình aûnh baø Ngoâ Ñình Nhu ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu hôn caû oâng Coá Vaán Ngoâ Ñình Nhu vaø Toång Thoáng Dieäm. Ngöôøi ta moâ taû baø nhö theå laø moät ngöôøi ñaøn baø quyû quyeät, laán quyeàn choàng vaø “khoáng cheá” ñöôïc caû oâng anh choàng laø Toång Thoáng. Sau naøy, khi tìm hieåu veà bieán coá cuûa ngaøy 1-11-63 vaø nhöõng thaùng naêm sau ñoù ñeå toâi coù theå keát luaän moät caùch ngaén goïn nhö sau: Vieät coäng coù doát, nhöng chuùng noù khoâng ngu. Vieät coäng coù doát nhöng khoâng thieáu gian manh. Vaø cho ñeán nay, ñaõ nöûa theá kyû maø khoâng ít ngöôøi Quoác Gia vaãn coøn truùng keá VC daøi daøi. Tieác thaät. Trôû laïi chuyeän baø Ngoâ Ñình Nhu.

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Theo thoùi ñôøi thì ñaùm tang cuûa phu nhaân moät Thuû Töôùng thöôøng to lôùn hôn ñaùm tang cuûa oâng Thuû Töôùng. Ngaøy nay oâng Coá Vaán Ngoâ Ñình Nhu khoâng coøn, Toång Thoáng Dieäm cuõng ñaõ thaùc; vaø baø Nhu cuõng ñaõ qua ñôøi, gia ñình naày khoâng coøn chính phuû hay coù uy quyeàn gì ñeå coù theå khieán cho nhöõng ai noùi leân loøng ngöôõng moä hoï coù theå “döïa hôi” hay “nònh bôï” gioáng nhö nhöõng ngöôøi töøng höôûng boång loäc cuûa chính phuû, töøng khoâng daùm ñöùng thaúng löng tröôùc gia ñình hoï Ngoâ nhöng sau ñoù ñaõ phaûn laïi hoï. Qua bieán coá 1-11-63 ñaõ cho thaáy, caùc anh em cuûa Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm ñaõ khoâng cheát döôùi

tay keû thuø VC, nhöng hoï ñaõ cheát döôùi hoïng suùng cuûa nhöõng ngöôøi töøng höôûng boång loäc cuûa chính phuû hay cuûa gia ñình nhaø Ngoâ. Neáu phaûi vieát baøi phæ baùng chính quyeàn Ngoâ Ñình Dieäm theo kieåu traû thuø gioáng nhö tuïi VC vaø Vieät gian ñaõ laøm, toâi cuõng coù lyù do chính ñaùng laém, bôûi vì oâng Cuï Thaân Sinh ra toâi, töøng laø naïn nhaân cuûa maáy oâng maät vuï cuûa cheá ñoä naày. Thôøi ñoù vì boïn VC khoâng theå trieät Ba toâi vaø nhöõng baïn höõu cuûa Ngöôøi neân chuùng möôïn tay ngöôøi Quoác Gia thanh toaùn nhöõng ngöôøi choáng coäng. Tröôùc khi Ba toâi qua ñôøi, oâng Cuï coù noùi vôùi Maù toâi vaø caùc anh toâi laø tuy oâng Cuï bò maät vuï chính quyeàn Ngoâ Ñình Dieäm baét tra khaûo ñeå cho loøi “caùi toäi laøm coäng saûn”, nhöng thay vì thuø maáy oâng maät vuï thì oâng Cuï thuø VC, bôûi VC môùi chính laø thuû phaïm. Ba toâi chæ traùch maáy oâng maät vuï cuûa cheá ñoä quaù yeáu keùm neân ñaõ truùng keá VC baèng caùch thay cho tuïi VC ñeå trieät tieâu ngöôøi choáng coäng. Toâi nhaéc laïi chuyeän gia ñình toâi ñeå muoán noùi raèng: Loãi laàm cuûa moät soá caù nhaân trong chính quyeàn thôøi ñoù, hoaëc söï loäng haønh cuûa moät soá caù nhaân thieáu ñaïo ñöùc trong chính quyeàn khoâng phaûi laø chuû tröông hay chính saùch cuûa Quoác Gia. Nhieàu baèng chöùng cho thaáy trong chieán tranh Vieät Nam, VC luoân laøm coâng vieäc “chuyeän nhoû xeù cho to”. VC gaây ra toäi aùc roài ñoå leân ñaàu ngöôøi Quoác Gia. Roài cuõng chính moät soá ngöôøi Quoác Gia vì khoâng phaân bieät ñaâu laø baïn, ñaâu laø thuø neân ñaõ mang ñaïn cuûa VC taùc xaï vaøo nhöõng ngöôøi cuøng chieán tuyeán. Toâi nghó, ngaøy nay neáu ngöôøi Quoác Gia muoán thaéng VC, ngöôøi Quoác Gia khoâng theå gian manh nhö VC, nhöng döùt khoaùt phaûi khoân ngoan hôn caùi gian manh cuûa VC. Nhöõng ai töøng leân tieáng baøy toû loøng ngöôõng moä baø Ngoâ Ñình Nhu vaø gia ñình Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm ñeàu coù moät soá nhaän xeùt khaù gioáng nhau maø toâi ghi nhaän ñöôïc: 1. Ñeä Nhaát Coäng Hoøa nhö Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm, OÂng Coá Vaán Ngoâ Ñình Nhu... cuøng nhöõng ngöôøi trong gia ñình naøy bò haï saùt trong vuï ñaûo chaùnh 1-11-1963 laø nhöõng ngöôøi thaät söï yeâu nöôùc.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Neáu Quyù vò ñang tìm moät moùn quaø löu nieäm, cho baát kyø tröôøng hôïp naøo, xin gheù laïi ANY PRINTING & SIGNS, chuùng toâi coù ñaày ñuû caùc kieåu baèng ñoàng, goã, acrylic, crystal... Vaø seõ khaéc taïi choã theo yeâu caàu cuûa Quyù Khaùch

57


58

2. Baø Nhu, töùc Traàn Leä Xuaân khi choàng maát, baø coøn raát treû, böôùc theâm böôùc nöõa vôùi baø khoâng laø ñieàu khoù, nhöng baø choïn ôû vaäy thôø choàng cho ñeán ngaøy taï theá. Vôùi tö caùch ñoù cuûa baø cuõng laøm cho nhieàu ngöôøi kính phuïc. 3. Gaàn 50 naêm coâ ñôn vôùi söï yeân laëng ñoù laø moät söùc maïnh taâm linh cuûa baø Ngoâ Ñình Nhu maø moïi ngöôøi caàn traân troïng. 4. Baø Nhu laø moät Daân Bieåu can tröôøng cuûa neàn Ñeä Nhaát Coäng Hoaø. Ñieån hình laø thôøi ñieåm 1959, cheá ñoä ña theâ vaãn coøn thònh haønh, maø baø ñaõ daùm ñöa ra döï luaät hoân nhaân moät vôï moät choàng. 5. Nhöõng gì Ñeä Nhaát Vieät Nam Coäng Hoaø ñaõ laøm, maëc daàu chæ toàn taïi ngaén nguûi trong 9 naêm; nhöng ñaõ ñem laïi moät cuoäc soáng an bình vaø thònh vöôïng cho mieàn Nam Vieät Nam. Vieäc oån ñònh moät xaõ hoäi coù nhieàu söù quaân do Phaùp ñeå laïi, trôï giuùp an cö hôn moät trieäu ngöôøi tî nan Coäng Saûn di cö vaøo Nam vaø ñöa Nam Vieät Nam leân haøng cöôøng thònh so vôùi caùc quoác gia trong vuøng khoâng phaûi laø vieäc ai cuõng coù theå laøm ñöôïc. 6. Nhöõng ai ñaõ töøng chæ trích Vieät Nam Coäng Hoøa laø ñoäc taøi, tham nhuõng, ñaøn aùp toân giaùo... thì xin haõy ñaët caùc vaán ñeà ñoù vôùi baïo quyeàn Coäng Saûn Vieät Nam ngaøy hoâm nay. Nhöõng gì Ñeä Nhaát Vieät Nam Coäng Hoaø vaø baø Nhu ñaõ laøm, hoï khoâng caàn chuùng ta caùm ôn; nhöng chuùng ta caàn noùi nhöõng ñieàu coâng chính. 7. Ngöôøi ta thaät söï ngöôõng moä ngöôøi phuï nöõ mang teân Traàn Leä Xuaân, töùc baø coá vaán Ngoâ Ñình Nhu, vì baø laø ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam daùm noùi, daùm laøm. Baø laø moät Daân Bieåu coù thöïc taøi, baø töøng thaønh laäp Ñoaøn Thanh Nöõ Coäng Hoaø ñeå ñoùng goùp coâng söùc xaây döïng ñaát nöôùc Vieät Nam thôøi baáy giôø. 8. Maëc duø coù ngöôøi chöa bao giôø gaëp maët baø Ngoâ Ñình Nhu, chöa töøng laø coâng thaàn cuûa cheá ñoä Ngoâ Ñình Dieäm, chöa heà nhaän ôn hueä, boång loäc töø hoï, nhöng laïi coâng khai baøy toû taám loøng bieát ôn ñoái vôùi neàn Ñeä nhaát Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ taïo

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

cho nhaân daân Mieàn Nam moät thôøi kyø, tuy ngaén nguûi, nhöng thanh bình, no aám. Chính quyeàn naày ñaõ baûo veä moät caùch höõu hieäu nhaân daân Mieàn Nam, tröôùc söï xaâm laêng bæ oåi cuûa giaëc coäng phöông Baéc. 9. Thôøi ñieåm naêm 1963, ngöôøi coù coâng taâm phaûi bieát raèng cuï Dieäm choáng vieäc chính quyeàn Kennedy muoán ñöa quaân Myõ vaøo Vieät Nam neân hoï ñaõ nguïy taïo nhöõng “toäi loãi” cuûa Cuï vaø “khuûng hoaûng” naøy noï vaø duøng baø Nhu nhö vaät teá thaàn, maëc duø baø chæ laø phuï nöõ, khoâng giöõ chöùc vuï gì chính thöùc trong chính quyeàn. Nhöõng ñieàu ñoù ngaøy nay ñöôïc xaùc quyeát bôûi nhöõng taøi lieäu giaûi maät. Cho neân duø ai noùi ñoâng noùi taây, hoï vaãn tin baø Nhu laø moät nöõ löu yeâu nöôùc, ñaïo ñöùc, tieát haïnh... Vaø hoï thöông baø. 10. Rieâng nhaän xeùt cuûa toâi (Huyønh Quoác Bình): Ñaõ sau nöûa theá kyû qua, ngöôøi daân Vieät Nam bò boïn VC löøa nhieàu cuù nhôù ñôøi, vaäy maø soá ngöôøi u meâ veà boïn VC khoâng phaûi laø ít. Toâi khoâng phaûi laø ngöôøi Coâng Giaùo, toâi hay gia ñình toâi chöa töøng höôûng moät aân hueä naøo cuûa gia ñình Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm, ngoaïi tröø ôn cuûa chính quyeàn Ñeä Nhaát Vieät Nam Coäng Hoaø ñaõ cho chuùng toâi coù ñöôïc nhöõng naêm thaùng thanh bình, töï do, vaø quyeàn con ngöôøi thaät

söï ñöôïc chính quyeàn aáy baûo veä. Cho neân toâi khoâng theå ngaäm mieäng ñeå ñöôïc yeân thaân maø laïi khoâng daùm noùi leân nhaän xeùt ñoäc laäp cuûa mình... Keát luaän: Baø Traàn Leä Xuaân hay coøn goïi laø Baø Coá Vaán Ngoâ Ñình Nhu, ñoái vôùi toâi laø moät phuï nöõ Vieät Nam tuyeät vôøi. Moät ngöôøi phuï nöõ coù taøi, coù hoïc, coù nhan saéc, vaø dó nhieân cuõng coù nhieàu caùm doã cuûa ñôøi töøng chôø ñoùn baø, vaäy maø baø ñaõ ôû vaäy thuû tieát thôø choàng theo vaên hoaù cuûa AÙ ñoâng, khoâng moät lôøi nguyeàn ruûa keû gieát choàng baø, thì neáu khoâng laø ngöôøi ñaøn baø thaät söï coù loøng nhaân ñöùc vaø tuyeät vôøi thì laø gì? Toâi tin töôûng raèng linh hoàn cuûa baø vaø choàng baø, nhaát laø Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm ñaõ ôû Thieân Ñaøng duø xaùc thaân cuûa hoï khoâng toaøn veïn döôùi traàn gian. Rieâng tö caùch vaø laäp tröôøng chính trò cuûa baø Nhu, theo toâi noù ñaõ vöôït xa nhöõng ai ñoäi loát tu só cuûa caùc toân giaùo ñaõ vaø ñang laøm lôïi cho boïn VC tham taøn, hay nhöõng ai chuû tröông “khoâng laøm chính trò” khi maø coù nhieàu baèng chöùng hoï raát chính trò ngay trong nhöõng nôi ñöôïc xem laø thieâng lieâng. Toâi baøy toû loøng ngöôõng moä cuûa mình ñoái vôùi baø Ngoâ Ñình Nhu vaø neàn Ñeä Nhaát Coäng Hoaø, vaø cuõng ñeå leân aùn nhöõng ai tieáp tuïc laøm tay sai cho VC, chuyeân laêng nhuïc nhöõng ngöôøi töû teá vaø nhöõng ai coù coâng vôùi ñaát nöôùc Vieät Nam. Coù moät baøi Thô “Khaùt” do ngöôøi trong nöôùc saùng taùc, ñaõ ñöôïc Nhaïc Só Phan Vaên Höng vieát thaønh moät nhaïc phaåm ñaáu tranh. Toâi xin ghi laïi vaøi caâu ñeå taëng quyù ñoäc giaû vaø cuõng ñeå daën loøng mình raèng: Vieát moät caâu cho moät ngöôøi. Vieát moät caâu cho hai ngöôøi.Vieát nghìn caâu cho bao ngöôøi. Vieát tröôøng thieân cho muoân loaøi. Maø theà seõ khoâng vieât, moät chöõ cho keû gian...” Huyønh Quoác Bình P.O. Box 20361, Salem, OR 97307. USA (503) 949-8752 Email: huynhquocbinh@yahoo.com ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

59

© RANG DONG 2013 - 433


60

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ÑÒA OÁC

Cuoái naêm vôùi haøng loaït nhöõng ngaøy leã baän roän vaø nhöõng thaùng “thôøi tieát xaáu nhaát” tieáp theo thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi coi nhö thôøi gian teä nhaát trong naêm ñoái vôùi vieäc mua hoaëc baùn baát ñoäng saûn. Ñoù laø töø Thaùng Möôøi Moät ñeán Thaùng Hai - Neáu bieát taän duïng seõ coù lôïi cho nhöõng ngöôøi quyeát chí mua nhaø.

VÔÙI NGÖÔØI MUA

- Neáu baïn gia nhaäp ñaùm ñoâng nhöõng ngöôøi mua tích cöïc trong nhöõng thaùng mua nhaø truyeàn thoáng nhôø thôøi tieát toát - baét ñaàu vôùi vieäc ñua nhau mua nhaø trong muøa Xuaân - söï tranh giaønh naøy coù theå khieán ngöôøi mua phaûi traû nhieàu hôn, khoâng mua ñöôïc nhöõng caên nhaø ñöôïc quaûng caùo haáp daãn, vaø ít ñöôïc caùc ñòa oác vieân vaø chuyeân vieân theá chaáp löu yù, duø haøng nguõ cuûa hoï ñoâng ñaûo. - Vöôït ra ngoaøi nhaän ñònh truyeàn thoáng veà thôøi gian toát ñeå mua, baïn seõ thöông löôïng vôùi nhöõng ngöôøi baùn raát mong muoán baùn, caùc chuyeân vieân ñòa oác vaø theá chaáp coù theå löu yù ñaày ñuû tôùi baïn, vaø ít bò caïnh tranh ñoái vôùi caùc caên nhaø coù giaù trò. Tình traïng thieáu caïnh tranh naøy coù nghóa baïn seõ thu ñöôïc nhieàu hôn vôùi soá tieàn cuûa baïn vaø ít gaëp phieàn phöùc, ñöôïc caùc chuyeân vieân ñòa oác vaø theá chaáp phuïc vuï rieâng cho baïn nhieàu hôn, vaø baïn coù nhieàu thôøi gian ñeå ñöa ra nhöõng quyeát ñònh ñaày töï tin. Ñuùng, quan nieäm truyeàn thoáng coù theå khuyeân baïn hoaõn laïi giaác mô laøm chuû moät caên nhaø ñeå duøng thôøi giôø giaûi trí vaø aên uoáng trong muøa leã.

ª NGUYEÂN NGOÏC

Baïn coù neân taùch ra khoûi ñaùm ñoâng nhöõng ngöôøi mua truyeàn thoáng vaø naém laáy cô hoäi toát nhaát ñeå mua nhaø hay khoâng? Lôïi theá then choát khi tìm mua nhaø trong thôøi gian “xaáu nhaát” laø nhöõng ngöôøi ñaõ lieät keâ caên nhaø cuûa hoï ñeå baùn trong nhöõng thôøi kyø naøy thöôøng nghieâm chænh, raát nghieâm chænh, trong vieäc baùn nhaø. Nhöõng ngöôøi baùn coù ñoäng cô thuùc ñaåy hieåu roõ taïi sao hoï coù lôïi khi ngöôøi mua ñeà nghò giaù caû moät caùch ñöùng ñaén vaø coù thôøi giôø tìm hieåu phöông caùch ñeå laøm vieäc vôùi nhöõng ngöôøi mua. Nhö chuùng ta ñaõ thaûo luaän tröôùc ñaây, ñieàu ñoù khoâng phaûi chæ lieân quan ñeán giaù caû. Chaúng haïn, ñeà nghò phuø hôïp vôùi ngaøy keát thuùc vuï mua baùn theo yù cuûa ngöôøi baùn coù theå coù giaù trò ñaùng keå ñoái vôùi hoï. Coøn coù moät khía caïnh thöïc tieãn nöõa. Vieäc tôùi xem nhaø vaøo thôøi gian “xaáu nhaát” coù theå cho baïn bieát nhieàu ñieàu veà nhöõng gì baïn thöïc söï troâng mong khi mua nhaø. - Tôùi coi nhaø trong moät traän möa lôùn, baïn seõ nhìn thaáy heä thoáng oáng maùng hoaït ñoäng ra sao. Caùc maùng xoái khoâng bò traøn, caùc goùc nhaø khoâng coù nöôùc ñoå xuoáng nhö thaùc, hoaëc thaám vaøo maët ngoaøi cuûa caùc böùc töôøng. Haõy quan saùt nöôùc möa ruùt khoûi maët ñaát. Nöôùc ñoïng laïi chung quanh nhaø hay chaûy ra ñöôøng? Caùc vaán naïn veà nöôùc caøng keùo daøi vì söï baûo trì ngheøo naøn keùo daøi, phí toån vaø vieäc söûa chöõa hö haïi caøng lôùn. Sôn coù theå che giaáu söï raéc roái, nhöng vaán naïn vaãn toàn taïi.

- Laùi xe qua caên nhaø sau moät traän tuyeát rôi, baïn seõ khaùm phaù ra caên nhaø naøo ñöôïc caùch nhieät kyõ (tuyeát vaãn coøn naèm treân maùi nhaø) vaø caên nhaø naøo bò maát nhieät (tuyeát tan). - Tôùi coi moät caên nhaø trong moät ngaøy nhieàu gioù, baïn seõ phaùt hieän nhöõng vaán naïn nhö vieäc caùch nhieät khoâng ñuû, cöûa soå vaø cöûa ra vaøo khoâng kín. - Naùn laïi trong caên nhaø vaøo moät ngaøy laïnh, baïn seõ coù theå xem xeùt loø söôûi coù toûa hôi noùng ñi khaép nhaø hay khoâng. Nhöõng caên phoøng ôû phía sau coù laïnh hôn nhieàu hay khoâng? Taàng thöù nhì vaø caùc phoøng taém thì sao? - Trong muøa leã, khi nhöõng buoåi tieäc tuøng vaø naáu nöôùng laø thôøi gian tieâu khieån phoå bieán, vieáng thaêm nhöõng caên nhaø thuoäc loaïi condominium coù theå giuùp baïn thaáy tieáng ñoäng vaø muøi naáu nöôùng ñi xa tôùi ñaâu trong toøa nhaø vaø coù ñi vaøo caên nhaø maø baïn ñang tính mua hay khoâng. - Haõy hoûi moät chuyeân vieân ñòa oác nhieàu kinh nghieäm veà nhöõng ñieàu “toát nhaát” lieân quan ñeán thôøi gian “xaáu nhaát.” Baïn neân saün saøng ñeå bieán thôøi gian xaáu nhaát thaønh thôøi gian toát nhaát cho vuï giao dòch thaønh coâng cuûa baïn.

VÔÙI NGÖÔØI BAÙN

“Giaù caû” thöôøng laø nguyeân nhaân haøng ñaàu: Coù theå laø khi quyeát ñònh baùn nhaø, baïn ñaõ phoûng vaán 3 ñòa oác vieân khaùc nhau. Hoï ñeàu trình baøy baûn so saùnh giaù thò tröôøng CMA (comparable market analysis) ñeå töø ñoù ñeà nghò giaù baùn. Hai ngöôøi ñöa ra


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

61


62

giaù baùn gaàn gioáng nhau, coøn ngöôøi thöù ba ñöa giaù khaù cao. Baïn choïn ngöôøi thöù ba, nghó raèng duø sao hoï cuõng chuyeân moân. Thaät ra, hoï chæ muoán laáy ñöôïc “listing,” bieát raèng khoâng theå naøo baùn ñöôïc giaù naøy, nhöng coù theå chôø vaøi tuaàn roài thuyeát phuïc baïn haï giaù. Nhieàu chuû nhaø khoâng hieåu raèng nhaø naèm caøng laâu treân thò tröôøng, ñeán khi baùn ñöôïc, seõ khoâng coù giaù nhö tröôøng hôïp mình keâu ñuùng giaù ngay töø ñaàu. Ñoâi khi baïn töï ñònh giaù baèng caùch so saùnh vôùi giaù “treân trôøi” cuûa caên ñang baùn trong khu vöïc, hay thuaàn tuùy chæ vì quaù yeâu thích nhaø mình maø ñaùnh giaù cao hôn thöïc teá. Cuõng coù theå luùc mua giaù cao vaø khi baùn laïi, baïn cuõng muoán kieám lôøi neân neâu giaù baùn cao. Neân nhôù, giaù baát ñoäng saûn laø giaù cuûa thò tröôøng hoâm nay, chöù khoâng phaûi cuûa 5, 7 naêm veà tröôùc coäng vôùi giaù trò gia taêng (appreciation). - Ñieàu kieän caên nhaø: Tröôùc khi ñöa nhaø ra thò tröôøng, baïn neân ñi quan saùt toaøn nhaø, ñaët mình laø ngöôøi mua khoù tính vaø töï hoûi mình coù muoán mua caên nhaø trong ñieàu kieän nhö theá naøy khoâng? Ña soá ngöôøi mua ñeàu thích nhaø coù theå doïn vaøo ngay maø khoâng phaûi sôn trong, ngoaøi, giaët thaûm, lau kính cöûa soå... Ngoaøi ra, coøn caùc chuù choù, meøo cöng, moät soá ngöôøi cuõng sôï hoaëc dò öùng vôùi thuù vaät. Cho neân toát nhaát, baïn mang chuùng ra ngoaøi khi coù ngöôøi ñeán xem nhaø hay göûi baïn beø, ngöôøi thaân. - Phöông thöùc quaûng caùo: Ñaõ qua roài nhöõng ngaøy ñòa oác vieân chæ caàn ñoùng coät, döïng baûng tröôùc saân, ñaêng nhaø leân MLS, in tôø rôi, roài ngoài chôø “offer” ñöa ñeán, xöa roài. Taïo ñieàu kieän xem nhaø deã daøng: Con ngöôøi caøng baän roän hôn bao giôø heát, keå caû ñòa oác vieân vaø ngöôøi mua. Do ñoù, tröôùc khi ñöa ñi xem nhaø, thoâng thöôøng ñòa oác vieân choïn loïc moät soá caên thích hôïp nhaát roài chia laøm 2 danh saùch: danh saùch A goàm nhöõng caên deã cho xem, coøn danh saùch B laø nhöõng caên khoâng coù hoäp ñöïng chìa khoùa (lock box) hay phaûi laøm heïn. Neáu khaùch haøng vöøa yù vôùi caên trong danh saùch A thì duø caên cuûa baïn trong danh saùch B coù ñeïp nhaát thaønh phoá cuõng khoâng coù cô hoäi. ª

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

PHONG THUÛY

ª NGUYEÃN SYÕ TRIEÄU

Thìn laø con giaùp thöù 5 trong voøng töû vi, thuoäc haønh Thoå.Giôø Thìn naèm trong khoaûng töø 7 giôø ñeán 9 giôø saùng. Khu vöïc cuûa Thìn chieám 1 goùc 30 ñoä ñöôïc xem laø raát may maén cho ngöôøi tuoåi Thìn, thuoäc höôùng Ñoâng Ñoâng Nam. - Naêm Thìn laø caùc naêm: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012...Moät soá naêm Thìn ñöôïc lieät keâ ôû treân. Neáu baïn sinh thaùng 1 döông lòch, coù theå baïn khoâng phaûi laø ngöôøi tuoåi Thìn maø laø tuoåi Maõo. Vì vaäy, haõy kieåm tra naêm sinh aâm lòch cuûa baïn cho thaät chính xaùc tröôùc khi aùp duïng caùc bieän phaùp phong thuûy döôùi ñaây. Nhöõng bieåu töôïng duøng ñeå cung caáp naêng löôïng cho vaän may chuû veà tình yeâu vaø caùc moái quan heä ñoái vôùi ngöôøi tuoåi Thìn laø: Duøng hình aûnh con roàng ñeå trang trí ôû khu vöïc Thìn trong nhaø. Baïn coù theå treo tranh hoaëc tröng baøy con roàng baèng ñaát seùt, goám söù, pha leâ. Chaát lieäu thuoäc haønh Thoå raát toát vaø seõ taêng cöôøng naêng löôïng cho khu vöïc troïng yeáu treân. Tuy nhieân, ñieàu naøy seõ mang laïi vaän ruûi neáu nhö khu vöïc höôùng Ñoâng Ñoâng Nam bò aûnh höôûng xaáu khi coù toilet hoaëc nhaø beáp ôû ñoù. - Tuoåi Thìn coøn coù 2 khu vöïc khaùc raát toát, ñoù laø khu vöïc Thaân vaø Tyù. Höôùng cuûa Thaân laø Taây Taây Nam, höôùng cuûa Tyù laø höôùng Baéc. 7... Maøu saéc hôïp vôùi meänh chuû nhaân, ñaït yeáu toát naøy môùi ñöôïc coi laø hoaøn haûo. Sinh naêm Canh Thìn goàm: Traéng, vaøng, baïc, xanh da trôøi, xanh luïc, naâu Sinh naêm Maäu Thìn goàm: Xanh da trôøi, xanh luïc, vaøng, caø pheâ, naâu, xaùm, xanh lam Sinh naêm Nhaâm Thìn goàm: Xaùm, xanh lam, ñoû, cam, traéng, vaøng, baïc. Sinh naêm Giaùp Thìn goàm: Ñoû, cam, traéng, vaøng, baïc, xanh da trôøi, xanh luïc. Sinh naêm Bính Thìn goàm: Vaøng, naâu, xaùm, xanh laù, ñoû, cam, tím. ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

63


64

LUAÄT LEÄ HOA KYØ

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

NGUYEÃN XUAÂN NGHÓA

47.6 trieäu ngöôøi ngöôøi ñöôïc trôï caáp 133.19 Myõ kim/thaùng.

Laâu laâu ngöôøi Myõ laïi maéc côn hoaøi nghi veà nöôùc Myõ. Khi leân naém quyeàn, ñaûng Daân Chuû, thoâng qua toång thoáng Obama mò daân ngheøo baèng caùch cho höôûng phuùc lôïi thoaûi maùi. Nay caïn tieàn, bò ñaûng Coäng Hoaø sieát laïi thì, gaàn 50 trieäu ngöôøi bò caét giaûm trôï caáp thöïc phaåm. Vì sao coù con soá kinh khuûng ñoù? Trong nhöõng naêm qua, soá ngöôøi Myõ ñöôïc höôûng trôï caáp Food Stamp taêng nhanh, töø 26.3 trieäu ngöôøi Myõ (töùc 8.7% daân soá) vaøo naêm 2007, leân ñeán 47.6 trieäu ngöôøi (töùc 15% daân soá) hieän nay. Ngaân saùch daønh cho chöông trình trôï caáp thöïc phaåm maø chuùng ta quen goïi laø Food Stamp hay Supplemental Nutrition Assistance Program baét ñaàu bò caét giaûm 5 tyû töø nay, vaø ñieàu naøy seõ aûnh höôûng ñeán haøng chuïc trieäu gia ñình ngöôøi

Baø Joyce Lewis cua û than ø h phoá Spring Hill, Florida cho bietá gia ñình baø bò caté giam û 44 Myõ kim moiã than ù g. Photo courtesy: CNN Money

Chöông trình naøy naèm trong vieäc caét giaûm ñeå quaân bình ngaân saùch thu chi cuûa chính phuû Hoa Kyø. Coù nhöõng ngaøy maø ngöôøi laõnh ñaïo Hoa Kyø thaáy raèng moïi vieäc ñeàu naùt nhö töông! Ñöùa con thai ngheùn töø boán naêm nay - keá hoaïch mang teân mình, laø ObamaCare - chöa kòp thoâi noâi thì ñaõ quaët queïo. Baø muï Kathleen Sebelius phaûi taû xung höõu ñoät choáng ñôõ maø khoâng xong vì caùc daân bieåu nghò só Daân Chuû tranh cöû naêm tôùi trong vuøng xoâi ñaäu ñeàu baét ñöôïc yù daân, laø söï thaát voïng. Hoï ñeà nghò ñöa chaùu... vaøo nhaø thöông khaùm laïi. Vì coi vaäy maø chaúng phaûi vaäy. Phe Coäng Hoøa thaát theá töø thaùng tröôùc beøn thöøa dòp phaûn coâng! Hoï môû baùt quaùi traän ñoà vaø chaám vaøo thaát khieáu, moãi giôø laïi ñieåm moät huyeät laøm baùo chí phe ta chaúng ngaên noåi: 1) Vì sao sieâu cöôøng soá moät veà khoa hoïc kyõ thuaät laïi khoâng laäp noåi heä ñieän töû phuïc vuï ngöôøi daân khi thöïc hieän keá hoaïch ObamaCare ñöôïc truø tính töø nhieàu naêm tröôùc? 2) Traùch nhieäm thuoäc veà Boä Gia Cö vaø Coâng Daân Vuï cuûa baø Sebelius hay veà caùc doanh nghieäp thi haønh? 3) Ai choïn caùc doanh nghieäp ñoù, theo tieâu chuaån vaø thuû tuïc naøo, ñeå gaây toán keùm haøng tyû cho coâng quyõ maø chaúng xong? 4) Nhöõng höùa heïn toát ñeïp ban ñaàu cuûa keá hoaïch naøy chæ laø chuyeän haõo huyeàn vì chính quyeàn khoâng bieát hay coù gian yù? Töø ñoù, hoï haâm noùng nhieàu ñieàu bò laõng queân: 5) Vì sao giaáu dieám söï thaät nhieäm veà vuï Benghazi xaûy ra ngaøy 9-11 naêm kia khieán boán ngöôøi Myõ bò haï saùt, keå caû Ñaïi söù Hoa Kyø taïi

Libya? 6) Ai laø ngöôøi coù taùch nhieäm? 7) Vì sao cô quan thueá vuï lieân bang IRS laïi ñieàu tra, haïch saùch vaø coøn tieát loä chi tieát rieâng tö cuûa nhöõng ngöôøi thuoäc phe baûo thuû? Duy nhaát coù moät ñieàu maø phe Coäng Hoøa boû qua, thì laïi bò phe Daân Chuû neâu thaønh chuyeän laø vieäc cô quan tình baùo ñieän töû NSA nghe leùn caùc nöôùc ñoàng minh cuûa Myõ! Chuyeän aáy khieán laõnh ñaïo Hoa Kyø phaûi nhìn ra ngoaøi. Cuõng laïi naùt nhö töông! Laõnh ñaïo caùc nöôùc ñoàng minh nhö Ñöùc, Phaùp, Taây Ban Nha, hay ñoái taùc Nam Myõ nhö Brazil, ñeàu goïi Ñaïi söù Myõ leân ñeå phaøn naøn veà chuyeän hoï bò nghe leùn. Vieäc caùc nöôùc ñeàu kín ñaùo theo doõi laãn nhau laø chuyeän xöa nhö ngheà noï, nhöng vì sao moät nhaân vieân ngoaïi ngaïch laø Edward Snowden laïi ngoài yeân laønh beân Nga ñeå moãi tuaàn nhaû theâm moät chuyeän laøm nöôùc Myõ mang tieáng thaát thoá vôùi caùc ñoàng minh? Maø naøo chæ coù chuyeän veånh tai nghe leùn treân trôøi? Hoa Kyø ñang luùng tuùng vì hai hoà sô Syria vaø Iran, gaây baát maõn cho caùc ñoàng minh chieán löôïc laø Israel, Egypt, Saudi Arabia vaø Turkey khieán hoï tính rieâng vieäc khaùc maø khoûi tham khaûo yù kieán. Laõnh ñaïo Myõ nhaát quyeát trieät thoaùi khoûi Iraq töø naêm kia vaø Afghanistan vaøo naêm tôùi. Baây giôø, tình hình Iraq boãng döng suy ñoài vôùi aûnh höôûng quaù maïnh cuûa Iran vaø söï taùi xuaát hieän cuûa khuûng boá Al-Qaeda. Sau caâu hoûi naêm xöa “vì sao vaøo Iraq”, moät caâu hoûi môùi ñang ñöôïc ñaët ra: “ai laøm maát Iraq”? Haäu quaû seõ ra sao neáu beänh


TA316 Ï CHÍDEC P RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 20, SOÁ

65

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

GIÔØ KHAÙM BEÄNH: Thöù Hai, Ba, Naêm: 8:30 AM - 5PM Thöù Saùu: 8:30 AM - 3PM Thöù Baûy: 8AM – 1PM THÖÙ TÖ ÑOÙNG CÖÛA

65


66

ung thö cuûa khuûng boá seõ phaùt taùc töø moät xöù laùng gieàng cuûa Iraq laø Syria.... Ñaõ vaäy, vaø ñaây laø moät traøo löu laâu ñôøi maø seõ bò ñaùnh giaù laø “di saûn Obama”: nöôùc Myõ ñang tieát giaûm ñaàu tö quoác phoøng. Sau nöõa theá kyû taêng cöôøng söùc maïnh quaân söï keå töø khi bò ñaùnh taïi Traân Chaâu Caûng vaøo cuoái naêm 1941, roài traûi qua Theá chieán II cuøng Chieán tranh laïnh, thì töø naêm 1991, Hoa Kyø höôûng “coå töùc hoøa bình” vaø thu heïp khaû naêng quoác phoøng. Chæ ñöôïc 10 naêm thì vuï khuûng boá 9-11 khieán nöôùc Myõ môû ra cuoäc chieán choáng khuûng boá toaøn caàu. Vaø ñi vay ñeå böôùc vaøo chieán tranh. Möôøi naêm sau thì caû nöôùc ñeàu meät moûi vaø chính ngöôøi daân, chöù chaúng phaûi laø ai khaùc, môùi töï hoûi laø vì sao caàn moät quaân löïc vó ñaïi coù khaû naêng tham chieán toaøn caàu ñeå cöùu ngöôøi khaùc? Caâu hoûi ñoù goùp phaàn cho Barack Obama thaéng cöû. Quaû nhieân laø oâng thu doïn chieán tröôøng, trieät thoaùi vaø giaûi keát - vôùi haäu thuaãn cuûa caùnh taû phaûn chieán laãn caùnh höõu töï coâ laäp. OÂng thaønh “ngöôøi vaùi töù phöông” ñeå öu tieân taäp trung vaøo chuyeän caûi taïo nöôùc Myõ. Vaø traän chieán veà ngaân saùch keùo daøi töø naêm 2011 daãn ñeán moät keát quaû cuï theå laø ngaân saùch quoác phoøng seõ giaûm moät ngaøn ba traêm tyû trong 10 naêm tôùi. Nhöng cuõng quaàn chuùng bieát ñieàu aáy laïi neâu vaán ñeà laø vì sao khoâng can thieäp vaøo Syria ñeå cöùu laáy thöôøng daân voâ toäi, theo laäp luaän cuûa caùnh taû lyù töôûng laãn phe taân baûo thuû beân caùnh höõu....? Theà coøn Iran, Lieân bang Nga vaø Trung Quoác, nhöõng moái nguy tieàm theá khaùc. Nhìn töø beân ngoaøi, ngöôøi ta thaáy coù gì ñoù khoâng oån. Quaû nhieân, vieän Gallup vöøa cho bieát möùc tin töôûng vaøo Obama ñaõ suït tôùi 40%, voâ tieàn khoaùng haäu! Cuøng ngaøy muøng boán, tôø Wall Street Journal cho bieát keát quaû khaûo saùt môùi nhaát: “Trong naêm baûy naêm tôùi, nöôùc naøo seõ laø cöôøng quoác kinh teá soá moät?” Hieän nay, chæ coù 28% daân Myõ cho raèng Trung Quoác laø ñeä nhaát cöôøng quoác kinh teá theá giôùi. Nhöng noùi veà vieãn aûnh 2018 ñeán 2020, tyû leä nghieâng veà Trung Quoác laïi laø 36%. Vaø trong caùc thaønh phaàn, daân caøng

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

giaøu hay caøng treû laïi caøng laïc quan veà Trung Quoác vaø bi quan veà nöôùc Myõ! Thaät ra, nhìn töø beân ngoaøi vaø trong tröôøng kyø thì ñaây laø chuyeän nhaøm! Töø thôøi laäp quoác roài, cöù möôi naêm laïi coù ngöôøi thôû daøi veà söï suy baïi cuûa nöôùc Myõ.... Tröôùc heát laø baäc thöùc giaû AÂu Chaâu. Khi nöôùc Myõ chöa thaønh hình thì nhieàu ngöôøi ñaõ noùi ñeán tình traïng coøm coõi cuûa caùc sinh vaät soáng treân ñaát Myõ! Trong caùc con vaät coù caû con ngöôøi, vì ñòa dö hình theå, thoå ngôi hay thoå nhöôõng gì ñoù... Chuyeän aáy quaù xöa, xin veøo ñeán theá kyû 20 vaø caùc baäc thöùc giaû Hoa Kyø. Ít ai trong chuùng ta laïi bieát hay nhôù ñeán vuï khuûng hoaûng taâm thaàn cuûa daân Myõ khi Lieân Xoâ baén veä tinh Sputnik leân trôøi vaøo naêm 1957. Moät chaán ñoäng gaây baøng hoaøng nhö vuï Traân Chaâu Caûng naêm 1941. Ba tuaàn sau thì Sputnik baët tin nhöng daân Myõ ñaõ noùi ñeán nguy cô bò Lieân Xoâ qua maët! Tôø Life caûnh baùo veà khuûng hoaûng giaùo duïc khieán daân Myõ seõ thua daân Nga veà khoa hoïc kyõ thuaät. Lôøi haêm cuûa Nikita Krushev laø “seõ choân nöôùc Myõ” caøng gaây hoát hoaûng, ñöôïc John Kennedy khai thaùc vôùi soá lieäu ñaùng ngôø veà khaû naêng nguyeân töû cuûa Nga. Khi aáy moät baäc thöùc giaû treû tuoåi laø Henry Kissinger xaùc nhaän raèng Hoa Kyø ñang luïn baïi! Phaûn öùng quaät khôûi ñaày daïi doät thôøi ñoù coù goùp phaàn daãn ñeán... chieán tranh Vieät Nam. Ñeán thôøi Lyndon Johnson thì quaû tình laø nöôùc Myõ luïn baïi khi vöøa muoán caûi taïo xaõ hoäi vöøa baûo veä tieàn ñoàn cuûa theá giôùi töï do. Trong khi caùc laõnh tuï bò aùm saùt. Qua thôøi Richard Nixon thì nöôùc Myõ tin chaéc laø seõ bò AÂu Chaâu qua maët vaø troâi vaøo traïng thaùi baát an - malaise - cuûa thôøi Jimmy Carter. Qua thôøi Ronald Reagan thì Hoa Kyø luïn baïi tröôùc söï lôùn maïnh cuûa Nhaät. Ngaøy nay thì coù con ngaùo oäp Trung Quoác vaø söï taøn taï cuûa “Giaác mô Hoa Kyø”.... Coù moãi chuyeän y teá toaøn daân nhö AÂu Chaâu ñaõ coù töø theá kyû tröôùc maø coøn laøm khoâng xong! Nhöng maø nhìn töø beân ngoaøi, chuùng ta ñöøng töôûng thaät! Sau Obama, nöôùc Myõ seõ laïi noåi ñieân baøy ra chuyeän khaùc. Roài bò caùc ñaïi cöôøng thaát theá ñaû kích laø baøy gian keá maéc beänh ñeå löøa thieân haï! ª

BAÏN COÙ BIEÁT

Theo cô quan FDA cho bietá, gan à 7 phan à tram ê trong soá cacù thöù gia vò nhap ä can û g vao ø ê ñeu à bò Myõ trong khoan û g thôiø gian ba nam nhiem ã vi khuan å salmonella. Nhön õ g chatá ban å khacù nhö tocù, phan â , con â trun ø g cun õ g ñöôcï kham ù phaù trong cacù loaiï gia vò töø nöôcù ngoaiø maø trong ñoù coù caû Vietä Nam. FDA noiù ran è g viecä xetù nghiem ä cacù loaiï gia vò nhap ä can û g, töø nam ê 2007 ñen á nam ê 2010, cho thayá hau à nhö gia vò bò nhiem ã cacù tacù nhan â gayâ ben ä h nhieu à gap á hai lan à , so vôiù nhön õ g loaiï thöcï pham å khacù ñaõ ñöôcï kiem å tra. Hôn 80 loaiï salmonella khacù nhau ñaõ ñöôcï phatù giacù. Cuocä nghien â cöu ù nayø xem xetù cacù loaiï gia vò nhap ä can û g töø motä soá quocá gia, vôiù ratá nhieu à cacù loâ han ø g ñen á töø An Á Ño,ä Meã Tayâ Cô, Thaiù Lan vaø Vietä Nam. Cô quan FDA ñaõ quyetá ñònh nghien â cöu ù van á ñeà nayø sau khi xayû ra nhieu à ñôtï bun ø g phatù â quan tôiù gia vò, gayâ ra dòch ben ä h, coù lien ben ä h tatä tren â toan ø cau à . Trong hai nam ê 2009 vaø 2010, tieu â vaø ôtù töø An Á Ño,ä Vietä Nam vaø Trung Quocá, ñöôcï söû dun ï g khi lam ø xucù xích ñaõ gayâ ra han ø g tram ê thöù ben ä h. FDA cho bietá ñaõ coù 14 tran ä dòch ñöôcï bietá bun ø g len â tren â toan ø theá giôiù, tính töø nam ê 1973, gayâ ra gan à 2,000 chön ù g ben ä h, trong soá ñoù phan à nhieu à laø ôû treû em. FDA, cô quan giam ù satù an toan ø thöcï pham å vaø döôcï pham å cho giôiù tieu â thuï My,õ noiù ran è g trong thôiø gian ba nam ê ayá, 749 chuyen á han ø g gia vò ñaõ bò töø choiá nhap ä can û g vao ø Hoa Ky,ø vì bò nhiem ã vi khuan å salmonella, trong khi ñoù 238 chuyen á han ø g khacù ñaõ bò töø choiá vì söï hien ä dien ä cua û nhön õ g thöù maø FDA goiï laø "chatá ban å ," nhö con â trun ø g, phan â , lon â g hoacë nhön õ g vatä lieu ä khacù. Trong cacù loaiï gia vò ñaõ ñöôcï tìm thayá bò nhiem ã ban å ôû bien â giôiù sau ñoù ñaõ ñöôcï nau á chín hoacë xöû lyù ñeå loaiï boû cacù tacù nhan â coù theå gayâ ben ä h, nhôø vayä coù leõ phan à lôn ù vi khuan å salmonella ñaõ ñöôcï tröø khöû roià, vao ø thôiø ñiem å ngöôiø ta an ê nhön õ g thöù gia vò ayá. FDA cun õ g löu yù ran è g gia vò thöôn ø g ñöôcï an ê trong motä böa õ an ê chæ laø khoiá löôn ï g nho,û ñieu à ñoù coù nghóa laø ngöôiø ta bôtù coù cô hoiä bò macé ben ä h töø motä loaiï gia vò nhiem ã ban å , chan ú g han ï ít hôn so vôiù traiù cayâ hoacë rau cuû bò oâ nhiem ã . Loä trình cua û chun ù g ratá quanh co töø quocá gia nguon à gocá cho tôiù tan ä dóa ñön ï g thöcù an ê cua û motä ngöôiø ôû My,õ vaø nguy cô nhiem ã chatá ban å xuatá hien ä taiï nhön õ g ñiem å khacù nhau. Hau à hetá cacù loaiï gia vò ngöôiø ta an ê taiï Hoa Kyø ñeu à ñöôcï nhap ä can û g, vaø phan à lôn ù ñeu à phatù xuatá töø cacù trang traiï nhoû trong nhieu à quocá gia, vaø cacù nöôcù nayø coù nhön õ g möcù ñoä khacù nhau cua û viecä giam ù satù an toan ø thöcï pham å .ª


67

20, SOÁ TA316 Ï CHDEC P Í RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

678-580-5891

205


68

CAÂU CHUYEÄN THAÀY LANG

YÙ kieán chung cuûa y giôùi laø huùt môõ Liposuction ñöôïc coi laø an toaøn neáu thöïc hieän ñuùng phöông phaùp. Tuy nhieân, cuõng nhö caùc giaûi phaãu khaùc, duø an toaøn nhöng liposuction vaãn coù theå coù ruûi ro, nhö nhieãm truøng, thuûng ruoät, xuaát huyeát, thaäm chí shock vaø raát haõn höõu töû vong. Haõn höõu töû vong naøy xaûy ra ôû baát cöù quoác gia naøo chöù khoâng rieâng gì ôû Myõ, beân Taây, Singapore hoaëc taïi Vieät Nam, duø y khoa hoïc tieán boä hoaëc keùm môû maïng. Theo Taäp san y hoïc New England Journal of Medicine, töø naêm 1993 tôùi 1998, coù 5 tröôøng hôïp töû vong vì liposuction ñöôïc ghi nhaän taïi Vaên phoøng Baùc só Giaùm ñònh y khoa cuûa thaønh phoá Nöõu Öôùc. Ba ngöôøi thieät maïng vì nhòp tim quaù chaäm vaø huyeát aùp tuït quaù thaáp; moät vì tieáp nhaän quaù nhieàu dòch loûng, khieán phoåi bò ngoäp nöôùc vaø naïn nhaân thöù 5 laø do huyeát cuïc chaïy leân phoåi gaây ra ngöng hoâ haáp. Taïi Singapore, moät ca huùt môõ töû vong trong hoaøn caûnh khaù hi höõu. Sau giaûi phaãu, baùc só thöïc hieän ôû laïi ñeå theo doõi beänh tình khaùch haøng. Khi thaáy ñaõ oån ñònh, oâng beøn chaïy vaøo nhaø veä sinh ñeå giaûi toûa “baàu taâm söï”. Daêm phuùt sau quay laïi thì thaáy beänh nhaân ôû trong tình traïng shock, oâng voäi vaøng caáp cöùu nhöng khoâng cöùu vaõn ñöôïc tình hình. Naïn nhaän bò 13 veát luûng ruoät trong khi huùt môõ. Taïi Vieät nam, môùi ñaây moät ca töû vong do huùt môõ ñöôïc dö luaän trong ngoaøi nöôùc nghieâm khaéc theo doõi

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª NGUYEÃN Y ÑÖÙC

pheâ phaùn, caû veà phöông dieän chuyeân moân y hoïc laãn khía caïnh löông taâm chöùc nghieäp cuûa nhaø giaûi phaãu. Maëc duø coù ruûi ro, huùt môõ vaãn ñöôïc aùp duïng khaép nôi, vì nhu caàu laøm ñeïp cuûa con ngöôøi. Moãi naêm taïi Hoa Kyø coù tôùi gaàn nöûa trieäu ca huùt môõ laøm ñeïp dung nhan ñöôïc thöïc hieän. Moãi ca huùt môõ toán vaøi ba ngaøn, naâng toång soá lôïi nhuaän dòch vuï leân tôùi caû tyû Myõ kim. Taïi Vieät Nam huùt môõ chæ toán 50 trieäu ñoàng. Vaäy thì, huùt môõ laø gì, taïi sao huùt môõ, ruûi ro naøo gaây ra do huùt môõ, laøm sao ñeå traùnh ruûi ro, thaäm chí haõn höõu töû vong. Xin baø con cuøng chuùng toâi, ta töø töø tìm hieåu. Vì coù khi baûn thaân ta, ngöôøi thaân yeâu cuûa ta cuõng muoán cô theå mình goïn gaøng thon ñeïp hôn, nhôø phaãu thuaät naøy. Huùt môõ coù muïc ñích laáy ra lôùp môõ “böôùng bónh” ôû döôùi da taïi moät vaøi vuøng cuûa cô theå, maø söï hieän dieän khieán thaân theå phì noän quaù möùc, maø khi teo thì da laïi nhaên nheo, meàm xeøo xeä xuoáng nhö moät caùi bò coùi cuõ nhaàu naùt. Vì söùc huùt cuûa traùi ñaát, vì söï hoùa giaø hoaëc vì voøng moâng voøng buïng chaäp chuøng nhöõng taûng môõ do boäi thu thöïc phaåm maø laïi giaûm tieâu duøng. Noùi laø böôùng bænh, vì môõ naøy ngoan coá, khoâng chòu bieán ñi khi ta coá söùc vaän ñoäng cô theå, tieát giaûm dinh döôõng. Vaän ñoäng cô theå vaø tieát cheá dinh döôõng giaûm kích thöôùc chöù khoâng giaûm soá löôïng teá baøo beùo. Nhaéc laïi laø ôû döôùi da, môõ hieän dieän döôùi hình thöùc nhöõng tieåu thuøy lobules ngaên caùch nhau bôûi moät caùi maøng trong ñoù coù maïch maùu, daây

thaàn kinh vaø heä baïch huyeát. Moãi thuøy coù nhieàu teá baøo beùo chöùa chaát beùo, nhieàu nhaát laø chaát triglycerides. Khi cô theå taêng caân, kích thöôùc cuûa teá baøo beùo phình ra. Töø maáy thaäp nieân vöøa qua, huùt môõ döôùi da ñaõ trôû thaønh moät phaãu thuaät thaåm myõ khaù phoå bieán, ñöùng haøng thöù tö sau naâng caáp nhuõ hoa, söûa muõi, caét mi maét.

MOÄT CHUÙT LÒCH SÖÛ HUÙT MÔÕ

Tröôùc heát caàn löu yù laø saùng kieán laáy môõ laøm ñeïp cô theå ñeàu phaùt xuaát töø AÂu chaâu vaøo thaäp nieân 1920, ñaëc bieät laø vôùi baùc só ngöôøi Phaùp Charles Dujarier, ngöôøi töøng caïo goït môõ dö cuûa moät soá thaân chuû. Tôùi naêm 1926, oâng huùt môõ dö ôû ñaàu goái moät nöõ vuõ coâng ballerina. Chaúng may sau khi huùt, chaân vuõ coâng naøy bò hoaïi thö phaûi caét boû. Giôùi giaûi phaãu thaåm myõ khöïng laïi trong vaøi thaäp nieân nhöng vaãn aâm thaàm tìm caùch caûi thieän vieäc huùt môõ. Naêm 1974 hai baùc só ngöôøi YÙ Giorgio and Arpad Fischer saùng cheá ra oáng huùt môõ. Tôùi naêm 1982, baùc só ngöôøi Phaùp Yves-Gerard Illouz giôùi thieäu phöông phaùp bôm chaát loûng laøm tan môõ roài huùt ra. Phöông phaùp naøy cho keát quaû khaù myõ maõn vaø tôùi thôøi ñieåm naøy thì y giôùi Myõ môùi nhaäp cuoäc, caûi tieán kyõ thuaät huùt môõ. Naêm 1985, baùc só beänh ngoaøi da Jeffrey A. Klein ôû California saùng cheá ra phöông phaùp huùt môõ meänh danh laø kyõ thuaät caêng phoàng (Tumescent liposuction technique) vôùi gaây meâ taïi choã vaø ít xuaát huyeát. Hieän nay,


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

69


70

phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng nhieàu nhaát trong caùc phöông phaùp huùt môõ môùi cuõ.

CaùC PhÖÔng PhaùP

-Tumescent liposuction ñöôïc thöïc hieän baèng caùch bôm vaøo vuøng ñònh huùt môõ moät dung dòch goàm coù chaát gaây teâ taïi choã lidocaine, chaát epinephrine ñeå co heïp maïch maùu, traùnh xuaát huyeát vaø dung dòch muoái ñeå deã daøng huùt môõ ra baèng moät oáng nhoû gaén vaøo maùy huùt. -Töông töï kyõ thuaät caêng phoàng laø phöông phaùp bôm dung dòch vaøo raát ít, baèng löôïng môõ huùt ra. Phöông phaùp toán ít thì giôø nhöng caàn thöïc hieän vôùi gaây meâ toång quaùt hoaëc chuyeàn thuoác an thaàn qua tónh maïch. -Beân caïnh ñoù coù phöông phaùp ultrasonic-assisted liposuction duøng soùng aâm thanh ñeå oáng huùt rung ñoäng, ñaùnh tan teá baøo môõ roài huùt ra. -Caét xeùn da buïng (abdominoplasty) laáy bôùt môõ vaø da, thaét chaët cô baép khieán cho buïng caêng mòn trôû laïi. Nhöõng ai coøn muoán coù thai khoâng neân laøm vì moái khaâu caêng raùch khi thai nhi lôùn leân. -Phöông phaùp duøng tia laser (Laser liposuction) ñeå voâ hieäu hoùa teá baøo môõ, khoâng cho chuùng chöùa chaát beùo. Chi phí cho phöông phaùp naøy töông ñoái haï hôn nhöng thöôøng gaây toån thöông cho da, da co laïi. Huùt môõ ñöôïc chæ ñònh trong caùc tröôøng hôïp nhö sau: Teá baøo môõ khoâng maát ñi baèng dinh döôõng hoaëc vaän ñoäng, coù maët ôû caùc vuøng khaùc nhau cuûa cô theå nhö buïng, baép ñuøi, hoâng, coå, maët vaø döôùi caèm. Giaûm kích thöôùc nhuõ hoa nöõ quaù côõ hoaëc vuù nam giôùi nôû lôùn do maát caân baèng hormone (gynecomastia) Trong tröôøng hôïp khoâng thaåm myõ nhö ñoå moà hoâi naùch quaù nhieàu vaø u môõ.

CaùC RUûI Ro ChÍnh

1-Huyeát cuïc laøm ngheït söï hoâ haáp 2-Nhieãm truøng sau phaãu thuaät 3-Luûng ruoät, thöông tích gan hoaëc phoåi vaø 4-Phaûn öùng vaø taùc duïng phuï cuûa thuoác gaây meâ toång quaùt hoaëc lieàu thuoác an thaàn quaù cao. 5-Toån thöông daây thaàn kinh 6-Phuø neà da hoaëc da bò huûy hoaïi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

7-ÖÙ nöôùc treân phoåi Caùc ruûi ro naøy seõ ít xaûy ra neáu: beänh nhaân khoâng quaù maäp, khi beänh nhaân ñöøng huùt quaù nhieàu môõ trong moät ngaøy vaø khoâng cuøng moät luùc thöïc hieän theâm moät giaûi phaãu naøo nhö naâng nhuõ hoa, caêng da maët...

KhI naØo KhoÂng hUùT MÔÕ

Khi ñang bò moät soá beänh nhö sau caàn ñöôïc oån ñinh tröôùc khi huùt môõ: -Tieàn söû beänh tim nhö heart attack -Cao huyeát aùp -Tieåu ñöôøng -Dò öùng vôùi döôïc phaåm nhö khaùng sinh -Beänh phoåi nhö khoù thôû -Huùt thuoác laù, uoáng röôïu, laïm duïng thuoác caám. -Neáu beùo maäp maø muoán xuoáng caân thì huùt môõ khoâng phaûi laø ñeå giaûm caân maø huùt môõ chæ coù muïc ñích thu goïn moät phaàn naøo ñoù cuûa cô theå. -Neáu ñang bò beänh hoaëc ñang duøng moät soá döôïc phaåm coù aûnh höôûng tôùi söï laønh veát thöông, nhö laø ñang bò nhieãm truøng, coù tieàn söû deã chaûy maùu, ngheõn ñoäng maïch vì cuïc maùu hoaëc chaát beùo, vieâm tónh maïch, phuø neà cô theå, ñang uoáng aspirin, thuoác caàm maùu heparin, warfarin... -Neáu da khoâng coøn tính ñaøn hoài ñeå coù theå co laïi, traùnh xeä da sau khi huùt môõ. -Khi ñang coù thai. Nhôù laø ña soá baûo hieåm söùc khoûe khoâng chi traû cho phí toån huùt môõ laøm ñeïp. Chi phí naøy thöôøng thöôûng cuõng khaù cao, caû ngaøn myõ kim cho töøng vuøng huùt. Sau huùt môõ, nhieàu baø con thaáy haõnh dieän vôùi thaân hình thon thaû,caûm thaáy mình trôû neân haáp daãn hôn, kích thöôùc quaàn aùo giaûm xuoáng 2 hoaëc 3 soá, maëc aùo taém khoe thaân hình ñeïp moät caùch voâ tö thoaûi maùi, nhieàu sinh löïc, treû trung hôn vaø cho laø mình ñaõ taùi “töï quaûn lyù” ñöôïc taám thaân cuûa mình. Moät soá ngöôøi tin raèng huùt môõ laø giaûm caân vónh vieãn vì con ngöôøi sinh ra vôùi moät soá teá baøo beùo coá ñònh, huùt boû ñi laø khoâng coøn maäp. Huùt môõ chæ laáy ñi moät soá teá baøo beùo ôû moät vaøi vuøng cô theå nhö buïng, ñuøi, caùnh tay ñöôïc coi nhö laø keùm myõ quan. Teá baøo beùo coøn laïi vaãn coù theå to phình neáu ta tieáp tuïc “phôû da gaø nöôùc beùo

tröùng gaø non” vaø tónh taïi coi phim boä, aên fast food.

DEØ DaËT TRÖÔùC KhI hUùT MÔÕ

Tröôùc khi quyeát ñònh huùt môõ, neân hoûi yù kieán baùc só gia ñình coi tình traïng söùc khoûe cuûa mình coù thuaän tieän khi laøm phaãu thuaät. Roài noùi roõ yù muoán cuûa mình vôùi baùc só giaûi phaãu, ñeå baùc só phaùc hoïa moät keá hoaïch thöïc haønh, sao cho ñaùp öùng ñöôïc mong muoán cuûa mình. Ñöøng tin theo lôøi khuyeán thò quaûng caùo hoaëc meâ hoaëc bôûi nhöõng taám hình neâu ra thaân hình xaáu ñeïp tröôùc vaø sau giaûi phaãu, cuûa boån baùc só thaåm myõ. Khuyeán thò quaûng caùo coù muïc ñích thuyeát phuïc duï doã mình mua moùn haøng hoaëc duøng dòch vuï. Quaûng caùo khoâng bao giôø neâu ra nhöõng khuyeát ñieåm cuûa dòch vuï, haøng hoùa. Vaø cuõng neân ñeå yù raèng sau huùt môõ cuõng coù moät soá “söï coá” khoâng vui nhö: Seïo xaáu nôi veát caét treân da ñeå ñöa oáng huùt môõ vaøo; Nôi huùt môõ coù theå goà gheà khoù coi sau khi huùt. Huùt môõ coù theå khoâng coù keát quaû vónh vieãn vì maäp trôû laïi thì chaát beùo coù theå tuï laïi ôû nôi ñaõ huùt.

KEÁT LUaÄn

Keát quaû cuûa huùt môõ coù theå raát toát vaø nhieàu ngöôøi caûm thaáy sung söôùng thoûa maõn. Nhöng cuõng coù tröôøng hôïp keát quaû khoâng nhö yù muoán, nhö laø: -Seïo xaáu taïi veát caét treân da ñeå ñöa oáng huùt môõ vaøo; -Nôi huùt môõ coù theå goà gheà khoù coi sau khi huùt. -Huùt môõ coù theå khoâng coù keát quaû vónh vieãn vì maäp trôû laïi thì chaát beùo coù theå tuï laïi ôû maáy teá baøo beùo coøn soùt nôi ñaõ huùt. Cho neân moät soá baùc só thöôøng löu yù thaân chuû neân vöøa phaûi trong kyø voïng vaøo keát quaû sau huùt môõ vaø giôùi haïn soá löôïng môõ huùt. Vaøi phöông thöùc coù theå thay theá cho huùt môõ nhö thay ñoåi dinh döôõng ñeå giaûm caân; vaän ñoäng ñeå ñoát bôùt chaát beùo; chaáp nhaän cô theå taïo hoùa ñaõ ban cho hoaëc duøng quaàn aùo, myõ phaåm ñeå bôùt “khoù coi” cuûa vuøng moâng vuøng buïng, neùt maët, laø nhöõng ñieàu maø ai cuõng deã daøng thöïc hieän. Chaúng toán tieàn maø laïi khoâng bieán chöùng ruûi ro. www.bsnguyenyduc.com ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

71


72

CHA MEÏ & CON CAÙI

Ñoâi khi baïn coù ñöôïc moái quan heä hoaøn haûo vôùi chaøng vaø baïn töôûng raèng moïi chuyeän ñeàu beàn vöõng. Baïn khoâng nghó moät ngaøy naøo ñoù, baïn laø ngöôøi laøm hoûng taát caû. Neáu baïn lôõ phaïm moät trong nhöõng loãi laàm döôùi ñaây, vaãn coù bieän phaùp ñeå giuùp baïn söûa chöõa sai laàm: 1. BAÏN HAØNH ÑOÄNG NHÖ CON QUAÙI VAÄT MAÉT XANH Moïi chuyeän thöôøng baét ñaàu moät caùch tình côø: Baïn nghe loûm moät cuoäc goïi vôùi beân kia laø moät gioïng nöõ, vaø taâm trí baïn baét ñaàu töôûng töôïng. Baïn coù theå hoûi chaøng “ai vaäy”, nhöng khoâng muoán toû ra toø moø neân baïn phaùt minh ra moät kòch baûn maø baïn cho laø coù lyù. Moät coâ baïn gaùi cuõ, hoaëc moät ñoàng nghieäp ñang muoán chinh phuïc chaøng. Chaúng bao laâu, baïn baét ñaàu kieåm tra email vaø tin nhaén moãi khi chaøng khoâng coù maët. Giôø ñaây, chaøng khoâng theå yeân thaân nhìn coâ boài baøn maø khoâng baét gaëp caùi haùy ghen tuoâng cuûa baïn. Khi chaøng phaùt hieän baïn ñoïc tin nhaén trong ñieän thoaïi, quan heä hai ngöôøi keå nhö chaám döùt, vì chaøng khoâng tin baïn nöõa. Caùch chöõa: Moãi khi caûm giaùc ghen tuoâng traøo leân, baïn hít vaøo nhöõng hôi thaät saâu ñeå kieàm cheá con quaùi vaät maét xanh ñang muoán kieåm soaùt baïn. Phaûi ñaët loøng tin vaøo ñoái töôïng. Bieát raèng chaøng laø con ngöôøi chaân thaät. Chæ caàn chieán thaéng söï ghen tuoâng, baïn seõ thaáy noãi sôï cuûa baïn hoaøn toaøn khoâng hôïp lyù.

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª NGUYEÃN THÒ BÍCH NGA

2. BAÏN BAÁU VAØO CUOÄC SOÁNG CUÛA CHAØNG QUAÙ NHIEÀU Neáu baïn heïn hoø vôùi moät ngöôøi khoâng ñaày ba thaùng vaø baïn coù theå traû lôøi “coù” cho baát kyø caâu hoûi naøo döôùi ñaây, baïn thöïc söï baáu vaøo cuoäc soáng cuûa ngöôøi khaùc. Caâu hoûi 1: Baïn meâ moân football moät ñoät ngoät, maëc duø chöa bao giôø xem theå thao treân truyeàn hình tröôùc khi hai ngöôøi gaëp nhau? Caâu hoûi 2: Baïn coù thaáy baûn thaân söû duïng nhöõng caâu noùi yeâu thích cuûa chaøng moãi khi noùi chuyeän vôùi ngöôøi khaùc? Caâu hoûi 3: Baïn coù nhaän laø sôû thích cuûa baïn hoaøn toaøn thay ñoåi töø khi baïn heïn hoø vôùi chaøng? Caùch chöõa: Haõy laø chính baïn. Haõy ñuùng laø con ngöôøi cuûa baïn hoâm nay. Ñoù laø söï thay ñoåi suy nghó ñôn giaûn, nhöng baïn phaûi tin chaøng thích tính caùch rieâng cuûa baïn, töø trong ra ngoaøi! Chaøng thích caùch noùi deã thöông cuûa baïn, khoâng muoán heïn hoø vôùi moät con veït chæ laëp ñi laëp laïi lôøi noùi cuûa chaøng. Moät khi baïn hoïc caùch yeâu chính baïn thì chaøng cuõng vaäy. 3. BAÏN LAO VAØO MOÁI QUAN HEÄ THAY VÌ SOÁNG TÖØNG KHOAÛNH KHAÉC Baïn ñaõ choïn trang phuïc cho phuø daâu tröôùc khi baïn ñaët moùn traùng mieäng vaøo ngaøy heïn hoø ñaàu tieân? Baïn phaûi kieàm cheá laém môùi khoâng hoûi chaøng laø chaøng muoán keát hoân ôû vuøng nuùi hoaëc vuøng bieån? Baïn coù gheùp teân baïn vôùi hoï cuûa chaøng roài

sau ñoù nhaûy côõn leân vì chuùng nghe raát hay? Neáu baïn traû lôøi “coù” cho moät trong nhöõng caâu hoûi treân, baïn laø ngöôøi chæ soáng trong töông lai. Caùch chöõa: Phuï nöõ thöôøng tìm caùch ñoát giai ñoaïn cuûa moät moái quan heä vaø ñaët aùp löïc cho hoân nhaân - hôn laø ñoái töôïng, ñaây laø moät trong nhöõng ñieàu maø nam giôùi phaøn naøn nhieàu nhaát. Neáu baïn daønh taát caû thôøi gian ñeå laäp keá hoaïch cho moät töông lai tieàm naêng, baïn ñang boû lôõ cuoäc soáng thöïc ñang xaûy ra xung quanh baïn ngay luùc naøy. Baïn neân coá gaéng giöõ cho höùng thuù cuûa hieän taïi, neáu khoâng, baïn seõ nhìn laïi nhöõng naêm thaùng soáng uø lì chæ bieát chuùi ñaàu vaøo keá hoaïch töông lai. 4. BAÏN TRÔÛ THAØNH “CAÙI ÑUOÂI” CUÛA CHAØNG Maëc duø nghe gioáng nhö trong cuoán phim Star Trek, moät baïn gaùi trôû thaønh “moät caùi ñuoâi” laø ngöôøi döôøng nhö khoâng theå laøm baát cöù ñieàu gì maø khoâng coù ngöôøi ñaøn oâng cuûa naøng beân caïnh. Naøng lon ton theo chaøng vaøo nhaø veä sinh, vaø caêng thaúng moãi khi khoâng coù chaøng beân caïnh hoaëc khi naøng tìm kieám maø khoâng thaáy chaøng. Naøng thôø thaãn khi chaøng phaûi ñi laøm hoaëc trôû veà nhaø chaøng. Coù moät chaát laøm meàm vaûi teân laø “Cling Free” giuùp cho quaàn aùo khoâng dính xoaén vaøo nhau. Neáu baïn thaáy chaøng baét ñaàu mua chaát naøy vôùi soá löôïng lôùn, nghóa laø chaøng muoán gôûi baïn moät tin nhaén. Tin nhaén ñoù coù noäi dung: Ñöøng baùm theo anh nhö moät “caùi


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

73


74

ñuoâi”. Caùch chöõa: Khao khaùt muoán daønh nhieàu thôøi gian vôùi ngöôøi ñaøn oâng baïn ñang heïn hoø laõng maïn laø ñieàu töï nhieân. YÙ muoán chia seû kinh nghieäm vôùi baát cöù ai baïn ñang heïn hoø laø ñieàu bình thöôøng. Tuy nhieân, baïn khoâng muoán toø toø ñi theo chaøng ñeán möùc chaøng khoâng theå ñaùnh raêng maø khoâng coù baïn beân caïnh. Phaûi thaúng thaén nhìn vaøo söï thaät ñeå thaáy baïn ñang vöôït quaù ranh giôùi vaø neân chaäm laïi moät chuùt. Phaûi töï laøm laáy moät soá hoaït ñoäng haøng ngaøy cho rieâng baïn. Neân ñeå chaøng coù thôøi gian ôû moät mình. Ñeán luùc ñoù baïn seõ thaáy coù nhieàu chuyeän ñeå noùi vôùi nhau hôn sau moät khoaûng thôøi gian xa nhau. 5. NHÖÕNG GÌ BAÏN NOÙI ÑEÀU XUAÁT PHAÙT TÖØ SÖÏ BAÁT AN Ñoái vôùi ñaøn oâng, khoâng coù gì keùm haáp daãn baèng moät ngöôøi phuï nöõ baát an. Moãi laàn chaøng taëng baïn moät lôøi khen, baïn baùc boû baèng phaûn öùng tieâu cöïc: “Em khoâng ñeïp”, hoaëc “Em khoâng raønh theå thao”, hoaëc “Luùc naøy dung nhan em teä quaù”. Baát chaáp töø ngöõ baïn choïn, thoâng ñieäp thöïc söï baïn gôûi ñeán chaøng laø “em gheùt baûn thaân em”. Taïi sao moät ngöôøi ñaøn oâng muoán ôû beân caïnh moät ngöôøi phuï nöõ luoân thuø gheùt baûn thaân? Neáu baïn tieáp tuïc noùi nhöõng ñieàu xaáu veà baûn thaân, chaøng seõ baét ñaàu tin töôûng vaø chaïy maát deùp. Caùch chöõa: Böôùc 1: Vieát ra ba ñaëc ñieåm toát nhaát cuûa baïn. Nhìn thaät kyõ, thaät laâu tröôùc khi chuyeån sang böôùc tieáp theo. Böôùc 2: Vieát ra ba phaåm chaát toát nhaát cuûa baïn vaø ghi chuùng vaøo boä nhôù. Böôùc 3: Nhìn vaøo göông vaø thaàm noùi raèng baïn xinh ñeïp, thoâng minh vaø töï tin. Böôùc 4: Haønh ñoäng theo ba böôùc treân!

