Page 1

Nr. 1-2 · Januar · Februar 2017 · 44. årgang

Schæferhunden


A

Adresseliste

Ungdomsudvalg:

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Eksteriørdommerudvalg:

Karin Christiansen, Henriette Jensen, Iris Sørensen, Lisbeth Christensen, Jannik Grube.

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. Tlf. tid: Mandag og torsdag: Kl. 12 til 18. E-mail: formand@schaeferhund.dk Sekretariatet og medlemsbladet. Ansvh.

Avlsvejlederudvalg:

Michael Lumby, Irene Thygesen og Annemarie Mortensen.

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse. Tlf. 52 30 10 09 E-mail: winnie.kurt@gmail.com Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev. Tlf. 7352 9099 / 2277 3036. E-mail: teampakas@teampakas.dk

Avlskåringsudvalg:

Brugsprøvedommere:

Næstformand:

Kåringsledere:

Bent Andersen, (FCI (70)) Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: scheelseng@mail.dk

HOVEDBESTYRELSEN Landsformand:

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: naestformand@schaeferhund.dk

Sekretær:

Michael Lumby, René Jørgensen og Ulla Hansen.

Susanne Karlsen og Tina Nørgård.

Leif Jørgensen, Karin Christiansen, Erwin Brooks, Günther Krieg, Gordon Steffensen, Irene Thygesen, Michael Tashlund, Annemarie Mortensen, Susanne Karlsen, Anne-Katrine Karlsen, Ida Lynge, Larsen og Lena Pichler Bjerre.

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov. Tlf. 7483 3705 / 2367 6915. E-mail: karin.fc@get2net.dk

Dommeruddannelsesudvalg:

Kasserer:

IT og Web-udvalg:

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: hbmedlem@schaeferhund.dk

1. Suppleant:

Alexander Scheppan Langstedvej 67, 5690 Tommerup Tlf. 5368 7429 E-mail: alexander.scheppan@hotmail.com

2. Suppleant:

Tina Nørgaard Tværvej 7, 6640 Lunderskov Tlf. 5140 7562 E-mail: straxorden@gmail.com

Avlsrådsformand:

Lena P. Bjerre Boeslunde Byvej 60, 4262 Boeslunde Tlf. 4016 8939 E-mail: Kennel@leri.dk

Brugshunderådsformand:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, Borup, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 / 4017 2342 E-mail: bhr@schaeferhund.dk

Mikkel Kruse, Per Svoldgaard, Lars Juhl, Peter Gammelgaard og Morten Jensen.

Peter Larsen, Vivi Gilsager, Tina Nørgaard, Lena Pichler Bjerre og Torben Nielsen.

Ansvarlig for Danmark’s hund:

Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 Mail: jeannegrafn@hotmail.com

Avlsrådet:

Lena P. Bjerre, Boeslund Byvej 60,4262 Boeslund. Tlf. 40 16 89 39. E-mail: Kennel@leri.dk Susanne Karlsen, Pippisvej 2, 8600 Silkeborg. Tlf. 2622 9187. E-mail: caos@hotmail.dk Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 E-mail: jeannegrafn@hotmail.com Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk

Brugshunderådet: Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Helen Kragh, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia. Tlf. 2546 4164. E-mail: helenkragh@gmail.com

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested. Tlf. 4793 9685 E-mail: kennel@normanner.dk

Redaktion:

Asa Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø. Tlf. 5599 3020. E-mail: garodkin@post.tele.dk

2

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2017

Hanne Boe Andersen, (FCI), Ole Kirksvej 16, 7190 Billund. Tlf. 20 8207 68. E-mail: hanneboea@hotmail.com Hans Hansen, (FCI), Hvalsøvej 3, Osager, 4320 Lejre. Tlf. 2828 0778. E-mail: vanni@sol.dk Henrik Hjort, (FCI), Odinsvej 23, 4300 Holbæk. Tlf. 4042 2207. E-mail: h.hjort@outlook.dk Knud Rasmussen, (FCI) , Bejerholmsvej 12, 5762 Vester Skerninge. Tlf. 6224 3804. E-mail: kr.1@rasmussen.mail.dk Lars Juhl, (FCI, SV), Rugtoften 30, 6630 Røddinge. Tlf. 2258 1675. E-mail: maryoglarscjuhl@gmail.com Leif Harder, (FCI), Birkevangen 2C, 3450 Lynge. Tlf. 4819 2114. E-mail: harder@post.tele.dk Lene Carlson, (FCI, SV), Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge. Tlf. 5656 1333 - 51 8435 00. E-mail: lene.carlson@mail.dk Mikkel Kruse, (FCI), Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com Morten Jensen, (FCI), Grønningen 9, 9330 Dronninglund. Tlf. 2099 4826. E-mail: morten.pudseren@gmail.com Per Svoldgaard Nielsen, (FCI,SV), Breumvej 8, 7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@dlgtele.dk

Peter Maltha Larsen, (FCI, SV), Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: petermalthalarsen@gmail.com

Eksteriørdommere:

Redaktør: Randi Salzwedell, Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde. Tlf. 5360 1275. E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Gunner Jensen, (FCI, SV), Præstetoften 12, 5471 Søndersø. Tlf. 28 9037 86. E-mail: kgjensen@adslhome.dk

Mikkel Kruse, Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com

Sekretariatet:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: hbmedlem@schaeferhund.dk

Finn Bertelsen, (FCI), Roskildevej 377, 4390 Vipperød. Tlf. 2247 1050. E-mail: malinois@daneskjold.dk

Peter Gammelgaard Mortensen, (FCI), Kalvens Kvarter 5, 2750 Ballerup. Tlf. 2962 0802. E-mail: pgm@10people.dk

Poul Meineche, Peter Larsen, Bent Andersen

PR-standen:

Erik Søndersø Ahrends, (FCI, SV), Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk

Bjarne Brix, Blokhusvej 298, 9440 Aabybro. Tlf. 4131 1975. E-mail: bbrix@mail.dk Erik Søndersø Ahrends, Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk

Forretningsudvalg:

Lise Norup Drudgaard, Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326. Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14. E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

Ella Laursen, (FCI), Banevej 11, 8700 Horsens. Tlf. 2230 6517. E-mail: ella@busch-laursen.dk

Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris. Tlf. 4010 5144. E-mail: jorgen.hindse@gmail.com René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: kennel.hassenkam@ofir.dk Tonny L. Jørgensen, Bygholm Søpark 9B, 8700 Horsens. Tlf. 9831 8368 / 2347 1180. E-mail: tonny.l.joergensen@gmail.com Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510. E-mail: pp.l@privat.dk

Villy Petersen, (FCI), Bakkevej 8, 4621 Gadstrup. Tlf. 4619 0585. E-mail: vp_tyson@post.tele.dk Vivi Gilsager, (FCI), Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 - 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk Michael Brandenhoff, (FCI), Søndermarksvej 5, 9300 Sæby. Tlf. 4010 1668. E-mail: kreds54@gmail.com


Avlskåringer........................................................................  38

INDHOLD:

10

Lederen ...............................................................................   4 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde ...............................   5 Medlemmernes pletskud .....................................................   6 Vind et WetDog ....................................................................  8 Skuer i udlandet .................................................................  10 Landsformandens beretning ...............................................  14 Regnskab ...........................................................................  24 Regnskab ...........................................................................  25

29

Nyt fra Avlsrådet ................................................................  26 Tips & Tricks .......................................................................  29 Arrangementskalender .......................................................  30

6

ISSN 0900-6338 Nr. 1-2. Januar-februar 2017 44. årgang Oplag: 3.900 Tryk: Tarm Bogtryk A/S Forsidefoto: Crympe Danish Dynamite. Foto: Kennel Crympe

Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790 Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk Stiftet år 1918

www.schaeferhund.dk Redaktør: Randi Salzwedell Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde Tlf. 5360 1275 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Udgivelsesplan 2017: Schæferhunden udkommer 5 gange om året med 4 ordinære numre og 1 ekstraordinært nummer indeholdende årskavalkaden. Nr. Deadline 1-2 16. januar 3-4 27. marts 5-6 1. juni 7-8 28. august 9-10 6. november

Udgivelse 12. februar 1. maj 30. juni 27. september 15 . december

IPO3 DM 28. maj HAS 1. oktober SPH DM 6. november Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2017

3


LEDEREN · JANUAR - FEBRUAR 2017

Godt

NYTÅR Kalenderen fortæller os, at vi går lysere tider i møde. Lyse tider håber vi også på i klubben. Ikke sådan at forstå, at det ser sort ud for øjeblikket. Aktiviteten i det forløbne år har været ganske tilfredsstillende og med ønsket om lyse tider skal blot udtrykkes et ønske om fortsat god udvikling i klubben.

der kun skal en beretning til debat. Det er også første gang, at der skal vælges én suppleant til avlsrådsformanden og én for brugshunderådsformanden. Derudover er der yderligere tre poster på valg. Det er avlsrådsformand Lena Pichler Bjerre, kasserer Bent Andersen og undertegnede. Vi håber på et godt og konstruktivt repræsentantskabsmøde.

Poul Meineche - landsformand Kaster man et blik på arrangementsplanen og ser al den aktivitet, den fortæller om, der er på vej, så får vi utvivlsomt et spændende år. En væsentlig del af klubbens arbejde og da ikke mindst, når vi tænker på fremtiden, er ungdomsarbejdet. Det er en afdeling, der er i en meget lovende udvikling. Noget vi håber, vil fortsætte på samme måde i tiden fremover. Starten på dette arbejde kan vi i høj grad takke nu afdøde Helge Hansen for. Foruden at være dommer og HB – medlem og gennem flere år arrangør af et meget succesrigt opdrætterseminar fandt han også tid til at sætte gang i ungdomsarbejdet. Tiden har vist, at han dengang så rigtigt, nemlig at der var behov for et ungdomsarbejde. Det har så siden udviklet sig positivt ikke mindst takket være flittige og trofaste ildsjæle. Nu kører det fint, blot skal vi i højere grad have drengene med. Vi har brug for unge mennesker med masser af gå på mod. De findes, det har vi allerede set, men det er slående, at hundesporten er ved at være overtaget af pigerne. Vi ser det hele vejen rundt. Ikke mindst på vores udstillinger. Her bliver mange af vores tophunde fremført af piger. Det er en tendens, vi også kender fra hestesporten. Her har pigerne ligeledes en fremtrædende position. Det er bestemt ikke dårligt for sporten, hverken her eller i hestesporten, men vi vil også gerne have drengene med. Vi bruger i dag mange kræfter og ressourcer på ungdomsarbejdet, og vi bør i fremtiden lægge endnu mere vægt på denne afdeling. Ungdomsudvalget har i år inviteret ungdomsmedlemmer fra Norge, Sverige og Nordtyskland med på ungdomslejren – 4 fra hvert land. En spændende tanke, der viser, at der er en livlig udvikling på området. En anden ny spændende ide er et ungdoms DM – Junior DM, som finder sted den 30. september Repræsentantskabet står for døren, også her bliver det spændende at se forløbet, for her skal den nye struktur foldes ud for første gang. Det er således også første gang, at

4

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2017


Repræsentantskabsmøde 2017 Søndag den 26. marts kl. 10.00 »Huset«, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kassereren a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed b. Kassereren forelægger budget for 2017 og 2018 til godkendelse 5. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse, dvs. den 26. februar 2017 kl. 22.00) 6. a. Valg af formand for 2 år (Poul Meineche) b. Valg af kasserer for 2 år (Bent Andersen) c. Valg af avlsrådsformand for 2 år (Lena Pichler) d. Valg af suppleant for avlsrådsformand for 1 år e. Valg af suppleant for brugshunderådsformand for 1 år f. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år (Tina Nørgaard, Alexander Scheppan) 7. Godkendelse af revisor 8. Eventuelt

 andidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til sekretariatet seK nest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse - dvs. den 26. februar 2017 kl. 22. Skema hertil hentes på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Sekretariatet. Stemmesedler udleveres kun til repræsentanter med gyldigt medlemskab.

