Page 1

‫زعالى هٌك‬

‫‪9‬‬

‫زعالى هٌك‬ ‫زعل الغيىم لى فرقها‬ ‫الوطر‬ ‫زعل‬ ‫زعالى هٌك‬ ‫الىراق لى رهاها الشجر‬ ‫زعل الليل لى عتّن ع‬ ‫دًّي‪..........‬ها يٌىر عتوى‬ ‫القور‬ ‫راجع‬

‫ويي الّي قلّي‬ ‫ها بعىد‬

‫لهأل‬

‫تاركلي رهشي‬ ‫و قلبي‬ ‫داهع‬ ‫في هىعىد‬ ‫هىعىد ترجع الى‬ ‫هىعىد تدللى‬ ‫ويٌك هل يىم الحلى‬ ‫‪ .........‬زعالى هٌك‬ ‫زعل‬ ‫زعالى هٌك‬ ‫الٌهار لى ها طلّت شوسى‬ ‫زعالى هٌك‬ ‫زعل بكرا لى ًساٍ اْهسى‬ ‫زعل الصىت لى شي هرة‬ ‫اختٌق ‪ ...........‬ها‬ ‫يحكي عٌّى هوسى‬

za3lan votes 9  

‫هٌك‬ ‫زعالى‬ ‫فرقها‬ ‫لى‬ ‫الغيىم‬ ‫زعل‬ ‫الوطر‬ ‫هٌك‬ ‫زعالى‬ ‫زعل‬ ‫الشجر‬ ‫رهاها‬ ‫لى‬ ‫الىراق‬ ‫هرة‬ ‫شي‬ ‫لى‬ ‫الصىت‬ ‫زعل‬ ‫اختٌق‬ .....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you