Page 1

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN RAMUDDEN

ANNONS

Alla har rätt till en säker arbetsplats.


HANS-OLOV BLOM ÄR VD på Ramudden. Ett företag som han själv grundade för 13 år sedan. Namnet lånade han från en plats i Hälsingland där han en gång sköt en stor älg.

Säkerhet på arbetsplatsen är inte en branschfråga. Det är en samhällsfråga. Möt den förre detta majoren som tycker att säkerhet på arbetsplatsen berör fler än de som arbetar på platsen.


HANS-OLOV BLOM var yrkesmilitär i 16 år. Han säger att det har påverkat hans syn på arbetsplatssäkerhet. – Det finns i det yrkets DNA. Hela jobbet, utbildningen, reglementet, allt går ut på att lära sig att om man är på fel plats vid fel tillfälle stryker man med. Det föder en medvetenhet om att säkerheten inte är självklar – den måste planeras och prioriteras. – Samma sak gäller trafiken och i omgivningen runt en byggarbetsplats, hävdar han. Hösten 2004 tog han över ett litet lager med material för trafikavstängning och startade Ramudden AB i ett garage i Valbo utanför Gävle. Idag är man ett av de största företagen i branschen med depåer på ett 70-tal orter i Sverige, Norge, Finland och Estland. Det har hänt förbluffande mycket på de här åren, menar Hans-Olov Blom. Samhällets krav har ökat, byggandet har förändrats. Förtätningen av städerna, nyanläggning och ombyggnad av infrastrukturen pågår numera på platser där många ska samsas om utrymmet, och där det ofta finns en förväntan på att vardagen ändå ska fungera normalt. Samtidigt som ingen ska komma till skada. – Visst, arbetarskyddet måste vara A och O, säger Hans-Olov Blom.

Jag vill utvidga begreppet så att det också gäller cyklister, bilister, fotgängare, funktionshindrade, grannar och andra som kan påverkas eller utsättas för risker på grund av arbetet .

– Men för mig handlar arbetsplatssäkerhet inte bara om omtanken om de som utför jobbet på ett bygge eller vid en trafikavstängning. Jag vill utvidga begreppet så att det också gäller cyklister, bilister, fotgängare, funktionshindrade, grannar och andra som kan påverkas eller utsättas för risker på grund av arbetet. Det kräver ett angreppssätt där man i ett tidigt skede bygger in säkerheten och

framkomligheten kring arbetsplatserna i planeringen av bygg- och infrastrukturprojekten. Vilket i sin tur kräver ännu mer insikt och kunskap hos beslutfattarna i samhället. – Det här är inte bara en branschfråga utan en samhällsfråga. Det är därför vi på Ramudden är med på Almedalsveckan, säger Hans-Olov Blom. ¶


”Vårt mål är att hålla nollan.” VAD KAN VI göra för att kraftigt minska antalet arbetsplatsolyckor i vår bransch, frågade sig cheferna på några av landets största bygg- och fastighetsbolag för två år sedan när de möttes för ett första förutsättningslöst möte om byggsäkerhet. Svaret blev Håll Nollan, ett initiativ som handlar om att gå samman och gemensamt arbeta för att ingen av de 300 000 som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige ska skadas, eller i värsta fall förolyckas, i arbetet. Organisationen bakom initiativet heter ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” och startades tidigare i år av representanter för tio av de största bygg- och fastighetsföretagen, Trafikverket och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Byggherrarna.

Till vd har man utsett Skanskas före detta arbetsmiljöchef Ulrika Dolietis, som nu alltså ska leda arbetet med att bygga upp den nya organisationen. Varför behövs Håll Nollan? – Byggbranschen är en av landets farligaste branscher med 6 000 arbetsplatsolyckor varje år. Ungefär 2 000 så allvarliga att de leder till sjukskrivningar längre än 30 dagar. Det är fler än fem personer om dagen och naturligtvis en oacceptabelt hög siffra. Genom att samla branschen i ett nätverk kan vi dela och sprida erfarenheter, effektiva metoder och lära av varandra, säger Ulrika Dolietis.


ULRIKA DOLIETIS, vd på Håll Nollan som ska leda arbetet med att bygga upp den nya organisationen.

