Produkter och tjänster 2023

Page 1

Produkter och tjänster

Säkerhetsrelaterade tjänster

För att din vardag ska kunna flyta på som vanligt med fokus på din kärnverksamhet, kan vi bistå med en rad olika säkerhetsrelaterade tjänster. Vi förser självklart din arbetsplats med rätt utrustning men vi kan också ta ett större ansvar för att planera säkerheten, utföra tjänster på plats eller hjälpa till med utbildningar inom säkerhet.

Med oss som partner får du lösningar för arbetsplatssäkerhet som är anpassade efter just dina behov, stora som små.

Trafikanordningsplan

Våra TA-konsulter hjälper dig genom processen till en godkänd Trafikanordningsplan.

Vi är experter på gällande regelverk och att se lösningar i komplexa trafiksituationer och arbetsplatser.

Vi hjälper dig i planering och utformning av en säker arbetsplats. Vi ritar trafikanordningsplanen och hjälper dig med alla nödvändiga tillståndsansökningar.

TA-planer med komplexa lösningar kan även kompletteras och visualiseras i 3D-modeller.

Vakt och Lots

Kräver trafiksituationen trafikdirigering med vakt har vi personal för detta. Behöver du stänga av eller leda om delar av vägen på ett säkert sätt, så kan vi hjälpa dig med vakt eller lots. Våra medarbetare har lång och god erfarenhet av vakt- och lotsarbete. De finns till hands tills ert arbete är utfört, och vägen kan öppnas igen. Låt oss redan i ett tidigt skede hjälpa till med planering och tillstånd för arbetet.

TMA-fordon

Vi skyddar allt från permanenta arbetsplatser, etableringar, intermittenta arbeten till bärgningsbilar m.m. Våra bilar är ett effektivt skydd vid arbeten under kortare perioder eller där plats för annat skydd ej finns. Kontakta närmsta depå för att få förslag på den bästa lösningen på just din arbetsplats.

När utrymmena är trånga, som till exempel i storstäder, är City-TMA ett perfekt och smidigt alternativ. Förutom våra stora TMA-fordon kan vi förse dig med TMA-trailer och TMA-släp som enkelt kopplas på ett dragfordon.

Vägmärken

Rekommenderad lägre hastighet

E12

Rekommenderad lägre hastighet upphör

E13 Rekommenderad högsta hastighet

4
A8 Varning för ojämn väg A9 Varning för farthinder A10 Varning för slirig väg A11 Varning för stenskott A13 Varning för övergångsställe A14 Varning för gående A20 Varning för vägarbete A21 Slut på sträcka med vägarbete A22 Varning för flerfärgssignal A25 Varning för mötande trafik A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant A34 Varning för kö A40 Varning för annan fara B6 Väjningsplikt mot mötande trafik B7 Mötande trafik har väjningsplikt C31 Hastighetsbegränsning C34 Stopp för angivet ändamål C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon D2 Påbjuden körbana D2-3 Påbjuden körbana E11 F5-8 Tillfällig vägvisning F23 Omledningsväg F24 Färdriktning vid omledning F25-1 Körfält upphör
F26-1 Körfält avstängt T2 Avstånd T22 Text X1 Markeringspil X2 Markeringsskärm för hinder
= J2 Upplysningsmärke X3 Markeringsskärm för sidohinder = X5 Ljuspilar Utifrån förutsättningar och regelverk på aktuell etableringsplats kan vi hjälpa till att anpassa sammansättningen för en säker och tydlig utmärkning. Se fler vägmärken på ramudden.se/vagmarken TEXT 100
m Vakt

Vi har skyltarna. Du bestämmer texten.

På våra depåer har vi möjlighet att snabbt och enkelt tillverka den skylt du behöver.

Trafikbuffert

Art. nr. Benämning (mått mm)

