Page 1

is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi COLLSTROP CARPORT is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisACTIE bis -10% bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisbis bisbis bisbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis op alle standaard carports van 15/10 t.e.m. 15/12/2012 Vrouwen bisbis bis bis bis bis bis bis bis bis bi bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis In Beweging is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisbis bis bis bisbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi P R O F bis ESSION A L T Obis OLS bisbis bis bis is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis is een dynamische voor en door vrouwen. Doorheen jaar bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisVrouwen bisIn Beweging bis bis bis vereniging bis bis bis bis bishetbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi stellen zij door allerlei activiteiten de vrouw in de spotlights, maar jaarlijks blijven zij ook stilstaan bis bij het lijden van vrouwen andere delen van de wereld. bis Dit jaar gebeurt door de bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisinbis bis bis bisditbis tweede editie van Born To Be Alive in congrescentrum Glorieux. bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis Tuinconstructies V.E.H. bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisTuinmeubelen bis bis bis bis bisVIBbis bis enbis bis biseenbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi brengt allochtone autochtone vrouwen kwalitatieve basisgezondheidszorg in Afrika, samen doorheen etnisch-culturele activiteiten maar zijn activiteiten vooral concentreert in Viermaartlaan 50, bd du Quatre Mars - Ronse-Renaix is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis maar bisziet bis bis bis bis bis bis bis bis bis en manifestaties, ook toe bis op de bis de Democratische Republiek Congo.bis Hierbij bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis Tel. 055 235 235 Fax 055 21 51 75 solidariteit en emancipatie van vrouwen in onze doen ze beroep op giften van donoren, om info@rlboddin.be www.rlboddin.be bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis biseigenste bis bis bis bislokale, bis bissamenwerkingsverbanden bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis- bis bis bis bi maatschappij. Hierbij wilbis VIB vooral duurzame te de cultuurparticipatie van allochtone vrouwen kunnen opzetten met scholen, ziekenhuizen en is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisAllesbis bis bis stimuleren en daarbij eveneensbis de eigen bis cultuur bis beleidsmakers. heeft plaats in het kader van bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis de allochtone vrouwen naar buiten brengen. dienstverlening aan de bevolking, met bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisvan bis van bis bisduurzame bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi Dit bis gebeurt bis door activiteiten culturele, een duidelijke toekomstvisie. educatieve en recreatieve aard te organiseren. is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis biskomtbis bis bis bis 0472bis 34 60 98 bis • Ronse Op zaterdagavond 6 oktober Lieve bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis Deze activiteiten kenden reeds grote successen. de toestand inzake moedersterfte denken we aan de jaarlijkse Week van bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisHierbij bis bis bis bis bisBlancquaert bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisinfo@vcmdakwerken.be bis bis bis bis bis bi toelichten aan de hand van zelfgenomen de Smaak, de Internationale dag van de Vrouw, foto’s. Aansluitend worden optredens verzorgd de toneelvoorstelling De Rok Vertelt bis en het bis is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis door onder andere Les Bons Vivants en Chris initiatief Kameleon. volgtbis eveneens een modedéfilé bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisKameleon bis biedt bishuistaakbegeleiding bis bis aan bisKasonga. bisDaarbij bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi in traditionele Congolese, Tunesische, Indische Dakenbis bis Houtskeletbouw Ramen & deuren Technieken voor schoollopende kinderenbis die het moeilijk en Marokkaanse klederdracht. Hierna kan u bis bis bis bis is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis hebben. Tijdens de sessies op dinsdag- en genieten van de foto’s van Lieve Blancquaert donderdagnamiddag 16u bis tot 17u30) de tekenwedstrijd in het kader van ‘Laat Industriepark bis bis bisIndustriepark bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisworden bis bis (van bis bisenmijn bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi de kinderen van het eerste en tweede mama niet doodgaan’ door verschillende Klein Frankrijk 39b Klein Frankrijk 39 leerjaar basisonderwijs professioneel Ronsische scholen. is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisgeholpen bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 9600 Ronse 9600 Ronse bij het maken van hun huistaken. Het project de tentoonstelling de voordracht opgericht door VIB en in eerste instantie bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis biswerd bis bis bis bis bisToegang bistot bis bisenbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi Tel. 055 61 22 22 Tel. 055 30 59 59 kost €2. Indien u er een overheerlijke couscous financieel ondersteund door de Koning 055 61 22 21bis bis bis bisFax 055 30bis 59 60 bis bis bis bis bis à la tunisiènne wil, kan ubis aanschuiven voor bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis Boudewijnstichting. Later nam de stadbis Ronse bis is bis bis Fax bis bis bis bis bis bis bisbijbis bis €15 (toegangsprijs inbegrepen). Hierdoor het financiële luik van dit lovenswaardig steunt u de vzw Memisa en helptbis u aan de strijd bis bis bis bis bis bis bis bisWWW.BLCGROUP.BE bis bis bis bis bis bis bisinitiatief bis bis bis bis bistegen bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi op zich. WWW.BBRNV.BE moedersterfte. De tentoonstellingen is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisbij bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis Dit jaar blijft VIB, bis net als vorig jaar, stilstaan lopen van 6 tot 21bis oktober. bis Info en kaarten bij moedersterfte in Afrika. Met de avond ‘Laat Safia Marzouki (safia.marzouki@gmail.com of B.B.R. betonbis & breekcentrale, stabilisé, stortbeton granulaten bis bis bis bis bis bis bis bis&bis bis bis bis bis bismijnbis bis bis bisopbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi mama niet doodgaan’, welke doorgaat 6 0473 91 59 02). OPEN OP ZATERDAGVOORMIDDAG oktober, wil VIB de ngo Memisa steunen. Memisa is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis is een vzw die zich bis ijvert naarbis het instellen van bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 16 bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis Gespecialiseerd in pelletkachels, houtkachels en inbouwhaarden

