Page 32

32 # HELGELAND

15

Bokommune med barnehageplass Her er ti grender og alle grenser mot havet. Her er fjell, her er snø og her er variasjon mellom sommer- og vinterklima i løpet av en kort kjøretur.

Ordfører i Leirfjord kommune Ivan Haugland sammen med folkehelse- og kulturkoordinator Hege Ansnes Igeland

Daglig leder Tom Breivik (t.h.) sammen med møbelsnekkere Ralf Udo Anders og Trine Mari Johansen ved Kvandal kjøkken

Profile for Rana Blad

#Helgeland