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fasighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.


Fyra prioriterade områden – Det finns redan andra arbetsmiljöverk i byggbranschen, men vi tror att Håll Nollan är ett bra komplement eftersom de som sitter i styrgruppen är chefer på hög nivå och alla som valt att medverka representerar företag och organisationer som på största allvar prioriterar säkerhet och arbetsmiljö. Vi må vara stenhårda konkurrenter i allt övrigt, men de här frågorna är för viktiga för att vi inte ska samlas och samarbeta för att nå resultat, förklarar Ulrika Dolietis. Håll Nollan har identifierat fyra huvudsakliga intresseområden som ska lyftas och som man ser som extra viktiga. De är Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder och Kravställning och uppföljning.

Genom att samla branschen i ett nätverk kan vi lära av varandra, och vi kan dela och sprida erfarenheter, kunskaper och effektiva metoder med varandra. Samtliga medverkande företag och organisationer som är med i Håll Nollan har tillsatt resurser till arbetet och har representanter i arbetsgruppen. Vill bli fler medlemmar – Eftersom vi påverkar, och påverkas av, andra aktörer i samhället kommer vi också att arbeta med att bilda opinion kring arbetsmiljö och säkerhet i resten av näringslivet, bland politiker och andra opinionsbildare som ett sätt att nå våra mål. Från början var vi tretton medlemmar och nu växer vi hela tiden med nya företag som vill vara med och bidra. Att Ramudden nu också är medlem känns glädjande med tanke på deras specialkunskaper om säkerhet runt bygg- och vägarbetsplatserna. Men vi hoppas att alla som vill arbeta seriöst med att förebygga olyckor ska vilja vara med, avslutar Ulrika Dolietis. Mer information om Håll Nollan hittar du på hållnollan.se. ¶


Ramuddens program Almedalsveckan 2017. Måndag 3 juli 09.00–11.30 Paneldebatt: Har alla rätt till en säker arbetsplats? Föreläsning: Thomas Fogdö Moderator: Bengt Jönsson

Tisdag 4 juli 16.00–17.30 Paneldebatt: Har alla rätt till en säker arbetsplats? Föreläsning: Pär Johansson (Glada Hudik-teatern) Moderator: Bengt Jönsson

Onsdag 5 juli 12.00–13.30 Paneldebatt: Har alla rätt till en säker arbetsplats? Föreläsning: Pär Johansson (Glada Hudik-teatern) Moderator: Bengt Jönsson Samtliga event sker på Nygatan 1 i centrala Visby. • Plats: Nygatan 1 i Visby. Öppet varje dag 09.00–17.00. • Ramudden bjuder på något att äta och dricka. • Mats ”Bygg-Matte” Karlsson från Bygglov på TV4 finns på plats alla tre dagarna. • Inledningstalare och medverkande i paneldebatterna presenteras på vår hemsida. Läs hela programmet på ramudden.se


Möt tre profiler inom idrotten, kulturen och näringslivet.

SLALOMÅKAREN och femfaldige världscupvinnaren Thomas Fogdö har sedan 2012 varit mental rådgivare till Ramuddens ledningspersonal. Sedan två år tillbaka är han också engagerad i företagets friskvårds- och arbetsmiljösatsning Passion for Health som vill få så många som möjligt av de anställda att träna regelbundet och målmedvetet. På Ramuddendagarna under Almedalsveckan föreläser Thomas under rubriken ”Tänk efter före”. – Jag är själv ett levande bevis på hur viktigt det är att göra det, säger han. – Och jag har många bra exempel till som illustrerar betydelsen av planering och genomtänkta förberedelser, oavsett vad man sysslar med. ”Tänk efter före” är också ett tema som anknyter till Ramuddens budskap i Almedalen: Säkerheten på arbetsplatsen är inte självklar – den måste planeras och prioriteras.

FÖR 20 ÅR SEDAN startade Pär Johansson en teatergrupp med utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare sida vid sida på scen. Resten är ett stycke svensk teaterhistoria. Under namnet Glada Hudikteatern har det som från början var en uppskattad aktivitet på ett dagcenter i Hudiksvall blivit en folkkär publikdragare i teve och på scener runt om i Sverige. Parallellt med rollerna som teaterproducent, regissör och manusförfattare har Pär Johansson även blivit en flitigt bokad och mycket uppskattad föreläsare. Hans tankar kring hur människor kan utvecklas, även om förutsättningarna från början inte ser så lovande ut, har fascinerat och inspirerat chefer och anställda i företag och organisationer över hela landet. På Ramudden tycker vi att hans budskap om människors lika värde är så angeläget att vi bjudit in honom till Almedalsveckan.

BENGT JÖNSSON ÄR OS-simmaren som tog en amerikansk civilekonomexamen. Sedan kom han tillbaka till Sverige och blev företagsledare och styrelseproffs. Listan på företag och organisationer där han ingått i ledningen eller suttit i styrelsen är lång och varierad: ATG, Avid Technology, Polaroid, ASG, Sveriges Olympiska Kommitté, SCB, BiljettDirekt & Ticnet, Svenska Simförbundet, Städa Sverige. Nu åker han till Gotland för att under Almedalsveckan vara moderator på Ramuddendagarna. – Ramudden har ett intressant program med fokus på säkerhet och med flera spännande profiler på plats. Jag ser fram emot att få introducera dem och leda diskussionerna, säger Bengt Jönsson.


När vägarbetena blir fler ökar riskerna. ALLT FLER INVÅNARE gör att vi blir allt fler som ska samsas på våra vägar. Att vägtransporter ökar gör också sitt till. Vägarna slits och det krävs fler underhållningsarbeten. Som lätt kan leda till konfrontationer mellan trafikanter och de som utför underhållet om det inte görs på rätt sätt. Det här är något man länge märkt av på Seko, det fackförbund som organiserar de 25 000 medlemmar som arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar. – Vårt arbete syftar alltid i första hand till att våra medlemmar får en tryggare och säkrare arbetsmiljö, säger Björn-Inge Björnberg som är branschansvarig ombudsman för Seko väg och ban och har en stor erfarenhet av vad det innebär att arbeta vid vägarbeten. Först som asfaltsläggare och skyddsombud i femton år och sedan 2004 arbetar han på förbundsnivå inom Seko. De viktigaste säkerhetsåtgärderna Det måste göras rätt från början, att rätt förutsättningar skapas redan på planeringsstadiet hos beställarna, som Trafikverket och ute hos kommunerna, förklarar Björn-Inge. Att komma in som entreprenör när arbetet redan är igång och ändra på saker är nästan hopplöst, fortsätter Björn-Inge.

– Sedan ska man alltid sträva efter att lägga om trafiken till andra vägar än den man arbetar på, så skiljer man på trafiken och arbetsplatsen. Det gör det säkrare för alla inblandade. Dessutom blir det nästan alltid högre kvalitet på arbetena och spar tid då jobben blir snabbare klara, argument som borde uppskattas av alla. Ett hårdare klimat i samhället Enligt en undersökning Novus gjorde bland Sekos vägarbetare 2014 svarade de tillfrågade att vägen blivit en betydligt farligare arbetsplats sedan undersökningen som gjordes sju år tidigare. Bilister som inte följer hastighetsbegränsningar är det största problemet där undersökningar visar att två av tre kör för fort vid vägarbeten. – Här tror jag tyvärr att det enda som hjälper är ökad trafikövervakning och höjda böter. Jag inser att Polisens resurser redan är ansträngda men vi gör vad vi kan för att lyfta frågan hos Trafikverket och hos våra politiker, berättar Björn-Inge Björnberg.

Måste bli bättre på uppföljning – Att upphandlare som Trafikverket och kommuner har tydliga och noggranna krav på säkerhet och utbildning hos entreprenörerna är bra om de kontrolleras och följs upp, något jag hävdar görs i alldeles för liten utsträckning idag. Då får man ju inte allt man beställt i upphandlingen och det blir ungefär som att man köper grisen i säcken i de här delarna. Man är väldigt bra på att bedöma hur till exempel själva asfaltsarbetet har utförts, men betydligt sämre på säkerhet och arbetarnas situation, säger Björn-Inge. – Om väghållarna tog sitt primära uppdrag på allvar, att tillhandahålla en säker väg, borde man direkt upphandla trafikanordningar och säkerhet separat i större utsträckning. Som det är idag kommer denna primära fråga utom direkt kontroll för väghållaren i andra och tredje entreprenadledet. Det finns flera företag i Sverige som är specialister på det här och det tror vi leder till en större professionalism och ett tydligare fokus, avslutar Björn-Inge Björnberg. ¶


BJÖRN-INGE BJÖRNBERG är branschansvarig ombudsman för Seko väg och ban med stor erfarenhet av vad det innebär att arbeta vid vägarbeten.

