Page 1

e

GRATIS MAANDBLAD - editie Ronse - FEBRUARI 2011

G R AT I S

21

M A A N D B L A D

M I R A • D E S C H E R P R E C H T E R • D E V R I J H E I D • K O P VA N D E M A A N D DE BOMMELS • DE SPELLENCLUB RONSE

• H E T B O E K VA N T R O E T


EI N ND U EJ SP AA EC RS IAL AC E TI ES !

Warmte werkt!

De Zonnebloem

Heilzame warmte in ieders bereik

AL MEER DAN 25 JAAR VIND JE BIJ ONS ALLES VOOR EEN GEZONDE LEVENSWIJZE Het grootste gamma biologische voeding in de streek. Gezonde verzorgingsproducten, kruiden en supplementen. Massa’s alternatieve en fair trade geschenkartikelen. Ook een zeer ruim aanbod aan boeken over gezondheid, spiritualiteit, natuur en verwante onderwerpen. Kom eens gezellig snuisteren.

Laad je batterijen terug op met de heilzame energie van een Biozendo® infraroodcabine Biozendo® infraroodcabines - Traxico BVBA Neerhofstraat 2 (Shopping Center Delhaize) - 9600 Ronse Tel.: 055 20 73 42 - Fax: 055 31 21 27 - Mail: info@biozendo.be Vrijblijvend testen kan na afspraak op het nummer 0473 878 444 Voor verdere info, prijzen en openingsuren contacteer ons of raadpleeg onze site

www.biozendo.be

Open van dinsdag t.e.m. zaterdag 9 - 13u & 14 - 18.30u Parkstraat 25 • 9700 Oudenaarde • 055 31 64 30 de.zonnebloem@skynet.be • www.bioshop.be

SPAAR MEER MET RECORD BANK

PLATINUM SPAARREKENING

1,00 % +1,50 % Op een Platinum-spaarrekening krijgt u : 1,00 % basisrente + 1,50 % getrouwheidspremie. En dat al vanaf de eerste euro !

Uw adviseur Pot Luc Grote Markt 34 - Ronse Tel. 055 21 48 97

HERMES


06

De Vrijheid : geschiedenis

04

De Vrijheid : toekomst

06

Spellenclub Ronse

08

Fotoreportage

10

De Scherprechter

10

12

CC De Brouwerij

14

Activiteitenkalender

16

Poëzie Kop van de maand

18

04 08 14

COLOFON

ADMINISTRATIE & ADV ER TENTIEV ERKOOP

U I TGE VE R

Nathalia Tsala info@randeevoe.be 055 600 630 - 0497 75 47 63

Design & Publishing Group bvba Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse VOR M GE VI N G E N D R UK Grafoman Sint-Martensstr.10, Ronse Willy De Praeter, Grafoman Jessica Coussement, Grafoman Jessie Decru, Grafoman

Yann Verhellen - algemene redactie Nathalia Tsala - algemene redactie Hubert Dedoncker - cartoon Patrice Dutranoit - portemonneenieuws EI N D R EDAC T I E

Patricia Magerman - 0491 25 99 62

Yann Verhellen, Jonathan Jouret

REDACTIE

© 2011 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Paul Cox - poëzie Brigitte Minne - kookpagina Jonathan Jouret - algemene redactie

RANDEEVOE DIGITAAL http://issuu.com/randeevoe

Distributie door

inhoud

12

3


De Vrijheid :

geschiedenis

(deel 1)

Stel u voor : een Ronse binnenin Ronse. Het kan, het bestond en was staat gekend onder de naam ‘De Vrijheid’. Met de vernieuwingen van deze omgeving in het vizier leek het ons nodig ook eens de geschiedkundige kant te bekijken van een Ronses geschiedkundig curiosum.

DE VRIJHEID 1/2

De eerste gestructureerde nederzetting in Ronse was geestelijk. De theorieën daaromtrent variëren, maar men vermoedt dat deze er kwam om andere, niet-christelijke cultussen te bannen (omstreeks de 9e-10e eeuw). Deze kerkelijke privé-onderneming begon al snel zijn vruchten af te werpen. Gevolg was een florissante nederzetting die in 1240 als stad werd erkend. Hierdoor kwam een duidelijk onderscheid tussen stad (de stede) en de door de geestelijken bestuurde ‘Vrijheid’. Beide stadsdelen hadden hun onderlinge wetten, tribunalen, belastingen en bestuur. Toch was er een zekere wisselwerking. In theorie was het echter mogelijk een misdaad te begaan op de Grote Markt, waarna men via de Priesterstraat naar de Kleine Markt vluchtte, waar men ‘veilig’ op het terras van ‘Het Sernynkel’ (een in die tijd druk bezochte herberg) rustig een Ronsische bruine kon drinken.

4

Interessant was natuurlijk om weten waar nu juist ‘De Vrijheid’ begon en eindigde. Men kan grosso modo stellen dat dit territorium zich uitstrekte rondom de drie kerken uit die tijd. Daarnaast waren er ook veel eigendommen buiten de Vrijheid, zoals de Fiertelmeers en de Papekouter. Niettemin is De Vrijheid steeds hét culturele centrum geweest van de stad. Naast onderwijs en sport (kaatsen !) werden er toneelstukken opgevoerd, markten georganiseerd en misdadigers opgeknoopt. Kortom, een bruisende entiteit in een groter geheel ; de etablissementen heden ten dage getuigen hier nog steeds van. De goeddraaiende onderneming werd vanuit ‘Het Kapittel’ bestuurd door een 10-tal kanunniken. Sinds de aankomst van de relikwieën van de Heilige Hermes en de pelgrimage die daarop volgde groeide het kapitaal van ‘Het Kapittel’ aanzienlijk, waardoor er steeds meer geïnvesteerd kon worden in kerken, maar ook molens

en brouwerijen. Er kwam echter een abrupt einde aan ‘De Vrijheid’ in 1797 ten gevolge van de naweeën van de Franse Revolutie. Vandaag de dag is ‘De Vrijheid’ nog steeds een beetje een eigen entiteit. Het is een uitgaansbuurt en nog steeds het belangrijkste centrum voor religie in de stad. Dit, in combinatie met het quasi ongewijzigde stratenplan, maakt van deze site een unicum. ‘Daarom is het ook zeer belangrijk dat men over enkele essentiële zaken nadenkt bij de heraanleg van De Vrijheid’, weet Christophe Deschaumes van GOKTRI. ‘Zo is het toch belangrijk dat er voldoende tijd wordt voorzien voor archeologisch onderzoek en zou het eveneens leuk zijn mochten de grenzen van De Vrijheid visueel zichtbaar worden. Indien men de zaak autoluw zou kunnen maken, de unieke kleinschalige, pittoreske, bebouwing behoudt en een fontein op de Kleine Markt kan plaatsen (er stond vroeger een fontein ter beschikking van de bevolking, nvdr), zou dit super zijn.’ Opmerkelijk in het discours is de zogenaamde doorsteek naar de Grote Markt overheen de stadsparking, welke de twee markten met elkaar zou moeten verbinden. ‘Er is in de geschiedenis van Ronse nooit ofte nimmer een doorsteek geweest. Dit is een heel nieuw gegeven, al kan het wel een immens voordeel zijn, in die zin dat het de Priesterstraat enorm zou ontlasten. Vooraf dient men evenwel te anticiperen op mogelijke overlast in de doorsteek zelf. Daarenboven zou men ook eens de straatnamen onder een geschiedkundige loep moeten nemen’, weet Deschaumes. Randeevoe hoopt bij deze op een leefbare Vrijheid, met het behoud van zijn specifieke identiteit (al moet er van ons geen nieuwe galg gemonteerd worden), in een hedendaagse (Tekst : Jonathan Jouret) invulling.


