Page 1

RanaBlad

21

Torsdag 13. mars 2014

 

 

 

           


22

Torsdag 13. mars 2014

RanaBlad

( $$!   ! 

 $      ! % ! &) !+ &99 &.99 !+ &$99 4999

%-!! 2,## ,- # ), 2,##* !,"'2 "(5- !!# )!! ,#,*

   ! &) !+ &&99 &499 !+ &$99 4999

-!! 2,## -(-!2 %(( ),- #* 3 %(( 7, ,2-7!,"'2 "(5- !!# )!! ,#,*

   ! &)

    ! % ! &) !+ &&99 &99 !+ &$99

-!! 2,## !!7%!!# !,"'2 "(5- !!# )!! ,#,*

   ! &) !+ 9 !+ 9$99 &499

!+ &439 &339 !+ &99 &.9 !+ &.& &99 !+ &$99

(## 7 5#%, %,- ,#, !!7%!!# ,22-(, #,## #75!2 !--- 5! & &. ). "* & )&9 "* &$049 )& "* % &. )&9 "*

,"52!# !#,## 5! & &. & &$049 % &. #,## #75!2 !--- 5! 4 & )& "* % &$049 )49 "*

,"52!# !#,## 5! 4 & % &$049 !,"'2 "(5- !!# )!! ,#, %, ,### !', % -'#*

   ! &) !+ 9$99 &9 !+ &&99 &499 !+ &499 &39 !+ &39 &/39

#,## #75!2 ,2 # 5! & &. & % &$049 ) " !! 2, !--,*

,"52!# 5! & &. & % &$049 #,## #75!2 ,2 # 5! 4 &. & % &$049 )&9 " !! 2, !--,*

,"52!# 5! 4 &. & % &$049

 " ! &) $ $$ !+ 9$99 !+ &939 !+ &&99 !+ &399

2,2 -222 7##, 5#%, 8 3. "

,"52!# -222 7##, 5#%, 2,2 222 ,,, 5#%,, 8 "

,"52!# -222 "## 5#%,

!+ &&99 &499 !+ &499 !+ &99 !+ &99 &$99

,'7%"# -(-!2 %(( ),- #* 2,2 &+ %"+ (-!2 %(( ),- #*

,"52!# %(( ),- #* !,"'2 "(5- !!# )!! ,#,*

 " ! &) !+ &&99 &499 !+ &499 !+ &99

,'7%"# !%(( ),- #* 2,2 &+ %"+ %(( ),- #*

,"52!# %(( ),- #*

   $ ! % ! &) !+ &&99 &99 !+ &99 &.99 !+ &.99 &99 !+ &$99 4999

-!! 2,## !!7%!!# %-!! 2,## ,- # ), 2,##* -!! 2,## ,- # !,"'2 "(5- !!# )!! ,#,*

   ! &) !+ 9$39 &999 !+ &999 !+ &339 &39 + !+ &39 !+ &$99 4999

,'7%"# %(( %"#,2 #%,"! ),- #* %# 5,,#- %(( %"#,2 #%,"! ),- #* %"#,2 !#,## #%,"! ,2 # &9 " ) !!7%!!# ,22-(, *

,"52!# %"#,2 !,"'2 "(5- !!# )!! ,#,*

   ! &) !+ &999 &939 !+ &939 !+ &39 &/39 + !+ &/39 !+ &99 &$99

,'7%"# %(( %"#,2 -(,#2 ),- #* %# 5,,#- %(( %"#,2 -(,#2 ),- #* %"#,2 !#,## -(,#2 ,2 # " ) !!7%!!# ,22-(, *

,"52!# %"#,2 !,"'2 "(5- !!# )!! ,#,*


23

Torsdag 13. mars 2014

     .2&

RanaBlad

   $*

/$%* ( +! $%*+! *$* +-*-* % %0* .222 -"*+$ * 0$-- -" 1$) !!- 0* - ""+ "'- 0 %++#% --*$  %"*+*!"$ ! % % !" +#- $* +#*+(*-$* !$ % $ $%! $ $ 0* 0*-+!( %* - +-%*- % "%-*--+**$#$-) (* % -*%* - "" "-$ +!"'(* % +-'--((*- * " %* 0" %(("0 $%$ #$$*! +!* * ( ""$) '$+!* **$'*$ "1!! -" # **$#$-- % (* - 0*/$ 0+* + * +$ +- +)      


24

Torsdag 13. mars 2014

RanaBlad

HJEMMELAGET: En del av premiene som NM-deltakerne får er produsert i Rana, som disse vottene og sitteputa som Doris Stien Kaspersen (t.v.), Marit Kråkstad og Bodil Jensen viser fram. Foto: Trond Isaksen

