Page 1

Any:2011 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Pr opost adecar t el lpelconcur speranunci arl aFi r a dePr i maver adeMar t or el l2011.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Car t el lanunci adordel ’ obr adet eat r e“ ElPet i t Pr i ncep”r epr esent adaalt eat r edel aPassi ód’ Espar r eguer a.


Any:2010 For mat :420x600mm Descr i pci ó:Pr opost aperalconcur sdel aFi r adel aCandel er a deMol i nsdeReif entr ef er ènci aal ’ esper i tagr i col adel af i r a.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Car t el lguanyadordelconcur speral aFest aMaj or deMar t or el l2010,onvaserl ai mat ger epr esent at i vadel esf est es


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Car t el lguanyadordelconcur speranunci arl a pr ogr amaci ódel aNi tJ ovedel aFest aMaj ord’ Espar r eguer a.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Car t el lguanyadorperalconcur speranunci arl a Fest aMaj orGr andeSant aMagdal enadeMasquef a.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opost adecar t el lperalconcur sdel ’ associ aci óde donesdeCat al unyaambelt emar idedesi gual t atent r esexes.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Car t el lf i nal i st adelconcur speranunci arl aFi r ade Pr i maver adeMar t or el l .


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Pr opost adecar t el lperalconcur sdel asegur et at l abor alor gani t zatperl aGener al i t atdeCat al unya.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Pr opost adecar t el lperalconcur sperapr omoci onarl aFest aMaj ordeSantCugatdelVal l 猫s.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opost adecar t el lperalconcur sperapr omoci onarl ’ escol apúbl i cadeCor nel l àdeLl obr egat .


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opost adecar t el lperalconcur sperapr omoci onarl ’ escol apúbl i cadeCor nel l àdeLl obr egat .


Any:2009 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opost adecar t el lperalconcur sdeFest aMaj or d’ Espar r eguer a2009,com at emar ideci r c.


Any:2008 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Car t el lperal ’ obr adet eat r e“ Eldi ar id’ AnnaFr ank” r epr esent adaalt eat r edeLaPassi ód’ Espar r eguer a


Any:2007 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opos t aperalc onc ur sdeFes t aMaj ord’ Es par r eguer a f entr ef er enc i aal sc ol or sdel abander aambel ses par r ec sil ac r eu.


Any:2007 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Car t el lquevaanunci arl apr ogr amaci ódel af est a delCar navald’ Espar r eguer a


Cartells  

En aquesta secció presento una selecció dels cartells més significatius de la meva carrera. La tasca principal del cartell és la de comunica...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you