__MAIN_TEXT__

Page 1

FOTO: ANDERS LUNDESTAD

A N N O N S E M A G A S I N

ER 2019

DE SEMB

VEFSN NO

RESPONS


2

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

EN HYLLEST TIL BYENS NÆRINGSLIV

Her er den – VEFSN NO sitt første magasin Vi er stolte over å presentere første utgave av magasinet Vefsns 100 største selskaper med inspirerende og interessante historier fra næringslivet. Vi har et nytenkende, offensivt, variert og mangfoldig næringsliv, som har tro på fremtiden. Det skapes store verdier og mye av avkastingen forblir lokalt. Bedriftene som presenterer seg selv i magasinet satser og tar store løft, har fokus på medarbeidere og miljø, sørger for syselsetting, utvikling og aktivitet i Vefsn. Vi har et mangfold av verdiskapning som vi virkelig kan være stolte av og vi håper og tror at innholdet i magasinet er inspirerende. God lesning – og gratulerer til Vefsn 100 største bedrifter.

«Vi har et mangfold av verdiskapning»

Et magasin fra Vefsn Publishing AS / Vefsn No Respons Omtalene av bedriftene i magasinet er å regne som annonsørinnhold. Prosjektleder: Kjersti Krutnes Tekst og foto: Rune Nilsen Sideproduksjon: Daesign AS Trykk: Polaris Trykk AS

Kjersti Krutnes

Opplag: 6.000

Prosjektleder VEFSNS 100 STØRSTE SELSKAPER

Topp 25 ansatte Nr

Selskapsnavn

Antall ansatte 2018

Topp 25 lønnsomhet* Nr

Selskapsnavn

Lønnsomhet 2018

1

Helgeland Landbrukstjenester Sa

359

1

Magne Opland AS

69,3

2

Helgeland Kraft (Konserntall)

255

2

Jobzone Helgeland AS

65,8

3

Fru Haugans Hotel AS

224

3

AS Nordlandsfly

52,6

4

Helgeland Sparebank (Konserntall)

169

4

Helgeland Portservice AS

47,3

5

Stiftelsen Helgeland Museum

141

5

Dekklageret Mosjøen AS

43,3

6

Helgeland Industrier AS

104

6

Odd Olsrud & Co AS

40,1

PTG Helgeland AS

38,5

7

Mosjøen Industriterminal AS

77

7

8

Total Trafikkhjelp AS

63

8

HTS Mosjøen AS

35,5

Sinus Mosjøen AS

35,3

9

Stiftelsen Vefsn Folkehøgskole

61

9

10

Frisk3 Mosjøen AS

61

10

Friisco Bilskadesenter AS

34,6

11

System Hall AS

33,2

11

Kolbjørn Nilsskog AS

60

12

Nordland Tak AS

56

12

Reidar Flokkmanns EFTF AS

30,1

Stasjonsdrift Finholt AS

29,9 27,4

13

Gilles Cafè AS

52

13

14

Søndre Helgeland Miljøverk

46

14

Elmar Svendsen AS

15

Elmar Svendsen AS

40

15

Bedriftspartner AS

26,3

16

Mosjøen Apotek AS

39

16

Helgeland Bilberging AS

23,4

17

Hotel Milano AS

39

17

Tannlege Hoff Petersen AS

22,8

18

Elektrikern Mosjøen AS

21,5

18

Trond Tverå AS (Konserntall)

39

19

Helgeland Folkehøyskole

38

19

Kallax Flyg AS

21,4

20

Truck og Maskin AS

21,2

20

Helgeland Asv AS

37

21

Entrepretor AS

36

21

Mosjøen Malerservice AS

19,5

Autoservice Mosjøen AS

17,9

22

Midt Norsk Betong Mosjøen AS

36

22

23

Widerøe Internet AS

36

23

Fix AS

17,8

Boligspesialisten AS

17,8

Hotel Milano AS

17,4

24

Næstby Trevare AS

35

24

25

Mosjøen Transport AS

35

25

*Totalkapitalens rentabilitet, dvs avkastningen av den totale kapital som er investert i bedriften.


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

SLIK BLE LISTEN UTARBEIDET

R

S

T

E

S

E

L

S

P

E

3

R

INTRODUKSJON/TOPP 25-LISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 HELGELAND SPAREBANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 SØNDRE HELGELAND MILJØVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 REMA 1000 NYRUD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 MON / MNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 VEFSNS 100 STØRSTE SELSK APER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 REMA 1000 HALSØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 FRU HAUGANS HOTEL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 MOSJØEN INDUSTRITERMINAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 TROND TVERÅ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ELMAR SVENDSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 SINUS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 RETURA SHMIL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 PGA HELGELAND.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 WIDERØE INTERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 MAGNE OPLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 KUNNSK APSPARKEN HELGELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 LÆRDOMMER FRA LEDELSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TOPP 15 EIENDSOMMSSELSK APER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ADVOK ATHUSET HELGELAND.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 DEKKLAGERET MOSJØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 KVIKK SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 FRIIS´CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 INTERSPORT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 SYSTEM HALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 JAN KJØNNÅS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 HTS MOSJØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 HELGELAND BILBERGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Alle holdingselskaper er tatt ut av listen, siden disse som regel har en ren finansiell funksjon. Det samme gjelder singel purpose eiendomsselskaper (selskaper stiftet for et isolert eiendomsprosjekt), samt selskaper som eier hovedvirksomhetens egen eiendom og ikke har kommersiell drift utover dette. Eiendomsselskaper som leier ut eiendom er tatt ut av lista, men vises i egen topp 15-liste. Selskaper som har sin hovedkontorvirksomhet i Vefsn, typisk med svært få ansatte, og har mesteparten av sin drift og omsetning utenfor Vefsn, er også tatt ut av listen. Listen er utarbeidet av Vefsn No i samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland. Listene er hentet fra forvalt.no og purehelp.no/ Brønnøyregistrene. Med forbehold om feil.

Topp 25 driftsmargin* Selskapsnavn

A

INNHOLD:

Listen skal speile kommersielle selskaper som har en substansiell del av sin virksomhet i Vefsn. Dette innebærer at offentlige virksomheter og stiftelser er tatt ut.

Nr

K

Driftsmargin 2018

Topp 25 soliditet* Nr

Selskapsnavn

Soliditet 2018

1

Helgeland Sparebank (Konserntall)

60,3

1

Helgeland ASV AS

98,0

2

Helgeland Kraft (Konserntall)

27,1

2

Helgeland Industrier AS

92,8

3

Jobzone Helgeland AS

24,2

3

Gullsmed Rørvik AS

89,4

4

Magne Opland AS

23,5

4

Tannlege Hoff Petersen AS

87,7

5

Gullsmed Rørvik AS

23,4

5

Intersport Mosjøen AS

86,9

6

Kallax Flyg AS

22,8

6

Kallax Flyg AS

85,8

7

Helgeland Asv AS

20,1

7

Stensland Optikk AS

80,2

8

Grytåga Settefisk AS

19,7

8

Husfliden AS

79,0

9

Jan Kjønnås AS

18,3

9

TUNDRA SOL AS

77,9

10

Tannlege Hoff Petersen AS

17,1

10

Paul Nygaard AS

71,7

11

Elmar Svendsen AS

16,9

11

Bilutleie Mosjøen AS

70,8

12

Stensland Optikk AS

16,2

12

Knøttene AS

67,4

13

Helgeland Industrier AS

16,2

13

Vepro AS

67,3

14

Hts Mosjøen AS

16,0

14

Entreprenør Team AS

66,2

15

Dekklageret Mosjøen AS

15,8

15

Stiftelsen Helgeland Museum

61,6

16

Bedriftspartner AS

15,1

16

JKK Maskin AS

61,2

17

Friisco Bilskadesenter AS

14,7

17

HTS Mosjøen AS

60,6

18

Boligspesialisten AS

14,7

18

Call-IT AS

60,0

19

AS Nordlandsfly

13,8

19

Brødrene Skjervstad AS

60,0

20

Odd Olsrud & Co AS

13,7

20

Takproffen AS

59,6

21

Helgeland Portservice AS

13,6

21

Retura Shmil AS

59,3

22

Truck og Maskin AS

13,3

22

Hotel Milano AS

58,5

23

Reidar Flokkmanns Eftf AS

13,1

23

Nygård Trevarefabrikk AS

55,8

24

Elektrikern Mosjøen AS

12,5

24

Magne Opland AS

55,7

25

PTG Helgeland AS

11,6

25

Elektrikern Mosjøen AS

55,7

*Hvor mye bedriften sitter igjen med av hver omsatte krone før renter og skatt.

*Et mål på hvor solid bedriften er i form av graden av egenkapital. Prosenttallet sier hvor mye egenkapitalen utgjør av totalkapitalen i selskapet.


4

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

BRENNER FOR ET ST

De kommer fra reiseliv, havbruk og skolebenken – med ett brennende ønske: – Skape et enda sterkere Helgeland. – Vi har jo alt! Lotte Nygård-Forsmo (37) trenger bare stikkordet «Helgeland» før hun er i gang: – Reiseliv, landbruk, havbruk, industri, avanserte databedrifter. En perfekt blanding av unike opplevelser og kompetansearbeids­ plasser.

EN NY GIV Nygård-Forsmo har vokst opp mellom bordene hos Laksforsen Turistcafé. Nå følte hun at tiden var inne for å prøve noe annet. Og valget landet på Helgeland Sparebank i Mosjøen, hvor hun går inn i rollen som rådgiver på personmarkedet. – For oss som bor i kommunene rundt Vefsn er det flott at det

ENORMT POTENSIAL: – Med en region som går fra hav til fjell og kryr av unike opplevelser og flotte bedrifter, er Helgeland kanskje Norges mest spennende region akkurat nå, sier Lotte Nygård-Forsmo.

finnes sterke merkevarer som tilbyr att­rak­tive muligheter på jobb­markedet, sier Nygård-Forsmo som skal pendle til og fra jobben i banken.

utad overfor kundene i Mosjøen og omegn. – Det jobbes tett mellom avdelingene på hele Helgeland i banken, og det er noe jeg ser fram til. Det skjer jo så mye spennende i regionen og jeg gleder meg virke­lig til å kunne være en aktiv sparringpartner for alle de folkene som ønske å skape verdier og vekst, sier Remmen.

ENDELIG HJEMME IGJEN

NÆRHET TIL ALT

Maren Remmen (34) hadde en spennende og utfordrende jobb som regnskapssjef hos Nova Sea på Lovund, men etter fire år i hav­ gapet, ble hjemlengselen for sterk. – Jeg har allerede kjøpt meg et hus og gleder meg til å komme hjem igjen, sier Remmen. Hun har en master i økonomi fra Tromsø og har fire års farts­ tid fra økonomi-avdelingen til Elkem. Nå ser hun frem til jobbe i bedriftsmarkeds-teamet til Helgeland Sparebank, og være ansiktet

Hjem flytter også Kristian ­Varem (23). Han har tatt en bachelor i økonomi og administrasjon i Trondheim. Og etter fire år i Trøndelag, fristet det ikke å forbli i storbyen: – Mosjøen passer meg helt perfekt. Her kan du kombinere en spennende jobb med nærhet til natur, venner og familie. Varem skal inn i jobben som rådgiver på personmarkedet til Helgeland Sparebank. Og han er overbevist om at nettopp denne

DEN GODE HJELPEREN: Hun har jobbet for både Elkem og Nova Sea. Nå ser Maren Remmen frem til å hjelpe andre bedrifter. – Å få en slik mulighet i hjembyen er helt fantastisk.


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

5

BRENNENDE SJELER: – Helgeland har absolutt alt som skal til for å lykkes. Nå vil vi være med på å hjelpe folk og bedrifter til å ta regionen til nye høyder, sier de tre nyansatte i Helgeland Sparebank, f.v. Maren Remmen, Lotte Nygård-Forsmo og Kristian Varem.

ERKERE HELGELAND regionen kommer til å vokse kraftig i årene som kommer: – Da er det veldig givende å få lov til å bli med på et slagkraftig lag hvor alle har som mål å skape drivkraft og økt vekst. For å si det sånn, motivasjonen er 100 prosent, understreker Varem.

DEN GODE FØLELSEN For lederen av personmarkeds­ avdelingen i Mosjøen, Svein Hansen (49) er det en god følelse å kunne rekruttere nye og sultne folk til banken. – Vi trenger alltid nytt blod og friske øyne. Med de tre vi når har rekruttert har vi også sikret oss verdifull erfaring fra ulike brans-

LEI AV STORBYEN: Etter fire år i Trondheim er Kristian Varem glad for å komme hjem til en by hvor alt er nært. – Når du kan kombinere dette med en jobb som gir deg store utfordringer, så blir det ikke bedre enn det.

«Mosjøen passer meg helt perfekt» Kristian Varem rådgiver

jer, noe som igjen vil komme våre kunder til gode. De siste årene har det skjedd veldig mye på Helgeland og i Vefsn er det stadig flere som registrerer at stoltheten har steget med flere hakk. – Det er en voldsom entusiasme her nå og da skal vi som bank bidra til at det kan skapes enda mer aktivitet, sier Hansen. Et tegn på dette er at også selve banklokalene skal pusses opp slik at bedriften er godt rustet til å møte den nye tiden.

EN EKSTRA MOTIVASJON Som en bedrift med tett, lokal forankring og eierskap, er Helgeland Sparebank en finansinstitu­ sjon som går hånd i hånd med næringsliv og befolkning. Og for de tre nyansatte er nettopp dette en ekstra motivasjon: – Du blir – om mulig – litt ekstra engasjert når du jobber i en bedrift som også er en sen-

DEN NYE GIVEN: Lederen for personmarkedet i Helgeland Sparebank i Mosjøen, Svein Hansen, er stolt over at bedriften har klart å rekruttere flinke og erfarne medarbeidere. – Som en bank med lokal forankring går vi hånd i hånd med de som bor og jobber her. Da trenger vi et slagkraftig team.

tral aktør som aktivt støtter opp om lokal kultur og idrett, sier Nygård-Forsmo. – Etter å ha jobbet i mange år med «tallknusing» skal det ­virkelig bli godt å bli kjent med alle de offensive bedriftene i ­regionen. Jeg er overbevist om at vi står foran en fantastisk og ­fascinerende r­ eise, sier Remmen. – Som nyutdannet er det jo en ekte vinn-vinn situasjon å få lov til å flytte hjem og samtidig kapre en jobb hvor du kan bidra til å skape et bedre samfunn, sier Varem.

