Page 1

e

GRATIS MAANDBLAD - oktober 2009

G R AT I S

M A A N D B L A D

de buren INzicht

06


Bfc - Cks Eager Beaver Gaastra - Ikks No-No - Noppies Protest - Rags Rfg - Terre Bleue Tumble ‘n Dry Vingino Eliane & Lena

Immo Decor Lauwers

Schoenen Cks - Hip Pauline B Perche No Red-Rag Stones & Bones Tracks - Quick Bana Pepe Jeans

5 % DIRECTE KORTING + KORTINGSBON 5 % op volgende aankoop

maandag 14-18 u woensdag 10-12/14-18 u donderdag 14-18 u - vrijdag 12-18 u zaterdag 10-12/14-17u30

KINDERKLEDIJ & SCHOENEN 0-16

C. De Gaullestraat 5 RONSE - 055-21 59 01

Behang- en schilderwerken Showroom 2000 m2 Binnenhuisdecoratie Engelsenlaan 179 Ronse 055-21 34 36

BON 10%

elke dag van 10-12 en 14-18u (ook op zondag)

Geniet met deze bon van 10% onmiddellijke korting op alle verf en behang en ontvang 10% korting op uw volgende aankoop

VRIJDAG 2 TOT MAANDAG 5 OKTOBER

COLOFON UITGEVER Design & Publishing group Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse VORMGEVING EN DRUK Grafoman Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse Willy De Praeter, Grafoman Jessica Coussement, Grafoman Coert De Decker, Artwerk REDACTIE Paul Cox - poëzie Brigitte Minne - kids Philippe Demets - historie Jonathan Jouret - algemene redactie Yann Verhellen - algemene redactie Nathalia Tsala - algemene redactie Hubert Dedoncker FOTO’S Nathalia Tsala, Jonathan Jouret EINDREDACTIE Yann Verhellen, Jonathan Jouret ADMINISTRATIE & ADVERTENTIEVERKOOP Nathalia Tsala, Sint-Martensstraat 10, Ronse info@randeevoe.be - 055-600630 - 0497-754763 Peter VINCENT - 0473-63 73 83 Jan DELMOTTE - 0475-36 62 05 RANDEEVOE DIGITAAL

http://issuu.com/randeevoe

sterk in grafisch design digitaal drukwerk aan scherpe prijzen Sint-Martensstraat 10, 9600 Ronse - 055-600630

Randeevoe ligt ook bij :

Pain & Co Cinquant 60B Ellezelles

©2009 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.


8-11

04 04

06 07 08-11

18

06

Hedendaagse Beeldende Kunst

12

De Vrolijke Kring

13

Lezingenreeks China

Marketing : Lezing Peter Desmyttere

Gluren bij de buren : Ellezelles

18

Kop van de maand

De ploeg van 't stad : KSK Ronse

03


De kunstenaars zijn in het bezit van een masterdiploma of zijn in de finale van hun academische loopbaan gekomen. Een ideale gelegenheid voor de dienst cultuur om debuterende kunstenaars een kans te geven. Dat ze kunnen werken en tentoonstellen op zo’n locatie hadden sommigen in hun stoutste dromen zelf niet kunnen bedenken. ‘Het is een inspiratiebron eerste klasse voor de exposanten’, vertelt Jan Leconte ons, diensthoofd cultuur. ‘Sommigen zullen experimentele werken brengen, anderen werken rond video, schilderkunst en werken in situ’, voegt hij eraan toe. Onder in situ werken verstaan we dat kunstenaar, het kunstwerk en de expositieruimte één worden of dat het één het ander inspireert, elk in zijn eigen context, op zijn eigen manier. Zo worden muren bezet of wordt er op getekend, locaties worden omgetoverd, plaatsen worden gecreëerd of anders ingericht. Kortom, een ware speeltuin voor artiesten. Een uitdaging voor zowel organisator als uitvoerder, want alles wordt ter plaatse gemaakt. Elk kunstwerk ontstaat weliswaar in het hoofd van de kunstenaar, maar wordt door verschillende externe factoren herkneed tot wanneer alle stukjes in elkaar vallen. Het is hier niet anders met het hospitaal, integendeel. Het zal nota bene de laatste keer zijn dat deze prachtige locatie gebruikt

kan worden voor dit soort evenementen. Want in het late najaar van dit jaar begint men met de transformatie van de locatie tot textielincubatiecentrum. Toch willen ze op de dienst cultuur de laatste kruimeltjes van dit lekkere koekje zorgvuldig oppikken door de kunstenaars die meewerken aan deze tentoonstelling na 18 oktober nog verder te laten werken in de artistieke sfeer van het hospitaal. ‘Het zou leuk zijn moesten de kunstenaars iets kunnen doen met de reflecties die ze kregen van bezoekers en collega’s’, verklapt Jan ons. Daarom proberen we ze de kans te geven nog iets langer in Ronse te blijven. Het hospitaal, later ‘textiellaboratorium’ zou nu een experimenteel ‘artistiek labo’ worden. Een verwijzing naar het verleden en de nabije toekomst als het ware. Op zondag 15 november (14-18 uur) is er dan de finnisage van het ‘work in progress’ (de ‘herinterpretatie’ van de werken door de artiesten). Een medaille dewelke de dienst cultuur zich mag opspelden is degene van promotie van de stad. Bij ieder evenement proberen we zowel regionaal als bovenregionaal te werken, zoals nu met het Sint-Lucas en het KASK, uit Gent en Antwerpen. Zo kunnen we mensen aantrekken die niet afkomstig zijn uit Ronse. Deze mensen trekken dan weer anderen aan, enzoverder. Networking en pr-management van een hoog niveau daar op de Hoge Mote. Al is het niet de bedoeling van Ronse een mecenaat te maken, toch is iedereen welkom die Ronse wil gebruiken als inspiratiebron.

Tekst : Jonathan Jouret

kunst

Van 3 oktober tot en met 18 oktober stelt de campus Delghust zijn deuren weer open voor kunst. Het immense gebouw is sinds het begin al een inspiratiebron geweest in de hoofden van verschillende mensen. Ook deze keer biedt het baken van Ronse onderdak aan een tiental debuterende kunstenaars van het KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunst) en de hogeschool Sint-Lucas, die, uit goed vernomen bronnen, het oud- burgerlijk hospitaal zeker konden smaken.

Elkeen die interesse heeft voor deze voorstelling of gewoon nieuwsgierig is voor wat deze jonge wolven te bieden hebben daarheen dus ! En heb geen schrik, deze tentoonstelling schaadt de gezondheid niet. Indien er problemen zouden zijn, kunnen de eerste zorgen u echter vlug worden toegediend. De expositie hedendaagse beeldende kunst loopt van 3 oktober tot 18 oktober in de campus Delghust, telkens op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

04

Hedendaagse Beeldende Kunst


Wijnstraat 51 - Ronse Tel. 055-38 51 56

Hampton Bays MER DU NORD

Open maandag van 13.30u tot 18.30u Dinsdag tot zaterdag van 10.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.30u

POLO SPORT

by Ralph Lauren

ESSENTIEL D.E.P.T. YAYA MODEACCESSOIRES

15 %

onmiddellijke korting Geldig tot 31 okt. 2009

SARLINI DAYAKE

OPENDEURWEEKEND 9-10-11 oktober

met hapje en drankje

15 % directe korting

Verschelden

5 jaar

garan

LInGERIE & naCHtKLEDIJ

vrouwen - mannen - kids Kegelkaai 7 - 9600 Ronse - T. 055-49 99 49

Maakt het u gemakkelijk !

