__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

Zajištěná cesta 1


SKY WALK

Ihr Urlaubshighlight auf 3.000m! EISPALAST

2

www.dachsteingletscher.at


Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

Krása hor

Pocit štěstí ze zdolání vrcholu v Ramsau am Dachstein Strmá stěna, vysoká, čnící do nebe. Na zajištěné horolezecké cestě uchvacuje nová dimenze hor. Před turisty, zajištěnými lanem, skobami, horolezeckou výstrojí a přilbou, jistými si svými kroky a lezeckými dovednostmi, se rozprostřou zcela nové výhledy a horizonty. Podél ocelového lana, zajištěného železnými skobami, zdolají celkové převýšení až 1200 m vzhůru. Lezení po zajištěných cestách jim přiblíží kouzlo horolezectví uprostřed strmých stěn. Ramsau am Dachstein je „eldorádo“ zajištěných horolezeckých tras v Alpách. Z Ramsau am Dachstein můžete zdolávat 14 zajištěných cest. Pro děti a rodiny jsou určeny speciální zajištěné cesty. Obě tyto cesty, „Kali“ a „Kala“, jsou na Sattelbergu a jsou první svého druhu v Evropě. Pokud se „ferratisté“ (italsky „via ferrata“ – cesta opatřená železem) vydají zajištěnou cestou „Hias“ nebo „Siega“, dostanou se do blízkosti údolí. Nejkrásnější klasické zajištěné horolezecké cesty jsou na masivu Dachstein. Cesty „Johann“, „Skywalk“ a „Irg“ jsou dnes již legendární a uchvacují neuvěřitelnými panoramaty.

3


Foto

ONLINE-SHOP: SKI-WILLY.AT

© Raf

falt

der spezialist für den berg – Kompetenz seit 1970

tersteiginer klet elm & Set) e f u a k beim ng (gurt, H ausrüstu

iMMEr AUf KOMPETEnTE UnD PrOfESSiOnELLE BErATUnG rUnD UM‘S ThEMA KLETTErSTEiG!

4

ihrTel: BErGSPOrT-SPEZiALiST DEr81rAMSAU (03687) 81 854 · in Fax: 953 Tel: (03687) 81 854 · info@ski-willy.at · www.ski-willy.at info@ski-willy.at · www.ski-willy.at


Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

Pozor! Lezení po zajištěných horolezeckých cestách je náročný sport vprostřed nádherné drsné přírody. Z důvodu vlastní bezpečnosti proto dodržujte několik pravidel: 1. Túry po zajištěných horolezeckých cestách jsou namáhavé a vyčerpávající, vyžadují dostatečnou kondici, odolnost proti závratím a jistotu kroku. 2. Vždy za každých okolností musíte mít horolezeckou výstroj a přilbu a vždy se musíte připoutat k jisticímu lanu. Horská záchranná služba musí mnohokrát zasahovat z důvodu lehkovážnosti a podcenění nepříznivého počasí. 3. Mnohé túry jsou celodenní. Vždy za každých okolností počítejte i s možností náhlé změny počasí a při plánování túry vezměte v úvahu i tuto skutečnost. Především při výběru oblečení a množství potravinových zásob. 4. Vždy se chovejte ohleduplně. Respektujte ostatní turisty a informujte je o případných nebezpečích. 5. Chraňte přírodu.

Tísňové volání v Alpách Horská záchranná služba

140

Tísňové volání v Evropě

112

Vysvětlivky Mapky Jentzsch-Rabl, Wisselkai - www.bergsteigen.com Fotos: Herbert Raffalt, raffalt.com, Jentzsch-Rabl