Medlemmer med gyldigt medlemskab kan ved tilmelding til sekretariatet overvære repræsentantskabsmødet som tilhørere. Seneste tilmelding er den 10. marts 2017. Af hensyn til check ind skal såvel kredsrepræsentanter som tilhørere forudbestille og betale frokostbilletter á kr. 180,00 til sekretariatet, senest den 10. marts 2017. Beløbet er inkl. isvand, men ekskl. evt. øl/sodavand. Ønskes KUN fri kaffe/the hele dagen, men ikke frokost, er prisen kr. 30,00. Betalte frokost- kaffe/te- billetter udleveres på dagen. På Hovedbestyrelsens vegne Landsformand, Poul Meineche

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2017

5


Medlemmernes

Mor og datter - Kiami’s Jacki og Odessa, henholdsvis 5,5 år og 10 mdr. Indsendt af Lis Thorsø

Korskilde’s Alfie (Hugo) på ferie i Skagen. Foto: Karin Jørgensen

Der skal ikke mere end en lille schæferhvalp til at gøre de farligste monstre bløde i knæene. Indsendt af Birgitte Kristiansen

Christa hyggesover med et par tøser fra Haus Qira B kuld, kun 4 dage gamle. Foto: Klaus Lingskov

Hajens Nemhed og Hajens Zlam (langstockhåret). Foto: Frederikke Hochreuter Andersen fra Kreds 47

6

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2017


Dyrehelse i verdensklasse... For hud & pels

Viacutan® Plus Giver blank pels og sund hud - Synlig videnskab, der holder sig frisk til sidste dråbe. Dokumenteret effekt. Lys- og lufttæt flaske med drypfri og ensartet dosering Indeholder: Omega 3 fedtsyrer fra fisk. Omega 6 fedtsyrer fra hjulkroneolie. Naturlige antioxidanter fra rosmarin og gurkemeje.

For mave & tarm For bevægelse & led

Canikur ® og Canikur ®Pro Enkel og hurtig hjælp til maven - Både akut, forebyggende og til genoprettelse Indeholder: Canikur, tabletter: Citrusfibre, risstivelse, Kaolin, Sepiolit, Glykose, Natrium- og kaliumklorid. Canikur Pro, pasta: Probiotika - Mælkesyrebakterier (Enterococcus faecium), Prebiotika - Gærekstrakt (Bio-Mos C) og Lermineral (Montmorillonit)

Canosan® Styrker og vedligeholder dyrets bevægeapparat med GONEX - Ekstrakt af grønlæbet musling Indeholder: GONEX - Aktivt og højt koncentreret ekstrakt af Grønlæbet musling (GLME), der blandt andet indeholder glykosaminoglykaner (GAG) og flerumættede fedtsyrer.

Alle produkter kan købes hos din dyrlæge!

Find en forhandler tæt på dig!

Besøg os på www.bivet.nu/dk - her læser du også mere om vores produkter

Boehringer Ingelheim Vetmedica er en lægemiddelvirksomhed, der også producerer fodertilskud. Vores vision er at fremme dyrenes helse og velfærd ved at tilbyde højkvalitative, nyskabende produkter, der effektivt forebygger, behandler og helbreder dyrene Terrier NCC – 210x297 + 3mm DK.indd 1

04-Jan-16 9:12:17 AM


Træt af

våd

hund?

Nu kan du i samarbejde med Schæferhundeklubben for Danmark og Siccaro vinde et WetDog, som ikke alene tørrer din hund, men også absorberer vandet, så du slipper for lugten af våd hund.

re at imponere og at de har forstand på hunde såvel som deres udstyr. Igennem politiet har Siccaro lært de fordele WetDog også har hos Schæferhunden, og hvor meget vand der er iøvrigt er i Schæferens pels. WetDog fås i 4 farver, Bambusgrøn, Elmwood, Sand og oliven, og desuden i Camouflage print.

WetDog er designet i Danmark og lavet af naturlige materialer. WetDog er god for din hund, god for dit hjem & bil og god ved miljøet. WetDog anbefales af dyrlæger, opdrættere, jægere, politiet, hundetrænere- og ejere fra hele verden. Se mere på www.siccaro.dk

Om WetDog WetDog er en særlig dragt udviklet med formålet; at tørre en våd hund, - hurtigt. Vi mener ikke at hunde skal gå med tøj eller i øvrigt klædes ud, men vi synes til gengæld at det er vigtigt at få dem tørre hurtigt igen, især i de kolde måneder. Takket være en unik super absorberende blanding af naturlige fibre, bl.a. det lugtreducerende og antibakterielle bambus, absorberer WetDog op til 80 % af vandet fra hundens pels på under 10 minutter. Det gør WetDog til verdens absolut mest absorberende hundekåbe. WetDog er nem at bruge, bliver siddende på – også efter en rystetur, og bedst af alt kan den maskinvaskes/tørretumbles. Den fås i syv forskellige størrelser, så der er en størrelse til alle slags hunde fra chihuahua til Grand Danois. Siccaro har tilfredse kunder iblandt nogle af de dygtigste hundefører ved politiet, iblandt jægerne såvel som hos private hunde entusiaster. Til fælles for dem alle er, at de er svæ-

8

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2017

Vind et WetDog Har du lyst til at deltage i konkurrencen, skal du sådan set bare svare på spørgsmålet:

Op til hvor mange procent vand absorberer WetDog på under 10 minutter? Send svaret til redaktoer@schaeferhund.dk med dit navn og medlemsnummer senest den 20. marts 2017. Skriv konkurrence i emnefeltet. Så er du med konkurrencen om at vinde et WetDog til en værdi af 999,00 kr. Vinderen får direkte besked og offentliggøres også i næste nummer af Schæferhunden.


Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing.

års

Kreds 13 KOLDING

Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: 10.00-18.00 Lørdag: 10.00-15.00 Søndag-helligdage: Lukket Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT, BENDE og KLIN

Lørdag den 29. april 2017 kl. 9.00 Dommere er:

Albrecht Wörner · Poul Meineche Tilmelding via Caniva

Leverandør til: Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

»Tjørnerødgård« · Hørlykkevej 6 · 4450 Jyderup Tlf. 4618 7724 · Fax 4618 7725 E-mail: kenjan@kenjan.dk · Hjemmeside: kenjan.dk

For nærmere info - gå ind på Kreds 13 hjemmeside/kalender på Schæferhunden for Danmark samt løbende opdateringer på FB.

SCHÆFERHUNDEN · 1-2 · 2017

9


Skuer i udlandet

Danmark var igen i år godt repræsenteret i norden, men også under de sydligere himmelstrøg. Mange danskere tog nordpå for at deltage på Norsk Vinnerudstilling og Svenske Schæferhunde Mesterskab (SSM) og kom hjem med flotte resultater. Vi har prøvet at samle et overblik over alle de danske opdrættede hunde som deltog i de forskellige landes ”Hovedavlsskuer”.

Brugsklasse tæver: V1 Q  uincy-Opal van de Ybajo Hoeve

Yngsteklasse hanner: SG12 Sølvsten’s Jam’session

LS unghundeklasse hanner: SG3 Juwika Inferno

Unghundeklasse tæver: SG3 Adler See Oduscha SG5 Team Marlboro Xelica SG6 Team Sajo Gina

LS yngsteklasse hanner: SG6 Jordemoderhuset’s Quinn Yngsteklasse tæver: SG23 Haweto Dunja

Yngsteklasse tæver: SG6 Team Sajo Gina

Yngsteklasse tæver: SG6 Team-Leri Esmaralda

9-12 mdr. Hanner: VV1 Karat’s Kimbo

9-12 mdr. hanner: VV2 Karat’s Kimbo

LS yngsteklasse tæver: SG7 Team-Leri Emzi

9-12 mdr. tæver: VV3 Rapi G-star VV9 Gipsygården’s Only

9-12 mdr. tæver: VV10 Team Marlboro Fakira

9-12 mdr. Tæver VV1 Flokkenlund Indie VV8 Rapi G-star VV10 Gipsygårdens Opal

Hollandsk hovedavlsskue Åbenklasse tæver: SG3 Team-Leri Esmaralda

6-9 mdr. tæver: VV10 Hyldebo Bølle

Belgisk hovedavlsskue Brugsklasse hanner: V8 Polo von Arlett Yngsteklasse hanner: SG15 Adler See Quoll LS Yngsteklasse hanner: SG1 Juwika Inferno Yngsteklasse tæver: SG16 Juwika Jealousy 9-12 mdr. tæver: VV5 Almebo’s Rimmi VV6 Gipsygården’s Only

Norsk Vinnerudstilling Brugsklasse hanner V2 Team Marlboro Tyler V7 Hyldebo Woody

10 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

Svenske Schæferhunde Mesterskab Brugsklasse hanner: VA3 Kratmosens Jerome V5 Jack-Daniels von der Liebeswarte Brugsklasse tæver: V2 Amajero’s Amazing V3 Hekami Bermuda V9 Greve Yves Saint Laurent Unghundeklasse hanner: SG8 Haweto Crosby Unghundeklasse tæver: SG3 Adler See Prinzessin SG7 Adler See Palme SG9 Vennebjergs Fiona SG10 Adler See Oduscha LS unghundeklasse tæver: SG2 Hekami Faira

6-9 mdr. Hanner VV8 Karat’s Navarro VV18 Karat’s Nicko II 6-9 mdr. Tæver: VV7 Karat’s Noelle VV20 Rapi Hilde VV27 Crestforever ADHD VV40 Hyldebo Bølle 4-6 mdr. Hanner: VV7 Karat’s Rando VV8 Karat’s Risco 4-6 mdr. tæver: VV3 Team Rapi Daisy VV12 Rapi Ischa VV18 Hekami Hirse

BSZS SV Brugsklasse hanner: V52 Team Marlboro Morgan V97 Jack-Daniels von der Liebeswarte V109 Team Paka’s Untox


SG6 Hyldebo Woody LS brugsklasse hanner: V29 Karat’s Ivan Brugsklasse tæver: V34 Team Marlboro Unique V39 Team Paka’s Java V52 Bygaden Effie V55 Team Marlboro Tasha V57 Team Marlboro Zasi V63 Hekami Bermuda Unghundeklasse hanner: SG44 Team Marlboro Vector

Avlsrådet Da vi nu er overgået til nyt tilmeldingssystem, så skal kredsen som ALTID melde sin avlskåring til Avlsrådet ved Susanne. Derefter lægges det i Caniva, og man kan kun stille til AK, hvis alle relevante dokumenter er uploadet ved tilmeldefristen, således at kåringslederen har styr på ALLE dokumenter til kåringen skal afholdes…

SG55 Team Marlboro Uno SG74 Team Marlboro Aslan

LS unghundeklasse tæver: SG6 Hekami Faira

LS unghundeklasse hanner: SG3 Juwika Inferno

Yngsteklasse hanner: SG127 Gipsygården’s Orbit

Unghundeklasse tæver: SG39 Team Paka’s Xanthia SG62 Team Paka’s Zahara SG67 Team Paka’s Zofia SG78 Team Marlboro Vila SG124 Team-Leri Esmaralda SG133 Macchiato’s Halle Berry SG140 Leri Othillia

Yngsteklasse tæver: SG107 Thomsebo Only SG115 Juwika Jealousy SG155 Gipsygården’s Only SG159 Team Marlboro Duffy SG166 Gipsygården’s Opal SG170 Almebo’s Rimmi

Rettelse til årskavalkaden I årskavalkaden havde der desværre indsneget sig nogle fejl i kampens hede, og det er naturligvis dybt beklageligt – især over for dem, det påvirker direkte. Herunder to avlskårede hunde, som i bladet havde forkerte billeder, og på de følgende to sider årsvinder Polo vom Arlett, som fremstod med forkert standbillede. Jeg beklager (igen) meget overfor de involverede.

Randi

Avlskåring (dansk model) - Hanner

Livstidskåring (tysk model) - Tæver

Cartagena Uno

Team Marlboro Unique

DK 02590 / 2014, 29. 01. 2014, A/0, IPO1 Cartagena Fighter - Henriette vom Luberg

DK 01697 / 2012, 05. 01. 2012, B/0, AK, IPO1 Boomer vom Polarstern - Team Marlboro Quess

En fordel for alle.

AR

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 11


Avlsklasse HANNER

Dommer: Michael Lumby

VA1 Polo von Arlett. SZ2290142 DK13207/2015

Født : 19.07.2012, AK-D IPO3 HD.N AA:N. DK-HD-Index 108 Opdr.: Margit van Dorssen, Tyskland Ejer: Thomas Bo Larsen, Peder Andersensvej 17, 3310 Ølsted. Polo blev VA4 i 2015 og kunne i år efter en suveræn sæson med lutter sejre i Danmark sætte kronen på værket med en VA Siegerplacering i 2016. Polo stillede om lørdagen en lovende førstegangsgruppe med bl.a. 2 årsvindere og en Vicesiegerin, så det er absolut godkendt. Polo er ud af et fremragende kuld, hvor 5 hunde er avlskårede, og alle har A i hofter og 0 i albuer. Hans søster Peperoni von Arlett opnåede på dette års Siegerschau Vorzuglich-Auslese. Polos fortrin er hans smukke, ædle fremtoningspræg, særdeles gode bygningsforhold, almene fasthed, smukke pigmentering og dejlige pelsfylde. Han viser sig rundt i ringen helt uden kraftspild og gik den bedste travmønstring, jeg har set ham gå nogensinde og var på alle måder en på dagen sikker og fortjent vinder af brugsklasse hanner 2016. Stort tillykke til ejer og opdrætter. DSB bestået 3/4.