tie

op de verbra ndings en br kamer andpo t u it g ie ti jz e r

€ 2050 ,00

ex

€ 1730 cl. btw ,00  ex cl. btw

Al meer dan 60 jaar uw specialist in hout-kolen-gas en mazoutkachels. Erkende verdeler van pelletkachels. Gehabiliteerd aardgasinstallateur. Zonnestraat 109 - 9600 Ronse - T. 055 21 38 62 - www.paulverschelden.be

05


De organisatie werd opgericht in 1998 door enkele vrouwelijke vrijwilligers met en zonder armoede ervaring en de toenmalige schoolopbouwwerkster die in het begin moesten vechten tegen verschillende vooroordelen. Toch kregen ze al snel naambekendheid en boden zich de eerste mensen met armoede-ervaring aan. Sinds dan gaat alles is een sneltempo vooruit. De op prestatiegerichte maatschappij maakt slachtoffers, welke deze geëngageerde mensen proberen op te vangen.

zij de instelling de mensen waardig en met respect te behandelen, in om het even welke situatie ze zitten. Dit dient natuurlijk georganiseerd en gestructureerd te gebeuren maar steeds in dialoog met de mensen en de groep, een gegeven waar heel veel aandacht aan gegeven wordt. Om deze reden zijn zij ook lid van het ‘Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen’ en Welzijnsschakels (Welzijnszorg). Ze zijn eveneens in contact met ATD Vierde Wereld.

Na enkele federale veranderingen werd er beslist een feitelijke vereniging op te richten met de steun van enkele diensten zoals o.a. Inloopteam, dageraad Tobias, die uitgroeide tot een vzw. De ontmoetingsplaats was, sinds 2006, en dankzij de steun van de Lions Club Ronse, gelegen in de Abeelstraat, totdat diezelfde The Lions een nieuw onderkomen ter beschikking stelden in de Priestersstraat. Deze plaats werd volledig geverfd en behangen door de mensen van De Vrolijke Kring en is nu het nieuw onderkomen van de vzw.

Naar aanleiding van de werelddag tegen de armoede op 17 oktober opent De Vrolijke Kring op 16 oktober officieel zijn deuren in de nieuwe ontmoetingsruimte in de Priestersstraat (Lions House). Van 30 oktober tot 1 november organiseren de mensen van De Vrolijke Kring een tentoonstelling over digitale fotografie onder de leiding van Gustaaf De Meersman. De tentoonstelling Amakuruki, eveneens een artistiek creatief intergenerationeel project gaat door in de Brouwerij De Keyser op voorvermelde data respectievelijk om 18, 14 en 11 uur.

De activiteiten welke zij organiseren zijn zeer uiteenlopend. Zo zijn er verschillende infonamiddagen over gezondheid, energietips... Ook zijn er uitstappen naar tentoonstellingen of musea, steeds aan een portemonneevriendelijke prijs. De vzw organiseert een ontmoetingsruimte met de mogelijkheid om gebruik te maken van de wasmachine, waar elkeen tegen een schappelijke prijs zijn was kan doen. Permanenties zijn er op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Maar elke vrijdagmiddag komt de hele groep tesamen om te praten, eten klaar te maken en dit vervolgens samen te nuttigen. Welke vanzelfsprekend voor een warme, huiselijke sfeer zorgt. En zelf aan de muzikale sfeer wordt gedacht, want enige tijd geleden werden de Vrolijke Noten opgericht.

Vzw De Vrolijke Kring zoekt nog geëngageerde dynamische vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd of wenst u meer info, dan kan u altijd contact opnemen met het secretariaat op het nummer 055 31.67.91 of via devrolijkekring@skynet.be. Tekst : Jonathan Jouret

VRIJWILLIGERS

Jawel meneer er zijn nog vrijwilligers. De Vrolijke Kring, een vzw voor en door mensen met en zonder armoede-ervaring, telt een 20-tal vrijwilligers en bereikt een 50-tal families. De vrijwilligers zorgen voor permanentie en sfeer in de Priestersstraat voor allen die van hun diensten gebruik wensen te maken. Wie ze zijn, wat en hoe ze het doen, leest u hier in Randeevoe, omdat ook wij graag ons steentje bijdragen waar mogelijk.

In groep samenkomen zorgt altijd eens voor spanningen, daarom zijn enkele leefregels door de leden zelf opgesteld, welke iedereen dient te respecteren. Zo zijn respect voor elkaar, begrip en ondersteuning maar enkele van de basispijlers waar iedereen zich aan houdt zoals in een gezin. Het is een utopie om de armoede de wereld uit te helpen. En uiteraard zijn de vrijwilligers zich ervan bewust dat dit een gegeven is van alle tijden, al hebben

06

De Vrolijke Kring


Lezingenreeks China

De lezingen gaan respectievelijk door op 13 en 21 oktober in CC De Brouwerij, Priesterstraat 13 te Ronse. De organisatie gaat uit van Vormingplus in samenwerking met UPV en VC De Branderij Ronse.

Alternatieve energie

Tekst : Yann Verhellen

China is al historisch een van de oudste centra van beschaving en is tot op heden een demografische, economische, wetenschappelijke en militaire grootmacht. Het land wordt gekenmerkt door een heel eigen politieke en sociaal-culturele evolutie, die ook de laatste decennia nog enkele flinke bochten maakte. Na de dood van Mao bleef China formeel dan wel een communistische volksrepubliek met een centralistisch eenpartijsysteem, toch vaart het recentelijk een economisch en sociaal wat vrijere koers. China koos voor pragmatisme. Om het met de woorden van Deng te zeggen: ‘Het maakt niet uit of de kat zwart of wit is, zolang ze maar muizen vangt’. Deze politiek maakte van China een industrieel economische grootmacht die zich overal ter wereld laat gelden. Maar wat zijn nu de gevolgen van deze explosieve groei voor de gemiddelde Chinees in de straat ? Welke nieuwe wrijvingen bracht dit transitieproces met zich mee ? En hoe zit het met de verhouding tussen de vele minderhedengroepen? Op deze vragen geeft professor Luc Claesen (Universiteit Hasselt) u met plezier en bekwaamheid een antwoord tijdens zijn eerste lezing (13 oktober) over deze uitermate boeiende massasamenleving. Een weekje later gaat hij wat dieper in op de huidige Chinese economie en maakt hierbij de vergelijking met Vlaanderen. Een onwaarschijnlijk boeiende en brandend actuele lezingenreeks die voor ons allen relevant is. Want wie al eens door Ronse centrum gewandeld heeft of het etiket van zijn kledij van naderbij heeft bestudeerd kan het beamen, China is overal !

Luchtbehandeling

Installatie-technieken Installation-techniques

YSEBAERT Voor al uw totaalprojecten - Pour tous vos projets

Traditionele verwarming / Chauffage Alternatieve energie / Energies alternatives Airconditionering-luchtbehandeling / Airco Electriciteit / Electricité

Installatie-technieken

YSEBAERT voor al uw totaalprojecten

Vloerverwarming

Waar details zorgen voor perfectie, maar perfectie geen detail is ! Où les détails font la perfection, pour moi la perfection n’est pas un détail ! YSEBAERT PASCAL Graduaat klimatisatie / Gradué en climatisation