923374 Trafikbuffert 80 km/h L 3100 x B 1040 x H 1005

923375 Trafikbuffert 100 km/h L 3100 x B 1040 x H 1005

923377 Trafikbuffert L 2100 x B 1040 x H 1050

929.02 Trafikbuffert Boata 100 km B 3110 utan matta H 1060 utan skyltstativ

nr. Tillbehör 923376 Skyltstativ trafikbuffert 3 m

923378 Skyltstativ trafikbuffert 2 m 923371 Skyltstativ trafikbuffert Boata 3 m

923379 Lyftok trafikbuffert 923382 Lyftvajer 2 krokar

923384 Lyftvajer 3 krokar

923380 Solcellspanel universell

921733 X2 Markeringsskärm 3000 x 400

921734 X2 Markeringsskärm 2000 x 400

922308 Batteri 12 V

947.01 Batterilock Smart

922722 Batteriladdare 12 V

Vägmärkesvagn

Vägmärkesvagn komplett med ljus

Vägmärkesvagn komplett med solcell Art. nr. Tillbehör 922306 D2 Superpil 1200 mm

Batteri 12 V

922462 Plåtlameller, tryckt text anpassat efter skyddsklassade vägar

Batteriladdare 12 V

Trafikledningslist

6
Vikt
Art.
Art.
9223.01
9223.02
922308
nr. Benämning
922722
Art. nr. Benämning (mått m.m) Vikt (kg) 922264 Leitboy Skena L 1000 x B 270 x H 90 16 922266 Skena avslut med hake L 440 x B 270 x H 90 5,2 922268 Skena avslut utan hake L 480 x B 270 x H 90 5,8 922262 Fot L 1000 x B 270 x H 90 16 Art. nr. Tillbehör 922256 Reflexbygel 922258 Sidomarkeringsskärm 922252 Miniskärm 922263 Platta

Automatbom

Den största risken vid passerande fordonstrafik är när trafiken skall dirigeras och det krävs fysiska trafikvakter dvs oskyddad personal. Lösningen kan då vara en automatbom i kombination med trafikljus vilket innebär att trafikvakten inte behöver stå i anslutning till passerande fordonstrafik.

Snabbfakta

• Styrs med fjärrkontroll från säkert avstånd

• Två bommar kan med fördel styras av en personal förutsatt att sikten är god

• Om bommen blir påkörd släpper den från sitt fäste men kan snabbt återmonteras

• Drivs med batteri upp till 24 timmars alternativt med direktström 230V

• Smidig och enkel att hantera vid etablering och flytt

Portabla trafikljussystem

På vissa arbetsplatser är portabla trafikljus en bra lösning och i vårt sortiment har vi flera olika modeller. Trafikljussystemen används vid allt från utfarter till komplexa vägkorsningar.

Vi har även trafikljus som vi via nätet kan övervaka, och som kan programmeras med upp till sexton olika program per dygn.

928 Trafikljus med övergångsställe

928 Lotsljus

928 Lotsljus med bom

928 Aktivt övergångsställe Speciellt effektivt vid mörker, dimma eller nedsatt sikt

7
Benämning
Art. nr.
928 Trafikljus
Art. nr. Benämning (mått m.m) Vikt (kg) 948.01 Automatbom H 3030 x B 2200 (Höjd i Transportläge 2200 mm) 125

Skyltbärare och fotplattor

Klappmax skyltbärare är en enkel och smidig skylt och fot i ett stycke och perfekt vid de kortare jobben. Y-skyltbärare är en större skylthållare anpassad för överstorlek och de större infotavlorna.

Art. nr. Benämning

Fyrkantsrör aluminium / Galvat stolprör

Art. nr. Benämning (mått m.m)

922026 Fyrkantsrör i aluminium 1 m 922026 Fyrkantsrör i aluminium 1 m 922028 Fyrkantsrör i aluminium 1,5 m

922030 Fyrkantsrör i aluminium 2 m

922739 Galvat stolprör 1 m

922731 Galvat stolprör 2,5 m

922732 Galvat stolprör 3,15 m 922733 Galvat stolprör 4 m

Lyktor

Säkerställ din arbetsplats med rätt belysning, eller vid förändringar av trafikriktningen där extra åtgärder behövs.

gul

922706 Avstängningslykta röd

922718 Förvarningsljus LED

922712 Förvarningsljus moder, rinnande

dotter, rinnande

Wifi rinnande

universal rinnande

8
922023
15 922016 Fotplatta
superstadig 20 922018 Fotplatta
kg superstadig 30 922728 Betongfundament Sergel 200 922729 Betongfundament Stålgris 290
Vikthållare fotplatta Mini 922025 Vikthållare fotplatta Maxi 922022 Fotplatta 15 kg sidomarkering
20 kg
30
Art. nr. Benämning (mått m.m) Vikt (kg) 922106 Klappmax 1 meter 10,5 922102 - 922105 Klappmax Sidomarkering 922038 Y-skyltbärare,
överstorlek
Art. nr. Benämning 922714 Förvarningsljus
922780
Art. nr. Benämning
922715 Förvarningsljus
Förvarningsljus
922700 Varningslykta

Vindberäkning

Vilken kombination av skylt, stolpe och vikt arbetsplatsen bör utrustas med beror på förutsättningarna.