Afstamning: Polo von Arlett er uden indavl: VA. Yankee vom Feurmelder

Joker vom Eichenplatz

Amanda am Seeteich

Banderes du Domaine du Parc

Waleah vom Seeteich VA. Vegas du Haut Mandsard Any du Domaine du Parc

IIbiza von Arlett

12 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

VA. Alisha vom Eichenplatz Packo vom Feuermelder

AK SchH 1 IPO 3

AK SchH 2

VA. Yukon von der Bastillie

VA. (I) Omar delle Antiche Muse Lissie di Val Calore

Oxia di Val Calore


Afkomsgruppe HANNER

Dommer: Michael Lumby

AVKL og årsvinder 2016 Polo von Arlett IPO3 AK Afkomsgruppe med 7 dyr efter 6 mødre. 4 hanner og 3 tæver. Sidste års AVKL4 og dette års AVKL1 og årsvinder viser her i sin gruppe stor gennemslagskraft. Der er en høj sværhedsgrad. Det er en særdeles positiv og ensartet gruppe med en lille spredning omkring pigmenteringen. Der er udtalte kønsprægforskel. Dejlige, velformede, udtryksfulde hoveder med kraftfulde kæber, mørke øjne og korrekt øreansats. Korrekte frontstillinger. Særdeles god og ønskværdig fasthed i mellemfoden og hasen. Særdeles gode over- og underlinjer. De viser en regelmæssig og harmonisk bevægelse med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Alle har en særdeles god almen fasthed. Det er min forventning, at Polo på typelige tæver kan fæstne gode egenskaber i afkommet og sikre korrekte støttelinjer, knoglekraft, korrekte hoveder og almen fasthed. Polo er på alle måder ud af et meget stærkt kuld og er helt uden indavl. Der er dyr af særdeles god kvalitet. Årsvinder i yngste hanner og 9-12 hanner samt Vicesieger i yngste klasse tæver. Polos første gruppe gjorde et særdeles positivt indtryk.

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 13


Landsformandens

beretning for 2016 Når man ser tilbage på året, der er gået, er der mange gode oplevelser at mindes. Mange flotte arrangementer sammen med sportsvenner. Det og samværet med vores dejlige schæferhund er drivkraften for arbejdet i klubben. Det er den lim, der binder det hele sammen, for hvorfor deltage i en hobby, hvis ikke det var fordi, den gav deltagerne en glæde ved at være med. I år skrives der kun en beretning, som så dækker hele HB’s arbejdsindsats. Det var en af vedtagelserne, da vi indførte den nye struktur. I denne beretning er der således input fra både AR og BHR samt fra Ungdomsudvalget og naturligvis regnskabet. 5 HB-møder og 4 FU-møder er der blevet afholdt i årets løb. Sidst på året var alle kredsformænd indkaldt til et formandsmøde. Et møde, som vi i HB var glade for, og som vi

Nr.

1-2

ruar 2016 Januar - feb 44. årgang

vurderede som et fremragende møde med en god debat. Vi har i klubben nedsat flere dygtige og velfungerende udvalg udover de mange udvalg, der er nedsat af AR og BHR. Lovudvalget, IT-udvalget og arrangementsudvalget er de udvalg, der er tættest på HB. Lovudvalget har først fået sin endelige udformning sidst på året 2016. IT-udvalget har siden årets begyndelse arbejdet på at få en ny hjemmeside op at stå. Det har været et stort ønske fra medlemmernes side. Nu har arbejdet så omsider båret frugt. Et stort og flot arbejde, som vi siger tak for, og vi håber, at den nye side bliver til glæde for medlemmerne. Samtidig med hjemmesiden har udvalget også arbejdet med et nyt tilmeldingssystem og et medlemsregister. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at beslutningen om at forlade det kendte system og skifte til et nyt ikke har været uden problemer, og det har været en udfordring for enigheden i bestyrelsen, men nu er det sat på skinner, og vi håber, det bliver til glæde for medlemmerne. Samtidig skal der lyde en tak til Tommy Jensen, der vederlagsfrit har stillet det indtil nu benyttede system til rådighed for klubben.

e n d n u h r e f Schæ

Arrangementsudvalget har udført et stort arbejde. Det er et område, der er vanskeligt at håndtere, og det har da også fra tid til anden resulteret i mange diskussioner. De tre, som i dag sidder i udvalget, har løst opgaven på bedste vis.

11.32 09/02/2016

ndd 1

nden 1-2.i

chæferhu

160162_S

14 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

Tak til alle for deres bidrag til arbejdet i diverse udvalg.

Medlemstallet viser desværre stadig en nedadgående tendens. Den 31.12.2016 var medlemstallet 3187. Her har vi en svær udfordring, for med det stadig faldende stambogsføringstal, bliver fødekæden jo også mindre, så en nedgang vil være naturlig. Vi må så gå andre veje og søge at udbrede interessen for sporten til flere schæferhundeejere, og vi modtager da også til stadighed nye indmeldelser. Desværre kniber det gevaldigt med at holde på disse. Således ser vi, at en del af de nyindmeldte igen forlader klubben efter 1. eller 2. indbetaling. Her er der et område for en bedre indsats en forbedret medlemspleje, og på det område er vi altså ikke gode nok. Vi må som ledelse tage vores del af ansvaret, men uden hjælp fra kredsene kommer vi ikke langt. En historie fra det virkelige liv ude i kredsene kan måske illustrere, at det er vigtigt at vise lidt mere opmærksomhed omkring medlemmerne, også de, der har holdt ved i mange år og ikke blot de nye. Men her er historien: Et medlem ringede til mig for nylig og luftede sin oprigtige forargelse. Han havde været medlem i 40 år og skulle have en 40-årsnål samt et diplom. Det foregik på den måde, at kredsformanden kom forbi hans privatadresse og afleverede nål og diplom. Det var der ikke megen fest ved. Tænk hvis medlemmet ikke havde været hjemme. Var nålen så blot blevet smidt i postkassen? Det er ikke godt nok. Jeg er vidende om, at de fleste kredse uddeler jubilæumsnåle på deres generalforsamlinger eller ved festlige lejligheder. Sådan bør det også være. Det er ikke mindst vigtigt i disse år, hvor de bløde værdier er i højsædet. Her må vi ikke svigte. Der har i årets løb været meget få kredssager til behandling set i forhold til tidli-


gere. Dog er vi i FU ikke helt sluppet for problemer på området. Der er stadig kredse, hvor der arbejdes for lidt med hund og for meget med personsager. Det er helt sikkert en situation, der er til skade for klubbens trivsel.

IPO 3 VM med samtidig afholdelse af jubilæumsskue bliver en kæmpebegivenhed og en god lejlighed til at gøre reklame for klubben.

Nr.

3-4

Marts - ap ril 2016 44. årgang

Heldigvis har vi også i HB haft grund til at glæde os over gode samarbejdsrelationer. Samarbejdet med DKK har fungeret gnidningsløst. Det siger vi tak for.

Schæferhunden

Tak også til klubbens redaktør Randi Salzwedell, der i årets løb har beriget os med et godt klubblad. Randi har udført et flot arbejde, men det er en stadig kamp at skaffe stof nok til bladet, så jeg vil her igen gerne slå et slag for, at medlemmerne giver en hånd med og bidrager med indlæg. Det vil være ærgerligt, hvis vi igen skal til at skære ned på antallet af udgivelser. Det håber jeg ikke vil komme til at ske. 160328_S

chæferhu

En stor succes, som med en meget fin tilmelding på 61 hunde, for alvor har slået sin status fast som et af klubbens faste arrangementer. Dommer i år var René Jørgensen. Flot at så mange af klubbens medlemmer støtter op om dette arrangement. I år havde ungdomsudvalget valgt selv at stå for afviklingen af arrangementet på skolen, og på trods af lidt regnvejr, gik det rigtig fint. Uden hjælp fra de mange firmaer, kredse, kenneler og privatpersoner, ville det ikke være muligt at stable en lejr på benene, så herfra skal lyde en stor tak til alle sponsorer, som gjorde det muligt for os at afholde en flot og vellykket lejr. Også en stor tak til Broby Sportsefterskole, fordi vi må leje skolen, samt stor TAK til Ida Larsen for hjælp til ungdomsudstillingen. Sidst - men ikke mindst TAK til de trofaste hjælpere, som har brugt en uges ferie på at sikre klubbens yngste medlemmer en stor oplevelse.

nden 3-4.i

ndd 1

En digitalisering af bladet kommer utvivlsom på tale på et eller andet tidspunkt, vi skal blot være klar over, at det vil koste medlemmer at droppe bladet. For en del medlemmer er det den eneste livline til klubben. Derfor bør denne beslutning ligge ude i fremtiden.

19/04/2016

15.00

Arne Bak samler stof til et 100 års jubilæumsskrift. Så glæd jer til det hele. Der bliver tryk på. Tak til både HB og råd, Lise og alle kredsformænd for samarbejdet og indsatsen i året, der er gået.

De næste par år bliver særdeles spændende. Vi ser frem til 2018, hvor store arbejdsopgaver venter. Der vil blive brug for mange af klubbens medlemmer til at give en hånd med.

Ungdomsudvalget: Traditionen tro blev ungdomslejren igen afholdt på Broby Sportsefterskole på Fyn, hvor vi efterhånden har fast base. Denne gang med deltagelse af 26 børn og unge, som sammen havde nogle dejlige dage med masser af hundetræning og gode oplevelser. Bl.a. i form af, lydighed, gr. C, hundemassage, ringtræning mm. Fredag blev der afholdt prøve, hvor Erik Ahrends dømte, og 7 af de unge bestod deres Beg. B eller FP. De, der ikke var til en »rigtig« prøve, var til en lejrprøve.

100 års jubilæet skal fejres med maner, og ideer til at gøre arrangementet godt og festligt modtages med glæde.

For 8. gang sluttede lejren af med en ungdomsudstilling, hvor alle de tilmeldte hunde blev fremført af ungdomsmedlemmerne.

Der har på de sociale medier været ro omkring klubben. Tak til Jimmy Busjæck for styring af FB. Sammen med Karin vil han fremover svare på de spørgsmål, der stilles på dette medie.

Ungdomsudvalget ser med glæde på det fantastiske sammenhold og kammeratskab, der bliver dannet ved afholdelse af ungdomslejr. Vi ser jo gang på gang, at de unge mødes uden for vores regi, fordi de har fundet sammen på lejren, og vi har fået mange tilkendegivelser fra både de unge og deres forældre, hvor glade de er for lejren, og de holder sammen flere år efter, de egentlig er blevet for »gamle«. Ungdomsmedlemmernes sammenhold ses også på Hovedavlsskuet og andre arrangementer, hvor rigtig mange nye og gamle ungdomsmedlemmer samles og hygger sig. Endvidere er det glædeligt at se, at de unge også har opdrætternes bevågenhed, for rigtig mange bliver flittigt brugt som handlere rundt omkring på diverse arrangementer. Derudover er det særdeles positivt, at nogle af de unge også kan gøre sig gældende i de voksnes konkurrencer. Der har i 2016 endvidere været afholdt en ungdomsweekend i oktober i kr. 4 – Roskilde med 10 deltagere.

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 15


Tak til kreds 4, fordi de velvilligt har stillet faciliteter til rådighed. Resultathæftet for ungdomsmedlemmer har nu været i gang i 7 år, og det var i forbindelse med ’’Danmarks Hund’’ dejligt, at der i år var flere ’ansøgere’ til ’’Årets ungdomsmedlem’’. De 3 bedste blev: nr. 1: Christina S. Jensen, kr. 38. Nr. 2: Karina Michelsen, kr. 33 og Nr. 3: Nadja Vinther, kreds 68. Økonomi: Medlemstilbagegangen er desværre fortsat i 2016. Der har i 2016 været 542 udmeldelser mod 385 indmeldelser. Det må desværre gentages, at det fortsat er meget svært for kredsene at holde på de nyindmeldte medlemmer. Der har i året været et overskud på kr. 48.827 efter at der i regnskabet er hensat ikke budgetterede beløb således: Jubilæumsskrift kr. 25.000, jubilæumsgaver kr. 25.000 og nyt medlemssystem kr. 70.000. Regnskabsresultatet må siges at være tilfredsstillende. Kontingentindtægten har i 2016 været mindre end i 2015 på trods af at kontingentet steg 1. januar 2016 (650/325).

