__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 3-4

·

Marts · April 2017

·

44. årgang

Schæferhunden


A

Adresseliste

Ungdomsudvalg:

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Eksteriørdommerudvalg:

Karin Christiansen, Henriette Jensen, Iris Sørensen, Lisbeth Christensen, Jannik Grube.

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: formand@schaeferhund.dk Sekretariatet og medlemsbladet. Ansvh.

Avlsvejlederudvalg:

Michael Lumby, Irene Thygesen og Annemarie Mortensen.

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse. Tlf. 52 30 10 09 E-mail: winnie.kurt@gmail.com Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev. Tlf. 7352 9099 / 2277 3036. E-mail: teampakas@teampakas.dk

Avlskåringsudvalg:

Brugsprøvedommere:

Næstformand:

Kåringsledere:

Bent Andersen, (FCI (70)) Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: scheelseng@mail.dk

HOVEDBESTYRELSEN Landsformand:

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: naestformand@schaeferhund.dk

Sekretær:

Michael Lumby, René Jørgensen og Ulla Hansen.

Susanne Karlsen og Tina Nørgård.

Leif Jørgensen, Karin Christiansen, Erwin Brooks, Günther Krieg, Gordon Steffensen, Irene Thygesen, Michael Tashlund, Annemarie Mortensen, Susanne Karlsen, Anne-Katrine Karlsen, Ida Lynge, Larsen og Lena Pichler Bjerre.

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov. Tlf. 7483 3705 / 2367 6915. E-mail: karin.fc@get2net.dk

Dommeruddannelsesudvalg:

Kasserer:

IT og Web-udvalg:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: hbmedlem@schaeferhund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Alexander Scheppan Langstedvej 67, 5690 Tommerup Tlf. 5368 7429 E-mail: alexander.scheppan@hotmail.com

1. Suppleant:

Tina Nørgaard Tværvej 7, 6640 Lunderskov Tlf. 5140 7562 E-mail: straxorden@gmail.com

2. Suppleant:

Ole K. Sarbæk Gosmervej 21, 8300 Odder Tlf. 2825 5546 E-mail: Ole@kweo.dk

Avlsrådsformand:

Lena P. Bjerre Boeslunde Byvej 60, 4262 Boeslunde Tlf. 4016 8939 E-mail: Kennel@leri.dk

Brugshunderådsformand:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, Borup, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 / 4017 2342 E-mail: bhr@schaeferhund.dk

Mikkel Kruse, Per Svoldgaard, Lars Juhl, Peter Gammelgaard og Morten Jensen.

Peter Larsen, Vivi Gilsager, Tina Nørgaard, Lena Pichler Bjerre og Torben Nielsen.

Ansvarlig for Danmark’s hund:

Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 Mail: jeannegrafn@hotmail.com

Avlsrådet:

Lena P. Bjerre, Boeslund Byvej 60,4262 Boeslund. Tlf. 40 16 89 39. E-mail: Kennel@leri.dk Susanne Karlsen, Pippisvej 2, 8600 Silkeborg. Tlf. 2622 9187. E-mail: caos@hotmail.dk Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 E-mail: jeannegrafn@hotmail.com Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk

Brugshunderådet: Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Helen Kragh, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia. Tlf. 2546 4164. E-mail: helenkragh@gmail.com

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested. Tlf. 4793 9685 E-mail: kennel@normanner.dk

Redaktion:

Asa Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø. Tlf. 5599 3020. E-mail: garodkin@post.tele.dk

2

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2017

Hanne Boe Andersen, (FCI), Ole Kirksvej 16, 7190 Billund. Tlf. 20 8207 68. E-mail: hanneboea@hotmail.com Hans Hansen, (FCI), Hvalsøvej 3, Osager, 4320 Lejre. Tlf. 2828 0778. E-mail: vanni@sol.dk Henrik Hjort, (FCI), Odinsvej 23, 4300 Holbæk. Tlf. 4042 2207. E-mail: h.hjort@outlook.dk Knud Rasmussen, (FCI) , Bejerholmsvej 12, 5762 Vester Skerninge. Tlf. 6224 3804. E-mail: kr.1@rasmussen.mail.dk Lars Juhl, (FCI, SV), Rugtoften 30, 6630 Røddinge. Tlf. 2258 1675. E-mail: maryoglarscjuhl@gmail.com Leif Harder, (FCI), Birkevangen 2C, 3450 Lynge. Tlf. 4819 2114. E-mail: harder@post.tele.dk Lene Carlson, (FCI, SV), Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge. Tlf. 5656 1333 - 51 8435 00. E-mail: lene.carlson@mail.dk Mikkel Kruse, (FCI), Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com Morten Jensen, (FCI), Grønningen 9, 9330 Dronninglund. Tlf. 2099 4826. E-mail: morten.pudseren@gmail.com Per Svoldgaard Nielsen, (FCI,SV), Breumvej 8, 7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@dlgtele.dk

Peter Maltha Larsen, (FCI, SV), Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: petermalthalarsen@gmail.com

Eksteriørdommere:

Redaktør: Randi Salzwedell, Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde. Tlf. 5360 1275. E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Gunner Jensen, (FCI, SV), Præstetoften 12, 5471 Søndersø. Tlf. 28 9037 86. E-mail: kgjensen@adslhome.dk

Mikkel Kruse, Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com

Sekretariatet:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: hbmedlem@schaeferhund.dk

Finn Bertelsen, (FCI), Roskildevej 377, 4390 Vipperød. Tlf. 2247 1050. E-mail: malinois@daneskjold.dk

Peter Gammelgaard Mortensen, (FCI), Kalvens Kvarter 5, 2750 Ballerup. Tlf. 2962 0802. E-mail: pgm@10people.dk

Poul Meineche, Peter Larsen

PR-standen:

Erik Søndersø Ahrends, (FCI, SV), Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk

Bjarne Brix, Blokhusvej 298, 9440 Aabybro. Tlf. 4131 1975. E-mail: bbrix@mail.dk Erik Søndersø Ahrends, Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk

Forretningsudvalg:

Lise Norup Drudgaard, Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326. Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14. E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

Ella Laursen, (FCI), Banevej 11, 8700 Horsens. Tlf. 2230 6517. E-mail: ella@busch-laursen.dk

Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris. Tlf. 4010 5144. E-mail: jorgen.hindse@gmail.com René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: kennel.hassenkam@ofir.dk Tonny L. Jørgensen, Bygholm Søpark 9B, 8700 Horsens. Tlf. 9831 8368 / 2347 1180. E-mail: tonny.l.joergensen@gmail.com Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510. E-mail: pp.l@privat.dk

Villy Petersen, (FCI), Bakkevej 8, 4621 Gadstrup. Tlf. 4619 0585. E-mail: vp_tyson@post.tele.dk Vivi Gilsager, (FCI), Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 - 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Michael Brandenhoff, (FCI), Søndermarksvej 5, 9300 Sæby. Tlf. 4010 1668. E-mail: kreds54@gmail.com


Avlskåringer........................................................................  38

INDHOLD:

28

Lederen ...............................................................................   4 40 år i Kreds 4 ....................................................................   6 Landsformanden bliver ’’rund’’..............................................   8 René Jørgensen - 60 år .......................................................  10 Mindeord ...........................................................................  12 Referat repræsentantskabsmødet .......................................  13 Medlemmernes pletskud ....................................................  17 Danmarks Hund 2016 ........................................................  18 Ungdomssiderne ................................................................  20 Nyt fra AR ..........................................................................  24 VM for sporhunde ..............................................................  25 Kursusinfo 2017..................................................................  26 Mentalbeskrivelse ..............................................................  28 Jubilæumsskue i Kreds 84...................................................  32

20 32

ISSN 0900-6338 Nr. 3-4. Marts-april 2017 44. årgang Oplag: 3.900 Tryk: Tarm Bogtryk A/S Forsidefoto: Walkini Turbo fotograferet af Christina Schjøtt.

Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790 Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk Stiftet år 1918

www.schaeferhund.dk Redaktør: Randi Salzwedell Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde Tlf. 5360 1275 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Udgivelsesplan 2017: Schæferhunden udkommer 5 gange om året med 4 ordinære numre og 1 ekstraordinært nummer indeholdende årskavalkaden. Nr. Deadline 1-2 16. januar 3-4 27. marts 5-6 1. juni 7-8 28. august 9-10 6. november

Udgivelse 12. februar 1. maj 30. juni 27. september 15 . december

IPO3 DM 28. maj HAS 1. oktober SPH DM 6. november Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2017

3


LEDEREN · MARTS - APRIL 2017 Efter et i det store og hele veloverstået repræsentantskabsmøde, ser vi nu frem mod næste år. Jeg vil gerne sige tillykke til de valgte og takke repræsentantskabet for at bakke op om ledelsen, som det gjorde ved at vedtage beretninger og regnskab med alle stemmer for. Tak for det. Jeg beklager, at Bent Andersen klubbens mangeårige kasserer ønskede at træde tilbage trods massiv opbakning fra min side. Tak Bent for et fremragende arbejde, du har en stor del af æren for, at klubbens økonomi er kommet på fode igen. På førstkommende HB – møde vil jeg foreslå, at vi nedsætter et udvalg, som skal smide alle vore regler op i luften. Jeg hører fra tid til anden, at vi har alt for mange regler og forordninger i klubben. Heri er jeg enig. Vi skal huske på, at vores klub er en hobbyklub, og vi skal ikke gøre det mere besværligt at begå sig i lovjunglen end nødvendigt Vivi, Peter og jeg er i fuld gang med forberedelser til VM i 2018. Foruden dette er der også klubbens 100 års jubilæum, der står for døren, så der bliver rigeligt at se til i det kommende år. Disse store arrangementer kan blive en kæmpe reklamesøjle for klubben, og den situation skal udnyttes. Herfra ønsket om en aktiv sæson og held og lykke med din hund.

Poul Meineche - Landsformand

Kære Bent Jeg har ringet til dig et par gange i dag, hvor du ikke lige var ved telefonen. Derfor skriver jeg i stedet. Hertil til morgen fik jeg en mail fra Lise om, at du ikke længere er kasserer i Schæferhundeklubben. Det er trist og jeg vil komme til at savne vores samarbejde. Efter min opfattelse har du været en ildsjæl og fantastisk person for klubben. Du har lagt en enorm energi og arbejdsindsats i klubben. Derudover har du også haft den dygtighed, der skal til at lede det administrative arbejde i så stor en klub med mange kredse. Jeg håber klubben har husket at takke dig for din meget store indsats i en meget lang årrække. I hvert fald vil jeg sige, at jeg har dyb respekt for det arbejde du har udført for klubben.

4

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2017

For mig er der ingen tvivl om, at det bliver en meget stor opgave for klubben, at fortsætte uden dig i den administrative ledelse. Du skal også hilse din kone mange gange. Ha’ rigtig godt – begge to! Med venlig hilsen John Hansen - Registreret revisor


Bruger du stadig kun mælkesyrebakterier ved diarre?

Genopretter tarmfloraen og smager godt..! Canikur® Pro indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance

Probiotikum, prebiotikum og mineralsk ler - Kombineres i én formulering

Find nærmeste forhandler

SCAN OG LÆS 

www.bivet.nu/dk


Familie Jensen Familien Jensen bestående af Kaj, Jette, Heidi og Sheila har som familie været medlem af Kreds 4 i 40 år. Det hele startede med tæven Mighty Poula født 4-7-1976, som Jette gik til hvalpetræning med, og Kaj overtog. Ret hurtig blev Kaj træner og godkendt prøvefigurant 1981. I dag har Kaj - Kaj Hulgaard’s Alex, som han træner SPH med. Det er indtil nu blevet til SPH-2 DM i DCH 2014, SPH-1 DM 2015, SPH-2 DM i DKK 2016.

