Page 1

e

GRATIS MAANDBLAD - editie Ronse - januari 2011

G R AT I S

20

M A A N D B L A D

H A R T I G E CA K E J E S • Y G O R • C O M E DY • G O K R T I • G E D I C H T E N DAG 2 0 1 1 J A N - P I E T E R C O R N E L I E S • B O M M E L S PA A R • Y O U S S E F E L M O U S A O U I


04

06 08

Bommelspaar

04

Jan-Pieter Cornelis

06

Youssef El Mousaoui Ygor

08

Gedichtendag 2011

10

Gokrti

12

Fotoreportage Koken met Brigitte Minne Activiteitenkalender

08

inhoud

10

2

Poëzie Kop van de maand

12

COLOFON

ADMINISTRATIE & ADV ER TENTIEV ERKO O P

UI T GE VE R

Nathalia Tsala, info@randeevoe.be 055 600 630 - 0497 75 47 63 Peter Vincent - 0473 63 73 83

Design & Publishing Group bvba Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse

VO R M GE VI NG EN DRUK

REDAC TIE

Grafoman Sint-Martensstr.10, Ronse Willy De Praeter, Grafoman Jessica Coussement, Grafoman Jessie Decru, Grafoman

Paul Cox - poëzie Brigitte Minne - kookpagina Jonathan Jouret - algemene redactie Yann Verhellen - algemene redactie

Nathalia Tsala - algemene redactie Hubert Dedoncker - cartoon Patrice Dutranoit - portemonneenieuws

RANDEEVOE DIGITAAL http://issuu.com/randeevoe

EI N D R EDAC T I E Yann Verhellen, Jonathan Jouret © 2011 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Distributie door

14-15 16 20-21 22


Bommelspaar

Dat Randeevoe werkelijk alles doet om u interessant nieuws te brengen wordt met de volgende anekdote duidelijk : het is een zondag in december en ik heb nog nooit in heel mijn jonge leven zoveel sneeuw gezien. Langs Ronses gladste wegen schaats ik meer dan ik rijd, op weg naar het koningspaar der Bommels 2011. Gelukkig was er koffie bij Sylvie Vandenhole en Philippe Vanschoorisse. Heel de wereld davert op zijn grondvesten, maar in Ronse zijn er nog zekerheden : Bommelsfeesten. En ere wie ere toekomt : het koningspaar met in hun spoor een hele rist excentrieke zotten (van de goede Ronsische soort). Een ontmoeting met de heersers van bommelend Ronse drong zich op. Randeevoe : ‘Zit het bommelen er al van kleins af aan ingebakken ?’ Philippe : ‘Van kleins af aan, ja. Het was altijd mijn droom om bommelskoning te worden. Toen Marie-Claire (van de Kadeitchiest) me vroeg om deze groep te vervoegen kwam alles in een stroomversnelling te zitten. In 2003 schreef ik me in bij de vereniging en in 2007, 2008 en 2009 streden we voor de Bommelskroon. Uiteindelijk werden we bij de laatste deelname verkozen tot erejonker en eredame.’

BOMMELS

Sylvie : ‘Mijn mama en grootouders baatten een café uit. En uiteraard waren de Bommelsfeesten het hoogtepunt van het jaar. De sfeer was fantastisch en de driedaagse veroverde dan ook al op zeer jonge leeftijd mijn hart. Maar bij het feit om ooit koningin van de Bommels te worden had ik nooit echt stilgestaan. Voor mij was het feest op zich toen het belangrijkste. Toen Philippe toetrad bij de Kadeitchiest kreeg ik de smaak te pakken en wou ik dat kroontje op mijn hoofd.’

4

Randeevoe : ‘Na een intensief jaar als erejonkeren dame is het dit jaar tijd voor het echte werk. Hoe leven jullie er naar toe?’ Philippe : ‘Het jaar als erejonker- en dame was zalig. We konden zorgeloos overal meegaan en kregen de integrale steun van Ann en Christophe (koning en koningin op dat moment, nvdr). Uiteraard zijn we blij dat het nu aan ons is. We doen er dan ook alles aan opdat het een groot feest wordt en dat alles goed verloopt. Het is onze grote droom dat iedere Bommel zich goed kan amuseren tijdens de drie dagen van onze regeerperiode.’

Sylvie : ‘Het worden ongetwijfeld onvergetelijke dagen, waarop we fier zullen zijn. Tenslotte is het in Ronse het hoogst bereikbare.’(lacht) Philippe : ‘Het is zeker niet te onderschatten. We hebben enorm rondgezworven voor de voorbereiding van de playback, het zoeken van sponsoring, maar het is het allemaal waard. We zijn fier op wat we hebben bereikt en dat tonen we ook graag aan de mensen. Zo gaan we nooit de deur uit zonder onze cape.’ Sylvie : ‘We gaan er voor 300 percent voor. Het is tenslotte iets wat je kan overleveren aan je kinderen. Dat is op zich al mooi.’ Randeevoe : ‘En wat na 10 januari ?’ Sylvie : ‘Dan staat er nog heel wat op het programma. Zo zijn we te gast op het carnaval van Anvaing en brengen we nog bezoeken aan rusthuizen, veelal op eigen initiatief.’ Philippe : ‘En we hebben ook het privilege het carnaval van Kleve van dichtbij te kunnen meemaken ! Een heel aparte sfeer. De mensen roepen daar zelf ‘Ronse, Ronse !’ En natuurlijk zullen we aanwezig zijn op de verkiezingsavond van prins carnaval Oostende. Daarnaast heb ik ook nog mijn inzet als secretaris van de Kadeitchiest.’ Sylvie : ‘En uiteraard doen we ook ons best om Bert en Vanessa zo goed mogelijk bij te staan met goede raad (de huidige erejonker- en dame, nvdr).’ Vive notre roi, vive notre reine! Leve de Bommels van Ronse ! (Tekst : Jonathan Jouret)


TOONZAAL TEGELS EN NATUURSTEEN IN RONSE

Keramische tegels Natuursteen Marber tegels Betonklinkers Kasseien Import tegels en natuursteen

bouwmaterialen

Doorniksesteenweg 1 - Ronse Tel. 055 20 65 00 - Fax 055 20 65 10 www.holvoet.net Open van 7-12.30 / 13-18 u. Zaterdag 7.30-12.00 / 13.30-16.30 u.


Jan-Pieter Cornelis

Het is zowat de witste en koudste dag van 2010. De kronkelende Prolstraat is de ideale manier om vrijwillig je benen te breken. Maar dat alles smelt weg wanneer Jan-Pieter Cornelis de deur van zijn gezellige woonst opent. Hij en zijn vrouw, kunstenares Valerie De Ravet, ontvangen Randeevoe voor een boeiend gesprek over Jan-Pieter en zijn tentoonstelling ‘Hoogland – Laagland’. Jan-Pieter en zijn gezin zijn afkomstig uit de Durmevallei, toch was het liefde op het eerste gezicht bij de eerste kennismaking met Ronse. ‘Ik had enkele inzendingen voor de wedstrijd tekenkunst van de stad in 2004. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in Ronse kwam. Toen we op zoek gingen naar een vaste woonplaats was de keuze voor Ronse snel gemaakt. De combinatie van het platteland met de nabijheid van de stad, samen met de grote diversiteit die deze stad herbergt deden het ‘m’, verklapt Jan-Pieter. ‘Daarna kwamen we al snel in contact met Jan Leconte, die voorstelde samen met de Dienst Cultuur een expositie te organiseren.’