koevert grill resto

TIJ VALEN

NSWE

EKEND

02/11 nd 11/ /02/11 o v a g a 2 Vrijd gavond 1 02/11 a Zaterd middag 13/ 2/11 g 0 Zonda gavond 13/ 02/11 Zonda gavond 14/ a line te Maand enu on evert.be m s n ij Valent op www.ko en bekijk

WINTERMENU

MENU KOEVERT

Cava natuur, of met een mix van cointreau, cherry brandy en angostura bitters ••• Wachtbordje met een bintje, en grijze garnalen, zure room, bieslook ••• Lotte met mosterdroom en prei ••• Rundskraai met rode wijn en échalottes, tartelette met seizoensgroenten ••• Trio van hazelnoten ••• Koffie

Aperitief van het huis (of kirr royal) ••• Scampi-brochette met knapperige salade en tartaar ••• Cote à l’os, frisse salade, verse huisgemaakte frietjes en saus naar keuze

Menu aan 50 € Met aangepaste wijnen 60 € Dit menu wordt enkel geserveerd per tafel

Menu aan 42 € Met aangepaste wijnen 50 € Dit menu wordt enkel geserveerd per tafel

OF

Vissuggestie van de dag ••• Marquisette, Irish coffee OF

Dame blanche

O P E N I N G S U R E N K E U K E N : elke werkdag 11.30-14.00 & 18.30-21.30 dinsdagavond & woensdag gesloten • zaterdag 18.30-22.30 • zondag 12.00-15.00 & 18.30-21.30

KOEVERT - KREVELSTRAAT 1 - 8581 KERKHOVE - TEL. 055 388 200 - INFO@KOEVERT.BE

Nike, de sportieve bril die bij jouw levensstijl past. Kom deze supersterke jeugd- en volwassenenbrillen ontdekken bij Optiek Van Ommeslaeghe

Nederstraat 20 - 9700 Oudenaarde - Tel. 055 31 18 01 www.vanommeslaeghe.be - optiek optiek@vanommeslaeghe.be


De Vrijheid : toekomst

(deel 2)

DE VRIJHEID 2/2

Op het gebied van stedelijke ontwikkeling is Ronse de voorbije decennia druk in de weer geweest. De mogelijkheden die ons stadscentrum herbergt zijn enorm en er is nog een ruim groeipotentieel. Wat de zaak echter bemoeilijkt is de gigantische complexiteit die het uitdenken van een geïntegreerd masterplan voor de stadskern kenmerkt. Het stadsbestuur besloot het probleem omwille van de ingewikkeldheid op te splitsen in twee vraagstukken waarvoor afzonderlijke studieopdrachten werden uitgeschreven. De man die de ‘renaixance’ van ‘De Vrijheid’ in goede banen moet leiden is Bart Wallays ; verantwoordelijk beambte voor stedelijke ontwikkeling. Onze onbedwingbare nieuwsgierigheid naar de toekomstplannen dreef ons tot bij hem.

6

Concreet zijn de plannen voorlopig nog niet. Wel schreef de stad Ronse afgelopen december twee studieopdrachten uit. Een eerste studieopdracht spitst zich toe op de opmaak van een strategisch plan voor het museaal en toeristisch kwartier, de tweede focust op een stedenbouwkundige studie en ruimtelijk uitvoeringsplan voor het historisch centrum. Positief is dat doorheen beide bestekken duidelijk wordt benadrukt dat ze convergent zijn, beslissingen die in het ene dossier worden genomen hebben met andere woorden onmiskenbare gevolgen voor het andere dossier. Het gemeenschappelijke einddoel van beide studies is het bekomen van een integrale toekomstvisie voor het kwartier dat bekend staat als ‘De Vrijheid’.

den met een gemeenschappelijke rode draad. De tweede studieopdracht koppelt hieraan ook een stedenbouwkundig luik. Een gelaagd enigma dat de facelift van het historisch centrum moet verenigen met het toeristisch perspectief (zie supra) en in dezelfde beweging ook de horeca- en handelszaken, mobiliteitsaangelegenheden en ruimtelijke ordeningsproblemen mee moet opnemen in de vergelijking. Dit alles moet het centrum een nieuw elan geven. Een herinrichting van straten, parken en pleinen met een opwaardering van publiek patrimonium met het oog op het dynamiseren van de beleving van het historisch centrum, dat opnieuw het kloppende hart moet worden van ons geliefde Ronse.

Het eerste bestek doelt zoals gezegd op de ontwikkeling van het toeristisch en museaal stadsgebied. Vetrekkend van een grondige analyse moeten de studiebureaus een antwoord formuleren op een aantal vraagstukken. Met de bouw van cultuurcentrum ‘De Ververij’ wordt er verhuisd en geherstructureerd. Gebouwen als de Hoge Mote en Brouwerij Dekeyser dienen bijgevolg een nieuwe bestemming te krijgen. Daarenboven is het de bedoeling dat men het cultuurhistorisch toerisme in Ronse gaat integreren. De verschillende mogelijkheden dienen aan elkaar geknoopt te wor-

Essentieel hierbij is een sterk stedenbouwkundig concept. Een ontieglijk zwaar karwei waarbij men een duidelijk verhaal moet brengen dat cultuur, toerisme, commerciële exploitatie en stedenbouwkundige ontwikkeling verzoent (wij horen de hersenen al luidop kraken). Ronse is wat dit betreft al de goede weg ingeslagen met fenomenale projecten als ‘De stadstuinen’ met aangrenzend het sociaal woonaanbod, ‘De Ververij’, enzovoort. Hierdoor is ook al de nodige expertise opgebouwd om met dit project definitief de (Tekst : Yann Verhellen) kers op de taart te zetten.

