Page 52

52 # HELGELAND

Full speed i bassenget Det fosser rundt 10. klasseelevene som kjemper om å svømme raskest i Moheia Fritidspark. Moheia Fritidspark i Mo i Rana lærer barn å svømme fra de begynner på skolen. Det unike samarbeidet mellom Moheia Fritidspark, Rana kommune og skolene gjør at seksjonsleder Roy Roger Millerjord har hele syv badebetjenter i sin stab. - Våre badebetjenter går i turnus og har all svømmeundervisningen for elevene. Både barnetrinnet og ungdomstrinnet i Rana er her og har sin undervisning, forteller Millerjord.

Størst på Helgeland Elevene og alle andre som ønsker det, kan svømme og leke seg i flere basseng: › 25 meter svømmebasseng. › Stupetårn 1 og 3 meter. › Opplæringsbassenget «Øv og lek» med motstrømskanal. › Plaskebasseng. › Innglasset varmebasseng. › Fire badstuer. › Vannsklie. - Vi er det største badet på Helgeland, sier Millerjord.

Gode svømmeferdigheter

23

Kirti Catrin Magnussen er ledende badebetjent og en av syv badebetjenter. Hun er i tillegg lærer og har ansvar for at svømmeundervisningen følger læreplanen. I tillegg er hun en av flere betjenter som er godkjente livreddere. - Vi har to lærere med kroppsøving som fag, slik at vi gjennomfører undervisningen i tråd med læreplanen. 75-80 prosent av alle ungene kan svømme etter 4. klasse. Siste uke før sommerferien får alle som ikke kan svømme et tilbud om en intensivuke. Denne fungerer kjempebra, sier Millerjord. Badelandet brukes ikke bare av skolene.

Seksjonsleder Roy Roger Millerjord og ledende badebetjent Kirti Catrin Magnussen er to av 24 ansatte ved Moheia Fritidspark

Moheia fritidspark Moheia fritidspark eies og drives av Rana kommune.

Mobil: 75 14 60 60 / 959 49 108 Epost: roy.millerjord@rana.kommune.no Web: www.ranakommune.no/Kultur_idrett_fritid/ moheia_fritidspark

Facebook: moheiafritidspark

- Det er kul på veggene her til rundt klokken 14. Da vasker vi, og så åpner folkebadet klokken 15. Vi har pensjonistsvømming og babysvømming. Vi har også morgensvømming mellom klokken 06 – 08, samt hver helg mellom klokken 12 – 17, forteller han.

Nyrenovert flerbrukshall Flerbrukshallen Ranahallen i Moheia Fritidspark er totalrenovert og gjenåpnet. - Ranahallen ble bygget i 1979. Gulvet ble byttet i 1997, men nå har vi totalrenovert. Luft, strøm, vannrør, garderober, gulv, vegger og tak. Vi har etterisolert og bygd om til universell utforming, sier Roy Roger Millerjord. Hallen ble gjenåpnet 2. januar 2019.

Profile for Rana Blad

#Helgeland