Page 1

Ramudden Helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer


Våra tjänster Vi hjälper våra kunder att skapa en säker arbetsplats och att efterleva de regelverk som finns gällande väg, järnväg, industri och byggarbetsplats. Vi hjälper dig med hela processen, från att ta fram TA-plan, söka tillstånd, etablera och sköta tillsyn på arbetsplatsen. Vi erbjuder även rådgivning och expertkompetens vad gäller lagar och krav inom trafiksäkerhetsområdet. Självklart levererar vi även ut det material som behövs för en säker trafik- eller byggarbetsplats.

Vår mission: Alla har rätt till en säker arbetsplats.

TMA-fordon Vi skyddar allt från permanenta arbetsplatser, etableringar, intermittenta arbeten till bärgningsbilar m.m. Våra bilar är ett effektivt skydd vid arbeten under kortare perioder eller där plats för annat skydd ej finns. Kontakta närmsta depå för att får förslag på den bästa lösningen på just din arbetsplats

2

Ramuddens bilar är utrustade med: • Backkamera • Backvarnare • Automatlåda • Alkolås

• Euro5 / Euro6 motorer • Battenburgmönster • LED-tavla


Våra TA-konsulter hjälper dig i processen till en godkänd TA-plan. Vi är experter på gällande regelverk och att se lösningar i komplexa trafiksituationer och arbetsplatser.

VÅRA TJÄNSTER

TA-planer

Vi hjälper dig i planering och utformning av en säker arbetsplats, vi ritar TA-planen och hjälper till med tillståndsansökningar. TA-planer med komplexa lösningar kan även kompletteras och visualiseras i 3D-modeller. Se filmer på ramudden.se

Vakt & Lots Kräver trafiksituationen trafikreglering med vakt har vi personal för detta. Att använda vakt eller lots är effektivt om du behöver stänga eller leda om delar av vägen på ett säkert sätt. Ramudden hjälper dig i ett tidigt skede med planering och tillstånd för arbetet. Vår personal har lång och god erfarenhet av vakt- och lotsarbete. De finns till hands tills ert arbete på ett säkert sätt är utfört, och vägen kan öppnas.

TMA-trailer/släp Förutom våra stora TMA-fordon har vi även TMA-trailer och TMA-släp som kopplas på ett dragfordon.

City-TMA Vi kan även erbjuda City-TMA som är ett smidigt alternativ då utrymmena är trånga. Perfekt i till exempel storstäder.

3


TRAFIKBUFFERT

Trafikbuffert Trafikbuffert godkända enligt VVMB351. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923374

Trafikbuffert röd/gul 80 km/h L 3100 x B 1040 x H 1005

1050

923375

Trafikbuffert röd/gul 100 km/h L 3100 x B 1040 x H 1005

840

923377

Trafikbuffert röd/gul L 2100 x B 1040 x H 1050

640

929.02

Trafikbuffert Boata 100 km B 3110 utan matta H 1060 utan skyltstativ

770

Art. nr.

Tillbehör

Art. nr.

Tillbehör

923376

Skyltstativ trafikbuffert 3 m

923384

Lyftvajer 3 krokar

923378

Skyltstativ trafikbuffert 2 m

923380

Solcellspanel universell

923371

Skyltstativ trafikbuffert Boata 3 m

921733

X2 Markeringsskärm 3000 x 400

923379

Lyftok trafikbuffert

921734

X2 Markeringsskärm 2000 x 400

923382

Lyftvajer 2 krokar

922308

Batteri 12 V

Scanna kod för film: Trafikbuffert 100 km/h

Vägmärkesvagn

4

Art. nr.

Benämning

9223.01

Vägmärkesvagn komplett med ljus

9223.02

Vägmärkesvagn komplett med solcell

9223.04

Vägmärkesvagn mini med ljus

Art. nr.

Tillbehör

922306 922462 922464 922308

D2 Superpil 1200 mm Plåtlameller med tryckt text, anpassat efter skyddsklassade vägar Batteri 12 V


Skyltar

VÄGMÄRKEN

Av utrymmesskäl kan vi inte visa upp alla skyltar här utan hänvisar till vår hemsida. www.ramudden.se/skyltar