1684

2011


bouwmaterialen TOONZAAL TEGELS & NATUURSTEEN IN RONSE

Keramische tegels Natuursteen Marmer tegels Betonklinkers Kasseien Import tegels en natuursteen

Uw spaargeld veilig én hoog rendabel beleggen ? Met onze beleggingsverzekering Atlantica Invest krijgt u 8 jaar lang een gegarandeerde rentevoet van 2,85%*. Bovendien kunnen we u verrassen met een bonus**, die het totaalrendement nog mooier kan maken.

Kom snel langs om van dit uitzonderlijk aanbod te genieten.

bvba Depluverez - De Backer

Jan Van Nassaustraat 61 bus 3 - Ronse - T 055 20 95 41 - F 055 20 69 85 * Rentevoet geldig op 10/01/2011. Voor nieuwe contracten is deze rentevoet gegarandeerd tot 31/12/2019. Voor bestaande contracten: geldig tot 31/12 van het 8 jaar van de lopende garantieperiode. ** De bonus wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, hangt af van de resultaten van onze onderneming en is niet gewaarborgd. De financiële informatiefiche van het betrokken product wordt u door uw DVV-consulent op eenvoudig verzoek overhandigd.

Sanitair Dakwerken Sanitaire Toitures

Doorniksesteenweg 1 - Ronse Tel. 055 20 65 00 - Fax 055 20 65 10 - www.holvoet.net Open van 7-12.30 / 13-18 u. - Zaterdag 7.30-12.00 / 13.30-16.30 u.

Maagdenstraat 54, rue des Vièrges RONSE-RENAIX

0476 50 66 13


Spellenclub Ronse Jeugdcentrum Ronse - Spinstersstraat 36 - Ronse Van 19u30 tot 23u00

Alea iacta est. Zoals u de voorbije weken in diverse media kon lezen heeft Ronse er intussen een nagelnieuw alternatief bij voor een avondje authentiek amusement. De Spellenclub ging op zaterdag 15 januari van start met een heuse introductiedag. Wij stonden alvast ongeduldig te popelen om zelf de pionnen en dobbelstenen ter hand te nemen. We staken onze neus even aan het venster en aarzelden bij het zien van zoveel spelplezier geen nanoseconde om binnen te springen. Tussen een vermakelijk spelletje en zijn rol als galante barman door vond Steven De Tavernier, de man die zijn volk opnieuw wil leren spelen, even de tijd voor een praatje met ons.

VRIJE TIJD

Bij het binnenwandelen van het jeugdhuis aan de Spinsterstraat viel vooral de gemoedelijke sfeer op. Lachende gezichten rond een spelbord met een drankje en een stukje zelfgebakken taart bij de hand, hoe huiselijk en gezellig kan het worden ? Voor Steven ligt de nadruk van deze onderneming dan ook op het sociale aspect. “Samen aanschuiven rond een tafel en een leuk spelletje spelen is gewoon een erg leuke ervaring. Je leert nieuwe mensen kennen, maar tegelijk wordt je uitgedaagd en gestimuleerd om na te denken en creatief te zijn.” Spelen is met andere woorden meer dan spelen.

8

Het initiatief is ontsproten binnen de vruchtbare schoot van de jeugddienst. Veerle, Gerlinde en Steven zijn altijd op zoek naar het bereiken van nieuwe doelgroepen. Met dit project richten ze zich naar eigen zeggen op “de mensen die eens wat anders willen”. “En dit zijn zeker niet enkel jongeren. We richten ons op een brede doelgroep, van 12 tot 99”, vertelt Steven. Hij voegde er nog aan toe dat dit uiteraard richtleeftijden zijn en dat ook kinderen onder de 12 jaar welkom zijn. “Sommige spelletjes vereisen natuurlijk wel een zekere maturiteit, vooral de meer tactische varianten. Maar we willen zeker niemand uitsluiten.” Het assortiment verdient het zegel ‘ronduit indrukwekkend’, toch zagen we geen grote klassiekers als ‘Monopoly’ of ‘Mens Erger Je Niet’ op tafel liggen. “Het was toch onze bedoeling te kiezen voor minder gekende spellen. Op die manier ontdekken de spelers ook alternatieven op de traditionele gezelschapspelletjes. We hebben overigens ook wel enkele gekende toppers als ‘De Kolonisten’ in onze spellenkast

liggen voor zij die het toch liever bij het bekende houden. Het spelplezier gaat immers voor alles”, aldus Steven. Zelf is Steven een fervent ‘speler’ en in die hoedanigheid ook een kenner die elke enthousiasteling graag bijstaat met spelletjesraad op maat. Verschillende spellen vragen uiteenlopende vaardigheden. Sommige mensen spelen ook gewoon liever een bepaald genre spel. Het is overigens ook toegelaten om zelf spellen mee te nemen of de mensen van de Spellenclub een suggestie te doen voor de aankoop van nieuwe spelen. De Spellenclub zet zijn deuren elke derde zaterdagavond van de maand wagenwijd open en verwelkomen gaarne de verwoede speelvogels en curieuze dobbelaars onder jullie. Viel de eerste kennismaking mee en begint u onweerstaanbaar uit te kijken naar de volgende ronde ? Schaf dan zeker een lidkaart aan. Voor een schappelijke 15€ mag u zich 1 jaar lang lid noemen van de enige echte Ronsische Spellenclub en mag u bovendien naar hartelust spellen uitlenen om het plezier te exporteren naar de huiskamer. (Tekst : Yann Verhellen)

SPELLENCLUBE RONS


IN PR EM IE RE BI EN LD HE SC ER JV !

Verschelden

Paul Verschelden Zonnestraat 109, rue du Soleil - Ronse/Renaix T. 055 21 38 62 - www.paulverschelden.be

Dans- en bewegingscentrum Uitgebreid dansaanbod Professionele lesgevers

Gezondheids- & wellnesscentrum

Release begeleidt u in het gericht afslanken en verstevigen van uw lichaam. Vraag vrijblijvend om advies en uw persoonlijk programma. Release staat garant voor een gezond en blijvend resultaat.

VRIEND(INN)EN ACTIE

Zumba Latin Dance workout & Zumba Hip Hop

2 KOMEN, 1 BETALEN - € 80 PER DUO (120 MIN.) Welkomstdrankje & voetpakking • rugpeeling • oriëntaalse lichaamspakking • infraroodmat • lichaamseffleurage + GRATIS GESCHENK (peeling + bodycream t.w.v. € 30 voor thuis)

Maandag, dinsdag, woensdag - 20 u in ’t Rosco Ronse

WORKSHOP MEDICINALE KOOKWORKSHOPS ONTSLIJMEN/ONTZUREN - Ma. 21 februari 2011 - 18u30 LEVER – HOUT – LENTE - Ma. 21 maart 2011 - 18u30 Vooraf inschrijven - € 50 (incl. syllabus en maaltijd)

ZUMBA | HIPHOP | KLASSIEK BALLET LE NI SS EU EN W RE E EK S

PRÉDANS | JAZZDANCE | MODERNE DANS D A N C E CO M PA G N I E | H E D E N D A A G S E D A N S D A N S V O O R V O LWA S S E N E N

Angelique Syroit • 0472 66 57 48 • www.dancecrush-release.be

UNIVERSAL CONTOUR WRAP DETOX Bandagetechniek van windels gedrenkt in kleioplossing uit de Dode Zee. Gegarandeerd direct cm-verlies op de moeilijke plaatsen (heup, billen, buik). € 75 (120 MIN.) Angelique Syroit • Rozenaaksesteenweg 2 • Ronse • 0472 66 57 48 info@dancecrush-release.be • www.dancecrush-release.be


Ronse leeft !

