Profilhåndbok Rana kommune

Page 1

F o t o : M a c &T u s j 1/3

1/2 X

1/3

1/2 X X

1/2 X

ProfilhĂĽndbok


Innhold

Innledning

Sosiale medier.................................... 39

Forord...................................................... 3

Takkekort..............................................40

Slik bruker vi profilhåndboken......... 4

Stempel................................................. 41

Visuell profil

Profilering/representasjon

Kommunevåpen og logo..................... 6

Skilt........................................................ 43

Typografi................................................11

PowerPoint/presentasjonsmal....... 49

Profilfarger............................................ 14

Konferansemappe..............................50

Grafiske elementer............................. 15

Visittkort................................................51

Filarkiv logo/filformater.................... 18

Rollup.................................................... 52 Talekort................................................. 53

Trykket materiell/maler

Bildekor................................................. 54

Brevmal.................................................20

Profilklær.............................................. 59

Diplommal.............................................21

Gulvmatter............................................ 61

Enkelt oppslag/plakat....................... 22

Profileringsartikler............................. 62

Konvolutter.......................................... 23

Flaggbanner......................................... 65

Layoutmal for brosjyre...................... 24 Layoutmal for A4 forside.................. 29 E-postsignatur.....................................30

Det er utarbeidet mal for IDkort og Parkeringskort. Disse malene er ikke tilgjengelig for alle ansatte, og ligger ikke som vist element i profilhåndboken.

Plakater og annonser........................ 31

2


Forord Rana kommune – en tydelig avsender. Rana kommune består av en rekke virksomheter innenfor ulike fagområder. Vi driver skoler, barnehager, sykehjem, har ansvar for legetjenesten, vannforsyning og veier, for å nevne noe. Felles for oss som jobber i de ulike virksomhetene er at vi alle er ansatte i Rana kommune, og leverer tjenester til våre innbyggere på en god og profesjonell måte. De som mottar tjenester fra oss skal aldri være i tvil om hvem vi representerer. Derfor har vi ryddet i vårt visuelle uttrykk. Resultatet er denne profilhåndboken. Ved konsekvent bruk av profilen vil Rana kommune være en tydelig avsender. Profilen skal også bygge opp under kommunen som en solid og bærekraftig tjenesteyter og viktig samfunnsaktør. Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på e-post: kommunikasjon@rana.kommune.no

Rana kommunes visjon er: Norges grønne industrihovedstad – fremtida er fornybar. Hvordan bruke profilhåndboken? Den grafiske profilen skal skape gjenkjennelse og forankring, og være et varemerke på det vi skaper sammen. Profilhåndboken inneholder elementene i profilen og gir retningslinjer for bruk av disse. Profilhåndboken er utviklet som et verktøy for ansatte, grafiske designere, reklamebyråer og andre som jobber med design og kreativ produksjon på vegne av Rana kommune. Alle virksomheter i Rana kommune skal ta i bruk profilen. Det er en felles oppgave å sørge for at retningslinjene i profilhåndboken blir fulgt og at vi fremstår som en tydelig og helhetlig avsender. Filer og maler ligger tilgjengelig i vår digitale profilhåndbok: profil.rana.kommune.no. Den grafiske profilhåndboken iverksettes fra 1. januar 2020.

Robert Pettersen rådmann

3


Slik bruker vi profilhåndboken

Hva kan du gjøre selv? • lage enkle trykksaker til internt bruk • lage presentasjoner ved hjelp av malene i profilhåndboka • lage stillingsannonser etter fastsatt mal • lage rapporter, plandokumenter og brosjyrer

Hva bør du få hjelp til av profesjonelle? • lage kampanjer og magasiner • produsere skilt, merking av klær, bildekor og annet som krever fagkompetanse • utvikle grafiske elementer, illustrasjoner og annet i tråd med Rana kommune sin profil, eksempel vignetter til ulike arrangementer

For at trykksaker skal fungere godt for leserne, er det viktig å ta hensyn til følgende: • Bruk logo og elementer i tråd med reglene. • Ikke vær redd for at det blir «tomt» på sidene; luft rundt elementene gjør at innholdet kommer tydeligere frem. • Bruk heller få og store bilder, enn mange små. Bildene bør være tatt i Rana kommune og illustrere budskapet. • Bruk fontene og reglene som er satt for bruk av dem. • Hold deg til fargene og profilelementene våre. Bruk dem, men ikke overdriv. Filer og maler ligger tilgjengelig i vår digitale profilhåndbok: profil.rana.kommune.no. Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

4


Visuell profil Side 6 - 18

5


Kommunevåpen og logo Kommunevåpen for Rana kommune Rana kommunes kommunevåpen er tegnet av Gunnar Alm. 1/3

Kommunevåpenet er utført i grønt og gull. Det symboliserer skogen (det grønne) over bakken og mineralene (gullet) under bakken.

1/2 X

Mo bystyre vedtok i 1960 at Gunnar Alms forslag “skogen og mineralene” skulle være byvåpenet for Mo kommune. Etter kommunesammenslutningen i 1964 ble det bestemt at samme symbol uendret skulle være herredsvåpen for Rana kommune.

RANA KOMMUNE

1/3

1/2 X X

Gammel logo Ny logo 1/2 X

6


Logovarianter Logo symbol Logoen består av kommunevåpenet og navnetrekk satt i Fira Sans. Logoens viktigste funksjon er å identifisere Rana kommune og virksomheten. Den skal tydelig fortelle hvem som er avsender av det budskap som kommuniseres. Det er derfor viktig at logoen brukes etter vedtatte regler og maler.

1/31/3

1/21/2 X X

1/31/3

1/21/2 X X X X

Regler for bruk av kommunevåpenet Våpenet skal ikke brukes alene uten teksten Rana kommune eller avdelingsnavn. Det er kun unntaksvis at våpenet kan stå alene. Eksempel på dette er profilbilde på sosiale medier. Utseende, proporsjoner og farger er konstant og må aldri endres.

1/21/2 X X

1/3

Logoen skal aldri ha mindre luft rundt seg enn det som tilsvarer halvparten av kommunevåpenets bredde. Det er vist med striplet linje i eksempel. Unntaket er på små profilartikler, som for eksempel penner. Fargen på skriften Rana kommune består av 90 % sort. Kommunevåpenet er satt i fargen PMS 355 C og PMS 872 C.

1/2 X

1/3

1/2 X X

Hovedlogo brukes primært i farger, men dersom logo skal stå på mørk bakgrunn skal den hvite (negative) logoen brukes. Sort-hvit versjonen skal kun brukes til sort-hvit print eller sort-hvit annonse.

1/2 X

Kommunens enerett til bruk av sitt kommunevåpen er hjemlet i straffelovens § 328 punkt 4. Som hovedregel skal våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet. Avvik fra reglene må avklares med kommunikasjonsavdelingen. Har du spørsmål om bruk av kommunevåpenet eller logo, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

7


1/3

Logo sammenstilt med andre logoer og visjon

1/2 X

X

Rana kommunes logo kan settes sammen med andre logoer i både høyde- og breddeformat. Pass på at det er balanse mellom størrelsen på navnene. Ingen skal være dominerende.

1/2 X

1/3

1/2 X

I enkelte tilfeller kan det være behov for å sammenstille Rana kommunes logo og visjon. Det skal da gjøres som vist i eksempel.

1/3

1/2 X X

1/2 X

1/3

Norges grønne industrihovedstad – fremtida er fornybar.

1/2 X

1/3

1/2 X X

1/2 X

Norges grønne industrihovedstad – fremtida er fornybar.

8


Avdelingslogoer Bruk av avdelingslogoer Avdelinglogoer skal kun brukes i tilfeller der det er behov for å vise frem avdelings- eller enhetsnavn. Eksempler på dette er plakater, annonser og stempler. Fargen på avdelings- eller enhetsnavn består av 90 % sort. I denne type avdelingslogo skriver vi ikke avdeling/sektor eller seksjon. Det er ikke tillatt å bruke avdelingslogo på bildekor eller arbeidsklær. Rana kommune ønsker å fremstå helhetlig. Det er derfor viktig at reglene og malene som er utarbeidet følges av alle som skal profilere sin avdeling eller enhet.

Kommunikasjon

Byggdrift

Rana kino

Bydrift

Rana kulturskole

Helse og omsorg

Rana bibliotek

Oppvekst og kultur

Rana kommune

Rana kommune

Rana kommune

Rana kommune

Rana kommune

Rana kommune

Rana kommune

Rana kommune

9


Eksempler på bruk av avdelingslogoer

Kultur skoleuka 19 8. - 12. april

Program

Mandag 8. april

Verdensrytmer kl. 17:00

Teaterkafeen

Filmmusikk

kl. 17 :30

Kammersalen

Vinger og fjær

kl. 17 :15

Black box

Vinger og fjær

kl. 18 :00

Black box

KULTUR SKOLE UKA 19 Tirsdag 8. - 12. april9. april

KULTUR SKOLE UKA 19 Vinger og fjær kl. 19 :00 KULTUR SKOLE UKA 19april 8. - 12. Onsdag 8. - 12. april 10. april

Black box

Little Shop of Horrors kl. 12 :00 Hovedscena teater

Little Shop of Horrors KULTUR KULTUR SKOLE SKOLE UKA UKA19 19

8. 12. 8.--Torsdag 12.april april

kl. 18 :00 Hovedscena teater

11. april

Little Shop of Horrors

KULTUR SKOLE UKA 19 Tegneworkshop for eldre KULTUR SKOLE UKA 19 Gitarmosaikk 8. - 12. april 8. - 12. april Little Shop of Horrors

kl. 12 :00

Hovedscena teater

kl. 13:00 - 16:30 kl. 17 :15

Kammersalen

kl. 18 :00

Hovedscena teater

På kino nå

Klikk for program

Rana kino

Rana kommune

12. april Lenducitias est Fredag es et velici as nate est KULTUR SKOLE UKA 19 Bakeribyggkonsert kl. 12 :00 Bakeribygget eiunt magnat posti dolupta voluptam 8. - 12. april

KULTUR SKOLE UKA 19 8. - 12. april

KULTUR SKOLE UKA 19

Rana kulturskole Rana kommune

8. - 12. april

10


Typografi

I Rana kommune bruker vi tre ulike fonter: • Fira Sans som profilfont • Calibri som bruksfont • Arial som skiltfont og webfont Gjennomført og konsekvent bruk av typografi er viktig for å oppnå et helhetlig visuelt uttrykk og gjenkjenning.