Vi siger tillykke med de mange års medlemskab…

40 år i Kreds 4 Da vi stadig var på dyrskuepladsen Jette med Jackpot, Kaj med Clay. Kreds mesterskab 1984-86.

Heidi og Sheila, Poula og Unak. 6

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2017

Jette til DM 1981 – blev nummer 2

Heidi på ungdomslejr med Asko. Mon nogen kan genkende den unge dame til venstre?


Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing. Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: 10.00-18.00 Lørdag: 10.00-15.00 Søndag-helligdage: Lukket Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT, BENDE og KLIN Leverandør til: Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

»Tjørnerødgård« · Hørlykkevej 6 · 4450 Jyderup Tlf. 4618 7724 · Fax 4618 7725 E-mail: kenjan@kenjan.dk · Hjemmeside: kenjan.dk

Søndag den 18. juni 2017 kl. 9.00 Sponsorer:

Dommerne: Michael Lumby Brugs hanner 6-9 tæver 4-6 hanner

Ulla Hansen Unghunde hanner Yngste hanner 6-9 hanner

Rene Jørgensen Brugs tæver Unghunde tæver 9-12 hanner 4-6 tæver

Poul M. Hansen Veteran klasser Yngste tæver 9-12 tæver

GPS adresse: Kildedalsvej 5, Måløv Hovedsponsor:

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2017

7


Poul Meineche fylder

70 år

Den 19. maj fylder vores landsformand 70 år. Halvfjerdsindstyve er støvets år skriver Grundtvig i en salme, men man kan ikke sige, at Poul virker særlig støvet. Der er stadig gang i den ”gamle”. Han har endda været med i rigtig mange år, og der er ikke mange områder i klubben, han ikke har haft fingrene nede i. Først som udstiller og opdrætter, senere som dommer både brugs- og eksteriørdommer, hvor det foruden dommerarbejde på kredsplan er blevet til henimod 30 gange deltagelse som dommer på HAS og 2 gange som dommer ved DM i brugsarbejde og endelig og ikke mindst som aktiv deltager på flere områder i klubbens ledelse. For fuldstændighedens skyld skal tilføjes, at Poul er indehaver af en frisørkæde med 19 butikker og over 100 ansatte.

For en del af os, som også har været med i mange år, er det ikke mindst Pouls indsats som først menigt medlem af avlsrådet senere som mangeårig avlsrådsformand, vi husker. Avlsrådet er jo en overordentlig vigtig del af klubbens arbejde, og vi står i dag med et avlskåringssystem, som anerkendes i Tyskland, og som vi oplever andre lande skeler til og ønsker at arbejde henimod. Det er imidlertid ikke noget, der er kommet af sig selv. Det har været en lang proces fra den første begyndelse frem mod det system, vi kender i dag. Adskillige avlsrådsformænd et gået forud og mange systemer har været prøvet. Under Tage Wichman Jørgensen blev der eksperimenteret med en form, der pegede mod mentaltesten, som vi kender den fra Sverige. Denne form blev modereret og med tiden ændret under Erik Lassen og senere Jens Viggo Jensen og Ejvind Rasmussen, men det var først i 80érne, da Poul blev formand, der rigtig kom gang i udformningen af det system, vi kender i dag. Det blev en meget frugtbar periode i klubbens historie. Avlsrådet fik i den tid en meget betydelig plads i klubben. Det skyldtes ikke mindst det enestående sammenhold og kammeratskab, der herskede her. Det skader jo ikke, at der er en god kemi på et hold. Det var der her, og det gav sig ikke blot udslag i gode møder, hvor der kunne være livlige debatter og uenigheder, men hvor vi altid kunne nå frem til enighed. Det gav sig også udslag i nogle særdeles hyggelige og muntre julefrokoster En enkelt gang blev det også til en studietur, hvor det samlede avlsråd drog til Tyskland og overværede en avlskåring. Den gode kemi er af stor betydning for et godt arbejdsmiljø. Vi kender det fra den politiske verden, hvor netop god kemi har kunnet få afgørende betydning. Men det er ikke blot på de høje planer, den gode kemi er vigtig, også i små klubbers organer er det gode samarbejde af væsentlig betydning for gode resultater. Og det er netop det Poul er god til, nemlig at skabe den stemning, der kan få folk til at arbejde godt sammen i stedet for


at være i totterne på hinanden. Det er lederskab. Det giver ro i klubben og mulighed for gode beslutninger. Vi har set det i hovedbestyrelsen i de senere år, hvor vi efter længere tids uro i klubledelsen med Pouls indtagelse af posten som landsformand kom ind i en periode med arbejdsro og stabilitet, og vi så det i det gamle avlsråd i Pouls formandstid. Møderne i den periode var kendetegnet ved en god stemning, hvor der blev lagt øre til alle synspunkter, men var samtidig præget af Pouls hånd på roret. Han mødte altid velforberedt op og med en dagsorden, der foruden dagens aktuelle emner også havde et blik frem i tiden. Det resulterede i gode debatter, hvor der blev skabt en avlspolitik, der byggede på kendskab til hundematerialet, og her blev udbygningen af landsdelene lagt fast. Det resulterede blandt andet i de 4 landsdelsskuer, som siden dannede grundlag for beslutninger, der skulle tages på hovedavlsskuet. Grunden til vores nuværende hovedavlsskue blev taget under Tage Wichman Jørgensen, som fastslog, at netop de erfaringer, som dommerne fik i årets løb, skulle danne grundlag for bedømmelserne på HAS.

Den holdning blev cementeret i Pouls formandsperiode, hvor der op til HAS blev holdt dommermøder, hvor avlspolitikken indgik som en vigtig del af debatten. Netop på grund af dette, var det også af stor betydning, at vi i Danmark i modsætning til det øvrige Skandinavien lagde vægt på, at det var danske dommere, der dømte på det danske hovedavlsskue. Jeg husker, at jeg i den periode blev ringet op af et norsk avlsrådsmedlem, som gav udtryk for, at man i Norge misundte os vores system, de havde jo ikke et hovedavlsskue men en hovedudstilling, som blev dømt af tyske dommere, der ikke kendte det norske hundemateriale og derfor

SCHÆFERHUNDEKLUBBEN KREDS 62 VALLENSBÆK

nogle gange kom til at tage beslutninger, der ikke var til gavn for landets avl. Netop derfor kunne deres store udstilling ikke kaldes et Hovedavlsskue. I 80érne og 90érne udbyggedes systemet og HAS blev en vigtig faktor i klubbens liv. De gode relationer i avlsrådet bredte sig ud, så også samarbejdet med dommerstaben foregik på en god måde. Det var klubbens storhedstid med et antal stambøgsføringer, der langt overgik, hvad vi kender til i dag. Det er en anden tid, vi lever i nu, men det system, der blev skabt dengang, holder stadig, og jeg tror på, at det er vigtigt, at vi holder fast på det, også selv om det er sværere tider nu. Poul kan nu snart fejre sin runde fødselsdag på posten som landsformand, og jeg tror, at mange vil sende ham venlige tanker. Han har spillet en stor og afgørende rolle i klubbens historie, og selv om han nu af og til ymter lidt om, at denne rolle er ved at være udspillet, synes jeg, han skulle gemme de tanker lidt. Vi har brug for dig længe endnu Poul.

Arne Bak Rasmussen

Den 8. juli 2017

AFHOLDER

KOMBI-SKUE

Skue- og Hvalpeshow i Roskilde (Alle klasser, både lang- og stockhår)

KR. HIMMELFARTSDAG TORSDAG DEN 25. MAJ 2017 START KL. 9 VI BOR LUNDBÆKVEJ 9 2665 VALLENSBÆK

Dommer:

Luciano Musolino (Italien)

Arrangør: Kreds 4 Roskilde www.kreds4.dk Darupvang 15, 4000 Roskilde Starttidspunkt: Kl. 9.00 Tilmelding: Caniva schaeferhundeklubben.caniva. com/event/814/Skue- Hvalpeshow-Roskilde/ DOMMER: RENÉ JØRGENSEN

Kontaktperson:

Michael Schou Email: hekami@kennel-hekami.dk

TILMELDING FRA 4 MÅNEDER PÅ:

Tilmeldingsfrist:

Den 2. juli 2017 (23.59)

WWW.CANIVA.COM - SENEST DEN 18. MAJ 2017

SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2017

9


René Jørgensen 60 år og æresmedlem Mandag den 20. marts blev René Jørgensen 60 år, og søndagen efter på repræsentantskabsmødet blev han så udnævnt æresmedlem efter 37 års medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark. En beskrivelse eller fortælling om René Jørgensens meritter her i bladet kunne virkelig trække spalteplads. For man finder ikke mange medlemmer af vores klub, som har en så brev vifte af erfaringer i rygsækken. Vi prøver alligevel at ridse lidt op efter en snak med hovedpersonen.

nk las se tæ v

er.

På Schæferhundeklubbens skuer er det næsten utænkeligt, at René ikke er at finde et eller andet sted. Han har da også fungeret som eksteriørdommer siden 1995 og dømt utallige skuer i ind- og udland. Han har faktisk dømt på samtlige kontinenter i verden, og blandt lande kan nævnes Brasilien, Tyrkiet, Australien, New Zealand, Norge, Ukraine, Kina og a mange flere. Herhjemme har han på nær et enkelt år r ete v været at finde som dommer på Hovedavlsskuet. Succesen t and v begrænser sig dog ikke til at dømme. de

Re né me dN

r ilas, hvo datter en Xelma fra et LD-skue

Som handler har René fremstillet tophunde som VA6 BSZS Odin von Tannenmeise, som er far til Weltsieger 1993 VA1 Jeck vom Noricum. Sidstnævnte handlede René på det hollandske Siegerschau tilbage i 1994, hvor René da også må indrømme, at det gav en anelse gåsehud at blive kaldt i ringen til tonerne af Simply the best med Tina Turner… Som opdrætter har René for alvor været på banen i 25 år med Kennel Hassenkam, som i samarbejde med hans livsledsager Tina Hassenkam har sat sit præg på den danske schæferhundeklub. Ikke mindst med hanhunden Hassenkams Nilas, som ikke alene opnåede avlsklasse både i Danmark og Sverige, men også stillede 4 afkomsgrupper i både Sverige og Danmark. Nilas blev 13 år i 2016, og det er vist uden overdrivelse at sige, at Nilas for evigt har en helt speciel plads i hjertet hos René. Kennel Hassenkam modtog i øvrigt opdrætternålen i 2015. Det frivillige arbejde har bestemt heller ikke været uinteressant for René. Udover sin karriere som eksteriørdommer, har René gennem sine 37 år i Schæferhundeklubben for Danmark siddet i flere bestyrelser. Først i Kreds 3 Ballerup og sidenhen også i Kreds 55, hvor han er medlem til dato. Herudover har han været aktiv indlærings- og prøvefigurant gennem adskillige år, siddet i Avlsrådet og været avlsrådsformand i en årrække. Igennem 20 år har han ligeledes stået for ringtræning blandt andet i Kreds 62, hvor han har brugt utallige aftener på at hjælpe samtlige fremmødte til at få det mest optimale ud af deres hunde. Og det er heller ikke sjældent, at René lige har en anekdote om en af hans mange oplevelser i ind- og udland, som bærer præg af hans enorme erfaring og viden. Der er ingen tvivl om, at Renés hjerte banker for en konstant forbedring af Schæferhunden, og at opdrætterne tager deres ansvar alvorligt. Han var en af de første på barrikaderne, da DKK valgte at ændre på avlsrestrektionerne for schæferhunden, og René sover nok ikke helt trygt, førend der igen kommer styr på opdrættet af vores elskede race. Udover hans fortsatte virke som eksteriørdommer, har han naturligvis også fødderne godt plantet i det nye ungdomsakademi, hvor han øser ud af sine erfaringer. Og som 60-årig er der heldigvis stadig masser af kilometer tilbage, som Schæferhundeklubben kan drage nytte af. I hvert fald skal herfra lyde et stort tillykke med fødselsdagen René. Tak for din store indsats indtil nu, og stort tillykke med din nye titel som æresmedlem.