En Randeevoe was erbij ...

De Bommels 8-9-10 januari 2011 in Ronse


BVBA ADVOCATENKANTOOR

HOOREMAN van juridisch advies t.e.m. procedure

• Verkeersrecht • Aansprakelijkheid • Invordering van schulden, facturen en schade • Handelsgeschillen • Contractenrecht (huur en handelshuur, verkoop, ...) • Arbeids- en ontslagrecht • Familierecht (echtscheidingen, onderhoudsvorderingen)

Coupl’Voie 87, Res. Arseve - Ronse - T 055 20 80 04 - F 055 20 80 14

TEA-ROOM • BRASSERIE

VALENTIJNSMENU MENU ST VALENTIN Valentijnsaperitief Apéritif de Saint-Valentin Zalmroosje in witte wijnsaus & spinazie Saumon au vin blanc & épinards Aardbeiensorbet Sorbet de fraises Varkenshaasje grand mère groentenkrans & kroketjes Filet de porc grand-mère assortiment de légumes et croquettes Bavarois van framboos Bavarois de framboises Wijn & koffie inbegrepen : 45 euro - geldig op vrijdagavond 11/02, zaterdag 12/02 en zondag 13/02. Reserveren voor 8 februari. Vins & café inclus : 45 euros - valable le 11/02 le soir, le samedi 12/02 et le dimanche13/02. Réservation avant le 8 février.

Chopin • Grote Markt 37 • Ronse • 055 21 00 34


De Scherprechter

L I T E R AT U U R

Dostojewski, Marquez, Wilde, Flaubert en zelfs Hugo Claus. Grootse literatoren die met een haast ongelimiteerde verbeelding de mooiste en meest uiteenlopende verhalen bijeen schreven. Toch is er voor de inwoner van de Vlaamse Ardennen een rode draad doorheen al deze vertellingen. Het betreft een mankement, een knagend tekort, een eeuwig gapende leemte ; niet één van hun verhalen speelt zich af in onze contreien ! U knikt bevestigend en laat daarmee ook uw afkeuring blijken hiervoor ? Goed zo. Gelukkig zijn er ook schrijfheren die het literair potentieel van onze streek niet veronachtzamen. Wij stellen u voor : Frans Vergracht, 81 jaren jong en fiere auteur van ‘De Scherprechter’, zijn literaire debuut.

12

De laatste zin van de inleiding is voor alle duidelijkheid geen redactionele flater. Frans Vergracht is wat men een ‘literaire laatbloeier’ zou kunnen noemen. Getekend door de schrijnende oorlogsjaren en het vroegtijdige overlijden van zijn ouders, werkte Frans gedurende de late fifties en de vroege sixties in de bloeiende Antwerpse horeca. In 1965 nam hij samen met zijn vrouw een restaurant over in Astene bij Deinze: ‘Gasthof Halifax’. Dit etablissement baatten ze met succes uit tot hun welverdiende pensioen lonkte. Stilzitten, zich bezighouden met filatelie of bloemschikken is aan Frans echter niet besteed. Hij gooide de vingers los en schreef vanuit zijn diepe levenservaring een eerste roman. ‘De Scherprechters’ is een detective die zich afspeelt in het mystieke landschap van de Vlaamse Ardennen. Het is een onvervalste ‘whodunnit’ waarin een inspecteur zich als een obstinate piranha vastbijt in een complexe en mysterieuze zaak. Een blitzinterview : Vanwaar de inspiratie voor het schrijven van een detective, toch niet het meest voor de hand liggende genre ? Frans : ‘Het verhaal is in feite gebaseerd op een historie die zich heeft afgespeeld in Antwerpen, toen ik daar nog een zaak uitbaatte. Het betreft een moordzaak die tot op vandaag

onopgelost blijft. De zaak fascineerde me omdat ze illustreerde hoe liefde blind maakt en welke gevolgen dat kan hebben. Mijn roman is uiteraard fictie, ik baseer me enkel op een aantal gebeurtenissen en verplaats alles naar de Vlaamse Ardennen.’ Wat is precies uw band met de streek ? Vertolkt dit kader een vooraanstaande rol bij het zich ontvouwen van de gebeurtenissen ? Frans: ‘Ik ben opgegroeid in Avelgem, niet zo heel ver van waar het verhaal zich afspeelt. Met de fiets was het 15 minuutjes tot Kluisbergen, waar ik vaak ging ravotten met mijn vrienden. Daarenboven is mijn zus steeds het ouderlijke huis blijven bewonen en gingen we vaak bij haar op bezoek. Zo ben ik eigenlijk steeds in de streek blijven vertoeven, ook op latere leeftijd. In het boek is niet meteen een hoofdrol weggelegd voor bepaalde historische plaatsen of gebouwen. Ik wil eerder een algemene indruk meegeven van de streek zoals ik ze altijd heb ervaren.’ Het boek is te verkrijgen bij : Grafoman, St. Martensstraat 10, Ronse en bij Linda Vandereecken ‘De Ster’, Kerkstraat 3, 8580 Avelgem, 056 64 43 20 (Tekst : Yann Verhellen)


6HULHDDQELHGLQJHQWRW 6HULHDDQELHGLQJHQWRW HLQGIHEUXDUL HLQGIHEUXDUL

2SHO&RUVD 2SHO&RUVD

3URรธWHHUHUYDQRSGH&RUVDHQGHUHVWYDQKHWJDPPD 3URรธWHHUHUYDQRSGH&RUVDHQGHUHVWYDQKHWJDPPD

 

&RUVD'(VVHQWLD&'7,HFR)/(; SN 

0LOLHXSUHPLH 0LOLHXSUHPLH&RUVD'(VVHQWLD&'7,HFR)/(; SN  LQFO'3)HQ$GYDQWDJH3DFN LQFO'3)HQ$GYDQWDJH3DFN   6DORQNRUWLQJ LQFO3DFNNRUWLQJ  6DORQNRUWLQJ LQFO3DFNNRUWLQJ  6DORQERQXV 6DORQERQXV 5HF\FODJHSUHPLH 5HF\FODJHSUHPLH 0LOLHXSUHPLH 0LOLHXSUHPLH 6DORQSULMVSUHPLHVLQFOXVLHI 6DORQSULMVSUHPLHVLQFOXVLHI