=

A5-1

Varning för avsmalnande väg

A5-2

Varning för avsmalnande väg höger

A5-3

Varning för avsmalnande väg vänster

A8

Varning för ojämn väg

A10

Varning för slirig väg

A11

Varning för stenskott

=

A13

Varning för övergångsställe

A14

Varning för gående

A15

Varning för barn

A16

Varning för cyklande & mopedförare

A19

Varning för djur

A20

Varning för vägarbete

=

A21

Vägarbete upphör

A22

Varning för trafikljus

A25

Varning för mötande trafik

A27

Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

A28

Varning för vägkorsning

A29-1

Varning för vägkorsning

=

A29-13

Varning för vägkorsning

A29-18

Varning för vägkorsning

A34

Varning för kö

A40

Varning för annan fara

B1

B2

Väjningsplikt

Stopplikt

=

B3

Övergångsställe herggårman

B3

Övergångsställe frugårman

B4

Huvudled

B5

Huvudled upphör

B6

Väjningsplikt mot mötande trafik

B7

Mötande trafik har väjningsplikt

=

C1

Förbud mot infart med fordon

C2

Förbud mot trafik med fordon

C3

Förbud mot motorfordon

C10

Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

C15

Förbud mot gångtrafik

C16

Begränsad fordonsbredd

5


VÄGMÄRKEN

=

C17

Begränsad fordonshöjd

C20

Begränsad bruttovikt

C25-1

Förbud mot vänstersväng

C25-2

Förbud mot högersväng

C35

Parkering förbjuden

C39

Förbud mot att stanna

=

D1

Påbjuden körriktning

D6

Påbjuden gång & cykelbana

D2

Påbjuden körbana

D7-1

Påbjudna gång & cykelbanor

D2-3

Påbjuden körbana

E11

Rekommenderad lägre hastighet

D3

Cirkulationsplats

E12

Rekommenderad lägre hastighet upphör

D4

Påbjuden cykelbana

E15

Sammanvävning

D5

Påbjuden gångbana

E16

Enkelriktad trafik

=

E17

Återvändsväg

F25-3

Körfält upphör

X1

Röd markeringspil

6

E18

Mötesplats

F26-1

Körfält avstängt

X1-2

Röd markeringspil

E19

Parkering

F23

Omledningsväg

F24

Färdriktning vid omledning

F25-1

Körfält upphör

F26-2

Körfält avstängt

X2

Markeringsskärm för hinder

X3

Sidomarkering

Utifrån förutsättningar och regelverk på aktuell etableringsplats kan vi hjälpa till att anpassa sammansättningen för en säker och tydlig skyltning.


Skylttillverkning På våra depåer har vi möjlighet att snabbt och enkelt tillverka den skylt du behöver. Vi har skyltarna. Du bestämmer texten.

Skyltbärare/Fotplattor

Klappmax skyltbärare / sidomarkering

Enkel och smidig skylt och fot i ett stycke. Perfekt vid de kortare jobben

Y-skyltbärare för överstorlek

En större och rejälare skylthållare anpassad för de större infotavlorna

Fyrkantsrör i aluminium

Galvat stolprör

922106

Klappmax 1 m, 10,5 kg

922026

Fyrkantsrör i aluminium 1 m

922102-922105

Klappmax Sidomarkering

922028

Fyrkantsrör i aluminium 1,5 m

922038

Y-skyltbärare, överstorlek

922030

Fyrkantsrör i aluminium 2 m

922739

Galvat stolprör 1 m

922731

Galvat stolprör 2,5 m

922732

Galvat stolprör 3,15 m

922733

Galvat stolprör 4 m

Betongfundament 200- och 290 kg

Används till skyltar i överstorlek i miljöer där skyltarna lätt riskerar att blåsa omkull.

Vikthållare fotplatta Maxi Monteras enkelt i befintlig stolpe. Upp till 160 kg (8 fotplattor)

Fotplattor 15-, 20-, 30 kg

Art. nr.

Benämning

922025

Vikthållare fotplatta Maxi

922022

Fotplatta 15 kg sidomarkering

922016

Fotplatta 20 kg superstadig

922018

Fotplatta 30 kg superstadig

922728

Betongfundament 200 kg

922729

Betongfundament 290 kg

7


VINDBERÄKNING

Vindberäkning Vilken kombination av skylt, stolpe och vikt arbetsplatsen bör utrustas med beror på förutsättningarna. På skyddsklassade vägar krävs t.ex. större skyltar och tyngre vikter. Grunden är alltid att skyltarna ska utrustas med vikter som gör att de ej faller omkull av vind eller förbipasserande trafik. En omkullblåst skylt medför en ej komplett skyltning på arbetsplatsen och extra kostnader för trasigt material, men framförallt ökad risk för en olycka.