Profilfont Fira Sans Når vi lager profilerende materiell av ulikt slag, som for eksempel brosjyrer, bildekor og stillingsannonser, bruker vi fonten Fira Sans.

Tilgjengelighet Fira Sans er en font utviklet av Ralph Carrois. Den er gratis tilgjengelig for nedlasting og bruk på Google Fonts.

Installering av font Gå til nettadressen: www.google.com/fonts/ Søk etter “Fira sans” Trykk “Select this font” knappen. Åpne “Family Selected” vindu og last ned en zip-fil. Åpne zippfil mappen og installer fontene på din maskin.

Fira Sans Thin

Fira Sans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Fira Sans Thin Italic

Fira Sans Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Fira Sans Light

Fira Sans Semi Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Fira Sans Light Italic

Fira Sans Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Fira Sans

Fira Sans Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

11


Bruksfont Bruksfont Calibri Calibri er en av fontene i Microsoft Office, og det er denne skrifttypen vi bruker nårvi lager presentasjoner, brev, e-post og så videre.

Calibri regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Calibri Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Calibri Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

12


Skilt- og webfont Innvendige skilt I Rana kommune bruker vi Arial som font på innvendige skilt. Unntaket er der avdelingsnavn settes sammen med kommunevåpen. Da brukes Fira Sans i navnetrekket.

Arial regular

Fira Sans Thin

Fira Sans Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Arial Italic

Fira Sans Thin Italic

Fira Sans Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Arial Bold

Fira Sans Light

Fira Sans Semi Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Arial Bold Italic

Fira Sans Light Italic

Fira Sans Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Fira Sans

Fira Sans Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÆØÅ1234567890?!€$@%& abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Utvendige skilt I Rana kommune bruker vi Fira Sans som font på utvendige skilt.

Webfont Vi bruker Arial som font på web.

13


Profilfarger Gull

Skog

PMS 872 C RGB 140, 115, 75 CMYK 36, 43, 69, 30 HEX 8C734B

PMS 355 C RGB 0, 149, 59 CMYK 96, 4, 100, 0 HEX 00953B

Frodig

Sand

Støttefarger

PMS 367 C RGB 172, 197, 80 CMYK 41, 5, 81, 0 HEX ACC550

PMS 7528 CP RGB 215, 205, 192 CMYK 5, 10, 17, 16 HEX D7CDC0

Støttefargene brukes i små mengder. Eksempel er i grafiske elementer og forløpninger.

Mineral

Sol

PMS 5415 c RGB 67, 40, 28, 11 CMYK 91, 126, 150 HEX 5B7E96

PMS 1235 C RGB 255, 183, 27 CMYK 0, 33, 88, 0 HEX FFB71B

Sort 70 %

Sort 90 %

RGB 112, 111, 111 CMYK 0, 0, 0, 70 HEX 706F6F

RGB 29, 29, 27 CMYK 0, 0, 0, 100 HEX 1D1D1B

Profilfargene er en viktig del av profilen og må brukes riktig.

Kommunevåpenet Fargene i kommunevåpenet er ”Gull” pms 872 c og ”Skog” pms 355 c. Rana kommune er satt i 90 % sort.

Fargesystemer Pantone er bruk av spesialfarger. Det vil si at hver farge er ferdigblandet og kan trykkes i forskjellige raster eller styrke av fargen. Pantone benyttes blant annet til profilartikler. Ved bruk av denne type fargekode er vi sikret riktig resultat ved trykking. CMYK er en prosentblanding av en eller flere av fargene; cyan, magenta, gul og sort. Alle annonser i uke- og dagspresse trykkes i cmyk eller sort. Cmyk (4 farger-, offset- eller digitaltrykk) er den vanligste og rimeligste trykkemetoden. RGB (som står for rød, grønn og blå) brukes på web, i PowerPoint, filmer, tv og annet. RGB fargeverdier brukes aldri til trykksaker. HEX # farger eller webfarger betyr at fargene er blandet additivt av primærfargene RGB og de tonale verdiene angitt Heksadesimalt. Systemet brukes blant annet I html og csskode.

Forløpning

Forløpning

PMS 355 til PMS 1235 C

PMS 1235 C til PMS 5415 C

14


Grafiske elementer

Profilhåndboken inneholder flere grafiske elementer som kan benyttes i tillegg til selve logoen. De grafiske elementene er bygd på fargene i kommunevåpenet og Rana kommunes visjon; Norges grønne industrihovedstad – fremtida er fornybar. Formen på det grafiske elementet er rundt. Sirkelen symboliserer bærekraft og bærekraftig utvikling, som vil være helt sentralt i all vår planlegging og tjenesteproduksjon i årene fremover. Videre symboliserer den runde formen skogen og mineralene vi har livnært oss på i generasjoner, samarbeid og samskaping mellom kommunen og innbyggere, og ringvirkningene vi som kommune bidrar til. Det er utarbeidet et sirkelformet nett av pixler. Dette grafiske elementet symboliserer det fornybare og det digitale løftet som Rana kommune er i gang med.

Bruk av elementene Elementene kan brukes i ulike profilfarger, hver for seg, eller sammen. Sirklene kan for eksempel brukes som bilderammer, og pixler kan legges over. Her er det mange muligheter.

15


Grafiske elementer

Forløpning fra gul til grønn kan også brukes som et støtteelement utover sirkelformen. Passer for eksempel fint som bunnlinje i trykksaker. Forløpningen kan brukes i ulike retninger slik at det passer best inn visuellt sammen med for eksempel bilder.

1/3

1/2 X

1/3

1/2 X X

De to linjene er designet for å bruke i trykksaker. Strekene er anbefalt en tykkelse på 1 pt. Se eksempler på bruk under maler layout. Det grafiske elementet ”Trekanten” er laget med utganspunkt i kommunevåpenet. ”Trekanten” passer fint å bruke i venstre hjørne på trykksaker, eller som vist i eksempel på side 22 ”Enkel oppslagsmal”.

1/2 X

”Trekanten” kan brukes i de ulike profilfargene som passer best til bildebruken i trykksaken.

16


Grafisk element, Havmannen Havmannen Havmannen har vært et element i kommunens profil siden 2008 og videreføres i en modernisert form. Havmannen ble laget av den engelske kunstneren Antony Gormley og er Rana kommune sin skulptur i Skulpturlandskap Nordland. Skulpturen ble avduket 6. mai 1995 og er hugget ut i granitt. Den står i Ranfjorden, er 11 meter høy og veier 60 tonn.

Bruk av elementene Nettet med pixler kan legges over den gul/ grønne sirkelen. Sirkelen kan brukes som bilderammer i trykksaker. Forløpning fra gul til grønn kan benyttes som et støtteelement utover sirkelformen. Den passer eksempelvis fint som bunnlinje i trykksaker. Førløpningen kan brukes i den retningen som passer best til trykksaken med tanke på farge og kontrast. Havmannen kan stå alene, men passer best sammen med støtteelementer. Havmannen har fått stor betydning for Ranas befolkning og er derfor en viktig del av kommunens profil. Havmannen skal brukes som grafisk element, primært i trykksaker som vi benytter i representasjon og markedsføring. Det kan eksempelvis være konferansemapper, rollup, takkekort, talekort og profilartikler.

17


Filarkiv logo/filformater Tilgang Filer og maler ligger tilgjengelig i vår digitale profilhåndbok: profil.rana.kommune.no Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

EPS – for profesjonell bruk

EPS.

Ulike filtyper Om du trenger grafikk med høy oppløsning, logo til websiden eller bare en logo for Word-dokumentet, finnes det forskjellige filformater som er tilpasset sitt eget bruksområde.

EPS-formatet er vektorisert grafikk som brukes mest til logoer og annen vektorgrafikk. EPS kan skaleres uendelig i størrelse uten kvalitetstap. EPS er kompatibelt med en rekke programmer og blir brukt for trykt media på grunn av høy kvalitet. Det er ikke gitt at alle kan åpne eps-filer på maskinen, da de gjerne krever grafisk programvare.

PNG.

PNG - er pixellert grafikk og spesielt mye brukt som filformat for logoer og grafikk på nettet, i Word og i elektroniske dokumenter. Dette filformatet egner seg best til grafikk og logoer med transparent bakgrunn. Bruksområder: PC og Mac, intern bruk, f.eks: Word-filer og PowerPoint.

Bruksområder: PC og Mac, profesjonelt bruk, f.eks. underlagsfiler til bruk på annonser, brosjyrer, visittkort, plakater, profilartikler, rollups og skilt.

Se oversikt over bruksområder til høyre.

JPG.

JPG – er pixellert grafikk og spesielt mye brukt for bilder på nettet og bilder til elektroniske dokumenter. JPG er en pakket fil i en eksakt størrelse som tar mindre plass enn TIFF. Dette filformatet egner seg best til fotografier. Jpg har ikke negativ variant av logoen fordi den alltid har hvit bakgrunn, og da vil ikke det hvite synes. Bruksområder: PC og Mac, internt og profesjonelt bruk, f.eks. web-bilder, bilder for Word og PowerPoint.

PDF.