Nr.

Ved budgetlægningen for 2016 var der kalkuleret med en ”lidt større” medlemstilbagegang p.g.a. kontingentstigningen. Det har vist sig at kontingentstigningen IKKE har medført øget medlemstilbagegang. I 2016 har der været 110 færre ”fuldtbetalende” medlemmer i forhold til 2015, men 45 flere betalende pensionister / familiemedlemmer. Der er ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis med periodisering/regulering af forudbetalt kontingent.

I første omgang var det nyt, at Rådsformanden selv skulle sætte sit hold. Der blev udpeget 4 medlemmer.

Indtægter fra klubbens kursusvirksomhed er faldet en del.

Bliver nuværende rådsmand genvalgt, er der ingen tvivl om, at dette råd vil fortsætte, da vi har styr på de forskellige arbejdsopgaver, og det gør unægteligt tingene noget nemmere.

Annonceindtægterne, der anvendes til nedbringelse af hovedbladets produktionsomkostninger, er stadig faldende. Udgifter til HAS har i 2016 været en del større end i 2015, og samtidig var der et noget mindre deltagergebyr. Der er i 2016 ”opstået” en større udgift til et nedsat IT-udvalg. Mødeudgifterne er generelt reduceret i videst muligt omfang, ligesom ændrede regler for telefontilskud også er praktiseret.

5-6

16 Maj - juni 20 44. årgang

den n u h r e f æ Sch

Budgetterne for 2017 og 2018 er udarbejdet efter de ved udgangen af 2016 kendte medlemstal med indregning af en fortsat medlemstilbagegang. Anvendte kørselstakster er ikke ændret i budgetterne. Tak til alle for bidrag til årets driftsresultat. Avlsrådet: Indledningsvis vil vi i Avlsrådet bringe en tak til alle dem, der har en eller anden form for gerning i vores klub. Tak for jeres engagement, ved at sørge for at det hele omkring klubarbejdet kan fungere. Også en stor tak til rådsmedlemmerne og medlemmer af de udvalg, som er under AR.

22/06/2016

ndd 1

nden 5-6.i

chæferhu

160637_S

16 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

15.14

Tak fordi I har villet bruge jeres fritid på at hjælpe, hvor der har været brug for det.

Samarbejdet i rådet har været til fortrinlig, opgaverne, som man har fået tildelt, er blevet løst, og vi har være gode til at supplere hinanden. I det forløbne år har vi haft udfordringer, men heldigvis har de fleste kunnet løses til de fleste medlemmers tilfredshed.

Plan for størrelse: Den største udfordring, som vi fik lige i begyndelsen af vores periode, var tillægget til avlsplanen omkring nedbringelsen af størrelsen på vore hunde. Avlsrådet var blevet pålagt af HB at komme med en løsning på problematikken. Vi valgte at inddrage domm e r udvalget i planen, for så kunne de være med til at komme frem til en løsning, som ville være for til gavn for racen og de hunde, vi har i avlen nu og de nærmeste år fremover. Opdrættere: Heldigvis er det sådan, at de fleste opdrættere vælger at få deres hunde avlskåret, således at de hvalpe, der bliver solgt, får det kvalitetsstempel der burde følge med alle hvalpe, når opdrætterne er medlem af Schæferhundeklubben, nemlig: »Denne hund er avlet efter Schæferhundeklubbens og Dansk Kennel Klubs avlsanbefalinger«. Dette er dog bare ikke lige altid tilfældet. Fra årsskiftet bliver det således, at den hvalpeliste, der er på klubbens hjemmeside, bliver for hvalpe, der har fulgt specialklubbens avlsanbefalinger, da vi mener, at man som opdrætter har en forpligtelse overfor hvalpekøbere til at følge klubbens avlssystem, hvis man skal opdrætte. Det er lagt ud med de købsanbefalinger, man som hvalpekøber skal være opmærksom på, og vi håber ad denne vej at kunne få hvalpekøberne til netop at vælge hvalpe efter disse forældre, da de har et kvalitetsstempel.


Vi har haft et opdrættermøde på Fyn, hvor der var et meget alsidigt program, og hvor der til slut var plads til, at der kunne stilles spørgsmål. HD/AD: Årets optælling af HD/AD strækker sig fra 01. 01. 2016-15. 12. 2016. I år er 450 hunde blevet fotograferet for HD og 423 hunde er blevet fotograferet for AD. Over størstedelen af resultaterne er i kategorierne HD-fri og AD-fri. At vores dyrs sundhed fortsat bliver vægtet højt er yderst positivt! Det er heldigvis også de fleste, der kun avler på hunde, som er HDog AD-frie. HD status A

288

HD status B

75

HD status C

46

HD status D

33

HD status E

8

I alt

450

AD status 0

356

AD status 1

48

OCD fri

AD status 2

14

OCD påvist

AD status 3

16

I alt

I alt

40 1 41

434

Skuer: I år har der været 2 udstillinger flere end sidste år. 16 skuer & hvalpeshows, en ungdomsudstilling og et hvalpeshow. Antallet af tilmeldte hunde er stort set det samme.

Ved sammenligningen af langstockhåret fra 2015-2016, kan man se, at der er en lille fremgang på 10 hunde i voksenklasserne. Der skal lyde en kæmpe tak til alle kredsene for at afholde skuerne, en tak til avlsvejlederne, ringordnere osv., samt de eksteriørdommere der har dømt. Til sidst skal der lyde en tak til de medlemmer, som har støttet dette års udstillinger.

Til gengæld er antallet af fremmødte større i år end sidste år. I år 2015 var der 160 hunde, som ikke mødte op på udstillingsdagen, og i år er det kun 91 hunde, som ikke mødte op på udstillingsdagen.

Statistik over skuer 2015-2016 2015 Kreds

2016

Tilmeldte

Fremmødte

Voksne

Hvalpe

11

78

70

33

37

84

97

91

43

58

17

114

110

56

19

40

39

62

80

75

6

39

38

22

Kreds

Tilmeldte

Fremmødte

Voksne

Hvalpe

84

92

80

39

41

76

80

75

51

24

54

38

83

71

42

29

25

14

6

27

25

32

43

62

56

56

27

29

38

64

85

77

45

32

25

9

5

4

4

46

46

19

27

71

78

72

36

36

22

12

12

5

7

17

45

38

14

24

10

49

45

26

19

9

66

62

27

35

65

77

74

49

25

49

58

58

28

30

46

59

55

27

28

2

57

54

22

32

*US

64

63

26

37

11

86

83

44

39

49

81

77

33

44

6

108

102

54

48

2

60

56

29

27

47

85

69

37

32

11

107

96

57

39

23

127

124

61

63

6

74

63

29

34

37

81

71

32

39

**23

-

-

-

-

1133

1042

536

506

16 skuer

1254

*US= Ungdomsudstilling

1094

517

587

18 skuer

**Kreds 23= Nåede desværre ikke at komme med i optællingen

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 17


Statistik over fordeling af stockhåret og langstockhåret 2015-2016 2015

2016

Kreds

Voksne ST

Voksne LS

Hvalpe ST

Hvalpe LS

Kreds

Voksne ST

Voksne LS

Hvalpe ST

Hvalpe LS

11

32

1

30

7

84

32

7

37

4

84

40

3

43

5

76

48

3

20

4

36

6

17

55

1

49

5

38

19

22

3

12

2

6

62

29

3

39

4

62

22

31

7

64

32

4

22

2

10

24

2

18

1

2

32

3

65

45

4

22

3

1

28

6 22

5

71

34

17

14

9

25

4 2

26

3

21

4

5

26

3

40

5

31

1

4

17

2

24

3

22

5

49

28

28

2

46

26

2

19

3

26

6

*US

26

11

40

4

37

2

49

31

6

48

6

41

7

2

27

7

32

5

2

40

4

2

21

6

47

35

2

30

2

11

51

6

38

1

23

51

10

58

5

6

26

3

31

3

37

30

2

35

4

**23

-

-

-

-

486

50

457

49

16 skuer

477

*US= Ungdomsudstilling

40

514

63

18 skuer

**Kreds 23= Nåede desværre ikke at komme med i optællingen

Landsdelskuerne: Der var til de to landsdelsskuer i Ringkøbing og Frederikssund i 2016 lige mange hunde tilmeldt: 2 x 86 hunde i alt 172 tilmeldt. Det er en tilbagegang på 16 hunde, da der i 2015 var 188 hunde tilmeldt. Der var en fremgang ved landsdelsskuet i Frederikssund på 14 tilmeldte hunde, mens der til gengæld var en tilbagegang ved landsdelsskuet i Ringkøbing på 30 tilmeldte hunde. Begge landsdelsskuer var særdeles velarrangerede og gennemførte, hvor begge kredse havde gjort sig stor umage. Stor tak til kreds 32 Ringkøbing og kreds 6 Frederikssund for to flotte landsdelsskuer!

Nr.

5-6

16 Maj - juni 20 44. årgang

den n u h r e f æ Sch

Flere af deltagerne på LD-skuerne har også udtrykt, at det ikke er særlig rart, at man skal tidlig op og på job dagen efter et LD skue, som mange gange trækker ud til efter kl. 17. Vi har derfor besluttet, at Pinseskuet ikke bliver et LDskue, og da Randers gerne ville være vær-

18 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

ter, lægger vi det første LD-skue i 2017 i Randers på en lørdag. Det andet har Ballerup ansøgt om, og fået tildelt. Desværre var datoen, som blev valgt til Ballerup sammenfaldende med Beg. B DM, så den måttes rykkes til søndag, ellers havde begge LD skuer været om lørdagen. Vi håber dog, det går, og at man vil finde vejen til Ballerup alligevel.

22/06/2016

ndd 1

nden 5-6.i

chæferhu

160637_S

15.14

I 2017 prøver vi at have hvalpe med i klasserne 4-6 måneder. Vi har sat de dommere på, som skal dømme brugsklasserne og håber meget, at de vil lytte til os, når vi påpeger, at disse hvalpe ikke skal gå i ringen andet end lige som for at snuse til det, og for at man kan se afkommet, som kunne være med til at fremme en han eller tæve i brugsklassen. Om det er noget, vi fortsætter med, tager vi stilling til i løbet af 2017, når det sidste LD-skue har været afholdt.


Statistik over LD-skuer 2015-2016 2015 Tilmeldte Kreds 32 Ringkøbing Kreds 4 Roskilde

2016 Fremmødte

Voksne

Hvalpe

116

108

65

43

72

68

36

32

Tilmeldte

Fremmødte

Voksne

Hvalpe

Kreds 32 Ringkøbing

86

83

62

21

Kreds 6 Frederikssund

86

79

50

29

172

162

112

50

I alt

188

176

101

75

Statistik over fordelingen af stockhåret og langstockhåret på LD-skuerne 2015

2016

Voksne ST

Voksne LS

Hvalpe ST

Hvalpe LS

Voksne ST

Voksne LS

Hvalpe ST

Hvalpe LS

Kreds 32 Ringkøbing

62

3

37

6

Kreds 4 Roskilde Kreds 32 Ringkøbing

33

3

26

6 54

8

19

2

Kreds 6 Frederikssund

47

3

27

2

101

11

46

4

I alt

95

Hovedavlsskuet: Det er og bliver et kæmpe stort ansvar at påtage sig afholdelsen af vores fornemste og mest prestigefulde arrangement – Hovedavlsskuet. HAS 2016 blev i år afholdt i kreds 84 Skovbo. Mange har allerede rost dette HAS, og alle dommerne har nævnt det i deres beretninger. Arealerne var perfekte, campingpladsen lige op til skuepladsen, en kammeratskabsaften med super stemning - ja alt var i topklasse. Sidst men ikke mindst en fantastisk stemning. Dette års DSB på Hovedavlsskuet gik særdeles tilfredsstillende med mange gode præstationer, hvor kun få hunde dumpede, tre hanner og fire tæver. Tak til figuranterne, Mikkel og Pav, og Morten (reserve), der igen i år havde fornøjelsen af at figurere, og som udførte et flot, veludført og ens arbejde. For tredje år blev pointsystemet brugt ved aflæggelse af DSB. Skalaen er fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Hunde, som opnår 3-3, har fået udpræget/slipper, kan dermed opnå AVKL/ fortrinlig. Hunde, der opnår 2-3 eller 3-2 og til stede, kan opnå SG. Vi synes, det er en rigtig god måde at differentiere hundene på og har ikke planer om at nedlægge dette system. Vi i AR formoder, at alle læst vores årskavalkade, så vi vil ikke trætte med diverse statistikker her. De kan ses i kavalkaden.

