Page 2

20

tema

Rana Blad

Onsdag 20. november 2019

OVERTAR: Roger Krutå i Bilalliansen og Kurt Ivar Urlandå, salgsansvarlig for Hyundai, ser frem til å presentere seg selv som fullskala forhandlere for Hyundai på Helgeland. Her Foto: Viktor Leeds Høgseth foran en Hyundai Tucson, plugin diesel-hybrid. 

Satser på Hyundai

Da Bilalliansen fikk vite at de ikke lenger får selge Opel var gode råd dyr. Nå skal en koreaner løfte bedriften inn i framtiden. Viktor Leeds Høgseth viktor.hogseth@ranablad.no 473 44 482

I 2014 flyttet Bilalliansen inn i nye lokaler og med både Opel, Mitsubishi og Subaru i utvalget var det bare å klemme til. Men bilbransjen er lunefull og plutselig fikk Roger Krutå beskjed om at importøren av Opel omstrukturerer, og dermed røk kontraktene til alle eksisterende Opel-forhandlere,

inkludert Bilalliansen. – Vi så ikke den komme og ble litt tatt på senga. Vi har investert mye i det nye bilanlegget og vi kunne ikke sitte på hendene og vente.

Strålende framtid Derfor tok vi initiativ for å se oss om etter et nytt merke og fant ut at Hyundai var tilgjengelig. Nå har vi investert ytterligere slik at merket blir profilert hos oss, på lik linje med Mitsubishi og Subaru. Denne uka åpner vi den nye butikken, med Hyundai på laget og framtiden ser strålende ut, sier Krutå. Intensjonen er å fortsette som Opel merkeverksted og tilby Opelkundene våre service og reparasjoner som før, men nybilsalg er det definitivt slutt

med 30. april – Vi har både solgt 2020 og levert allerede, Vi har – 30 april er så her er det ikke investert mye i datoen da vi ofnoe slakke. Når fisielt slutter, det ble som det det nye bilmen vi blir ble er nok detanlegget og vi sannsynligvis te det beste kunne ikke sitte et servicesom kunne på hendene og punkt for merskje. Vi fører nå ket slik at kunet merke som vente dene kan fortsette virkelig satser på å forholde seg til oss. miljøbiler for fremtiMen nå snur vi et nytt den. Vi trygger våre inblad i historien til Bilalliansen vesteringer, samt arbeidsplasog ser fram til et flott samar- ser og blir et fullskala Hyundaibeid med verdens 5. største bil- anlegg, med både salg og serprodusent, sier Krutå. vice. Hyundai leverer biler drevet av bensin, diesel, hybrid, Solgte før åpning plugin hybrid, batterielektrisk Og selv om butikken ikke har og hydrogenelektrisk. Med detoffisiell åpning før denne uka te merket på plass kan vi virkeer allerede de første salgene lig gi kunden det de vil ha, og alle vet nå hva merket står for, unnagjort.

sier Roger Krutå. Bilalliansen blir forhandler for Helgeland, og ser et stort potensial for merket i regionen. – Opel takter ca 2.400 biler i Norge i år, mens Hyundai takter 7.500, og målet er 10.000 enheter i 2020. Vi ser et stort inntjeningspotensial for merket på Helgeland og ser for oss en betydelig økning i salget fra første stund. Vi er svært glade for å bli Hyundai-forhandler, sier Roger Krutå i Bialliansen.

Bilalliansen ■■ Har forhandlet Opel, før med

Bilhuset, så med Bilalliansen

■■ Nå er kontrakten sagt opp ■■ Overtar som forhandler av

Hyundai

■■ Er også forhandler for

Mitsubishi og Subaru

Profile for Rana Blad

Bil & Motor november 2019  

Bil & Motor Rana Blad november 2019

Bil & Motor november 2019  

Bil & Motor Rana Blad november 2019

Profile for ranablad