Page 23

Helgelandstrappa i Mosjøen skal 3,2 kilometer opp Trongskaret og til toppen av Øyfjellet. Fjellet rager 818 meter over den velkjente lakseelva Vefsna som ligger rett nedenfor.

innbyggerne i Mosjøen. Årsaken er at det skygger for deler av byen på sene ettermiddager, når sola viser seg. Den negative omtalen har snudd seg til noe positivt.

Prosjektet kom fysisk i gang 2. mai 2017, og allerede er toppen av Trongskaret nådd.

- Under «Grøtfesten og julebyen Mosjøen» i desember, lyssatte vi deler av veien til Marsøra og Trongskaret i Helgelandstrappa med 240 fakler. Ideen ble lansert på tirsdag. Onsdag og torsdag lavet det ned snø. Men Facebook er et utrolig bra verktøy. Her ble det lagt ut en forespørsel om hjelp. Responsen var fantastisk. Torsdag kveld ble hvert 10. trappetrinn i Trongskaret måket, likeså ble brøytekanten punktvis måket på veien til Marsøra. Grytidlig fredag morgen ble faklene satt og tent. Det var magisk. Meldingene haglet inn og folk sto og bivånet fjellet med tårer i øynene, sier Nyland.

- Trappa går nå rundt 1600 trinn opp Trongskaret. Dette første byggetrinnet er rundt en kilometer langt. Vi har også begynt på byggetrinn to, forteller Bjørnar Nyland – primus motor for ideen om en turtrapp opp til toppen av Øyfjellet. Det er en undergruppe av «Foreningen til Mosjøens forskjønnelse» som står bak prosjektet. En forening som Nyland også er leder for. - Dette er dugnad. Det er mange bidragsytere. Noe vi setter utrolig stor pris på.

Ole Brumm viste seg Trongskaret er bratt, men Nyland sier de fleste kan gå. Ikke minst fordi alle kan gå så langt de vil for enten å sette seg ned på en av de mange hvilebenkene langs stien – eller etter noen trinn kan snu. Dette er Mosjøens beste treningssenter. - Det bratteste området er lagt om. Tidligere måtte du holde deg fast i en vaier i et lite parti fra topplatået av skaret og videre i retning fjellrekka mot Øyfjellvarden. Men nå har vi lagt om stien til en betydelig mer familievennlig, sier han. Her venter det en overraskelse. -Vi har døpt et fjellparti om til Ole Brumm. Du ser ham tydelig blant annet når du kommer litt opp i skaret, men også fra turveien til Marsøra. Vi tenker å få området skiltet, sier Nyland.

Positive ringvirkninger

Mosjøen er den eldste byen på Helgeland og den nest eldste i Nordland. Mosjøen fikk bystatus i 1875 og allerede året etter ble den første byplanen utarbeidet. En av visjonene var å skape en vakker by, og i 1883 ble foreningen etablert hvor et av prosjektene var å plante tre langs byens gater. Foreningen ble revitalisert i 2002. Foreningen har vært en bidragsyter i forbindelse med gjenoppbygging

av Byparken, og noen småoppdrag i «Sjøgata». Foreningen har bygget en turveg til den historiske plassen «Marsøra» i Vefsn, inkl. tilrettelagt for div. fasiliteter på plassen. Utgangspunktet for «Helgelandstrappa» ligger i starten av denne veien. Prosjektgruppa består av Bjørnar Nyland, Wiliam Puntervold, Lene Øksendal, Kent Arne Toven, Ulf Bastholm, Karina Eriksen og Ingunn Skaland.

# HELGELAND

Foreningen for Mosjøens forskjønnelse

Lyssatt trapp med fakler ifm Julebyen Mosjøen

23

Øyfjellet har lenge vært et irritasjonsmoment for

Profile for Rana Blad

#Helgeland