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Khoai lang khoâng ñôn thuaàn laø moùn aên daønh cho ngaøy Taï Ôn! Khoai lang coøn laø nguoàn cung caáp vitamin B6 raát toát cho söùc khoûe tim maïch, ñöôïc doïn leân baøn nhö nguoàn cung caáp beta carotene phong phuù nhaát, khieán khoai lang trôû neân nguoàn thöïc phaåm hoaøn haûo cho taát caû caùc muøa. Baïn thöû xem 8 moùn aên ngon ñöôïc cheá bieán töø khoai lang (trôû thaønh moùn aên thöôøng ngaøy) döôùi ñaây nheù: BAÙNH KHOAI LANG CAØ RI CUÛA NGÖÔØI CHAÊN CÖØU Gaø taây taåm caø ri troän gia vò göøng - boå sung cho caùc lôùp baùnh maën maø nhöng vaãn ngoït ngaøo cuûa khoai lang nghieàn trong chieác baùnh nöôùng kieåu xöa cuûa ngöôøi chaên cöøu. Ngay caû thöùc aên thöøa ñöôïc haâm noùng leân cuõng ngon khoâng keùm. KHOAI LANG NÖÔÙNG Moät ít daàu oâ liu noùng taåm leân nhöõng laùt khoai lang coù maøu cam töôi saùng seõ laø moùn ngon thöôøng ngaøy (khoâng ai coù theå töø choái)! Tröôùc khi nöôùng, baïn neân ñun soâi khoai lang ñeå giöõ cho keát caáu khoai lang vaãn meàm trong khi nöôùng, vaãn gioøn tan ôû lôùp voû beân ngoaøi. Doïn leân vaø aên keøm vôùi moùn thòt nöôùng yeâu thích cuûa baïn. Ñoù seõ laø buoåi toái muøa thu tuyeät vôøi. SUÙP KHOAI LANG THAÄP CAÅM Ñeå coù moùn suùp khoai lang thaäp caåm, baïn cho theâm vaøo noài moät cheùn ñaäu ñen vaø nhöõng laùt to cuûa traùi bô. Baûn thaân moùn suùp coù theå laø moät böõa aên no cho caû nhaø. Trong voøng chöa ñaày moät giôø, baïn seõ coù böõa toái ngon laønh cho gia ñình. MÖÙT VAØ TRAÙI VIEÄT QUAÁT Haâm noùng xi-roâ caây thích leân vaø raûi möùt vieät quaát leân nhöõng cuû khoai lang ñöôïc xaét khoanh, sau ñoù ñöa caû hoãn hôïp leân beáp. Neáu baïn

thích ngon hôn, coù theå raûi moùn möùt khoai lang leân thòt heo nöôùng, thòt boø nöôùng hoaëc thòt gaø nöôùng. HAÀM KIEÅU MA-ROÁC Khoai lang bí ñoû töôi seõ laøm cho moùn haàm kieåu Ma-roác ngon laønh vaø haáp daãn hôn. Ñaây coù theå laø moùn aên tuyeät haûo cho ngöôøi aên chay. Coøn ñoái ngöôøi khoâng aên chay, baïn coù theå haàm baèng nöôùc coát gaø ñeå höông vò ngoït ngaøo hôn. NÖÔÙNG VÔÙI LAÙ HÖÔNG THAÛO Nöôùng khoai lang ñöôïc pheát chuùt daàu oâ liu ñeå taïo ra moät höông vò thôm vaø ngon. Moät moùn aên laønh maïnh vôùi nhieàu chaát beùo omega-3 vaø omega-6, mieáng khoai lang naøo cuõng doøn ruïm trong mieäng. AÊn keøm vôùi moùn “steak” maø baïn yeâu thích. CAØ RI ÑAÄU LAÊNG Ñaäu laêng (coù nhieàu protein) vaø nhöõng cuû khoai lang thôm ngon haàm chung vôùi nhau treân ngoïn löûa nhoû, taïo neân moùn aên chay tuyeät vôøi. Moùn haàm ñaëc tröng cuûa AÁn Ñoä coù theâm chuùt boät caø ri, rau thì laø vaø göøng töôi. Baïn doïn leân ñeå aên vôùi côm. BAÙNH TRÖÙNG ÑÖÔØNG KHOAI LANG THEO KIEÅU ALABAMA Baùnh tröùng ñöôøng chæ ngon neáu nöôùng chung vôùi khoai lang! Coâng thöùc nöôùng baùnh cuûa tieåu bang mieàn nam bieán loaïi cuû naøy thaønh moät chieác baùnh ngon laønh ñöôïc nöôùng vôùi maät ñöôøng vaø queá. Lôùp maët beân treân laø lôùp tröùng traéng noõn vaø ngoït ngaøo. Marina Sbrochi Alena Hall ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

75


76

SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOTAÏ Á 434 ° NOV P CHÍ RAÏNG20, ÑOÂN2013 G 179


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

77


78

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

79


80

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

81


82 SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 NOV TAÏP ° CHÍ RAÏN20, G ÑOÂ2013 NG 123

Tel: 770-458-7881 ª Cell: 404-918-5416

OPEN 7 DAYS A WEEK


SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

83

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

87


84

88

TAÏP TAÏ CHÍ RAÏNRAÏ G ÑOÂ G °NSOÁ NOV° 20, P CHÍ NGNÑOÂ G °434 SOÁ °416 FEB2013 20, 2013


TAÏ TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 434 °° FEB NOV20, 20,2013 2013

85 89


86

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


Page 91

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

87

Brenda Hair & Nail

ANGEE CONSTRUCTION INSURED, LICENSED, BONDED

GA - NC - SC - AL & TN 404-819-5356 / 404-667-0076 Tel: 404-667-0076 Or 404-863-3080 E-mail: Angee _Construction@Hotmail.com

Daïy thi baèng E.P.A, H.V.A.C, ELECTRIC & PLUMBING Baûo ñaûm Pass 110% Test, Phaûi coá gaéng hoïc !!!

* Special Restaurant, shopping, Hair/Nails Salon.v.v... * Lay-Out Blue Print töø A-Z (Permit City or County) S peci a l C ent r a l H ea t i ng G a s ñoiå qua ñi en ä hoa c ë H ea t pump B ì nh nöôc ù non ùg G a s ñoiå qua ñi en ä gí a r e,ût i etá k i em ä t r en â 60%

C hun ùg t oiâ cha n â t ha n øh c a m ù ôn söïun ûg hoäcua û quí v òt r ong nhi eu à na m ê qua . © RANG DONG 2011 - 372


88

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

89


90

TA�P CH� RA�NG ÑOÂNG ° SOà 434 ° NOV 20, 2013

+

-

$

x

á

=

HIEN TRUONG CPA, PC

Certified Public Accountant**

C P A Registered Representative*

3576 Shallowford Rd., Ste B & C / Chamblee, GA 30341 Phone: 770.936.0701 Fax: 770.936.0790 www.hientruongcpa.com email: hien@hientruongcpa.com HĂŠi Vi≈n HĂŠi American Institute of Certified Public Accountants HĂŠi Vi≈n HĂŠi Georgia Society of Certified Public Accountants

Khai ThuΔ - KΔ ToĂźn v° C‚ V∂n ĂĄâˆ‘u TÄą ThuΔ VĂš - Tax Compliance:

** CPA- ENROLLED AGENT:

Licensed to practice ‡å≠i diĹ’n v° hĹËng dĎ€n cho QuËš vŸ vĂ€ cĂźc vĂš Audit: in the State of Georgia IRS, t∂t cÂŽ cĂźc tiĂƒu bang, v° SĂ? Lao ĂĄĂŠng. and enrolled to practice ‡Khai thuΔ li≈n bang v° t∂t cÂŽ cĂźc tiĂƒu bang cho tÄą nhÎźn before the IRS v° thĹà ng m≠i. ‡Khai t∂t cÂŽ cĂźc lo≠i thuΔ nhÄą: thuΔ t°i sÂŽn thËœa kΔ (Estate & Trust), Gift tax & Non-profit organization ‡C‚ v∂n thuΔ vĂš (Tax Planning & Consulting) ‡HĹËng dĎ€n th°nh lâˆŤp t‰ hĂ?p c¡ng ty (Corporation, Partnership, Trust).

KΔ Toßn - Accounting:

‡C‚ v∂n v° l°m s‰ sĂźch kΔ toĂźn, s‰ lĹà ng nhÎźn vi≈n cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng m≠i. ‡GiĂ“p thiΔt lâˆŤp hĹ’ th‚ng kΔ toĂźn (Accounting system set-up & Training) ‡So≠n thÂŽo cĂźc h„ sĂ vĂ€ kΔ toĂźn, mua bĂźn, hoÂĽc sang nhÄąĂ?ng cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng m≠i. GiĂˆ l°m viĹ’c: Mon-Fri: 9:30am - 6pm ‡ThŸ thË™c ch˘ kËš (Notary Public) Sat: 9:30am - 4pm Sun: Xin l∂y hÂŹn

ĂĄâˆ‘u TÄą & BÂŽo HiĂƒm:

‡Qu˛ H‰ TĹà ng (Mutual Fund)* ‡Cßc chĹà ng tránh hĹu trœ: IRA, Roth IRA, 401(K), SEP* ‡KΔ ho≠ch t°i tr� Ί≠i h‥c (Education Saving Acct., 529 Plan)*

GiĂˆ l°m viĹ’c trong mĂ”a thuΔ: Mon-Sun: 9:30am - 8pm

‡CĂźc lo≠i bÂŽo hiĂƒm sˆc khďŹ e, nhÎźn th‥ (Health & Life Insurance)* 60

NΔu QuËš vŸ bŸ AUDIT vĂ‹i IRS hay cĂźc SĂ? ThuΔ Ă? m‥i tiĂƒu bang. Xin li≈n l≠c ngay vĂ‹i chĂ“ngBt¡i ÎŠĂƒ quyĂ€n lĂ?i ca quËš vŸ ΊĹĂ?c bÂŽo vĹ’ t‚i Ίa!

7KH&3$1HYHU8QGHUHVWLPDWH7KH9DOXH

6HFXULWLHV2IIHUHG7KURXJK+'9(67 ,19(670(17 6(59,&(6

60

0HPEHUSIPC

1RUWK6WDWH+LJKZD\)RXUWK)ORRU,UYLQJ7H[DV  ZZZKGYHVWFRP


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

91


92

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TA316 Ï CHÍDEC P RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 20, SOÁ

93

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

97


94

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


Wal-Mart. Löông treân $3000 thaùng. 770-977-3686 Xin goïi Tony/Lisa:404-704-5092 (309-318) TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 (317-326)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

goïi: 706-442-3606 (311-320)

95

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm, coù baèng, Awxing vaø bieát laøm Pink&White. Bao löông $3000 up $3500/thaùng Coù choã ôû. (Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi). Xin lieân laïc Tom: 256-585-9143 (C) (295-318)

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm. Tieäm ñoâng khaùch, Myõ traéng, vuøng Kennesaw, Acworth. * Nhaø baùn hoaëc cho thueâ $800 thaùng Exit 102 Beaver Ruin, Gwinnett. Xin goïi: 404-510-9944 (C)/770-529-6447 (W) (309-318)

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông, coù choã aên, ôû. Laøm vieäc vui veû Xin lieân laïc: 770-856-5028 478-953-9228 (317-326)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Heø $3,500 - $4,000, Ñoâng $2,500 $3,000 thaùng. Típ $1,000 thaùng. Caàn Nöõ gioûi Pink & White, Pedi (bieát tieáng Anh). Tieäm I-85, exit 91 Xin goïi Kenny: 404-728-0028 (W) 404-421-3080 (C) (318-327)

Caàn thôï Nöõ bieát laøm boät Pink&White, Tieäm vuøng N-400 Cumming, khaùch Myõ traéng. Típ cao. Xin lieân laïc: 404-933-3976 (C) 770-205-2808 (W) (313-318)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Roswell - Alpharetta, khaùch Myõ traéng sang, típ haäu. Laøm sau 1 naêm höôûng 1 tuaàn Vacation. Xin vui loøng goïi: 770-640-9951 (W) 202-256-0537 (C) (315-324)

CAÀN THÔÏ NAIL

RAO VAËT TREÂN TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG REÛ & HIEÄU QUAÛ CHO NHÖÕNG QUAÛNG CAÙO NHOÛ THÖÔØNG NHAÄT, NHÔØ SOÁ LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG Rao vaët Caàn thôï, Sang tieäm, Thueâ phoøng, linh tinh.v.v... Xin Lieân Laïc:

404-664-3487 678-360-2840 CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 232


96

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TA316 Ï CHÍDEC P RAÏN20, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 SOÁ

(770) 564-2118

97

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

101


98

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

99

CAÂU LAÏC BOÄ KHAI TRÍ Thöa quyù ñoäc giaû, quyù vò vaên thi höõu, nhaø xuaát baûn, ñaïi lyù saùch,... Nhaèm khuyeán khích vaø coå ñoäng tinh thaàn ñoïc saùch trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät, Caâu Laïc Boä ñoïc saùch KHAI TRÍ tha thieát keâu goïi quyù ñoäc giaû, quyù vò vaên thi höõu, vaø nhaø xuaát baûn, ñaïi lyù saùch,... vui loøng tieáp tay vôùi chuùng toâi thaønh laäp tuû saùch löu ñoäng cho ñoàng baøo ngöôøi Vieät taïi Atlanta, Georgia baèng caùch quyeân goùp saùch göûi tôùi Caâu Laïc Boä Ñoïc Saùch KHAI TRÍ. Thöa quyù vò, Moät quyeån saùch chæ tröng treân keä saùch seõ khoâng phaùt huy heát taùc duïng. XIN HAÕY GÖÛI TÔÙI TAY NGÖÔØI ÑOÏC. Coù nhieàu quyù vò lôùn tuoåi baên khoaên, sau khi mình qua ñôøi, tuû saùch gia ñình seõ ñeå laïi cho ai? XIN HAÕY GÖÛI TÔÙI TAY NGÖÔØI ÑOÏC. Xin môøi quyù vò quyeân goùp saùch cho Caâu Laïc Boä Ñoïc Saùch KHAI TRÍ. Chuùng toâi seõ phaân loaïi, thaønh laäp danh muïc vaøo Tuû Saùch cuûa CLB ñeå phoå bieán tôùi ñoàng baøo ñòa phöông. Chuùng toâi tin raèng coù raát nhieàu ngöôøi öôùc ao ñöôïc ñoïc saùch do quyù vò göûi taëng. Traân troïng caûm ôn quyù vò. TM. BAN CHUÛ NHIEÄM. Kyù, Nhaø vaên, nguyeãn thò thaûo an Ngaøy 16, thaùng 8 naêm 2013

Lieân laïc quyeân goùp saùch: Ñòa chæ: 4350 Hawkins Ridge Dr. Kennesaw GA 30144 Tel. 770-910-6930 Email. clbkhaitri@gmail.com Neáu quyù vò quyeân saùch soá nhieàu, chuùng toâi seõ göûi cöôùc phí tôùi quyù vò.


100

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

101


102

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

103


104

VAÊN NGHEÄ

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª TRIEÄU VÖÔNG

On  g Locä Van ø g ten â thatä laø Nguyen ã Van ê Locä, sinh nam ê 1945, taiï Haø Noiä. On  g laø con thöù 3 trong gia ñình coù 5 anh em, cha lam ø cai thau à voiâ. Tuoiå tre,û on â g thöôn ø g tuï tap ä ñan ø hatù vôiù nhom ù ban ï beø cacù nhacï pham å cua û Van ê Cao, Ñoan ø Chuan å Töø Linh, Ngoâ Thuyï Mien â , Con â g Phun ï g... Ngayø 27-3-1968 on â g Locä bò baté vì toiä “tuyen â truyen à van ê hoa ù truyï lacï” vôiù möcù an ù 10 nam ê tuø vaø 4 nam ê matá quyen à con â g dan â . On  g ñöôcï ra tuø sôm ù hôn 2 nam ê (ngayø 26-3-1976). Ngöôøi ñaøn oâng ñöùng treân saân khaáu nhoû giöõa caû traêm con maét kia khoâng coù daùng veû moät oâng laõo saép caùi tuoåi 70. Ñoâi maét röng röng hoaøi nieäm, oâng caát gioïng traàm aám “Duø cho möa, toâi xin ñöa em ñeán cuoái cuoäc ñôøi...”. Phía döôùi nhöõng haøng gheá nhoû, khaùn giaû cuûa oâng phaàn lôùn toùc ñaõ ngaû maàu, hoï voã tay lieân tuïc, aùnh maét höôùng veà oâng coù phaàn aâu yeám, ngöôõng moä. Ngöôøi ñaøn oâng ñoù chaúng ai khaùc laø chuù Loäc, ngöôøi ñôøi ñaët cho caùi danh “Loäc Vaøng”, chuû nhaân quaùn cafe cuøng teân naèm treân ñöôøng Ven Hoà. DUØ VAØO TUØ VAÃN KHOÂNG HEÁT ÑAM ME Ngöôøi ta kinh doanh thì lôøi, neáu coù loã cuõng chæ boû cuoäc. Coøn oâng, baùn saïch nhaø cöûa, ñaát caùt ñeå ... buø loã. OÂng coù thaáy mình daïi khoâng ? Neáu noùi daïi, khoân thì ñi heát cuoäc ñôøi con ngöôøi ta môùi bieát mình daïi hay khoân. Toâi ñam meâ nhöõng baûn nhaïc cuûa oâng Ñoaøn Chuaån Töø Linh, Vaên Cao, Ñaëng Theá Phong, Ngoâ Thuïy Mieân, Töø Coâng Phuïng..., (nhöõng baûn nhaïc ngaøy tröôùc bò goïi laø nhaïc vaøng coøn baây giôø thì hoï goïi laø nhaïc tieàn chieán), ñeán möùc bò ñi tuø ôû caùi tuoåi trai treû. Côù gì baây giôø chæ vì ít tieàn, mình döøng caùi ñam meâ yeâu nhaïc cuûa mình. Con caùi oâng khoâng giaän oâng sao? Khoâng coù chuyeän con caùi toâi buoàn raàu vì boá ñaâu. Hai con toâi ñeàu hoïc aâm nhaïc, ñöùa con trai chôi guitar, toái thöù naêm naøo cuõng leân quaùn ñeäm ñaøn

cho boá haùt. Chaùu cuõng trong ñoäi chôi guitar coù tieáng toát ôû Haø Noäi. Con trai toâi ñaõ keát hoân, ôû nhaø beân ngoaïi, vì beân ñoù cuõng neo ngöôøi. Coøn con gaùi toâi thì ñang hoïc ñaøn tam thaäp luïc ôû Nhaïc Vieän, chaùu soáng ôû quaùn vôùi toâi. Con toâi chaúng coù gì phaûi haän toâi. Töø xöa ñeán giôø, töø luùc keát hoân vôùi meï chuùng noù, roài hai ñöùa ra ñôøi, kinh teá gia ñình moät mình toâi cheøo choáng. Ñi tuø vì meâ nhaïc, oâng khoâng sôï aâm nhaïc hay sao maø vaãn ñeå con mình “daán thaân” vaøo moân ngheä thuaät aáy ? Thôøi chuùng toâi, cöù ngoài vaøo ñaøn haùt deã bò maéng laø luõ “xöôùng ca voâ loaøi”, coøn thôøi baây giôø, thaáy boïn treû ngoài ñaøn haùt, hieåu bieát ngheä thuaät thì boá meï möøng phaùt khoùc vì chuùng ngoan, chuùng khoâng tuï taäp chôi game, chích huùt, côø baïc. Toâi haïnh phuùc khi thaáy caùc con mình hoïc taäp vaø say meâ aâm nhaïc, khi con ngöôøi ta coøn yeâu ngheä thuaät, yeâu caùi ñeïp thì coøn löông tri. Coøn caùi thôøi cuûa toâi noù khaùc. Khi aáy laø nhöõng naêm 1960, chuùng toâi goàm ba anh em laø anh Thaønh, anh Toaùn vaø toâi moãi laàn tuï taäp ñaøn, haùt laø phaûi ñoùng cöûa kín mít cöûa, sôï haøng xoùm nghe ñöôïc. Ba anh em goùp tieàn mua traø aám, “boù cuûi” (10 ñieáu thuoác laù cuoän theo boù), ngoài haùt say söa ñeán saùng môùi thoâi. Naêm 1968, ba anh em chuùng toâi bò baét (cöôøi), Toøa aùn Nhaân daân TP Haø Noäi tuyeân boá toäi danh laø : “Tuyeân truyeàn vaên hoùa truïy laïc cuûa chuû nghóa ñeá quoác phaù hoaïi neàn vaên hoùa cuûa chuû nghóa xaõ hoäi”. Anh Toaùn xöû 15 naêm tuø coäng 5 naêm maát quyeàn

coâng daân, toâi 10 naêm tuø coäng 4 naêm maát quyeàn coâng daân, anh Thaønh thì 5 naêm tuø vaø 3 naêm maát quyeàn coâng daân. Khi ra tuø, anh Thaønh maéc moät chöùng beänh sôï ñaøn, sôï nghe nhaïc, anh aáy cöù nhìn thaáy ñaøn guitar laø anh sôï buûn ruûn, khoâng daùm ñoäng vaøo vì sôï ñi tuø laàn nöõa. Coøn anh Toaùn thì bò maát nhaø cöûa, cöù lang thang ñaàu ñöôøng, xoù chôï. Toâi noùi anh aáy veà aên côm vôùi mình vaø daäy thaèng Linh, con trai toâi hoïc ñaøn. Khi aáy, gia ñình toâi vaãn raát ngheøo, thaäm chí coù nhöõng hoâm buoåi tröa giôø ñi nguû, nhaø chæ coù 9m2, hai vôï choàng ngoài ngoaøi hieân quaït nan ñeå ôû trong nhaø anh Toaùn vaø thaèng Linh nguû. Vôï oâng khoâng ngaïi ngaàn caùi söï “xöôùng ca voâ loaøi” töøng mang ñeán baát haïnh cho ngöôøi thaân sao ? Coù thôøi gian sau naøy toâi ñi haùt cho chöông trình Ca khuùc Tröõ tình, do Khaéc Hueà laøm chæ ñaïo. Moïi ngöôøi bieát, ñeán môøi toâi haùt ôû choã UÛy ban Nhaân daân Maët traän Toå quoác (ñöôøng Traøng Thi). Toâi ñi haùt, Mai beá thaèng Linh ñi theo. Maáy oâng baïn cuûa toâi ñuøa : “Caùi con naøy, maøy ôû nhaø nghe thaèng Loäc haùt maõi roài khoâng bieát chaùn aø ?” Mai baûo : “Khoâng anh ôi! Em ñi theo nhaø em khoâng phaûi ñeå nghe nhaø em haùt ñaâu, maø chaúng may nhaø em coù bò baét moät laàn nöõa thì em coøn bieát ñöôøng ñeå tieáp teá.” OÂng ñaõ may maén gaëp ngöôøi phuï nöõ aáy nhö theá naøo ? Mai laø baïn thaân cuûa em anh Thaønh, ngöôøi chôi guitar trong nhoùm nhaïc chuùng toâi tröôùc ñaây. Coâ aáy thöôøng ñeán nhaø anh Thaønh chôi, ngoài


Wal-Mart. Löông treân $3000 thaùng. 770-977-3686 Xin goïi Tony/Lisa:404-704-5092 (309-318) TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 (317-326)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

RAO VAËT RAÏNG ÑOÂNG

Caàn thôï kinh nghieäm, coù baèng, Awx- Caàn gaáp thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm. ing vaø bieát laøm Pink&White. Bao Tieäm ñoâng khaùch, Myõ traéng, vuøng löông $3000 up $3500/thaùng Coù choã Kennesaw, Acworth. * Nhaø baùn hoaëc ôû. (Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi). Xin cho thueâ $800 thaùng Exit 102 Beaver & HIEÄU QUAÛ CHO Ruin, NHÖÕ NG Xin goïi: lieân laïREÛ c Tom: Gwinnett. 256-585-9143 (C)G CAÙO NHOÛ. NHÔØ 404-510-9944 QUAÛN SOÁ (C)/770-529-6447 (W) (295-318) (309-318) LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN

VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Heø $3,500 - $4,000, ÑoâBANG ng $2,500 - Caàn thôï Nöõ bieát laøm boät Pink&White, $3,000 thaùng. Típ $1,000 thaùng. Caàn Tieäm vuøng N-400 Cumming, khaùch Nöõ gioûi Pink & White, Pedi (bieát tieáng Myõ traéng. Típ cao. Xin lieân laïc: 678-360-2840 Anh). Tieäm I-85, exit 91 Xin goïi 404-933-3976 (C) ª 404-728-0028 HOAËC XEM TRANG 200 Kenny: (W) 770-205-2808 (W) 404-421-3080 (C) (313-318) (318-327)

goïi: 706-442-3606 (311-320)

105

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông, coù choã aên, ôû. Laøm vieäc vui veû Xin lieân laïc: 770-856-5028 478-953-9228 (317-326)

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm vuøng Roswell - Alpharetta, khaùch Myõ traéng sang, típ haäu. Laøm sau 1 naêm höôûng 1 tuaàn Vacation. Xin vui loøng goïi: 770-640-9951 (W) 202-256-0537 (C) (315-324)

CAÀN THÔÏ NAIL

RAO VAËT TREÂN TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG REÛ & HIEÄU QUAÛ CHO NHÖÕNG QUAÛNG CAÙO NHOÛ THÖÔØNG NHAÄT, NHÔØ SOÁ LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG Rao vaët Caàn thôï, Sang tieäm, Thueâ phoøng, linh tinh.v.v... Xin Lieân Laïc:

404-664-3487 678-360-2840 CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 232


106

nghe chuùng toâi haùt. Tình caûm cuûa chuùng toâi chôùm nôû töø naêm 1965, bieát tin toâi ñi tuø Mai vaãn yeâu, vaãn chôø ñôïi toâi 12 naêm trôøi. Gia ñình nhaø vôï khoâng phaûn ñoái moät ngöôøi con reå ñi tuø nhö oâng sao? Thôøi gian ñoù, gia ñình nhaø Mai khoâng coù yù kieán gì, nhöng phía Ñoaøn Tuoàng Baéc Trung Öông nôi Mai ñang coâng taùc coù caám ñoaùn. Tröôûng ñoaøn goïi Mai leân giaùo duïc : “Em laø con ngöôøi lí lòch toát maø em yeâu caùi thaèng ñi tuø vaäy aø ?” Mai ñöùng daäy noùi thaúng : “Toâi noùi anh bieát, anh khoâng bieát gì veà anh Loäc thì anh khoâng coù quyeàn noùi ñoäng gì ñeán anh Loäc”. Töùc quaù, Mai boû ñoaøn luoân, veà nhaø baùn ñaäu phuï ngoaøi væa heø. Coøn toâi ñöôïc ra tuø sôùm hôn aùn ban ñaàu 2 naêm, toâi troán ñi laøm baùnh mì trong mieàn Nam, roài laøm haøng bao nhieâu ngheà ñeå kieám soáng, vì khi ñoù toâi vaãn coøn maát quyeàn coâng daân 4 naêm. Tröôùc khi bò baét, toâi laøm laùi xe cho hôïp taùc xaõ (HTX), sau khi ra tuø, boân ba chaùn roài veà laøm ngheà queùt voâi gia truyeàn cuûa gia ñình. Boá ñeû toâi laø oâng cai thaàu voâi soá 1 ôû Haø Noäi. Boá toâi daäy ngheà naøy cho toâi töø thuôû treû traâu, cho ñeán giôø noù vaãn laø ngheà chính, ngheà möu sinh. Coøn caùi chöùc danh ngheä só Loäc Vaøng, hay taøi töû Loäc Vaøng cuõng chæ laø danh hö maø chính khaùn giaû thöông meán ñaët cho mình thoâi. Cuoäc soáng hoân nhaân cuûa oâng sau ñoù theá naøo ? Vaát vaû laém ! Naêm 1982 vôï choàng chuùng toâi sinh caäu con trai lôùn, thaèng beù ñöôïc 9 tuoåi thì tai vaï aäp xuoáng. Haøng xoùm saùt vaùch coù moät thaèng con reå hay côø baïc, coâ con gaùi coù ít tieàn ñi Taây veà, mang veà göûi boá meï giöõ hoä. Hai vôï choàng ñaùnh nhau, coâ kia sôï quaù chaïy xoäc vaøo buoàng nhaø toâi naáp thì bò choàng ñuoåi theo cheùm cheát. Meï vôï toâi hoaûng hoát keâu ngöôøi cöùu thì anh ta quaùt im moàm, sau ñoù cheùm gaãy ñuøi ñeå caûnh caùo, con giai toâi sôï quaù chaïy ra ngoaøi haønh lang, anh ta lao theo cheùm ngang löng, khaâu 31 muõi, may maø khoâng vaøo xöông soáng. Sau tai naïn aáy, gia ñình toâi vay khoâng bieát bao nhieâu tieàn. Nhieàu ngöôøi hay tin, thöông caûm cho hoäp söõa, caân ñöôøng, ít tieàn. Coøn gia ñình haøng xoùm gaây vaï cho gia ñình toâi thì cöù coi nhö khoâng, coá yù laån traùnh khoâng ñeàn buø thieät haïi. Sau laàn aáy,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

toâi raát sôï nhöõng caùi vaï treân trôøi rôi xuoáng. Naêm 45 tuoåi, Mai sinh theâm ñöùa con thöù hai. Vôï toâi naèm treân baøn ñeû, maát maùu raát nhieàu do baêng huyeát (maét ñoû hoe, im laëng hoài laâu). Ba naêm sau, coâ aáy laïi bò traän caûm laïnh, ñöa vaøo beänh vieän lao hoï tieâm thuoác khaùng sinh quaù lieàu, neân bò chuyeån sang beänh gan. Töø luùc Mai sinh con beù thöù hai ñeán luùc coâ aáy qua ñôøi laø 10 naêm, nhöng moãi thaùng ít nhaát cuõng maát 5 trieäu tieàn thuoác, thaùng naøo nhieàu phaûi ñeán 20 trieäu. Toâi soáng trong caûnh vay nôï khaép nôi, noùi cho ñuùng laø löøa baïn beø ñeå coù tieàn mua thuoác cho vôï. Mình sang nhaø baïn, noùi laø “ñang coù coâng trình laøm dôû chöa quyeát toaùn, vay tieàn traû löông cho anh em, vaøi böõa nöõa göûi laïi hoï,” chöù mình noùi vay tieàn mua thuoác cho vôï ai daùm cho vay. Gaàn ñeán haïn traû nôï cuûa ngöôøi naøy, toâi laïi ñi vay cuûa ngöôøi khaùc ñeå traû. Cöù nôï quanh quanh, khoán noãi ñi laøm aên ai ngöôøi ta cuõng bieát mình laø con ngöôøi raát ñaøng hoaøng neân hoûi vay ai ngöôøi ta cuõng cho vay. Beänh tình cuûa vôï oâng coù thuyeân giaûm ít nhieàu khoâng ? Bò xô gan coå chöôùng, taây y cuõng chöõa maõi roài. “Coù beänh thì vaùi töù phöông” ngöôøi ta chæ mình ñi ñaâu cuõng ñi, Laøo Cai, Yeân Baùi... roài thaäm chí ngöôi ta coøn maùch laáy caây hoa cöùt lôïn moïc treân naám moà veà saéc thuoác. Theá laø toâi cöù ñi khaép caùc baõi tha ma, cöù nhìn thaáy caây hoa cöùt lôïn naøo thì laïy, ít tuoåi hôn thì laïy baèng chaùu, nhieàu tuoåi hôn thì laïy oâng baø, mang veà haøng bao taûi chöõa beänh cho vôï. Thaáy treân baùo chí ngöôøi ta baûo laáy caây döùa daïi chöõa beänh, toâi mua haøng xe döùa daïi saéc thuoác cho vôï uoáng. Naêm 2000, khu ñaát ngoâi nhaø cuõ 9m2 ñöôïc mua laïi, caû xoùm hôn baùn ñöôïc hôn 600 caây vaøng, nhaø toâi nhoû nhaát neân ñöôïc nhaän 60 caây. Gia ñình traû nôï heát 30 caây, 30 caây coøn laïi mua maûnh ñaát ôû Kim Maõ, roài toâi laïi tieáp tuïc vay tieàn xaây ñöôïc ngoâi nhaø 3 taàng. ÔÛ nhaø môùi ñöôïc moät naêm röôõi thì vôï toâi maát. Tröôùc ñaây toâi hay ñi haùt quaùn cafeù nhöng sau naøy vôï oám naèm moät choã thì khoâng haùt nöõa. Ngaøy sinh nhaät oâng Ñoaøn Chuaån caùi naêm 2002, quaùn cafeù laïi nhôø toâi haùt giuùp 2 baøi,

tieàn catse hoï traû laø 200 ngaøn ñoàng. Luùc ñoù toâi nghó, baây giôø vôï oám ñau naèm ñoù, chaúng bieát coâ aáy seõ ñi luùc naøo maø tieàn baïc trong nhaø thì khoâng coù. Nhöng mình ñi haùt, ai troâng ñöôïc coâ aáy buoåi toái ñaây ? Vì meï giaø gaãy chaân vaãn ngoài moät choã, thaèng Linh con trai bieát veä sinh cho meï theá naøo, coâ con gaùi thì coøn quaù nhoû. Toâi ñaønh cho coâ aáy uoáng thuoác nguû, daën con troâng meï, meï tænh phaûi goïi ñieän thoaïi cho boá ngay. Theá laø toâi voäi vaøng thueâ xe oâm maát 6 nghìn ñoàng ñeán quaù cafeù ñeå haùt, (gioïng run run), mình leân haùt, moàm thì haùt nhöng maét cöù nhìn vaøo caùi ñieän thoaïi, haùt xong toâi noùi vôùi chuû quaùn “Thoâi maøy ñöa tieàn cho, anh ñi veà”. Maáy ngaøy sau thì coâ aáy ra ñi. Töø nhoû, toâi aûnh höôûng nieàm say meâ aâm nhaïc töø boá mình. Boá toâi tröôùc ñaây khoâng hoïc haønh qua baát kyø tröôøng lôùp aâm nhaïc naøo, nhöng oâng haùt caûi löông, tuoàng, cheøo... raát toát. OÂng töøng laø thaày daäy haùt cho oâng Leâ Chieâm, ngöôøi haùt chính cuûa raïp haùt Kim Phuïng (raïp coù tröôùc naêm 1954). Toâi ñaõ maát caû tuoåi treû cuûa mình ñeå ñöôïc haùt nhöõng ca khuùc ñaáy! Noù nhö aên saâu vaøo maùu thòt con ngöôøi toâi roài. Nhöõng baøi haùt ngaøy xöa toâi haùt thì giôø ñaõ ñöôïc phoå caäp, ñöôïc goïi laø nhöõng ca khuùc thuoäc doøng nhaïc chính thoáng. Baûn thaân caùc nhaïc só aáy ñeàu ñaõ ñöôïc vinh danh. Chæ coøn laïi 3 chuùng toâi... (ngheïn ngaøo). Cuoäc ñôøi cuûa mình maát maùt quaù nhieàu ! ª Möôøi naêm sau ngaøy oâng Loäc ra tuø, thaùng 12 naêm 1986, nhöõng taùc phaåm cuûa moät soá vaên ngheä só tröôùc kia bò caám nhö Nhaát Linh vaø Khaùi Höng ñöôïc taùi baûn. Sang naêm 1987, naêm nhaân vaät trong phong traøo Nhaân Vaên-Giai Phaåm cuõng ñöôïc phuïc hoài danh döï, trong soá ñoù coù nhaïc só Vaên Cao (ñöôïc truy taëng Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh naêm 1996). Cuõng töø ñaây, Vieät Nam baét ñaàu phoå caäp caùc ca khuùc tröôùc naêm 1954 töøng bò caám cuûa caùc nhaïc só Vaên Cao, Ñoaøn Chuaån- Töø Linh; Doaõn Maãn; Ñaëng Theá Phong; Nguyeãn Vaên Khaùnh; Nguyeãn Vaên Thöông... Naêm 1991 vaø 1997, oâng Loäc xin giaáy pheùp môû quaùn cafeù aâm nhaïc nhöng bò töø choái vì lyù lòch. Naêm 2007, cuoái cuøng oâng Loäc Vaøng cuõng ñöôïc caáp pheùp môû moät quaùn laù cafeù ca nhaïc ôû ñöôøng Ven Hoà. Toái thöù 2, 5, 7 haøng tuaàn, nhöõng ngöôøi yeâu doøng nhaïc Tieàn Chieán laïi coù maët ôû ñaây ñeå nghe nhöõng kyû nieäm cuûa mình soáng daäy, giöûa loøng Haø Noäi.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

107


108

PhUÏ nÖÕ

1

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª CHAâU HUYØNH

Phuï nöõ 40

Coâ vaø anh quen roài yeâu thöông vôùi nhau cuõng 3 naêm. Ñi ñaâu cuõng coù nhau. Chaêm lo cho nhau töøng chuùt. Ngöôøi ngoaøi nhìn vaøo thaáy hai ngöôøi raát haïnh phuùc. Thôøi ñaïi naøy, nam nam nöõ nöõ bình ñaüng. Neân caùi gì coâ vaø anh cuõng 50/50. Hai ngöôøi coù ngheà nghieäp oån ñònh. Moãi ngöôøi coù moät con choù to. Moãi ngöôøi ôû nhaø rieâng. Côm em em aên. Côm anh anh aên. Vui chôi tí töûng vaäy cuõng qua ñöôïc naêm thöù tö. Vôùi neàn kinh teá xuoáng doác, anh vôùi coâ baøn nhau baùn moät caên nhaø cuûa anh (anh coù hai caên nhaø), cho thueâ caên nhaø coøn laïi. Roài anh veà ôû chung vôùi coâ. Anh phuï traû tieàn nhaø vôùi coâ. 50/50. Coâ ñoàng yù. Anh voâ tö doïn voâ. Hai ngöôøi laïi soáng nhö vaäy theâm moät naêm nöõa. Vôùi hai con choù. Moät hoâm, coâ boùng gioù vôùi anh laø coâ muoán “settle down.” Anh hoûi ngôù ngaån. Laø sao? Coâ noùi, coâ ñaõ boán möôi roài, coâ muoán “settle down.” Coâ muoán laøm ñaùm cöôùi. Anh ngôù ngöôøi. Noùi laø anh chöa coù saün saøng cho vieäc cöôùi coâ. Phöùc taïp quaù. Coâ queït nöôùc maét. Noùi lôøi chia tay. Anh bò shock naëng. Anh noùi vôùi baïn anh, Tao töôûng vaäy laø tao vôùi noù ñaõ “settle down” roài chöù. Boán naêm happy vôùi nhau. Tao khoâng hieåu laø noù muoán settle down laø sao nöõa. Coâ baïn anh chæ bieát noùi, “Please, don’t be just a dick!”

2

Anh vaø coâ quen nhau 10 naêm nay. Coâ ôû treân San Francisco. Anh laøm vieäc ôû L.A. Caùch nhau 5 giôø laùi xe. Anh leân vôùi coâ cuoái tuaàn. Hai ngöôøi coù tenure job ( gioáng nhö bieân cheá ôû Vieät Nam). Nhaø ôû LA. Nhaø ôû San Francisco. Anh laøm nhieàu tieàn hôn coâ. Anh phuï coâ traû tieàn credit card vaø caû tieàn nhaø. Moãi naêm vacation moät, hai laàn. Toaøn nôi maéc tieàn. Maù anh thöông coâ laém kìa. Giuïc coâ vaø anh laøm ñaùm cöôùi. Hai ngöôøi coøn ham chôi. Neân khoâng nghó tôùi. Coù böõa, sau böõa tieäc sinh nhaät thöù boán möôi cuûa coâ, anh laøm coâ ngaïc nhieân baèng caùch taëng coâ haún moät chieác xe môùi. Maø coâ khoâng coù vui hay ngaïc nhieân chi heát. Coâ noùi: Em chæ muoán moät ñöùa con. Anh shock: Taïi sao vaäy? C’m on. Em boán möôi roài. Khoâng bieát taïi sao daïo naøy muoán moät ñöùa beù. Anh im. Hy voïng côn ñoàng boùng ñaøn baø cuûa coâ qua ñi. Roài anh seõ laøm coâ vui baèng nhöõng laàn ñi chôi xa. Mình laïi y chang nhö xöa. Thoùi ñaøn baø. Öa cöng nöïng choù. Choù thì cuõng gioáng con nít vaäy (ñuùng laø khuøng). Anh mua cho coâ hai con choù con. Khoâng coù reû gì heát nha. Coù nhau 10 naêm nay roài. Coâ laøm anh happy laém. Anh khoâng muoán traùch nhieäm chi heát. Nhöng anh cuõng khoâng heà muoán maát coâ. Ñaøn baø thì khaùc. Coâ muoán moät ñöùa beù. Coâ

ñi xin con nuoâi. ÔÛ Myõ, boû con mình ñeû ra thì deã chöù xin con nuoâi thì khoù khaên khuûng kieáp. Nhaát laø vôùi lyù lòch coøn single, ngöôøi ta laøm khoù laøm deã ñuû thöù. Coâ hoûi yù kieán anh coù ñoàng yù co-sign giuùp coâ trong vieäc nhaän con nuoâi khoâng. Anh laïnh luøng noùi: No. This is not my problem. Roài. Sau 10 naêm, anh thu doïn ñoà trong nhaø coâ. Doïn ra. Caét heát moïi khoaûn tieàn anh giuùp coâ traû credit card hay tieàn nhaø. Anh laïnh luøng tuyeân boá. Anh seõ khoâng giuùp ñôõ coâ nuoâi ñöùa beù. Coâ vaãn aâm æ muoán coù con. Thì thoâi. Boû anh. Ñeå ñöôïc laøm meï vaäy. Single mom cuõng ñöôïc.

3

. Anh vaø coâ coù ngheà nghieäp, nhaø cöûa vaø söï nghieäp rieâng. Hai ngöôøi yeâu nhau ñöôïc 5 naêm. Anh yeâu coâ. Nhöng duøng daèng khoâng muoán cöôùi vì vieän côù mình coøn ham chôi. Coâ cuõng höôûng öùng. Hai ngöôøi cuõng ñi heát choã naøy tôùi choã khaùc du lòch. Laâu laâu, anh môøi caû nhaø cuûa coâ ñi chung. Anh möôùn moät caùi condo cho caû nhaø coâ ôû chöù khoâng khaùch saïn. Caû nhaø coâ öng anh laém. Giuïc hai ngöôøi laøm ñaùm cöôùi. Töôûng laø seõ cöôùi. Sang naêm sau, ñuøng moät caùi, coâ tuyeân boá laø coâ khoâng yeâu anh nöõa. Coâ coù baïn trai môùi. Coâ seõ cöôùi ngöôøi kia. Anh shock. Anh cuoáng cuoàng. Hoûi taïi sao? Coâ noùi coâ boán möôi. Coâ muoán cöôùi choàng. Anh noùi ñôn giaûn. Thì boû “thaèng kia” ñi. Anh seõ cöôùi. Muoän roài. Em heát yeâu anh roài. Chôø anh hoaøi. Nhuïc quaù. Anh quì xuoáng, van xin, khoùc loùc. Anh muoán cöôùi em. Vaãn vaäy thoâi. Too late. Anh ñau ñôùn (hay heøn haï) ñem coâ ra xaøi xeå, chöûi maéng khoâng tieác lôøi. Roài laïi khoùc, quì laïy, naên næ. Too late. Coâ laïng luøng noùi. Anh chôi chieâu khaùc. Chaën ñöôøng anh kia. Ñe doïa. Maøy khoâng ñöôïc ñuïng tôùi “fiance” (hoân phu) cuûa tao. Anh kia chæ cöôøi. Noù ñaâu phaûi fiance cuûa maøy ñaâu. Chæ girl friend boy friend thoâi. Maøy khoâng coù treat noù seriously, thì noù boû maøy thoâi. Ñaøn baø chæ coù moät thôøi. Noù boán möôi roài. Maøy bieát khoâng? Anh vaãn coøn chieâu nöõa. Anh “meùt” gia ñình coâ, laø coâ “phaûn boäi” anh. Coâ theo trai. Gia ñình coâ tieác moät thaèng reå huït nhö anh. Lao vaøo khuyeân baûo coâ, roài ñem caùi chieâu ñoäc ra doïa coâ. Maøy khoâng laáy thaèng naøy thì tao töø maøy. Haù. Coâ boán möôi roài. Coâ töï traû bill cuûa coâ chöù gia ñình coâ coù phuï traû bill ñaâu. Coâ laáy choàng chöù gia ñình coâ laáy choàng ñaâu. Coâ coù phaûi con nít nöõa ñaâu chöù. Coâ cöù ñöôøng ñöôøng boû anh. Coâ muoán moät maùi gia ñình. Coâ muoán coù con. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

109


110

SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° CHÍ NOVRAÏ 20, TAÏP NG 2013 ÑOÂNG

Store 11th

770-242-1080 770-458-3311

5495 Jimmy Carter Blvd. #.A12 Norcross, GA 30093 (beân ngoaøi chôï Hong Kong 2)

227


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

111


112

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

6061


113

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

DELUX PLUMBING & PIPING Chuyeân Laøm Moïi Coâng Trình Lieân Quan Ñeán Nöôùc CHUYEÂN THAY, GAÉN VAØ SÖÛA:

* Bình nöôùc noùng (Water Heat) * Boàn caàu ( Toilet) , Sink * Heä thoáng nöôùc gheá SPA, thoâng oáng coáng * Thieát laäp heä thoáng nöôùc ra vaøo cho nhaø, tieäm Nail, Basement

Ñaëc bieät: * Thay oáng nhöïa qua oáng ñoàng (Repiping) * Nhaän sôn nhaø, tieäm vaø decks

State Licensed

Free Estimate Free Khaûo Gía Mieãn Phí

Neáu coù nhu caàu, xin Quí Ñoàng Höông lieân laïc: Anh Chuùc: 770-519-1763

hoaëïc Mr. Ray: 770-778-1995

- Kinh Nghieäm - Taän Taâm - Uy Tín - Baûo Ñaûm Nhanh Choùng

3500 Gwinnett Place Dr #18 ª Duluth GA 30096

325


114

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Ngaãm Suy ª SONG AN CHAâU PHUï TRAÙCH

Hôn nöûa cuoäc ñôøi ñau thöông phieàn naõo Moät chaëng ñöôøng daøi chao ñaûo ñi qua Noäi chieán haän thuø xaùo thòt noài da Ngaøy taøn cuoäc - caû ba mieàn laây laát !

Öôùc Mô Ñôøi Toâi

Beân thaéng, beân thua - cuõng ñeàu laø “maát” Coøn laïi khoù ngheøo maûnh ñaát queâ höông Hôn ba möôi naêm thaàm laëng böôùc ñöôøng Ngöôøi löu vong - tha phöông tìm loái soáng

Toâi oâm moät hoaøi baõo öôùc moät ñôøi trung löu khoâng ñoùi ngheøo ñôn khoå khoâng aân oaùn haän thuø. Toâi mô moät caên nhaø nhoû moät tröôøng ñôøi aám eâm moät tình yeâu chaân thaät moät haïnh phuùc vöõng beàn. Toâi mô ñöôïc vui soáng treân daát nöôùc thanh bình trong tieáng cöôøi thaân thieän voøng tay aám aân tình. Toâi mô trôøi ñaát môùi ñöôøng muoân ngaõ töø bi loøng ngöôøi taâm traûi roäng khoâng ñoá kî hoaøi nghi. Toâi mô queâ höông Vieät Nöôùc phoàn thònh töï do Ngöôøi daân hieàn giaøu maïnh Nam Trung Baéc aám no. Xin göûi veà queâ meï taám loøng thaønh meán yeâu duø queâ xa vaïn daëm taâm töôûng nhôù sôùm chieàu. Nhöõng öôùc mô khieâm toán laøm sao ñaït nguôøi ôi kieáp theá nhaân ngaén nguûi naøo ai bieát giaác trôøi. CHUÙC ANH

Soáng treân baûy möôi - vaãn coøn traên trôû Naêm thaùng qua daàn traû nôï traàn gian Danh voïng phuø vaân tay traéng moäng taøn Ñôøi vaát vaû - bôûi cheùn côm manh aùo !

Raèng Thoâi... Raèng thoâi theá cuõng ñuû roài Ngöôøi ñi cuõng thoûa cuoäc ñôøi öôùc mô Nhieàu khi trong noãi bô vô Thöông ngaøy dó vaõng vaät vôø tim coâi. Raèng thoâi theá cuõng ñuû roài Nuùi soâng tan vôõ ngöôøi xa xoâi ngöôøi Ngöôøi ñi trang ñieåm laïi ñôøi Ngöôøi ngoài ve vuoát maûnh ñôøi taû tôi! Raèng thoâi theá cuõng ñuû roài Nhieàu naêm sau nöõa ngöôøi thoâi nhôù ngöôøi Ngöôøi ngoài ru khuùc ngaäm nguøi Ngöôøi veà beân choán an vui ru ñôøi. Raèng thoâi theá cuõng ñuû roài Chieán y suùng ñaïn töø thoâi baïn ñöôøng Mong ñôøi coøn nghóa yeâu thöông Cho ta vaù laïi veát thöông cuoäc ñôøi. Raèng thoâi theá cuõng ñuû roài Haõy yeâu nhau nheù khi moâi coøn cöôøi Roài mai ta cuõng xa ñôøi... Queâ höông yeâu daáu moät ñôøi khaéc ghi MINH SÔN LEâ TN 05.11.13

Ñaát nöôùc, queâ höông qua bao bieán ñoäng Tham nhuõng, cöûa quyeàn, haïch xaùch nhieãu nhöông Giaûi toûa, chieám ñaát, nhaø cöûa, raåy vöôøn Daân keâu than, ngoài ñôïi chôø chính saùch ?! Nay tuoåi giaø - moät thôøi gom söû saùch Söï nghieäp “troàng ngöôøi” chaêm boùn thieän chaân Treân buïc giaûng daïy ñaïo lyù nghóa nhaân Theá heä ñöông quyeàn - boû queân, bieán chaát Ngoài laëng nhìn... naøo caùi coøn, caùi maát ! Nhaân theá coõi traàn bæ cöïc, taùi lai Tham saân si vôùi “chuû nghóa ñoäc taøi” Coøn gieo khoå - cho bao ñôøi sau nöõa ! HOAØI HöÔNG GIANG


115

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Lôøi Rao Cuûa Quyû

Nieàm Ñau Cho Queâ Höông Anh guïc cheát trong lao tuø Coäng saûn Ñeå vôï hieàn phaûi vaát vaû nuoâi con Xaõ hoäi ta ñieâu ñöùng noãi theâ löông Ngöôøi ngaû guïc, keû lao tuø hoïc taäp. Nöôùc Vieät Nam töø Cha OÂng saùng laäp Gioáng Tieân Roàng, luoân khao khaùt Töï Do Nieàm thöông ñau treân maõnh ñaát cô ñoà Giaëc Coäng ñeán gaây theâm ñieàu chua xoùt. Nöôùc Vieät toâi traûi qua bao tang toùc Thöông maùi ñaàu voâ toäi phaûi bô vô Boïn Coäng noâ loaøi khaùt maùu naøo ngôø Chuùng haønh haï daõ man ngöôøi voâ toäi. Thöôïng Ñeá ñaâu ? Töø laâu roài vaãn hoûi Daân toäi gì ? Phaûi khoå cöïc laàm than Boïn Coäng kia sao hoáng haùch ngang taøng Coi maïng soáng con ngöôøi thua suùc vaät. Ba trieäu ngöôøi tha höông, ñôøi löu laïc Vaãn mô ngaøy veà laïi treân Queâ höông Maõnh Queâ Cha raùch naùt thaät khoân löôøng Thöông Queâ Meï ngaøn ñôøi trong noãi nhôù. Hôõi Vieät Nam, naêm ngaøn naêm saùng toû Söû xanh coøn ghi ñaäm neùt huøng anh Haõy ñöùng leân dieät luõ Coäng tan taønh Trang söû môùi, neâu cao côø Chính Nghóa. NGUYEÃN VAïN THAÉNG HOÄP THö TRANG THÔ:

Ñaõ laø ngöôøi Vieät Nam duø ñang soáng trong vaø ngoaøi nöôùc, trong loøng luoân luoân nghó ñeán ñaát nöôùc ñang bò keû caàm quyeàn daâng ñaát, daâng bieån cho keû thuø phöông Baéc vaø ñoàng baøo ñang soáng döôùi aùch ñoäc taøi, tham nhuõng haø khaéc daân laønh. Trong nieàm ñau queâ höông naøy, quyù thi höõu: MINH SÔN LEÂ, CHUÙC ANH, PHAN DINH, NGUYEÃN VAÏN THAÉNG, HOAØI HÖÔNG GIANG ñaõ gôûi taâm tö cuûa mình qua nhöõng vaàng thô suy tö vôùi nieàm ñau, mong moät ngaøy saùn laïn cho queâ höông, daân toäc. Caùm ôn quyù thi höõu ñaõ ñoùng goùp nhöõng baøi thô hay nôi trang thô RÑ kyø naøy. SAC *Quùy thi höõu, ñoäc giaû muoán coù thi phaåm ñoùng goùp vaøo Trang Thô Raïng Ñoâng, xin gôûi veà ñòa chæ email: <tamchauphan@ gmail.com > vaø < tapchirangdong@gmail.com > vaø xin gôûi keøm theo soá phone hay ñòa chæ email ñeå tieän beà lieân laïc.

Coù ngöôøi veà queâ thaêm Khen gaùi Vieät Nam reû! Thöa anh, anh cuøng maøu da Anh ñaùng tuoåi cha! Sao daï khoâng xoùt xa! Coù moät keû ñöùng ñaàu Rao khaép toaøn caàu Gaùi Vieät Nam “deã yeâu” (1) OÂi queâ meï tieâu ñieàu! Vì nhöõng lôøi rao baùn, Chuùng baøy ra böùc tranh chaúng coù gì saùn laïn Laáy moät ngöôøi voâ danh, laøm nhöõng coâng vieäc thaáp heøn Nhöng em saún saøng ñaùnh ñoåi Nhö moät canh baïc! Ñeå thoaùt ra maùi tranh queâ doät naùt Bieát ñaâu em ñöôïc ñoåi ñôøi Caû gia ñình em, hy voïng cuøng nuoâi Nhöng em ôi! Khi vöøa ñeán nôi, vaùn baøi laät ngöõa, Em ruøng mình töï hoûi: Ñaây laø ñaâu vaø em laø ai, Tænh laïi ñi! Em khoâng coøn toàn taïi, Em laø gioù beành boàng, Bay theo nhöõng hôïp ñoàng ma quyû Em khoâng hieåu nhöng em cuõng kyù Ngöôøi ta maëc tình khai thaùc em Lôïi nhuaän ñöôïc quay veà Caùi maø chuùng goïi laø “ñaàu vaøo” Em chæ laø haøng hoùa! Xin loåi em! Em vaãn laø hoa traéng trong cuûa meï Meï Vieät Nam maõi gian nan nhöng tay meï vaãn dòu daøng OÂm aáp em, neáu coù ngaøy em coøn hình haøi trôû laïi, Meï nhaén cuøng em hieän taïi Em coâ gaùi hieàn laønh Em coâ gaùi thò thaønh hay ôû vuøng xa heûo laùnh Ñöøng nghe nhöõng lôøi rao, Lôøi rao cuûa quyû!!! PHAN DINH ATLANTA, GA (1)Chöõ trong moät baøi phoûng vaán treân ñaøi phaùt thanh VOA.


116

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 ° FEB 20, 2013

B-H:

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 199


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

117


118

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TA316 Ï CHJAN P ÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂ NG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 SOÁSOÁ 318 20, 2009 20,

119

TAP Ï C HP Í RAÏ G NÑOÂ NG TAÏ CHÍNRAÏ G ÑOÂ NG

- Rau xaøo

- Boø luïi - Boø nöôùng xaû

Xin goïi tröôùc 3 ngaøy

MON - SAT: 9:00AM - 9:30PM SUN: 9:00AM - 8:30PM TUE: Closed

127 127


120

CHUYEÄN HOA KYØ

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª THANH THAÛO

N

gaøy 5 thaùng 11 naêm 1913 laø kyû nieäm 100 naêm khaùnh thaønh Los Angeles Aqueduct, ñöôøng daãn nöôùc veà cung caáp cho thaønh phoá Los Angeles,. Khoâng theå naøo coù moät khu vöïc ñaïi ñoâ thò phaùt trieån to lôùn nhö hieän nay vôùi 18 trieäu daân cö neáu khoâng coù ñöôøng oáng daãn nöôùc naøy. Nam California laø mieàn sa maïc khoâng coù soâng ngoøi ñaùng keå taïi ñòa phöông ñeå coù theå cung öùng ñuû nöôùc cho nhu caàu söû duïng trong sinh hoaït cuûa daân chuùng vaø cho coâng noâng nghieäp. Vì vaäy Los Angeles Aqueduct laø moät coâng trình vaø thaønh quaû vó ñaïi, ñaõ phuïc vuï cho California trong lòch söû 100 naêm qua vaø haõy coøn tieáp tuïc quan troïng vôùi hieän taïi vaø töông lai. Los Angeles thaønh laäp naêm 1769, khôûi ñaàu chæ coù 11 gia ñình vaø nhöõng ngöôøi naøy coù theå deã daøng duøng nöôùc soâng Los Angeles River cho coâng taùc noâng nghieäp, ñaép daäp hay ñaøo keânh thuûy lôïi neáu caàn. Nhöng roài daân chuùng taäp trung ñeán ñoâng daàn, hôn 100 naêm sau vaøo ñaàu theá kyû 20 ñaõ leân tôùi treân 100,000 vaø coù vieäc nöôùc ñeå söû duïng trôû thaønh vaán ñeà lôùn. Fred Eaton, giaùm ñoác moät coâng ty

nöôùc luùc ñoù vaø William Mulholland, kyõ sö goác Ireland, laø nhöõng nhaø tieàn phong trong döï aùn moät taùo baïo laáy nöôùc töø vuøng nuùi Sierra Nevada ôû caùch xa hôn 200 miles veà cho thaønh phoá. Naêm 1905, daân chuùng Los Angeles chaáp thuaän döï aùn xaây döïng ñöôøng daãn nöôùc. Thoaït ñaàu cho pheùp baùn traùi phieáu $1.5 tyû ñeå mua ñaát vaø quyeàn söû duïng nöôùc, sau ñoù ñeán 1907 döï aùn ñöôïc taøi trôï theâm baèng $24 trieäu traùi phieáu nöõa. Coâng trình khôûi söï naêm 1908 vaø hoaøn thaønh naêm 1913. Coâng trình sö Mulholland trong thôøi gian aáy duøng khoaûng 5,000 coâng nhaân töø nhieàu nôi treân theá giôùi ñeán kieám löông cao vaø coù vieäc laøm nhieàu naêm. Tuy nhieân phí toån rieâng veà vieäc xaây döïng coâng trình to lôùn naøy chæ heát döôùi $23 trieäu nghóa laø hôn 1.5% ngaân khoaûn cuûa toaøn döï aùn, ñieàu aáy cho thaáy taàm quan troïng cuûa vaán ñeà söû duïng nöôùc vaø aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi sinh hoaït ôû caùc ñòa phöông.

Keát quaû moät ñöôøng daãn nöôùc daøi 223 daëm töø soâng Owens trong mieàn Ñoâng Sierra veà tôùi San Fernando thaønh phoá Los Angeles ñöôïc hoaøn thaønh, Ñöôøng daãn nöôùc bao goàm nhieàu ñoaïn: keânh thieân nhieân khoâng coù bôø xaây: 24 daëm; keânh ñaøo coù bôø xaây 37 daëm; oáng nöôùc beâ-toâng 98 daëm; oáng theùp 12 daëm; ñöôøng haàm 52 daëm. Nöôùc ñöôïc daãn ñi hoaøn toaøn nhôø troïng löïc nghóa laø chaûy töø choã cao ñeán choã thaáp vaø coù nôi baèng nguyeân taéc taùc duïng cuûa oáng siphon, khoâng phaûi söû duïng maùy bôm ngay cho nhöõng ñoaïn vöôït qua nuùi. Ngöôïc laïi moät soá ñaäp nöôùc coøn coù theå cung caáp thuûy ñieän löïc vaø nhö theá Los Angeles Aqueduct khoâng tieâu toán maø coøn saûn xuaát ra naêng löôïng. Ñoaïn cuoái cuøng cuûa ñöôøng nöôùc naøy laø Cascades, nöôùc chaûy xuoáng söôøn nuùi ôû Sylmar, phía Baéc Los Angeles ngaøy nay moïi ngöôøi troâng thaáy khi ñi treân xa loä lieân bang soá 5, gaàn giao loä ñöôøng 14. Ba ñöôøng


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

121


122

nöôùc song song coù theå nhìn thaáy: moät ñöôøng oáng daøi laø ñöôøng oáng daãn môùi hoaøn thaønh sau naøy naêm 1970, moät ñöôøng nöôùc chaûy loä thieân laø nöôùc thoaùt ra töø oáng 1970, vaø ñöôøng oáng ñi ra töø giöõa söôøn nuùi laø ñöôøng oáng hoaøn thaønh naêm 1913 vaø baây giôø vaãn coøn ñöôïc duøng. Hieän nay toaøn boä heä thoáng daãn nöôùc töø nuùi Sierra veà Los Angeles goàm 2 phaàn: First Los Angeles Aqueduct laø phaàn vöøa ñeà caäp ôû treân, vaø Second Los Angeles Aqueduct. Ñeå coù theâm nöôùc cho thaønh phoá ngaøy caøng phaùt trieån lôùn, Los Angeles tìm theâm leân vuøng phía Baéc cuûa soâng Owens thuoäc Mono County. Töø 1941, First Los Angeles Aqueduct ñaõ ñöôïc noái daøi theâm leân vuøng cao phía Baéc 105 daëm, laáy nöôùc töø caùc soâng vaø suoái nhoû. Tuy nhieân do löôïng nöôùc chæ coù ít ôû caùc soâng naøy khoâng ñaùp öùng ñuû nhu caàu vaø phaûi tôùi 1970, khi Second Los Angeles Aqueduct hoaøn thaønh, thaønh phoá môùi nhaän theâm ñöôïc moät löôïng nöôùc ñaùng keå. Second Los Angeles Aqueduct daøi 137 daëm trong ñoù 64 daëm laø oáng beâ-toân vaø 69 daëm baèng oáng theùp, khôûi coâng naêm 1965, hoaøn thaønh naêm 1970 vôùi chi phí $89 trieäu. Beân caïnh thaønh töïu vó ñaïi cuûa Los Angeles Aqueduct, döï aùn naøy ñaõ khoâng thieáu nhöõng raéc roái vaø khuùc maéc. Eaton khi baét ñaàu tìm mua ñaát vaø nöôùc ôû vuøng nuùi Sierra, ñaõ toû ra cho daân chuùng hieåu nhö oâng laø ngöôøi cuûa US Reclamation Service, cô quan lieân bang giaùm saùt vaán ñeà söû duïng nöôùc vaø laøm vieäc cho moät coâng trình thuûy lôïi coâng coäng. Hoï voâ cuøng phaãn noä khi sau naøy bieát oâng chæ mua ñaát vaø nöôùc rieâng cho thaønh phoá Los Angeles vaø thaáy döï aùn ñöôøng daãn nöôùc gaây thieät haïi naëng neà ñeán ñòa phöông cuûa hoï. Ñöôøng daãn nöôùc veà Los Angeles gaàn nhö xoùa boû giaù trò cuûa thung luõng soâng Owens khoûi vò trí laø moät khu vöïc noâng nghieäp truø phuù, ñoàng thôøi taùc haïi heä sinh thaùi cuûa hoà Owens, nôi soâng Owens tröôùc kia ñoå nöôùc vaøo. Trong thaäp nieân 1920, tranh chaáp veà ñaát ñai vaø quyeàn söû duïng nöôùc ñaõ ñöa ñeán moät soá baïo ñoäng cuûa nhieàu toå chöùc khaùc nhau,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Cascades ôû Sylmar, ñieåm cuoái cuøng cuûa Los Angeles Aqueduct, 100 naêm tröôùc.

ñöôïc goïi laø “Chieán Tranh Nöôùc ôû California”. “Cuoäc chieán” keùo daøi cho ñeán ñaàu thieân kyû naøy khi lieân bang tìm caùch giaûi quyeát thoûa ñaùng, buoäc Los Angeles Aqueduct phaûi daønh laïi moät phaàn nöôùc cho caùc ñòa phöông vuøng nuùi Sierrra. Tôø Los Angeles Times soá ra ngaøy 30 thaùng 10 vöøa qua vieát moät baøi phoùng söï thuaät laïi moät trong nhöõng chuyeän aáy. Tôø baùo keå laïi vieäc thieáu nieân Mark Berry 17 tuoåi vaø ngöôøi baïn Robert Howe, töùc giaän vôùi söï kieän thaønh phoá Los Angeles laáy heát nöôùc cuûa ñòa phöông hoï vaø laøm cho hoà Owens trôû thaønh hoà caïn, ñaõ cuøng nhau aâm möu phaù hoaïi ñöôøng daãn nöôùc. Ñeâm 14 thaùng 9 naêm 1976, hai ngöôøi baïn treû tìm caùch laáy troäm ñöôïc maáy caây chaát noå trong kho cuûa moät coâng tröôøng phaù nuùi laøm ñöôøng, vaø cho noå ôû cöûa keânh giöõa Bishop vaø Lone Pine. Thieät haïi cuûa haønh ñoäng caù nhaân töï phaùt naøy chæ nheï khoâng ñaùng keå. Nhöng ngay sau ñoù, maëc daàu chöa bieát ai laø taùc giaû daân chuùng ñòa phöông vaãn ca ngôïi hoï nhö nhöõng anh huøng. Sau khi FBI truy taàm phaùt hieän ñöôïc toâng tích, toøa aùn phaït tuø Howe 90 ngaøy vaø Berry 30 ngaøy. Vì tuoåi vò thaønh nieân, tieàn aùn khoâng ghi trong lyù lòch caù nhaân, 24 naêm sau Berry vaøo laøm vieäc vôùi cô quan thuûy cuïc Los Angeles cho ñeán khi bò khaùm phaù chuyeän cuõ. Nhöng giaùm ñoâc cô quan giaûi thích laø haønh ñoäng khi coøn nieân thieáu cuûa ñöông söï laø “phaûn öùng cuûa nhöõng moái quan heä caêng thaúng giöõa daân chuùng Owens Valley vaø Los Angeles” baây giôø khoâng coøn nöõa. Do ñoù 37 naêm

sau vuï noå bom phaù hoaïi, ñeán nay Berry tieáp tuïc ñöôïc laøm nhieäm vuï baûo veä an toaøn ñöôøng oáng daãn nöôùc cho thaønh phoá Los Angeles. Naêm 1909, Los Angeles coù dieän tích 61 daëm vuoâng, tôùi 1928 taêng leân ñeán 440 daëm vuoâng. Moät phaàn lyù do laø vì theo hieán chöông thaønh phoá, khoâng ñöôïc baùn hay cung caáp nöôùc cho nhöõng khu vöïc khoâng thuoäc thaønh phoá Los Angeles. Caùc khu vöïc naøy phaùt trieån khoâng theå coù ñuû nöôùc vôùi caùc soâng nhoû hay gieáng, muoán ñöôïc duøng nöôùc cuûa Los Angeles Aqueduc, ñaõ ñoàng yù xin saùt nhaäp. Thaønh tích cuûa coâng trình sö William Mulholland khoâng haún hoaøn toaøn xuoâng xeû, sau naøy cuõng maéc phaûi khoù khaên thaát baïi. Ñeå taêng theâm nöôùc, oâng luùc ñoù ñaõ trôû thaønh giaùm ñoác thuûy cuïc Los Angeles, cho xaây ñaäp Saint Francis ôû San Francisquito Canyon, caùch Santa Clarita 10 daëm veà phía Baéc ñeå laøm moät heà chöùa nöôùc nhaèm ñieàu hoøa löu löôïng cho Los Angeles Aqueduct. Khôûi coâng naêm 1924 vaø hoaøn thaønh 2 naêm sau, tôùi ñeâm 12 thaùng 3 naêm 1928 ñaäp Francis vôõ, nöôùc cuoán troâi 600 ngöôøi, moät trong nhöõng thaûm kòch cuûa ngaønh xaây döïng lôùn nhaát ôû Hoa Kyø trong theá kyû 20. Thaûm hoïa naøy ñaõ keát thuùc söï nghieäp cuûa oâng. Nhöng thaønh tích oâng ñaõ giuùp cho thaønh phoá Los Angeles khoâng theå naøo bò queân laõng. Teân cuûa oâng ñaõ töøng ñöôïc ñaët cho caùc nuùi, hoà nöôùc vaø nhieàu ñöôøng phoá. Ngaøy Thöù Ba, oâng seõ ñöôïc vinh danh theâm moät laàn nöõa vôùi kyû nieäm 100 naêm Los Angeles Aqueduct. ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

123

DREAM GRANITE & CABINET CO.

© RANG DONG 2013 - 419 © RANG DONG 2013 - 419


124

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

125


126

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

khoâng ai noùi moät lôøi. Tröôùc ñoù ñaõ xaûy ra moät cuoäc tranh caõi naûy löûa, khoâng ai muoán nhaän mình sai. Ñi qua moät trang traïi nuoâi heo boø, vôï hoûi moät caùch cheá nhaïo: - Baø con cuûa oâng kia phaûi khoâng? - Ñuùng. Baø con beân vôï.

oÂng KhaùCh ngoaÏI QUoÁC

KEû CaÉP gaËP BaØ gIaØ

Moät anh chaøng goïi ñieän ñeán nhaø baïn gaùi,vì coù heïn tröôùc neân beân kia vöøa nhaác maùy laø anh chaøng hoûi ngay “Aloâ! Con eách nhoû cuûa anh aø?Hoaøng töû thoâng minh cuûa em ñaây”. - Khoâng!Toâi laø oâng chuû ñaàm laày. - AÁy cheát!Chaùu xin loãi baùc! Baùc coù khoûe khoâng aï? - Khoûe ñeå ñaùnh nhau vôùi ai? - Daï... cho chaùu hoûi Haèng coù nhaø khoâng aï? - Noù khoâng coù nhaø thì laø daân voâ gia cö aø? - Daï, daï... yù chaùu laø Haèng coù ôû nhaø khoâng aï? - Neáu khoâng thì sao? - Theá... Haèng ñi ñaâu aï? - Ñeán cô quan roài. - Baùc cho chaùu soá ñieän thoaïi cuûa Haèng ñöôïc khoâng aï? - Noù coù nhieàu soá laém. - Baùc cho chaùu xin moät soá thoâi aï! - 8... - 8 roài... maáy nöõa aï? - Caäu baûo chæ caàn moät soá thoâi maø? - Daï... laø moät soá ñieän thoaïi kia aï! - Ñöôïc,vaäy thì.... 8765432. Chæ coù ñieàu thöù töï saép xeáp theá naøo thì “hoaøng töû thoâng minh” töï nghó ra nheù! - Daï... chaùu... chaøo... baùc... aï.

BaØ Con BEÂn VÔÏ

Ñoâi vôï choàng laùi xe treân ñöôøng,

Moät du khaùch Ngoaïi Quoác qua thaêm Haø Noäi, OÂng ta muoán ñi thaêm taát caû nhöõng nôi noåi tieáng nhaát. OÂng ta tôùi nhaø haøng sang troïng nhaát. Ngöôøi haàu baøn baûo oâng : - Thöa oâng, nhaø haøng heát choã troáng roài! - Theá anh laøm ôn cho toâi ñaët coïc 3 baøn, nhöng toâi chæ caàn 1 baøn vaø moät gheá thoâi, hai baøn kia anh coù quyeàn xöû duïng tuøy yù! Ngay töùc khaéc, ngöôøi haàu baøn tìm ra choã ngoài cho oâng khaùch haøo phoùng. Sau khi thöôûng thöùc moät böõa aên thònh soaïn,coù boài baøn ñöùng haàu, oâng khaùch quyeát ñònh ñi xem buoåi trình dieãn cuûa ñoaøn ca muùa Trung Öông coù tieáng ôû VN. Tröôùc cuûa raïp, ngöôøi gaùc cuûa noùi: - Thöa oâng, hoäi tröôøng ñaõ heát choã! - Theá anh cho toâi mua möôøi veù, toâi chæ xaøi moät, coøn chín caùi anh muoán laøm gì thì laøm. Ñuùng moät phuùt sau, oâng khaùch coù ngay moät choã ngoài toát nhaát trong raïp. Vaõn haùt, oâng khaùch ñi tôùi Ba Ñình ñeå vaøo thaêm laêng Hoà chí Minh. Tröôùc laêng, moät haøng daøi caû traêm ngöôøi ñang phaûi noái ñuoâi nhau chôø ñôïi. OÂng khaùch noùi vôùi ñaùm Coâng an: - Thôøi gian toâi ôû ñaây raát ngaén, caùc anh coù caùch naøo giuùp toâi vaøo thaêm laêng maø khoûi xeáp haøng khoâng ? - Xin loãi oâng, raát tieác, oâng phaûi xeáp haøng nhö moïi ngöôøi khaùc. OÂng khaùch mæm cöôøi roài noùi: - Neáu ñaõ vaäy thì trong khi chôø ñôïi,

toâi xin môøi caùc anh cuøng uoáng vôùi toâi moät ít röôïu ngoaïi quoác. Noùi xong, oâng khaùch loâi trong tuùi ra naêm saùu chai Walker, ñöa cho moãi coâng an moät chai. Nhaän röôïu xong, ñaùm coâng an voàn vaõ noùi: - Thöa oâng, baây giôø oâng muoán vaøo thaêm laêng “Baùc”, hay oâng muoán chuùng toâi böng “Baùc” ra ñaây cho oâng thaêm!!!

gIEÁng ThIEÂng

Vôï choàng ñi du lòch tôùi moät hoøn ñaûo. Hoï ñöôïc daân ñòa phöông daãn tôùi moät caùi gieáng ôû cuoái laøng vaø giôùi thieäu gieáng raát thieâng, caàu gì ñöôïc naáy. Choàng beøn thaû xuoáng gieáng moät ñoàng xu, roài cuùi ñaàu laàm raàm caàu nguyeän. Vôï thaáy theá cuõng baét chöôùc thaû xuoáng gieáng moät ñoàng xu vaø cuùi xuoáng laåm nhaåm. Chaúng may, do cuùi quaù thaáp, baø tröôït chaân teù luoân xuoáng gieáng. Choàng baøng hoaøng: - Caùi gieáng naøy thieâng thieät, vöøa caàu xong laø öùng luoân.

