Page 1

EDITIE RONSE december 2015

74

Prettige eindejaarsfeesten 

A N D R É G E E N E N S / PA S A R R O N S E / R O N S E D R AW I N G P R I Z E

ID EI EEË N N D V EJ O AA O R R

Het was een spetterend jaar ...


looking good feeling good pl. fr. rooseveltplein 23 • ronse-renaix • 055 21 91 06 maxim@optiekdhondt.be • www.optiekdhondt.be

UW

NIE

NIEUW IN ONS AANBOD

Chanel | Prada | Persol | Giorgio Armani | Oakley | Ray Ban | Dolce Et Gabbana | Fendi | Lafont | Liu-Jo | Face a Face | Matttew | Pro Design | …


08 12 18

20

Oes Ronse

04

Pasar Ronse 

06

Garam Masala

08

CC De Ververij 

10

Ronse Drawing Prize

12

André Geenens 

18

Kerstmarkt 

20

Fotoreportage

22

Poëzie Ronse dialecteilanden

26

HomeArtDecovan_Vlard_1015_W_Opmaak 1 10/09/15 10:38 Pagina 1

S P E C I A A L Z A A K I N E X C L U S I E V E D E S I G N M E U B E L E N E N M A AT W E R K WOONINRICHTING

EXCLUSIEF

bezoek ons op

decovan-home-art.be

Open van dinsdag - zaterdag 10.00 -18.30u zOndag en maandag geslOten BERCHEMWEG 236 OUDENAARDE TEL 055 312 426 ❘ INFO@DECOVAN-HOME-ART.BE CASSINA - KNOLL INT. - B&B ITALIA - WALTER KNOLL - DE SEDE - POLIFORM - MDF ITALIA - PASTOE - CARL HANSEN - ARCO - EDRA - CLASSICON - MOOOI - INDERA - ARPER - FRITZ HANSEN - FLOS - FOSCARINI - LA PALMA - VAN ROSSUM - ...

COLOFON U I TGEV E R Design & Publishing Group bvba Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

VORM GEV I NG EN DRU K Grafoman Sint-Martensstr. 10, Ronse Willy De Praeter, Grafoman Jessica Coussement, Grafoman Jacob Van Achter, Grafoman

ALGE ME NE COÖRDINATIE Nathalia Tsala - info@randeevoe.be 055 600 630 - 0497 75 47 63

ADVE RTE NTIEVE RKOOP Cindy Magherman - 0491 25 99 62 cindy@randeevoe.be

Fabrice Donkerwolcke - algemene redactie Hanneke Vagenende - algemene redactie Maarten D’Hoop - algemene redactie Hubert Dedoncker - cartoon Paul Cox - poëzie Johan De Bleeker - fotoreportages

RANDEEVOE DIGITAAL www.randeevoe.be http://issuu.com/randeevoe

© 2015 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Oplage : 14.100 exemplaren

RE DAC TIE Jonathan Jouret - hoofdredacteur Frederic de Vos - eindredactie Sasian Van Den Berghe - algemene redactie Niels Saelens - algemene redactie

Distributie door :


COLUM N

Oes Ronse Het einde van 2015 is in zicht. Het is terug tijd voor jaaroverzichten en lijstjes : de balans opmaken, quoi ! Het is een jaar geweest waarin Ronse zichzelf opnieuw op de kaart heeft gezet. Kwatongen hebben gepoogd de stad te ridiculiseren door ze te reduceren tot absurde GAS-boetes voor geopende bierblikjes op straat, maar dan kennen ze Ronse en de Ronsenaars niet. Met de opening van De Passage, het Cypriaan De Rore festival, Ronse Op Scène, Kunst@RodeKruis en veel andere evenementen heeft onze stad een ander gelaat aan de buitenwereld laten zien. Het gaat goed met Ronse. Het mag gezegd. Nah ! “We komen van ver, we hebben diep gezeten”, is de slagzin die ik als nieuwe Ronsenaar vaak moet horen. Dat zal wel zo zijn, maar het valt niet te negeren dat deze stad aan zichzelf werkt, zichzelf opnieuw uitvindt, zijn pijlen op de toekomst richt. Om te illustreren dat anderen hiervoor niet ongevoelig blijven : een kleine anekdote. In juni besloot de directie van mijn werk het personeelsfeest in Ronse te laten doorgaan. Als enige Ronsenaar werkzaam in het Gentse bedrijf rustte de

zware taak op mijn schouders om de collega’s wegwijs te maken door Ronse. De reacties vooraf waren sceptisch : ‘wat valt er in dat gat van de wereld te beleven ?’ Zoiets motiveert een mens nog meer natuurlijk. Al zoekend naar een geschikte route door de stad viel het me op hoe rijk deze stad aan troeven is. Vertrekkende van het beeld van de Ronsische zot van Florent Devos aan het station kon ik de folklore van de Fiertel en de Bommels aankaarten. Exceptionele tradities zonder meer. Maar dan moest het patrimonium nog komen : de Art Decowijk, de steegjes, het interieur van de Harmonie, de Passage, de Stadstuin en natuurlijk de Sint-Hermescrypte. Maar ‘le moment suprême’ moest nog komen : de overweldigende heuvelrij die de stad omhelst met zijn prachtige bossen op de kammen. Uit de enthousiaste reacties achteraf viel op te maken dat velen hun mening hadden bijgesteld. Daarom deze eindejaarwens : laten we met zijn allen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. We hebben heel wat troeven in handen.

4


SONOBO Reeds meer dan 40 jaar fabrikant ramen & deuren

Maak het inbrekers niet te gemakkelijk !

De Bruwaan 14A | Oudenaarde | 055 31 27 95 | info@sonobo.be | www.sonobo.be Open maandag tot vrijdag 7u30-12u00 & 13u00-18u00 en zaterdag 9u00-12u00

Op zoek naar een origineel ĂŠn duurzaam eindejaarsgeschenk? Kom een kijkje nemen in onze winkel en ontdek ons uitgebreid gamma optische instrumenten: verrekijkers, telescopen, sterrenkijkers en microscopen.

Natuurkijkers.be Nederstraat 25, 9700 Oudenaarde T +32 (0)55 61 33 13 . www.natuurkijkers.be . info@natuurkijkers.be

Gesloten van 19/12/2015 t/m 05/01/2016


S A M EN L EVI N G

Pasar Ronse

brengt mensen bij elkaar Pasar vzw wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om vakantie te nemen of om aan recreatie te doen. De Ronsese afdeling zet zich in om deze doelstellingen lokaal in te vullen. We spreken met voorzitter Chris Vandenhoucke op de vooravond van hun laatste activiteit van 2015 : een bezoek aan het voormalige klooster van de Arme Klaren waarin de geschiedenis van de kloosterorde wordt toegelicht. Maar vergis u niet : zowel natuur als cultuur komen aan bod in de programmatie van Pasar. Tijd voor een woordje uitleg van de voorzitter.

onze jaarlijkse regiowandeling en fietsnamiddag laten plaatsvinden, eventueel aangevuld met een stadswandeling, die dit jaar op veel interesse kon rekenen. Onze stadsgids José Coolsaet heeft ons meegenomen doorheen de rijke geschiedenis van de stad. Zo leer je hoekjes en kantjes van je eigen stad kennen die je niet kon vermoeden.”