Vyhlídka - panorama

Čas sestupu

Stav zajištěné cesty

vhodné od

Obtížnost A - E

Celkem, výška/čas

Zajištěná cesta, výška/čas

Orientace

Čas výstupu

Horolezecká sezóna

5


Sattelberg

„Kali“ a „Kala“ Zajištěné horolezecké cesty pro děti a mládež „Kali“ a „Kala“ jsou dvě zajištěné horolezecké cesty určené pro děti a mládež, na kterých se ale celkem pěkně zapotí i dospělí. Těžší úseky cesty Kali můžete snadno obejít, takže výstup velmi dobře zvládnou i děti. Sestup vede naučnou a zážitkovou cestou vybudovanou speciálně pro děti, na které se seznámí s okolní přírodou a objeví mnoho dobrodružných zastávek. Přístup na zajištěnou cestu Kali: Z parkoviště směrem k mlýnu a tam doprava podél cesty a za několik minut jste na začátku výstupu. Přístup na zajištěnou cestu Kala: U mlýna doleva směrem nahoru sutí a tam najdete začátek výstupu. Sestup: Z obou výstupů po naučné a zážitkové cestě, kolem penziónu Concordia, směrem dolů k potoku Ramsaubach a po cestě Hofrat-Gruber zpět k parkovišti u starého mlýna. Pozor: Na obou zajištěných horolezeckých cestách je umístěna Flying Fox („létající liška“ – lanová dráha). Tyto lanové dráhy smíte používat pouze pod odborným dohledem – budete potřebovat „brzdič“ (jedná se o lanovky s brzdným lanem), v opačném případě plnou silou prudce narazíte do stromu ve spodní části! Tip: Každou středu a čtvrtek – provozuje místní horský vůdce. Pro děti od 7 let.

6


Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein zum Gipfel (Rundweg)

A

Abstieg über Sattelberghütte

Naturleh

rpfad

A/B

Leiter

Infotafel

Abs

A/B

tieg

gestuft

A

Grat

A B

Ecken

B

!

B/C

steil!

B/C

A

A

A

Querung

A

Gämsenturm C/D

A

Grat

A Grat

!

Plattengrat

A

A/B

Flying Fox (nur mit Bergführer!)

Kl. Turm

Rampe

B

A

A

B

A

A Grat

A

A/B

FlechtenWandl

Grat

A/B

Leiter

A

Expos.

Nord

A/B gestuft

A/B

A

Querung

B

Kala-Jugendklettersteig

A B B

Rampe

B Gehgelände

A

A

A Tafel

B

Kali-Kinderklettersteig

Zapfenrinne

A

Einstiegsplatten

Topo © www.bergsteigen.com

Flying Fox (nur mit Bergführer!)

A/B A A/B

Tafel

Alte Bauernmühle

ach

Ramsaub ker

denwal

vom Lo

Hofrat-Gruber-Weg

P

Infotafel

von Kulm/Ramsau

­

pěkné

25 min

top

>7

B, Var. C/D

180 hm/1,5 h

100 hm/40 min

NW

5 min

červen - září

7


Silberkar

„Hias“ Velmi pěkná zajištěná horolezecká cesta v soutěsce Silberkarklamm, která byla pojmenována podle budovatele této soutěsky. Budovatelé této cesty dokonale využili místní podmínky – výsledkem jsou dva pěkné lanové visuté mosty a několik dobrodružných míst přímo na stěně. Ten, kdo pobývá v tomto regionu a hledá dobrou alternativu turistiky při nestálém počasí, se rozhodne správně, pokud si vybere tuto kombinaci turistiky v soutěsce a lezení po zajištěné horolezecké cestě. Soutěska je vhodným místem i pro rodinné túry, přičemž zdatnější členové rodiny mohou lézt po zajištěné horolezecké cestě a ostatní si mohou vychutnávat krásy soutěsky. Přístup: Od parkoviště po cestě směrem do kopce až na začátek soutěsky Silberkarklamm (místní poplatek pro dospělé a děti). V soutěsce směrem nahoru po prvních žebřících, až se dostanete na plošinu u skalných balvanů a k lavičce a tam je začátek lanového visutého mostu – žlutá značka na začátku cesty. Sestup: Na konci výstupu přejděte ještě kousek výš, potom traverzem po červené značce. Pak doleva směrem dolů do soutěsky a soutěskou zpět k výchozímu bodu nebo doprava směrem nahoru k chatě Silberkarhütte a odtut k zajištěné horolezecké cestě „Siega“. Poznámka: Soutěska je soukromým vlastnictvím rodiny Erlbacher. Místní poplatek slouží k odstraňování škod, které na cestě v soutěsce způsobí laviny.