2

#

HELGELAND SPAREBANK Omsetning: 720 000 000 Driftsresultat: 434 000 000


6

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

BÆREKRAFT: fra venstre: Per Bjørn Ørjevatn, Toril Haltbrekken, Ruth Ane Grimsø, Ronny Aanes, Håkon Johansen, Heidi Eidet Eggen, Agnar Adolfsen og William Puntervold

TENK BÆREKRAFT NÅR DU HANDLER OG KASTER Hver fjerde handlepose med mat går rett i avfallet. Og ofte havner det også i feil pose. Det taper alle på. – For oss som skal gi alt avfall en merverdi, er det viktig at alle aktører tenker bærekraft, sier administrerende direktør Håkon N. Johansen i Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL).

TA DEG LITT TID Det betyr at alt fra produsenter, butikker og for­ brukere bør ta seg litt ekstra tid, enten det er snakk om bruk av emballasje, hvor mye du handler inn og hvordan du kvitter deg med avfallet. Faktum er at hver SHMIL-innbygger i snitt legger 30 kilo matavfall i restavfallet. I sum får dette store konsekvenser: – Dette matavfallet alene kunne skaffet nok bio-

gass til å sende en gassdrevet buss rundt jorda åtte ganger, sier kommunikasjonssjef Toril Haltbrekken i SHMIL.

PLASTEN BLIR SORTERT UT Så er det jo slik at det kanskje ikke er like fristende å fjerne den myke plasten fra en råtten agurk eller en brokkoli som er i ferd med å gå i oppløsning, selv om dette er klart å foretrekke.

«Det er veldig viktig at man ikke kaster glass og metall i matavfallet» Toril Haltbrekken kommunikasjonssjef – Da er det faktisk bedre å kaste hele greia i matavfallet enn at det går i hvitposen. Plasten blir nemlig skilt ut på biogass-anlegget og går til forbrenning. Matavfallet omdannes til biodrivstoff,

jord og gjødsel. Dog, det er veldig viktig at man ikke kaster glass og metall i matavfallet, sier Haltbrekken.

DIN MILJØGARANTIST SHMIL er din garantist for at avfallet blir forsvarlig håndDriftssjef Ronny Aanes tert. Selskapet har i dag 17.500 abonnenter og 5.000 hytteabonnenter. Men det påhviler også deg, som forbruker, et klart ansvar for å legge til rette for at det kan skapes merverdier. Etter at SHMIL innførte fri levering på gjen­ vinningsstasjonen for husholdningene, har vi fått inn store mengder avfall. Alt for mye av dette leveres i dag som restavfall. Rundt en tredjedel av dette avfallet kunne heller vært gjenvunnet som f. eks papp, tekstiler, metall og papir. Norge har forpliktet seg til å gjenvinne 60 prosent av husholdningsavfallet innen 2030. Så langt er prosentdelen i SHMIL-området i overkant av 40 prosent. – Dette er selvfølgelig ikke godt nok. Her er det bare å brette opp ermene og skjerpe fokuset både under din egen kjøkkenbenk og hva du leverer på gjenvinningsstasjonen, så skal SHMIL sørge for at avfallet får ny verdi konkluderer administrerende direktør Håkon N. Johansen.

3

#

SØNDRE HELGELAND MILJØVERK (SHMIL) FØLGER MED: Tom Roger Dahlmo, avdelingsleder Åremma følger med på produksjonen i anlegget.

Omsetning: 116 411 000 Driftsresultat: 1 541 000


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

7

Aktiv: Som en stor lokal butikk er Rema 1000 Nyrud opptatt av å være en aktiv partner i lokalmiljøet. Her står kjøpman Robin Eldnes foran butikken.

STARTET SOM 13-ÅRING – NÅ ER HAN BLITT SJEF Robin Eldnes (31) var 13 år da han begynte å presse papp på Rema 1000 på Nyrud. Nå er han kjøpmann med ansvar for 20 ansatte og en omsetning på 95 millioner kroner. – Egentlig skulle jeg bli fysioterapeut. Robin Eldnes har alltid vært glad i fysisk aktivitet og trener fortsatt jevnlig. Men 2,5 år inn i fysioterapeut-studiet gikk det opp for ham at dette ble helt feil. – Da sto jeg egentlig litt på bar bakke.

– Det er veldig givende å få lov til å skape noe sammen med en gjeng fantastiske medarbeidere. Og det daglig samspillet med kundene gir meg også mye. Her er det aldri et kjedelig øyeblikk. Sånn sett kan du si at dette ikke er en jobb, men en livsstil.

JOBBET SEG OPP

«Her er det aldri et kjedelig øyeblikk. Sånn sett kan du si at dette ikke er en jobb, men en livsstil.»

Men han hadde ikke glemt oppveksten hvor han hadde jobbet sent og tidlig på Rema 1000 på Nyrud. Dermed bar det tilbake til butikken, hvor det begynte i det små. Men etter to år fikk han ansvaret for frysevarene og til slutt var han også NK i den populære butikken.

TIDENES BESTE STUDENT Underveis hadde drømmen om å bli kjøpmann og sjef for sin egen butikk blitt forsterket. I 2015 fullførte jeg Rema sitt talentprogram for å bli kjøpmann. Og det gikk over all forventning. Av 60 elever gikk Robin ut med beste karakter, noe som på det tidspunktet også var tidenes beste resultat. – Jeg må innrømme at det var et stort øyeblikk når jeg ble ropt opp med tidens beste resultat, sier Robin.

– DETTE ER EN LIVSSTIL Nå er han på plass som kjøpmann på Nyrud og elsker hvert minutt:

Robin Eldnes kjøpmann God butikk, handler om å skape en god opplevelse for kunden. KLHD som vi sier i Rema. Kvalitet, laveste pris, hyggelig og dyktig betjening!

TRAVEL INNSPURT De siste ukene har det vært ekstremt travelt, for advent og jul betyr stor omsetning og masse kunder i butikken. Da er det viktig å overbevise kundene om at, nei vi går ikke fri for ribbe eller pinnekjøtt. Og ja, vi får inn fersk kalkunfilet i tide. Som en stor, lokal butikk er Rema 1000 Nyrud også opptatt av å være en aktiv partner i lokalmil-

DYKTIGE FOLK: – Rema 1000 på Nyrud er helt avhengig av en dyktig stab og folkene våre er gull verdt, sier kjøpmann Robin Eldnes. Her sammen med f.v. Ali Alamyar, Merete Svendsen, Tanja Stokka, Simon Nordmo jøet, hvor de støtter flere idretts- og kulturarrangementer. Det er viktig å være med og bidra lokalt. Det handler om å bygge trygge arbeidsplasser i kraft av å skape en attraktiv merkevare. – Folk skal ikke bare dra på Rema 1000 Nyrud. De skal dra hit, til han Robin og folkene hans. Får vi det til, da har vi lykkes.

6

#

REMA 1000 NYRUD Omsetning: 95 856 000 Driftsresultat: 1 741 000


8

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

STORE MULIGHETER: Mosjøen og Vefsn har alt som skal til for å bli et nytt kraftsenter på Helgeland, men det forutsetter hardt arbeid og brennende sjeler.

De står side om side i kampen for å gjøre Vefsn og Mosjøen til en enda mer slagkraftig aktør.

JOBBER FOR Å SKAPE ET

STERKERE

LOKALSAMFUNN – Vi har alle muligheter, samtidig som vi ser at utfordringene er formidable. Men, for å hente litt inspirasjon fra kinesisk kultur, det er en grunn til at ordet krise består av to tegn: Fare og muligheter. Daglig leder Espen Isaksen i Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) og daglig leder i Mosjøen Næringsforening (MNF), Bjørn Larsen er veldig klare på at det er nå det må handles. Det er nå man må legge føringer for fremtiden.

STATLIGE ARBEIDSPLASSER – Et viktig punkt er å legge til rette for flere offentlige arbeidsplasser. Her har Vefsn fått liten drahjelp opp gjennom årene, sier Isaksen. Et stikkord her er et nasjonalt våpenregister som det nå jobbes med å få etablert i Mosjøen. Ingenting er spikret, men signalene så langt har vært positive. Så er det ikke til å legge skjul på at en hel kommune ser med stor bekymring på at sykehuset er satt i spill. Hva som blir fasiten her er det ingen som vet per i dag.

OFFENSIVT NÆRINGSLIV Hva er så status i Mosjøen og Vefsn ved utgangen av 2019? Bjørn Larsen mener det er mye positivt på gang: – Vi har en rekke offensive bedrifter. Hjørne­ steins­bedriften Alcoa skal investere flere hundre millioner kroner og de leverer aluminium i

verdens­klasse. Vi har en rekke små og mellomstore aktører som klarer å finne sine nisjer og noen av dem lykkes også nasjonalt og internasjonalt.

«Øyfjellet har gått fra å være et fjell som stengte ute sola til å bli en levende attraksjon» Bjørn Larsen daglig leder i Mosjøen Næringsforening

VOKSENDE TURISTMÅL Helgeland seiler opp som en av de store regionene innen verdens raskest voksende næring, nemlig reiseliv. – Et konkret eksempel er at Øyfjellet har gått fra å være et fjell som stengte ute sola til å bli en levende attraksjon med sherpa-trapp Via Ferrata og Zip-liner, poengterer Larsen.

TUNGE PROSJEKTER For MON, som fungerer som Vefsn kommune sin næringsetat, jobbes det hardt med flere prosjekter: En friskmeldt Vefsna som vil være gull med tanke på laksefiske

Ung gründer-prosjektet som skal motivere, engasjere og følge opp unge mennesker som brenner for å skape noe Knutepunkt Helgeland er et samarbeid mellom Mosjøen Havn KF og MON. Målet er å utvikle Mo­ sjøen som et godsknutepunkt på Helgeland for vei, bane og båt. – Mosjøen er en urban småby med sjel, og dette er noe vi må dyrke videre, sier Isaksen.

TRENGER AMBASSADØRER Han er opptatt av at stadig flere melder seg på og blir ambassadører for hjembyen og kommunen. Tidligere har man kanskje hatt en tendens til å bli stående med lua i hånda og se toget forsvinne ut fra perrongen. – Vi må tørre å si vi er flinke i kommunen, fordi


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

9

EN LYS FREMTID: – Julebyen Mosjøen er ett av mange eksempler på at man har lykkes med å skape en klar profil. Men det gjenstår mye arbeid hvis vi skal sikre oss en trygg fremtid, sier daglig leder i Mosjøen Næringsforening Bjørn Larsen (t.v.) og daglig leder i Mosjøen og omegn næringsselskap, Espen Isaksen.

vi er veldig flinke til veldig mye. Tørre å ta plass, kreve vår rett, understreker Isaksen.

EN SKARPERE PROFIL Mosjøen Næringsforening, som har røtter helt tilbake til 1882, jobber kontinuerlig med å legge

«Lokal verdiskaping er en vinn-vinn situasjon hvor du kan pløye gevinsten tilbake i nye prosjekter» Espen Isaksen daglig leder

i Mosjøen og omegn næringsselskap

forholdene til rette for medlemsbedriftene. Tiltak som Tiendebytte, Cupdager og Julebyen Mosjøen med verdens lengste julegrøtbord har allerede vakt nasjonal oppsikt. – Det handler om å vise at ting nytter. Så må vi også fortelle at Mosjøen og Vefsn har et stort og uforløst potensial. Bare det faktum at vi sitter med store areal som kan nyttes til industriutvikling er et stort pre, mener Larsen.

NYTT LIV I SENTRUM Mosjøen har også utviklet seg kraftig de siste årene og nå er det skapt en livskraftig trekant mellom sentrum, Sjøsiden-senteret og den nye handels­ parken hvor butikker som Rusta og Biltema trekker folk fra hele Helgeland. Men igjen, det koker også ned til at man trenger

flere folk. Innbyggertallet går ned og den kommende eldrebølgen blir stor. – Vi må rett og slett brette opp ermene, for det er ingenting som kommer gratis, sier Isaksen.

ALT ER MULIG Dette innebærer også en aktiv jakt på potensielle investorer. Da man også klare å vise til at mulig­ hetene for gevinst er store: – Lokal verdiskaping er en vinn-vinn situasjon hvor du kan pløye gevinsten tilbake i nye pro­ sjektet og ny aktivitet, sier Isaksen. For er det én ting Espen Isaksen og Bjørn Larsen er enige om, så er det følgende: – Mosjøen og Vefsn har alt som skal til for å bli det nye kraftsenteret på Helgeland. Bare vi vil det nok!


10

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

Vår kommune har et

AKTIVT OG INNOVATIVT

næringsliv med mange spennende bedrifter som er preget av optimisme og vekst.

