Produkter och tjänster 2023

Page 1

Produkter och tjänster

1


Säkerhetsrelaterade tjänster För att din vardag ska kunna flyta på som vanligt med fokus på din kärnverksamhet, kan vi bistå med en rad olika säkerhetsrelaterade tjänster. Vi förser självklart din arbetsplats med rätt utrustning men vi kan också ta ett större ansvar för att planera säkerheten, utföra tjänster på plats eller hjälpa till med utbildningar inom säkerhet. Med oss som partner får du lösningar för arbetsplatssäkerhet som är anpassade efter just dina behov, stora som små.

2


Trafikanordningsplan Våra TA-konsulter hjälper dig genom processen till en godkänd Trafikanordningsplan. Vi är experter på gällande regelverk och att se lösningar i komplexa trafiksituationer och arbetsplatser. Vi har lång erfarenhet av att planera och utforma säkra arbetsplatser. Vi gör trafikanordningsplanen och hjälper dig med alla nödvändiga tillståndsansökningar. Om din TA-plan är komplex kan det vara svårt att få en bra överblick. Då kan vi komplettera och visualisera planen i överskådliga 3D-modeller. Dessutom kan vi i mycket tidiga skeden bidra med effektiv trafikplanering som ökar produktiviteten i dina projekt.

Vakt och Lots Kräver trafiksituationen trafikdirigering med vakt har vi personal för detta. Behöver du stänga av eller leda om delar av vägen på ett säkert sätt, så kan vi hjälpa dig med vakt eller lots. Våra medarbetare har lång och god erfarenhet och de finns till hands tills ert arbete är utfört, och vägen kan öppnas igen. Låt oss redan i ett tidigt skede hjälpa till med planering och tillstånd för arbetet.

TMA-fordon Vi skyddar allt från permanenta arbetsplatser, etableringar, intermittenta arbeten till bärgningsbilar m.m. Våra bilar är ett effektivt skydd vid arbeten under kortare perioder eller där plats för annat skydd ej finns. Kontakta närmsta depå för att få förslag på den bästa lösningen på just din arbetsplats. När utrymmena är trånga, som till exempel i storstäder, är City-TMA ett perfekt och smidigt alternativ. Förutom våra stora TMA-fordon kan vi förse dig med TMA-trailer och TMA-släp som enkelt kopplas på ett dragfordon.

3


Vägmärken Utifrån förutsättningar och regelverk på aktuell etableringsplats kan vi hjälpa till att anpassa sammansättningen för en säker och tydlig utmärkning. Se fler vägmärken på ramudden.se/vagmarken

=

A8

Varning för ojämn väg

A9

Varning för farthinder

A10

Varning för slirig väg

A11

Varning för stenskott

A13

Varning för övergångsställe

A14

Varning för gående

=

A20

Varning för vägarbete

A21

Slut på sträcka med vägarbete

A22

Varning för flerfärgssignal

A25

Varning för mötande trafik

A27

Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

A34

Varning för kö

=

A40

Varning för annan fara

B6

Väjningsplikt mot mötande trafik

B7

Mötande trafik har väjningsplikt

C31

Hastighetsbegränsning

C34

Stopp för angivet ändamål

C39

Förbud mot att stanna och parkera fordon

=

D2

Påbjuden körbana

D2-3

Påbjuden körbana

E11

Rekommenderad lägre hastighet

E12

Rekommenderad lägre hastighet upphör

E13

Rekommenderad högsta hastighet

TEXT

=

F5-8

F23

Tillfällig vägvisning

Omledningsväg

100 m

Vakt

F24

Färdriktning vid omledning

F25-1

Körfält upphör

F26-1

Körfält avstängt

J2

Upplysningsmärke

=

T2

Avstånd

4

T22 Text

X1

Markeringspil

X2

Markeringsskärm för hinder

X3

Markeringsskärm för sidohinder

X5

Ljuspilar


Vi har skyltarna. Du bestämmer texten. På våra depåer har vi möjlighet att snabbt och enkelt tillverka den skylt du behöver.

5


Trafikbuffert Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923374

Trafikbuffert 80 km/h L 3100 x B 1040 x H 1005

1050

923375

Trafikbuffert 100 km/h L 3100 x B 1040 x H 1005

840

923377

Trafikbuffert L 2100 x B 1040 x H 1050

640

929.02

Trafikbuffert Boata 100 km B 3110 utan matta H 1060 utan skyltstativ

770

Art. nr.

Tillbehör

923376

Skyltstativ trafikbuffert 3 m

923378

Skyltstativ trafikbuffert 2 m

923371

Skyltstativ trafikbuffert Boata 3 m

923379

Lyftok trafikbuffert

923382

Lyftvajer 2 krokar

923384

Lyftvajer 3 krokar

923380

Solcellspanel universell

921733

X2 Markeringsskärm 3000 x 400

921734

X2 Markeringsskärm 2000 x 400

922308

Batteri 12 V

947.01

Batterilock Smart

922722

Batteriladdare 12 V

Vägmärkesvagn Art. nr.