Vårt arbete syftar alltid i första hand till att våra medlemmar får en tryggare och säkrare arbetsmiljö.


De anställda måste börja tänka mer på sig själva. NÄR STORMEN BEDARRAT är det de som är först på plats. Som åker ut när andra stannar inne, röjer kullfallna träd, reparerar och ser till att elnätet återgår till normal drift. Vi har talat med One Nordic, om arbetet för att minska riskerna i ett krävande jobb. De största kunderna består av distributionsbolag inom energiförsörjning, hög- och lågspänning, fjärrvärme och olika mättekniska tjänster. Själva har de närmare 1 000 anställda, varav 550 är elmontörer som arbetar vid stationer i terrängen – ofta gömda och på svårtillgängliga platser – och som själva eller i grupp sköter och underhåller det svenska elnätet. Det betyder en utsatt arbetsmiljö med stort eget ansvar att använda den säkerhetsutrustning som finns, men som ändå innebär risker inom inte mindre än tre olika områden. – Dels finns faran med att hantera el men också en trafikfara som följer med långa transportsträckor. Mycket av arbetet sker även på hög höjd, vilket medför en risk för fallolyckor, berättar Catarina Löfqvist som samordnar arbetsmiljöfrågor på One Nordic. Ändå har antalet dödsfall minskat radikalt i branschen. De senaste 30 årens arbete har lett till arbetsmetoder som hela branschen kommit överens om i form av ESA, elsäkerhetsanvisningar. Gemensamma rutiner och utbildningar för hur man ska arbeta efter metoden, för att undvika misstag som orsakas av den mänskliga faktorn. – Utrustning kan gå sönder, och det kan lätt uppstå missförstånd mellan olika kopplingslägen när många rör sig och jobbar ute på näten. Det är viktigt att veta vad de andra gör. Annars kan det i värsta fall uppstå bakspänning, ett läge när nätet spänningssätts från ett annat håll trots att en montör har gjort det spänningslöst. Med andra ord behöver man kontrollera att det inte är spänning på arbetsplatsen, och att känna till om någon annan jobbar på samma del av elnätet samtidigt, förklarar Catarina Löfqvist. Viktigt är också samordningsansvaret vid byggarbetsplatser, BAS-U. Den nuvarande bygglagstiftningen är gjord för arbete vid en fast arbetsplats, men i dag sker installationer över stora driftområden och projekt där en del kan

vara i drift samtidigt som andra delar inte är det. Det kan också handla om lågspänningsarbeten i stadsmiljö, där ett projekt pågår samtidigt som andra har kopplingar. – Ett exempel är nätbolag med entreprenörer som utför arbetet vid normaldrift, underhåll och kopplingar. Vi på One Nordic har många kollegor i branschen, och en avdelning på ett nätbolag kan ha köpt upp en entreprenad, samtidigt som vi kommer in och arbetar på andra delar. Där behövs ordentlig samordning, konstaterar Catarina Löfqvist. Själv har hon arbetat 1,5 år på One Nordic med att utbilda och informera på arbetsplatser och vid branschträffar. Åker ut och arbetar med beteenden och kulturfrågor, där det viktiga inte är att skuldbelägga den som eventuellt gjort fel, utan att upptäcka brister och risker.