“Pasar is ontstaan uit het voormalige Vakantiegenoegens dat in 1936 werd opgericht. In 2008 onderging de organisatie een naamsverandering. Er is een overkoepelend Vlaams bestuur met provinciale cellen. Met de steun van het provinciale niveau staat het elke gemeente vrij om een lokale afdeling op te richten. In Ronse zijn we in 2013 van start gegaan. Het was onmiddellijk een succes met een opkomst van 110 mensen, dankzij de medewerking van Chocolaterie Hermes. Ze hebben ons de kans geboden om uitgebreid te proeven van hun assortiment aan producten. Het is de bedoeling van Pasar Ronse om zo vaak mogelijk onze activiteiten in samenwerking met lokale partners te organiseren. Zo hebben we dit jaar onze pijlen gericht op het promoten van de elektrische fiets. Natuurlijk hebben we in het kader daarvan allianties gezocht met lokale fietshandelaren. Dat heeft toch geleid tot de verkoop van een 4-tal elektrische fietsen aan onze leden. In de toekomst willen we ook graag met kunstenaars samenwerken, maar hiervoor zijn de besprekingen nog lopende. Volgend jaar willen we graag opnieuw

“Pasar draait op dit moment volledig op de goodwill van een 6-tal vrijwilligers. Onze leden worden via pasar.be, email, Visie of affiches op de hoogte gebracht van onze activiteiten. Freelance journalist Damien Van Wambeke zorgt ook altijd voor een mooi stukje in de lokale pers. We werken heel laagdrempelig. Soms werken we met inschrijvingen, maar vaak kan er ook nog aangesloten worden op de dag zelf. De meeste zaken vinden plaats op zondag, maar zaterdag kan in principe ook. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd, aangezien we zonder middelen werken. In de toekomst willen we graag ook werkingsfondsen genereren met een gezellige barbecue. Elk lid krijgt een activiteitenkaart waar een T-shirt aan verbonden is. Op het einde van het werkjaar vallen er ook verschillende prijzen te winnen door een loting van deze kaarten.” Verschillende studies tonen aan dat een sterk verenigingsleven gunstig is voor het sociale weefsel van een stad en het welbevinden van zijn inwoners. Hoe wil Pasar daartoe bijdragen ? “We mikken op een ouder publiek : 40-plussers en ouder. We hopen met Pasar in dit computertijdperk de mensen samen te brengen door te bewegen door natuur en cultuur.” Interesse ? Meer informatie vindt u op www.pasar. be, of via Chris Vandenhoucke (0468 16 00 48, chris.vandenhoucke1@gmail.com) Maarten D’Hoop

6


bloemen & planten kerststukjes ...

Kom langs & laat je inspireren voor meer

(KERST)SFEER IN JE HUIS !

J.B. Guissetplein 6 - Ronse - 055 61 45 46 - marieke@mariefleurie.be

Ignace Bauwens JUWELIER - JOAILLIER

OPEN :

Zo 13 - 20 - 27 december (van 14u tot 18u)

Ma 21 - 28 december (van 10u tot 18u)

Abeelstraat 13-15, rue de l’Ypréau RONSE-RENAIX • T 055 21 47 01


S A M EN L EVI N G

Garam Masala

Rossana Khoshaba

In de reeks Garam Masala gaan Randeevoe en Marnixring Ronse elke maand op zoek naar Nieuwe Ronsenaars die u een inkijk bieden in hun leven, verleden en cultuur. Rossana Khoshaba trok meer dan twintig jaar geleden weg uit Iran en volgde haar hart naar Ronse.

geen mooie tijden meer gekend. We hadden geen mening en geen rechten, er was geen persvrijheid.” Iran is ook niet vies van publieke executies. Toen een familielid daarvan het slachtoffer werd, was het tijd om te vertrekken. “Ik heb niet voor België gekozen”, gaat Rosanna verder. “Als je vlucht weet je niet waar je terechtkomt. Aanvankelijk wilden we naar Frankrijk of Duitsland. Maar onze smokkelaar heeft ons in Brussel gedropt. Als ik kijk naar de huidige vluchtelingencrisis, besef ik hoeveel chance we hebben gehad. Oké, we waren misschien wel financieel gepluimd, maar uiteindelijk zijn we goed behandeld en verzorgd”, glimlacht ze.

“Nieuw ? Ik ben eerder een ancien”, lacht Rossana. “Ik probeer nu zelf vaak nieuwkomers in moeilijkheden te helpen, mensen met wie ik dezelfde moedertaal deel. Ik geef hen raad om hun leven hier op te bouwen. Een koppel dat hun kinderen naar een Franstalige school stuurt, terwijl ze het Frans al onder de knie hebben, zal ik aanmanen hun kroost in het Nederlands te laten onderwijzen. Als je handen en voeten hebt, kan je maar beter uit werken gaan. Met een leefloon kan je niets, behalve overleven. Een nieuwkomer past zich aan aan de gewoontes van z’n nieuwe thuisland.” Rossana is opgegroeid in het drukke Teheran. Amper tien was ze toen de Iraanse Revolutie uitbrak. “Toen de sjah nog aan de macht was waren wij vrij. Iedereen kwam met elkaar overeen. Ikzelf ben een Assyrische christen. Mijn ouders kwamen over de vloer bij moslims en joden en omgekeerd. In de jaren na de revolutie heb ik

Toen Rosanna asiel ging aanvragen en zag hoe moeilijk dat ging besefte ze meteen dat ze zich zo snel mogelijk verstaanbaar moest maken. “Ik sprak al Nederlands na enkele maanden, omdat ik heel gedreven was. Ik leerde Nederlands in de klas maar ook op straat. Elke keer ik de baan opging zei ik tegen iedereen goedendag. Pas op, de eerste weken kreeg ik wel geen antwoord terug.” (giert het uit) “Mijn man Franky heb ik twintig jaar geleden leren kennen, toen ik nog in Antwerpen verbleef. Hij had een huis in Ronse en onder geen beding zou hij verhuizen. Mijn eerste indruk van Ronse ? Dat het een dode stad was, sorry !” (lacht) Ik ben in Teheran opgegroeid en ben veel drukte gewoon. Ook in Antwerpen is er dag en nacht leven in de brouwerij. Ik vroeg dus aan mensen hier uit de buurt wanneer er iets te doen was waarbij iedereen z’n huis uit komt. Dat bleek de Fiertel te zijn. Ik besloot mee te doen en ook al kwam ik halfdood terug, toen besefte ik het pas : wat wonen wij hier mooi.” Hanneke Vagenende