8


Topo © www.bergsteigen.com

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

velmi pěkné

25 min.

top

> 13

D

220 hm/1,5 h

130 hm/1 h

SW

10 min

červen - září

9


„Siega“ Zajištěná horolezecká cesta Siega stěnou Barwand byla otevřena koncem července 2008. Během dvou týdnů jejího budování bylo použito 260 m ocelového lana a množství železných stupů. Na této klasické sportovní zajištěné cestě nenajdete žádné moderní prvky, jako jsou např. lanové visuté mosty apod. Název dal této cestě Sigmund, vlastník horské pastviny Stangalm. Přístup: Soutěskou Silberkarklamm (za místní poplatek) směrem k chatě Silberkarhütte. Za chatou pokračujte po dřevěných značkách „Zugang zum Klettersteig ‚Siega‘ C/D“/ „Přístup k zajištěné cestě ‚Siega‘ C/D“. Potom následuje strmý úsek nahoru (po zemi, textilní lano; A), nakonec doprava podél cedule označující začátek cesty. Sestup: Na konci výstupu jděte po vyšlapané stezce (červená značka, max. A) k cestě 619 a po ní zpět k výchozímu bodu.

10


Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

gestuft

B

Steilaufschwung

A

A

kl. Turm

A

gestuft

Latschenband

A

e

nn

Ri

Ri nn e

A A

gestuft

gestuft

A/B B C

steil

Expos.

SO

A Wandstelle

C

ausgesetzte Kante

C

C/D

A/B

B/C ansteigende steil

B/C

Querung

C/D Spreizschritt

B/C B

A

ne

grasiges Band

Fixseil erdig!

!

er ö

A

llr

in

Baum mit Tafel

kl. Turm

G

Topo © www.bergsteigen.com

Nische

B

pěkné

50 min

top

> 13

C/D

500 hm/2,5 h

140 hm/45 min

SO

1h

červen - září

11


Dachstein Südwand

Zajištěnými cestami „Anna“ a „Johann“ po masivu Dachstein Jedna z nejkrásnějších zajištěných horolezeckých cest v Alpách vede jižní stěnou masivu Dachstein nahoru až k nejvyššímu vrcholu Štýrska Hoher Dachstein (2996 m). Překrásná příroda si od ferratistů na této zajištěné cestě vyžádá veškerou fyzickou sílu. S celkovým převýšením 1200 m patří tato zajištěná horolezecká cesta k nejnáročnějším na světě. Podle milostného vztahu mezi „štýrským princem“ arcivévodou Johannem a dcerou poštmistra Annou Plochlovou jsou obě tyto cesty navždy spojeny ve věčné skále masivu Dachstein. Zajištěná cesta „Anna“, která prochází čarokrásnou přírodou, je „železná cesta“ od chaty Südwandhütte až po začátek zajištěné cesty„Johann“. Začátek této cesty leží v nadmořské výšce cca 1800 m vrchol je ve výšce cca 2100 m. Přístup: Od dolní stanice po dobře značené cestě směrem k chatě Dachsteinsüdwandhütte (1871 m), 30 min. Od chaty pokračujte směrem k cestě Pernerweg (ne po značkách „Johann Klettersteig“/„Zajištěná cesta Johann“). Z cesty Pernerweg pokračujte podle směrových značek „Anna Klettersteig“/„Zajištěná cesta Anna“. Sestup: Použijte buď přístupovou cestu k zajištěné cestě „Johann“ (cca 40 min.), nebo si vyberte půvabnou možnost po zajištěné cestě „Johann“ nahoru k chatě Seethalerhütte a lanovkou Dachstein-Gondel zpět do dolní stanice.

12


Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein zum Johann Klettersteig rot markiert

Mitterstein 2097 m A

A A

B/C Abschlusspfeiler

ca. 2100 m

A

A/B A

C

Abstiegsmöglichkeit zur Südwandhütte (Stellen A/B)

D

steile Platte

A

D C

B A/B B

B

B/C

schrofig

A/B

schrofig

B Rinne

C/D

Expos.

Süd

B

C B/C

Wasserrillenplatte

C

B

B/C

C

plattig

B B/C

C/D Pfeiler C/D

großer Pfeiler

Topo © www.bergsteigen.com

C C Altschnee

!