Verwarming

Bossenberg 1 - Ronse - 0478/337149 Sanitair

Warmtepompen

15 jaar ervaring / 15 ans d’expérience

07


Met z’n 5500 inwoners, gekneld tussen de Vlaamse Ardennen en de Pays des Collines is Ellezelles een kleine, aimabele gemeente. Een kleine markt, 2 zijstraten en 1 hoofdstraat welke Ronse met Flobecq (Vloesberg) en verder Lessines (Lessen) verbinden. Heel het jaar door zijn er tal van activiteiten. Hoogtepunt is de ‘sabbat des sorcières’. Al sinds 1972 wordt dit feest ter nagedachtenis van de heksenjacht in 1610 gevierd in Ellezelles. Hierbij herdenkt men het verhaal van 5 heksen die na een klopjacht verbrand werden in Ellezelles. Omdat de gemeente verkoos om hekshoffelijk te zijn, riep zij zichzelf uit tot heksenstad, waarbij dit evenement het hoogtepunt is. Eén van de heksen, Quintinne de le Glisserie, gaf haar naam aan het gekende streekbier van de Brasserie Ellezelloise. Deze brouwerij heeft ondertussen 5 variëteiten van het typische bier: de blonde, de Ambrée, de Hercule (naar Hercule Poirot), de Saison 2000 en de Saisis. Het typische oude, bruine bierflesje zonder kroonkurk en de houten kratten waarin ze geleverd worden schieten je onmiddellijk terug naar ver vervlogen tijden. Ellezelles telt veel kleurrijke figuren, maar één van de opvallendste is zeker en vast Hercule Poirot. Deze detective gekend uit de boeken van Agatha Christie zou hier zijn geboren. Al doen er verschillende verhalen de ronde. Zo zou Poirot de zoon zijn van Jules Louis Poirot en Godelieve van Prei (prei is poireau in het Frans), geboren op 1 april 1850 (let op de datum) in Ellezelles. Andere bronnen vertellen dat Agatha Christie de kleine kloeke man ontmoete ten tijde dat zij Belgische gesneuvelde soldaten verzorgde in de streek van Ellezelles (zij zou toen verpleegster geweest zijn). Poirot komt echter de eerste keer uit de pen van Christie gekropen in 1920 en gaat maar liefst 33 novellen en 51 verhalen lang mee. In het boek ‘Curtain’ valt het litteraire doek over de Belgische detective, al is dat een aanzet voor de gemeente Ellezelles om de figuur levendiger dan ooit te maken. U merkt het : straffe verhalen troef! Maar wat bewoners van de wijk Guinaumont in 1850 zagen tartte alle verbeelding. Een heteluchtballon landde op een nabijgelegen veld. Nog nooit hadden zij zo iets gezien. Een ware volkstoeloop volgde. Men was echter benieuwd wie of wat er in de ballon zat. Het was ‘petit Jean’, toenmalig burgemeester van Guinaumont, die zichzelf uit de ballon probeerde te hijsen. Deze ‘wonderlijke’ neerdaling wordt tot op de dag van vandaag nog steeds herdacht op pinkstermaandag. ‘Jean Jean dou Ballon’ is elk jaar opnieuw een volksfeest waarbij de reuzen, fanfares en eminenties van Ellezelles er hun beste beentje voorzetten. Genoeg over wie, wat, waar deed in deze landelijke gemeente. Want ooit herbergde deze dwerg in de Pays des Collines een opzienbarend groot kasteel. Mede dankzij dit kasteel kreeg deze plek zijn naam. El kwam van edel en -zele betekent ‘iets dragend’. Het land droeg dus iets edels: het kasteel. Een andere mogelijke verklaring kan komen van de oudere benaming van Hellesche (welke nota bene een oud-Vlaamse dialectische plaatsnaam is voor Elzele). Helle komt nu van hille, wat berg betekent en –esche komt terug van zele. Wat de betekenis brengt op ‘land welke drager is van een berg’ (lees Pays des Collines). Doorheen de jaren is de naam verschillende keren gewijzigd van Eleziele tot Elsile, maar is toch steeds herkenbaar gebleven. Ellezelles, men zou het bijna beschouwen als een Ronse aan de andere kant van de taalgrens. En dat is misschien ook de reden waarom vele stadsgenoten de oversteek maken om er succesvol een zaak te starten of gewoon te gaan wonen. De ‘joie de vivre’ van het Waalse platteland vindt men terug op nog geen 6 kilometer van onze Sint-Hermestoren. Zeker een bezoekje waard dus tijdens één van de talrijke activiteiten of gewoon eens op een zonnige zondag.

08

Gluren bij de buren : Ellezelles

Tekst : Yann Verhelen

BUREN

Omdat elke Ronsenaar een nieuwsgierig dier is en hij het niet kan laten over de haag te kijken, steekt Randeevoe ook eens de grens over. Net over de andere kant van de taalgrens vinden we de gemeente Ellezelles (Elzele). Randeevoe liep er rond, ging in plaatselijke cafés verhalen opsnuiven bij een streekbiertje, sprak er met dorpsfiguren en liep er heksen en een merkwaardige detective tegen het pennelijke lijf.


KeNNIsMAKING

MET DE VRIJZINNIGHEID

ik bespaar meer dan alleen energie

/

dankzij mijn groene lening

VOORDRACHT • Woensdag 21 oktober 2009 • van 19u30 tot 22u • in De Branderij vzw Zuidstraat 13, 9600 Ronse • Gastpreker: Frank Stappaert • Moderator: Rosalie Heens In samenwerking met vzw Motief, de cultuurdienst, de bibliotheek, het Centrum Morele Dienstverlening en het Vrijzinnig Centrum De Branderij. Ingang: € 7,00 - € 1,50 (aangepast tarief)

Directe korting op de intrestvoet Fiscaal aftrekbaar Beschikbaar tot eind 2011

KANTOOR

MARC VAN LIERDE Stationsstraat 38 - 9600 RONSE Tel. 055-21 72 66 marc.vanlierde@portima.be

de bank / anders bekeken Elzelestraat 20 9600 Ronse 0475-92 62 68 info@gemco.skoda.be

Siska Dekelver aUDIoLoGE

Hoogstraat 28/3 - RONSE sdekelver @ dialogue.be - T. 055-21 42 24

› opEn BEDRIJVEnDaG 4 oKt. › GRatIS GEHooRtESt van 10u tot 17u › infostand + drankje

yEtI 2.0 tDI CR DFp 100 pK - 5V Brandstofverbruik 5,3L/100 km Co2-uitstoot: 13,9 g/km

Kom onze nieuwe YeTI ontdekken Venez découvrir notre nouvelle YeTI

Opendeurdagen Portes Ouvertes zaterdag en zondag 26-27 september samedi et dimanche 26-27 septembre

09


Met de knapzak verliet de redactie van Randeevoe Ronse en trok de taalgrens over. We konden het niet laten van de ‘saveurs locales’ te genieten en bundelden voor u deze opmerkelijke, leuke adresjes in deze editie. Geniet alvast mee en ontdek een beetje van de wereld… in Ellezelles.

Retox Design Achter de wat onopvallende gevel van een oude textielfabriek bevindt zich deze unieke designwinkel. Daniel Storms en Miriam Maes’ passie voor vintagespullen en Scandinavisch design komt in deze statige ruimte perfect tot uiting. Retox is een bijzonder concept dat tracht de vintagestijl, van de jaren ’50 tot en met de jaren ’70, te combineren met meer hedendaagse elementen. Ze leggen vooral de nadruk op de kwaliteit en authenticiteit van hun stukken die ze dan ook zorgvuldig uitzoeken op tal van internationale beurzen. Hun collectie omvat enkele klassiekers zoals Charles & Ray Eames en Arne Jacobsen, maar ook meer contemporair werk van (inter)nationaal vermaarde ontwerpers als Fabiaan van Severen en Anna Torfs. Daarnaast biedt Retox ook expositieruimte aan jong getalenteerde (vooral Belgische) kunstenaars. Dit alles wordt u aangeboden in een gezellige huiselijke sfeer die een zeer persoonlijke en kwalitatieve klantenbehandeling toelaat. Rue de Lessines 14, Ellezelles, tel. 0467 00 76 96