8


KEUKEN - D RESSINGS - INTERIEUR

Uw tevredenheid is ons vak ! Votre satisfaction est notre travail ! Atelier Weverijstraat 4 • Ronse • op afspraak Showroom Zonnestraat 2C • Ronse • zon- & feestdagen gesloten, ma tot za 9u30-18u WWW.HOMEKITCHEN.BE


CC DE VER VER I J

Piv Huvluv ‘YOLO !’ Zaterdag 5 december om 20u In het najaar van 2014 is Piv’s nieuwste theatertour genaamd ‘Yolo !’ van start gegaan. In deze voorstelling daagt hij het publiek uit mee te filosoferen over ons nietig bestaan op deze planeet. Uiteraard gaat dit gepaard met de nodige dosis humor, herkenbare situaties, nostalgie en een eindeloze collectie vinylplaten als soundtrack. Piv Huvluv heeft zijn plek in de Vlaamse comedywereld reeds lange tijd geleden verworven. Het einde van de zomer betekende voor hem de start van een nieuw comedyseizoen. Het achttiende van zijn carrière ! In de beginjaren was het allemaal niet zo simpel. Zijn eerste

Deze theatervoorstelling vindt plaats op zaterdag 5 december om 20u in CC De Ververij (Zuidstraat). Tickets kosten €10 en €12.

‘Solo’ Zaterdag 12 december om 20u

Geboren en getogen te Izegem, waar hij in 2006 werd gehuldigd als ereburger van de stad, verovert deze veelal humoristische singer-songwriter de harten van heel Vlaanderen. Hij werkte reeds samen met tal van andere artiesten zoals Gabriel Rios en Brahim. En heeft

Dit optreden vindt plaats op zaterdag 12 december om 20u in CC De Ververij (Wolvestraat). Tickets kosten €16 en €18.

‘Fillage’ Zondag 20 december om 15u

In deze familievoorstelling worden trampoline, acrobatie en jongleren door de input van muziek tot een geheel nieuw niveau gebracht. Sur Mesure inspireert jong en oud om samen te komen en innovatieve creaties te ondersteunen. Ze willen

E SCHENKT RANDEEVO en 2 vrijkaart e.be vo ee d n ra @ fo in

in het verleden ook meerdere malen op Rock Werchter mogen optreden. Daarnaast schreef hij zelfs twee kinderboeken in samenwerking met Frow. Flip Kowlier staat met andere woorden niet stil en zal u tijdens zijn solotournee verbijsteren met zijn onuitputtelijk vermogen ieder individu te raken door het brengen van eenvoudige doch ontzettend oprechte nummers.

Sur Mesure

Sur Mesure vormt een groep enthousiaste individuen bestaande uit muzikanten, acrobaten en zelfs instrumentmakers. Wanneer zij samen op het podium staan jongleren zij als het ware met muziek, dans en acrobatie. Een energetisch optreden van acht mensen die elkaar helpen in hun zoektocht naar geluk.

E SCHENKT RANDEEVO en 2 vrijkaart e.be vo ee d n ra @ info

avondvullende programma ‘Percy’ flopte namelijk gigantisch. Niettemin bleef Piv in het circuit van cafés en clubs verkeren waar hij na enige tijd een behoorlijke live-reputatie had opgebouwd. Stilaan begint ook het grote publiek de smaak te pakken te krijgen en binnen de kortste keren staat Piv voor een uitverkochte zaal. De dag van vandaag is hij uitgebloeid tot een vaste waarde in de comedyscene.

Flip Kowlier

Flip Kowlier is een fenomeen. Wie kent hem niet als één van de frontmannen van de West-Vlaamse hiphopgroep ’t Hof van Commerce. In 2001 verbaasde hij iedereen met zijn solo-debuutalbum ‘Ocharme Ik’. Sindsdien staat deze muzikale duizendpoot ook geregeld alleen op het podium.

10

E SCHENKT RANDEEVO arten a k ij vr 2 voe.be ee d n ra info@

het publiek verrassen met hun speelsheid en tegelijkertijd ontroeren met hun onschuld. Deze groep willekeurige mensen die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben storten zich samen in het onbekende en nemen een grote sprong naar een gezamenlijk doel. Fillage is het moment van voorbereiding op de ontdekkingstocht naar het vinden van hetgeen waarnaar je verlangt. Fillage vindt plaats op zondag 20 december om 15u in CC De Ververij (Zuidstraat). Tickets kosten €6 en €8. Sasian Van Den Berghe


VA N D O R P E 055 31 18 22

TOYOTA GARAGE VAN DORPE wenst jullie een zalige kerstfeest, een vrolijk eindejaar en een veilig 2016 !

12 december m t/ 4 en ag rd eu d en Op zondag 6/12) (gesloten op

Saloncondities vanaf 1 december !

van Gar m a e t Het

n Dor age Va

pe

Garage Van Dorpe • Westerring 3 • Oudenaarde • T 055 31 18 22 • WWW.GARAGEVANDORPE.BE

NIEUW

DE TANDT JUWELIERS - BIJOUTIERS

Wijnstraat 57, rue au Vin - Ronse/Renaix - 055 21 11 50


CULT UUR

Ronse Drawing Prize blijft boomen

Wie volgt Andreas Palladio Den Serra op als winnaar van de Ronse Drawing Prize ? Op dit moment zijn uit de honderden inzendingen de beste werken al geselecteerd en gejureerd. Ze wachten op uw nieuwsgierige ogen om bezichtigd te worden in CC De Ververij tijdens de vernissage en daaropvolgende prijsuitreiking. De wedstrijd wordt steeds meer ontdekt. Niet enkel door mond-tot-mondreclame, maar ook door gerichte promo op de juiste websites. “Verder is er ook het gebouw op zich waar CC De Ververij in huist. We organiseren niet enkel de Drawing Prize. Als mensen hier langskomen zijn ze vaak onder de indruk van de tentoonstellingszaal, die museaal aandoet. Uiteraard is ook dit keer iedereen welkom. Aan de typografische affiche, die vorig jaar haar intrede deed, is niet veel geraakt. “Net omdat de affiche van vorig jaar zo extreem was wilden we er dit jaar opnieuw iets mee doen. Toen kwamen we op het idee om ze te zeefdrukken op zwart papier, met witte letters. Zoiets spring meteen in het oog”, verklaart Leconte.