Redaktionen 10 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7


S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 11


Mindeord

Tina Haack Jensen Vi lærte dig at kende for 8 år siden, da en ung jysk kvinde for første gang satte sine ben på træningspladsen i kreds 52 Ullerslev. Der var ingen tvivl, du ville træne schæferhund. Du kiggede meget på, hvad alle andre gik og lavede, og en ting vi har snakket om igennem alle årene, var din fascination af fremadsendelsen. Tænk sig, man kunne sige fremad og så gjorde hunden det, og vi har grinet meget af det efterfølgende. Men din start i denne hundeverden var ikke en dans på roser. Du måtte igennem 2 syge hunde, som du ofrede alverden på, men de forblev desværre syge og du traf den eneste rigtige beslutning for hundenes bedste. Du prøvede så kræfterne med en ”brugt” hund. Her fik du lov til at prøve lidt af det sjove, nemlig at gå til dine første prøver, men du ville mere end hvad den ”brugte” hund kunne klare, og her kommer Kongeskovens Pila ind i billedet. Du og Pila passede som hånd i handske. Herefter gik det stærkt med træningen, og resultaterne udeblev ikke. Du blev hurtig en respekteret konkurrent til de andre ”store drenge”. Men du var også myre flittig, utalli-

ge ture rundt i landet for at træne på den rigtige bane blev det til. Skulle vi afsted 5 gange for at øve runderingen eller andet, før du selv var sikker, så gjorde vi det. Du hentede mig og så kørte vi. Jeres karriere begyndte i 2014. FP kom i hus, så var der deltagelse ved Beg. B-DM, Pila var med på ungdomsskuet, I bestod IPO1 og var til Danmarks bedste IPO1, hvor I blev årets Fightere. Året sluttede I med en bestået IPO2 samt kredsmester. 2015 bød på Fynsmatch i kreds 9, deltagelse ved Herning Open, I bestod IPO3 og så var det, at de store drenge rigtig lagde mærke til jer. I stillede til jeres første udtagelse og kvalifikationen til IPO3- DM 2016 kom i hus. Så blev året 2016, og I deltog ved DKK-IPO3-DM, du var ude og cykle 20 km med Pila, og derefter blev hun avlskåret. Der var deltagelse ved IPO3-DM, og du var også at finde til Herning Open. Så blev det tid til endnu en udtagelse, og DM-billetten til IPO3DM 2017 kom i hus. Du sluttede 2016 af med at blive kredsmester endnu en gang. Vi var i gang med planlægningen af din træning til DKK-IPO-3-DM og IPO 3 DM, og hvordan vi kom af sted og fik prøvebaner med mere.

Men så slog lynet pludselig ned, da du kom hjem fra ferie og havde det lidt skidt. Der blev taget prøver, og den 26. januar fik vi den værst tænkelige besked. Torsdag den 23. februar fik vi beskeden om, at du var sovet ind. Torsdag den 2. marts deltog vi ved din bisættelse, en smuk lille kirke, mange smukke blomster, solen skinnede, men vi var alle triste i sindet. Helt uretfærdigt og meningsløst. Du har altid været en helt fantastisk trænings kammerat, ikke mange træningsaftener har du svigtet. Vejret var aldrig for dårligt, vi kunne bare tage regntøj på eller blive våde. Kilometervis af spor har vi gået, tonsvis af runderinger har vi lavet, havde jeg tid, så fandt du tid. Du tog over som formand et års tid, men måtte sande, at det at drive en forretning, træne hund og være formand var svært at forene, men du gjorde det, og du gjorde det til fortrinlig. Tina du vil altid være i vore tanker og du vil altid være savnet. Jeg vil slutte med at sige dig tak fordi vi fik lov at lære dig at kende. Hvis jeg kunne synge eller fløjte, så ville jeg slutte med et nummer af Robbie Williams, hvilket nummer det skulle være, vil jeg overlade til dig. Vi ses engang deroppe. Hvil i fred kære Tina

På kreds 52 Ullerslevs vegne Finn Kristiansen, formand

12 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7


Referat fra Repræsentantskabsmødet 2017 Søndag den 26. marts 2017 kl. 10:00 ”HUSET”, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart VG lovede at undersøge mulighederne herfor.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kassereren a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed b.  Kassereren forelægger budget for 2017 og 2018 til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Valg i henhold til lovenes §16 a.  Valg af Formand for 2 år (Poul Meineche) b.  Valg af Kasserer for 2 år (Bent Andersen) c.  Valg af Avlsrådsformand for 2 år(Lena Pichler) d.  Valg af suppleant for Avlsrådsformand for 1 år e.  Valg af suppleant for Brugshundesrådsformand for 1 år f.  Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år (Tina Nørgaard, Alexander Scheppan) 7. Godkendelse af revisor 8. Eventuelt Landsformand Poul Meineche (PM) bød velkommen og åbnede mødet. Der blev holdt et minuts stilhed for de medlemmer, der var gået bort i det forløbne år. PM takkede alle, der har ydet en indsats for klubben i det forløbne år. Der var en særlig tak og en erkendtlighed til Tina Nørgaard, der har trukket et stort læs med medlemssystem, hjemmeside og avlskåringer samt til redaktør Randi Salzwedell for sit store arbejde med medlemsbladet. Rene Jørgensen blev udnævnt til æresmedlem og blev takket for sit store arbejde for klubben. Ad 1. Jørgen Hindse blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og håbede, vi fik et godt møde. Han erklærede repræsentantskabsmødet for lovligt indvarslet i december- og januarnumrene af Schæferhunden. Ad 2. Valg af tre stemmetællere: Kai  F. Mortensen, Tommy Sørensen og Käte Christiansen

Der var 135 stemmeberettigede til stede ud af 149 mulige. Ad 3. Landsformandens beretning Forespørgsel til projektorfremvisning var blevet afvist, men formanden lovede at undersøge mulighederne til næste år. Lene Carlson, kr. 84 (LC) spurgte til forberedelserne til VM og Jubilæumsskue 2018 PM og Peter M. Larsen svarede, at af salgsomsætningen under VM deles fortjenesten mellem Randers FC og Schæferhundeklubben. Derudover må vi afholde IPO3-DM på Randers Stadion også, så hundeførerne kan forberede sig optimalt. Else Loft, kreds 23. (EL) Er dommer Ulla Hansen godkendt til at kåre efter tysk model?

Vivi Gilsager, BHR (VG) gjorde rede for historikken omkring vedtagelsen af det nye system. DKK vil ikke lukke op for samarbejde med andet system. Caniva er gratis, og det bliver bedre hen ad vejen. Det ville være en stor hjælp, hvis opdrætterne oprettede deres kuld i Caniva, og så skriver ejerne på. VG opfordrede til at hjælpe hinanden. Klubben vil gerne holde infomøder eller evt. web løsning for opdrætterne i Caniva. I Tyskland sidder 35 medarbejdere, som kan hjælpe os, hvis fx den danske kontaktperson ikke sidder der mere. Der var ros til VG for at være bannerfører på systemet. PM oplyste, at hvis man kan få oplysningerne fra Tommy Jensens system, kan de lægges over i Caniva. Ulla Hansen, kr. 38 har arbejdet en del i Caniva med at få sine hunde oprettet. Der er meget at gøre inden skuehundene er up-to -date. Forældredyrene er ikke opdaterede, og mange hunde er oprettet med fejl. Når klubben har sparet penge på systemet, bør klubben betale for opdrætterne. Er vi sikre på, at det vedbliver at være gratis? VG svarede, at der ikke er garanti for noget, men vi er nødt til at hjælpes ad. Lena Pichler: Avlsvejleder mødet blev aflyst pga. for få tilmeldinger.

Det er hun. Jimmy B Rasmussen, kr. 64 savnede information forud for igangsætning af Caniva. Det ville være ønskeligt om klubben kunne sørge for, at hunde fra 2014-2016 lægges ind i systemet.

Else Loft kr. 23. efterlyste, at ændringer fra avlsrådet oplyses under nyheder på hjemmesiden. Bl.a. ændring af tilmeldingsfrist til avlskåring og ændring mht. resultathæfter.

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 13


Henrik Jeberg, kr. 84. Roste den nye hjemmeside, tilmeldingssystem og medlemssystem. Det var tidligere problematisk, når alt dette afhang af kun en person. Han opfordrede repræsentantskabet til at se fremad og ikke kun sige, at det var bedre i gamle dage. Ved formandsmødet var der opbakning til køb af nyt medlemssystem, så arbejdet med det burde have været sat i gang langt tidligere. Hvis der er rettelser til referater, bør de stå som note i det nye referat. VG: En Formandsberetning afspejler det, der er sket i det forløbne år, og ikke noget om fremtiden, hvilket man godt kunne ønske, at den gjorde.

mersystem. Der skal være mindst 22 HF for at sikre, at økonomien går i nul.

Han opfordrede til, at HB tager avlsrestriktioner op med DKK igen.

VG oplyste, at der ikke ændres på planlægningen i år, men når året er omme, afholdes en workshop for at evaluere og sikre bedre udtagelser, som både har økonomisk og konkurrencemæssig værdi.

Vi har et flot blad, men farvegengivelsen lader meget tilbage at ønske. PM gav ret i de manglende avlsrestriktioner, men det er mere end svært at komme igennem i DKK med vore krav.

Det gik flot for Danmark til VM. Der blev spurgt, hvordan man får skueresultaterne til AK. Skuediplomet uploades i forbindelse med at hunden tilmeldes i Caniva. LP redegjorde for brugen af resultathæfter, som fremover bruges til prøver, tandkontrol, HAS og avlskåring.

Jørgen Hindse: Kravene går ikke igennem i DKK. Klubben blev opfordret til at oplyse bedre om forskellen på hvalpe opdrættet efter klubbens avlsanbefalinger og dem med basisstambog. Hvalpekøbere kan ikke gennemskue forskellen på AK, AM og DKK hvalpe.

Fremover gemmes tandkontrol i Caniva. HJ, kr. 84 spurgte til afholdt samarbejdsmøde. PM svarede, at han ville være sikker på, at de der sidder i HB, kan samarbejde de næste år. Især med henblik på VM og jubilæum. Poul Granslev: Tommy Jensen gav os sit tilmeldingssystem fra talerstolen for nogle år siden. PM: Tommy Jensen har rigtig tilbudt klubben systemet, når det var færdigudviklet, men det blev aldrig aktuelt. Helene Wolff, kr. 1. efterlyste bedre udmelding fra BHR omkring afholdelse af SPH2udtagelse. VG svarede, at disse SPH-udtagelser er en kæmpe udfordring. De er meget ressourcekrævende for kredsene. Det koster nærmest kredsene penge at afholde dem.