Château du Mylord In dit prestigieuze landhuis, ooit eigendom van een Engelse Lord, gelegen te midden een prachtige Franse tuin bevindt zich een van de culinaire certitudes van deze streek. Al jarenlang houden de gebroeders Jean-Baptiste en Christophe Thomaes er een onberispelijke gastronomische reputatie op na met menu’s op basis van klassieke producten, geparfumeerd met mediteraanse en oriëntaalse aroma’s. Hun niet-aflatende streven naar topkwaliteit en doorgedreven professionele inzet krijgen dan ook de erkenning die ze verdienen. Château du Mylord is de trotse eigenaar van een Michelinster met maar liefst 4 rode vorken, de hoogst mogelijke onderscheiding qua prestige. Daar zitten wellicht, naast de onovertroffen Franse keuken, ook de prachtig onderhouden locatie, het vakmanschap van het personeel en de uitgebreide wijnkaart (bestaande uit meer dan 1650 uitgelezen wijnen uit de hele wereld) voor iets tussen. Rue St.-Mortier 35, Ellezelles, tel. 068 54 26 02

La Cigale Et La Fourmi Naar het Zuiden trekken om te genieten van een lekkere pan paella vergezeld van een goed glas wijn in een supergezellig restaurantje hoeft voortaan niet meer. Laat uw reiskoffers thuis en trek gewoon naar ‘La Cigale Et La Fourmi’, waar u met graagte wordt ontvangen door de olijke, immer opgewekte uitbaters Régis en Renaat Vanderschueren. Zij schotelen u een eenvoudig, maar erg smakelijk en eerlijk mediterraans menu voor in een decor waar de tijd is blijven stilstaan. Naast een lekker hapje eten of een glaasje drinken vind je er immers ook een uitgebreide collectie antiek en brocante. In het restaurant neem je plaats aan tafels en stoelen met bestek en postuurtjes die allemaal te koop staan. U kan dus, bij wijze van souvenir aan een onvergetelijk verblijf, gerust de brocante setting mee verhuizen naar uw thuis. Een leuk en heel uitzonderlijk concept! Rue Jean Vinois 40, Ellezelles, tel. 068 57 29 69

10


Les Jardins De La Grange Ellezelles telt een rijkdom aan aparte bezienswaardigheden, en ook deze gerestaureerde boerderij is absoluut de moeite waard. Al sinds 30 jaar baten de eigenaars er een antiekzaak uit, waar ze prachtige zelf gerestaureerde meubels aanbieden. Sinds twee jaar valt er op ‘La Grange’ heel wat meer te beleven. Een doorgedreven liefde voor natuur en ecologie vertaalde zich recentelijk in het openen van een publieke kruidentuin en een taverne waar u in alle rust kan genieten van een fris aperitief en een lekker bordje gezonde kost met kruiden uit eigen tuin. Het concept is overgewaaid uit Engeland, waar men soortgelijke oorden al langer heeft ontdekt. Alles ademt er natuur en rust uit en er heerst een erg ontspannen gevoel. Even kuieren in de fabelachtige thematuintjes is een ideale onthaastingstherapie, vergezeld van een woordje uitleg door de spontane eigenaars Veronique Marlier en Guy Tunstall leert u er opnieuw in contact te treden met de natuur. Absoluut een bezoekje waard! Mont 12, Ellezelles, tel. 068 54 27 47

Kruidenwinkel ‘L’herboristerie des Collines’ Bij het binnengaan van deze winkel dringt een heerlijk ontspannend gemengd kruidenaroma je neusgaten binnen. Meteen wordt je dus al in de juiste sfeer gebracht voor een wandeling door een uitgekiend assortiment natuurproducten. Deze wandeling is er eentje die start met Franse producten, maar waarbij je al snel naar het Midden- en Verre Oosten trekt. In de rekken staan niet alleen kruiden van de bovenste plank, maar ook etherische oliën, natuurlijke cosmetica, honing- en bijenproducten en allerhande leuke geschenkideetjes. De producten zijn voor u uitgekozen door een gediplomeerde en uiterst gepassioneerde uitbaatster die kwaliteit, een ruime keuze en een persoonlijke service hoog in het vaandel draagt. Het gamma bestaat overigens uit ecologisch verantwoorde producten die met de grootste zorg worden behandelt en verkocht door de immer charmante Wivine Dusoulier. Parking Colruyt, Ellezelles, tel. 068 75 14 33

Les 6 Reines Bij het binnenwandelen van dit parmantige winkeltje in hartje Ellezelles wordt je gemoed onvermijdelijk vervuld met kinderlijke nostalgie. Deze leuke opgewekte sfeer wordt gezet door de vele kleurrijke items van diverse genres. De winkel is een ware schatkamer voor de liefhebber van unieke spulletjes en kitscherige parafernalia, die je elders niet vindt. Bovendien draagt de uitbaatster Merel De Vilder Robier (ook wel gekend als Bianca Bomans uit de serie Thuis) haar steentje bij aan het behoud van ons milieu en helpt zij mensen in armoede uit de Derde Wereld door de verkoop van oa handtassen, gemaakt door straatkinderen uit Cambodja. Esthetiek wordt vastgemaakt aan ethiek met een gamma dat bestaat uit fair-trade en recupproducten. Verder kan ook de liefhebber van brocante hier zijn hart ophalen aan een puike eigenzinnige collectie antieke decoratiestukken. Place 17, Ellezelles, tel. 068 55 38 89

Au Couvent des Collines Van een uitzonderlijke locatie gesproken: dit gerestaureerde visitatieklooster is er zeker en vast een. Het klooster staat er al sinds 1830 en werd sindsdien gestaag uitgebreid. De kloosterorde liet het gebouw uiteindelijk over aan het bisdom Doornik. In 2002 werd besloten dit majestueuze oord te verbouwen tot hotel-restaurant. Het geheel slaagt er alvast in van het oude gebouw en de meer hedendaagse elementen samen te kneden tot een harmonieus geheel waar een serene rust van uitgaat. Daarenboven kan je er ook nog eens erg smakelijk eten in restaurant ‘The Grooms’, met op de menu traditionele Franse en Belgische gerechten voor zowel uitgebreide diners als eenvoudige snacks. Voeg daar nog eens de prachtige groene omgeving van het ‘Pays des Collines’ aan toe en je krijgt een absolute topbestemming. Conclusie: een gastronomische, rustgevende en uitzonderlijke belevenis! Ruelle des Ecole 25, Ellezelles, tel. 068 26 40 50

11


Bij het betreden van het stadion kon je er niet omheen, deze club leeft. Overal wemelde het van opgewonden jeugdspelertjes en hun entourage. ‘Al sinds het vroege ochtendgloren is onze equipe aan het werk om de jeugdwedstrijden in goede banen te leiden’, wist Dominique ons te vertellen. Uit zijn verdere betoog werd duidelijk dat het runnen van een club in tweede nationale geen sinecure is, ‘er komt verduiveld veel bij kijken’, aldus de persverantwoordelijke. Het is duidelijk dat KSK zich intensief bezighoudt met de jeugd. ‘Daar begint het immers allemaal, daarenboven is het voor de club altijd fantastisch en ook voordelig als een eigen talent doorstroomt’, zei Opsomer. Hij benadrukte tevens dat dit de rol is die een club als KSK wil spelen. KSK Ronse wil een kweekvijver zijn voor lokaal talent, zowel spelers als trainers moeten hier dus de kans krijgen hun talenten ten volle te ontplooien en door te stoten naar een hoger niveau. In deze rol heeft KSK overigens al een stevige reputatie uitgebouwd, denk maar aan mensen als Franky Dury (onvolprezen succescoach van SVZW en assistent-bondscoach ad-interim onder Vercauteren) en David Grondin (middenvelder bij AA Gent). Toch is het welhaast onmogelijk om in tweede klasse een competitieve ploeg te vormen met enkel spelers uit de eigen jeugdwerking. Daarom gaat KSK ook in het buitenland op zoek naar versterking. ‘We trekken vooral de grens over naar Frankrijk, daar lopen heel wat goedopgeleide en erg talentrijke jongens rond die daar niet aan de bak komen. Voor ons biedt die markt dus heel wat opportuniteiten. Verder dan het naburige Europa gaan we evenwel niet, die markten zijn verzadigd en dus ook helaas te duur voor ons’, zei Opsomer.