EXPO

De expo is tweeledig. Enerzijds is er tentoonstelling van het drieluik ‘Zand en Steen’, ‘Hout en Lover’ en ‘Mens en Landschap’. Aan deze laatste heeft Jan-Pieter persoonlijk meegewerkt in het kader van een uitwisseling met Zwitserland, onder impuls van Veerle Rooms en Mathias Balzer. ‘Er waren al enkele jaren uitwisselingen tussen België en Zwitserland, welke resulteerden in de eerste 2 delen van het drieluik. Ik kreeg dan in 2009 de gelegenheid hieraan mee te werken, samen met de dichter Piet Brak en Peter Holvoet-Hanssen (Cultuurprijs 2009 voor poëzie en stadsdichter van Antwerpen, nvdr).

6

Anderzijds is er ook een belangrijk deel weggelegd voor het persoonlijk werk van Jan-Pieter, die we gerust een veelzijdig kunstenaar kunnen noemen. Zo heeft hij zich verdiept in de edele kunst van diep-, hoog- en vlakdruk in zijn verschillende facetten en is hij tevens bedreven geraakt door het maken van litho’s en houtdruk in zijn rudimentaire, doch charmante werkplaats, geborgen in een oude garage rechtover zijn woonst. De tentoongestelde werken zullen echter voornamelijk bestaan uit een zorgvuldig uitgekiende collectie tekeningen, gecomposeerd in een al even zorgvuldige setting. ‘Het is de bedoeling dat schik-

king en plaats de werken op zich versterken. Wat de werken op zich betreft ; het zijn voor een groot stuk tekeningen die ik gecreëerd heb op scharniermomenten tijdens mijn leven, gecombineerd met teksten. Op die manier wordt er een harmonie geschapen tussen woord en beeld’, weet Jan-Pieter nog te vertellen. Creatief atelier Het mooie landschap op de Prolstraat moet zowaar inspirerend werken. Jan-Pieter speelt immers met het idee op middelkorte termijn een creatief atelier te openen in de te renoveren garage rechtover zijn deur. Het is de bedoeling lokale, nationale en internationale artiesten een plaats te bieden om hun creativiteit de vrije loop te laten gaan. ‘De nadruk zal vooral liggen op het experiment van de druk- als tekenkunst, maar het zal ook een plaats worden waar beeldende kunstenaars en schrijvers welkom zijn. Op die manier kan een mooie symbiose groeien tussen alle mogelijke kunstvormen’, benadrukt Jan-Pieter. Hoogland-Laagland, in CC De Brouwerij van 15 januari t.e.m 6 februari, in samenwerking met (Tekst : Jonathan Jouret) Litergra vzw.


Warmte werkt! Heilzame warmte in ieders bereik

kleuradvies bij jou thuis

colora ronse

Laad je batterijen terug op met de heilzame energie van een Biozendo® infraroodcabine Biozendo® infraroodcabines - Traxico BVBA Neerhofstraat 2 (Shopping Center Delhaize) - 9600 Ronse Tel.: 055 20 73 42 - Fax: 055 31 21 27 - Mail: info@biozendo.be Vrijblijvend testen kan na afspraak op het nummer 0473 878 444 Voor verdere info, prijzen en openingsuren contacteer ons of raadpleeg onze site

Zonnestraat 198 9600 Ronse T 055 21 16 00 | F 055 31 67 00 colora.ronse@colora.be open ma - vrij 8.30 - 12.30 l 14.00 - 18.00 zaterdag 9.00 - 17.00 gesloten zondag

www.biozendo.be

meer inspiratie www.colora.be

De nieuwe Opel Astra Sports Tourer. De nieuwe Opel Astra Sports Tourer.

Flexibiliteit was nog nooit zo boeiend. Flexibiliteit was nog nooit zo boeiend.

De nieuwe Opel Astra Sports Tourer is een technisch meesterwerk boordevol innovaties die hem uniek maken in zijn klasse. Zijn comfort en flexibiliteit maken van elke rit een buitengewone ervaring. De nieuwe Opel Astra Sports Tourer is een technisch meesterwerk boordevol innovaties die hem uniek Feel the drive. maken in zijn klasse. Zijn comfort en flexibiliteit maken van elke rit een buitengewone ervaring.

Feel the drive. www.opel.be

FlexFold Ergonomic Seat FlexFold Ergonomic FlexRideSeat FlexRide

www.opel.be

Gemiddeld verbruik (L/100 km) / CO2-uitstoot (g/km) : 4,1-7,4 / 109-174

Gemiddeld verbruik (L/100 km) / CO2-uitstoot (g/km) : 4,1-7,4 / 109-174

GARAGE BASTIEN GARAGE BASTIEN

CésarCésar Snoecklaan 40 40 • 9600 05521 2141417373 • www.garagebastien.be Snoecklaan • 9600Ronse Ronse••Tel. Tel. 055 • www.garagebastien.be 4500_M_NL_166x230_Bastien.indd 1 4500_M_NL_166x230_Bastien.indd 1

12/21/10 10:47 AM 12/21/10 10:47 AM


Youssef El Mousaoui Van Youssef El Mousaoui kan zonder schroom gezegd worden dat hij haast letterlijk ‘in het vak gerold is’. Als succesvol vastgoedmakelaar wou hij met theaterlessen de stress ontvluchten. Een verkeerd mailtje naar het agentschap dat ook Nigel Williams vertegenwoordigt leidde tot een onverwachtse uitnodiging voor een van Nigels shows : ‘Terrorist’. Youssef ging uit nieuwsgierigheid even loeren en besloot de voorstelling met een zelfzekere ‘dat kan ik veel beter’. Hij werd door de manager prompt het podium opgeduwd en gooide de zaal plat met zijn legendarische ‘ik ben een Marokkaan, sorry, maar ik ben het niet gewoon dat mensen naar mij kijken terwijl ik aan het werken ben.’ In de weken daarop speelde hij al enkele voorprogramma’s van gereputeerde komieken ; hij gooide strike na strike en pakte in 2007 uit met zijn eerste avondvul-

lende show ‘100% legaal’. Een knaller van formaat waarmee hij zich wat op hetzelfde pad begaf als zijn grote voorbeelden Jamell Debouzze en Najib Amhali: Maghrebaanse comedymonumenten. In 2008 volgde al meteen een tweede tournee met, jawel, een tweede zaalshow : ‘Monkey business’ (de naam is een knipoog naar de reality serie over het leven van aapjes in een Engels opvangcentrum). Vlaanderen ging opnieuw plat en dit leverde Youssef een rolletje op in ‘Los’ van Jan Verheyen (verfilming van het gelijknamige boek van Tom Naegels). Met ‘Monkey Business’ komt hij ook ons CC een avondje vullen met hoon om maatschappelijke- en culturele stereotiepen (u zorgt dan van uw kant voor oorverdovend schatergelach). (Tekst : Yann Verhellen)