6

63

12

Statistik over tilmeldte hunde HAS 2015-2016 2015

2016

Tilmeldte

303

Tilmeldte

246

Fremmødte

260

Fremmødte

213

Voksne i alt

141

Voksne i alt

123

Hvalpe i alt

119

Hvalpe i alt

90

Voksne ST

125

Voksne ST

113

Voksne LS

16

Voksne LS

10

Hvalpe ST

107

Hvalpe ST

79

Hvalpe LS

12

Hvalpe LS

11

I år var der i alt 103 hunde der var HD og AD fotograferet HD

Antal

AD

Antal

Status A

79

0

96

Status B

23

1

8

Status C

3

2

1

105

I alt

105

I alt

DNA og ED parallelbedømmelse: Vi har stadigvæk den ’’gammeldags’’ måde at kunne bestille en DNA-bedømmelse på i vores klub. Om den skal nedlægges, tror vi ikke, da efterspørgslen faktisk er stigende. Flere har fundet ud af, at det en nemmere måde at få registreret og udført DNA på, da klubben sørger for al registrering og betaling i SV og ved dyrlægen, når gebyret er betalt.

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 19


Albueparallelbedømmelse tilmeldes også af flere, da det er en billig måde at få vurderet albuerne på sin hund i SV, og især hvis man ved, at man ønsker ens hund skal kåres efter det tyske avlskåringssystem. Skuer i udlandet: Danmark var igen i år godt repræsenteret i Norden og også mod syd. Mange danskere deltog på Norsk Vinnerudstilling og Svenske Schæferhunde Mesterskab (SSM) og kom hjem med flotte resultater. Vi har prøvet at samle et overblik over alle de danske opdrættede hunde, som deltog i de forskellige landes ”Hovedavlsskuer”. (Oversigten kan ses andetsteds i bladet). Opdrætsklasser: Igen i år stillede Team Marlboro opdrætsklasse på BSZS, hvor de opnåede placering som nr. 8. Stort tillykke fra Avlsrådet. Der ligger et kæmpe arbejde i at stille en sådan gruppe og få dette til at gå op i en højere enhed. Avlskåringer: Ja, det er vel nok det område, hvor vi stadigvæk har lidt udfordringer. Vi håber dog, at efter vi har udarbejdet et overskueligt skema, at det hjælper medlemmerne til at kunne gennemskue, hvilke krav, der skal til, for at få ens hund til avlskåring. Om den så stiller til en avlskåring, der er dansk eller til en med tysk (SV)

Nr.

7-8

2016 Juli - august 44. årgang

den n u h r e f æ Sch

godkendelse. Det pointeres, at det gælder de hunde, der fremstilles her i Danmark. Til formandsmødet blev der forespurgt, om Avlrådet ikke kunne få sat i stand, at man kunne avlskåre hunde i Danmark, som blev godkendt i SV, således, at det også gjaldt, hvis den pågældende hund blev solgt. Dette har dog aldrig været hensigten, og det kommer ikke til at ske. Hvis man avlskårer sin hund med henblik på senere salg, må man selv sørge for, at tingene er i orden til, at de resultater, man har opnået på den pågældende hund, bliver anerkendt det sted, hvortil hunden sælges. Den ordning, vi har fået med SV, er til de hundeejere / opdrættere, som gerne vil spare en tur til Tyskland, og som gerne vil have deres hunde registreret i SV grundet eventuelt afkom, eller hunden selv, som bliver udstillet internationalt. For fremtiden vil INGEN kunne stille til avlskåring uden, at de har indgivet den dokumentation ved tilmelding som kræves. Endvidere er det således, at når man tilmelder sig, så kan man kun ændre sin tilmelding, indtil at avlskåringen skal begynde, så er der efterfølgende INGEN der kan gå fra den ene slags avlskåring til den anden. Endvidere vil de, der i fremtiden ikke har deres DNA på plads til dagen, sættes på en ’’liste 2’’ og denne liste fremsendes først til DKK, når DNA-testen er godkendt, og man får derved ikke registreret sin avlskåring i DKK, før DNA er på plads. Alternativet havde været at gå tilbage til den gamle model, hvor man ikke kan stille til avlskåring uden at hunden var DNA-testet. Sekretærerne: Vi har en fast stab af kåringssekretærer, og vores sekretærer til LD-skuer og HAS, vil nok forblive som de er indtil videre. Årsagen er, at det er meget nemmere, når man har en stab, der er fortrolig med arbejdsgangen. På de almindelige skuer bruger man jo ikke sekretærerne mere. Det er kun ved tyske dommere, men efter, at vi har fået vores faste diplom oversat til tysk, så skal disse diplomer anvendes. Andre hjemmefabrikerede diplomer vil ikke være gyldige.

13/09/2016

den 7-8 med

chæferhun

160983_S

a.indd 1

ider ekstr

2 ungdomss

20 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

15.01

Danmarks hund: Pr. 19.12.2016 var der i alt 178 hunde, der var tilmeldt til dette års Dan-

2016

2015

AK S/B

20

47

AK Sport

38

41

Livstids S/B

8

11

Livstids Sport

1

4

Tysk AK S/B

12

Tysk AK livstid S/B

7

Tysk AK Sport

0

Tysk AK livstid Sport

1

Avlsmønstrede S/B

6

8

Avlsmønstrede Sport

1

2

Ej kåret S/B

4

8

EJ kåret Sport

2

3

Ej mønstrede S/B

1

1

Ej mønstret Sport

0

0

101

125

I alt kåret (+ej kåret)

93

114

Avlskåringer i alt

11

Ialt

marks hund. De 178 hunde er fordelt ud på 7 kategorier. Der er en lille nedgang i antallet af hunde. Den væsentligste nedgang er i kategorierne Årets brugshund under 18 mdr., samt Årets hele hund under 18 mdr. I år var der nogle små justeringer i reglerne, og den største ændring var, at de udenlandske resultater ikke længere talte med. Samt at hundenes point i kategorierne under 18 mdr. ikke længere følger med over i kategorien over 18 mdr. Dette er der dog nogle, der har misforstået, så vi beklager, hvis det ikke helt har været klart. Hvor overrækkelsen af pokaler til vindende hunde skal afvikles vides i skrivende stund endnu ikke. Stort tillykke til alle med deres resultater, samt tak til alle der støtter op omkring Danmarks hund! Vi håber, at I igen i år 2017 vil indsende jeres resultater på hundene og deltage i konkurrencen. Avlsvejlederne: Der har i år været indkaldt til møde med avlsvejlederne i november 2016, men da mere end halvdelen var forhindret i at møde (der er mødepligt), valgte vi at aflyse det, da det ville blive for dyrt.


2015

2016

Årets brugshund over 18 mdr.

41

48

Årets brugshund under 18 mdr.

14

5

2

6

Årets udstillingshund over 18 mdr.

46

42

Årets udstillingshund under 18 mdr.

40

41

Årets hele hund over 18 mdr.

29

31

Årets hele hund under 18 mdr.

12

5

184

178

Årets sporhund

Deltagere i alt

Avlsrådet ønsker at sanere begrebet avlsvejleder, og avlsvejlederudvalget har allerede holdt 2 telefonmøder, hvor de snarest mulig, vil komme med et oplæg til fremtiden. Det skal så drøftes mellem avlsvejlederudvalget og avlsrådet, og der bliver selvfølgelig meldt ud til alle, hvad vi har planer om. Dommerstaben: Tak til de eksteriørdommere, som har brugt mange af deres weekender på at dømme hunde såvel til udstillinger som til avlskåringer. Vi håber, at vi i fremtiden bl.a. kan rekruttere kommende dommeremner gennem Schæferhundens Akademi. Møder - samlinger: Der har i det forgangne år været kommunikeret via mails, telefon og 5 avlsrådsmøder, hvoraf de to var på Fjeldsted Skovkro og de resterende tre i Silkeborg. Endvidere er der afholdt en workshop for kåringsdommerne, og en enkelt eksteriørdommer har været til kåringseksamen og bestået. Vi er påbegyndt med Schæferhundens Akademi, og har allerede haft første samling i Silkeborg d. 3.12.2016. Den næste samling er allerede planlagt og bliver i slutningen af januar 2017.

melgaard Mortensen, Morten Jensen og Mikkel Kruse, sidstnævnte har været en del af BHR. DUU´s opgaver er at varetage uddannelse og efteruddannelse af dommere i samarbejde med DKK, som er hovedansvarlig for alle brugsprøvedommere.

hold, at Danmark skal tages særdeles alvorligt. 6 ekvipager var 120 % klar, de 5 kom på banen og alle viste flot og meget seværdigt hundearbejde. Det danske landshold fik en flot 4. plads, og til Danmark en kvittering for, at vi får udvalgt de rigtige ekvipager. Dommeruddannelsesudvalget (DUU) består af, Lars Juhl, Per Svoldgaard Nielsen, Peter Gam-

I 2016 har 4 aspiranter været indstillet til vurdering, én er fundet egnet og er påbegyndt uddannelsen, 2 er afvist og den fjerde er undervejs i indstillingsprocessen. Ved alle konkurrencer anvendes nu 2-dommersystem, til glæde for både dommerne og ekvipagerne. DUU evaluerer hver eneste konkurrence, med henblik på emner til videreuddannelse. Dommerne skal beskrive alle ekvipager, hvor der er 5 point og derover i forskel på bedømmelse af samme ekvipage. Erfaringen viser, at for ca. 7 % af ekvipagerne er der forskel. En stor del af forklaringen på forskellen er, at dom-

Årstal

2008

2009 2010

2011

2012

2013 2014 2015

2016

Difference

Beg. Prøver

425

416

329

327

254

260

229

191

171

-20

Del prøver

57

54

65

47

14

35

85

115

83

-32

UHP

248

221

229

221

206

230

234

159

181

22

FP

366

380

325

504

305

363

377

306

307

1

1

10

3

-7

IPO 1

238

225

253

250

218

209

165

204

162

-42

IPO 2

117

122

97

101

87

90

76

85

100

15

IPO 3

IPO V

169

101

120

131

104

101

97

66

92

26

IPO 1 DM

29

30

24

19

14

13

20

28

23

-5

IPO 3 udt.

203

212

180

204

208

201

115

73

129

56

27

17

44

27

SPH 1

401

519

382

436

354

384

291

202

67

-135

SPH 2

41

52

58

63

71

68

83

151

126

-25

IPO 3 DM

IPO SPH DM Total

2294

2332 2062

2303

1835 1954 1800

20

14

-6

1627

1502

-125

Brugshunderådet: 2016 blev første arbejdsår efter den nye struktur blev vedtaget. BHR har løst opgaven, ved at nedsætte en række fagudvalg, hvor personerne blev valgt efter kompetence. Tak for indsatsen til alle udvalgsmedlemmerne. Den danske avl har i 2016 klaret sig særdeles godt internationalt. I juni blev Jabina Zlatan Universalsieger - verdens bedste hund, hvor både hundens brugsegenskaber og eksteriør vurderes. WUSV-IPO 3-VM, blev i oktober afviklet i Meppen. Igen viste det danske lands-

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 21


merne helt enkelt ikke har set det samme. DUU har også arbejdet en del med det ’’nye’’ program, som i slutningen af året endeligt og helt blev skudt til hjørne af FCI’s bestyrelse. Figurantuddannelsesudvalget (FUU), består af Mikkel Carlseng, Niels Jørgen Nielsen (udtrådte i efteråret), Per Svoldgaard Nielsen, Erik Fenger, Tommy Hansen, Mikkel Kruse og Bjarne Brix, sidstnævnte er en del af BHR. FUU’s opgave har været at arrangere og afvikle mønstringer af kredsenes figuranter, udvælge egnede emner og træning af konkurrencefiguranter. I forbindelse med det nært forstående WUSV VM i 2018, er der udvalgt en gruppe på 11 figuranter, som alle har vist høj klasse. Det er en fornøjelse at arbejde med så dedikerede personer. Truppen på 11 skal i løbet af 2017 reduceres, så vi i maj/juni 2018 kan præsentere 6 super, skarpe og velegnede figuranter for WUSV, som træffer den endelige beslutning om, hvem der skal løbe. Uddannelsesudvalget (UU), består af Vibeke Mølgaard, Lena Pichler, Thea Stoico og Helen Kragh, sidstnævnte har repræsenteret udvalget i BHR. UU har igen i 2017 haft et travlt og hårdt år. 61 gennemførte træneruddannelsens 4 moduler + test første gang vi afviklede og 80 i anden omgang. På modul 1, som blev gennemført sidst på året deltog 29. Det er 3. år, vi afvikler struktureret træneruddannelse, så tiden er inde til, at vi evaluerer indsatsen og undersøger om målet, om at give kredsene flere og bedre uddannede trænere, er nået, eller vi skal sadle om? Konkurrenceudvalget (KU), består af Berit Kristensen, John Rasmussen, Morten Hansen og Erik Ahrends, sidstnævnte har repræsenteret udvalget i BHR. KU’s arbejde består i at afvikle og planlægge konkurrencerne, udarbejde vejledninger og sikre, at afviklingen sker i henhold til aftale. Derudover arbejder udvalget også med Caniva, som er klubbens nye arrangementskalender. Kreds aktiviteter: Det er desværre ikke lykkedes at knække den nedadgående kurve for kredsenes rådighed over ildsjæle, som gratis stiller deres tid, evner med mere til disposition. For en del kredse er det meget vanskeligt at få dagligdagen til at hænge sammen.