12

Over de toekomst was hij alvast erg duidelijk. KSK moet dezelfde koers blijven varen. De club wil op termijn een stevige middenmoter worden in tweede nationale en dus proberen gestaag te groeien. Hiervoor rekent het ondermeer op een trouwe aanhang en een gemotiveerd team van vrijwillige medewerkers. ‘Zonder hen is wat wij hier doen volstrekt onmogelijk, we zijn hen dan ook erg dankbaar’, benadrukte Dominique. Op het veld kan KSK ook rekenen op een enthousiast team dat is opgetrokken uit getalenteerde jongelingen. Volgens Opsomer is dit echter tegelijk de grootste zwakte als de voornaamste sterkte van KSK. ‘We zitten met een jonge gemotiveerde bende waarbinnen een uitstekende sfeer heerst, maar soms ontbreekt het hen nog aan ervaring en mentale weerbaarheid om in een benarde situatie uit het dal te kruipen’. Waarmee hij ook meteen de wat tegenvallende resultaten verklaart. Wij zagen alvast een bruisende vereniging bestaande uit gemotiveerde en optimistische medewerkers. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat KSK zich komende wedstrijden uit de negatieve spiraal zal weten te voetballen!

de ploeg van 't stad : KSK Ronse

Tekst : Yann Verhellen

SPORT

Het nieuwe voetbalseizoen is al sinds enkele speeldagen afgetrapt. Ook onze Ronsische voetbaltrots, KSK, moet dus weer vol aan de bak. De jongens van trainer Bart Van Renterghem hebben hun start echter wat gemist met een teleurstellende 0 op 18. Vooraleer we het intussen wat uitgeholde woord ‘crisis’ gebruiken leek het ons hoog tijd om persoonlijk eens een stand van zaken te gaan opnemen ter plaatse. Persverantwoordelijke Dominique Opsomer stond ons te woord.


lezing

Marketing is een vak apart, want evenveel kunst als wetenschap. Idealiter resulteren inspanningen op marketingvlak in een klant die bereid is te kopen. In de hedendaagse ICT-omgeving staan de klassieke marketingtechnieken onder druk en speelt de individuele consument een steeds voornamere rol. Peter Desmyttere geeft in zijn lezing, ’Marketingtips voor ondernemers’ een uiteenzetting van hoe een KMO ‘marketingwise’ best omgaat met deze veranderingen en met een minimum aan marketinginspanningen een maximum aan resultaten behaalt.

Lezing Peter Desmyttere Deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. DE UNIE DER HANDELAARS, JCI, UNIZO en het enthousiaste Randeevoeteam. Iedereen is dus meer dan welkom op 14 oktober om 20 u in CC De Brouwerij in de Priestersstraat 13, te Ronse.

Vit A werkt !

Huidverzorgingscentrum

Maak kennis met Beauté Pacifique complete gelaatsverzorging € 35 i.p.v. € 49

mesoneedling, dé juiste

aanpak van littekens, striemen, rimpels en kalende hoofdhuid

Laat je inpakken !

combinatie van infrarood en bandages voor versteviging en anticellulite € 35 i.p.v. € 45 kuur : 10 + 1gratis én peelingcrème t.w.v. € 23

gratis verzorging twv € 49 bij aankoop pakket acnéprodukten (€107)

Tekst : Yann Verhellen

Iedereen die ooit iets heeft trachten te verpatsen, iets aan de man heeft proberen te brengen of een evenement op poten heeft willen zetten kan het beamen. Het vinden van het juiste doelpubliek, en dit dan nog eens efficiënt benaderen met de juiste marketingmix is geen evidentie. De moderne ICT-omgeving biedt ondernemingsgezinde zielen nieuwe mogelijkheden. Een eigen webstek, blogs, sociale netwerksites, de mogelijkheden lijken tegenwoordig nauwelijks te overzien. Tegelijkertijd heeft technologische vooruitgang ook vaak tal van implicaties op sociaal vlak. Zo zijn er de fenomenen van de User Generated Content (UGC) en de prosumer, een consument die binnen het marketingveld meer en meer macht naar zich toetrekt en ook zelf een aanbieder wordt. De consument verwacht meer maatwerk en het medialandschap raakt meer en meer versnipperd. Maar niet getreurd, ook binnen deze hyperconcurrentiële omgeving is het mogelijk het laken naar je toe te trekken. Peter Desmyttere, marketingarchitect en consulent leert u in deze lezing welke keuzes u dient te maken om te scoren bij de klant. Tijdens zijn betoog gaat hij ook in op de media en met welke media welk soort onderneming best kan werken bij het verkopen van zichzelf en zijn producten. Verder zal hij de toehoorders ook leren hoe ze zichzelf als een marketingwapen kunnen gebruiken en hoe ze positieve aandacht kunnen toetrekken naar hun onderneming. Ook de steeds belangrijkere rol van netwerken wordt behandeld. Dit alles wordt naar voren gebracht vanuit de overtuiging van de kracht van eenvoud in marketing. Een bijzonder veelzijdige en toegankelijke lezing die zowel ervaren rotten in het ondernemersvak tot nieuwe inzichten zal brengen als beginnende ondernemers kan helpen een vliegende start te nemen. Daarnaast is deze lezing natuurlijk ook erg relevant voor iedereen met een interesse in marketing en de moderne commerciële arena.

www.huidverzorging-vanlaethem.be Fiertelmeers 100 - 9600 RoNse vanlaethem.isabelle@skynet.be Gsm 0495-99 88 04

silky oaks contour, wrap ontgiften én centimetersverlies (±15 cm)

Kyalindieet

overtollig vet kwijt voor altijd !

13


KIDS

De neus! In alle maten… Neuzen heb je in alle maten en vormen. Kleine en grote, brede en smalle, een wipneus, een scherpe neus… Sommige mensen werden zelfs beroemd door hun neus. Cyrano de Bergerac had zo’n grote neus dat hij geschiedenis maakte.

Dierenneuzen…

Ruiken Met je neus kan je geuren opsnuiven. Een geur ontstaat omdat er kleine deeltjes van een stof in de lucht zweven. Als je ademt, komen die deeltjes in je neus. In je neus is er een plekje met geurcellen, dat geuren opvangt en ze naar je hersenen seint. Zo weet je welke geur er in de lucht hangt.

Mieren van een andere kolonie ruiken anders. Ze mogen niet in het nest van andere mieren. Een olifant heeft een enorme neus, een slurf. Hij herkent geuren op anderhalve kilometer afstand. Ook honden zijn heuse speurneuzen. Insecten ruiken met hun voelsprieten. Daardoor vinden ze gemakkelijk nectar in bloemen. De meeste vogels ruiken niet zo goed. Vissen kunnen dan weer wel goed ruiken. Zo jagen haaien op een prooi door middel van hun geur.

Zijn geuren belangrijk voor mensen? Ja. Rot eten geeft een vieze geur af. Een geur kan ook waarschuwen voor rook en brand. Maar er zijn net zo goed lekkere geuren: een maaltijd, bloemen, parfum… Baby’s herkennen hun moeder aan haar geur.