Ygor

COMEDY

Cultuurcentrum De Brouwerij • Zuidstraat Zuidstraat 19 Zaterdag 15/01/11 • van 20u00 tot 21u20

8

Filip Haeyaert, oftewel Ygor, doet sinds zijn overwinning in Humo’s vermaarde Comedy Cup (de rode loper naar een doorbraak voor onbekend komiek talent in Vlaanderen) trouw dienst als eigengereid beroepskomiek. Voor een avondje fijnbesnaarde humor gelardeerd met lang uitgesponnen intellectuele grappen ben je alvast niet aan het juiste adres. Haeyaert meet zich doelbewust het passende imago van een meer volkse comedian aan. Spitsvondige grappen en platte billenkletsers zijn de instrumenten waarmee hij hilarische typetjes neerzet zoals ‘De man uit Poperinge’, zijn alter ego Ygor dus. Met

een nieuwe voorstelling die flink de draak steekt met volkswijsheden, boerenverstand en traditionalistische clichés trekt hij nu ook naar Ronse. Het is een schets van een met uitsterven bedreigd ras : de voluntaristische, fiere, eenvoudige, zelfredzame maar uiterst sympathieke plattelandsbewoner. Het materiaal is alleszins uit het leven gegrepen en geeft aanleiding tot flink wat ‘aha-erlebnissen’, bovenop de nodige ‘haha-erlebnissen’ natuurlijk. Met andere woorden een avondje complexloos lachen met de medemens, en in een cultureel centrum is dat politiek altijd geheel geoorloofd ! (Tekst : Yann Verhellen)


OPENINGSUREN Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Garage - Carrosserie

HOORCENTRUM

Al sinds 2001 zorgt Frederic Stockman ervoor dat uw bolide een heel jaar door moeiteloos de weg op kan. Garage Stockman is een eenmanszaak, wat een erg persoonlijke en betrokken service garandeert. Naast een hoogstpersoonlijke dienstverlening staat garage Stockman ook voor kwaliteit, en dit tegen een niet te kloppen prijs. Deze garage beschikt overigens ook over een diagnosetoestel waardoor u met eender welke wagen van elk merk bij hen terecht kan.

SISKA DEKELVER

Winkel voor auto-onderdelen ALLE MERKEN - GROTE STOCK

Hoogstraat 28/3 | Ronse | sdekelver@dialogue.be T. 055 21 42 24 | www.hoorcentrumdekelver.be

Ninoofsesteenweg 343 - Ronse - 055 21 56 19 - 0475 82 61 75

Meubelen Vander Eecken

Gespecialiseerd in pellet- en houtkachels NIEUW ! HAARDEN ZONDER SCHOUW OP BIO-ETHANOL OF ELEKTRICITEIT

ELEKTRISCHE SFEERHAARD MET MYSTIC FIRE

-10%

GRATIS GEHOORTEST Professioneel advies Alle merken Gratis en vrijblijvende proefperiode met hoorapparaten

Nu ook meerdere hulpmiddelen voor slechthorenden beschikbaar (versterkte telefoons, wekkers, ...)

NIEUW !

NU SUPERSOLDEN ! *

Woensdagnamiddag, vrijdagnamiddag en zaterdag op afspraak

Leef niet langer als in een luchtbel en vind een oplossing voor uw hoorprobleem bij Hoorcentrum Siska Dekelver. › › › ›

MEUBELEN • RELAXZETELS • BEDCOMFORT KUSSENS • DONSDEKENS • DEKBEDOVERTREK

9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30

COMPLEET

box, matras + zitbank 3250 €

NU 1990 €

Open: dinsdag tot vrijdag 9u-18u30 • zaterdag 10u-18u zon- en maandag gesloten • ook open op afspraak * tot 31.01.2011

Ninoofsesteenweg 250 - 252 • Ronse • 055 21 48 63

(BIO-ETHANOL)

BIO-ETHANOL

-30%

VERSCHILLENDE MODELLEN VERKRIJGBAAR OP

SALONTAFEL PIANIKA

-20%

OPENDEURDAGEN 29 & 30 januari 2010 10 u tot 18u30

Iedere zaterdag open van 10u tot 18u Langehaag 12-14 • Ronse • 0494 33 50 00 • info@kachelsmario.be


Gedichtendag 2011

‘De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’, geverbaliseerd gevoel, de wereld gevat in een aaneenschakeling van wonderlijke woorden en stille stijlfiguren. Poëzie is pure pracht die in de gejaagde cultuur van de hedendaagse digitale samenleving haar plaats verloren heeft in ons dagelijks leven. Nochtans hoeft poëzie niet per se saai te zijn. Ritmische rijmpjes, shakespeariaanse sonnetten of de avant-gardistische kronkels van Van Ostaijen ; in allen huist een schat aan gevoelens en gedachten die je kunnen raken tot in het diepst van je ziel. Op 27 januari wordt de dichtkunst landelijk geëerd met de nationale gedichtendag. De Cultuurraad zorgt er sinds 2004 voor dat poëten, liefhebbers alsook complete leken gedichten eens op een andere manier kunnen beleven. Marc De Turck, voorzitter van de werkgroep rond ‘Gedichtendag’ nam met ons het programma door.

C U LT U U R

Een kleine geschiedenis

10

Gedichtendag is een evenement dat sinds 2004 wordt georganiseerd door een werkgroep binnen de cultuurraad. Het initiatief kreeg de klinkende en welgeschikte naam ‘Muzen in de stad’ mee. Het opzet is om een groep mensen de kans te geven om poëzie te beleven op een aparte manier. De verborgen kantjes en zwijgzame troeven van historische en heel triviale oorden worden gedurende een ‘poëziewandeling’ als sfeerscheppend kader gebruikt. Gedurende de wandeling wordt op enkele plaatsen een passend gedicht voorgedragen. Na de wandeling is er de bekendmaking van het gedicht van de stad Ronse 2011, en dit voor de drie categorieën. De winnaar wordt vereerd en vereeuwigd met een straatsteen met daarop een vers uit zijn of haar winnende gedicht. Naderhand is er gewoontegetrouw nog een receptie waarop poëzie wordt voorgedragen door een bekend persoon. Zo zijn Hubert ‘Witse’ Daems, Chris Lomme, Jan Decleir en Kristien Hemmerechts al de revue gepasseerd. Dit jaar komt Joke Van Leeuwen poëzie brengen met muzikale begeleiding van Ronsenaar Skrin Van de Walle. Tussen hemel en aarde Dit jaar wordt heel bijzonder met een rondleiding door het klooster van Sancta Maria. ‘De locatie lijkt misschien wat vreemd, maar men zal schrikken welke gevoelens de authenticiteit en rust van dit oord zal inboezemen’, belooft Marc. Dit jaar werd alvast gekozen voor een locatie die voor vele mensen niet vanzelfsprekend is en

