Page 1

Versjon 0.1

A Akkodering Asen Arri Bakke Baje Bisla Bitte syn Blage Bege Bel Blekke Blåge Brådøyg Bua Bubruna Børte Bøtte Bån Bånebån Den da i da Dråbe Dråben Dø og pitte Ege

TVEIT - NORSK ORDBOK

-

Sliten – Utkjørt (heilt A) Forhandling Pokker Dårlig humør Rygge (med kjøretøy) Henge etter kjøretøy (i støtfanger) Yttergang Lite grann Bla (i en bok) Vær sikker (det kan du bege deg på) En stund Kaste (for eksempel stein) Slå Harhendt (om en person) Boen Bruk Boen bro Markere/ vise (seg) Eiendomsgrense eller byttehandel Barn Barnebarn Med en gang Dråpe Drept Død og pine Komme nærmere (hun ega seg inntil meg) Copyright - Jan Randmod Pedersen

2011


Versjon 0.1

Egels Egle Ekker Elte Elting Eninga Ett Ett a to Faul Faulane au Ferdigsydd Fisle Fjod Flein Forstøkt Forterans Forvinnerlig Fu Fus Følle Gaule Gi se te Glåbe Gneldring Gnure

TVEIT - NORSK ORDBOK

-

En som erter Erte Noe Stress Stressing Hele tiden Spist Enten eller Fugl Pokker heller Sigarett Tyste Opplagt Hårløs Overrasket Ergerlig Stor/enorm(t) Rompe Førstemann ! Gå i begravelse Gråte En som somler (og andre må vente) Stirre Bjeffe (om en hund) Mose Copyright - Jan Randmod Pedersen

2011


Versjon 0.1

Golve Graust Gu (nei så gu) Haneklo Hausen Hauste Hen i hoggane Hen i natta Himla Hånn I lave I ulave I lave – I ulave ? Jau Jein Ju Juneiten Just Kasen Kjase Klasse Klaue Klein Kleiv Kleive

TVEIT - NORSK ORDBOK

-

Styrt drikke (særlig om alkohol) Knust Aldri (i livet) En som ikke kan la ting stå i fred Modig Rope/ skrike Borte i der Voldsomt Veldig Telefonrør I godt humør/ form I dårlig humør/ form Hvordan har du det (spørsmål) Ja Kaste (stein) / avstikker Lyve Amerika Nettopp Småtrøtt Prate Ta på (særlig om mat) En som har 10 tommeltotter Dårlig Bakke Styrt drikke Copyright - Jan Randmod Pedersen

2011


Versjon 0.1

Knege Knegen Krekselig Kry Laue Legge på Lese for presten Lyse Løbe a Løen Maule Mi Moll Myra Naud Nugra Oppstanasi Pagas Patter Pinne Plau På tusta Rikse Riksekjøring Ronse

TVEIT - NORSK ORDBOK

-

Gni/ gnukke Gjerrig Ekkelt Stolt Bade Angripe (en person) Gå i konfirmasjonstime Export øl Stikke av - forsvunnet Rik Spise kun en type mat (eks maule kjøttkaker) Vi Jord Drangsholt (sted) Tosk Gjentatte bevegelser i arm eller ben Opponerer Bagasje Bryster Fjernkontroll Plog Dement Bevege en gjenstand frem og tilbake Kjøring uten mål og mening Huske (lekeapparat) Copyright - Jan Randmod Pedersen

2011


Versjon 0.1

Ruta Råga Sadd som heia Skabberakels Skeiser Sku Skyde Skåd Spenne bein på Stokk Støyde Sønneslig Så gammelt som alle hauane Ta hål på Tappen Tatt se ud Tie Treneva Treiv Tronk Tråda Tuna Tust Tustepave Tusting

TVEIT - NORSK ORDBOK

-

Buss Fyllt helt opp Noe som sitter veldig fast Vaklevorent Skøyter Dytte Sprenge (med sprengstoff) Skudd eller patron Sparke krok på Skvette Kollidere Synd Veldig gammelt Sprette – åpne - veksle Bensinstasjon Noe som vekker oppmerksomhet Holde munn En som har 10 tommeltotter Gripe - tok Bagasjerom (i bil) Utkjørt Tunet Noe som ikke er greit En som somler Somling Copyright - Jan Randmod Pedersen

2011


Versjon 0.1

Ukjure Ve og tre Ud Ulili Uonelig Vrål Åd Ågle Å i sava Åææ

TVEIT - NORSK ORDBOK

-

Tvilsom person Henger ikke på greip Ut En som er uforskammet En som man ikke liker å omgås Skrik Spiste Ankel Fy søren Hva er jeg

Copyright - Jan Randmod Pedersen

2011

Tveit - Norsk  

Ordbok versjon 0.1