Benämning

9223.01

Vägmärkesvagn komplett med ljus

9223.02

Vägmärkesvagn komplett med solcell

Art. nr.

Tillbehör

922306 922308 922462 922722

D2 Superpil 1200 mm Batteri 12 V Plåtlameller, tryckt text anpassat efter skyddsklassade vägar Batteriladdare 12 V

Trafikledningslist

6

Art. nr.

Benämning (mått m.m)

922264

Leitboy Skena L 1000 x B 270 x H 90

Vikt (kg) 16

922266

Skena avslut med hake L 440 x B 270 x H 90

5,2

922268

Skena avslut utan hake L 480 x B 270 x H 90

5,8

922262

Fot L 1000 x B 270 x H 90

16

Art. nr.

Tillbehör

922256

Reflexbygel

922258

Sidomarkeringsskärm

922252

Miniskärm

922263

Platta


Automatbom Den största risken vid passerande fordonstrafik är när trafiken skall dirigeras och det krävs fysiska trafikvakter dvs oskyddad personal. Lösningen kan då vara en automatbom i kombination med trafikljus vilket innebär att trafikvakten inte behöver stå i anslutning till passerande fordonstrafik. Snabbfakta • Styrs med fjärrkontroll eller app från säkert avstånd • Två bommar kan med fördel styras av en personal, förutsatt att sikten är god • Om bommen blir påkörd släpper den från sitt fäste men kan snabbt återmonteras • Drivs med batteri upp till 24 timmars alternativt med direktström 230V • Smidig och enkel att hantera vid etablering och flytt

Introduktionsfilm

Uppstart/etablering

Avetablering

Art. nr.

Benämning (mått m.m)

948.01

Automatbom H 3030 x B 2200 (Höjd i Transportläge 2200 mm)

Vikt (kg) 125

Portabla trafikljussystem På vissa arbetsplatser är portabla trafikljus en bra lösning och i vårt sortiment har vi flera olika modeller. Trafikljussystemen används vid allt från utfarter till komplexa vägkorsningar. Vi har även trafikljus som vi via nätet kan övervaka, och som kan programmeras med upp till sexton olika program per dygn. Art. nr.

Benämning

928

Trafikljus

928

Trafikljus med övergångsställe

928

Lotsljus

928

Lotsljus med bom

928

Aktivt övergångsställe Speciellt effektivt vid mörker, dimma eller nedsatt sikt

7


Skyltbärare och fotplattor Klappmax skyltbärare är en enkel och smidig skylt och fot i ett stycke och perfekt vid de kortare jobben. Y-skyltbärare är en större skylthållare anpassad för överstorlek och de större infotavlorna. Art. nr.

Benämning (mått m.m)

Vikt (kg)

922106

Klappmax 1 meter

10,5

922102 - 922105

Klappmax Sidomarkering

922038 Art. nr.

Y-skyltbärare, överstorlek Benämning

922023

Vikthållare fotplatta Mini

922025

Vikthållare fotplatta Maxi

922022

Fotplatta 15 kg sidomarkering

15

922016

Fotplatta 20 kg superstadig

20

922018

Fotplatta 30 kg superstadig

30

922728

Betongfundament Sergel

200

922729

Betongfundament Stålgris

290

Fyrkantsrör aluminium / Galvat stolprör Art. nr.

Benämning (mått m.m)

922026 922026

Fyrkantsrör ii aluminium aluminium 11 m m Fyrkantsrör

922028

Fyrkantsrör i aluminium 1,5 m

922030

Fyrkantsrör i aluminium 2 m

922739

Galvat stolprör 1 m

922731

Galvat stolprör 2,5 m

922732

Galvat stolprör 3,15 m

922733

Galvat stolprör 4 m

Lyktor Säkerställ din arbetsplats med rätt belysning, eller vid förändringar av trafikriktningen där extra åtgärder behövs.

8

Art. nr.

Benämning

922700

Varningslykta gul

922706

Avstängningslykta röd

922718

Förvarningsljus LED

922712 Art. nr.

Förvarningsljus moder, rinnande Benämning

922714

Förvarningsljus dotter, rinnande

922715

Förvarningsljus Wifi rinnande

922780

Förvarningsljus universal rinnande


Vindberäkning Vilken kombination av skylt, stolpe och vikt arbetsplatsen bör utrustas med beror på förutsättningarna. Grunden är alltid att skyltarna ska utrustas med vikter som gör att de inte faller omkull av vind eller förbipasserande trafik. Fråga oss gärna så hjälper vi dig att anpassa materialet efter arbetsplatsen. Exempel 1,5 m stolpe med skylt i normalstorlek: Vindberräkning skyltar/stolpar enligt SS-EN 1991 Eurocode 1.