zonder twijfel zal zorgen voor een bijzondere ervaring. De betrachting is alvast om de locatie optimaal te benutten en stille en ontroerende momenten te creëren. Het lijkt ons al vast een heel erg therapeutische trip. And the winner is… Amateurpoëten of dichterlijke zielen met een goede pen kunnen ook ieder jaar hun eigen werk opsturen naar de Cultuurraad. ‘Jaarlijks krijgen we toch een leuk aantal inzendingen, zowel van binnen als buiten de stads- en landsgrenzen. Alles wordt anoniem beoordeeld door een expertenjury’, vertelde Marc genoeglijk. Naast volwassen woordenkunstenaars is er ook de gelegenheid voor jongeren en scholieren om de verbale verbeelding los te laten op een blanco velletje. Marc licht toe : ‘In samenwerking met de scholen proberen we de jeugd ook wat meer te betrekken bij ons project en warm te maken voor poëzie.’ Ook in de jeugdcategorieën is er een mooie prijs te winnen, bovenop de sublieme eer jezelf ‘de beste dichter van Ronse’ te mogen noemen. Gedichtendag wordt volgens ons alweer een verrijkende topervaring, wees er alvast snel bij, want de plaatsjes zijn beperkt. Marc wou via deze weg ook nog eens de vele medewerkers bedanken voor hun doorgedreven inzet alsook de technische dienst van de stad Ronse voor hun onontbeerlijke logistieke en technische ondersteuning. (Tekst : Yann Verhellen)


LANG ZULLEN WE GEVEN! DE CHEVROLET CRUZE TRAKTEERT MET ‘STERREN’

JUBILEUM CONDITIES Cruze 1.6 LS

€ 15.9991 TIJDELIJK AANBOD

Cruze 1.6 LS De uitzonderlijk uitgeruste sedan met coupé-allure

€ 15.9991

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • • • •

Leve veiligheid: de Cruze werd bij de EuroNCAP crashtests beloond met 5 op 5 sterren. Zijn uitzonderlijke uitrusting bevat standaard o.a. 6 airbags, ESC, tractiecontrole, parkeersensoren achteraan en airco. Ook zijn design is reden tot juichen: hij pronkt met de atletische uitstraling van een knappe coupé. Vier 100 jaar Chevrolet en profiteer nu van extra voordelige Jubileum Condities in onze showroom.

www.chevrolet.be

Garage- Bastien Snoecklaan 40 - 9600 Ronse - www.garagebastien.be Naam straat nr.- -C.postcode gemeente - telnr.

Gemiddeld brandstofverbruik: 5,6 - 7,4 l/100 km • CO2-uitstoot: 147 - 175 g/km 1

Verkoopsprijs BTWi, exclusief opties en accessoires. Aanbod enkel geldig voor particulieren van 01/01 t.e.m. 31/01/2011 en niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen. • Milieu-informatie KB 19.3.2004: www.chevrolet.be

CHEV-00902-Cruze-retail-A4-hor-NL.indd 1

16/12/10 14:17

Verschelden SO

TO LD T - EN 50 %

Maakt het u gemakkelijk ! Paul Verschelden - Zonnestraat 109, rue du Soleil - Ronse/Renaix - T. 055 21 38 62 - www.paulverschelden.be


GOKRTI Niets interessanter dan de geschiedenis van je geboortestad. Het is altijd leuk te weten wat generaties voor jou uitgericht hebben. Daarenboven is het enigszins ook zinvol ‘onze strafste stoten’ goed te bewaren voor het nageslacht. Dat nobele doel neemt de Geschiedkunde en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde (kortweg GOKRTI) graag op zich. Een gesprek met ondervoorzitter Christophe Deschaumes.

VERENIGING

GOKRTI werd opgericht in 1948 met als doel de geschiedenis van Ronse en het gebied ten tijde van het tenement van Inde (Amougies, Wattripont,…) te bundelen en eveneens een stimulerend orgaan te zijn voor onderzoeken die gevoerd worden omtrent Ronse. ‘Het hoofddoel van deze kring was en is nog steeds lokale vorsers helpen onderzoek te voeren, waarbij de resultaten dan gedeeld worden met de kring. ‘Vandaag de dag gaan we daar iets verder in, aangezien nu ook mensen van buiten de stadsgrenzen aangetrokken worden om hier in Ronse onderzoek te doen. De beste getuige daarvan zijn de opgravingen aan de Kloef ’, weet een enthousiaste ondervoorzitter. ‘En eens de werken aan De Vrijheid gestart zijn, zullen er vanaf de eerste spadeslag vondsten aan het oppervlak komen. We mogen immers niet vergeten dat er daar vroeger een kerkhof was,’ wordt er nog aan toegevoegd.

12

Reeds bij de aanvang telde het genootschap 57 leden (een enorm aantal in die tijd). En sinds de oprichting heeft de vereniging alleen maar aan interesse en aanzien gewonnen. De jaarlijkse publicatie van de Annalen worden telkenmale met grote ogen bekeken door Ronsenaars en geschiedkundigen. Enkele universiteiten zijn trouwens geabonneerd op deze pareltjes van de Ronsische geschiedenis, welke qua lay-out sinds de jaren ’60 onveranderd zijn gebleven. Het tot nu toe verzameld werk geeft een kijk op Ronse vanaf de prehistorie tot nu. Het bundelt niet alleen feitelijke geschiedenis, maar is ook een verzameling van verhalen, legendes en weetjes. Daarenboven wordt er ook steeds onderzoek gevoerd naar archeologie, taal, kunst, wetenschap, familiegeschiedenis, politiek, folklore en andere geschiedkundige aangelegenheden. Om elk jaar een duimdik boek te kunnen publiceren (dat nota bene ongelofelijk veel gelezen

wordt), kan de vereniging zich beroepen op 300 vaste leden. Wat de werkelijke inzendingen en werk omtrent publiceerbare artikels betreft, beroept de kring zich op onderzoeksresultaten van studenten, historici, (amateur-)archeologen en lokale onderzoekers. Maar ook de folkloristische geschiedenis van Ronse komt ruim aan bod . Net als alle andere verenigingen werft GOKRTI ook graag nieuwe, jonge mensen aan voor het bijwonen van de jaarlijkse activiteiten. Deze heeft zij deels gevonden in de recent opgerichte Facebookgroep ‘Geschiedkundige Kring Ronse’, welke een schat aan oude prentkaartjes tentoonstelt. In de nabije toekomst moet een site de volledige internetontsluiting bieden. De activiteiten van de kring beslaan hoofdzakelijk, zoals het een geschiedkundige kring betaamt, een viertal museumbezoeken of uitstappen naar archeologische sites, lezingen en opgravingen. Kortom, een boeiende en leerrijke vereniging met aloude goede tradities. Wilt u er deel van uitmaken ? Dat kan, voor maar € 24 per jaar bent u lid van GOKRTI en ontvangt u eveneens de Annalen. Voor meer info kan u steeds terecht op Facebook of bij de voorzitter Herman Kerckhove via 055 21 43 74.