LÔØI CUûa BaØ VÔÏ gIaØ

Moät ñoâi vôï choàng keát hoân vôùi nhau 40 naêm, troø chuyeän. - OÂng khoâng toát vôùi toâi nhö tröôùc. Tröôùc ñaây oâng luoân ngoài caïnh toâi. Baø vôï traùch moùc. - Vaäy sao? Noùi roài oâng laõo töø töø dòch chuyeån laïi ngoài gaàn vôï. - Nhöng tröôùc ñaây oâng luoân khoaùc vai toâi. Baø vôï tieáp tuïc than phieàn. - Nhö vaäy ñöôïc chöa? OÂng laõo khoaùc tay oâm coå vôï. - OÂng coøn nhôù tröôùc ñaây oâng hoân coå toâi, caén tai toâi nhö theá naøo khoâng? Nghe xong, oâng laõo voäi vaøng ñöùng leân, chaïy veà phoøng. Baø vôï hoûi: - OÂng ñi ñaâu vaäy. - Toâi ñi laáy caùi raêng giaû... ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

127


128

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª HUYEÀN CHÍP

DU LÒCH - 3

LTS: “Chau â AÙ laø nha.ø Ñön ø g khocù!” laø cuon á du kyù cua û motä coâ gaiù vöa ø totá nghiep ä trung hocï, khon â g chon ï vao ø ñaiï hocï nhö bao ban ï beø cun ø g löa ù sang Malaysia ñeå lam ø nhön õ g viecä “phuø hôp ï hôn vôiù mình”. Ngoaiø viecä keå veà nhön õ g mien à ñatá Huyen à Chip ñaõ ñen á , cuon á sacùh con ø chöa ù ñön ï g nhön õ g baiø hocï trong suotá cuocä han ø h trình.. Tap ï chí Ran ï g Ñon â g û xin trích ñan ê g motä phan à trong cuon á sacùh cua “Ta ba lo” â môiù ngoaiø 20, Nguyen ã thò Khan ù h Huyen à - Huyen à Chíp.

COÂ BAÏN ABBIE Thôøi gian ôû Kuching laø quaõng thôøi gian maø toâi hoïc hoûi vaø tröôûng thaønh hôn raát nhieàu qua nhöõng moái quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi choàng cheùo maø tröôùc ñoù toâi chöa töøng traûi nghieäm. Toâi lieân laïc tröôùc vôùi Spiff treân CouchSurfing vaø caäu ñoàng yù cho toâi ôû nhôø. Spiff baèng tuoåi toâi, ngöôøi Nigeria nhöng ñang hoïc ôû Kuching. Caäu ñoùn toâi töø beán xe bus, ñöa toâi veà ngoâi nhaø caäu ñang ôû vôùi nhöõng ngöôøi baïn Nigeria khaùc cuûa mình. Caäu daãn toâi vaøo phoøng nguû lôùn nhaát cuûa ngoâi nhaø: - Ñaây laø phoøng nguû cuûa tôù. Tôù host CouchSurfer ôû ñaây luoân Toâi taù hoûa, toâi khoâng heà bieát raèng mình seõ phaûi chung phoøng vôùi Spiff, ñöøng noùi laø... chung giöôøng. Nhöng lôõ ñeán ñaây roài bieát laøm sao, ñuøng ñuøng boû ñi thì thoâ loã quaù, maø cuõng chaúng bieát ñi ñaâu. Nghó nhieàu nhöùc ñaàu, giôø môùi laø saùng sôùm, toâi taëc löôõi, thoâi ñi taém ñaõ roài haüng hay. Theá laø toâi ñi taém. Phoøng con trai coù khaùc, phoøng taém baån. Voán khoâng chòu ñöôïc baån, toâi tieän theå kyø coï luoân chöù khoâng coù yù gì. Vaäy nhöng Spiff coù veû aùy naùy laém. Spiff daãn toâi ñeán gaëp Abbie. Cuoäc gaëp gôõ coù veû ngöôïng nghòu. Hai ngöôøi chuû yeáu noùi chuyeän vôùi toâi chöù khoâng noùi chuyeän vôùi nhau. Spiff ñeå toâi laïi vôùi Abbie vì caäu phaûi ñi coù

vieäc. Toâi ñeán ñuùng vaøo thôøi gian nghæ heø, caäu tranh thuû ñi laøm theâm. Toâi keát thaân vôùi Abbie khaù nhanh. Phaàn vì chuùng toâi baèng tuoåi, phaàn vì coâ baïn naøy cuõng coù veû noåi loaïn Ban ñaàu, toâi chæ ñònh ôû laïi Kuching vaøi ngaøy, nhöng Abbie thuyeát phuïc toâi: - Chæ möôøi ngaøy nöõa laø Gawai, aáy maø boû lôõ thì phí laém Gawai, hay Leã hoäi thu hoaïch, laø ngaøy leã quan troïng nhaát cuûa bang Sarawak. Gawai ñöôïc toå chöùc haøng naêm vaøo ngaøy 31/5 vaø 1/6. Theá laø toâi quyeát ñònh ôû laïi. Trong thôøi gian chôø ñôïi, toâi tính kieám vieäc gì laøm cho ñôõ chaùn. Abbie daãn toâi ñeán club Terminal One, nôi maø naêm möôøi baûy tuoåi, coâ ñaõ töøng boû nhaø ñeán ñaây xin vieäc. Chuû Club coi Abbie nhö em gaùi. Chò laäp töùc ñoàng yù nhaän caû toâi vaø Abbie vaøo laøm. Theá laø toâi coù vieäc. Nhöng vaán ñeà laø boá meï Abbie seõ khoâng bao giôø cho pheùp coâ laøm vieäc ôû ñaây, duø coâng vieäc chæ laø phuïc vuï baøn thuaàn tuùy. Coâ than phieàn laø boá meï coâ quaù nghieâm khaéc, hoï khoâng tin töôûng coâ, vaø khoâng cho coâ ra ngoaøi chôi. Abbie ñöa toâi veà nhaø, hy voïng toâi coù theå thuyeát phuïc boá meï cho coâ vaøo thaønh phoá ôû cuøng toâi (dó nhieân laø chæ treân danh nghóa, toâi coøn chaúng coù choã ôû cho toâi nöõa laø). Gia ñình Abbie soáng ôû moät laøng nhoû teân laø 17 Mile, caùch Kuching ñuùng 17 daëm. Ngoâi laøng nhoû xinh xaén bình yeân coù neùt gì ñoù raát gioáng

vôùi queâ toâi. Ai baûo chæ ôû Vieät Nam môùi coù chuyeän caû gia ñình treân moät chieác xe maùy? ÔÛ laøng naøy, xe maùy keïp ba, keïp boán phoùng veøo veøo. Spiff ñöa chuùng toâi ñeán ñaây, nhöng khoâng chòu vaøo maø quay veà ngay. Toâi hoûi lyù do, Abbie môùi ngaäp ngöøng: - Boá meï tôù khoâng thích Spiff - Taïi sao? - Spiff laø baïn trai cuõ cuûa tôù Ra vaäy! Hoâm ñaáy laø ngaøy ñaàu tieân hai ngöôøi maët giaùp maët keå töø khi chia tay caùch ñaây moät naêm. Abbie cuõng khoâng hieåu sao Spiff laïi choïn ñuùng hoâm ñaáy ñeå lieân laïc laïi vôùi mình. Abbie hoùa ra laø con lai, meï laø ngöôøi daân toäc Iban baûn ñòa, boá laø ngöôøi AÁn Ñoä. Thaûo naøo coâ coù nöôùc da naâu ñeïp theá. Boá Abbie haøo höùng chia seû vôùi toâi ñuû chuyeän treân trôøi döôùi beå, nhöng toâi höùng thuù nhaát caâu chuyeän veà boä toäc saên ñaàu ngöôøi ôû ñaây. Sarawak töøng ñöôïc bieát ñeán vôùi caùi teân heát söùc haõi huøng Vuøng ñaát cuûa nhöõng thôï saên ñaàu ngöôøi Thanh nieân boä toäc naøy muoán trôû thaønh ñaøn oâng thöïc thuï thì phaûi saên ñöôïc ít nhaát moät ñaàu ngöôøi. Naïn nhaân thöôøng laø keû thuø hay laø nhöõng ngöôøi laøng khaùc laïc böôùc vaøo ñòa phaän laøng hoï. Ñaàu saên ñöôïc sau ñoù seõ trôû thaønh chieán lôïi phaåm khoe vôùi caû laøng, ñoát khoâ vaø treo tröôùc cöûa nhaø nhö moät chieán tích. Nhaø naøo caøng nhieàu ñaàu laâu caøng ñöôïc coi troïng. Nhöõng naêm 50,


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

129


130

Nam thanh nöõ tuù trong leã hoiä Gawai

Motä gocù öôn ø g phoá ôû Kuching

Don ø g son â g Sarawak

Xam â hình laø phong tucï vaø vì ngheà ñi bien å cua û ñan ø on â g Maõ lai

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

khi thöông gia Trung Quoác sang ñaây tìm ñöôøng buoân baùn, khoâng ít keû xaáu soá ñaõ bò chuoác röôïu say vaø caét maát ñaàu. Tuïc leä naøy ngaøy nay tuøy khoâng coøn duy trì nhöng khoâng ít thôï saên ñaàu ngöôøi ngaøy tröôùc vaãn coøn soáng. Moät soá coâng ty du lòch ôû ñaây coù tour ñi vaøo röøng thaêm boä toäc naøy. Toâi baøy toû mong muoán ñi moät mình, moïi ngöôøi ñeàu khaêng khaêng ngaên caûn. Nhôõ chaúng may coù thôï saên ñaàu ngöôøi naøo ngöùa ngheà, thaáy toâi laïi taëc löôõi: A, mình chöa coù caùi ñaàu Vieät Nam naøo thì toâi cheát. Noùi chuyeän vôùi boá meï Abbie moät hoài, toâi nhaän ra vaán ñeà cuûa Abbie chaúng khaùc gì vaán ñeà cuûa haàu heát baïn beø ñoàng trang löùa vôùi toâi. Boá meï Abbie khoâng phaûi laø nghieâm khaéc, maø hoï chæ yeâu thöông vaø lo laéng cho Abbie nhieàu hôn möùc maø Abbie muoán. Ban ñaàu, meï Abbie khaêng khaêng phaûn ñoái yù töôûng cho Abbie vaøo thaønh phoá, nhöng sau khi toâi thuyeát phuïc caû moät ñeâm (coäng nhöõng thay ñoåi tích cöïc trong thaùi ñoä cuûa Abbie), saùng hoâm sau meï Abbie cuõng ñoàng yù cho coâ vaøo thaønh phoá ôû moät tuaàn, thaäm chí coøn cho coâ tieàn tieâu vaët. Boá meï Abbie cuõng môøi toâi ñeán ñoùn Gawai cuøng gia ñình coâ. Khi ôû Kuching, phaàn lôùn thôøi gian toâi ñi chôi cuøng Abbie vaø baïn beø coâ. Tuy quaõng thôøi gian ngaén nguûi, chuùng toâi chia seû cuøng nhau khoâng ít chuyeän vui buoàn vaø ñeán giôø vaãn coøn khaù thaân thieát. Toâi ôû laïi nhaø Spiff, cuõng moät phaàn vì Abbie muoán toâi do thaùm caäu.

SPIFF Coù leõ seõ laø khoâng coâng baèng neáu toâi khoâng daønh ñaát ñeå noùi nhieàu hôn veà Spiff, ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ toâi raát nhieàu trong thoøi gian toâi ôû Kuching, ngöôøi toâi ñaõ gaây cho khoâng ít phieàn toaùi vaø cuõng laø ngöôøi ñaõ gaây cho toâi khoâng ít ngaïi nguøng. Nhöng hôn heát, chuùng toâi trôû thaønh baïn toát maø toâi vaãn hy voïng seõ coù ngaøy toâi ñeán Nigeria thaêm caäu aáy. Toâi aán töôïng vôùi Spiff khoâng chæ bôûi Spiff laø ngöôøi da ñen ñaàu tieân toâi keát baïn, maø coøn bôûi vì caäu voâ cuøng thoâng minh vaø toát buïng. Khoâng phaûi laø ngöôøi baûn ñòa nhöng caäu ñaõ chöùng toû ñöôïc khaû naêng laõnh ñaïo cuûa mình vaø trôû thaønh Chuû tòch cuûa Lieân hoäi sinh vieân khoái saùu tröôøng ñaïi hoïc ôû Kuching. Spiff cuõng coù möùc soáng cao hôn so vôùi moät du hoïc sinh bình thöôøng: ôû moät ngoâi nhaø khaù sang, ñi xe oâ toâ rieâng vaø duøng toaøn haøng hieäu. Trong phoøng caäu coù tôùi hai möôi ñoâi giaøy Nike Air. “AÁy nghó ngöôøi Nigeria ñi du hoïc laø bình thöôøng haû? Khoâng phaûi khoe ñaâu, nhöng boá tôù laø chính trò gia”. Moät laàn hai ñöùa huyeân thuyeân, Spiff cao höùng chia seû. Spiff raát toát vôùi toâi. Toâi muoán ñi ñaâu Spiff ñeàu ñöa toâi ñi, roài ñoùn veà. Coù laàn toâi chaúng may khoùa cöûa maø queân khoâng mang theo chìa khoùa. Luùc ñaáy Spiff ñang ôû choã laøm. Toâi khoâng daùm goïi cho Spiff vì khoâng muoán laøm phieàn caäu, nhöng maáy caäu baïn cuøng nhaø laïi goïi cho Spiff. Caäu veà ngay laëp töùc, treøo leân maùi nhaø tìm caùch môû cöûa. Khoâng nhöõng khoâng caùu vôùi toâi, caäu coøn luoân mieäng an uûi: “Ñöøng sôï, ñöøng sôï, tôù seõ môû ñöôïc cöûa ñeå aáy vaøo nhaø”. Nhö moät leõ ñöông nhieân, toâi coù caûm tình vôùi Spiff. Nhöng luùc baáy giôø, Spiff ñaõ coù baïn gaùi, moät coâ gaùi da traéng goác Maroác teân laø Houda. Houda hôn chuùng toâi tôùi möôøi tuoài. Chò laø moät phuï nöõ maïnh meõ vaø baïo mieäng. ÔÛ tuoåi ba möôi, chò ñaõ ñeán hôn moät traêm nöôùc, töøng sinh soáng vaø laøm vieäc ôû khoâng döôùi naêm quoác gia vaø noùi thaïo naêm thöù tieáng. Moät toái Spiff


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

131


132

daãn toâi ñi aên toái cuøng Houda. Spiff ñeà nghò traû tieàn cho toâi, nhöng khoâng ñeà nghò traû cho Houda. Khoù xöû, toâi quay sang caàu cöùu Houda: - Naøy, baûo baïn trai cuûa chò ñi, ñöøng ñoøi traû tieàn cho em chöù. Houda nhuùn vai: - Caäu aáy muoán, sao chò caám ñöôïc. Toâi caûm giaùc coù caùi gì ñoù khoâng bình thöôøng trong moái quan heä cuûa hai ngöôøi naøy, nhöng khoâng hoûi. Toâi ñaõ ôû nhaø Spiff naêm ngaøy. Chuùng toâi duøng rieâng chaên. Spiff khoâng bao giôø ñoäng chaïm hay coù haønh ñoäng saøm sôõ gì. Toâi heát söùc toân troïng Spiff vì ñieàu ñoù. Nhöng ñeán ñeâm thöù naêm, khi toâi ñang ñoïc tin treân maïng, Spiff baét chuyeän: - Chip naøy, aáy bieát laø aáy raát deã thöông khoâng?. “ÖØ?”. Toâi aäm öø böøa vì ñang maûi ñoïc. “AÁy thoâng minh vaø haøi höôùc. Tôù thích con gaùi maïnh meõ nhö aáy”. “Haû? AÁy noùi theá laø coù yù gì?”. Toâi giaät mình. “Chaúng coù yù gì caû. Tôù chæ muoán noùi laø tôù thích aáy”. “AÁy khoâng yeâu baïn gaùi mình aø?”. “Coù chöù. Tôù yeâu Houda laém. Nhöng tôù cuõng thích aáy nöõa”. “ÖØ, tôù caûm ôn”. Toâi muoán keát thuùc cuoäc hoäi thoaïi naøy caøng sôùm caøng toát. “Vôùi tôù, theå xaùc vaø tình caûm laø hai thöù hoaøn toaøn khaùc nhau. Tôù yeâu Houda, nhöng tôù coù theå thích ngöôøi khaùc cuøng luùc”, Spiff khoâng boû cuoäc. “YÙ aáy laø aáy ñaõ caém söøng Houda nhieàu laàn?”. “Tôù khoâng cho ñaáy laø “caém söøng”. Tôù vaø Houda ñaõ giao heïn hai ngöôøi coù quyeàn laøm nhöõng gì mình thích”. “AÁy ñaõ nguû vôùi bao nhieâu coâ gaùi roài?”. “Tôù khoâng ñeám”. Spiff ngaäp ngöøng. “Hay laø khoâng ñeám ñöôïc?”. Spiff cöôøi ngöôïng nghòu. Toâi bieát caâu traû lôøi laø “Raát nhieàu”. “Spiff naøy, aáy coù caûm tình vôùi tôù, tôù heát söùc traân troïng. Nhöng tôù suy nghó khaùc aáy. Tôù khoâng chaáp nhaän chuyeän yeâu moät ngöôøi vaø nguû vôùi ngöôøi khaùc cuøng luùc. Tôù khoâng ñaùnh giaù aáy, aáy laøm nhöõng gì mình thích, nhöng ñöøng loâi tôù vaøo. Coi nhö chöa coù cuoäc noùi chuyeän naøy, tôù vaø aáy

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

vaãn laø baïn beø”. Toâi noùi tænh bô theá thoâi chöù loøng hoang mang laém. Ñaáy laø laàn ñaàu tieân toâi gaëp phaûi tröôøng hôïp nhö theá naøy. Trong khi ñoù, Abbie cöù lieân tuïc hoûi toâi veà Spiff vaø baïn gaùi môùi cuûa caäu. “Spiff laêng nhaêng laém ñuùng khoâng?”. “Tôù khoâng bieát”. Toâi khoâng daùm nhaéc ñeán caâu chuyeän ñeâm hoâm tröôùc. “Baïn gaùi môùi cuûa Spiff theá naøo? Nghe noùi giaø laém”. “Tôù khoâng bieát tuoåi, nhöng khoâng xinh baèng aáy”. Toâi quyeát ñònh phaûi chaám döùt tình traïng naøy caøng sôùm caøng toát. Toâi lieân heä vôùi Barry Chong, moät Couchsurfer khaùc ôû Kuching. OÂng ñoàng yù cho toâi ôû vaø toâi chuyeån ñeán nhaø oâng ngay ngaøy hoâm ñoù. Barry Chong laø moät ngöôøi ñaøn oâng trung nieân ñoäc thaân soáng trong moät caên hoä nhoû xinh xaén ôû Pandungan. Ñaây laø trung taâm thaønh phoá, nhöng cuõng ñöôïc coi laø khu ñeøn ñoû cuûa Kuching. Caên hoä cuûa oâng coù hai phoøng troáng. Moät phoøng oâng cho moät coâ gaùi Philippines thueâ, phoøng kia oâng ñeå toâi ôû.

“KInh Doanh Caù nhaÂn” Ñeå baûo veä danh tính ngöôøi “haøng xoùm”, toâi xin taïm goïi chò laø Traéng. Môùi gaëp Traéng, toâi lôø môø ñoaùn ra coâng vieäc chò laøm, phaàn vì ñoà trang ñieåm reû tieàn Traéng duøng, phaàn vì lòch laøm vieäc khuya thaát thöôøng cuûa Traéng vaø cuõng phaàn vì con gaùi Philippines, cuõng nhö con gaùi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi, voán bò chuïp muõ cho caùi ngheà naøy. Traéng naêm nay hai möôi laêm tuoåi, xinh xaén, noùi chuyeän coù duyeân vaø luùc naøo cuõng nôû nuï cöôøi töôi roùi. Hoâm aáy chaúng coù vieäc gì laøm neân khi Traéng ruû sang nhaø baïn chò chôi, toâi ñoàng yù ngay. Baïn cuûa Traéng, taïm goïi laø Ñoû vaø Xanh, soáng trong moät shop house (ñaây laø kieåu nhaø troï raát phoå bieán ôû Kuching, taàng moät laø cöûa haøng, taàng hai cho thueâ ñeå ôû). Khi chuùng toâi ñeán, Ñoû vaãn ñang nguû, Xanh môùi nguû daäy. Toâi mæm cöôøi vôùi chò vaøi laàn nhöng chò chaúng theøm cöôøi ñaùp laïi. Khi Traéng giôùi thieäu toâi, Xanh cuõng chæ “öø höù” roài tieáp tuïc noùi chuyeän baèng tieáng Tagalog(*). Vöøa tuûi thaân

vöøa sôï,toâi tiu nghæu ngoài nghe Traéng vaø Xanh noùi chuyeän, coá gaéng ñoaùn xem hoï noùi gì. Khoaûng nöûa tieáng sau, Ñoû nguû daäy vaø Traéng ñöa cho chò ñuû loaïi saûn phaåm: kem laøm traéng da, söõa taém, thuoác giaûm caân... Ñoû coù thaân hình heát söùc ñoà soä. Chò taêng caân keå töø sau khi sinh ñöùa con thöù hai. Chò nhìn nhöõng vieân thuoác giaûm caân vôùi nuï cöôøi raïng rôõ, roài môû tuû laáy ra moät bòch soâ-coâ-la aên ngon laønh. Ñoû coù veû thaân thieän. Chò nhìn toâi lo laéng: “Em ñi du lòch moät mình theá maø khoâng sôï aø?”. “Khoâng, sôï gì chöù. Moïi ngöôøi haàu heát ñeàu toát maø”. “Baïo theá. Hoài möôøi chín tuoåi mình laøm gì nhæ? Bò hieáp roài mang thai chöù coù laøm ñöôïc gì ñaâu”. Toâi nghe maø choaùng vaùng caû ngöôøi. Soác, bôûi thoâng tin moät phaàn, nhöng chuû yeáu bôûi vì caùch chò noùi veà noù. Chò noùi chuyeän nhö theå bò hieáp roài mang thai ôû tuoåi möôøi chín laø chuyeän thöôøng ngaøy ôû huyeän vaäy. Roài caû ba cuøng nhau oân laïi caâu chuyeän cuoäc ñôøi mình heát söùc thö thaû, khoâng heà ñau buoàn hay oaùn traùch. Xanh coù con gaùi ñaàu loøng vôùi baïn trai naêm möôøi baûy tuoài, nhöng roài anh ta boû chò ñeå cöôùi moät ngöôøi con gaùi khaùc. Giôø chò ñaõ coù hai con, caû hai ñeàu ñang soáng vôùi baø ngoaïi ôû Philippines. Coøn Traéng khi hoïc xong caáp ba, nhôø hoïc haønh gioûi giang laïi con nhaø khaù giaû, chò ñöôïc göûi sang Singapore du hoïc. ÔÛ ñaây qua nhöõng buoåi ñi bar, chò quen vaø yeâu moät ngöôøi ñaøn oâng hôn chò möôøi ba tuoài. Traéng nheï daï neân tin laø oâng ta ñang laøm giaáy tôø ly dò vôï nhö oâng ta noùi. Baát chaáp söï phaûn ñoái cuûa cuûa ñình, chò cöôùi oâng ta maø khoâng heà coù giaáy tôø ñaêng kyù naøo, ñeå roài bò oâng boû rôi khi chò ñaõ coù thai thaùng thöù ba. Gaàn ñaây chò nghe ñöôïc tin ngöôøi ñaøn oâng ñoù caëp keø vôùi moät coâ gaùi Philippines khaùc, roài cuõng boû coâ ta sau khi ñaõ coù vôùi coâ ta ba ñöùa con. Toâi thöông Traéng laém. Sai moät ly, ñi moät cuoäc ñôøi. (*) Laø ngoân ngöõ haønh chính cuûa Philippines, ñöôïc söû duïng trong coäng ñoàng ngöôøi Philippines caû ôû trong vaø ngoaøi nöôùc.

(Coøn tieáp) ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

133


134

TRUYEÀN THOÂNG

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª PHÖÔNG ANH - HOÀNG THIEÄN

32.7

B

aûy giôø toái Chuû Nhaät vöøa qua, Vietop TV ñaõ toå chöùc moät buoåi daï tieäc taïi nhaø haøng Vieãn Höông, thaønh phoá Norcross, Georgia, nhaèm giôùi thieäu ñeán ñoàng höông vaø giôùi doanh nghieäp veà ñaøi truyeàn hình Vietop TV phaùt hình 24/24 treân baêng taàn digital free to air

Hình tren â : On  g Frankie Phucù Van ê - Phoù Ton å g Giam ù Ñocá VieTop TV/ Nöõ taiø töû Kieu à Chinh/ Nhaø Van ê Ñoã Van ã Tron ï - Ton å g Giam ù Ñocá Heä Thon á g Truyen à Thon â g Vien â å g Thao/ On  g Voõ Bình - Ton Giam ù Ñocá VieTop TV/ John Vo - Chuyen â vien â taiø chan ù h) Leã Chao ø Côø Vietä - Myõ

32.7 WANN-TV. Khaùn thính giaû chæ caàn gaén antena laø coù theå xem ñöôïc maø khoâng traû moät leä phí naøo caû. Ñaây laø ñaøi truyeàn hình Vieät ngöõ ñaàu tieân taïi Atlanta. Maëc duø chæ môùi phaùt hình vaøo ngaøy 16 thaùng 9 naêm 2013, nhöng Vietop TV ñaõ ñöôïc ñoâng ñaûo quyù thöông gia yeåm trôï

quaûng caùo vaø khaùn thính giaû thöôøng xuyeân theo doõi chöông trình naøy. Buoåi daï tieäc ñaõ thaønh coâng röïc rôõ, vôùi treân 300 quan khaùch tham döï, haàu heát laø giôùi thöông gia, caùc hoäi ñoaøn, caùc cô quan truyeàn thoâng Vieät ngöõ - Hoa ngöõ - Haøn ngöõ vaø caùc ñaøi truyeàn hình Hoa


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 434 ° FEB NOV20, 20,2013 2013

143

C H I N H T R AÀ N Cell:404-641-3883

135 Cöôùi TAÙBaùnh M GIAËT THAÛ M

Hoa Cöôùi

* Nhaän: - Laøm baùnh cöôùi, hoûi, sinh nhaät, lieân

*Ñaët 1 oå baùnh cöôùi seõ ñöôïc taëng khay baùnh boû quaû

Ñaëc Bieät: - Naën thuù noåi

baèng kem bô.

Nhaähoan, n giaë thaû m nhaø chuùct thoï, ra tröôøng; boâng lan cuoán, Plumcake, baùnh caây thoâng khuùc vaø cô sôûcaây thöông i Phuù Só.. Noel, Baùnh maï Bía, Baùnh

baùnh hoûi boû quaû: Baùnh xu xeâ - Maùy- Caùc Giaëloaïi t commercial. (phu theâ) Baùnh Coáùm, Baùnh In, Baùnh deõo. - Saïch vaø mau khoâ. - Caùc loaïi xoâi: xoâi gaác, xoâi vò, xoâi voø, xoâi - Chuyeâ n öông, giaëtxoâi sofa, v.v...caùc loaïi baùnh uyeân maën...Vaø Phaùp nhö: Pateù Chaud, Xu kem, xoaén oác, baùnh döøa.

Xin lieân laïc anh Taùm:

- Caùc loaïi Baùnh qui phaùp nhö: Löôõi meøo,

tieàn, hoa mai... Cell:ñoàng 770-310-5329 Chuyeân: Nhaø: 770-995-8632 *- Caém vaø trang trí hoa töôi, luïa

vaûi baùnh cöôùi, lieân hoan, nhaø haøng vaø leã cöôùi toå chöùc ôû Thaùnh ñöôøng.

INH NG-HKeáIE Ä caà M -U ÍNcoâ- daâKu,Yhoa Õ LÖ Õ G t hoa mY tayT cho caøÔ i N Baûo ñaûm ñuùng kieåu vaø ñuùng phaåm chaát K cuûa baùnhaoùPhaùp. cho hai ho - Keát voøng hoa tang.ï - GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAN Ø G

Approved

BAÛO ÑAÛM CHAÁT LÖÔÏNG TOÁT, ÑEÏP, NHANH & REÛ C ON ÂG T Y L A M Ø BAN ÛG H I E U Ä ÑA À U TIEN Â T A IÏ G E O R G I A C H UY E N Â M ON Â LAM Ø Ñ U ÛC A C Ù L O A IÏ B A N ÛG H I E U Ä

Ñaëc Bieät Banner

Just

$70

(8’X3’)

C hun ùg toiâ chan â than øh cam û taï Quyùk hacùh ñaõun ûg hoäA l l S i gns tr ong suotá 18 nam ê qua.

Tel : 770-906-7717 5870 Oakbrook Pkwy 3153 Shallowford Rd# G Norcross, Chamblee,GA GA 30093 30340 (Ñoái dieän chuøa T hayà Nam)

©

2008 COPYRIGHTED BY RANG DONG MAGAZINE


136

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

(Senator - Kurt Thompson)

(State Representative - Pedro “Pete” Marin)

Kyø. Ñaëc bieät laø söï tham döï cuûa caùc vò Daân bieåu - Thöôïng nghò só - Thò tröôûng - Caûnh saùt tröôûng... nhö: Senator - Kurt Thompson, State Representative - Pedro “Pete” Marin, State Representative - Hugh Floyd, Thò tröôûng Norcross - Bucky Johnson, Gwinett Police Department, West Prencinct - Major G.M Higginbotham... Nöõ taøi töû Kieàu Chinh, oâng baø Leâ Ñoan - chuû tòch Asian Pacific American Council, baø Ñaëng Kim Haïnh - Chuû tòch Coäng Ñoàng Vieät Nam Georgia, Trish Thuøy Döông Nguyeãn - Chuû tòch Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät Quoác Gia Georgia, Hoäi GVAS, Taïp chí Raïng Ñoâng, Tuaàn baùo Vieät Time, Taïp chí Nieàm Tin, Taïp chí Treû... Chöông trình ñöôïc söï baûo trôï

bôûi Hong Kong Supermarket, Tuù Uyeân Chuyeån Tieàn, Jimmy Carter Chiropractic, Fusion Sport Bar, Jimmy’s Fine Jewelry II, I love Bowling, I love Phôû, Vaên phoøng luaät sö Huøng Nguyeãn, Vaên phoøng luaät sö Gilbert M. Taylor, Nail Supply City. Baøy toû caûm töôûng veà VieTop TV - Ñaøi truyeàn hình Vieät ngöõ ñaàu tieân taïi Atlanta, caùc giôùi chöùc ñeàu raát vui möøng, vì töø nay nhöõng thoâng tin cuûa chính quyeàn ñöôïc thoâng baùo ñeán ngöôøi daân nhanh choùng. Qua ñoù, ñoàng höông chuùng ta coù nhöõng yeâu caàu, thænh nguyeän leân chính quyeàn sôû taïi vaø tieåu bang ñöôïc sôùm giaûi quyeát. Nhöõng phuùc lôïi cuûa ngöôøi daân veà housing - y teá - trôï caáp - xaây döïng... laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa nhoùm chuû tröông VieTop TV khi phoûng vaán quyù chöùc saéc. Taát caû

ñeàu cho bieát seõ saùt caùnh vôùi coäng ñoàng ngöôøi Vieät Atlanta ñeå ñoàng höông ñöôïc an taâm. Mc Mai Traâm giôùi thieäu veà nhaø vaên Ñoã Vaãn Troïn. OÂng ñöôïc bieát ñeán: “Laø Toång Giaùm Ñoác cuûa Heä Thoáng Truyeàn Thoâng Vieân Thao, cô quan truyeàn thoâng haøng ñaàu cuûa ngöôøi Vieät taïi haûi ngoaïi, vôùi nhieàu ñaøi truyeàn hình vaø phaùt thanh. OÂng ñöôïc nhieàu giaûi thöôûng veà truyeàn thoâng vaø vaên chöông. Ñaëc bieät laø giaûi Pulitzer cuûa toå chöùc NCM Awards vaø Kennedy Foundation trao taëng. OÂng ñöôïc baùo San Jose Mercury News vaø baùo Time goïi laø “S.J. s media mogul in a strange land - Tay toå ngaønh truyeàn thoâng treân maûnh ñaát laï”. Ñoïc giaû coøn bieát ñeán oâng qua nhöõng taùc phaåm Möa

(State Representative - Hugh Floyd)

(Nöõ taøi töû Kieàu Chinh)

(Thò tröôûng Norcross - Bucky Johnson)


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

137


138

Phoá Nuùi, Noãi Nieàm Mang Theo, Toâi Veà Treân Nhöõng Daëm Gai Ñaâm, Veát Traøm,... Nhöõng haønh khaùch ñi du lòch khoù queân ñöôïc chuyeán “Hoäi Ngoä Truøng Döông” vôùi 3,000 ngöôøi Vieät hoäi ngoä treân ñaïi du thuyeàn 5 sao do oâng ñoäc quyeàn toå chöùc haøng naêm.

Chuû nhaân I Love Phôû - Bowling. Chuû nhaân Jimmy Jewelry

Chuû nhaân Tuù Uyeân Chuyeån Tieàn Luaät sö Nguyeãn Huøng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Veà höôùng thieän, oâng ñaõ ñem laïi aùnh saùng cho hôn 20,000 ngöôøi muø ngheøo taïi Vieät Nam vaø nhieàu vieäc yù nghóa khaùc.” Laø ngöôøi coù nhieàu kinh nghieäm vaø thaønh coâng trong ngaønh truyeàn thoâng töø hôn 30 naêm qua, nhöõng saùng kieán cuûa oâng raát ñöôïc ghi nhaän. OÂng nhaán maïnh nhu caàu cuûa moät ñaøi truyeàn hình taïi ñòa phöông raát thieát thöïc cho söï phaùt trieån cuûa coäng ñoàng. Khoâng chæ goùp phaàn ñaåy maïnh kinh teá - xaõ hoäi, toân vinh vaên hoùa - ngheä thuaät cuûa ngöôøi Vieät, maø noù coøn bieåu döông ñöôïc tinh thaàn thöông yeâu - ñoaøn keát, vaø söùc maïnh cuûa coäng ñoàng ñeå sau naøy coù nhöõng ngöôøi treû böôùc vaøo gioøng chính vôùi nhöõng chöùc vuï cuûa thaønh phoá vaø tieåu bang nhö tröôøng hôïp coâ Haèng Traàn ñang öùng cöû vaøo chöùc vuï nghò vieân Hoäi ñoàng thaønh phoá Morrow. Nhaø vaên Ñoã Vaãn Troïn ñaõ thöïc hieän hôn 20 phoùng söï taïi Atlanta. Tình caûm cuûa oâng raát thaân thieát vôùi ngöôøi ñoàng höông ôû ñaây vaø quyù ñoàng höông cuõng daønh cho oâng nhieàu söï yeâu meán. OÂng nhaän thaáy moïi sinh hoaït cuûa hoäi ñoaøn, toân giaùo, truyeàn thoâng - baùo chí, vaên ngheä ñeàu khôûi saéc. Atlanta caøng luùc caøng coù nhieàu ngöôøi Vieät veà laäp nghieäp. Söï phoàn thònh cuûa Atlanta ñaõ vöôït xa moät vaøi thaønh phoá coù ñoâng ngöôøi Vieät cö nguï. Ñuùng vôùi caâu “ñaát laønh chim ñaäu”, ngöôøi Vieät ôû ñaây duø laø ngöôøi mieàn Baéc, mieàn Trung, hay mieàn Nam ñeàu soáng raát

Nuï Cöôøi Thöông Gia

hoøa thuaän beân nhau. Atlanta phaûi laø moät thaønh phoá cuûa thöông yeâu vaø ngheä thuaät. Tinh thaàn ñoù laø moät tinh thaàn raát ñaùng ca ngôïi. Caûm nhaän cuûa nhaø vaên Ñoã Vaãn Troïn raát chaân thaät, neân khi noùi vaø vieát veà Atlanta, oâng ñaõ ñaët traùi tim cuûa oâng nôi mieàn ñaát naøy. OÂng Voõ Bình, Toång giaùm ñoác cuûa VieTop TV, thay maët ban toå chöùc caûm ôn quan khaùch vaø caùc hoäi ñoaøn tham döï. OÂng neâu roõ chuû tröông cuûa VieTop TV laø thuaàn tuùy veà vaên hoùa - ngheä thuaät - xaõ hoäi - thöông maïi, haàu mong ñem laïi cho ñoàng höông moät moùn aên tinh thaàn. Beân caïnh ñoù, VieTop TV seõ cuøng vôùi caùc hoäi ñoaøn trong noå löïc ñaáu tranh cho moät neàn daân chuû thaät söï taïi Vieät Nam. Nhöõng tin töùc taïi Atlanta, cuõng nhö nhöõng buoåi toå chöùc sinh hoaït coäng ñoàng phaûi ñöôïc öu tieân. Töø nay, caùc hoäi ñoaøn, toân giaùo, cuøng caùc toå chöùc voâ vò lôïi coù nhöõng thoâng baùo seõ ñöôïc VieTop TV phaùt hình. VieTop TV vôùi 4 ñaøi truyeàn hình taïi Atlanta, San Jose, Sacramento, Seattle seõ laø gaïch noái ñeå ñoàng höông thænh ñaït leân chính quyeàn nhöõng nguyeän voïng cuûa coäng ñoàng chuùng ta. Nhöõng thaéc maéc veà luaät phaùp - di truù - y teá... seõ ñöôïc VieTop TV hoûi ñaùp nhaèm giaûi thích töôøng taän. Nhieàu vaán ñeà nan giaûi trong xaõ hoäi maø ñoàng höông caàn muoán bieát cuõng laø moái quan taâm cuûa VieTop TV. Trong yù nghóa ñoù, VieTop TV


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

139


140

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ra ñôøi ñeå goùp phaàn thaêng hoa theâm cho söï phaùt trieån coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Atlanta. Tinh thaàn vaø söï quyeát taâm cuûa Toång giaùm ñoác Voõ Bình vaø nhoùm chuû tröông cuûa VieTop TV laø coâng vieäc ñaày khoù khaên nhöng raát yù

nghóa. Söï thaønh coâng cuûa VieTop coøn leä thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nöõa nhö söï höôûng öùng cuûa khaùn thính giaû, söï uûng hoä quaûng baù cuûa caùc cô sôû thöông maïi dòch vuï. OÂng Voõ Bình ñöôïc nhieàu tình caûm cuûa ñoàng höông vaø caùc hoäi ñoaøn ôû

(Gia ñình chuû nhaân Tieäm vaøng Hoàng Ñöùc)

Atlanta. Söï troãi baät cuûa oâng khoâng nhöõng treân vaán ñeà thöông maïi, maø coøn ñöôïc bieát ñeán qua nhöõng nghóa cöû cao ñeïp cuûa oâng töø vieäc höôùng thieän - xaõ hoäi... ñeán vieäc coäng ñoàng. OÂng luoân uûng hoä cho caùc cô quan truyeàn thoâng, hoäi ñoaøn - toân giaùo, vaø caùc ñoaøn theå ñaáu tranh. Giaù trò ñích thöïc cuûa söï thaønh coâng ñoøi hoûi nhoùm chuû tröông VieTop TV phaûi coá gaéng khoâng ngöøng, vaø phaàn thöôûng ñoù moät phaàn ñaõ ñöôïc khích leä bôûi raát ñoâng thöông gia trong vuøng Atlanta coù maët trong buoåi tieäc VieTop TV ñeâm nay. Nhieàu ngöôøi ñaõ baøy toû vaø uûng hoä quaûng caùo toái ña ñeå VieTop TV moãi ngaøy moät khôûi saéc nhö lôøi caûm taï raát chaân tình cuûa anh Frankie Phuùc Vaên, Phoù Toång Giaùm Ñoác VieTop TV. Nöõ taøi töû Kieàu Chinh trong phaàn phaùt bieåu ñaõ raát haân hoan khi bieát VieTop TV ñaõ phaùt hình ôû Atlanta, nôi maø baø coù nhieàu tình caûm daønh cho ngöôøi ñoàng höông ôû ñaây. Baø caûm nhaän ñöôïc nhöõng doøng thô cuûa nhaø vaên Ñoã Vaãn Troïn noùi veà Atlanta nhö laø moät queâ höông cuûa oâng. Nöõ taøi töû Kieàu Chinh thay maët Dr. Kimberly caûm ôn nhöõng quyù khaùch thuûy chung cuûa Kimberly Skin Clinic ñaõ ñeán chung vui cuøng VieTop TV vaø Kimberly Skin Clinic chi nhaùnh thöù 6 môùi vöøa khai tröông taïi Atlanta. M.C. Mai Traâm vaø Suga raát xuaát saéc trong phaàn giôùi thieäu. Tieáng haùt YÙ Lan ñaày ma löïc khi caát leân traàm boång, nhö moät lôøi môøi goïi cuûa kyû nieäm, cuûa daáu yeâu ñaèm thaém. “Ñeâm ñaõ xuoáng saâu, ñeâm cuûa aân tình, cuûa caây xanh laù ngoïc, gioù reo nhö saùo, laù ruïng nhö ñaøn” maø nhaø vaên Ñoã Vaãn Troïn ñaõ gieo xuoáng nhöõng doøng thô, nhöõng tình caûm thaân thieát nhaát cuûa anh daønh cho Atlanta. Daï tieäc VieTop TV Atlanta laøm ñöôïm loøng ngöôøi ñeán, beân nhöõng voøng tay khaéng khít trong nhöõng boä ñoà röïc rôõ vôùi khaên choaøng, aùo daï, moät tyù gioù cuûa höông thu cuøng chaøo nhau lôøi tieãn bieät vaø heïn seõ gaëp laïi nhau laàn nöõa.

Phaïm Vieät Phöông Anh vaø Hoàng Thieän AÛnh: Young Huynh ª


141

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

MINI HO

T PO T

MINI HO

4897 Buford Hwy #160 Chamblee, GA 30341

T PO T2

2174 Pleasant Hill RD, # 101 Duluth, GA 30096 Tel: 678-417-8888

770-458-8882 6

11pm Closed

Open 7 days a week Mon - Sun : 11 Am - 12 PM (Midnight)

Cheef’s Lunch Special $8.99

I-85

I-285

N

Shaved ice /3 Toppings

B U F O R D H wy

Chamblee- Tucker Rd 34 Exit Mini Hot Pot

Orient Center

Mini Hot Pot

Satelitte Blvd

MINI HOT POT 2

Buford Hwy

MINI HOT POT 1

I-85 take exit 104

- Mixed Vegetable Hot Pot ( L au ã r au caiûñuûl oaiï ) N goaiør a, con ø them â nhi eu à l au ã ñacë san û k hacù. . . .

Pleasant Hill Rd

Jimmy Carter Blvd

149- Rang Dong 373


142

THEÁ GIÔÙI ÑOÙ ÑAÂY

N

höõng ngöôøi theo giaùo phaùi phaûi khoaû thaân caû ñôøi vaø haïn cheá moïi nhu caàu sinh hoaït vì sôï coù theå gieát cheát caùc sinh vaät nhoû hay vi khuaån. Digambara laø moät trong 2 giaùo phaùi chính cuûa Kyø Na Giaùo, ra ñôøi töø theá kyû thöù III taïi AÁn Ñoä. Teân Digambar voán coù nghóa laø “maëc laáy caû baàu trôøi”, trong ñoù khoaû thaân chính laø söï khaùc bieät cô baûn cuûa giaùo phaùi, vì vaäy hoï thöôøng ñöôïc goïi laø giaùo phaùi khoaû thaân. Caùc tu só ñích thöïc phaûi hoaøn toaøn khoaû thaân, vieäc maëc moät caùi khoá cuõng khoâng ñöôïc chaáp nhaän. Ngöôøi tu só phaûi töø boû taát caû taøi saûn, khoâng coøn chòu aûnh höôûng nhöõng yeáu toá cuûa xaõ hoäi veà nieàm töï haøo hay xaáu hoå vaø tuaân theo lôøi theà khoâng saùt sinh, khoâng baïo löïc. Theo truyeàn thoáng cuûa giaùo phaùi, phuï nöõ khoâng theå ñaït tôùi cuøng cuûa söï tu haønh, giaûi thoaùt, tröø khi hoï taùi sinh thaønh ñaøn oâng. Nhöõng ngöôøi thuoäc giaùo phaùi khoaû thaân phaûi tuaân theo nhöõng nguyeân taéc kyø laï vaø khaù haø khaéc. - Nhöõng ngöôøi theo giaùo phaùi naøy khoâng taém hay ñaùnh raêng, chæ röûa tay chaân vaø maët sau khi ñi veä sinh. Sau khi aên, hoï chaø raêng baèng ngoùn tay chöù khoâng ñöôïc pheùp söû duïng baøn chaûi vaø taém. Hoï cho raèng vôùi nhöõng haønh ñoäng ñoù, vi khuaån vaø caùc sinh vaät nhoû khaùc treân cô theå coù theå bò cheát. Khoaû thaân laø ñeå thaáy raèng khoâng coù sinh vaät naøo bò cheát bôûi haønh vi cuûa hoï. - Hoï chæ aên moät laàn trong

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª THAÛO NGUYEÂN

ngaøy, vieäc ñoù ñöôïc thöïc hieän nghieâm ngaët. Hoï khoâng theå duøng baùt ñuõa hay baøn aên maø ñöùng, môû roäng baøn tay ñeå ngöôøi khaùc ñaët thöùc aên vaøo vaø kieåm tra thaät kyõ veà ñoä saïch môùi aên. - Neáu hoï nghe thaáy tieáng khoùc cuûa ngöôøi hay ñoäng vaät bò naïn trong khi aên, hoï seõ khoâng aên nöõa. Ñoái vôùi giaùo phaùi naøy, phuï nöõ khoâng theå ñaït ñeán taän cuøng cuûa söï tu haønh, neân ngöôøi theo giaùo phaùi toaøn laø ñaøn oâng. - Ñoà aên cuûa hoï raát ñôn giaûn vaø khoâng coù vò, hoï duøng gaïo, baùnh myø chapathi laøm töø boät, caø ri (khoâng coù muoái), nöôùc döøa. Thöùc aên chæ ôû möùc toái thieåu nhaèm duy trì hoaït ñoäng cuûa cuoäc soáng. - Hoï thöôøng thöïc hieän lôøi theà khoâng aên gì trong ngaøy. Thænh thoaûng, vieäc nhòn aên coù theå keùo daøi tôùi 8 ngaøy. Moät trong nhöõng ngöôøi tu haønh vó ñaïi cuûa giaùo phaùi trong theá kyû 20, Acharya Shantisagarji maharaj, coù toång coäng 26 naêm ñoùi trong toång thôøi gian soáng 70 naêm cuûa oâng.

- Nhöõng ngöôøi thuoäc giaùo phaùi naøy khoâng söû duïng phöông tieän ñeå di chuyeån maø chæ ñöôïc ñi boä vaø ñi boä nhanh hôn chuùng ta. Vì khoâng ñöôïc khuyeán khích söû duïng phöông tieän giao thoâng, hoï khoâng theå xuaát hieän ôû nöôùc ngoaøi maø chæ ñöôïc tìm thaáy ôû AÁn Ñoä. - Hoï khoâng duøng giöôøng, tuùi nguû hay ga traûi giöôøng vaø chaên, maø chæ nguû treân taám vaùn goã hoaëc cuõi goã vôùi moät chieác chieáu. Ngay trong luùc nguû, hoï cuõng khoâng thay ñoåi tö theá naèm, vôùi yù nghó raèng moät soá vi truøng di chuyeån coù theå bò gieát cheát. Nhöõng ngöôøi theo giaùo phaùi phaûi thöïc hieän nhöõng nguyeân taéc haø khaéc. - Hoï khoâng noùi chuyeän vaøo buoåi toái, khoâng mong ñôïi baûn thaân lieân quan tôùi moïi vaán ñeà theá gian. - Nhöõng ngöôøi trong giaùo phaùi traùnh xa vaán ñeà tình duïc, caû veà theå xaùc laãn tinh thaàn. Hoï chæ mang theo 3 thöù beân mình: moät chieác quaït baèng loâng coâng ñeå phuûi buïi khi ngoài, moät chieác bình goã ñeå röûa sau khi ñi veä sinh, saùch toân giaùo vaø kính neáu caàn. - Ñaëc bieät nhöõng ngöôøi naøy khoâng ñöôïc noùng giaän, keå caû vôùi ngöôøi ñaõ traùch maéng hoï. - Hoï thöôøng khoâng uoáng nöôùc keå caû sau böõa aên. Hoï chæ loaïi boû toùc, loâng treân maët vaø ñaàu baèng tay chöù khoâng duøng duïng cuï naøo khaùc. ª Ñoiá vôiù giao ù phaiù Digambar, khoa û than â laø ñieu à khacù bietä so vôiù cacù giao ù phaiù khacù. Tuy nhien â phuï nöõ thì khon â g, ñöôcï


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

143


144

BEÁP nhaØ Ta naÁU

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª DÌ HAI HUEÄ

Thaùi Hoïc, baïn neân choïn mua baép cuûa baø thöù hai. Baø thöù nhaát chaûnh, khoâng cho löïa, khoâng cho xem beân trong traùi baép vaø coøn chæ qua baø thöù hai ñeå mua baép giaït. Thöïc ra, muoán mua baép non, mua baép cuûa baø thöù hai laø hôïp lyù, vì coù baùn vaø baùn soá löôïng vöøa aên cho gia ñình, töø naêm ñeán saùu traùi, giaù vaøi ba ngaøn.. Baép baây giôø ôû Myõ maø ñoøi baép raãy, ruoäng coù maø mô.

1. SÔ ChEÁ

Möa gioù maø ñöôïc aên baép non xaøo möïc cay thì coøn gì tuyeät baèng. Möïc ngoït thòt, ñaëc bieät theâm vò cay noàng cuûa sa teá, baép non vaø caø roát gioøn ngoït.... nghó ñeán ñaõ khoâng kìm ñöôïc. Ngoït vaø thôm. Khoâng bieát coù phaûi do caùi thôm töø muøa baép ñaàu tieân maáy chuïc naêm tröôùc vaãn coøn quyeän trong kyù öùc. Nhöng caùi ngoït thì roõ raøng khoâng baèng baép ôû raãy. Ngaøy xöa, daân troàng baép ôû raãy queâ toâi ai cuõng caûm nhaän ñöôïc heã baép beû xuoáng ñaày hai bao, gaùnh qua soâng veà nhaø laø noù laït ñi. Nhöng chaúng ai bieát taïi sao. Traùi baép beû xuoáng, khoâng caàn loät voû, cho vaøo löûa nöôùng thaúng treân beáp aên vöøa meàm vöøa ngoït hôn traùi baép nöôùng ôû nhaø nhieàu laém. Baây giôø, môùi bieát taïi sao. Bôûi vì baép khi beû xuoáng khoûi caây, löôïng ñöôøng nhanh choùng chuyeån thaønh tinh boät. Ngöôøi ta noùi moãi phuùt cuûa baép ñeàu ñaùng giaù. Neáu ñeå baép vôùi nhieät ñoä trong phoøng thì phaân nöûa löôïng ñöôøng trong traùi baép seõ bieán thaønh tinh boät trong moät ngaøy. Baép raãy ôû queâ laø baép træa hoät töø caây möa ñaàu tieân cuûa thaùng baûy aâm lòch. Thöôøng caây möa tieáp theo phaûi caû tuaàn sau môùi coù. Trong khoaûng thôøi gian naøy vöøa ñuû ñeå caây baép moïc leân vaø chòu ñöôïc nhöõng caây möa raûi raùc tieáp theo. Khi baép ñaäu traùi chôø thu hoaïch thì muøa möa mieàn Trung caän keà. Baép trôû thaønh moùn chính ñeå naáu caùc moùn aên treân raãy trong thôøi gian ôû canh khæ vaø keùc. Nhöõng traùi baép non beû treân caây xuoáng xaét moûng ra, troän vôùi caûi taøu bay maø naáu canh suoâng, neáu ruûi caû ñeâm tröôùc khoâng caém ñöôïc con caù naøo ôû con suoái Reã sau löng Hoøn Chaûo, vaãn ngoït ñaäm ñaø. Baép ruoäng thì cho traùi quanh naêm. Neân luùc naøo gaàn coång tröôøng trung hoïc cô sôû Minh Ñöùc, khu chôï Caàu Muoái moät thôøi, cuõng thaáy hai baø baùn baép baøy baùn buoåi saùng. Neáu ôû phía ñöôøng Traàn Höng Ñaïo ñi tôùi ñöôøng Nguyeãn

- Möïc boû ruoät, khía caro treân thòt möïc, caét mieáng 4cm. Öôùp, 1m nöôùc maém, 1/2M haønh toûi baêm, 1M sa teá. - Baép non caét xeùo. Caø roát caét que daøi 4cm. Haønh laù caét khuùc. ÔÙt hieåm ñaäp daäp. - Chaàn sô baép non vaø caø roát vôùi 1/2m muoái. Vôùt ra cho vaøo nöôùc laïnh, vôùt ra ñeå raùo. - Pha hoãn hôïp xaøo goàm: 1m ñöôøng, 1M töông ôùt, 1M nöôùc maém. Röûa saïch möïc, laáy dao khöùa thaønh hình ca roâ, caét mieáng vöøa aên, öôùp sa teá, haønh toûi baêm, haït neâm, nöôùc maém vaøo, troän ñeàu. Caét töøng traùi baép non laøm ñoâi. Caø roát caét sôïi. Haønh laù caét khuùc coù chieàu daøi töông ñöông caø roát. ÔÙt hieåm ñaäp daäp. Tröôùc khi xaøo, neân chaàn sô baép non vaø caø roát trong noài nöôùc soâi coù chuùt muoái, sau ñoù vôùt ra vaø cho vaøo nöôùc laïnh, ñeå raùo. Caùch naøy vöøa giuùp nhöõng nguyeân lieäu naøy ñöôïc chín ñeàu, vöøa ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian trong quaù trình xaøo vaø giöõ ñöôïc maøu saéc cuûa caùc loaïi rau cuû. Pha gia vò xaøo. Cho gia vò goàm ñöôøng, nöôùc maém, boät ngoït, töông ôùt vaøo moät caùi cheùn vaø khuaáy ñeàu.

2. ThÖÏC hIEÄn

- Phi thôm göøng, ôùt hieåm vaø 1M haønh toûi baêm vôùi 2-3M daàu aên. Cho möïc vaøo xaøo vöøa saên, truùt phaàn baép non vaø caø roát vaøo xaøo chung, cuoái cuøng cho hoãn hôïp xaøo. Xaøo ñeàu tay. Cho phaàn ôùt söøng baêm vaø ôùt söøng quaû traùm, haønh laù vaøo. Ñaët chaûo leân beáp, cho daàu aên vaøo, sau ñoù cho ôùt hieåm, haønh toûi baêm vaø göøng baêm vaøo, phi cho vaøng thôm. Cho toaøn boä phaàn möïc vaøo, ñeå löûa thaät lôùn ñeå möïc khoâng bò dai vaø ra nöôùc, xoác ñeàu. Sau ñoù cho phaàn baép non vaø caø roát vaøo xaøo chung, theâm ôùt söøng, ôùt baêm, haønh laù vaø gia vò xaøo vaøo, xaøo ñeàu vaø taét beáp.

3. CaùCh DUØng

Baøy ra ñóa. Theâm ngoø rí vaø ít tieâu xay leân maët. Duøng keøm côm noùng Maùch nhoû Chaàn sô baép non vaø caø roát giuùp ruùt ngaén thôøi gian xaøo vaø nguyeân lieäu giöõ maøu töôi hôn. Xaøo möïc löûa lôùn ñeå möïc khoâng bò dai vaø khoâng ra nöôùc. ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

SOÁ 315

DEC 05, 2008

145

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

153


146

TRUYEÄN NGAÉN

Tin chò Thôm bò choàng boû lan ra nhanh choùng ñaàu treân xoùm döôùi. Coù ngöôøi noùi toäi nghieäp chò ñeïp ngöôøi ñeïp neát, con nhaø aên hoïc maø soá long ñong. Nhöng coù ngöôøi laïi möøng duøm, vaø hoï coi ñoù nhö giaûi phaùp maø oâng trôøi giaûi thoaùt cho chò khoûi caûnh khoå. Chò Thôm laø con gaùi duy nhaát trong ba ngöôøi con cuûa thaày giaùo Thöùc ôû xöù naøy. Thôøi sinh tieàn, luùc coøn soáng, thaày vaø oâng chuû tieäm vaøng Kim Vinh laø baïn taâm giao noái khoá coù nhau duø moät ngöôøi laøm buoân baùn, moät ngöôøi theo nghieäp chöõ nghóa thaùnh hieàn. Ngay khi chò Thôm chæ laø treû thô luùc nghe oâng Vinh muoán keát thoâng gia cho hai gia ñình caøng thaân hôn, thaày giaùo Thöùc ñaõ ñoàng yù ngay. Thôm töø nhoû ñaõ saùng daï hoïc ñaâu nhôù ñoù, thöông con neân lôùn leân ba chò cho chò leân ôû nhôø nhaø ngöôøi coâ ruoät treân Saøi Goøn ñeå tieáp tuïc vieäc hoïc. Baét ñaàu hieåu bieát Thôm ñaõ nhieàu laàn duøng daèng phaûn ñoái chuyeän höùa hoân cuûa ba chò khi ai ñoù ñeà caäp ñeán. Xeùt cho cuøng chò cuõng khoâng sai bôûi xöù naøy ai maø khoâng bieát Huaân con trai lôùn oâng chuû tieäm vaøng Kim Vinh hoïc haønh thì ngu doát nhöng aên chôi traêng hoa thì coù tieáng. Naêm ñoù töï nhieân oâng Vinh

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª SONG NHI

bò moät caên beänh laï, chaïy chöõa nhieàu thaày thuoác maø beänh khoâng thuyeân giaûm. Khi thaày giaùo Thöùc sang thaêm oâng beøn nhaéc chuyeän xöa vaø muoán tieán tôùi hoân nhaân cho con trai mình. Tröôùc laø ñöôïc yeân loøng nhaém maét vì con neân beà gia thaát do oâng Vinh bieát raát roõ Thôm laø coâ gaùi raát toát.Theâm vaøo caùi hy voïng laø bieát ñaâu hoân leã xua ñi ñöôïc caùi vaän haïn xui xeûo ñang ñeø aùm gia ñình oâng. Naêm 19 tuoåi Thôm ñöôïc ba mình goïi veà queâ, vaø laáy choàng trong caùi khoâng khí gaáp ruùt cuûa ñaùm cöôùi ñang chuaån bò. Luùc ñaàu Thôm phaûn ñoái baèng caùch boû aên vaø khoùc loùc khoâng ngöøng. Nhöng ñeán khi ba chò doïa thaét coå töï vaän neáu chò daùm töø hoân laøm traùi ngöôïc laïi lôøi höùa maø oâng coi troïng nhö nuùi. Ñeán nöôùc ñoù thì Thôm heát caùch ñaønh theo yù ba mình veà laøm vôï Huaán. Cöù töôûng Huaán choàng chò Thôm laáy ñöôïc ngöôøi vôï nhö chò, anh ta haún vui möøng môùi ñuùng. Nhöng voán tính nhoû nhen theâm vaøo chaát gia tröôûng Huaán thaáy chöôùng maét vì söï hoïc vaán cuûa vôï. Trong khi chò vaän duïng caùi gioûi giang cuûa mình ñeå gaùnh vaùc vieäc nhaø choàng thì Huaán sau khi toû roõ ñöôøng ñi loái veà vôùi coâ vôï treû anh

ta laïi mieät maøi vôùi nhöõng thuù vui tình aùi beân ngoaøi. Töø khi sinh Thu con gaùi ñaàu loøng chò Thôm nhieàu laàn khuyeân choàng neân ñeå ñöùc cho con ñöøng ñi gaït gaãm nhöõng coâ gaùi khaùc nhöng Huaán gaït boû ngoaøi tai. Thaäm chí nhieàu laàn coøn haï caúng tay, thöôïng caúng chaân vôùi chò khi say. Nhaát laø sau khi ba choàng chò laø oâng Vinh qua ñôøi thì Huaán khoâng coøn phaûi e deø, kieâng neå moät ai. Moät laàn ñoaøn gaùnh haùt cuûa oâng baàu Taùm Ít veà ñaây haùt, Huaân ñi xem vaø ñaâm ra meâ meät Hai Nhö coâ ñaøo nhì cuûa gaùnh. Khaùc vôùi nhöõng laàn tröôùc laàn naøy Huaán trong maét Hai Nhö laø con moài lôùn neân Hai Nhö quyeát khoâng buoâng, coâ xoû muõi Huaân moät caùch nhanh choùng. Voán xuaát thaân lang baït neân Hai Nhö khoâng deã daøng gì trôû thaønh troø chôi cuûa Huaân. Coâ buoäc Huaân phaûi cho coâ danh chính ngoân thuaän khi coâ coù mang. Theá laø sau 9 naêm,chò Thôm ñaønh chòu tieáng bò choàng boû bôûi khoâng chòu noåi söï cay nghieät cuõng nhö nhöõng traän ñoøn thöøa soáng thieáu cheát cuûa Huaân gaàn ñaây. Thaày giaùo Thöùc ba cuûa chò cuõng qua ñôøi vaøi naêm tröôùc ñoù neân chò cuõng khoâng muoán níu keùo. Chò ñoàng yù ra ñi vôùi


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

147


148

hai baøn tay traéng khoâng laøm phieàn Huaân cöôùi vôï môùi nhöng buø laïi Huaân phaûi ñeå chò daãn beù Thu luùc naøy ñöôïc 5 tuoåi ñi theo mình. Buoàn cho phaàn soá dang dôû cuûa mình vaø cuõng khoâng muoán ôû laïi queâ nôi coù nhieàu kyû nieäm gôïi chuyeän phieàn loøng chò Thôm daãn con gaùi leân laïi Saøi Goøn. Ban ñaàu chò taù tuùc ôû nhaø coâ ruoät nhö tröôùc. Sau ñoù chò mang soá tieàn cha meï ruoät cho phoøng thaân khi xuaát giaù laáy choàng laøm voán mua baùn. Chò môû moät saïp baùn traùi caây vaø thueâ caên nhaø nhoû gaàn ñaáy cho tieän vieäc ñi veà meï con chò soáng yeân aû vui veû vôùi nhau. Daïo gaàn ñaây coù moät anh chaøng ngöôøi Myõ thöôøng gheù mua traùi caây nôi chò. Anh ta gaây söï chuù yù cho Thôm bôûi anh ta noùi ñöôïc tieáng Vieät raát raønh khaùc vôùi nhöõng anh chaøng Myõ lôù ngôù thænh thoaûng vaãn gheù choã chò mua haøng. Anh chaøng ngöôøi Myõ John Smith aáy cuõng thaät baát ngôø khi thaáy coâ chuû haøng noùi raát chuaån thöù ngoân ngöõ meï ñeû cuûa mình vaø laø moät ngöôøi coù aên hoïc. Luùc ñaàu chæ laø troø chuyeän xaõ giao, laâu daàn hoï thaønh baïn. Duø hai ngöôøi caùch xa nhau veà hình thöùc laãn nôi sinh tröôûng nhöng hoï laïi khaù hôïp nhau trong nhieàu caùch nghó. Hôn moät naêm sau John ngoû lôøi muoán cöôùi Thôm laøm vôï. Phaàn Thôm thaät söï chò daønh raát nhieàu caûm tình cho John nhöng chò cuõng e ngaïi söï caùch bieät vaø tieáng ñôøi thöôøng miaû mai nhöõng ngöôøi phuï nöõ laáy Myõ thôøi aáy neân chò coøn löôõng löï chaàn chöø. Nhöng taám chaân tình cuûa John khieán chò caûm ñoäng. Hai naêm töø ngaøy hoï quen bieát chò deïp cöûa haøng veà laøm baø Smith. Möôøi maáy naêm troâi qua gia ñình chò Thôm coù theâm moät trai, hai gaùi: Peter ñöôïc 13 tuoåi, Mary 11 tuoåi vaø Ann 9 tuoåi. Ngoaøi xaõ hoäi John laø ngöôøi khaù thaønh coâng veà kinh doanh nhöng khi veà nhaø John laø ngöôøi choàng coù traùch nhieäm. Anh ta ñoái xöû vôùi Thu cuõng nhö nhöõng ñöùa con khaùc cuûa mình heát möïc yeâu thöông khoâng heà coù söï phaân bieät. Gia ñình hoï soáng ñaàm aám haïnh phuùc. Ngoaøi nhöõng luùc ñeán tröôøng, ôû nhaø chò Thôm vaãn goïi con baèng nhöõng caùi teân tieáng Vieät laø Phuù, My vaø AÙi. Khaùc bieät nhau veà maùi toùc vaø caû maøu da nhöng boán chò em Thu laïi quaán quyùt hoøa thuaän, luoân gaén boù beân nhau khoâng rôøi.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Naêm 1975 luùc naøy Thu ñaõ 21 tuoåi ñang theo hoïc moät tröôøng Döôïc ôû Saøi Goøn. Moät ngaøy chò Thôm nhaän ñöôïc tin Huaán choàng cuõ cuûa chò töùc laø ba ruoät cuûa Thu ôû queâ qua ñôøi ñoät ngoät vì moät côn ñoät quïy. Ñuùng ra chò Thôm khoâng muoán veà bôûi tình hình luùc ñoù coù nhieàu thay ñoåi vaø Huaán töø laâu khoâng heà nhaéc nhôû hay ñaù ñoäng gì tôùi ñöùa con gaùi cuûa mình laø Thu. Nhöng cuoái cuøng chò cuõng daãn Thu veà chòu tang cho ñuùng pheùp taéc duø gì hoï cuõng laø cha con. Phaàn chò thì xem nhö nghóa töû nghóa taän ñeán thaép moät neùn höông cho phaûi ñaïo laøm ngöôøi, hôn nöõa chò khoâng an taâm ñeå Thu veà moät mình. Sau ñaùm tang ngay luùc chò chuaån bò trôû veà Saøi Goøn thì thôøi theá thay ñoåi trong moät ñeâm phaûi chôø ñeán caû tuaàn sau vaø baèng nhieàu caùch meï con chò môùi laën loäi trôû veà ñöôïc Saøi Goøn. Nhöng khi chò Thôm vaø Thu leân tôùi Saøi Goøn thì moïi chuyeän ñaõ khaùc laï hoaøn toaøn. Daâu beå ñoåi dôøi chæ trong khoaûng thôøi gian ngaén, chò khoâng theå vaøo ñöôïc nhaø cuõ bôûi chuùng bò tòch thu neân chò khoâng laáy ñöôïc thoâng tin hay ñòa chæ lieân quan gì tôùi choàng mình ôû Myõ. Cuõng khoâng theå hoûi thaêm ai giöõa caùi luùc hoãn loaïn aáy chò daønh daãn Thu nöông naùu, möu sinh ôû moät quaän gaàn ñoù, vaø coá gaéng heát khaû naêng ñeå nghe ngoùng lieân laïc vôùi choàng vaø con cuûa mình trong voâ voïng. Ngaøy xöa vì ngöôøi ôû queâ hay kyø thò, deø bæu vaø lo cho söï an toaøn cuûa choàng vaøo thôøi coøn chieán tranh chò Thôm chæ daãn duy nhaát Peter veà queâ ngoaïi chôi hai laàn maø thoâi, khoâng cho John cuøng hai con gaùi nhoû veà thaêm queâ laàn naøo. Maù chò vaãn leân thaêm gia ñình chò ôû Saøi Goøn thöôøng xuyeân. Do chò cuõng yû y ñaâu coù deø cuoäc ñôøi coù nhöõng thay ñoåi nhö vaäy. Thôøi gian daàn troâi khoâng moät tin töùc naøo veà hoï duø laø soáng cheát. Phaàn lo laéng thöông nhôù con neân söùc khoeû chò Thôm moãi ngaøy moät keùm. Roài chò qua ñôøi vaøo moät ñeâm möa sau côn beänh trong tay vaãn coøn naém chaët taám aûnh gia ñình cuûa mình. Luùc laâm chung khoâng bieát coù phaûi coøn tieác nuoái hay aám öùc, maét chò môû tröøng tröøng khieán Thu khoùc than töùc töôûi khaán nguyeän raèng seõ coá gaéng tìm ñöôïc nhöõng ñöùa em vaø mang chuùng veà. Phaàn John Smith vaøo luùc moïi ngöôøi nhoán nhaùo

roàng raén di taûn duø khoâng muoán boû vôï mình laïi nhöng John khoâng coøn caùch naøo khaùc hôn ñaønh daãn ba ngöôøi con cuûa mình leân maùy bay veà Myõ trong noãi ñau ñaùu lo laéng. Khi veà ñeán xöù sôû anh ta cuõng coá gaéng lieân laïc vôùi vôï mình nhöng ngoaøi teân hoï cuûa vôï vaø con gaùi John chæ bieát theâm ñòa danh queâ vôï laø Xaøo Baân chöù khoâng heà coù thoâng tin gì khaùc. Ñöôøng phoá coøn thay ñoåi teân thì noùi chi muoán tìm moät con ngöôøi giöõa caùi ñaát Saøi Goøn meânh moâng aáy. Ba naêm sau treân ñöôøng ñi laøm veà John qua ñôøi trong moät tai naïn giao thoâng thaûm khoùc. Nhöõng ñöùa con cuûa anh ñöôïc chuyeån veà soáng vôùi oâng baø noäi ôû bang Texas. Gia ñình hoï laïc nhau töø ñoù... ***** Ba möôi laêm naêm sau Thu baây giôø toùc ñaõ baïc hôn phaân nöûa,vaø leân chöùc baø ngoaïi. Chò laáy choàng coù ñöôïc ba ngöôøi con. Choàng chò laø ngöôøi ñaøn oâng toát vaø hieàn laønh. Caùc con chò vaãn soáng vaø laøm vieäc ôû Saøi Goøn. Coøn chò vaø choàng veà soáng ôû queâ vaøo 5 naêm tröôùc treân maûnh ñaát höông hoûa cuûa baø Ngoaïi chia cho meï chò ngaøy xöa, vui thuù cuøng vöôøn caây ao caù, nhö bao ngöôøi coù tuoåi khaùc. Cuoäc soáng chò eâm ñeàm, haïnh phuùc nhö bao gia ñình an phaän bình thöôøng nhöng duø bao naêm troâi qua trong loøng Thu vaãn khoâng queân ñöôïc noãi nhôù veà nhöõng ngöôøi em cuûa mình. Thænh thoaûng nhìn nhöõng taám aûnh cuõ ñaõ uùa vaøng maø chò löu giöõ nhö moät baùu vaät, chò laïi chaûy nöôùc maét. Chò khoùc khi hoài töôûng caùi khoaûng khaéc ngaøy xöa ñuùt côm cho nhöõng ñöùa em cuûa mình. Chò nhôù roõ ñöùa naøo thích aên gì, tính neát ra sao. Nhôù luùc chaïy giôõn trong khoaûng saân nhoû cuøng nhau giôø khoâng bieát hoï löu laïc phöông trôøi naøo vaø coù bình an khoâng? Hieåu noãi khoå taâm bao naêm cuûa chò Thu, caùc con chò cuõng giuùp meï baèng moïi caùch coù theå ñöôïc. Töø nhöõng phöông tieän thoâng tin hieän ñaïi ñeán nhôø caû ñaïi söù quaùn giuùp ñôõ, nhöng thoâng tin quaù ít oûi, vaø troâi qua nhieàu naêm neân söï tìm kieám cuûa hoï cuõng rôi vaøo im laëng. Peter, Mary vaø Ann hieän taïi cuõng ñaõ coù gia ñình vaø con caùi hoï khaùc xöa hoaøn toaøn. Voán Vieät Ngöõ cuûa hoï gaàn nhö laø maát heát, ngoaïi tröø Mary do laøm


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

149


150

quaûn lyù ôû moät haõng coù nhieàu ngöôøi Vieät neân coâ coøn noùi ñöôïc chuùt ít. Nhöng ba ngöôøi hoï vaãn khoâng queân ngöôøi meï vaø chò cuûa mình. Hoï veà Vieät Nam raát nhieàu laàn nhôø söï giuùp ñôõ cuûa nhieàu nôi. Nhaén tin treân baùo ñeå tìm kieám nhöng taát caû vaãn khoâng coù tin töùc gì, hoï cuõng khoâng coù nhieàu manh moái ñeå môû roäng vieäc tìm kieám. Naêm 2010 Peter luùc naøy ñaõ 48 tuoåi nhaân dòp nghæ thöôøng naêm anh ta daãn theo coâ vôï ngöôøi Myõ cuûa mình laø Jessica veà Saøi Goøn du lòch. Laàn ñoù khi ñang ngoài treân chuyeán xe tham quan cuûa moät ñoaøn du lòch chuaån bò ñi ñeán ñieåm vui chôi theo lòch trình; laø ngöôøi vui tính Peter troø chuyeän cuøng anh höôùng daãn vieân laø ngaøy xöa mình ñöôïc sinh ra ôû Saøi Goøn. Nhaéc veà kyû nieäm voâ tình Peter noùi raèng queâ ngoaïi ôû Xaøo Baân baèng moät thöù tieáng Vieät lô lôù. Coù moät vò khaùch lôùn tuoåi trong ñoaøn nghe ñöôïc. OÂng ta noùi laø oâng ta bieát moät nôi tröôùc kia goïi laø Xeûo Baàn chöù khoâng phaûi laø Xaøo Baân. Ñoù laø moät laøng nhoû do daân ñòa phöông töï ñaët teân aáy vì coù caùi raïch nhoû chaûy caét ngang qua. Maø baây giôø khoâng coøn ai goïi laø Xeûo Baàn nöõa hoï goïi baèng teân moät thò traán khaùc. Khoâng bieát coù caùi gì xui khieán Peter voäi laáy giaáy buùt ra vaø nhôø oâng ta ghi laïi chính xaùc nôi ñoù baèng caùi teân hieän haønh ngaøy nay. Boû dôû chuyeán ñi chôi Peter cuøng vôï ngöôïc veà Saøi Goøn tìm ñeán trung taâm löõ haønh du lòch vaø ngoû yù muoán thueâ moät höôùng daãn vieân thoâng thuoäc mieàn Taây ñeå ñi ñeán ñòa danh maø vò khaùch laï cho. Khi hoï ñeán nôi thì gaàn nhö khoâng coøn veát tích naøo gioáng trong kyù öùc cuûa Peter. Anh ta nhôù ngaøy xöa phaûi ñi baèng thuyeàn nhoû vaø caây coû hoang daïi. Coøn nôi anh ta ñeán ngaøy nay laø thò traán saàm uaát ñoâng ñuùc xe coä chaïy xuoâi ngöôïc. Thaáy veû thaát voïng cuûa Peter anh höôùng daån vieân cuõng khoâng bieát laøm sao hôn ñaønh cuøng ngöôøi taøi xeá chôû hai vôï choàng oâng khaùch ngöôøi Myõ ñi loanh quanh cho ñuùng theo trình töï moät chuyeán tham quan. Xe chaïy doïc nhöõng con loä nhoû vaø anh höôùng daãn vieân giaûng giaûi ñaây laø moät vuøng chuyeân veà troàng traùi caây. luùc ñoù chuoâng nhaø thôø ñoå hoài chuoâng ban tröa thoâng leä. Nhö coù moät thöù giaùc quan maùch baûo Peter ñoøi ñöôïc ñeán nôi ñoù.Caû nhoùm hoï rôøi xe ñi boä