– Jeg ønsker alle ei riktig God jul og et Godt nytt år! BERIT HUNDÅLA ordfører i Vefsn kommune

VEFSN KOMMUNE

A

P

E

R


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

Nr

Selskapsnavn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Helgeland Kraft AS (Konserntall) Helgeland Sparebank (Konserntall) Søndre Helgeland Miljøverk Reidar Flokkmanns Eftf AS Paul Nygaard AS Hans Bjarne Holmen AS (Rema 1000 Nyrud) Kolbjørn Nilsskog AS Helgeland Industrier AS BILFOKUS AS Næstby Trevare AS Entrepretor AS Grytåga Settefisk AS Midt Norsk Betong Mosjøen AS Mosjøen Apotek AS Geir Svedal AS (Rema 1000 Halsøy) Fritidssentret AS Fru Haugans Hotel AS Mosjøen Industriterminal AS Næstby Entreprenør AS Nordland Tak AS (Konserntall) Helgeland Landbrukstjenester Sa TRUCK OG MASKIN AS Helgeland Maskin AS Trond Tverå AS Mosjøen Servicenter AS Stiftelsen Helgeland Museum Elmar Svendsen AS Elektroland AS Sinus Mosjøen AS Bunnpris Mosjøen AS Retura Shmil AS Nygård Trevarefabrikk AS Entreprenør Team AS Mediehuset Helgelendingen AS Total Trafikkhjelp AS Helgeland Asv AS Elektrikern Mosjøen AS PTG Helgeland AS Helgeland Folkehøyskole Kåre Nervik Bilforretning AS Widerøe Internet AS Magne Opland AS Aposjøsiden AS Hotel Milano AS Frank Brubakk Transport AS Mosjøen Transport AS Vesterbekkmo Transport AS J EBERG HANSEN AS Mosjøen Kulde og Klima Service AS Rørleggern Stenvall AS

R

S

T

E

S

L

Sum driftsinnt. 2018*

Antall ansatte

255 169 46 34 25 26 60 104 15 35 36 19 36 39 0 18 224 77 15 56 359 34 11 39 34 141 40 15 27 16 14 24 24 22 63 37 24 18 38 12 36 14 18 39 29 35 30 15 18 15

E

1 789 000 000 720 000 000 116 411 000 98 042 000 97 624 000 95 856 000 89 809 000 85 812 000 85 257 000 85 135 000 82 918 000 80 721 000 76 575 000 73 834 000 71 706 000 66 736 000 62 060 000 59 345 000 58 399 000 55 703 000 55 222 000 51 052 000 49 178 000 47 154 000 46 838 000 46 065 000 40 454 000 40 301 000 40 230 000 39 172 000 38 713 000 37 870 000 37 546 000 35 202 000 33 236 000 32 687 000 31 055 000 31 017 000 30 378 000 30 269 000 28 788 000 28 395 000 27 374 000 26 131 000 23 789 000 23 363 000 23 357 000 23 061 000 22 987 000 22 893 000

VISSTE DU AT... Magne Opland AS, som er på 42. plass på lista over størst driftsinntekter, topper lista over størst lønnsomhet i 2018 i Vefsn. På lønnsomhetslista kommer Jobzone Helgeland AS på en god 2. plass og AS Nordlandsfly på 3. plass.

S

K

A

P

E

R

Driftsresultat 2018*

Driftsmargin (%)

485 000 000 434 000 000 1 541 000 12 805 000 1 898 000 1 741 000 -9 432 000 13 866 000 81 000 3 610 000 1 623 000 15 911 000 3 904 000 3 086 000 312 000 1 102 000 597 000 659 000 -2 413 000 1 281 000 -116 000 6 788 000 1 096 000 1 793 000 1 105 000 -1 110 000 6 824 000 1 217 000 4 301 000 130 000 775 000 3 900 000 1 811 000 568 000 595 000 6 570 000 3 882 000 3 595 000 2 460 000 -647 000 -157 000 6 674 000 2 228 000 1 733 000 365 000 -2 341 000 1 574 000 1 907 000 658 000 877 000

27,1 60,3 1,3 13,1 1,9 1,8 -10,5 16,2 0,1 4,2 2 19,7 5,1 4,2 0,4 1,7 1 1,1 -4,1 2,3 -0,2 13,3 2,2 3,8 2,4 -2,4 16,9 3 10,7 0,3 2 10,3 4,8 1,6 1,8 20,1 12,5 11,6 8,1 -2,1 -0,5 23,5 8,1 6,6 1,5 -10 6,7 8,3 2,9 3,8

11


12

V

E

F

S

N

S

1

0

0

Nr

Selskapsnavn

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Stiftelsen Vefsn Folkehøgskole Mosjøen Bygg AS Brækken Maskin & Transport AS Bunnpris Olderskog AS Helgeland Møbelsenter AS Frisk3 Mosjøen AS AS Nordlandsfly Dekklageret Mosjøen AS KVIKK SERVICE AS Brødrene Skjervstad AS Friisco Bilskadesenter AS Helgeland Bil og Maskinutleie AS (Hertz) Mg Bil AS Helgeland Ventilasjon AS Intersport Mosjøen AS Odd Olsrud & Co AS Jobzone Helgeland AS Tundra Sol AS Helgeland Portservice AS System Hall AS Stasjonsdrift Finholt AS MOSJØEN AUTOSENTER AS Wang AS Bilutleie Mosjøen AS (Avis) Stensland Optikk AS Apohalsøy AS Nyland Elektro Diesel AS Jan Kjønnås AS Boligspesialisten AS Gullsmed Rørvik AS Hts Mosjøen AS G-sport Mosjøen AS Fix AS Autoservice Mosjøen AS Bedriftspartner AS Tannlege Hoff Petersen AS Mosjøen og Omegn Boligbyggelag Mosjøen Camping AS Kallax Flyg AS Call-it AS Husfliden AS Malerbua AS Jkk Maskin AS Knøttene AS Helgeland Bilberging AS Bili Mosjøen AS Gilles Cafè AS TAKPROFFEN AS Vepro AS Mosjøen Malerservice AS

S

VISSTE DU AT... Pr desember 2019 er det registert totalt 2497 virksomheter i Vefsn. I 2018 ble det nyregistert 94 virksomheter, 42 av disse er aksjeselskaper.

T

Ø

R

S

T

Antall ansatte

61 18 22 9 12 61 10 14 30 11 13 3 23 9 11 14 0 10 12 8 12 24 7 4 9 3 13 9 9 7 28 9 12 6 12 4 10 27 1 22 12 5 6 5 16 0 52 5 10 9

E

S

Sum driftsinnt. 2018*

21 862 000 21 623 000 20 231 000 19 736 000 19 683 000 18 769 000 18 752 000 17 807 000 16 241 000 15 841 000 15 503 000 14 947 000 14 742 000 13 705 000 13 700 000 13 322 000 12 732 000 12 542 000 12 460 000 12 223 000 12 008 000 11 852 000 11 837 000 11 546 000 11 494 000 11 436 000 11 168 000 11 119 000 11 089 000 11 055 000 10 770 000 10 540 000 10 082 000 9 994 000 9 904 000 9 689 000 9 629 000 9 382 000 9 337 000 9 270 000 8 995 000 8 985 000 8 763 000 8 652 000 8 613 000 8 526 000 8 258 000 8 204 000 8 129 000 7 884 000

E

L

S

K

Driftsresultat 2018*

1 468 000 1 031 000 227 000 305 000 455 000 578 000 2 587 000 2 810 000 334 000 -168 000 2 285 000 368 000 -366 000 659 000 659 000 1 826 000 3 083 000 1 118 000 1 700 000 826 000 558 000 359 000 -662 000 239 000 1 867 000 660 000 838 000 2 040 000 1 629 000 2 592 000 1 723 000 412 000 359 000 992 000 1 494 000 1 660 000 426 000 693 000 2 126 000 404 000 601 000 96 000 459 000 297 000 870 000 -24 000 31 000 430 000 291 000 672 000

A

P

Driftsmargin (%)

6,7 4,8 1,1 1,5 2,3 3,1 13,8 15,8 2,1 -1,1 14,7 2,5 -2,5 4,8 4,8 13,7 24,2 8,9 13,6 6,8 4,6 3,0 -5,6 2,1 16,2 5,8 7,5 18,3 14,7 23,4 16,0 3,9 3,6 9,9 15,1 17,1 4,4 7,4 22,8 4,4 6,7 1,1 5,2 3,4 10,1 -0,3 0,4 5,2 3,6 8,5

E

R


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

13

– KUNDENE ER SJEFEN FARGERIK HVERDAG: – Det handler om å skape en attraktiv butikk med bredt utvalg og kunnskapsrike medarbeidere, sier kjøpmann Stian Skogsaas, som jevnlig sjekker at fruktavdelingen ser innbydende ut.

Han har alltid likt å jobbe og drømt om å skape noe eget. Nå har Stian Skogsaas (35) fått ønsket oppfylt. – Vi skal skape den beste butikken og sørge for den optimale handleopplevelsen. Stian Skogsaas vandrer gjennom Rema 1000 på Halsøy med et aldri hvilende blikk. For her er alle detaljene like viktige. Alt må stemme. Fra par­ kerings­plassen og inn. Er det ryddig, er det rent? Er frukten frisk og innbyende? Har de ansatte det bra?

TOPP KVALITET – LAVE PRISER – Se her, Stange-kylling! Du får ikke et bedre produkt enn det. Eller vareutvalget fra Kolonihagen. Hos oss skal du finne alt. Bredt utvalg, lave priser og høy kvalitet. Og, ikke minst kunnskap. For det er noe Stian og hans stab legger stor vekt på. De skal alltid kunne komme med gode råd og tips enten det dreier seg om hva som er et passende tilbehør til andebryst eller hvordan du får ribbe­ svoren perfekt sprø.

«Bredt utvalg, lave priser og høy kvalitet. Og, ikke minst kunnskap» Stian Skogsaas daglig leder Stian har alltid likt å jobbe, og som han sier: – Jeg var best i friminuttene. Elsket å spille ­fotball og være ute i naturen. Så beskriver han også seg selv som en «lakse­ boms» som binder sine egne fluer og hvor den foreløpige rekorden er ren rugg på 13 kilo.

EN NY SJANSE: Stian Skogsaas har sørget for at hundre prosent uføre Torben har fått en ny sjanse på Rema 1000 Halsøy. – Jeg elsker jobben min, sier Torben.

IDEELL PLASSERING

ALLE SKAL MED

Rema 1000 Halsøy ligger perfekt plassert på mange måter. Dette er både en naturlig stopp mellom sentrum og store boligområder, men passer også ypperlig for hytte og båtfolket som skal ut på helgetur. – Det er lett å komme inn og ut her, enten du har bobil, campingvogn eller båten med på tilhengeren. Vi har med vilje laget parkeringsplassen så stor som mulig, slik at det er lett og trygt å navigere her.

– Vi har stor takhøyde her. Alle innspill blir tatt på alvor, alle skal få ha et ord med i laget. Den inkluderende lederstilen har også ført til at Stian har skapt et tilbud til hundre prosent uføre Torben. – Han er nå utnevnt til sjef for papp-pressa og for oss på butikken er det veldig givende å se at vi kan gi en sjanse til de som ellers ville ha falt utenfor jobbmarkedet. Sier Stian Skogsaas, en stolt kjøpmann med store visjoner.

EN EKTE REMA-VETERAN Stian har langt fartstid i Rema 1000-systemet, men fikk sin egen butikk 1. juli i år. Det betyr også en hverdag hvor du egentlig aldri har helt fri: – Jeg er alltid tilgjengelig på telefon og liker også å være den som er først på jobb her før vi åpner klokken sju. Jeg storkoser meg når jeg kan ta i mot ferske brød og sjekke at alt er klappet og klart før dørene går opp. For det er kundene som er sjefen. De er de som skal få lyst til å komme tilbake. Noe som også betinger at de rundt 15 medarbeiderne må trives på jobb.

15

#

REMA 1000 HALSØY

Omsetning: 71 706 000 Driftsresultat: 312 000


14

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

ANSIKTSLØFTNING: – Vi har gjort mye med hotellet og skal fortsatte satse tungt videre, sier Sverre Haakon L. Strand og Ellen Løvold Strand.

HAR INVESTERT 80 På fire år har Fru Haugans Hotel økt omsetningen fra 39 til 62 millioner kroner. Men dette er bare starten. – Innen 2025 bør vi ha passert 100 millioner ­kroner. Vekst er helt avgjørende, i denne bransjen er det vinn eller forsvinn.

TUNGE INVESTERINGER Ekteparet Ellen Løvold Strand og Sverre Haakon L. Strand er fast bestemt på at det ærverdige hotellet skal forbli en institusjon i Mosjøen. Det vitnes også investeringstakten om, hvor de har satset 80 milli­ oner kroner de fem siste årene. I dag er det rundt 50 årsverk knyttet til bedriften. Nå har de innledet et samarbeid med Helgeland Reiseliv for å se på hvordan man i større grad kan

utnytte vintersesongen. Det samme gjelder sen høst og tidlig vår. Med dette for øye har Fru H ­ augans ­Hotel utvidet med en ny vinterhage, som blant ­annet er tenkt brukt til å lage premiumprodukter. – Da har vi hele Norge som markedet og gjerne utlandet også. Målet er å skape en signaturkollek­ sjon av små pakker som kombinerer unike opplevelser med lokal mat i verdensklasse.

«For oss er det viktig å støtte opp om resten av det lokale næringslivet»

I forlengelsen av dette legger hotellet også opp til en ytterligere satsing på kurs og konferanse og incentiv-turer i regi av bedrifter. En viktig del av opplevelses-tilbudet er etabler­ ingen av klatreveggen Via Ferrata og en 700 meter lang og luftig Zipline som tar deg ned fra Øyefjellet, over Vefsna og rett inn til hotellveggen.

HJEMMELAGET MAT For et hotell med røtter helt tilbake til 1794 er det viktig å ta vare på tradisjoner. Derfor legges det også svært stor vekt på maten. Her lages alt fra bunnen av, gjerne med lokale råvarer. Derfor finner du hjemmebakt brød og hjemmelaget leverpostei på frokostbordet, side om side med smør som har inn­ rørt soltørket tomat. Alle sauser er laget for hånd, på linje med rødkål og riskrem.


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

15

TRADISJONSRIK RESTAURANT: – Restaurant Ellen har blitt hele byens storstue, forteller Sverre Haakon L. Strand og Ellen Løvold Strand.

HANDLER LOKALT: Kjøkkensjef Benjamin Tahar legger stor vekt på å handle mest mulig av råvarene lokalt.

MILL. PÅ FEM ÅR – Vi har også en egen konditor og det har vist seg å være gull verdt.

Dette er et litt enklere hotell som er et rimeligere ­alternativ.

LOKAL STØTTESPILLER

TUNG ERFARING

Så stopper det ikke der. Når lokalene skal få den rette stemningen bruker de også en lokal møbel­ snekker for å sikre seg den helt rette designen. I det hele tatt, Fru Haugans Hotel kjøper det som er mulig lokalt. – For oss er det viktig å støtte opp om resten av det lokale næringslivet. Dette er en holdnings om også reflekteres i det faktum at hotellet er en tariffbedrift som er medlem i NHO Reiseliv. I tillegg til Fru Haugans Hotel, har de brukt mye tid og krefter på å pusse opp Frøken Skjolds H ­ otel, som ligger et steinkast fra jernbanestasjonen.