8ZYRRUGHHO

รถ รถ รถ รถ รถ รถ รถ รถ  รถ รถ รถ รถ

รถ

 'H5HF\FODJHSUHPLHJHOGWELMLQOHYHULQJYDQHHQDIJHGDQNWYRHUWXLJHQLVYRRUEHKRXGHQDDQSDUWLFXOLHUHNODQWHQ'LWDDQERGLVQLHWLQFRQWDQWHQRP]HWEDDUHQQLHWFXPXOHHUEDDUPHWGH2YHUQDPHSUHPLH+HWYRHUWXLJGDWDIJHGDQNWZRUGWPRHWPLQVWHQV  'H5HF\FODJHSUHPLHJHOGWELMLQOHYHULQJYDQHHQDIJHGDQNWYRHUWXLJHQLVYRRUEHKRXGHQDDQSDUWLFXOLHUHNODQWHQ'LWDDQERGLVQLHWLQFRQWDQWHQRP]HWEDDUHQQLHWFXPXOHHUEDDUPHWGH2YHUQDPHSUHPLH+HWYRHUWXLJGDWDIJHGDQNWZRUGWPRHWPLQVWHQV JHGXUHQGHGHODDWVWHPDDQGHQLQJHVFKUHYHQ]LMQRSQDDPYDQGHSHUVRRQGLHDOVODDWVWHHLJHQDDUYDQKHWYRHUWXLJZRUGWEHVFKRXZG'HQDDPYDQGHNRSHUYDQGHQLHXZHZDJHQPRHWRYHUHHQNRPHQPHWGHQDDPYDQGHODDWVWHHLJHQDDUYDQKHWDIJHGDQNWH JHGXUHQGHGHODDWVWHPDDQGHQLQJHVFKUHYHQ]LMQRSQDDPYDQGHSHUVRRQGLHDOVODDWVWHHLJHQDDUYDQKHWYRHUWXLJZRUGWEHVFKRXZG'HQDDPYDQGHNRSHUYDQGHQLHXZHZDJHQPRHWRYHUHHQNRPHQPHWGHQDDPYDQGHODDWVWHHLJHQDDUYDQKHWDIJHGDQNWH YRHUWXLJ0LOLHXLQIRUPDWLH.%ZZZRSHOEH  5HFKWVWUHHNVHNRUWLQJYDQRSGHYHUNRRSSULMV LQFOXVLHI%7: WRHJHNHQGGRRUGH%HOJLVFKHUHJHULQJELMDDQNRRSYDQHHQQLHXZHZDJHQGLHVWULNWPLQGHUGDQJ&2NPXLWVWRRW PD[LPDDOEHGUDJ YRHUWXLJ0LOLHXLQIRUPDWLH.%ZZZRSHOEH  5HFKWVWUHHNVHNRUWLQJYDQRSGHYHUNRRSSULMV LQFOXVLHI%7: WRHJHNHQGGRRUGH%HOJLVFKHUHJHULQJELMDDQNRRSYDQHHQQLHXZHZDJHQGLHVWULNWPLQGHUGDQJ&2 NPXLWVWRRW PD[LPDDOEHGUDJ YDQรท 9RHUWXLJLQWHVFKULMYHQLQ%HOJLs9RRUEHKRXGHQDDQSDUWLFXOLHUHQ3ULMVLQFO%7:0RGHOORXWHUWHULOOXVWUDWLH$DQERGJHOGLJELMDDQNRRSYDQHHQQLHXZH&RUVDLQVWRFNYDQWRWHQPHW

ZZZRSHOEH ZZZRSHOEH

YDQรท 9RHUWXLJLQWHVFKULMYHQLQ%HOJLs9RRUEHKRXGHQDDQSDUWLFXOLHUHQ3ULMVLQFO%7:0RGHOORXWHUWHULOOXVWUDWLH$DQERGJHOGLJELMDDQNRRSYDQHHQQLHXZH&RUVDLQVWRFNYDQWRWHQPHW

*HPLGGHOGYHUEUXLN /NP &2 *HPLGGHOGYHUEUXLN /NP &2XLWVWRRW JNP  XLWVWRRW JNP 

19*DUDJH%DVWLHQ 19*DUDJH%DVWLHQ&pVDU6QRHFNODDQย‡5RQVH &pVDU6QRHFNODDQย‡5RQVH LQIR#JDUDJDEDVWLHQEH

LQIR#JDUDJDEDVWLHQEH

hoorcentra by veranneman

JE HOORT ERBIJ!

Alle hoorcentra en servicepunten op

WWW.OORHUIS.BE of BEL GRATIS 0800 90 155

โ€œMET DE PURE VAN SIEMENS HOEFT U NIETS TE MISSENโ€ GRATIS GEHOORADVIES GRATIS GEHOORTEST Wekelijkse marktdag = HOORTESTDAG

Distribution Partner Hearing Instrument

Shawnae Jebbia Ex-Miss USA

OUDENAARDE

Nederstraat 14 - 055 300 260

RONSE

Wijnstraat 60 - 055 30 54 09

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

UW HOORCENTRUM IN DE BUURT


Mira

‘Het liefst pak ik u vast’ Cultuurcentrum De Brouwerij • Zuidstraat 19 Zaterdag 19/02/11 • 20u00

Een volle warme vrouwenstem die je hart sneller doet smelten dan wel tien supernova’s, gevoelige en passionele teksten verweven in een zachte melodie die liefelijk wordt ondersteund door guitig speelse of net heel rustige muziek ; van Mira zou men lyrisch worden. Het collectief, genaamd naar hun frontlady Mira, bewerkstelligt samen met artiesten als Eva De Roovere en Hannelore Bedert een revival van de Vlaamse kleinkunst. Gewapend met treffende Vlaamse teksten en verleidelijke melodieën trokken zij afgelopen jaar voor de tweede maal de opnamestudio in. Resultaat is hun fraaie ‘Stukken van Mensen’(2010), de opvolger van hun debuutplaat ‘In de Daluren’(2008). Het collectief is muzikaal duidelijk sterk geëvolueerd. Waar het eerste album nog zonder veel bedenkingen kon gecatalogeerd worden onder ‘Vlaamse singer-songwriter’, is dit voor ‘Stukken van Mensen’ lang niet het geval. Mede dankzij de samenwerking met producer Jean Marie Aerts (TC Matic) werd er een eclectisch

meesterwerkje afgeleverd waar, naast de klassieke piano en gitaar ook belangrijke rollen zijn weggelegd voor synthesizers, verschillende stemlijnen en elektrische instrumenten. Het oeuvre van Mira klinkt verrassend fris en gevarieerd. Vooral de bijna ‘breliaanse’ teksten spreken aan ; zeer herkenbaar en van een ontroerend poëtisch gehalte. Niet gemakkelijk en allesbehalve evident in een muziekwereld die een beetje ‘Gaga’ gedraaid is, maar daarom ook zo gedurfd. Het legde Mira alvast geen windeieren. In 2010 werden ze genomineerd voor een MIA (beste song met ‘Grenzen’) en intussen hebben ze ook al 2 plaatsjes weten weg te kapen in de top 100 van beste Belgische songs bij radio 1. Met hun tournee ‘Het liefst pak ik u vast’, komen ze ook ons Cultureel Centrum De Brouwerij veroveren. Verwacht u aan meer dan louter een playlist, Mira brengt ook poëzie en theater. Redenen te over dus om deze deksels goeie groep eens een kans te geven. (Tekst : Yann Verhellen)

