Page 1


Om Molab Molab er en av Norges største laboratoriebedrifter. Selskapet er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Vi betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge. Våre virksomhetsområder er miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. I tillegg til et bredt analysespekter og tekniske tjenester innenfor våre kjerneområder, tilbyr vi også prøvetaking og rådgivning. Molabs kvalitetssikringssystem tilfredsstiller NS-EN ISO 17025, og vi er akkreditert innen alle våre virksomhetsområder. Molabs miljøstyringssystem tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2004.


Miljømålinger og rådgivning Prøvetaking – Analyse/Testing – Rådgivning Molab har gjennom flere tiår utført miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø. Vi bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Selskapet er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. I tillegg utfører Molab blant annet miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

• Målinger • Arbeidsmiljø • Inneklima • Utslipp til luft, vann og jord • Luktmåling • Akkreditert prøvetaking • Miljøkartlegging av bygg • Forurenset grunn


Kjemiske analyser Molab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer. Molab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

• Mineralgjødsel • Olje og gass • Metaller og legeringer • Luft • Solcellesilisium • Malmer, kull og koks • Korrosjon og avleiringer • Miljøanalyser • Polymerer • Produsert vann • Katalysatorer


Materialtesting Molab har meget lang erfaring med materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Vi tester etter kjente nasjonale og internasjonale standarder. Sveiseprosedyretesting er et hovedområde, i tillegg til bruddmekanisk prøving, skadeundersøkelser og mikroskopi. Vi tilbyr også rådgivning rundt fysikalsk metallurgiske problemstillinger. • Maskinering • Strekkprøving • Bøyeprøving • Skårslag • Metallografi • Korrosjonsprøving • Partikkeltelling • Skadeundersøkelser • Ferrittelling • Hardhetsmåling • Mikro- og makroundersøkelser • Utmatting • CTOD • Sveiseprosedyretesting


Rådgivningstjenester

Molab kan levere kundetilpassede, helhetlige produkter som innbefatter prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov. Kunden skal oppleve tilgjengelighet og nærhet til utførende medarbeider i Molab fordi vi mener det gir produktene merverdi og kunden et bedre tilpasset produkt.


Kvalitet Molab vil møte våre kunders behov og forventninger innen testing og rådgivning, og jobber for riktig kvalitetessikring i alle ledd. Våre produkter og tjenester oppfyller våre kunders krav til kvalitet og punktlighet - både i dag og i fremtiden. Molab er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 17025 av Norsk Akkreditering. Vi har sentral godkjenning for prosjektering av miljøsanering og er prekvalifisert leverandør til: - offshoreindustrien gjennom Achilles - bygg- og anleggsbransjen gjennom StartBank - energibransjen gjennom Sellicha - transportselskaper gjennom TransQ

HMS

Ansatte i Molab arbeider sammen for å skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. Vi skal forhindre skader på miljøet, og våre produkter, tjenester og leveranser skal ikke skade brukerne. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte deltar aktivt i forbedringsarbeidet. Vi bruker internkontroll av helse, miljø og sikkerhet for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet og lønnsomhet. Molabs miljøledelsesystem oppfyller kravene i ISO 14000.


Grafisk design: mediebyraaet.no

Kontaktinformasjon Molab AS Tlf. 404 84 100 www.molab.no

2013 brosjyre 8 sider Molab