Ulla Hansen, argumenterede for afskaffelse af resultathæfter. Hundene bør kunne ligge i en database. Børge Nielsen, kr. 19. Spurgte til, hvordan får vi antallet af prøver i egen klub til at stige. Især IPO1 bør der kigges på. Der trækkes for meget, som ikke har noget med hundearbejde at gøre. PM svarede, at der er tilbagegang i både Danmark og Tyskland. Alle har kun interesse i at få så mange igennem som muligt. HJ, kr. 84 spurgte til kravspecifikation af de nye systemer. PML: Der var indkaldt tre udbydere til møde. Krav: Kun en kalender, det er vores data, leverandør med en vis ballast herunder DKK og 16 speciallklubber. Det samme mht. Caniva. Det hele kører på standardmoduler.

BHR har fokus på, hvordan vi løser dette fremover, men i 2017 er der kvalifikation via kredsprøver.

Rene Jørgensen takkede for udnævnelsen til æresmedlem og nålen .

Der er udvalg til SPH, og vi bliver ved med at forsøge at arrangere.

RJ påpegede, at alle hvalpe burde værre efter avlskårede forældre.

Der blev fra flere personer efterlyst yderligere en IPO3-udtagelse i 2017.

Udviklingen går i den forkerte retning, hvis man kigger på stambogstallene. En del opdrættere hopper over hvor gærdet er lavest. Hundene bør være racetypiske, have alle tænder og i det hele taget være i orden.

VG svarede, at der er udfordringer med IPO3udtagelser, bl.a. pga. økonomi med to-dom-

14 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7

Lene Carlson, kr. 84. Som dommer er blyanten blevet blødere. Der hvor filmen knækker, er fordi nogle tror, det er for let, når nogle kan få prøverne hurtigt i Tyskland. LC, kr. 84: Vil man revidere i kravene til at blive dommer set i lyset af schæferhundeakademi? LP: Kravene ændres ikke.


LC, kr. 84: Ønske om to-dommersystem også på spor.

HJ, kr. 84: Mht. SPH1 blev der tidligere aflagt 519 mod nu kun 61.

Der har ikke været flere udmeldelser pga. kontingentstigningen.

VG: BHR ville gerne imødekomme ønsket, men der kan ikke skaffes to dommere. Nogle er selv hundeførere, og andre ønsker ikke at dømme udtagelserne.

Synd den er blevet droppet. Der er lange udsigter at vente på det nye program.

Nogle melder sig ud før det første år. Indtægterne for kursusvirksomhed er faldet.

VG: Vi kan godt kontakte kredsene, hvad det er vi skal holde fokus på i den kommende sæson. Evt i samarbejde med DKK.

Vedr. medlemsblad, så koster det i gennemsnit i 156 kr. årligt pr. udsendt blad pr. medlem.

Forsamlingen takkede ja til tilbuddet.

HAS 2016 har været dyrere pga. færre hunde og dyrere arrangement.

LP. havde ikke mulighed for at deltage i WUSV-mødet 2016. Spørgsmål om SPH1-udtagelser og et SPH1-DM. VG: BHR er villig til se på SPH1, men afventer lige det nye prøveprogram, hvor der er rigtig meget spor. VG forventer, at vi får det at se i eftersommeren. Kravene i IPO1 slækkes, der bliver mere med line på hunden osv. Der bliver noget med feltsøg, og mange ting, der kan laves uden figurant. Herefter har vi et år til at få det inkorporeret.

Æresmedlem Kurt Sørensen advarede mod den germanisering, der finder sted i vores klub. Vi skal tage det bedste, og det er i orden med samarbejde, men vores vej til den internationale verden går gennem DKK. LP svarede, at klubben har lyttet til ønskerne om at få vores AK godkendt i Tyskland. Det er en frivillig ordning.

Ny post er IT-udvalget, som har brugt en del penge. Der er strammet op med antallet af møder, så det er blevet billigere. Der er brugt flere penge i forbindelse med, vi ikke bruger det gamle system længere. Vi har fået flere renter.

JBR, kr. 64: Spørgsmål om bemandingen til avlskåringer. Brev sendt til HB. LP: JBR har fået svar, men belyste yderligere sit svar. Det er fordi der sker for mange fejl. Reglen tages op til revision efter i år.

Beretningen enstemmigt godkendt. Ad 4. Regnskab: BA redegjorde for regnskabet. Dispositioner på 120.000 kr. bruges til nyt medlemssystem, til VM og jubilæumsskue.

Vi har mange udgifter i vente i 2018, så vi kommer måske til at sælge værdipapirer for at få likviditet. Debat om rykkerskrivelser mht. kontingent. HB lovede, at vi følger op på proceduren.

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 15


Regnskabet enstemmigt godkendt. Ad 5: Budget: BA redegjorde for tallene i budgettet. Annemarie Mortensen, kr 4. efterlyste budget for VM. Poul M. gjorde rede herfor. Der er 400.000 kr. på kontoen og nogle af pengene bruges til et jubilæumsskrift. PML oplyste om aftalerne med Randers FC og Randers Kommune og sponsoraftalen med Royal Canin. Af alt hvad der sælges, deler vi overskuddet. Vedr. merchandise kan vi brug Royan Canins leverandør, så vi slipper for lager. Vi får indtægter for parkering, og indtægter på billetterne, som afregnes med 9 kr. pr. billet til Randers FC. Budgettet godkendt med overvejende majoritet. Ad 5. Indkomne forslag JH foreslog, at forslag 9 blev behandlet først. Forslag 9: Aase Jensen redegjorde for forslaget. Dirigenten skitserede de vigtigste hovedpunkter i forslaget.

Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres offentliggørelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data. Forslaget vedtaget Forslag 4: Forslaget vedtaget Forslag 5: Forslaget vedtaget Forslag 6: Forkastet Forslag 8: Forslaget vedtaget Henstilling fra kreds 19 blev debatteret og vedtaget med følgende ordlyd: Det skal ikke være HB tilladt at opkræve bøder hos kredsene ved aflysning af skuer og shows grundet for lidt tilmeldte hunde. PM lovede, at henstillingen kommer også til at omfatte aflysning af brugsprøver. Frank Jørgensen, kr. 32 lovede at betale 1.000 kr. til kreds 19.

Forslaget er forkastet.

Ad 6. Valgene: Valg af formand: Poul Meineche

Forslag 7: Lene Carlson redegjorde for sit forslag.

Stemmer: Poul M: 110, Ole Sarbæk: 15, en ugyldig, 8 blanke

PM og LP svarede, at vi har kæmpet for den nye struktur. Det er for hurtigt, vi dropper den, da den har givet større arbejdsro i rådene. Det har ikke været nødvendigt at afholde så mange møder.

134 afgivne stemmer.

Forslag 2: Tilføjelse til §12:

16 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7

Mødet blev suspenderet i 5 minutter, da der var tvivl om valgproceduren. DKK’s jurist Kurt Sørensen og dirigenten enedes om, at da posten som bestyrelsesmedlem ikke var på valg, skulle 1. suppleanten indtræde på denne plads Bestyrelsesmedlem for 1 år: 1. suppleanten Alexander Scheppan indtræder på bestyrelsesposten for et år. Valg af suppleanter: 1. Suppleant: Tina Nørgaard 2. Suppleant: Ole Sarbæk Godkendelse af revisor: Revisionsfirmaet Leif Vesterlund v. John Hansen. Eventuelt: Jimmy Rasmussen: Spørgsmål om RSV 2000 hunde må deltage i Schæferhundeklubbens arrangementer, og det må de. Frank Jørgensen efterlyste nye visioner, og VG svarede, at BHR i 2017 laver en workshop »kredsene 2025« Ideer til hvordan vi får kredsene til at køre bedre, Kørekort til hund, ideer til at klare sig med få trænere. Workshoppen bliver nok en dag i juni måned. Info sendes til kredsene og lægges på hjemmesiden. Dirigenten takkede for god ro og orden, god debat og gode forslag PM takkede dirigenten for god ledelse af mødet.

Valg af kasserer: Linda Milton Bent Andersen: Trak sit kandidatur inden afstemning.

Forslaget er forkastet. Forslag 1: Kurt Sørensen mente ikke, at forslaget kunne behandles, da det er fremsat af et flertal i HB, og ikke af et medlem.

Da Linda Milton blev valgt som kasserer blev posten som bestyrelsesmedlem ledig.

Avlsrådsmedlem: Lena Pichler genvalgt uden modkandidater. Suppleant for Avlsrådsformand: Michael Lumby valgt. Suppleant for Brugshunderådsformand: Erik Ahrends valgt

Referen Karin Christiansen Dirigent Jørgen Hindse


MEDLEMMERNES

pletskud Selvom Hassenkam’s Uffe snart er en ældre herre på 7 1/2 år, behøver man ikke at ligge på den lade side. Uffe er stadig aktiv i agility og gruppe C. Indsendt af Lisbeth Pedersen, Kreds 26.

Barnebarnet Sebastian og hunden Sandi er klar til træning. Indsendt af Hans Jørgen Primdal, Kreds 14.

Funder’s Gabby er god til at finde legetøj selv. Foto: Annedorthe Lysgaard, Kreds 30.

Hvalpeholdet fra Kreds 30 på bytur på en af de første forårsdage. Foto: Carsten Hansen, Kreds 30.

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 17


Danmarks 2016

Årets Brugshund

1. Andre Krause med Korskilde’s Wida Kreds 30 I alt 36 point. 2. Jan V. Jacobsen med JenAger’s Fax Kreds 6 i alt 27 point 3. Peter Svendsen med Paka’s Untox Kreds 32 i alt 26 point

Årets Udstillingshund

1. Sofie Jensen med Janki Fly Kreds 23 i alt 86 point 2. Anne Marie Kiilerich med Aick vom Königreich Deusen Kreds 65 i alt 77 point 3. Kim Bramming med Team Marlboro Vector Kreds 32 i alt 72 point

Årets Sporhund Årets Hele Hund

1. Jan Herneth med ChaDe’s Odessa Kreds 56 I alt 104 point. 2. Jørgen Damkjær med To-Fast Æske Kreds 71 i alt 84 point 3. Hans Jørgen Schmidt med Cartagena Vento Kreds 38 i alt 64 point

18 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7

1. Peter Svendsen med Paka’s Untox Kreds 32 i alt 52 point 2. Glenn Jensen med Team Marlboro Uran Kreds 32 i alt 44 point 3. Vibeke Lintz Jørgensen med Haus Lintz Kiwi Kreds 55 i alt 38 point


Årets Brugshund under 18 mdr.

1. Thomas Bo Larsen med Adler See Quoll Kreds 55 I alt 12 point 2. Michael Andresen med Maack’s Harley Kreds 6 I alt 6 point 3. Janni Ysbæk-Nielsen med Thomsebo Quinoa Kreds 55 i alt 3 point

Årets kreds

Årets Kreds blev Kreds 55

Årets Udstillingshund

under 18 mdr.

1. Christina Hald med Greve Kato Kreds 55 i alt 72 point 2. Thomas Bo Larsen med Adler See Quoll Kreds 55 I alt 64 point 3. Svend Rungstrøm med Maack’s Hera Kreds 6 I alt 63 point

Årets Hele Hund under 18 mdr.

1. Thomas Bo Larsen med Adler See Quoll Kreds 55 I alt 24 point 2. Michael Andresen med Maack’s Harley Kreds 6 I alt 12 point 3. Janni Ysbæk-Nielsen med Thomsebo Quinoa Kreds 55 i alt 6 point

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 19


Ungdomslejr Igen i år afholdes Schæferhundeklubbens ungdomslejr på Broby Sportsefterskole, Vesterågade 60, 5672 Broby Hvornår: I uge 28 fra søndag den 9/7 - lørdag den 15/7 Deltagere: For ungdomsmedlemmer fra 12 - 20 år (inkl.) Pris: 1500 kr. Dette beløb dækker udgifter til kost og logi - også hundemad, samt alle aktiviteter. Endvidere får alle deltagere en sweatshirt og T-shirt.