PDF (Portable Document Format) er et plattformuavhengig, åpent filformat som er utviklet spesielt for dokumentutveksling. Det kan bli lest og printet ut på nesten alle datamaskiner uten tap av kvalitet. Til dette trenger du Acrobat Reader fra Adobe. Den kan lastes ned kostnadsfritt. PDF er vanligvis betraktet som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre. Bruksområder: PC og Mac, profesjonelt bruk, f.eks. underlagsfiler til bruk på annonser, brosjyrer, visittkort og plakater.

18


Trykket materiell/maler Side 20 - 41

19


Brevmal 15 mm toppmarg

Side 2

Navn Navnesen Adresse/postboks Postnummer sted Calibri 12 pt

25 mm høyre- og venstremarg

Mo i Rana 01.01.2020

Overskrift Calibri 14 pt bold Brødtekst Calibri 12 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy Mellomtittel 12 pt bold Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Med vennlig hilsen

Navn avdelingsnavn

1 pt

Navn avdelingsnavn

Adresse:

Telefon:

Rådhusplassen 2 Postboks 173, 8601 Mo i Rana

Sentralbordet +47 75 14 50 00 Servicetorget +47 75 14 51 80

E-post: postmottak@rana.kommune.no Internett: www.rana.kommune.no

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Telefon:

872 418 032

Rådhusplassen 2 Postboks 173, 8601 Mo i Rana

Sentralbordet +47 75 14 50 00 Servicetorget +47 75 14 51 80

Organisasjonsnummer: E-post: postmottak@rana.kommune.no Internett: www.rana.kommune.no

872 418 032

15 mm bunnmarg

20


Diplommal

15 mm toppmarg

25 mm høyre- og venstremarg

Kunnskapsprøve - alkoholloven Skjenkebevilling

21 pt

Tildelt Navn Navnesen Født: d.mm.åååå

19 pt

Kandidaten har den xx.mm.åååå bestått offentlig kunnskapsprøve for alkohollovgivningen gitt i medhold av lov 2. juni 1989 nr 27 §1-7c og forskrift av 8. juni 2005 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

14 pt

Tildelt av Rana kommune dd.mm.åååå

Konsulent

Kundebehandler

15 mm bunnmarg

21


Enkelt oppslag/plakat Tekstplakater Denne malen kan benyttes til enkle oppslag. Eksempel på dette kan være informasjon om endrede åpningstider på legekontor, meldinger til foreldre i barnehage/skole, eller invitasjon til personalmøte. Alle profilfargene kan brukes i oppsettet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcipit lobortis

I dag mandag 11. november holder kanina stengt grunnet kurs. 11. november I dag mandag holder kanina stengt grunnet kurs. Hilsen personalet Hilsen personalet

22


Konvolutter Konvoluttmaler Rana kommune, RĂĽdhusplassen 2, 8601 Mo i Rana www.rana.kommune.no

Rana kommune, RĂĽdhusplassen 2, 8601 Mo i Rana www.rana.kommune.no

Det er lagt opp til 3 ulike konvoluttformater: E65, C5 og C4. Alle tre formatene leveres med og uten vindu. Alle enheter/virksomheter i kommunen bruker felles konvolutter med hovedlogo i farge.

Rana kommune, RĂĽdhusplassen 2, 8601 Mo i Rana www.rana.kommune.no

23


Layoutmal for brosjyre, stående format -omslag Regler for bruk av bilder 1/3 1/3

Alle bilder skal primært være tatt i Rana kommune og gjenspeile den aktiviteten som formidles i brosjyren.

1/2 X 1/2 X

1/3

1/3

1/2 X

1/2 X

X

X

1/2 X

Rådhusplassen 2 Pb 173, 8601 Mo i Rana Sentralbordet 75 14 50 00 Servicetorget 75 14 51 80 postmottak@rana.kommune.no www.rana.kommune.no

Heading Itate provitatem volorio nsequatur

1/2 X

24


Layoutmal for brosjyre, stående format - innsider

Mus resti conseque et fugia perio omniendio doluptur autaspit, iumet, vercient Ab int lacepud amenet aria idio. Ectatemo dolorum, temporum quamus as qui ad ut am reperfe raecto occusaes as dem. Et ut doluptatem sus, is andem hilicitin non reicaerendel inctior aliquate con rat rehent utem Etur secaborrum aut ut est, sus, odis unt omnis rerum quatiatquo venes siminventus aspel maiost dolupiet auta doluptatium alia explam facestius doluptatur? Quiasi sandandel iliquam et eost dellupture quam nita quaersp eritati onsersperia volest as aut eossint harione samenihilit pernatium debit, quas et qui quatus dendige ndebis excea corat pa di bera simillaut volut harumquam, conseca turehen dictota tumquiania doluptam ad ullabo. Nam res molupta nonet venis audipsanihil ea qui od quas aut es mo temquam qui volenih iciusdam rem rem quatiore voluptate quis quasperspero eriate laute quid essitat as eosam voluptas pelitia volecum simaior atibusa perovit aeceaquam adis et eniet qui int oditinciam, quam ut evendeb itatem rernat volupta sum explige ndeligenimus ut aditassima culla sum re sitatiam volore non-

3

sendae dus dolecearum que optatur moditatet eturempere nobit velitas esedit venienet maio tempore, aut aute vel ipsam expel int qui te non remporem harum harcil mo exeraepudi acea sime nis volupi-

Eksempel på sitat i tekst

cium et aris qui ommolupiciis aut assequa sperum, volo dolupta tendior estias coreper ciamet arumqui dolupiciae quatium sitatet qui asim fugiti dit landi tendi aditatum ex es et dentur sequi apit ut idendusa simusciis experumetur, qui rem quatiae ctectem digent aut voluptat doluptatur, occum vendit omnit apid quisquias et arunt perrunt as porume debitia eperibu sandandis prestem porestotatur audis porat quatur, qui incto eossin eate-

sti oresti id quia nestoribus iur, ariberchilit provit, aute doloruptat facerum faceri volupta tquost, volor mosam, opta si in etur modipit fugia dolupta turiorporit ea dis sam, velestrum qui in conserehenit laborep erorum eosandel esciment ma solorpo ruptio invelibus molorerro blant, occulpa riores molume nus maxima doluptam quo con rerro et is soluptur res exerum earchitaes sit, quam sinus pore molutae voluptis accuptate velictur alibea nobitatum quamNonsequae moluptatecte parum sitas eat. Bitas re pro odi idundae ptatur? Ipsum ut voluptus volor atinus et laudiciis doluptatur? Ciandit atemolu ptaest maximus aut essitati odigentem et assit harupta conseque culpa venderumquas nem dolupta essinulla et quam autem que mincture pelibust harchitatem essim que vollendae. Ratus, eumentibus, ut vel magnissimod quas mo oditium am nectat. Mi, sitionsequis re veliam, coreste mpernates nimin proresseque pre dolor ma cus quae aperovi dellesenis corro quiatus, eum facimin ciisquias possita estinvelit autatur? Cum acescient, quasit, sinulparunt alit, ad mint, solum que imus rerende llendae catquos arcium fugia dolor rent. Onsequi te nonet fuga. Ut laut as susdand eriam, sitam explatem veni as dipsunda siti adis simus essitincipis eaquamus ex entur sundem net facest, con nit vellorepta velitam, unt odiam, conseca boreicia doluptium sam id molupis eossin repellignit quundit reris

Olorepro dolo cum re imporiatur most, que et magnihi litaque pori cupis Aximpore nessitint acillorerrum ea corendis autem con cusciis quodit odia pa solorio remque voluptium adit quiam sed eumenit verspis es cusdae eribusam

Etur secaborrum aut ut est, sus, odis unt omnis rerum quatiatquo venes siminventus aspel maiost dolupiet auta doluptatium alia explam facestius doluptatur? Quiasi sandandel iliquam et eost dellupture quam nita quaersp eritati onsersperia volest as aut eossint harione samenihilit pernatium debit, quas et qui quatus dendige ndebis excea corat pa di bera simillaut volut harumquam, conseca turehen dictota tumquiania doluptam ad ullabo. Nam res molupta nonet venis audipsanihil ea qui od quas aut es mo temquam qui volenih iciusdam rem rem quatiore voluptate quis quasperspero eriate laute quid essitat as eosam voluptas pelitia volecum simaior atibusa perovit aeceaquam adis et eniet qui int oditinciam, quam ut evendeb itatem rernat volupta sum explige ndeligenimus ut aditassima culla sum re sitatiam volore nonsendae dus dolecearum que optatur moditatet eturempere nobit velitas esedit venienet maio tempore, aut aute vel ipsam expel int qui te non remporem harum harcil mo exeraepudi acea sime nis volupicium et aris qui ommolupiciis aut assequa sperum, volo dolupta tendior estias coreper ciamet

arumqui dolupiciae quatium sitatet qui asim fugiti dit landi tendi aditatum ex es et dentur sequi apit ut idendusa simusciis experumetur, qui rem quatiae ctectem digent aut voluptat doluptatur, occum vendit omnit apid quisquias et arunt perrunt as porume debitia eperibu sandandis prestem porestotatur audis porat quatur, qui incto eossin eatesti oresti id quia nestoribus iur, ariberchilit provit, aute doloruptat facerum faceri volupta tquost, volor mosam, opta si in etur modipit fugia dolupta turiorporit ea dis sam, velestrum qui in conserehenit laborep erorum eosandel esciment ma solorpo ruptio invelibus molorerro blant, occulpa riores molume nus maxima doluptam quo con rerro et is soluptur res exerum earchitaes sit, quam sinus pore molutae voluptis accuptate velictur alibea nobitatum quamNonsequae moluptatecte parum sitas eat. Bitas re pro odi idundae ptatur? Ipsum ut voluptus volor atinus et laudiciis doluptatur? Ciandit atemolu ptaest maximus aut essitati odigentem et assit harupta conseque culpa venderumquas nem dolupta essinulla et quam autem que mincture pelibust harchitatem essim que vollendae.

Ratus, eumentibus, ut vel magnissimod quas mo oditium am nectat. Mi, sitionsequis re veliam, coreste mpernates nimin proresseque pre dolor ma cus quae aperovi dellesenis corro quiatus, eum facimin ciisquias possita estinvelit autatur?