Directeur van CC De Ververij Jan Leconte is een gelukkig man. Jaar na jaar blijft het belang van de Grote Prijs Tekenkunst van de Stad Ronse toenemen, net als het aantal deelnemers. Wat is de reden dat dit evenement, dat ondertussen aan z’n 47e editie toe is, zo’n succesnummer blijft ? “Wel, dat komt omdat we de zaken heel goed aanpakken”, lacht Leconte. “Eerst en vooral hebben we een aantrekkelijke jury. Naast de ondertussen gevestigde waarden Mark Manders, Flor Bex en Pjeroo Roobjee, hebben we twee nieuwe juryleden kunnen strikken. Hannelore Van Dijck is een pure tekenares die dit jaar genomineerd werd voor de Young Belgian Art Prize, de belangrijkste onderscheiding voor jong kunsttalent in België. Zij wordt bijgestaan door Ante Timmermans, die al in het S.M.A.K. heeft tentoongesteld en nu zijn tijd verdeeld tussen België en Zwitserland. Een verfrissende mix tussen een jonge en iets oudere generatie. Het zijn allen ongelooflijke namen die getriggerd zijn om nieuw talent te ontdekken.”

Tekenen op zich zit in de lift en de focus op het pure van die tekenkunst is waarschijnlijk de grootste troef van de wedstrijd. “Het is tekenkunst zonder thema. De werken komen dus echt vanuit de kunstenaar. Een steen bijvoorbeeld kan dienen als drager en zelfs met verf kan je tekenen. Als je zegt aan een kunstenaar : ‘het moet getekend zijn’, dan begrijpen ze meteen wat je bedoelt. Zoals steeds zal de jury streng zijn. Amper 15 procent van de ingediende werken overleeft de selecties. Heel weinig, maar net dat maakt de wedstrijd zo sterk. “Kunstenaars die geselecteerd worden of een bijzondere vermelding krijgen, schrijven dat vaak op hun curriculum, als een soort referentie. Deze wedstrijd zet cultuur en ook de stad op de kaart, dus het is een win-winsituatie voor veel partijen”, besluit Leconte. De vernissage - met prijsuitreiking en performances - van de 47e Ronse Drawing Prize vindt plaats op vrijdag 11 december 2015 om 20u in CC De Ververij (Wolvestraat). Vanaf 12 december worden de geselecteerde werken tentoongesteld in CC De Ververij op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u en dit t.e.m. 10 januari 2016. Hanneke Vagenende De toegang is gratis.

12


R HANDEL

AA

• • R ENAIX

ONSE • • R U

S

N

DE

R

IE

TS

N

STOCK

I

N

U O

N

R DE S COMME

C

A

VERKOOP 6 DEC. 2015

9u30 -17u30

COC RONSE | NIEUWEBRUGSTR. 2 | RONSE Cash betaling | Inkom €2,00 - Gratis drankje ! Pop In Store Amyris Optiek Sofie Martine Photo

Restyle Artisanne Marina Bis Okapi Outlet

Een organisatie van de Unie der Handelaars van Ronse met de medewerking van Stad Ronse.

Il était une fois Cottage Vandercammen Fashion for Men

Do Re Mi Mymphil Serenity ...


ER WAS EENS ... IL ETAIT UNE FOIS ... RONSE - R E NAIX F E E S TC

CT IE IE C O L L E C O M M U N /12/2015) f 15

O L L E CT

IE

(vana

NIEUWE BOETIEK BABY-KIDS-JUNIOR ARMANI ASTON MARTIN BILLIEBLUSH BURBERRY LILI GAUFRETTE RALPH LAUREN RIVER WOODS SCAPA SPORTS WEEKEND À LA MER … GEBOORTELIJSTEN

FIRST NOUKIE’S THÉOPHILE & PATACHOU …

Wijnstraat 2, rue au Vin - T. 055 21 73 28 IE C O L COMMUN

L E CT IE

2/2015)

/1 (vanaf 15

WOMEN

Place F. Rooseveltplein 42 - T. 055 45 74 29 F E E S TC

ARMANI BARBOUR BLOND N° 8 COCCINELLE ELENA MIRO HAMPTON BAYS NIEUW PIÙ PIÙ RALPH LAUREN RIVER WOODS ROSNER SCAPA SPORTS THELMA & LOUISE VERY SIMPLE XANDRES …

O L L E CT

IE

MEN

Wijnstraat 2, rue au Vin - T. 055 21 73 28

BARBOUR BILLYBELT MARTIN MAPLE RALPH LAUREN RIVER WOODS SCAPA SPORTS ZILTON …

Place F. Rooseveltplein 39 - T. 055 21 44 28

DEELNEMER STOCKVERKOOP 6/12/2015 • COC RONSE

www.ilétaitunefois.be


KLAAR VOOR

eindejaar ?

Catherine Lejour CR E M E R I E

Groot assortiment kazen en charcuterie Specialiteit kaasschotels

ma & zo gesloten • di/do 9u-12u15 & 14u-18u30 woe/vrij 8u30-12u15 & 14u-18u30 • za 8u-12u15 & 14u-18u

Peperstraat 13  Ronse  055 21 40 71

AFHAALMENU’S EINDEJAARS FEESTEN

Luc De Smet WIJNHUIS

GENIET ZONDER ZORGEN VAN EEN SCHITTEREND EINDEJAAR. WIJ VERZORGEN UW AFHAALMENU MET ZORG VOOR KWALITEIT EN MET EEN PERFECTE ORGANISATIE.

DOWNLOAD ONZE MENUKAART OP WWW.TRAITEUR-LECONTE.COM

« DESKUNDIG WIJN- EN KOOKADVIES »

Uw geschenk is waardevol, onze verpakking maakt het alleen nog mooier. T. 055 31 93 96

L. Sturbautstraat 11 • Ronse • 055 23 92 32 WWW.SOMMELIERLUCDESMET.BE


KLAAR VOOR

eindejaar ?

PROEF JE STREEK

BEZOEK ONS OP DE KERSTMARKT !

NIEUW

IJs-chocolade creaties

Geschenkmanden naar ieders budget

sorbet & ijs kerstbuches in 4 smaken individuele ijscreaties eigen chocoladecreaties

lekkernijen uit Ronse streekproducten artisanale specialiteiten huisgemaakte delicatessen

rum - rozijnenijs - peperkoekenijs

NIEUW

‘Buuntsies’ kaas

St-Martensstraat 51/53 • Ronse • 0491 44 40 16 • info@artisanne.be • www.artisanne.be


Markt 27, Ronse Tel. 055 38 56 58 info@deacte.be www.deacte.be

R E S TAU R A N T • T E A R O O M

Sinds 1923

Depuis 1923

VAN OUD NAAR NIEUW IN DE ACTE Sylvesterparty • Donderdag 31 december 2015

OP ZOEK NAAR HET GESCHIKTE CADEAU ?