Rana på premiebordet Votter og sitteunderlag er blant de lokalproduserte premiene i juniorNM. Trond Isaksen trond.isaksen@ranablad.no Tlf. 90 52 57 27

– Vinnerne og de som er blant de fem-seks beste får premier som er laget i Rana, forteller Bodil Jensen og viser fram noen av eksemplarene – Rana-votter og en sittepute der havmannen er ett av symbolene. Dermed følger man tradisjonen fra tidligere større renn og mesterskap lokalt. – Vi synes jo det er både viktig og artig at noen av de fineste premiene er produsert lokalt. Ranavottene er håndlaget og strikket av blant annet av oss som i premiekomiten, forteller Jensen. Det finnes om lag 30 slike par. Sitteunderlagene er det langt flere av. 2.200 premier Totalt er det rundt 2.200 premier som skal deles ut under de tre NM-dagene på Skillevollen og i Fageråsen. Budsjettet er på 140.000 kroner. Og skal vi tro det muntre trekløveret som styrer

premiedelen av mesterskapet, så blir det ingen overskridelser. – Det holder godt, men så er vi alle damer som jobber i det offentlige, og der er vi vante med å holde oss til rammene. Så her er det ikke noe krøll, humrer de tre. Det er mange måneder siden de fikk oppdraget med å ordne NMpremiene. – Den største utfordringen er å finne hvilke premier man skal ha. Deretter skal de handles inn og produseres. Dagene før mesterskapet handler det om å pakke dem inn og fordele dem på de ulike klassene og disiplinene, sier Marit Kråkstad. Det hele foregår i underetasjen på kafébygget på Skillevollen. Her

PAKKER: Mange av premiene pakkes pent inn. Doris Stien Kaspersen er nøye med det hun gjør.

blir premiene merket og lagret til de skal deles ut. Også det får de driftene damene være med på. Deler ut klemmer – Vi har med noen ungdommer fra skigruppa i B&Y IL også, men det er mest som skalkeskjul. Vi liker å dele ut klemmer, gliser Doris Stien Fru Kaspersen, som hun spøkefullt titulerer seg som. – Det er mye arbeid, men sam-

tidig er det veldig artig og sosialt. De går virkelig glipp av noe dem som aldri jobber dugnad, sier Bodil Jensen. – Vi er vokst opp med dugnad alle oss tre. Det er utrolig hvor mye positive folk man treffer hver gang man er med og tar et tak, legger Doris Stien Kaspersen til. Ehh, Stien Fru Kaspersen...

FULL FART: – De går glipp av noe alle som ikke har jobbet dugnad. Det er kjempesosialt, sier Doris Stien Kaspersen (t.v.).


RanaBlad

25

Torsdag 13. mars 2014 

 

  

  #  # #  # #&#          ( #     # ## 

  ''' # % # ! ) )) $$ % ## #


26

Torsdag 13. mars 2014

RanaBlad

Startnummer i lange baner På rennkontoret er oppgavene så mange og krevende, at arbeidet foregår på skift. Trond Isaksen trond.isaksen@ranablad.no Tlf. 90 52 57 27

En av de store oppgavene for de 11–12 personene som jobber på rennkontoret dagene før mesterskapet, er å pakke startnummer og sørge for at klubber og kretser får det de skal ha. Et tidkrevende arbeid som krever at du har hodet med deg. Tross alt er det nesten 900 deltakere som skal finne rett nummer. Må merkes – Vi pakker dem først ned klubbvis, deretter kretsvis ettersom det er kretsene som henter dem på rennkontoret. Hver eneste pose må merkes – og ting må være rett, påpeker Nancy Stien Schreiner, som leder kontoret. – Jobben er egentlig ikke ferdig før lørdag kveld. Da skal numrene som brukes den siste renndagen, søndag, gjøres klar. Det er noe å gjøre hver kveld, legger hun til. Arbeidet denne kvelden foregår i festsalen i kafébygget på Skillevollen, mest fordi man trenger stor plass til et så omfattende arbeid. Men når rennene er i gang er basen i underetasjen. Nerven i apparatet Rennkontoret er selve nerven i organisasjonsapparatet både dagene før og under mesterskapet. Oppgavene er mange, ikke minst fordi det er denne avdelingen som har mest kontakt med de tilreisende.

– Det er her folk kommer når de har mistet noe eller lurer på noe. Det er her folk kommer når de skal trekke påmeldinga eller de har bare har lagt noe igjen på hotellet og trenger hjelp. Er det noen som ønsker å legge inn protest, så er det vi som tar imot den. Vi må takle det meste, sier Stien Schreiner. De lange dagene gjør at ingen klarer å være på jobb hele tiden. Derfor går de skift. – Vi er egentlig i arbeid hele NM-uka. Men fra og med i dag er vi tilgjengelig både dag og kveld. Det går ofte fort i svingene og det gjelder å være «våken». Vi trenger å hvile hodet og derfor går vi på skift, forteller Stien Schreiner. Mye trøkk renndagene Når rennene er i gang har de ansvar for å få ut resultatlister. De skal kopieres og henges opp – og deles ut til alle som ønsker. – Spesielt om morgenen på renndagene er det mye trøkk. Men vi «står han av». Vi har dyktige folk som har stor erfaring fra tidligere renn og mesterskap, skryter Stien Schreiner, mens hun kopierer startlister i underetasjen. – Jobben startet i april i fjor for meg. Nå er vi på oppløpssida, og det er nå det virkelig gjelder, smiler Stien Schreiner, trygg på at de klarer å «levere varene».

VIKTIG FUNKSJON: Nancy Stien Schreiner (nr. 2 fra v.) styrer et dusin personer som har sin jobb på rennkontoret under mesterskapet.

900 NUMMER: Ann-Cathrin Aslaksen bidrar på rennkontoret der de blant annet har ansvaret for startnumrene. Det er en stor jobb med nesten 900 deltakere. Foto: Trond Isaksen


RanaBlad

27

Torsdag 13. mars 2014

   

    

 ( "$ $')#!)

( "$ $

'#)

  

    $ $ % # ! #' ! # ! # !!  ! ##!! # # !'# ! $! ## $ $! $ & #  !#!!! # %#  $ $ $ #  %#  ! #

      !! !!

 !! !!

 ! % #  

     

 

  

  

 

 ((!(((

      

):6=)6') 5 60- 6+3: "05 .056+ "05'0, 0& '255 ,)+ -? '*-- ) ?),: 60- 3 >).:5"*,,:4 "5 = 0&6 - =:0-:&)5 6--. - . .? +5":)& <4< , )6,-0:05 60- ?:5 1$@ 0& '":)& ;7@ - 0& &)5 & : +5":0>56+=: = -:: :5.&4 ):6=)6') 5 . 35"+: 50660>5 ! =.6:: '>05 = '255 '*--4

  !  !    !   !   

05'.,5",: 05'.,5",:      

   

 

 ((!(((

 !   

):6=)6') =:,.5 ,=&(). ?5) 5   % 4 . 60")6:)+5: 5)>,).*. - < ,-0:055 0& . .6).-0:05 +0-).55 % "5-+0--,)&': 0& -),*2>)66:': 3 . -&: #+:)> -:4 5)>6:0#055=+ "05 ,.: +*25).& - "=,,: ::5) 5 6 ,>: 60- @1/ ,81@ +-4 :6,)33 > < 5 3 5+05,> %% &8+-4 >.65: % 6)+55 -&: &0: >)&53 6,> =.5 +5>. "05'0,4 3:)-, ,26.).&5 5 >,&: 6,)+ : .. '?5). 5 65,6 50-6,)& 0& +0-"05:,4 &$" & '" " " !!   

     


28

Torsdag 13. mars 2014

RanaBlad

 

 

   

   

%(("%!!# :#" 6((%-3 .-# " .#..%#!! .3'3"(# .3!33 % %"%-3+ !!%".!# 3!(..- (-%#.%#. .3'33 33- %7+ :#" !:8- %7-!# - 6# 3!(.## % .67-# (..%-"+ " % --"%!!+ &;45&155

   - (6!7- ,& 3! + ':!6%- !,& 3! -'+ 7!6%- !- )6#-!* 0 3! &5+ &;/;

    3!3 ."'--#+ # " -%(-%...%.3:-- 3"(-36-# .%" 7.. 3!3+

. 3 6.3- 3"(-36-#+ &;44/0  9" (%-3. -# - # 7!." # - .%" 3!. 6 7 -%:-3- % "#-!- %- 3!'-# 7 #- % %((-33%!!. 7 7. !#.#+ &;$;&;0

 

  

 3- %-%! %" 3-: ! 73+ %-.# 7-!7-#.- % 3 7-- # ! 63.%!3+ !6# 7-- 3! % " &+"-. !!- . !#3 %!### - -+ '- %(("- .%" ( 3 637!3 # 7-- - 7-6. 3! 7-6.+


RanaBlad

29

Torsdag 13. mars 2014

MYE Å RIGGE: Morten Langvann (t.v.) og Jesper Andersen bærer ut ett av takene som skal huse kassene med klær og utstyr som løperne legger fra seg under løpene. Foto: Trond Isaksen

Stadionrigging i øsende regnvær Det er ikke ofte det er for lite snø foran et skirenn på Skillevollen, for ikke å si stadionrigging i bløtsnø og pøsende regnvær...

tene ville også fort revet opp stoffet, sier han, mens regnvannet drypper fra lua. Han har vært med både som aktiv skiløper og nå forelder, dugnadsmann og trener i B&Y IL. Men han har ikke opplevd tilsvarende vær- og føreforhold. – Nei. Aldri. Dette er unikt, sier han, litt undrende over at det ikke er blitt produsert noe kunstsnø

tidligere da det ennå var kuldegrader. Det ville sikret nok snø til stadionområdet. Rundt ham er rundt 15 personer i gang med bære ut planker og nettinggjerder. Når de er oppe skal reklameplaktene monteres på disse igjen. Stadionområdet er dessuten omfattende og flere hundre meter rundt løypene skal skjermes mot omgivelsene.

Trond Isaksen trond.isaksen@ranablad.no Tlf. 90 52 57 27

Men slik var forholdene da dugnadsgjengen gikk i gang med å klargjøre start- og innkomstområdet på stadion tirsdag kveld. – Normalt er det halvannen meter snø her oppe. Det rare er jo at snøen som ligger her kom før jul. Det er jo nettopp i februar, mars og april at det normalt kommer mest, sier Jan Erik Johansen, som har kledd seg i fullt regnhyre i arbeidet med å sette ut gjerder og montere opp reklame. Et stort arbeid – Det går ikke med goretex under slike forhold. Da er du «pessvåt» på et øyeblikk. Alle de skarpe kan-

KREVENDE: Jan Erik Johansen og Rune Øverås er to av mange som har ansvar for riggingen av stadionområdet. Pøsregnet tirsdag kveld gjorde ikke arbeidet mindre utfordrende...

– Det blir noen hundre meter, ja. Men sånn må det være. Det kommer tilskuere og skoleklasser, og det er viktig at de vet hvor de kan oppholde seg. Vi må ha kontroll slik at ingen uhell skjer, sier Johansen. Utfordringen er ikke bare lite snø, men også mye vann. Tirsdag kveld fløt vannet i utkanten av stadionområdet. Drenerer bort vann – Det er laget en del grøfter som drenerer bort noe av det. Men B&Y IL har også måttet bruke maskiner for å finne sluker og forsikre seg om at vannet renner bort. Utfordringen er rundt startområdet. Her kan løsningen bli å skrape bort all sørpa slik at man er hele nede på asfalten. Det er i alle fall ikke gunstig om løperne blir våte på beina før de skal i aksjon, sier Johansen, spent på hvordan ting vil se ut når løperne slipper til på den første offisielle treninga i dag. – Men jeg tror dette blir bra. Løypene var fine da en del av våre løpere trente før i kveld, sier Jan Erik Johansen, og ser bort mot skiskytterstadionet der det også er full trening for en del av de yngste utøverne.

DRENERING: Nedbøren tærer på underlaget selv på Skillevollen. Der det var tendens til overvann, forsøkte man å drenere det bort med små grøfter.


30

Torsdag 13. mars 2014

# %*' "() )-(-( (-) ()(/) 

 * ** 3*$"+*"/  %-4 * * $ " 2/ 2 // *$* ** 2 // ! 1 1!+'*+*  */

 

 

 "

  !  - ()0 $(- 0( ( .2'222 &(' /  ! !  ##     

 

 0( (' .2'222

RanaBlad

!               !  

           !               

 

    

  

"3 ! */ +/&'*"+*3/   

"3

!"

 

 1" *(

##

 

     

 

 1" *(

 

,#

 " 0) - / ((

 

 

   

/0

 

 *   4+ 44  0/ 724 0 

 # : + 0% ) 

07 % 2+ .. %* % 4% & ) + 2% 8 0% 0/ (4 - +! 7' 0 # )+ * # + 24 0 * % * '&( . 2 82) !0 70 * ) 7  0 .+ : 24 0 * 42 % ' 4%(( *244 ! !07 2%0 % 7 0 8 0 *: * &+0 08 # 02 2% % * ' ) * 0 + ! 4 ' 0 7 0 %$ 4%( ! .* ) 0 ! + %2 * 8! 4 2 24 +04 0 0 2 0 + * 0 * 2+) #0 ! ) 44 0/ &-0 8 *4 +$ * 4 4 (2 # * 24 &! !&- &! 44 4+ 8 ! 4% * * 0 +0 - 0  8 0, 2 44 0 02/ ( / +8 ,/ 2.%2 4' *2' 4 * +)+ ) (% 24 . 4 ) ' 0 &! ( 0! %* 4 84/ 70 ! 0 44 * %2 0 4 4%( 2 8 .0%8 *  2 72 * 2 ) * 0% 2+ 0 # ) ) (! %2 4 !0/ - ) 4+ ( 40 08 * / *! ) 0 4 0 # %* 4% 0 4 ! 0 24 + 2 2 (! 4 ) * * %40 + ' %! 07 / 0  8 :2 +! 2' * +0 # +) 2+ 2. 4% .4 0 * (% * 2& 0 + %2 2 +22 7* 2 2(! *$ 0 0* '+ 42 . ( * +) %) +72 # ) ' * '&-. # ((! 4 2+ 24+04 4* .%; 0 * * ! # 4# 0 *  '4- &+ / *'7 %*! +(%4% 2. 7' 0 0 +' &+( 4 % ! 0 2% ;  (04 % 0 4 + 00 * '' 2% * 2

0 2+) 0 ' 2+ 

8% + 4%( ) 244 ( + 24 0 8 ( :0# # % 4% 8 0 ) 724+ * #%( % *+ (%2 * *  % !2 724 04 . 042 * 04 * 0/ 4 2% (( 2 %) */ . 2 + &7 * 2. + 4 ) 24 44 # % + 0 2 *: $ ( %! 0 0 ) 0 ) ! ! ! * 0 ) .( *2 # 2 * 4 . ( !4 24 + ) 4%2' * * &24 + * ! 24% 44 *&+(2 0 # )) : 2 . * +) 0$ : 7 0* &+  %! 0# 2 . 0/ ) (% (% * ' 44 0  / : 0*  $ $ (4 0 7( ( 4 4% 4 + 0 0 0 4:2' ' 4%( * '+* 8% !! 4 4 %) 44 04 ' (( !+ 0* 44 24 +' $ 8  (4+0 + 4 ! 4 * '  ' + / ! %2 ' $ 0 ) () 2%. %! 2' ( !0  . ! ) (% 70 +'  # 0( 7(( 07 *  * 9 2%' 8%* * 44 * '/ * .0 :!! + %! . )* %2' *: '+) 0 ) *: 24 +!2 : 40 +! 8% ** 42& 4 04#  + '4 8 / %( 44 0. +! . % 0 *+ ! &+ -* ) * 40 % (%*! 4. 0 .%; % +22 40%8 242 0($ &+ 9 ! 02 70* ( 2' % * 0* / 2 ; %* (%! 0 ') + 2(%8 '4 0 70* 2 (% / 2 8 0 ! 4 (( 0 * .  (%2$ 0 . (' * 0 * 0 + +! */ %! (%24%2 0 * % * +$ +) - + 8 .+ % 2' 04 ' * 0 ) 0 !& * 0 , .0% 44$ (% ( * 24 ! / 4 4%'' # + 44 *$ 5/ * 0  0 % * '7 0 0 +0 2 4 $ 4 %  ( (# 1

$ !

 + 4 $ ' 02 () 2 8%* 80 : -( 8 ) * 0 *%! +! 0* + % < ( 40 0 + $0  ' ) ! * & 22 -* ((  0 24 2 # %* 0 2- 0 !/ * 742  8 8 * * + +( +0 44 2 4 

 40 4 %* * * 72 8 (0 $

/ )$

0 )

    && 2 + 2 %44 %*

 2* " +*2+ 

 1" *(

 

0## *$++$" +1/'""  

 1" *(

 

##

$+!$+ + /+// ) +*2*"++//   

 1" *(

 

 

  #$    !!$# $

  % &   $! %  $' !#$ #  % !#%!! !#$ #% $! 

%##

    # ! & ! !  ! % !   # #!   & ## 

 

       

// $ !++ !++ !* 1/"  

 

 

 
Som hovedsamarbeidspartner ønsker vi utøvere og arrangører lykke til under Junior NM på ski. Lik oss på facebook www.coop.no

Helgeland SA

Coop Helgeland SA er en medlemsbedrift med ca. 24.000 medlemmer, og driver i dag butikkvirksomhet i kommunene Rana, Vefsn, Hemnes, Alstahaug og Herøy.

Rana Blad Junior NM 2014  
Rana Blad Junior NM 2014  

Rana Blads bilag til Junior NM 2014