Zo’n vijfhonderd jaar geleden snoten de mensen hun neus met de hand. Toen verscheen er een boek over goede manieren. Als je aan tafel zat, moest je je omdraaien zodat er geen snot op tafel vloog. Later mocht je de neus alleen met je linkerhand snuiten. Rijke mensen gebruikten zo’n driehonderd jaar geleden voor het eerst een zakdoek. Gewone mensen veegden hun neus aan hun mouw, rok… Een zakdoek was iets om trots op te zijn. Je stak hem in je borstzakje en je leende hem aan iedereen uit! Op de duur vond men dat uitlenen vies en ook trompetteren werd onbeleefd.

14

Tekst : Brigitte Minne

Hoe snoten de mensen vroeger hun neus?

De neus


Tekst : Jonathan Jouret

Wat zijn die rare stenen in het binnenkoertje van loungecafé Joly, moet u wel al eens gedacht hebben. Het zijn de restanten van een kunstmatig aangelegde tuin van Edouard Joseph Joly (°19/05/1812 +24/01/1887). Deze gekende Ronsische advocaat en politicus had een ongelooflijke voorliefde voor alles wat met archeologie (deze wetenschap ‘beoefende’ hij naast zijn carrière als advocaat) te maken had. Geruchten doen de ronde dat hij alles bewaarde wat van onder de grond kwam. Wat weinigen echter weten is dat deze bijzondere man ook gefascineerd was door de Galloromeinse periode en esoterische onderwerpen uit diezelfde tijd. Zijn honger naar fantasie kon hij echter enkel stillen door te proberen de wondere wereld van deze verdwenen culturen te reconstrueren. Het resultaat van deze try-outs is te zien in het reservaatbos Bois Joly en Lounge café Joly, welke beide eigendom van de familie Joly waren.

Onder het mom ‘een brokje geschiedenis maakt u niet dom’, serveert Randeevoe u deze keer, het verhaal van de merkwaardige persoon Edouard Joly en zijn fantastisch creaties te Ronse.

De twee locaties, en dan vooral het bos, waren in de in de eerste helft van de 20e eeuw regionale trekpleisters waar hele families van heinde en ver zondagen naartoe kwamen om te genieten van de streek, natuur en het bos. Verder stelde Joly zijn fantasiewereld tentoon door onder andere zijn (privé)tuinen in te richten. Het gaat hier dus voor alle duidelijkheid niet om oude opgravingen, maar om ingerichte stukken die Joly liet plaatsen in zijn tuin. Zijn broer Louis was eigenlijk amateurarcheoloog, maar na diens dood jeukten Edouards handen dermate dat hij zelf in de aarde begon te wroeten. Zijn collectie omsloeg stukken van enkele duizenden jaren oud tot en met middeleeuwse voorwerpen zoals aardewerk, sierstukken en dergelijke.

www.optieksofie.be

2,10 % + 0,50 % basisrente

getrouwheidspremie

Sparen wordt bekroond bij Record Bank

HERMES

Grote Markt 34, Grand Place 9600 Ronse-Renaix Tel. 055-21 48 97 Oudenaardebaan 17 9690 Kluisbergen Tel. 055-38 90 10

Laat uw zicht controleren! Tussen 8 en 15 oktober 2009, biedt uw opticien-optometrist u een ogentest aan. Maak van deze gelegenheid gebruik om een afspraak met hem te maken.

U heeft slechts twee ogen. Draag er zorg voor. Peperstraat 5a - 9600 Ronse 055 23 77 99 - info@optieksofie.be

15


ACTIVITEITENKALENDER

Van 26 september tot 25 oktober Woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u

Zondag 4 oktober

Ronse Wereldstad

26/09 - 25/10

Om 15u Voetbal : KSK Ronse - Wetteren

Om 17u Project Tunesië over migratie, identiteit en cultuur

met tentoonstelling, theater, lezingen, debat, muziek, vorming, culinaire wandeling ... Met Ali Marzouki, Saoussen Ouerghemmi, Abdelmoneem Chemingui, Ridha Mahdabi, Youssef El Moussaoui, Hilde Rogge, Liesbet Minne, Tarak Kamoun, Slim Gharbi, Khédija Kilani, Anne-Marie Laureys, Brigitte Minne, Elisabeth Leenknegt, Mohamed Triki, Mieke Degrauw, Koen Browaeys, Azzedin Benzaza, Jan Demeulemeester, Moufadhel Adhoum, Sabine Vermeulen, Ghalia Benali, ...

CC De Brouwerij, Priestersstraat 13, Ronse - Open op zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 18u - Gratis toegang - Info Dienst Cultuur - 055 23 28 01 - cultuur@ronse.be Een organisatie van CC De Brouwerij i.s.m. andere stedelijke diensten, Vrouwen in Beweging, ODiCe, Wereldsolidariteit, VOEM en Vladimir Tanghe.

Expo ‘Ronse Wereldstad’ Traditionele en huidige Tunesische schilderkunst, textiel, juwelen, henna, kaligrafie, objecten, fotografie… Mix van erfgoed en actuele kunst zowel van mensen met Tunesische roots die in België wonen, als deze die in Tunesië leven. Met daarnaast werken van Vlaamse kunstenaars zodat op die manier verschillende en parallelle werelden belicht worden. Waar: CC De Brouwerij, Priestersstraat 13 Inkom: gratis Info: Administratie CC De Brouwerij, Dienst Cultuur,De Biesestraat 2, tel. 055/23 28 01 of cultuur@ronse.be

Donderdag 1 oktober om 20u

De stedelijke Harmonie van de Brandweer presenteert haar concert ‘Een muzikale reis rond de wereld’. Je wordt er getrakteerd op een zeer gevarieerd internationaal programma van dansmuziek, pop, traditionals en filmmuziek. Na het concert kan je aanschuiven voor een echt Vlaams buffet van warme beenhesp met groentjes. Waar: grote zaal COC Malanderplein Inkom: €13, €7 (kinderen) Info: Jean-Claude Van Wijnen 0477/65 42 72

Woensdag 7 oktober van 14u30 tot 15u30

Free Souffriau – winnares van ‘Steracteur-Sterartist’, finaliste van ‘Zo is er maar één’ en bejubeld als Nette in de succesvolle musical ‘Daens’ – kwam begin 2009 naar buiten met haar eerste soloproject: een CD met nummers van Ann Christy. Na de succesvolle concerten en tv-special begin dit jaar is het nu tijd voor een toer langs de Vlaamse theaters. Free brengt nummers uit haar CD ‘Een beetje anNders’ en wordt begeleid door enkele rasmuzikanten onder leiding van Miguel Wiels. Waar: CC De Brouwerij, Zuidstraat 19 Inkom: €22, €20 (-21j, 55j +) Info: Administratie CC De Brouwerij, Dienst Cultuur, De Biesestraat 2, tel. 055/23 28 01 of cultuur@ronse.be

Vanaf zaterdag 3 oktober tot zondag 18 oktober ACTUELE KUNST LABO

03/10/09wo- za18/10/09 zo 14-18 u

opening 2 oktober - 20 u

finissage 15 november - 14 u

Elke Desutter Fabienne Sélestin Belpaeme Wesley Van Gaever Chris Rotsaert Catherine De Somer Warre Mulder Marijke Visterin Yentl Vandeurzen Yasmine Willems Andreas Peeters Sarah Geirnaert Oscar Delghuststraat 60 - RONSE cultuur@ronse.be - 055 23 28 01

16

Zaterdag 10 oktober om 20u

Open bedrijvendag met 11 Ronsese bedrijven en organisaties te bezoeken.