Exempel:

1,5 m stolpe med skylt i normalstorlek

Vindberräkning skyltar/stolpar enligt SS-EN 1991 Eurocode 1

10 m/sek Fotplatta 20 kg

8

20 m/sek 2 fotplattor á 20 kg med vikthållare mini

26 m/sek 6 fotplattor á 20 kg med vikthållare maxi

24 m/sek 2,5 m stolpe med skylt i normalstorlek Betongfundament 290 kg


De portabla trafikljussystemen har utformats för att användas vid allt från lots, utfarter vid byggarbetsplatser, vägarbeten till komplexa vägkorsningar med övervakade övergångsställen. Systemet kan hanteras med fjärrkontroll eller kabel och för att det ska vara enkelt att anpassa systemet till olika trafiksituationer har vi trafiksignalsystem som kan programmeras med upp till sexton olika program per dygn. Det går därför att anpassa trafiksignalerna efter rådande trafiksituation och tid på dygnet. Vi har även trafikljus där du via nätet kan övervaka, ändra inställningar samt få larm om felmeddelanden så som låg batterinivå, sabotage m.m. Art. nr.

Benämning

928

Trafikljus

928

Trafikljus med övergångsställe

928

Lotsljus

928

Lotsljus med bom

TRAFIKSTYRNING

Portabla trafikljussytem

Aktivt övergångsställe. Speciellt effektivt vid mörker, dimma eller nedsatt sikt. Art. nr.

Benämning

928

Aktivt övergångsställe

Vi erbjuder även trafikljusmodeller där ny teknik gör det möjligt att ljusen bland annat kan starta om själva efter en driftstörning istället för att gå ner i gulblink samt att de erbjuder fler inställningar för att klara ännu mer komplexa trafiklösningar. Detta innebär att även om du inte är på plats kan säkerställa att trafiksituationen kring arbetsplatsen

Trafikledningslist

flyter på bra. Kontakta din närmaste depå för närmare info.

Leitboy ger en tydlig vägledning för trafikanterna och monteras direkt på asfalten, med eller utan skruvar Art. nr.

Benämning (mått m.m)

Vikt (kg)

922264

Leitboy Skena L 1000 x B 270 x H 90 Leitboy Skena avslut med hake L 440 x B 270 x H 90 Leitboy Skena avslut utan hake L 480 x B 270 x H 90 Leitboy Fot L 1000 x B 270 x H 90

16

922266 922268 922262 Art. nr.

Tillbehör

922256

Reflexbygel

922258

Sidomarkeringsskärm

922252

Miniskärm

922263

Platta

5,2 5,8 16

9


TEMPORÄR BROLÖSNING

Gångbro Gångbroar är en effektiv lösning för gående och cyklister där man t.ex. gräver av en trottoar eller gata, vid schaktarbeten eller på byggarbetsplatsen. Klarar stora belastningar och den halkskyddade gångdelen med räcken gör den användbar på såväl arbetsplatsen som inne i städerna.

Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

929803

72

929778

Gångbro aluminium 2 m L 1912 x B 1424 x H 1239 Gångbro aluminium 3 m L 2850 x B 1424 x H 1239 Gångbro aluminium 4 m L 3912 x B 1424 x H 1239 Gångbro aluminium 6 m L 5912 x B 1424 x H 1239 Gångbro lättvikt 1,8 m

929780

Räcke till gångbro lättvikt

929804 929806 929810

110 142 207 22

Lättviktsgångbro

Körplåt/Körplattor Stabil körplåt för överbryggning vid t.ex. grävarbeten eller för att skydda underlag från tunga maskiner mm. Ramuddens körplåt antislip är framtagen för att skydda gående och cyklister som beträder körplåten. Minimera risken för halkolyckor. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

922210

Körplåt L 4000 x B 2000 x H 30

2000

922214

Körplåt L 6000 x B 2000 x H 30

3000

939.01

Körplåt Antislip L 4000 x B 2000 x H 30

1920

939.02

Körplåt Antislip L 6000 x B 2000 x H 30

2880

Körplattan är en smidig och enkel lösning när känsligt underlag behöver skyddas. Mönstrad yta för optimal friktion, ihopkopplingsbar.

10

Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

922453

Körplatta L 2400 x B 1220 x H 15

39

922447

Körplatta L 2400 x B 900 x H 28

28

922449

Körplatta L 3000 x B 1500 x H 18

56

922449

Körplatta kraftig L 2410 x B 1200 x H 16

40

• Lätt, skarvbar gångbrygga för kabeldiken m.m. • Antislip yta som minskar halkrisken • Hög fotlist • Går att förankra i mark • Tillverkad i thermoplast samt stålräcken • Max belastning 1000 kg


Uppfyller bärighetsklass BK1. Cirka halva vikten (vilket möjliggör effektiva transporter) och mångdubblad styrka jämfört med ”vanlig” körplåt. Svag bågform som ökar prestandan, möjlighet att förankra i underlag och lyftöglor för säkra lyft.

Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

939.04

Trafikbro L 4000 x B 2000 x H 50

1082

939.05

Trafikbro L 6000 x B 2000 x H 50

1650

TEMPORÄR BROLÖSNING

Trafikbro

Körbro Kan läggas över 6,5 m öppna schakter, klassad för BK 1. Uppfyller kraven från Trafikverkets TRVK Bro 11. Smart lösning gör att den kan kopplas ihop med flera plåtar till önskad bredd Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

939.03

Körbro L 8000 x B 1500

1163

939.07

Körbro L 10000 x B 1500

1850

Art. nr.

Tillbehör

922220

Räckeskit Körbro 8 m

922230

Räckeskit Körbro 10 m

Scanna kod för film: Körbro 10 meter

11


TUNG BARRIÄR

Barriärfakta GP-Link En stabil och säker betongbarriär som inte behöver förankras i asfalten. GP-linkens vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet. GP-linken har en patenterad skarv och är smidig i såväl vinkling som höjdskillnader. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

Art. nr.

Tillbehör

923506

GP-Link L 1000 x B 450 x H 870 GP-Link L 3000 x B 450 x H 870 GP-Link startdel GP-Link slutdel L 3000 x B 450 x H 870 GP-Link hybrid start / slut L 3000 x B 450 x H 870 GP-Link L 6000 x B 450 x H 870 GP-Link startdel GP-Link slutdel L 6000 x B 450 x H 870

450

923519

GP-Link led 90 grader

935.01

GP-Link Lyftsax

923534

GP-Link övergång

923516

GP-Link fäste för sidomarkering

923502 923508 923510 923503 923504 923512 923514

12

1500 950

950 2750 1500

Klassning EN1317-2 3m Kapacitetsklass: T3 Testad längd: 39 m Förankringskrav: Nej Arbetsbredd: W4 1,3 m

6m Kapacitetsklass: N2 Testad längd: 96 m Förankringskrav: Nej Arbetsbredd: W5 1,7 m


TUNG BARRIÄR

ProTec 100 Tillverkat i betong med en galvad stålram. Barriären behöver inte förankras i asfalten

Klassning EN1317-2 6m Kapacitetsklass: T3 Testad längd: 137 m

Förankringskrav: Nej Arbetsbredd: W2 0,8 m

Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

Art. nr.

Tillbehör

923692

ProTec 100 L 6000 x B 100 x H 560 ProTec 100 vinkeldel L 1810 x B 250 x H 560 ProTec 100 start / slut L 5000 x B100 x H 560

744

940.01

Lyfthandske

923694

Omvandlare

923695

Tippblock

923680

Sidomarkeringsfäste

923685

X3 Sidomarkering

923693

Nivåelement 2,1 m

923697 923698

275 384

DeltaBloc DB 65S används framför allt för att skydda arbetsplatser för anläggningsarbeten vid vägkanter och i områden med mötande trafik. De kan även användas för permanent bruk eftersom de endast behöver en liten basyta, tack vare den smala barriärbredden. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

Art. nr.

Tillbehör

923622

DBS50 start / slut L 3000 x B 320 x DB50 L 6000 x B 390 x DB65 L 6000 x B 390 x DB65 L 3000 x B 390 x DB65 start / slut L 6000 x B 390 x DB100 L 6000 x B 700 x

1090

923606

X3 sidomarkering dubbel

923608

X3 sidomarkering enkel

942.01

Lyftsax

923610

Förankringsspett

923613

Byggstängselhållare

923618

Kedjekoppling

923621

65 2-parts kätting

923614

Koppling 97 mm

923615

Koppling 107 mm

923616

Koppling 45 grader

923617

Koppling 90 grader

923619

Koppling till DB100

923620 923602 923601 923604 923605

H 500 H 650 H 650 H 650 H 650 H 1000

1090 1670 835 1500 5050

Klassning EN1317-2 DB 100 Kapacitetsklass: H4b Testad längd: 90 m Förankringskrav: Ja Arbetsbredd: W6 2,1

DB 65 Kapacitetsklass: T3/N2/H1 Testad längd: 72 m Förankringskrav: Ja Arbetsbredd: W2 0,8 m, W4 1,3 m, W6 2,1 m

DB 50 Kapacitetsklass: T3 Testad längd: 120 m Förankringskrav: Nej Arbetsbredd: W2 0,8 m

13


Ny Work Zone Safety produkt

Trafikbalk Trafikbalken är en unik produkt som med sin genialiska och patenterade koppling gör att personer som vistas i tuffa arbetsmiljöer minskar risken att utsätta sig själv och andra för olyckor. Detta då montaget med sammankopplingen kan ske från maskin eller kran. Trafikbalken är även framtagen för att olycksförebyggande skydda gående och cyklister som passerar i närheten av pågående arbeten.

Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923820

Trafikbalk stålfot, L 2890 x B 300 x H 1105

435

923822

Trafikbalk stålfot, L 1455 x B 300 x H 1105

205

EN-1317-2 Kapacitetsklass: T1 (TB21) Testad längd: 72 m

Förankringskrav: Nej Arbetsbredd: W6

Patenterad koppling • Roterar fritt runt räcket. • Håller för fordonskrock. • Enkel att koppla samman.

14

Scanna kod för film: Montage Trafikbalk


• Ökar säkerheten med en genialisk och patenterad koppling. • Förenklar montaget och ökar säkerheten. • Med smarta tillbehör förvandlas produkten snabbt till säker produkt för gång- och cykeltrafikanter. • Klarar höjdskillnader upp till 6 grader eller 320 mm. • Har ökade mått i både höjd och bredd jämfört med den ”klassiska” TA-balken. • Behöver inte förankras/spikas.

TRAFIKBALK BARRIÄR

Snabbfakta

Tillbehör

Nät för mindre öppningar • Öppning i toppen för enkelt lyft med gafflar. • Extra reflexplåt.

GC-nät, totalhöjd monterat på Trafikbalk • Kort nät 1 650 mm. • Långt nät 2 350 mm.

15


Skalskydd Säkerställ din arbetsplats mot obehöriga. Vi tillhandahåller kompletta system för inhägnad, dirigering och skydd i bygg-, väg- och industrimiljöer. På Ramudden har vi lång erfarenhet av säkra arbetsplatser, tungt skydd och bullerdämpande insynsskydd (skalskydd). Med ljudpaneler på barriärer kan vi erbjuda en kraftig reducering av buller från närliggande väg eller störande buller inifrån arbetsplatsen. Arbetsplatsen blir även avstängd på ett snyggt, säkert och effektivt sätt för att förebygga att obehöriga kommer in eller att någon skadas av närliggande trafik. Vi monterar enkelt panelen på barriären och kompletterar efter kunds önskemål med t.ex. fjärrstyrda vikgrindar för inoch utfart av fordon, personalgrindar med ID06 lösning m.m

16


Profilera din arbetsplats Soundguard erbjuder, utöver bullerdämpande skalskydd, även en unik möjlighet att profilera ditt företag och informera allmänheten om vad som händer på insidan.

17


Scanna kod för film:

Krocktest SoundGuard

SKALSKYDD

SoundGuard Sänker ljudnivån på din arbetsplats med upp till 24dB. Ramuddens eget framtagna skalskydd för montering på GP-Link. Enkel att montera. Kan byggas upp till 4 meter högt inklusive barriären. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

943068

SoundGuard Sektion L 2200 x B 60 x H 1235 SoundGuard Sektion L 680 x B 60 x H 1235 SoundGuard med drakrygg L 2200 x B 60 x H 1235 SoundGuard med drakrygg L 680 x B 60 x H 1235 Hörn (flexibelt gummihörn) L 576 x B 60 x H 1235

35

943067 943034 943010 943012

Art. nr.

Tillbehör

943043

Anslagstavla 2,2 m

943042

Taggtråd 2,2 m

943

Toppnät, flera mått

943

Fönstersektioner, flera mått

943

Wellplastskiva, flera mått

20 35 20 20

Vikt (kg)

Secure Genom att montera en tving på GP-link kan du enkelt montera vårt insynsskydd Secure. Samma fäste kan användas för att montera höga eller låga traditionella byggstaket uppe på GP-link. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923022

Secure Sektion 1 x 1,2 m L 850 x B 40 x H 1250 Secure Sektion 2 x 1,2 m L 1900 x B 40 x H 1250

14

923020

18

18


In- & utpassering Komplettera arbetsplatsen med fjärrstyrda vikgrindar för in- och utfart av fordon och material. Kan styras med fjärrkontroll eller från telefonen. Personalgrindar med ID06 loggning gör att närvarokontrollen på arbetsplatsen är säkerställd. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

944.V

Vikgrind helautomatatisk L 6500 x B 2000 x H 2600 Rotationsgrind (ID06) B 1382 x B 1500 x H 2332 Gånggrind helautomatisk med lås L 2000 x B 1000 x H 2400 Vägbom fjärrstyrd L 3 - 5000 x B 405 x H 950

2200

944.P 944.G 944

650 410 49

19


BYGGSTÄNGSEL

Byggstängsel Monteras snabbt och enkelt i fotplattor och säkras med skarvbleck. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923018

Byggstängsel F1 3500 x 1200

9

923002

Byggstängsel 3500 x 2000

14

Art. nr.

