Page 43

Fjordgaarden Søndre gate 5, 8624 Mo i Rana Tlf. + 47 75 12 10 50

E-post: post@fjordgaarden.no Web: www.fjordgaarden.no Facebook: Fjordgaarden Hotell Mo

Direktør Ida M. Moss

# HELGELAND

Blåfargen fra veggen utenfor går igjen i rommet, og man kan betrakte kunsten i nabobygningen gjennom vinduene

43

Gjennom vinduene kan vi se kunstverkene som elevene fra Kulturskolen i Rana har laget. Prosjektleder var Yvonne Rosten

Profile for Rana Blad

#Helgeland