Hedendaags Beeldende Kunst zie artikel Randeevoe p. 4

CULTUURCENTRUM

Voorlezen voor kinderen van 5 tot 9 jaar. In twee groepen worden verhaaltjes voorgelezen, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Waar: Bibliotheek, Soudansquare Inkom: gratis Info en Inschrijving: tel 055/23 28 62 of sdelbar@ronse.be

om 20u Voordracht ‘Vrouwen en Vrijmetselarij’ door Myriam Van Nuffel, lid Vrouwengrootloge van België. Organisatie van HVV en De Branderij. Waar: VC De Branderij, Zuidstraat 13 Inkom: gratis Info: Vrijzinnig Centrum, tel. 055/ 20 93 20 of de.branderij@skynet.be

Zaterdag 10 oktober van 19u30 Zondag 11 oktober tot 14u30 14de Mossel en Stoofvleesweekend georganiseerd doot BV De Clubmannekes. Waar: zaal COC, Nieuwebrugstraat Inkom: €16 (mosselen + friet), €13 (stoofvlees + friet); -13 jaar: zaterdag gratis, zondag €7 Info en kaarten: 0497/79 32 58 of cedric.onijn@pandora.be

Optreden van de Tunesische zangeres Ghalia Benali in het kader van ‘Ronse Wereldstad’. Ze brengt haar repertoire uit haar album Romeo & Leila. De zangeres is vooral gekend voor het brengen van wereldmuziek en haar zuiders temperament welke ze steeds uitstraalt. Waar: CC De Brouwerij, Priestersstraat 13 Info: Administratie CC De Brouwerij, Dienst Cultuur,De Biesestraat 2, tel. 055/23 28 01 of cultuur@ronse.be

Zondag 11 oktober om 15u

Marc De Bel, Hans Van Cauwenberghe en Piet Dhondt brengen een namiddagvoorstelling voor de hele familie. Kindjes dromen gegarandeerd weg tijdens dit theateroptreden. Waar: CC De Brouwerij, Priestersstraat 13 Info: Administratie CC De Brouwerij, Dienst Cultuur,De Biesestraat 2, tel. 055/23 28 01 of cultuur@ronse.be

Zondag 11 oktober vanaf 11u30

Warme beenhespfestijn ten voordele van K.N.U.O.B-B.S.D. Ronse. Waar: zaal ‘De Spil’ Inkom: €12, €8 (-13 jaar) Info en kaarten: bij alle bestuurleden of op secretariaat op Jan van Nassausstraat 28, tel 055/ 21 73 41 of 0496/98 19 25

14, 18 en 25 oktober om 14u30

Herfstwandeling door het Muziekbos georganiseerd door de dienst Toerisme Ronse. Deze wandeling brengt u in een reis door het Muziekbos en de wondere verhalen, mythen en sagen dewelke dit bos rijk is. Een toffe en interessante wandeling met gids welke u tracht veilig terug naar huis te brengen. De pompoensoep staat al klaar !


Waar: Kerk Louise Marie (start) Deelname: € 5 (gids + soep) Info en reservatie (verplicht): Toerisme Ronse, De Biesestraat 2, 9600 Ronse. T 055/23.28.16, toerisme@ronse.be

Dinsdag 13 oktober van 19u30 tot 22u

Voordracht ‘China en het Verre Oosten: de fabricage, wij: de brains?’ door professor Luc Claesen, universiteit Hasselt. Organisatie van Vorming Plus, UPV en De Branderij. Waar: VC De Branderij, Zuidstraat 13 Inkom: €1.5 (lid), €7 (niet leden) Info: Vrijzinnig Centrum, tel. 055/ 20 93 20 of de.branderij@skynet.be

Woensdag 21 oktober van 19u30 tot 22u

Voordracht ‘China: reus op lemen voeten?’ door professor Luc Claesen, universiteit Hasselt. Organisatie van Vorming Plus, UPV en De Branderij. Waar: VC De Branderij, Zuidstraat 13 Inkom: €1.5 (lid), €7 (niet-leden) Info: Vrijzinnig Centrum, tel. 055/20 93 20 of de.branderij@skynet.be

Woensdag 14 oktober vanaf 14u30

Wielerschool Ronse organiseert Cyclocross & M.T.B. in samenwerking met S.V.S. OostVlaanderen. Deelname in de kosten: €2 Info: Campus Wielerschool Ronse; Engelsenlaan 48, tel. 055/23 06 65 of www.wielerschool-ronse.be

Vrijdag 16 oktober en Zaterdag 17 oktober Biljarttornooi: Interclub & Branweer Waar: zaal COC, Nieuwebrugstraat

Zaterdag 17 oktober om 14u

Optreden van zanger Frank Maldini georganiseerd door KVGVorming vzw (Katholieke Vereniging Gehandicapten Vormingsbeweging). Na het optreden is het mogelijk een maaltijd te nuttigen. Waar: zaal Emmaüs, Politieke Gevangenenstraat Inkom: €3 (KVG-leden), €5 (nietleden), maaltijd inbegrepen Info en inschrijving: voor 12 oktober op dany.vanavermaete@skynet.be of kvg.ronse@skynet.be

Om 20u

Voetbal: KSK Ronse - Lierse

Dinsdag 20 oktober van 19u30 tot 22u

Vorming Plus, Centrum voor Morele Dienstverlening en De Branderij organiseren een avond rond kennismaking met de vrijzinnigheid. Begeleiding door Frank Stappaerts (gastspreker) en Rosalie Heens (moderator). Waar: VC De Branderij, Zuidstraat 13 Inkom: €1.5 (lid), €7 (niet-leden) Info: Vrijzinnig Centrum, tel. 055/ 20 93 20 of de.branderij@skynet.be

Vrijdag 23 oktober Van 17u tot 20u

Wijndegustatie met wijnboer ‘Costières de Nîmes’ georganiseerd door Vrijzinnig Centrum De Branderij. Begeleiding door Jean-Pierre Mesquin Waar: VC De Branderij, Zuidstraat 13 Info: Vrijzinnig Centrum, tel. 055/ 20 93 20 of de.branderij@skynet.be

Marnixring Ronse Taalgrens brengt voor de 12de maal het Festival van Vlaanderen naar Ronse. Jonge toppianist Nikolaas Kende won al verschillende wedstrijden, zoals de Cantabile wedstrijd en Axion Classicsen in 2002 en werd hij laureaat van de Belgian Foundation for Young Soloists. Hij treedt regelmatig op tijdens bekende festivals en concertzalen, zoals het Festival van Vlaanderen, Bozar, Flagey en het Concertgebouw Brugge. Het voorprogramma wordt verzorgd door Jantien Brys en Gineke De Praetere van onze muziekacademie. De opbrengst van het concert wordt gebruikt om lokale Nederlandstalige culturele projecten een financiële steun in de rug te geven. Waar: St.-Peiterskerk , Lorettestraat Inkom: €15 Info en kaarten: Xavier Saey, Engelsenlaan 21, tel. 055/21 53 03 of xavier@saeyburo.be

Zaterdag 24 oktober van 17u tot 20u30 Wijndegustatie met wijnboer ‘Costières de Nîmes’ georganiseerd door Vrijzinnig Centrum De Branderij. Begeleiding door Jean-Pierre Mesquin Waar: VC De Branderij, Zuidstraat 13 Info: Vrijzinnig Centrum, tel. 055/ 20 93 20 of de.branderij@skynet.be

Om 20u

Om 19u

KSK Ronse organiseert een 1e algemene en multimediale Quiz. Waar: Orphale Cruckestadion, Business Club KSK Ronse, Leuzesesteenweg 183A Inkom: inschrijvingsgeld €16 per ploeg Info en inschrijving: tel. 0473/34 03 23 of quiz@ksk-ronse.be