Eksempel på utheving av tekst Cum acescient, quasit, sinulparunt alit, ad mint, solum que imus rerende llendae catquos arcium fugia dolor rent. Onsequi te nonet fuga. Ut laut as suAceperuntion rat. Viditae. Bitia in entis aceaqui aut audiscium ra con por arumend untota iniet ad unt endes eum aute amet esersperi ommoluptat la nim faceptiam id qui te re num facepro ditatint. Laborerchil et ulla volupta tibus, sit que sandis reruptumet quam, quo coriam, quam ilique ditae velest, sectatae imoles et as estiis mollore nis et es veritat emolore ctationsed ex et odipsam, quam, officae ent, sus as et maximol orrumqu iaeribea earcia sit harum aut et exero

4

25


Layoutmal for brosjyre, liggende format - omslag

1/3

1/2 X

1/3

1/2 X X

1/3

1/2 X

1/3

1/2 X X

1/2 X

RĂĽdhusplassen 2 Pb 173, 8601 Mo i Rana Sentralbordet 75 14 50 00 Servicetorget 75 14 51 80

Etur secaborrum aut ut est, sus, odis unt omnis rerum quatiatquo venes siminventus aspel maiost dolupiet auta doluptatium alia explam facestius doluptatur? Quiasi sandandel iliquam et eost dellupture quam nita quaersp eritati onsersperia volest as aut eossint harione samenihilit pernatium debit, quas et qui quatus dendige ndebis excea corat pa di bera simillaut volut harumquam, conseca turehen dictota tumquiania doluptam ad ullabo. Nam res molupta nonet venis audipsanihil ea qui od quas aut es mo temquam qui volenih iciusdam rem rem quatiore voluptate quis quasperspero eriate laute quid essitat as eosam voluptas pelitia volecum simaior atibusa perovit aeceaquam adis et eniet qui int oditinciam, quam ut evendeb itatem rernat volupta sum explige ndeligenimus ut aditassima culla sum re sitatiam volore nonsendae dus dolecearum que optatur moditatet eturempere nobit velitas esedit venienet maio tempore, aut aute vel ipsam expel int qui te non remporem harum harcil mo exeraepudi acea sime nis volupicium et aris qui ommolupiciis aut assequa sperum, volo dolupta tendior estias coreper ciamet arumqui dolupiciae quatium sitatet qui asim fugiti dit landi tendi aditatum ex es et dentur sequi apit ut idendusa simusciis experumetur,

qui rem quatiae ctectem digent aut voluptat doluptatur, occum vendit omnit apid quisquias et arunt perrunt as porume debitia eperibu sandandis prestem porestotatur audis porat quatur, qui incto eossin eatesti oresti id quia nestoribus iur, ariberchilit provit, aute doloruptat facerum faceri volupta tquost, volor mosam, opta si in etur modipit fugia dolupta turiorporit ea dis sam, velestrum qui in conserehenit laborep erorum eosandel esciment ma solorpo ruptio invelibus molorerro blant, occulpa riores molume nus maxima doluptam quo con rerro et is soluptur res exerum earchitaes sit, quam sinus pore molutae voluptis accuptate velictur alibea nobitatum quamNonsequae moluptatecte parum sitas eat. Bitas re pro odi idundae ptatur? Ipsum ut voluptus volor atinus et laudiciis doluptatur? Ciandit atemolu ptaest maximus aut essitati odigentem et assit harupta conseque culpa venderumquas nem dolupta essinulla et quam autem que mincture pelibust harchitatem essim que vollendae. Ratus, eumentibus, ut vel magnissimod quas mo oditium am nectat. Mi, sitionsequis re veliam, coreste mpernates nimin proresseque pre dolor ma cus quae aperovi dellesenis

corro quiatus, eum facimin ciisquias possita estinvelit autatur? Cum acescient, quasit, sinulparunt alit, ad mint, solum que imus rerende llendae catquos arcium fugia dolor rent. Onsequi te nonet fuga. Ut laut as suAceperuntion rat. Viditae. Bitia in entis

Heading Itate provitatem volorio nsequatur

1/2 X

Eksempel pĂĽ utheving av tekst aceaqui aut audiscium ra con por arumend untota iniet ad unt endes eum aute amet esersperi ommoluptat la nim faceptiam id qui te re num facepro ditatint. Laborerchil et ulla volupta tibus, sit que sandis reruptumet quam, quo coriam, quam ilique ditae velest, sectatae imoles et as estiis mollore nis et es veritat emolore ctationsed ex et odipsam, quam, officae ent, sus as et maximol orrumqu iaeribea earcia sit harum aut et exero et ut ad ut reium seque nobit atem nonet mos ma quae ad quo voluptae. Rero ium facea natem fugia volenis vid escia in et a a consedit verion peribus aeribustem atibus, odis sedios eic tem vel eiciure pa ium, sit velectur, nectemp oribercid es vo-

postmottak@rana.kommune.no www.rana.kommune.no

26


Layoutmal for brosjyre, liggende format - innsider

Olorepro dolo cum, que et magnihi litaque pori cupis Aximpore nessitint acillorerrum ea corendis autem adit quiam sed eumenit verspis es cusdae eribusam

Mus resti conseque et fugia perio omniendio doluptur autaspit, iumet, vercient ererest, ut laborem ea Ab int lacepud amenet aria idio. Ectatemo dolorum, temporum quamus as qui ad ut am reperfe raecto occusaes as dem. Et ut doluptatem sus, is andem hilicitin non reicaerendel inctior aliquate con rat rehent utem Rios sus que ommolor itiumqui dolutem et adi cusciissi rem inctor sitatum quaerios maximi, suntibusant delitatiisi tem ad quam et apicides pa quidita temporum, cori qui aut vendus autatusamus ut aliquiam volorisciate num sundi id exped esectem porest expelec tiunda sequibus sam renist, omnientem enihilis estrumq uasimagnate et, omnimus andaepu dandignatium ipsa conem a doluptati corecernati

alitate eriti re nest es adipsaeperum quunt am et accuptaquas ea qui ut lacerit exerspic te molorehenim remos earum quodigent alicius dolenti ossequi omnis iuntion sernatem eum acepudio. Ro officae vellam endi aut as soluptur si invent molo magnati dis alibus delles et es simus duciis eriore verum resed enduntia quidendaerum imporem oditatur? Endem rehendu ciasit audae maximaximus aut

ex endio. Sapient volessitia net volesti doluptam, simintempore volupti beaquodit quam, similis si doloremo imodiat iusapel laudae labo. Nam et qui dera del etureris aut magnien dellaccae nobitatur? Tem simil iment ex eos quia net quo torest, conseque laccuptae adipsa dolores equam, imeni aut reptat hil iunt at. Reptin natusci dellitiis eum nem. Ebisimus que aut aut as aut ut que cum resent odi rente et, ullor maximpellam re di aditae lanim eos aut qui tem secum natet fugiat et dempori busame secearum qui

Eksempel på sitat i tekst

cum dem et, omni cum volessequo quis issim re esto conse maio cone incte aut aspero volorum volest, quia volorum volorep erecea id quam volor auda quiatur eiuriatia que aut in nienihi tiosti vel magnia quidignist, optiur atiunt volupientia quatiisquam

iuntem quia que mo imus a dolestio volupta estia vellendamet placcum idebis asimus dem et ea dis et ent aut qui ab inctotae. Tem fugit eaque ommo blamet, verume dolupta dendion cor autasperum ut utem a quia et quat quae. Aboreperfero magnis ut ipition sernam ario esciam, quatat. Ecatiur aut arit alit optatur apit preiurerae aspid ut vid quos des re officab orerumquae verionse nim autas autet omnimolum qui vellabor resseque corunt. Cae net aribus prorionecus, optae pero berum natinih itionsequae maionsequi blaborunt et alis dis aut poreper rovitiam reiusam re quossincil ipit vit maiostotat ullorer ibusdaepe mollor aspitae volupta cus et faccum quosandia abo. Uptam ressi delibus, iditas alia volenectotat peliqua sperit rat que non con nulparum inventi urisque sunt, consed ea voloris ipsus sunt. Ape conserci omnia dis et eicto tem que sequas as estibus reped quiasitem assitat quo endanis ditatemquo dolupitis ab inust fugiam exeris quam, quatur alis experspicius sit qui nos excesendi ulparunt earis pligendemos as nam, inctate omni corum harum faccus eiunt, quo berovitatus, venem sinus aribuscias et archicia velit, sum nonest re rerorest magnima gnatem ut as debit od que optae Ovidelite quas rem quia dolorpo stiate et in restest, tem coreper iatiis aut expellupti sim que aliquiatem

Ecatiur aut arit alit optatur apit preiurerae aspid ut vid quos des re officab orerumquae verionse nim autas autet omnimolum qui vellabor resseque corunt. Cae net aribus prorionecus, optae pero berum natinih itionsequae maionsequi blaborunt et alis dis aut poreper rovitiam reiusam re quossincil ipit vit maiostotat ullorer ibusdaepe mollor aspitae volupta cus et faccum quosandia abo. Uptam ressi delibus, iditas alia volenectotat peliqua sperit rat que non con nulparum inventi urisque sunt, consed ea voloris ipsus sunt. Ape conserci omnia dis et eicto tem que sequas as estibus reped quiasitem assitat quo endanis ditatemquo dolupitis ab inust fugiam exeris quam, quatur alis experspicius sit qui nos excesendi ulparunt earis pligendemos as nam, inctate omni corum harum faccus eiunt, quo berovitatus, venem sinus aribuscias et archicia velit, sum nonest re rerorest magnima gnatem ut as debit od que optae Ovidelite quas rem quia dolorpo stiate et in restest, tem coreper iatiis aut expellupti sim que aliquiatem verchillupta dolentent qui accus re,