22 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

Prøveaktiviteter i kredsene

1 Rødovre

Antal prøvedage

Prøver

Heraf UHP

6

54

0

Heraf konkurrencer 15

Antal prøver eksklusiv UHP & konkurrence 39

2 Amager

4

25

11

0

14

3 Ballerup af 1996

3

20

0

0

20

4 Roskilde

5

39

6

0

33

5 Hillerød

2

11

0

0

11

6 Frederikssund

3

19

0

0

19

7 Kalundborg

1

14

0

0

14

8 Rønnede

1

7

0

0

7

9 Odense

3

42

0

37

5

1

13

0

0

13

10

Hjørring

11

Randers

5

45

5

12

28

12

Aarhus

3

37

19

18

0

13

Kolding

1

9

9

0

0

14

Herning

2

61

0

56

5

15

Nakskov

4

56

0

49

7

16

Aalborg

2

16

0

0

16

17

Silkeborg

5

43

7

0

36

18

Åbenrå

3

29

0

0

29

19

Frederikshavn

1

10

0

0

10

21

Djursland

1

8

0

0

8

22

Bornholm

2

8

0

0

8

23

Slagelse

2

18

0

0

18

24

Odsherred

2

13

0

0

13

25

Nordfyn

3

26

6

0

20

26

Vestfyn

2

15

0

0

15

28

Sønderborg

2

8

4

0

4

29

Tølløse

2

12

0

0

12

30

Greve

3

17

3

0

14

31

Skive

4

37

0

0

37

32

Ringkøbing

9

68

14

0

54

33

Holstebro

3

23

5

0

18

34

Horsens

3

32

0

0

32

35

Sydfyn

1

7

0

0

7

37

Vejle

2

10

0

0

10

38

Haderslev

6

50

12

0

38

39

Arresø

1

4

0

0

4

41

Nykøbing Falster

3

29

0

0

29

42

Hedensted

3

24

10

0

14

43

Hvidovre

6

46

6

0

40

44

Esbjerg

2

11

0

0

11

45

Struer

1

5

0

0

5

46

Køge

11

89

41

0

48

47

Suså

2

14

0

0

14

49

Odense Nord

0

0

0

0

0

52

Ullerslev

1

5

0

0

5

53

Nibe

0

0

0

0

0


54

Brønderslev

3

11

0

0

11

55

Furesø

5

45

6

0

39

56

Præstø

3

16

0

0

16

59

Grindsted

2

10

0

0

10

60

Thisted

3

17

4

0

13

61

Lynge

3

9

0

0

9

62

Vallensbæk

3

16

6

0

10

63

Hobro

4

32

0

0

32

64

Them

3

11

0

0

11

65

Skanderborg

1

8

0

0

8

67

Jammerbugt

2

16

0

0

16

68

Skærbæk

2

11

4

0

7

70

Fredericia

2

30

0

23

7

71

Grenå

3

22

0

0

22

75

Århus Nord

1

14

0

0

14

76

Bramming

0

0

0

0

0

77

Tørring

0

0

0

0

0

80

Viborg

2

13

0

0

13

81

Løkken-Vrå

0

0

0

0

0

82

Karlebo

2

17

0

0

17

84

Skovbo

2

22

0

0

22

De mest aktive kredse: Prøvedage Kreds 46, Køge

11

Kreds 32, Ringkøbing

9

Kreds 1, Rødovre

6

Kreds 38, Haderslev

6

Kreds 43, Hvidovre

6

En ny hjemmeside har set dagens lys, www. sporskitser.dk Tanken er, at hjemmesiden gerne skulle bidrage med oplysninger om sporlægning, sporlæggere og meget mere. IPO 3-DM i Vildbjerg, er allerede beskrevet flere gange i bladet og årskavalkaden. Et helt fantastik arrangement, hvor alt, fra vejr til reklame for schæferhunden (TV) var helt i top. IPO 3-Danmarksmester, Benny Jensen og CYou vom Spektefeld. IPO-SPH-DM blev afviklet i kreds 15 Nakskov. En opgave som, i sidste øjeblik blev løst af i samarbejde med Erik Ahrends, som måtte langt omkring for at skaffe sporlæggere, som var klar til at give en tørn. Schæferhundeklubben fik en IPO SPH Danmarksmester, Liselotte Nielsen og Hedegaards Odille.

Der er flere kredse, som ikke råder over figuranter eller trænere, nogle kredse betaler for figurering og trænerbistand. Flere medlemmer søger private træningsgrupper. Hvis ikke vi får drejet skuden nu, kan det meget vel blive den sikre død for nogle kredse. Vi har heldigvis også eksempler på kredse, som gør det rigtig godt og har masser af aktivitet.

Når et år er gået, er det en tradition at rette en tak til alle, som har ydet en indsats, her tænkes specielt på dommere, figuranter, udvalgsmedlemmer og BHR’er. En særlig hyldest skal rettes til Bent Andersen som 1. juli 2016, havde fungeret som brugsprøvedommer i 40 år. Det er blevet til uendelige mange timer på spormarkerne og i kredsene. Tillykke med et helt særligt jubilæum.

Landsformand Poul Meineche

Flest prøveekvipager, inklusiv UHP & Konkurrencer

I 2017 vil BHR indbyde til workshop, hvor emnet er ’’Schæferhundekredsen 2025’’. Hvordan får vi tiltrukket medlemmer, hvordan får vi kompetente medlemmer til at yde en indsats som trænere, figuranter og bestyrelsesmedlemmer? Afsender: Magt

Kreds 46, Køge

89

Kreds 32, Ringkøbing

68 61

Kreds 15, Nakskov

56

Kreds 1, Rødovre

54

Flest prøveekvipager, eksklusiv UHP & Konkurrencer Kreds 32, Ringkøbing

54

Kreds 46, Køge

48

Kreds 43, Hvidovre

40

Kreds 1, Rødovre

39

Kreds 55, Furresø

39

BHR har nu i 3 år uddannet trænere, endda i stort antal. Det har desværre ikke medført, at det er blevet lettere at få kredsarbejdet til at hænge sammen, eller at medlemsantallet er steget.

Skalbjerg, 5492

Vissenbjerg

Nr. 9-10

MAGASIN POS ID NR. 4238 T MMP 0

IPO3-DM IPO 3-udtagelserne i det forgangene år har været en fornøjelse at arrangere. Dels har deltagerantallet været højt, i alt 129 ekvipager fordelt Hovedsom på 3 konkurrencer, alle blev afviklet med avls skuerespekt meget høj sportsånd, for de afholdende t kredse og deres hjælpere, stemningen ved IPO 3-udtagelserne er fantastisk, hvilket betyder at flere og flere for lyst og mod til at deltage. SPH 2-udtagelsen SPH-DM havde noget vanskeligere betingelser, hvilket hovedsagligt skyldes, at det kræver en del hjælpere, for at kunne gennemføre arrangementet. Egnede sporlæggere hænger desværre ikke på træerne, og færre og færre har lyst til at give en hånd med uden økonomisk erstatning. Omslag.indd

1

44. årgang

November December 2016

Årskavalkaden

2016

Schæf e r h u n d e n

Kreds 14, Herning

enbøllevej 9,

29/11/16

13.33

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 23


DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2016

Regnskab BUDGET Regnskab

2015

2016

2016

kr.

t.kr.

kr.

Kontingentindtægt..................................................... 1.752.630 1.705 1.732.977

Tilbagebetalt til kredsene........................................... -368.890 -350 -360.200

Kontingent..............................................................

1.383.740 1.355 1.372.777

Nettofortjeneste varesalg........................................... 12.495 10 10.003

Avlskåringer og DNA-test........................................... 26.523 15 20.703

Prøve/skuegebyrer..................................................... 28.494 20 33.254 Kursusvirksomhed...................................................... 86.277 60 63.708

Øvrige indtægter...................................................

153.789 105 127.668

Indtægter i alt........................................................

1.537.529 1.460 1.500.445

Hovedbladet Schæferhunden..................................... -484.384 -443 -462.930

Avlsråd...................................................................... -66.641 -80 -57.385

HAS og HAS-udvalg................................................... 1.292 -10 -27.673

Brugshunderåd.......................................................... -81.958 -80 -41.093

VM-tilskud - IPO ....................................................... -48.288 -30 -26.280

DM/DM-udtagelse..................................................... -37.930 -30 -35.938 Ungdomslejr/ungdomsudvalg..................................... -16.616 -20 -12.087

Marketing og presse.................................................. -29.003 -30

IT-udvalg................................................................... -2.508

-6.049

0 -29.474

W.U.S.V. + FCI........................................................... -14.197 -15 -11.071

Materiale til kredsene................................................ -8.750 -20 -9.750

Emblemer og arbg.forsikring m.v. .............................. -21.255 -25

-6.493

Mødeudgifter............................................................ -167.832 -135 -103.982

Aktivitetsudgifter..................................................

-978.070

-918

-830.205

Resultat før omkostninger...................................

559.459

542

670.240

Personaleudgifter....................................................... -356.869 -365 -356.519 Administrationsudgifter.............................................. -242.835 -185 -187.741

Øvrige udgifter......................................................

-599.704 -550 -544.260

Resultat før renter m.v. ........................................

-40.245

-8

125.980

Renteindtægter m.v................................................... 56.926 20 52.847

Realis.kursgev.solgte værdipapirer.............................. 190.215

0

0

Hensat til 100 års jubilæum 2018.............................. -50.000

0

0

Hensat til jubilæumsskue 2018.................................. -10.000 -10 -10.000

Hensat til jubilæumsskrift........................................... -50.000

0 -25.000

Hensat til jubilæumsgaver..........................................

0

0 -25.000

Hensat til nyt medlemssystem....................................

0

0 -70.000

Tilbagef. hensat SPH-VM 2016................................... 50.000

0

ÅRETS RESULTAT....................................................

2

0

24 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

146.896

48.827


BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

2016 2015

kr. kr.

Omsætningsaktiver: Varelager.............................................................

23.381 20.175

Omsætningsaktiver: .......................................

23.381 20.175

Tilgodehavende: Varedebitorer.......................................................

10.947 6.483

Tilgodehavende moms.......................................... 10.427 0 Diverse debitorer..................................................

1.220 3.046

Depositum bladporto............................................

21.000 21.000

Forudbetalte omkostninger...................................

10.358 6.912

Tilgodehavende i alt:.......................................

53.952 37.441

Robert Buch-Nielsens Legat Bankrenter....................................................................... 0 6 Renteindtægt værdipapirer............................................... 30.310 32.871 Realiseret kursgev.solgte værdipapirer.............................. 0 51.453 Depotgebyr m.v................................................................ 0 -12 ÅRETS OVERSKUD........................................................ 30.310 84.318 Balance pr. 31. december 2016 AKTIVER Obligationer og aktier Nordea Invest Basis 2 mix. - rentebærende -

4.269 stk. à 157,00

670.233

662.975

Bankindestående Nordea 6640 870 076..................................................... 33.649 3.339

Værdipapirer: Div. værdipapirer.................................................. Værdipapirer i alt.............................................

2.434.393 2.380.941 2.434.393 2.380.941

Likvide midler: Likvide midler.......................................................