Om 20u

Voordracht ‘Vrouwen en Islam’ door Khadija Aznag, islamologe. Organisatie van HVV en De Branderij. Waar: VC De Branderij, Zuidstraat 13 Inkom: gratis Info: Vrijzinnig Centrum, tel. 055/ 20 93 20 of de.branderij@skynet.be

Om 20 u

Yevgueni, gekend van de Nekkanacht, brengt zijn wervelende show ‘We zijn hier nu toch’ boordevol Vlaamse hits. Organisatie van Marnixring Ronse Taalgrens. Het concert wordt gevolgd door een verzorgd en uitgebreid wandelbuffet. De opbrengst van het concert wordt gebruikt om lokale Nederlandstalige culturele projecten een financiële steun in de rug te geven. Waar: het Congrescentrum Glorieux, Glorieuxlaan 55 Inkom: €25 (concert), €60 (concert + buffet) Info en kaarten: Xavier Saey, Engelsenlaan 21, tel. 055/21 53 03 of xavier@saeyburo.be

Zaterdag 31 oktober Om 20u Voetbal: KSK Ronse – Tournai

17


Als je weet Wat nog iemand weet Ben je slim Ofwel dwaas, kan ook. Verkommerd geluk. Stenen verlangen. Geheime kleuren. Of het doodstille wachten In een lichtbevroren lucht. Bijna iedereen Weet iets Wat een ander niet weet. Bijna iedereen Is slim ofwel dwaas. Ofwel beide tegelijk. Kan ook. Paul Cox

EEN GEDICHT Op deze bladzijde wordt telkens een gedicht gebracht, afwisselend van mezelf en van een van mijn favoriete dichters of dichteressen. Steeds geef ik een korte introductie of situering. Ditmaal pluk ik een gedicht uit mijn eerste bundel ‘Niemand kon dit weten’. In deze bundel trachtte ik mijn gedichten tot het uiterste te polijsten. Ik wilde er - zoals nu nog trouwens, maar in minder extreme mate - de haast onmogelijke paradox opheffen tussen enerzijds de complexiteit en het onuitsprekelijke van het menselijk bestaan en anderzijds een zo eenvoudig mogelijke formulering ervan. In het hiernaast geciteerde gedicht worden aard en waarde van loutere kennis gerelativeerd. Dat kennis zondermeer tot belangwekkender en diepgaander levensinzichten zou leiden dan intense sensitieve beleving der dingen, is ijdel en arrogant. Misschien ook wel dom want ware wijsheid laat zich zelden of nooit herleiden tot exacte kennis als zodanig. Daarvoor is ze te uniek en te persoonlijk.

Tekst : Paul Cox

POEZIE

BIJNA IEDEREEN

Kop van de Maand Elke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal hij Factsheet : Naam & Voornaam : Ghislain Blanquart Geboortejaar : 1932 Voorzitter Koninklijk Athletic ASSA Ronse Wonende : Blauwesteen Ghislain is overal en altijd aanwezig. Hij is Ronses’ derde alziend oog. Als voorzitter en trainer van den Assa is hij overal een graag geziene gast in en buiten Ronse. Ghislain was indertijd, voor de atletiek, een fervent wielrenner (zijn moeder was hier niet zo blij mee). Daarna ging hij zich meer concentreren op het lopen en daarna op het snelwandelen: een legende in de Ronsische atletiekwereld was geboren. Hij was het die voor een primeur zorgde op 2 vlakken: een eerste vrouwelijke atletiekploeg in ’69 en de ontvangst van de eerste buitenlandse delegatie van de toenmalige Sovjetstaat Litouwen (als onafhankelijke republiek) in ’89 (een wereldprimeur!). Voorts werd hij in’74 in het Kremlin gelauwerd door toenmalig Sovjet-minister van sport Popov, van wie hij persoonlijk een hele collectie Tsjaikovskiplaten kreeg. Van diezelfde Popov ontving hij tevens het diploma van sovjetatletiektrainer en een eremedaille. Sinds ‘64 is Ghislain schrijver en uitgever van het clubblad van ASSA en gelukkig trouwde hij met oes Leenekie, de vrouw van zijn leven. Wat weinigen weten is dat de heer Blanquart een fervent amateur-ornitoloog (ie ee veugho°s) en filatelist is (ie spo°rt teimbers). Maar deze 2 hobby’s moeten toch plaatsmaken voor zijn grote liefde: de atletieksport. Dus beste vrienden niet-sporters : als het kriebelt moet je sporten, dat is geweten. Maar wil je toch meer dan in het water ploeteren of vind je kaartspelen toch niet zo sportief. Heb je genoeg van te lopen met een dopje in je oor ? Of roepen je vrienden allen in koor: “Hey Michelin !”. Dan hebben we bij Randeevoe maar 1 naam : Blanquart Ghislain ! Tekst : Jonathan Jouret

18


e G R AT I S

WEDSTRIJD

M A A N D B L A D

Waar heb ik dat nog gezien ? Elke maand trekt Randeevoe door Ronse centrum op zoek naar een uniek kiekje. Heb jij oog voor detail, dan herken je het vast… Want één ding is zeker, u heeft het nog al gezien! Deze maand schenkt Randeevoe aan de fortuinlijke winnaar een aankoopcheque t.w.v. 50 euro bij Verschelden te Ronse (zie blz 5 in dit magazine) U kan uw antwoord sturen naar info@randeevoe.be. De winnaar wordt getrokken uit de verschillende inzendingen.

Vorige maand was de gelukkige winnaar Valérie Gourdin.

ANIMAL-SITTING MALOU LIEVENS • Dé gewenste oppas voor uw dier • Aan huis of in pension • Alle diersoorten groot en klein Malou Lievens • Fiertelmeers 100 • 9600 Ronse

Tel. 0498 64 54 36

www.everyonseweb.be/animalsittingmalou animal-sitting-malou@live.be

Ga je op zwier, ik zorg voor je dier !

D ip loma’s & cer tificat en • Gespecialiseerde dierenverzorger • Spiritueel en intuïtief contact met dieren • Heel veel liefde voor elk dier

Voordelen speciaal voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten!

theeschenkerij & Winkel Kafhoek 2 - Nukerke-Maarkedal Tel. 055-21 32 20 - www.huisminne.be zaterdag en zondag open van 12 tot 17 u.

BVBA Depluverez-De Backer Jan Van Nassaustraat 61 bus 3 - 9600 Ronse Te l . 0 5 5 2 0 9 5 4 1 - Fa x 0 5 5 2 0 6 9 8 5

BoN VooR 1 GRATIs KoFFIe DVV verzekeringen


creativiteit, kwaliteit, service‌

Logo & huisstijl, Alle drukwerken, Reclamecampagnes, Webdesign en multimedia, Digitale prints, ook op groot formaat

St.-Martensstraat 10 - Ronse 055-600630 - grafoman@telenet.be

Van in het begin...

1 plooimeter gratis*

de enige juiste holvoet bouwmaterialen

keramische tegels - natuursteen

holvoet

Directe

import

van

keuze!

tegels

en

na tuursteen.

HOOFDZETEL: Huttegemstraat 56, 8580 AVELGEM - Tel: (056) 64 40 51 - Fax: (056) 64 68 65 - www.holvoet.net filiaal: Doorniksesteenweg 1, 9600 RONSE - Tel: (055) 20 65 00 - Fax: (055) 20 65 10 - info@holvoet.net

bij elke bestelling

* geldig tot 31 oktober 2009 * 1 bon per klant en per bestelling

Randeevoe oktober 2009  

Inkijkexemplaar Randeevoe oktober 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you