2o17

Deltagere vil blive optaget efter ”først-tilmølle-princippet”. Alle deltagere møder søndag den 9. juli mellem kl. 14.00 og 15.00. Tilmeldingsblanketten findes ved at klikke her, eller I kan få én tilsendt ved henvendelse til Iris Sørensen på tlf. 3253 3321 / 2624 9321. Sidste tilmelding er fredag den 9. juni. I løbet af ugen vil der blive arbejdet med spor, lydighed, gruppe C, ringtræning, klikker-træning, rally, hundefittness, agility mm. Fredag er der mulighed for at gå til prøve (FP og Beg B) ved dommer Gunner Jensen, men der vil også være en anden form konkurrence. Om aftenen holder vi en forrygende festaften med uddeling af præmier og gaver. Der vil på lejren selvfølgelig også blive god tid til hygge og leg, såsom fodbold og rundbold. Hver aften sluttes også af med Lejravisen. ϑ Som nyt tiltag i 2017 vil være, at der også inviteres ungdomsmedlemmer fra Norge, Sverige og Tyskland. Lejren slutter af med Ungdomsudstilling om lørdagen, den 15. juli kl. 10.00, hvor Ulla Hansen kommer og dømmer både jer og hundene. Tilmelding på: www.schaeferhund.dk Udstillingen foregår igen i år på skolen, hvor lejren holdes. Til denne udstilling kan alle medlemmer af Schæferhundeklubben tilmelde deres hunde, men det er ungdomsmedlemmerne, der løber med dem. Ud over konkurrencebedømmelsen af hundene, kåres de bedste handlere. En forudsæt20 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7

ning for at ungdomsudstillingen afholdes på skolen er, at alle deltagere i ungdomslejren hjælper til og deltager i afviklingen af Ungdomsudstillingen. Dette gælder også oprydningen! Onsdag den 12. juli kl. 19, er der ”Åbent Hus” på lejren, hvor vi arrangerer fælles ringtræning for alle interesserede. Der vil her være mulighed for at lave aftaler om løbere til dem, der deltager i Ungdomsudstillingen. Tilmeldingen sendes til: Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup, tlf: 3253 3321 / e-mail iris_chr@yahoo.dk Deltagergebyret på 1.500 kr. indsættes på konto: Reg.nr. 3420 konto 10555450 senest den 9. juni 2016. Tilmeldingen er ikke gældende før, deltagerbetalingen er indgået. Når der tilmeldt og betalt, vil man få tilsendt yderligere besked om det nøjagtige program for lejren samt liste over, hvad man skal medbringe. Betingelser for at kunne deltage på lejren: 1) at du er medlem af Schæferhundeklubben 2) at du selv kan tage ansvar for samt styre din schæferhund på lejren 3) at du er mellem 12 og 20 år (inkl.) 4) at du har trænet hund i mindst et halvt år. 5) at den hund, du medbringer, er mindst ca. 6 mdr. og tilhører husstanden 6) det er kun tilladt at medbringe en hund. 7) at den hund, du medbringer, skal kunne sove i trailer eller hundeboks uden problemer 8) der gælder samme regler for alle på lejren, uanset alder 9) man  må gerne komme og afrejse i egen bil, men kørsel i egen bil under lejrens forløb er ikke tilladt


10) der må ikke indtages alkohol eller stoffer på lejren. Rygning er forbudt. 11) løbske tæver og syge hunde må ikke medbringes på lejren. 12) Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre hjemsendelse!!! Yderligere oplysninger eller spørgsmål vedr. ungdomslejren rettes til: Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup, tlf: 3253 3321/ e-mail iris_chr@yahoo.dk eller Karin Christiansen, tlf.: 74833705 / 23676915 e-mail: karin.fc@get2net.dk Se ungdomssiderne på: www.schaeferhund.dk Siderne bliver løbende opdateret. Vi glæder os til at se jer alle – gamle som nye – med jeres hunde.

Med venlig hilsen Ungdomsudvalget Iris, Lisbeth, Jannik, Henriette og Kari

Sponsorer søges! Er der nogen, der ønsker at støtte Ungdomsarbejdet - er ethvert bidrag velkomment og bedes indsat på konto: Reg. nr. 3420 konto 10555450 Ønsker man at bidrage med andet, hundeting, pokaler, naturalier, godbidder, reklameeffekter eller andet, bedes man kontakte: Lisbeth Christensen, tlf. 2347 3785 E-mail: lic.holmer@gmail.com eller Karin Christiansen, tlf. 2367 6915 E-mail: karin.fc@get2net.dk Alle sponsorer nævnes på klubbens hjemmeside under Ungdomslejren, og bliver også nævnt i bladet i reportagen efter lejren.

Du skal selv medbringe en overdækket boks eller trailer, som din hund kan bo i under lejren. Hundene må ikke være indendørs på skolen. Hvis du ikke har mulighed for at låne en boks eller plads i en trailer, så kontakt Iris. Hvis du har en ekstra plads i din trailer, bedes du også lige give Iris besked, så hun kan formidle ledige pladser videre til dem, der mangler. SCHÆFERHUNDEN · 3-4 · 2017


Ungdomssiden Ungdomslejren Når I sender tilmeldinger til lejren, må i meget gerne skrive på, hvem I ønsker at dele værelser med Det er ikke sikkert I alle får jeres ønsker opfyldt, men vi vil gøre, hvad vi kan. Husk også, at hvis I har ekstra trailerpladser, så vil jeg gerne vide, hvem der ligger i de forskellige trailere, for jeg skriver jo sedler og laminerer dem inden lejren. I må selvfølgelig gerne aftale lån af jeres ekstra rum, men ikke uden at give mig besked. Vær sød at huske det. I kan bare sende besked til mig på facebook eller SMS.

Iris

Ungdomsresultathæfter Konkurrencen følger kalenderåret, altså fra 1. januar 2017 - 31. december 2018. Konkurrencen gælder for ungdomsmedlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark i alderen til og med 20 år. I skal huske at få skrevet i hæftet og underskrevet af dommeren, når I har været til arrangementer, prøver, været handler på skuer osv. I skal ikke skrive point på! Det gør Iris. Ønsker I at deltage i konkurrencen, om at blive “Årets Ungdomsmedlem”, bedes I sende en kopi af resultathæftet til Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup, mail: iris_chr@yahoo.dk, senest 15. februar 2018.

Junior DM 2017

Ungdomsudvalget

Tid: Lørdag den 30. september 2017 kl. 9.00 Sted: Kreds 26 - Vestfyn, Ridderstien 31, 5463 Harndrup Dommer: Gunner Jensen Der kan stilles til prøve i en af flg. kategorier: Begynderprøver, SL & IPO Deltagerbetingelser: - Max. 20 år (inkl.) - Medlem af Schæferhundeklubben for Danmark - Prøven kan tages på dagen Pris: Almindeligt prøvegebyr

De 3, der har flest point af de indsendte hæfter, vil få en pokal og blive hædret ved skuet, hvor der også bliver uddelt præmier til ”Danmarks Hund”. Nærmere herom senere.

Tilmelding senest den 11. september 2017: http://schaeferhundeklubben.caniva.com/ event/829/JUNIOR-DM/

Hvis du ikke har et ungdomsresultathæfte kan du få et udleveret ved Karin Christiansen eller Iris Sørensen.

Yderligere oplysninger ved: Karin Christiansen, tlf. 2367 6915 E-mail: karin.fc@get2net.dk

22 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7


Året ungdomsmedlem Igen i år var det i kreds 84 Skovbo, der blev uddelt pokaler til Danmarks hund, og altid lige derefter, bliver årets ungdomsmedlem også præmieret. I år er der 8 ungdomsmedlemmer, der har sendt resultater til udregning. Der kunne godt være mange flere, så konkurrencen blev mere spæn-dende, men tak til jer, der igen i år var med til at holde konkurrencen i gang. Ungdomsmedlemmer får skrevet i deres egne ungdomsresultathæfter, når de har lavet noget med hund. Det er beståede prøver, stiller egne hunde eller handler andres hunde til skuer, deltager i samlinger som ungdomsweekend og ungdomslejr, deltager i kurser i schæferhunderegi osv. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nadja Vinther Christina S. Jensen Karina Michelsen Maria Knudsen Sofie Jensen Cecilie Linnemann Cathrine Gregersen Mathias Lunnsgård Spiegelhauer

I forbindelse med ungdomslejren 2017 afholdes

UNGDOMSUDSTILLING Lørdag d. 15. juli kl. 10.00

Ulla Hansen dømmer alle klasser. Vær opmærksom på følgende:

771 point 655 point 565 point 452 point 435 point 156 point 155 point 135 point

Desværre kunne Christina eller Karina ikke være til stede ved overrækkelsen, men kammeratskabet er jo stort blandt de unge, så Nadja tager pokalerne med hjem til dem. Tillykke til jer alle 8, det er så flot.

Iris

• De tilmeldte hunde skal fremføres af et ungdomsmedlem. • Alle ungdomsmedlemmer til og med 20 år kan deltage. • Der er fri tilmelding, men man skal selv på forhånd eller senest på dagen træffe aftale med et ungdomsmedlem om fremføring af hunden. • Der konkurreres som til et almindeligt kombiskue, men derudover kåres bedste handlere i forskellige aldersgrupper.

Vær med til en festlig dag sammen med ungdomsmedlemmerne. Vi sørger for mange fine præmier og super forplejning, men al sponsorstøtte er selvfølgelig velkommen! Tilmelding senest onsdag d. 12. juli kl. 22.00 på www.schaeferhund.dk eller evt. til: Ida Larsen, Ølstedvej 3 Brobyværk, 5672 Broby e-mail: Ida-lynge@kennelmaegaard.dk Tlf: 4057 1525

Vi ses på:

Broby Sportsefterskole, Vesterågade 60, 5672 Broby

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 23


Information fra AR Kåringer fra 2017:

HD/AD-resultat (Ved Tysk AK også SV ED-resultat)

Tilmeldingsfristen for hundeejer er ændret fra 8 til 14 dage.

DNA-resultat

Dommerne er ”delt” i Øst og Vest.

PH – eller HGH)

Prøver (FP, UHP, IPO – eller FP, UHP, Skueresultat på minimum ”God”

VEST: Poul Meineche, Ulla Hansen, Michael Lumby ØST: Rene Jørgensen, Sven Erik Lundkvist (Pelle), Fritz Bennedbæk Da vi har fået en kåringsdatabase som er Schæferhundeklubbens, og som nu ligger ved AR, er der sket en del ændringer, som er kædet sammen med det nye tilmeldesystem, samt Dansk Kennel Klub. Når man tilmelder sig en avlskåring kan man vælge følgende: Tysk Livstidsavlskåring Dansk livstidsavlskåring Tysk 1. Avlskåring Dansk 1. Avlskåring Når man tilmelder sig er det vigtigt, at man uploader følgende dokumenter: Stambog

Ejerbevis

Hvis disse dokumenter ikke bliver uploadet, kan vi ikke håndtere avlskåringen, da CANIVA er en del af det system, vi bruger til dataop-bevaring. Når der er læst korrektur på den enkelte avlskåring og dommeren har godkendt, så bliver resultatet af hundens avlskåring, samt kopi af kåringsbevis sendt til DKK, som registrerer det under hundeweb, så det er tilgængeligt – og det skal oplyses at det ikke bliver registreret med ejers data, kun med opdrætters. Derefter bliver Avlskåringsbeviset for dem, der vælger at stille efter Tysk AK, sendt til SV, sammen med hundens data, således at det registreres i deres database. Sluttelig sendes Avlskåringsbeviset til ejer, som selv kan printe sit Avlskåringsbevis.