Et godt hotell er alltid avhengig av en topp motivert stab og det er ikke alltid like enkelt å få tak i nye fagfolk. I dag er hele 14 land representert blant med­arbeiderne. Samtidig er det slik at kontinuiteten er god, noe som betyr at hotellet hele tiden kan trekke veksler på lang og solid erfaring. Det er ikke mulig å nevne Fru Haugans Hotel uten å komme inn på Restaurant Ellen. I 1885 serverte Ellen Haugan sine første gjester mat og drikke på Fru Haugans Hotel. Maten var basert på lokale råvarer og inspirert av oppskrifter og historier fra det store utland. 134 år og fem generasjoner senere, er det en

ny Ellen som legger rammene for serveringen. Restau­rant Ellen har blitt hele Vefsns storstue som rommer alt fra dåp, konfirmasjon, bryllup og ­begravelser. Den har blitt et ekstra familiemedlem for utallige vefsninger. Og den opprinnelige idéen står fast, slik den gjorde i 1885: De beste råvarer fra nord, inspirert av verdens­ kjøkkenet.

17

#

FRU HAUGANS HOTEL Omsetning: 62 060 000 Driftsresultat: 597 000


16

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

Vi inviterer hele Helgeland til en hyggelig julehandel i

Byen der ting skjer! Våre StørSte arrangementer:

• Bidra til fellesskapet • Påvirke næringspolitiske saker • Bidra til forutsigbare rammevilkår • Bidra til samfunnsutviklingen • Påvirke utviklingen til næringsforeningen • Kompetanseheving • Tilgang til kunnskap og orienteringer

Vi ønsker hele Helgeland, alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år. Sammen står vi sterkere!

• Næringslivslunsjer • Leverandørseminarer • Samarbeid på tvers av bransjer og foreninger • Attraktive møteplasser • Kurs og konferanser • Rabatter på våre arrangementer • Bidra til økt handel, markedsføring av regionen og trivsel for innbyggerne

www.mosjoennf.no Følg også vår facebookside!

Design: Østvik Media

• Tiendebytte • Cupdagene • Gullhanen • Julebyen Mosjøen

Fordeler som medlem:


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

17

MASSIV OPERASJON: Mosjøen Industriterminal AS håndterer årlig én million tonn gods, og da sier det seg selv at alt må planlegges ned til minste detalj for å oppnå en optimal flyt på terminalen.

NORD-NORGES STØRSTE CONTAINER-HAVN

M

osjøen Industriterminal AS er knutepunktet som sørger for en strømlinjeformet formidling av varer inn og ut av havna. Med over 200 anløp og en million tonn gods i året, er det aktivitet døgnet rundt. 50 høyt kvali­ fiserte og faste medarbeidere sørger for at alt forløper knirkefritt.

bedrift, og det tror jeg faktisk ikke er så langt unna sannheten. Vi har en utrolig stab som takler alle utfordringer på strak arm. Problemløsing sitter i ryggmargen på samtlige her. Og nettopp medarbeiderne er en avgjørende suksess-faktor. Kompetansen er høy og erfaringen uvurderlig. Dette er noe som hele tiden kommer kundene til gode.

MASSIV UTFORDRING

EN GRØNN BEDRIFT

– I utgangspunktet handler det om en massiv, logistikkmessig utfordring, sier daglig leder Rune Christoffersen. For godset som skal inn og ut må leveres i tide. Andre selskaper er hundre prosent avhengige av at ting kommer i rett tid. Og skipene må kunne kaste loss på det avtalte tidspunktet for å rekke neste stopp på seilingsplanen.

Mosjøen Industriterminal AS, som er en del av Grieg-konsernet, jobber aktivt og fremtidsrettet for å skape en så grønn bedrift som mulig:

IDEELL PLASSERING Så er da også Mosjøen Industriterminal AS ideelt plassert med umiddelbar nærhet til havn, jernbane, E6 og fylkesvei 78 som går ut til helgelandskysten. Bedriften har også investert i moderne utstyr og rår over blant annet en 100 tonns kran og motvekts­ trucker. Industriterminalen jobber tett opp mot Helgeland havn og Alcoa , som er en av de største kundene. Hele tiden handler det om å takle et høyt tempo, samtidig som det er et knallhardt fokus på helse, miljø og sikkerhet.

PROFESJONELLE PROBLEMLØSERE – Mange har kalt oss for verdens meste fleksible

«Vi har en utrolig stab som takler alle utfordringer på strak arm» Rune Christoffersen daglig leder

– Vi arbeider kontinuerlig med forbedring og innovasjon av våre løsninger i tråd med Nasjonal transportplan. Vi prøver hele tiden å flytte gods fra vei til båt og bane, sier Christoffersen. Miljøfokuset innebærer også at selskapet har et bevisst forhold til at de kjøper bærekraftig energi og at samtlige medarbeidere føler et personlig ansvar for hele tiden å komme opp med innovative løsninger.

FLINKE FOLK: – Vi hadde aldri klart dette uten en stab med høyt kvalifiserte og erfarne fagfolk, sier daglig leder Rune Christoffersen. – For oss er det helt avgjørende at de som jobber her, og som vet hvor skoen trykker, kan komme til orde og lansere smarte forslag. Vi har månedlig premiering av det beste forbedringsforslaget fra de ansatte sier Christoffersen.

18

#

MOSJØEN INDUSTRITERMINAL Omsetning: 59 345 000 Driftsresultat: 659 000


18

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

OFFENSIV BEDRIFT: – Vi skal være bedriften som leverer høy kvalitet og som alltid er til å stole på sier driftsleder Hallbjørn Berg-Hansen (t.v.) og daglig leder Trond Tverå.

– HØY KVALITET ER GOD BUTIKK Det begynte med én mann og en gravemaskin. I dag er Trond Tverå AS et offensivt selskap med omfattende virksomhet. Bedriften har vokst jevnt opp gjennom årene og vært delaktig i flere firmaer. – Vi hadde nylig en omorganisering hvor tid­ ligere deleide selskap ble overtatt og kom inn som heleide datterselskap. Dette for å ha en bedre kontroll, enklere drift og et bredere tilbud til kundene, sier daglig leder Trond Tverå. Totalt, med alle datterselskapene, teller staben rundt 30 medarbeidere. Hovedvirksomheten er entreprenørtjenester både mot offentlig og privat marked. I tillegg levering av plenjord, sand og grus. Selskapet har igjennom Totalknusing AS også egne steinbrudd/knuserier med faste kontrakter om leveranser på knuste steinmasser.

STERKT ETTERSPURTE Selskapets tjenester er sterkt etterspurte og tidvis må de leie inn ekstra folk for å kunne ta unna de største toppene: – Vår store fordel er at vi er lokalkjente og det er mange som kjenner noen som har brukt oss.

«Vi har fantastiske medarbeidere» Trond Tverå daglig leder

Fornøyde kunder er alltid den beste reklamen, sier driftsleder Hallbjørn Berg-Hansen.

BRED PORTEFØLJE Oppdragene er varierte og skifter mellom alt fra gang- og sykkelstier til arbeider med Mosjøen ­Handelspark og utvidelse av kirkegården. Listen over hva de kan tilby er omfattende: ■■ Veibygging ■■ Grunn- og terrengarbeid ■■ Vann- og avløpsanlegg ■■ Drenering ■■ Planeringsarbeid ■■ Plastring ■■ Grøntanlegg ■■ Riving av bygninger og tekniske installasjoner ■■ Forstøttningsmurer av naturstein og betongblokker Når det gjelder leveranser av massetyper, er Trond Tverå AS en av de som kan tilby det bredeste utvalget: ■■ CE-godkjent tilslag til betong og asfalt ■■ Samfengt naturgrus ■■ Natursingel ■■ Matjord ■■ Fyllmasser ■■ Sprengtstein ■■ Knustmasser (Kullt, singel og subbus) ■■ Landmåling

TOPP MODERNE TEKNOLOGI

Bruk av moderne teknologi og 3D-programmer har både lettet arbeidet og gir kundene en enda større garanti for presisjon og kvalitet. Av etterspurte tjenester er blant annet: ■■ Utsetting av punkter (f.eks tomtegrenser, ­byggninger og veilinjer) ■■ Masseberegning ■■ Utarbeiding av 3D modeller innen vei, tomter og grunnarbeid ■■ Innmåling og dokumentasjon

PROBLEMLØSERNE Mottoet til Trond Tverå AS og folkene som jobber der er like enkelt som det er krevende: – Vi fikser det! – Poenget er at vi har fantastiske medarbeidere som hele tiden er i stand til å løse problemer som oppstår. Kundene vet at de kan stole på oss. Derfor kommer også mange tilbake med nye oppdrag, noe som er det beste beviset på at vi leverer høy ­kvalitet, konkluderer Trond Tverå.

24

#

TROND TVERÅ

Omsetning: 47 154 000 Driftsresultat: 1 793 000


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

19

NYTT RENSEANLEGG: – Som et firma som har vært i sving i Vefsn siden 1949, er det flott å få være med på å utvikle kommunen videre, som her med det nye renseanlegg, sier daglig leder Dag Edvardsen i Elmar Svendsen AS.

EN HISTORISK ENTREPRENØR

Med røtter tilbake til 1949 er Elmar Svendsen en entreprenør­bedrift som kan skilte med omfattende erfaring og lokalkunnskap. Bedriften utfører alle type byggeoppdrag og tar ­total-, hoved- og underentepriser. Primærområdet er Vefsn med de omkringliggende kommunene.

BYGGER HELGELAND Akkurat nå er selskapet for eksempel i gang med betongarbeidet på det nye helsetunet i Grane, et ­oppdrag som omfatter 4000 kvadratmeter. Og de har også sikret seg jobben med det nye rense­ anlegg i Mosjøen sentrum. Siden 2017 har de jobbet ­sammen med Skanska på den nye E6-traséen. – En av våre store styrker er allsidigheten, sier daglig leder Dag Edvardsen.

MEDARBEIDERNE BETYR ALT Og så er det også slik at det blant dagens 35 med­ arbeidere finnes folk som har tilbragt hele sin yrkesaktive karriere i selskapet. Det er noe som forplikter: – For oss har det alltid vært særdeles viktig å ta vare på folk, gi dem best mulig rammebetingelser. For det er fagfolkene våre som er kapitalen. Det er de som skaper varige verdier for kundene våre.

VARIERT KUNDELISTE Kundene er mange og varierte. Her er et lite utvalg:

■■ Nytt administrasjonsbygg for Statnett ■■ Rehabilitering, om- og påbygging for Fru Haugans Hotel ■■ Omsorgsboliger for Vefsn kommune ■■ Tilbygging og ombygging for Helgelandssykehuset ■■ 12 leiligheter i Kirkegata ■■ Rehabilitering av Mosjøen brannstasjon

TRENGER FLERE FAGFOLK En av de store utfordringene som også Elmar ­Svendsen møter i en travel hverdag, er tilgang på faglært arbeidskraft. I dag har de tre lærlinger innen tømrer-faget, et tiltak som har fungert veldig bra.

«Det er fagfolkene våre som er kapitalen» Dag Edvardsen daglig leder – Det er viktig at bedriftene legger forholdene til rette slik at ungdommen kan komme seg inn i bransjen, sier Edvardsen. Firmaet har også rekruttert utenlandsk arbeids­

RUTINERT STAB: Flere av dagens 35 medarbeidere har tilbragt hele sin yrkesaktive karriere i Elmar Svendsen. Erfarne fagfolk er nøkkelen til suksess. kraft og har funnet veldig flinke folk fra land som Portugal, Polen og Slovakia. – Helgeland og Vefsn er inne i en veldig positiv trend, men vi må fortsatt skape flere arbeidsplasser. Da trenger vi både skarpe hoder og varme hender, sier Edvardsen.

27

#

ELMAR SVENDSEN Omsetning: 40 454 000 Driftsresultat: 6 824 000


20

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

SOLIDE FAGFOLK: Her er Sinus-staben som er din garantist for at elektro-arbeidet blir utført raskt, effektivt og med høy kvalitet. Fra venstre: Aleksander Zylmann, Jan Vidar Dahl, Stig Antonsen, Stig Ove Tverå, Jørn Aavik, Stian Jensen, Gheorghe Ursu, Bendik Rokås, Stian Forsmo, Hilde Herring, Torstein Næstby, Roy Sund, Morten Olsen, Thomas Jakobsen.

PÅ PLASS I SENTRUM Med nyoppussede lokaler er Sinus Mosjøen AS klare til å kapre nye markedsandeler. – Det var et klart løft å etablere oss i sentrum, sier daglig leder Stig Antonsen. Sinus Mosjøen AS ble etablert i 2010, etter at Siemens/Bravida-avdelingen ble avviklet, og har 27 medarbeidere. Sinus har avdelinger Brønnøysund, Sandnessjøen og Nesna i tillegg til Mosjøen, og har ca 100 elektrikere på Helgeland.

STADIG LITT BEDRE – Vårt klare mål er at vi til enhver tid kan tilby t­ jenester i takt med behovene i markedet. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle vår kompetanse – til det beste både for oss selv og ikke minst, våre kunder, sier fagligleder Stian Forsmo. Sinus Mosjøen AS har i alle sine år vært en stor leverandør av totalentrepriser innen elektro og tele. Helt i fra oppstarten har vi fokusert på å være en seriøs samarbeidspartner primært for våre kunder i Vefsn, Grane og Hattfjelldal, men vi har oppdrag på hele Helgeland.

SMÅTT OG STORT Det daglige arbeidet består av en blanding av service­virksomhet, større bolig-, kontor- og nærings­prosjekter. Bedriften har 14 service-/­ prosjektbiler for å dekke dette markedet. Akkurat nå er selskapet i gang med et større oppdrag på Grane Helsetun (4.500 kvadratmeter), hvor det kommer til å være 8-10 personer i sving.

De jobber også med det nye renseanlegget i M ­ osjøen og boliger i Dolstadlia. Helgelandssykehuset, Vefsn Kommune og Statsbygg er blant andre viktige kunder. I takt med økt salg av el-biler, har Sinus også ­sta­dig flere jobber med å montere ladere hjemme hos folk. Og, ikke minst, skreddersy gode lade-­ løsninger for borettslag hvor det må lages egne opplegg for å sikre en trygg og effektiv lading.

«Det var et klart løft å etablere oss i sentrum» Stig Antonsen daglig leder

LIVSVIKTIG KONROLL Internkontroll er også en viktig tjeneste som Sinus Mosjøen leverer. – Gode rutiner med jevnlig kontroll av anlegget forebygger brann og ulykker. Noe som igjen gir en mer effektiv drift, redusert energiforbruk og mindre risiko for skader og driftsstans, sier Forsmo. En ting er at det alltid er billigere å forebygge enn å reparere, det andre er at du sikrer deg en billigere forsikring hvis du kan dokumentere at anlegget ditt er kontrollert.