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

treân con ñöôøng laøng khi ñöùng tröôùc caên nhaø thôø coù tuoåi thoï gaàn caû traêm naêm ñöôïc xaây töø thôøi Phaùp ñoâ hoä. Peter gaàn nhö khoâng keøm ñöôïc söï xuùc ñoäng bôûi anh ta nhaän ra ñaây ñuùng laø queâ ngoaïi mình maø ngaøy xöa anh ñöôïc meï daãn veà. Qua bao nhieâu naêm nhöng cuõng may laø caùi nhaø thôø aáy vaãn khoâng thay ñoåi hình daùng kieán truùc cuõ. Nhaát laø caùi vò trí naèm ngay ngaõ ba soâng raát ñaëc bieät. Peter nhôù moät caùch roõ raøng nhö vaäy do coù moät laàn khi veà queâ chò lôùn laø Thu daãn em trai mình ñeán ñaây chôi. Ñang vui ñuøa chôït Peter töï nhieân bò chaûy maùu cam khoâng roõ nguyeân nhaân khieán Thu hoát hoaûng caàu cöùu. Chính moät vò ma-soeur hieàn laønh ñaõ keâu Peter naèm ngay xuoáng tröôùc saûnh nhaø thôø vaø ngöôùc maët leân ngay cho maùu ngöøng chaûy, trong khi baø ñaët chieác khaên laïnh treân traùn cuûa Peter ñeå haï nhieät ñoä. Theo trong trí nhôù cuûa Peter nhaø baø ngoaïi ñi boä caùch ñoù moät ñoaïn nhöng höôùng naøo thì anh ta mô hoà khoâng nhôù noåi. Voán nhaïy beùn sau moät hoài suy tính Peter nhôø anh höôùng daãn vieân hoûi thaêm nhöõng ai nhieàu tuoåi töøng soáng nôi ñoù veà ngöôøi ñaøn baø coù teân Ba Thôm coù con gaùi teân Thu. Nhöng giaø treû khoâng moät ai bieát bôûi ngaøy tröôùc chò ba Thôm chæ thænh thoaûng veà thaêm queâ roài ñi. Soá ngöôøi coøn laïi hoï ñeán ôû nôi ñaây môùi ñoä hai, ba chuïc naêm thì laøm sao bieát chuyeän ngaøy xöa cuõ. Theâm nöõa ôû queâ ngöôøi ta thöôøng goïi theo thöù ít ai goïi teân neân chaúng ai bieát ngöôøi ñaøn baø maø Peter muoán kieám laø ai. Cuoái cuøng Peter chæ coøn caùch ghi laïi ñòa chæ khaùch saïn ôû Saøi Goøn nôi mình truù nguï cuøng soá ñieän thoaïi caù nhaân ñang taïm duøng trong thôøi gian ôû Vieät Nam. Peter höùa seõ haäu taï cho baát cöù ai coù tin töùc veà hai ngöôøi mình ñang caàn tìm. Ñuùng luùc keû ghi, ngöôøi vieát thì coù moät ngöôøi ñaøn baø ñöùng tuoåi ñi chôï veà ngang,do toø moø baø ta reõ ñaùm ñoâng vaøo xem. Khi bieát roõ caâu chuyeän baø ta chaäm raõi noùi: -Tui bieát coù chò kia ôû caïnh nhaø baø sui gaùi cuûa tui. Nghe ñaâu teân cuûa chæ laø Hai Thu maø tui khoâng nghe chæ coù anh chò em chi heát.Chò môùi veà ñaây soáng ñoä maáy naêm thoâi khoâng bieát coù phaûi chò Thu

gì maø oâng aáy muoán kieám khoâng? Nhaø chò aáy tuoát döôùi xoùm döôùi ñöôøng hôi khoù ñi moät chuùt. Sau khi nghe anh thoâng dòch noùi laïi, khoâng boû soùt moät tia hy voïng vaøo, Peter voäi khaån khoaûn baø aáy giuùp mình. Hoï choïn ra giaûi phaùp caû nhoùm seõ ngoài ôû quaùn cafe ñaàu chôï. Tröôùc laø chôø gaëp ngöôøi teân Thu maø ngöôøi ñaøn baø aáy vöøa noùi. Sau laø uoáng ít nöôùc vaø nghæ ngôi taïm bôûi vì nhoùm hoï ñeàu thaám meät sau haøng nöûa ngaøy trôøi ñi tôùi ñi lui. Ngöôøi ñaøn baø kia thì leân moät chieác xe honda oâm ñaõ ñöôïc Peter traû tieàn tôùi nhaø chò Thu vaø nhaén chò aáy coù ngöôøi caàn gaëp ngoài chôø nôi quaùn nöôùc tröôùc coång chôï. Buoåi xeá tröa, sau böõa côm chò Thu ñang cho maáy con gaø aên tröôùc saân nhö thöôøng nhaät chôït coù tieáng xe honda döøng tröôùc cöûa. Khi nghe noùi coù oâng toùc vaøng maét xanh caàn gaëp moät ngöôøi teân Thu tröôùc soáng ôû Saøi Goøn, vaø côõ baèng ñoä tuoåi cuûa chò vì coù chuyeän caàn, chò hai Thu ñaõ luoáng cuoáng tay chaân, buoâng luoân caùi thau ñöïng côm nguoäi xuoáng saân nhaø. Chò khoâng kòp caùm ôn ngöôøi ñaøn baø toát buïng maø voäi chaïy vaøo laáy caùi noùn laù vaø leân tieáng goïi oâng choàng mình ñang lui cui sau vöôøn. Tay chò run raåy ñeán noãi khoâng thay noåi caùi aùo baø ba neân chò maëc noù troøng ñoâi vaøo caùi aùo ñang baän. Chò laäp caäp khoâng giaáu ñöôïc veû hoài hoäp cuûa mình khi ngoài leân chieác xe do choàng mình noå maùy chôø saün chaïy voäi ra chôï. ÔÛ quaùn caø pheâ, moïi ngöôøi khoâng daáu ñöôïc aùnh maét toø moø tröôùc hai vò khaùch ngoaïi quoác ñang ngoài chôø nhö ngoùng troâng ai ñoù. Xe ngöøng tröôùc quaùn chò Thu böôn baû ñi vaøo, ñaùm ñoâng kheõ nhích ra nhöôøng loái cho chò. Naõy giôø ñi ngoaøi trôøi choùi naéng neân chò loät voäi caùi noùn laù quaúng voâ goùc ñeå nhìn cho roõ, Peter cuõng voäi vaõ ñöùng leân. Khoâng caàn phaûi noùi hay hoûi han ñieàu gì chæ caàn nhìn maët Peter, chò Thu ñaõ bieát ñoù chính laø em trai cuûa mình bôûi Peter gioáng cha anh ta John Smith thuôû xöa nhö taïc. Chò Thu khoùc ngaát noùi trong tieáng naác : - Em ôi....Phuù ôi.... Côn xuùc ñoäng daâng leân cao ñoä khieán chò Thu loaïng choaïng nhö muoán ngaát. Peter voäi ñôõ laáy chò mình dìu chò ngoài xuoáng gheá anh ta cuõng khoùc khi nhìn göông maët cuûa chò Thu


151

20, SOÁTA316 Ï CHDEC P Í RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

XIN LIEÂN LAÏC:

HOØA NGUYEÃN

- Vay tieàn xaây cô sôû baát ñoäng saûn (construction loan)

Tel:

770.457.5858, Ext. 128 Fax: 770.457.1410 ÑÒA ÑIEÅM 1

5150 Buford Hwy., Ste. B130 Doraville, GA 30340 ÑIAÏ ÑIEÅM 2

5495 Jimmy Carter Blvd, 128#167 Norcross, GA 30093

ANH NGUYEÃN Tel:

678.689.0093

159


152

vôùi nhöõng ñöôøng neùt cuûa meï mình ngaøy xöa. Nhoaøi ngöôøi tôùi oâm laáy ngöôøi chò cuûa mình Peter laép baép baèng moät thöù tieáng Vieät ngoïng nghòu : - Chò Hai... Phuù neø...chò chò Hai! - Tieáng chò Thu meáu maùo, ngaét quaõng töøng chaäp : Meï mong chôø maáy em bieát bao nhieâu... hu..hu...meï maát roài em ôi. Trong khi Jessica vôï cuûa Peter nheï ñöa caùnh tay voã voã leân löng choàng mình nhö seû chia duø coâ khoâng hieåu chuyeän gì ñang xaûy ra cuõng nhö ngöôøi ñaøn baø kia noùi gì. Choàng chò hai Thu bieát roõ caâu chuyeän hôn do vôï mình thöôøng keå neân anh coá giaáu ñi veû xuùc ñoäng baèng caùch noùi nhö phaân bua: -Em cuûa vôï tui, chò em ruoät aáy thaát laïc maáy chuïc naêm roài khoâng tin töùc chi heát. Nhìn thaáy moät oâng ngoaïi quoác cao lôùn naém chaët tay moät ngöôøi ñaøn baø Vieät Nam maûnh mai mieäng chæ laép baép ñöôïc vaøi chöõ “Chò ôi..”. Moät soá ngöôøi trong quaùn hoâm aáy kheõ leùn lau ñi gioït nöôùc maét vöøa öùa ra. ***** Moät buoåi toái cuûa hai thaùng sau. Nhaø chò Thu ñeøn ñuoác môû saùng choang nhieàu ngöôøi ñi tôùi ñi lui. Maáy baø chò thì nhoû to döôùi beáp beân caïnh noài chaùo gaø vaø vaøi moùn aên nheï. Hoï lo khoâng bieát nhöõng oâng baø ngöôøi Myõ ôû nhaø treân coù aên ñöôïc nhöõng moùn aên Vieät Nam khoâng, vaø neâm neám nhö vaäy coù vöøa khaåu vò cuûa hoï chöa. Vaøi ngöôøi treû trong xoùm ngoài ngoaøi maáy caùi gheá tre tröôùc hieân cuûa nhaø chò Thu. Ñoâi ba oâng cuï baø cuï lôùn tuoåi moät chuùt ngoài trong phoøng khaùch cuøng chò hai Thu, Peter, Mary vaø Ann. Hoï tôùi möøng cho chò khi nghe ñöôïc tin chò em truøng phuøng sau bao naêm vaø toø moø chôø nghe caâu truyeän coù phaàn hôi ly kyø cuûa hoï. Boán chò em cuûa chò Thu ngoài treân boä di vaêng noùi chuyeän vôùi nhau. Mary coøn noùi ñöôïc chuùt ít tieáng Vieät, Peter nhôù ñöôïc moät vaøi caâu xaõ giao ngoïng nghòu. Rieâng Ann thì khoâng nhôù moät caâu naøo, caû ba ngöôøi hoï phaûi noùi qua ngöôøi phieân dòch ñang ngoài treân caùi gheá nhoû caïnh ñoù. Chò Hai Thu ñöa khaên leân lau nöôùc maét khi nghe Peter keå sau khi ba cheát hoï veà soáng cuøng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

oâng baø ôû nôi môùi. Ñi hoïc Peter hay bò boïn treû choïc gheïo kyø thò vì laø con lai khieán caäu ta ñaùnh nhau ñeán noãi chuùt nöõa thì bò ñuoåi hoïc. Chò laïi cöôøi khi Mary noùi luùc veà Myõ muoán aên tröùng aáp thaûo vôùi chaùo traéng nhö ngaøy xöa meï naáu ôû Vieät Nam nhöng ñaønh chòu vì khoâng bieát caùi tröùng ñoù teân laø gì. Bao nhieâu naêm Mary luoân caûm thaáy tuûi thaân vaø khoâng vui khi ai ñoù hoûi veà nguoàn coäi bôûi Mary khoâng bieát traû lôøi hoï ra sau. Ra veû aùi ngaïi Ann nhìn hoï roài kheõ noùi,qua ngöôøi thoâng dòch raèng: Luùc ñaàu khi nhìn nhöõng taám aûnh cuõ oá vaøng ngaøy xöa vaø nghe anh Peter thoâng baùo tìm ñöôïc chò vaø nhaén thu xeáp veà gaëp nhau. Coâ ñöôïc moät vaøi ngöôøi khuyeân neân caån thaän ñeå traùnh söï nhaàm laãn thaäm chí bieát ñaâu chöøng ñoù laø söï giaû traù, löôøng gaït. Vì khi ñi coâ laø ngöôøi nhoû tuoåi nhaát roài soáng ôû moâi tröôøng khoâng coù ngöôøi Vieät neân kyù öùc veà chò trong coâ khoâng coøn ñöôïc roõ neùt nhö hai anh chò mình. Neân coâ thaät söï coù phaàn deø daët,khoâng tin laém nhöng treân ñöôøng veà ñaây khi gheù qua quaùn aên taïm ôû doïc ñöôøng, chò hai Thu ñaõ ngaên coâ laïi khi coâ ñònh aên moät baùt suùp. Chò aáy noùi raèng suùp ñoù ñöôïc naáu baèng toâm maø chò bieát roõ Ann töø nhoû ñaõ dò öùng vôùi ñoà bieån. Roài chò nhôø ngöôøi thoâng dòch hoûi giuùp chò veát seïo treân ñuøi Ann coù bieán maát theo thôøi gian khoâng hay laø to hôn. Ann coá yù hoûi vaën laïi veát seïo gì ? Chò Hai Thu noùi ngaøy tröôùc Ann töøng bò teù vaøo chaäu hoa sau vöôøn nhaø neân ñuøi coù moät veát theïo khaù daøi, chính chò ñaõ baêng laïi giuùp coâ. Ann ñöa khaên giaáy chaäm nöôùc maét baèng veû boái roái, xuùc ñoäng coâ ngoû lôøi xin loãi chò mình vì nhöõng nghi ngôø tröôùc ñoù. Bôûi baây giôø coâ ñaõ tin chò thaät söï laø chò Hai cuûa coâ ngaøy xöa. Ann höùa vôùi chò khi veà Myõ seõ coá gaéng hoïc theâm ít tieáng Vieät ñeå coù theå tröïc tieáp noùi chuyeän vôùi chò maø khoâng caàn phieân dòch. ***** Saùng hoâm sau khi tia naéng bình minh vöøa hieän ra ôû chaân trôøi, gioù dìu dòu muøi söông sôùm. Tröôùc ngoâi moä cuûa dì Ba Thôm nôi phaàn ñaát höông hoûa giöõa ñoàng. Boán maùi ñaàu raám röùc khoùc vaø cuùi laëng thaät laâu. Trong muøi höông traàm vaø nhöõng boù hoa thôm lan toûa laõng baõng, tieáng chò hai Thu ngheøn ngheïn khaán :

-Maù...con daãn maáy em ñeán thaêm maù. Xin maù linh thieâng phuø hoä ñoä trì cho chò em con, vaø xin maù an loøng yeân nghæ. Moät ngaøy cuoái chieàu ôû saân bay, khi tieáng loa thoâng baùo nhaéc nhôû teân ba vò khaùch coøn laïi cuûa chuyeán bay veà Myõ nhanh choùng ra cöûa khôûi haønh, voøng tay cuûa chò em hoï laïi voäi vaõ oâm laáy nhau giöõa khoùc cöôøi. Hoï höùa seõ quay laïi sôùm vaøo moät ngaøy naøo ñoù cuøng gia ñình cuûa mình. Mary voäi noùi cuøng chò baèng caùi aâm chöa chuaån vaø quô tay nhö minh hoïa cho lôøi noùi: -Em bieát Vieät Nam goïi ngaøy cheát laø ñaùm gioã roài. Ñaùm gioã maù vaøo muøng 9 sau teát Vieät Nam. Tuïi em seõ veà vaøo ngaøy ñoù haèng naêm. Chò Hai yeân taâm giöõ söùc khoeû. Maét chò Hai Thu vaãn coøn ñoû vaø ñaày nöôùc nhöng mieäng chò cöôøi töôi. Chò ñöa caùnh tay leân löu luyeán vaãy theo daùng nhöõng ñöùa em cuûa mình ñang khuaát daàn sau caùnh cöûa kieáng. Coù moät dòp tình côø naøo ñoù sau teát aâm lòch trong caùi khoâng khí haõy coøn Xuaân, baïn chôït ngang qua moät thò traán nhoû xinh ñeïp thuoäc moät tænh mieàn Taây ñoàng baèng soâng Cöûu Long, ñi tôùi caùi xoùm nhoû maø ñòa danh ngaøy xöa goïi laø Xeûo Baàn voâ tình baïn nhìn thaáy moät nhoùm ngöôøi treân ñöôøng laøng hay trong caùi quaùn phôû ôû chôï, nhoùm ngöôøi ñoù trung nieân coù, treû coù, taây ta laãn loän. Ñoâi khi coâ gaùi treû toùc vaøng maét xanh cao lôùn ñang coá troï treï hoïc caâu tieáng Vieät töø moät coâ Vieät Nam cuõng coøn khaù treû. Roài cuõng coù laém luùc coâ gaùi Vieät Nam noùi nhöõng caâu tieáng Anh ñeå giaûi thích söï vieäc gì ñoù cho coâ gaùi kia. Thænh thoaûng hai ngöôøi trung nieân laïi noùi tieáng Vieät baèng moät aâm ñieäu chöa chuaån laém laøm baø chò cuûa hoï baät cöôøi. Baïn ñöøng laáy laøm ngaïc nhieân bôûi ñoù chính laø ñaïi gia ñình cuûa chò em hoï vaø con caùi thuoäc theá heä keá. Nhöõng ngöôøi hoï khaùc bieät nhau veà ngoân ngöõ, chuûng toäc, taäp quaùn vaø ôû caùch xa nhau nöûa quaû ñòa caàu, haøng chuïc giôø bay nhöng hoï coù chung moät thöù,ñoù chính laø doøng maùu chaûy trong huyeát quaûn cuûa hoï coù söï hieän dieän cuûa caùi goïi laø Ruoät Thòt Tình Thaâm. Cuoái cuøng thì taát caû caùc doøng soâng ñieàu trôû veà bieån nhö moät quy luaät muoân ñôøi... ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

153


154

ChUYEÄn Phoùng TaùC

* Xin vaøo xem Website: www.huynhdung.com

ChÖÔng SaùU... VaØo TaY KEû CÖÔùP Duø sao gaëp keû tieåu nhaân nhö coâ ta, Mai Anh caûm thaáy baát an. Naøng muoán tìm oâng thôï may, neân lieác maét nhìn nhöõng ngöôøi ñang ñoïc kinh. Baát ngôø naøng troâng thaáy moät göông maët quen thuoäc. Ngöôøi aáy aên maëc nhö moät nhaø noâng, ñöùng xuùm xít trong nhoùm ngöôøi trong laøng ñeán chia buoàn. Ngöôøi aáy khoâng ai xa laï, chính laø Haéc Ngö! “- AØ, thì ra Haéc Ngö khoâng cheát trong loøng bieån caû!” Cuõng phaûi! Nhö naøng coøn soáng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

HUYØNH DUNG

KYØ 10 ñöôïc, huoáng hoà laø Haéc Ngö, ngöôøi cuûa soùng nöôùc? Mai Anh chieáu tia maét veà Haéc Ngö moät laàn nöõa ñeå xaùc ñònh laø mình khoâng nhaän laàm ngöôøi. Baáy giôø noãi vui möøng laøm naøng xuùc ñoäng, hoài hoäp... Kinh caàu hoàn vöøa döùt, Moä Vaên boãng rôøi khoûi gheá ñi ñeán beân Haéc Ngö, hoûi: - Chuù maøy laø ai, ta chöa töøng bieát maët? Trong khi Ma iAnh sôï ñieáng ngöôøi, thì Haéc Ngö traû lôøi moät caùch töï nhieân: - Anh hoï! Vöøa noùi Haéc Ngö vöøa chæ xaùc cheát vaø thuùt thít khoùc, noùi:

- Toâi cuõng nhö noù, ngöôøi laøng Gu-ven. Toâi voâ tình ñeán thaêm noù môùi hay noù cheát. Toäi nghieäp! Haéc Ngö laáy tay chuøi nöôùc maét laøm Mai Anh heát söùc ngaïc nhieân, khoâng ngôø oâng ta ñoùng kòch kheùo theá! Xem chöøng Moä Vaên ñaõ heát nghi ngôø neân leân gioïng vöøa thaân maät vöøa keû caû: - Chuù maøy ñöôïc ôû laïi ñaây ñeå canh giöõ vôùi chuùng ta vaø aên uoáng toái nay. Haéc Ngö gaät ñaàu roài theo chaân nhoùm noâng daân vaøo nhaø beáp. Mai Anh muoán böôùc theo Haéc Ngö, song khoâng bieát caùch naøo rôøi khoûi choã ngoài. Naøng coøn ñang suy tính... May sao Moä Vaên boãng noùi: - Toâi cho pheùp coâ rôøi khoûi choã ngoài, nhöng khoâng ñöôïc pheùp ra khoûi phaïm vi phoøng naøy vaø nhaø beáp. Loøng möøng khaáp khôûi, naøng ñöùng leân ñi nhanh vaøo nhaø beáp. Thaáy Haéc Ngö ngoài uoáng traø, naøng cuõng vôø tìm caùch ñeå roùt nöôùc. Khi ngang qua choã Haéc Ngö ngoài, Mai Anh giaû vôø vaáp chaân suyùt teù. Haéc Ngö voäi vaøng ñöa tay ñôõ naøng vaø noùi lôùn: - Coâ nöông coù sao khoâng? Nhöng tieáp theo oâng ta noùi moät caâu thaät kheõ: “- Vôø xæu ôû nhaø thôø saùng mai trong buoåi leã caàu hoàn”. Troïn buoåi chieàu Mai Anh ñöùng ngoài khoâng yeân. Buoåi aên toái cuûa naøng gaàn nhö boû löûng ! Caâu daën doø cuûa Haéc Ngö cöù vang vang beân tai, Mai Anh vöøa möøng vöøa lo, mong choùng ñeán saùng ñeå thoaùt khoûi caûnh “caù chaäu chim loàng”. Roài naøng laïi boàn choàn sôï haõi vì khoâng bieát ngaøy mai coù thoaùt ñöôïc khoâng? Noãi thaéc maéc lo aâu daøy doø taâm trí naøng laøm naøng voâ cuøng meät moûi. Sau cuøng naøng töï nhuû: “- Maëc cho soá trôøi!” Naøng löõng thöõng trôû veà phoøng, Gen leõo ñeõo theo sau. Mai Anh khoâng hieåu laø leänh cuûa Moä Vaên cho coâ ta ñi keàm saùt beân naøng hay vì lyù do gì? Khi ñeán cöûa buoàng, Mai Anh quay maët nhìn


155

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 434 ° FEB NOV20, 20,2013 2013

163

Khai Thuế Thuế HIẾ HIẾU LÊ TAX & ACCOUNTING SERVICES

ENROLLED AGENT 5085 BUFORD HWY DORAVILLE, GA 30340

Tel: 770-451-1222 Fax: 770-451-1261

LÊ CHÍ HIẾU, EA

Licensed & Federally-Authorized Tax Professional Bằng Chứng nhận của Sở Thuế Liên Bang - I.R.S.

Member: National Association of Enrolled Agent, Georgia Association of Public Accountants, National Society of Accountants, National Association of Tax Professionals VĂN PHÒNG KHAI THUẾ KẾ TOÁN ĐẦU TIÊN và UY TÍN NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI ATLANTA

KHAI THUẾ LIÊN BANG và TẤT CẢ CÁC TIỂU BANG

KHAI THUẾ THUẾ KẾ TOÁN TOÁN CH V IT

Giữ sổ sách kế toán, làm lương nhân viên (payroll), sales tax. Khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại như tiệm nail, tóc, nhà hàng, chợ thực phẩm, sửa xe, xây dựng, trại gà và các ngành nghề khác, v.v… HƯỚNG DẪN MỌI THỦ TỤC KHI BẮT ĐẦU KINH DOANH

Giờ làm việc Thứ Hai—Thứ Sáu: 10am—7pm Thứ Bảy: 10am—5pm Mùa khai thuế: Mở cửa 7 ngày 10am—8pm

ĐẶC BIỆT: Khai Thuế Multiple States cho quí vị di chuyển việc làm hoặc có cơ sở thương mại ở nhiều tiểu bang

NHẬN ĐẢM TRÁCH CÁC DỊCH VỤ

Hồ sơ thành lập Tổ hợp, Công ty (Partnership, LLC, Corporation, S-Corporation) Khế ước mua bán, sang nhượng, thuê mướn tiệm nail và các cơ sở thương mại khác Giấy Chứng nhận độc thân, Hợp Thức Hóa Lãnh Sự để kết hôn người ở Việt Nam Di Trú: Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em, Thẻ Xanh, Quốc tịch, Passport

Văn Phò Phòng ng Lu Luậ ật ật Sư

ALEKSANDRA H. BRONSTED Văn Phòng I 5085 Buford Hwy Doraville, GA 30340 Tel.

(770) 451-1222

LÊ CHÍ HIẾ HIẾU (770) 451-1222 Liên lạc

Văn Phòng II 6065 Lake Forest Dr. #200 Atlanta, GA 30328 Tel.

(770) 451-3818

LUẬT GIA ĐÌNH: Ly dị - Phân chia tài

sản - Lập di chúc - Hoạch định tài sản thừa kế - Ủy quyền nhà đất, tài sản ở Việt Nam

LUẬT HÌNH SỰ: D.U.I (uống rượu lái xe) Các loại tội tiểu hình và đại hình - Bạo hành trong gia đình - Lấy cắp đồ trong siêu thị

LUẬT THƯƠNG MẠI: Thành lập Công ty, Tổ hợp - Hợp đồng mua bán và thuê mướn các loại cơ sở thương mại

LUẬT I T : Giấy chứng nhận độc thân để kết hôn ở Việt Nam - Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em - Bảo lãnh du lịch

ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO

TAI NẠN:

   

GIAO THÔNG: XE CỘ, TÀU BÈ NGHỀ NGHIỆP NƠI LÀM VIỆC NƠI CÔNG CỘNG, SIÊU TH THƯƠNG TÍCH, BỆNH TẬT O CÁC SẢN PHẨM ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM GÂY RA

CHỈ NHẬN THÙ LAO KHI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG


156

thaúng thieáu nöõ vaø laïnh luøng hoûi: - Chaéc coâ cuõng roõ ñaây laø phoøng nguû cuûa toâi chöù? - Maø cuõng laø choã cuûa ta ñeâm nay! Mai Anh khoâng phaûn ñoái. Thaâm taâm naøng muoán haïch hoûi Gen veà ñieàu mình nghi ngôø, neân keùo Gen vaøo phoøng, kheùp cöûa laïi vaø noùi: - Ñöôïc laém! Saün ngöôi ñeán ñaây, ta muoán ngöôi giaûi thích cho ta roõ moïi vieäc xaûy ra. Thaùi ñoä cuûa Mai Anh laøm Gen sa saàm neùt maët: - Giaûi thích ñieàu chi? Gen hoûi baèng moät gioïng heát söùc caùu kænh. Mai Anh vaãn saéc maët laïnh: - Veà thaùi ñoä cuûa ngöôi ñaõ khieán Moä Vaên hung haêng vôùi ta! Ngöôi ñaõ chaâm choït ñieàu gì vôùi haén? Vuï Vaên Lô Ru troán ñi, ta khoâng dính líu tôùi. Chính ngöôi laø ngöôøi bieát roõ hôn ai heát. - Taïi sao ta phaûi bieát roõ chuyeän gia nhaân cuûa ngöôi? - Taïi vì chính ngöôi ñaõ thaû haén. Caâu noùi ñoät ngoät cuûa Mai Anh khieán Gen taùi maët. Coâ ta chöa kòp choái, Mai Anh boài theâm moät caâu: - Ngöôi ñöøng choái quanh voâ ích! Ta bieát roõ ñieàu ñoù. Gen ñaõ laáy ñöôïc bình tónh, hoûi: - Sao ngöôi bieát laø ta? Coù baèng côù gì? - Khoâng caàn baèng côù, mieãn ta noùi ñuùng laø ñöôïc! Coù ñieàu ta vaãn khoâng hieåu lyù do khieán ngöôi thaû haén. Gen cöôøi nham hieåm, noùi gioïng moùc keâ: - Ngöôi ñeán hoûi Moä Vaên thì roõ. Mai Anh khoâng chòu thua: - YÙ ngöôi hay laém! Chaéc laø ta phaûi ñeán hoûi Moä Vaên xem sao. - Ngöôi laø caùi thôù gì maø haén troø chuyeän vôùi ngöôi? Mai Anh cöôøi nhaït: - Ta khoâng laø gì heát! Nhöng ta seõ noùi cho haén roõ chính ngöôi thaû tuø nhaân cuûa haén. Ta seõ noùi cho haén bieát Vaên Lô Ru laø thuûy thuû cuûa Sô Cô, ngöôøi maø Moä Vaên thaâm thuø nhaát. Ñeå xem haén seõ xöû ngöôi theá naøo veà vieäc giuùp keû thuø haén vöôït nguïc. Caâu haêm doïa cuûa Mai Anh quaû nhieân laøm Gen taùi maët. Caû hai thieáu

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

nöõ boãng im laëng trong baàu khoâng khí naëng neà khoù thôû. Mai Anh laüng laëng ngoài beân loø söôûi, thænh thoaûng nhaët vaøi khuùc cuûi boû theâm vaøo vaø kheàu kheàu cho löûa chaùy buøng leân. AÙnh saùng laäp loøe cuûa löûa hieän roõ göông maët cöông quyeát cuûa naøng khieán ñòch thuû cuûa naøng chuøn chaân. Gen boãng thôø daøi: - Ngöôi muoán ta noùi ñieàu gì? - Taïi sao ngöôi thaû Vaên Lô Ru? - Taïi vì ta bieát ngöôi caàn haén. Ñeâm hoâm ñoù ta theo doõi ngöôi, ta nghe roõ caâu chuyeän ngöôi vôùi haén... Ta bieát heát... bieát taát caû... - Bieát roài sao? - A, dó nhieân ta bieát raèng khoâng coù haén thì ñôøi ngöôi keå nhö tieâu luoân. Ngöôi caàn haén ñeå doái gaït Moä Vaên, ta cho haén troán ñi ñeå ngöôi heát choã döïa. Roài baèng moät gioïng heát söùc khoan khoaùi coâ ta keå tieáp: - Ta chôø ngöôi ra khoûi vöïa rôm thì ñaùnh thöùc haén daäy. Ta ñaët chuyeän vôùi haén, haén tin lôøi ta ngay... - Ngöôi ñaët chuyeän gì? - Ta noùi ngöôi laøm giaùn ñieäp cho Anh, coù nhieäm vuï qua Phaùp ñeå thaêm doø tình hình choáng haûi quaân Phaùp vaø v.v. Haén tin lôøi ta ngay vaø coù veû oaùn haän ngöôi laém. Ta noùi, ta giuùp haén troán laø ñeå coù cô hoäi traû thuø ngöôi, moät keû nguy hieåm cuûa Haûi quaân Naõ Phaù Luaân. Mai Anh töùc giaän to tieáng: - Haén ñaâu coù theå tin lôøi bòa ñaët laùo khoeùt cuûa ngöôi ñöôïc? Gen cöôøi khoaùi traù: - Theá maø haén ñaõ tin lôøi ta! Vaû chaêng ta laø ngöôøi ñoàng höông cuûa haén, haén phaûi tin ta hôn ngöôi. Caâu chuyeän ñaáu kieám gieát choàng cuûa ngöôi hoang töôûng quaù, laøm sao haén coù theå tin ngöôi ñöôïc? Mai Anh uaát haän muoán theùt to leân, song kòp nghó coù noùng giaän cuõng voâ ích! Naøng caàn bình tónh ñeå ñoái phoù vôùi moät ñòch thuû nguy hieåm. Keû thuø tröôùc maët khoâng theå aùp ñaûo baèng voõ löïc, maø naøng cuõng khoâng theå duøng voõ löïc! Vaäy naøng phaûi laøm cho ñoái thuû khuaát phuïc tröôùc uy theá cuûa naøng. Muoán theá naøng caàn coù thaùi ñoä thaûn nhieân. Naøng môû ñaàu baèng nuï cöôøi: - Khaù khen cho ngöôi! Ta khoâng

ngôø ngöôi coù taøi möu meïo hieåm ñoäc nhö theá! Nhöng ngöôi haõm haïi ta ñeå ñöôïc lôïi gì? Roài naøng thôû ra: - Than oâi! Chæ vì ta möôïn ngöôi moät chieác aùo maø ngöôi trôû thaønh moät thieáu nöõ hung aùc. Mæa mai thay! Gen hoå theïn gaàm göø: - Theá coøn Moä Vaên? Haén boû rôi ta ñeå theo ñuoåi ngöôi! Vieäc aáy khoâng ñaùng haän sao? - OÂi chaø! Ngöôi töôûng ta thích laøm boà vôùi moät teân cöôùp sao? Töùc cöôøi quaù! Naøy! Ngöôi ñöøng sôï! Ta khoâng muoán coù ngöôøi yeâu seõ bò treo coå moät ngaøy naøo ñoù vì toäi cöôùp cuûa gieát ngöôøi ñaâu! Phaûi chi ngöôi giuùp ta troán coøn hôn. - Giuùp ngöôi? Ta chôø ngaøy loät maët naï ngöôi thì coù. Mai Anh muoán noùi: “Ta ñaâu coù maët naï nhö Moä Vaên maø ngöôi hoøng chôø ngaøy loät?” Nhöng naøng chaùn naûn khoâng muoán nhieàu lôøi vôùi haïng ngöôøi nham hieåm ñoù neân laëng leõ leân giöôøng nhaém maét laïi. Naøng caàn döôõng söùc cho cuoäc maïo hieåm ngaøy mai... ** * Linh cöõu khieâng ra khoûi ngoû nhaèm vaøo ngaøy maây trôøi aûm ñaïm, möa gioù tôi bôøi. Con ñöôøng voán saún loài loõm, giôø gaëp nöôùc möa caøng trôn trôït khoù ñi. Ñi ñaàu laø oâng xaõ tröôûng, sau ñoù boïn ñaøn oâng khieâng coå quan taøi. Ñaùng lyù ra linh cöûu ñöôïc ñaët treân xe keùo ñi, nhöng vì thôøi tieát xaáu, möa laày loäi, neân boïn ñaøn oâng phaûi laøm thay cho xe tang. Ñoaøn ngöôøi laàn löôït theo sau. Mai Anh cuõng laàm luõi trong nhoùm ngöôøi ñöa ñaùm. Coù leõ Moä Vaên saép xeáp cho naøng ñi giöõa Gen vaø baø laõo naáu beáp ñeå deã beà canh chöøng naøng. Mai Anh bieát theá nhöng chaúng baän loøng lo, vì naøng ñang nghó tôùi Haéc Ngö... Naøng töï hoûi khoâng bieát lyù do naøo HaécNgö muoán cöùu naøng? Haén nhaän tieàn ñöa naøng tôùi ñaát Phaùp, giôø nhieäm vuï ñaõ hoaøn thaønh, vieäc gì khieán haén baän loøng lo cho naøng maø ra vaøo choán nguy hieåm? Phaûi chaêng Haéc Ngö coøn coù muïc ñích naøo ñoù? Naøng chöa bieát gì veà Haéc Ngö neân loøng thaéc maéc lo aâu.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

157


158

Keå töø khi dì Hueâ Li cheát, naøng chöa gaëp ai chaân thaät thöông yeâu, neân maát caû nieàm tin ñoái vôùi ngöôøi vaø ngöôøi. Noãi lo laéng ñeø naëng taâm hoàn, cuøng vôùi bao nhieâu ngaøy doàn daäp khoå sôû phong traàn laøm ngöôøi naøng meät moûi caû tinh thaàn laãn theå xaùc. Ngoâi nhaø thôø nhoû xíu trong laøng hieän ra tröôùc maét. Linh cöûu ñöa vaøo ñaët ngay treân baøn ôû phía tröôùc. Phía sau laø nhöõng haøng gheá maø ñoaøn ngöôøi ñöa ñaùm laàn löôït chia nhau ngoài hai beân daõy gheá. Moä Vaên ngoài phía tröôùc. Haén vaãn laïnh luøng trong lôùp vaûi ñen che maët vaø aùo choaøng ñen roäng thuøng thình. Kinh caàu hoàn ñöôïc ñoïc leân töøng hoài vaø töøng chaëp nghe aùo naõo vaø gheâ rôïn, nhaát laø khi Mai Anh nhìn Moä Vaên trong daùng daáp nhö moät hung thaàn thì loøng rung ñoäng, tim ñaäp maïnh. Naøng caûm thaáy sôï tröôùc ngöôøi ñoù vaø quyeát ñònh baèng baát cöù giaù naøo phaûi thoaùt khoûi söï keàm cheá cuûa haén. Nghó ñeán vieäc ñi troán, Mai Anh ñöa maét tìm Haéc Ngö, vò cöùu tinh cuûa naøng. Nhöng laï laøm sao Haéc Ngö khoâng coù trong nhoùm ñöa ñaùm nôi nhaø thôø! Trôøi ôi! Haéc Ngö khoâng giöõ lôøi höùa! OÂng ta boû cuoäc giöõa chöøng khoâng baùo tröôùc ! Bao nhieâu chôø ñôïi, bao nhieâu hy voïng boãng tieâu tan nhö maây khoùi! Noãi tuyeät voïng vaø ñau khoå quaù ñoät ngoät laøm naøng sôï haõi theùt leân moät tieáng roài teù xæu vaøo ngöôøi baø laõo naáu beáp. Söï tình dieãn bieán baát chôït truøng hôïp vaøo ñieàu mong muoán cuûa Haéc Ngö, maø chính Mai Anh cuõng khoâng ngôø! Gen voäi hoûi lôùn: - Vieäc gì vaäy? Baø laõo traû lôøi: - Coâ ta bò xæu roài! Maët coâ taùi xanh, hai tay laïnh ngaét. Coù leõ vì khoâng khí trong phoøng ngoät ngaït khoù thôû. Moä Vaên böïc mình, quay maët laïi noùi: - Höø! Ngöôi haõy ñöa coâ ta ra ngoaøi ñi! Ñöøng ñeå coâ ta laøm xaáu ôû ñaây. Thaät chòu khoâng noãi maø! Hai ba ngöôøi ñaøn baø ñoàng phuï khieâng Mai Anh ra ngoaøi. Trong loøng Mai Anh vöøa hoài hoäp

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

vöøa sung söôùng vì khoâng ngôø mình thaønh coâng deã daøng maøn kòch ngaát xæu naøy. Naøng tieáp tuïc ñoùng tieáp vai troø cuûa ngöôøi baát tri giaùc, maét nhaém nghieàn, duø bieát hoï ñaõ ñöa naøng ra khoûi nhaø thôø. Naøng nghe tieáng thì thaàm cuûa nhöõng ngöôøi ñaøn baø vôùi nhau. Roài thình lình hoï quaêng naøng xuoáng ñaát. Moät baøn tay taùt nheï treân maù naøng vaø moät gioïng noùi quen thuoäc reùo daäy: - Ñöùng daäy nhanh leân! Chaïy! Mai Anh môû maét vaø ngoài baät daäy nhö caùi loø xo. Naøng thaáy beân caïnh naøng laø Gen vôùi hai ngöôøi ñaøn baø xa laï maø naøng khoâng bieát maët. Mai Anh troá maét ngaïc nhieân... nhöng chöa kòp noùi lôøi naøo thì Haéc Ngö boãng hieän ra keùo tay naøng chaïy phaêng tôùi nghóa ñòa cuûa nhaø thôø. Phía sau ngoâi moä ñaù cao coù hai con ngöïa ñöùng chôø saún. Haéc Ngö hoan hæ noùi: - Hy voïng laø coâ bieát côõi ngöïa. Mai Anh vui möøng khoâng noùi ñöôïc lôøi, voäi vaøng phoùng leân löng ngöïa saûi nhö bay. Haéc Ngö cuõng theo saùt beân naøng. Vöøa luùc aáy nôi nhaø thôø tieáng oàn aøo huyeân naùo veà vuï coâ gaùi boû troán. Mai Anh nghe tieáng la heùt cuûa Moä Vaên xa daàn, roài khoâng coøn nghe gì nöõa. Haéc Ngö vaø naøng treân löng ngöïa phoùng ñi hôn maáy daëm ñöôøng, cho tôùi khi bieát khoâng coøn bò ñuoåi theo caû hai môùi döøng ngöïa. Haéc Ngö töôi cöôøi noùi: - Ta khoâng ngôø “beù” bieát côõi ngöïa gioûi nhö theá. Mai Anh hôùn hôû ñaùp: - Chaùu bieát côõi ngöïa töø nhoû. Baáy giôø caû hai ngoài döôùi goác caây cho ngöïa aên coû vaø nghæ meät. Döôùi aùnh saùng ban mai göông maët cuûa Mai Anh thaät raïng rôõ, yeâu kieàu. Haéc Ngö nhìn Mai Anh vôùi aùnh maét thaät vui, cöôøi cöôøi noùi: - Chuùng ta thoaùt roài! Mai Anh cöôøi nhoû, hoûi: - Chuùng ta seõ veà ñaâu? - Veà Bôø Reùt. Mai Anh toan hoûi vì sao veà ñoù, nhöng chöa môû lôøi Haéc Ngö ñaõ bieát yù giaûi thích ngay: - Ta coù moät caên nhaø nhoû kín ñaùo ôû laøng Bôø Reùt. Ta tin Moä Vaên

khoâng theå naøo tìm ra nôi ñoù. Haéc Ngö boãng nghieâm gioïng tieáp: - Beù tí! Ta caàn noùi chuyeän ñöùng ñaén vôùi beù tí. MaiAnh trang troïng hoûi: - Vì sao baùc cöùu chaùu khoûi Moä Vaên? Baùc ñaâu bieát gì... veà chaùu? - Ta khoâng bieát gì veà chaùu! Nhöng ta bieát chaùu laø moät coâ beù can ñaûm muoán rôøi xöù Anh. Ta khoâng roõ nguy hieåm naøo khieán chaùu ra ñi, song ta ñoaùn chaùu caàn rôøi Anh ñeå ñöôïc soáng coøn, coù phaûi theá khoâng? Mai Anh gaät ñaàu, maét öng öûng ñoû: - Baùc noùi ñuùng laém! Haéc Ngö chôït daøu daøu: - Ta cuõng coù moät ñöùa con gaùi khoaûng tuoåi chaùu, noù cuõng ñeïp laém! Mai Anh ngaäp ngöøng noùi: - Coù phaûi... con gaùi baùc khoâng coøn nöõa? - ÖØ! Noù cheát roài! Thoâi ñöøng nhaéc ñeán chuyeän ñoù nöõa! Naøo chuùng ta leân ñöôøng keûo trôøi toái. - Thöa vaâng! Mai Anh ngoan ngoaûn phoùng leân yeân ngöïa. Naøng lieác maét nhìn Haéc Ngö, thaáy treân maët oâng ta coù nhöõng gioït nöôùc chaûy daøi... Naøng khoâng roõ laø nhöõng gioït moà hoâi hay laø gioït leä buoàn? Coù ñieàu naøng nghe caûm thöông ngöôøi ñaøn oâng ñoù vaø baét ñaàu tín nhieäm oâng ta töø giôø phuùt naøy. ChÖÔng 7 Ra TUØ VaØo KhaùM Chieác xe ñoø baèng saùu ngöïa keùo vöøa döøng beán. Nôi ñoù laø moät khu hoa vieân giöõa trung taâm thaønh phoá Ba Leâ. Phía tröôùc laø moät saân troùng traûi ñaù daønh choã ñaäu xe töø caùc caùc nôi tuï veà. Phía sau laø daõy nhaø duøng laøm vaên phoøng cho caùc vieân chöùc troâng coi vieäc chuyeån vaän cuûa xe coä vaø haønh khaùch. Tieáng ngöïa hí ñaõ ñaùnh thöùc Mai Anh ngoài choàm daäy. Naøng nhôù laø mình nguû khaù nhieàu trong cuoäc haønh trình. Keå töø khi rôøi Bôø-reùt ñeán nay ñaõ ñöôïc hai tuaàn, hai tuaàn ñaày thuù vò nhôø ôû cuoäc haønh trình naøng


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

159


160

ñöôïc dòp ngaém xem phong caûnh nôi queâ cha. Coù luùc xe xuyeân qua nhöõng caùnh ñoàng luùa mì meânh moâng., coù luùc ñeán caùc tænh thaønh vôùi nhöõng laâu ñaøi coå kính. Ñaâu trong ñoâi maét Mai Anh cuõng môùi laï vaø ñaùng yeâu. Cuoäc caùch maïng ñaõ qua côn soáng ñoäng roài. Daân toäc Phaùp cuõng trôû laïi cuoäc soáng bình thöôøng. Daân noåi daäy cuõng khoâng coøn haêng say cheùm gieát ngöôøi nhö trong thôøi loaïn laïc nöõa. Mai Anh ñeå yù thaáy giôùi noâng daân aên maëc cuõng khaù ñeïp. Phoá xaù, nhaø cöûa ôû mieàn tænh doïc treân ñöôøng ñi ñaâu ñaâu Mai Anh cuõng thaáy khang trang saïch seõ. Thaät laø moät caûnh thanh bình vaø thònh vöôïng. Khaùch ñoàng haønh vôùi Mai Anh ñoä 10 ngöôøi, ai ai cuõng vui veû deã meán. Moãi khi xe chaïy qua choã coù nhöõng laâu ñaøi myõ leä, nhöõng thaéng caûnh lòch söû v.v...nhaát nhaát maøng ñöôïc nghe nhöõng ngöôøi baïn ñoàng haønh giaûi thích tæ mæ. Phaûi thaønh thaät maø noùi töø ngaøy rôøi Anh, chuyeán phieâu löu ñeán kinh thaønh Ba Leâ laàn naøy quaû ñem cho naøng nhöõng ngaøy soáng thuù vò eâm ñeïp. Trong loøng luùc naøo cuõng roän raõ vui töôi trong cuoäc haønh trình, nhöng Mai Anh vaãn khoâng queân Haéc Ngö. Ngöôøi aáy laø ngöôøi naøng mang ôn saâu nghóa naëng vì khoâng nhöõng giuùp naøng thoaùt khoûi baøn tay keàm cheá cuûa töôùng cöôùp Moä Vaên maø coøn giuùp naøng tìm laïi nieàm tin trong cuoäc ñôøi. Mai Anh ñaõ ñöôïc soáng nhöõng ngaøy thaät yeân laønh nôi ngoâi nhaø nhoû caûu Haéc Ngö ôû Bôø-reùt. Baáy giôø Haéc Ngö khoâng coøn mang teân Haéc Ngö nöõa, maø laø Nicoâ-la Ma Loä dòu hieàn ñaùng kính, khaùc haún vôùi Haéc Ngö thuôû naøo ôû haûi caûng Anh maø Mai Anh gheâ sôï nhö moät töôùng cöôùp. Soáng chung vôùi Ni-coâ-la moät thôøi gian, Mai Anh môùi bieát con ngöôøi aáy hình haøi vaø taâm hoàn hoaøn toaøn traùi ngöôïc. Theá môùi bieát ngöôøi coù taám loøng toát khoâng caàn phaûi coù göông maët ñeïp. Naøng nhôù ñeán hoâm veà vôùi Haéc Ngö, naøng khoùc keå laïi taâm söï mình, Haéc Ngö tin lôøi naøng ngay vaø ñoùn nhaän naøng vôùi taát caû tình thöông

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

nhö moät ngöôøi cha. Mai anh khoâng queân lôøi noùi dòu hieàn cuûa Haéc Ngö hoâm naøo: - Chaùu Mai Anh, Baùc ñaõ hieåu cuoäc ñôøi cuûa chaùu, baùc raát thöông caûm vaø xem chaùu nhö con gaùi baùc. Nay ôû xöù naøy neáu chaùu chöa tìm ñöôïc ngöôøi quen taïm thôøi chaùu coù theå löu laïi nhaø baùc. Nhaø tuy nhoû nhöng cuõng ñuû tieän nghi vaø an ninh. Chaùu coù theå ôû bao laâu tuøy yù, khoâng ai laøm phieàn ñeán chaùu. Bao giôø chaùu muoán ñeán Ba Leâ tìm ngöôøi coâ thì cöù töï tieän ra ñi, cuõng chaúng ai buoäc chaân chaùu. Mai Anh noùi: - Chaùu muoán tìm ngöôøi coâ ñeå soáng nöông töïa vôùi ngöôøi, chôù thaät ra chaùu coøn moät baø con beân meï hieän laøm hoaøng haäu, baø Hoa Phi (Joseùphine). Haéc Ngö töôi neùt maët: - Ta tin hoaøng haäu Hoa Phi seõ ñoùn nhaän chaùu vôùi taát caû nieàm thöông. Baø laø moät ngöôøi heát söùc dòu daøng vaø toát buïng maø heát thaûy daân chuùng Phaùp ñeàu thöông yeâu. Tieác moät ñieàu baø khoâng coøn ôû ngoâi hoaøng haäu nöõa. Mai Anh ngaïc nhieân hoûi: - Côù sao ngöôøi khoâng coøn laø hoaøng haäu? Vì hoaøng ñeá Naõ Phaù Luaân ñaõ xin ly hoân, bôûi nguyeân do hoaøng haäu khoâng sinh con. Ngöôøi thay theá ngoâi hoaøng haäu seõ laø coâng chuùa treû cuûa nöôùc AÙo. Mai Anh töôûng nhö seùt ñaùnh ngang tai. Tuy chöa coù tình quyeán luyeán gia ñình vôùi hoaøng haäu Hoa Phi, song naøng nghe thöông haïi hoaøn caûnh moät ngöôøi ñaøn baø bò choàng boû rôi vì khoâng theå sinh nôû. Voán khoâng coù caûm tình vôùi Naõ Phaù Luaân, giôø ñaây moái aùc caûm caøng taêng. Naøng nghe chaùn gheùt con ngöôøi aáy laï thöôøng! Tuy naøng khoâng noùi ra, song Haéc Ngö ñoïc ñöôïc caûm nghó naùng qua aùnh maét, neân noùi: - Chaéc chaùu khoâng thuù vò gì veà soáng chung vôùi hoaøng haäu bò boû rôi? Theo baùc, chaùu neân veà ôû chung vôùi coâ chaùu laø hôn. Mai Anh voâ cuøng caûm kích veà lôøi khuyeân cuûa Haéc Ngö. Ñöông nhieân naøng seõ nghe theo lôøi vaøng ngoïc ñoù...

Haéc Ngö boång noùi: - Ñeå baùc vieát maáy lôøi gôûi gaém chaùu vôùi oâng Boä tröôûng Caûnh saùt, haàu vieäc tìm kieám coâ chaùu ñöôïc deã daøng. Mai Anh troøn xoe ñoâi maét: - Baùc coù theå noùi chuyeän vôùi quan Boä tröôûng? Haéc Ngö cöôøi doøn, ñi thaúng tôùi tuû quaàn aùo moi ra boä y phuïc maø Mai Anh thaáy maëc laàn ñaàu nôi haûi caûng Anh. Khoâng ñeå cho Mai Anh thaéc maéc laâu, Haéc Ngö noùi tieáp: - Phaàn baùc, baùc seõ trôû veà vôùi ngheà cuõ, vôùi caùi teân Haéc Ngö, chôù khoâng phaûi Ni-coâ-la Ma Loâ nöõa. Mai Anh chôït hieåu ngöôøi thuûy thuû tröôùc maët chæ laø moät vieân chöùc cuûa Boä caûnh saùt, coù boån phaän la caø treân haûi caûng Anh ñeå thu löôïm tin töùc vaø tieáp cöùu nhöõng tuø binh Phaùp vöôït nguïc. Boång nhieân naøng nghe khoù chòu ñieàu vöøa khaùm phaù veà con ngöôøi naøng kính meán neân chaùn naûn noùi: - Vaäy ra baùc laø moät ñieäp vieân? Haéc Ngö cöôøi doøn, cöôøi thaät to moät luùc roài nghieâm gioïng: - Ñieäp vieân? Ta ñaâu daùm nhaän danh töø vó ñaïi ñoù? Chaùu coù theå xem ta nhö moät nöôøi lính trong boùng toái thì ñuùng hôn. Tröôùc ngaøy rôøi Bôø-reùt ñeå trôû veà Anh, Haéc Ngö trao cho naøng ít tieàn, moät giaáy thoâng haønh roài noùi: - Ta coù ít tieàn cho chaùu möôïn maø tieâu duøng. Coøn giaáy thoâng haønh naày ñeå löu haønh hôïp leä treân ñaát Phaùp. Neáu chaùu khoâng phaûn ñoái, taïm thôøi neân laáy ñôõ hoï cuûa baùc: Ma Loä Mai Anh. Thaáy Mai Anh ngaïi nguøng khoâng daùm nhaän tieàn, Haéc Ngö noùi tieáp: - Tieàn naøy baùc cho möôïn, chaùu chôù ngaïi. Ngaøy sau chaùu trôû thaønh “meänh phuï phu nhaân” ôû trieàu ñình thì traû laïi baùc, lo gì? Baèng moät gioïng xuùc ñoäng Mai Anh noùi: - Baùc phaûi höùa laø tôùi thaêm chaùu moät ngaøy kia ñoù nheù? Chaéc chaén laø baùc coù dòp, vì baùc thöôøng trôû veà Ba Leâ ñeå gaëp Boä tröôûng Phu-xeâ. Baây giôø Mai Anh môùi maïnh daïn nhaän tieàn vaø noùi... (Coøn tieáp) ª


161

TAÏ TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G° ° SOÁ SOÁ 416 434 ° ° FEB NOV20, 20,2013 2013

TNT

169

CONSTRUCTION

Commercial & Residential

Do Do Nhoù Nhoùm m Thôï Thôï Chuyeâ Chuyeân n Nghieä Nghieäp p Ñaù Ñaùn ng g Tin Tin Caä Caäy y

BUILD MÔÙI HOAËC REMODEL

-- Tieä Tieäm m Nail, Nail, Tö Tö Gia, Gia, Nhaø Nhaø haø haøn ng, g, Vaê Vaên n phoø phoøn ng g -- Basement Basement -- Loù t saø n goã , gaï c h, ñaù mable, granite. Loùt saøn goã, gaïch, ñaù mable, granite. -- ÑAË ÑAËC C BIEÄ BIEÄT T:: Xaâ Xaây y caá caátt nhaø nhaø môù môùii & & lôï lôïp p maù maùii nhaø nhaø -- Nhaä n Thaà u Laï i : Vì quaù baä n xaâ y döï n g khoâ Nhaän Thaàu Laïi: Vì quaù baän xaây döïng khoân ng g kòp kòp hoaë hoaëc c vì vì lyù lyù do do ñaë ñaëc c bieä bieätt.. Xin Xin quyù quyù vò vò vui vui loø loøn ng g goï goïii:: Thuaä Thuaän n:: 770-378-2686. 770-378-2686. Chuù Chuùn ng g toâ toâii nhaä nhaän n taá taátt caû caû caù caùc c coâ coân ng g trình trình lôù lôùn n,, nhoû nhoû taï taïii:: GA, GA, SC-NC, SC-NC, TN, TN, AL AL & & FL... FL... Chuù n g toâ i laø m theo yù Quyù khaù c h hoaë c nhieà Chuùng toâi laøm theo yù Quyù khaùch hoaëc nhieàu u kieå kieåu u maã maãu u chuù n g toâ i coù saü n môù i , laï töø ñôn giaû n ñeá n sang troï n g. chuùng toâi coù saün môùi, laï töø ñôn giaûn ñeán sang troïng. Chuù Chuùn ng g toâ toâii seõ seõ lo lo taá taátt caû caû giaá giaáy y tôø tôø,, baû baûn n veõ veõ vaø vaø City City Permit Permit Moï Moïii coâ coân ng g trình trình thöï thöïc c hieä hieän n ñuù ñuùn ng g caù caùc ch h vaø vaø nhanh nhanh choù choùn ng. g. TAÄ TAÄN N TAÂ TAÂM M -- UY UY TÍN TÍN -- BAÛ BAÛO O ÑAÛ ÑAÛM M -- GIAÙ GIAÙ CAÛ CAÛ PHAÛ PHAÛII CHAÊ CHAÊN NG G

ÑÒNH ÑÒNH GIAÙ GIAÙ MIEÃ MIEÃN N PHÍ PHÍ FREE ESTIMATES FREE ESTIMATES

(Caù (Caùcchh Doraville Doraville 11 giôø giôø laù laùii xe xe -- Neá Neáuu xa xa hôn hôn xin xin phuï phuï tieà tieànn xaê xaênng) g)

Raï Raïn ng g Ñoâ Ñoân ng g 386 386


162

TRUYEÄN NHIEÀU KYØ - 10

CHÖÔNG 5... THANH TOAÙN Ñang ñeâm, y vuøng daäy nhö bò ñieän giaät, hoát hoaûng vaën ñeøn leân, vaø hoûi Tuùy Vaân: - Nguyeãn Chaán muoán anh giuùp haén nhöõng gì? Naøng nöùc nôû: - Em khoâng bieát. - Ñöøng sôï. Anh seõ tìm caùch cöùu em ra khoûi nanh vuoát cuûa haén. Haén moù vaøo ngöôøi em, anh seõ cho haén moät baøi hoïc. - Voâ ích. Anh aï. Anh coù theå gieát ñöôïc Nguyeãn Chaán nhöng khoâng coù theå gieát ñöôïc ñoàng loõa cuûa haén. Boïn haén ñoâng nhö kieán coû, ôû ñaâu cuõng coù. - Haén laø nhaân vieân giaùn ñieäp coäng saûn? - Em khoâng bieát. Nhöng döôøng nhö toå chöùc cuûa haén do moät nhoùm tö nhaân quoác teá thaønh laäp. - Anh seõ yeâu caàu chính phuû Saøigoøn can thieäp. - Nhö vaäy, em seõ bò baét, chuùng mình seõ soáng xa nhau. - Nhöng sau moät thôøi gian chuùng mình seõ ñöôïc ñoaøn tuï. Anh seõ baûo laõnh cho em trôû veà, vaø chuùng mình seõ sang Anh quoác laäp nghieäp. - Ñoù chæ laø hy voïng haõo huyeàn. Ngaøy em ra tuø, ñoàng loõa cuûa Nguyeãn Chaán seõ haï saùt em. Vaû laïi,

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª NGÖÔØI THÖÙ TAÙM

em coøn coù gia ñình... Ngöôøi Vieät voán coù truyeàn thoáng gia ñình, em khoâng theå xuaát ngoaïi höôûng haïnh phuùc, boû maëc thaân nhaân em. - Nghóa laø Nguyeãn Chaán lôïi duïng moái tình cuûa anh ñoái vôùi em ñeå saêng ta? - Khoâng phaûi Nguyeãn Chaán. Keû khoán naïn laø em. Leõ ra em phaûi noùi roõ anh bieát möu moâ thaâm ñoäc vaø ñeâ heøn cuûa haén ngay töø phuùt ñaàu tieân. Nhöng em khoâng coù can ñaûm. Em ñaõ nhaãn taâm phænh phôø anh... Em khoâng xöùng ñaùng vôùi tình yeâu cao thöôïng cuûa anh nöõa.... Noùi ñoaïn, Tuùy Vaân khoaùc aùo nguû vaøo ngöôøi, môû tuû laáy röôïu uoáng. Bieát naøng caàn say ñeå queân söï thaät phuõ phaøng, Uyeân-sôn khoâng ngaên caûn. Teù ra naøng uoáng thuoác ñoäc ñeå töï vaän. Thaáy naøng quay maët vaøo töôøng khoùc tæ teâ. Uyeân-sôn caát tieáng goïi: - Thoâi, ñi nguû ñi em. Ñeán mai chuùng mình seõ lieäu.... Tuùy Vaân vaãn ngoài baát ñoäng. Uyeân-sôn ñi chaân ñaát laïi baøn, löïa lôøi doã daønh naøng. Vaø y suyùt ñöùng tim khi thaáy oáng thuoác nguû Epanal 10 naèm loûng choûng beân ly röôïu ñaõ caïn. Epanal 10 laø loaïi thuoác nguû cöïc maïnh, chæ uoáng moät vieân cuõng nguû quay lô. Y nhôù laïi hoài toái naøng

taït vaøo hieäu thuoác ôû ñaàu ñöôøng ñeå mua moät oáng thuoác nguû. Naøng thöôøng maát nguû sau nhöõng ñeâm daøi phoâ baøy thaân theå döôùi aùnh ñeøn saùng quaéc. UÏyeân-sôn doác ngöôïc oáng thuoác vaøo loøng baøn tay. Beân trong chæ coøn moät vieân maøu naâu. Nghóa laø naøng ñaõ uoáng caû oáng. Y voäi naém vai naøng laéc maïnh: - Tuùy Vaân, em uoáng Epanal phaûi khoâng? Naøng khoâng ñaùp. Y meáu maùo: - Trôøi ôi, em noâng noåi quaù, daïi doät quaù! Em cheát thì anh bieát soáng vôùi ai... vaû laïi tình hình ñaâu ñeán noåi voâ phöông giaûi quyeát ñeå em phaûi troán traùnh nôï ñôøi. Tuùy Vaân.... em môùi uoáng thuoác, thuoác ñang coøn trong bao töû chöa kòp tan ra ñaâu. Em cho tay vaøo cuoáng hoïng moùc cho noù möûa heát ra.... Naøng vaãn ngoài baát ñoäng, hai maét lôø ñôø nhìn vaøo khoaûng khoâng. Uyeân-sôn quyø xuoáng van lôn: - Anh laïy em, em moùc heát thuoác ra ñi, keûo röôïu maïnh laøm thuoác tan raát nhanh. Anh phaûi chôû em vaøo beänh vieän röûa ruoät thì khoå. Söù quaùn seõ bieát chuyeän, anh seõ.... Tuùy Vaân vaãn khoâng traû lôøi. Coù leõ tai naøng ñaõ uø, naøng khoâng nghe tieáng naên næ thoáng thieát cuûa Uyeânsôn nöõa. Cuoáng quyùt, y beá naøng laïi


S IGNS X

163

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

465 460 Maltbie St. St. NW. # 106 Maltbie NW Lawrenceville, GA 30045 Lawrenceville, GA 30045

Tel: 770-402-0401 * Fax: 678-985-2377

NHAÄN LAØM VaØ SÖÛA CHÖÕA CAÙC LOAÏI BAÛNG HIEÄU

 Lighted Boxes Channel Letters   Banners  Magnetics  Window Lettering Neon   Vehicle Graphics

ce Lowest Pri Guaranteed Ñaëc bieät: Discount cho khaùch haøng môùi.

T.MONICA JONES & ASSOCIATES, LLC.

3863 Postal Dr. Suite # 200, Duluth. GA 30096

THUEÁ VUÏ:

Toll Free: 888-697-9880 / Fax: 866-715-3064 www.tmonicajones.com

- Khai thueá cho caù nhaân (Only) - Khai thueá ñieän töû (e-file) Ñaëc Bieät Chuùng Toâi

Taïp Chí Kieán Thöùc Phoå Thoâng

Pleasant Hill Rd Gwinnett Medical Center

Buford Hwy

Postal Dr

Buford Hwy

Höôùng daãn loä trình: Ñi 85 Notrh, vaøo Exit 104, queïo traùi, chaïy treân ñöôøng Pleasant Hill Rd. baêng ngang Bufford Hwy. Gaëp ñöôøng Duluth Park Ln, queïo phaûi, gaëp ñöôøng Postal Dr. Vaên phoøng luaät sö beân tay phaûi.