CC DE BROUWERIJ

Het boek van Troet

14

Cultuurcentrum De Brouwerij • Zuidstraat 19 Zaterdag 26/02/11 • 17u00

Sprankelende sprookjes, fenomenale fabeltjes, kleurrijke kinderverhalen ; Marc De Bel heeft het allemaal in de lenige vingers. Gelukkig is het peter-pansyndroom bij deze creatieve creool chronisch en blijft hij haast ononderbroken fantastische vertelsels produceren. Deze blijven echter niet alleen leven op de bladzijden van zijn boeken of in de verbeelding van zijn lezers ; de verhalen van Marc de Bel worden ook theatraal vertaald. Deze keer is het de beurt aan ‘Het boek van Troet’, het vervolg op het goed onthaalde ‘Tonus en Troet’. Opnieuw kiest De Bel voor een verhaal met een moraal. ‘Het boek van Troet’ is net als zijn voorganger een vertederend verhaal over vriendschap maar schotelt deze keer ook een snedig stukje maatschappijkritiek voor. Troet is een koe die met boer Tonus al sinds haar kalverjaren een innige vriendschapsband deelt.

Als Troet per abuis een woordenboek door de zeven magen jaagt wordt zij de eerste koe die kan lezen en praten. Daarenboven geraakt ze bezeten van een onstilbare drang naar meer leesvoer waardoor ze erg geletterd wordt. Algauw springen ook de media op de kar van ‘le vache qui lit’ en wordt Troet een ware beroemdheid. Hierdoor komt de vriendschap met Tonus op de helling te staan. Op erg vermakelijke en inzichtelijke manier brengt Marc De Bel, samen met Lulu Aertgeers en Hans Van Cauwenberghe een luchtig schouw –en luisterspel voor jong en oud. Kinderen kunnen op plezierige wijze het verhaaltje volgen en de consequenties van roem leren kennen, terwijl er voor de ouders een diepere vertellaag te ontwaren valt die een kritiek inhoudt op het moderne BV(K)-schap. Wij (Tekst : Yann Verhellen) zijn alvast loeiend enthousiast !


40 40 GRAFOMAN REALISEERT OOK UW TROUWKAARTEN !

BIJ AFGIFTE VAN DEZE ADVERTENTIE KRIJGT U 10% KORTING OP DE CATALOGUSPRIJS GELDIG OP TROUWKAARTEN TOT EIND FEBRUARI 2011.

St.-Martensstraat 10 • Ronse • 055 600 630 info@grafoman.be • www.grafoman.be

Ignace Bauwens JUWELIER - JOAILLIER

XANDRES I HAMPTON BAYS I GIGUE GERARD DAREL I WOOD I SONIA (by Rykiel) CAROLINE BISS I PAUL & JOE XANDRES I HAMPTON BAYSI TURNOVER I GIGUE NIEUW: CHRISTIANA C (by Rykiel) GERARD DAREL I WOOD I SONIA

CAROLINE BISS I PAUL & JOE I TURNOVER NIEUW: CHRISTIANA C

OPENDEUR

za 26 februari van 10 tot 18 uur OPENDEUR za 5 maart van 10 tot 18 uur

za 26 februari van 10 tot 18 uur met mannequin, champagne, hapjes, ... za 5 maart van 10 tot 18 uur VOORBURG 2 - 4 champagne, • 9700 OUDENAARDE met mannequin, hapjes, ...

Abeelstraat 13-15, rue de l’Ypréau | ROnsE-REnAIx | Tel. 055 21 47 01

055 31 86 05 VOORBURG 2 - 4 •OPEN 9700 OUDENAARDE MAANDAG: 13.30 - 18.30 UUR 055 31 86 05 DINSDAG TOT VRIJDAG: 10 - 12 UUR en 13.30 - 18.30 UUR ZATERDAG: 10 - 12 UUR en 13.30 - 18 UUR

OPEN

MAANDAG: 13.30 - 18.30 UUR DINSDAG TOT VRIJDAG: 10 - 12 UUR en 13.30 - 18.30 UUR ZATERDAG: 10 - 12 UUR en 13.30 - 18 UUR


ZATERDAG 5 FEBRUARI

om 19u 18de Academiefeest. Naar jaarlijkse traditie een feestelijk weekend met toonmomenten, workshops, tentoonstellingen, klasconcerten, muziek, woord, dans… en de huldiging van de laureaten van het jaar 2009-2010. Dit jaar wordt het academiefeest geopend in Brakel met de voorstelling ‘Dromen met krullen’ door de leerlingen van de studierichtingen woord, muziek, beeldende kunsten en de Koninklijke Harmonie ‘De Eendracht’. Waar : Viso Cor Mariae, Kasteelstraat, Brakel Inkom : gratis ZONDAG 6 FEBRUARI

om 11u en om 15u 18de Academiefeest. ‘Cirkels in de tijd’ : optreden van de afdelingen muziek, woord, dans en beeldende kunsten ondersteund door orkest. Waar : Grote zaal Academie, Zuidstraat 19, Ronse Info en tickets : via secretariaat Academie vanaf 10 januari

ACTIVITEITENKALENDER

WOENSDAG 9 FEBRUARI

16

om 19u 2de Diversiteitstreffen ‘Een kleurrijk Ronse, vloek of zegen ?’. De Dienst Diversiteit organiseert een aantal rondetafelgesprekken als aanzet om verder te werken rond beeldvorming in 2011. Tijdens de ronde tafels kan u uw mening kwijt over een aantal stellingen. Waar : CC De Brouwerij Inkom : gratis Info en inschrijving : Dienst Diversiteit 055 23 28 44

moslims hun vrijheid gaan begrenzen ten dienste van een rechtvaardigere samenleving. Deze begrenzing uit zich in diverse religieuze praktijken die nietof andersgelovigen vaak niet begrijpen. Op deze avond kijken we verder dan de rituelen en begrenzingen. We werpen een blik op de (maatschappelijke) betekenis van religieuze gebruiken en gaan daarover in gesprek. Waar : Jeugdcentrum Ronse, Spinsterstraat 36, Ronse Inkom : €9 Info : Motief vzw 03 21 69 483