OPPLYST VEGG: For at kundene skal kunne få et visst innblikk i hvordan lyset blir seende ut, har Sinus laget en liten utstillingvegg. Sinus Mosjøen AS er medlem i EL-PROFFEN, Norges største elektrikerkjede med over 4.000 ­elektrikere. – Det gjør at vi og kjedemedlemmene kan tilby våre kunder høy service over hele landet og vi har et solid nettverk å trekke veksler på, sier daglig leder Stig Antonsen.

29

#

SINUS

Omsetning: 40 230 000 Driftsresultat: 4 301 000


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

21

FORNØYD MEDARBEIDERE: – Retura SHMIL er en svært god arbeidsplass og det føles også godt å vite at vi faktisk er med på bygge en bærekraftig fremtid, sier f.v. Øystein Sjåmo Drevland, Marius Lundestad, Lars Finseth og Jan Roger Flygel.

ALLE VIL JOBBE HOS RETURA På de to siste ledige jobbene kom det inn tilsammen 80 søkere. Retura SHMIL er en av Vefsns mest populære arbeidsplasser. – Det er folkene våre som gir selskapet verdi og da er det jo også hyggelig å se at vi blir oppfattet som en attraktiv arbeidsplass, sier daglig leder, Kari Synnøve Kanten.

PÅ JOBB FOR MILJØET Hun er også overbevist om at stadig flere har fått opp øynene for at det er givende å jobbe i en bedrift som tar miljøet på alvor. Avfallsbransjen har også blitt teknisk avansert med stadig bedre utstyr. Nå skal de også investere i to nye biler. Retura SHMIL AS tilbyr containerutleie til private og bedrifter, samt renovasjonstjenester til næringslivet på Helgeland. Selskapet har mottaks­ anlegg i byene Brønnøysund, Mosjøen og Sandnes­ sjøen, men dekker samtlige 11 kommer; Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

GIR AVFALLET NY VERDI – Vi håndterer blant annet ordinært avfall, avfall fra oppdrettsnæringen og farlig avfall. Videre står vi for utleie eller salg av oppsamlingsenheter, transport, sortering og eksport av avfall til sluttbehand­ ling, sier Kanten. Og sluttbehandling omfatter materialgjenvinning, energigjenvinning, ombruk eller deponering.

Inne på mottaksstasjonen til Retura foregår det til en hver tid en meget nøye sortering, slik at avfallet får en maksimal merverdi i neste runde. Vårt primærmål er imidlertid god dialog med kundene og få de til selv å sortere sitt avfall.

FLEKSIBEL BEDRIFT Nøkkelen til suksess ligger en fleksibel inn­stilling hvor Retura hele tiden tilpasser seg kundenes behov, enten det er snakk om private eller i nærings­ livet. Trenger du for eksempel en container, finnes den i tre ulike størrelser på henholdsvis 10, 21 og 35 kubikkmeter.

«Det er folkene våre som gir selskapet verdi» Synnøve Kanten daglig leder Som en aktivt miljøbedrift sørger også Retura for at bedrifter hele tiden får gode råd og tips om hvordan de på en best mulig måte skal håndtere og sortere avfallet. Blant de største kundene finner vi Alcoa, ­Brønnøysundregistrene og sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen.

NØYE SORTERING: På mottaket hos Retur SHMIL sorteres restavfallet meget nøye, slik at den videre verdiøkningen blir størst mulig.

EN STOLT SPONSOR Som en lokal aktør er også Retura SHMIL sterkt delaktig når det gjelder å støtte lokal kultur og idrett, med bidrag til alt fra Bysprinten til Galleria og Kippermocupen.

31

#

RETURA SHMIL

Omsetning: 38 713 000 Driftsresultat: 775 000


22

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

HER ER KAPITALEN: Daglig leder Kjell Arne Antonsen er krystallklar på at bedriftens suksess utelukkende skyldes en erfaren og dyktig stab.

– VI FIKSER ALT: Prosjektleder Sigmund Johansen er godt fornøyd med at selskapet har fått laget et lite show-room som viser hvordan vannbåren varme fungerer i praksis.

SATSER OFFENSIVT

Kjøleservice Helgeland blir en del av PTG AS. Det skaper en sterkere og mer slagkraftig bedrift som leverer miljøvennlige og energieffektive løsninger med topp kvalitet og service. – Navneskiftet og fusjonene markerer at grupper­ ingene nå skal vokse i fellesskap, sier daglig ­ leder Kjell Arne Antonsen i det som tidligere het K ­ jøleservice Helgeland.

DEN PERFEKTE TEMPERATUREN PTG er en forkortelse for Perfect Temperature Group og representerer visjonen til alle aktørene i konsernet; verdien av den perfekte temperaturen. – Vi ser at det er et økende behov for effektive kjøle- og fryseløsninger. Energi er også en betydelig råvare og med den samlede kompetansen vi nå kan

skilte med vil vi bidra til betydelige kostnads- og utslippsreduksjoner, sier Antonsen.

STORE FORDELER Hos folkene i Brugata 11 i Mosjøen er de klare til å ta selskapet til nye høyder. Oppdragene varierer mellom private hjem og industrielle løsninger. For den vanlige beboer er det store fordeler med å gå over til en varmepumpe: – Energiforbruket til oppvarming kan halveres, hvilket i seg selv er grunn god nok, sier prosjekt­ leder Sigmund Johansen.

Men det stopper ikke der. Stadig flere boliger blir i dag satt opp med vannbåren varme, koblet opp mot en varmepumpe. Det betyr at du har en perfekt temperatur året rundt – i alle rom.

«Energiforbruket til opp­ varming kan halveres» Sigmund Johansen prosjektleder

ENKELT OG SMART Dette er også et system du kan installere på hytta og styre ved hjelp av en app på smarttelefonen. Noe som gir deg full kontroll og et minimum av arbeid. Nå er det slutt på å ha nok med tørr ved, tømme aske og fyre opp i ovnen. Det perfekte inneklimaet er kun et tastetrykk unna.


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

23

LOKALT ENGASJEMENT: ­– For oss er det helt avgjørende at vi klare å beholde den lokale kontakten med kundene. Den beste markedsføringen er fornøyde folk, sier daglig leder Kjell Arne Antonsen. Bakerst fra venstre har vi Mattis Johannesen, Petter Solbakken, Kjell Arne Antonsen, Runar Jørgensen. Foran fra venstre har vi Runar Aufles, Alexander Berntsen, Kim Rune Larsen og Leif Magne Bjørknes.

MED NYE EIERE Og hvis du tror at dette blir komplisert, så er fagfolkene til PTG Helgeland klare til å fikse alt. Du tar bare kontakt og så sørger de for at alt som skal til for å integrere vannbåren varme i boligen din blir installert på en profesjonell og effektiv måte.

EN STYRKET MARKEDSLEDER PTG Helgeland, som er lokalisert med egne verksteder og montører i Mosjøen, Mo i Rana, Sandnes­ sjøen og i Brønnøysund, har markert seg som en offensiv og markedsledende aktør de siste årene. Med overgangen til PTG får de tilgang til betydelige krefter innen forskning og utvikling. – Vi skal doble omsetningen i løpet av de neste årene, ikke minst gjennom fortsatt investering i forskning og utvikling. Vi skal også komme tettere på eksisterende og nye kunder geografisk, faglig og med høy servicedekning langs norskekysten og internasjonalt, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Stadig flere oppdager de store fordelene med varme­pumper. I fjor installerte montørene i PTG 450 enheter. I år vil tallet komme opp i 550 enheter.

VIRKELIG GOD BUTIKK Men det er ikke bare privatkunder som ser lønnsomheten i disse løsningene. For bedrifter er en overgang til varmepumper gull verdt. PTG Helge­ land har nettopp sluttført en installasjon hos Eik-Senteret på Halsøy hvor effekten ligger på opp mot 70 kilowatt-timer. Hva er så hemmeligheten bak den gode veksten til selskapet? Antonsen har følgende svar: – Rett pris, god service og lokal tilhørighet. Vi er aldri bedre enn siste jobb og den beste reklamen er jungeltelegrafen.

ALLE HAR RÅD Og for de som lurer på hva det vil koste å installere

en god varmepumpe i boligen, så kommer fasiten her: Mellom 17.000 og 26.000 kroner, litt avhengig av boligens beskaffenhet og hvor mange rom det er snakk om. Med andre ord, du trenger ikke å frykte et stort, økonomisk løft for å få til en lønnsom og miljøvennlig oppvarming.

38

#

PTG HELGELAND Omsetning: 31 017 000 Driftsresultat: 3 595 000


24

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

STOLT OG YDMYK SJEF: – Det er takket være våre erfarne og kompetente medarbeidere at vi har lykkes så godt i markedet, sier administrerende direktør Odd Langvatn i WIAS.

DIGITAL SUKSESS I FRONTLINJEN Det begynte med tre medarbeidere inne på et ombygget stellerom på Mosjøen Lufthavn. I dag håndterer 34 ansatte 1.000 henvendelser per dag. Widerøe Internett AS (WIAS), er selskapets kundesenter. I 2018 håndterte de 292.139 kundehenvendelser på chat, mail, sms, telefon og sosiale medier.

Som også understreker at verdien av lokal kunnskap, norsk språk og tjenester «inhouse» i stor grad bidratt til dette resultatet.

PRISVINNENDE INNSATS

Så er det heller ikke dette en jobb for nybegynnere. Du må minimum ha fem års operativ erfaring før du i det hele tatt blir vurdert. For dette er Widerøes frontlinje ut mot en hektisk marked. Det er her operatørene på kort varsel skal sørge for ombookinger når fly blir kansellert. Det er her erfaringen spiller inn når stressede kunder ikke vet sin arme råd hvordan de skal rekke en begravelse, et bryllup eller et avgjørende kontraktsmøte. – Det kreves en sterk blanding av psykologisk innsikt og evnen til å takle flere oppgaver samtidig under tidvis høyt press, sier Langvatn. For med 450 fly og 15.000 reisende per dag blir det fort hektisk.

Og de gjør jobben så godt at det også blir priser av det. Sammen med Widerøe Ground Handling fikk de «Best i test»-prisen 2018 for kundeservice innen kategorien flyreise: – Det er med stor stolthet og ydmykhet vi mottar en slik pris. Dette bare viser hvilke flinke folk vi har i staben, sier administrerende direktør i WIAS, Odd Langvatn.

ET STERKT FAGMILJØ Prisen er også et bevis på at selskapet er der de skal være: – Kombinasjonen av døgnåpen tjeneste, folkelige og kompetente medarbeidere, i tillegg til gode bakenforliggende systemer bidrar til at vi er godt rustet til å håndtere henvendelser fra våre kunder, sier Langvatn.

«Med 450 fly og 15.000 reisende per dag blir det fort hektisk» Odd Langvatn adm. dir.

FRONTLINJEN

EGNE SVINDELJEGERE Men det er ikke bare billetter og bookinger som blir håndtert av WIAS. De har også sin egen lille gruppe med svindeljegere. Dette har gitt store resultater. Når tilsvarende selskaper kan tape 100 millioner kroner på svindel, er tapet null takket være WIAS-ekspertene. WIAS er en kompetansearbeidsplass hvor det er få som slutter. Og mottoet de alle jobber etter, er samlet i forkortelsen FIRFT – Fix it right first time. Med andre ord, få alt rett til å begynne med. Ikke send kunden eller problemene videre i systemet.

HEKTISKE DAGER: Operatørene hos WIAS håndterer rundt 1.000 henvendelser per dag. Her er Egil B. Lund i full gang med å bistå en kunde.

THAILAND-TURNUS For å kunne takle en døgnbemannet turnus på best mulig måte, rullerer de ansatte på å jobbe én måned av gangen i Thailand. Det kan nemlig den norske nattevakten håndteres på dagtid. – WIAS er et godt eksempel på at det er fullt mulig å bygge opp en konkurransedyktig bedrift i en norsk småby. Her får du det beste av to verdener; en utfordrende og spennende jobb kombinert med kort vei til jobben og en magisk natur rett utenfor stuedøra, konkluderer Odd Langvatn.

41

#

WIDERØE INTERNET Omsetning: 28 788 000 Driftsresultat: -157 000


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

25

SJEFS-SKIFTE: Magne Opland (t.v.) vil konsentrere seg mer om operativt arbeid når prosjektleder Stian Sæterstad kommer inn som ny daglig leder.

LYKKELIG SOM LITEN BEDRIFT Han var agronomen som skulle jobbe innen landbruket, men tilfeldighetene endret det. – Jeg er jo oppvokst på et gårdsbruk i Hundåla og da var det naturlig å velge en jobb i den bransjen, sier Magne Opland. Men slik ble det altså ikke. – Min far kjøpte en gravemaskin først på 80-tallet som ble brukt på gården til nydyrking. Det startet med at det ble utført mindre oppdrag utenom gården. Senere leide vi oss ut på timebasis. På slutten av 80-tallet startet vi å regne på mindre jobber, ofte som underentreprenør til de større selskapene. I dag er hovedfokus på egne prosjekt.

LANG FARTSTID

ansvaret for Nye Bakklandet tilfluktsrom som er et tilfluktsrom sprengt i fjell, til daglig brukes ­anlegget til parkeringsanlegg. De har hatt utbyggingen av flere kraftverk og dammer, de har utført oppdrag i Fra Trondheim i sør til Kabelvåg i nord.

«Vi flytter oss hele tiden dit oppdragene er» Magne Opland daglig leder

en god jobb her på flere områder og setter i gang nye ting. – Det er en veldig optimisme og handlekraft her. Det er jo veldig positivt at Alcoa satser på fremtiden og invisterer samtidig som det øvrige næringslivet kommer med spennende tanker.

NY DAGLIG LEDER Selv er han klar for å slippe nye krefter til inn i ledelsen av selskapet, slik at han kan få delta mer aktivt ute på de aktuelle prosjektene. Etter hvert er det meningen prosjektleder Stian S­ æterstad skal overta som daglig leder. Han har vært i s­ elskapet i 24 år og kjenner jo selskapet ut og inn. Han har også sittet i styre i mange år, men uansett vil jo opp­gavene være nesten de samme som nå. 95 prosent av tida handler jo om å drifte jobbene ute på anleggsplassene, for det er ute på anleggs­ plassene resultatene skapes. – Dette er en utrolig variert jobb hvor utfordringene hele tiden skifter. Og så er det jo givende å få lov til å være med å bygge og utvilke ting.

