Page 28

spirendesign.no

INDUSTRIELT TYNGDEPUNKT I NORD – en grønn industripark i verdensklasse

I Mo Industripark er Norges viktigste næringer representert. Her har vi metall- og prosessindustri, olje og gass, jernmalmgruve, datasenter, havbruksnæring, stor mekanisk verkstedsaktivitet og en bred multidisiplin leverandørindustri. Mo Industripark er en grønn industripark i verdensklasse og jobber for å bli stadig mer bærekraftig. Med mer enn 100 bedrifter og 2600 arbeidsplasser, er Mo Industripark en av de største industriparkene i Norge og det industrielle tyngdepunktet i nord.

www.mip.no

30

verket.no

Profile for Rana Blad

Verketfestivalen 2019  

Verketfestivalen 2019  

Profile for ranablad