Eksempel på utheving av tekst enimaiorio esecta aciis dolupta quaestotat. Maio consedis ad expelitem apelict aecepro magnatiam num qui sitis sum cullesequo expero iurita nulla nonsequ aeperum eumquun tiistia spedici magnia intur aciet offic toritatem veles nimolle stectur sitatur am atumquia pedi iuntiat quaecum sunt volorit dolum quatem quiat laborem dit mi, sit, ipieniene porro enihitatiat. Quunda quat dolupta turit, quibusto endae la ipsum

3

4

Mus resti conseque et fugia perio omniendio doluptur autaspit, iumet, vercient ererest, ut laborem ea

Ga. Olorepro dolo cum, que et magnihi litaque pori cupis

Ab int lacepud amenet aria idio. Ectatemo dolorum, temporum quamus as qui ad ut am reperfe raecto occusaes as dem. Et ut doluptatem sus, is andem hilicitin non reicaerendel inctior aliquate con rat rehent utem

Aximpore nessitint acillorerrum ea corendis autem adit quiam sed eumenit verspis es cusdae eribusam

Rios sus que ommolor itiumqui dolutem et adi cusciissi rem inctor sitatum quaerios maximi, suntibusant delitatiisi tem ad quam et apicides pa quidita temporum, cori qui aut vendus autatusamus ut aliquiam volorisciate num sundi id exped esectem porest expelec tiunda sequibus sam renist, omnientem enihilis estrumq uasimagnate et, omnimus andaepu dandignatium ipsa conem a doluptati corecernati alitate eriti re nest es adipsaeperum quunt am et accuptaquas ea qui ut lacerit exerspic te molorehenim remos earum quodigent alicius dolenti ossequi omnis iuntion sernatem eum acepudio. Ro officae vellam endi aut as soluptur si invent molo magnati dis alibus delles et es simus duciis eriore verum resed enduntia quidendaerum imporem oditatur? Endem rehendu ciasit audae maximaximus aut ex endio. Sapient volessitia net volesti doluptam, simintempore volupti beaquodit quam, similis si doloremo imodiat iusapel laudae labo. Nam et qui dera del etureris aut magnien dellaccae nobitatur? Tem simil iment ex eos quia net quo torest, conseque laccuptae adipsa dolores equam, imeni aut reptat hil iunt at. Reptin natusci dellitiis eum nem. Ebisimus que aut aut as aut ut que cum resent odi rente et, ullor maximpellam re di aditae lanim eos aut qui tem secum natet fugiat et dempori busame secearum qui

5

Ecatiur aut arit alit optatur apit preiurerae aspid ut vid quos des re officab orerumquae verionse nim autas autet omnimolum qui vellabor resseque corunt. Cae net aribus prorionecus, optae pero berum natinih itionsequae maionsequi blaborunt et alis dis aut poreper rovitiam reiusam re quossincil ipit vit maiostotat ullorer ibusdaepe mollor aspitae volupta cus et faccum quosandia abo. Uptam ressi delibus, iditas alia volenectotat peliqua sperit rat que non con nulparum inventi urisque sunt, consed ea voloris ipsus sunt. iliscim aut laborit aquaes el et quiam, odis ad qui dolecta perci dolest, sam faccab illoris earum, offic

cum dem et, omni cum volessequo quis issim re esto conse maio cone incte aut aspero volorum volest, quia volorum volorep erecea id quam volor auda quiatur eiuriatia que aut in nienihi tiosti vel magnia quidignist, optiur atiunt volupientia quatiisquam iuntem quia que mo imus a dolestio volupta estia vellendamet placcum idebis asimus dem et ea dis et ent aut qui ab inctotae. Tem fugit eaque ommo blamet, verume dolupta dendion cor autasperum ut utem a quia et quat quae. Aboreperfero magnis ut ipition sernam ario esciam, quatat. Ecatiur aut arit alit optatur apit preiurerae aspid ut vid quos des re officab orerumquae verionse nim autas autet omnimolum qui vellabor resseque corunt. Cae net aribus prorionecus, optae pero berum natinih itionsequae maionsequi blaborunt et alis dis aut poreper rovitiam reiusam re quossincil ipit vit maiostotat ullorer ibusdaepe mollor aspitae volupta cus et faccum quosandia abo. Uptam ressi delibus, iditas alia volenectotat peliqua sperit rat que non con nulparum inventi urisque sunt, consed ea voloris ipsus sunt. Ape conserci omnia dis et eicto tem que sequas as estibus reped quiasitem assitat quo endanis ditatemquo dolupitis ab inust fugiam exeris quam, quatur alis experspicius sit qui nos excesendi

ulparunt earis pligendemos as nam, inctate omni corum harum faccus eiunt, quo berovitatus, venem sinus aribuscias et archicia velit, sum nonest re rerorest magnima gnatem ut as debit od que optae Ovidelite quas rem quia dolorpo stiate et in restest, tem coreper iatiis aut expellupti sim que aliquiatem verchillupta dolentent qui accus re, enimaiorio esecta aciis dolupta quaestotat. Maio consedis ad expelitem apelict aecepro magnatiam num qui sitis sum cullesequo expero iurita nulla nonsequ aeperum eumquun tiistia spedici magnia intur aciet offic toritatem veles nimolle stectur sitatur am atumquia pedi iuntiat quaecum sunt volorit dolum quatem quiat laborem dit mi, sit, ipieniene porro enihitatiat. Quunda quat dolupta turit, quibusto endae la ipsum exceat. Aliqui dolorem nihil molupta simus serepudis est iliscim aut laborit aquaes el et quiam, odis ad qui dolecta perci dolest, sam faccab illoris earum, offic tem enditio quianda denihic temquibus quunt quae poratatem aut quam, con coremquas alit, qui temque moluptu repelit doluptaquame re volorporro doluptassunt optate es volupti con raeperrum faccabo. Nam sequi cust, sum dunt as quo occatium verferisqui cum im quam qui dera nulleni omnimol uptatemporem earum lab is et re, con cor sent ullatibus volorem olorionsequi ut et ex endessum

Ecatiur aut arit alit optatur apit preiurerae aspid ut vid quos des re officab orerumquae verionse nim autas autet omnimolum qui vellabor resseque corunt. Cae net aribus prorionecus, optae pero berum natinih itionsequae maionsequi blaborunt et alis dis aut poreper rovitiam reiusam re quossincil ipit vit maiostotat ullorer ibusdaepe mollor aspitae volupta cus et faccum quosandia abo. Uptam ressi delibus, iditas alia volenectotat peliqua sperit rat que non con nulparum inventi urisque sunt, consed ea voloris ipsus sunt. Ape conserci omnia dis et eicto tem que sequas as estibus reped quiasitem assitat quo endanis ditatemquo dolupitis ab inust fugiam exeris quam, quatur alis experspicius sit qui nos excesendi ulparunt earis pligendemos as nam, inctate omni corum harum faccus eiunt, quo berovitatus, venem sinus aribuscias et archicia velit, sum nonest re rerorest magnima gnatem ut as debit od que optae Ovidelite quas rem quia dolorpo stiate et in restest, tem coreper iatiis aut expellupti sim que aliquiatem verchillupta dolentent qui accus re, enimaiorio esecta aciis dolupta quaestotat. Maio consedis ad expelitem apelict aecepro magnatiam num qui sitis sum cullesequo expero iurita nulla nonsequ aeperum eumquun tiistia spedici magnia intur aciet offic toritatem veles nimolle stectur sitatur am atumquia pedi iuntiat quaecum sunt volorit dolum quatem quiat laborem dit mi, sit, ipieniene porro enihitatiat. Quunda quat dolupta turit, quibusto endae la ipsum exceat. Aliqui dolorem nihil molupta simus serepudis est iliscim aut laborit aquaes el et quiam, odis ad qui dolecta perci dolest, sam faccab illoris earum, offic tem enditio quianda denihic temquibus quunt quae poratatem aut quam, con coremquas alit, qui temque moluptu repelit doluptaquame re volorporro

Ecatiur aut arit alit optatur apit preiurerae aspid ut vid quos des re officab orerumquae verionse nim autas autet omnimolum qui vellabor resseque corunt. Cae net aribus prorionecus, optae pero berum natinih itionsequae maionsequi blaborunt et alis dis aut poreper rovitiam reiusam re quossincil ipit vit maiostotat ullorer ibusdaepe mollor aspitae volupta cus et faccum quosandia abo. Uptam ressi delibus, iditas alia volenectotat peliqua sperit rat que non con nulparum inventi urisque sunt, consed ea voloris ipsus sunt. iliscim aut laborit aquaes el et quiam, odis ad qui dolecta perci dolest, sam faccab illoris earum, offic

6

27


Layoutmal for brosjyre, liggende format - omslag Eksempel

1/3

1/2 X

1/3

1/2 X X

1/2 X

Språkprofil Bruk sjekklisten Nå har du en ferdig tekst framfor deg. Det siste som gjenstår, er å gå gjennom sjekklisten for å se om du har skrevet teksten i klarspråk.

✔ Har jeg tilpasset teksten til leseren? ✔ Har jeg skrevet det viktigste først? ✔ Har jeg brukt du eller dere i teksten? ✔ Har jeg brukt et aktivt språk?

1/3

1/2 X

1/3

1/2 X

✔ Har jeg skrevet konkret? ✔ Har jeg skrevet teksten i en god tone? ✔ Har jeg brukt et språk som leseren forstår? ✔ Har jeg lest korrektur?

X

Tips til videre lesning og kilder brukt i språkprofilen

1/2 X

• klarspråk.no • korrekturavdelingen.no • språkrådet.no • bokmålsordboka, ordbok.uib.no Rådhusplassen 2 Pb 173, 8601 Mo i Rana Sentralbordet 75 14 50 00 Servicetorget 75 14 51 80

• Sentralt stedsnavnregister (SSR), norgeskart.no Rana kommunes profilhåndbok bestemmer grafisk profil på dokumenter, maler og design som skal brukes i Rana kommune.

postmottak@rana.kommune.no www.rana.kommune.no

28


Layoutmal for A4 forside

Fira sans semibold 35 pt

1/3

1/2 X

1/3

1/2 X X

Mal for bruk på eksempelvis rapporter og planer.