VP. Luaät Sö

Duluth Park Ln

Thöù Hai - Thöù Saùu 9:00 am - 6:00 pm Thöù Baûy - Chuû Nhaät 10:00am - 5:00pm

Xin goïi ñeå ñöôïc laáy heïn Danny Nguyeãn

Peachtree Ind

Giôø laøm vieäc vaøo muøa thueá:

seõ giuùp quyù vò laáy tieàn nhanh trong voøng 24 tieáng

Peachtree Ind

ÑAËC BIEÄT: SHORT FORM $40.00 LONG FORM $65.00

85

N

Exit 104

85

Daân Vieät - Trang 090-B


164

giöôøng. Naøng vuøng vay khoâng cho y cöùu chöõa. Naøng theùt leân: - Ñöøng anh... ñöøng anh.... Anh ñeå em cheát, em laø keû coù toäi, em ñaõ coá tình phaûn boäi ngöôøi yeâu nhaát ñôøi em.... Cöû chæ cuûa Tuùy Vaân caøng laøm Uyeân-sôn nhö ñieân nhö daïi. Naøng ñaõ toû cho y bieát naøng yeâu y baèng moái tình troïn veïn. Vì vaäy, y phaûi cöùu naøng vôùi baát cöù giaù naøo. Y seõ vaâng lôøi Nguyeãn Chaán. Ñeâm möa taàm taõ aáy, Tuùy Vaân thoaùt cheát. Uyeân-sôn phaûi ñeø naøng xuoáng, ñaám vaøo caèm cho naøng meâ mang môùi coù theå luoàn tay vaøo mieäng, ngoaùi lia lòa. Tuùy Vaân thoaùt cheát nhöng khoâng thoaùt khoûi maøn löôùi cuûa Nguyeãn Chaán, vaø töø ñoù Uyeân-sôn tuoät doác. Y coäng taùc vôùi Nguyeãn Chaán maëc daàu y khoâng laï gì thuû ñoaïn saêng-ta, moät trong caùc caïm baãy sô ñaúng cuûa ngheà giaùn ñieäp maø y laø thaønh phaàn kinh nghieäm. Tuy nhieân, Nguyeãn Chaán ñaõ öu ñaõi y moät caùch ñaëc bieät. Uyeân-sôn khoâng heà ngöõa tay nhaän tieàn, Nguyeãn Chaán cuõng khoâng heà ñeà caäp ñeán vaán ñeà thuø lao. Nhöng treân thöïc teá Uyeânsôn caàn gì cuõng coù. Y khoâng ngôø Nguyeãn Chaán coù theå trôû maët ñoät ngoät nhö vaäy. Vì y laø nguoàn cung caáp tin töùc quyù giaù. Trong luùc naøy, y vaãn coøn caàn thieát ñoái vôùi toå chöùc cuûa Nguyeãn Chaán. Tröø phi.... Moät tia chôùp loùe vuït trong oùc Uyeân-sôn. Trong khi hoài töôûng quaù khöù, tình côø Uyeân-sôn khaùm phaù ra nguyeân nhaân khieán Nguyeãn Chaán trôû maët ñoät ngoät. Y khoâng coøn hoang mang nöõa. Vì y ñaõ ñoaùn thaáy soá phaän maø Nguyeãn Chaán daàu muoán daàu khoâng seõ daønh cho y. Nghóa laø Nguyeãn Chaán seõ thuû tieâu y ñeå baûo veä bí maät. Tuy nhieân, caû y laãn Nguyeãn Chaán ñeàu bò rôi vaøo moät caïm baãy tinh vi. Y baét ñaàu thaáy roõ söï thaät. Nguyeãn Chaán vaãn coøn muø tòt. Song y khoâng theå giaûi thích cho Nguyeãn Chaán bieát. Vì neáu thaáy roõ söï thaät, Nguyeãn Chaán seõ phaûi taøn nhaãn hôn nöõa. Uyeân-sôn chöa muoán cheát. Ñôøi soáng ôû Saøigoøn vôùi Tuùy Vaân thaàn tieân bieát bao! Y ñaõ chung chaï nhieàu

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ñeâm vôùi naøng, thaân maät hôn caû vôï choàng, nhöng vaãn chöa khaùm phaù ñöôïc heát nhöõng bí quyeát sieâu ñaúng treân thaân theå naøng, trong nuï cöôøi laúng lô maø ñoan chính cuûa naøng, nôi boä ngöïc raén chaéc maø meàm maïi cuûa naøng... Trôøi ôi, Tuùy Vaân laø moät kho baùu voâ taän, y phaûi chieán ñaáu ñeå soáng. Nghó vaäy, Uyeân-sôn khoâng noåi giaän tröôùc lôøi noùi hoãn xöôïc cuûa gaõ taøi xeá nöõa. Gaõ taøi xeá ñaõ goïi y laø ñoà ngu, ñoà daïi gaùi, ñoà choù saên. Nhöng y khoâng theøm quan taâm. Y chæ quan taâm tôùi khaåu suùng traùi kheá ñang naèm goïn trong tay ñoái phöông. Uyeân-sôn dòu gioïng: - Chaéc anh nghe laàm. Caùc anh vôùi toâi vaãn laø baïn. Hoài naõy chính Nguyeãn Chaán ñaõ noùi nhö theá. - Haén noùi nhöõng gì? Gaõ taøi xeá ñaõ phaïm phaûi moät khuyeát ñieåm khoâng theå tha thöù ñöôïc. Leõ ra Uyeân-sôn phaûi ñöùng trong taàm suùng, haén laïi daïi doät cho Uyeân-sôn tieán leân moät boä. Ñeán khi haén phaêng ra yù ñònh gheâ gôùm cuûa Uyeân-sôn thì khaåu suùng trong tay ñaõ bò moät ngoïn cöôùc vuõ baõo queùt vaêng xuoáng ñaát. Uyeân-sôn vaän duïng heát tinh hoa cuûa voõ Panache trong cuù ñaùnh moùc vaøo xöông haøm ñoái phöông. Gaõ taøi xeá höï moät tieáng ngaén roài ngaõ ngoài xuoáng ñi-vaêng. Ñuùng ra, Uyeân-sôn phaûi boài theâm moät ñoøn aùc lieät nöõa vaøo cuoáng hoïng gaõ taøi xeá tröôùc khi taåu thoaùt ñeå ngaên ngöøa haäu hoaïn. Song y laïi voäi vaõ chaïy baêng ra cöûa. Uyeân-sôn chöa kòp ñaët tay vaøo quaû naém thì caùnh cöûa ñoà soä ñaõ ñöôïc xoâ maïnh töø beân ngoaøi vaøo. Y ñuïng phaûi caùnh cöûa lim daày coäm vaø naëng neà, traùn söng u moät cuïc to baèng traùi oåi, maét toùe ñom ñoùm. Chöôùng ngaïi baát thaàn ñaõ laøm keá hoaïch boû troán cuûa Uyeân-sôn chaäm laïi nöûa phuùt ñoàng hoà. Vaø ñoù laø nöûa phuùt ñoàng hoà baát haïnh nhaát ñôøi gaõ nhaân vieân MI-6. Vì Nguyeãn Chaán, laún mình trong caùi aùo moâng-ta-gu ñaøng ñieám, ñaõ coù ñuû thôøi giôø quan saùt quanh phoøng vaø ruùt suùng, laûy coø. Vieân ñaïn ñöôïc baén qua oáng haõm thanh neân chæ taïch moät tieáng vui tai. Nguyeãn Chaán nhaém giöõa mieäng Uyeân-sôn ñang haù hoác trong

côn kinh ngaïc vaø hoaûng hoát. Naïn nhaân ngaõ nhaøo xuoáng neàn phoøng khaùch. Tuy vaäy, Uyeân-sôn vaãn chöa cheát. Nguyeãn Chaán gheù mieäng thoåi luoàng khoùi kheùt leït töø noøng suùng bay ra, roài noùi: - Chaúng qua vì hoaøn caûnh. Anh ñöøng giaän toâi nheù! Nguyeãn Chaán phaân bua baèng gioïng thaûn nhieân, cuõng thaûn nhieân nhöï theå thaøy giaùo vöøa lôõ tay ñoà möïc cuûa hoïc troø. Neáu chæ nghe gioïng noùi cuûa haén khoâng ai coù theå töôûng töôïng ñöôïc haén vöøa gieát ngöôøi baèng vieân ñaïn 9 li vaøo mieäng. Naïn nhaân naèm teânh heânh, maét vaãn môû thao laùo. Y khoâng noùi ñöôïc thaønh tieáng neân döôøng nhö muoán noùi baèng maét. Trong giaây phuùt gaàn veà vôùi ñaát, Uyeân-sôn trôû neân saùng suoát hôn bao giôø heát. Moät quyeàn löïc voâ hình ñaõ giuùp y nhìn thaáy vò lai, nhìn thaáy roõ raøng nhö nhöõng neùt cuûa böùc hoïa tónh vaät treo ngay ngaén treân böùc töôøng ñoái dieän. Nguyeãn Chaán quyø xuoáng, vuoát maét Uyeân-sôn: - Sôû dó toâi gieát anh laø vì coâng vieäc baét ñaàu bò loä. Töø anh, oâng Hoaøng seõ coù theå phaêng ra Tuùy Vaân roài ra toâi. An ninh cuûa toå chöùc phaûi ñöôïc ñaët treân tính maïng caù nhaân. Anh yeân taâm, toâi seõ mai taùng anh töû teá. Uyeân-sôn coá ngoài daäy ñeå heùt lôùn vaøo maët gaõ maëc aùo moâng-tagu. Song toaøn thaân y ñaõ bieán thaønh taûng ñaù. Y nghoeïo ñaàu sang beân, traùi tim ngöøng ñaäp töø töø. Neáu coù theå bieán yù nghó cuoái cuøng trong oùc thaønh aâm thanh, Uyeân-sôn ñaõ noùi - Höø, toâi laø thaèng ngu.... Toâi bò oâng Hoaøng löøa, vaø anh, anh cuõng bò oâng Hoaøng löøa. Toâi cheát tröôùc roài anh cheát sau, anh bieát chöa? Nguyeãn Chaán nhaên maët khi thaáy teân taøi xeá thaát theåu tieán laïi, moät tay oâm ngöïc. Gaõ taøi xeá reân khöø khöø: - Ñau quaù! Nguyeãn Chaán cöôøi nhaït: - Maøy ñau ôû choã naøo? Gaõ taøi xeá ñöùng khöïng laïi tröôùc caâu hoûi ñöôïm veû mieät thò khaùc thöôøng cuûa Nguyeãn Chaán. Vì töø laâu, hoï ñaõ soáng beân nhau, haønh ñoäng maät thieát vôùi nhau trong moät toå chöùc. Moãi khi vui mieäng, nhaát laø sau khi cheø cheùn say söa, hoï


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

165


166

thöôøng goïi nhau baèng maøy. Nhöng laø tieáng “maøy” thaân maät. Tieáng “maøy” gaàn guõi. Tieáng “maøy” ñaày tình meán thöông. Tieáng “maøy” cuûa Nguyeãn Chaán giaùng vaøo nhó tai gaõ taøi xeá laïnh luøng, ruøng rôïn, nhö tieáng quan toøa tuyeân aùn töû hình. Gaõ taøi xeá böøng tónh moäng. Giaác moäng phuõ phaøng cuûa ngheà ñieäp baùo. Haén bieát laø tình baïn giöõa haén vaø Nguyeãn Chaán ñaõ heát. Haén voäi níu laáy caùnh tay Nguyeãn Chaán: - Toâi ñang bò thöông naëng, anh khoâng tìm caùch cöùu toâi sao? Nguyeãn Chaán nhuùn vai: - Ñang nghó nhöng chöa tìm ra. Anh neân giuùp toâi, vì daàu sao chuùng mình cuõng laø baïn thaân cuûa nhau töø nhieàu naêm nay. Xöông haøm cuûa anh ñaõ bò ñaùnh gaãy, toâi phaûi chôû anh vaøo beänh vieän môùi coù ñuû tieän nghi roïi kieán vaø boù boät. Daïo naøy, ngöôøi ta toø moø laém. Nhaân vieân beänh vieän seõ caên vaën taïi sao anh vôõ xöông haøm. Anh khoâng theå khai laùo ñöôïc. Vaû laïi, coøn toâi nöõa.... Gioïng gaõ taøi xeá theàu thaøo öôùt nheøm nöôùc maét: - Vaäy anh laùi toâi ñeán oâng baùc só ôû ñaàu ñöôøng Tröông Taán Böûu. Toâi seõ vaøo chöõa moät mình. Nguyeãn Chaán laéc ñaàu: - Cuõng khoâng ñöôïc. Anh vaø toâi, chuùng mình ñeàu duøng caên cöôùc giaû. Coâng an, Phaûn Giaùn ñoâng nhö kieán coû, hoï coù theå phaêng ra chuùng mình deã daøng. Vì an ninh chung cuûa toå chöùc, toâi khoâng theå mang anh ñeán nhaø thöông. Nguyeãn Chaán dìu gaõ taøi xeá xuoáng ñi-vaêng roài noùi tieáp, gioïng thaûn nhieân moät caùch ruøng rôïn: - Töø laâu anh vaãn tuyeät ñoái trung thaønh vôùi toå chöùc. Moät laàn nöõa, toâi thaønh khaån yeâu caàu anh.... - Anh muoán toâi laøm gì...? Trôøi ôi, anh muoán thuû tieâu luoân caû toâi, baïn thaân vaø laø ñoàng chí cuûa anh ö? - Toâi khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc. - Anh laø con ngöôøi khoâ khan nhaát, taøn baïo nhaát theá giôùi. - Vaøo hoaøn caûnh toâi, anh cuõng seõ haønh ñoäng nhö toâi. Neáu toâi neå tình baïn khoâng gieát anh, thöôïng caáp cuõng seõ gieát toâi veà toäi baát caån.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Hôn theá nöõa, anh ñaõ baét ñaàu baát maõn. Theo noäi quy, söï baát maõn thöôøng doïn ñöôøng ñeán phaûn boäi. Phaûi ngaên chaën phaûn boäi baèng caùch ngaên chaën baát maõn. Toâi seõ heát söùc nheï tay cho anh cheát ñöôïc toaøn thaây. Gaõ taøi xeá gaàm leân: - Maøy ñöøng hoøng gieát tao! Veà voõ ngheä, tao khoâng ñeán noãi thua maøy.... Nguyeãn Chaán laïnh luøng luøi laïi moät böôùc. Haén khoâng muoán phí thôøi giôø theâm nöõa. Vì ñeâm nay, thôøi giôø ñoái vôùi haén raát quyù baùu. Taïch.... Khaåu suùng haõm thanh laïi keâu leân moät tieáng nhoû. Gaõ taøi xeá chöa kòp lao ngöôøi vaøo baøn tay caàm suùng cuûa Nguyeãn Chaán thì ñaõ laõnh troïn vieân ñaïn 9 li vaøo mieäng. Nguyeãn Chaán coù moät caùi thuù gieát ngöôøi kyø quaëc: thuù baén vaøo mieäng, khieán cho naïn nhaân naùt raêng, naùt löôõi, naùt cuoáng hoïng. Caùi thuù aáy luoân luoân aùm aûnh haén töø gaàn 10 naêm nay. Tröôùc kia, haén laø moät coâng chöùc caàn cuø cuûa Sôû Giaây Theùp Vaïn Töôïng. Neáu Ai Lao tieáp tuïc giöõ neáp soáng thanh bình, phaúng laëng, khoâng bò quay cuoàng trong côn loác khoùi löûa thì coù leõ anh thö kyù Böu Ñieän khoâng boû sôû, boû gia ñình eâm aám, daán thaân vaøo cuoäc ñôøi giang hoà. Vì haén giöõ quaù nhieàu tieàn neân thieân haï ruû ñaùnh baïc. Thoaït ñaàu, haén töø choái. Nhöng moãi ngaøy ngöôøi ta moãi loâi keùo haén. Neáu khoâng muoán ñaùnh thì ñeán coi cho vui. Buøi tai, Nguyeãn Chaán böôùc chaân vaøo soøng taøi xæu ôû gaàn Chôï Môùi. Hoài aáy, moùn taøi xæu môùi ñöôïc du nhaäp vaøo Vaïn Töôïng song trình ñoä saùt phaït khoâng thua caùc soøng baïc quoác teá nhö Macao.... Nhö moïi ngöôøi khaùc môùi ñam meâ, thoaït ñaàu Nguyeãn Chaán cöông quyeát ñöùng xem, khoâng chôi. Nhöng daàn daø haén neå baïn ñaët moät vaøi traêm baïc. Ñaët taøi ñöôïc taøi, ñaët xæu ñöôïc xæu, Nguyeãn Chaán baét ñaàu ham. Roài haén lao ñaàu xuoáng doác luùc naøo khoâng bieát. Haén nöôùng heát tieàn keùt cuûa Böu Ñieän vaøo soøng taøi xæu. Thua cay, ñaùo gôõ, haén phaûi xoay sôû ñeå “phuïc thuø”. Vaø ñeå hoaøn laïi nhöõng soá tieàn ñaõ möôïn aåu. Nguyeãn Chaán ñaâm ra

aên caép coâng quyû. Vaãn khoâng ñuû, haén quay ra hôïp taùc vôùi boïn buoân laäu. Ai Lao laø thieân ñöôøng cuûa ngheà buoân laäu neân Nguyeãn Chaán kieám tieàn nhö nöôùc. Vieäc ñaùng ñeán ñaõ ñeán. Trong nhöõng ngaøy ñeâm mieät maøi beân baøn taøi xæu, beân maâm ñeøn thuoác phieän, Nguyeãn Chaán ñaõ loït vaøo maét xanh moät coâ gaùi khaù xinh ñeïp. Neáu chæ loït vaøo maét xanh thì cuõng chöa ñeán noãi, ñaèng naøy haén loït luoân vaøo voøng tay traøn treà nhöïa yeâu cuûa naøng. Haén tung tieàn ra ñeå nhoát naøng trong laàu son, gaùc tía, giöõ naøng ñoäc quyeàn cho haén. Naøng theà non heïn bieån laø chæ yeâu moät mình haén. Nguyeãn Chaán ñinh ninh naøng seõ quyø xuoáng chaân haén van xin. Song söï thaät ñaõ xaûy ra khaùc haún. Thaáy haén vaøo phoøng, naøng thaûn nhieân ngoài daäy, hoûi haén: - Anh ñaáy aø? Taïi sao anh vaøo phoøng maø khoâng goõ cöûa? Ñaøn oâng gì maø baát lòch söï nhö vaäy? Nguyeãn Chaán rít leân: - Coâ laø vôï toâi, coâ mang trai veà nhaø aân aùi, coâ coøn chöa bieát toäi ö? Coâ vôï cöôøi khanh khaùch: - Ai baûo vôùi anh toâi laø vôï anh? Anh laàm to, toâi chæ laø gaùi bao, anh heát tieàn toâi phaûi ñi nguû vôùi ngöôøi khaùc. Lôøi noùi cuûa vôï haén traân traùo vaø soáng söôïng ñeán noãi haén laëng ngöôøi moät laùt trong söûng soát vaø kinh hoaøng. Lôøi noùi taøn nhaãn naøy ñaõ xoâ ñôøi haén vaøo moät khuùc reõ quyeát lieät. Giaác moäng aùi aân noàng thaém hoaøn toaøn bò suïp ñoå. Nguyeãn Chaán lao ñaàu vaøo söï gieát choùc. Thaät ra haén khoâng muoán gieát naøng. Vì daàu sao haén cuõng coøn ñoâi chuùt thöông haïi. Naøng cheát vì ñaõ daïi doät khieâu khích haén. Naøng khoâng theøm maëc quaàn aùo, traàn nhö nhoäng, böôùc xuoáng giöôøng, tay chæ caùnh cöûa: - Môøi anh ra ngoaøi ñôïi moät laùt. Nguyeãn Chaán ruùt suùng ra, haêm doïa: - Neáu coâ coøn tieáp tuïc hoãn xöôïc, toâi seõ baén vôõ mieäng. Naøng haù mieäng ra, thaùch thöùc: - Mieäng toâi ñaáy, anh baén thöû coi. Nhö ngöôøi ñieân, haén ñuùt luoân khaåu suùng vaøo mieäng naøng boùp coø. Maët naøng naùt beùt. Teân tình nhaân


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

167


168

cuûa naøng xoâng vaøo cuõng laõnh ñaïn vaøo mieäng. Hình aûnh cuûa caëp trai gaùi maát raêng, maát löôõi, maát xöông haøm baùm chaët trí nhôù cuûa Nguyeãn Chaán töø ñoù, ñeå roài khoâng bao giôø phai nhaït nöõa. Töø ñoù, haén chæ khoaùi gieát ngöôøi baèng caùch baén vaøo mieäng naïn nhaân. Nguyeãn Chaán chaét löôõi nhìn hai caùi xaùc naèm co quaép treân neàn nhaø. caû hai ñeàu naùt mieäng, caû hai ñeàu môû maét tröøng tröøng. Nguyeãn Chaán laåm baåm moät mình: - Chuùng maøy ñöøng giaän tao nheù!Haén taét ñeøn trong nhaø, ñoùng chaët caùc cöûa roài ra xe. Maáy phuùt sau, chieác Fiat 1500L sôn ñen ñaõ chaïy bon bon treân ñöôøng Yeân Ñoã. Haén ung dung ruùt thuoác laù ra huùt. Trong boùng toái xe hôi, haén nhoeûn mieäng cöôøi. Döôøng nhö nuï cöôøi kieâu haõnh naøy muoán noùi “theá laø xong” moïi vieäc ñaõ chu taát”.... Neáu bieát oâng Hoaøng ñang bay voøng troøn treân khoâng phaän Saøigoøn trong chieác tröïc thaêng maø oáng saépmaêng ñöôïc gaén duïng cuï haõm thanh ñaëc bieät, Nguyeãn Chaán ñaõ khoâng daùm döïa ñaàu vaøo gheá huùt thuoác laù, nhoeûn mieäng cöôøi töï ñaéc vaø laùi xe hôi löôøi bieáng baèng hai ngoùn tay. Vì oâng toång giaùm ñoác sôû Maät Vuï ñaõ nghe roõ ñöôïc moïi aâm thanh trong toøa bieät thöï ôû ñöôøng Tröông Taán Böûu töø ñaàu ñeán cuoái. Ñeán khi Nguyeãn Chaán döøng xe ôû goùc ñöôøng Yeân Ñoã - Tröông Minh Giaûng, oâng Hoaøng môùi thaùo muõ nghe ra khoûi ñaàu vaø taét maùy khueách-ba. OÂng laáy tay chæ caùi bình thuûy ñöïng caøpheâ ñaëc ñeå treân saøn tröïc thaêng beân caïnh caùi caëp da to töôùng chöùa toaøn hoà sô toái maät. OÂng Hoaøng theøm uoáng caø-pheâ coù nghóa laø phaàn quan troïng cuûa keá hoaïch ñeâm nay ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh. Leä thöôøng, Nguyeân Höông laø nhaân vieân thöøa haønh, oâng Hoaøng chæ ñaët keá hoaïch, nhöng laàn naøy oâng Hoaøng ñích thaân ñieàu khieån neân naøng khoâng hieåu taïi sao tröïc thaêng ñeán gaàn ñöôøng Yeân Ñoã roài ñöôïc leänh trôû veà Taân Sôn Nhöùt. Sôï oâng toång giaùm ñoác ñaõng trí (vì naøng nghó raèng tuoåi giaø ñang bieán oâng Hoaøng thaønh laåm caåm) Nguyeân Höông roùt caø-pheâ vaøo caùi ly giaáy,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

mieäng hoûi: - Thöa... baây giôø veà Taân Sôn Nhöùt? OÂng Hoaøng gaät ñaàu - Coâng vieäc ñaõ xong? - ÖØ, ñaõ xong. Toâi ñaõ khaùm phaù ra ñöôøng ñi nöôùc böôùc cuûa Nguyeãn Chaán, sôû dó toâi yeâu caàu MI-6 thuyeân chuyeån Uyeân-sôn veà Saøigoøn laø vì muoán duøng haén laøm caùi moài. Toâi bieát haén coù moät soá haønh ñoäng phi phaùp song chöa bieát haén lieân laïc vôùi ai neân môùi chaën haén laïi ôû tröôøng bay, tìm caùch haêm doïa uùp môû cho haén hoaûng sôï. Hoaûng sôï, haén phaûi tieáp xuùc vôùi thöôïng caáp. - MI-6? - Khoâng. Uyeân-sôn laø nhaân vieân nhò truøng. Haén laõnh löông MI-6 nhöng laïi bí maät ñi laïi vôùi Quoác Teá Ñaëc Vuï. Nguyeân Höông giaät baén ngöôøi: - Thöa, Quoác Teá Ñaëc Vuï cuûa Sam Phoun aáy aø? - Phaûi. - Chuû tòch Quoác Teá Ñaëc Vuï Sam Phoun ñaõ cheát trong chieán dòch Hoa Phong Lan ôû Vaïn Töôïng. Chæ coøn laïi thieáu töôùng Sulivoâng. Vaên Bình baùo caùo laø Sulivoâng ñaõ bò cô quan an ninh cuûa chính phuû hoaøng gia Laøo baét giöõ, vaäy Quoác Teá Ñaëc Vuï ñaõ maát heát ngöôøi laõnh ñaïo. Theo thieãn yù.... - Phaûi, Sulivoâng ñaõ bò chaën baét ngay sau khi ñöôïc Vaên Bình tha. Nhöng, nhö coâ ñaõ bieát, Sulivoâng thuoäc moät trong 5, 6 gia ñình coù theá löïc lôùn nhaát ôû Laøo quoác, haén bò baét, saép bò ñöa ra toøa laõnh aùn thì ñoät nhieân thoaùt khoûi nhaø giam. Cuoäc vöôït nguïc cuûa Sulivoâng chöùa ñöïng nhieàu bí maät, chính phuû hoaøng gia cho bieát haén coù ñoàng loõa trong soá binh só gaùc lao neân keá hoaïch taåu thoaùt ñöôïc thöïc hieän khoâng laáy gì laøm khoù. Tuy nhieân, theo cuoäc ñieàu tra rieâng cuûa sôû thì Sulivoâng ñöôïc bí maät thaû khoûi nhaø tuø do söï can thieäp cuûa Patheùt-Laøo vaø söù quaùn Trung Coäng. Döôøng nhö hoaøng thaân Souphanouvong cam keát vôùi chính phuû hoaøng gia laø neáu thieáu töôùng Sulivoâng ñöôïc giuùp ñôõ ñeå vöôït nguïc thì Patheùt-Laøo seõ aùn binh baát ñoäng, taïm thôøi ñình chæ caùc cuoäc taán coâng quaân söï vaø môû cuoäc thöông thuyeát. Ñöa Sulivoâng ra toøa

baát quaù cuõng chæ coù theå xöû haén 10 naêm tuø, vì moät ngöôøi theá gia leänh toäc nhö haén khoâng theå naøo bò aùn töû hình, thì tha haén coøn hôn, phöông chi laïi giaûm bôùt ñöôïc aùp löïc chieán söï. Ñoù laø chöa keå ñeán nhöõng höùa heïn ñöôøng maät cuûa Trung Coäng nöõa. Vì vaäy Sulivoâng ñaõ bieán maát khoûi doanh traïi Chinainoâ thuoäc ngoaïi oâ Vaïn Töôïng sau . 12 thaùng bò giam giöõ. Nhaø caàm quyeàn hoaøng gia thoâng baùo cho toâi bieát, vaø nhôø hôïp söùc truy naõ Sulivoâng trong tröôøng hôïp haén vöôït bieân giôùi (2). Toâi giaû vôø tin laø Sulivoâng vöôït nguïc thaät söï, nhöng maët khaùc, toâi ngaàm theo doõi... Caùch ñaây 16 thaùng, toâi ñöôïc tin haén taùi sinh Quoác Teá Ñaëc Vuï, vaø giöõ chöùc Chuû Tòch thay theá Sam Phoun, Sulivoâng laø anh em coät cheøo vôùi Sam Phoun, vì tình rieâng haén phaûi traû thuø. Ta laïi ñaõ phaù tan coâng trình laøm aên haøng chuïc naêm cuûa haén taïi Laøo. Neân toâi chôø ñôïi caùi ngaøy Sulivoâng loä dieän. 8 tuaàn tröôùc, ñaøn em cuûa haén baét ñaàu hoaït ñoäng taïi Saøigoøn. caàm ñaàu chi boä Saøigoøn laø Nguyeãn Chaán. - Thöa, neáu oâng ñaõ bieát ñaïi dieän cuûa ñòch ôû Saøigoøn laø Nguyeãn Chaán thì coøn caàn ban Truy Taàm Caên Cöôùc hoaït ñoäng ñeâm nay laøm gì nöõa? - Toâi queân chöa noùi roõ. Nhaân vieân cuûa Sôû ghi aâm ñöôïc moät cuoäc noùi chuyeän cuûa Nguyeãn Chaán vôùi Sulivoâng nhöng chöa thaáy maët. sôû cuõng ñoïc ñöôïc moät soá maät ñieän trao ñoåi giöõa chi boä Saøigoøn vaø trung öông Quoác Teá Ñaëc Vuï. Neáu khoâng coù cuoäc theo doõi ñeâm nay thì coøn laâu nöõa toâi môùi nhaän dieän ñöôïc haén. Tuy nhieân, tuøy theo söï vieäc xaûy ra trong voøng 12 giôø saép tôùi, coâng vieäc cuûa ta seõ deã daøng hôn tröôùc hoaëc khoù khaên hôn tröôùc. Nguyeân Höông daï moät tieáng nhoû roài cuùi ñaàu xuoáng bình thuûy caø-pheâ. Caëp maét caän thò cuûa oâng Hoaøng nhö coù tia saùng laser soi thaáu taâm cang naøng, oâng nhìn naøng moät giaây roài hoûi: - Coâ sôï khoù khaên vì oâng toång giaùm ñoác MI-6 phaûi khoâng? Nguyeân Höông run tay, suyùt xoâ ñoå bình thuûy... (Coøn tieáp) ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

169


170

cuûa naøng xoâng vaøo cuõng laõnh ñaïn vaøo mieäng. Hình aûnh cuûa caëp trai gaùi maát raêng, maát löôõi, maát xöông haøm baùm chaët trí nhôù cuûa Nguyeãn Chaán töø ñoù, ñeå roài khoâng bao giôø phai nhaït nöõa. Töø ñoù, haén chæ khoaùi gieát ngöôøi baèng caùch baén vaøo mieäng naïn nhaân. Nguyeãn Chaán chaét löôõi nhìn hai caùi xaùc naèm co quaép treân neàn nhaø. caû hai ñeàu naùt mieäng, caû hai ñeàu môû maét tröøng tröøng. Nguyeãn Chaán laåm baåm moät mình: - Chuùng maøy ñöøng giaän tao nheù!Haén taét ñeøn trong nhaø, ñoùng chaët caùc cöûa roài ra xe. Maáy phuùt sau, chieác Fiat 1500L sôn ñen ñaõ chaïy bon bon treân ñöôøng Yeân Ñoã. Haén ung dung ruùt thuoác laù ra huùt. Trong boùng toái xe hôi, haén nhoeûn mieäng cöôøi. Döôøng nhö nuï cöôøi kieâu haõnh naøy muoán noùi “theá laø xong” moïi vieäc ñaõ chu taát”.... Neáu bieát oâng Hoaøng ñang bay voøng troøn treân khoâng phaän Saøigoøn trong chieác tröïc thaêng maø oáng saépmaêng ñöôïc gaén duïng cuï haõm thanh ñaëc bieät, Nguyeãn Chaán ñaõ khoâng daùm döïa ñaàu vaøo gheá huùt thuoác laù, nhoeûn mieäng cöôøi töï ñaéc vaø laùi xe hôi löôøi bieáng baèng hai ngoùn tay. Vì oâng toång giaùm ñoác sôû Maät Vuï ñaõ nghe roõ ñöôïc moïi aâm thanh trong toøa bieät thöï ôû ñöôøng Tröông Taán Böûu töø ñaàu ñeán cuoái. Ñeán khi Nguyeãn Chaán döøng xe ôû goùc ñöôøng Yeân Ñoã - Tröông Minh Giaûng, oâng Hoaøng môùi thaùo muõ nghe ra khoûi ñaàu vaø taét maùy khueách-ba. OÂng laáy tay chæ caùi bình thuûy ñöïng caøpheâ ñaëc ñeå treân saøn tröïc thaêng beân caïnh caùi caëp da to töôùng chöùa toaøn hoà sô toái maät. OÂng Hoaøng theøm uoáng caø-pheâ coù nghóa laø phaàn quan troïng cuûa keá hoaïch ñeâm nay ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh. Leä thöôøng, Nguyeân Höông laø nhaân vieân thöøa haønh, oâng Hoaøng chæ ñaët keá hoaïch, nhöng laàn naøy oâng Hoaøng ñích thaân ñieàu khieån neân naøng khoâng hieåu taïi sao tröïc thaêng ñeán gaàn ñöôøng Yeân Ñoã roài ñöôïc leänh trôû veà Taân Sôn Nhöùt. Sôï oâng toång giaùm ñoác ñaõng trí (vì naøng nghó raèng tuoåi giaø ñang bieán oâng Hoaøng thaønh laåm caåm) Nguyeân Höông roùt caø-pheâ vaøo caùi ly giaáy,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

mieäng hoûi: - Thöa... baây giôø veà Taân Sôn Nhöùt? OÂng Hoaøng gaät ñaàu - Coâng vieäc ñaõ xong? - ÖØ, ñaõ xong. Toâi ñaõ khaùm phaù ra ñöôøng ñi nöôùc böôùc cuûa Nguyeãn Chaán, sôû dó toâi yeâu caàu MI-6 thuyeân chuyeån Uyeân-sôn veà Saøigoøn laø vì muoán duøng haén laøm caùi moài. Toâi bieát haén coù moät soá haønh ñoäng phi phaùp song chöa bieát haén lieân laïc vôùi ai neân môùi chaën haén laïi ôû tröôøng bay, tìm caùch haêm doïa uùp môû cho haén hoaûng sôï. Hoaûng sôï, haén phaûi tieáp xuùc vôùi thöôïng caáp. - MI-6? - Khoâng. Uyeân-sôn laø nhaân vieân nhò truøng. Haén laõnh löông MI-6 nhöng laïi bí maät ñi laïi vôùi Quoác Teá Ñaëc Vuï. Nguyeân Höông giaät baén ngöôøi: - Thöa, Quoác Teá Ñaëc Vuï cuûa Sam Phoun aáy aø? - Phaûi. - Chuû tòch Quoác Teá Ñaëc Vuï Sam Phoun ñaõ cheát trong chieán dòch Hoa Phong Lan ôû Vaïn Töôïng. Chæ coøn laïi thieáu töôùng Sulivoâng. Vaên Bình baùo caùo laø Sulivoâng ñaõ bò cô quan an ninh cuûa chính phuû hoaøng gia Laøo baét giöõ, vaäy Quoác Teá Ñaëc Vuï ñaõ maát heát ngöôøi laõnh ñaïo. Theo thieãn yù.... - Phaûi, Sulivoâng ñaõ bò chaën baét ngay sau khi ñöôïc Vaên Bình tha. Nhöng, nhö coâ ñaõ bieát, Sulivoâng thuoäc moät trong 5, 6 gia ñình coù theá löïc lôùn nhaát ôû Laøo quoác, haén bò baét, saép bò ñöa ra toøa laõnh aùn thì ñoät nhieân thoaùt khoûi nhaø giam. Cuoäc vöôït nguïc cuûa Sulivoâng chöùa ñöïng nhieàu bí maät, chính phuû hoaøng gia cho bieát haén coù ñoàng loõa trong soá binh só gaùc lao neân keá hoaïch taåu thoaùt ñöôïc thöïc hieän khoâng laáy gì laøm khoù. Tuy nhieân, theo cuoäc ñieàu tra rieâng cuûa sôû thì Sulivoâng ñöôïc bí maät thaû khoûi nhaø tuø do söï can thieäp cuûa Patheùt-Laøo vaø söù quaùn Trung Coäng. Döôøng nhö hoaøng thaân Souphanouvong cam keát vôùi chính phuû hoaøng gia laø neáu thieáu töôùng Sulivoâng ñöôïc giuùp ñôõ ñeå vöôït nguïc thì Patheùt-Laøo seõ aùn binh baát ñoäng, taïm thôøi ñình chæ caùc cuoäc taán coâng quaân söï vaø môû cuoäc thöông thuyeát. Ñöa Sulivoâng ra toøa

baát quaù cuõng chæ coù theå xöû haén 10 naêm tuø, vì moät ngöôøi theá gia leänh toäc nhö haén khoâng theå naøo bò aùn töû hình, thì tha haén coøn hôn, phöông chi laïi giaûm bôùt ñöôïc aùp löïc chieán söï. Ñoù laø chöa keå ñeán nhöõng höùa heïn ñöôøng maät cuûa Trung Coäng nöõa. Vì vaäy Sulivoâng ñaõ bieán maát khoûi doanh traïi Chinainoâ thuoäc ngoaïi oâ Vaïn Töôïng sau . 12 thaùng bò giam giöõ. Nhaø caàm quyeàn hoaøng gia thoâng baùo cho toâi bieát, vaø nhôø hôïp söùc truy naõ Sulivoâng trong tröôøng hôïp haén vöôït bieân giôùi (2). Toâi giaû vôø tin laø Sulivoâng vöôït nguïc thaät söï, nhöng maët khaùc, toâi ngaàm theo doõi... Caùch ñaây 16 thaùng, toâi ñöôïc tin haén taùi sinh Quoác Teá Ñaëc Vuï, vaø giöõ chöùc Chuû Tòch thay theá Sam Phoun, Sulivoâng laø anh em coät cheøo vôùi Sam Phoun, vì tình rieâng haén phaûi traû thuø. Ta laïi ñaõ phaù tan coâng trình laøm aên haøng chuïc naêm cuûa haén taïi Laøo. Neân toâi chôø ñôïi caùi ngaøy Sulivoâng loä dieän. 8 tuaàn tröôùc, ñaøn em cuûa haén baét ñaàu hoaït ñoäng taïi Saøigoøn. caàm ñaàu chi boä Saøigoøn laø Nguyeãn Chaán. - Thöa, neáu oâng ñaõ bieát ñaïi dieän cuûa ñòch ôû Saøigoøn laø Nguyeãn Chaán thì coøn caàn ban Truy Taàm Caên Cöôùc hoaït ñoäng ñeâm nay laøm gì nöõa? - Toâi queân chöa noùi roõ. Nhaân vieân cuûa Sôû ghi aâm ñöôïc moät cuoäc noùi chuyeän cuûa Nguyeãn Chaán vôùi Sulivoâng nhöng chöa thaáy maët. sôû cuõng ñoïc ñöôïc moät soá maät ñieän trao ñoåi giöõa chi boä Saøigoøn vaø trung öông Quoác Teá Ñaëc Vuï. Neáu khoâng coù cuoäc theo doõi ñeâm nay thì coøn laâu nöõa toâi môùi nhaän dieän ñöôïc haén. Tuy nhieân, tuøy theo söï vieäc xaûy ra trong voøng 12 giôø saép tôùi, coâng vieäc cuûa ta seõ deã daøng hôn tröôùc hoaëc khoù khaên hôn tröôùc. Nguyeân Höông daï moät tieáng nhoû roài cuùi ñaàu xuoáng bình thuûy caø-pheâ. Caëp maét caän thò cuûa oâng Hoaøng nhö coù tia saùng laser soi thaáu taâm cang naøng, oâng nhìn naøng moät giaây roài hoûi: - Coâ sôï khoù khaên vì oâng toång giaùm ñoác MI-6 phaûi khoâng? Nguyeân Höông run tay, suyùt xoâ ñoå bình thuûy... (Coøn tieáp) ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

171


172

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

VaÊn ChÖÔng

ª LYÙ MINH HAØO

LAÂM NGÖÕ ÑÖÔØNG Moät Trieát Gia Giöõa Chuùng Ta

Lôøi môû: Nhaân giaùo sö Löu Khoân hoaøn taát vaø ra maét giôùi thieäu dòch phaåm "80 Tuoåi Keå Chuyeän Mình" nguyeân taùc Hoa vaên (Baùt Thaäp Töï Töï) cuûa hoïc giaû Laâm Ngöõ Ñöôøng (Lin Yu-Tang), ngöôøi vieát haân haïnh ñöôïc ñoùng goùp ñoâi ñieàu veà tö duy vaø vaên taøi hoïc thuaät cuûa moät ngöôøi Trung Hoa maø söï nghieäp tröôùc taùc ñeå laïi ñöôïc nhieàu giôùi ñoäc giaû treân theá giôùi traân troïng vaø haâm moä.

C

ô duyeân giuùp toâi bieát tôùi teân tuoåi nhaø vaên Laâm Ngöõ Ñöôøng laø nhôø cuoán saùch cuûa tieân sinh (khoâng nhôù roõ teân saùch) do oâng Nguyeãn Hieán Leâ löôïc dòch ra tieáng Vieät, trong saùch coù vieát veà moät coå tuïc Trung Hoa. Sau khi ñoïc xong caâu chuyeän coù yù nghóa chaâm bieám khaù hoùm hænh, toâi khoaùi trí voâ cuøng. Caùi coå tuïc “cuùng tieãn oâng Taùo veà trôøi baèng baùnh neáp deûo” cuûa ngöôøi Hoa kieàu taïi Vieät Nam, cuõng nhö “tai naïn” ñoâi laàn aên baùnh neáp deûo bò ngheïn hoïng trôïn tröøng maét eách, toâi cuõng ñaõ kinh nghieäm ñaày mình! Nhöõng naêm coøn nieân thieáu, sau tieát Ñoâng Chí, khi tôùi ngaøy haêm ba thaùng Chaïp cuoái naêm aâm lòch, toâi vaãn nhôù maù toâi hay laøm loaïi baùnh baèng neáp ñeå cuùng oâng Taùo veà trôøi! Keå ra, baùnh cuõng deã laøm. Boät neáp ñoå ít nöôùc nhoài ñeàu roài naén thaønh nhöõng chieác baùnh troøn gioáng nhö “ñoàng tieàn,” lôùn côõ baùnh beøo nhöng ñaày ñaën, daøy gaàn gaáp ba baùnh beøo, ñem haáp chín roài ñeå nguoäi. Baùnh khoâng nhön (nhaân), nhöng hai maët

baùnh ñöôïc raéc ñeàu lôùp ñaäu phoäng ran ñaâm (giaõ) nhoû troän chung vôùi ñöôøng caùt vaø ít muoái. Baùnh coù ñuû muøi vò thôm, buøi, ngoït, maën neân aên cuõng khaù haáp daãn. Coù ñieàu baùnh coù hai ñieåm ñaëc bieät “deûo” maø laïi hôi “dai” neân raát deã “maéc ngheïn” neáu nuoát voäi, aên haáp taáp. Toâi nhôù ñaïi khaùi, Laâm tieân sinh ñaõ giaûi thích coå tuïc “cuùng oâng Taùo baèng baùnh neáp deûo” moät caùch ví von: Ngöôøi Taøu voán thöïc teá, nhöng cuõng khaù thaâm. Theo oâng, xaõ hoäi Trung Hoa, ngöôøi giaøu hay ngheøo ñeàu tin raèng nôi döông gian hay choán thieân ñình vaãn coù naïn tham quan chòu aên cuûa ñuùt loùt! Ngay nhö quan Taùo quaân, tuy khoâng ñoøi hoûi, nhöng ngöôøi döông gian giaøu hay ngheøo moãi naêm moät laàn, cuõng phaûi bieát “leã nghóa toái thieåu” daâng ít nhieàu quaø caùp leân Taùo quaân tröôùc khi quan cöôõi maây löôùt gioù veà thieân ñình baùo caùo Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá nhöõng thieân haï söï trong naêm qua. Ña soá daân giaû ngheøo khoù, vì khoâng ñuû ñieàu kieän cuùng baùi nhöõng moùn cao löông myõ vò, beøn nghó caùch laøm ra loaïi “baùnh cuùng” vöøa tuùi tieàn kinh teá laïi coù haäu yù ngaàm. Ñoù laø nhöõng chieác baùnh neáp deûo “hình

ñoàng tieàn” thay cho tieàn hoái loä! Baùnh thì khoâng maáy khoaùi khaåu, laïi deã bò maéc ngheïn, neân quan Taùo quaân chæ aên laáy leä cho ñuùng pheùp leã thoâi, coøn baùo caùo ñoïc thaät vaén taét, chæ noùi toát, boû ñi nhöõng caùi xaáu, coát cho thoâng qua nhanh thuû tuïc trình taâu luoân roän nôi thieân ñình luùc cuoái naêm. YÙ nghóa chaâm bieám thaâm thuùy cuûa coå tuïc daân gian ñoù laø nhö vaäy. Trong soá saùch vaên chöông saùng taùc vaø bieân khaûo phong phuù cuûa hoïc giaû Laâm Ngöõ Ñöôøng, phaàn tröôùc tieân ñaùng keå nhöùt phaûi noùi tôùi laø khoái löôïng tröôùc taùc doài daøo döôùi hình thöùc taïp vaên hay taïp buùt. Nhöõng caâu chuyeän “ñôøi thöôøng” nhöng thöôøng laø ngöôøi thaät vieäc thaät laïi raát tieáu laâm vaø yù nhò: Môùi ñoïc qua nhö tin “xe caùn choù” maø roài laïi hoùa ra tin “choù caùn xe”! Ñôn cöû, toâi xin löôïc ghi laïi ñoâi caâu chuyeän keå qua ngoøi buùt chaâm bieám cuûa Laâm tieân sinh. Chuyeän Ngaøi Thò Tröôûng Thöôïng Haûi Ñi Maùy Bay. - Naêm noï, ngaøi thò tröôûng Thöôïng Haûi ñi maùy bay ñoøi chôû soá haønh lyù rieâng quaù troïng taûi aán ñònh, mang theo “caùi maët” keânh kieäu. Cuõng vì vieân phi coâng ngaïi caùi maët ñoù neân khoâng daùm caõi laïi. Bôûi theá luùc caát


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

SOÁ 315

DEC 05, 2008

KINH CÖÙU KHOÅ Nam-moâ ñaïi töø ñaïi bi quaûng ñaïi linh caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Nam-moâ cöùu khoå cöùu naïn Quan-Theá-AÂm Boà Taùt. Baù thieân vaïn öùc, Phaät haøng sa soá, Phaät voâ löôïng, coâng ñöùc Phaät. Phaät caùo A-Nan ngoân, thöû kinh ñaïi, thaùnh naêng cöùu nguïc tuø, naêng cöùu troïng bònh, naêng cöùu tam tai, naêng cöùu baù naïn khoå. Nhöôïc höõu nhôn tuïng ñaéc nhöùt thieän bieán nhöùt, thaân ly khoå naïn, luïng ñaéc nhöùt vaïn bieán hieäp gia ly khoå naïn. Nam-moâ Phaät löïc oai, Nam-moâ Phaät löïc hoä, xöû nhôn voâ aùc laâm, lònh nhôn thaân ñaéc ñoä, hoài quang Boà-taùt, hoài thieän Boà-taùt a naäu ñaïi thieân, vöông chaùnh ñieän boà-taùt, ma kheo, ma kheo thanh tònh, tyø kheo, quan söïc ñaéc taùn, tuïng söï ñaéc öu. Chö vò boà-taùt, nguõ a la-haùn, cöùu ñoä ñeä töû... nhöùt thaân ly khoå naïn tö ngoân Quan Theá AÂm Boà Taùt anh laïc baát tu giaûi caàn ñoïc baù thieân vaïn bieán tai naïn töï nhieân ñaéc giaûi thoaùt, tín thoï phuïng haønh. Töùc thuyeát chôn ngoân vieát: kim baø kim baø ñeá, caàu ha caàu ha ñeá, ñaø ra ni ñeá ni ba la ñeá, tyø neå, neå ñeá, ma ha daø ñeá, chôn laêng caøn ñeá, ta baø ha.

Ñoïc nhöõng lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy (9 laàn) thì caàu gì ñöôïc naáy. Ñöôïc vieäc nhôù in nhöõng lôøi nguyeän naøy.

Gia ñình Cuùc Döông - Thu Nguyeãn (314-317)

173

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

181


174

caùnh maùy bay môùi troøng traønh. Nhöng coøn hôn theá nöõa, ngaøi thò tröôûng laïi nghó nhöõng ngöôøi ñi tieãn chaéc coøn löu luyeán oâng, neân ngaøi baét phi coâng phaûi löôïn maùy bay maáy voøng tröôùc khi rôøi khoâng phaän phi caûng. Chaúng may, phi cô maát thaêng baèng, boå ngang boå ngöûa, chuùi ñaàu chuùi muõi, huùc phaûi coät taøu roài rôi ñuøng xuoáng. Keát cuoäc laø ngaøi thò tröôûng giöõ veïn ñöôïc “caùi maët” nhöng laïi cuït maát ñi caùi ñuøi! Tôùi ñaây, Laâm tieân sinh môùi luaän giaûi theâm: “Toâi nghó phaøm baø con naøo coøn cho raèng ‘caùi maët’ ñuû ñeå baûo ñaûm cho maùy bay an toaøn, duø haønh lyù coù chôû quaù troïng taûi cuõng khoâng sao thì baø con aáy ñeàu neân cuït chôi moät caùi ñuøi, vaø thöøa nhaän raèng ñoù laø moät haân haïnh vì coøn ñöôïc oâng trôøi neå nang caùi maët mình veânh vaùo cho thieân haï bieát.” Keá tieáp, chuyeän OÂng Keï Huùt Thuoác Laáy Le. - Naêm ngoaùi, coù moät oâng keï chính quyeàn coù caùi maët to quaù, khoâng chòu nghe lôøi ngöôøi quaûn lyù chieác taøu ñoø chôû khaùch caên daën, cöù nhöùt ñònh höôûng cho baèng ñöôïc caùi vinh dieäu phì phaø thuoác laù giöõa moät caên laàu treân taøu chaát ñaày dieâm sinh. Ngöôøi quaûn lyù taøu khaùch sôï oâng keï chính quyeàn hoûi mình “coù bieát thaèng boá maøy khoâng” neân chòu nöôùc leùp, ñaønh phaûi neå nang caùi maët oâng keï. Roài keát quaû ra sao? Keát quaû laø con taøu boác chaùy. OÂng keï chính quyeàn giöõ veïn ñöôïc “caùi maët,” nhöng laïi khoâng giöõ veïn ñöôïc caùi thaây noù bò chaùy tieâu! Keå theâm caâu chuyeän choùt, Khi Ngaøi Boä Tröôûng Ngoài Xeá Hoäp. Theo pheùp Toøa Ñoâ Chính, xe hôi ngöôøi thöôøng chæ ñöôïc laùi ba möôi laêm daëm moät giôø, coøn ngaøi boä tröôûng phaûi cho voït naêm, saùu möôi daëm moät giôø thì “caùi maët” môùi coù gioù! Muoân moät coù caùn, ñeø cheát ngöôøi, caûnh saùt coù chaïy laïi thì ngaøi boä tröôûng moùc ví ñöa ra moät taám danh thieáp roài ngaøi ung dung boû ñi, caùi maët ngaøi luùc ñoù phình ra to töôùng. Nhôõ coù gaëp maáy thaày phuù-lít coâng loä, vì khoâng bieát neáp teû, cöù giöõ ngaøi laïi, khoâng chòu cho ngaøi ñi thì ngaøi haù caùi mieäng ngaøi chöûi: “Boä khoâng bieát thaèng boá maøy aø?” roài ngaøi baûo taøi xeá cöù môû maùy cho xe chaïy. Caùi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

maët ngaøi luùc ñoù ñaõ phình to, laïi caøng to hôn. Coøn neáu gaëp moät thaày phuùlít thaät haït laåm caåm, cöù baét giam anh taøi xeá cuûa ngaøi thì ngaøi haàm haàm boû ñi, laáy ñieän thoaïi goïi cho me-xöø Caåm vaø chæ ñoä nöûa giôø sau laø chuù taøi xeá ñöôïc tha veà, coøn thaày phuù-lít laäp töùc bò baõi chöùc, laø me-xöø Caåm thaân chinh ñeán vaên phoøng boä xin loãi: Luùc ñoù chaéc “caùi maët” ngaøi boä tröôûng phình to khoâng sao töôûng töôïng noåi! (Löôïc trích töø taùc phaåm “Ngaõ Ñích Thoaïi” cuûa Laâm Ngöõ Ñöôøng - hoïc giaû Giaûn Chi dòch) Theo söï nhaän xeùt cuûa Laâm Ngöõ Ñöôøng, ngöôøi Trung Hoa voán raát coi troïng nghi thöùc, chöùc töôùc, boång loäc, só dieän... noùi theo chöõ nghóa laø coi troïng “dieän muïc,” coøn noùi moät caùch taùch baïch laø “caùi maët.” Bò “maát maët” coi nhö bò xuùc phaïm, bò thua suùt ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khaùc trong xaõ hoäi. Tuy nhieân, cuõng vì caùi maët, caùi theå dieän maø taøi naêng caù nhaân, tieàm löïc xaõ hoäi bò trì treä khieán cho moät quoác gia, moät daân toäc khoù tieán boä vaø giaøu maïnh ñöôïc. Trong baøi taïp buùt “Caùi Maët vaø Neàn Phaùp Trò,” Laâm tieân sinh ñaõ thaúng thaén baøy toû: “(...) Theo choã chuùng toâi quan saùt, neáu nöôùc Trung Hoa muoán coù neàn phaùp trò thaät söï bình ñaúng thì khoâng gì baèng ai naáy vöùt cho maát quaùch caùi maët ñi. Moät khi ñaõ khoâng coøn caùi maët, neàn phaùp trò töï nhieân seõ thöïc hieän thaønh coâng, nöôùc Trung Hoa töï nhieân seõ giaøu maïnh...” Ñöôïc bieát, nhöõng suy nghó vaø hoaøi baõo ñoù, hoï Laâm ñaõ noùi ra hoài giöõa thaäp nieân 1930 khi xaõ hoäi Trung Hoa coøn trong thôøi kyø Quoác Daân Ñaûng vôùi naïn quaân phieät vaø söù quaân hoaønh haønh, vaø chuû nghóa coäng saûn ñang hình thaønh gaây thanh theá qua tuyeân truyeàn vaø vaän ñoäng chính trò ñeå lôùn maïnh. Laâm tieân sinh ñaõ choïn loái haønh vaên bình dò, gioïng ñieäu bôõn côït, chaâm bieám ñeå ñaû kích nhöõng ñieàu huû hoùa cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi ñaát nöôùc mình. Söï cöôøi côït laém khi laïi höõu hieäu hôn laø nhöõng thöù phöông tieän hay phöông thöùc khaùc. Töø thuôû xa xöa, thi só trieát gia Santeul ñaõ nhaän thöùc ñöôïc söï ña naêng cuûa tieáng cöôøi, laém khi chænh hoùa ñöôïc caû phong hoùa xaáu xaõ hoäi qua caâu noùi, “castigat ridendo mores” (Cöôøi côït maø caûi söûa laïi ñöôïc phong hoùa).

Nhìn roäng hôn, nhaø taâm lyù hoïc Bergson cho raèng, “Nhöõng caùi cöôøi coù tính caùch xaõ hoäi. Caùc lôùp soùng xaõ hoäi haøng ngaøy doàn daäp xoâ ñaåy nhau, keøn cöïa choáng ñoái nhau. Neáu trong söï va chaïm aáy coù noåi leân moät ít boït nöôùc traéng ngaàu, aáy laø caùi cöôøi yù nghóa: caùi cöôøi cuõng nhö boït bieån, coù muoái maèn maën beân trong.” Do ñaëc tính vieát vaên vôùi vaên phong chaâm bieám, haøi höôùc deã thoâng caûm vaø ñoàng caûm vôùi tha nhaân trong moïi tình huoáng buoàn vui, yeâu gheùt cuûa ngöôøi ñôøi, neân Laâm tieân sinh ñöôïc thieân haï ban taëng cho ñaïi danh “U-Maëc Ñaïi Sö,” töùc “Ngöôøi Baäc Thaày veà haøi höôùc” (OÂng cho bieát chöõ “u maëc” chaúng coù haøm nguï yù chi heát trong Haùn töï nhö moät soá ngöôøi suy töôûng, maø chæ laø dòch aâm töø chöõ humor hay humour cuûa tieáng Anh thoâi). Laâm tieân sinh vieát raát nhieàu, vöøa baèng Hoa vaên, vöøa baèng Anh vaên, nhöng roài sau ñoù saùch ñeàu ñöôïc dòch qua laïi hai ngoân ngöõ ñoù, neân coi nhö taát caû taùc phaåm xuaát baûn ñöôïc phoå bieán song ngöõ hay ña ngöõ. Nhöõng taùc phaåm taïp buùt, luaän thuyeát tieâu bieåu nhö: Ñaïi Hoaøng Taäp, Ngaõ Ñích Thoaïi, U-Maëc Tieåu Phaåm Taäp...; khaûo luaän nhö: My Country and My People (Ngoâ Thoå Döõ Ngoâ Daân), The Importance of Living (Sinh Hoaït Ñích Ngheä Thuaät)...; veà tieåu söû, oâng vieát ñöôïc hai boä saùch raát coâng phu, ñoù laø Tieåu Söû Toâ Ñoâng Pha (The Life and Times of Su Tung Po) vaø Tieåu Söû Voõ Taéc Thieân (Lady Wu), chöa keå khoâng ít moät soá taùc phaåm tieåu thuyeát, taäp san, taïp


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

175


176

chí, chuyeân san ñònh kyø. Naêm 1936 sau khi xuaát baûn cuoán My Country and My People, Laâm tieân sinh qua soáng luoân taïi Hoa Kyø, vaø veà sau soáng tuoåi giaø roài maát taïi Hoàng Koâng naêm 1976, thoï 81 tuoåi. Coù theå noùi, taùc phaåm “Tieåu Söû Voõ Taéc Thieân” theå hieän vaên taøi cuûa Laâm Ngöõ Ñöôøng trong boä moân bieân khaûo vaø vieát tieåu söû. Nhö nhaø vaên Nguyeãn Hieán Leâ ñaõ nhaän ñònh, “ñeå laøm caùch maïng, ñeå chieán ñaáu, ñeå tuyeân truyeàn thì kòch, tieåu thuyeát... laø nhöõng coã ñaïi baùc coù coâng duïng raát lôùn.” Cuoán “Tieåu Söû Voõ Taéc Thieân” ñöôïc keå laø moät trong nhöõng tieáng ñaïi baùc gaây chaán ñoäng xaõ hoäi vaø neàn vaên hoïc söû hieän ñaïi Trung Hoa. Hoï Laâm vieát raát nghieâm tuùc, döïa theo söï kieän lòch söû vaø söû lieäu ñeå vieát tieåu söû, nhöng haáp daãn vaø loâi cuoán khoâng keùm moät quyeån tieåu thuyeát xuaát saéc chuùt naøo. Ñôn cöû, ñaëc bieät trích Chöông 13 (Heä Thoáng Maät Thaùm Vó Ñaïi) coù phaàn noùi veà cuoäc “thöû löûa” giöõa Voõ Haäu vaø thi só Traàn Töû Ngang, moät quan vaên ñang giöõ moät chöùc quan trong noäi caùc, phuï traùch duyeät töï nhöõng vaên kieän trieàu chính. Noäi dung böùc thö nhaø tuùc nho gôûi Voõ Haäu löøng danh lòch söû Trung Hoa cho thaáy thöïc traïng xaõ hoäi vaø chính tình gaây caán thôøi ñoù: “Töø ngaøy Kænh Nghieäp daáy loaïn, trieàu ñình luoân luoân lo ñi truy luøng caùc daáu hieäu phaûn loaïn. Leänh baø ñaõ khieán phaûi aùp duïng bieän phaùp thanh tröøng baèng caùch khuûng boá vaø tra taán, moät söï nghi kî nhoû cuõng ñöa ñeán toá caùo nhau khieán voâ soá ngöôøi bò baét. Thaàn troäm nghó, ngöôøi daân laønh luùc naøo cuõng mong ñöôïc soáng ñôøi yeân oån. Ñieàu maø thaàn haèng thaéc maéc laø leänh baø khoâng ñeå cho dö aâm cuoäc daáy loaïn töï noù tieâu tan, maø leänh baø laïi chuû tröông khuûng boá laøm maát loøng daân... Leänh baø ñaõ voâ tình khuyeán khích boïn phaùp quan laäp beø laäp ñaûng baùch haïi ngöôøi voâ toäi. Chuùng thöôøng döïa vaøo caùc chöùng côù vu vô, thieáu söï thöïc ñeå gheùp ngöôøi khaùc vaøo nhöõng toäi taøy ñình nhö phaûn nghòch hay choáng baùng trieàu ñình. Moät ngöôøi bò baét thöôøng keùo theo haøng traêm ngöôøi vaøo tuø. Ngoaøi ñöôøng phoá raát hay xaûy ra caûnh caùc nho só bò baét vaø

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

- Töø Phaûi Sang Traùi: Thi Só Haûi Phöông, Gs. Löu Khoân, Nhaïc Só Voõ Minh Chaùnh Vaø Taùc Giaû

giaûi ñi. Caøng ngaøy soá ngöôøi bò töû hình caøng nhieàu. Daân chuùng thöôøng baûo nhau moät ngöôøi ñöôïc leänh baø öa thì moät traêm ngöôøi bò gieát. Loøng daân hoang mang, khoâng bieát hoï ñi veà ñaâu?...” Thi só Traàn Töû Ngang vieát böùc thö treân vaøo thaùng 3 naêm 686 ñeå khuyeán caùo Voõ Taéc Thieân qua nhöõng vuï baét bôù, giam caàm vaø gia hình ngöôøi traùi pheùp. Qua ba naêm sau (vaøo thaùng 3 vaø thaùng 10 naêm 689), oâng laïi vieát theâm hai böùc thö nöõa ñeå nhaán maïnh theâm yù kieán nhaèm thuùc baùch söûa sai vaø nhöõng khuyeán caùo taâm huyeát cuûa rieâng mình ñeå xoay chuyeån tình theá. Phaàn cuoái böùc thö, oâng daãn chöùng ra döõ kieän trong lòch söû vaø thaúng thaén keát luaän raèng, “Chính saùch khuûng boá seõ ñöa tôùi caùc cuoäc noåi daäy lôùn lao hôn nöõa moät khi toaøn theå daân chuùng phaãn noä.” Nhöõng böùc thö coi nhö taâm buùt cuûa oâng Voõ Haäu ñeàu ñoïc qua, tuy khoâng ñem laïi keát quaû gì hay lung laïc thay ñoåi ñöôïc baø, nhöng baø cuõng khoâng tröøng phaït hay giaùng chöùc oâng. Cuoái chöông 13 cuoán saùch, Laâm tieân sinh chæ ñöa ra nhaän ñònh qua moät ñoaïn vaên goùp yù raát coâng bình vaø coâng taâm, lôøi leõ thuaàn nhaõ vaø taâm phuïc daønh cho thi só Traàn Töû Ngang, nhöng laïi heát söùc chaâm bieám cay ñoäc ñoái vôùi nhöõng trí thöùc öôn heøn coù só khí khieáp nhöôïc

nhö “gaø gaëp phaûi caùo”, nhö sau: “Tuy khoâng thaønh coâng, vieäc laøm cuûa oâng cuõng ñaùng ca ngôïi, vì oâng laø ngöôøi ñaàu tieân daùm tranh ñaáu cho nhaân vò con ngöôøi. OÂng ñaõ toû ñöôïc duõng khí cuûa moät thi só chaân chính, khoâng bò loâi cuoán vaøo ñaùm vaên noâ nhö boïn Dieâu Thieän Chi, Toáng Chi Toån chuyeân bôï leänh baø, mua vaên baùn chöõ ñeå caàu vinh, khoâng khaùc chi boïn maõi daâm ‘baùn troân nuoâi mieäng’”... Chuyeän beân leà cuoäc ñôøi thaät cuûa nhaø vaên. Laâm Ngöõ Ñöôøng cho bieát laø oâng gheùt thaäm teä nhaân vaät lòch söû Voõ Taéc Thieân, nhöng oâng thuù nhaän laø cuõng thaáy bieát sôï vaø neå ngöôøi ñaøn baø ñeä nhöùt thieân haï naøy. Thaéc maéc sao oâng Trôøi laïi phuù cho baø caùi baûn laõnh cöùng coûi vaø möu trí saéc beùn coøn cöùng vaø beùn hôn thanh kieám theùp nöõa!? Nhaân ñaây, cuõng xin ñöôïc noùi theâm chuùt veà thi só Traàn Töû Ngang, noåi tieáng qua baøi thô ngaén “Ñaêng U Chaâu ñaøi ca” (Baøi Ca Leân Ñaøi U Chaâu) chæ goàm boán caâu maø laâu nay ñöôïc xem nhö moät baøi trieát thi: Tieàn baát kieán coå nhaân Haäu baát kieán lai giaû Nieäm thieân ñòa chi du du Ñoäc thöông nhieân nhi theá haï. Giaùo sö Haùn vaên Traàn Troïng San dòch thô nhö sau: Ngoaûnh laïi tröôùc, ngöôøi xöa vaéng veû


178

Troâng veà sau, quaïnh queõ ngöôøi sau Ngaãm hay trôøi ñaát daøi laâu Mình ta rôi haït leä saàu chöùa chan.

Thi só khoùc cho noãi buoàn coâ lieâu vaø thaân phaän kieáp ngöôøi treân coõi traàn naøy. Veà maët saùng taùc vaø ñöôøng höôùng vaên hoïc, Laâm Ngöõ Ñöôøng khoâng quan nieäm “vaên dó taûi ñaïo” maø chæ muoán duøng vaên ñeå “ngoân chí,” ñeå noùi leân nhöõng gì mình muoán noùi. OÂng coå suùy thuyeát “tính linh,” moät khuynh höôùng tö töôûng vaø vaên hoïc thôøi cuoái ñôøi Minh trieàu. Tính laø tính tình caù nhaân, linh laø taâm linh con ngöôøi. Vieát vaên, laøm thô laø ñeå phaùt huy tính tình hoaëc bieåu hieän nhöõng gì töø noäi taâm cuûa mình. Cho neân phaûi thaønh thöïc, töï nhieân, cöù nghó sao coù sao vieát vaäy... ñöøng sôï ngöôøi cöôøi cheâ, maø cuõng ñöøng sôï traùi vôùi lôøi thaùnh hieàn xöa. Noùi chung, Laâm tieân sinh coå suùy chuû nghóa caù nhaân, ñeà cao söï töï do, phoùng khoaùng neân khoâng ñöôïc loøng cuûa höõu phaùi laãn taû phaùi trong laõnh vöïc vaên chöông, hoïc thuaät. OÂng cöïc löïc choáng ñoái moïi neàn vaên hoïc tuyeân truyeàn, vì hieåu “moïi thöù tuyeân truyeàn ñeàu nhaèm nhaøo naën, boùp meùo löông tri con ngöôøi - Toute propagande implique l’intention de manipuler les consciences” nhö coá trieát gia Marcel Gabriel ñaõ nhaéc nhôû töø laâu moïi ngöôøi trong moïi xaõ hoäi. Laâm tieân sinh gaàn nhö caû ñôøi khoâng ra tham chính, chæ moät thôøi gian ngaén laøm vieäc trong ngaønh ngoaïi giao, vaø ñaûm nhaän chöùc Tröôûng Ban Vaên Ngheä thuoäc Cô Quan Vaên Hoùa Lieân Hieäp Quoác. OÂng töøng phaùt bieåu: “Chính trò ñoái vôùi toâi khoâng coù yù nghóa gì to lôùn laém.” Nhö nhieàu ngöôøi bieát, Laâm Ngöõ Ñöôøng laø “ngöôøi baïn” raát taâm ñaéc vôùi aån só Ñaøo Uyeân Minh (375-427), coøn goïi laø Ñaøo Tieàm hay Nguõ Lieãu Tieân Sinh, thuoäc phaùi Ñieàn Vieân duø hai ngöôøi soáng caùch nhau hôn 15 theá kyû! Laâm tieân sinh heát möïc ca tuïng thuù tieâu dao, aån daät qua baøi “Qui Khöù Lai Töø,” vaø baøi töï söï vaên xuoâi “Nguõ Lieãu Tieân Sinh Truyeän” cuûa hoï Ñaøo, trích daãn (töø Nhaân Sinh Quan vaø Thô Vaên Trung Hoa), nhö döôùi ñaây: “(...) Nhaøn tónh thieåu ngoân, baát moä vinh lôïi; hieáu ñoäc thö, baát caàu thaäm giaûi, moãi höõu hoäi yù tieän haân

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

nhieân vong thöïc. Tính thò töûu, gia baàn baát naêng thöôøng ñaéc; thaân cöïu tri kyø nhö thöû, hoaëc trí töûu nhi chieâu chi, thaùo aåm nhieáp taän, kyø taïi taát tuùy, kyù tuùy nhi thoaùi, taèng baát laän tình khöù löu...” (dòch nghóa: (...) OÂng nhaøn tónh ít noùi, khoâng ham vinh lôïi, öa ñoïc saùch, khoâng caàn thaâm cöùu chi heát, moãi laàn hoäi yù ñöôïc ñieàu gì, vui veû queân aên. Tính thích röôïu nhöng nhaø ngheøo, ít khi ñöôïc uoáng. Ngöôøi thaân caän coá cöïu bieát nhö vaäy, coù khi baøy röôïu môøi oâng, oâng laïi uoáng heát, kyø say môùi thoâi, say roài thì veà, khoâng löu luyeán gì caû...). Laâm tieân sinh khoâng nhöõng ca tuïng maø coøn meâ say caùi thuù ñieàn vieân, ñeå ñöôïc thöôûng thöùc höông hoa, hít thôû höông thôm töôi maùt cuûa caûnh thieân

nhieân ñoàng noäi nhö moâ taû qua caâu thô “ñaïp hoa quy khöù, maõ ñeà höông” (con ngöïa daãm hoa trôû veà, moùng coøn thôm) trong thô vaên Trung Hoa. Trong cuoán “Sinh Hoaït Ñích Ngheä Thuaät” Laâm Ngöõ Ñöôøng ñaõ neâu ra nhöõng yù töôûng nhaân sinh raát gaàn guõi vôùi con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi naøy. OÂng quan nieäm: Ñôøi soáng roát laïi laø söï keát hôïp cuûa taát caû nhöõng ñoäng thaùi aên uoáng, nghæ ngôi, laøm vieäc..., gaëp gôõ roài laïi giaõ bieät, sum hoïp roài laïi chia ly qua nhöõng gioït leä laãn trong tieáng cöôøi... Vaø gaàn nhö oâng coå suùy laïc thuù tieâu dao vaø höôûng nhaøn, neáu nhö coù theå ví “cuoäc ñôøi naøy nhö giaác moäng daøi, thì laøm chi cho cöïc nhoïc hoaøi taám thaân,” nhö hai caâu thô thi haøo Lyù Baïch ñaõ göûi laïi cho nhaân gian: Xöû theá nhöôïc ñaïi moäng Hoà vi lao kyø sinh? ª

Laâm Ngöõ Ñöôøng chaøo ñôøi taïi thò traán Ban Töû thuoäc Chöông Chaâu, tænh Phuùc Kieán, ñoâng nam Trung Quoác. Vuøng ñaát cao nguyeân naøy ñeå laïi daáu aán saâu ñaäm trong taâm thöùc ñeán noãi oâng thöôøng töï nhaän mình laø ñöùa con cuûa röøng nuùi. Cha laø muïc sö Tröôûng Laõo, Laâm Ngöõ Ñöôøng ñöôïc tröôûng döôõng trong ñöùc tin Cô Ñoác, nhöng ñeán tuoåi tröôûng thaønh oâng töø boû nieàm tin truyeàn thoáng cuûa gia ñình ñeå ñeán vôùi Khoång giaùo vaø Phaät giaùo. Tuy nhieân, hôn ba möôi naêm sau, Laâm Ngöõ Ñöôøng quay trôû laïi vôùi Cô Ñoác giaùo, "Trôû veà vôùi Kinh Thaùnh, toâi thaáy Kinh Thaùnh khoâng chæ laø quyeån saùch ghi laïi nhöõng döõ kieän lòch söû, nhöng cuõng ghi laïi söï maëc khaûi chính xaùc qua Chuùa Gieâ-xu; chính söï maëc khaûi ñoù ñaõ ñem Thöôïng Ñeá xuoáng ngang taàm maét toâi ñeå toâi coù theå nhaän bieát Ngaøi."Nhöõng traûi nghieäm naøy ñöôïc oâng thuaät laïi trong taùc phaåm From Pagan to Christianity (1959). Laâm Ngöõ Ñöôøng ñaäu baèng cöû nhaân taïi Ñaïi hoïc St John ôû Thöôïng Haûi, roài nhaän hoïc boång baùn phaàn cho chöông trình tieán só taïi Ñaïi hoïc Harvard. Veà sau oâng vieát raèng chính taïi Thö vieän Widener (thö vieän chính thuoäc heä thoáng thö vieän Ñaïi hoïc Harvard), oâng môùi baét ñaàu khaùm phaù baûn thaân vaø khôûi ñaàu cuoäc soáng sinh ñoäng, duø khoâng bao giôø ñi xem moät traän ñaáu theå thao naøo giöõa Harvard vaø Yale. Duø vaäy, oâng sôùm rôøi khoûi Harvard khi hoïc boång bò caét, nôï naàn choàng chaát, vaø vôï oâng phaûi giaûi phaãu ruoät thöøa. Hai ngöôøi tìm ñeán Phaùp, ôû ñaây Laâm laøm vieäc cho YMCA, daïy chöõ cho caùc coâng nhaân ngöôøi Hoa bò ñem ñeán ñaát nöôùc naøy trong Theá chieán thöù hai. Naêm 1921, nhôø ñoàng maùc maát giaù oâng sang Ñöùc, laáy baèng tieán só ngoân ngöõ hoïc taïi Ñaïi hoïc Jena ôû Leipzig trong naêm 1923. OÂng veà nöôùc vaø daïy vaên chöông Anh taïi Ñaïi hoïc Baéc Kinh (1923 1926). Naêm 1936 sau khi xuaát baûn cuoán My Country and My People, Laâm tieân sinh qua soáng luoân taïi Hoa Kyø, vaø veà sau soáng tuoåi giaø roài maát taïi Hoàng Koâng naêm 1976, thoï 81 tuoåi.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª Tieäc cöôùi, hoûi, lieân hoan, sinh nhaät, ra tröôøng, v.v. ª Taát caû nhöõng hình thöùc sinh hoaït coäng ñoàng.

179


180

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ThÔ TRaÀn VaÁn LEÄ

K hi bieát mình ñaõ giaø, ngöôøi ta nhö tieác nuoái nhöõng naêm thaùng ñaõ qua, nhöõng hoài mình trònh troïng /

K

hai tay oâm mô moäng...maø taám loøng troáng trôn!

hoâng thaáy ai oâm muøa Ñoâng ñi chôi, ngöôøi ta oâm muøa Ñoâng tìm moät choã ngoài / ñôïi xe bus vaø leân xe bus / maùi ngoùi traïm xe laéc raéc söông rôi...

Khi mình maát Queâ Höông môùi nhôù laïi laøng xoùm, caû nhöõng con ñom ñoùm / ñeâm baäp buøng baäp buøng... Nhöõng tieáng suùng ñì ñuøng / vang trong röøng trong ruù / vaø nhöõng tieáng chim cuù / ngaäp ngöøng bay tôùi traêng...

Khi chöa tuyeát, muø söông rôi ñaõ laïnh / coù tuyeát thì buoàn laïnh bieát bao! Ngöôøi ta oâm hoâm nay töôûng tôùi hoâm sau, ngöôøi ta oâm töông lai laø côm laø aùo...

Ngoài vuoát töøng ngoùn chaân / roài ñöùng xoa ñaàu gaäy / hai con maét coøn thaáy / buoàn ôi moät khoâng gian! Taïi sao goïi Khoâng Gian? Khoâng-Coù-Gì-Coù Caû? Trôøi sinh ngöôøi cuõng laï, boû noù vaøo khoâng gian...roài noù ñi lang thang, cuoái ñôøi nhôù Cha Meï!

Chieác xe bus chaïy treân ñöôøng raøo raïo / laù taû tôi nhö ñôøi taû tôi...Con soá nhieàu laø ña soá ngöôøi / caàn thieát soáng thì ñi laøm möôùn! Mong moät ngaøy oâm muøa Ñoâng soùt, muoän / nôû nuï cöôøi laø bieát sang Xuaân. Coù nhieàu ngöôøi noùi vôùi Trôøi moät lôøi caûm ôn, Chuùa dang tay ñöùng hoaøi treân Thaùnh Giaù! Moãi ngaøy ñang tôùi laø moät ngaøy môùi laï. Laï töø caâu toâi môû nhaäp baøi thô: ngöôøi ta oâm muøa Ñoâng vaø ngoài moät choã chôø / chieác xe bus ñeå ñi vaøo cuoäc soáng! Toâi laøm thô laø vì toâi mô moäng, chaéc em cöôøi: anh deã gheùt quaù ñi! Em thì maõi maõi deã thöông, toâi nghó luùc Xuaân veà: Hoa nôû ñeïp vì em thoâi ñoù nheù!

Traàn Vaán Leä

Nhôù laïi thôøi coøn beù, nhaém maét laïi vaø vui. Naéng môùi kìa leân roài...bôø giaäu taám aùo ñoû. Me khoâng coøn ngoài ñoù, (*) naéng gioù coøn vôùi con...Nhôù laïi cuoäc vuoâng troøn, troøn vuoâng thaønh tam giaùc. Ñi ñaâu roài cuõng lac... Nhôù quaù Laïc Long Quaân! Vuõ Hoaøng Chöông chaéc khuøng: “Luõ chuùng ta laïc loaøi daêm baûy ñöùa, bò Queâ Höông ruoàng boû, gioáng noøi khinh!”. Khoâng thaáy ai giaät mình...thaáy mình nhö theá haù! Caây coøn moät chieác laù, ñôøi vaãn coøn muøa Xuaân. O Henry vieát vaên...chæ vì coøn Hy Voïng! Cuoái ñôøi mình coøn soáng, nhaéc laïi thuôû ñaàu ñôøi, khoâng ai khoâng baät cöôøi. Ngaøy naéng tan quaù voäi, ñöøng ngoài ñoù ñaém ñuoái, ñoát ñuoác leân, ngöôøi ôi... ñi tìm daãu cuoái trôøi aùo Me phôi bôø giaäu! (*) Thô Löu Troïng Lö: Toâi nhôù Me toâi, thuôû thieáu thôøi. Luùc Ngöôøi coøn soáng, toâi leân möôøi Moãi laàn naéng môùi reo ngoaøi noäi AÙo ñoû Ngöôøi ñöa tröôùc giaäu phôi... ...Hình aûnh Me toâi chöûa xoùa môø Vaãn coøn möôøng töôïng luùc vaøo, ra...