Helt enkelt förbättra säkerheten och arbetsmiljön så att nya och unga ser vad som behövs. Att ha rätt grundnivå på sin personliga utrustning, som kläder med varsel för arbete på väg, ljusbågs- och flamskyddande klädsel, övrig skyddsutrustning och inte minst utbildning. För man ska inte behöva skadas eller dö på sin arbetsplats, även om man har ett farligt arbete, förklarar Catarina Löfqvist. – Vi har lojala skickliga medarbetare som tar ansvar för att slutkunden ska få så korta elavbrott som möjligt, men det får aldrig ske genom att göra avkall på sin egen säkerhet. I grunden handlar det om att börja vara egoistisk och tänka på sig själv. Vi jobbar mycket på hög höjd, klättrar i stolpar eller från Skylift, och då är det viktigt att man för sin egen skull hämtar fallskyddsutrustningen om man har glömt kvar den i bilen. När de väl förstår att det är för deras egen skull så brukar det inte vara så svårt. ¶

Catarina Löfqvist

One Nordics medarbetare följer lagar, föreskrifter och kundkrav och har de högsta ambitioner för en säker arbetsmiljö. Vårt mål är att ingen ska skadas på våra arbetsplatser. TORBJÖRN TORELL, VD


Kör personalen bil i jobbet? Då är trafiken en arbetsmiljöfråga. Hur känns det när bilen släpper eller understyr? Om jag ökar farten med så lite som 10 kilometer i timmen, vad innebär det i en undanmanöver? Frågorna är många och alla får de svar. – Har man testat sin bil när den befinner sig på gränsen för vad den klarar av på bana har man bättre förutsättningar om liknande situationer händer i skarpt läge, enlig Micke Ohlsson.

Det blir tyvärr först när någon i personalen råkar ut för en olycka i tjänstebilen som man inser vilka konsekvenser man kunde ha undvikit med en bra förarutbildning, säger Micke Ohlsson.

DEN IBLAND BORTGLÖMDA säkerhetsfrågan – att se till att anställda som använder tjänstebil som sitt arbetsredskap är rätt utbildade. Micke Ohlsson är racingstjärnan som har tävlat i alla klasser som finns i Sverige. I år satsar han på STCC, elitserien i racing, en satsning som är sponsrad av bland andra Ramudden. Tillsammans med kollegor driver han också företaget Events & Förarcoaching AB, som hjälper företag med anställda som kör mycket i tjänsten att bli bättre bilförare. – Att yrkesförare genomgår anpassade utbildningar är både lagstadgat och något de flesta ser som självklart. Varför ska då inte de som kör bil i tjänsten och många gånger kör lika många mil på våra vägar göra det? Det här har Ramudden tagit fasta på och det borde vara självklart för alla företag att ta ansvar, men det är det tyvärr inte.

Säkra förare är bra förare – När vi började arbeta med Ramuddens förarutbildningar för personal med tjänstebil blev det snabbt tydligt att de ser på det här med samma allvar som vi. Bilen är personalens arbetsplats, där de reser land och rike runt för att kunna sköta sina jobb. Då måste man som arbetsgivare göra vad man kan för att skapa bättre bilförare och minska risken för att anställda hamnar i incidenter i trafiken, berättar Micke Ohlsson. Varvar teori och praktiska övningar Att vara en bra bilförare börjar långt innan du sätter dig bakom ratten, förklarar Micke. Saker att tänka på är att vara utvilad, att ha ringt sina samtal och gått igenom sina mejl innan man startar resan. Vi utbildar också i hur man ska agera när man är först framme vid en olycka, hur man tar ut skadade ur en bil och HLR (hjärt- och lungräddning). De praktiska momenten utförs allt som oftast i den egna tjänstebilen. Här handlar det om vikten av att fokusera. Var har jag blicken? Hur uppför sig ABS-bromsar om jag panikbromsar?

Ta fram en trafiksäkerhetspolicy Företagen bör ta fram en ordentlig policy där det framgår varför det här arbetet är så viktigt. Hur man når de gemensamt uppsatta målen och vilka utbildningsmoment som ingår. Viktigt är också vilka förväntningar företaget har på sina anställda och deras situation i bilarna och hur de används, och vilka möjligheter personalen har för att undvika att behöva köra trötta och stressade. – En sådan sak är att anställda ofta känner att de måste ta sig från A till B direkt efter en lång arbetsdag eller sent på kvällen. På Ramudden vet personalen att de har rätt att boka ett hotell på vägen om det behövs. En annan viktig detalj, som ofta glöms av tjänstebilsförare, är att de ofta kör bilar med företagets logotyp. Såklart vill företaget alltid uppfattas positivt, vilket kan få precis omvänd effekt, ifall föraren av ett fordon gör en burdus och onödig omkörning, som riskerar att andra trafikanter sätts i fara, avslutar Micke Ohlsson. ¶


