Page 21

Samarbeid Mosjøen industritransport (MIT) er en av bedriftene som er fornøyde med samarbeidet. - Vi har et godt forhold til Frisk3 BHT. De hjelper oss, de sitter i arbeidsmiljøutvalget hos oss og vi har dem med på vernerunder. De kommer utenfra og ser inn til oss og det er verdifullt, sier daglig leder ved MIT, Rune Christoffersen. Hos MIT kan de ha utfordringer med statisk, ensidig arbeid, belastningsskader og senebetennelser hos de ansatte. Rune forteller at hos MIT har fraværsprosenten gått ned fra 17 til rundt 5% etter at de ble medlemmer hos Frisk3 BHT i 2015. - Vi har brukt dem til å kurse opp team og lederroller, vernetjeneste og tillitsvalgte. Frisk3 har vært her for oss fra dag èn. De har kartlagt utfordringene våre og kommet med forslag til tiltak, noe vi har gjennomført. Lav terskel for at de ansatte selv skal ta direkte kontakt med BHT er også noe vi har fokus på. Det er de ansatte veldig fornøyde med, forteller Rune.

Fysioterapeut Iselind Thoresen (fra venstre), daglig leder Ingrid Bjørnli og HMS-rådgiver Marit Kjemsås

Daglig leder Ingrid Bjørnli og HMS -rådgiver Marit Kjemsås ved Frisk3 bedriftshelsetjeneste i Mosjøen er opptatte av å gi den beste servicen til bedriftene sine

Tlf: 75 11 35 55 E-post: bht@frisk3.no Web: http://www.frisk3.no HMS-rådgiver ved Frisk3 Marit Kjemsås går vernerunde sammen med Entrepretor AS

Facebook: frisk3bht

21

Chr. Qvales gate 19, Mosjøen

# HELGELAND

Frisk 3

Profile for Rana Blad

#Helgeland