(Tekst : Jonathan Jouret)


Sanitair Dakwerken Sanitaire Toitures

GARAGE DEWOLF bvba Chaussée de Renaix 23 7750 Russeignies 069 76 86 99

4,6-6,9 L/100 km. 119-159 g/km CO2

De nieuwe C-MAX, plaats voor 12

Maagdenstraat 54, rue des Vièrges RONSE-RENAIX

0476 50 66 13

(eigenlijk, voor 7 en voor 5) De nieuwe FORD C-MAX met 7 en 5 zetels. Of u nu kiest voor de 5- of 7 zetel versie, de achterzetels laten zich inklappen in een handomdraai. Praktisch toch.

TEA-ROOM • BRASSERIE

BESTE WENSEN ! MEILLEURS VŒUX !

GARAGE BOSSUYT Deze familiale onderneming, ondertussen gerund door de 3e generatie Bossuyts, staat al ruim 60 jaar in garant voor een volledige en hoogkwalitatieve klantenservice. Naast de garage, die meegaat met de laatste evoluties inzake automobieltechnieken, is er ook nog de shop. Hier kan u van maandagochtend tot zaterdagavond terecht voor alles wat uw autorit enigszins aangenamer kan maken. U vindt er naast het klassieke aanbod van rookwaren, dranken en versnaperingen ook en uitgebreid assortiment aan wijnen. Daarnaast kan u er ook genieten van een lekker vers belegd broodje, vergezeld van een lekker kopje koffie.

NINOOFSESTEENWEG 499 - RONSE - 055 20 69 90

BON

GRATIS KOFFIE CAFÉ GRATUIT

bij aankoop van pannenkoek of wafel / à l’achat d’une crêpe ou une gauffre Geldig tot 31/1/2011 Valable jusqu’au 31/1/2011

Chopin • Grote Markt 37 • Ronse • 055 21 00 34


Ronse leeft !

14

En Randeevoe was erbij ...


Fotoreportage ‘djAZZart for Life’ Omdat de samenleving solidariteit nog niet geheel uit ons menselijk genoom heeft weg geselecteerd, omdat vrijwillige inzet een gigantische pluim verdient en omdat het gewoonweg een memorabele driedaagse was: djAZZart for Life in woord en beeld. De eerste avond bood gelegenheid aan kunstliefhebbers en nieuwsgierige kijklustigen om hun ogen de kost te geven. De collectie bracht een greep uit het oeuvre van een zeer uiteenlopend allegaartje kunstenaars die met plezier hun pareltjes aanboden ten voordele van het goede doel. Hun werken vielen zeer in de smaak en slaagden erin bezoekers tot in het diepst van hun beurzen te raken. Er geraakten maar liefst een 60-tal werken verkocht. U ziet bijgevolg tevreden kopers, welgezinde artiesten en glunderende organisatoren. De opbrengsten bleven echter niet beperkt tot deze van de tentoonstelling, er werd ook een concert van Jo Lemaire en de Concord Jazz Band ingelast en aan de bars heerste Bacchus. Alles bij elkaar trotseerde de harde kern de winterse vrieskou om een cheque van maar liefst 35.OOO euro te overhandigen aan het glazen huis op de Groenplaats te Antwerpen. Bij deze wensen wij de organisatie (Jan Delmotte, Jan Leconte, Jo Leroy, Monique Persyn, Nathalia Tsala, Werther Van der Sarren, Pascal Van Overmeire, Petra Vanovermeeren, Jana Wieme en Brigitte Vanhoutte) van harte te feliciteren met een volkomen geslaagd evenement zoals men ze zelden meemaakt. (Tekst : Yann Verhellen)


Momenteel reis ik het land af met staatssecretaris Jean-Marc Delizée. De man heeft het departement sociale zaken voor personen met een handicap onder de vleugels. We gaan in scholen vertellen over Linde, een meisje met het downsyndroom dat in één van mijn boeken leeft en hopen zo verdraagzaamheid te promoten. Een prachtig initiatief van de staatssecretaris. Dat ik het graag voor minderheidsgroepen opneem, is al lang geen geheim meer. Deze wereldverbeteraarster (de woorden van mijn man) komt dus de laatste tijd vaak laat thuis en dan is het de kunst, zoals alle werkende vaders en moeder, om vlug iets lekkers op tafel te zetten. Succes verzekerd met mijn knolseldersoep en hartige cakejes die ik de dag ervoor klaar maakte en enkel moet opwarmen terwijl ik van een welverdiend aperitiefje geniet.

Knolseldersoep & hartige cakejes Wat heb je nodig voor de knolseldersoep ? Een kleine knolselder of de helft van een groot exemplaar • twee grote uien • 2 liter groentebouillon • een klontje boter of een geutje olijfolie • peper en zout • eventueel room

KOKEN MET BRIGITTE MINNE

AAN DE SLAG

16

Schil de knolselder, pel de uien en snij ze in stukken. Doe het klontje boter of olie in een ruime pan, en stoof de knolselder en de ui. Voeg wat peper en zout toe. Giet er de bouillon bij en laat lekker pruttelen tot alles gaar is. Nu nog de mixer erin en klaar. Een geutje room maakt de soep wat rijker.

Knolseldersoep

Wat heb je nodig voor 14 hartige cakejes ? 250 g champignons • 50 g boter • 2 geperste knoflookteentjes • 1 kop gehakte peterselie • 200 g bloem • 1 zakje bakpoeder • 3 eieren • een klein kopje olie • 100 g geraspte kaas • peper en zout AAN DE SLAG

Maak de champignons schoon en snij ze in kleine stukken. Bak ze goudbruin in de boter. Voeg de knoflook en de peterselie toe en laat nog even bakken op een zacht vuurtje. Meng de bloem en het bakpoeder in een kom. Klop de eieren en giet ze erbij . Roer er evengoed de olie, de geraspte kaas, peper, zout en de champignons door. Vul kleine cakevormen voor twee derden met het mengsel. Bak 20 minuten in een oven van 180°. Klaar! Ik wens alle lezers van Randeevoe een 2011 van gezondheid, liefde en geluk en voor Louise-Marie geen stortplaats van giftig slib of asbest. Brigitte Minne

Hartige cakejes

Theeschenkerij Op zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur genieten in de theeschenkerij van Huis Minne. Hartige degustatiebordjes met home made garnaal- of kaaskroketten, groentequiche... met een trappist of glaasje wijn. Zoete degustatiebordjes met gebak uit eigen oven, ijs, sorbet, coulis, thee of koffie. Kafhoek 2 • Nukerke-Maarkedal • 055 21 32 20 • www.huisminne.be


N

-30% -40% -50%

BO

€ .V. T.W

Alles aan € 40 & € 50

E RI KJ JANUA ANEIND DR TOT IS LDIG AT 0 - GE GR 1,5

SOLDEN WINTERCOLLECTIE 2010

SPECIALE COMMUNIE OPEN ZONDAGEN

23 & 30 JANUARI 2011 • 14-18 u

TERRE BLEUE • GAASTRA • CKS • RAGS & RFG • IKO • VINGINO • SEVENONESEVEN

Bier van de maand Ename Cuvée

Activiteiten ZATERDAG 22 JANUARI - vanaf 21u00 Jaren ‘90 fuif - met DJ 007

Cliff wenst iedereen een gezond en succesvol 2011 !