10 m/sek Fotplatta 20 kg

20 m/sek 2 fotplattor á 20 kg med vikthållare mini

26 m/sek 6 fotplattor á 20 kg med vikthållare maxi

Utifrån förutsättningar och regelverk på aktuell etableringsplats kan vi hjälpa till att anpassa sammansättningen för en säker och tydlig skyltning.

9


Gångbro Gångbroar är en effektiv lösning för gående och cyklister där man t.ex. gräver av en trottoar eller gata, vid schaktarbeten eller på byggarbetsplatsen. Klarar stora belastningar och den halkskyddade gångdelen med räcken gör den användbar på såväl arbetsplatsen som inne i städerna. Våra gångbroaruppfyller kraven från Boverket med väl tilltagen bredd samt höjd på räcket. Art. nr.

Benämning (mått mm)

929803

Gångbro aluminium 2 m L 1912 x B 1424 x H 1239 Gångbro aluminium 3 m L 2850 x B 1424 x H 1239 Gångbro aluminium 4 m L 3912 x B 1424 x H 1239 Gångbro aluminium 6 m L 5912 x B 1424 x H 1239

929804 929806 929810

Vikt (kg) 72 110 142 207

Lättviktsgångbro Lättviktsgångbro är lätt och skarvbar och kan med fördel användas vid till exempel kabeldiken. Tillverkad i thermoplast med antislip yta och hög fotlist. Går att förankra i mark. Max belastning 1000 kg. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

929778

Gångbro lättvikt 1,8 m

22

929780

Räcke till gångbro lättvikt

Körplåt Stabil körplåt för överbryggning vid t.ex. grävarbeten eller för att skydda underlag från tunga maskiner m.m. Ramuddens körplåt antislip är framtagen för att skydda gående och cyklister som beträder körplåten. Minimera risken för halkolyckor. Art. nr.

Benämning (mått mm)

922210

Körplåt L 4000 x B 2000 x H 30

Vikt (kg) 2000

922214

Körplåt L 6000 x B 2000 x H 30

3000

939.01

Körplåt Antislip L 4000 x B 2000 x H 30

1920

939.02

Körplåt Antislip L 6000 x B 2000 x H 30

2880

Trafikbro Uppfyller bärighetsklass BK1. Cirka halva vikten (vilket möjliggör effektiva transporter) och mångdubblad styrka jämfört med traditionell körplåt. Svag bågform som ökar prestandan, möjlighet att förankra i underlag och lyftöglor för säkra lyft.

10

Art. nr.

Benämning (mått mm)

939.04

L 4000 x B 2000 x H 50

Vikt (kg) 1082

939.05

L 6000 x B 2000 x H 50

1650


Körbro Körbro 10 meters kan läggas över 6 m öppna schakter. Flexibel lösning gör att den kan kopplas ihop med flera plåtar och bli så bred man önskar. Komplettera med skyddsräcken för ökad säkerhet Användningsområden: temporär bro för vägtrafik, anläggningsfordon, gående eller cyklister. Snabbfakta • Totallängd 10 m • Sektionsbredd 1,5 m • Skarvbara i bredd i önskat antal • Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3, specad för upp till 24 tons axeltryck • Fritt upplägg upp till 6 m beroende på underlag • Vikt 1850 kg

Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

939.03

Körbro L 8000 x B 1500

1163

939.07

Körbro L 10000 x B 1500

1850

Art. nr.

Tillbehör

922220

Räckeskit Körbro 8 m

922230

Räckeskit Körbro 10 m

939070

HD räcke Körbro 10 m

Klassad för BK1 Körbro 10 meter uppfyller kraven från Trafikverkets TRVK Bro 11

11


Nyhet

SVEA SVEA är en temporär skyddsbarriär i betong med en ram av stål anpassad för tuffa trafikmiljöer. Den patenterade kopplingen möjliggör ett snabbt och säkert montage. Barriären har en kort uppställningslängd och behöver inte förankras i marken. SVEA WXS 2,85 är CE-certifierad och krocktestad enligt standard SS-EN 1317-2 i kapacitetsklass T2, T3 och N2. Den är även testad och godkänd i kombination med tillbehören SoundPanel och Toppnät vilket ger ett skydd på en total höjd om 3,3 meter. SVEA erbjuder ett stort antal olika varianter för säkrare arbetsmiljöer i både stadsmiljö och på Trafikverkets vägnät. Art. nr.

Benämning (mått mm)

949100

SVEA Barrier WXS L 2850 x B 450 x H 824

949101

SVEA Barrier WXS L 1425 x B 450 x H 824

650

949102

SVEA Barrier WXS L 5700 x B 450 x H 824

2540

1280

949103

SVEA start/stopp L 2923 x B 450 x H 824

870

949104

SVEA vinkel 90 grad. L 677 x B 450 x H 852

107

Art. nr.