Ontvangst en receptie vanaf 19u : Cava met feestelijke aperitiefhapjes aan tafel geserveerd Koud buffet : Wij voorzien een volledig koud buffet met gerechten naar thema : oesters, kreeft, gerookte vissoorten, vispasteien, roze zalmtartaar, Spaanse ham, fijne Italiaanse vleeswaren, food cocktails met grijze Noordzeegarnalen, tonijn en ganzenlever.

Dranken Porto, whisky, gin, ...

Soep : Heldere bouillon van fazant Warm gerecht aan tafel geserveerd : Hertenkalffilet in de oven gebakken met een hazelnootkorst, zalf van pompoen, wilde bospaddenstoelen, sausje van cranberry's en amandelkroketjes Nagerechtenbuffet 2015 : Een waaier van zoetigheden, feestelijke taarten, mousses, kleine gebakjes, bavarois, tiramisu, verse vruchten, vanille-ijs met warme chocoladesaus en vele andere lekkernijen

Rookartikelen Havana sigaren

Koffie Prijs all-in per persoon : 110 euro pp - Kinderen tot 11 jaar all-in : 45 euro pp Wij aanzien uw boekingen voor definitief na reservatie via mail & storting van het volledige bedrag op ons rekeningnummer BE 22 7795 9631 8547

Peperstraat 7 • Ronse • 055 21 34 15

OP NIEUWJAARSDAG 1/1/16 VOORZIEN WIJ ONS ROYAL BUFFET OM 12U

G D

EL

N

ST

EI

ER

LE

H

A

CI

EN

PE

EI

S

D

EJ

Berchemweg 191 • Oudenaarde 055 30 25 88 • info@tveer.be WWW.TVEER.BE

IE N

S PR

ST

R

A

A

IJ ZE N

AFHAALMENU'S EINDEJAAR MENU 1 (€ 35 pp)

MENU 2 (€ 35 pp)

Assortiment van 3 mini-videetjes (garnaal-kaas-Breydelham)

Assortiment van 3 mini quiches (tomaat-spek-zalm)

Duo van scampi en coquilles met prei in een getomateerd currysausje

Bladerdeegje met een ragoût van kalkoen en kalfszwezerik met oesterzwammen

Romig soepje van witloof met gebakken spekjes en mozzarella-crème

Pompoen-knolselderijsoep met gebakken Breydelham en karamelappeltjes

-

Siemens iSensoric.

De sensorgestuurde technologie die perfect zorgt voor uw was. For a life less ordinary. siemens-home.be/nl/iSensoric

ELECTRO BENOIT CORDIER Stationsstr. 23, rue de la Gare • Ronse/Renaix • 055 21 37 72 benoit.cordier@telenet.be • WWW.ELECTROCORDIER.BE

Fazantenfilet met

boschampignons, sausje van donkere Leffe, gevuld appeltje en gratin aardappelen

-

Zalmfilet, zeeduivel en scampi's met knapperige groentjes in een witte wijnsaus, opgediend met smeuïge aardappelpuree met lichte toets van zwarte truffel

Wenst U onze volledige traiteurfolder te ontvangen ? Geef ons een seintje !

Plaats uw bestelling vóór 13 december en ontvang een LEUK GENIETERS-GESCHENK !

(bestellingen nadien geplaatst geven geen recht meer op de actie)


CULT UUR

André Geenens

Begeesterd door hemel en water André Geenens staat bij menig Ronsenaar bekend als kunstenaar, leraar aan de Tekenacademie en zoon en opvolger van de dagbladhandel ‘Geenens’ op de hoek van het Guissetplein. Met als thema ‘Hemel en Water’ exposeert hij van 5 tot en met 13 december in De Passage aquarellen en schilderijen. Werken in aquarel- en acrylverf op basis van landschapsfoto’s die hij de voorbije drie jaar maakte. “Mijn werken zijn gewijd aan de volgende vijf thema’s : de hemel, de zee, de meren, de stranden en de ruimten.”

en esthetica aan de Ronsese Kunstacademie. Daarnaast was André van 1998 tot 2012 jurylid van de biënnale ‘Salon de L’aquarelle’ in Namen.

André Geenens werd geboren in Ronse in 1947. In het Institut Saint-Luc in Doornik volgde hij de opleiding decoratie en publiciteit A1. Van 1964 tot 1968 kreeg hij van Marcel Marlier les in aquarel- en gouachetechnieken. “Marcel Marlier is de geestelijke vader van ‘Tiny’. Van hem heb ik echt alles geleerd”, stelt André. Zijn CV is indrukwekkend : in 1970 behaalde hij het diploma kunstonderwijs Charles Buls, in 1978 behaalde hij zijn aggregaat in het kunstonderwijs. Hij was ook leraar in de toegepaste kunst in de Academie van Schone Kunsten in Brussel, vervolgens leraar tekenen in het Athénée Leon Lepage en in 1985 leraar speciale technieken en esthetica in het Instituut Bischoffsheim te Brussel. Van 1985 tot 1995 was hij leraar morfologische psychologie aan de Brusselse politieschool. Tot slot was André van 1990 tot 2012 leraar speciale technieken en aquarellen, leraar tekenen

De tentoonstellingen van André Geenens zijn schaars. Gedurende zijn carrière exposeerde hij in totaal een tiental keren in Ronse, Kluisbergen Brussel. Zijn laatste expo dateert van 2009 in de Doornikse galerij ‘Chant des eaux profondes’. Op vraag van familie, vrienden en oud-leerlingen, besliste hij om nu een nieuwe tentoonstelling te organiseren. “De werken die in De Passage te bewonderen zullen zijn, zijn gebaseerd op foto’s die ik maakte tijdens de reizen en uitstappen die ik de afgelopen jaren maakte met mijn echtgenote.” De artiesten waar André naar opkijkt zijn onder meer : Marcel Marlier, William Turner, Vincent Van Gogh, Claude Monet en Picasso. “De ‘trigger’ voor het maken van de aquarel- en acrylwerken met als thema hemel en water, kwam er een zestal jaar geleden”, herinnert André zich. “Mijn echtgenote en ikzelf bezochten in Frankrijk de expo ‘L’île nue’ van Yann Queffélec : adembenemend. Ik was werkelijk begeesterd door de schoonheid en precisie van zijn werken. Ikzelf was ook altijd al gefascineerd door de zee en het water. Maar ‘L’île nue’ was mijn motivator om (nog meer) marines te maken.” De tentoonstelling ‘Hemel en Water’, aquarellen en schilderijen van André Geenens, is te bezichtigen van zaterdag 5 tot en met zondag 13 december op de bovenverdieping van de Passage, in de Sint-Martensstraat 37 te Ronse. Op woensdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 19u, op zaterdag en zondag van 7u30 tot 18u. Volg het reilen en zeilen van André Geenens op www.andregeenens.blogspot.be Fabrice Donkerwolcke

18


Het wordt uw warmste interieur en mooiste kerstgeschenk ooit !