Traàn Vaán Leä


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

404-259-5783 • 404-319-0395

181


182

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

TIEÅU THUYEÁT MIEÀN NAM

CHÖÔNG 4... Hai teân ñaïo aáy moät ngöôøi laø Thieän-Thaønh, tuoåi ñaõ treân ba möôi, tu maáy naêm ñaõ thoï chöùc Tuøy-kheo, coøn moät ngöôøi teân laø Giaùc-Theá, tuoåi vöøa môùi 18, coøn ngoài chöùc Sa-diöùng-phaùp. Ñeâm aáy Thieän-Thanh vôùi GiaùcTheá ngöôøi ñöông ñoát höông treân baøn Phaät, ngöôøi ñöông naáu nöôùc döôùi nhaø truø, thình lình nghe Leâ-vaênÑoù xoâ cöûa chuøa caây ngaõ raàm-raàm, khoâng bieát coù vieäc chi, neân laät-ñaät chaïy ra coi. Vöøa ra tôùi, thì teân Ñoù cuõng vöøa teù xæu naèm döïa goác coät. Thieän-Thanh chaïy rieát laïi ñôõ teân Ñoù, nhöng vì teân Ñoù voùc lôùn mình naëng ñôõ khoâng noåi, neân keâu GiaùcTheá laïi phuï. Hai ngöôøi ñôõ Leâ-vaên-Ñoù ngoài daäy ñöôïc, maø anh ta oaët-oøa oaët-oaïi, caëp maét nhaém rieát, chaúng khaùc naøo ngöôøi say. Luùc aáy Hoøa-Thöôïng Chaùnh-Taâm cung ñoái Phaät tieàn vöøa roài, ngaøi böôùc laïi rôø Leâ-vaên-Ñoù thì thaáy mình maåy anh ta laïnh nhö ñoàng, song ngöïc coøn aám-aám, muõi coøn thôû hoi-hoùp. Ngaøi noùi vôùi hai ñaïo chuùng raèng: - Ngöôøi naày vì ñoùi laïnh maø xæu, chôù khoâng coù bònh chi. Haõy khieâng

ª HOÀ BIEÅU CHAÙNH

ñem voâ haäu trai thay aùo ñoåi quaàn, cho aên cho uoáng thì khoûe laïi, khoâng coù sao ñaâu maø sôï. Thieän-Thanh vôùi Giaùc-Theá vöng lôøi aùp laïi khieâng Leâ-vaên-Ñoù voâ haäu trai ñeå naèm ngöûa treân vaùn, roài ThieânThanh vaøo haäu lieâu kieám quaàn aùo khoâ thay cho Leâ-vaên-Ñoù, coøn GiaùcTheá thì roùt moät cheùn nöôùc traø noùng ñem laïi, tính vaïch mieäng ñoå cho Leâvaên-Ñoù uoáng. Leâ-vaên-Ñoù naèm nhaém maét nhöng haû mieäng nuoát nöôùc nghe öïc-öïc. Hoøa Thöôïng daïy Giaùc Theá xuoáng nhaø truø coi nhö coøn côm dö thì doïn moät maâm côm vôùi töông chao ñaëng Leâ-vaên-Ñoù tænh daäy thì coù saün cho anh ta aên. Giaùc-Theá ñi roài, Hoøa-Thöôïng coøn ñöùng döïa beân Leâ-vaên-Ñoù maø coi chöøng. Caùch chaúng bao laâu Leâ-vaên-Ñoù ñaäp tay xuoáng vaùn, day ñaàu qua phía Hoøa-Thöôïng ñöùng, roài môû maét ngoù Hoøa-Thöôïng traân-traân, Hoøa-Thöôïng thaáy anh ta tænh laïi thì möøng, neân hoûi raèng: - Chuù em muoán uoáng nöôùc nöõa hay khoâng ? Leâ-vaên-Ñoù loàm coàm ngoài daäy maét ngoù ngay Hoøa-Thöôïng maø noùi raèng: - Tao ñaây laø Leâ-vaên-Ñoù, ôû Voàng-

Tre, ngöôøi ta noùi tao aên troäm neân ñaøy tao 20 naêm. Nay tao maõn tuø ñi veà xöù. Ba ngaøy raøy tao khoâng coù aên côm, tôùi ñaâu xin aên hoï cuõng ñuoåi khoâng cho aên neân tao ñoùi buïng lung laém. Maày chòu cho tao moät vaøi cheùn côm aên ñôõ ñoùi hay khoâng thì maày noùi phöùt ñi, tao khoâng theøm naên næ nöõa ñaâu. Lôøi noùi nghe nghinh-ngang, maø boä tòch coi raát hung aùc, maø HoøaThöôïng khoâng noåi giaän, khoâng töùc cöôøi, cöù ñöùng ngoù Leâ-vaên-Ñoù nhö thöôøng vaø noùi hoøa huôõn raèng: - Phaät khoâng phaân bieät keû sang ngöôøi heøn, keû laønh ngöôøi döõ. Phaät thì teá ñoä chuùng sanh. Baàn-ñaïo ñaõ coù daïy doïn côm roài. Vaäy chuù em naèm maø chôø moät chuùt, roài taêng chuùng seõ doïn cho maø aên. Thieän-Thanh ôû trong lieâu oâm ra moät caùi quaàn vôùi moät caùi aùo vaûi nhuoäm daø. Hoøa-Thöôïng bieåu ñôõ Leâ-vaên-Ñoù roài daét voâ lieâu thay ñoåi aùo quaàn öôùt ñoù ñi cho heát laïnh. Hoøa-Thöôïng ôû ngoaøi lui-cui ñi nhuùm moät beáp löûa ñaëng cho Leâvaên-Ñoù chöøng thay aùo quaàn roài, coù saün löûa maø hô tay chôn cho aám. Leâ-vaên-Ñoù maëc y phuïc ngöôøi tu, maø hai meùp coù raâu xoàm-xoaøm, treân ñaàu laïi coù toùc, neân ôû trong lieâu böôùc


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

183


184

ra boä töôùng coi raát dò kyø. Tuy vaäy maø Hoøa-Thöôïng ngoài töï nhieân khoâng thaáy ngaøi ñoäng dung chuùt naøo. HoøaThöôïng bieåu Leâ-vaên-Ñoù ngoài döïa beáp löûa maø hô. Leâ-vaên-Ñoù hô vöøa aám, thì keá Giaùc-Theá böng maâm côm leân ñeå treân vaùn. Hoøa-Thöôïng môøi Leâ-vaên-Ñoù leân aên. Leâ-vaên-Ñoù vöøa nghe môøi thì nhaûy phoùc leân, thaáy côm tuy nguoäi maø ñaày vun moät boàn, thì trong buïng möøng laém. Tuy aên côm vôùi töông döa, chôù khoâng coù thòt caù, nhöng maø anh ta ñoùi neân aên coi theá ngon cuõng nhö ngöôøi ta aên chaû phuïng khoâ laân. Anh ta khoâng theøm ngoù ai heát, maø cuõng khoâng theøm noùi chuyeän, cöù xuùc côm aên rieát, aên heát cheùn naày tieáp tôùi cheùn khaùc, aên luoân moät ñôït ñeán 7 cheùn, ñaõ löng hai phaàn boàn côm roài, môùi chòu ngöôùc maët maø ngoù Hoøa-Thöôïng. Luùc aáy Hoøa-Thöôïng ñöông ngoài taïi phöông-tröôïng maø uoáng nöôùc traø. Vaõ Hoøa-Thöôïng hoài coøn laøm quan thì vua Gia-Long coù ban cho ngaøi moät boä cheùn traø vôùi moät caùi bình tích baèng ngoïc löïu quyù laém. Khi ngaøi töø quan, giao heát söï nghieäp cho vôï con maø ñi tu, ngaøi chaúng ñem theo vaät chi heát, chæ ñem coù boä cheùn vôùi bình tích naày maø thoâi. ÔÛ trong chuøa heã ngaøi cuùng phaät thì laáy boä cheùn aáy ñeå treân baøn Phaät maø cuùng, chöøng naøo cuùng roài thì taêng chuùng böng voâ trong cho ngaøi duøng. Leâ-vaên-Ñoù ngoài aên côm maø thaáy boä cheùn traø toát quaù, neân cöù ngoù boä cheùn vôùi caùi bình hoaøi. Anh ta laïi thaáy Hoøa-Thöôïng tuy ñaàu troïc-loùc, song töôùng maïo phong-löu nhonhaõ, da traéng trong, maët saùng rôõ, tay dòu nhieãu, maét raïng ngôøi, khoâng hieåu ngöôøi aáy laø ngöôøi gì, maø ôû caùi nhaø kyø cuïc nhö vaày, neân ngoù moät hoài roài hoûi raèng: - OÂng laøm oâng gì? OÂng laøm quan hay laø laøm daân ? Hoøa-Thöôïng Chaùnh-Taâm naõy giôø tuy ngoài uoáng traø, song lieác ngoù Leâ-vaên-Ñoù, thaáy ngöôøi cao lôùn vaïmvôõ, maët ñen da naùm, raâu ria xoàmxoaøm, toùc tai chôm-bôm, töôùng maïo haàm-höø, thì trong buïng thaàm töôûng chuù naày laø moät ngöôøi vì baàn haøn neân laøm toäi loãi môùi sa vaøo choán lao tuø.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Thình-lình nghe anh ta hoûi hai caâu dò kyø thì laïi töôûng anh ta laø ngöôøi khaät khuøng, song ngaøi khoâng cöôøi, cöù trang nghieâm maø ñaùp raèng: - Baàn-ñaïo laø ngöôøi nöông cöûa Phaät tu trì, chôù khoâng phaûi laø quan, maø cuõng khoâng phaûi laø daân. Leâ-vaên-Ñoù chöng-höûng neân ngöøng ñuõa laïi, roài ngoù söõng HoøaThöôïng maø hoûi raèng: - Teù ra oâng laø thaày chuøa hay sao? Choã naày laø chuøa phaûi hoân oâng? Hoøa-Thöôïng gaät ñaàu. Leâ-vaên-Ñoù noùi tieáp raèng: - Baát nhôn döõ hoân. Vaäy maø toâi khoâng bieát chôù! Töø nhoû tôùi lôùn toâi khoâng coù thaáy thaày chuøa maø cuõng khoâng coù voâ chuøa laàn naøo, neân toâi khoâng bieát. Thieän-Thanh vôùi Giaùc-Theá nghe noùi nhö vaäy thì chuùm-chím cöôøi, muoán caét nghóa cho Leâ-vaên-Ñoù bieát Chaùnh-Taâm laø oâng Hoøa-Thöôïng, song thaáy Hoøa-Thöôïng töø bi thanh tònh, neân khoâng daùm noùi. Leâ-vaên-Ñoù laàn laàn aên heát boàn côm roài buoâng ñuõa ñöùng daäy xin nöôùc maø uoáng. Anh ta ñi laïi ñöùng tröôùc maët HoøaThöôïng maø hoûi raèng: - OÂng cho toâi aên uoáng no roài, baây giôø toâi nguû ñaây, tôùi saùng mai toâi seõ ñi ñöôïc hoân, hay laø toâi phaûi ñi lieàn baây giôø? Hoøa-Thöôïng gaät ñaàu ñaùp raèng: - Chuù em noù ôû ñaây maø nguû, chôù trôøi möa gioù ñi ñaâu baây giôø? Ngaøi lieàn daïy Giaùc-Theá doïn caùi giöôøng trong lieâu, traûi chieáu giaêng muøng, roài daét Leâ-vaên-Ñoù vaøo ñoù maø nguû. Thieän-Thanh thaáy Leâ-vaên-Ñoù ñaõ vaøo lieâu roài, beøn baïch nhoû vôùi HoøaThöôïng raèng: - Toâi coi boä ngöôøi ñoù kyø quaù, Hoøa-Thöôïng cho nguû trong chuøa bieát coù haïi gì hay khoâng? Hoøa-Thöôïng ñaùp raèng: - Cöûa Phaät phaûi môû oäng cho moïi ngöôøi, daàu ngöôøi hung döõ ñeán ñaây cuõng phaûi chöùa, chaúng luaän laø keû ñoùi laïnh. Ñaïo chaúng neân nghi quaáy cho ngöôøi ta maø toån coâng ñöùc. Thoâi khuya roài, ñaïo haõy ñem boä cheùn traø ñeå tröôùc baøn Phaät-Toå roài ñoùng cöûa chuøa maø nguû. Thieän-Thanh vöng lôøi, khoâng daùm caõi leõ.

Leâ-vaên-Ñoù buïng no thaân aám, naèm trong muøng khoûe khoaén voâ cuøng. Ngoaøi vöôøn trôøi ñaõ döùt hoät möa, maø höôùng ñoâng laïi öûng saùng, maët traêng gaàn muoán moïc. Leâ-vaên-Ñoù vì meät moûi ñoùi khaùt troïn 3 ngaøy, neân môùi naèm coù moät chuùt ñaõ nguû khoø. Anh ta nguû moät giaác roài thöùc daäy, khoâng bieát laø canh maáy, maø doøm maáy loã vaùch tre thì thaáy ngoaøi vöôøn aùnh traêng doïi saùng nhö ban ngaøy. Anh ta beøn loàm-coàm ngoài daäy, chaïy laïi rôø quaàn aùo öôùt cuûa mình vaét phôi hoài hoâm, thì quaàn aùo coøn doát-doát chôù chöa thieät khoâ. Anh ta côûi ñoà cuûa chuøa ra, maëc böôùng boä ñoà cuûa mình voâ, roài laáy aùo quaàn cuûa chuøa maø caëp naùch. Anh ta doøm ra ngoaøi vöôøn moät caùi nöõa, roài nheï-nheï böôùc ra khoûi lieâu. Thaáy ñeøn chong baøn Phaät Boà-Ñeà coøn leo-leùt, anh ta doøm thaáy HoøaThöôïng naèm treân caùi giöôøng ñeå gaàn ñoù, tuy naèm trong muøng, song muøng may vaûi moûng, neân thaáy hình daïng roõ raøng. Anh ta ñi laïi phöông tröôïng laø choã Hoøa-Thöôïng ngoài uoáng nöôùc hoài hoâm, thì khoâng thaáy boä cheùn traø vôùi caùi bình tích ñeå ñoù. Anh ta ngoù quanh-quaát khoâng thaáy ñeå choã naøo heát, thì laáy laøm laï, môùi leùn böôùc laïi ñöùng ngay ñaàu giöôøng cuûa HoøaThöôïng maø doøm voâ muøng. Anh ta khoâng thaáy boä cheùn trong muøng, chæ thaáy Hoøa-Thöôïng naèm ngöûa, meàn ñaáp leân tôùi buïng, hai tay chaép ñeå treân ngöïc, dieän maïo hieàn laønh maø phöông-phi, naèm nguû maø töï nhieân cuõng nhö ngöôøi thöùc. Anh ta ngoù maët Hoøa-Thöôïng moät hoài roài boû ñi ra tröôùc chaùnh ñieän. Moãi baøn Phaät ñeàu coù chong moät theáp ñeøn heát thaûy, bôûi vaäy chaùnh ñieän saùng hôn trong haäu trai. Leâvaên-Ñoù ñeán moãi baøn Phaät ñeàu ñöùng maø doøm moät hoài. Chöøng laïi tôùi baøn chính giöõa ngoù thaáy boä cheùn traø vôùi bình tích ngoïc-löïu ñeå treân baøn, anh ta lieàn leo leân, môû goùi aùo quaàn ra hoát boä cheùn vôùi caùi bình boû voâ maø goùi laïi, roài oâm trong naùch maø nhaûy xuoáng, maáy coát Phaät ngoài chaàn ngaàn treân ñoù maø anh ta khoâng ñeám xæa chi heát. Anh ta laïi cöûa giöõa thaáy


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 434 416 °° NOV FEB 20, TAÏ 20,2013 2013

185

193


186

caây heøo cuûa mình teù rôùt hoài hoâm coøn naèm taïi ñoù, beøn löôïm caây heøo leân roài môû cöûa nheï-nheï chun ra ngoaøi maø ñi. Ñeán khuya Thieân-Thanh vôùi Giaùc-Theá keâu nhau thöùc daäy naáu nöôùc ñaëng coâng phu. Nöôùc soâi roài, Thieän-Thanh ra tröôùc chaùnh-ñieän laáy caùi bình ngoïclöïu ñaëng boû traø maø cheá nöôùc. Ra ñeán ñoù, khoâng thaáy bình cheùn chi heát thì laáy laøm laï, vì hoài hoâm chính baûn thaân mình ñem ñeå ñoù, maø ai leùn laáy ñem ñi ñaâu ? Ñaïo ta ngoù cuøng maáy baøn maø cuõng khoâng thaáy, maø laïi thaáy cöûa chuøa môû heù moät caùnh, trong loøng phaùt nghi, khoâng theøm kieám nöõa, lieàn ñi rieát voâ lieâu maø kieám Leâ-vaênÑoù. Thieän-Thanh dôõ muøng leân thì giöôøng troáng trôn, khoâng coù Leâvaên-Ñoù, tay chôn buûn-ruûn, laät ñaät ñi xuoáng nhaø truø keâu Giaùc-Theá maø noùi raèng: - Ngöôøi ñoù aên troäm boä cheùn vôùi caùi bình ngoïc-löïu cuûa Hoøa-Thöôïng troán ñi maát roài, khoán chöa? Giaùc-Theá söûng-soát ñöùng chaànngaàn khoâng noùi chi ñöôïc heát. Thieän-Thanh naém tay Giaùc-Theá daét leân bieåu phuï maø kieám vôùi mình, hai teân ñaïo noùi chuyeän laøo-xaøo, ñi laïi qua roät-reït, Hoøa-Thöôïng giöït mình thöùc daäy hoûi raèng: - Ñaïo chuùng coù vieäc chi maø loänxoän laïo-xaïo laém vaäy? Thieän-Thanh chaïy laïi ñöùng beân giöôøng chaéo tay thöa raèng: - Baïch Hoøa-Thöôïng, ngöôøi nguû ñaäu trong chuøa ñoù, ñaõ laáy boä cheùn vôùi caùi bình ngoïc-löïu troán ñi maát roài. Chuùng toâi ñöông kieåm ñieåm ñoà ñaïc trong chuøa coi coù coøn laáy vaät chi nöõa khoâng. Hoøa-Thöôïng thuûng-thaúng dôû muøng böôùc ra, khí saéc thanh tònh trang nghieâm nhö thöôøng, khoâng buoàn, khoâng giaän chuùt naøo heát. Ngaøi ñi laïi phöông-tröôïng maø ngoài, roài noùi khoan thai raèng: - Ñaïo chuùng, chaúng neân tìm kieám laøm chi. Boä cheùn vôùi caùi bình ñoù laø daáu tích cuûa baàn-ñaïo laøm quan ngaøy tröôùc, coù leõ Phaät khoâng muoán cho baàn-ñaïo thaáy daáu tích traàn tuïc nöõa, neân môùi khieán cho ngöôøi ta ñeán ñaây maø laáy, chôù khoâng phaûi ngöôøi ta coù buïng gian tham ñaâu. Vaäy ñaïo chuùng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

chaúng neân giaän maø toån coâng ñöùc. Thieän-Thanh vôùi Giaùc-Theá nghe Hoøa-Thöôïng phaân nhö vaäy thì nhìn nhau roài cuùi ñaàu, ngöôøi lo ñi suùc bình khaùc maø cheá nöôùc, keû ñi pha nöôùc cho Hoøa-Thöôïng röûa maët, khoâng daùm noùi chi heát.

QUYEÅn 2 naùT ThaÂn BoÀ LIEÃU ChÖÔng 5

Daàu trong thaønh-thò hay laø ra ngoaøi thoân-höông, daàu ôû choán gia ñình hay ra nôi hoïc hieäu, ñi ñeán choã naøo cuõng nghe ruøm tai nhöõng tieáng: Trôøi Phaät ôû coâng bình Loaøi ngöôøi bieát nhôn nghóa Trôøi Phaät thì mình khoâng thaáy hình dung, maø mình cuõng khoâng nghe ngoân ngöõ, nhöng vì mình coù loøng kính sôï neân mình tin chaéc Trôøi Phaät coâng bình, thoâi cuõng cho laø phaûi ñi, chôù nhö loaøi ngöôøi ôû chung loän vôùi mình ñaây, taùnh ngöôøi hung baïo giaû doái, thoùi ñôøi ñen baïc xaáu xa, mình ñaõ töøng thaáy haèng ngaøy, theá thì noùi “loaøi ngöôøi bieát nhôn nghóa”, thieät laø khoù tin laém. Hai chöõ “nhôn nghóa” laø chöõ cuûa böïc Thaùnh-Hieàn xöa baøy ra ñeå caûm hoùa loaøi ngöôøi cho bieát thöông nhau cho bieát giuùp nhau, ñaëng ñöøng haïi nhau, ñöøng hieáp nhau, ñöøng gaït nhau. Tieác vì Thaùnh-Hieàn cheát ñaõ laâu roài, neân loaøi ngöôøi khoâng coøn nghe lôøi noùi chôn chaùnh, khoâng coøn thaáy caùch ôû nhôn töø nöõa, bôûi vaäy hoï ñaõ khoâng laøm theo yù Thaùnh-Hieàn, maø hoï laïi coøn möôïn hai chöõ “nhôn nghóa” ñeå maø haïi nhau, hieáp nhau, gaït nhau cho deã, nghó thieät neân chaùn-ngaùn! Neáu loaøi ngöôøi maø bieát nhôn nghóa, thì coù lyù naøo böïc tu mi nam töû, söùc maïnh hoïc hay, ñaõ khoâng thöông phaän nhöôïc chaát lieãu boà, coâi-cuùc bô-vô, ngheøo naøn khoán khoå, maø laïi ñaønh loøng boù-buoäc, tuùng eùp, gaït gaãm, laøm ñeán noãi oâ danh xuû tieát, tuyeät maïng vong thaân theo. Cuõng trong naêm Maäu Tyù (1828) laø naêm Leâ-vaên-Ñoù maõn tuø, trôû veà queâ nhaø doïc ñöôøng traùch trôøi oaùn ngöôøi, may gaëp Hoøa-Thöôïng Chaùnh-Taâm, neân môùi ñoåi loøng söûa taùnh; maø cuõng taïi xöù Caàn-Ñöôùc laø xöù Leâ-vaên-Ñoù tính ôû, ñaëng môû röøng laøm ruoäng ñoù, coù moät caùi nhaø nhoû hai caên, caát döïa meù raïch, ôû trong

loùt coù moät boä vaùn moûng vôùi vaøi caùi choõng tre, döïa vaùch coù keä saùch vunchuøn, treân laïi coù treo moät caây ñôøn caàm. Ngöôøi laï heã chôn böôùc ñeán cöûa, maét lieác voâ nhaø, thì bieát laø nhaø hoïc troø ngheøo. Tuy vaäy maø ngoaøi saân doïn deïp saïch seõ, moät beân troàng boâng maõn naêm, thöôøng thaáy boâng troå ñoû vaøng, coøn moät beân troàng rau, thaùng naøo cuõng thaáy rau ñôm xanh möôùt. Chung quanh nhaø khoâng coù moät coïng coû. Hai beân chaùi coù hai haøng sua-ñuûa thöa thôùt, traùi treo toøn-ten gioù ñaùnh ñuøng-ñöa. Doïc theo meù raïch coù moät ñaùm laù döøa raäm-raïp, aùnh phong traàn khoâng cho loït vaøo nhaø. Coøn phía sau heø coù maáy buïi chuoái tieâu , taøu xuõ xoïp, quaày loøng thoøng, ñeå queán baày dôi raàn-raät. Luùc nöûa chieàu, maët trôøi gaùc treân nhaønh sua-ñuõa, ngoïn gioù khua laïchcaïch laù döøa. Ngoaøi saân ba con gaø gioø laån quaån kieám aên, döïa cöûa moät con meøo möôùp lim dim naèm ñôïi chuû. Trong nhaø im lìm, khoâng nghe tieáng ngöôøi ra vaøo. Thình lình coù moät naøng tuoåi loái ñoâi möôi, maët traéng ñoû, maét saùng ngôøi, löng thaét eo, mình dòu nhieãu, ñaàu bòt truøm khaên, aùo xaén ngang qua löng, quaàn vo tôùi ñaàu goái, moät tay böng caùi thuùng, moät tay xaùch caùi roå, ôû döôùi raïch veït laù döøa leo leân meù saân roài thuûng-thaúng ñi voâ nhaø. Maáy con gaø thaáy daïng naøng thì aùp chaïy theo keâu cheùt-cheùt. Coøn con meøo naèm nguû nghe ñoäng ñaát, thì môû maét ngoùc ñaàu roài keâu ngaongao. Naøng aáy maét lieác ngoù con meøo, mieäng chuùm chím cöôøi, song naøng böng thuùng xaùch roå ñi luoân ra nhaø sau, chôù khoâng ñöùng laïi. Naøng naày teân laø Lyù-AÙnh-Nguyeät, con gaùi cuûa Lyù-Kyø-Nguyeân. Naøng ñaõ ñöôïc 21 tuoåi roài. Meï khuaát sôùm, naøng khoâng chòu laáy choàng, ôû huûhæ vôùi cha troùt maáy naêm tröôøng. Ban ngaøy cha ñi ñoán cuûi, vaõi maï, con ñi xuùc caù, haùi rau. Ban ñeâm cha hay chöõ, neân thöôøng laáy söû kinh maø ñoïc cho con nghe, coøn con ñôøn töôi, neân con thöôøng ñôøn vaøi khuùc tieâu-dao cho cha giaûi muoän. Lyù-Kyø-Nguyeân tuy nhaø ngheøo


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 434 °° FEB NOV20, 20,2013 2013 TAÏ

187 195


188

tuoåi lôùn, song chí ñoïc thô khoâng moûi, loøng moä ñaïo vaãn beàn, heã luùc raûnh rang thì oâng lo oân nhuaàn ba truyeän naêm kinh, chôø gaëp vaän ñaëng ñua taøi vaên-só. OÂng khoâng coù baø con ñoâng, chæ coù moät ngöôøi em ruoät teân laø Lyù-KyøPhuøng, vôùi moät ngöôøi anh vôï teân laø Ñinh-Hoøa. Naêm nay oâng ñaõ gaàn 50 tuoåi roài, söùc yeáu, nhaø ngheøo, song oâng roän röïc muoán leân ñoù maø ñua taøi, hoaëc may nhö teân ñöùng baûng vaøng thì khoûi uoång coâng ñeøn saùch. AÙnh-Nguyeät thaáy cha giaø yeáu, yù khoâng muoán cha ñi, song naøng sôï traùi yù cha buoàn, neân naøng laät ñaät baùn con heo vôùi moät caëp aùo laáy tieàn ñöa cho cha laøm phí loä. Lyù-Kyø-Nguyeân ñi ñaõ hôn moät thaùng, AÙnh-Nguyeät ôû nhaø troâng ñôïi ñeâm ngaøy, maø troâng hoaøi khoâng coù tin töùc chi heát, bôûi vaäy trong loøng ñaõ lo roài. Ñeâm hoài hoâm naøng naèm böùc-röùc hoaøi, nguû khoâng ñöôïc. Ngaøy nay trong loøng naøng laïi caøng xoán xang khoù chòu hôn nöõa, neân hoài tröa naøng môùi xaùch roå xuoáng raïch xuùc toâm xuùc caù maø giaûi khuaây. Hoài naõy mình thaáy AÙnh-Nguyeät böng thuùng xaùch roå ôû döôùi raïch leo leân ñoù laø naøng ñi xuùc caù veà. Naøng ñi thaúng ra nhaø sau taém röûa thay ñoåi aùo quaàn roài thì maéc kho caù naáu côm maø aên, neân khoâng thaáy daïng naøng nöõa. Luùc maët trôøi chen laën, AÙnhNguyeät aên côm uoáng nöôùc xong roài, naøng môùi thuûng thaúng laàn böôùc ñi ra saân. Naøng maëc quaàn aùo vaûi ñen, nhöng maø töôùng ñi ñöùng dòu-daøng, neân ngöôøi ta thaáy coøn muoán ngoù hôn laø gaùi maëc soâ-sa gaám nhieãu. Naøng ñeå ñaàu traàn, toùc vuoát maø bôùi chôù khoâng caàn löôïc, nhöng maø maùi toùc naøng xaáp-xaûi hai beân maøng tang, ñaàu toùc naøng xuï-xoäp ñaøng sau oùt, laøm cho chieàu laû lôi vôùi veû höõu tình. Maët naøng khoâng doài phaán maø traéng hoàng hoàng, moâi naøng khoâng thoa son maø öûng ñoû ñoû, haøm raêng naøng khít khao maø laïi traéng trong, chôn maøy naøng cong voøng maø laïi nhoû rít, ngoùn tay naøng daøi maø nhoïn nhö muõi vieát, laïi theâm phao hoàng hoàng, moùng suoân ñuoät, neân ñaùnh ñoøn xa coi dòu nhieãu, baøn chôn naøng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

khoâng ñi giaày maø goùt öûng ñoû, baøn no vun, neân heã gioù phaát oáng quaàn thì ai cuõng phaûi ngoù. Töôùng maïo naøng ñeïp ñeõ döôøng aáy maø laïi theâm taùnh tình naøng chôn chính, cöû chæ naøng thanh tao nöõa, bôûi vaäy tuy naøng ôû trong nhaø daân giaû baàn haøn, song phaåm giaù naøng chaúng keùm gì gaùi traâm anh, phieät duyeät . AÙnh-Nguyeät ñöùng giöõa saân maø ngoù maáy buïi boâng laøi, con meøo möôùp chaïy theo coï löng voâ chön cuûa naøng roài naèm ngöûa quaøo oáng quaàn, laøm cho naøng baøy caùi cöôøm chön ra coi traéng noõn. Gioù phaát maùi toùc xaáp xaûi, aùnh maët trôøi doïi vaøo maët ñoû loøm, naøng nheo maét cuùi xuoáng, tay traùi veùn maùi toùc, tay maët voã con meøo, mieäng chuùm-chím cöôøi, coi chaúng khaùc naøo nhö hoa xuaân môùi nôû. Naøng baét con meøo maø oâm trong tay, roài ñi laïi haùi moät caùi hoa laøi keâ vaøo muõi maø höôûi. Hoa ñaõ traéng maø göông maët naøng cuõng traéng, bôûi vaäy maët choùi hoa, hoa choùi maët, khoù phaân ai traéng hôn ai. Naøng ngoù moâng veà höôùng baéc, laø höôùng thaønh Gia-ñònh, roài coù leõ loøng nhôù cha doài-daøo hay sao, maø naøng ñöùng ngaån-ngô, luïy öùa röngröng. Maët trôøi ñaõ laën maát hoài naøo naøng khoâng hay, chöøng naøng ngöûa maët ngoù leân trôøi, thì sao ñaõ raïng moïc töù giaêng, ngoâi toû ngoâi lôø, laøm cho loøng naøng caøng theâm aùo naõo. Naøng thôû daøi moät caùi roài oâm con meøo maø trôû voâ nhaø. Ba con gaø gioø vaøo chuoàng coøn keâu cheùt-cheùt phía sau. Hoï góa gaïo khua tieáng chaøy nghe caéc-cuïp ñaøng xoùm. AÙnh-Nguyeät thoåi löûa ñoát leân, roài laáy caây gaøi cöûa sau cöûa tröôùc ñaâu ñoù ñeàu chaët chòa heát thaûy. Naøng ñem caùi ñeøn ñeå treân vaùn, laïi vaùch laáy caây ñôøn caàm, roài ngoài döïa ñeøn leân daây maø ñôøn. Tieáng ñôøn thanh tao khi khoan khi nhaët, maø ræ raû khi nhoû khi to, ñieäu ñôøn hay thì thieät laø hay, maø nghe ra nhö ngaäm thaûm treâu saàu, bôûi vaäy tay naøng ñôøn, maø loøng naøng laïi böng-khuaâng, thaäm chí con meøo naèm treân vaït aùo cuûa naøng noù nghe, roài noù cuõng nhaém maét limdim döôøng nhö noù thöông ai, nhôù ai, neân boä coi xu-xò(#13). Chaúng hieåu AÙnh-Nguyeät vì gioïng ñôøn nghe buoàn thaûm neân naøng khoâng ñôøn

nöõa, hay laø vì khoâng coù ngöôøi tri-aâm neân naøng heát muoán ñôøn, maø naøng ñôøn chöa döùt moät baûn thì naøng laïi xuoáng daây, roài ñem treo treân vaùch. Naøng böôùc laïi keä saùch thaáy quyeån “Lyù gia thi taäp” naèm treân heát, naøng laáy quyeån aáy ñem laïi vaùn roài naèm dôõ ra maø ñoïc. Taäp naày laø taäp thi cuûa Lyù-kyøNguyeân thuôû nay heã coù laøm baøi naøo hay thì oâng cheùp vaøo ñoù, ñeå khi buoàn ñem ra ñoïc laïi chôi. Vì AÙnhNguyeät caàm maø coi, chôù coâ khoâng ngaâm, neân khoâng bieát trong aáy hay dôû theå naøo. Maø naøng coi ñaâu ñöôïc vaøi ba chöông, roài naøng xeáp laïi naèm gaùc tay qua traùn maø ngoù söõng ngoïn ñeøn. Ñaøng xoùm hoï giaõ gaïo roài, neân khoâng nghe tieáng chaøy caéc cuïp nöõa. Trong nhaø laëng-leõ, ngoaøi saân im-lìm, duy trong buoàng nghe deá löûa gaùy vang, treân coät thaáy thaènlaèn ñua chaïy, AÙnh-Nguyeät naèm ngoù ngoïn ñeøn traân-traân khoâng hieåu trong trí naøng suy nghó nhöõng vieäc gì, maø naøng ngoù gaàn heát moät canh roài naøng môùi chòu ngoài daäy deïp ñeøn maø ñi nguû. Naøng voâ buoàng naèm thoån-thöùc hoaøi nguû khoâng ñöôïc. Ñeán canh ba, naøng nghe döôùi raïch coù tieáng ghe khua cheøo loäpcoäp, roài laïi nghe coù tieáng ngöôøi noùi chuyeän raàm-rì. Naøng khoâng hieåu ghe cuûa ai nöûa ñeâm laïi voâ raïch naày, neân coù yù naèm im-lìm loùng tai maø nghe. Caùch chaúng bao laâu naøng nghe coù tieáng chôn böôùc ngoaøi saân thòch-thòch roài laïi nghe tieáng ngöôøi ta keâu raèng: - AÙnh-Nguyeät, AÙnh-Nguyeät, chaùu nguû hay laø thöùc ñoù chaùu? AÙnh-Nguyeät vaø loàm coàm ngoài daäy vaø ñaùp raèng: - Daï, toâi thöùc ñaây. Ai keâu ñoù? ÔÛ ngoaøi coù tieáng noùi raèng: - OÂng. OÂng laø oâng saùu Thôùi ôû ngoaøi vaøm. Chaùu môû cöûa cho oâng voâ, oâng noùi chuyeän cho maø nghe. - Coù chuyeän chi vaäy oâng? - ÔØ, coù chuyeän gaép laém. OÂng giaø chaùu ñau naëng quaù, neân nhaén bieåu cho chaùu hay. - Huùy! Trôøi ñaát oâi! Khoán khoå chöa! Hai böõa raøy trong buïng toâi buoàn-böïc neân toâi nghi coù chuyeän gì ñaây... (Coøn tieáp) ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

189


190

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

PhIEÁU Rao VaËT

ThEÅ LEÄ MÔùI

Quyù vò caàn ñaêng Rao Vaët: Sang tieäm, caàn thôï, caàn nhaân vieân, baùn nhaø, ñaát, xe.v.v... Xin ñieàn noäi dung vaøo phieáu naøy vaø keøm chi phieáu hay money order ñeà cho: Mr. Diep Le vaø gôûi veà: Rang Dong MagaZInE P.O.Box 931660, Norcross, GA 30003

* Ñaêng 6 thaùng (12 soá baùo) giaù $80

(Neáu quyù vò muoán nhaän ñöôïc baùo, phaûi gôûi theâm $6 cho moãi cuoán baùo. Thí duï: Nhaän moät cuoán $80+$6, hai cuoán $80+$12, ba cuoán $80+$18 v.v...)

* Ñaêng 4 thaùng (8 soá baùo) giaù $60

(Neáu quyù vò muoán nhaän ñöôïc baùo, phaûi gôûi theâm $6 cho moãi cuoán baùo. Thí duï: Nhaän moät cuoán $60+$6, hai cuoán $60+$12, ba cuoán $60+$18 v.v...)

NOÄI DUNG ÑAÊNG LÔØI RAO VAËT CHO 1 OÂ (toái ña 30 chöõ keå caû soá phone 3 chöõ, treân 30 chöõ seõ ñöôïc tính 2 oâ (double size)

XIN LÖU YÙ:

1/ Vôùi giaù bieåu treân ñaây, Toøa Soaïn khoâng hoaøn tieàn laïi (No Refund) khi Quyù vò muoán ngöng ñaêng. 2/ Maãu rao vaët khoâng ñöôïc ñoåi qua dòch vuï khaùc, nhöng toøa soaïn saün saøng nhaän söaû ñoåi chuùt ít noäi dung.

Sang TIEÄM naIL

Tieäm KV Nail & Spa vuøng Myõ traéng, roäng 1800 sqft. tieäm ñeïp, giaù baùn $35K. Rent $1000/thaùng. * Caàn thôï bieát laøm P/W. Xin lieân laïc:

912-257-6990 (C) 912-748-7407 (431-442)

Sang TIEÄM naIL

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm vuøng Myõ traéng, khang trang, deã thöông ôû Roswell, GA trong shopping center. Xin lieân laïc:

864-320-9022

(434-441)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Canton GA, khu Myõ traéng, rent reû. Caàn sang gaáp. Giaù baùng $30K Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc Taâm:404-536-7074 (c)

Tieäm ôû Albany caùch Atlanta 3 giôø, coù 4 gheá, 6 baøn. Income töø 18k - 20k/thaùng. Tieàn rent reû, gaàn tröôøng ñaïi hoïc. Vì lyù do ñi xa, caàn sang gaáp. Xin Lieân laïc

434-445

429-436)

770-889-1164 (w)

Tina :229-338-6102

(c) 229-395-6755 (w)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm vuøng Myõ traéng, chôï Kroger. Income oån ñònh. Caùc phi tröôøng 20 phuùt, höôùng 85 South. Xin lieân laïc: 428-439 678-857-8153

Sang TIEÄM naIL

Tieäm trong khu Walmart. Good location. Coù 6 ped, 6 baøn, 2 gheá eyelash, 5 baøn toùc. Income $20,000/ thaùng. Giaù baùn $80,000û. Xin lieân laïc:

704-399-6633 w 980-254-1199 c

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

190

(425-436)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail ôû Brunswick, GA. 1200 sqt, 6 baøn - 5 gheá. Good location. Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Caàn baùn gaáp. Giaù $25,000. Thaät loøng mua, xin lieân laïc: 912-275-9041

912-275-0271 (428-439)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp vì lyù do gia ñình. Tieäm ôû N.400 OutletMall. 9 gheá, 7 baøn Good Income, Rent $1418/thaùng. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi:

678-925-3199 678-906-8809

(427-434)

Sang TIEÄM naIL

New! New!Tieäm ôû Alabama. Sang vôùi giaù töôïng tröng. Income toát. Ai muoán vaø thaät loøng. Xin lieân laïc Thu Trang :

256-858-3628

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû GA, coù 6 gheá, 6 baøn, roäng, ñeïp. Giaù $22000. Vì coù coâng chuyeän caàn baùn gaáp. Thaät loøng xin lieân laïc:

706-295-5757 404-988-2588(427-434)

Sang TIEÄM naIL

Ñòa chæ: 10479 Alpharetta St. Roswell GA 30075. Giaù 28K. Xin Lieân laïc Kathy:

404-353-1643 (cell) 770-594-2545 427-434

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Marietta, GA. Coù 6 gheá, 6 baøn, phoøng Wax vaø maùy giaët/xaáy. Good income, Rent reû. Gía baùn 25K. Thaät loøng mua xin lieân laïc:

770-309-9834

(429-436)

(434-445)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm Vuøng GA 400, exit 14. Coù 8 gheá pedi vaø 6 baøn medicure. giaù baùn $45,000. Incomes 19K/thaùng Xin Lieân Laïc:

678-637-4316 404-644-2872

(428-435)

Sang TIEÄM naIL Tieäm vuøng Myõ traéng khang trang deã thöông, ôû Roswell, GA, trong Shopping Center. Xin Lieân laïc:

770-533-1440

434-441

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Marietta, GA. Coù 6 gheá, 6 baøn, phoøng Wax vaø maùy giaët/xaáy. Good income, Rent reû. Gía baùn 25K. Thaät loøng mua xin lieân laïc:

770-309-9834

(429-436)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm vuøng Albany, GA caùch Atlanta 3 giôø, 6 gheá, 8 baøn. Tieäm ñeïp, good location, good income. Caàn sang gaáp vì lyù do söùc khoûe. Giaù 45K. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi:

229-430-5678 - 229-296-0848

229-296-2234

428-439

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail ôû trong Walmart Trussville, Alabama. Giaù caû thöông löôïng, Xin lieân laïc :

205-655-3439 205-815-8044

424-435

Sang TIEÄM naIL

Tieäm income cao, tip cao, rent reû. Tieäm khoâng ñaønh baùn. Tieäm ôû Florida. Neáu quyù vò naøo muoán thay ñoåi khoâng khí, thôøi vaän, Xin lieân laïc coâ Hoàng:

904-327-3144

191

Sang TIEÄM naIL

Caàn baùn gaáp tieäm nail vuøng Powder Springs, gaàn Marietta. Khu shopping lôùn. Tieàn rent $600/thaùng. Neáu thaät loøng muoán mua Xin lieân laïc :

404-789-5268

Sang TIEÄM naIL

Tieäm caùch Atlanta 2g30’. Tieäm trong khu chôï shopping lôùn. Coù 5 baøn, 5 gheá, Coù maùy giaët, maùy saáy. Xin lieân laïc:

334-430-3821 334-215-1400

(429-440)

Sang TIEÄM naIL

I want to sell my nail shop. Marietta Roswell Rd. Next to Starbucks coffee shop. Please call:

678-560-5979 678-697-4201

432-443

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Cookeville, TN hoaït ñoäng 9 naêm, môùi remodling trong Shopping Center. Caàn baùn gaáp, vì lyù do gia ñình. Giaù caû coù theå thöông löôïng Xin lieân laïc: 931-528-6921 w 931-529-1848 c (425-436)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Newnan, GA, vuøng Myõ traéng 100%coù 9 gheá SPA, 9 baøn, 8 thôï. Income muøa Ñoâng treân 30K, muøa Heø treân 45K. Thaät loøng mua, xin lieân laïc chò Phöôïng:

404-783-9205

(432-443)

431-438

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

191

(428-435)


192

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm ôû Montgomery, Alabama. Coù 9 gheá, 9 baøn, phoøng Wax, maùy giaët saáy. *Hieän ñang caàn thôï. Xin lieân laïc: 334-833-2189

404-538-6948

( 418-441)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail ôû vuøng Carrollton, GA. Coù 6 baøn, 6 gheá. Giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc;

404-918-8441

Sang TIEÄM naIL

Tieäm coù 7 gheá, 10 baøn. Phoøng wax, phoøng maùy giaët-maùy saáy. Tieäm roäng 1,600 sqf. Thieáu ngöôøi quaûn lyù. Caàn baùn giaù 35K. Xin lieân laïc: 404-263-9445 422-434*

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm ôû Alabama, taønh phoá chæ coù 1 tieäm. Rent reû $700/ thaùng, trong kho Shopping Center. Income 23K-25K/thaùng. Giaù sang 50K Xin lieân laïc: 205-441-8099

(430-441)

Sang TIEÄM naIL

423-434

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Summrville, SC, coù 8 gheá. SPA ñôøi môùi, 7 baøn, 1 Phoøng Wax. Income Heø 30- 35K, Ñoâng 20 - 25 K, roäng 1,200 Sqft. Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Xin lieân laïc: 843-303-2591

Caàn sang tieäm vuøng Clarkville, TN coù 5 baøn, 6 gheá. Muoán bieát theâm chi tieát xin vui loøng lieân laïc:

Sang TIEÄM naIL

Sang TIEÄM naIL

256-683-0769

(430-437)

431-438

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Lawrenceville. rent $1200/thaùng bao nöôùc. Coù 5 gheá spa, 5 baøn nail, giaù sang $22000.Caàn thôï bieát laøm boät caøng toát. Lieân laïc: 678-431-9931(c) 678-638-1157(w) 424-435

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Lawrenceville. rent $1200/thaùng bao nöôùc. Coù 5 gheá spa, 5 baøn nail, giaù sang $22000.Caàn thôï bieát laøm boät caøng toát. Lieân laïc:

678-431-9931(c) 678-638-1157(w)

Tieäm ôû Carrollton GA. Vuøng 70% traéng, 30% ñen. Trong shopping center lôùn, rent reû. Khu vöïc ñang phaùt trieån. Good location. Caàn thôï nails gaáp. Xin lieân laïc:

678-333-5849

Tieäm Nail trong Mall lôùn taïi Tallahassee, Florida Tieäm roäng 2,000 Sqtf, 10 baøn, 10 gheá. Môùi taân trang raát ñeïp, baûo ñaûm ñeán xem seõ thích ngay. Lôïi töùc hieän taïi 40K. Sang 145K. Thaät loøng muoán sang, xin lieân laïc Hoaøng:

Sang TIEÄM naIL

Tieäm Nail ôû vuøng 141, khu Myõ traéng. Gía Nail cao. Caàn sang gaáp. Xin lieân laïc:

770-624-7475

(429-436)

Sang TIEÄM naIL

Caàn baùn tieäm nail giaù reû. Vì lyù do gia ñình ôû xa. Tieàn rent chæ $500/thaùng. Tieäm ôû TN. Location toát. Lieân laïc:

813-748-0537 423-618-5303 (430-437)

Sang TIEÄM naIL

Baùn tieäm nail vaø tanning . Tieäm môû cöûa 7 naêm. Khaùch Myõ traéng. Baøn gheá môùi. Tieäm ôû Alabama. Xin lieân laïc Tuyeàn:

971-533-1297 (427-434)

Sang TIEÄM naIL Tieäm nail khu shopping Publix vì lyù do moving caàn sang gaáp vôùi giaù 50K. Tieäm ôû North Port, AL. Coù 8 baøn, 4 gheá. Income töø 30K and up. Tieàn rent $3,000/thaùng. Hieän cuõng ñang caàn theâm thôï. Xin lieân laïc:205-861-6397

205-657-7576

428-435

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

192

(430-437)

424-435

Sang TIEÄM naIL

850-728-3004

Sang TIEÄM naIL

422-434*


193

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Sang TIEÄM naIL

Tieäm gaàn phi tröôøng Atlanta, rent reû, 1 phoøng wax, 5 gheá, 4 baøn, 900 sqf. Chuû retire, 3 thôï. baùn 10K Xin lieân laïc:

404-451-7052

433-440

Sang TIEÄM naIL

Sang tieäm nail vuøng Alpharetta, khu Myõ traéng, coù 7 gheá, 6 baøn, 1 phoøng wax. Tieäm sang ñeïp, tieàn rent reû. Xin lieân laïc:

678-779-4558

(433-440)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï gaáp, nam/nöõ. Caùch Atlanta 1 tieáng, coù choå ôû. Vôï choàng caøng toát. Xin lieân laïc:

706-837-9000

(426-434*)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail gaáp. Vuøng Powder Springs - gaàn Marietta. Rent $600/thaùng. Khu shopping lôùn, income cao. Xin lieân laïc:

404-789-5268

433-444

Sang TIEÄM naIL

Tieäm trong Super Walmart, ôû Macon GA. coù 5 gheá spa môùi, 6 baøn. Income cao. Xin lieân laïc:

678-488-8555 678-575-0537

(433-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ caàn bieát noùi tieáng Anh. Löông Heø $4500-$5000/thaùng. Ñoâng $3500 - $4000/thaùng luoân típ (baûo ñaûm). Tieäm vuøng Myõ traéng, ôû Emory, Devatur. Giaù nail cao. Lieân laïc Kenny:

404-421-3080 404-728-0028 w

433-444

Sang TIEÄM naIL

Tieäm treân 7 naêm, khu Roswell, GA, caïnh High School, 6 gheá Spa, 6 baøn, 4 phoøng facial, massage, maùy giaët/saáy môùi. Xin lieân laïc:

770-640-9379 678-756-5172

433-440

Sang TIEÄM ToùC

Tieäm Toùc full services salon, vuøng East Cobb County Marietta. Phoøng massage vaø facial roäng raõi. Vuøng ñoâng daân cö vaø tröôøng hoïc. Caàn thôï toùc. Xin lieân laïc: 678-717-7482 (426-434*)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails coù baèng Alabama. Bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Laøm khu Myõ traéng. Thaønh phoá Northport. Alabama. Xin lieân laïc: 205-887-1158

205-339-8168

433-440

Tieäm Nail vuøng Buckhead, caàn thôï nam / nöõ. Löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc:

678-448-8999 (C) 404-846-1555 (W)

423-447

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

193


194

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam nöõ coù kinh nghieäm. P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Smyrna, khu sang troïng, 285 W. Caùch Bufford Hwy 20’. Löông cao, tip haäu. ($3000-$4000/ thaùng) Xin lieân laïc:

770-863-0500 (w) 404-539-7747 (c) 433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm P/W. Döôùi 35 tuoåi. Baûo ñaûm löông cao. Seõ bao löông neáu caàn. Xin lieân laïc:

770-317-5642

(431-438 )

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù kinh nghieäm, khu Myõ traéng. Löông cao, tip haäu. Nhaän covesign cho ai chöa laáy ñöôïc baèng nail. xin call :

404-925-1999

or apply at 618 Church St Decatur, GA 30030 (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Trong publìx, khu Myõ traéng. Caùch Atlanta 1giôø 45’ Löông cao, good tip. Xin goïi:

334-480-4008 404-543-7466

(428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm nail bieát laøm ñuû thöù. Coù choå cho ngöôøi ôû xa. Neáu caàn saün saøng bao löông.

912-530-7778 912-424-0015 (427-438)

Caàn gaáp thôï nam hoaëc nöõ , laøm tuaàn 6 ngaøy, ôû tieåu bang SC. Bao löông $1,000/ tuaàn. Coù choã aên ôû cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

803-460-0816

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails man/nöõ bieát laøm ñuû thöù. Income cao. bao löông tuøy theo tay ngheà. Coù choå ôû rieâng bieät, coù internet. Laøm ôû TN.. Xin lieân laïc:

770-309-9698 404-988-6135

Caàn thôï coù baèng SC. Bao löông $800/ tuaàn. Bao ôû, thaät loøng xin lieân laïc. * Caàn baùc giöõ treû Xin lieân laïc:

843-423-0800 843-245-5939

429-440

Caàn gaáp thôï nail nöõ. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø 30’. Coù choã ôû. Bao löông hay aên chia. Xin lieân laïc: 404-509-2031 229-336-2900 (430-437)

Caàn thôï nail boät & tay chaân nöôùc. Tieäm ôû vuøng Dallas. Hwy West Cobb Ave. Bao löông muøa ñoâng. Laøm hôn aên chia. Xin lieân laïc : 434-441

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam hoaëc nöõ bieát laøm boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc.Tieäm caùch chôï Hoàng Koâng 4 tieáng. Löông cao, coù choã cho thôï ôû. Xin lieân laïc:912-876-6245 (w) 04-644-2632 (c) 404-644-3824 (428-439)

Caàn thôï nails bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû trong shopping Kroger. Khaùch Myõ traéng. Tip nhieàu. Xin lieân laïc KIM :

404-324-0899 770-963-8899

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

678-982-7153

770-906-5423 770-309-9316(

Tieäm ñeïp vaø sang troïng, raát ñoâng khaùch; Vuøng Myõ traéng. Löông at least $3,600 muøa heø.. Tieàn tip cao. Khoâng khí laøm vieäc thoaõi maùi. Tieäm ôû Alpharetta caùch chôï HK chöøng 20 phuùt. Xin lieân laïc:

419-442

Caàn nhieàu thôï nail bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc gioûi. Tieäm caùch Chamblee, Jimmy Carter, Morrow, Riverdale vaø DeKalb khoaûng 15, 20 phuùt. Tieäm laøm vui veû. Xin lieân laïc:

424-435)

CaÀ nnQUaû nn ggCaù ooRao TT , ,XIn CaÀ QUaû Caù RaoVaË VaË XInXEM XEMThEÅ ThEÅLEÄ LEÄTRang TRang190 228

Giaù u:uuª ,6 ngnnggª ª ,4 ngnngg* **GôûGôû i baù o:oo$6 t cuoá n nnbaùbaù o.oo.. Giaù bieå :: ª $80/12 ,, 66thaù thaù $60/8 ,, 44thaù thaù ii baù :: $6 cho moä tt cuoá Giaùbieå bieå ª$80/12 $80/12kyøkyø kyø thaù ª$60/8 $60/8kyøkyø kyø thaù Gôû baù $6cho chomoä moä cuoá baù

194

431-438

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

678-230-2909

429-440

(429-436)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails gaáp ôû vuøng SC. caùch Atlanta 4 tieáng. Khu Myõ traéng. Löông treân $1000/tuaàn. Coù choã ôûû. xin lieân laïc:

843-309-9034

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nails nam-nöõ coù baèng. Bieát laøm ñuû thöù. Coù kinh nghieäm Bao löông. Choã laøm thoaûi maùi. Chuû vui veû. Bao aên ôû. Caùch Atlanta 2 giôø 30’. Xin lieân laïc: 229-396-5775 (430-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc Tieäm ôû Decatur. Xin lieân laïc:

404-634-4064

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù baèng SC. Kinh nghieäm Pink&White vaø chaân tay nöôùc, Löông töø $850 - $1100/tuaàn. Khu Myõ traéng, caùch Atlanta 1 giôø 30’. Coù phoøng ôû rieâng.Xin lieân laïc: 864-634-5988 (426-443)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam/nöõ vaø chaân tay nöôùc. Vuøng Macon. Coù phoøng rieâng cho thôï ôû xa. Löông $2500 thaùng trôû leân, Bao hay aên chia tuøy theo khaû naêng. Xin vui loøng goïi:

478-955-2921 c 478-474-2820 w

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nöõ . Tieäm ôû Covington. Höôùng 20 East. Exit 88 Caùch chôï Hoàng Koâng 45’. Khu Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

770-787-4004 (w) 770-833 2923 (c)

433-440

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn gaáp thôï nails coù baèng NC. Tieäm ôû T.P Asheville, NC. Moïi chi tieát xin lieân laïc : 828-582-3603 (c) 828-232-2977 (w) (429-436)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nails gaáp. Tieäm trong khu Walmart. Ñöôøng 575. Exit 20. Löông treân $3000/thaùng good tip. Xin lieân laïc 770-906-6782

678-880-0688

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nöõ coù baèng, laøm gioûi boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Buckhead raát ñoâng khaùch, löông cao, típ haäu. Xin lieân laïc:

404-663-0524

(432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W, gel polish , waxing. Löông töø $3500 ñeán $4000 thaùng, tieàn tip cao. Tieäm vuøng 20 West, exit 36 Xin lieân laïc :

404-804-7372

426-434*

195

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn 2 thôï Nöõ bieát laøm boät hoaëc tay chaân nöôùc full/part-time. Tieäm vuøng Conyers, East I-20 Xin goïi Huøng:

678-538-8168

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Nöõ, kinh nghieäm, tieäm trong khu Target & Publix, caùch chôï Hongkong II, 3 miles. Xin lieân laïc: 678-200-0946 678-502-7354 (414-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät, Wax, chaân tay nöôùc. Income $3200 - 4000/ thaùng. Coù choã ôû, vui veû. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Xin lieân laïc: 404-644-0019 (432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail bieát laøm boät. Löông treân $4000/thaùng. tip haäu. Chuû giuùp ñoåi baèng.Tieäm ôû TN caùch Atlanta 4 tieáng. Khaùch Myõ traéng. Xin lieân laïc Vuõ:

615-554-4529

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nail gaáp. Vuøng Myõ traéng. Tip cao. Löông treân $4000 thaùng, Thaønh phoá Hiltonhead, SC. Coù choã ôû cho thôï. Xin vui loøng goïi:

404-457-3600

(420-441)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

195

(427-434

430-437


196

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

NEW HOT HOT HOT Caàn nhieàu thôï nöõ tay chaân nöôùc vaø nam/nöõ bieát laøm ñuû thöù. Giaù cao, good tip. Khu Myõ traéng. Coù choã ôû cho thôï. Income $4k-$5k/month. Lieân laïc:

404-563-9770 404-642-8440

(429-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thô Nöõ laøm Pink & White hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm khu Myõ traéng, caùch Chamblee 20 phuùt. Öu tieân cho ngöôøi coù baèng, great income, good típ. Xin lieân laïc:770-436-4555

470-269-9333 (C)

426-437

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ laøm gioûi ñuû thöù, Khu Stone Mountain, Exit 41/I285. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin goïi: . 404-428-4763 (c)

404-554-9000 (w)

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm. Tieäm ôû Augusta, GA. Khu Myõ traéng sang troïng, löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc: 706-414-7693

706-860-4218

(413-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp nhieàu thôï nail, bieát laøm everything. laøm khu Myõ traéng. Coù baèng Alabama. Löông $1000/tuaàn. Tip nhieàu. Coù choã ôû cho thôï. Xin lieân laïc:

205-454-3118 Tuaán 205-454-2723 Trang (427-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï laøm boät vaø tay chaân nöôùc, wax chaân maøy, tieäm caùch AÙ Ñoâng Market (Clarkston) 20 phuùt. Xin lieân laïc Dung: 678-815-2934 c 770-482-7075 w 431-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm nail. Tieäm treân I 285W Exit 25, Sandy Spring. Tieäm coù station toùc vaø phoøng facial cho thueâ. Xin lieân laïc:

404-647-3704 c 404-459-4280 w

(434-445)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 1ù:20 phuùt. Vuøng Myõ traéng, tip haäu. coù choã ôû. Xin lieân laïc :

706-812-1004

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Tieäm ñeïp vaø sang troïng, ñoâng khaùch, tip cao. Khoâng khí laøm vieäc thoaûi maùi. Caùch phôû Ñaïi Lôïi ñöôøng Jonesboro 15 phuùt Xin lieân laïc:

404-361-6688 (w) 404-713-0819 (c) (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Löông töø $2500/thaùng, trôû leân treân chia 6/4. Caàn thôï nam/nöõ laøm chaân tay nöôùc, gel color, waxing vaø thôï laøm boät (thôï coù tay ngheà seõ bao löông). Tieäm caùch Mall of Georgia 5 phuùt, trong khu chôï Kroger, Myõ traéng, sang, giaù cao, tip haäu. Choã laøm vui veû. Xin lieân laïc:

770-271-5514

(434-441)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm boät hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm vuøng East COBB, Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch,choã laøm vui veû. Xin lieân laïc:

770-594-0803

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam hoaëc nöõ, coù kinh nghieäm, bieát laøm heát. Coù baèng caøng toát. Bao löông hoaëc aên chia. Tieäm ôû Alabama. Coù choã ôû. Xin lieân laïc:

256-859-0700 (424-435) CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp, bieát laøm gì cuõng ñöôïc. Bao $100 ngaøy, hôn chia 6/4. Khu Myõ ñen, Downtown Atlanta 85 south. Lieân laïc Phöông.

678-687-0630 (c) 404-856-0250 (w)

(423-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù, pink &white, facial, massage. Income cao. Khaùch sang. Myõ traéng. Caùch Atlanta 3 giôø laùi xe. Xin lieân laïc:

229-299-1100

(423-434)

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm trong Kroger Shopping

Center. Caùch Gwinnett Mall 20 phuùt. Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Neáu laøm boät yeáu seõ ñöôïc chæ daãn theâm. Löông oån ñònh. Tip OK. Vieäc laøm vui veõ Xin lieân laïc:

770-554-0082 W 770-722-7458 C

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

(417-440)

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

196

(427-438)


197

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN-GAÁP-GAÁP-GAÁP Thôï laøm boät hoaëc tay chaân nöôùc. Coù choå aên ôû. Khu Myõ traéng. tip cao, bao löông $800/tuaàn hoaëc hôn. Xin lieân laïc: 256-417-2902

256-536-4912 (429-440)

CaÀn ThÔÏ naIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, bieát laøm ñuû thöù, tieäm ñoäng khaùch. tip haäu. Bao löông hoaëc aên chia theo khaû naêng. Vuøng marietta GA. Xin lieân laïc Nga:

404-483-7664 430-441 CaÀn ThÔÏ naIL

Tieäm caùch Atlanta 2 tieáng. caàn thôï chaân nöôùc hoaëc kinh nghieäm boät. Ñieàu kieän toát. Bao ôû, löông cao, choã laøm vui veû, thoaûi maùi, ít thôï. Xin lieân laïc:

478-412-3484 (C) 478-412-3453 (C)

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Tieäm ôû vuøng Pleasant Hill Rd. Exit 104. Xin lieân laïc: 404-421-8576

770-309-8111 678-900-0292

430-442

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm Full/Part-time. Tieäm vuøng Midtown, Atlanta. Xin lieân lac:

678-900-9244 (C) 404-688-2599 (W)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm P&W vaø chaân tay nöôùc. Vaø thôï gaén Eyelash. Tieäm ôû Newnan, GA. Exit 47 I-85 south. Caùch chôï Hongkong 50 phuùt. Bao löông $3500-$4000. Xin lieân laïc:

770-881-4203

(412-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø boät, Bao löông $4,500/thaùng, bao choã ôû. Tieäm caùch Atlanta 1 giôø 20. Xin lieân laïc:706-537-5379 (C) 425-448)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï tieåu bang North Carolina. Bao löông aên chia tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc Tuù Phaïm :

910-205-7757 w 910-205-8614 w 910-331-8694 c (434-443)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Caùch Atlanta 4 tieáng, vuøng Hinesville. Coù choã cho ngöôøi ôû xa. Xin lieân laïc :

912-368-9288 404-259-6488

(428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù, kinh nghieäm. Vuøng Macon, shopping Korger. Nöûa ñen, nöûa traéng, tip cao. Löông $3500-$4200 / thaùng, tuyø kinh nghieäm, coù choã ôû. Xin lieân laïc:

478-741-7212

(423-434)

(424-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn nhieàu thôï Nam - Nöõ gioûi. Coù baèng caøng toát .Income cao - tip haäu. Tieäm ôû 20W. Douglasville. Xin lieân laïc Haïnh:

404-934-7776

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï nails gioûi P&W, chaân tay nöôùc, full/part time. Tieäm trong khu Publix, Marietta. Khu Myõ traéng, giaù cao., good tip. Coù kinh nghieäm seõ bao löông. Xin lieân laïc:

770-925-5911

433-440

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp, bao löông hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc:

434-917-1915

423-434

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï boät & chaân tay nöôùc. Vuøng Duluth. Trong khu chôï Puplix, gaàn Gwinnett Mall. Löông töø $2000$2500 quanh naêm. Neáu laøm hôn aên chia. Tip cao. Xin lieân laïc :

404-952-4125

429-436

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù kinh nghieäm. Tieäm trong Super Walmart Buford city, I-85 N. Exit 120. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn. Xin lieân laïc: 678-557-7160 (433-441)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails chaân tay nöôùc. Bieát laøm boät caøng toát. Tieäm caùch Atlanta 1:30” Lieân laïc: 334-749-4483 (w)

404-432-3294 (c)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

197

(425-434)

(431-442)


198

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm P&W, tay chaân nöôùc. Coù baèng South Carolina. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc: 803-279-8282

626-321-3434

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, P/W hoaëc tay chaân nöôùc, Gel polish vaø waxing. Löông cao, tip haäu. Tieäm ôû I.20 exit 36. Xin lieân laïc

404-804-7372

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm pink & white. Khu Myõ traéng, khaùch sang. Löông $1000/tuaàn. caàn coù baèng Tennessee. Xin lieân laïc:

423-910-0367

(423-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät. Tieäm ôû vuøng Lilburn, Stone Mountain, Hwy 78, Hwy 124. Baûo ñaûm löông $3000/ thaùng. Xin lieân laïc:

770-982-4648 404-903-4612

(427-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail bieát laøm boät. Coù baèng South Carolina. Bao löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc: 843-379-6225 (427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W. Tieäm ôû Snellville. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

404-610-4115

(427-447)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nöõ. Tieäm khu vöïc Athens 316, 100% Myõ traéng. Löông töø $3500 - $4500 trôû leân. Tip cao. Xin lieân laïc: 706-769-2200 (w)

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, thôï tay chaân nöôùc, thôï Eyelash, full/part time. Bao löông cao hoaëc aên chia. Tieäm trong Kroger ñöôøng 124 East 78 trong chôï Public. good tip Xin lieân laïc:

423-434

(431-442)

404-771-5456 (c)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Bao löông hoaëc aên chia. Coù choã ôû toát cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

912-257-3407

770-982-2744 770-978-8742

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nöõ, laøm chaâm tay nöôùc & Wax. Laøm ôû khu Roswell. N.400 exit 8. Öu tieân cho ngöôøi coù baèng. Xin lieân laïc: 404-610-2481 (427-434)

431-454

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nöõ hay 2 vôï choàng caøng toát. Phaûi coù baèng Alabama. Tieäm vuøng Myõ traéng, khaùch sang,tip haäu. Caùch chôï HK chöøng 2 hrs 30. Lieân laïc: 334-285-0442

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû thaønh phoá Marietta, ñi khoaûng 30 phuùt (Coù theå ñi chung xe) . Moïi chi tieát, lieân laïc: 770-850-9912

419-442

431-438

678-447-3728

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm. laøm xuyeâên bang. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Bao löông $800/tuaàn, laøm hôn aên chia. Coù phoøng ôû rieâêng mieãn phí. Xin lieân laïc:

828-288-0023 (w) 864-517-4774(c)

(427-343).

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp. Tieäm ôû vuøng Virginia, caùch Atlanta 6 giôø, caàn gaáp thôï nam nöõ, vôï choàng caøng toát, gioûi boät pink white, gel. Vuøng Myõ traéng, giaù cao, tip haäu. Löông 3600-4000 (tuøy tay ngheà). choã laøm vui veû, coù nhaø cho thôï ôû xa. Anh chò naøo muoán laøm laâu daøi xin lieân laïc:

434-907-5099 434-515-3955

(410-433)

678-551-4051

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät P&W, giao tieáp toát tieáng Anh. Tieäm trong Publix vuøng Acworth, khaùch Myõ traéng 99% .Baûo ñaûm löông $3,500 trôû leân. giaù nail cao, good tip.

678-756-6514 678-756-6513 (424-435)

Xin lieân laïc :

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm ôû vuøng Dunwoody, exit 29, I-285, gaàn Perimeter Mall, khaùch Myõ traéng, sang. Choã laøm Friendly, löông cao, tip haäu. Caàn thôï Nöõ Full/ Part-time. Coù tay ngheà P&W, Gel Polish hoaëc chaân tay nöôùc. Xin Lieân laïc Anh Tuù: 404-723-3380 * Caàn thôï xuyeân bang trong vuøng Myrtle Beach, SC khu du lòch. Xin lieân laïc Vuõ : 843-712-1293

CaÀ nQUaû QUaû n gCaù Caù oRao RaoVaË VaË T XInXEM XEMThEÅ ThEÅLEÄ LEÄTRang TRang190 228 CaÀ nn nn gg oo TT , ,,XIn CaÀ QUaû Caù Rao VaË XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 228

Giaùbieå bieå :ª ª$80/12 $80/12kyøkyø kyø thaù ª$60/8 $60/8kyøkyø kyø thaù Gôû i baù baù : $6 $6cho chomoä moä t cuoá cuoá baù Giaù u:uu:ª , ,,6 66thaù ngnnggªª , ,,4 44thaù ngnngg* **Gôû i ibaù o:oo:$6 t tcuoá n nnbaùbaù o.oo.. Giaù bieå $80/12 thaù $60/8 thaù Gôû cho moä

198

(423-434)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm Nnail taïi thaønh phoá Aiken cuûa S.Carolina. Coù choå ôû vaø bao löông. Xin lieân laïc Kevin Nguyen

803-979-2719

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Gaáp, caàn nhieàu thôï nail. Bao löông hoaëc aên chia. Thôï nöõ tay chaân nöôùc. Xin lieân laïc:

(424-435)

430-437

229-435-3111 229-395-3074

CAÀN THÔÏ NAIL

706-772-7937

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø kinh nghieäm laøm boät. Löông cao, tip haäu. Choã laøm vöõng chaéc laâu daøi. Bao löông hoaëc aên chia. Neáu thaät loøng xin lieân laïc:

229-439-0508 229-733-7290

(427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm Pink & White. Tieäm vuøng Hwy 78, Loganville, GA. Löông cao, típ haäu.Xin lieân laïc:

770-554-7505 404-384-1250

CAÀN THÔÏ NAIL

West 20. Neáu thaät loøng, xin goïi Haèng:

678-613-2499 (C) 770-577-0831 (W)

CAÀN THÔÏ NAIL

678-267-4489

Caàn thôï nails nam - nöõ bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 3 tieáng. Tieäm naèm trong khu Myõ traéng. Löông töø $4000 $4500/thaùng, tip cao. Coù choã ôû cho ngöôøi ôû xa. Xin lieân laïc:

678-477-5219 229-387-8282

428-435

229-460-5099

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Nöõ gaáp. Bieát laøm P&W & chaân tay nöôùc.Tieäm ôû Conyers exit 82, I-20 East. Bao löông quanh naêm. Xin lieân laïc:

404-791-7914

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm Nnail taïi thaønh phoá Aiken cuûa S.Carolina. Coù choå ôû vaø bao löông. Xin lieân laïc Kevin Nguyen

803-979-2719 (416-439)

(434-447)

CAÀN THÔÏ NAIL

(425-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Marietta Xin lieân laïc Duõng :

Caàn gaáp thôï nail. Löông cao, tip haäu. Tieäm trong khu Kroger vuøng Mableton (Marietta). Xin lieân laïc:

(425-434*)

443-444

678-354-3555

(426-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

430-453

Caàn thôï bieát laøm P&W vaø chaân tay nöôùc, thôï goäi ñaàu. full & part time. Tieäm ôû N.400. caùch Hoàng Koâng 45’. Khu Myõ traéng. Löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc 770-667-1112

(430-441)

Caàn thôï bieát laøm boät. Tieäm trong Mall

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Choå laøm vui veû. Coù choå ôû cho thôï. Xin lieân laïc:

(416-434*)

Caàn thôï nails bieát laøm boät, chaân tay nöôùc & waxing. Bao löông $3000/ thaùng. Tieäm ôû Augusta. Xin lieân laïc TIM,

199

Caàn

CAÀN THÔÏ NAIL

thôï Nöõ gioûi laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Khaùch Myõ traéng, löông cao, tip haäu. Tieäm ôû North 575, Jasper, GA . Coù choã ôû an toaøn cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

678-642-8247 678-642-8259 706-253-2799

770-745-9669 404-483-5647

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn 3 thôï Nail Nöõ bieát laøm boät Pink & White vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû vuøng E. Cobb, Marietta, Xin lieân lac:

770-971-7130 (W) 404-6579-5868 (C)

(427-438)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

199

(428-435)


200

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam/nöõ bieát laøm boät hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 2 giôø. Coù choã ôû. Choã laøm thoaûi maùi. Xin lieân laïc anh Tim

828-369-8384 (w) 404-446-5516 (c)

Caàn thôï coù baèng hoaëc khoâng coù baèng laøm ôû vuøng South Carolina. Löông $800 tuaàn trôû leân. Xin lieân laïc: (425-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nails bieát laøm boät. Laøm ôû SC. Löông treân $900/tuaàn. Coù choå ôû, choå laøm vui veû, thoaûi maùi. Xin lieân laïc:

714-422-5276 803-534-5818

478-757-9400 678-557-3172

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

404-452-6029

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails chaân tay nöôùc. P&W . Löông $3500 - $4000 trôû leân, tip haäu. Caùch Atlanta 1giôø 30’ . Coù choå ôû. Xin lieân laïc:

(425-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

(427-434)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù kinh nghieäm. Laøm ôû vuøng Hwy 124, Centerville. Xin lieân laïc:

678-677-2941 770-482-5900 431-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails gaáp - gaáp. Tieäm gaàn tröôøng Ñaïi hoïc. Chuùng toâi ñoàng thôøi cuõng muoán sang tieäm nail. Xin lieân laïc:

404-944-8366(c) 770-836-0503(w) (429-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm caùch chôï Hoàng Hoàng 15’. vuøng Myõ traéng. Tip haäu. xin Lieân laïc:

Caàn thôï bieát laøm boät vaø coù kinh nghieäm. Bao ôû. Bao löông $2800/ thaùng. Khu Myõ traéng, Caùch Atlanta 1 giôø 30’. Xin lieân laïc Trang & Tuaán.

434-441

432-439

678-549-5032

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï caàn thôï full time vaø part time. Tieäm vuøng Marietta, Exit 261. Tieäm raát ñoâng khaùch, Löông cao, tip haäu, Xin lieân laïc:

404-849-1538 404-901-5900

678-373-5555 404-403-4618

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï boät, chaân tay nöôùc vaø Wax. Ñi xa nhöng coù choã aên ôû. Khu Myõ traéng. Xin lieân laïc:

229-299-1100 c 229-446-2424 w

(424-435)

(434-446)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam/nöõ. Bieát laøm boät, pink & white. Bao löông $800/tuaàn. laøm 6 ngaøy, bao choã ôû cho thôï ôû xa. Choã laøm vui veû thoaûi maùi nhö gia ñình. tip cao. Xin lieân laïc anh Hoaøng or Thö:

803-713-3400 (427-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, bieát laøm ñuû thöù. Kinh nghieäm boät vaø pink/white Tieäm trong Lawrenceville. Giaù cao, khu Myõ traéng, khaùch sang, tip haäu. Xin lieân laïc:

404-234-1692 404-910-6381

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ; vôï choàng caøng toát. Phaûi bieát laøm boät gioûi. Tieäm vuøng Baxley, Georgia, khaùch Myõ traéng 90%. Löông bao töø $3000 ñeán $3,500/thaùng. Lieân laïc:912-285-8887 w

912-339-0399 C

(417-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Löông $3500-$4500 thaùng, laøm trong Wal-mart ít muøi. Tieäm ôû Marietta, caùch chôï Hoàng Koâng 25 phuùt Xin lieân laïc Tonny:

678-521-4068

(426-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm trong khu Publix, Suwanee, raát ñoâng khaùch, típ cao. Caàn thôï coù baèng laøm Pink & White gioûi. Have good customer service skill and Professional attitude. Xin lieân laïc :678-764-3713

678-637-7938

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

200

427-438

(430-441)


201

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam & nöõ bieát caøng nhieàu caøng toát, Laøm trong Town Center Mall at Cobb, Marietta GA. Löông $300 $4000 1 thaùng. Lieân laïc:

770-499-9992 404-426-3008 (424-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ, laøm vuøng Kennesaw, Myõ traéng. Löông treân $3000/thaùng, tip haäu. Xin lieân laïc:

770-423-1993 W

404-353-6977

431-438

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam/ nöõ tay chaân nöôùc. Neáu bieát laøm boät caøng toát. Xin lieân laïc: Döông: 404-861-1346

Quyeân: 404-578-0225

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, bieát laøm ñuû thöù. Kinh nghieäm boät vaø pink/white Tieäm trong Lawrenceville. Giaù cao, khu Myõ traéng, khaùch sang, tip haäu. Xin lieân laïc:

404-234-1692 404-910-6381

427-434*

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp nhieàu thôï nail coù kinh nghieäm laøm boät P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm trong shopping center Publix and Kroger ôû Kennesaw. GA 30144- exit 273 North 75.Khaùch Myõ traéng, löông cao vaø tip haäu. Lieân laïc:770-590-3696

678-608-5653

419-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù vaø thôï chaân tay nöôùc. Tieäm ôû vuøng Acworth, Kennesaw, Hiram, Dallas. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Xin lieân laïc: 678-483-8241 404-915-9411 (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nails.coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Löông treân $2800/thaùng. Tip haäu.. Xin lieân laïc: 404-292-1514 (W)

404-717-6643 (C)

(431-442)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail coù baèng South Carolina. Tieâm caùch chôï Hoàng Koâng khoaûng 1 giôø. Tieäm ñoâng khaùch, löông cao. Xin lieân laïc: 864-320-9022 (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gioûi boät traéng & hoàøng, bieát Wax, tieáng Anh khaù. Bao löông $3500/ thaùng. Tieäm caùch Perimeter Mall 10 phuùt. Xin lieân laïc Chris:

404-312-4744 404-705-8070

425-436

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gioûi boät nam/nöõ. Laøm vieäc laâu daøi. Tieäm caïnh chôï Public ñoâng khaùch. Vuøng Paulding County. Chuû hoøa nhaõ coâng baèng. Xin lieân laïc:

Caàn thôï Nail bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Xin lieân laïc:

432-443

(422-434*)

770-841-1471

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm ñuû thöù. Löông $3500 up. Tieäm ôû Cartersville. GA exit 288, I.75N. Thuaän tieän ôû Marrietta, Kennessaw, Acworth. Xin lieân laïc:

404-547-5957(428-439)

404-634-4064

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù vaø thôï chaân tay nöôùc. Tieäm ôû vuøng Acworth, Kennesaw, Hiram, Dallas. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Xin lieân laïc:678-483-8241 (428-434*)

404-915-9411

BEST INVESTMENT LLC. 3802 Satellite, Duluth, GA 30096 Tel: 678-467-8309. Cell: 678-467-7123. Fax: 888-471-4927 Email: bestinvestmentllc@yahoo.com. coâng ty chuùng toâi coù raát nhieàu lease ôû mall lôùn, Kroger, Publix, vaø shopping center ñeïp vaø sang troïng, ôû Georgia, Tennesse, Alabama vaø S.Carolina. Ñaëc bieät: Coâng ty chuùng toâi seõ ñaûm traùch hoaøn taát tieäm nail cho quyù vò vôùi giaù caû raát nheï nhaøng. Muoán laøm chuû tieäm nail LÔÙN, ÑEÏP vaø SANG TROÏNG. Xin lieân laïc vôùi coâng ty chuùng toâi.