Tillbehör

Art. nr.

Tillbehör

923008

Byggstängsel Gångdörr

923012

Byggstängsel hjul till grind

923004

Byggstängsel gummivikt

923014

Byggstängsel pivotlänk

923006

Byggstängsel skarvbleck

923010

Byggstängsel gångjärn

Gallergrind Gallergrind i galvaniserat stål för temporär avstängning av t.ex. byggarbetsplats, evenemang eller gågata. Fästes enkelt i varandra, vridbara 90 grader. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923402

Grind, vridbar fot L 2400 x B 1100

25

923409

Grind, plan fast fot L 2400 x B 1100

25

923404

Grind, vinklad fot L 2400 x B 1100

25

923408

38

923904

Grind med dörr L 2400 x B 35 x H 2025 Plastgrind utan fot 2160 x 1100

923906

Plastgrind utan fot, inkl. lampor 2150 x 1100

30

923407

Saxgrind på hjul L 2300 x B 800 x H 1520

55

Kan kombineras med gallergrind med dörr

14

TA-balk För temporär avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö. Sammankopplas med kedja och kan enkelt monteras i vinkel eller höjdskillnader. Räcket håller för lyft med stropp eller kätting.

20

Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923805

TA-balk, L 2800 x B 295 x H 1000

412

Art. nr.

Tillbehör

Art. nr.

Tillbehör

923810

Byggstängselhållare

923807

X3 hållare

923811

Byggstängselhållare ändavslut

938.01

Lyftok

923801

Koppling vridbar 76 mm


Art. nr.

Benämning

Mått (mm)

922738

Farthinder ”Wakeup”

L 2000 x B 225 x H 30

922734

Farthinder oval

L 750 x B 1500 x H 38

922736

Farthinder Blixten

L 2000 x B 220 x H 30

922741

Farthinder Speedbelt

L 2500 x B 320 x H 50

Art. nr.

Benämning (mått mm)

Mått (mm)

520929

Kabelöverkörningsskydd, Ø 20 mm

L 9000

520931

Kabelöverkörningsskydd, Ø 26 mm

L 5000

520930

Kabelöverkörningsskydd, Ø 40 mm

L 4000

520932

Kabelöverkörningsskydd, Ø 50 mm

L 3000

922746

Slangbrygga Wemas, Ø 76 mm

L 300 x B 850 x H 90

922744

Kabelbrygga svart, Ø50 mm

L 900 x B 600 x H 70

922747

Tröskelramp

L 1100 x B 600 x H 63

922748

Gummi cigarr

L 600 x B 300 x H 100

922750

Gummi cigarr ändstycke

L 200 x B 300 x H 100

922752

Värnamobryggan 3 tum, Ø 75 mm

L 600 x B 600 x H 111

922754

Värnamobryggan 4 tum, Ø 100 mm

L 600 x B 600 x H 111

922756

Kabelskydd capa 100.3, Ø 65 mm

L 998 x B 662 x H 70

922758

Slangskydd maxi, Ø 109 mm

L 1037 x B 500 x H 150

Effektivt sätt att få ned hastigheten på trafiken i känsliga trafiksituationer

FARTHINDER / LYKTOR

Farthinder & kabelöverkörningsskydd

Lyktor Vi har alla typer av lyktor du kan behöva för att säkerställa din arbetsplats. Förvarningsljus - Avstängningslykta - Rinnande ljus

Art. nr.

Benämning

Art. nr.

Benämning

922700

Varningslykta gul

922714

Förvarningsljus dotter, rinnande

922706

Avstängningslykta röd

922715

Förvarningsljus Wifi rinnande

922718

Förvarningsljus LED

922780

Förvarningsljus universal rinnande

922712

Förvarningsljus moder, rinnande

21


Tjältining / Heaters Arbeta effektivt även på vintern med våra mobila värmelösningar. Vår maskinpark består av de mest miljöanpassade alternativen på marknaden från de ledande leverantörerna. Stort fokus ligger även på mobilitet och låg vikt. Ramuddens personal har erfarenhet av uppvärmning av såväl mark som hallar och hjälper dig gärna även med etablering och översyn.

22


TJÄLTINING / HEATERS

Med det här mobila tjältinings- och värmekraftverken kan du leverera varmt vatten på 100°C. Maskinerna ger flera möjligheter inom uppvärmning av konsumtionsvatten med hjälp av värmeväxlare.

