Page 14

Har du tenkt over at NETTBUTIKKER aldri vil:  Støtte idrettslaget eller skolekorpset ditt?

 Vil gi barnet ditt sommerjobb?  Sponse premier til skoleavslutningen?

Dette er det det lokale næringslivet som gjør. Å handle lokalt handler om mer enn å kjøpe et produkt. Det bidrar også til å opprettholde et bredt utvalg i lokalsamfunnet.

Støtt opp om lokal handel!

NA

A OIR

M

E

L D N HA

LT A K LO

14

Profile for Rana Blad

Bymagasinet 2019  

2. utgave av vårt Bymagasin med gode historier om byen vår Mo i Rana

Bymagasinet 2019  

2. utgave av vårt Bymagasin med gode historier om byen vår Mo i Rana

Profile for ranablad