Tillbehör (mått mm)

949105

SVEA SoundPanel L 1365 x B 49 x H 1274

22

SVEA SoundPanel L 680 x B 49 H 1274

11,5

949106 949107 949108

12

Vikt (kg)

SVEA SoundPanel drakrygg L 1365 x B 49 x H 1324 SVEA SoundPanel drakrygg L 680 x B 49 x H 1324

Vikt (kg)

22 12

949113

SVEA toppnät Lång L=1411

8

949118

SVEA toppnät Kort L= 724

4,4

949112

SVEA taggtråd Lång L=1411

1,3

949119

SVEA taggtråd Kort L=724

0,8

949121

SVEA SoundPanel fönster. Drakrygg 1365 mm

20

949122

SVEA SoundPanel fönster 1365 mm

20

949123

SVEA SoundPanel fönster. Drakrygg 680 mm

11,5

949124

SVEA SoundPanel fönster 680 mm

11,5

949132

SVEA SoundPanel Hörnpanel 1320x530mm

25

949133

SVEA SoundPanel Hörnpanel 2590x530mm

50

923825

GC Fence, L 2100 x H 1400

1235

923835

GC Fence, L 1400 x H 1400

9,5


Klassning EN1317-2 Kapacitetsklass T2 Min. installationslängd: Markförankring/spikning: Arbetsbredd:

22,8 m Nej W2 / 0,8 m

Kapacitetsklass T3 Min. installationslängd: Markförankring/spikning: Arbetsbredd:

28,5 m Nej W3 / 1,0 m

Kapacitetsklass N2 Min. installationslängd: Markförankring/spikning: Arbetsbredd:

34,2 m Nej W5 / 1,7 m

Med SoundPanel + Toppnät Min. installationslängd: Markförankring/spikning: Arbetsbredd:

34,2 m Nej W4 / 1,3 m

Testad i kapcitetsklass N2 SVEA är testad och godkänd i kombination med tillbehören SoundPanel och Toppnät vilket ger ett skydd på en total höjd om 3,3 meter.

Lägre vikt och ny anslutningslösning Med sina korta uppställningslängder är SVEA den optimala barriären för stadsmiljö och trånga utrymmen. Korta uppställningslängder effektiviserar även både etableringen och transporter med ekonomiska och miljömässiga vinningar. Säkra montage är en annan styrka då SVEA sammankopplas utan lösa delar och utan att behöva förankras i mark. Barriären kan även smidigt justeras både i sid- och höjdled vid etablering.

13


Barriärfakta GP-Link En stabil och säker betongbarriär som inte behöver förankras i marken. GP-Linkens vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet. GP-Linken har en patenterad skarv och är smidig i såväl vinkling som höjdskillnader. Art. nr.

Benämning (mått mm)

923506

GP-Link L 1000 x B 450 x H 870

500

923502

GP-Link L 3000 x B 450 x H 870

1500

923508

Startdel

950

923510

Slutdel

950

923503

Hybrid L 3000 x B 450 x H 870

950

923504

GP-Link L 6000 x B 450 x H 870

2750

923512

Startdel

1500

923514

Slutdel

1500

Art. nr.

Tillbehör

923519

Led 90 grader

935.01

Lyftsax

923534

Övergång

923516

Fäste för sidomarkering

Klassning EN1317-2 3 meter Kapacitetsklass: Testad längd: Markförankring/spikning: Arbetsbredd:

T3 39 m Nej W4 / 1,3 m

6 meter Kapacitetsklass: Testad längd: Markförankring/spikning: Arbetsbredd:

14

Vikt (kg)

N2 60 m Nej W5 / 1,7 m


ProTec 100 Tillverkad i betong med en galvad stålram. Barriären behöver inte förankras i marken. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923692

ProTec 100 L 6000 x B 100 x H 560

744

923697

Vinkeldel L 1810 x B 250 x H 560

275

923698

Start / slut L 5000 x B100 x H 560

384

Art. nr.

Tillbehör

923677

ProTec 120 Exit L= 10 m

940.01

Lyfthandske

923694

Omvandlare

923695

Tippblock

6 meter

923680

Sidomarkeringsfäste

923685

X3 Sidomarkering

Kapacitetsklass: T3 Markförankring/spikning: Nej Testad längd: 137 m Arbetsbredd: W2 / 0,8 m

923693

Nivåelement 2,1 m

Klassning EN1317-2

DeltaBloc DB 65S används framför allt för att skydda arbetsplatser för anläggningsarbeten vid vägkanter och i områden med mötande trafik. De kan även användas för permanent bruk eftersom de endast behöver en liten basyta, tack vare den smala barriärbredden. Art. nr.

Benämning (mått mm)

923622

DBS50 start/slut L 3000 x B 320 x H 500

Vikt (kg) 1090

923620

DB50 L 6000 x B 390 x H 650

1090

923602

DB65 L 6000 x B 390 x H 650

1670

923601

DB65 L 3000 x B 390 x H 650

835

923604

DB65 start / slut L 6000 x B 390 x H 650

1500

923605

DB100 L 6000 x B 700 x H 1000

5050

Art. nr.