I dag er det 33 år siden han skapte sitt eget selskap. Akkurat nå er de i full gang med bygging av Nordlandsparken på Mo. Selskapet har en kjernebemanning på ti med­ arbeidere. Så leier de inn og bemanner opp der det er nødvendig. På den måten klarer de å ha en mest mulig fleksibel bedrift. – Vi flytter oss hele tiden dit oppdragene er, sier Magne Opland.

– Vi er en liten bedrift, så vi inngår fortløpende avtaler med andre aktører som vi leier inn og sam­ arbeider med, sier Magne Opland. Bedriften konsentrerer seg i dag stort sett om grunn­ arbeid og vi prøver å få jobber som går over en viss tid og et visst volum, blir jobbene for små er det vanskelig å få økonomi i drifta. De siste to årene har vi i stor grad lykkes med å få jobber som passer oss godt.

STORE OG SMÅ OPPDRAG

FREMTIDEN

MAGNE OPLAND

Listen over jobber i disse 33 årene er lang. Og den omfatter også oppdrag i Trøndelag, som da de fikk

Som veteran i bransjen, er Magne Opland imponert over det som skjer i Vefsn, det er mange som gjør

Omsetning: 28 395 000 Driftsresultat: 6 674 000

42

#


26

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

DE GODE HJELPERNE: Medarbeiderne i Kunnskapsparken Helgeland brenner for å skape en sterkere og mer sammensveiset region. F.v. Krister Salamonsen, Fransisca K. Herbst, Svein Torbjørn Jørgensen og Torbjørn Aag.

– SAMMEN BLIR VI Næringslivet på Helgeland omsetter for over 65 milliarder kroner i året, og har aldri vært større – men er likevel for små til å stå alene.

D

u kjenner det på kroppen, uansett hvor du reiser i regionen. Drivkraften, stoltheten, initiativene, den berusende gleden over å skape noe. I løpet av de siste årene har Helgeland jobbet seg ut av skyggenes dal og inn i fremtidens blendende søkelys. Men det gjenstår mye arbeid, særlig med tanke på å skape enda mer attraktive miljøer, økt samarbeid og satsing på forskning og utvikling.

EN SENTRAL AKTØR Det et er her Kunnskapsparken Helgeland (KPH)

kommer inn som en sentral aktør. De bringer folk sammen for å jobbe mot felles mål om vekst og utvikling i regionen. Tallenes tale for hva KPH bidrar med er krystallklare: n Bisto i 2018 med å skaffe til veie 95 millioner kroner til bedrifter og prosjekter på Helgeland n Samarbeider med nærmere 1.000 ulike bedrifter og virksomheter n Yter tjenester til nærmere 400 bedrifter hvert år n Bistår med kompetanse, nettverk, rådgiving, søknader og synlighet – Helgeland er en av landets viktigste næringsre-

gioner – med industri, vannkraft, sjømat, olje/gass, mineraler, primærnæringer og reiseliv, sier daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland, Bjørn Audun Risøy. KPH har i dag 15 ansatte i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, og har aktivitet i nesten alle kommuner på Helgeland. KPH og samarbeidspartnerne konkurrerer hver dag med andre regioner i Norge om ressurser til å utvikle regionen og skape ytterligere vekst. – Vi samarbeider med mange og jeg kunne fortalt minst 100 gode historier om bedrifter, offentlige virksomheter og ildsjeler på hele Helgeland som er utrolig dyktige og betydningsfulle for bygd og by – sier Risøy.

LØFTER FREM GRÜNDERNE Det er ikke bare de store bedriftene som kan få


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

27

Skogsøy, Christian Tovås, Connie Sperstad, Thomas Borgen, Bjørn Audun Risøy, Caroline Andreassen, Monica Paulsen, Tone Jakobsen, Eline H. Raphaug, Rolf Skogvold, Marlene Jordbru,

 STERKE hjelp av KPH. De har også skreddersydde løsninger for de små.

«Helgeland er en av landets viktigste næringsregioner» Bjørn Audun Risøy

daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland

– Vi bistår med alt fra søknadsskriving, rådgiving og fungerer som en døråpner. Vi har allerede nærmere 70 inkubator-bedrifter hvor vi tilbyr faglig støtte til utvikling og kommersialisering av ideer, kobling til innovasjons- og FoU-aktører i vårt nett­ verk. Dette i tillegg til å skaffe privat finansiering og offentlige virkemidler, samt tilgang til kontorlokaler, sier Bjørn Audun Risøy.

MER KOMPETANSE – BEDRE SAMARBEID Så trenger regionen hele tiden nye og flinke folk. Her legger KPH ned en stor innsats ved å koordinere prosjektet «Samarbeid skole og næringsliv». Her deltar årlig mer enn 4.000 elever fra grunnskoler, videregående og universitet. I tillegg har man ansvar for Trainee-ordningen «Kandidat Helgeland», som så langt har rekruttert 110 høyt kompetente ungdommer til Helgeland. – Når vi ser at 83 prosent av disse i dag bor i ­regionen, så kan vi trygt slå fast at Traineeordningen er en stor suksess, sier Risøy. «Heile Helgeland» er et nytt felles bransje- og kommuneoverskridende rekrutteringsprosjekt som skal synliggjøre Helgeland som en attraktiv region og sikre arbeidslivet tilgang på relevant arbeids­ kraft. Satsingen er initiert av næringsliv, kommun-

er og andre offentlige aktører på Helgeland, og KPH har prosjektledelsen. – For å lykkes med rekruttering er det ­viktig med en helhetlig tilnærming der kommuner, næringslivet, offentlige virksomheter og inn­ byggerne samarbeider, sier Risøy.

KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND Omsetning: 26 753 000 Driftsresultat: 1 513 000


28

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

Lærdommer fra et liv i ledelse

Ledernes beste råd og største opp- og nedturer.

KRISTIAN DYRHAUG KRISTIANSEN

daglig leder Intersport Mosjøen.

Hva er det mest gledelige øyeblikket du har opplevd med din bedrift? Vanskelig å trekke frem enkeltepisoder da det har blitt mange opp gjennom årene. Følelsen av å kunne hjelpe kundene til å ta de riktige valgene og etterpå få et stort takk for hjelpen er noe av det som er drivkraften og motivasjonen! Hva har vært den største krisen- og hvordan taklet dere den? Må være storbrannen i 2006 når hele den gamle butikken brant ned. Takket være fantastisk innsats fra alle ansatte og involverte klarte vi å starte opp ny butikk på rekordtid i et midlertidig lokale! Hvilke råd ville du ha gitt den 20-årige utgaven av deg selv? Nyt øyeblikkene og lev i nuet, det nytter ikke å tenke på alt en skulle gjort

ELLEN LØVOLD STRAND

MOGENS HOLM

hotellsjef Fru Haugans Hotel

daglig leder i System Hall

Hva er det mest gledelige øyeblikket du har opplevd med din bedrift? Det har skjedd så mye siden vi kom tilbake hit for 5,5 år siden at det er vanskelig å velge bare et gledelig øyeblikk. Det var jo stort når nyhotellet med konferansesalen sto ferdig. I tillegg gir det en god følelse når vi har pusset opp og forbedret noe med hotellet slik som Restaurant Ellen, Fruen Bar, Blomsterbua, uteserveringen og nå til sist Hagestuen. Jeg blir også stolt og glad når jeg ser hvor godt mine medarbeidere samarbeider for å yte det beste for våre kunder. En bekreftelse på vårt arbeide fikk vi jo både gjennom Gullhanen og prisen som årets reiselivsambassadør fra Helgeland reiseliv.

Hva er det mest gledelige øyeblikket du har opplevd med din bedrift? Hver gang en tidligere kunde kommer tilbake, fordi han syns vi har gjort en god jobb !

Hva har vært den største krisen- og hvordan taklet dere den? Den uten tvil største krisen må ha vært den store hotellstreiken for noen år siden. Den varte i over 20 dager og var en stor påkjenning for hotellet og for oss. Vi hadde ikke mulighet til å holde stengt når streiken pågikk. Det ville ha gått enda mer utover økonomien enn det allerede gjorde, noe som igjen ville medført kutt og permisjoner når streiken var over. Vi brettet derfor opp armene og jobbet på spreng for å klare å betjene gjestene våre. Det som kanskje var tyngst var at folk dermed valgte å boikotte oss og dro heller til plasser som ikke hadde tariffavtale (og da heller ikke de ordnede arbeidsforholdene som vi hadde og har). Hvilke råd ville du ha gitt den 20-årige utgaven av deg selv? Jeg føler jo at det ikke er lenge siden jeg var 20 år (men det er det jo). Hm, jeg var en lykkelig, eventyrlysten og positiv 20-åring, og jeg er usikker på om jeg ville ha tatt imot råd fra en eldre utgave av meg selv. Jeg ville nok ha gitt meg selv en klem og sagt: «følg instinktene dine, vær grei og kjør på! Carpe diem

Hva har vært den største krisen- og hvordan taklet dere den? Hvis vi har måttet permittere gode medarbeidere pga manglende arbeid. Jobbet hardere med å få inn mere arbeid Hvilke råd ville du ha gitt den 20-årige utgaven av deg selv? Å prøve ut forskjellige yrker for å finne ut hva en vil gjøre resten av livet.


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

EIENDOM OG UTLEIE Eiendomsselskapene står for en verdiskapning, ofte med få ansatte. De sørger for attraktive bygninger til forretnings- og bolig-formål. Vi presenterer her de største eien­ doms­­selskapene med lokalt eierskap. Verdiene som skapes blir igjen i Vefsn – og mange av eiendomsselskapene viser en sterk innstilling til å videreutvikle og modernisere bygningsmangfoldet i byen.

Nr

E

L

S

K

A

P

E

29

R

Topp 15 eiendomsselskaper*

Selskapsnavn

Omsetning 2018

Driftsresultat 2018

1

Mmm Eiendom AS

14 053 000

2 200 000

2

Vefsn Kommunale Boligstiftelse

7 357 000

-54 000

3

Helgeland Eiendomsutvikling AS

6 470 000

744 000

4

Partyman AS

6 069 000

2 448 000

5

Helgeland Næringseiendom AS

4 604 000

2 579 000

6

Elmar Svendsen Eiendom ANS

4 202 000

-532 000

7

Helgeland Sparebanks Eiendomsselskap AS

3 093 000

1 584 000

8

Hamarheim Eiendom AS

3 007 000

930 000

9

Tlh Invest AS

2 932 000

641 000

10

Næstby Eiendom AS

2 874 000

1 663 000

11

Nyrud Eiendom AS

2 830 000

1 826 000

12

Haaland Utleiebygg AS

2 417 000

2 010 000

13

Eiendom Nor AS

2 405 000

859 000

14

Jørgensen & Johansen AS

2 329 000

2 209 000

15

Petter Dassgt. 3 AS

2 085 000

236 000

Samtlige på listen tilhører næringskategorien «Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers.

HELGELAND HAVN strekker seg langt for å bedre dine logistikkbehov Er det bruk for større lagerarealer og for å intensivere hele logistikkrutinen? Vi tilbyr heldekkende logistikkløsninger for bedrifter i forskjellige bransjer. Dine behov er unike, uansett om bedriften er liten eller stor. Vi tilrettelegger logistikk- og kommunikasjonstjenester slik at du får en best mulig totalløsning. Ta kontakt for en uformell gjennomgang for din bedrift!

Helgeland Havn IKS - www.helgelandhavn.no - Epost: post@helgelandhavn.no - Tlf. 75 07 57 00 - Torolv Kveldulvsons gate 5. 8800 Sandnessjøen


30

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS

DIN VEDLIKEHOLDS-, SERVICE- OG PROSJEKTPARTNER Vedlikehold | Verkstedproduksjon og montasje | Prosjektledelse, engineering og konsulenttjenester Prosjektleveranser og entrepriser | Ildfast muring | Logistikk | Fasilitetstjenester og bemanning

Mosjøen Porsgrunn | Bamble | Rjukan Sunndalsøra | Svelgen | Glomfjord Høyanger | Årdal | Odda | Karmøy Holmestrand | Kristiansand

www.is-norway.bilfinger.com

Kontaktperson: Tom Eilertsen | tom.eilertsen@bilfinger.com | Mob. 905 47 403

FÅ INNBLIKK! Full digital tilgang til vår nettavis med lokale nyheter, reportasjer, kommentarer, sport og kultur. Gå inn på vefsnno.no og tegn ditt abonnement!

Kun 1 kr for første måned

Det tar bare et øyeblikk.

www.vefsnno.no


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

31

SOLID KOMPETANSE: – Vi er stolte over å ha bygget opp en bedrift med bred og spisset kompetanse sier f.v. advokatene Tarjei Hugaas, Tom Bertil Eriksen, Karle Øvereng, Knut Jullumstrø og advokatassistent Liv Aase Hatten

SPISSET OG BRED KOMPETANSE

Som en av de største aktørene i Nord-Norge tilbyr Advokathuset Helgeland spisset juridiske kompetanse innen en rekke områder. – Vi har styrket staben gjennom de siste fire årene og i dag har vi 11 advokater. Det betyr at vi også har muligheter til å levere tjenester som krever spesialisert kunnskap og erfaring, sier advokat Ane Hiller Fladvad.

JURIDISK SKREDDERSØM Firmaet har privatpersoner, bedrifter, organisa­ sjoner og offentlige instanser som klienter. – Vi legger stor vekt på å skreddersy løsninger som

er tilpasset den enkelte klient og sak. Da kommer det godt med at vi har advokater med variert faglig ­bakgrunn og erfaring, sier advokat Karl Øvereng. Med 11 advokater på plass har også bedriften muligheten til å lage team som jobber på tvers av kontoret, slik at man får en maksimal effekt av den juridiske ekspertisen som finnes.

BEDRE FØRE VAR – Vi ser at behovet for juridisk bistand bare øker, også i takt med at det er vekst i næringslivet på Helgeland, sier Tom Bertil Eriksen. Så er det også slik at både bedrifter og privatpersoner har oppdaget at det i mange tilfeller kan være lurt å sikre seg innspill fra gode advokater i forkant. – Det kan være god butikk å få kvalitetssikret dokumenter og avtaler før du skriver under på noe, sier advokat Karle Øvereng.