ZATERDAG 26 FEBRUARI

ZATERDAG 12 FEBRUARI T.E.M. ZONDAG 6 MAART

Kindervoorstelling ‘Het Boek van Troet’. Zie pag. 14 van dit nummer. Waar : CC De Brouwerij, Zuidstraat 19, Ronse Inkom : €6 Info en tickets : Dienst Cultuur Ronse, 055 23 28 01

woe, za en zo van 14u tot 18u Expo ‘Drie Generaties : Grootmoeder, Zoon en Twee Kleindochters’. Drie generaties creativiteit : Frida is keramiste ; Dirk is schilder, dichter en actief in de audiovisuele kunsten ; Naomi is ontwerper, theatermaker en performer en Ira zoekt haar weg via de audiovisuele kunsten en fotografie. Deze tentoonstelling is een ontdekkingstocht langs de aanknopingspunten en grote verschillen van een artistieke familie, dit zowel in concept, materie als benadering. Waar : CC De Brouwerij, Pristersstraat 13, Ronse Inkom : gratis Info : Dienst Cultuur Ronse, 055 23 28 01

ZATERDAG 26 FEBRUARI

om 20u ZONDAG 27 FEBRUARI

om 15u

ZATERDAG 19 FEBRUARI

om 20u

DONDERDAG 10 FEBRUARI

om 18u Islam en samenleving – op zoek naar wederzijds begrip. Deze gespreksavond is een ontmoeting tussen verschillende nationaliteiten en overtuigingen. We beginnen met een eenvoudige maaltijd. Daarna wisselen we van gedachten rond een bepaald thema. Vrijheid is voor velen het allerhoogste verworven ideaal. Daartegenover merken we dat verschillende

om 17u

Mira – Het Liefst pak ik u vast. Zie pag. 14 van dit nummer. Waar : CC De Brouwerij, Zuidstraat 19, Ronse Inkom : €11 Info en kaarten : cultuur@ronse.be of 055 23 27 94

Theatervoorstelling ‘De Directeur van je Dromen’ met leerlingen van KSO Glorieux naar het boek ‘The Demon Headmaster’ door Gillian Cross. Deze theatervoorstelling wordt gebracht door 35 leerlingen van het KSO Glorieux, hetzij als acteur, figurant of muzikant. De voorstelling wordt immers door een live-orkest ondersteund. Waar : Openleercentrum van het KSO Glorieux, Glorieuxlaan 30, Ronse Inkom : €5 Info en kaarten : op het secretariaat van KSO Glorieux of 055 23 38 92


DE FLEXIBELE AUTO DIE NET ZOVEEL DOET ALS U. HET IS HET GEDURFDE NIEUWE GEZICHT VAN WAT EEN 7-ZITTER MOET ZIJN.

Lancering voorzien midden februari 2011 ! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Zeven zetels verdeeld over drie rijen • Zetels kunnen neergeklapt worden - 60/40 split tweede rij en 50/50 split derde rij • Ruim en fl exibel • Uitgesproken en stoere styling • Frontale, zijdelingse en gordijnairbags • ABS en ESC (elektronische stabiliteitscontrole) zijn standaard www.chevrolet.be

Garage Bastien - C. Snoecklaan 40 - 9600 Ronse - www.garagebastien.be - info@garagebastien.be - tel. 055 21 41 73

Gemiddeld verbruik: 6,0 - 7,3 l/100 km • CO2-uitstoot: 159 - 186 g/km Milieu-informatie KB 19.3.2004: www.chevrolet.be

Lou Lou BOETIEK

TRENDY DAMES- EN HERENKLEDIJ

nieuw !

rinascimento | scee by twin-set caroline biss | lipsy london avalanche | trussardi-jeans guess | la fée marabouteé calvin klein | american outfitters expresso | melvin giovane | elisa blue mexx | in wear matinique | edc cizeta | street-one mais il est où le soleil point virgule

Van maat 32 tot 48 KERKSTRAAT 16 | AvELgEM | TEL. 056 64 65 51 ma 13u-18u | di-vr 9u30-12u & 14u-19u | za 9u-12u & 14u-18u30

MODESHOw LENTE-zOMER 2011 MAANDAg 14 MAART - SpIKKERELLE AvELgEM - 20 u - vvK € 10 - ADD € 12


POEZIE

DE WROEGING Ik heb de ergste zonde begaan die een mens begaan kan. Ik ben niet gelukkig geweest. Laat de meedogenloze gletsjers der vergetelheid me meesleuren en verzwelgen. Mijn ouders hebben me verwekt voor het hachelijke, prachtige spel van het leven, voor de aarde, het water, de lucht, het vuur. Ik heb ze bedrogen. Ik ben niet gelukkig geweest. Hun prille wens is onvervuld gebleven. Mijn geest heeft zich toegelegd op de symmetrische disputen van de kunst, die futiliteiten vlecht. Ze hebben me moed gegeven. Ik ben niet moedig geweest. Nooit wijkt van mijn zijde, de schaduw van de ongelukkige die ik ben geweest.

J.L. Borges

Een gedicht Op deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht, nu eens een van mezelf en dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds begeleid ik het met een korte introductie en/of situering. Graag wil ik nu een typerend gedicht brengen van Jorge Luis Borges (Buenos Aires 1899 - Genève 1986). Als schrijver-dichter staat hij vooral bekend door zijn ‘fantastische’ wijze van vertellen en verwoorden. Hij werd daarom ook de ‘vader van het surrealisme’ genoemd. Zijn werk heeft eveneens een sterk filosofische inslag en roept verwantschap op met de geesten van Kafka, Schopenhauer, het idealisme en zelfs het taoïsme. Precies omwille van de aard en stijl van zijn geschriften werd zijn werk voor het eerst gepubliceerd in een tijdschrift voor surrealistische literatuur. Op latere leeftijd werd hij professor literatuur aan de universiteit van Buenos Aires. Langzaamaan verloor Borges zijn gezichtsvermogen en in 1956 werd hij blind. Vanaf dan dicteerde hij zijn verhalen en poëzie aan zijn moeder of naaste vrienden. Hij ontving verschillende prijzen maar nooit de Nobelprijs, waarschijnlijk omdat hij in een delicate periode openlijk zijn politieke steun uitsprak voor het bewind van Videla, als verzet tegen (Tekst : Paul Cox) het beleid van militair president Juan Péron.

Eva Verhellen K O P VA N D E M A A N D

Elke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal zij !

18

Factsheet : Naam & voornaam : Eva Verhellen Beroep : student Geboortejaar : 1989 Woonplaats : Floreal Ons Eva, of een schreeuwerige ‘Evaaaa’ (zoals sommigen dat al eens durven roepen), is het toonbeeld van de actieve jongeling. Nooit thuis te vinden en steeds in de weer. Werkt ze niet in herberg Joly, dan steekt ze een handje toe op een evenement van de Dienst Cultuur. En heel soms, zit ze aan haar bureau. Te studeren. Naar het schijnt omdat ‘het moet’ (vooral van haar ‘grote’ broer). Toch is ze heel bedreven in haar studies communicatiemanagement en bijkomende studies marketing aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Niemand kan je begroeten met hetzelfde warme enthousiasme als Eva. Ze is een vat vol liefde en laat dan ook geen kans onbenut iedereen daar deelachtig aan te maken. Niemand ontsnapt er aan ! We vragen ons zelf af of er in Ronse nog mensen rondlopen die geen ‘goeiendag’, ‘bonjour’ of ‘merci’ hebben gekregen van onze geprefereerde waardin. Verder (want stel je voor dat ze een seconde vrije tijd zou hebben) zet Eva haar ten volle in voor de scouts in de Maghermanlaan . Dit doet ze door het organiseren van diverse activiteiten en het bijeenroepen van ‘vergaderingen’. Een ding (Tekst: Jonathan Jouret) staat vast : Wat ze doet, doet ze met een gouden hart en een gedreven ziel. Beste Ronsenaar, naar ons gevoel vat het onderstaande alles samen : Wonderbaarlijk gedreven en enthousiast, stoer, maar gevoelig als een porseleinenkast. Een zuster, dochter en vriendin uit een miljoen, een beetje ondeugend en een kleine kapoen. Zo goed al Moeder Theresa. Onze kop: de geliefde Verhellen Eva !


WEDSTRIJD WOORDSPEL

e G R AT I S

M A A N D B L A D

Vertaal het woord vanuit het Ronsisch en vul in het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op info@randeevoe.be en kans maken op een cheque t.w.v. 50 euro bij Release. Alvast veel puzzelplezier !

1

HORIZONTAAL

5

1. Voervuiren 6. Aanhouwsteriege 7. Sniebeleingen 9. Ziektiel 10. Snui 11. Vo°hgies 14. hoeneveil 15. Veete doerms 17. Vuirschuut (Vuir ien de kuiken) 19. Duuzeintchie 20. Verabuseiren

4 7

Antwoord vorige maand: MALANDER

De gelukkige winnaar is : Edy hEyNINck Mussenstraat 58 - Ronse

VERTICAAL

6 2

8

3

Oplossing: 1

2

3

4

5

6

7

8

2. Vlienderbeizie 3. Blauwkouskies 4. pupieter 5. kuinstebeedies 8. Tscheucolaa 12. Stekskiesduuze 13. Passeinssie 16. Wuineinge 18. Voyoedge

IN DE KIJKER TE KOOP TE RONSE Politieke Gevangenenstraat : Centraal gelegen en goed onderhouden ruime woning met commerciëel glvl., living, open ing. kkn., 2 ruime slpk. (mogelijkh. 3de slpk.), badk., zolder, kelder, grote koer met bergpl. Veel mogelijkheden. € 185.000,00 Maagdenstraat : rustig gelegen bungalow-villa (+/- 120m²) met grote, mooi aangelegde tuin, living, ing. kkn., 2 slpk., badk., kelder met garage en werkplaats; +/- 17a 30ca. € 198.500,00 Broeke : zeer ruime en praktische driegelwoning in uitstekende staat met living, bur., ing. kkn., grote veranda, 3 slpk., badk., kelder, dubb. garage, tuin. € 249.500,00 Achturenstraat : modern en ruim handelspand met woonst, inger. winkelruimte, werkruimte, ing. kkn., waspl., bureel, living, 3 slpk., badk., terrassen, dubb. garage. Tot. opp. +/- 2a18ca. Bewoonb. opp. +/- 400m². € 325.000,00

Abeelstraat 26a 9600 Ronse info@immoad.be

Braambos : stijlvolle ruime villa, rustig gelegen met mooi aangelegde tuin, living, ing. kkn., veranda, bureel, 4 slpk. 2 badk., linnenk., aparte studio, kelder, dubb. garage, tuin. Tot. opp. +/- 14a33. € 438.000,00 Elzeelsesteenweg : ruime klassieke villa op prachtig aangelegd domein (+/- 1ha37a), living met oh, ing. kkn., bureau, 6 slpk., 2 badk., 2 zolderkamers, dressing, hobbyruimte (+/-70m²), dubb. garage, kelder, geklim. wijnkelder, terras met zwembad Z-gericht, groot park. Prijs op aanvraag Leuzesesteenweg : goed onderhouden en zeer gezellige halfopen bebouwing; living; inger. keuken; berging; 4 slpk; bureel; badkamer; zolder; kelder; mooie tuin met toegang tot de Oude Leuzesteenweg; op +/- 3a80; € 222.500,00 Ons volledig aanbod te koop / te huur vindt u op www.immoad.be. U wenst uw eigendom te verkopen? Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.

David Deunynck nodigt u van harte uit op de stand van DANILITH-DELMULLE op Batibouw van 26/02 tot 07/03/2011 voor het bespreken van uw nieuwbouwproject.

www.immoad.be


ER WAS EENS ... IL ETAIT UNE FOIS ... RONSE - R E NAIX

BABY-KIDS-JUNIOR SCAPA SPORTS RIVER WOODS BURBERRY ARMANI TARTINE & CHOCOLAT RALPH LAUREN WEEKEND À LA MER LILI GAUFRETTE

Peperstraat 2-4, rue du Poivre - T. 055 21 73 28

R95TH FIRST

Place F. Rooseveltplein 42 - T. 055 45 74 29

GEBOORTELIJSTEN THÉOPHILE & PATACHOU

WOMEN ROSNER XANDRES SEVEN JEANS RALPH LAUREN RIVER WOODS SCAPA SPORTS LACOSTE THELMA & LOUISE JOSÉPHINE & CO ELENA MIRO COCCINELLE

MEN RALPH LAUREN

Peperstraat 2-4, rue du Poivre - T. 055 21 73 28

BON

SCAPA SPORTS RIVER WOODS

Bij afgifte van deze bon krijgt u een kortingscheque t.w.v. € 20,00. (1 bon per klant - Geldig tot 30/04/2011)

Place F. Rooseveltplein 39 - T. 055 21 44 28

www.iletaitunefois.biz www.erwaseens.biz

Randeevoe 21 Ronse  

Inkijkexemplaar Randeevoe nummer 21 Ronse

Randeevoe 21 Ronse  

Inkijkexemplaar Randeevoe nummer 21 Ronse

Advertisement