MEUBELEN EN INTERIEURINRICHTING

FEESTELIJKE KERSTHAPPENING

18 & 19 december (tot 20u)

Uitzonderlijk open op zondag 20/12 van 14u tot 18u KOM TIJDIG LANGS IN ONZE SHOP !

ZUIDSTRAAT 10 • RONSE • 055 21 53 38 • WWW.DUQUIN-MIEL.BE open van 9u tot 12u & 14u tot 18u30 • maandag van 14u tot 18u • ZONDAG GESLOTEN I N S PI RATI E • KLE U R-E N STIJ LADVI E S • BETAALBAR E BE LG I S C H E TO PKWALITE IT • S E RVI C E VE RTR O UWE N • MAATWE R K • E I G E N LEVE R I N G STEAM • ZALI G S LAAPC O M FO RT


S A M EN L EVI N G

Kerstmarkt

zorgt voor weekend lang gezelligheid

De Ronsese kerstmarkt op de Grote Markt, die vanaf vrijdag 18 december tot en met zondagavond 20 december plaatsvindt is een gevestigde waarde in de Vlaamse Ardennen. “Er staan 36 chalets opgesteld rond de versierde kerstboom en de aangeklede obelisk voor de Bommelsfeesten. De standhouders bieden eten, dranken en allerlei geschenk- en decoratieartikelen aan”, zegt Eric Vanderhauwaert van de dienst Evenementen.

chalets worden een gezonde mix van drank- en eetgelegenheden, stands van verenigingen en handelaars. Er zullen tevens een twintigtal tenten aangebouwd worden en drie grotere tenten die rond het Bommelpodium bij de obelisk zullen opgesteld staan. Een van die tenten wordt ingenomen door de dienst Toerisme, die opnieuw gastronomische manden en gadgets zal aanbieden. Elk jaar heeft de dienst Toerisme op de kerstmarkt ook een zusterstad als gast, dit jaar zal dat Kleve zijn maar ook een omliggende stad of gemeente zal er naast de Toerismedienst zijn stad kunnen promoten, dit jaar is dat Frasnes-lez-Anvaing”, geeft Eric Vanderhauwaert mee.

“Wat pakweg zo’n twaalftal jaar geleden nog een klein marktje was met enkele stands op de binnenkoer van de Hoge Mote, groeide uit tot een heuse kerstmarkt die nu voor de elfde keer plaatsvindt en georganiseerd wordt door de dienst evenementen van de stad Ronse”, blikt Vanderhauwaert terug. Naast de 36 traditionele chalets is de rode draad doorheen het kerstmarktweekend de muzikale animatie. “Er zal voortdurend muziek op de Grote Markt weerklinken, maar ook andere animatie zoals optredens van dansgroepen”, vervolgt hij. “Dit jaar krijgt de kerstmarkt een nieuwe opstelling, dat proberen we om de twee jaar te doen. De 36

“Net als vorig jaar verhuist de traditionele markt op zaterdagochtend niet naar parking Portois, maar wordt die in de kerstmarkt geïntegreerd. Dat moet het allemaal nog gezelliger maken. Zaterdagochtend zal er een optreden zijn van Dixieland Streetband en Ritmo Ronse. Voor de allerkleinsten zal er tijdens het kerstmarktweekend een sfeervolle kindermolen opgesteld staan. De kerstmarkt zal ook een rechtstreekse link maken naar De Passage. De doorgang tussen het stadhuis en de Harmonie moet de rechtstreekse link vormen naar de horecazaken in en rond de Passage”, besluit Vanderhauwaert. U merkt het, de dienst Evenementen heeft alles in het werk gesteld om van de kerstmarkt opnieuw een sfeervol evenement te maken voor jong en oud, waar je terecht kan voor een hapje of een drankje, een uniek optreden kan meepikken of het gepast kerstcadeau kan vinden. Op vrijdagavond 18 december is de kerstmarkt open van 18 tot 24 uur. Op zaterdag 19 december zal de kerstmarkt open zijn van 10 uur tot middernacht en op zondag 20 december is de markt open tussen 13 en 19 uur. Fabrice Donkerwolcke

20


STELT VOOR : nieuw horecaleven in Ronse Sfeercafé ‘De Kloef’

Spillegem 23, 9600 Ronse

Jolien Vanden Broeke, afgestudeerd aan het KA-IPB Ronse kantoor- en onthaal en communicatie : “Op 1 oktober opende ik Sfeercafé De Kloef als zelfstandig onderneemster, een uitdaging die ik al lang voor ogen had. In mijn bruin café met uniek tuinterras zorg ik dat de klanten zich thuis voelen. Verse dagsoep op marktdagen, cocktails, een speciaal biertje (al dan niet vergezeld van fingerfood) behoren tot het ruime aanbod. Diverse thema-avonden, seizoengebonden activiteiten, optredens van een groepje, karaoke, DJ met muziek van vroeger en nu, ... staan op het programma. Het lokaal van de bommelsgroepering D’elfkies is ook opgenomen in Sfeercafé De Kloef, alle inschrijvingen zijn welkom ! De gratis vergaderzaal is een ideale locatie voor diverse groeperingen. Ik mik op de Ronsische bevolking die houdt van mijn thema’s, kaarters, niet te vergeten de schaaksport op vrijdagen en tevens de paardenliefhebbers, die altijd welkom zijn in mijn cafeetje, daar ik zelf in de paardensport actief ben.”

Volg ons op

: ‘Sfeercafe de Kloef’

Info : 0488 51 65 45

Brouwerij Clarysse - 055 31 96 74

Brood- & banketbakkerij

www.bakkerij-burez.be

JnB Boetiek *

%

-20

Op ZONDAG 13 DECEMBER kan u komen proeven van ons eindejaarsassortiment. U bent ook welkom voor de lancering van het nieuwe roomijs met Keunbier !

Proeverij eindejaarsassortiment 'van Aperitief tot Poussecafé' Wijnstraat 68 - RONSE vanaf 14u tot 16u

Lancering roomijs met Keunbier Note Beverestraat 80 - OUDENAARDE je ag er in vanaf 17u tot 19u enda  : ZO 1 3 DE C

Gelieve uw komst te bevestigen via inschrijving Inschrijvingsformulier te verkrijgen in de bakkerij of via www.bakkerij-burez.be. Gelieve in te schrijven vÓÓr 8 december. Max 2 personen per inschrijving.