Samma produktinformation som släpvagn med undantag att det inte finns integrerat elverk.

Art. nr.

Benämning

Art. nr.

Benämning

Art. nr.

Benämning

921.02

HW vagn MY35. Drift: el, diesel Vikt 850 kg. 1 slangkrets / 210 m Tjältinar upp till 63 m2

921.01

HW vagn 3600. Drift: el, diesel Vikt 1860 kg. 3 slangkretsar / 210 m Tjältinar upp till 189 m2

921.01

HW container 3600. Drift: diesel Vikt 1900 kg. 3 slangkretsar / 210 m Tjältinar ca 200 m2

Ett kompliment till våra stora maskiner vid arbeten upp till 30 m2. Art. nr.

Benämning

Art. nr.

Benämning

Art. nr.

Benämning

921.04

Wacker Neuson vagn HSH 350 Drift: diesel. Vikt 1574 kg. 1 slangkrets Tjältinar upp till 105 m2

921.03

Wacker Neuson vagn 650-700 Drift: diesel. Vikt 2950-3346 kg 1 slangkrets. Tjältinar 195-210 m2

921.03

Mini flexi heater Drift: el. Vikt 65 kg. Tjältinar 12,5 m2 30 m2 med extra sladdvinda

Exempel på tillbehör: CliWi exchanger 300 < 30 kW, CliWi air systems är ett av marknadens mest effektiva system för att transportera luft. Användningsområde: Byggtorkning, uttorkning skadesanering, rök, gas och fuktskadade miljöer.

Användbar för upptining av vägtrummor, vattenledningar m.m. Den kan även med fördel användas för till exempel skylttvätt. Art. nr.

Benämning

921.S

Ånggenerator, effekt 200 kW Konstruktionstryck ånga 16 Bar Drifttryck (max) 13 Bar Extern elanslutning 230V Vattentank 2000 l. i container, 760 l. i vagn Bränsletank 200 l. i container, 120 l. i vagn Vikt container 1440 kg (tom), 3650 kg (fylld) Vikt vagn 1460 kg (tom) 2280 kg (fylld) Ångslang 10 m

562434

El-värmematta 3x1 meter

• Heater isolermatta • Heater presenning • HeatWork CliWi Air System • HeatWork CliWi Exchanger 300

• HeatWork fördelningcentral • HeatWork elverk 4,8 KVA / 230 V • Flexi Heater trumma extern 50 m • Heatwork trumma extern 630 m

23


TJÄLTINING / HEATERS

Så här fungerar tjältining HW-isoleringsmatta med värmereflekterande film

20-30 cm

HW-slang Marknivå Värmeström Frusen jord

Flexibla värmeslangar läggs ut på det område som ska tinas, härdas eller frostskyddas.

HW:s värmebärande vätska (VTV) cirkulerar i ett slutet system och kanaliserar värmen direkt ned i marken.

Slangarna täcks med reflekterande HW isoleringsmattor för maximal värmeöverföring och för att undvika värmeförlust.

Maskinen går obemannad tills jobbet är gjort. GSMövervakningen ger besked om e.v problem med driften.

Exempel på användningsområden Upptining av mark och ytor

Uppvärmning / uttorkning

Förvärmning

• Vatten- och avloppsanläggningar • Kabeldiken • Schakt, socklar och golvytor • Tak och beläggningar • Röjning av is och snö

• Byggen under uppförande / renovering • Lager- och brukshallar • Fuktskador • Arbetstält • Härdning av betong

• Markområden innan gjutning • Förskalningar och betongarbeten • Håldäckselement • Berg- och berggrund vid förankringsarbeten

Frostskydd • Beläggningsytor • Sandmassor, fogsand • Utfyllnadsmassor • Rörgator, spårväxlar, flytbryggor mm

24


Region Nord Borlänge Gävle Härnösand Ludvika Luleå Mora Skellefteå Sundsvall Umeå Örnsköldsvik Östersund Region Mitt Eskilstuna Linköping Karlstad Norrköping Västerås Örebro

RAMUDDEN - HÄR FINNS VI

Här finns vi! Region Stockholm Arlandastad Norsborg Södertälje Uppsala Veddesta Västberga Visby (Nybergs) Region Väst Borås Göteborg Mölndal Varberg Region Syd Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Kristianstad Malmö Lund Växjö

Kontaktuppgifter till våra depåer www.ramudden.se/kontakt

25


RAMUDDEN

Hållbara lösningar Resursoptimering är själva grundbulten i Ramuddens affärsidé. Hela vår affärsmodell, där vi levererar säkerhetslösningar för trafik- och byggarbetsplatser, bygger på cirkulär ekonomi. Det här medför tydliga hållbarhetsmässiga fördelar för dig som kunder.