VIKTIG LOKALKUNNSKAP

STOR BREDDE: Advokathuset Helgeland består av både garvede veteraner og ungt blod. Her får advokatfullmektig Silje Sandstedt gode innspill fra Anne Fladvad (arbeidsrett, barnerett, barnevern, felleseieskifte, samboeroppgjør, bistandsadvokat, tvisteløsning og prosedyre).

Advokathuset Helgeland har kontor både i Mosjøen og Mo, og har saker på hele Helgeland. Det faktum at Advokathuset Helgeland også har lang erfaring fra regionen gjør at de sitter med en lokalkunnskap som er gull verdt i mange sammenhenger. Også den aldersmessige spredningen i staben, fra 30 til 70 år, gjør at selskapet er godt rustet til å håndtere et bredt spekter av tema. Hovedvekten av oppdragene til Advokathuset Helgeland ligger innen:

n Generell kontraktsrett n Entrepriserett n Konkurs n Strafferett n Arbeidsrett n Arv og dødsboskifter n Fast eiendom n Barnefordeling/samvær n Barnevern n Erstatningsrett n Økonomisk oppgjør ved skilsmisse/samlivsbrudd n Tvisteløsning- og prosedyre n Selskapsrett n Skatt- og avgiftsrett n Transaksjoner, herunder oppkjøp av virksomhet, fusjon og fisjon

«Vi legger stor vekt på å skreddersy løsninger» Karl Øvereng advokat – Vi tar også oppdrag med fri rettshjelp og vil hjelpe til med å avklare hvorvidt vilkårene for å få dekket advokatutgifter gjennom det offentlige er innfridd, understreker advokat Tarjei Hugaas.

ADVOKATHUSET HELGELAND Omsetning: 18 131 000 Driftsresultat: 2 244 000


32

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

HAR ØKT OMSETNINGEN MED NI MILL. PÅ TRE ÅR FLINKE FOLK: – For å lykkes må du rekruttere de rette folkene som kan faget, sier Bjarne Olsen. Her sammen med f.v. Raivis Rubulis, Aleksander Thommassen, Bjarne Olsen, Stian Brocks, Oscar Myrnes.

Kvalitet selger og nå må Dekklageret doble arealet for å dekke etterspørselen. – Pigg. Svaret kommer før spørsmålet er fullført. Daglig leder Bjarne Olsen på Dekklageret AS er kanskje den i Vefsn som vet mest om dekk. Og dermed også om hva som fungerer og hva som ikke gjør det.

– Jeg har selv prøvd å være idealistisk og kjøre piggfritt, men det går rett og slett ikke her på Helgeland.

– Uten tvil. Dette er det suverent beste vinterdekket du kan sette på bilen din, lover Bjarne.

STARTET PÅ GULVET

Hva er så den største feilen bilister gjør når det kommer til dekk? – Mange kjører for lenge på gamle dekk, noe som er direkte trafikkfarlig. Så er folk også for sløve når det gjelder å sjekke dekktrykket, noe som igjen kan få stor betydning for veigrep, bremselengde og kjørekomfort. – Mange glemmer også å justere trykket når de laster bilen full i forbindelse med ferier og høytider.

Bjarne begynte som det han selv definere som «grease monkey», en ung gutt som startet med å koste gulvet. I 2011 etablerte han Dekklageret og de tre siste årene har de økt omsetning med tre millioner kroner hver år. Selskapet har også en ­avdeling i Sandnessjøen.

«Mange glemmer også å justere trykket når de laster bilen full» Bjarne Olsen daglig leder Selskapet selger dekk, felger, batterier, gass og t­ ilbyr dekkhotell. I dag er det rundt 1.000 kunder som sjekker inn hver vår og høst. Men nå er ­kapasiteten sprengt med dagens 360 kvadratmeter og 13 containere. Derfor skal arealet dobles.

SATSER PÅ STORE DEKK

PIGG OMSETNING: – På helgelandske vinterveier er det kun piggdekk som gir deg optimalt grep, sier daglig leder Bjarne Olsen på Dekklageret AS.

Siste tilskudd på stammen er store dekk til traktorer og lastebiler. Det har også gjort det nødvendig å investere i tyngre utstyr, for de tyngste dekkene kommer fort opp i 150-200 kilo. – Nokia Hakkapeliitta. Nok en gang kommer svaret før spørsmålet om hvilket dekk som er best, blir fullført.

SLURVER MED TRYKKET

FÆRRE FELGER Én artikkel som det går betydelig mindre av, er felger. Dette var tidligere et klart statussymbol og 16-åringer forlangte gjerne nye felger når de skulle ut og øvelseskjøre med mammas bil. – I dag kommer de nye bilene stort sett med flotte og gode felger, så markedet er blitt betydelig redusert, sier Bjarne Olsen.

58

#

DEKKLAGRET MOSJØEN

Omsetning: 17 807 000 Driftsresultat: 2 810 000


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

33

SIKKER LEVERANDØR: Kvikk Service AS tilbyr en rekke tjenester, basert på kvalitet i alle ledd. F.v. prosjektleder Thomas Bekkevold, administrasjonsansvarlig Tove Aufles, daglig leder Per Henrik Thrana og driftsleder renhold, Birute Grigalauskiene.

EN KVIKK SUKSESS Proft renhold eller effektiv skadebegrensning? Kvikk Service AS leverer kvalitet i alle ledd. – Vi er stolte over å ha bygget opp en lokal bedrift, til tross for knallhard konkurranse fra store ­konsern, sier daglig leder Per Henrik Thrana.

forsikringsselskapenes kontakt når det gjelder rekvisisjoner på skader, både hos bedrifter og private.

RASK VEKST

– Vi har en egen tømreravdeling som både kan foreta akutt skadebegrensning og en vurdering av hva som må gjøres videre. Vi kan også gjøre hele jobb om forsikringsselskapet ønsker dette, sier Thrana. Når det gjelder renhold har Kvikk Service et bred portefølje: n Daglig renhold n Rundvask n Skuring og Boning n Byggvask n Sotvask n Innbo og møbel rensing n Teppeutleie og rensing

Det hele begynte i 1996, hvor bedriften i hovedsak leverte renhold til bedrifter, kommune og private. Men det skulle bli mer. I 2003 var Kvikk Service med og startet opp Skadegruppen, som per i dag heter Skade1 og har 30 medlemmer over hele Norge. Skade1 er en

SKADEBEGRENSNING

n Prosjektledelse n Vi utfører bytting av vindu og dører n Taklegging n Etter isolering og bytting av bordkledning n Renovering n Rehabilitering n Restaurering n Baderoms arbeid n Montering av kjøkken innredning

FORNØYDE KUNDER GULL VERDT I dag har bedriften 27ansatte og de er hele tiden på jakt etter flinke folk: – Det er en utfordring å finne de rette folkene, men så langt har vi lykkes med å rekruttere flinke og dedikerte medarbeidere, sier Thrana. Hva er så hovedårsaken til suksessen? – Relasjoner. Mosjøen er en liten by hvor alle kjenner alle. Gjør du en god jobb, blir det fort kjent. Og vi er aldri bedre enn det siste oppdraget. Du får nemlig ikke bedre reklame enn en godt fornøyd kunde.

VARIERTE TJENESTER Innen tømrerfaget kan Kvikk Service også tilby varierte tjenester på mange nivåer:

HARD KONKURRANSE: – Vi konkurrerer hele tiden mot store konsern, men ser at det er en stor fordel å være en lokal bedrift med inngående kunnskap om markedet, sier daglig leder Per Henrik Thrana i Kvikk Service AS.

«Så langt har vi lykkes med å rekruttere flinke og dedikerte medarbeidere» Per Henrik Thrana daglig leder

59

#

KVIKK SERVICE

Omsetning: 16 241 000 Driftsresultat: 334 000


34

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

VETERANER I FAGET: Kyrre Jarl Gjerstad, Stig Krogtoft og medarbeidere har et langt liv bak seg i bransjen og har bygget opp en bedrift som er markedsledende i området.

NÅ KAN DU FÅ DITT EGET BILSKADESENTER Har du 12,6 millioner kroner og lyst til å overta en markedsledende bedrift? Renommerte Friis’co i Mosjøen er lagt ut for salg. – Det har vært en lang reise, men nå er det på tide å roe det litt ned, sier daglig leder Kyrre Jarl Gjerstad. Hvilket er uvante ord fra en mann som absolutt ikke er kjent for å ta det med ro. For han har brukt fritiden, han ikke har, til blant å bygge sin egen hytte. Og er det noen som trenger hjelp, stiller han alltid opp.

KRAFTIG VEKST Men tilbake til Friis’co Bilskadesenter. Det ble startet som rent lakkeringsverksted i 1981. I 1987 ble virksomheten utvidet til også å drive med bil­ oppretting og det var tre medarbeidere i bedriften. I dag er det 11 ansatte, selskapet er Miljøfyrtårn-sertifisert og er markedsleder i sitt område. Tre ganger har de blitt kåret til en av Norges 100 beste verksteder. Friis’co reparerer absolutt alle biler og er avtaleverksted for seks store forsikringsselskaper. Hensyn til miljøet er en bærebjelke i forretningsdriften til Friis’co. Både den interne, som skal sikre at medarbeiderne kan jobbe under trygge og sikre forhold, men også med tanke på verden rundt. – Vi ser at dette er noe våre kunder setter pris på og etter hvert har også det å være en grønn

og bærekraftig bedrift blitt en forutsetning for å kunne være konkurransedyktige i markedet.

KVALITET BETYR ALT Det sentrale stikkordet når det handler om Friis’co er kvalitet. I alle ordets betydninger. Hvilket også førte til at da en av hovedleverandørene av lakk ikke klarte å overbevise Kyrre om at kvaliteten var god nok, så byttet han merke. – Jeg godtar kun det beste. Når en kunde leverer bilen sin til oss, så skal vedkommende vite at den er i trygge hender og at den blir behandlet som om det var mitt eget kjøretøy.

KLAR FOR EN NY FASE Men, som sagt, nå ønsker Kyrre å gå over i en ny fase i livet. Det er farvel til år hvor han, med hjelp av de andre ansatte på den tiden, satte opp bedrift­ ens tilbygg. Det året ble det over 2.000 timer med overtid. Nå er selskapet gjeldfritt og solid med en stadig økende etterspørsel. – Sånn sett føles det riktig å selge nå. Og skulle noen ha lyst til å ha meg med på lasset, så har jeg sagt ja til å bli med et par år tid for å sikre en så smidig overgang som mulig.

SELGER LIVSVERKET: Kyrre Jarl Gjerstad mener det er på tide at nye krefter overtar Friis'co Bilskadesenter. Så hvis du går med en gründer i magen, så har du en unik sjanse her.

61

#

FRIIS’CO

Omsetning: 15 503 000 Driftsresultat: 2 285 000


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

35

«Denne maskinen overlater ingenting til tilfeldighetene» Kristian Dyrhaug Kristiansen

VITENSKAPELIG TIL VERKS: – For å få en flott skitur er du helt avhengig av å velge den rette type ski, sier Kristian Dyrhaug Kristiansen. Her bruker hans butikk SkiSelector for å kartlegge skiens egenskaper.

DIN PERSONLIGE GUIDE TIL DEN GODE OPPLEVELSEN

Optimale ski? Åpen eller lukket haspel? Tursko tilpasset Vefsn-terrenget? Skreddersydde alpinstøvler?

U

ansett hva du trenger av utstyr eller råd, Intersport i Mosjøen er din garantist for den gode opplevelsen. – Feil ski ødelegger alt. For barn kan en dårlig start bety at de for alltid går glipp av magien med en flott skitur.

AVGJØRENDE KUNNSKAP Kristian Dyrhaug Kristiansen hos Intersport i ­Mosjøen er god over gjennomsnittet opptatt av faget – i alle ordets betydninger. For butikken selger ikke bare gode produkter, de selger også en omfattende kompetanse, noe som er helt av­ gjørende for at du som kunde skal bli fornøyd.

– Her ser vi hvordan skien fungerer mot under­ laget. Denne maskinen overlater ingenting til tilfeldighetene.

TESTER ALLE SKIENE SkiSelctor er navnet på en avansert maskin som sjekker hvordan skiene oppfører seg med tanke på hvor stort trykket er mot bakken. Hvilket igjen ­betyr at felleski, som er det beste valget for de fleste, må velges ut fra hvor tung brukeren er. Intersport i Mosjøen selger nærmere 700 skipar i året. Samtlige blir testet og målt før de blir lagt ut for salg. Så stopper det jo ikke der. Intersport har også investert i en egen slipemaskin, slik at de kan tilby optimal struktur for kundene. De sørger også for å form-støpe alpinstøvler, slik at de passer perfekt til kundenes føtter.

DIN PERSONLIGE GUIDE

FAMILIE-BEDRIFT: Mamma Mette Dyrhaug har 35 års erfaring fra bransjen og er den som holder et ekstra øye med butikkens kleskolleksjon.

Og slike ting blir lagt merke til. Den beste markedsføringen er jungeltelegrafen, hvor fornøyde kunder skryter av service- og kvalitet. For det er ikke til å stikke under en stol at i dagens marked finnes det et vell av merker, typer og prisklasser. Det betyr igjen at kundene, med mindre de har gjort særdeles grundig research på egenhånd, er prisgitt profesjonelle ekspeditører som faktisk vet hva de snakker om. Hos Intersport får du din personlige guide – som du kan stole på. – En løpesko er ikke en løpesko, her må vi ta

hensyn til fotens anatomiske form, slik at kunden får rett type. Vi benytter Footbalance speilkasse og kamera for å analysere foten og pronasjon slik at kunden får riktig sko. Om nødvendig støper vi også egne såler slik at passformen blir korrekt. Hvilket er en innstilling som også går igjen når det handler om å finne den rette sykkelen til folk, enten det er snakk om en vanlig eller en elektrisk modell. Og ved å handle hos Intersport er du også sikret at butikken kan skaffe deg reservedeler innen rimelig tid. I tillegg vil du ved en service, på linje med biler, få oppgradert programvaren. Hvilket ofte fører til at du rett og slett får en enda bedre sykkel.