KRIJG 20% KORTING OP UW AANKOOP Kom en meld bij afrekening 'JnB Randeevoe' of knip deze advertentie uit *

Prac excluhtige, en k siev kado waliteits e v otjes vo olle en ha ar, vo or hem o feest dage r de n!

actie geldig tot 31/12/2015

JnB Boetiek • Broodstraat 12 • Oudenaarde

www.jewelsnbags4you.com


» Ronse leeft !

En Randeevoe was erbij ...

Kunst@RodeKruis van zaterdag 7 tot woensdag 11 november Een volledige reportage op www.randeevoe.be! Foto’s: Eddy Coppens

Kunstendag voor kinderen op zondag 15 november Een volledige reportage op www.randeevoe.be! Foto’s: Johan De Bleeker

10 jaar CC De Ververij op zondag 15 november Een volledige reportage op www.randeevoe.be! Foto’s: Johan De Bleeker


Een

Bril Gratis !

Afflelou pakt mijn werk af ! * Aanbod geldig tot en met 31 januari 2016 . Zie de voorwaarden in de winkel. Medisch EC hulpmiddel. Vraag advies aan uw opticien.

Stationsstraat, 1. 9600 RonSe. Tel: 055 60 97 74 Openingsuren : MA 13.30-18.30 u Di, WO,DO,Vr 9.30-12 u &13.30-18.30 u ZA 9.30-12 u & 13.30-18 u

MP_177x120_TTNoel_Pere_Randeevoe_Ronse.indd 1

10/11/15 12:20

KOSTUUMAKTIE VAN 26/11 TOT 26/12

BARUTTI KOSTUUM vanaf 375 € + 2de broek gratis

Markt 34 • Oudenaarde • 055 31 10 23 info@vanwambeke.be • www.vanwambeke.be


Buddy gezocht

ondersteun verkeersslachtoffers Getuigen onderweg bereikt jaarlijks zo’n 15 000 leerlingen. Nabestaanden, slachtoffers en naasten willen jongeren aanzetten tot een veilig(er) gedrag in het verkeer en hen bewust maken van de ernstige en vaak levenslange gevolgen van een verkeersongeval. Sommige getuigen gaan op stap met een buddy. Een buddy ondersteunt de getuige zowel mentaal als praktisch. Rondpunt is al een tijdje op zoek naar een buddy voor een getuige in Ronse, omdat de vorige buddy gestopt is.

Rondpunt startte in september 2012 met het aanbod Getuigen onderweg, dat jongeren wil sensibiliseren en aanzetten tot verantwoord gedrag in het verkeer. Een getuigenis van een verkeersslachtoffer met een blijvend letsel, maakt jongeren bewust van de ernstige en vaak levenslange gevolgen van een verkeersongeval. Het doet hen beseffen welke verantwoordelijkheid ze in het verkeer dragen bij het voorkomen van ongevallen. Om deze verkeersslachtoffers te begeleiden zoekt Rondpunt buddy’s. Gezocht : een buddy voor een erg gemotiveerde getuige in Ronse

• De buddy helpt bij praktische zaken : dragen van presentatiemateriaal, organisatie van de klas ... De buddy moet assisteren maar niet verzorgen ! • De buddy kan zich op regelmatige tijdstippen overdag vrijmaken. • De buddy ondersteunt de getuige bij persoonlijke aandachtspunten in het getuigen. Dit gebeurt in overeenstemming met Rondpunt. • De buddy verzorgt het vervoer van de getuige naar de school en terug.

• De buddy heeft zin om een fijn contact op te bouwen met de getuige en heeft interesse in zijn verhaal.

Zowel de getuige als de buddy worden vergoed voor hun inspanningen en vervoerskosten voor Getuigen onderweg.

Neem contact op met Kaat De Gendt, medewerker van Rondpunt vzw, via kaat.de.gendt@rondpunt.be of 03 205 74 80. Meer info over Rondpunt en Getuigen onderweg : www.rondpunt.be/getuigenonderweg.

OPENDEUR- & TESTDAGEN derd VAN 4 TOT 12 DECEMBER

uitgezon

op 06/12

Kom en laat u verrassen door de lancering van onze nieuwste SUV ...

DE NIEUWE RAV 4 2016 !

Occasiewagens aan interessante prijzen ! Voorbeeld : VERSO S 1.33 benzine - ±35.000 km - 2011

SLECHTS €12.500 - MET GARANTIE !

Nog in de aanbieding Yaris 1.0 VVT-i Comfort wit met GPS

LIEVER EEN HYBRIDE ? Doe een testrit en geniet van de uitzonderlijke kortingen op al onze wagens.

Garage Van Dorpe • Westerring 3 • Oudenaarde • T 055 31 18 22 • WWW.GARAGEVANDORPE.BE


erkende assistentieflats

Kies voor comfort op uw oude dag! HUUR NU UW FLAT! opendeur 15/12 (13u30-16u)

Wat moest ik alleen in een groot huis? Hier heb ik alle comfort en privacy van vroeger én kom ik terug onder de mensen!

- Suzanne

Seniorenresidentie Keizerhof Remparden 14 | 9700 Oudenaarde een realisatie van

Wij zijn open!

info@residentie-keizerhof.be • 055 60 10 00 • www.residentie-keizerhof.be

WARFFEMIUS

Solotentoonstelling met recente werken

13.11.2015 - 14.02.2016

AR T

GA L L E R Y

open wo - zo : 14u -18u & op afspraak Sint-Martensstraat 12, 9600 Ronse + 32 (0)497 75 47 63 - www.light-cube.be


EEN GEDI CHT | CULT UUR

26

Een gedicht IK HOUD VAN JE OGEN Ik houd van je ogen, mijn lieve vriendin, en hun helder vlammend spel wanneer je ze onverwacht opslaat en als een bliksem uit de hemel je blik zijn ronde maakt. Maar veel opwindender zijn je neergeslagen ogen wanneer je mij hartstochtelijk kust, en onder je oogleden onverborgen, het donkere vuur van verlangen brandt. Fjodor Tjoettsjev

