Page 1

Any:2011 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Pr opost adecar t el lpelconcur speranunci arl aFi r a dePr i maver adeMar t or el l2011.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Car t el lanunci adordel ’ obr adet eat r e“ ElPet i t Pr i ncep”r epr esent adaalt eat r edel aPassi ód’ Espar r eguer a.


Any:2010 For mat :420x600mm Descr i pci ó:Pr opost aperalconcur sdel aFi r adel aCandel er a deMol i nsdeReif entr ef er ènci aal ’ esper i tagr i col adel af i r a.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Car t el lguanyadordelconcur speral aFest aMaj or deMar t or el l2010,onvaserl ai mat ger epr esent at i vadel esf est es


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Car t el lguanyadordelconcur speranunci arl a pr ogr amaci ódel aNi tJ ovedel aFest aMaj ord’ Espar r eguer a.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Car t el lguanyadorperalconcur speranunci arl a Fest aMaj orGr andeSant aMagdal enadeMasquef a.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opost adecar t el lperalconcur sdel ’ associ aci óde donesdeCat al unyaambelt emar idedesi gual t atent r esexes.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Car t el lf i nal i st adelconcur speranunci arl aFi r ade Pr i maver adeMar t or el l .


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Pr opost adecar t el lperalconcur sdel asegur et at l abor alor gani t zatperl aGener al i t atdeCat al unya.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci 贸:Pr opost adecar t el lperalconcur sperapr omoci onarl aFest aMaj ordeSantCugatdelVal l 猫s.


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opost adecar t el lperalconcur sperapr omoci onarl ’ escol apúbl i cadeCor nel l àdeLl obr egat .


Any:2010 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opost adecar t el lperalconcur sperapr omoci onarl ’ escol apúbl i cadeCor nel l àdeLl obr egat .


Any:2009 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opost adecar t el lperalconcur sdeFest aMaj or d’ Espar r eguer a2009,com at emar ideci r c.


Any:2008 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Car t el lperal ’ obr adet eat r e“ Eldi ar id’ AnnaFr ank” r epr esent adaalt eat r edeLaPassi ód’ Espar r eguer a


Any:2007 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Pr opos t aperalc onc ur sdeFes t aMaj ord’ Es par r eguer a f entr ef er enc i aal sc ol or sdel abander aambel ses par r ec sil ac r eu.


Any:2007 For mat :297x420mm Descr i pci ó:Car t el lquevaanunci arl apr ogr amaci ódel af est a delCar navald’ Espar r eguer a

Cartells  
Cartells  

En aquesta secció presento una selecció dels cartells més significatius de la meva carrera. La tasca principal del cartell és la de comunica...

Advertisement