Vårt erbjudande Utbildning

Konsulting

Uthyrning

Tjänster

Genom löpande utbildning, skapar vi säkrare arbetsplatser, ökar regelefterlevnaden och driver effektiva projekt.

Vi möjliggör säkrare arbetsplatser och ser till att det blir rätt direkt genom konsultation och upprättande av TA-planer.

Vi tillhandahåller rätt utrustning, fordon och maskiner – när och där det behövs.

Vår personal hjälper till på plats med avstängningar, installation av utrustning, flaggning, bevakning och händelsehantering.

Så arbetar vi Kompetens

Närhet

Medarbetare

Material

Digitalisering

Genom löpande intern kompetensutveckling, ser vi till att all personal på plats i projekten är behörig och har den kunskap som krävs vid varje tillfälle.

Med drygt 60 depåer spridda över Norden har vi hög tillgäng­lighet och finns när och där du behöver oss.

Genom Ramuddenandan, där människan står i centrum, ser vi till att våra drygt 600 heltids ­anställda medarbetare trivs, alltid gör sitt bästa och ger god service.

Vi tillhandahåller kvalitetssäkrad utrustning så att du som kund kan fokusera på ditt projekt.

Vi förbättrar ständigt säkerhet och effektivitet ute på arbetsplatserna genom att utveckla nya digitala lösningar.

Värdet vi tillför

26

Säkerhet

Effektivitet

Regelefterlevnad Cirkulär ekonomi Hållbart samhälle

Genom kunskap, kompetens och innovativa lösningar ökar vi säkerheten på arbetsplatserna utmed vägar och järnvägar, samt på byggen och publika platser.

Vi effektiviserar varje projekt redan på planeringsstadiet med avseende på logistik, säkerhet, kostnader och miljöbelastning.

Genom att vi kommer in tidigt i projekten ser vi till att regelverket kopplat till arbetsplatssäkerhet och miljö följs.

Vi bidrar till att kunderna undviker investeringar i egen utrustning vilket generellt minskar resursåtgången. Vi resursoptimerar genom att förlänga livslängden på materialet och säkerställa hög nyttjandegrad.

Vår kompetens, vår affärsmodell och vårt engagemang utanför företaget bidrar till en hållbar samhällsbyggnad – både vad gäller infrastruktur samt sociala och miljömässiga aspekter.


Rätt utbildning och rätt kompetens är en förutsättning för att få utföra arbete på och längs våra vägar. Arbete på väg är ett särskilt riskfyllt och ansvarsfullt arbete där du behöver rätt förutsättningar för att kunna förutse och undvika de risker som finns i din arbetsmiljö. Kompetens är också ett lagkrav som din arbetsgivare måste tillgodose för dig. Ansvarar du för arbetsplatsens trafik- och skyddsanordningar ställs inte bara kompetenskrav, utan även krav på att du i vissa fall ska klara certifieringsprov.

Nivå 1–2 & 3B Steg 1.1–1.3

Nivå 1–2 & 3B Steg 1.1–1.3

Nivå 1–2 & 3B Steg 1.1–1.3

Steg 1.1 Allmän grundkompetens. Kurslängd ca 4 tim.

Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon. Kurslängd ca 6 tim.

Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete. Kurslängd ca 8 tim.

(inkl. Arbete på Väg 1.1)

(inkl. Arbete på Väg steg 1.1 & 1.2)

Nivå 1–2 Steg 2.1

Nivå 3A & 3B Steg 2.2

Nivå 4 Steg3

Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon. Kurslängd 8 tim.

Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering. Kurslängd ca 2 dagar.

Kompetenskrav APV styra & leda i projekt. Kurslängd 2 dagar.

RAMUDDEN UTBILDNING

Utbildning

Vi kan även erbjuda lärarledda onlineutbildningar i APV i realtid Kontakta oss på telefon 010-303 51 40 eller maila utbildning@ramudden.se

27


Ramudden i Sverige är från och med 2020 certifierad enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö) Att vi är certifierade visar att vi har tydliga mål och rutiner för att kontinuerligt kartlägga, utvärdera och följa upp vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vårt löfte är att våra kunder alltid ska få tjänster och produkter som är av hög kvalitet och alla våra medarbetare och kunder ska känna att Ramudden gör allt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Ramudden 2020 I Version 2

Profile for Ramudden AB

Produkter och tjänster  

Helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer

Produkter och tjänster  

Helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded