Page 56

,,-

,,-

s:

56 # HELGELAND

Foto: Emil Sollie

Foto: Terje Rakke

Design: Mac&Tusj

Foto: Jan Inge Larsen

Foto: Terje Mortensen

#HELGELAND

Fra havfolk til fjellfolk, og alt imellom! Et magasin med høy kvalitet på innhold og utførelse som forteller om hva man kan oppleve på Helgeland både for innbyggere og besøkende. Magasinet er et samarbeidsprosjekt mellom avisene på Helgeland. I tillegg samarbeider vi med Helgeland Reiseliv på redaksjonelt innhold.

Innhold n Innholdet skal gi leseren gode råd til hva de kan oppleve på Helgeland n Vi vil fokusere på aktiviteter, opplevelser, bilder, trender, utstyr og mulighetene i regionen n Innholdet skal oppleves som nyttig og inspirerende for leserne, og samtidig være merkevarebyggende for Helgeland n Opplag: 20 000 n Utgivelse: Des 2018 / Jan 2019 Distribusjon Innstikk alle aviser på Helgeland, turistkontoret, hotell, restauranter, ferger og hurtigbåter. Digital distribusjon på blant annet ranablad.no, helg.no, banett.no, hblad.no og visithelgeland.

Ansvarlig utgiver: Brønnøysunds Avis, Helgelands Blad, Helgelendingen og Rana Blad

Priser kommersiell artikkel

Priser annonser

Tekst og foto: Randi Melinda Urskog,

2 sider .................... 11 900,1 side ...................... 8 900,-

Helside .................. 11 900,Halvside..................8 500,-

Lise Fagerbakk og Rootsfestivalen

Innhold: Kommersielle artikler Grafisk design: Mac&Tusj v/Frida Tveiten

– for Sør-Helgeland

Trykk: Forretningstrykk, Bodø Opplag: 20 000

Profile for Rana Blad

#Helgeland