Tillbehör

923606

X3 sidomarkering dubbel

923608

X3 sidomarkering enkel

942.01

Lyftsax

923610

Förankringsspett

923613

Byggstängselhållare

923618 Art. nr.

Kedjekoppling Tillbehör

923621

65 2-parts kätting

923614

Koppling 97 mm

923615

Koppling 107 mm

923616

Koppling 45 grader

923617

Koppling 90 grader

923619

Koppling till DB100

Klassning EN1317-2 DB 100

DB 65

Kapacitetsklass: H4b Testad längd: 90 m Markförankring/spikning: Ja Arbetsbredd: W6 / 2,1 m

Kapacitetsklass: T3/N2/H1 Testad längd: 72 m Markförankring/spikning: Ja Arbetsbredd: W2 / 0,8 m W4 / 1,3 m W6 / 2,1 m

DB 50 Kapacitetsklass: T3 Testad längd: 120 m Markförankring/spikning: Nej Arbetsbredd: W2 / 0,8 m

15


16


SS7750-1 Under 2022 introducerades en ny standard, SS7750-1 med syftet att öka säkerheten för fotgängare, cyklister och för människor med vägen som arbetsplats. Standarden har tydliga krav och rekommendationer för ansvariga väghållare att skapa goda förutsättningar för framkomlighet, samt att använda tillfälliga trafikanordningar av typen räcken och staket som är anpassade för just gång- och cykeltrafik. I de nya standarderna finns 3 olika skyddsklasser. Vilken skyddsklass som bör tillämpas beror på förutsättningar på aktuell plats.

Skyddsklass 1 Avsedd för trottoarer där endast gående rör sig, utformad: • För att hindra en gångtrafikant att gå eller snubbla in på arbetsområde. • För att visuellt och fysiskt separera gångtrafikant från arbetsområde. • Övre räckesledarens lägsta höjd ska vara 1,1 m.

Skyddsklass 2 Avsedd för platser där både gång- & cykeltrafikanter är i rörelse, utformad: • För att hindra en oskyddad trafikant som träffar skyddsanordningen i upp till 45° riktning från att falla över eller genom skyddsanordningen. • För att visuellt och fysiskt separera oskyddad trafikant från arbetsområde. • Övre räckesledarens lägsta höjd ska vara 1,4 m.

Skyddsklass 3 Den högsta skyddsklassen enligt SS7750-1, utformad: • För att hindra en oskyddad trafikant som träffar skyddsanordningen i upp till 90° riktning från att falla över eller genom skyddsanordningen. • För att visuellt och fysiskt separera oskyddad trafikant från arbetsområde. • Övre räckesledarens lägsta höjd ska vara 1,4 m. • För gång- och cykeltrafik i situationer där korsande cykeltrafik kan förekomma.

Vi på Ramudden har som mål att alla ska komma hem oskadda varje dag Våra många år i branschen i nära samarbete med våra kunder, i dialog med beställare och dagligt arbete med tillfälliga skyddsanordningar har gett oss en gedigen kunskap och ett driv att alltid göra det säkra ännu säkrare. Vi ser stora möjligheter till utökad säkerhet och framkomlighet i våra städer utifrån standarden SS-7750-1 och vi kan med stolthet presentera skyddsanordningar som lever upp till dess rekommendationer och krav. 17 Your safety. Delivered.


Trafikbalk

Trafikbalken är en unik produkt som med sin mönsterskyddade kopplingsanordning gör sammankoppling mellan barriärenheterna smidig och säker. Detta då montaget kan ske från maskin eller kran. Trafikbalken är ett bra alternativ för lättare avstängningar i till exempel stadsmiljö, GC-väg eller torg. Med ett antal tillbehör och smarta lösningar i form av nät är även produkten skapad för att hålla högsta klass utifrån de krav och standarder som finns.

Klassning EN1317-2

Kapacitetsklass: T1 (TB21) Testad längd: 72 m Markförankring/spikning: Nej Arbetsbredd: W6

Art. nr.

Benämning (mått mm)

923820

Trafikbalk stålfot, L 2890 x B 300 x H 1105

Vikt (kg) 435

923822

Trafikbalk stålfot, L 1455 x B 300 x H 1105

205

923825

GC Fence, L 2100 x H 1400

12,5

923835

GC Fence, L 1400 x H 1400

9,5

923827

GC Fence Post

923828

GC Fence Holder

Under 2022 introducerades en ny standard, SS7750-1 med syftet att öka säkerheten för fotgängare, cyklister och för människor med vägen som arbetsplats. Läs mer på QR-kod. Trafikbalk med GC-Fence: Skyddsklass 3 – SS7750 Kapacitetsklass T1 – EN-1317 Min. uppställningslängd T1 – 72m

GC Fence Med GC Fence monterat på Trafikbalken får avspärrningen ett högklassigt skydd för gångoch cykeltrafikanter i utsatta stadsmiljöer. Totalhöjd monterat på Trafikbalk Långt nät: 2350 mm. Kort nät 1650 mm.