529.974 337.811

Likvide midler i alt...........................................

529.974 337.811

Omsætnings aktiver i alt.................................

3.041.700 2.776.368

AKTIVER I ALT....................................................

3.041.700 2.776.368

PASSIVER Kapitalkonto pr. 1. januar 2016......................

1.564.849 1.417.953

Årets overskud.....................................................

48.827 146.896

Kursreguleringskonto............................................

-46.927 -100.378

Kapitalkonto pr. 31. december 2016.............

1.566.749 1.464.471

Skyldig A-skat m.v................................................

16.789 14.670

Skyldig moms....................................................... Skyldige omkostninger m.v...................................

0 1.570 230.422 241.707

Skyldig kredskontingent m.v.................................

25.470 27.180

Periodisering af kontingent...................................

582.428 533.856

Forudbetalt kontingent forfaldent 2017 .............

12.675 4.875

Forudbetalt kursusgebyr 2017.............................. 1.200 0 Hensat til efteruddannelse dommere..................... Hensat til 100 års jubilæum i 2018

ÅRSREGNSKAB 2016 2016 2015 kr. kr.

AKTIVER I ALT................................................................

703.882 666.314

PASSIVER Legatkapital pr. 1. januar 2016......................................... 720.104 635.785 Årets resultat................................................................... 30.310 84.318 750.414 720.103 Kursreguleringskonto: Saldo pr. 31. december 2016............................................ -46.532 -53.789 PASSIVER I ALT......................................................... 703.882 666.314

Foranstående årsregnskab 2016 for Schæferhundeklubben for Danmark, der udviser et overskud på kr. 48.827 og en kapitalkonto på kr. 1.566.749 godkendes hermed. .

Havdrup, i januar 2017 Landsformand Kasserer Poul Meineche Bent Andersen

Årsregnskabet er endnu ikke revideret. Et revideret årsregnskab med noteoplysninger og budget for 2017 og 2018 vil blive fremsendt til kredsrepræsentanterne.

75.641 65.219

...............

250.000 250.000

Hensat til jubilæumsskue i 2018...........................

40.000 30.000

Hensat til instruktøruddannelse............................

28.924 28.924

Hensat til ny hjemmeside......................................

12.506 35.000

Hensat til jubilæumsskrift.....................................

75.000 50.000

Hensat til jubilæumsgaver.................................... 25.000 0 Hensat til nyt medlemssystem............................... 70.000 0 Hundeførerfonden................................................

5.104 5.104

Ungdomsafdelingen - kredsophør -.......................

23.792 23.792

Gæld..................................................................

1.474.951 1.311.897

PASSIVER I ALT..................................................

3.041.700 2.776.368

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 25


Nyt fra

Avlsrådet Hovedavlsskuet 2017 i kreds 38 Haderslev I øjeblikket er der lang tid til et af avlsrådets højdepunkterne i Schæferhundeklubben nemlig vores årlige HAS (Hovedavlsskue). HAS 2017 vil denne gang være i Jylland, nærmere sagt i Kreds 38 Haderslev.

Allerede nu har de godt gang i planlægningen, og hjemmesiden er allerede i luften. Vi i Avlsrådet ser frem til endnu engang, at skulle være en del af et arrangement i særklasse.

Vi vil her starte med at præsentere dommerne og deres avlsvejledere: Brugsklasse hanner Hvalpeklasse 4-6 hanner

Michael Lumby og Leif Jørgensen

Brugsklasse tæver Hvalpeklasse 4-6 tæver

René Jørgensen og Annemarie Mortensen

Veteranklasse hanner Veteran klasse tæver Yngste klasse hanner Alle Langstockhårede

Sv. Erik Lundkvist og Ejler Nielsen

Unghundeklasse hanner Hvalpeklasse 6-9 hanner

Ulla Hansen og Irene Thygesen

Unghundeklasse tæver Hvalpeklasse 9-12 hanner Hvalpeklasse 9-12 tæver Hvalpeklasse 6-9 tæver

Albrecht Wörner og Lena Pichler Bjerre

Yngste klasse tæver

Poul Meineche og Günther Krieg

Opdrætsklasser

Poul Meineche og Albrecht Wörner

Afkomsgrupper

Michael Lumby og René Jørgensen

DSB (Drift, Selvsikkerhed og Belastbarhed):

Michael Lumby, René Jørgensen og Sv. Erik Lundkvist

Figuranter: Morten Hansen (kort) Pav Andersen (langt) Mikkel Carlseng (reserve)

sæt, som er forbundet med dette og på det kommende HAS 2017 vil følgende være gældende:

Som det har været tilfældet de tre foregåenden år, vil vi også i år afvikle DSB efter pointsystemet, og med samme baneopstilling.

Gældende for Schæferhundeklubben for Danmarks Hovedavlsskue (HAS)

HOVEDAVLSSKUE (HAS) 2017

Figuranterne som skal varetage denne opgave vil være: Sekretærerne (dem som vi ellers aldrig ser) Tina Nørgård (Tysk) Annie Nielsen Simone Lumby Reserve: Linda Milton

Adgangsbetingelser generelt Deltage kan schæferhunde, både stockhårede og langstockhårede m/underuld, der er stambogsførte i en DKK/FCI anerkendt forening, og hvor begge forældredyr har en af DKK anerkendt HD-status. Aldersmæssig skæringsdag er lørdag den 5. august 2017.

Når man nu skal deltage på et sådant stort arrangement for avl / opdræt, ja så kan vi jo ikke komme udenom, at vi selvfølgelig har et regel-

Vaccination Ved udlevering af rygnummer skal enten gyldig vaccinationsattest eller positiv titer-

26 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

test forevises på forlangende. Iøvrigt iflg. gældende regler på tidspunktet for afvikling af HAS. Resultathæfte Der kræves resultathæfte for at kunne deltage på hovedavlsskuet. Dette gælder dog ikke hvalpeklasserne. Bedømmelsen Der konkurreres i følgende klasser, for både Stockhårede og Langstockhårede m/underuld: • Hvalpeklasser 4-6 hanner og tæver • Hvalpeklasser 6-9 hanner og tæver • Hvalpeklasser 9-12 hanner og tæver • Yngste klasse hanner og tæver (12-18 mdr.) • Unghundeklasse hanner og tæver (18-24 mdr.) • Brugsklasse hanner og tæver (over 24 mdr.) • Veteran hanner og tæver (over 7 år) Der udfærdiges skriftlig dommerkritik for hver hund (undtaget er dog 4-6 mdr. hvalpe). For hvalpeklasser 4-6 mdr. gælder, at de bedømmes i stand og konkurrence bedømmelse. De får ingen skriftlig beskrivelse, men diplom. For andre klasser gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. Der er skudprøve i alle klasser med undtagelse af hvalpeklasserne. Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles Utilstrækkelig (U) med mindre der foreligger en godkendt dyrlægeattest. Tandeftersyn er obligatorisk i samtlige klasser (Undtaget er 4-6 mdr.). For hanhundeklasser gælder desuden, at der foretages testikelkontrol. (Undtaget er 4-6 mdr.). Specielt gældende for hunde i alle hvalpeklasser: • For at blive blandt de 5 første skal begge forældredyr være avlskårede. Specielt gældende for Yngsteklasserne: • For at blive blandt de 3 første skal hundens størrelse ligge indenfor racens standard. • For at blive blandt de 5 første skal begge forældredyr være avlskårede.


Bane til afvikling/regler af kampdrift, mod og hårdhed ved HAS

Når hund og fører er ud for punkt C giver dommeren tegn til figuranten om at foretage et overfald i moderat tempo imod hund og fører uden hetzlyd.

Figurant i gang

Figurant

Figurant i løb

Overfald, modprøve og modværge: Hundefører starter fra punkt A, går 5-6 skridt med hunden i line til punkt B (rødt felt) og gør holdt. Linen tages af. På tegn fra dommeren går hundefører ca.10-12 skridt ”fri ved fod” frem til punkt C. Hvis hunden forlader hundefører før punkt C, startes der forfra, hundefører har 3 forsøg.

Hunden skal straks gå til modværge. Når hunden har fast greb i ærmet trænges hunden og tildeles to stokkebelastninger på skulderparti eller i området ved manken.

Figurant

På tegn fra dommeren indstiller figuranten trængningen og forholder sig passiv, hundefører kan selvstændigt eller på tegn fra dommeren afgive kommandoen ”SLIP”. Slipper hunden ikke efter den første slipkommando, kan hundefører på tegn fra dommeren gå tættere på hunden, inden yderligere slipkommando afgives. Hunden skal slippe og bevogte figuranten, på tegn fra dommeren henter hundefører hunden.

4 meter

Hvis hunden ved overfald ikke slipper efter den første slipkommando og yderligere 2 ekstra kommandoer diskvalificeres hunden.

Dommer 8 meter

Hvis hunden ved lang modprøve ikke slipper efter den første slipkommando og yderligere 2 ekstra kommandoer diskvalificeres hunden.

C Fri ved fod 10-12 skridt

50-70 skridt

Lang modprøve: Efter overfald går hundefører til anviste markering og holder sig klar. På tegn fra dommeren kommer figuranten ud fra skjul og går ind mod midten. Hundefører må gerne råbe figuranten an, figuranten løber direkte uden afbrydelse lige mod hund og fører i moderat tempo. På tegn fra dommeren slippes hunden og figuranten skal true og komme med hetzlyde. Figuranten skal afpasse farten og dreje af, således at der ikke bliver tale om sammenstød ved modtagelsen. Når hunden har fast greb, følger en trængning uden stokkebelastning. På tegn fra dommeren indstiller figuranten trængningen og forholder sig passiv, hundefører kan selvstændigt eller på tegn fra dommeren afgive kommandoen ”SLIP”. Slipper hunden ikke efter den første slipkommando kan hundefører på tegn fra dommeren gå tættere på hunden inden yderligere slipkommando afgives. Hunden skal slippe og bevogte figuranten, på tegn fra dommeren henter hundefører hunden.

Brugshanner: starter i katalognummerorden efter prøvehund. Brugstæver: afvikles efter sammen fremgangsmåde.

Sygdom: Ved sygdom skal hunden undersøges af den af avlsrådets anviste dyrlæge og attest udstedes, der afleveres til dommeren eller avlsvejlederen inden travmønstring. Såfremt hunden trækkes uden dyrlægeattest, bliver prædikatet U (UTS). Ved udgangen skal hundens identitet tjekkes af en person udpeget af Avlsrådet.

HF start

5-6 skridt med

Line af

Ved for sent fremmøde afvises hunden Hvis hundeføreren har flere hunde med, kan der laves aftale ved standmønstring med dommeren eller medlem af AR.

B

HF stop

A

HF start

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 27


Specielt gældende for Unghundeklasserne: • For at blive blandt de 3 første, skal hundens størrelse ligge indenfor racens standard. • For at blive blandt de 5 første, skal begge forældredyr være avlskårede. • Hunde der har HD status C (eller fra udland »noch zugelassen«), og/eller ED status fra udland »ED noch zugelassen« kan ikke opnå højere placering end SG 6. Specielt gældende for brugshundeklasserne: 1. Hundene skal have godkendt HD/AD status i enten DKK eller anden forening godkendt af DKK. 2. Hundene skal være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve. 3. Hundene skal aflægge DSB modprøve 4. For opnåelse af prædikat “Fortrinlig” skal individet være i besiddelse af anerkendt brugsprøve, godkendt HD og AD status og DNA testet. 5. Betingelser for at opnå Avlsklasse er endvidere: • Hundens størrelse skal ligge indenfor racens standard. • Hunden skal være avlskåret (inkl. DNA test) med DSB udpræget, endvidere skal begge forældredyr være avlskårede. • HD status min. A/B og AD 0/1 (tysk HD Normal / fast normal – ED normal, fast normal). • At hunden aflægger DSB modprøve og består med udpræget og min. 3,3. • Har en brugshan tidligere opnået Avlsklasse med en IPO1, så skal denne han på et efterfølgende HAS, have opnået en højere anerkendt brugsprøve (min. IPO2). 6. Modprøve (DSB): Specielt gælder det, at de deltagende hunde i brugshundeklasserne skal aflægge modprøve. Modprøven afvikles efter den skitserede tegning og angivne pointsystem. Hunde, der ikke opnår karakteren 3,3 i overfald/modprøve, kan højest præmieres med SG i den efterfølgende konkurrencebedømmelse. Opdrætsklasser Opdrættere med minimum 4 deltagende hunde (fra 9 mdr.) af eget opdræt kan stille opdrætsklasse. Der skal være 4 eller 5 dyr af samme hårvariant i hver opdrætsklasse. Opdrætsklasserne placeres, men der gives ikke prædikater. En opdrætter kan stille flere opdrætsklasser, men ingen dyr må deltage i mere end én opdrætsklasse.