Rapport økonomi 2019

1/2 X

Innholdsfortegnelse

Marger 25 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit..............................2 Etiam ultricies mauris in velit commodo, egestas.. ......................................3 Nam elementum lacus id dapibus tempus.. .................................................4 Etiam in ante auctor, placerat nisl porta, vehicula diam.. ............................5

2

Heading Peribus eosseque volorepe rehenih illupturera sed quas eum audit laccae ius pel iunt, odiscitas audaecab imodici llaborrum ex et venemod ictamus et volorio. Henet ut voluptatium ipisti tecaepe rumetus es rempor arum doluptatque porati cor aditatint exerit volo que qui con eostia duciamet faciam ium et, quo quia serendae ist, quo beature estrum in rati tem eos doluptaeptas dolore nobitiu mquossi id mossimi, sed ea cum sunda qui con rem voluptaque non pre dolecul lorior aborepel mos suntiis quassequamus eaqui net evendunt ad ea quunt, aut omnimpos in eum fuga. Ovid quisquunt as ulpariat etust, sincto minctiis dollament, totaqui accate voles et excea ventem as et ea se cores rerum etur, ut ut dolorro blaborum et doluptatem aditatus doloreiumque nullestium eaqui doluptatis et que dessi occuptatur, solorersped quid ut adis ratio volestem ius ea volutenda volorem quatur sandus, si ulpa et et pratem. Ut optae nem ute optium quunt ilisinc iuntemolorum hiti aut unt moditatiis earum cumet aut velitae vellessit hillisque eumquatur ab ipisquis esent latem eatibusdandi offic tem estibus volumque pererrum harum faccusdandam quisque volut pro dolest quate volore, inctia sinturibus rest volum eum quam, aut adis eum etum etur? Commolu ptaquo cum que cumquod et doluptae auda eate dictota tquundit earum anda vendae. Am fugiti dolendebit, suntota temolor rorruptas aut aut am lam quae eum endae molore, voluptate dis mi, untur, tendi nonse volest, que essitibus suntiorio. Pelest, solupta simi, volendia intio. Nes ut ilignimpore everundes dit inciet aut audis ut repelic tiistia doluptas ditio. Am rerit qui consequo blaborestiis anitia vendae acest ea nonsed quia dolor molo dolore officit velendantior sae dolupit, andis si acest, quiat eost omnistiisi corupta tiusci vellibus. Poreic te veribus cuptat quo excea volupta spicipicius nonetur magnam aut et laborep ernatiandit ut ratibus consecti diamus, cus, a autem. Nem venducipsum fuga. Ota voluptatem de vel ipiet esseque conse pe consectum con endi blatur? Mendae issedisci que veris soluptatem eiur, offic tenimi, idit fugitiis eatae vercillab iuntioreped quia sitatur moluptiunt. Non rem que mil il ma voloria volorecupta doluptam ate nusam que repudi demolorum ipidit inctur min eatur, sum re opta porionsernam et porepel mil magnihi libearciist aceariorro corerum renda doluptat. Abo. Te et, tectet eiur, il int idustion expererior simint quatur atur, tectorerest ra sequas aliatur, corempo rereprem rehentibus ea nonsequia corumquunt. Equis ipsandigni quiamusa velest, offictur? Otatis inia alit hilitior sam volorum fuga. Itaspe saperchic te ni is ne sincill anditat et renimagnis eum volum aut qui inciet arum illorumquam et escipsam, od untet porem fuga. Occus sendi beatent eati bearcil itibusandit occaborum venitatis nim sa corem voloria dolorro bea del iliti am voluptium volumquate ilitat ipsa verumet lia qui culpa consentiae volenti atiunt landipsae et lam in corum quid que delis eum reperati unt doluptatibus que nes modi none pa imet endem. Rate et endit, ut volendignia idemperio. Orpore molorrum nima que andele.

3

Sidetall

Heading Obit labo. Denis repudam in repudae ipsus exceratio. Nonet voloriberiam et que odis sa volluptatem auditis dolor aut volorem quo berunt, con cus vel idelitis coribus voluptas nimporum nis enim raecus volorit, to delenisi omni rempore hendignim quodit et laborum fugitaturera corest, quatistis invenit pro quid que sum labore quibus, tem id maximpo rerferum dunt ipsapientis ius volorum vendi quatetur ature doluptur? Estotat iuribus quo beatur, es consequ ibercime con nit, con el ipsaepr oribus del invelibus id ut untur? Minciusa volorerum volendusdant apidus quia quo in eiciae. Ad mil int, vitatis ab incipsum ipid quianditat remqui int rem si dolesci atisit unt quam, sundae repraeperio. Optat la nonsectium es ventibusciis is magnis magnist aut qui nus veliqui volorep erferor apidunt etur? Itat autem aditintio tem que volo blaborum vendis rest, nonse velecatur sinulpa ex eum, qui cor re plique vit estiur ma nimporumqui aut peraepero berumque quo to ide ommostium sequatiur? Uga. Ut et omnis solest, conem. Ovid et, sequati to volore sunt veliciendunt esciae nimendis nim dolupti conse pre, omnieni intempe rferro molentur, nos audis nima apitatur, volorpore nonsequam, nis quodit omnihicipsam viducimus, nobis int officil ipsaecero tem estium veriscium nobis event lam cones doluptam rest odi in et landitata desequi atest, ut voluptatem hit, sum quiatur?

cum sunt. Em et lautecabor sequiati consed ut alitatur, et volupti ossimin ctaepel lorendis sitint voloria mendaes tibusamus nis rehenda voluptatiist acestissecto totatur? Parumet et optaquia sit, sintior si untusant fugitisque offictas andis atem et dolorios essim laccaborum elendandis ipiendebis eossima net et, essinusae qui sa dit lab in et volut repudi reperum anti quae volorem solent moditem poresti nctiae maio que acearum velest quidi doluptat estibero volupta testem verspel laccab intur? Maximporrum quo dempe volupta dit aut fugitatquis dolluptaecus eos duciis doloreratum re et derionsequo que ationsed maximusam, simus resequiaecum imaionseque velicae perate num sint oditiae nosandit rectatia di odit as nis etus dolestia et ad quam eum re molupta susciam que vent plit aut quam, ipiet aut expedipsamus adis et eumquo dolorro inulpa quis quam, quatiorenem simpe que vel idit molorem perrum incienis aut aspe et velenis minvellabo. Oviditatest quodicia debissequate cus ium que net erum illupicium net excea sequosaped ut ut fugia adi repudam ant et odis volupta ssinturibus, sinctur as acculpari nos pro tem fugiasin comnisc iderroratis veni accum faccullam renis il et volore is reptatio. Disimag nimodipsandi omni quo mil ipsae. Itaquas volent.

Eque quo ene postius a dolupiet quiatur? Quia venihictust odis parum volor mos eumqui sus es sit, sundelictem eum que et officatiunt ent, que alignie nimagni mustibus del min niminctur, oditi discili gnimporia qui optatus, que et essit pe eossum eum am, sequas magnatias utem quibusam et optaquid molupidus sinus nime consene scidendi officit quia nos et quas volorias ent fugias

Nestibus estem. Et volorer untisi ut digenda epelibus acerunt dera sit ut eosam, cum sincte et omnisque prepudant. Bit hit, que plit que mi, que inulparum aut la ium qui quias rerion endis rest, veliquias soluptatur? Qui commo quis conse dolorerovid molo ellacestis es alitium ipis endit laudi restia sin et dici odi berum ex et hiliquam qui reptatur? Quiatur aut perunt ari utem.

Pa sinvendi te pero dictaec aboritas reres dolorro blatus.

4

29


E-postsignatur

E-postsignaturen skal vĂŚre lik for alle ansatte i Rana kommune. Ved at alle har samme e-postsignatur fremstĂĽr organisasjonen som enhetlig. Font: Calibri regular 11 pt Fasttelefon skrives slik: xx xx xx xx Mobiltelefon skrives slik: xxx xx xxx

Hei, Kan du sende meg siste versjon av rapporten fra møte i dag? 1/3

1/2 X

1/3

1/2 X X

1/2 X

Med vennlig hilsen

Navn Etternavn tittel avdeling Telefon: 75 1x xx xx, Mobil: xxx xx xxx E-post: navn.etternavn@rana.kommune.no www.rana.kommune.no

30


Plakat/annonse Liggende format Annonse med bilde. Bilde er valgfritt. Eksempler vist i bruk pĂĽ neste side.

Puditates ut idelestrum vita volessum Lenducitias est es et velici as nate est eiunt magnat posti dolupta voluptam 25

X

7X

X

X X

31


Puditates ut idelestrum vita volessum Lenducitias est es et velici as nate est eiunt magnat posti dolupta voluptam

32


Plakat/annonse StĂĽende format

Puditates ut idelestrum vita volessum

Puditates ut idelestrum vita volessum

Lenducitias est es et velici as nate est eiunt magnat posti dolupta voluptam

25 X

Lenducitias est es et velici as nate est eiunt magnat posti dolupta voluptam

7X

X

X X

33


Plakat/annonse Stående format med avdelingsnavn Avdelinger står fritt til å bruke bilder og elementer som passer deres avdeling, som vist i eksempel. Kommunen ønsker en tydelig profil og ved bruk av grafiske elementer skapes det en tydelig avsender. Det skal alltid brukes fonter og farger fra profilhåndboken.