*

WWW.VEH.BE POORTEN, TUINSCHERMEN, TERRASSEN, POORTEN,

S.A.

SPEELTUIGEN, TUINHOUT, BRIEVENBUSSEN, GEVELBEKLEDING, ...

RIKA HOUTKACHEL

*voorwaarden op onze website of in onze toonzaal

130 Stand 8 ) (hal 8

MAANDAG T.E.M. ZATERDAG 8.30u-18u - FEESTDAGEN GESLOTEN

BVBA - SPRL

Langehaag 12-14 • Ronse • 0494 33 50 00 • info@kachelsmario.be

NIEUWE PONTSTRAAT 2 - RONSE - T 055 20 73 80 F 0 5 5 2 0 7 8 5 5 - I N F O @ V E H . B E - W W W. V E H . B E

VERENENIGINGEN

Iedere zaterdag open van 10 u tot 18 u of op afspraak

(Tekst : Jonathan Jouret)

N.V.


is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi R E B O T K O D IN E TOT bis CTIE bis RS Abis BEUbis E BIS is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ECIAL SP 06-14 OKTOBER 2012 bis bis bis bis bis bis bis bis NIEUW • KERAMISCH PARKET FLANDERS EXPObis GENT stootvast, ijzersterk bis bis bis bis bis bis bis bisonderhoudsvriendelijk, bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi en ongevoelig voor vocht en warmte mo im & bo uw is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis sa lobis n OPENDEURDAGEN ZAT. 27 & ZON. 28 OKTOBER 2012 bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi bis bis bis bis bis is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisObis bis bis bis bis bis bis bis bis bis PERPROM bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisSUbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi 2 collectoren t va is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis1m9etbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 99 € PVPRObis bis bis bis bis bis bis bis bi TW incl. 6% Bbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 22 panele MO n wattpeik van 225 is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis = 4950 wbis bis bis bis bis bis bis bis p 8399 € bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis incl. 6% bis bis bis bis bis bis bis bis bi btw (pannen d ak) bis bis bis bis bis bis bis bis is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis TOT bis EINDE bis bis bis bis SPETTERENDE ACTIE OKTOBER ! bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis Sanitair 2 collectoren + 200 L vat = 1999 euro incl. BTW 6% (eigen middelen) tot 20% besparen op gas of mazout Sanitair 3 collectoren + 300 L vat = 2499 euro incl. BTW 6% (eigen middelen) tot 20% besparen op gas of mazout bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi Sanitair + verwarming 4 collectoren + 600 L vat = 2999 euro incl. BTW 6% (eigen middelen) tot 60% besparen op gas of mazout is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis BIJ AANKOOP VAN COMBI PAKKET (PV + COLLECTOREN = GRATIS ENERGIEAUDIT) : Reinigen osmose bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisSuperpromo bis bis bismetbis bis bis bis bis bi isoleert ook uw woning Nu kennismakingsprijs 50 euro (tot max. 48 panelen) is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisgratisbis -50% op meubelen plaatsing bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis financiering mogelijk aan 0% * bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bisOokbis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis• bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis • • Alfasun Oudenaarde 9750 Zingem • tel.bis 0489 200 300 bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis• bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis• Gentsesteenweg bis bis23 •bis bis bis bis bis bis bi is bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

bis

Pruimelstraat 1A (IZ De Bruwaan) Oudenaarde T 055 600 614 F 055 605 414 Gsm 0486 23 05 55