28 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7

Afkomsgrupper Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner og tæver, med minimum 5 stk. deltagende afkom (afkom af begge hårvarianter må deltage). Afkommet skal være fyldt 9 mdr. For hanner gælder det endvidere, at de deltagende individer skal være undfanget efter hannens fyldte 18 mdr. Afkomsgrupper og opdrætsklasser præsenteres for publikum ledsaget af en mundtlig vurdering på dagen og en efterfølgende skriftlig vurdering i ”Schæferhunden”. Når man kommer med sin hund til standmønstring, vil det være rigtig godt om man inden, har orienteret sig om hvor hundens Chip sidder, samt hvis hunden har en eller anden form for afvigelse i tandsættet, at man allerede har gjort sig bekendt med det. Endvidere skal alle originale dokumenter kunne fremvises på dommerens forlangende. Husk at har man en dyrlægeattest, på skade eller andet, at denne medbringes. Som de fleste har lagt mærke til, så har vi igen i 2017 sat 1 enkelt dommer til at dømme alle de lang stockhårede. Der vil derfor være en anden tidsplan en man er vant til, og den nedenstående, er kun ca. tider, ret til ændringer forbeholdes. Tidsplan Torsdag den 3. august 2017 Campingpladsen åbner

15.00

Fredag den 4. august 2017 Informationen åbner

12.00

Cafeteriet åbner

12.00

Standmønstring af alle klasser

15.00-19.00

Træning med egne figuranter

15.00-21.00

Lørdag den 5. august 2017 Informationen åbner

07.00

Cafeteriet åbner

07.00

Standmønstring af alle klasser

07.30-08.00

DSB Hanner

08.15-09.15

DSB Tæver DSB Veteraner og Langstockhårede HAS 2017 åbnes Travmønstring Hvalpeklasse 4-6 mdr. Travmønstring Hvalpeklasse 6-9 mdr. Tæver Travmønstring Hvalpeklasse 6-9 mdr. Hanner Travmønstring Hvalpeklasse 9-12 mdr. Tæver Travmønstring - Hvalpeklasse 9-12 mdr. Hanner Afkomsgrupper

09.15-10.15

Standmønstring opdrætsklasser

16.00-16.30

Fest i teltet

18.00-01.00

Søndag den 6. august 2017 Cafeteriet åbner      

06.30

Informationen åbner Travmønstring Langstockhårede, alle klasser Travmønstring Yngste klasse Tæver Travmønstring Yngste klasse Hanner Travmønstring Unghundeklasse Tæver Travmønstring Unghundeklasse Hanner Travmønstring Veteranklasser Hanner og Tæver Opdrætsklasser Travmønstring Brugshundeklasse Tæver Travmønstring Brugshundeklasse Hanner Hovedavlsskuet 2017 takker af

07.30 08.00-09.30 09.30-10.45 10.45-11.30 11.30-12.30 12.30-13.15 13.15-13.45 13.45-14.15 14.15-15.30 15.30-16.45 16.45

Ret til ændringer forbeholdes……… Vi håber at man ligesom i 2016, vil have styr på afkomsgrupper og opdrætsklasser da festlighederne i teltet er rykket efter ønske fra kredsen. Vi har selvfølgelig bakket op om dette, fordi det er jo korrekt at mange forlader festligheder tidligt, da de jo er på fra søndag morgenstund, så vi syntes det var ok at starte ud allerede kl. 18.00. For afkomsgrupper og opdrætsklasser kan man hente en fortrykt formular i sekretariatet, hvor man skriver de hunde ind der fremvises, så man ikke skal bruge tid på at få disse oplysninger 5 min. før man skal i ringen. OBS : Det gælder stadigvæk at brugen af ikke tilladte halsbånd, medfører diskvalifikation af hunden, og handleren kan risikere ikke fremføre hund under resten af arrangementet. Kære udstiller, opdrætter, handler vær sød og komme og være klar når hundene kaldes ind i ringen, så vi ikke skal vente unødigt på nogen.

10.15-10.30 10.45-11.00 11.00-12.15 12.15-13.00 13.00-13.45

Samtidig vil vi også gerne fra AR oplyse, at travmønstring når der er hunde i ringen, er det KUN med deres handler, INGEN andre har noget at gøre i ringen udover dommer samt personale. Vi ønsker at afvikle et HAS som er publikum venligt, og ens for alle udstillere.

13.45-14.30 14.30-15.15 15.15-16.00

Se endvidere www.has2017.dk

På vegne af avlsrådet - Lena Pichler Bjerre


Schæ fe

r Po

we

rH u r me m

Af Xe nia Kruse

Bolde Bolde fås i et væld af udformninger! I mange materialer, former, størrelser, farver, med pigge og uden, med og uden snor. En hovedregel til valg af bold er, at hvis der ikke er snor i bolden, så skal den være så stor, at hunden ikke risikerer at få den sat fast i halsen under leg. Hoppebolde kan give skader, når hundene hopper efter dem, men mange hunde er helt vilde med dem. Bolde med snore er gode til trækkelege, og bolde uden snore er gode f.eks. til at have under armen. Og så er der bolde med magneter, her gælder det også, at de ikke må være for små, da de typisk er uden snor. Bolde med snor er nemme at kaste langt med og er nemme at få op af lommen. Frisbee Frisbees er sjove, men den gang, for længe siden, da de kom frem, var der mange hunde som fik ’frisbee-syndrom’: dårlige rygge pga. de mange spring efter den. Men hvis man bruger den med omtanke og ikke overdriver, kan det være et sjovt legetøj! Træktov Ofte, hvis træktovene er rare at holde på, så trævler de eller bliver ret ulækre. Men mange hunde synes, de er sjove at bære, og du vil kunne trække i begge sider eller skifte side. De er nemme at kaste, men man kaster dem ikke så langt. Bidepølser og puder Bidepølser er ofte holdbare, nemme at have i lommerne eller til at gemme under armen. De hunde som kan lide de små bidepølser, er ofte hunde som ikke bryder sig om de hårde bolde eller som godt kan lide at bære. Du kan købe bidepølser, hvor du kan trække i en eller to ender. Anvender du en lidt større bidepølse, en pude eller et ’styr’, så er det ofte lidt upraktisk. Det er en større ting at skulle have i vestelommen, eller også skal den ligge klar

Pow er

mm Hu

o

er

Schæfe r

Der findes et utal af belønninger, der kan ­anvendes i hundetræning, men er der ­nogle, som er bedre end andre? Hvad skal du vælge, og hvordan?

r Power Go

fy

Belønninger!

fe hæ Sc

på banen, hvor hunde selv henter den, f.eks. når du har klikket. Diverse Der findes alt muligt andet, du kan anvende f.eks. små dæk, viskestykker, tøjdyr, Flying Squirrel, pivedyr, gummiben, gummiringe, gummislange, skind osv. Kun fantasien sætter grænser! Hvad skal du så vælge? Der er kun et svar på det spørgsmål, nemlig – dét din hund kan li’! Der er ikke nogen belønninger, som er bedre end andre. Din hund skal slås for at opnå din belønning, belønningen skal fungere i praksis, og så skal den gerne kunne holde til legen!

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 29


ARRANGEMENTS   Dato

Arrangement

Arrangør

Dommere/instruktører

MARTS 4 Træneruddannelse modul 4

9-Odense

4 Avlskåring

46-Køge

Fritz Juul Bennedbæk

4-Roskilde

Morten Jensen, Erik Ahrends, Knud Rasmussen, Gunner Jensen, Vivi Gilsager

31-Skive

Michael Lumby

18-19 IPO 3-DM-udtagelse 18 Avlskåring

26 Kl. 10.00 repræsentantskabsmøde i »Huset«, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

APRIL 1 LD-skue

11-Randers

René Jørgensen, Michael Lumby, Sven Erik Lundkvist, Ulla Søgård Hansen

6-9 FCI-IPO-FH-WM 2017

Ptuj, Slovenien

8-9 DKK-IPO 3-DM

17-Silkeborg

Gunner Jensen, Michael Brandenhoff, Erik Ahrends, Per Svoldgård Nielsen, Vivi Gilsager, Morten Jensen

13 Skærtorsdagsskuet

84-Skovbo

Tysk dommer, René Jørgensen

70-Fredericia

Erik Ahrends, Morten Jensen, Gunner Jensen, Vivi Gilsager, Henrik Hjort

Kreds 13-Kolding

Albrecht Wörner & Poul Meineche

10 Hvalpeshow (Aftenshowet)

6-Frederikssund

Sven Erik Lundkvist

11 Skue (Aftenskue)

6-Frederikssund

Michael Lumby

Schæferhundeklubben for Danmark

Erik Ahrends, Knud Rasmussen, Gunner Jensen, Vivi Gilsager, Henrik Hjort, Morten Jensen

20 Skue og hvalpeshow

10-Hjørring

Fritz Juul Bennedbæk

25 Skue og hvalpeshow

62-Vallensbæk

René Jørgensen

4 Skue og hvalpeshow

22-Bornholm

Sven Erik Lundkvist

5 Skue og hvalpeshow

32-Ringkøbing

Tysk dommer

17 Danmarks bedste beg. B

12-Aarhus

Gunner Jensen

18 LD-skue Sjælland

3-Ballerup

Michael Lumby, René Jørgensen, Poul Meineche, Ulla Søgård Hansen

2 Skue og hvalpeshow

19-Frederikshavn

Michael Lumby

8 Skue og hvalpeshow

4-Roskilde

Luciano Musolino

22-23 IPO-3-DM-udtagelse 29 50 års Jubilæumsskue

MAJ

12-13 IPO 3-DM

JUNI

JULI

9-15 Ungdomslejr Broby Efterskole

30 S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7


KALENDER 2017 Dato

Arrangement

15 Ungdomsudstilling

Arrangør

Dommere/instruktører

Schæferhundeklubben for Danmark

Ulla Søgård Hansen

38-Haderslev

Michael Lumby, Rene Jørgensen, Albrecht Wörner, Sven Erik Lundkvist, Ulla Søgård Hansen, Poul Meineche

AUGUST 4-6 HAS

SEPTEMBER 16 IPO1-DM

70-Fredericia

17 Mix-match

62-Vallensbæk

Sven Erik Lundkvist

20 Hvalpeshow (onsdag aften)

46-Køge

Fritz Juul Bennedbæk

24 Skue og hvalpeshow

49-Odense Nord

Michael Lumby

OKTOBER 3-6

WUSV-IPO3-WM

8 Skue og hvalpeshow

Tilburg, Holland 2-Amager

René Jørgensen

14-15 DKK-IPO-SPH-DM

46-Køge

21-22 »Den hele Hund« (Brugsprøve og udstilling)

4-Roskilde

Peter Maltha Larsen, René Jørgensen

22 Skue og hvalpeshow

11-Randers

Tysk dommer, Poul Meineche

28 Formandsmøde

Schæferhundeklubben for Danmark

NOVEMBER 5 Skue og hvalpeshow 18 Skue og hvalpeshow

6-Frederikssund

Torsten Kopp, Tyskland

37-Vejle

Tysk dommer

23-Slagelse

Fritz Juul Bennedbæk, Michael Lumby

DECEMBER 26 Juleskue

ANNONCEPRISER 1/1 side (182×262 mm) kr. 3.200,00 + moms 1/2 side tværformat (182×129 mm) kr. 1.700,00 + moms 1/2 side højformat (86×262 mm) kr. 1.700,00 + moms Alle priser er inkl. 4-farve, ex. moms og er gældende pr. 1. sept. 2013 Der tages forbehold for tastefejl o.lign. Kontakt annonce-ekspeditionen for yderligere. Annoncer: Eller: Redaktør Randi Salzwedell Tlf. 21 28 55 75 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

1/4 side (86×129 mm) kr. 950,00 + moms 1/8 side (86×62,5 mm) kr. 575,00 + moms 1/16 side (86×29 mm) kr. 325,00 + moms

S C H Æ F E R H U N D E N · 1 - 2 · 2 0 1 7 31


Afsender: Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

MAGASINPOST MMP ID NR. 42380

Foto: Lars Kyndesen - Kennel Sundeved

Profile for Randi Salzwedell

Schæferhunden 1 2 2017 web  

Schæferhunden 1 2 2017 web  

Advertisement