18


Snabbfakta Trafikbalk • Safety Net monterat som standard • Klarar höjdskillnader upp till 6 grader el. 320 mm • Behöver inte förankras/spikas • Finns i längderna 2 850 mm och 1 450 mm

Flexibel koppling som roterar fritt runt räcket och där sammankopplingen kan ske från maskin eller kran av en person.

Snabbfakta GC Fence • Inga vikter eller fötter som sticker ut mot trafiken vilket minimerar snubbelrisken • Tydlig synlighet på nätet med sin gula kontrastfärg • Kan även monteras på fotplatta som traditionellt byggstängsel

19


Nyhet Borace barrier Innovativt vinklat temporärt barriärsystem framtaget främst för att öka säkerheten för åskådare och cyklister vid tävlingar och evenemang men kan med fördel även användas i andra sammanhang. • Fristående vinklad design • Integrerad reklammöjligheter • Snabb installation och demontering • Avtagbara fötter • 20 st enheter kan staplas i en box

20

Art. nr.

Benämning (mått mm)

923410

Borace barrier B 3000 x H 1200

923411

Borace barrier Base

Vikt (kg) 50,2


Gallergrind Grind i galvaniserat stål för temporär avstängning av till exempel byggarbetsplats, evenemang eller gågata. Fästes enkelt i varandra, vridbara 90 grader. Art. nr.

Benämning (mått mm)

923402

Grind vridbar fot L 2400 x B 1100

Vikt (kg) 25

923409

Grind plan fast fot L 2400 x B 1100

25

923404

Grind vinklad fot L 2400 x B 1100

25

923408

Grind med dörr L 2400 x B 35 x H 2025

38

Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923904

Plastgrind 2160 x 1100

14

923906

Plastgrind inkl. lampor 2150 x 1100

30

923407

Saxgrind L 2300 x B 800 x H 1520

71

Byggstängsel Monteras snabbt och enkelt i fotplattor och säkras med skarvbleck. Art. nr.

Benämning (mått mm)

Vikt (kg)

923018

Byggstängsel F1 3500 x 1200

13,1

923002

Byggstängsel F3 3500 x 2000

21,2

Art. nr.

Tillbehör

923008

Byggstängsel Gångdörr

923004

Byggstängsel gummivikt

923006

Byggstängsel skarvbleck

923012

Byggstängsel hjul till grind

923014

Byggstängsel pivotlänk

923010

Byggstängsel gångjärn

Vikt (kg) 23

TA-balk För temporär avspärrning och personskydd i stadsmiljö. Sammankopplas med kedja och kan enkelt monteras i vinkel eller höjdskillnader. Räcket håller för lyft med stropp eller kätting. Art. nr.

Benämning (mått mm)

923805

TA-balk, L 2800 x B 295 x H 1000

Art. nr.

Tillbehör

923810

Byggstängselhållare

923811

Byggstängselhållare ändavslut

923801

Koppling vridbar 76 mm

923807

X3 Hållare

938.01

Lyftok

Vikt (kg) 412 Vikt (kg)

10

21


Skalskydd Säkerställ din arbetsplats mot obehöriga. Vi tillhandahåller kompletta system för inhägnad, dirigering och skydd i bygg-, väg- och industrimiljöer. På Ramudden har vi lång erfarenhet av säkra arbetsplatser, energiupptagande skydd och bullerdämpande insynsskydd (skalskydd). Med ljudpaneler på barriärer kan vi erbjuda en kraftig reducering av buller från närliggande väg eller störande buller inifrån arbetsplatsen. Arbetsplatsen blir även avstängd på ett snyggt, säkert och effektivt sätt för att förebygga att obehöriga kommer in eller att någon skadas av närliggande trafik. Vi monterar enkelt panelen på barriären och kompletterar efter dina önskemål med t.ex. fjärrstyrda vikgrindar för in- och utfart av fordon, personalgrindar med ID06 lösning med mera. 22


Profilera din arbetsplats SoundGuard och SoundPanel erbjuder, utöver bullerdämpande skalskydd, även en unik möjlighet att profilera ditt företag och informera allmänheten om vad som händer på insidan.

23


SoundGuard Sänker ljudnivån på din arbetsplats med upp till 24dB. Vårt eget framtagna skalskydd för montering på GPLink. Enkel att montera. Kan byggas upp till fyra meter högt inklusive barriären. Art. nr.

Benämning (mått mm)

943068

GP-SoundGuard L 2200 x B 60 x H 1235

Vikt (kg) 35

943067

GP-SoundGuard L 680 x B 60 x H 1235

20

943034

GP-SoundGuard drakrygg L 2200 x B 60 x H 1235

35

943010

20

943012

GP-SoundGuard drakrygg L 680 x B 60 x H 1235 Hörn L 576 x B 60 x H 1235

Art. nr.