Prisen på en Avlskåring er pr. hund 500,00 kr hvoraf de 100,00 kr går til Administration og vedligehold af databasen, samt 50,00 kr til DKK, de resterende 350,00 kr tilhører kredsen, der afholder avlskåringen. Tandkontrol oprettes som en separat begivenhed i CANIVA, og her kan tilmeldefristen sættes til 2 dage før AK afholdes. Kåringslederen skal huske at notere Ok / eller afvigelser i tandsæt så det rigtige registreres. Vedr. tilmeldingssystemet CANIVA AR og BHR arbejder på at finde en dato snarest, så vi kan indkalde til en introduktion i at bruge systemet, dato vil blive udmeldt på hjemmesiden / FaceBook. Hvalpeliste på den nye hjemmeside Enkelte opdrættere mente ikke, at det var tydeligt nok på vores hjemmeside, hvad der var af krav til forældredyr for at hvalpe kunne få avlsanbefalinger på stamtavlerne - opgaven er givet til Else Loft kreds 23. Avlsvejledere / Sekretærer / Kåringsledere Inden vi afslutter første ½ år, vil vi indkalde til opgradering og introduktion i vore nye systemer, samt en opfølgning på vore sekretærer, også på tysk. Der kommer mail ud til de enkelte, som er berørt af dette.

På vegne af Avlsrådet - Lena

Udvalgsmedlemmer søges Har du lyst til at hjælpe med at gøre vores blad mere medlemsvenligt og interessant? Har du lyst til at gøre en frivillig indsats og følge op på ideer og forslag? Så er en plads i redaktionsudvalget måske lige dig… Jeg får flere henvendelser fra vores medlemmer omkring ændringer til vores blad. Mange af dem er rigtig gode, men desværre også tidskrævende. Og som semi-enlig mor med fuldtidsjob er det virkelig svært at nå det hele alene. Så jeg har brug for et side-kick eller flere, som har lyst til at hjælpe med at indhente stof, måske skrive og følge op.

Så hvis du har lyst eller vil høre mere, så kontakt mig på hjem@ramseys.dk eller 5360 1275. Mvh. Randi

24 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7


FCI-IPO-FH 2017 i Slovenien Den 6.-9. april blev verdensmesterskaberne for sporhunde afholdt i Slovenien. Danmark var repræsenteret af fire friske damer (fem, hvis vi tæller holdleder Sofie Rasborg med). Alene det at bestå begge spor til sådan et VM i den tørre slovenske muld er en kunst i sig selv, og det må siges, at begge ekvipager leverede en absolut godkendt indsats. På en flot 18. plads blev Liselotte Nielsen med Hedegårds Odille (Danmarksmesteren 2016) med 85/93 point. Jill Holtum Rasmussen med Gen-Chis’s Bodil fik 71 point på første spor, men det blev desværre ikke til mere en 54 point på spor 2. Det var i sagens natur nok ikke lige det, som Jill drømte om, men alene det at kvalificere til VM er en stor ting. Både holdleder og deltagere var flittige ved tasterne, så man på facebookgruppen kunne følge slagets gang. Det er top hyg-

geligt med sådanne dagbøger – vi skal nok bare blive endnu bedre til at reklamere for dem, så flere får muligheden for at følge med.

Anne-Mette Lynge var på pletten med sit kamera og har taget rigtig mange flotte billeder. De kan ses i Facebook gruppen FCI IPO FH 2017 - Danish Team.

KREDS

WORKSHOP

Lørdag den 24. juni 2017 på Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, Ejby, Middelfart BHR indbyder kredsene til workshop, hvor emnet er ”kredsdrift”. Ideen er at vi i fællesskab for bragt alle muligheder i spil og ender med et forslag til løsning, som afprøves i efteråret 2017. Program: Kl.   9.00 til   9:45: Morgenkaffe Kl. 10:00 til 11:00: Kørekort til schæferhund Kl.11:00 til 12:00: ”Ideerne på bordet” Kl. 12:00 til 13:00: Frokost Kl. 13:00 til 14:00: ”ideerne på bordet” Kl. 14:00 til 15:00: Opsamling Kl. 15:00 til 16:00: Praktisk igangsættelse

Maksimalt 2 deltagere fra hver kreds, minimum én fra bestyrelsen. Deltagelse i ”kredsdagen”, kræver opbakning fra lokal bestyrelse, der må forventes en hel ny måde at tænke på, deltagelse giver ikke mening, hvis udviklingen stoppes hos ledelsen.

Det er ikke blevet lettere at få dagligdagen til at hænge sammen i kredsene, mangel på trænere og figuranter, stiger fra år til år. Træner og figuranter er nøglepersoner i kredsene, det er via deres aktiviteter, at der skabes liv i kredsene. Tilmelding senest 1. juni 2017, til Vivi@gilsager.dk. Klubben betaler første deltager. Ved to deltagere er prisen kr. 375,Deltagergebyr, dækker en del af kursusprisen på Fjelsted Skovkro, som er inklusiv morgenmad, frokost og kaffe/te.

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 25


Kursusinfo 2017

Schæferhundeklubben for Danmark tilbyder kurser for alle, der er medlem af Schæferhundeklubben eller en specialklub under DKK. Schæferhundeklubben tilbyder kurser i bl.a. spor, lydighed, gruppe C, Rally, NoseWork, kropskontrol og klikker-træning. Samtlige kurser er baseret på positiv forstærket træningsprincipper, hvor belønninger og samarbejde er nøgleordet for succes. De sidste tre år har Schæferhundeklubben ligeledes tilbudt en Træneruddannelse, der er skræddersyet til dig, der er træner for et hold i din hundeklub. Træneruddannelsen består af i alt fire moduler af hver en dags varighed. Uddannelsen, der er baseret på positive indlæringsprincipper, giver dig viden om hundens adfærd, læring og formidling. Samtlige kurser i Schæferhundeklubben for Danmark instrueres af særligt udvalgte instruktører, der selv har stor erfaring indenfor deres fagområde i form af egne erfaringer, uddannelse og/eller deltagelse ved nationale-/internationale mesterskaber. Ønsker du at deltage, kan du tilmelde dig relevante kurser via Schæferhundeklubben for Danmarks hjemmeside ”schaeferhund.dk”. Samtlige kurser findes under ”kalender/aktiviteter”, hvor der er tilmelding via tilmeldingssystemet ”Caniva”. Her finder du ligeledes kursus-beskrivelser og nærme-re informationer. Er du ikke oprettet i tilmeldingssystemet ”Caniva”, er der en vejledning, der beskriver, hvorledes du opretter dig.

26 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7

I uddannelsesudvalget har vi mange spændende tanker om, hvorledes vi føler, at vi kan udvikle Schæferhundeklubben til en spændende forening med mulighed for alsidig hundetræning. Vi barsler bl.a. med en tanke om at lave et forløb, der hedder ”Kørekort til Schæferhunden”. Kvikke hoveder vil straks sige, at det findes i forvejen, og ja – det er korrekt. DKK har lavet et sådan, og det er tilmed et super fint projekt, men – vi ønsker vores eget koncept, der er tilpasset Schæferhunden og vores medlemmer. Planen er, at der nedsættes et udvalg, som får til opgave at udvikle konceptet. Når der er materiale klar, er det meningen, at vi skal tilbyde træneruddannede muligheden for at tage en ekstra uddannelse med henblik på at skabe rammerne for kvalificeret træning for de nye hundeførere, der har brug for den almene daglige hundetræning, der giver glade og omgængelige hunde og hundeførere. Gode repræsentanter for Schæferhundeklubben – der skal føle, at de bliver klædt på som gode og ansvarlige hundeejere med indsigt i, hvorledes en hund bør håndteres på en positiv og konsekvent måde. Skulle du have lyst til at påtage dig et stykke udvalgsarbejde i så henseende, må du meget gerne rette henvendelse til uddannelsesudvalget. Træneruddannelsen har nu nået et niveau, hvor vi er ved at have bund i behovet, hvilket vil sige, at vi fremover holder en træneruddannelse øst det ene år og næste år en træneruddannelse vest. Skulle behovet vokse igen, vil vi selvfølgelig tage det op og tilbyde yderligere kurser samme år. Dog mangler


Chades Xacco igang med noget af det han elsker mest - SPOR! Foto: Frederikke Hochreuter Andersen Kreds 47.

vi instruktører til lige netop dette kursusforløb, og vi hører gerne fra dig, hvis du skulle have en interesse i at hjælpe til og tage et kursus som instruktør i et af de 4 moduler, hvor du måske har særlige kompetencer at byde ind med. Her tænkes på, om du evt. har uddannet dig i adfærd eller indlæringsprincipperne, så er du mere end velkommen til en snak om mulighederne.

figurant-indlæringskurserne. Uddannelsesudvalget havde ellers ambitioner om, at figuranter skulle uddannes på lige fod med øvrige trænere. Det må vi desværre sande ikke kan lade sig gøre. Mange kredse har ønsket at få deres figuranter på kurser, men de er hver gang løbet ind i det problem, at deres figuranter ikke ønskede at deltage i træneruddannelsen – desværre.

Fra 2017 afskaffes grundkurserne, og de er ikke længere en del af Schæferhundeklubbens kursussystem. Vi har besluttet, at kurset er for komprimeret og meget af det gentages på træneruddannelsen. Det vil sige, at der ikke længere kræves et grundkursus, hvis man ønsker at deltage i kurser, der udbydes af Schæferhundeklubben for Danmark. Dog kan der være særlige kurser, der kun er for de medlemmer,der har bestået træneruddannelsen.

Vi har derfor allieret os med figurantudvalget og i samråd med dem, bliver der udfærdiget et materiale, der giver indlæringsfiguranter mulighed for, at få indblik i adfærd, indlæringsprincipper og det almene figurant-indlæringsarbejde. Vi håber dermed, at vi kan få lidt fra træneruddannelsen med over i figurantuddannelsen således, at vi alle taler ud fra den samme forståelse af indlærings-principper og adfærd. Så har I figuranter, der vil deltage i figurant-indlæringskurser, så er der åbent for alle, og der er ikke andet krav, end at man er medlem af Schæferhundeklubben eller anden specialklub under DKK.

Samtidig påtænker vi at udvikle et materiale om Schæferhundeklubben og schæferhunden, samt lidt om adfærd og indlæring. Dette materiale skal være tilgængeligt på hjemmesiden for jer, der har taget træneruddannelsen, således I kan benytte det til klubaftener og lign. arrangementer i egen kreds. På den måde kan alle kredse få mulighed for at lave gode arrangementer i egne rammer til gavn for både nye og gamle medlemmer. Dette materiale erstatter dermed det gamle grundkursus. For fremtiden skal du ikke længere have bestået træneruddannelsen. for at deltage på

Vi kunne fastholde uddannelsesudvalgets ønske om en grundig uddannelse til alle, der har en tillidspost i Schæferhundeklubben og i særdeleshed de medlemmer, der figurerer for vores hunde - men det giver ikke mening, når det ikke er det medlemmerne ønsker. Alt for mange kredse ville dermed få det problem, at deres figuranter overhovedet ikke modtog nogen form for uddannelse, hvilket vil være dårligt for alle.

