Page 29

Janne Sjelmo Nordås brenner for å ta vare på Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Derfor er hun daglig leder i Vefsna regionalpark. - Parken har en tiårig plan og er et forpliktende samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Vi skal ivareta og utvikle regionens natur- og kulturkvaliteter. Vi er ikke et næringsselskap med et næringsfond som vi kan bruke for å hjelpe enkeltaktører, men vi bistår gjerne som pådrivere, kan løfte i fellesskap med andre og søke midler til regionale prosjekt, sier Janne.

Felles identitet I Norge kom de første regionalparkene på plass for 10-12 år siden. - Valdres og Aurland er et godt eksempel på at man får til mer ved å innarbeide rutiner for tettere samarbeid, sosialt og ved markedsføring av regionen. Det hjelper å ha en felles identitet og skape verdier sammen. Det er en ny måte å samarbeide på, sier Janne og forteller at Vefsna regionalpark for tiden har mange prosjekter. Et av dem er Villmarksuka. - Vi har hatt et seminar sammen med Okstindan natur- og kulturpark. Villmarksveien fra Korgfjellet til Majavatn er et kjempespennende alternativ når man reiser på Helgeland. Det er vakkert, og om vinteren et eldorado for ski og randonee, kite og hundekjøring.

Janne Sjelmo Nordås, daglig leder i Vefsna regionalpark.

Laksfors A.H

Vakkert hele året

Vefsna regionalpark Vefsna regionalpark, O.T.Olsensvei 3A, 8690 Hattfjelldal

Tlf: 97063651 E-post: janne@vefsnaregionalpark.no Facebook: Vefsna region Web: https://vefsna.com/vefsnaregionalpark/

# HELGELAND

Vefsnakonferansen er en annen ting som jobbes med. - Fylkeskommunen er innstilt på å løfte regionen i et seminar med fokus på fiske, opplevelsesnæring, reiseliv og mat. Det jobbes med et spennende program, og vi håper mange kommer. Vi prøver å vinkle mot barn og unge for å få dem til å se gleden og rekreasjonen i fiske og friluftsliv. 2019 er villaksens år og vi satser på en markering på dette også.

Janne mener det bobler og syder på Helgeland. - Det er lov å gjøre litt mer, og et økende behov for å oppleve noe både med hodet og hjertet. Vi vil skape gode minner slik at folk kommer tilbake.

29

Helgeland Reiseliv skal igang med en vintersatsing. Vefsna regionalpark er samarbeidspartner. - Det er vakkert her hele året, og jeg har kjempestor tro på at vi skal få til flere pakketilbud på utleie, overnatting, matservering og kulturtilbud. Vi ønsker også å høre med kommunene om det er interesse for å gå videre med et større reisemålsprosjekt, sier Janne.

Profile for Rana Blad

#Helgeland