Tillbehör

943043

Anslagstavla 2,2 m

943042

Taggtråd 2,2 m

943

Toppnät, flera mått

943

Fönstersektioner, flera mått

943

Wellplastskiva, flera mått

20

SoundGuard får monteras på GP-link 1,5 i T3 klassning

Secure Genom att montera en tving på GP-link kan du enkelt montera vårt insynsskydd Secure. Samma fäste kan även användas för att montera höga eller låga traditionella byggstaket uppe på GP-link. Art. nr.

Benämning (mått mm)

923022

Secure 1 x 1,2 m L 850 x B 40 x H 1250

14

923020

Secure 2 x 1,2 m L 1900 x B 40 x H 1250

18

Se även SVEA SoundPanel på sid. 12-13 24

Vikt (kg)


In- och utpassering Komplettera arbetsplatsen med fjärrstyrda vikgrindar för in- och utfart av fordon och material. Kan styras med fjärrkontroll eller från telefonen. Personalgrindar med ID06 loggning gör att närvarokontrollen på arbetsplatsen är säkerställd. Art. nr.

Benämning (mått mm)

944.V

2200

944.P

Vikgrind helautomatatisk L 6500 x B 2000 x H 2600 Mått öppning B 5000 Rotationsgrind (ID06) B 1382 x B 1500 x H 2332

Vikt (kg)

944.G

Gånggrind helautomatisk med lås L 2000 x B 1000 x H 2400

410

944

Vägbom fjärrstyrd L 3 - 5000 x B 405 x H 950

49

650

25


Farthinder Ett effektivt sätt att få ner hastigheten är att använda tillfälliga farthinder. Art. nr.

Benämning mått (mm)

Vikt (kg)

922734

Farthinder oval L 750 x B 1500 x H 38

27

922736

Farthinder Blixten L 3000 x B 250 x H 35

20

922741

Farthinder Speedbelt L 2500 x B 310 x H 53

75

922738

Farthinder Wakeup L 2000 x B 225 x H 30

12

922742

Farthinder Flexibump L 2500 x B 280 x H 50

24

Kabelöverkörningsskydd Art. nr.

Benämning

Mått (mm)

520929

Kabelöverkörningsskydd, Ø 20 mm

L 9000

520931

Kabelöverkörningsskydd, Ø 26 mm

L 5000

520930

Kabelöverkörningsskydd, Ø 40 mm

L 4000

520932

Kabelöverkörningsskydd, Ø 50 mm

L 3000

922746

Slangbrygga Wemas, Ø 76 mm

L 300 x B 850 x H 90

922744

Kabelbrygga svart, Ø50 mm

L 900 x B 600 x H 70

922747

Tröskelramp

L 1100 x B 600 x H 63

922748

Gummi cigarr

L 600 x B 300 x H 100

922750

Gummi cigarr ändstycke

L 200 x B 300 x H 100

922752

Värnamobryggan 3 tum, Ø 75 mm

L 600 x B 600 x H 111

922754

Värnamobryggan 4 tum, Ø 100 mm

L 600 x B 600 x H 111

922756

Kabelskydd capa, Ø 65 mm

L 998 x B 662 x H 70

922757

Trottoarramp

L 1250 x B760

922758

Slangskydd maxi, Ø 109 mm

L 1037 x B 500 x H 150

Puzzle bump Det sammankopplade farthindret Puzzle bump byggs ihop på plats vilket minimerar tunga lyft. Med sammankopplingarna höjs vikten vilket gör att farthindret håller sig på plats och inte dras med av trafiken. Fästen för X3:or gör att trafiken inte kan köra på sidan om hindret.

26

Art. nr.

Benämning

922745

Puzzle Bump, L 2300 x B 310 x H 53

Vikt (kg) 47

922755

Puzzle Bump Connector

19


Mobila värmelösningar för användning året om Hyr maskinen eller hela tjänsten. Vår personal kan bistå med både planering, etablering och tillsyn, så att du istället kan fokusera på ditt eget projekt.