Op deze bladzijde wordt elke maand een gedicht gebracht, nu eens van mezelf en dan weer van een ander dichter of dichteres. Altijd wordt het vergezeld van een korte introductie, sfeerschets en/of bespreking. De Russische dichter Fjodor Tjoettsjev (Ovstoeg 1803-St Petersburg 1873) wordt, naast Poedsjkin en Lermontov, gezien als de laatste van de drie grote Russische dichters uit de 19de eeuw. Hij studeerde in Moskou, kreeg reeds in 1822 een aanstelling bij het ministerie van buitenlandse zaken en werkte een jaar later, vanaf zijn 20ste, lange tijd bij de Russische ambassades van achtereenvolgens München en Turijn. In 1844 keerde hij terug naar St Petersburg. Zijn gedichten verschenen verzameld in 1868. Ze onderscheiden zich vooral door diepe gedachten, gevoelswarmte en een sobere, volmaakte vorm. Omdat hij aanvankelijk een beperkt bereik had, deden zijn jongere tijdsgenoten Tolstoj, Toergenjev en Nekrasov er alles aan om zijn lezerskring te verbreden. Nabokov vertaalde later enkele van zijn gedichten. Inmiddels is Tjoettsjev een der meest belangrijke en geliefde Russische dichters. Bekend van hem is een aforisme uit 1866 dat het Russische volkskarakter zeer goed beschrijft : “Op Rusland krijgt het brein geen vat, zij gaat gewone norm te boven : zij meet zich met een eigen lat. In Rusland kan men slechts geloven.” Hierbij een prachtig eenvoudig gedicht dat zijn stijl en inhoud typeert. Paul Cox - www.paulcox.be

Ronse dialecteilanden Volgens dialectoloog Johan Taeldeman van de Universiteit Gent zijn de typisch Ronsese klanken, alsook het Gents, te wijten aan invloeden vanuit het Brusselse dialect. Getuige de woorden ‘brood’ of ‘straat’ die enkel in Gent, Brussel en Ronse als ‘bruut’ of ‘stroete’ worden uitgesproken. Zowel Gent als Ronse waren tijdens de bloei van de textielindustrie verbonden met Brussel door drukke verkeerswegen. In alle drie de steden was er ook een sterke Franstalige bourgeoisie aanwezig die verantwoordelijk is voor de sterke huig-R. In Ronse, door zijn ligging aan de taalgrens, is de invloed zelfs nog sterker.

Onlangs werd voor Artisanne aan de Passage het beeldje ‘Buunie’ onthuld. Het is een eerbetoon aan Julien Deraedt, alias Buuntsies Neutsies, een Ronsese volksfiguur, die tot halfweg de jaren ’80 zijn gepofte erwtjes tijdens lokale evenementen aan de man bracht. Volgens Xavier Saey van de werkgroep Ronssies Geklapt krijgt het Ronsese dialect op die manier een tastbaar symbool. Maar hoe is dit dialect eigenlijk ontstaan ? Meer nog : hoe komt het dat het ‘Ronssies’ zo sterk verschilt van de dialecten van Zulzeke, Nukerke, Maarkedal, Louise-Marie en Etikhove, alsook van het nabije West-Vlaanderen ? Menig Ronsenaar denkt dat het specifieke taaltje van bij ons zijn wortels vindt in het Gents. Bijna juist, maar niet helemaal !

Maar waarom werd dit dialect behouden, ondanks de instroom van arbeiders vanuit het omliggende platteland – zelfs Oudenaarde – om in de textielfabrieken te Ronse te komen werken ? De oorzaak ligt, opnieuw volgens professor Taeldeman, bij de uitsluitings- en associatiemechanismen die de vorming van sociale klassen sturen. Zowel de stedelijke als de plattelandse arbeiders wensten zich niet aan te passen aan elkaar. De eerste groep zag de tweede als ‘boerkes’ en de tweede was beducht voor de verderfelijke invloed van de stad. De stedelijke arbeiders richtten zich qua taalgebruik ook naar de hogere klasse van hun stad en namen de (Franstalige/ Brusselse) klanken verbasterd over. Zo komt het dat Ronse één van de 4 belangrijkste dialecteilanden in Vlaanderen is. Immaterieel erfgoed dat met ‘Buunie’ zijn symbolische plaats in de stad heeft gekregen. Jonathan Jouret


WEDSTRIJD

Raad het Ronssisch Raadsel Randeevoe daagt jullie uit met een Ronssisch Raadsel ! We gaan telkens op zoek naar een Ronssisch begrip : traditioneel volksfeest of recente gebeurtenis, historisch of hedendaags figuur ... Deze maand schenkt Randeevoe aan de fortuinlijke winnaar cadeaucheques Ronse t.w.v. 30 euro. U kan uw antwoord sturen naar info@randeevoe.be of doorsturen via onze website. De winnaar wordt getrokken uit de verschillende inzendingen.

Ik ben een tafereel in het midden van de stad. Rond mij wordt gezongen en gedanst, maar zelf kan ik me niet bewegen. Een volksfiguur houdt bij mij de wacht.

Vorige opgave :

Oplossing : De kermis

Ik ben er tweemaal per jaar, eens klein en eens groot. Ik ben zo weer weg, maar eerst plezier ik jong en oud.

De gelukkige winnaar : Nadine DEKENS, Ronse

Zonnestraat 109, rue du Soleil Ronse / Renaix • 055 21 38 62

www.paulverschelden.be KOOKDEMONSTRATIE DEMEYERE - STAUB

12 DEC

DEMONSTRATIE LAURASTAR

VERSCHILLENDE EINDEJAARSPROMOTIES

G IN eldig RT. Enkelngiet eoepr KOdeze btioknelenmeunleemrboties n ar cu ro 0%ifte viashoud. Nietdere p -1 Bij afgop huelektrmo et an

12 DEC

KOOKDEMONSTRATIE LE CREUSET

19 DEC

DEMONSTRATIE FASHION MASTER

19 DEC


KERSTSHOPPING UW GARANTIE OP EEN STIJLVOL EINDEJAARSGESCHENK

4-5-6 DECEMBER ZONDAG 6 DEC OPEN 13U00 - 17U00 GRATIS WINTERDRANKJES VOOR IEDEREEN

KERSTSHOPPING UW GARANTIE OP EEN STIJLVOL EINDEJAARSGESCHENK

4-5-6 DECEMBER ZONDAG 6 DEC OPEN 13U00 - 17U00 GRATIS WINTERDRANKJES VOOR IEDEREEN

WWW.ELLENBYRICHA.BE -10% OP ALLE ACCESSOIRES | ZOVEEL MEER DAN ENKEL JASSEN | RICHA | WESTERRING 27 (GPS31) 9700 OUDENAARDE | MA-VRIJ : 08.00-18.00 ZA: 10.00-17.00 OP VERTOON VAN DEZE BON ONTVANGT U EEN KORTING VAN 10% OP ALLE ACCESSOIRES* *NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE KORTINGEN OF ACTIES (GELDIG TOT 31/12/2015)

Randeevoe Ronse, december 2015  
Randeevoe Ronse, december 2015  
Advertisement