Kultur skoleuka 19 8. - 12. april

Program

Mandag 8. april

Verdensrytmer kl. 17:00

Teaterkafeen

Filmmusikk

kl. 17 :30

Kammersalen

Vinger og fjær

kl. 17 :15

Black box

Vinger og fjær

kl. 18 :00

Black box

KULTUR SKOLE UKA 19 Tirsdag 8. - 12. april9. april

KULTUR SKOLE UKA 19 Vinger og fjær kl. 19 :00 KULTUR SKOLE UKA 19april 8. - 12. 8. -Onsdag 12. april 10. april

Black box

Little Shop of Horrors kl. 12 :00 Hovedscena teater

Little Shop of Horrors KULTUR KULTUR SKOLE SKOLE UKA UKA19 19

8. 12. 8.--Torsdag 12.april april

kl. 18 :00 Hovedscena teater

11. april

Little Shop of Horrors

KULTUR SKOLE UKA 19 Tegneworkshop for eldre KULTUR SKOLE UKA 19 Gitarmosaikk 8. - 12. april 8. - 12. april Little Shop of Horrors

kl. 12 :00

Hovedscena teater

På kino nå

Klikk for program

Rana kino

Rana kommune

kl. 13:00 - 16:30 kl. 17 :15

Kammersalen

kl. 18 :00

Hovedscena teater

12. april Lenducitias est Fredag es et velici as nate est KULTUR SKOLE UKA 19 Bakeribyggkonsert kl. 12 :00 Bakeribygget eiunt magnat posti dolupta voluptam 8. - 12. april

KULTUR SKOLE UKA 19 8. - 12. april

KULTUR SKOLE UKA 19

Rana kulturskole Rana kommune

8. - 12. april

34


Tekstannonse uten bruk av bilde

1/2 X 1/2 X

Heading

12

ectatium escipit aute pos incte repeliquid et aceped quassim peratiam exceperum eiciliqui audignam il ellam quat. Corrum exerendellut molo velesTe vitioria qui conem fuga. Nequodi niant venissus alibus ex et ilis reperci coreristius, quam nulparciis dis mint autet volorro volesti tem et laut fugitas delendae velit ide perat minum quis simolorum hilloreiur mos venihilit aut hil erchit que iunt, sundi odi blaut fuga. Apicium si culpa voluptatur remporp oribus et aribusdae vidit maximporempe pa prae

X

aspeliquam re aliquae cescid et ut fuga. Itat ius, corae voluptatam, conem assum fugitio. Et et experit landam quasperit estota tat occusci moluptas illorrovit, et omnimus mos doluptur? Rovidebit, samus alitatus re odio eos et inis de sitium qui aciis rae corios quatis ate pos volorib usdaero inti nobit re nobis magnam am quunti commolor aut acessum, ut quam repera cusam aut exeruptur, cum sunt eos necabor aut quae solectem fugiaerum qui conet aut laut quis quiducienis nimolor ehendis dolum iunte sequass intiate mporernatur? quae et, niae mos num, accusanis

X

www.rana.kommune.no 1/2 X 1/2 X X

35


Tekstannonse uten bruk av bilde Kunngjøring- og stillingsannonse

Rana bibliotek

23. oktober kl 17.00 Rana hagelag

John- Harald Svaleng Bustned holder foredreag for alle hageinteresserte.

Politiske møter

Utvalg for helse og omsorg

Tid: 22. okt 2019 kl 10.00 Sted: Formannaskapsalen

Ledig stilling Pedagogisk leder

Langnes barnehage (2019/396)

Undervisningsstilling Skonseng skole (2019/399)

Rektor

Utvalg for oppvekst og kultur

Selfors barneskole (2019/406) Lyngheim skole (2019/407)

Utvalg for miljø. plan og ressurs

SFO leder

Tid: 22. okt 2019 kl 10.00 Sted: Formannaskapsalen Tid: 22. okt 2019 kl 10.00 Sted: Formannaskapsalen

www.rana.kommune.no

Selfors barneskole (2019/410) Fullstendig utlysning og søknadsskjema finnes på vår nettside:

www.rana.kommune.no

36


Tekstannonse Kunngjøringsannonse

Rana kommune informasjon • arrangementer i Rana bibliotek

• presentasjon av budsjett og økonomiplan • politiske møter

Klikk her for mer info »

www.rana.kommune.no

37


Bannerannonser med avdelingsnavn

Puditates ut idelestrum vita volessum

25 X

Byggdrift

Lenducitias est es et velici as nate est eiunt magnat posti dolupta voluptam

X

Rana kommune

X 1/2X

Puditates ut idelestrum vita volessum Byggdrift

Lenducitias est es et velici as nate est eiunt magnat posti dolupta voluptam

Puditates ut idelestrum vita volessum Lenducitias est es et velici as nate est eiunt magnat posti dolupta voluptam

Rana kommune

Lenducitias est es et velici as nate est eiunt magnat posti dolupta voluptam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Byggdrift

Rana kommune

38


Sosiale medier

Profilbilde skal kun være kommunevåpenet i farge.

1/3

1/2 X

Navn på siden skal bestå av navn på avdeling eller enhetsnavn.

1/3

1/2 X 1/3

X

Profilbilde

Facebook 1/2 X

1/2 X

1/3

Twitter

Rana ungdomsråd

På kanalsider fra Rana kommune skal profilbilde alltid vise kommunevåpenet alene. For nedlasting av fil: profil.rana.kommune.no.

1/2 X X

1/2 X

Rana ungdomsråd

Forsidebilde Forsidebilde må gjerne være et lokalt bilde/ video. Det er også mulig å bruke grafiske elementer på forsidebilde, som vist i eksempel. Kommunen ønsker en tydelig profil og ved bruk av grafiske elementer skapes det en tydelig avsender.

1/3

1/2 X

1/3

1/2 X X

1/2 X

Rana ungdomsråd

1/3

De som trenger hjelp til å legge et grafisk element i forsidebildet og/eller få bilde i rett format, kan ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

1/2 X

1/3

1/2 X X

Instagram

LinkedIn

1/2 X

Rana kulturskole

Moheia Fritidspark

Sosiale medier ikoner til bruk i trykksaker. Filer kan lastes ned fra profil.rana.kommune.no.

Moheia Fritidspark

39


Takkekort

Format: A6 Kan brukes til bursdagskort, takkekort, invitasjonskort og annet.

Navn Gratulerer med 50-ĂĽrsdagen.

40


Stempler

Stempler følger oppsettet for avdelingslogo. Tilleggsskrift, som for eksempel ”Godkjent”, skal settes i Calibri.

Helse og omsorg Rana kommune

Format: 80 x 30 mm

Helse og omsorg Rana kommune

Godkjent

41


Profilering/representasjon Side 43 - 65

42


Skilt innvendig bygg Skriveregler skilt Servicetorget og servicetorg skal skrives med liten forbokstav; altså servicetorg og servicetorget. Liten forbokstav gjelder også for kontorer; kulturkontoret, arealkontoret, skolekontoret og andre kontorer vi måtte ha eller få. Det er tillatt å bruke stor forbokstav på skilt når navnet står først i hver linje. Altså skal skilt utformes slik: Kommunestyresal Formannskapssal Ordfører Rådmann Servicetorget Rana bibliotek

Rana bibliotek Kommunestyresal Rådmann Ordfører

Hovedinngang Barneavdeling Kjeller Kontorfløy Lager

C

D E

D

A

Avdelingsnavn Avdelingsnavn

Skal navnene på skiltet skrives horisontalt, er det kun det første navnet som skrives med stor forbokstav. Altså blir skiltet slik: Kommunestyresal, formannskapssal, ordfører, rådmann, servicetorget, Rana bibliotek (men denne type skilt bør vi unngå) Unntaket fra regelen om stor forbokstav gjelder kun på skilt.

A: B: C: E: G:

F B

Moheia fritidspark Moheia bad Ranahallen

Navn Navnesen

Svartisen

Velkommen til oss Vennligst henvend deg til

servicetorget

Møterom 1. etasje

Marmorslottet

Kommunikasjon

Møterom 2. etasje

Navn Navnesen Navn Navnesen Navn Navnesen

Døren til Svartisen skal ikke låses etter møter.

43


Skilt innvendig bygg

Eksempler pü foliering av dører.

Servicetorget

Velkommen !gad nif ne aH

gnagtU !gad nif ne aH

Ă…pningstider

Mandag kl. 09:00 - 15:00 Tirsdag - fredag kl. 08:00 - 15:00

Inngang Vennligst henvend deg til servicetorget

44


Skilt utvendig bygg Retningslinjer skilt utvendig bygg Skilt til bygninger skal alltid bestå av kommunevåpenet og avdelingsnavn slik det er vist i eksempel. Store skilt til bygg og anlegg skal sees på lang avstand både dag og natt. Det er derfor viktig at skiltet får riktig plassering og størrelse. Skiltene skal helst være i fasadebokstaver og belyses bakfra. Avdelingsnavnet settes opp med Rana kommunes profilfont; Fira Sans medium. På mørke vegger vil sort farge bli lite lesbart. I slike tilfeller anbefaler vi at bunnen i kommunevåpenet og avdelingsnavnet er hvitt eller sølv.

Rana bibliotek Ytteren skole Rana ungdomsskole avdeling Moheia Rana ungdomsskole Rana ungdomsskole avdeling Mo

Der flere avdelinger er samlokalisert skal de ulike avdelingene plasseres under hverandre, som vist i skilteksempelet for bydrift.

Byggdrift Bydrift

Vann og avløp Veiavdeling

45


Skilt utvendig bygg

Eksempler pĂĽ bruk av skilt pĂĽ utvendige bygg.

Rana bibliotek Ytteren skole Rana ungdomsskole

46


Rana kultur

Skilt utvendig bygg

Eksempler på bruk av grafiske element og logo på utvendige bygg.

Rana kino

Ved bruk av grafiske element på bygg, dører, vinduer og lignende, skal dette utformes av byrå i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen, og være i tråd med profilhåndboken.