HW vagn 3600

HW container 3600

Mini flexi heater

Drift: el, diesel. Vikt 1.860 kg. 3 slangkretsar/210 m. Tjältinar upp till ca 200 m2

Drift: diesel. Vikt 1.900 kg. 3 slangkretsar / 210 m. Tjältinar upp till ca 200 m2

Drift: el. Vikt 65 kg. Tjältinar 12,5 m2 Komplement till våra stora maskiner vid arbeten upp till 30 m2

Tillbehör:

Wacker Neuson vagn HSH 350

Wacker Neuson vagn 650-700

Drift: diesel. Vikt 1.574 kg. 350 m slang. Arbetsyta ca 120 m2

Drift: diesel. Vikt 2.950-3.346 kg. 650/700 m slang (2x325/350 m). Tjältinar upp till ca 200 m2

• Heater isolermatta • Heater presenning • HeatWork CliWi Air System • HeatWork CliWi Exchanger 300 • HeatWork fördelningcentral • HeatWork elverk 4,8 KVA / 230 V • Flexi Heater trumma extern 50 m • Heatwork trumma extern 630 m

27


Ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan med Digital Tillsyn, läs mer på:

Den uppkopplade arbetsplatsen

Digitala lösningar

Digitala lösningar är en viktig byggsten för att göra verklighet av vår ambition att alla ska komma hem oskadda varje dag. En uppkopplad arbetsplats ger ökad säkerhet och snabbare service men också bättre kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. • Ökad säkerhet - Den uppkopplade arbetsplatsen ger oss möjlighet att proaktivt upptäcka säkerhetsrisker samt kunna se till att alla enheter alltid fungerar som de ska. • Bättre service - Vi kan ge dig bättre service genom att vår responstid vid alarm minimeras. Vi är med andra ord snabbt på plats och kan åtgärda den eller de enheter som behöver tillsyn. • Minskade kostnader - Eftersom vi har kontroll på arbetsplatsen från vår centrala plattform kan vi optimera tillsynen av alla enheter på ett för dig kostnadseffektivt sätt. • Fokus på hållbarhet - I allt vi gör har vi ett starkt fokus på hållbarhet. En uppkopplad arbetsplats innebär att vi slipper genomföra onödiga transporter och vi får en ökad livslängd av enheterna på arbetsplatsen. • Rapportering och uppföljning - en viktig del i att ständigt göra ett bättre jobb! Vi kollar medelhastighet, batteristatus på enheten samt om det varit några incidenter och hur mycket CO2-utsläppen har minskat. 28


Batterilock Smart Introducerades 2021 och har blivit ett värdefullt tillägg för att säkerställa up-time av utrustning som använder batterier. Batterilocket är uppkopplat och informerar om varje batteris position, olycka och batterinivå (spänning). Art. nr.

Benämning

947.01

Batterilock Smart

Intellitag Uppkopplad och är flexibel att montera på utrustning. IntelliTag skickar och tar emot data om position, orientering (liggandes/ståendes), batterinivå (spänning), vilken typ av skylt den är monterad till samt larmar vid incident. Art. nr.

Benämning

947040

Intellitag

VMS skylt/vagn Variabla meddelande skyltar - uppkopplade till digital plattform för övervakning och fjärrstyrning. Kan visa ut meddelande/vägmärken, realtidsuppdatering av alternativ rutt, automatiskt körvarningsystem. Art. nr.

Benämning

947.06

VMS-Trailer solcell Smart

947.03

VMS-LED skylt solcell Smart

ViaCount II Används när detaljerad trafikinformation är efterfrågad. Efterbehandlas, analyseras och presenteras sen i en rapport. Art. nr.

Benämning

947.07

ViaCount II

29


Vi hjälper dig till rätt utbildning och kompetens Rätt utbildning och rätt kompetens är en förutsättning för att få utföra arbete på och längs med vägen. Arbete på väg är ett särskilt riskfyllt och ansvarsfullt arbete där du behöver rätt förutsättningar för att kunna förutse och undvika de risker som finns i din arbetsmiljö. Vilken utbildning eller kompetens du behöver beror på vad din roll är på arbetsplatsen och vart arbetsplatsen är belägen. I en del fall ska man även certifiera sig. Oavsett om du arbetar på statlig eller kommunal väg guidar vi dig rätt.

Kontakta oss för ett upplägg som passar dig Läs mer och boka på vår hemsida ramudden.se/utbildning Tfn. 010-303 51 40 E-post. utbildning@ramudden.se

30


Här finns vi Vi finns tillgängliga dygnet runt och våra välutrustade depåer ligger aldrig långt borta. Tillsammans skräddarsyr vi lösningar som passar just dina behov, stora som små. Alltid med omtanke om dig och din säkerhet.

Region Nord Borlänge Falun Gävle Gävle (Wewab) Hudiksvall (Wewab) Ljusdal (Wewab) Ludvika Luleå Mora Skellefteå Sundsvall Umeå Örnsköldsvik Östersund

Region Mitt Enköping Eskilstuna Linköping Karlstad Norrköping Strängnäs Västerås Örebro Region Väst Borås Göteborg Halmstad Helsingborg Jönköping Mölndal Uddevalla Varberg

Region Stockholm Arlandastad Kungens Kurva Solna (f.d Halleskog & Hansson) Spånga Region Syd Södertälje Kalmar Tumba Karlskrona Uppsala Kristianstad Vallentuna (f.d Halleskog & Hansson) Lund Veddesta Malmö Visby (Nybergs) Tomelilla Västberga Växjö

31


Your safety. Delivered.

32

Version 2023-03


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.