NIEUWE OPENINGSUREN

maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

KINDERKLEDIJ & -SCHOENEN 0-16

14-18 u 10-12 / 14 -18.30 u 14-18 u 10-13 / 14 -18.30 u 10-12 / 14 -18 u

C. De Gaullestraat 5 RONSE - 055 21 59 01

GROTE MARKT 30 • 9600 RONSE • 0486 67 50 59 Open ma, do, vrij, zo vanaf 10.30 u - woe vanaf 10 u - za vanaf 9 u

The Young Talents Dance

1 e les G R AT I

Hou je ervan te dansen, te zingen, je te verkleden, je te schminken, deel te nemen aan een modeshow of spektakel ? Kom ons dan snel vervoegen ! Antistress en anticomplex methode vo

Programma New Ballet • Zumba kids, Jazz rock, ... Gala 2011 Mantovani Zondag 22 mei 2011 - 15u

LESSEN meisjes en jongens

meerd stedeenre

or

S

n i e u we l e d e n

BABY DANCE (vanaf 2,5 j.) Creatieve dans • muzikale komedie (met o.a. disneydans,...) KIDS DANCE (3 j. t.e.m. 12 j.) New Ballet • Streetdance • Tapdans • modeshow • Zumba kids • showkids TIENERS (vanaf 12 j.) New Ballet • Hip-Hop • Ragga • Jazz • Jazz Rock • salsa • showteam... VOLWASSENEN Stretching • verschillende dansstijlen (o.a. salsa, disco, funk, modern,...)

VAKANTIESTAGES juli-augustus

Originele choreografieën - Valou Schepens voor nationale en internationale events sport - modeshow - casting - spektakels - muzikale komedie - TV - artiestenbegeleiding - choreografe voor 5 provinciale verkiezingen voor MISS BELGIË !

TEAM VALOU SCHEPENS 069 34 58 97 - 0495 42 02 10 WWW.THEYOUNGTALENTS.BE

SPONSOR : Brusselsport www.brusselsport.be > Alle grote sportmerken ! Ski- en

tennismateriaal, enz ... - DANSARTIKELEN MET LOGO ‘THE YOUNG TALENTS’ Alle informatie bij Valou (0495 42 02 10)

BESTE WENSEN AAN AL ONZE LEDEN EN FAMILIE !


WEDSTRIJD WOORDSPEL

e G R AT I S

M A A N D B L A D

Vertaal het woord vanuit het Ronsisch en vul in het rooster in. Indien u de oplossing gevonden hebt, kan u ons mailen op info@randeevoe.be en kans maken op een cheque t.w.v. 50 euro bij Verschelden Alvast veel puzzelplezier !

HORIZONTAAL

6

3. Schouto°doek 4. Kallefaktus 5. Kiesseroete 6. juuge 8. Calssong 11. Ko° 12. Deebobineiren 14. Weirleucht 15. Hoego°stienen 16. Pertang 17. ‘t Flubiet 19. Wuutelierkie

7 1 8 2

Antwoord vorige maand: KERSTMAN

De gelukkige winnaar is : Betty T’SjoEN Deurnemeers 54 - Ronse

3 4

VERTICAAL

1. Benettescheite 2. Stinkendebeu 4. Huuvierdieghie 7. Lientchiesmaan 9. obligoessie 10. Kweinsso°hen 13. Een toeveile 18. Ploester

Tip : goede skiplaats te Ronse 5

Oplossing: 1

2

3

4

5

6

7

8

x

1.6 Gdi Base Blue Drive De ix35 is nu ook beschikbaar met de milieuvriendelijke en zuinige Blue Drive motorisatie. Enkele handige features afhankelijk van de gekozen uitvoering: panoramisch open dak, ESP met downhill brake control en hill start assist, keyless startsysteem, achteruitrijcamera en fullscreen navigatiesysteem,... Catalogusprijs:

Blue Drive promo:

Blue Drive promoprijs:

€ 19.249

€ 2.450*

€ 16.799

Indien u profiteert van de Hyundai Eco-bon: - € 1.300**

TOTAAL:

€ 15.499

* Geldig voor elke bestelling bij een deelnemende verdeler tussen 1 en 31 januari 2011 ** De Eco-bon is van toepassing bij de overname van een wagen van meer dan 10 jaar oud, die meer dan 6 maand ingeschreven is op naam van de koper, die volledig is en bestemd voor de sloop. De Eco-bon gaat tot 1.300 € bij aankoop van een ix35 1.6 Gdi.

FOR THE FUTURE OF ALL TREES Uitzonderlijke Hyundai Blue Drive saloncondities tot eind januari. gemiddeld (l/100km): 6,4

GARAGE BEERLANDT Oudenaarde - Deinze

De ix35 1.7 CRDi is onmiddellijk leverbaar!

TEST 2010

CO2 (g/km): 149 / K.B. 19/03/2004: www.hyundai.be

ONzE vEsTiGiNG iN uw BuuRT :

Kerzelare 92 b 9700 Oudenaarde

Tel. 055 496 495 oudenaarde@beerlandt.be


SPAAR MEER MET RECORD BANK

BVBA ADVOCATENKANTOOR

PLATINUM SPAARREKENING

HOOREMAN van juridisch advies t.e.m. procedure

1,00 % +1,50 %

• Verkeersrecht • Aansprakelijkheid • Invordering van schulden, facturen en schade • Handelsgeschillen • Contractenrecht (huur en handelshuur, verkoop, ...)

Op een Platinum-spaarrekening krijgt u : 1,00 % basisrente + 1,50 % getrouwheidspremie. En dat al vanaf de eerste euro !

Uw adviseur Pot Luc Grote Markt 34 - Ronse Tel. 055 21 48 97

• Arbeids- en ontslagrecht • Familierecht (echtscheidingen, onderhoudsvorderingen)

HERMES

Coupl’Voie 87, Res. Arseve - Ronse - T 055 20 80 04 - F 055 20 80 14

e G R AT I S

M A A N D B L A D

is op zoek naar

VERTEGENWOORDIGER (M/V) REGIO OUDENAARDE JOUW TAKENPAKKET

ONZE VERWACHTINGEN

WIJ BIEDEN

• Je bent verantwoordelijk voor intensieve prospectie en account management voor regionale adverteerders. • Je werkt met concrete targets en bent medeverantwoordelijk voor het commercieel succes van Randeevoe. • Via professionele networking zorg je ervoor dat Randeevoe een onmisbare mediapartner wordt in jouw regio. • Je beschikt over een eerste ervaring binnen regionale sales. • Je bent een communicator en netwerker die resultaats-, en prestatiegericht te werk gaat. • Je speelt kort op de bal en bent stressbestendig. • • • •

Zelfstandige activiteit Tijdregeling : Deeltijds - 20 uren per week Verloning op commissie. Je kan onmiddelijk starten.

Sint-Martensstr. 10 - Ronse - info@randeevoe.be - 055 600 630

BVBA • • • • • •

VANDERHAEGEN P.