#1 TRUSTED

COMPANY

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

(433-455)

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

201


202

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

CAÀN THÔÏ TOC Ù

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm. Laøm part time. Tieäm treân ñöôùng Mc. Ginnis Ferrg Rd./John Creeks. Xin lieân laïc:

678-584-5992 (w) 404-988-5171 (c)

433-440.

NHAN Ä GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Kinh nghieäm. Nhaø môùi, gaàn ngaõ tö Braseton Hwy (124) Gravel Springs Rd. (324). Caùch Georgia Mall 5 phuùt. Xin lieân laïc:770-363-9139

434-439

(428-439)

BAN Ù GHEÁ SPA

WHOLE SALE

Caàn baùn 8 gheá spa (used). Giaù $3000 cho 8 gheá. Good condition. caàn thôï nails bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm vuøng Myõ traéng. Xin lieân laïc Lily: 678-979-6951

EYELASHES $1.20

Chuùng toâi seõ höôùng daãn caùch gaén khi mua supply. * Caàn thôï toùc & facial Xin lieân laïc Kim Phuïng:

770-714-2452

431-438

(432-437)

TUYEÅN THÖ KYÙ

ÑAN Ù H BON Ù G ÑEN Ø XE

Tieát kieäm hôn $100 ñeå mua ñeøn môùi. Chuùng toâi seõ phuïc hoài y nhö ñeøn môùi. 2 head lights $35/car. *** Free Signal & Sport light. Chuùng toâi phuïc vuï taän nhaø. hay taïi: 6163 Reynolds Rd # G, Morrow ,GA 30260. Xin goïi Tommy Döông : 678-900-6734

(428-439)

Vaên phoøng baùn veù maùy bay vaø dòch vuï. Caàn tuyeån thö kyù thoâng thaïo tieáng Anh & Vieät. Coù kinh nghieäm laøm vieäc vaên phoøng. Laøm full-time hoaëc part-time. Xin lieân laïc Phuùc: 404-983-1058 email resume to:phuc19@hotmail.com

(427-434)

LINH GARAGE DOOR SERVICES

Sale-Services-Installation-Parts. Chuyeân nhaän laép ñaët, söûa chöûa cöûa Garage Baûo ñaûm giaù caû phaûi chaêng. Xin goïi:404-403-6282 & 678-406-0470 420-436

CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

202


203

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

NAIL HAIR

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

BUSINESS CARD $49 / 1000 theû

BROCHURE ª GIFT CERTIFICATE

HAÛI: 404-786-7972 lephanga@ gmail.com

CHO THUEÂ PHOØNG & NHAØ

Nhaø ôû vuøng Norcross, gaàn chôï Hoàng Koâng 5 phuùt. Free ñieän, gas, nöôùc, raùc vaø internet & cable. Xin lieân laïc:

678-761-5945

431-442

CaÀn nhaÂn VIEÂn

HONG HAI OF NORCROSS Caàn möôùn nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng bieát noùi tieáng Anh vaø Vieät. Caàn bieát coâng vieäc caên baûn vaên phoøng.

770-789-1432

(428-439)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaø saïch, thoaùng maùt. coù baèngù Kinh nghieäm chaêm soùc treû. Treân ñöôøng Indian Trial, tieän cho gia ñình ôû vuøng Lilburn vaø Norcross.

Xin lieân laïc: 770-651-7027

427-438

CAÀN SANG NHAØ HAØNG

Vì lyù do gia ñình. Caàn sang nhaø haøng seafood/ fast food to go. Vuøng South 75. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát:

404-713-3958 (427-434)

Nhaän giöõ treû ñuû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, ôû Canton. Exit 11, Free way 575. Xin lieân laïc:678-493-0932

404-512-8152

427-438

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø caùch chôï Hoàng Koâng 3 phuùt. Coù ñaày ñuû Internet, cable TV. bao ñieän, nöôùc, giaët saáy.Chuû nhaân lôùn tuoåi vaø chæ daønh cho khaùch thueâ laø ñoäc thaân. Xin lieân laïc:770-666-3319

678-576-7846

(427-434)

BAÙN GHEÁ SPA

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Saên soùc treû chu ñaùo vaø thöông tre.û Nhaø ôû Duluth, GA 30097 (gaàn Gwinnett Mall vaø Discover Mills Mall). Xin lieân laïc:

Caàn baùn 10 gheá Spa. Môùi xöû duïng ñöôïc 1 naêm. Ai caàn mua. Xin lieân laïc:

(431-438)

(433-440)

678-779-5755 678-779-5754

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû. Nhaø saïch seõ, yeâu thöông treû, gaàn khu nhaø thôø Vieät Nam. Khu Pleasant Hill, Duluth. Xin lieân laïc :

404-717-6576 404-910-8884

(428-437)

DAÏY LAÙI XE Phöông phaùp chæ daãn ñôn giaûn nhaát, ñeå: Laáy baèng sôùm nhaát! Xin lieân laïc: 678-207-8721

404-966-3423 706-227-2812

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Coù kinh nghieäm, thöông yeâu treû. Nhaø ôû ngaõ tö Lawrenceville - Beaver Ruin Rd. Arcado. Xin lieân laïc:

770-866-7225 (432-439)

CAÀN NHAÂN VIEÂâN

Saigon Phôû taïi tieåu bang New Jersey caàn thueâ tieáp vieân Nam/Nöõ vaø phuï beáp. Xin lieân laïc Danny: 973-794-4632 (W)

973-970-8985 (C)

(429-436)

(427-440)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn moät Baùc giöõ beù 2 tuoåi vaø beù 2 thaùng. Bao aên ôû, coù phoøng rieâng, bieát tieáng Anh. Nhaø ôû khu Sugarloaf Löông haäu. Lieân laïc: 404-578-3688 678-378-7497 429-436

CHÖÕA BEÄNH TRÓ

Chuyeân chöõa trò beänh tró taän goác, khoâng ñau, khoâng nhöùc. Xin lieân laïc Baùc Saùu Saâm:

404-363-6052

TH:

CaÀn Sang nhaØ haØng nhaÄT

Nhaø haøng Nhaät trong khu trung taâm lôùn nhaát vaø ñoâng khaùch nhaát taïi Savannah, GA. Goàm coù 14 hibachi grill ñeå naáu tröôùc maët khaùch. Coù 2 phoøng party lôùn chöùa ñöôïc 40-50 khaùch. Coù full cocktail bar vaø full sushi bar. Soá löôïng khaùch raát ñoâng, thu nhaäp cao. Vì lyù do gia ñình, caàn baùn gaáp. Coù chöông trình traû goùp neáu caàn. Thaät loøng muoán mua Xin lieân laïc: 912-596-3182 hoaëc email veà ñòa chæ: qle.usa@gmail.com

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

203

429-440


204

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

PHOØNG CHO THUEÂ

Öu tieân ñoäc thaân nam. Coù phoøng taém chung vaø phoøng taém coù loái ñi rieâng. Cho möôùn daøi haïn, khoâng huùt thuoác. Nhaø gaàn chôï Hoøa Bình. saïch seõ. Xin goïi: 678-446-5634

404-247-7589

427-434

TIN HOT - HOT

Quyù anh chò naøo muoán môû tieäm nails vôùi chi phí thaät thaáp. Haõy lieân laïc ngay. Hieän toâi ñang coù saün 6 gheá spa, 7 baøn nails coøn môùi cuøng vôùi maùy giaët,maùy saáy raát toát.Giaù caû thaät nheï nhaøng. Xin lieân laïc Terry: 843-246-0493 (423-434)

BAÙN TRAÏI GAØ GIOÁNG

Baùn 3 chuoàng gioáng, nhaø 3 phoøng nguõ, 2 phoøng taém, 15.2 maãu. I.85N exit 129. Ñieàu kieän deã. Baùn $350K. Xin lieân laïc:

678-908-2967

(431-442)

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ treû ñuû moïi löùa tuoåi. Vaø cho thueâ phoøng trong khu nhaø môùi. Vuøng Jimmy\ Carter Blvd. Gaàn I love Phôû” vaø BS Loan. Xin lieân laïc dì Tö:

678-469-6772

(420-437)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ treû. Coù loøng yeâu thöông chaêm soùc chaùu beù khoeû deå thöông. Bao aên ôû löông $1,500/thaùng. caùch Atlanta 4 hrs. Khoâng coù phöông tieän chuùng toâi seõ ñoùn giuùp. Lieân laïc:

678-764-4141

(422-433)

SANG TIEÄM SPORT BAR Full kitchen, liquor license. Hookah lounge, billards. 5000sq. big parking, good income, near university Charlotte N.C. asking $80K. Contact:

704-777-0527

(432-439)

CAÀN PHUÏ BEÁP NAM

Food togo ôû Pensacola, caàn 2 phuï beáp nam. Tieäm caùch Atlanta 5 tieáng röôõi laùi xe. Coù kinh nghieäm caøng toát. Löông töø $2200-$2500/thaùng tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc Lan:

850-791-9715

428-435

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn baùc gaùi giöõ 2 beù trai 1 & 3 tuoåi, ôû Suwanee. Coù theå ôû laïi hoaëc saùng ñi chieàu veà. Xin lieân laïc:408-391-6652

678-731-7307

VIETNAMESE TAXI

- Ñöa ñoùn khaép nôi. - Giuùp thoâng dòch di truù, tieàn giaø .v.v...thi baèng Nails & Quoác Tòch. Ñaëc bieät ñi phi tröôøng giaù reû Xin lieân laïc Thanh: 770-480-8951 (428-451)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn baùc gaùi giöõ treû ôû S. Carolina. Bao aên, ôû thaùng $1400/thaùng

Xin lieân laïc: 864-384-4601

433-440

SANG BUSINESS GIAËT THAÛM

Ñaõ coù moät soá khaùch quen. Ñaây laø cô hoäi toát kieám tieàn deã daøng Xin lieân laïc:770-310-5329

(422-453)

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø coù phoøng cho thueâ ôû Marietta - Snellville. Phoøng coù loái ñi rieâng. Xin lieân laïc:

678-468-3997 770-529-6666

(433-440)

VIEÄT CARGO DÒCH VUÏÏ

Chuyeån haøng veà Vieät Nam ($3.99/lb) vaø noäi ñòaÏ. - Baûo hieåm söùc khoûe (OBAMACARE) - Baûo hieåm nhaân thoï. - Du hoïc sinh töø trung hoïc ñeán ñaïi hoïc . THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

470-676-1919

(434-442)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. nhieàu naêm kinh nghieäm, coù baèng. Nhaø ôû Lawrenceville & Lilburn, gaàn tröôøng Minor Elementary. Xin goïi:

770-676-9971 (H) 404-775-5098 (C)

(429-436)

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ tre. Nhaø house. Coù baèng giöõ treû. Ñöôøng Jimmy Carter - Rockbridge Road. Tieän nghi cho vuøng Lilburn - Lawrenceville. Xin vui loøng lieân laïc:

770-557-0425

427-434

CHÖÔNG TRÌNH SÖÙC KHOÛE NGÖÔØI GÌA HOME CARE & DAY CARE

VIEÄT NAM CENTER

COÂNG TY DU LÒCH LAÏC QUAN

Coù toå chöùc ñi du lòch ngoaøi tieåu bang Nhaän ñöa - ñoùn trong vaø ngoaøi Atlanta: Dòch vuï xaõ hoäi, Tieàn giaø, Food Stamp, Baùc só...Ñaëc bieät ñöa, ñoùn taïi phi tröôøng vôùi giaù reû. Xin lieân laïc Quang Toâ:

404-579-0005

6062 Buford Hwy # 107 Norcross, GA 30093 (426-437)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

204

(426-437)


205

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

NHAÄN ÑAËT TIEÄC TÖ GIA

Nhaän ñaët nhöõng moùn aên thuaàn tuùy Vieät Nam cho Party, Sinh nhaät, Leã ra tröôøng, Cöôùi hoûi.... Xin goïi Baø Trí:

404-667-1110 (C)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 dì giöõ 1 beù trai 3 tuoåi. Coù phoøng rieâng. Caùch Atlanta 4giôø30. Khoâng ñi xa xin ñöøng goïi Xin lieân laïc:

912-227-4614

(434-441)

(423-434)

TUYEÅN NHAÂN VIEÂN

Caán tuyeån nöõ nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng vaø coù naêng khieáu baùn haøng. Thoâng thaïo Anh -Vieät, bieát söû duïng computer vaø Microsoft office. Xin lieân laïc:

678-906-1001

SANG NHAØ HAØNG

Bo Kim 803-552-7636. Ñöùc 803-586-9556

434-438

SANG TIEÄM YOGURT

Caàn sang toaøn boä troïn goùi tieäm yogurt 8 maùy, boba, smoothie. Giaù reû, cô hoäi may maén cho ai ñang muoán môû tieäm.. Xin lieân laïc:

770-940-2713

(434-441)

BAÙN ÑAÁT TAÏI VIEÄT NAM

Ñaát ôû huyeän Cuûû Chi, thaønh phoá Saøi Goøn. dieän tích 3,286 m2, ngay maët ñöôøng, ñoái dieän Khu quy hoaïch taùi ñònh cö Phan Vaên Coäi. Ñaát vöôøn coù soå ñoû, coù raøo chung quanh. Gía baùn $78,500 USA. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát :

404-446-5081 VN: 091-741-6342

Caàn baùn nhaø haøng Vieät Nam. Ñòa ñieåm toát, khoâng ai caïnh tranh. Vì coù chuyeän vôùi ngöôøi huøn voán. Caàn baùn gaáp. Xin lieân laïc: 678-748-6586

(429-436)

Caàn sang 2 nhaø haøng Wing Nut (American style) Columbia, SC. Nhaø haøng #1 income $18K/thaùng. Giaù baùn $95K rent; 3650/th. 2700 sqf. Nhaø haøng #2 income $24K/thaùng. Giaù baùn $155K rent; 2650/th. 1200 sq

l/l:

SANG NHAØ HAØNG

(425-436)

429-436

CAÀN NHAÂN VIEÂN

Nhaø haøng Vieät Nam vuøng Huntsville Alabama. Caàn ngöôøi nam phuï beáp. an toaøn Sugarloaf Lawrenceville gaàn Xin lieân laïc:

256-468-2346

(434-441)

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø caùch nhaø thôø Cha Tuaán 5 phuùt laùi xe. Öu tieân cho vôï choàng khoâng con hoaëc ñoäc thaân. Xin lieân laïc

770-931-9865 404-421-4606

431-438

CaÀn Sang TIEÄM ToùC

HAIR SALON FOR SALE

City of Johns Creek, Alpharetta GA. Great location, Clients. Full equipped. Family business have to move. If interested please call Sounie:

404-556-7755

Sang Tieäm Grocery Asian

Vuøng N. Florida, caùch Atlanta 4 giôø. Hoaït ñoäng treân 20 naêm. Ñoâng khaùch. Roäng 5,600sqft. Giaù 349k.. Bao goàm nhieàu inventory. Lieân laïc KEVIN

850-459-0206

14 NAÊM CHUYEÂN NGHIEÄP TAÏI ATLANTA

PHOTO GRAPHY & VIDEO GRAPHY

Chuyeân chuïp hình ngheä thuaät, hình ñaùm cöôùi, hình gia ñình vaø Sinh nhaät. Trang ñieåm vaø chaûi toùc co âdaâu Xin lieân laïc:

678-525-6789 678-549-6459

(425-436)

CAÀN TUYEÅN NHAÂN VIEÂN TIEÁP KHAÙCH

Nhaø haøng Canton House caàn tuyeån nhaân vieân tieáp khaùch baùn thôøi gian (part times) cuoái tuaàn. Xin lieân laïc Lieân laïc:770-936-9030 428-434

DP’S

ELECTRONICS 4891 BUFORD HWY NORCROSS, GA 30071 Phone: 770-416-7768

Baùn sæ & Leû taát caû caùc loaïi Electronics. Nhaän söûa chöûa gheá SPA vaø caùc loaïi maùy duõa cho ngaønh Nails. Xin lieân laïc: 770-416-7768

430-437

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

205

(420-435)

432-443


206

TRÖÔÙC THÔØI CUOÄC

T

öông lai cuûa theå heä treû laø töông lai ñaát nöôùc, ai cuõng quan taâm, toâi cuõng vaäy, voâ cuøng quan taâm, duø chæ laø moät coâng daân voâ danh. Gaàn ñaây coù hai caâu chuyeän khieán toâi nhìn laïi vaán ñeà naøy töø hai goùc ñoä tuy hai maø moät ñoù: töông lai ñaát nöôùc vaø töông lai cuûa theá heä treû (8x vaø 9x hieän nay). Vaø toâi ñaõ ñi ñeán cuøng moät keát luaän, voâ cuøng bi quan. Goùc ñoä thöù nhaát, töông lai ñaát nöôùc phuï thuoäc vaøo taàm nhìn, taøi naêng, ñöùc ñoä cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo laõnh ñaïo ñaát nöôùc hieän nay, töø caáp cao nhaát ñeán thaáp. ÔÛ nöôùc ta, ñoù laø caùc caùn boä ñaûng coäng saûn VN. Veà vaán ñeà naøy, caùi nhìn khaùch quan vaø saéc saûo nhaát töø ngoaøi vaøo coù leõ laø cuûa oâng Lyù Quang Dieäu, cöïu Thuû töôùng khai quoác Singapore. OÂng ñaõ noùi ñaïi yù: Ngöôøi Vieät gioûi vaø thoâng minh haøng ñaàu Ñoâng Nam AÙ, ñaùng leõ hoï phaûi laø nöôùc giaøu maïnh töø laâu roài, nhöng laõnh ñaïo cuûa hoï bò kìm keïp trong yù thöùc heä (coäng saûn) vaø nhöõng ngöôøi hieän laø laõnh ñaïo

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª PHAN CHAÂU THAØNH

chæ nhôø (ñaõ) gioûi ñaùnh nhau (trong chieán tranh) neân ñaát nöôùc khoâng leân ñöôïc. Bao giôø lôùp ngöôøi naøy veà höu heát, theá heä treû gioûi giang seõ leân, Vieät Nam seõ phaùt trieån. Nhieàu ngöôøi Vieät traàm troà taâm ñaéc vì caâu noùi “tieân tri” naøy cuûa oâng Lyù, vaø traøn treà hy voïng veà töông lai cuûa Vieät Nam, nhaát laø khi caùi oâng “ñaùnh nhau gioûi nhaát” vaø soáng dai nhaát cuoái cuøng cuõng ñaõ ra ñi roài. Toâi thì khoâng nghó theá. Thöù nhaát, theo toâi, ñaây chæ laø caâu noùi “coù cô sôû coù cheâ coù khen coù tieân tri coù trí tueä” cuûa nhaø moät nhaø ngoaïi giao vaø laõnh ñaïo laõo luyeän vaø ñaúng caáp. Ñaúng caáp ôû choã laø noù khoâng bao giôø sai maø khoâng caàn noùi heát söï thaät (maát loøng) maø vaãn ñöôïc (ngöôøi bò pheâ ngöôøi Vieät) tung hoâ ca ngôïi. OÂng Hoà laø soá ít CSVN thænh thoaûng noùi ñöôïc nhöõng caâu nhö theá, ñuû laøm caû nhieàu trieäu daân Vieät ñeâ meâ trieàn mieân suoát vaøi theá heä nay. Nhöng caâu cuûa oâng Lyù chæ ñuùng vôùi nhöõng naêm 80-90 cuûa theá kyû

tröôùc, khi laõnh ñaïo Vieät Nam chuû yeáu laø caùc töôùng lónh coâng thaàn. Hôn ai heát oâng Lyù hieåu raèng theá heä laõnh ñaïo Vieät Nam hieän nay laø theá heä con chaùu cuûa oâng, nhö chính con trai oâng Lyù Hieån Long ñang ñónh ñaïc laøm Thuû töôùng Singapore vaäy. Hoï thoâng minh vaø taøi gioûi nhö oâng khen, ña soá hoï cuõng ñöôïc caû ñôøi ñi hoïc (khi ñaát nöôùc chieán tranh) vaø coù baèng caáp chaúng keùm gì con trai oâng, maø coù khi coøn laøm thaày con trai oâng ñöôïc (veà soá löôïng baèng caáp)... Con trai oâng phaûi chöùng toû (vaø ñaõ chöùng toû ñöôïc) taøi naêng trí ñöùc töø moät só quan queøn ñeå leân Thuû töôùng, coøn caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam cuõng phaûi “haï bieát bao ñoái thuû” ñeå leân cao nhö hieän nay, nhöng taïi sao Singapore thì ñaõ hoùa roàng töø laâu, coøn Vieät Nam vaãn ... laø giun? (Vieät Nam ñang thua Singapore khoaûng ... 130 naêm chöù maáy!) Thöù hai, laø ngöôøi Vieät cuøng trong theá heä cuûa nhöõng ngöôøi ñang caàm quyeàn ôû Vieät hieän nay, vaø cuõng ñöôïc ñaøo taïo, daïy baûo nhö hoï, toâi


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

207


208

bieát hoï khoâng heà bò kìm keïp bôûi yù thöùc heä nhö oâng Lyù nghó ñaâu, hoï chæ giaû vôø theo yù thöùc heä ñoù ñeå coù quyeàn vaø caàm quyeàn maø thoâi. Vì hoï bieát, qua cha oâng hoï, caàm quyeàn seõ mang cho caù nhaân vaø gia ñình hoï taát caû moïi thöù hoï muoán: giaøu sang, an nhaøn, danh tieáng, haïnh phuùc töùc laø soáng treân ñaàu daân chuùng, maø khoâng phaûi chòu traùch nhieäm gì caû veà ñaát nöôùc, xaõ hoäi. Ñaát nöôùc, xaõ hoäi (maø hoï ñang caàm quyeàn) seõ ñi ñeán ñaâu, hoï khoâng thöïc söï quan taâm. Ñieàu duy nhaát hoï thöïc söï quan taâm laø hoï seõ caàm quyeàn ñöôïc bao laâu vaø hoï seõ truyeàn quyeàn löïc ñoù cho con chaùu nhö theá naøo? Theá cho neân, nhö theá heä tröôùc cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ñaát nöôùc Vieät Nam (cuøng thôøi oâng Lyù), theá heä naøy (cuøng thôøi con trai oâng), hay theá heä sau seõ leân (con chaùu hoï) ñeàu khoâng quan taâm ñeán vieäc ñaát nöôùc Vieät Nam coù ñi leân hay khoâng, maø hoï chæ quan taâm moät ñieàu: hoï coù naém vöõng quyeàn haønh trong tay hay khoâng... laø ñieàu coù leõ oâng Lyù khoâng theå hieåu ñöôïc. Vì, duø oâng Lyù cuõng quan taâm ñieàu ñoù cho ñaûng Nhaân daân Haønh ñoäng cuûa oâng, nhöng oâng quan coøn quan taâm moät ñieàu khaùc hôn heát: ñoù laø söï Thònh vöôïng cuûa caû Quoác gia Singapore. Coù theå theá heä sau, chaùu noäi oâng Lyù cuõng vaãn seõ ñöôïc laøm Thuû töôûng Singapore vaø ñaûo quoác nhoû beù cuûa oâng vaãn laø ñieåm saùng choùi treân baûn ñoà theá giôùi maø toâi luoân ngöôõng moä, thì ñoù laø nhôø ba ñieàu: oâng vaø con trai oâng seõ giuùp (daïy doã vaø trau doài) haäu dueä mình phaùt trieån, baûn thaân chaùu oâng seõ phaûi noã löïc ñeå xöùng ñaùng vaø chöùng toû taøi naêng ñöùc trí ñeå ñöôïc ña soá nhaân daân Singapore tin caäy vaø baàu vaøo chöùc vuï ñoù, vaø thöù ba quan troïng nhaát laø nhôø theá heä oâng vaø con trai oâng ñaõ ñaët neàn moùng cho moät theå cheá maø vieäc baàu baùn coâng baèng nhö theá ñaõ, ñang vaø seõ xaûy ra. Coøn ôû Vieät Nam thì sao? Nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ñaát nöôùc vaø moïi caáp chính quyeàn khoâng caàn caû ba ñieàu treân maø chæ caàn hai ñieàu khaùc laø ñuû tieán thaân: ñöôïc cha oâng mình doïn choã cho vaø dieät taát caû nhöõng ngöôøi khaùc gioûi vaø toát hôn hoï, ñeå giöõ choã.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Vôùi caùch choïn ngöôøi nhö theá, coù theå thaáy roõ ñieàu oâng Lyù noùi veà söï thoâng minh taøi gioûi noùi chung cuûa ngöôøi Vieät khoâng heà ñöôïc khai thaùc ñeå töø ñoù tuyeån choïn laõnh ñaïo ñaát nöôùc, maø coøn bò laøm kieät queä ñi vôùi chính saùch ngu daân cuûa ñaûng coäng saûn. Neân ñaát nöôùc Vieät Nam cöù ñi xuoáng maõi laø leõ taát nhieân. Vaø ñieàu naøy daãn ñeán veá thöù hai maø toâi noùi ñeán ôû ñaàu baøi veà töông lai nöôùc Vieät Nam: Lieäu theá heä treû cuûa Vieät Nam coù cô hoäi ñoùng goùp taøi naêng (maø khi ñi du hoïc khaép nôi treân theá giôùi hoï luoân ñaõ vaø ñang chöùng toû), nhö yù cuûa oâng Lyù Quang Dieäu? Theá heä treû Vieät Nam coù töông lai treân ñaát Vieät Nam khoâng? Caâu traû lôøi cuûa toâi, thaät ñau xoùt, laïi laø: Khoâng. Khoâng, neáu cheá ñoä coäng saûn naøy vaãn caàm quyeàn, vì hoï vaãn “choïn ngöôøi” laõnh ñaïo caùch thoaùi hoùa gioáng noøi nhö hoï ñaõ vaø ñang laøm, thaäm chí coøn theo caùch caøng ngaøy caøng ñeâ tieän hôn. Ñeå chöùng mình cho ñieàu naøy ôû goùc ñoä thöù hai toâi xin keå hai caâu chuyeän mình bieát tröïc tieáp, nhö sau. Thöù nhaát, caâu chuyeän chuùng toâi. Theá heä toâi 5x, oâng vaø cha ñeàu “voâ tö theo caùch maïng ñeán cuøng” neân ñöôïc hoïc haønh ñaày ñuû vaø khaù “ñuû ñieàu kieän” ñeå tieán thaân toát ñeïp trong cheá ñoä naøy. Chuùng toâi cöù nghó chæ caàn mình phaán ñaáu vaø ñoùng goùp heát mình, chöùng toû taøi naêng vaø ñaïo ñöùc xöùng ñaùng thì seõ ñöôïc troïng duïng. Thöïc teá laïi khoâng phaûi theá. Chæ nhöõng ai coù lôùp cha chuù “doïn choã” vaø “baûo laõnh” thì môùi ñöôïc thaêng tieán. Soá khaùc ñi leân baèng thuû ñoaïn vaø hai ñaàu goái thì bao giôø vaø ôû ñaâu cuõng coù thì toâi khoâng noùi ñeán. Nhöõng ngöôøi ñoù thöôøng khoâng phaûi nhoùm xöùng ñaùng laøm laõnh ñaïo, thöôøng khoâng ñuû taøi naêng vaø ñaïo ñöùc, vì khoâng coù söï tuyeån choïn, caïnh tranh. Ví duï, toâi khoâng coù cô hoäi caïnh tranh bình ñaúng, vì oâng noäi vaø oâng ngoaïi toâi ñeàu hy sinh töø thôøi khaùng Phaùp, coøn cha toâi caùn boä tieåu ñoaøn 307 phuïc vieân ngay töø 1954 sau khi taäp keát, neân khoâng theå vaø cuõng khoâng chaáp nhaän laøm vieäc “doïn ñöôøng” cho toâi. Toâi cuõng vaø caøng khoâng muoán theá.

Caùc “baïn” toâi (do coù ngöôøi “doïn ñöôøng”) nay raát nhieàu ngöôøi laøm to khaép nôi, vaø toâi thaáy vieäc chuùng noù quan taâm nhaát sau “kieám aên” (tham nhuõng) laø doïn ñöôøng cho ñaùm con chaùu ngoi leân, cuõng theo “nguyeân taéc” nhö chuùng noù ñaõ ñi leân: phaûi coù ngöôøi treân baûo laõnh (thöïc chaát laø lo loùt vaø ñaáu tranh ngoan cöôøng giöõ choã, mua choã) vaø phaûi mua ñuû baèng caáp ñeå laøm ñuùng thuû tuïc. Nhöõng chuyeän naøy, laø baïn beø, chuùng noù taâm söï heát: ñaõ lo cho ñöùa naøy ñöùa kia vaøo choã naøy choã kia nhö theá naøo, heát bao nhieâu, vaø töông lai chuùng seõ leân chöùc naøy chöùc kia ra sao... Taát caû moïi chuyeän nhö thi coâng chöùc, tuyeån choïn coâng khai... laø ñeàu hình thöùc vaø giaû doái heát. Trong taát caû caùc ngaønh, caùc cô quan nhaø nöôùc, ngöôøi ta chæ nhaän ngöôøi “nhaø”, ngöôøi “cuûa seáp”, ngöôøi ñöôïc “göûi gaém cheùo”. Göûi gaém cheùo laø: toâi göûi con toâi cho cô quan anh vaø nhaän con anh vaøo cô quan toâi vôùi ñieàu kieän cô hoäi thaêng chöùc vaø ñöôïc naâng ñôõ töông ñöông coù ñi coù laïi. Coù leõ treân 90% caùn boä cô quan vaø doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø caû caùc löïc löôïng vuõ trang laø caùc daïng “tuyeån choïn” nhö theá neân naêng löïc, tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc laøm vieäc cuûa hoï coù giôùi haïn nghieâm troïng. Hôn theá nöõa, vaø nguy hieåm nhaát, hoï bòt heát, chieám heát moïi con ñöôøng, cô hoäi tieán thaân, moïi vò trí coáng hieán cho ñaát nöôùc cuûa nhöõng ngöôøi trong ñaïi ña soá nhöõng ngöôøi cuøng theá heä coù naêng löïc, tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc laøm vieäc toát hôn hoï. Nhö vaäy, caùc theá heä gaàn toâi, ngöôøi gioûi cuõng khoâng coù cô hoäi tham gia laõnh ñaïo, duø daân toäc ta laø... khaù gioûi. (Noùi theâm: con toâi hai ñöùa ñaõ töï ñi hoïc nöôùc ngoaøi, moät ñöùa ôû laïi, moät veà nöôùc töï xin vieäc coâng ty nöôùc ngoaøi. Vì toâi ñaõ daïy vaø khuyeân caùc con phaûi töï lo hoaøn toaøn, khoâng coù ai doïn choã. Caäu con trai uùt cuõng seõ theá). Cho ñeán gaàn ñaây toâi vaãn chæ nghó vaø coi nhöõng hieän töôïng “con oâng chaùu cha”, choïn ngöôøi, duøng ngöôøi keùm nhö treân chæ laø moät vaán naïn ñaïo ñöùc chung traøn lan cuûa xaõ hoäi hieän nay maø theå cheá coäng saûn naøy (coù muoán nhöng?) khoâng ngaên


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

209


210

ñöôïc do “loãi cô cheá”, chæ taïo ñieàu kieän cho noù phaùt trieån theâm. Toâi khoâng ngôø... coøn teä hôn theá! Caâu chuyeän thöù hai: caùc hoïc troø cuûa toâi, theá heä 8x vaø 9x. Toâi thöôøng hay ñöôïc môøi giaûng daïy, ñaøo taïo, noùi chuyeän cho theá heä treû bôûi caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, caùc trung taâm ñaøo taïo veà caùc ñeà taøi khôûi nghieäp, laäp nghieäp cuûa caùc baïn treû. Vaø sau ñoù, toâi thöôøng laøm tö vaán (taát caû ñeàu mieãn phí) cho caùc baïn treû ñeå giuùp hoï khôûi nghieäp kinh doanh thaønh coâng trong caùi xaõ hoäi... khoâng thaønh coâng naøy (ñang thua xa taát caû caùc nöôùc xung quanh maø ngaøy xöa khoâng coù ñaûng thì mình hôn hoï!). Toâi daäy hoï nhöõng caùi toâi nghó hoï caàn maø nhaø tröôøng XHCN khoâng daäy, ñeå hoï khôûi nghieäp, ñeå hoï vaøo ñôøi. Hoïc troø cuûa toâi (ñaõ treân caû chuïc ngaøn ngöôøi hoïc) ña soá laø theá heä 8x, 9x raát trong saùng, gioûi giang, ñaày nhieät huyeát, ñaõ hoïc xong ñaïi hoïc cao ñaúng, nhöng... khoâng thaáy coù ñöôøng ñi, khoâng coù cô hoäi tieán thaân, khoâng thaáy töông lai, khoâng xin ñöôïc vieäc laøm sau khi hoïc hay khoâng muoán laøm cho nhaø nöôùc... Nguyeân taéc daïy hoïc cuûa toâi laø: tin vaøo theá heä treû hôn hoï töï tin vaøo chính hoï, noùi nhöõng ñieàu mình laøm vaø laøm nhöõng ñieàu mình noùi, caêm gheùt (khoâng chaáp nhaän) tham nhuõng vaø giaû doái. Toâi vieát moät cuoán saùch “Laø Doanh nhaân” ñeå daäy caùc em hieåu, töï haøo vaø töï tin laø doanh nhaân ñích thöïc, khoâng laøm “ranh nhaân”, laøm saân sau röûa tieàn cho tham nhuõng... Moät hoâm, moät baïn treû 8x, hoïc troø cöng cuûa toâi taâm söï: “Thaày aï, ba em laø caùn boä ñang taïi chöùc ôû queâ em (phoù chuû tòch huyeän), maáy naêm nay em theo thaày laäp nghieäp ôû TP HCM raát thaønh coâng (caäu beù hoïc vaøi lôùp toâi giaûng xong ñaõ laäp coâng ty, kinh doanh môùi ba naêm, raát phaùt trieån, doanh thu vaøi chuïc tyû ñoàng, coù vaøi chuïc nhaân vieân, kyõ sö...), nhöng ba em cöù muoán em veà laøm vieäc trong uûy ban huyeän, vì ba noùi coù chính saùch nhaø nöôùc khi ba veà höu thì em seõ ñöôïc thay ba laøm ít nhaát ñeán chöùc... phoù chuû tòch huyeän, nhöng em khoâng chòu...”. Tröôùc ñoù caäu beù cuõng töøng töï keå cho toâi, oâng phoù chuû tòch huyeän

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

(ba caäu) nghi raèng caùc lôùp hoïc cuûa toâi laø “phaûn ñoäng” neân môùi lung laïc con trai oâng vaø ñaùm treû ham kinh doanh nhö theá, vaø ñaõ cöû lính theo hoïc caùc lôùp cuûa toâi ñeå ghi aâm mang veà ñieàu tra, nhöng... khoâng coù cô sôû gì ñem coâng an ñeán baét toâi! Toâi raát thöông caäu hoïc troø quaù gioûi vaø ngoan ñoù vì caäu beù ñang bò giaèng xeù giöõa thaày vaø cha vaø con ñöôøng töông lai caäu phaûi choïn ñi... Maáy thaùng nay, caäu beù ñoù ít goïi ñieän thaêm toâi. Laàn cuoái cuøng, caäu noùi ba caäu seõ giuùp caäu laáy maáy hôïp ñoàng xaây döïng lôùn theo döï aùn cuûa nhaø nöôùc ôû tænh nhaø, huyeän nhaø... Toâi ñaõ voäi hoûi laïi: “Nhöng em ñang kinh doanh raát toát ôû ñaây (TP Saøi Goøn) cô maø?”. “Vaâng, nhöng em vaãn chæ laø con teùp riu thoâi...”. Ñaõ töøng ñöa caäu ñeán caùc Hoäi chôï Quoác teá ôû nöôùc ngoaøi, toâi hieåu giaác mô cuûa em. Toâi baøng hoaøng hieåu ra, caäu hoïc troø cuûa mình ñaõ ñi thaúng ñeán vaø phaûi ñöa ra moät quyeát ñònh lôùn maø toâi cuõng ñaõ phaûi traûi qua hôn chuïc naêm tröôùc: Chaáp nhaän laø con teùp riu treân thò tröôøng nhöng ñöôïc soáng laø mình trong saïch hay lôùn thaønh “ñaïi gia” nhôø tham nhuõng, röûa tieàn cuøng vaø cho caùn boä nhaø nöôùc, ruùt tieàn nhaø nöôùc... Toâi vôùt vaùt: “Em ôi, ñoàng tieàn ñoù coù saïch ñaâu em... Em laøm moät vieäc nhö theá naøo thì em seõ coù theå laøm moïi vieäc nhö theá ñoù trong saïch hay khoâng...”. Nhöng, theâm vaøo caùi chöùc phoù chuû tòch huyeän ñöôïc cheá ñoä cho “keá thöøa” cha ñang vaãy goïi caäu nöõa, caäu beù ñaõ im laëng... Hôn chuïc naêm tröôùc, toâi khoaûng boán chuïc, ñaõ qua “tam thaäp nhi laäp” töø laâu, coøn caäu hoïc troø cuûa toâi hoâm nay coøn chöa tôùi ba möôi... Caäu phaûi löïa choïn: moät “hôïp ñoàng cuûa ba” seõ cho caäu doanh thu baèng caû maáy naêm ôû Saøi goøn naøy, vaø chöùc vuï phoù chuû tòch huyeän nhö ba noùi laø “caàm chaéc”, cuøng caùi xe Zace ba môùi mua cho chæ ñeå chaïy ôû nhaø... Hôn hai thaùng nay caäu beù khoâng goïi ñieän, khoâng ñeán thaêm nöõa. Chaéc caäu ñang veà queâ? Coâng ty ñaõ giao laïi cho baïn, cuõng laø hoïc troø cuûa toâi, ñieàu haønh tieáp... Khoûi phaûi noùi toâi buoàn ñau theá naøo! Nhö thaáy chính con trai mình daây vaøo tham nhuõng! Sau ñoù, toâi

Nguyeãn Tieán Trung, coù kieán thöùc vì coù suy nghó khaùc: TUØ. Thöïc söï CSVN muoán gì?

môùi tìm caùch kieåm tra laïi vôùi caùc “baïn beø” quan chöùc cuûa toâi veà chính saùch “thöøa keá” chöùc vuï cho con caùi cuûa chính quyeàn coäng saûn naøy thì ñöôïc hieåu laø: chính saùch ñoù laø chính saùch öu tieân con em caùn boä trong boä ñaûng vaø chính quyeàn, ñaõ ñöôïc thöïc hieän coâng khai nhieàu naêm nay ôû taát caû caùc ñòa phöông vaø trung öông, ñeå giöõ trung thaønh vaø gaén boù cuûa caùn boä vôùi cheá ñoä vaø “xaây döïng” theá heä caùn boä treû! Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, cheá ñoä naøy ñaõ chieám hoaøn toaøn quyeàn löïc töông lai vaøo tay con chaùu hoï, baèng chính saùch, cheá ñoä, tieâu chuaån haún hoi. Trong taát caû moïi ngaønh, keå caû caùc löïc löôïng vuõ trang! Chæ moät vaøi hoïc troø trong haøng nghìn hoïc troø toâi daïy ñang kinh doanh ñeå höôùng tôùi töông lai ñích thöïc cuûa hoï coù “cô hoäi” ñoù. Caû theá heä treû coøn laïi, hoï ñaâu coù cô hoäi naøo ñeå thaønh coâng trong moät xaõ hoäi nhö theá naøy, keå caû trong kinh doanh laãn trong söï nghieäp chính trò? Vì theá, sau vuï ñoù, toâi khoâng nhaän lôøi daïy hay môû lôùp ñi daïy caùc baïn treû khôûi nghieäp nöõa, hoï ñaâu coù Töông lai bình ñaúng trong xaõ hoäi naøy!? Töông lai cuûa hoï ñaõ bò ñaûng coäng saûn ñaùnh caép! Coù leõ Theá heä treû caàn hoïc nhöõng ñieàu khaùc ñeå giaønh laáy Töông lai cuûa mình voán ñaõ vaø seõ bò ñaûng coäng saûn ñaùnh caép heøn haï cho con chaùu hoï, cuøng laø giaønh laïi Töông lai cho caû ñaát nöôùc naøy. ª


211

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A-Di-Đà Phật Thư Mời Tham Gia Hộ (Trợ) Niệm Vãng Sanh Kính Gởi: Quý Phật Tử, Quý Đồng Hương Nhờ sự hướng dẫn tận tình của quý Tăng, Ni, và cư sĩ pháp môn Tịnh Độ, chúng tôi hiểu và tâm đắc với việc hộ (trợ) niệm vãng sanh.  Trên tinh thần “giúp đỡ nhau cùng vãng sanh”, chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị tham gia hộ (trợ) niệm cùng chúng tôi cho người khác khi có yêu cầu.  Bố thí một phần thời gian và chơn tâm quý báu của quý vị cho người đang lúc bệnh nặng, hấp hối, hoặc trước hay sau lúc lâm chung là một trong những công hạnh thật sự của người phật tử.  Nếu quý vị hay ban (hội) hộ niệm nào có thành ý, quý vị vui lòng cho chúng tôi pháp danh, số điện thoại, và thời gian thuận tiện trong tuần để có thể liên lạc khi cần.  Quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin bên dưới Pháp Danh

Số Điện Thoại + Text Message Email

Nhuận Minh

404-992-1600

Vân Hoàn

678-382-1415

vanhoan.honiem@gmail.com

Diệu Nguyệt

404-641-1445

dieunguyet.honiem@gmail.com

Để tìm hiểu về hộ niệm vãng sanh, quý vị có thể liên lạc các chư Tăng, Ni, và các cư sĩ tại các chùa trong thành phố quý vị đang sống.  Quý vị có thể tham khảo thêm một số bài giảng pháp, bài viết trên internet (google.com, youtube.com, …) của một số chư Tăng, Ni, và cư sĩ như sau:  Pháp sư Tịnh Không  (Cố Khất Sĩ) Thích Giác Khang  Hoà Thượng Thích Trí Đức  Cư sĩ Diệu Âm  Hoặc các chư Tăng, Ni, và cư sĩ mà quý vị thấy thích hợp Quý vị cũng có thể liên lạc chúng tôi để trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức về việc hộ niệm vãng sanh.  Sự trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề để có sự kết hợp chu toàn có thể làm được trong việc hộ niệm về sau. Bên cạnh, nếu quý vị hay người thân, quen có tâm nguyện muốn được thêm người hộ niệm trong các duyên sự trên, quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin phía trên bất cứ lúc nào.  Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để tham gia cùng quý vị. Chúng tôi thành tâm đón nhận những ý kiến đóng góp của tất cả quý vị. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng tôi tới những quý vị ủng hộ và tham gia.  Nếu lời thỉnh cầu này có điều gì sơ sót và mạo phạm đến bất cứ ai, xin vui lòng hỹ xã mà bỏ qua cho.

Cầu chúc cho tất cả chúng ta cùng toàn thể pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh tây phương cực lạc và thành phật đạo. Nam mô A-Di-Đà Phật.


212

SUY NGHÓ

X

eùt cho cuøng, ñoàng tieàn ñaâu coù loãi. Loãi laø ôû con ngöôøi, vöøa naëng tham- saân- si, vöøa trì treä vaø xô cöùng tö duy...

I-

Giaät mình, taïi sao soá phaän con ngöôøi laïi mong manh vaø treâu ngöôi ñeán vaäy? Vöøa môùi laø moät ngöôøi ñaøn baø treû, khaùt khao laøm ñeïp. Chæ vaøi giôø sau ñaõ laø moät ngöôøi cuûa aâm gian, troâi noåi treân soâng nöôùc, chöa bieát phieâu daït veà ñaâu. Vöøa môùi laø moät baùc só, thaïc só, thaäm chí saép laøm tieán só cuûa moät beänh vieän lôùn coù teân tuoåi ôû Haø NoäiBeänh vieän Baïch Mai, cuõng chæ töøng aáy giôø sau, trôû thaønh teân toäi phaïm, gaây “soác” naëng cho caû xaõ hoäi. Ñoù laø caâu chuyeän kinh hoaøng cuûa Trung taâm thaåm myõ Caùt Töôøng. Nhaân vaät trung taâm ñang laøm toán bieát bao giaáy möïc, phím baøn laø baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng. Vaø naïn nhaân toäi nghieäp, ñaùng thöông chöa tìm ñöôïc xaùc, laø chò Leâ Thò Thanh Huyeàn. Caùi teân Caùt Töôøng- may maén- boãng trôû thaønh tai hoïa, cho caû naïn nhaân laãn thuû phaïm, duø laø moät ngöôøi voâ tình, moät keû coá yù. Thaät ra, hoaït ñoäng chöõa beänh cuûa ngöôøi thaày thuoác, duø gioûi ñeán maáy, cuõng luoân phaûi ñoái maët vôùi nhöõng ruûi ro khoù löôøng. Nhöng caùch öùng xöû vôùi nhöõng tình huoáng

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª CAO ANH HÔÏP

ñoù, noù cho thaáy khoâng chæ kyõ naêng, tay ngheà, trí thoâng minh, maø caû söï duõng caûm, daùm chòu traùch nhieäm tröôùc ngöôøi beänh, tröôùc löông taâm ngheà nghieäp cuûa ngöôøi thaày thuoác. Naïn nhaân- khaùch haøng, chò Leâ Thò Thanh Huyeàn khoâng phaûi ngöôøi beänh. Chò chæ coù nhu caàu laøm ñeïp. Nhöng ruùt cuïc cuoái cuøng laø caùi ñeïp... cheát ngöôøi, theo ñuùng nghóa ñen. Coøn Nguyeãn Maïnh Töôøng, khi phaûi haønh xöû nhö moät baùc só chính tröïc, thì sau nhöõng coá gaéng voán coù caàn thieát, cuoái cuøng, laïi haønh xöû nhö moät keû toäi phaïm ñeâ heøn- vöùt xaùc haønh khaùch xuoáng soâng Hoàng. Moät toäi aùc, maø moät vò ñaïi bieåu QH cuõng phaûi noùi “ñeán xaõ hoäi ñen coøn baát ngôø”. Moät caâu noùi goùi troïn söï ñau xoùt, maø caû xaõ hoäi nhöõng ngaøy naøy, ñang phaûi “giaûi maõ”... Bacù só Nguyen ã Man ï h Töôn ø g chæ nôi vötù xacù nan ï nhan â . An Û h: VietNamNet

Nguyeãn Maïnh Töôøng roài ñaây seõ phaûi ñoái maët vôùi phaùp luaät nghieâm khaéc. Xaõ hoäi ñoái maët vôùi nhöõng veát thöông ñaïo lyù- vaên hoùa ngöôøi Vieät ñang baêng hoaïi. Coøn ngaønh y teá, ñang ñoái maët vôùi noãi hoå theïn, xen laãn ñau xoùt, vì toån thaát nieàm tin nôi ngöôøi daân khoâng bieát ñeán bao giôø môùi laáy laïi ñöôïc, sau haøng loaït vuï vieäc kinh hoaøng. Trong khi nhöõng giaûi phaùp cuûa ngaønh cöù nhö chuoàn chuoàn ñaïp nöôùc. Vuï vieäc cuûa TT thaåm myõ Caùt Töôøng, cho thaáy nhaân caùch cuûa moät oâng thaày thuoác bò “tha hoùa” moät caùch saâu saéc vaø aâm thaàm bôûi ñoàng tieàn. Söï só dieän cuûa moät thaèng ñaøn oâng “kieám aên rieâng” lôùn hôn caû söï soáng cuûa moät ngöôøi phuï nöõ, khieán oâng ta khoâng theå vöôït leân mình,


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

213


214

ñöa ngöôøi bò naïn ñi caáp cöùu, ngay BV Baïch Mai, nôi oâng ta laøm vieäc, gaàn ñoù. Söï sôï haõi traùch nhieäm ñaõ bieán oâng ta- moät trí thöùc coù aên hoïc ñaøng hoaøng, thaønh moät keû lieàu lónh taùng taän löông taâm, coù haønh vi ñeâ heøn, taêm toái vaø maùu laïnh khoâng keùm, heät nhöõng boä phim toäi aùc cuûa phöông Taây, ñeå roài sau ñoù, vaãn ñi laøm bình thöôøng nhö moïi ngaøy- moät toäi aùc maø ngöôøi coù lyù trí bình thöôøng bieát raèng sôùm muoän seõ bò phanh phui. Söï lieàu lónh vaø taêm toái, khieán oâng ta loâi keùo caû nhöõng nhaân vieân döôùi quyeàn ít ñöôïc hoïc haønh, cuõng taêm toái theo. Ñieån hình laø baûo veä Ñaøo Quang Khaùnh, 17 tuoåi, trôû thaønh keû ñoàng phaïm che giaáu toäi aùc, chæ vì lôøi höùa taêng löông gaáp ñoâi- 08 trieäu. Ñoàng löông baïc trieäu chöa thaáy ñaâu, nhöng moät ngaøy tuø nghìn thu ôû ngoaøiñang ñôïi caäu naøy. Keùo theo gaàn chuïc nhaân vieân cuûa TT mong muoán xoùa daáu veát. Roài ñaây, hoï cuõng seõ phaûi traû lôøi tröôùc thanh thieân baïch nhaät, tröôùc heát, vôùi caùi daáu veát toøa aùn löông taâm “ñoùng leân” soá phaän hoï? Laàn ñaàu tieân, xaõ hoäi thaáy ngaønh y teá xin loãi nhaân daân, moät vieäc laøm quaù hieám hoi. Laàn ñaàu tieân, Boä tröôûng Y teá khaúng ñònh: Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp vaø y ñöùc thôøi gian qua ñaùng baùo ñoäng raát lôùn. Chuùng toâi cuõng raát ñau ñôùn, xoùt xa. Vaø thöøa nhaän: Vuï vieäc naøy xaûy ra, tröôùc tieân laø loãi quaûn lyù cuûa ngaønh! Coøn Bí thö Thaønh uûy HN nhìn nhaän: Ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa con ngöôøi! Söï thöøa nhaän cuûa Boä tröôûng Y teá coù veû muoän maøng, nhöng coøn hôn khoâng. Bôûi vuï vieäc ôû TT thaåm myõ Caùt Töôøng, gioáng nhö veát hoaïi töû, cho thaáy heát nhöõng yeáu keùm trong quaûn lyù cuûa ngaønh y. Cho thaáy heát nhöõng “loã hoång” cuûa quaûn lyù chính quyeàn sôû taïi, maø ÑBQH Döông Trung Quoác ñaët caâu hoûi nghi vaán: Ñöôïc baûo keâ? Trung taâm thaåm myõ Caùt Töôøng ñaâu phaûi TT thaåm myõ ñaàu tieân hoaït ñoäng chui. Coøn nhieàu TT thaåm myõ, cô sôû chöõa beänh khaùc, töø laâu cöù thaûn nhieân “chui” qua maët quaûn lyù Nhaø nöôùc- Sôû Y teá

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

HN, chính quyeàn phöôøng sôû taïi,lieàu mình nhö chaúng coù. Duø vaên baûn quy phaïm phaùp luaät, vôùi nhöõng quy ñònh cuï theå veà thaåm quyeàn, chöùc naêng, phaïm vi haønh ngheà ñöôïc in treân giaáy traéng möïc ñen, ñaày ñuû. Cuõng ñaâu chæ coù TT thaåm myõ Caùt Töôøng môùi laø TT... töû thaàn ñaàu tieân, vaø naïn nhaân L.T.T.H ñaâu phaûi ngöôøi duy nhaát. Ñaõ coù caùc TT Maria, Linh Nhung..., ñi tieân phong. Ñaõ coù caùc chò Leâ Thò Thanh Huyeàn , B.B.L; N.T.K.H ñeàu bò töû vong vì chuyeän laøm ñeïp. Khaùt voïng laøm ñeïp cuûa ngöôøi ñaøn baø khoâng coù loãi. Nhöng söï ñaët nieàm tin laøm ñeïp khoâng ñuùng choã, ñaõ khieán hoï traû giaù quaù ñaétbaèng caû sinh maïng mình. Hoï chæ coù theå nhaän ra ñieàu ñoù khi xuoáng aâm gian? Lieäu vuï vieäc kinh hoaøng ôû TT thaåm myõ Caùt Töôøng coù caûnh baùo, vaø caûnh tænh cho khoâng ít ngöôøi ñaøn baø nheï daï nôi traàn theá?

II-

Giaät mình, taïi sao haïnh phuùc gia ñình giôø ñaây, cuõng coù theå bi thaûm ñeán theá. Hay bôûi Haïnh phuùc phaûi “khieâu vuõ” vôùi Kim tieàn? Chæ tieác, ñaây khoâng phaûi laø caëp ñoâi hoaøn haûo. Maø caâu chuyeän moät ngöôøi ñaøn oâng chuyeân kinh doanh baát ñoäng saûn, oâng Vöông Chí Linh, ñaõ duøng axit taït vaøo ngöôøi vôï thöù hai, baø Nguyeãn Thò Töôøng Vaân, töøng chung soáng vôùi nhau hôn chuïc naêm, roài töï thieâu, môùi ñaây- laø moät ví duï chua chaùt. Keát cuïc bi thaûm heät moät boä phim taâm lyù xaõ hoäi ñaày kòch tính. Nhöng

nöôùc maét cuûa ngöôøi ñôøi khoâng khoùc cho naïn nhaân, duø baø naøy bò axit huûy hoaïi, maø laïi khoùc cho thuû phaïm, vaø khoùc cho caû xaõ hoäi, giôø ñaây. Vì ôû ñoù, söï chieán thaéng- oâm troïn taøi saûn cuûa ngöôøi töøng ñaàu goái tay aáp laïi thuoäc veà caùi aùc, caùi nhaãn taâm, vaø thuû ñoaïn. Söï thua cuoäc, thuoäc veà loøng nhaân, söï nheï daï, vaø caû tin. Chaû leõ, ñaây laø coå tích thôøi hieän ñaïi? Bi thaûm, vì nhöõng ngöôøi trong cuoäc, moät cheát vì töï thieâu, töøng laø tyû phuù, moät soáng vôùi nhöõng veát thöông bò axit huûy hoaïi suoát ñôøi, cuõng laø moät ngöôøi coù hoïc- moät nöõ tieán só. Taâm ñieåm cuûa moái maâu thuaãn vaø quyeát lieät sinh töû naøy laø soá taøi saûn lôùn- 30 tyû ñoàng- giöõa hai ngöôøi, phaàn lôùn do oâng Vöông Chí Linh kieám ra. Moïi ñieàu, ñeå baø vôï Nguyeãn Thò Töôøng Vaân laáy laøm caùi côù ñoøi sang teân heát taøi saûn cho baø, gioáng nhö nhieàu caëp roå raù caïp laïi- laø lieân quan ñeán nhöõng ñöùa con rieâng cuûa oâng. Tình laø tình, maø tieàn laø tieàn! Nhöng caùi keát cuûa gia ñình oâng khoâng gioáng caùi keát cuûa nhieàu gia ñình coùcon anh, con em, con chuùng ta. Noù cay ñaéng hôn nhieàu vì loøng ngöôøi boäi baïc, tham lam vaø tính toaùn taøn nhaãn vôùi nhau, cuõng “ngoaøi söùc töôûng töôïng” cuûa nhieàu ngöôøi. ÔÛ ñoù, ngöôøi choàng gioûi laøm aên, gioûi tính toaùn, ñaõ thua traéng tay, vaø thua xa söï tính toaùn cuûa baø vôï. Ñeå cuoái cuøng, nhaän laáy caùi keát cuïckhoâng coù caû choán dung thaân. Theá môùi bieát, chí ñaøn oâng vaãn... thua xa trí ñaøn baø. Nhaát laïi laø ñaøn baø coù hoïc vaán, coù caû danh tieán só. Khoâng chæ ngöôøi ngheøo môùi khoùc, giôø ñaây,ngöôøi giaøu cuõng khoùc, nhö teân moät boä phim huùt khaùch daïo naøo. Nöôùc maét ngöôøi giaøu maën muøi kim tieàn, haún maën chaùt chöõ nhaân tình theá thaùi. OÂng Vöông Chí Linh. AÛnh: Keânh 14


215

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 434 ° FEB NOV20, 20,2013 2013

203

CAÀN QUAÛNG CAÙO / RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 227, 228 Hoaëc goïi:

678-360-2840 (VN) 404-786-7972 (English)

Quay Phim, xin gọi Andy: 404-667-2752


216

Nhöng söï töï thieâu cuûa oâng Vöông Chí Linh, bieát ñaâu seõ khoù xaûy ra, neáu nhö thaùi ñoä cuûa cô quan thi haønh aùn khoâng laïnh luøng, voâ caûm vaø taøn nhaãn ñeán theá,khi baøy binh boá traän tôøi gaàn 100 ngöôøi, nhö ñaùnh giaëc ngoaïi xaâm, chæ ñeå “ñieäu” moät oâng giaø 70 tuoåi tay khoâng ra khoûi nhaø, theo leänh cöôõng cheá (Afamily, ngaøy 24/10) Trong caùi haønh ñoäng vöøa laø toäi aùc, vöøa laø ñöôøng cuøng töï saùt cuûa oâng Vöông chí Linh, coù... tyù ty traùch nhieäm naøo cuûa cô quan thi haønh aùn khoâng? Khoâng ai traû lôøi. Vì ngöôøi cheát, thì ñaõ cheát roài. Coøn nhöõng ngöôøi trong cuoäc ñang soáng, dó nhieân hoï im laëng laø vaøng. Vaøng laø thöù ngöôøi ta voán khaùt khao, maø vaøng coù khi cuõng laø thöù toài teä cuûa nhaân caùch! Coøn khoâng bieát baø tieán só Nguyeãn Thò Töôøng Vaân, khi oâm khoái taøi saûn 30 tyû ñoàng, ôû caùi tuoåi giaø 60, vôùi thöông taät chaùy boûng vì axit, baø coù haïnh phuùc khoâng? Döôøng nhö, cho duø coù laø tieán só, hoïc vò ñaày mình, nhöng con ngöôøi ta vaãn coù theå raát doát naùt, taêm toái. Chæ bôûi chöõ Tham choaùn heát trong ñaàu, trong tim, trong oùc hoï!

III-

Nhöng khoâng neân giaät mình, bôûi söï ñaûo loän caùc giaù trò tinh thaàn, tình caûm, maø ñoàng tieàn laø keû “giaät daây”, töø laâu ñaõ khuynh ñaûo xaõ hoäi, ñaõ meâ duï, daãn loái...Neáu khoâng, thì sao tham nhuõng, laõng phí, caùc nhoùm lôïi ích laïi trôû thaønh vaán naïn maø caùc ñôït tuyeân chieán cuûa caû xaõ hoäi vaãn khoâng sao ñaåy luøi? Neáu khoâng laøm sao hình thuø tham nhuõng luùc laø saâu, luùc laø caùi gheû, luùc laïi laø baïch tuoäc? Ngöôøi daân ai cuõng gheâ tôûm, baát bình nhöng ai cuõng phaûi chung soáng, duø raát muoán “ly hoân”? Trong caùi xu theá toài teä aáy, ñoàng tieàn ñaõ tha hoùa khoâng thöông tieác caû taàng lôùp trí thöùc coù hoïc. Tieác thay, söï tha hoùa cuûa nhöõng keû ôû taàng lôùp naøy cuõng raát gheâ gôùm, thaäm chí dò bieät. Caâu chuyeän baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng haønh xöû kinh hoaøng “ñeán xaõ hoäi ñen coøn baát ngôø”, vaø taám thaûm kòch cuûa gia ñình baø tieán só Nguyeãn Thò Töôøng Vaân chæ laø nhöõng minh hoïa ñieån hình ñaéng ngaét, treân haøng loaït nhöõng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

3 treû sô sinh sau khi tieâm vaccine vieâm gan B ngaøy 20/7 taïi Beänh vieän Ña khoa Höôùng Hoùa, Quaõng Trò, laø do tieâm nhaàm thuoác gaây co töû cung. beänh vieän naøy maát ñieän neân nhaân vieân tieâm chuûng ñaõ duøng ñieän thoaïi soi tìm vaccine, thay vì laáy vaccine vieâm gan B, hoï ñaõ laáy nhaàm thuoác gaây co töû cung tieâm cho 3 chaùu beù. Vì theá, 3 ca töû vong ñeàu gioáng nhau.

vuï vieäc khieán caû xaõ hoäi kinh hoaøng, phaãn noä. Töø tieâm nhaàm thuoác “gaây co boùp töû cung” thaønh tieâm vacxin khieán treû sô sinh töû vong, traùo thuûy tinh theå ôû BV Maét, nhaân baûn phieáu xeùt nghieäm maùu ôû BV Hoaøi Ñöùc (thuoäc HN) ñeán naïn tham nhuõng trong giaùo duïc, mua danh baùn töôùc, doái traù, cho thaáy “vaên hoùa ngöôøi” bò huûy hoaïi khoâng thöông tieác. Cho thaáy loã hoång, söï leäch chuaån trong daïy ngöôøi cuûa GD noùi chung, cuûa ngaønh y noùi rieâng, duø ñoå haøng ngaøn tyû, vaãn chöa “giaûi phaãu thaåm myõ” noåi. Heä luïy lôùn nhaát, chöa bao giôø, caû ngaønh y teá laãn GD laïi ... maát thieâng ñeán theá trong con maét ngöôøi daân. Coù phoøng tuyeán naøo choáng laïi ñöôïc söï tha hoùa cuûa ñoàng tieàn ngoaøi phoøng tuyeán caàn quyeát lieät “söûa loãi quaûn lyù” nhö Boä tröôûng Y teá ñaõ ñau xoùt thöøa nhaän. ÔÛ ñoù, cô cheá quaûn lyù Nhaø nöôùc caùc caáp phaûi thöïc söï chaët cheõ, treân neàn taûng thay ñoåi- thöïc chaát laø traû laïi nhöõng thang baäc giaù trò thöïc tieãn vaø baát bieán, phuø hôïp quy luaät phaùt trieån cuûa kinh teá thò tröôøng. Tröôùc heát laø söï thay ñoåi nhöõng quan nieäm toân vinh hình thöùc, taïo ra söï suy toân giaù trò khoâng caàn thieát, taïo neân aûo töôûng veà söï hy sinh cuûa caùn boä y teá, ñoàng thôøi taïo neân cô cheá mang tính haøm ôn- ban ôn, vaø xin- cho cuûa ngaønh, taïo neân keõ hôû

cho vieäc ñoøi hoûi quyeàn lôïi, nhaát laø ñoøi hoûi phong bì.(VietNamNet, ngaøy 25/10). Caùi cô cheá xin- cho “baát töû” ñang daãn duï vaø laøm ñau oám, caû neàn kinh teá- vaên hoùa- xaõ hoäi. Ñeå töø söï thay ñoåi nhöõng quan nieäm giaù trò ngaønh ngheà, bình ñaúng nhö moïi ngaønh ngheà khaùc, ngaønh y teá xem xeùt laïi, chaám döùt hoaëc xieát chaët tình traïng laøm vieäc “chaân trong, chaân ngoaøi”, coâng- tö nhaäp nheøm. Thöïc teá, chæ daãn ñeán haäu quaû chaát löôïng cöùu ngöôøi caû coâng laãn tö ñeàu khoù baûo ñaûm. Maø tö caùch thaày thuoác trôû neân thieáu ñaøng hoaøng. Heät nhö “heä thoáng daïy theâm” cuûa ngaønh GD. Khaùc bieät duy nhaát, söï thaåm thaáu, gieát cheát tinh thaàn, taâm hoàn con ngöôøi cuûa GD phaûi caàn coù thôøi gian, trong khi gieát cheát söï soáng cuûa ngöôøi beänh cuûa ngaønh y, coù theå chæ trong tích taéc. Nhöng lieäu “söï söûa loãi heä thoáng” cuûa ngaønh y teá, sau haøng loaït vuï vieäc kinh hoaøng, maø “ñænh cao” laø haønh vi vöùt xaùc khaùch haøng cuûa oâng baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng, coù thöïc söï quyeát lieät, thöïc chaát vaø hieäu quaû? Trong khi ngaønh GD ñang chuaån bò taâm theá cho moät cuoäc thay ñoåi, töø tö duy cho ñeán toå chöùc hoaït ñoäng. Xeùt cho cuøng, ñoàng tieàn ñaâu coù loãi. Loãi laø ôû con ngöôøi, vöøa naëng tham- saân- si, vöøa trì treä vaø xô cöùng tö duy.. ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

217


218

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

219


220

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Moät ngheä nhaân cuûa Nhaät teân End Cape coù moät nieàm ñam meâ saùng taïo khoâng ngöøng ñoái vôùi chuoái. Söû duïng nhöõng coâng cuï saéc beùn nhö moät caây kim vaø ñinh baám, anh taïo neân nhöõng taùc phaåm voâ cuøng ñeïp maét treân voû chuoái, töông töï vôùi vieäc xaêm mình vaø khoâng söû duïng maøu. Khi tieáp xuùc vôùi khoâng khí, caùc veát kim ñaâm treân voû chuoái baét ñaàu chuyeån sang maøu naâu, caùc hình aûnh ñeïp maét baét ñaàu noåi daàn leân. Hoa quaû caøng laïnh thì toác ñoä oxy hoùa caøng nhanh. Baèng caùch kieåm soaùt maät ñoä veát kim ñaâm, End Cape coù theå taïo ra caùc hình aûnh coù saéc ñoä, saùng toái khaùc nhau.

Baùnh CÖÔùI RÔÏn ngÖÔØI Natalie Sideserf, 28 tuoåi, moät ngheä nhaân laøm baùnh ñaõ daønh 40 tieáng ñoàng hoà ñeå taïo ra chieác baùnh cho ñaùm cöôùi hình 2 chieác ñaàu bò caét rôøi gioáng nhö ñaàu cuûa coâ daâu vaø chuù reå. Hai chieác ñaàu y nhö thaät vôùi ñoâi maét voâ hoàn, troáng roãng, toùc beâ beát maùu vaø maùu chaûy ôû hai caùi coå bò caét ñöùt. Chieác baùnh ñöôïc ñaët treân moät chieác baûng traéng, vôùi doøng chöõ: “Chæ coù caùi cheát môùi chia lìa ñoâi ta”. Natalie cho bieát hoï choïn noù vì choàng cuûa coâ David Sideserf, 30 tuoåi, laø moät ngöôøi haâm moä phim kinh dò: “Chuùng toâi ñaõ xem moät boä phim kinh dò vaø toâi raát thích vieäc ñieâu khaéc nhöõng chieác baùnh soáng ñoäng nhö thaät, ñaëc bieät laø khuoân maët. Vì vaäy toâi ñaõ nghó: “Coøn gì ñôn giaûn hôn laø taïo hình chieác baùnh cöôùi vôùi 2 chieác ñaàu bò caét ñöùt cuûa chính chuùng toâi” Chieác baùnh ñaõ ñöôïc tröng baøy taïi ñaùm cöôùi cuûa caëp ñoâi naøy taïi moät raïp chieáu phim coù phuïc vuï thöùc aên vaø röôïu ôû Texas. Beân trong chieác baùnh laø nhöõng lôùp nhaân nhieàu maøu saéc, noù coùkem vani, kem bô laïnh vaø caû soâ coâ la. “Toâi muoán laøm moät chuùt gì ñoù thuù vò vaø haøi höôùc. Khi baïn caét baùnh ra, baïn seõ thaáy baát ngôø vôùi söï ña

daïng maøu saéc cuûa noù” - coâ noùi. Coâ Sideserf noùi: “Toâi ñaõ khoâng noùi vôùi ai veà ñieàu ñoù ñeå ñöôïc xem phaûn öùng cuûa moïi ngöôøi. Ñieàu ñoù raát thuù vò. Nhieàu ngöôøi ñaõ bò soác vaø sôï haõi khi thaáy noù nhöng cuõng khoâng ít ngöôøi thaáy noù ñoäc ñaùo”.

VUI nhÖ... ÑaùM Tang

Trong khi haàu heát moïi ngöôøi toû ra buoàn baõ vaø ñau khoå vì söï ra ñi cuûa ngöôøi thaân, thì moät soá khaùc laïi cho ñaáy laø ñieàu ñaùng aên möøng. Vì leõ ñoù, moät soá ñaùm tang ôû Ñaøi Loan coù khoâng khí vui töôi vaø... maùt meû. Theo hoï, ñaây laø thôøi gian raát ñaùng ñeå vui möøng, cho neân khoâng theå thieáu aâm nhaïc vaø nhöõng böôùc nhaûy. Tröôùc caûnh töôïng laø laï treân, khoâng ít cö daân maïng ñaõ chia seû nhöõng yù kieán voâ cuøng ngoä nghónh, chaúng haïn: “Caån thaän! coi chöøng baïn seõ ñaùnh thöùc ngöôøi cheát!” hay “Caûnh töôïng naøy coøn soáng ñoäng hôn ñaùm cöôùi” hoaëc “Khi cheát, toâi cuõng muoán ñöôïc moät ñaùm tang nhö vaäy...”.