Grunden är alltid att skyltarna ska utrustas med vikter som gör att de inte faller omkull av vind eller förbipasserande trafik.

Fråga oss gärna så hjälper vi dig att anpassa materialet efter arbetsplatsen.

Vindberräkning skyltar/stolpar enligt SS-EN 1991 Eurocode 1.

Exempel 1,5 m stolpe med skylt i normalstorlek:

10 m/sek Fotplatta 20 kg 20 m/sek 2 fotplattor á 20 kg med vikthållare mini

26 m/sek 6 fotplattor á 20 kg med vikthållare maxi

Utifrån förutsättningar och regelverk på aktuell etableringsplats kan vi hjälpa till att anpassa sammansättningen för en säker och tydlig skyltning.

Gångbro

Gångbroar är en effektiv lösning för gående och cyklister där man t.ex. gräver av en trottoar eller gata, vid schaktarbeten eller på byggarbetsplatsen. Klarar stora belastningar och den halkskyddade gångdelen med räcken gör den användbar på såväl arbetsplatsen som inne i städerna.

Lättviktsgångbro

Lättviktsgångbro är lätt och skarvbar och kan med fördel användas vid till exempel kabeldiken. Tillverkad i thermoplast med antislip yta och hög fotlist. Går att förankra i mark. Max belastning 1000 kg.

Körplåt

Stabil körplåt för överbryggning vid t.ex. grävarbeten eller för att skydda underlag från tunga maskiner m.m. Ramuddens körplåt antislip är framtagen för att skydda gående och cyklister som beträder körplåten. Minimera risken för halkolyckor.

Trafikbro

Uppfyller bärighetsklass BK1. Cirka halva vikten (vilket möjliggör effektiva transporter) och mångdubblad styrka jämfört med traditionell körplåt. Svag bågform som ökar prestandan, möjlighet att förankra i underlag och lyftöglor för säkra lyft.

10
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 939.04 L 4000 x B 2000 x H 50 1082 939.05 L 6000 x B 2000 x H 50 1650
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 929803 Gångbro aluminium 2 m L 1912 x B 1424 x H 1239 72 929804 Gångbro aluminium 3 m L 2850 x B 1424 x H 1239 110 929806 Gångbro aluminium 4 m L 3912 x B 1424 x H 1239 142 929810 Gångbro aluminium 6 m L 5912 x B 1424 x H 1239 207
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 922210 Körplåt L 4000 x B 2000 x H 30 2000 922214 Körplåt L 6000 x B 2000 x H 30 3000 939.01 Körplåt Antislip L 4000 x B 2000 x H 30 1920 939.02 Körplåt Antislip L 6000 x B 2000 x H 30 2880 Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 929778 Gångbro lättvikt 1,8 m 22 929780 Räcke till gångbro lättvikt

Körbro

Körbro 10 meters kan läggas över 6 m öppna schakter. Flexibel lösning gör att den kan kopplas ihop med flera plåtar och bli så bred man önskar.

Komplettera med skyddsräcken för ökad säkerhet

Användningsområden: temporär bro för vägtrafik, anläggningsfordon, gående eller cyklister.

Snabbfakta

• Totallängd 10 m

• Sektionsbredd 1,5 m

• Skarvbara i bredd i önskat antal

• Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3, specad för upp till 24 tons axeltryck

• Fritt upplägg upp till 6 m beroende på underlag

• Vikt 1850 kg

Klassad för BK1

Körbro 10 meter uppfyller kraven från

Trafikverkets TRVK Bro 11

11
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 939.03 Körbro L 8000 x B 1500 1163 939.07 Körbro L 10000 x B 1500 1850 Art. nr. Tillbehör 922220 Räckeskit Körbro 8 m 922230 Räckeskit Körbro 10 m 939070 HD räcke Körbro 10 m

Nyhet!

SVEA

SVEA är en temporär skyddsbarriär i betong med en ram av stål anpassad för tuffa trafikmiljöer. Den patenterade kopplingen möjliggör ett snabbt och säkert montage.

Barriären har en kort uppställningslängd och behöver inte förankras i marken. SVEA WXS 2,85 är CE-certifierad och krocktestad enligt standard SS-EN 1317-2 i kapacitetsklass T2, T3 och N2. Den är även testad och godkänd i kombination med tillbehören SoundPanel och Toppnät vilket ger ett skydd på en total höjd om 3,3 meter.

SVEA erbjuder ett stort antal olika varianter för säkrare arbetsmiljöer i både stadsmiljö och på Trafikverkets vägnät.

12
Art. nr. Tillbehör (mått mm) Vikt (kg) 949105 SVEA SoundPanel L 1365 x B 49 x H 1274 22 949106 SVEA SoundPanel L 680 x B 49 H 1274 11,5 949107 SVEA SoundPanel drakrygg L 1365 x B 49 x H 1324 22 949108 SVEA SoundPanel drakrygg L 680 x B 49 x H 1324 12 Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 949100 SVEA Barrier WXS L 2850 x B 450 x H 824 1280 949101 SVEA Barrier WXS L 1425 x B 450 x H 824 650 949103 SVEA start/stopp L 2923 x B 450 x H 824 870 949104 SVEA vinkel 90 grad. L 677 x B 450 x H 852 107 949113 SVEA toppnät Lång L=1411 8 949118 SVEA toppnät Kort L= 724 4,4 949112 SVEA taggtråd Lång L=1411 1,3 949119 SVEA taggtråd Kort L=724 0,8 949121 SVEA SoundPanel fönster. Drakrygg 1365 mm 20 949122 SVEA SoundPanel fönster 1365 mm 20 949123 SVEA SoundPanel fönster. Drakrygg 680 mm 11,5 949124 SVEA SoundPanel fönster 680 mm 11,5 949132 SVEA SoundPanel Hörnpanel 1320x530mm 25 949133 SVEA SoundPanel Hörnpanel 2590x530mm 50 923825 GC Fence, L 2100 x H 1400 1235 923835 GC Fence, L 1400 x H 1400 9,5

Klassning EN1317-2

Kapacitetsklass T2

Min. installationslängd: 22,8 m

Markförankring/spikning: Nej

Arbetsbredd: W2 / 0,8 m

Kapacitetsklass T3

Min. installationslängd: 28,5 m

Markförankring/spikning: Nej

Arbetsbredd: W3 / 1,0 m

Kapacitetsklass N2

Min. installationslängd: 34,2 m

Markförankring/spikning: Nej

Arbetsbredd: W5 / 1,7 m

Med SoundPanel + Toppnät

Min. installationslängd: 34,2 m

Markförankring/spikning: Nej

Arbetsbredd: W4 / 1,3 m

Testad i kapcitetsklass N2

SVEA är testad och godkänd i kombination med tillbehören SoundPanel och Toppnät vilket ger ett skydd på en total höjd om 3,3 meter.

Lägre vikt och ny anslutningslösning

Med sina korta uppställningslängder är SVEA den optimala barriären för stadsmiljö och trånga utrymmen. Korta uppställningslängder effektiviserar även både etableringen och transporter med ekonomiska och miljömässiga vinningar.

Säkra montage är en annan styrka då SVEA sammankopplas utan lösa delar och utan att behöva förankras i mark.

Barriären kan även smidigt justeras både i sid- och höjdled vid etablering.

Barriärfakta

GP-Link

En stabil och säker betongbarriär som inte behöver förankras i marken. GP-Linkens vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet. GP-Linken har en patenterad skarv och är smidig i såväl vinkling som höjdskillnader.

Klassning EN1317-2

3 meter

Kapacitetsklass: T3

Testad längd: 39 m

Markförankring/spikning: Nej

Arbetsbredd: W4 / 1,3 m

6 meter

Kapacitetsklass: N2

Testad längd: 60 m

Markförankring/spikning: Nej

Arbetsbredd: W5 / 1,7 m

Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923506 GP-Link L 1000 x B 450 x H 870 500 923502 GP-Link L 3000 x B 450 x H 870 1500 923508 Startdel 950 923510 Slutdel 950 923503 Hybrid L 3000 x B 450 x H 870 950 923504 GP-Link L 6000 x B 450 x H 870 2750 923512 Startdel 1500 923514 Slutdel 1500 Art. nr. Tillbehör 923519 Led 90 grader 935.01 Lyftsax 923534 Övergång 923516 Fäste för sidomarkering

ProTec 100

Tillverkad i betong med en galvad stålram. Barriären behöver inte förankras i marken.

DeltaBloc

Klassning EN1317-2

6 meter Kapacitetsklass: T3

Testad

137 m

Markförankring/spikning: Nej Arbetsbredd: W2 / 0,8 m

DB 65S används framför allt för att skydda arbetsplatser för anläggningsarbeten vid vägkanter och i områden med mötande trafik. De kan även användas för permanent bruk eftersom de endast behöver en liten basyta, tack vare den smala barriärbredden.

Klassning EN1317-2

DB 100

Kapacitetsklass: H4b

Testad längd: 90 m

Markförankring/spikning: Ja

Arbetsbredd: W6 / 2,1 m

DB 65

Kapacitetsklass: T3/N2/H1

Testad längd: 72 m

Markförankring/spikning: Ja

Arbetsbredd: W2 / 0,8 m

923621 65 2-parts kätting

923614 Koppling 97 mm

923615 Koppling 107 mm

923616 Koppling 45 grader

923617 Koppling 90 grader

923619 Koppling till DB100

DB 50

Kapacitetsklass: T3

Testad längd: 120 m

Markförankring/spikning: Nej

Arbetsbredd: W2 / 0,8 m

W4 / 1,3 m

W6 / 2,1 m

15 Art. nr. Tillbehör
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923622 DBS50 start/slut L 3000 x B 320 x H 500 1090 923620 DB50 L 6000 x B 390 x H 650 1090 923602 DB65 L 6000 x B 390 x H 650 1670 923601 DB65 L 3000 x B 390 x H 650 835 923604 DB65 start / slut L 6000 x B 390 x H 650 1500 923605 DB100 L 6000 x B 700 x H 1000 5050 Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923692 ProTec 100 L 6000 x B 100 x H 560 744 923697 Vinkeldel L 1810 x B 250 x H 560 275 923698 Start / slut L 5000 x B100 x H 560 384 Art. nr. Tillbehör 923677 ProTec 120 Exit L= 10 m 940.01 Lyfthandske 923694 Omvandlare 923695 Tippblock 923680 Sidomarkeringsfäste 923685 X3 Sidomarkering 923693 Nivåelement 2,1 m
längd:
Art. nr. Tillbehör 923606 X3 sidomarkering dubbel
X3 sidomarkering enkel
Lyftsax
Kedjekoppling
923608
942.01
923610 Förankringsspett 923613 Byggstängselhållare 923618

Trafikbalk

Trafikbalken är en unik produkt som med sin mönsterskyddade kopplingsanordning gör sammankoppling mellan barriärenheterna smidig och säker. Detta då montaget kan ske från maskin eller kran.

Trafikbalken är bra alternativ för lättare avstängningar i till exempel stadsmiljö, GC-väg eller torg. Med ett antal tillbehör och smarta lösningar i form av nät är även produkten skapad för att hålla högsta klass utifrån dom krav som flera kommuner och städer ställer på produkter för skydd av gång- och cykeltrafikanter i utsatta stadsmiljöer.

Klassning EN1317-2

Kapacitetsklass: T1 (TB21)

Testad längd: 72 m

Markförankring/spikning: Nej

Arbetsbredd: W6

GC Fence

Med GC Fence monterat på Trafikbalken får avspärrningen ett högklassigt skydd för gång- och cykeltrafikanter i utsatta stadsmiljöer.

Totalhöjd monterat på Trafikbalk

Långt nät: 2350 mm. Kort nät 1650 mm.

16 Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923820 Trafikbalk stålfot, L 2890 x B 300 x H 1105 435 923822 Trafikbalk stålfot, L 1455 x B 300 x H 1105 205
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923825 GC Fence, L 2100 x H 1400 12,5 923835 GC Fence, L 1400 x H 1400 9,5 923827 GC Fence Post 923828 GC Fence Holder

Snabbfakta Trafikbalk

• Safety Net monterat som standard

• Klarar höjdskillnader upp till 6 grader el. 320 mm

• Behöver inte förankras/spikas

• Finns i längderna 2 850 mm och 1 450 mm

Snabbfakta GC Fence

• Inga vikter eller fötter som sticker ut mot trafiken vilket minimerar snubbelrisken

• Tydlig synlighet på nätet med sin gula kontrastfärg

• Kan även monteras på fotplatta som traditionellt byggstängsel

Flexibel koppling

som roterar fritt runt räcket och där sammankopplingen kan ske från maskin eller kran av en person.

Nyhet

Borace barrier

Innovativt vinklat temporärt barriärsystem framtaget främst för att öka säkerheten för åskådare och cyklister vid tävlingar och evenemang men kan med fördel även användas i andra sammanhang.

• Fristående vinklad design

• Integrerad reklammöjligheter

• Snabb installation och demontering

• Avtagbara fötter

• 20 st enheter kan staplas i en box

Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923410 Borace barrier B 3000 x H 1200 50,2 923411 Borace barrier Base

Gallergrind

Grind i galvaniserat stål för temporär avstängning av till exempel byggarbetsplats, evenemang eller gågata. Fästes enkelt i varandra, vridbara 90 grader.

Byggstängsel

Monteras snabbt och enkelt i fotplattor och säkras med skarvbleck.

TA-balk

För temporär avspärrning och personskydd i stadsmiljö. Sammankopplas med kedja och kan enkelt monteras i vinkel eller höjdskillnader.

Räcket håller för lyft med stropp eller kätting.

19
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923018 Byggstängsel F1 3500 x 1200 13,1 923002 Byggstängsel F3 3500 x 2000 21,2 Art. nr. Tillbehör Vikt (kg) 923008 Byggstängsel Gångdörr 923004 Byggstängsel gummivikt 23 923006 Byggstängsel skarvbleck 923012 Byggstängsel hjul till grind 923014 Byggstängsel pivotlänk 923010 Byggstängsel gångjärn Art. nr. Tillbehör Vikt (kg) 923810 Byggstängselhållare 923811 Byggstängselhållare ändavslut 923801 Koppling vridbar 76 mm 923807 X3 Hållare 938.01 Lyftok 10
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923402 Grind vridbar fot L 2400 x B 1100 25 923409 Grind plan fast fot L 2400 x B 1100 25 923404 Grind vinklad fot L 2400 x B 1100 25 923408 Grind med dörr L 2400 x B 35 x H 2025 38
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923805 TA-balk, L 2800 x B 295 x H 1000 412 Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 923904 Plastgrind 2160 x 1100 14 923906 Plastgrind inkl. lampor 2150 x 1100 30 923407 Saxgrind L 2300 x B 800 x H 1520 71

Skalskydd

Säkerställ din arbetsplats mot obehöriga. Vi tillhandahåller kompletta system för inhägnad, dirigering och skydd i bygg-, väg- och industrimiljöer.

På Ramudden har vi lång erfarenhet av säkra arbetsplatser, energiupptagande skydd och bullerdämpande insynsskydd (skalskydd). Med ljudpaneler på barriärer kan vi erbjuda en kraftig reducering av buller från närliggande väg eller störande buller inifrån arbetsplatsen. Arbetsplatsen blir även avstängd på ett snyggt, säkert och effektivt sätt för att förebygga att obehöriga kommer in eller att någon skadas av närliggande trafik. Vi monterar enkelt panelen på barriären och kompletterar efter dina önskemål med t.ex. fjärrstyrda vikgrindar för in- och utfart av fordon, personalgrindar med ID06 lösning med mera.

20

Profilera din arbetsplats

SoundGuard och SoundPanel erbjuder, utöver bullerdämpande skalskydd, även en unik möjlighet att profilera ditt företag och informera allmänheten om vad som händer på insidan.

SoundGuard

Sänker ljudnivån på din arbetsplats

med upp till 24dB.

Vårt eget framtagna skalskydd för montering på GPLink. Enkel att montera. Kan byggas upp till fyra meter högt inklusive barriären.

Art. nr. Benämning (mått mm)

943068 GP-SoundGuard L 2200 x B 60 x H 1235

943067 GP-SoundGuard L 680 x B 60 x H 1235

943034 GP-SoundGuard drakrygg L 2200 x B 60 x H 1235

943010

GP-SoundGuard drakrygg L 680 x B 60 x H

1235

943012 Hörn L 576 x B 60 x H 1235

Art. nr. Tillbehör

943043 Anslagstavla 2,2 m

943042 Taggtråd 2,2 m

943 Toppnät, flera mått

943 Fönstersektioner, flera mått

943 Wellplastskiva, flera mått

SoundGuard får monteras på GP-link 1,5 i T3 klassning

Secure

Genom att montera en tving på GP-link kan du enkelt montera vårt insynsskydd Secure. Samma fäste kan även användas för att montera höga eller låga traditio nella byggstaket uppe på GP-link.

Se även SVEA SoundPanel på sid. 12-13

22
nr. Benämning (mått mm) Vikt 923022
1 x 1,2 m L 850 x B 40 x H 1250 14 923020 Secure 2 x 1,2 m L 1900 x B 40 x H 1250 18
Art.
Secure

In- och utpassering

Komplettera arbetsplatsen med fjärrstyrda vikgrindar för in- och utfart av fordon och material. Kan styras med fjärrkontroll eller från telefonen.

Personalgrindar med ID06 loggning gör att närvarokontrollen på arbetsplatsen är säkerställd.

23
Art. nr. Benämning (mått mm) Vikt (kg) 944.V Vikgrind helautomatatisk L 6500 x B 2000 x H 2600 Mått öppning B 5000 2200 944.P Rotationsgrind (ID06) B 1382 x B 1500 x H 2332 650 944.G Gånggrind helautomatisk med lås L 2000 x B 1000 x H 2400 410 944 Vägbom fjärrstyrd L 3 - 5000 x B 405 x H 950 49

Farthinder

Ett effektivt sätt att få ner hastigheten är att använda tillfälliga farthinder.

Kabelöverkörningsskydd

Puzzle bump

Det sammankopplade farthindret Puzzle bump byggs ihop på plats vilket minimerar tunga lyft. Med sammankopplingarna höjs vikten vilket gör att farthindret håller sig på plats och inte dras med av trafiken. Fästen för X3:or gör att trafiken inte kan köra på sidan om hindret.

24
Art. nr. Benämning Mått (mm) 520929 Kabelöverkörningsskydd, Ø 20 mm L 9000 520931 Kabelöverkörningsskydd, Ø 26 mm L 5000 520930 Kabelöverkörningsskydd, Ø 40 mm L 4000 520932 Kabelöverkörningsskydd, Ø 50 mm L 3000 922746 Slangbrygga Wemas, Ø 76 mm L 300 x B 850 x H 90 922744 Kabelbrygga svart, Ø50 mm L 900 x B 600 x H 70 922747 Tröskelramp L 1100 x B 600 x H 63 922748 Gummi cigarr L 600 x B 300 x H 100 922750 Gummi cigarr ändstycke L 200 x B 300 x H 100 922752 Värnamobryggan 3 tum, Ø 75 mm L 600 x B 600 x H 111 922754 Värnamobryggan 4 tum, Ø 100 mm L 600 x B 600 x H 111 922756 Kabelskydd capa, Ø 65 mm L 998 x B 662 x H 70 922757 Trottoarramp L 1250 x B760 922758 Slangskydd maxi, Ø 109 mm L 1037 x B 500 x H 150
Art. nr. Benämning mått (mm) Vikt (kg) 922734 Farthinder oval L 750 x B 1500 x H 38 27 922736 Farthinder Blixten L 3000 x B 250 x H 35 20 922741 Farthinder Speedbelt L 2500 x B 310 x H 53 75 922738 Farthinder Wakeup L 2000 x B 225 x H 30 12 922742 Farthinder Flexibump L 2500 x B 280 x H 50 24
Art. nr. Benämning Vikt (kg) 922745 Puzzle Bump, L 2300 x B 310 x H 53 47 922755 Puzzle Bump Connector 19

Your safety. Delivered.

Arbetsplats- och trafiksäkerhet för säkrare och effektivare samhällsbygge.

Den uppkopplade arbetsplatsen

Den senaste utvecklingen går mot den digitala uppkopplade arbetsplatsen. Den innebär både ökad säkerhet och förbättrad hållbarhet. Men också färre driftavbrott och bättre kostnadseffektivitet.

• Ökad säkerhet - Den uppkopplade arbetsplatsen ger oss möjlighet att proaktivt upptäcka säkerhetsrisker samt kunna se till att alla enheter alltid fungerar som de ska.

• Bättre service - Vi kan ge dig bättre service genom att vår responstid vid alarm minimeras. Vi är med andra ord snabbt på plats och kan åtgärda den eller de enheter som behöver översyn.

• Minskade kostnader - Eftersom vi har kontroll på arbetsplatsen från vår centrala plattform, vår ”tvilling”, så kan vi optimera tillsynen av alla enheter på ett för dig kostnadseffektivt sätt.

• Fokus på hållbarhet - I allt vi gör har vi ett starkt fokus på hållbarhet. Den uppkopplade arbetsplatsen är inget undantag, tvärtom. Vi slipper genomföra onödiga transporter och vi får en ökad livslängd av enheterna på arbetsplatsen.

• Rapportering och uppföljning - En viktig del i att ständigt göra ett bättre jobb är rapportering och uppföljning. Här lägger vi särskilt fokus på säkerhet och hållbarhet. Vi kollar medelhastighet, batteristatus på enheten samt om det varit några incidenter och hur mycket CO2-utsläppen har minskat.

Vår vision är en arbetsplats som är helt digitalt övervakad i realtid från en central plattform, en så kallad ”tvilling”.

26
Start av arbetsplats Slut av arbetsplats

Intellitag

• Hastighetsövervakning genom arbetsplats

• Säkerställning av placering

• Alarm vid incident

UNDER UTVECKLING

Utfartsvarningssytem

• Automatisk varning till VMS vid utfart av byggtrafik

• Mindre behov av manuellt arbete = mindre säkerhetsrisker

UNDER UTVECKLING

Interllitag SVEA barriären

• Hastighetsövervakning genom arbetsplats

• Säkerställning av placering

• Alarm vid incident

UNDER UTVECKLING

Smarta Batterier

• Hastighetsövervakning

• Säkerställning av placering

• Alarm vid incident

• Batterinivå

TILLGÄNGLIG

Uppkopplade trafikljus/lotsljus

• Digital justering av info

• Alarm vid fel

• Batterinivå

TILLGÄNGLIG

VMS skylt/vagn

• Variabla meddelanden

• Kövarning

TILLGÄNGLIG

27
Art. nr. Benämning 947.01 Batterilock Smart 947.03 VMS-LED skylt solcell Smart 947.06 VMS-Trailer solcell Smart

Mobila värmelösningar för användning året om

Arbeta effektivt året om med våra mobila värmelösningar. Hyr maskinen eller hela tjänsten. Vår personal kan bistå med både planering, etablering och tillsyn, så att du istället kan fokusera på ditt eget projekt.

Våra maskiner

Några exempel på användningsområden för våra maskiner är upptining av mark och ytor, frostskydd, uppvärmning och förvärmning.

HW vagn MY35

Drift: el, diesel. Vikt 850 kg. 1 slangkrets / 210 m Tjältinar upp till ca 63 m2

HW vagn 3600

Drift: el, diesel. Vikt 1.860 kg. 3 slangkretsar/210 m. Tjältinar upp till ca 200 m2

HW container 3600

Drift: diesel. Vikt 1.900 kg. 3 slangkretsar / 210 m Tjältinar upp till ca 200 m2

Wacker Neuson vagn HSH 350

Drift: diesel. Vikt 1.574 kg. 350 m slang. Arbetsyta ca 120 m2

Exempel på tillbehör:

• Heater isolermatta

• Heater presenning

• HeatWork CliWi Air System

• HeatWork CliWi Exchanger 300

• HeatWork fördelningcentral

• HeatWork elverk 4,8 KVA / 230 V

• Flexi Heater trumma extern 50 m

• Heatwork trumma extern 630 m

Wacker Neuson vagn 650-700

Drift: diesel. Vikt 2.950-3.346 kg. 650/700 m slang (2x325/350 m) Tjältinar upp till ca 200 m2

Mini flexi heater

Drift: el. Vikt 65 kg. Tjältinar 12,5 m2 30 m2 med extra sladdvinda

Komplement till våra stora maskiner vid arbeten upp till 30 m2

Rätt utbildning och rätt kompetens är en förutsättning för att få utföra arbete på och längs med vägen. Arbete på väg är ett särskilt riskfyllt och ansvarsfullt arbete där du behöver rätt förutsättningar för att kunna förutse och undvika de risker som finns i din arbetsmiljö. Vilken utbildning eller kompetens du behöver beror på vad din roll är på arbetsplatsen och vart arbetsplatsen är belägen. I en del fall ska man även certifiera sig. Oavsett om du arbetar på statlig eller kommunal väg guidar vi dig rätt.

Kontakta oss för ett upplägg som passar dig

Läs mer och boka på vår hemsida ramudden.se/utbildning

Tfn 010-303 51 40 | utbildning@ramudden.se

30

Här finns vi

Vi finns tillgängliga dygnet runt och våra välutrustade depåer ligger aldrig långt borta. Tillsammans skräddarsyr vi lösningar som passar just dina behov, stora som små. Alltid med omtanke om dig och din säkerhet.

Region Nord

Borlänge

Gävle

Gävle (Wewab)

Hudiksvall (Wewab)

Härnösand

Ljusdal (Wewab)

Ludvika

Luleå

Mora

Piteå

Skellefteå

Sundsvall

Umeå

Örnsköldsvik

Östersund

Region Stockholm

Arlandastad

Kungens Kurva

Solna (Halleskog & Hansson)

Spånga

Södertälje

Tumba

Uppsala

Vallentuna (Halleskog & Hansson)

Veddesta

Visby (Nybergs)

Västberga

Region Mitt

Eskilstuna

Linköping

Karlstad

Norrköping

Västerås

Strängnäs

Örebro

Region Väst

Borås

Göteborg

Jönköping

Mölndal

Uddevalla

Varberg

Region Syd

Halmstad

Helsingborg

Kalmar

Karlskrona

Kristianstad

Lund

Malmö

Tomelilla

Växjö

32 Your safety. Delivered.