Med ønske om en inspirerende og udviklende kursus-sæson, håber vi at møde dig til en dejlig dag i hundens tegn.

Med venlig hilsen BHR - Uddannelsesudvalget Schæferhundeklubben for Danmark. Alan Brettschneider med Gen-Chi’s Huxi. Foto: Carina Kristiansen.

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 27


DKK’s

Mentalbeskrivelse Af Jesper Rondé Hvalp med varedeklaration Forhistorie – en hundeejers beretning. Jeg elsker min hund. Ingen tvivl om det. Hun er verdens bedste hund – og den dyreste, jeg nogensinde har haft. Ikke at anskaffelsesprisen for hvalpen er usædvanlig. Faktisk var den meget normal. Men driftsomkostningerne. Herre Jemini, hvordan udgifterne dog kan løbe op, inden man får set sig om. Vi tager lige hovedposterne i regnskabet. Første antydning fik vi, da hvalpen 10 uger gammel gnavede hjørnet af en antik brudekiste af eg, hvordan hun så end klarede det med sine små hvalpetænder. Næste uventede udgift var til håndværkerne. Vi byggede om, og murerne brugte pensler og hvidtekoste, men ikke længe, for den lille bandit charmerede sig ind på de hærdebrede murersvende, og uden nogen anede uråd forsvandt hvidtekosten sporløst. Der gik nogle dage, så kom Mester og krævede betaling for 13 store pensler og hvidtekoste. Vi fandt faktisk kostene et halvt år senere, men da var det sådan set lige meget. De var alle sammen gnavet ned til de rene skægstubbe. At hvalpen også gnaskede sin kurv i pileflet i småstykker, siger næsten sig selv. Men at hun dumpede et af de spidse stykker ned i vandsengen, så min kone og jeg næste morgen vågnede i en veritabel swimmingpool, ja det var træls. Prisen dalede Hovedet på sømmet var alligevel bilen. Hun bed lynhurtigt alle knapperne af radioen og knoppen af gearstangen. Hun lå også rigtig godt, når hun var alene i Hiluxen. Det lille bæst havde nemlig gravet sig en fin lille hule i førersædet. Prisen tog hun dog den dag, jeg så på ny bil og bad forhandleren give

28 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7

mig en byttepris. Da han åbnede døren, dalede hele den brune inderbeklædning ned på gaden som visne blade en efterårsdag. Min søde hvalp havde på mindre end en halv time revet beklædningen af døren og flået den i små stykker. Pris på bilen? Ja, den faldt lige så hurtigt som de brune plasticstykker. Præcis beskrivelse Det værste er, at det er min egen skyld, jeg kunne bare have kigget bedre efter i varedeklarationen, da jeg købte den lille terrorist. Men jeg var mere optaget af at få en selvsikker legeglad og social hund med lav aggressivitet, høj jagtlyst og evnen til at ryste ubehagelige oplevelser af sig i en fart. Og det fik jeg: Da det lille kræ kom i huset, markerede den gamle hund effektivt og kontant hvem der bestemte her. Et nap i nakken på hvalpen, og så var rangordenen ikke længere til diskussion. Men alligevel var det fantastisk at se, hvordan det lykkedes den lille spilopmager trods hævet overlæbe og advarende knurren fra den gamle at stjæle både bold og tyggeben ud mellem den gamle hunds forpoter. Hvalpens selvsikkerhed og evnen til at ryste den gamles trusler af sig var perfekt – fuldstændig som varedeklarationen havde stillet i udsigt. Jagtlysten er også i top. Det har givet lidt problemer, så måske skulle jeg have kigget efter en hvalp med lidt lavere jagtlyst på mærkesedlen. Fornuftige rektioner Også hvalpens revirforsvar blev efterhånden præcis som beskrevet i varedeklarationen. Vi bor på landet, og når mørket er faldet på, får uventede gæster klar besked om, at de godt kan opføre sig ordentligt. I bilen (nu har hun fået et bur, så skaderne er til at overse) giver hun også hals, hvis hun føler sit territorium truet. Har hun først hilst på, er der ingen problemer. Så kan hun fint acceptere, at mekani-

keren kører en prøvetur med hende alene, når bilen er til service. Skrækreaktioner var jeg også meget opmærksom på, da vi besluttede os for hvalpen. Den gamle hund trak sig ikke for noget som helst og det var ikke altid lige smart. Den nye hund kan derimod fint finde ud af, hvornår det er tid at true lidt, og hvornår det er tid til at liste om bag farmand. Hun kan med andre ord styre sin aggressivitet og sine flugtreaktioner på en fornuftig måde – nøjagtigt som beskrevet i varedeklarationen. Så hvad kan jeg forlange mere – bortset fra den dyrekøbte erfaring med aktivitetsniveauet.


DKK’s Mentalbeskrivelse Stor gevinst Nu vil nogen måske indvende, at man ikke kan få en brugbar varedeklaration på en otte uger gammel hvalp, men det kan man faktisk. Man kan købe sin nye hvalp hos en seriøs opdrætter, der ikke kun får sine kuld hvalpetestet, men også konsekvent får sine forældredyr og sine kuld mentalbeskrevet. Har opdrætteren sat sig ind i, hvordan mentalbeskrivelsen bruges som værktøj i avlen, kan hvalpens temperament og medfødte adfærd styres præcis i den retning, vedkommende gerne vil have. I løbet af en årrække vil opdrætteren have mentalbeskrevet hundene i de linjer, der avles på – så er opdrætteren klar til at sætte varedeklaration på hvert kuld. Det kræver selvfølgelig et seriøst stykke arbejde og det kræver viden. Gevinsten er til gengæld stor.

I et traditionelt opdræt har den gode opdrætter styr på hvalpens eksteriør og risikoen for arvelige sygdomme. Med mentalbeskrivelsen kan opdrætteren også få en hidtil ukendt kontrol over hvalpens temperament og adfærd. Det er bare om at komme i gang. Seriøse hvalpekøbere vil i stigende grad forlange at se den varedeklaration, som mentalbeskrivelsen kan give. Mere om hvalpebeskrivelser i en senere artikel. Beskrivelsen Først skal det slås helt fast, at en mentalbeskrivelse ikke er en konkurrence, men en beskrivelse af den enkelte hunds egenskaber. Nærmere bestemt dens tærskelværdier. Er hundens tærskelværdi lav, eksempel inden for dens revirforsvar, så vil hunden hurtigt forsvare sit område og jage indtrængende væk –

og igen, er den tærskelværdi høj, skal der jo mere til før hunden reagerer i samme situation. Mentalbeskrivelsens formål er at beskrive en række arvelige funktionskredse hos de testede hunde, så vidt muligt renset for tillærte, miljøbetingede egenskaber og færdigheder, altså en beskrivelse af hundens medfødte adfærd. Dermed adskiller mentalbeskrivelsen sig fra andre tests eller prøver, hvor det er den enkelte hunds individuelle adfærd og færdigheder, der vurderes, uden man skelner imellem hvad der er arv og hvad der er miljø. Jagt og brugsprøver hører for eksempel til her. En funktionskreds er et sæt af handlinger hos hunden, som tilsammen danner en bestemt adfærd.

Beskriver teamet De fire Mentalbeskrivere som udgør et beskriverteam er ikke dommere, men som ordet siger, Beskrivere. Vi beskriver det vi ser på dagen i de enkelte momenter hunden kommer igennem. Beskriverne skiftes på dagen til at være Testleder, Figuranter og Beskriver. Testlederen fører hund og hundefører igennem de enkelte momenter. Han styrer også beskrivelsens gennemførelse og retter løbende beskrivelsen til i forhold til hundens reaktioner. Figuranterne sørger for den praktiske udførelse af de enkelte momenter. Beskriveren observerer og sætter de krydser på beskrivelsesskemaet ud fra de ting han ser. Teamet drøfter ofte det skete mellem de enkelte momenter, da man ofte ser tingene fra flere vinkler. Alle kan deltage i en Mentalbeskrivelse, det kræver blot en FCI-godkendt stambog, at der

Vibeke afleverer til Jimmy og Gatauri Bob.

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 29


er udfærdiget en ønskeprofil og at hunden er over 10 måneder. Det er specialklubben, der udarbejder en Raceønskeprofil ud fra hvordan, man ønsker netop sin race. Raceønskeprofiler kan findes på DKK hjemmeside www.dkk.dk/dkk_raceonskeprofiler.asp Når beskrivelsen er gennemført, ’’afleverer’’ Beskriveren sin beskrivelse til hundefører og tilhører. Der holdes øje med de indtrængende spøgelser - Jimmy med Gatauri Bob.

Hundeføreren får en kopi af beskrivelsen med hjem. Originalen sendes ind til DKK hvor den registreres på Hunden i hundeweb. Her kan hundeejeren gå ind og se beskrivelsen og her kan blandt andet genereres et spindeldiagram som nedenstående.

Testmodellen består af 8 momenter 1. Kontakt og håndteringen. Her tager Testlederen imod hund og hundefører, her vurderer Beskriveren hvordan hunden tager kontakt og hvordan den lader sig håndterer af en fremmed, her Testlederen. Det er kontaktvilligheden, man her kikker på. I praksis ved at snakke med hunden. Tjekke øretatovering og gå en lille tur med hunden.

2. Leg. Her beskrives hundens evner og/ eller interesse i leg. Hundefører og Testleder kaster en sæk mellem sig, og hundens lyst til at være med i legen beskrives. Her bruges en sæk eller bidepølle. 3. Jagt. Her beskrives hvordan hundens evner er til at forfølge og eventuelt fange et bytte. Her bruges en kunstig ’’hare’’, som trækkes i zig zag mellem et antal stålrør. 4. Aktivitetsniveau. Her kikkes der på, hvordan hunden forholder sig til absolut passivitet fra førerens side. Nok den sværeste øvelse for hundeføreren, som

skal stå helt passiv i hele 3 minutter. Det er længe. 5. Overraskelse – Bevægelse. Her vurderes hundens reaktion på en pludselig opstået, visuel overraskelse, som dukker op lige foran den. Her vurderer man også hvordan hundens evne er til at bearbejde oplevelsen, dette kaldes afreaktion, hvilket man gør ved at gå forbi momentet i alt 3 gange. Dette er oftest det mest interessante. Kan hunden lægge oplevelsen fra sig igen. 6. Overraskelse – Lyd Her vurderes hundens reaktion på en pludselig høj, langstrakt, skramlende lyd. Efterfølgende er der igen en afreaktion hvor hund og hundefører går forbi ’’skramlet’’, her vurderes det hvordan hunden bearbejder oplevelsen. 7. Revir (Spøgelser) Her beskrives hundens reaktion og eventuelle trusselsadfærd over for to hvidklædte spøgelser. Skiftevis bevæger de sig frem mod hunden, indtil de 4 meter foran hunden standser og indtager en passiv positur. Enhver hund vil reagere og der er egentligt ikke noget rigtigt eller forkert. Hunden advarer de, der trænger ind på dens revir og det er det, der her beskrives 8. Skarp lyd Beskrivelsen afsluttes med at beskrive hundens reaktion på en pludselig høj lyd. Her i form af skud.

Spindel diagram med ønskeprofil og beskrevet hund. (Fiktiv hund)

30 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7

At kende sin hunds tærskelværdier er ikke bare oplagt for opdrættere til brug i avlen.


Spøgelserne undersøges – Jørgen med Amajero’s Cashew.