DEN PERFEKTE KOMBINASJONEN At butikken er etterspurt viser også det faktum at de plutselig får inn bestilling på 170.000 leirduer til Rana Skytterlag. De har også et tett samarbeid med lokal alpinklubber, da også med tanke på å komme frem til anbefalte utstyrspakker for barn og unge som ikke trenger å sprenge familiebudsjettet. – Vi setter vår ære i å finne den perfekte kom­ binasjonen av pris og kvalitet, sier Kristian Dyrhaug Kristiansen.

65

#

INTERSPORT

Omsetning: 13 700 000 Driftsresultat: 659 000


36

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

KREATIVT SAMARBEID: Mogens og Åse Mari Holm går gjennom tegningene på selskapet neste prosjekt. – Vi utfyller hverandre på alle måter, sier de to.

BLE OPPGITT AV LEGENE – SKAPTE SUKSESSBEDRIFT Legene dømte ham til et liv i rullestol. Nå driver Mogens Holm og kona Åse Mari en suksessrik bedrift. – Jeg måtte selge alt jeg eide. Situasjonen var drama­tisk. Danske Mogens Holm glemmer aldri den dagen i 1991 da han falt ned tre etasjer fra et hustak. Knekt rygg og knust ankel. Lam. Fremtiden så mørk ut. Men han nektet å gi opp, selv om han i starten måtte kvitte seg med sitt danske firma. Grunnen til at han endte opp i Mosjøen heter Åse Mari. De møttes i Wasa og sammen driver de nå System Hall AS i Mosjøen.

EUROPA RUNDT Før ulykken og før han kom til Mosjøen var M ­ ogens en ettertraktet fagmann som hadde reiste E ­ uropa rundt siden han var 18 år. Han var med på å b ­ ygge kornsilo-møller og var også med da Marabou ­etablerte den nye Daim-fabrikken i Sverige.

BEGYNTE I DET SMÅ Men tilbake til ulykken. Mogens sto på bar bakke. Sakte, men sikkert klarte han å komme seg på beina. Han og Åse Mari skapte en ny bedrift med utspring i et lite hjemmekontor på loftet.

I dag har System Hall AS åtte ansatte og kan i dag tilby følgende tjenester: prosjektering utstillingsbygg landbruksbygg kontor og forretningsbygg lagerhaller fellesfjøser industribygg

STERKT, RASKT OG BILLIG Selskapet har spesialisert seg på stålbygg. Dette ­fordi tid er penger. Da handler det om å få opp ­bygget så fort som mulig. – Med bruk av stålrammekonstruksjon som den bærende delene i bygget, sikrer vi en svært kort monteringstid, samt at vi kan ha store spenn uten søyler, sier Mogens Holm. I tillegg sørger en slik konstruksjon for at det enkelt kan settes inn kranskinner for løpe­kraner

«Så langt har vi lykkes med å rekruttere flinke og dedikerte medarbeidere» Mogens Holm daglig leder

og kranbane for traverskraner. Et av de større oppdragene selskapet har gjennomført, er den nye fjøset på Val landbruksskole, med en dimensjon på 80x25 meter. I tillegg tidseffektive stålkonstruksjoner har System Hall også sin egen tømrer, en mann som er svært etterspurt hos kunder som trenger små og store snekker-tjenester.

TRENGER FLINKE FOLK Med stadig flere oppdrag kreves det også flere folk. Det er det ikke alltid like enkelt å få tak i. System Hall AS har i dag både en litauer og en eritreer i staben. Så har du lyst på en spennende og utfordrende jobb, er det bare å ta kontakt med Mogens og Åse Mari i System Hall AS.

70

#

SYSTEM HALL

Omsetning: 12 223 000 Driftsresultat: 826 000


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

37

TOPP UTSTYR: – Vi sørger alltid for å ha det største og beste utstyret. Da kan vi også garantere kundene at oppdraget blir løst på en trygg og profesjonell måte, sier Jan Egil Kjønnås.

– STØRST ER BEST Den største sugebilen, den største traktoren. Når det gjelder utstyr er Jan Kjønnås aldri i tvil: – Størst er best. – Det handler om å kunne takle alle uforutsette oppgaver. Det er helt uaktuelt å komme frem til et prosjekt bare for å oppdage at utstyret ditt er under­ dimensjonert, sier daglig leder Jan Egil Kjønnås i Jan Kjønnås AS.

KRAFTIG VEKST Han har jobbet hele livet og startet med en gravemaskin på jobb for Helgeland Kraft. ASet ble stiftet i 2007 har gradvis vokst seg større. I dag er de sju ansatte i selskapet og jakter på flere flinke folk. Oppdragene fordeler seg i hovedsak på tre områder, rørinspeksjon, brøyting og rengjøring.

«Vi har utstyr som kan takle alle oppdrag» Jan Egil Kjønnås daglig leder

– Vi har utstyr som kan takle alle oppdrag. En rørinspeksjon brukes gjerne når det er mistanke om feil på et rør eller hvis man planlegger arbeid inne i en rørledning, sier Kjønnås. Dette er en kostnadseffektiv måte å gjøre jobben på, samtidig som det skåner miljøet for unødige ødeleggelser.

AVANSERT UTSTYR

FJERNSTYRT KAMERA: – Denne lille «traktoren» frakter kameraet inn i rør og tuneller, slik at vi kan filme og sjekke på vegne av kundene, forteller Laila Aalbotsjord.

Innen rengjøring finnes det flere felt, både innenog utendørs. – Vi har en spylebil som er egnet til rengjøring av blandt annet kummer, sandfang, rør og parkplasser. Spylebilen kan også produsere varmt vann for tining. En kostebil som brukes til blandt annet rengjøring av veier, gater og parkeringsplasser. Så har vi også en støvsugerbil og en vakuumlaster som er perfekt for suging og blåsing av tørre og våte masser. På dette området har firmaet blant annet gjort en lang rekke oppdrag for Alcoa i Mosjøen. På brøytesiden tar de oppdrag for private kunder og har en vaktordning som gjør at du er garantert at veien er åpen når du skal på jobb om morgenen.

På spørsmål om årsaken til selskapets fremgang og vekst, finnes det bare ett svar: – Hardt arbeid. Vi rykker ut natt og dag. For kundene kan det være snakk om store tap hvis noe ikke fungerer og da er det opp til oss å løse ­problemet så fort som mulig, sier Kjønnås. Som da Alcoa fryktet en stopp på tre uker da det rant ut store mengder finkornet koks fra en silo. Fagfolkene hos Jan Kjønnås gjorde unna oppdraget på to døgn!

FULLT TRYKK Tidligere kunne det være litt roligere tider på vinteren, men nå er det god etterspørsel hele året. – Vi har tidvis for lite folk, for lite tid og for få biler. For å vise litt av omfanget så kan det i de travleste månedene gå med diesel for opp til 140.000 kroner. – På den andre siden, det er jo et luksusproblem at så mange gjerne vil bruke oss. Vi ser på oss selv som en svært fleksibel bedrift, både når det kommer til arbeidstid, arbeidsområder og løsninger for kundene, konkluderer Jan Egil Kjønnås.

78

#

JAN KJØNNÅS

Omsetning: 11 119 000 Driftsresultat: 2 040 000


38

V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

PROFESJONELL LEVERANDØR: – Vår visjon er at du som kunde skal oppleve kvalitet i alle ledd, sier daglig leder Kåre Bergsnev i HTS Mosjøen AS.

ALLE GODE TING ER TRE Buss, verksted og bruktbil-utleie danner en perfekt treenighet når HTS Mosjøen har skapt sin egen nisje i markedet.

N

avnet og logoen er beholdt, men dagens HTS Mosjøen er noe helt annet enn det trafikkselskapet helgelendingene ­vokste opp med. Nå handler det om å tilby ­tjenester fordelt på verksted og buss. Og snart ­kommer også utleie av bruktbiler. – Vi har funnet frem til det, som for oss, er en optimal driftsmodell, sier daglig leder Kåre Bergsnev.

FLEKSIBEL BEDRIFT Med seks fast ansatte som har bred erfaring og stor kunnskap, kan HTS Mosjøen fikse det meste. HTS Mosjøen AS ble etablert høsten 2015 og leverer et bredt spekter av tilbud innen charterbusser og buss­ utleie. I tillegg har de et eget bilverksted som gjør at de ansatte kan veksle mellom ulike oppgaver. – Vi har tre turbusser og tre minibusser. Disse utfører oppdrag for alt fra pensjonistforeninger, korps, skoleklasser og bedrifter som trenger transport, sier Bergsnev.

«Alt blir gjort med deler av original kvalitet» Kåre Bergsnev daglig leder i HTS Mosjøen

Så er det også slik at hvis din forening eller bedrift har en person med sertifikat for minibuss, så kan du leie bare minibussen hos HTS Mosjøen. Hvis ikke, stiller de med svært erfarne sjåfører. HTS Mosjøen bistår også VY og Widerøe de ­gangene toget eller flyet ikke kan gå som vanlig.

TOPP MODERNE VERKSTED Bilverkstedet er offentlig godkjent og utfører service og reparasjoner selv på moderne og avanserte biler – uansett merke. Alt blir gjort med deler av original kvalitet (originale deler), til konkurransedyktige priser og alle reparasjonene har en garanti på inntil 5 år. HTS Mosjøen kan også skilte med rask respons, slik at du ikke må vente i fem uker på å få utført noe som tar en time eller to.

BIL NÅR DU TRENGER DET Siste tilskudd er tilbud om leie av bruktbiler. – Hvis du til daglig kjører en el-bil og trenger en kraftig firehjulstrekker for å hente opp båten, så kan du leie dette hos oss, sier Bergsnev. På den måten trenger du ikke å være eier av to biler for å dekke behov som dukker opp noen få ganger i året. Og har du bilen din inne til service eller repara­

MODERNE VERKSTED: Bilverkstedet hos HTS Mosjøen takler alle typer biler. Her er Kent Inge Grønli i full gang med et oppdrag. sjon hos HTS Mosjøen, får du tilbud om å leie en bil til 250 kroner dagen. – Igjen, så er vårt ønske å skape et tilbud som er nøye tilpasset kundenes ulike behov, sier Bergsnev.

81

#

HTS MOSJØEN

Omsetning: 10 770 000 Driftsresultat: 1 723 000


V

E

F

S

N

S

1

0

0

S

T

Ø

R

S

T

E

S

E

L

S

K

A

P

E

R

39

SUVEREN SCANIA: Tove Lise Trælnes og Arne Harald Bruem i Helgeland Bilberging er ikke så rent stolte over at de har Norges eneste bergingsbil med trekk på åtte hjul og en roterende kran.

UNIKE FOLK HOS UNIK BILBERGER Tove Lise Trælnes og folkene hennes har bygget opp Helgeland Bilberging til en solid bedrift med over 3.000 oppdrag i året. – Fantastiske, flinke og lojale medarbeidere er grunnen til at vi har lykkes i markedet, sier Trælnes. Underveis har hun kjøpt opp de lokale avdeling­ ene til Falck og Viking NAF/SOS. I dag er det seks faste medarbeidere og to ekstrahjelper i selskapet.

monsterbil som gjør jobben betydelig enklere. Som da de skulle berge et 32-tonns vogntog som hadde havnet ute på et jorde. Da var det bare å kjøre ut og løfte det inn.

MONSTER-BERGEREN

På den andre enden av skalaen har selskapet også en 1982-modell to-akslet Scania 112. En liten og kompakt kranbil som kan kjøres rett ut i grøfta eller skogen når det handler om å få riktig trekk­ vinkel. Etterpå er det bare å trekke 112’n opp på veien igjen. En annen suksessfaktor er at selskapet sitter med tung teknisk kompetanse. Blant annet med en mekaniker som har 18 års erfaring som lastebilmekaniker. Det betyr at selskapet kan gjøre det meste av vedlikehold og reparasjoner på egenhånd.

Lokalisert i Mosjøen er tungberging en viktig del av porteføljen og øverst på utstyrslista hos Helgeland Bilberging troner en Scania 730 8x8 med en Rotator 1140 kran. – Den eneste i Norge, den ble bygget som en terreng­gående prototype for Forsvaret, men de gikk for et annet merke, sier Arne Harald Bruem. Med trekk på alle åtte hjulene, 730 h og en roterende kran som kan løfte inntil 36 tonn, er dette en

«Fantastiske, flinke og lojale medarbeidere er grunnen til at vi har lykkes» Tove Lise Trælnes daglig leder

VETERAN-BERGEREN

BISTÅR LOKALT NÆRINGSLIV I tillegg til berging av små og store kjøretøyer, tilbyr også Helgeland Bilberging transport og bistand til lokale bedrifter. Det betyr at både entreprenører og arrangører har kort vei til en profesjonell aktør

som håndterer alt fra takstoler til levering av ­platter og telt ved større arrangementer. Som bilbergere har de vakt 24/7, 365 dager i året. For når for eksempel E6 er stengt på grunn av en trailer i trøbbel, haster det med å få ryddet opp. – Dette er en spennende og veldig variert bransje og vi er stolte over å kunne tilby et så vidt bredt spekter av tjenester, sier Trælnes.

HENSYNSLØSE BILISTER Jobben som bilberger er likevel ikke helt uten fare. For det er mange bilister som absolutt ikke tar ­hensyn til en pågående operasjon. – Jeg har selv ligget halvveis under et havarert vogntog for å feste kroken, mens bilistene raser forbi i 80 km/t, bare noen centimeter unna beina mine. Det er absolutt ingen hyggelig opplevelse, sier Bruem.

95

#

HELGELAND BILBERGING

Omsetning: 8 613 000 Driftsresultat: 870 000


REDELIG – er en av våre kjerneverdier. Vi mener det er avgjørende ved boligsalg.

spirendesign.no

Bruk lokal kunnskap – det lønner seg!

MO I RANA • MOSJØEN • SANDNESSJØEN • BRØNNØYSUND Kontakt: 75 14 30 00 • www.rede-eiendom.no

Profile for ranano

VEFSNS 100 STØRSTE SELSKAPER  

Her er den, Vefsn No Respons første magasin "Vefsns 100 største selskaper", en hyllest til byen vår. La deg inspirere av interessante histor...

VEFSNS 100 STØRSTE SELSKAPER  

Her er den, Vefsn No Respons første magasin "Vefsns 100 største selskaper", en hyllest til byen vår. La deg inspirere av interessante histor...

Profile for ranano
Advertisement