Page 33

Barnehagebarn besøker sauer sammen med bonde Ivar Thoresen

og unge. Vi har brukt mye penger på å ruste opp og bygge ut barnehagetilbudet. Nå skal det også satses en del på skolebygg, forteller Hege. Boligene i Leirfjord har forholdsvis lav takst, og det er ti års fritak på eiendomsskatt for nye boliger. Etter at Helgelandsbrua kom og Aker BP etablerte seg i Sandnessjøen har Leirfjord fått stor befolkningstilvekst. - Da brua ble nedbetalt solgte vi ut hele boligfeltet vi hadde sittet på i 25 år. Vi tror det samme skjer når bommen mellom Mosjøen og Leirfjord blir borte. Det blir en helt annen hverdag for pendlerne, sier Ivan. Fødselstallene har økt fra 17 unger i snitt til over 30 i året. - Hvorfor vet jeg ikke, du må spørre dem som er aktive, ler Ivan.

Arbeid og fritid Arbeidsfolk som ikke pendler fra Leirfjord, jobber gjerne i landbruket eller servicetjenestene rundt, i entreprenørfirma eller eget foretak. - Vi er en ja-kommune som ønsker å støtte nye foretak, lag og foreninger, sier Hege og Ivan legger til; - Litt hjelp til å begynne med er mange ganger det som skal til. Når arbeid, barnehage og skole er krysset av på sjekklista står fritid igjen. Den får man ikke problemer med i Leirfjord. - Vi bruker mye ressurser på ski og turløyper om vinteren. Om sommeren er fotball det store for mange. Det er også mange som går i fjellet. Vi har fine turmål som passer alle, sier Hege. Men ikke fortvil om du heller er av den kulturelle typen. - Kulturskolen for AlLe (Alstahaug/Leirfjord) er kjempeflinke. Leirfjord Kulturtank vil tilrettelegge for lokale band og stille med øvingslokaler. Vi har seniordans, et aktivt husflidslag og årlig festival for Leirfjordindianere og andre interesserte, sier Ivan og Hege og ønsker alle velkommen.

- Vi er en bokommune med fokus på tilrettelegging for barnefamilier, samt gode tilbud til dem som ønsker å etablere seg, sier folkehelse- og kulturkoordinator Hege Ansnes Igeland. I Leirfjord har de full barnehagedekning. Samtidig kan du regne med å få barnehageplassen litt rimeligere, og muligens bedre. - Det gjøres store investeringer for barn

Skoledalsveien 39 Leland

Tlf: 750 74000 E-post: postmottak@leirfjord.kommune.no Web: www.leirfjord.kommune.no Facebook: leirfjord

# HELGELAND

Fokus på barnefamilier

Leirfjord kommune

33

- Det er ikke alle som er så heldige å få bo sånn, sier Ivan Haugland, ordfører i Leirfjord kommune.

Profile for Rana Blad

#Helgeland