Flere specialklubber arbejder målrettet med mentalbeskrivelsen i deres avlsstrategi. Rottweilerklubben har i flere år haft det som en obligatorisk del af deres avlskåring. Det er også meget brugbart i den almene træning hvor den viden, man har fået om sin hund kan udnyttes og her ikke mindst forståelsen for hundens måde at agere på. I disse tider hvor vi kan blive udsat for tvangs aflivninger af vores hunde, for ting som hunden har gjort af naturlige årsager, eksempelvis forsvare sine hvalpe. Selv vil jeg selv kunne forsvare min hund i en eventuel sag, med en Mentalbeskrivelse i hånden.

Schæferhundeklubbens Kreds 37, Vejle afholder mentalbeskrivelser lørdag den 20. maj og søndag den 21. maj. Søndag er helt booket op, men der er stadigvæk få ledige pladser om lørdagen.

Har du lyst til at læse endnu mere om Mentalbeskrivelsen så er bogen her en god mulighed.

Jeg afholder igen Mentalbeskrivelse I efteråret, i trekantområdet. Hvor er ikke helt på plads endnu.

Etologi - signaler – funktion

Er du og din kreds interesseret i at deltage, eller afholde en beskrivelse -eller har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til DKK, eller til:

MENTALBESKRIVELSEN

Det er den første danske bog, der går i dybden med den omfattende viden om hundens adfærd og signalsprog, som ligger til grund for mentalbeskrivelsen.

Vest for Storebælt Autoriseret Metalbeskriver

Jesper Rondé

kennel@amajero.dk Kreds 37, Vejle Øst for Storebælt Autoriseret Metalbeskriver

Sofie Rasborg

srasborg@hotmail.com Kreds 46, Køge Bogen er ikke kun en grundbog for Mentalbeskrivere, men også et værktøj for opdrættere, - alle hundeejere vil have stor glæde af at læse forfatteren Sten Søndergaards mange iagttagelser og konklusioner omkring hundesprog og hundeadfærd. Bogens kan købes her: www.mentalbeskrivelsen.dk

Skarp lyd - Jimmy med Gatauri Bob.

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 31


20 års jubilæum Kreds 84 Skovbo afholdt den 13. april 2017 det traditionsrige Skærtorsdags skue på kredsens træningsplads. Dette år var dog en særlig udgave af arrangementet, idet det var 20. gang dette skue blev afholdt af vores kreds – placeret på det Midtsjællandske. For at markerer denne runde dag, havde vi i år inviteret tysk dommer Hans-Peter Schweimer til at bedømme vore deltagere, derudover ligeledes René Jørgensen (ny udnævnt æresmedlem af Schæferhundeklubben for Danmark). Men ved tilmeldingsfristens udløb var der desværre ikke nok tilmeldte hunde til 2 dommere, hvorfor det efter aftale med Rene Jørgensen blev Hans-Peter Schweimer, der bedømte alle 67 tilmeldte hunde. Kreds 84 Skovbo er jo kendt for, at der kan komme én enkelt regnbyge eller 2 – bare tænk tilbage på HAS 2016, og årets skue var ingen undtagelse. Men de 2 store opsatte telte var et godt værn mod de mange byger specielt om formiddagen. Resultats listen fra Skærtorsdagsskuet findes på det nye system, som vi også stiftede bekendtskab med.

Præmiegivere og sponsor Et flot præmiebord kan ikke skabes uden hjælp fra præmiegivere, og kreds 84 Skovbo vil gerne her rette en meget stor tak til følgende præmiegivere: Kennel Adler See Kennel Alderslyst Kennel Calippo Kennel Chijas Kennel Electus Kennel Hatani’s Kennel Haus Lintz Kennel Haus Qira Kennel Haus Vartov Kennel Hekami Kennel Janki Kennel Jordemoderhuset Kennel Kiami Kennel Krumstien Kennel Maack Kennel Normanner Kennel Pelo Kennel Rapi Kennel Sonto Kennel Stoksbjerg Kennel Sufra Kennel Team Jomere Kennel Team Rapi Kennel Team Sajo

Kennel Team Thomsebo Kennel Team Truntehuset Kennel Team Aaby Kennel Thomsebo Kennel Vestegnen Kennel Walkini Jette & Morten Ratgen Ligeledes skal der rettes en meget stor tak til Royal Canin, for en meget flot sponsering af foderpræmier. Hjælpere Der skal ligeledes rettes en meget stor tak til kredsens hjælpere »Thordenskjolds soldater« som man fristes til at sige, men uden denne utrættelige skare af hjælpere, så ville det ikke være muligt at løfte et sådan arrangement. Jeg tror dette er gældende for mange kredse, og ligeledes tror jeg ikke vi tit nok kan rette en tak til denne frivillige arbejdskraft, for vi må desværre nok erkende at foreningsarbejdet og herigennem det frivillige arbejde efterhånden har trange kår. Så på bestyrelsens vegne tak til alle i kreds 84 Skovbo for hjælpen og en god dag. Tilmeldingssystemet/Katalog For os og sikkert for andre, så var det første møde med det nye system for tilmelding samt katalog. Det har ikke været nemt, og kataloget var et særligt kapitel for sig. Vi har besluttet, at de erfaringer, som vi har fået bliver nedskrevet og fremsendt til Schæferhundeklubben for Danmark, også er det vort håb at der bliver lyttet til de nødråb, således at der foretages rettelser/tilføjelser, så systemet bliver mere brugervenligt.

32 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7


Vi er godt klar over at al begyndelse er svær, men det kan ikke være rigtigt at vi skal have særlige IT programmer eller tekstbehandlingssystemer for at få et nogenlunde læseligt og designet katalog. Danmarkshund 2016 I frokosten var der igen i år præmieuddeling for Årets hund 2016, der er lidt billeder fra dette flotte præmiebord – mere andet steds i bladet omkring resultaterne. Fremtiden Vi håber, at vi igen til næste år kan byde velkommen på vores træningsplads til Skærtorsdagsskuet.

Men vi står desværre i nogle meget svære forhandlinger med Køge kommune omkring kredsens fremtid på vores nuværende adresse. Det er dog vort håb, at der inden sommerferien kan komme en endelig afklaring omkring denne for kredsen meget vigtige forudsætning.

Idet vi ved hvad flytning og sammenlægning med andre hundeforeninger/klubber kan betyde. På kreds 84 Skovbo’s vegne tak til deltagere, præmiegivere, sponsorer mv. og forhåbentlig velmødt igen til næste år.

Henrik Jeberg Formand kreds 84 Skovbo

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 33


ARRANGEMENTS   Dato

Arrangement

Arrangør

Dommere/instruktører

6-Frederikssund

Michael Lumby

6-Frederikssund

Sven Erik Lundkvist

Schæferhundeklubben for Danmark

Erik Ahrends, Knud Rasmussen, Gunner Jensen, Vivi Gilsager, Henrik Hjort, Morten Jensen

20 Kursus NoseWork (Vest)

60-Thisted

Carina Enevoldsen

20 Skue og hvalpeshow

10-Hjørring

Fritz Juul Bennedbæk

25 Skue og hvalpeshow

62-Vallensbæk

René Jørgensen

27 Kursus Klikker – begynder (øst)

2-Amager

Betina Rosenquist

27 Avlskåring

64-Them

Ulla Hansen

4 Skue og hvalpeshow

22-Bornholm

Sven Erik Lundkvist

5 Skue og hvalpeshow

32-Ringkøbing

Frank Goldlust og Helmut Buss

10 Kursus prøveleder/dommer (vest)

63-Hobro

Vivi Gilsager

17 Kursus Lydighed 1 (øst)

4- Roskilde

Vibeke Mølgård

17 Danmarks bedste beg. B

12-Aarhus

Gunner Jensen

18 LD-skue Sjælland

3-Ballerup

Michael Lumby, René Jørgensen, Poul Meineche, Ulla Søgård Hansen

23 Avlskåring

17-Silkeborg

Endnu ukendt

2 Skue og hvalpeshow

19-Frederikshavn

Michael Lumby

8 Skue og hvalpeshow

4-Roskilde

Luciano Musolino

Schæferhundeklubben for Danmark

Ulla Søgård Hansen

4-6 HAS

38-Haderslev

Michael Lumby, Rene Jørgensen, Albrecht Wörner, Sven Erik Lundkvist, Ulla Søgård Hansen, Poul Meineche

12 Kursus Klikker – begynder (vest)

25-Nordfyn

Betina Rosenquist

26 Kursus Lydighed 1 (vest)

63-Hobro

Vibeke Mølgård

23-Slagelse

Thomas Jørgensen

10 Kursus Rally Lydighed (øst)

23-Slagelse

Trine Dyrgaard

16 IPO1-DM

70-Fredericia

Gunner Jensen, Vivi Gilsager, Erik Ahrends

MAJ 5 Skue (Aftenskue) 11 Hvalpeshow (Aftenshowet) 12-13 IPO 3-DM

JUNI

JULI

9-15 Ungdomslejr Broby Efterskole 15 Ungdomsudstilling

AUGUST

SEPTEMBER 9 Kursus Lydighed 2 / Prøve (vest)

34 S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7


KALENDER 2017 Dato

Arrangement

Arrangør

Dommere/instruktører

17 Mix-match

62-Vallensbæk

Sven Erik Lundkvist

20 Hvalpeshow (onsdag aften)

46-Køge

Fritz Juul Bennedbæk

24 Skue og hvalpeshow

49-Odense Nord

Michael Lumby

23 Kursus Spor (vest)

60-Thisted

Lars Lentz

23 Kursus Lydighed 2 / Prøve (øst)

Thomas Jørgensen

24 Kursus Spor (øst)

43-Hvidovre

Lars Lentz

30 Junior DM

26-Vestfyn

Erik S. Ahrends

OKTOBER 3-6

WUSV-IPO3-WM

8 Skue og hvalpeshow

Tilburg, Holland 2-Amager

15 Kursus – Rally Lydighed (vest)

René Jørgensen Trine Dyrgaard

14-15 DKK-IPO-SPH-DM

46-Køge

21-22 IPO SPH DM

63-Hobro

Endnu ukendt

21-22 »Den hele Hund« (Brugsprøve og udstilling)

4-Roskilde

Peter Maltha Larsen, René Jørgensen

11-Randers

Tysk dommer, Poul Meineche

22 Skue og hvalpeshow 28-29 IPO3 DM/VM udtagelse 28 Formandsmøde

Schæferhundeklubben for Danmark

NOVEMBER 4 Kursus – Træneruddannelsen Modul 1

4-Roskilde

Vibeke Mølgård

5 Skue og hvalpeshow

6-Frederikssund

Torsten Kopp, Tyskland

18 Skue og hvalpeshow

37-Vejle

Tysk dommer

25 Kursus – Træneruddannelsen Modul 2

4-Roskilde

Vibeke Mølgård

23-Slagelse

Fritz Juul Bennedbæk, Michael Lumby

DECEMBER 26 Juleskue

Vinder af WetDog Vi fik overvældende mange besvarelser ind på vores konkurrence om et Wetdog, og for at fjerne enhver form for tvivl om favorisering, lod vi Lissen fra Siccaro trække den heldige vinder som blev: Søren Jensen fra Hvidovre, Kreds xx. Vinderen har ligeledes fået direkte besked. Tak til jer alle, som deltog. Jeg vil prøve at lave flere konkurrencer fremadrettet, hvis jeg kan finde sponsorerne til det.

S C H Æ F E R H U N D E N · 3 - 4 · 2 0 1 7 35


Afsender: Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

MAGASINPOST MMP ID NR. 42380

Profile for Randi Salzwedell

Schæferhunden 3 4 web  

Schæferhunden 3 4 web  

Advertisement