(10u-18u)

Wil je een nieuwe woning bouwen of een bestand vastgoed kopen of renoveren? Dan mag je de 24ste editie van de bis beurs niet missen. Bijna 500 exposanten presenteren nieuwe verrassende bouwmaterialen en -producten, duurzame oplossingen, stijlvolle vloeren, trappen en ramen, functionele keukens, knappe badkamers en veel meer. Met je vragen over financieringen, ventilatie, domotica of energiezuinige oplossingen kan je tijdens bis 2012 in hal 3 voor gratis bouwadvies. Op vrijdag 12 oktober is er van 18u tot 23u een nacht van bis. De exposanten verwennen je die avond met hapjes en drankjes terwijl je geniet van ontspannende livemuziek gebracht door diverse groepjes.

Trappen

In deze katern vindt u alvast enkele van de exposanten, maar ook professionals uit de streek, die naar aanleiding van de bis beurs al dan niet speciale kortingen en condities willen aanbieden, of gewoon hun uniek product in de kijker willen zetten.

Binnen, buiten- & keldertrappen in metaal, inox en aluminium

Hekkens

Randeevoe-tip : De verzekering gewaarborgd wonen

Klassiek

Bron : www.bankshopper.be

WWW.HOLVOET.NET

K E U K E N O P M A AT | D R E S S I N G | U W I N T E R I E U R

*Zie voorwaarden in de winkel

Bij onze realisaties gaan de meest recente know-how en de modernste technieken hand in hand met de knepen van een degelijk ouderwets vakmanschap.

PRIJZEN ENKEL GELDIG VOOR WONINGEN AANGESLOTEN OP HET NET VOOR 1 JAN 2006 (zolang de voorraad strekt)

ACTIE VAN DE MAAND

leveren en plaatsen van dak isolatie, zolder isolatie en na-isolatie van spouwmuren. Moderne en ecologische isolatietechnieken. Platte daken.

Westdorp 59 8573 Tiegem T 056 68 80 10 F 056 70 77 87 info@metaalopmaat.be www.metaalopmaat.be

ECO-isOlatiEwErkEn • Gsm 0477 82 93 23 www.eco-isolatiewerken.be • info@eco-isolatiewerken.be

Home & Kitchen | Zonnestraat 2c | Ronse (parking van Delhaize) T/F 055 30 50 09 | info@homekitchen.be | www.homekitchen.be

Open : maandag tot donderdag op afspraak • vrijdag 10-12u & 14-19u • zaterdag 10-14u

*aanbod onder voorwaarden

Doorniksesteenweg 1 - Ronse T 055 20 65 00 - F 055 20 65 10

E!

Gent

woe. & zon. gesloten

rt

N60

JANSSENS HOUT

Openingsuren Alle dagen 7.00-12.30 / 13.00-18.00 Zaterdag 7.30-12.00 / 13.30-16.30

fE

Pruimelstraat

AIT

BRUWAAN Salons Mantovani

zaterdag 10.00 - 16.00

Of

ma, di, do, vr 14.00 - 18.00

s

Oudenaarde

at i

Schoorsteenkappen

Modern

Gr

Hout

Wie in Vlaanderen een hypothecaire lening aangaat om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren, kan sinds 1 april 2009 een beroep doen op de verzekering gewaarborgd wonen. De verzekering is gratis. De Vlaamse overheid betaalt de premie en beschermt de verzekerde tegen inkomstenverlies door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Als werknemer bent u verzekerd voor onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandige bent u verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Als u samen met uw partner een lening afsluit, dan zijn jullie beiden gedekt door de verzekering gewaarborgd wonen indien jullie beiden aan alle voorwaarden voldoen. Het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting voor deze gratis verzekering kan u vinden op www.wonenvlaanderen.be.

Bisbeurs 2012 (editie Ronse)  

De Bisbeurskatern uit editie Ronse, oktober 2012