BYGGLOVS-MATTE Ålder: 43 år. Bor: Sollentuna. Familj: Döttrarna Nelly, Lynn och min sambo Lina Falk. Favoritverktyg: Händerna. Bygger på hemma: För lite enligt min familj. Mest överraskande med ditt vuxna liv: Jag har inte kommit dit än. Men är det så här det är att vara vuxen så är det bra.

Hallå där:

Mats Carlsson. MATS CARLSSON i TV4:s program Bygglov, som vid sidan av programmet driver egen byggfirma, tävlar i Porsche och tillsammans med Ramudden pratar säkerhet i Almedalen. Vad kommer du att tala om? – Hur man ska öka säkerheten på byggarbetsplatsen, och framför allt hela arbetsmiljöbiten. Allt handlar inte bara om att få en tegelsten på foten, utan också om logistiken, stölder och olika föreskrifter och regler som kan vara svårt att hinna ha koll på. Många mindre byggherrar vill ha hjälp med det här för att kunna ägna sig åt byggandet, och kan man jobba förebyggande med att förbättra arbetsmiljön så är det bra. Vilka är de vanligaste problemen? – Just att det finns så mycket att hålla reda på.

Hur man skyddar vanliga Svenssons som passerar arbetsplatsen, eller att man förbiser att söka de tillstånd som behövs. Har man glömt att ordna varningsskyltar eller avspärrningar och något händer så kan man sitta pyrt till. Oftast beror slarvet på okunskap, man har inte planerat för det. Och när det väl händer något så har man inte tid att lösa det eftersom problemet ligger utanför både tidsplan och budget. Vad behöver man tänka på? – Framför allt att veta vad man ska göra, och då kan man ringa Ramudden och låta dem hjälpa till med en helhetslösning. Att själv sätta sig in i alla regler och föreskrifter tar mycket tid, så det kan vara smart är att få släppa den biten. Det är precis som att ta in en elektriker till elen och Ramudden till tillstånd och logistik. Hur det än är så handlar

det inte om någon ”rocket science”. Men kan du inte det här och måste börja sätta dig in i regler och lagar så är det bättre att lägga den tiden på det man är bra på. Tar det mig en dag att sätta mig in i det här så tar det Ramudden en timme. Och ju effektivare man är, desto mer kostnadseffektivt blir det ut mot kunderna. Vad gör du när du inte pratar säkerhet i Almedalen? – Då spelar jag in nya avsnitt av Bygglov, driver byggfirma, tävlar i Porsche Carrera Cup och sysslar en hel del med event. Det roligaste när vi har våra fyra inspelningsdagar är att det är ett helt nytt äventyr varenda gång. Det är alltid omväxlande projekt och vi uppfyller ett faktiskt behov, vi gör ju ingenting som inte är berättigat. Att vi sedan får en lycklig familj när vi åker därifrån också är en ren bonus. ¶


Nu ska vi göra det här också.

De tio senaste åren har vi arbetat med att göra arbetsplatserna längs vägarna säkrare. På det området är vi idag ledande i Sverige, och har också framgångsrikt hunnit etablera oss i Norge, Finland och Estland. Nu ska vi även göra byggarbetsplatserna säkrare. Läs mer om det på ramudden.se.

Medföljer som bilaga i Dagens industri juni 2017. Idé och form: Matador kommunikation. Avsändare: Ramudden AB, Strömsbrovägen 26, 803 09 Gävle. Telefon: 026-66 89 80. info@ramudden.se. Foto: Jakob Dahlström, Thorbjörn Bergkvist, Andreas Ofenmark, Marie Carlberg/One Nordic, Region Gotland. Håll Nollan, Helsingborgs Dagblad. Text: Martin Ekman, Kristina Tilvemo, Rickard Weidstam. Tryck: UPC Print, Finland, 2017.

Hittills har vi räddat liv här.

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN RAMUDDEN ANNONS

Ramudden 20170601 di  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you