Dak- en zinkwerken Platforms Derbigum en Superseal Bekleden van dakgoten in PVC Algemene verbouwingen PVC-ramen ren en plaatsen van vloeren, Leveren terrassen en faiencen met keuze uit verschillende modellen

• Gratis bestek Molendam 60 a Ronse • T/F 055 21 00 04 • 0475 85 90 59

VERTEGENWOORDIGER : 0494 52 77 73


ZATERDAG 15 JANUARI TOT ZONDAG 6 FEBRUARI

op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u

Ygor is een mooie man van middelbare leeftijd. Met z’n blonde krullen lijkt hij een beetje op Lucien Van Impe in zijn beste dagen. Zie pag. 8 van dit nummer. Waar : CC De Brouwerij, Zuidstraat 19, Ronse Inkom : €7 Info en tickets : Dienst Cultuur Ronse, 055 23 27 94 of cultuur@ronse.be ZONDAG 23 JANUARI

Expo ‘Zand en steen, hout en lover, mens en landschap’ met Jan Pieter Cornelis. Deze tentoonstelling omvat een presentatie van een beeldende en literaire creatie waarbij 28 kunstenaars (auteurs en grafici uit Lichtenstein, Vlaanderen en Zwitserland) tot een unieke realisatie kwamen. Zie pag. 6 van dit nummer. Waar : CC De Bouwerij, Priestersstraat 13, Ronse Inkom : gratis Info : Dienst Cultuur, 055 23 28 01 ZATERDAG 15 JANUARI

ACTIVITEITENKALENDER

van 10u tot 22u

20

De Spellenclub Ronse gaat officieel van start, met de organisatie van een spellendag. Van 10u00 tot 22u00 kan je voor de som van €5 per persoon een volledige dag spelletjes komen spelen uit onze voorraad. Om het jaar goed in te zetten, en de start van de Spellenclub te vieren, bieden we tevens een gratis glaasje aan. Waar : Stedelijk Jeugdcentrum Ronse, Spinstersstraat 36, Ronse Inkom : €5 Info : spellenclub@ronse.be

om 20u Ygor – Comedy uit Poperinge.

om 10u Niets zo gezellig als een lekker uitgebreid ontbijt op zondagochtend. En niets zo boeiend als wegdromen in een boek, tijdens het weekend. Het Davidsfonds combineert beide en stelt met trots zijn nieuw taal- en leesinitiatief voor : Toast Literair. Een bijzondere toast op het nieuwe jaar. Toast Literair is een zondagochtend vol auteursontmoetingen, theateropvoeringen, vertellingen, lezingen en nog veel meer. Het aanbod is bijzonder rijk en verscheiden. In Ronse vertelt schrijver Paul Baekeland over zijn laatste boek Elvire en leest voor uit eigen werk, gevolgd door nieuwjaarsreceptie. Waar : C.C. De Brouwerij De Keyser, Priesterstraat 13, Ronse Inkom: €7 / €4 Info: Davidsfonds Ronse, Arlette Dekeyser, 055 21 33 34, ronse@davidsfonds.be

Met een poëtische wandeling in de kloostergangen van Sancta Maria creëren wij stille en ontroerende momenten. Programma :

Vanaf 18u00 : Verzameling in de

tent op de parking van de school Glorieux (Glorieuxlaan) met een warm onthaal. Aansluitend een poëziewandeling (in groepen). Om 20u30 : Bekendmaking van het ‘Gedicht van de stad Ronse 2011’ in de 3 verschillende categorieën. In aanwezigheid van Vera De Brauwer, winnaar 2010. Vanaf 21u00 : Poëzie van Joke Van Leeuwen met muzikale begeleiding. Aansluitend receptie. Zie pag. 10 van dit nummer. Waar : Klooster Sancta Maria, Ronse VRIJDAG 28 JANUARI

om 20u De Koninklijke Vriendenkring van het Atheneum Ronse in samenwerking met Frank Vercleyen, lid van quizploeg Athena, organiseert de zesde KVRO-quiz. Gezellige algemene quiz voor jong en oud ! Iedereen prijs ! Ploegen van 4 personen. Waar : resto van het Koninklijk Atheneum, Royerslaan 39, Ronse Inkom - inschrijvingsgeld : €16 te betalen in zaal €12 voor leerlingenploegen met aparte rangschikking Info en inschrijving : Danielle Proost, 055 230 660 of frank.vercleyen@skynet.be

DONDERDAG 27 JANUARI

vanaf 18u Gedichtendag. Sedert 2004 organiseert de Cultuurraad Ronse, in samenwerking met de dienst Cultuur, ieder jaar een poëtische happening op mooie en verrassende plekjes van de stad onder de naam ‘Muzen in de stad’. ‘Muzen in de stad’ zijn dit jaar te vinden in het klooster van Sancta Maria.

ZATERDAG 29 JANUARI

om 19u30 Jaarlijks Sportgala in de stedelijke sporthal ‘t Rosco. Dit is het evenement waarbij ook de ‘Trofee voor sportverdienste’ en de ‘Jeugdtrofee voor sportverdienste’ uitgereikt wordt. Ook enkele vrijwilligers worden in de kijker geplaatst. Het Sportgala wordt gekruid met een aantal spectaculaire optredens en demo’s van kunstfietsen, judo, ... Waar : Sportcomplex ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, Ronse


Inkom : gratis Info en inschrijving : sport@ronse.be ZONDAG 30 JANUARI

lands voor Nederlands- en anderstalige kinderen van de basisschool. Het toneelstuk prikkelt de fantasie en amuseert kinderen op een speelse manier met en in het Nederlands.

om 15u Theater voor anderstaligen ‘Hoera voor Annie’ door Fast Forward. In 2011 zal het honderd jaar geleden zijn dat de bekende Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmidt geboren werd. Daarom wilden we graag grasduinen in haar kinderboeken en -versjes en op basis van haar werk een nieuwe kinderproductie maken. We hebben gekozen voor het boekje ‘Jorrie en Snorrie’. ‘Jorrie en Snorrie’ (Hoera voor Annie!) wordt weer een voorstelling in begrijpelijk Neder-

Waar : CC De Brouwerij, Zuidstraat 19, Ronse Info : Dienst Diversiteit, 055 23 28 44 karine.raevens@ronse.be

VRIJDAG 04 FEBRUARI

om 20u Youssef El Mousaoui bouwt gestaag voort aan zijn carrière. Na televisie-optredens in ‘De Bovenste Plank’, ‘Comedy Casino’, ‘De Rechtvaardige Rechters’, ‘De Slimste Mens’ en ‘De Show van ’t Jaar’, is de bekendheid van Vlaanderens eerste Marokkaanse stand-up comedian erg groot. Zie pag. 8 van dit nummer. Waar : CC De Brouwerij, Zuidstraat 19, Ronse Inkom : €6 Info en tickets : Dienst Cultuur Ronse, 055 23 27 94 of cultuur@ronse.be

CLASSY UTILITY VEHICLE Vanaf januari in de showroom !

Vanaf € 22.990,-

Prijzen incl. BTW – Waarborg 5 Year Korando C 200 XDI 2WD M/T Crystal

Autobedrijf Paret nv - Leynseelstraat 66 (N8) - Avelgem - 056 644 650 - www.paret-nv.be


MOEDER Moeder liet haar breiwerk los, het viel op de grond, het ligt er nog. Sindsdien is moeder weggegaan, ze ligt in de grond, ze ligt er nog.

POEZIE

Roerloos ligt ze, uitgestorven stil, ze maakt niet het minste geluid, niet eens de weergalm van een zucht. Moeder liet haar breiwerk los, in de plaats lei ik mijn hand in de hare. Ze ligt er nog.

Paul Cox

Een gedicht Op deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht, nu eens een van mezelf en dan weer van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds begeleid ik het met een korte introductie en/of situering. Het gedicht dat ik ditmaal breng, komt uit mijn pas verschenen bundel ‘Herinneringen aan morgen’. Het handelt over de moederfiguur. In uiteenlopende betekenissen. De moeder als zodanig, als metafoor voor geborgenheid en oerwarmte, de verzorgende en zalvende, de moeder ook als archetype. Diegene en datgene waar we allemaal naar op zoek blijven, ééns we op de wereld kwamen. De zoektocht naar het eeuwig verlorene. Het lijfelijke afsterven van die moederfiguur geeft dat verlies een extra dimensie, het wordt nog ingrijpender, nog onwerkelijker. De zoektocht wordt nog wanhopiger. Zo ervoer en ervaar ik het overlijden van mijn eigen moeder. Vele jaren terug en nu nog. Om er enigszins draaglijk mee te kunnen omgaan, heb ik haar nooit meer verlaten. Ik houd haar vast. In dit gedicht tracht ik de pure (Tekst : Paul Cox) essentie van dat gevoel te verwoorden.

Willy De Weerdt K O P VA N D E M A A N D

Elke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal hij !

22

Factsheet : Naam & voornaam : Willy De Weerdt Beroep : beenhouwer Geboortejaar : 1969 ‘Bienhouwer Willy vaan ien de Wa°nstroete ees gekend gela°k ’t uulek ghuild’, zouden menig oudere Ronsenaars zeggen, bij het zien van deze kop. Slager Willy is inderdaad een geliefd en gekend persoon. Niet alleen in Ronse, maar ook in Brugge, waar hij tweewekelijks trouw de thuismatchen van zijn favoriete voetbalclub Club Brugge bijwoont. ‘Ik heb zelf 3 abonnementen, een voor mezelf, een voor mijn vrouw en een voor mijn dochter’, vertelt hij. En wanneer de omstandigheden het hem toelaten supportert hij ook voor onze stedelijke trots : SK Ronse. Wat hij echter nooit ofte nimmer overslaat zijn de fiertel en de bommels. ‘Heilig, heilig, heilig’, roept hij in de achterkeuken van zijn slagerij. ‘Door een operatie aan mijn knie heb ik eens een fiertel moeten missen, bij het binnenkomen van de stoet heb ik geweend als een klein kind. En toen mijn vader nog leefde, hield hij op de dinsdagmorgen na zotte maandag de beenhouwerij open. Ik was eens zo zwaar uitgeweest dat ik toen in slaap ben gevallen naast de saucissenmachine.’ Voor zijn worsten (saucissen) staat Willy te boek als een connaisseur. Zijn bloedworsten zijn wereldberoemd in Ronse en gebaseerd op het recept dat zijn vader hem doorgaf. Hij besluit : ‘Ik ben een Ronsenaar in hart en nieren. Toen ik voor het eerst naar het oudercontact ging van mijn dochter, vroeg ik of de (Tekst: Jonathan Jouret) kinderen er ook Ronsisch leerden. Men keek mij verbaasd aan.’ (schatert het uit) U merkt het, zoals Willy maken ze er geen meer. Een coryfee van de lokale vleesbond zou een passende omschrijving zijn. En oh ja, toch iets dat u moet weten. Bent u dan toch die blauw-zwarte kleuren niet gezind, roep dat dan niet te luid. Een slager heeft immers lange, scherpe messen. Een gewaarschuwd Ronsenaar is er twee waard!


ONZE KLANT IS ALTIJD WINNAAR ! NOTRE CLIENT EST TOUJOURS GAGNANT ! BIJ BINGO CONCRETE ZAKEN  CHEZ BINGO DU CONCRET !

-30%

-30%

-20%

-20%

-10%

-10%

-10%

Kerstartikelen

30%

Textiel (ondergoed, kousen, …)

30%

Badkamergerief

20%

Plastiekwaren

20%

Keukengerief

20%

Huishoudlinnen (bedlinnen, handdoeken, …)

20%

Hygiëne & onderhoudsproducten

10%

Werkgereedschap (merk Waro)

10%

Speelgoed

10% Enkel geldig in de maand januari.

BINGO RONSE Leuzesesteenweg 274 - Ronse Tel. 055 20 98 10 BINGO ESPIERRES Barrière de Fer 51- Espierres Tel. 056 45 72 64

Openingsuren

Heures d’ouverture

di wo do vr za zo

mar mer je ven sam dim

10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.00

10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 10.00 - 12.30 & 13.30 - 18.00


B

A N IC A ® CIE YIG HN E GIE B U®LT YX H R E VO O R O ËN X GI O TEN HY E V R T M FO RT U LT E AB SO LUIË

FO PC O HYG AA SLM L U T E PT IM AA A PLC O A B S OEE N AOA L S L A T IM P O EEN

MEUBELEN & INTERIEURINRICHTING

DUQUIN

MIEL

Z U I D S T R A A T 1 0 • R O N S E • W W W. D U Q U I N - M I E L . B E

D ED E NEN E LKEEL SP NAKN NSUP R AR I ET! IE ! C TC ATA R TR FO N USL A A P CM M O O F CO SLAAP gne

OPEN DI-VR 09.00 - 12.00 & 13.30 - 18.30 MA 14.00-18.00 - Z O N DAG G E S L OT E N

ne cham gpa Gratiss flces hampan een flenkoo pnva tisaa een Grabij a v p s*.as*. o a-m kox® Hygieanic atraatr anlte bij aBu nic -m ® Hygie Bultex

Eén fles per matras. verkooppunten. ® s. de Bultex Hygienicagemaakt. matra in alle deelnemen normen in België fles per december 2010 de ISO 9001:2008 nten. Eén tot en met 15 oppu en wordt conform van 15 oktober akt. nica-verko uit van * Aanbod geldig ë gema ™ maakt deel x® Hygie in Belgi Hygienica ® de Bulte normen Bultex Matrassen :2008 deelnemen ISO 9001 in alle rm de ber 2010 t confo 15 decem en word en met er tot uit van 15 oktob deel t van g ™ maak od geldi * Aanb Hygienica ® Matrassen Bultex

SUPERSOLDEN !!! O P SALO NS EET K AMER S, SLAAPK AMER S, JEUGDKAMERS, RELAXEN, T V- M E U B E L S , KLEINMEUBELS EN 1001 DECORATIEARTIKELEN. Exclusief verdeler Riverdale

OOK HEEL SPECIALE KORTINGEN OP LATTENBODEMS, MATRASSEN EN BOXSPRINGS.

GROTE LIQUIDATIE VAN ALLE BEKA LATTENBODEMS.

Randeevoe Ronse 20  

Inkijkexemplaar Randeevoe Ronse nummer 20

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you