ChUYEÄn ChaØng SaY Coù nhieàu chuyeän haøi höôùc xung quanh caùc bôïm nhaäu. Môùi ñaây nhaát laø chuyeän moät bôïm nhaäu ôû Myõ sau moät ñeâm say tuùy luùy tænh daäy thì thaáy mình ñang ôû giöõa moät hoang ñaûo. Post and Courier ñöa tin caûnh saùt ñaõ giaûi cöùu moät ngöôøi ñaøn oâng teân Stephen Coffee bò laïc treân hoøn ñaûo Drum (ñaûo khoâng ngöôøi ôû), thuoäc.Charleston, South Carolina.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

221


222

Ngöôøi ñaøn oâng 35 tuoåi khai vôùi caûnh saùt raèng taát caû nhöõng gì anh ta nhôù ñöôïc laø ñi ñeán moät quaùn bar vaø sau ñoù laø bôi moät quaõng daøi... Caûnh saùt ñöôïc thoâng baùo veà tình traïng caàn giuùp ñôõ cuûa Stephen vaøo khoaûng 8 giôø saùng vaø nhanh choùng ñeán hieän tröôøng giaûi cöùu ngöôøi bò naïn. Sau moät phen huù vía, raát may, bôïm nhaäu Stephen ñaõ ñöôïc ñöa vaøo ñaát lieàn an toaøn maø khoâng bò thöông tích gì.

hoMELESS... CaÀU hoÂn Trong khi haàu heát caùc chaøng trai khi caàu hoân baïn gaùi, hoï ñeàu muoán mình troâng thaät baûnh trai vaø chæn chu thì moät chaøng trai taïi Myõ ñaõ quyeát ñònh thöïc hieän maøn caàu hoân “khoâng gioáng ai”. Chaøng trai ñoù teân laø Mike King, 22 tuoåi, ôû South Bend, Indiana. Mike ñaõ caûi trang thaønh moät ngöôøi voâ gia cö vôùi veû ngoaøi khaù raùch röôùi ñeå ngoû lôøi vôùi baïn gaùi. Ñeå chuaån bò cho maøn caàu hoân naøy, Mike ñaõ caét toùc ngaén hôn vaø nhôø baïn beø hoùa trang ñeo maët naï vôùi boä raâu xoàm xoaøm vaø ñoäi maùi toùc giaû daøi sao cho gioáng vôùi moät ngöôøi

voâ gia cö. Vaø anh chaøng ñaõ xuaát hieän taïi nôi maø nhoùm tình nguyeän coù baïn gaùi anh - Katie Barabas ñang ñöùng phaùt thöùc aên mieãn phí. Ngöôøi ñaøn oâng voâ gia cö tieán ñeán phía Katie, khen coâ deã thöông vaø chìa ra moät chieác nhaãn baèng nhöïa maøu hoàng to ñuøng vôùi mong muoán coâ seõ keát hoân vôùi oâng. Nhöõng ngöôøi xung quanh chöùng kieán söï vieäc ñaõ cöôøi oà leân, nhöng ngay sau ñoù, Mike ñaõ loät boû heát maët naï, baát ngôø quyø xuoáng ñöa nhaãn caàu hoân baïn gaùi. Katie ñaõ raát baát ngôø bôûi coâ khoâng theå ngôø raèng ngöôøi voâ gia cö kia chính laø baïn trai mình. Coâ nhaûy caãng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

leân sung söôùng, gaät ñaàu ñoàng yù vaø oâm chaàm laáy Mike trong haïnh phuùc.

nhÖÕng ÑIEÀU LUaÄT VEÀ SEX Trang maïng The Celebrity vaøo ñuùng ngaøy ñaàu thaùng 11 vöøa qua, ñaõ lieät keâ moät soá ñaïo luaät voán ñöôïc ñaùnh giaù laø laï luøng nhaát treân theá giôùi - hay neáu muoán, ta coù theå ñaët teân laø nhöõng ñaïo luaät Sex. 1. ÔÛ Carlsbad, New Mexico, ngöôøi ta nhaân giôø aên tröa coù theå laøm tình (Sex) trong moät chieác xe hôi ñaäu. Ñieàu kieän ñôn giaûn laø yeâu caàu “quí vò laøm ôn laøm phuùc haõy quay cöûa kính leân vaø che kín maøn laïi.” 2. Caùc chuû xe ôû Cottonwood, Arizona caàn xem xeùt baùnh xe cuûa xe mình coù ñaày ñuû hôi khoâng vaø haõy cöù an toïa ôû gheá phía treân, baèng khoâng seõ bò phaït naëng laém ñaáy. Nguyeân nhaân: Moät caëp laøm tình trong moät chieác xe xeïp loáp seõ bò phaït vaï ñeán möùc ñoä “traàn ai khoai cuû.” Hôn theá nöõa, tieàn phaït vaï naøy seõ taêng gaáp ñoâi neáu “söï coá” dieãn ra ôû baêng sau trong xe. 3. ÔÛ Idaho, trong tröôøng hôïp “baán xuùc xích” ñeán noãi keàm haõm khoâng

noåi thì hai ngöôøi phaûi lo “ñaùnh mau ruùt leï” roài maëc voäi laïi quaàn aùo vaøo. Luaät ôû ñaây khoâng cho pheùp nhöõng hình thöùc bieåu loä tình caûm coâng khai keùo daøi hôn 18 phuùt. 4. Neáu baïn, vì ñoäng löïc naøo ñoù maø phaûi ngoài treân moät chieác xe vaän taûi di chuyeån ôû Harrisburg, Pennsylvania, thì xin ñöøng queân ñieàu caám kî sau ñaây keûo phaûi ra haàu “ba toøa quan lôùn.” Ñoù laø luaät caám laøm tình vôùi moät taøi xeá xe vaän taûi (baát keå nam hay nöõ) ôû moät traïm “toll”. 5. Neáu baïn chaúng may bò tai naïn

ôû Tremonton, Utah, xin laøm ôn boû ngay yù nghó laøm tình trong moät xe cöùu thöông. Vaû laïi, ñaøn baø khoâng ñöôïc pheùp laøm tình trong baát cöù loaïi xe hôi naøo. 6. ÔÛ Utah, khoâng ai ñöôïc pheùp laøm tình vôùi thuù vaät, nhöng vaãn theo ñaïo luaät naøy, “bieåu dieãn” vôùi thuù vaät ñeå kieám tieàn thì OK, “tôùi luoân, baùc taøi!” 7. Neáu baïn ñang lang thang trong caùc cöûa haøng thöïc phaåm taïi Newcastle, Wyoming thì neân nhôù raèng luaät phaùp ôû hai nôi naøy khoâng cho pheùp laøm tình trong caùc phoøng chöùa thòt ñoâng laïnh. 8. Thieát töôûng raát höõu ích ñeå thoâng baùo cho caùc phuï nöõ meâ ñaùnh bi-da bieát laø ôû Anniston, Alabama, luaät phaùp khoâng cho pheùp duøng Sex ñeå thay tieàn traû (hoùa ñôn) “billiardsreceipt.” 9. Baïn khoaùi caâu caù hoaëc thích vaùc suùng vaøo röøng saên baén phaûi khoâng? OK, nhöng haõy coi chöøng ñieàu naøy: ÔÛ Oblong, Illinois vieäc caâu caù vaø saên baén bò xeùt laø baát hôïp phaùp trong khi baïn laïi ñoàng thôøi “laâmtraän-Sex.” Theá nhöng trong ngaøy cöôùi thì ngöôøi ta ñöôïc hoaøn toaøn töï do vaø thoaûi maùi ñeå laøm hai/ba vieäc aáy moät luùc. 10. ÔÛ Minnesota, vieäc laøm tình vôùi moät con caù coøn soáng laø phaïm phaùp vaø cuõng taïi tieåu bang naøy, luaät khoâng cho pheùp ngöôøi ta nguû trong tình traïng “traàn nhö nhoäng.”

nhaØ ThÔØ Mang hÌnh Daùng... 2 ÑaÀU Christian Science Church ôû Dixons, Illinois - voán ñang ñöôïc xaây döïng dôû dang - ñaõ nhìn y chang nhö moät döông vaät khoång loà cöôøng traùng töø treân khoâng trung. Ñöôïc bieát coâng trình xaây caát naøy


DEC 05, 2008 SOÁ 315 05, SOÁ A315 Ï C CH HÍÍDEC RAÏN N G 2008 ÑOÂN NG G °° SSO OÁ Á 434 416 °° NOV FEB 20, TTA ÏP P RAÏ G ÑOÂ 20,2013 2013

RAO VAËT RAÏNG ÑOÂNG REÛ & HIEÄU QUAÛ CHO NHÖÕNG QUAÛNG CAÙO NHOÛ. NHÔØ SOÁ LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG

678-360-2840 ª HOAËC XEM TRANG 200

223

TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏNNGG 211 ÑOÂNNGG TAÏ ÑOÂ

59


224

ñaõ ñöôïc khôûi söï töø naêm 2011, vaäy maø “ngöôøi naøo coù maét cuõng nhö muø” ñeå roài nay ai cuõng “taù hoûa tam tinh,” bò kích ñoäng ñeán cöùng thaàn trí laãn theå xaùc tröôùc keát quaû ñieàu nghieân keå treân. Ngaøy ñaët vieân ñaù ñaàu tieân, muïc sö chaùnh xöù Jack Coleman phaûi chaêng ñaõ voâ tình... tieân tri qua caâu “quaûng caùo” trong baøi dieãn vaên, “Chuùng toâi seõ mang ñeán cho xaõ hoäi ñòa phöông naøy moät thoâng ñieäp,” vaø “Noù seõ hieän ñaïi hôn bao giôø heát, hoaøn myõ vaø hy voïng noù seõ trôû thaønh moät nôi cho daân chuùng coù theå giaûi quyeát moïi vieäc.” Nhieàu giaùo xöù khaùc ñaõ laäp töùc “taéc-dzaêng noåi giaän,” keát aùn Christian Science ñaõ xuùc phaïm ñeán Chuùa vôùi laäp luaän raèng ma quyû ñaõ leøo laùi kieán truùc sö qua töøng chi tieát trong hoïa ñoà. Hoï ñoøi coâng trình xaây caát naøy duø saép hoaøn taát cuõng phaûi bò ñaäp boû.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

maùy. Maùy naøy do moät coâng ty ñoùng taïi Glasgow laø Resomation (xuaát phaùt töø chöõ “resoma” trong tieáng Hy Laïp nghóa laø “taùi sinh theå xaùc”) laép ñaët. Noù hoaït ñoäng baèng vieäc nhaán chìm xaùc vaøo dung dòch nöôùc vaø potassium hydroxide, voán ñöôïc ñieàu aùp vaø roài ñoát noùng tôùi 180 ñoä C. Keát thuùc quaù trình laø moät löôïng nhoû chaát loûng maøu naâu pha xanh coù chöùa amino acid, peùp tít, ñöôøng, muoái vaø boä xöông maøu traéng, xoáp, meàm coøn soùt laïi, xöông raát deã caùn vuïn. Thöù chaát loûng thu ñöôïc sau ñoù coù theå taùi cheá trong moâi tröôøng baèng caùch ñöa vaøo khu vöïc töôûng nieäm hoaëc ñôn giaûn laø ñoå ra heä thoáng coáng raõnh. Coâng ty Resomation tuyeân boá, vieäc xöû lyù xaùc ngöôøi kieåu treân coù theå giaûm löôïng khí gaây hieäu öùng nhaø kính cuûa nhaø tang leã tôùi 35%. Moät nhaø khoa hoïc cho bieát, vieäc thaûi chaát loûng töø xaùc ngöôøi ra heä thoáng coáng raõnh cuûa thaønh phoá laø an toaøn tuyeät ñoái. Anh hieän ñang caân nhaéc ñöa coâng ngheä treân aùp duïng taïi nöôùc naøy.

EùP XaùC ngÖÔØI Ra nÖÔùC Moät nhaø tang leã ôû Florida, vöøa giôùi thieäu moät caùch kyø laï ñeå thay theá hoûa taùng hoaëc choân caát ngöôøi cheát. Ñoù laø duøng moät chieác maùy ñeå hoùa loûng xaùc cheát thaønh moät thöù xi roâ maøu naâu. Chieác maùy baèng theùp khoâng gæ

BoÄ TRÖÔûng ToùC ÑUoÂI ngÖÏa Caùi raêng, caùi toùc laø goùc con

coù theå phaân huûy moät xaùc cheát trong voøng chöa ñaày 3 giôø vaø moät thöù chaát loûng ñaäm ñaëc maøu naâu sau ñoù seõ ñöôïc ñoå vaøo heä thoáng nöôùc cuûa thaønh phoá. Sau quaù trình naøy, xöông coát coøn laïi coù theå ñem choân hoaëc traû laïi cho gia ñình chöù khoâng bieán thaønh tro nhö hoûa taùng. Florida trôû thaønh bang thöù 7 ôû Myõ hôïp phaùp hoùa vieäc söû duïng chieác

ngöôøi, thaønh ra ai cuõng lo sao ñeå raêng mình traéng, toùc mình möôït haàu baét maét ngöôøi khaùc. Tuy vaäy, vôùi ngöôøi daân thöôøng voâ danh tieåu toát thì raêng, toùc duø sao cuõng vaãn chæ laø “chuyeän nhoû”. Theá nhöng, ñoái vôùi caùc VIP thì raêng, toùc quaû ñuùng laø “goùc” cuûa nhaân vaät naøy tröôùc bao con maét cuûa quaàn chuùng, bôûi chuùng phaûn aûnh nhaân caùch cuûa ñöông söï.

Chaúng theá maø vieäc Boä Tröôûng Taøi Chaùnh Thuïy Ñieån, Anders Borg caét caùi “ñuoâi ngöïa” ôû sau gaùy cuûa oâng ta ñaõ ñöôïc caû theá giôùi baøn taùn. Borg xuaát hieän trong moät buoåi hoäi thaûo vôùi maùi toùc môùi caét maø khoâng coøn caùi ñuoâi ngöïa noåi tieáng trong nhieàu naêm thaùng qua. Caroline Karlsson, nöõ phaùt ngoân vieân cuûa oâng boä tröôûng, noùi vôùi nhaät baùo Expressen, “OÂng aáy nghó ñaõ ñeán luùc phaûi caét ñi thoâi. OÂng aáy caét hoài cuoái tuaàn qua, vaø oâng töï thoûa maõn laém.”

ÑEû Con XaÁU Moät ngöôøi ñaøn oâng Trung Quoác ñaõ ly dò vôï, sau ñoù ñeä ñôn kieän leân toøa aùn ñòa phöông vì lyù do coâ vôï ñaõ sinh ra cho anh moät beù gaùi quaù xaáu. Ngöôøi vôï xinh ñeïp nhôø “dao keùo” ñaõ sinh ra beù gaùi xaáu xí khieán ngöôøi choàng nghi ngôø vaø ñaâm ñôn kieän. Ban ñaàu, Jian Feng caùo buoäc vôï khoâng thuûy chung. Anh khaúng ñònh, anh khoâng bao giôø laø boá cuûa ñöùa beù xaáu xí nhö vaäy. Ñeå bieát chính xaùc ñaây coù phaûi laø con cuûa hai ngöôøi hay khoâng, moät cuoäc xeùt nghieäm DNA ñaõ ñöôïc tieán haønh. Keát quaû xeùt nghieäm khaúng ñònh, beù gaùi laø con cuûa Jian Feng. Song môùi ñaây, ngöôøi vôï cuûa Jian Feng môùi thöøa nhaän raèng coâ ñaõ traûi qua moät cuoäc phaãu thuaät thaåm myõ taïi Haøn Quoác tröôùc khi tieán ñeán hoân nhaân vôùi anh. Cuoäc phaãu thuaät tieâu toán khoaûng 100.000 USD. Toøa aùn ñòa phöông cuõng ñaõ xeùt xöû ñôn kieän cuûa Jian Feng veà vuï vieäc dôû khoùc dôû cöôøi naøy. Jian Feng ñaõ ñöôïc boài thöôøng khoaûn tieàn laø 120.000 USD ª


TAP Ï CHÍDEC RAÏN G ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 05, 2008

SOÁ 315

225

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

www.DrRobertZarach.com

3979 Buford Hwy, Ste. 121. Atlanta, GA 30345

213


226

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

COÂ thanh LAn

ToÂI PhaûI LaØM Sao? Chò Thanh Lan meán. Toâi thaát laïc “gia ñình” trong khi vuôït bieån naêm 12 tuoåi, thöïc ra laø laïc vôùi ngöôøi coâ (toâi goïi laø Coâ Taùm). ÔÛ traïi tî naïn ñöôïc “gheùp form” vôùi moät gia ñình maø baây giôø toâi goïi laø Ba – Maù. Ñöôïc Ba Maù nuoâi daïy taän taâm, ñöôïc hoïc haønh, coù coâng aên vieäc laøm oån ñònh. Baûn thaân toâi cuõng coá gaéng töø vieäc hoïc ôû tröôøng, hoïc tieáng Vieät… Möôøi naêm tröôùc toâi coù soáng vôùi baïn trai (ngöôøi Myõ) roài chia tay. Ba naêm tröôùc toâi gaëp vaø yeâu moät ngöôøi, Vieät Nam, anh ñaõ 40 nhöng chöa coù vôï. Theá nhöng khi chuùng toâi ñaët vaán ñeà cöôùi xin thì ba meï anh aáy phaûn ñoái vì cho raèng khoâng theå cöôùi veà moät coâ con daâu khoâng roõ lai lòch. Nhöõng chuyeän naøy anh aáy khoâng noùi thaúng nhöng toâi doø bieát ñöôïc. Toâi ñaâu theå naøo laøm hôn ñöôïc vaø Ba Maù toâi cuõng noùi thöïc roài maø; nhöng vieäc naøy laøm cho toâi raát tuûi thaân vaø cuoái cuøng quyeát ñònh chia tay. Tuy nhieân anh aáy khoâng baèng loøng vaø cho bieát neáu ba meï khoâng chaáp thuaän, anh aáy seõ töï ñöùng ra laøm ñaùm cöôùi roài seõ veà taï loãi vôùi ba meï sau. Toâi raát caûm ñoäng nhöng khoâng muoán laøm toån thöông ba meï anh aáy... Ivon

TRaû LÔØI CUûa Thanh Lan Ivon thaân meán, Tröôùc tieân xin chia vui vôùi Ivon vì ñaõ choïn ñöôïc ngöôøi ñaøn oâng yeâu thöông mình thaät loøng. Ñieàu naøy theå hieän roõ qua vieäc anh aáy bieát em moà coâi maø vaãn yeâu thöông; sau ñoù gia ñình phaûn ñoái vì lyù do maø anh cho

raèng khoâng thoûa ñaùng neân vaãn kieân ñònh vôùi tình yeâu cuûa mình. Giaûi phaùp anh aáy ñöa ra cuõng coù theå chaáp nhaän vì caùc em ñeàu ñaõ lôùn, coù toaøn quyeàn quyeát ñònh moïi vieäc. Tuy nhieân cuõng neân ñaët mình vaøo vò trí cha meï ñeå suy xeùt. Coù leõ hai em neân daønh theâm thôøi gian ñeå thuyeát phuïc caùc ñaáng sinh thaønh. Ivon coù theå nhôø Ba Maù ñeán thöa chuyeän vôùi ba meï ngöôøi yeâu, keå cho hoï bieát theâm veà hoaøn caûnh, cuoäc soáng cuûa em nhöõng naêm thaùng vaø lyù do em bò xa lìa gia ñình ñeå hoï coù caùi nhìn ñuùng ñaén hôn veà ngöôøi yeâu cuûa con trai mình. Ivon khoâng neân naûn loøng. Khoù khaên, thöû thaùch caøng nhieàu maø ta vöôït qua ñöôïc thì haïnh phuùc caøng theâm coù yù nghóa vaø ñoù seõ laø yeáu toá giuùp tình yeâu theâm beàn chaët. Quan troïng nhaát laø caùc em phaûi ñoàng taâm, hieäp löïc. Anh aáy ñang lo laéng, em neân chia seû chöù ñöøng gaây theâm khoù khaên cho ngöôøi yeâu trong luùc naøy. Chuùc hai em vöõng taâm trong tình yeâu. Thanh Lan

ngÖÔØI YEÂU hoûI MÖÔÏn TIEÀn Toâi quen vaø yeâu anh aáy trong moät laàn tình côø gaëp nhau trong quaùn, caùch nay gaàn 2 naêm. Trong suoát thôøi gian quen bieát, toâi chöa thaáy anh aáy coù bieåu hieän gì khoâng ñuùng ñaén hoaëc gian doái. Môùi ñaây, anh aáy ñeán ñoùn toâi ôû nhaø ngöôøi quen, moät chò baïn troâng thaáy ñaõ noùi vôùi toâi raèng ñoù laø moät keû löøa ñaûo. Tröôùc ñaây anh ñaõ töøng quen bieát chò nhöng sau ñoù laáy lyù do tính tình khoâng hôïp ñeå chia tay. Khi chia tay,

anh coøn nôï chò moät soá tieàn. Toâi chôït nhôù coù laàn anh cuõng hoûi möôïn tieàn toâi nhöng ñaõ traû ñaày ñuû, theá nhöng nhöõng ñieàu chò baïn noùi cuõng khieán toâi hoang mang. Toâi coù neân hoûi thaúng anh hay khoâng? Thaät ra, ngöôøi yeâu toâi coù phaûi keû löøa ñaûo hay khoâng? M.

TRaû LÔØI CUûa Thanh Lan M thaân meán, Thôøi gian caùc em quen bieát nhau gaàn 2 naêm, keå ra thì cuõng khaù daøi ñeå tìm hieåu veà nhau. Neáu anh aáy laø ngöôøi giaû doái nhöng gioûi che ñaäy thì baïn cuõng khoù phaùt hieän. Tuy nhieân nhöõng ñieàu chò baïn keå cuõng chöa haún ñaõ laø söï thaät. Neáu muoán kieåm chöùng thì chaúng khoù khaên gì. Em cöù hoûi thaúng anh aáy vaø baûo anh ñeán gaëp chò baïn ñeå laøm roõ traéng ñen hay sao khoâng saép xeáp ñeå tình côø anh aáy vaø chò baïn gaëp nhau xem sao. Bieát ñaâu seõ loä dieän ra ai laø ngöôøi noùi ñuùng. Coù theå seõ xaûy ra 2 tröôøng hôïp: Anh aáy khoâng vay möôïn vaø chò baïn ñôm ñaët, anh aáy coù vay möôïn nhöng chöa traû. Trong tröôøng hôïp thöù nhaát thì khoâng caàn baøn caõi gì theâm, chæ neân ñeà phoøng chò baïn seõ tieáp tuïc coù nhöõng vieäc laøm gaây toån haïi ñeán tình caûm cuûa hai ngöôøi. Tröôøng hôïp thöù hai, em neân hoûi roõ lyù do anh aáy haønh xöû nhö vaäy. Nhöng duø lyù do theá naøo ñi nöõa thì vieäc möôïn tieàn cuûa ngöôøi khaùc nhöng khoâng traû laø sai traùi. Em neân khuyeân anh aáy traû tieàn cho khoå chuû vaø xin loãi ngöôøi ta; rieâng em thì töø nay neân thaän troïng, caàn coù theâm thôøi gian ñeå xem xeùt, tuyeät ñoái traùnh nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán tieàn


AP Ï CH Í RAÏ05, NG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 DEC 2008 SOÁ T315

V.T. AUTO LLC.

116

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

227

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

DEC 20, 2008

SOÁ 316

Coù nhaän laøm WHOLESALES vaø SHIP ra ngoøai tieåu bang

Royal Signs seõ trích ra töø 3% - 5% (tuyø theo coâng vieäc) ñeå gôûi tröïc tieáp veà caùc traïi MOÀ COÂI taïi Vieät Nam. Coù nghiaõ laø baát cöù moät coâng vieäc duø nhoû hay lôùn, keå caû khi söûa moät caây ñeøn Neon bò beå, quyù vò cuõng coù theå coù cô hoäi cuøng chuùng toâi giuùp caùc em thieáu may maén naøy. (www. royalsignsvn.com). Ñaây laø coâng vieäc hoaøn toaøn tình nguyeän, vaø khoâng qua trung gian cuûa baát cöù toå chöùc naøo. Vaø ñaëc bieät chuùng toâi khoâng nhaän baát cöù taøi trôï naøo, ngoaøi söï uûøng hoä baèng caùch laø: HAÕY LAØM MOÄT KHAÙCH HAØNG QUYÙ CUÛA CHUÙNG TOÂI.

GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG, VUI VEÛ. Söï Haøi Loøng cuaû Quyù khaùch laø caùi Thaønh Coâng cuûa Chuùng Toâi.

215


228

baïc trong thôøi ñieåm nhaïy caûm naøy ñeå traùnh haäu quaû veà sau Ngöôøi thanh nieân bieát töï troïng vaø teá nhò hieám khi naøo hoûi vay möôïn tieàn baïn gaùi. Neáu thöïc söï caàn thì coù theå nhôø cha meï, anh em hay baïn beø laø nam giuùp ñôõ. ÔÛ ñaây söï truøng hôïp ñeán vôùi caû hai coâ gaùi. Khoâng theå döïa vaøo laàn vay möôïn ñaàu tieân ñeå ñaùnh giaù ñöôïc bôûi vì neáu coù duïng yù thì vay möôïn laàn ñaàu ñöông nhieân seõ traû soøng phaúng ñeå laáy loøng tin, sau ñoù môùi laøm voá lôùn roài xuø. Thanh Lan

Boû PhIEÁU YES haY no ? Chò Thanh Lan thaân meán! Em vaø ngöôøi yeâu quan nhau ñaõ 3 naêm, gaàn ñaây môùi coù ñieàu kieän ñi chôi xa vôùi nhau. Coù theå noùi chuùng em raát hieåu bieát, tin caäy laãn nhau vaø coù yù muoán tieán tôùi hoân nhaân. Tuy nhieân, do cuoäc soáng cuûa hai ñöùa chöa oån ñònh, nhaát laø vieäc laøm neân chöa laøm ñaùm cöôùi. Thôøi gian gaàn ñaây, moãi laàn ñi chôi rieâng vôùi nhau, anh aáy hay ñoøi hoûi vaø naên næ em “vöôït raøo”. Lyù do laø tröôùc sau gì cuõng cöôùi, hôn nöõa chuùng em quen nhau cuõng ñaõ khaù laâu. Em thöû hoûi moät vaøi ngöôøi baïn, caû nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi veà vieäc coù neân “aên côm tröôùc keûng”, nhieàu ngöôøi cho raèng tröôùc hay sau coù gì khaùc nhau, “aên ñi chôù ñeå laøm gì” cho noù moác meo, sau naøy aân haän. Tuy nhieân, coù moät ngöôøi, laïi laø nam, khuyeân em khoâng neân deã daõi vì “ñaøn oâng coi vaäy maø hoûng phaûi vaäy”. Khi quen baïn gaùi, gaõ ñaøn oâng naøo cuõng muoán chieám ñoaït nhöng khi laáy vôï thì laïi ñi tìm nhöõng coâ gaùi coøn nguyeân si. Em thaáy yù cuûa baïn naøy cuõng hôïp lyù vaø ñaùng tin caäy nhöng khi keå vôùi ngöôøi yeâu thì anh aáy cho raèng “thaèng ñoù bò haâm”. Taïi sao cuøng moät vaán ñeà maø nhieàu yù kieán traùi chieàu nhö vaäy? Thuù thaät laø em cuõng sôø sôï moãi khi bò ngöôøi yeâu “ruû reâ, duï doã”, coù laàn em cuõng suyùt chòu thua nhöng do caùi sôï laán aùt söï ham muoán neân em döøng laïi ñöôïc. Nhö vaäy, em phaûi laøm sao vì “9 ngöôøi, 10 yù”. Theo chò yes hay no. Ly Höông.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

TRaû LÔØI CUûa Thanh Lan Ly Höông thaân meán, Caùi chuyeän “löûa gaàn rôm laâu ngaøy cuõng beùn” laø kinh nghieäm oâng cha ta ñaõ ñuùc keát roài. Muoán khoâng bò “chaùy” chæ coù moãi moät caùch laø khoâng ñöôïc ñem hai thöù ñoù ñeå gaàn nhau. Tuy nhieân, noùi thì noùi vaäy chôù trong tình yeâu trai gaùi coù nhöõng ñieàu maø khoâng ai coù theå noùi chaéc chaén ñöôïc. Trong thôøi ñaïi hieän nay, coù raát nhieàu vaán ñeà “phöùc taïp” ñoái vôùi nhöõng ñoâi löùa ñang yeâu nhau. Neáu nhö ngaøy xöa, coù khi ñeán luùc cöôùi, coâ daâu chuù reå môùi bieát maët thì ngaøy nay moïi söï ñaõ khaùc: Nhöõng ngöôøi yeâu nhau coù theå gaëp gôõ nhau haèng ngaøy, noùi chuyeän ñieän thoaïi, nhaén tin haøng giôø, leân maïng chaùt chít lieân tuïc... Ñaëc bieät, vôùi caùi nhìn khaù thoâng thoaùng veà chuyeän yeâu ñöông, trai gaùi nhö hieän nay thì vieäc hai ngöôøi khoâng phaûi vôï choàng nhöng vaãn vöôït qua giôùi haïn laø khaù phoå bieán. Thaäm chí ñoái vôùi nhieàu caëp ñoâi, quan heä tình duïc tröôùc hoân nhaân laø chuyeän taát nhieân phaûi laøm ñeå kieåm chöùng xem ñoái taùc cuûa mình baûn lónh ñeán ñaâu, coù thaät söï “khoâng coù vaán ñeà gì veà giôùi tính” hay khoâng? Tuy nhieân, theo nhieàu ngöôøi trong cuoäc, quan heä tình duïc tröôùc hoân nhaân cuõng coù laém ñieàu phieàn toaùi, nhaát laø veà phía caùc baïn nöõ. Khi ñöôïc hoûi, nhieàu chò em cho bieát hoï hoaøn toaøn bò ñoäng, khoâng theå choáng traû tröôùc ñoøi hoûi maõnh lieät cuûa ñoái phöông neân cuoái cuøng chæ coøn bieát... xeáp giaùp quy haøng chöù baûn thaân ngöôøi con gaùi raát hieám khi chuû ñoäng khieâu khích ñeå “khaùm phaù” xem baïn trai cuûa mình maïnh yeáu theá naøo! Ñieàu ñoù cho thaáy vieäc ñoøi hoûi quan heä tình duïc thöôøng laø thuoäc veà ñaøn oâng, coøn vieäc ngöôøi phuï nöõ cho hay khoâng... cuõng thuoäc veà hoï luoân bôûi hoï coù söùc maïnh theå löïc laãn yù chí, tình caûm ñeå khieán baïn gaùi xieâu loøng. Trôû laïi vaán ñeà baïn ñang phaân vaân: Quan heä tình duïc tröôùc hay ñeå daønh cho ngaøy cöôùi laø quyeàn töï do cuûa moãi ngöôøi. Tuy nhieân, neáu caùc baïn nöõ bieát ñöôïc thoâng tin naøy thì haún seõ giaät mình: Nhieàu cuoäc khaûo saùt, phoûng vaán daønh cho nam giôùi

veà vaán ñeà hoân nhaân ñaõ nhaän ñöôïc caâu traû lôøi: Tuyeät ñaïi ña soá caùc anh ñeàu mong muoán ngöôøi vôï cuûa mình coøn “nguyeân si caùi ngaøn vaøng” khi veà nhaø choàng. Chò em thaáy maâu thuaãn khoâng? Maâu thuaãn quaù ñi chöù. Ñieàu ñoù coù nghóa trong nhaän thöùc cuûa caùc anh ñaõ coù söï “phaân bieát ñoái xöû” giöõa “coøn nguyeân” vaø “ñaõ maát”! Chöa keå nhöõng thieät haïi caû theå xaùc laãn tinh thaàn maø caùc baïn nöõ phaûi gaùnh chòu khi lôõ “cho ñi caùi quyù nhaát cuûa ngöôøi con gaùi” thì nhaän thöùc cuûa giôùi maøy raâu veà vaán ñeà naøy cuõng khieán chò em bò toån thöông. Neáu caùc anh xem quan heä tình duïc laø ñænh cao cuûa tình yeâu thì tröôùc hay sau khoâng quan troïng laém nhöng vôùi ngöôøi muoán “thöû xem coâ naøng aáy nhö theá naøo” thì raát nguy hieåm. Toùm laïi, trong chuyeän naøy khoâng theå khuyeân baïn neân “cho” hay neân “giöõ” vì chæ coù em môùi bieát choïn löïa naøo toát hôn. Tuy nhieân, coù leõ baïn neân löu taâm ñeán yù kieán cuûa ngöôøi baïn trai vì anh aáy seõ khaùch quan hôn ngöôøi yeâu cuûa baïn. Coøn caùi chuyeän ai ñoù khuyeân baïn “aên ñi chôù ñeå laøm gì” thì chaúng qua hoï khoâng phaûi ngöôøi trong cuoäc, hoï ñaâu phaûi gaùnh chòu haäu quaû neân cöù noùi nhö vaäy thoâi. Baûn thaân em cuõng thaáy “sôø sôï moãi khi bò ngöôøi yeâu “ruû reâ, duï doã” coù nghóa laø baïn cuõng khoâng muoán ñieàu ñoù xaûy ra. Vaäy neân, ñeå ñeà phoøng baát traéc veà sau, coù leõ em ñöøng mang ñoáng rôm ñeå caïnh ngoïn löûa bôûi chaéc chaén sau vaøi laàn gioù thoåi taït qua, taït laïi, ngoïn löûa seõ “taùp” vaøo ñoáng rôm vaø... gaây ra chaùy noå. Chuùc em nhöõng aám aùp trong nhöõng ngaøy öôùt laïnh cuûa möøa Ñoâng ôû Atlanta naøy baèng tình yeâu, tình baïn chaân thaønh nhaát, maø khoâng caàn “rôm” hay “löûa”. Thanh Lan ª


229

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

B ây Giờ L à Cơ Hội T ốt Nhất Để MUA n h à ! $18,900

$29,900

Forest Park

Morrow

3 phòngngû, 1.5 phòngt¡m . Xây năm 1957.

Morrow

3 phòngngû, 2 phòngt¡m . Xây năm 1971

$34,900

$36,900

Riverdale

3 phòngngû,2.5 phòngt¡m . Xây năm 1969

4 phòngngû,3 phòngt¡m . . Xây năm 1973

$1,800/mo

Stockbridge

6 phòngngû, 4.5 phòngt¡m . Xây năm 1993

$1,050/mo

Hampton

4 phòngngû, 2.5phòngt¡m . Xây năm 2000

$29,900

Rex

3 phòngngû,1.5 phòngt¡m . Xây năm 1971

$34,900

Jonesboro

3 phòngngû,2 phòngt¡m . Xây năm 1972

$39,900

Jonesboro

3 phòngngû, phòngt¡m . Xây năm 1993

$1,050/mo

Jonesboro

4 phòngngû, 2.5phòngt¡m . Xây năm 1998

$39,900

Rex

3 phòngngû, 2.5phòngt¡m . Xây năm 1988

$1,000/mo

Lawrenceville

3 phòngngû,2.5 phòngt¡m . Xây năm 1978

Qu í v Î c ó k h ó k h æn k h i c h o mܧ n n h à ? MŒt mÕi v ì n g Ü©i t h u ê k h ô n g t r ä t i Š n ? K h ó k h æn t ì m n g Ü©i t h u ê Ç à n g h o à n g ?

X in hãy g†i cho T C R ealty Group, L L C. V §i kinh nghiŒmcho mܧn và quản lš nhàlâu næm

chúngtôi së: 1. Cho mܧn giá cao; 2. Tìm ngÜời mܧn Çànghoàng, Çû khä næng; 3. ñòi n®, lÃy låi nhà b¢ngphápluÆt; 4. Làm giÃy t©h®p ÇÒngbäo vŒtÓiÇa cho chû nhà và ÇúngluÆt; 5. Check credit, ÇiŠu tra lš lÎch, khi‹m tra viŒclàm và lÜÖngb° ng Ç‹ coi ngÜ©imܧn Çû ÇiŠu kiŒn hay không.

Call us TODAY at

678.910.8341 or visit us at www.tcrealty99.com

Free Consultation! 100% Satisfaction Guaranteed!

T hân Chû Cûa Chúng T ôi Nói Gì?

----- “Chúngtôi biết Chung với sự giới thiệu của người cháu. Qua sự

Chung Nguyễn Broker & Owner Property Manager

Firm License #: H-50434

tiếp xúc. Chung là một người rất là nhiệt tình, tận tâm. Trong sự tế nhị, hưỡng dẫn, giải thích, chúngtôi đã có một căn nhàlš tưởng. Sau khi định cư tại GA g ặp những khó khăn, Chung đã giúpđỡ rất nhiệt tình. Chúngtôi rất hài lòng, An Tâm. V ới sự kinh nghiệm của Chung đã giúp cho chúngtôi mọi sự tốt đẹp.’ - C ô A nna V ũ ! Cám Öns¿ nhiŒttình và tÆntâmtrongcông ----- “Anh Chung M‰n viŒccûa Anh Çã giúpÇ« tôi muaÇÜ®ccænnhànhÜš. Anh Çã không quänngåi th©igian và côngsÙcÇ‹ hoànthànhthûtøc vay tiŠn và chuÇáotrongviŒctÜvÃnvŠ các thûtøc giÃyt©khác Ç‹ tôi có ÇÜ®c cænnhànhÜš tronglÀnÇÀutiên muanhànày. Chúc Anh luôn manh khoÈ, Ç‹ giúpÇ« nhiŠungÜ©ichÜaÇû ÇiŠukiŒnÇ‹ có cænnhàmÖ - T y NguyÍ n ܧc cûa h†."

TC Realty Group, CÔNG TY ĐỊA ỐC

LLC

6290 North Lee Street Morrow, GA 30260

(Trước khu Chợ T RINH, ở mặt đường từ Lake Harbin đi vô)

Tel: (678) 910-8341

Email: tcrealty99@att.net


230

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

6061


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

231


232

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

233


234

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

235


236

LOÁI SOÁNG

Chuyeän pho töôïng ñoàng ñöôïc truï trì Thích Minh Phöôïng töï yù ñuùc, ñeå thay theá böùc töôïng phaät coå trong chuøa Chaân Long, bò ngöôøi daân trong xaõ Chaøng Sôn keùo ra giöõa chôï. Trích töø baùo trong nöôùc: “Baùo Tuoåi Treû cho bieát, ngoâi chuøa Chaân Long Töï, toïa laïc taïi huyeän Thaïch Thaát, Haø Noäi ñöôïc coâng nhaân laø di tích lòch söû caáp quoác gia cuûa xaõ Chaøng Sôn laâu nay, do vò sö teân Thích Minh Phöôïng truï trì, cai quaûn. Nhieàu cö daân Chaøng Sôn noùi raèng hoài naêm roài, pho töôïng coå ñaët giöõa saân chuøa ñoät ngoät bieán maát. Haøng chuïc lö höông coå ñaët quanh pho töông cuõng khoâng coøn. Moät ngöôøi daân Chaøng Sôn teân Nguyeãn Vaên Vieân cho raèng, dö luaän hoang mang khi phaùt giaùc “hieän töôïng laï” noùi treân. Khi coù tín ñoà hoûi, vò sö truï trì cho bieát, töôïng coå bò hoûng naëng neân ñaõ boû xuoáng soâng. “Ñoät nhieân, hoâm 5 thaùng 11 vöøa qua, vò truï trì Thích Minh Phöôïng cho hay, seõ laøm leã “hoâ thaàn nhaäp töôïng”, an vò moät pho töôïng môùi ñaët vaøo choã töôïng coå tröôùc ñaây. OÂng Nguyeãn Vaên Vieân noùi raèng, thoâng baùo cuûa Hoøa Thöôïng Thích Minh Phöôïng khieán dö luaän xoân xao. Söï kieän treân coøn gaây phaûn öùng maïnh trong giôùi tín höõu Phaät Giaùo vaø cö daân xaõ Chaøng Sôn, vì cho raèng voùc daùng vaø khuoân maët pho töôïng môùi y heät vò truï trì”.

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

ª PHÖÔNG KHANH

Ñöøng coù ai cho laø vu khoáng ñaây laø luaän ñieäu cuûa boïn theá löïc thuø ñòch phaûn ñoäng sau khi xem xong baøi naøy nheù... Döôùi söï ñieàu haønh ñaát nöôùc cuûa ñaûng CS, Vieät Nam ñaõ laø moät quoác gia töï söôùng! Do nieàm tin veà nhöõng giaù trò cao caû cuûa nhaân loaïi ñaõ khoâng coøn toàn taïi cho neân hoï deã daøng tìm ñeán nhöõng giaù trò thaáp heøn hôn laø töï söôùng ñeå thoûa maõn caùi baûn ngaõ cuûa mình, trong ñoù khoâng theå khoâng keå ñeán caùi coâng ôn trôøi bieån cuûa caùi ban tuyeân giaùo (laùo) cuûa Ñinh Theá Huynh vôùi nhieàu vò tieàn nhieäm nhö ngaøi Toâ Röïa vaø caùc vò tröôùc nöõa... Moät quoác gia ngheøo naøn nhoû beù coù dieän tích chöa baèng moät goùc moät tieåu bang cuûa caùc quoác gia khaùc laïi laø quoác gia ñaùng soáng nhaát theá giôùi do boïn baùo ñaøi ñöa tin? Ñuùng roài! ñaùng soáng nhaát haønh tinh vì nhöõng ai ñeán ñaây seõ ñöôïc soáng vôùi moät baàu khoâng khí oâ nhieåm, moät nguoàn nöôùc nhieåm baån vaø moät caùi cheát baát thình lình vì nhöõng lyù do khoâng ñaâu! Theá nhöng giaù nhaø ñaát taïi ñaáy coù caùi giaù treân trôøi khoâng heà keùm caïnh nhöõng quoác gia tieân tieán (!) Chöa heát ñaâu, quoác gia naøy coøn töï söôùng vôùi taát caû caùc coâng daân cuûa mình, nhaø nöôùc thì luoân luoân ca ngôïi baûn thaân ñaõ coù coâng ñaùnh Phaùp ñuoåi Myõ daønh ñoäc laäp cho daân toäc, ca haøng ngaøy, haøng thaùng, haøng naêm veà caùi ñöôïc goïi laø öu vieät

laø thaønh phaàn tinh hoa cuûa daân toäc coøn ñaèng sau ñoù laø bieán töôùng cuûa ñaûng caàm quyeàn vôùi voøi xuùc tu con baïch tuoät thoø ra tham nhuõng chi phoái heát moïi lónh vöïc xaõ hoäi. Nhaø nöôùc thì ñaõ vaäy, haïng thöù daân leõ naøo chòu keùm? Maáy oâng baø Ñaïi bieåu Quoác Hoäi, Boä tröôûng, Thöù tröôûng ñeàu coù caùi hoïc vò hoïc haøm ñính keøm chöùc danh, naøo laø Tieán syõ, Thaïc syõ, Cöõ nhaân, naøo laø Phoù giaùo sö, giaùo ñaàu, giaùo ñó aáy vaäy maø neáu kieåm tra lyù lòch hoïc vaán cuûa caùc vò aáy moät caùch khaùch quan thì nhieàu ngöôøi trong soá ñoù ñaõ töøng toát nghieäp heä taïi chöùc moät daïng boå sung kieán thöùc chaép vaù caù bieät coøn coù quan phuï maãu cuûa tænh naøo ñaáy coù baèng tieán syõ cuûa tröôøng ñaïi hoïc nöôùc ngoaøi caáp cho haún hoi theá nhöng ngaøi aáy laïi chöa heà toát nghieäp caáp 3 (lôùp 12)! Thaønh ra caùc vò aáy laøm ñaâu hö ñoù, muøi thoái bay xa khaép nöôùc nhöng coù heà gì khi ñaõ laø ñaûng vieân naèm trong ñoäi nguõ öu tuù vaø ñöôïc söï chieáu coá aân caàn cuûa caùc vò quan baïi naõo cuûa caùi boä ñöôïc goïi laø Chính trò. Thaät laø moät quoác gia hieáu hoïc vaø sính leã nghóa... Coù theå thaáy baát cöù ai laø coâng daân nöôùc naøy ñeàu coù danh thieáp, töø nhöõng chöùc danh ñöôïc xaõ hoäi neå troïng cho ñeán haïng thöù daân taàm thöôøng thaäm chí ngay caû anh xe oâm chò xe thoà cuõng in cho mình ñeå moùc ra cho moïi ngöôøi bieát maët:


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

237


238

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Böùc töôïng môùi ñöôïc cho laø ñuùc y khuoân vò sö truï trì ñöôïc röôùc vaøo chuøa. (Hình: baùo Tuoåi Treû) - Nguyeãn vaên A-hoäi vieân hoäi cöïu chieán binh-ñoäi vieân ñoäi daân phoøng - hieäp syõ chuyeân baét cöôùp-thaønh vieân nghieäp ñoaøn xe loâi beán XYZ! Nhöng naøo ñaâu ñaõ heát, ngay caû thaønh phaàn tu haønh cuõng khoâng ngoaïi leä, tröôùc ñaây khoâng laâu coù moät oâng thaày chuøa giaø gaàn ñaát xa trôøi ñaõ in caùi danh thieáp kín mít chöùc danh laøm troø cöôøi cho thieân haï thì nay laïi coù moät oâng sö (khoâng bieát coù phaûi hoå mang khoâng?) laøm caùi troø maø boïn thöù daân töï söôùng khi taïc töôïng vinh danh chính baûn thaân cuûa mình! Treân theá giôùi xöa nay hình nhö ít coù ai töï xaây töôïng vinh danh mình, theá nhöng taïi quoác gia ñaáy ñoù laø ñieàu bình thöôøng, coù theå giaøu quaù hoï taïc töôïng cuûa mình ñeå ngaém thì chuyeän ñoù khoâng coù gì ñaùng ñeå noùi nhöng duøng moät pho töôïng Phaät mang khuoân maët maët mình thì vaán ñeà khaùc hoaøn toaøn! Coù leõ do mình thoái quaù, mình xaáu xa quaù cho neân phaûi lôïi duïng moät khuoân maët thaàn töôïng taâm linh khoaùc vaøo, cuõng coù theá do mình vó cuoàng töï thaàn thaùnh hoùa chính baûn thaân cuûa mình (daáu hieäu cuûa beänh taâm thaàn!) hoaëc duøng noù vaøo muïc ñích löøa mò ngöôøi daân ngoû haàu tieáp tuïc tröôøng toàn nhö caùi ñaûng caàm quyeàn thoái hoaéc ñang ra raû ñeâm ngaøy. Suy cho cuøng chuyeän nhaø sö ñöùc moûng tieàn daày Thích Minh Phöông cuõng khoâng coù gì laø laï, caùi trô treûn cuûa oâng sao y caùi chính phuû caàm quyeàn chæ bieát noùi nhö roàng leo

laøm nhö meøo möûa, luùc naøo cuõng töï ca vaø töï söôùng cho neân khoâng caàn phaûi hoïc hoûi taám göông Hyõ Xaõ Töø Bi cuûa giaùo chuû coõi Ta Baø Ñöùc Thích Ca Maâu Ni, moät hoaøng töû AÁn Ñoä ñaõ boû heát ngai vaøng ñeå theo tìm ñeán söï giaûi thoaùt cho nhaân loaïi! Vaãn chöa heát, caùc troø töï söôùng tieáp tuïc tieáp dieãn trong moät xaõ hoäi ñöôïc ñieàu haønh baèng nhöõng teân töï söôùng, hoï vaãn tieáp tuïc ñöa maët traùi ra trình laøng vôùi nhöõng haøo quang ñeïp ñeõ coøn khuoân maët thaät cuûa nhöõng teân thoaùi hoùa, tham nhuõng, cöôøng quyeàn, laøm laùo, boác pheùt, aên baån thì ñöôïc daáu kín nhö böng! Vì vaäy khoâng ngaïc nhieân khi laâu laâu boïn boài buùt laïi vinh danh ngöôøi giaøu nhaát Vieät Nam, tyû phuù ñoâ la, ñaïi gia ñoû, anh huøng daân toäc, chuû nghóa anh huøng, cheá ñoä öu vieät... chung quy cuõng chæ vì thoái quaù neân phaûi laøm maøu... Roài aâu chuyeän “ñoàng coâ coát caäu” döôùi lôùp aùo “nhaø ngoaïi caûm” nhö moät cuù trôøi giaùng mang teân “quaû baùo” vaøo chính theå luoân ñaøn aùp daõ man toân giaùo. Söï vieäc naøy taïo nhieàu cung baäc caûm xuùc cho nhieàu phía. Rieâng ngöôøi coäng saûn, coù leõ chöa bao giôø cay ñaéng vaø nhuïc nhaõ baèng cuù löøa quaù ñoãi taøo lao nhö theá! Coù moät ñieàu raát... kyø laï, khi tìm treân google, cho ra keát quaû, tuyeät ñaïi ña soá nhöõng teân tuoåi ñình ñaùm, hoï tröôûng thaønh töø “caùi noâi XHCN” nhö: Phan Thò Bích Haèng, Nguyeãn Phuùc Giaùc Haûi, Nguyeãn Thanh Thuùy, Nguyeãn Vaên Lieân, Nguyeãn

Vaên Lö, Ñoã Baù Hieäp, Leâ Trung Tuaán, Nguyeãn Thò Nghi, Nguyeãn Ngoïc Hoaøi, Nguyeãn Quoác Thaéng, Nguyeãn Ngoïc Quyeát, Nguyeãn Quang Phuù, Nguyeãn Maïnh Quaân, Phaïm Thò Phuù, Nguyeãn Höõu Maãn, Vuõ Thò Hoøa v.v... vaø coù caû moät “nhaø ngoaïi caûm” maëc quaân phuïc haún hoøi vôùi teân Vuõ Thò Minh Nghóa (!). Traû lôøi phoûng vaán [1] cuûa MC Bình Minh, baø Nghóa cho bieát trong 14 naêm, baø ta ñaõ tìm ra hôn 12.000 haøi coát ñöôïc cho laø “lieät só”. Phoù Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Thò Kim Ngaân (coøn chöùc trong Ñaûng CS laø UÛy vieân boä chính trò, toái cao ñoù nha!) cho bieát : “Toâi raát aân haän vì khi coøn laøm boä tröôûng Boä LÑ-TB-XH, toâi ñaõ kyù vaøo baèng khen cho nhöõng nhaø ngoaïi caûm. Sau khi coù taám giaáy ñoù, hoï veà phoùng to ñeå thaønh laäp trung taâm tìm moä lieät só”. Lôøi traàn tình caáp baèng khen cho 38 ngöôøi ñöôïc goïi laø “nhaø ngoaïi caûm” ñaõ bieán baø Kim Ngaân trôû thaønh moät “naïn nhaân ñaùng thöông” vaøo ngaøy kyù quyeát ñònh 07/1/2011 trong troø löøa ñaûo cuûa caùc tay chôi, tuy theá, coøn moät “naïn nhaân voâ toäi” [3] khaùc vaø “uy tín” cao hôn baø Ngaân, ngöôøi ñaõ töøng trao baèng khen cho “nhaø ngoaïi caûm” Nguyeãn Thò Nghi vaøo thaùng 12 cuøng naêm, cuõng chòu chung soá phaän mang teân “naïn nhaân ngoaïi caûm” (!). Noùi thaúng ra, chính tay baø cöïu boä tröôûng Boä LÑ-TB-XH vaø oâng Thuû töôùng ñaõ ñoùng daáu “chaát löôïng” cho “nhaø ngoaïi caûm” ñaøng hoaøng “haønh ngheà”. Con daáu vaø chöõ kyù cuûa Boä tröôûng Boä LÑ-TB-XH vaø cuûa Thuû töôùng nghieãm nhieân trôû thaønh “baûo chöùng” ñoái vôùi nhöõng ngöôøi, vì quaù mong ngoùng nhìn thaáy di vaät hay “xöông taøn coát laïnh” naøo ñoù cuûa thaân nhaân maø lao theo muø quaùng. Con ñöôøng quan loäc baø Ngaân, oâng Duõng ngaøy caøng thaêng tieán, ñoàng nghóa vôùi uy tín cuûa “nhaø ngoaïi caûm” ngaøy caøng leân cao. Ngöôøi xöa thöôøng noùi: “Höõu xaï tö nhieân höông” quaû thaät khoâng sai nhöng taïi Vieät Nam coù leõ neân söûa laïi thaønh: Thoái hoaéc töï nhieân... thôm! ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

239


240

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

PhÖÔng ÑIEÀn BIEÂn SoaÏn

Töø 20 thaùng 11 ñeán 5 thaùng 12, naêm 2013

NAM NöÕ XEM CHUNG

GIAÙP TYÙ 30 TUOÅI: Khoâng neân coù nhöõng ñieäu boä khoù thöông laøm moïi ngöôøi xung quanh maát caûm tình. Caøng hay, caøng gioûi thì caøng neân nhuùn mình, toû ra deã thöông môùi ñöôïc thaønh coâng. Coâng vieäc, taøi loäc vaãn ñeàu ñeàu. NHAÂM TYÙ 42 TUOÅI: Coù nhöõng vieäc ñeán thaät baát ngôø nhöng phaûi maïo hieåm thaät nhieàu môùi coù theå thaønh coâng ñöôïc. Neáu baét tay vaøo vieäc, löu taâm nhaát laø veà giaáy tôø cuøng nhöõng ngöôøi coäng söï khoâng toát. CANH TYÙ 54 TUOÅI: Nhöõng chuyeän buoàn phieàn, gaây caán trong gia ñình cuøng nôi laøm vieäc ñaõ bôùt nhieàu, hanh thoâng ñaõ ñeán treân moïi laõnh vöïc. Neân bình tónh, tính toaùn cho kheùo leùo seõ ñaït ñöôïc toát ñeïp. MAÄU TYÙ 66 TUOÅI: Coù nhieàu tin töùc cuûa baïn beø xa caùch ñaõ laâu naêm mang ñeán nhieàu nieàm vui. Veà söùc khoûe, neân coi chöøng veà cuùm, caûm ho. Gia ñaïo moïi söï yeân laønh. AÁT SÖÛU 29 TUOÅI: Haõy caàn cuø, chuù taâm vaøo moïi vieäc ñang dieãn tieán, ñöøng nghó ngôïi vieån voâng, ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï seõ thaát baïi lôùn ñoù. Caån thaän veà xe coä. May maén nhoû veà tieàn baïc. QUYÙ SÖÛU 41 TUOÅI: Vaãn coøn phaûi ñeå yù ñeán nhöõng chuyeän xích mích gaây söï tranh chaáp, söï hieåu laàm nôi laøm vieäc. Tuaàn naøy, coù taøi loäc töông ñoái mang ñeán. Gia ñaïo bình an, vui veû. TAÂN SÖÛU 53 TUOÅI: Nhaän ñöôïc giaáy tôø baùo tin vui veà coâng vieäc. Baïn beø vaø caû quyù nhaân cuõng taän taâm giuùp ñôõ neân caûm thaáy thoaûi maùi voâ cuøng. Veà taøi loäc, tuy ñaõ töông ñoái nhöng seõ coøn khaù hôn nöõa. KYÛ SÖÛU 65 TUOÅI: Chôù noåi noùng vì nhöõng chuyeän khoâng ñaâu roài la maéng nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình laøm caû nhaø loän xoän khoâng vui. Haõy bình tónh, töï xeùt mình vaø daèn xuoáng ñeå gaây laïi hoøa khí. BÍNH DAÀN 28 TUOÅI: Vaãn coøn nhöõng söï phieàn haø, caêng thaúng vì chuyeän tình caûm caù nhaân. Neân töï kieàm cheá, doác taâm laøm vieäc ñeå xaây döïng söï nghieäp moïi chuyeän seõ qua ñi. Heân may nhoû veà taøi loäc. GIAÙP DAÀN 40 TUOÅI: Nhöõng chuyeän töông ñoái bò soùng gioù trong coâng aên vieäc laøm ñaõ giaûm laàn. Nhöng vaãn phaûi phoøng ngöøa vaø caån thaän taát caû nhöõng giaáy tôø lieân quan ñeán chính quyeàn. Caån thaän veà xe coä. NHAÂM DAÀN 52 TUOÅI: Ñöøng ñeå chuyeän tình caûm khoâng chính thöùc daây döa maõi coù cô nguy gia ñình ñoå vôõ ñaáy. Neân töï cheá doàn heát noã löïc vaøo vieäc laøm cuøng saên soùc gia ñình. Taøi chaùnh vaãn tieán trieån khaû quan. CANH DAÀN 64 TUOÅI: Ñaàu oùc töông ñoái ñöôïc thö thaùi, khoâng coøn phaûi ñau ñaàu vì nhöõng söï chi tieâu voâ lyù cuõng nhö nhöõng lo aâu veà gia ñình. Khoâng nhöõng theá, coøn coù taøi loäc baát ngôø. ÑINH MAÕO 27 TUOÅI: Khoâng neân ham vui, ñaøn ñuùm cuøng baïn beø ñi chôi xa coù haïi cho baûn thaân. Thôøi ñieåm naøy khoâng ñöôïc toát neân cuõng thöôøng hay bò moïi ngöôøi xung quanh hieåu laàm, traùch moùc AÁT MAÕO 39 TUOÅI: Vaãn tieáp tuïc gaëp may maén veà tieàn baïc cuõng nhö trong ngheà nghieäp. Tình caûm caù nhaân thoaûi maùi, vui veû nhöng ñöøng phieâu löu trong chuyeän naøy, coù haïi. QUYÙ MAÕO 51 TUOÅI: Neân ñeå yù keû tieåu nhaân, nhaát laø keû gian laøm hao huït tieàn baïc. Trong gia ñaïo, coù vaøi chuyeän böïc mình, nhöng caàn phaûi daèn ñöôïc côn noùng giaän ñeå giöõ hoøa khí. TAÂN MAÕO 63 TUOÅI: Nhöõng döï tính cho coâng vieäc laøm aên ôû töông lai coù cô hoäi toát ñeå thöïc hieän ñöôïc. Ñaõ vaäy, laïi ñöôïc quyù nhaân löu taâm trôï giuùp. Gia ñaïo vaø taøi loäc toát ñeïp. MAÄU THÌN 26 TUOÅI: Coù tin vui veà gia ñaïo, veà thaân nhaân ôû xa. Coù quaø taëng baát ngôø. Tuy nhieân phaûi löu yù traùnh xa nhöõng baïn xaáu ruû reâ vaøo nhöõng haønh ñoäng khoâng toát. BÍNH THÌN 38 TUOÅI: Coâng vieäc, ngheà nghieäp coù dòp thaêng tieán, may maén baát ngôø buø laïi nhöõng lo laéng vöøa qua. Nhôø vaäy, veà taøi chaùnh cuõng khaù haún leân. Gia ñaïo an vui. GIAÙP THÌN 50 TUOÅI: Luùc naøy chöa phaûi laø luùc tính tôùi chuyeän laøm aên ôû nôi xa hoaëc ñi xa. Neân chaäm laïi ít laâu nöõa thì toát hôn. Taøi chaùnh, ngheà nghieäp bình thöôøng. NHAÂM THÌN 62 TUOÅI: Giaûi toûa ñöôïc nhöõng chuyeän thò phi, khaåu thieät, neân tinh thaàn thoaûi maùi nhieàu. Ngheà nghieäp vaø tieàn baïc vaãn töông ñoái tieán trieån toát ñeïp. Löu taâm nhieàu khi laùi xe coä.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

241


242

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

KYÛ TÎ 25 TUOÅI: Haõy coøn ôû tuoåi quaù treû, ñöøng nghó vaån vô veà chuyeän tình caûm maø lô laø, phaân taâm trong ngheà nghieäp, trong saùch ñeøn. Taäp trung tö töôûng vaøo nhöõng vaán ñeà sau ñeà sau ñeå xaây döïng töông lai toát hôn. ÑINH TÎ 37 TUOÅI: Ñöøng noùng naûy thaùi quaù, cuõng nhö haáp taáp giaûi quyeát nhöõng trôû ngaïi, khoù khaên seõ bò sa laày ñoù. Bình tónh, suy nghó thaät kyõ tröôùc khi ñi ñeán quyeát ñònh. Gia ñaïo bình an. AÁT TÎ 49 TUOÅI: Chöa neân xuaát voán huøn haïp, ñaàu tö vaøo luùc naøy chöa phaûi laø thôøi gian thuaän lôïi: giöõ vöõng vò trí cuõ chôø ít laâu nöõa. Gia ñaïo coù vaøi chuyeän phaûi lo laéng. QUYÙ TÎ 61 TUOÅI: Hao toán tieàn baïc veà chuyeän cuûa con caùi, veà chuyeän söûa chöõa xe coä cuøng nhöõng chuyeän hieáu hyû. Gia ñình an vui, maïnh khoûe. Ñi xa coù lôïi. CANH NGOÏ 24 TUOÅI: Coá gaéng theâm chuùt nöõa, söï thaønh coâng ñaõ gaàn keà. Chuyeän tình caûm cuûa caù nhaân coøn moät vaøi raéc roái khieán tinh thaàn khoâng ñöôïc vui laém. May maén nhoû veà taøi loäc. MAÄU NGOÏ 36 TUOÅI: Cöù giöõ vöõng coâng vieäc hieän taïi, ñöøng ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï e raèng hoûng vieäc caû ñaáy. Tieàn baïc tuy chöa vöøa yù nhöng cuõng ñaõ giaûi quyeát ñöôïc chuyeän khoù khaên. BÍNH NGOÏ 48 TUOÅI: Moïi vieäc tieán trieån theo chieàu höôùng thuaän lôïi. Taøi chaùnh ñaït ñöôïc raát khaû quan khieán tinh thaàn thaät phaán chaán. Coù tin vui cuûa thaân nhaân töø xa. GIAÙP NGOÏ 60 TUOÅI: Lo nghó vì nhöõng chuyeän khoâng ñaâu chæ laøm hao toán ñeán söùc khoûe maø thoâi, ñaâu coù giaûi quyeát ñöôïc chuyeän gì. Neân giöõ gìn söùc khoûe keûo tuaàn naøy coù theå deã bò suy yeáu. KYÛ MUØI 35 TUOÅI: Vieäc laøm vaãn tieán trieån toát ñeïp. Taøi chaùnh tuy vaãn coøn ôû möùc khieâm nhöôïng nhöng cuõng ñaõ ñöôïc nhö yù. Tinh thaàn thoaûi maùi vì tình caûm caù nhaân vui. ÑINH MUØI 47 TUOÅI: Chuyeän gì ñeán caàn phaûi giaûi quyeát cho döùt ñieåm ñöøng ñeå keùo daøi khoâng lôïi. Löu taâm thaät nhieàu ñeán chuyeän dính daùng ñeán chính quyeàn, ñeán phaùp lyù. Gia ñình bình yeân. AÁT MUØI 59 TUOÅI: Ngheà nghieäp hieän taïi chöa coù gì khôûi saéc cho laém nhöng ñaõ ñöôïc oån ñònh. Tieàn baïc vaãn coøn nhieàu ñieàu phaûi lo nghó. Con caùi ñaït ñöôïc thaønh quaû toát veà hoïc haønh, ngheà nghieäp. QUYÙ MUØI 71 TUOÅI: Hieän taïi laø luùc thuaän lôïi cho coâng vieäc ñang laøm. Noã löïc heát söùc vaøo, seõ thaønh coâng. Moïi chuyeän phieàn haø nhoû neân boû qua ñeå taäp trung tinh thaàn vaøo môùi ñöa ñeán keát quaû toát ñeïp. CANH THAÂN 34 TUOÅI: Tình caûm caù nhaân vui veû vì coù quaø taëng baát ngôø. Tuy nhieân, caàn ñeå yù ñeán nhöõng baïn beø xaáu maø traùnh xa keûo deã aûnh höôûng khoâng toát tôùi baûn thaân. MAÄU THAÂN 46 TUOÅI: Coâng vieäc doàn daäp, meät moûi thaät nhieàu. Buø laïi, tieàn baïc laïi raát ö thoaûi maùi. Tình caûm caù nhaân caàn phaûi saùng suoát cuõng nhö quyeát ñònh döùt khoaùt keûo deã mang hoïa. BÍNH THAÂN 58 TUOÅI: Ñaõ ñöôïc hanh thoâng nhieàu trong coâng vieäc hieän taïi, tuy chöa ñöôïc vöøa yù laém. Taøi loäc thaâu ñaït ñöôïc khaû quan khieán tinh thaàn vui veû thaät nhieàu. Gia ñaïo an laønh. GIAÙP THAÂN 70 TUOÅI: Giaûi quyeát ñöôïc nhieàu söï raéc roái trong ngheà nghieäp, trong kinh doanh. Taøi chaùnh cuõng coù phaàn toát ñeïp hôn thôøi gian qua. Giöõ gìn nhieàu veà söùc khoûe. TAÂN DAÄU 33 TUOÅI: Moïi söï vieäc töø hoïc haønh ñeán ngheà nghieäp vaãn tieán trieån theo chieàu höôùng thuaän lôïi. Coù quaø taëng baát ngôø. Caån thaän keû xaáu vu khoáng, noùi xaáu. KYÛ DAÄU 45 TUOÅI: Coù nhieàu may maén tuy töông ñoái nhoû veà tieàn baïc cuõng nhö veà coâng vieäc. Ñaây laø tieàn chöùng cuûa söï hanh thoâng saép tôùi. Coù quyù nhaân heát loøng trôï giuùp. Gia ñaïo bình yeân. ÑINH DAÄU 57 TUOÅI: Chuyeän laøm aên, ngheà nghieäp coù söï thaêng tieán toát ñeïp. Caån thaän coù tieåu nhaân ganh gheùt, gieøm pha. Coù tin vui cuûa ngöôøi phoái ngaãu hay cuûa con caùi veà taøi loäc. AÁT DAÄU 69 TUOÅI: Coù moät vaøi raéc roái, trôû ngaïi veà giaáy tôø, tieàn baïc lieân quan ñeán coâng vieäc hoaëc baát ñoäng saûn. Chuyeän ñi xa hay thay ñoåi coâng vieäc laøm aên luùc naøy chöa thaät thuaän lôïi. NHAÂM TUAÁT 32 TUOÅI: Trong tình caûm caù nhaân, coù söï hieåu laàm neân tinh thaàn khoâng ñöôïc vui. Veà hoïc haønh vaø ngheà nghieäp, coù cô hoäi thaêng tieán nhö yù muoán. Taøi loäc thoaûi maùi. CANH TUAÁT 44 TUOÅI: Ñöøng thaáy chuyeän deã aên maø nhaûy vaøo deã bò sa laày hao toán tieàn cuûa. Neân nghieân cöùu thaät kyõ. Cuõng ñöøng caû nghe maø huøn haïp khoâng lôïi chuùt naøo. MAÄU TUAÁT 56 TUOÅI: Coi chöøng nhöõng chuyeän lieân quan ñeán phaùp luaät baát ngôø xaûy ñeán khieán tieàn baïc phaûi toán keùm. Vieäc laøm aên cuõng nhö taøi chaùnh vaãn baáp beânh, chöa coù gì saùng suûa laém. BÍNH TUAÁT 68 TUOÅI: Moïi coâng vieäc neân giöõ nhö cuõ seõ coù lôïi hôn ñöøng tính chuyeän thay ñoåi luùc naøy. Taøi loäc ñaõ coù vaøi bieán chuyeån toát ñeïp, thoaûi maùi. Caån thaän keû tieåu nhaân ganh gheùt möu haïi. QUYÙ HÔÏI 31 TUOÅI: Tieàn baïc kieám ñöôïc nhöng cuõng khoâng giöõ ñöôïc vì phaûi tieâu phí nhöõng chuyeän chính ñaùng. Vieäc hoïc haønh, ngheà nghieäp vaãn bình thöôøng. Caån thaän, tình caûm coù loän xoän ñoù. TAÂN HÔÏI 43 TUOÅI: Ñöøng neân ñeå ñaém mình vaøo chuyeän tình caûm thaùi quaù aûnh höôûng lôùn tôùi söï nghieäp vaø coøn mang tieáng khoâng toát. Taäp trung vaøo gaây döïng söï nghieäp laø hôn. Taøi loäc hanh thoâng KYÛ HÔÏI 55 TUOÅI: Ñaõ coù cô sôû thaønh töïu veà chuyeän thöông löôïng trong vaán ñeà laøm aên. Tieàn baïc ñaõ töông ñoái hanh thoâng. Ñi xa ñöôïc thuaän lôïi. Tình caûm hôi raéc roái, phaûi caån thaän. ÑINH HÔÏI 67 TUOÅI: Coâng vieäc hôi bò trì treä neân tinh thaàn hôi bò giao ñoäng, lo laéng vì aûnh höôûng nhieàu ñeán taøi chaùnh. Seõ coù may maén baát ngôø gôõ roái. Ñi xa bình yeân.


243

TA315 Ï CHDEC P Í RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 05, SOÁ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

770-454-7477

PERMANENT MAKE-UP ª PHUN XAÂM THEÂU THAÅM MYÕ

ª Nhoùm thôï chuyeân nghieäp - vui veû - phuïc vuï taän tình, chu ñaùo seõ mang ñeán cho Quyù Khaùch nhöõng kieåu toùc thôøi trang, hoaøn haûo treân ñöôøng neùt.

ª Phun theâu ñieâu khaéc chaân maøy (Söï ñoät phaù kyø dieäu phun rôi, ñieâu khaéc chaân maøy 3D cuaû Haøn Quoác chæ coù taïi Hair Capital) ª Phun moâi, mí maét, nhuû hoa, maøu saéc khoâng phai (Baûo ñaûm khoâng söng, khoâng ñau, voâ truøng rieâng bieät). ª Söûa chaân maøy, mí maét bò ñoåi maøu. ª Xoùa noát ruoài, muïn thòt, ñoài moài...baèng maùy Plasma. ª Saên soùc vaø ñieàu trò da.

THIEÄN HAÂN (Tracy) hôn 15 NAÊM trong ngaønh xaâm thaåm myõ, xin haân haïnh phuïc vu quí khaùch taïi Hair Capital.ï

Cell: 404-259-7036

277


244

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


245

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

Công ty Kaiser Effective 10/01/13 - 12/01/13 Chương Trình ADVANTAGE PLANS 5000 Bảo Hiểm Sức Khỏe Của KAISER PERMANENTE Nam(độc thân) Nử (độc thân) Tuổi Hai vợ chồng Hai vợ chồng và các con 19-24 $87.55 $102.00 $182.75 $538.05 25-27 $85.85 $108.80 $181.90 $528.70 28-30 $86.70 $112.20 $187.00 $532.10 31-33 $91.80 $119.85 $199.75 $546.55 34-36 $98.60 $127.50 $212.50 $558.45 37-38 $103.70 $136.00 $226.10 $572.05 39-40 $110.50 $143.65 $240.55 $586.50 41-42 $119.00 $153.85 $256.70 $602.65 43-44 $125.80 $162.35 $272.85 $618.80 45-46 $133.45 $171.70 $289.00 $633.25 47-48 $141.95 $181.05 $306.00 $651.10 49-50 $154.70 $187.85 $333.20 $686.80 51-52 $165.75 $198.05 $352.75 $708.05 53 $176.80 $203.15 $370.60 $723.35 54 $187.00 $204.85 $382.50 $737.80 55 $199.75 $204.00 $403.75 $765.85 56 $207.40 $207.40 $414.80 $777.75 57 $215.90 $210.80 $427.55 $789.65 58 $226.95 $217.60 $444.56 $807.50 59 $237.15 $224.40 $460.70 $822.80 60 $247.35 $231.20 $477.70 $840.65 61 $257.55 $238.00 $494.70 $857.65 62 $267.75 $244.80 $510.85 $873.80 63 $283.05 $253.30 $538.05 $900.15 64 $301.75 $266.05 $566.95 $929.90 Công ty Blue Cross Blue Shield Effective Oct/01/13 - December/31/13 Chương Trình SMARTSENSE PLUS POS PLANS Bảo Hiểm Sức Khỏe Của BLUE CROSS BLUE SHIELD - Area 5 Plan $1500 Plan $2500 Plan $ 5000 Hai vợ chồng Hai vợ chồng Hai vợ chồng Nam(độc thân) Nử (độc thân) và các con Nam(độc thâ Nử (độc thân) và các con Tuổi Nam(độc thân) Nử (độc thân) và các con 0-1 $210.04 $203.28 $554.23 $153.34 $148.41 $404.62 $114.50 $110.82 $302.13 18* $86.76 $85.68 $313.25 $63.34 $62.55 $228.69 $47.29 $46.71 $170.76 19-23 $97.92 $122.99 $359.56 $71.49 $89.79 $262.50 $53.38 $67.05 $196.01 24-28 $114.27 $146.49 $424.68 $83.43 $106.95 $310.04 $62.29 $79.86 $231.51 29-32 $123.38 $181.54 $490.48 $90.07 $132.54 $358.08 $67.26 $98.97 $267.38 33-35 $139.44 $208.57 $530.44 $101.80 $152.27 $387.25 $76.01 $113.70 $289.16 36-38 $160.20 $230.41 $592.71 $116.95 $168.21 $432.72 $87.33 $125.60 $323.11 39-41 $176.45 $243.33 $624.83 $128.82 $177.65 $456.17 $96.19 $132.65 $340.62 42-44 $192.71 $256.16 $654.11 $140.69 $187.01 $477.54 $105.05 $139.64 $356.58 45-46 $224.63 $291.22 $685.74 $163.99 $212.61 $500.63 $122.45 $158.75 $373.82 47-48 $246.27 $314.03 $728.14 $179.79 $229.26 $531.59 $134.25 $171.19 $396.93 49-50 $267.71 $322.75 $748.90 $195.45 $235.62 $546.74 $145.94 $175.94 $408.25 51-52 $289.26 $334.11 $771.12 $211.18 $243.92 $562.97 $157.68 $182.13 $420.37 53-54 $316.28 $350.56 $811.27 $230.91 $255.93 $592.28 $172.42 $191.10 $442.50 55-56 $344.58 $366.81 $834.19 $251.57 $267.79 $609.01 $187.84 $199.96 $454.74 57-58 $373.37 $384.63 $877.56 $272.58 $280.81 $640.58 $203.54 $209.68 $478.39 $417.63 $950.52 $320.12 $304.90 $693.93 $239.04 $227.67 $518.16 59-60 $438.49 $462.58 $1,070.57 $383.53 $337.71 $781.58 $286.38 $252.17 $583.60 61-64 $525.34 * For those not eligible for Medicare. * This Plan does not provide maternity benefits.


246

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

247


248

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


6

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013 TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Quaûng Caùo Maøu

COLOR AD

DEC 20, 2008

7

SOÁ 316


8

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

COLOR AD

9


10

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

COLOR AD

Chương Trình Giảm Giá Đặc Biệt Tẩy Trắng Răng $100 OFF

11


12

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 434 ° NOV 20, 2013

770-696-1662

COLOR AD

IBC


Rangdong 434  

Rang Dong is a biweekly Vietnamese magazine published since 1991. The magazine is delivered in Georgia, South/North Caroline, Florida, Tenne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you