Ra

Rana kommune Rana kulturskole Rana kino

Rana kino

Rana kommune

Rana kommune

Rana kulturskole

Rana kulturskole

Rana kino

Rana kino

Rana kino

Rana kino

47


Leseavstand skilt

Fargekontraster, anbefalt av Royal National Institute for the Blind: Bakgrunn

Bunnfarge

Tekst

Rød murstein, mørk stein

Hvit

Svart, mørkegrønn, mørkeblå

Lys murstein, lys stein

Svart, mørk

Hvit, gul

Hvitkalket vegg

Svart, mørk

Hvit, gul

Grønn vegetasjon

Hvit

Svart, mørkegrønn, mørkeblå

Anbefalt bokstavstørrelse på skilt for synshemmede personer: Leseavstand

Versal X høyde i mm

Skilthøyde i mm

3 30 60 5 50 100 6 60 120 10 75 150 12 90 180 15 100 200 18 120 240

Hentet fra boken ”Et inkluderende samfunn”, Norges Blindeforbund, 2004.

48


PowerPoint/presentasjonsmal

Presentasjon av folkehelseundersøkelse Presentasjon av brukerundersøkelse

Presentasjon av folkehelseundersøkelse

av Gro Sæten folkehelsekoordinator

• Epedit officid quiatur? Quia quibusda dolent aut voluptatus

• Epedit officid quiatur? Quia quibusda dolent aut voluptatus

• Epedit officid quiatur? Quia quibusda dolent aut voluptatus

• ducidus dolupta earum et, sum quiam, quo volloru mendae niam

• ducidus dolupta earum et, sum quiam, quo volloru mendae niam

• ducidus dolupta earum et, sum quiam, quo volloru mendae niam

•dolo omnissit expeliquo et, volorit verciisto dolor

•dolo omnissit expeliquo et, volorit verciisto dolor

•dolo omnissit expeliquo et, volorit verciisto dolor

Bea ilitati asperum faceatium, at. Hilitis dolo ipit offici te rem corio. Lorum rero ditiae molora pliquam explit rem. Nem volupta mendae vendi optatiusciis est, velesci atempere inullor susa adignis quiam, susda quidusda voluptat fugit erferios eatibus eossum illes remporerum sit re ilit occus que simodit lauda cum, eturehe ndignis cidipidusPa sunti conet eum laboria aliquas soluptiur? Is as modipsuntior adicta accupis veles enis et duci ommoluptati nihil ium qui dolorep repelignam ad qui dolecto bearum quo cum harunt laut dunt aut fugit fugitate et resequi dus, con rero milless imolores maiones di de maiosanis comnit atus es

as moluptatus, eaqui am que ex eum, volestrum et laccatu renditi arunderibus, aribera volendit dolo quatur? Luption sequia sunt labo. Ut quam autendu nditas quis et offictest et et utem inimosant repudaest volupti nctur? Ist lam qui deliae quod molorro to qui dellandae pra dus reprovit magnaturia aut ra de volupie nihictur? Facipsam quossim agnime nisiti duciam ut fugia voluptam untus illa conemodis nobis evelibus non pore aut laborempori untus as sit peritias porrovidi quo dolecaboriti nonseque sedipic temporunt. Ita parum qui nus nisqui cone imincim porest,

Heading

Heading

Bea ilitati asperum faceatium, at. Hilitis dolo ipit offici te rem corio. Lorum rero ditiae molora pliquam explit rem. Nem volupta mendae vendi optatiusciis est, velesci atempere inullor susa adignis quiam, susda quidusda voluptat fugit erferios eatibus eossum illes remporerum sit re ilit occus que simodit lauda cum, eturehe ndignis cidipidusPa sunti conet eum laboria aliquas soluptiur? Is as modipsuntior adicta accupis veles enis et duci ommoluptati nihil ium qui dolorep repelignam ad qui dolecto bearum quo cum harunt laut dunt aut fugit fugitate et resequi dus, con rero milless imolores maiones di de maiosanis comnit atus es

Bea ilitati asperum faceatium, at. Hilitis dolo ipit offici te rem corio. Lorum rero ditiae molora pliquam explit rem. Nem volupta mendae vendi optatiusciis est, velesci atempere inullor susa adignis quiam, susda quidusda voluptat fugit erferios eatibus eossum illes remporerum sit re ilit occus que simodit lauda cum, eturehe ndignis cidipidusPa sunti conet eum laboria aliquas soluptiur? Is as modipsuntior adicta accupis veles enis et duci ommoluptati nihil ium qui dolorep repelignam ad qui dolecto bearum quo cum harunt laut dunt

aut fugit fugitate et resequi dus, con rero milless imolores maiones di de maiosanis comnit atus es as moluptatus, eaqui am que ex eum, volestrum et laccatu renditi arunderibus, aribera volendit dolo quatur? Luption sequia sunt labo. Ut quam autendu nditas quis et offictest et et utem inimosant repudaest volupti nctur? Ist lam qui deliae quod molorro to qui dellandae pra dus reprovit magnaturia aut ra de volupie nihictur? Facipsam quossim agnime nisiti duciam ut fugia voluptam untus illa conemodis nobis

49


Konferansemappe

Mo i Rana

VEGA

Nesna Sandnessjøen Mosjøen Forvik

Mo i Rana – midt i Norge, ved hav og fjell Rana kommune ligger tett opp til landets midtpunkt. Langs veien er det 150 mil til Kirkenes og 143 mil til Lindesnes. Rana ligger midt mellom Polarsirkelen og Nord-Norges tak, de massive Okstindene med sine vel 1900 meter høye topper. Videre ligger Rana midt mellom Atlanterhavet og Sverige. Midt i blæst og sol I Rana snur klimaet seg bokstavelig talt etter vinden. Golfstrømmens milde kjælen langs Helgelands skjærgård gir et lunt kystklima når det briser fra sørvest. Østlig eller sørlig vinddrag kan gi langvarige varmeperioder om sommeren og god skiføre vinterstid. Norges 4. største Rana kommune strekker seg over 4463 km² og er landets 4. største kommune. Nordgrensen går gjennom Svartisen og Saltfjellet, nord for Polarsirkelen. Grensen i sør er mot Okstindmassivet. Befolkning Befolkningen i Rana økte kraftig med anleggelsen av Norsk Jernverk. Da Stortinget vedtok byggingen av Norsk Jernverk i 1946, bodde det ca. 9000 ranværinger i det området som senere ble Rana kommune. 20 år senere var folketallet oppe i 23 000, og siden midten av 1970-årene har kommunens innbyggertall ligget på rundt 25 000. I dag bor det drøyt 26 000 innbyggere i Rana kommune.

Besøksadresse Rådhusplassen 2 Postadresse Postboks 173, 8601 Mo i Rana Telefon +47 75 14 50 00 Servicetorget +47 75 14 51 80

Bystatus 17. desember 1996 vedtok Rana kommunestyre at Mo i Rana skulle ha status som by. ”Byåpningen” ble gjort 24. januar 1997 som et ledd i åpningsseremonien for NM på ski. Havmannen Havmannen er laget av den engelske kunstneren Antony Gormley og inngår som Rana kommune sin skulptur i Skulpturlandskap Nordland. Skulpturen ble avduket 6. mai 1995 og er hugget ut i granitt. Den består av 9 ulike deler, - er ca. 11 m høy og veier ca 60 tonn! Havmannen står i Ranfjorden utenfor Mo sentrum ca 15 m fra strandkanten. Vannflaten følger tidevannets forandringer, og i det vannet står på det høyeste, når det opp til figurens lår.

E-post postmottak@rana.kommune.no Nettside www.rana.kommune.no

50


Visittkort Grafisk oppsett visittkort Oppstilling og plassering av tekst og logo skal vĂŚre som vist i eksempel. Alle visittkort skal inneholde en QR-kode med vCard, som er et standard filformat for elektroniske visittkort. Liggende format 85x55 mm.

Navn Navnesen tittel enhet/avdeling

Tlf. 00 00 00 00 Mob. 000 00 000 navn.navnesen@rana.kommune.no Kontoradresse x, 86xx Mo i Rana www.rana.kommune.no

51


Rollup Eksempler pü design av rollup. Rollup har størrelse 85x205.

Velkommen til oss!

52


Talekort

Format: A5 Printes pĂĽ minimum 200 grams papir.

53


Bildekor Enkel bilderkor Den enkleste formen for bildekor har logo på begge dører foran og logo bak på bilen. Bildekor med designelementer Bildekor egner seg best til bruk på hvite og sorte biler. Det skal alltid brukes hovedlogo og ikke avdelingslogo på biler til Rana kommune.

54


Bildekor

55


Bildekor

56


Bildekor

57


Bildekor

58


Profilklær T-skjorter Hjertelogo 8 cm bredde. Rygglogo 15 cm bredde. Hettejakker Hjertelogo 8 cm bredde. Det skal kun brukes hovedlogo og ikke avdelingslogo på profilklær.

59


Profilklær Arbeidsklær Hjertelogo 8 cm bredde. Rygglogo 15 cm bredde. Baklomme 8 cm bredde. Initialer satt i Arial. Det skal kun brukes hovedlogo og ikke avdelingslogo på profilklær.

KJ Teknisk drift

KJ

KJ

60


Gulvmatter Eksempler pĂĽ gulvmatter med logo.

85x115

85x115

200x300

200x300

61


Profileringsartikler

Eksempler på bruk av logo og grafiske elementer på profileringsartikler.

50 x 7 mm 50 x 7 mm

26 mm

Glued area

SIDE

87 mm

FRONT

SIDE 87 mm

BACK

Glued area

SIDE

FRONT

SIDE

Rana kommune ønsker at alle innbyggere skal bli sett!

26 mm

BACK

62


Profileringsartikler

Eksempler pĂĽ kopper.

63


Profileringsartikler

Eksempler pĂĽ handlenett i natur.

64


Eksempler pĂĽ flaggbanner.

skole uka 19 8. - 12. april

Flaggbanner

65