B

ca. 1800 m

Nische Anseilplatz

ab Anseilnische nur noch mit Helm!

Zustieg von der Südwandhütte rot markiert

velmi pěkné

1,5 h

top

> 13

C/D

500 hm/5 h

300 hm/2,5 h

S

1h

červen - září

13


„Johann“ Zajištěná cesta „Johann“, bezpochyby srovnatelná s velkými a dlouhými trasami v Dolomitech, patří k nejkrásnějším zajištěným horolezeckým cestám v Alpách. Právě proto je jednou z nejoblíbenějších zajištěných cest v Rakousku. Největší těžkosti mají ferratisté ve spodní části stěny, avšak i některé úseky v oblasti velké rampy vyžadují plnou koncentraci. Nevyhnutelná je velmi dobrá kondice! Především v nejvyšší části hrozí nebezpečí úrazu padajícími kameny. Už začátek zajištěné cesty je považován za klíčové místo a donutilo mnohé ferratisty k návratu. Výstup po extrémně náročné stěně provází ocelové lano o délce více než 700 m a 250 železných stupů. Výhled nad Nízké Taury a na jižné stěnu masivu Dachstein je na některých místech neuvěřitelný. Konec jištěné cesty je umístěn přímo u chaty Seethalerhütte. Přístup: Od dolní stanice po dobře značené cestě k chatě Dachsteinsüdwandhütte (1871 m), 30 min. Od chaty krátký sestup směrem k pastvině Torbachalm a přibližne po 100 m odbočte z označené cesty směrem doprava (značka „Johann Klettersteig“/„Zajištěná cesta Johann“) a potom pokračujte po zřetelné stezce k prvním vázacím bodům, které jsou často pod sněhem. Jiná možnost: Přístup po zajištěné cestě Anna. Sestup: Od chaty Seethalerhütte jihovýchodně ledovcem Hallstätter Gletscher k horní stanici lanovky Dachstein Gletscherbahn. Kdo zmešká poslední jízdu lanovky do dolní stanice může sestoupit zajištěnou cestou „Hunerscharte“ (cca 1,5 hod. chůze).

14


Topo © www.bergsteigen.com

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

velmi pěkné

30 min

top

> 14

E und 1+

1200 hm/6,5 h

600 hm/4 h

S

2h

červen - srpen

15


Hoher Dachstein

„Randkluft“ a „Schulter“ První zajištěná cesta na světě byla vybudována na masivu Dachstein a byla to cesta vedoucí na vrchol Hoher Dachstein. Friedrich Simony, známý též pod přezdívkou „dachsteinský profesor“, putoval v roce 1840 z Vídně přes Salzkammergut až na Hoher Gjaidstein a s úžasem hleděl na ledovec Hallstätter Gletscher a na Hoher Dachstein. 8. září 1842 poprvé dosáhnul vrcholu Dachsteinu. Avšak ve skalách to bylo pro Simonyho „skutečně hrozné lezení“. Bez okolků napsal: „Kdyby se tak našel nějaký zámožný přítel alpské přírody a obětoval maličkou sumu na její zpřístupnění.“ Tímto dopisem začal u svých mecenášů, příznivců a bohatých hostů lázní Ischl se sbírkou. Za 260 guldenů vyrobil jeho oblíbený vůdce Wallner různé pomůcky k lezení: Železné skoby, chyty na ruce, vydlabané stupy a hrubé lodní lano (dlouhé 80 sáhů). 27. srpna 1843 byla první zajištěná cesta v Alpách hotová. 16. září 1843 vystoupil Friedrich Simony poprvé na Dachstein po nové zajištěné cestě a přenocoval na vrcholu. Přístup: Od horní stanice lanovky k chatě Seethalerhütte. Výstup po cestě Schulter začíná nedaleko chaty, k cestě Randkluft je nutné stoupat ještě dalších cca 30 min. Sestup: Nejkratší sestup po cestě Randkluft. Potom ledovcem k horní stanici lanovky nebo po zajištěné cestě Hunerscharte do údolí.

16


Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

Hoher Dachstein 2996m Randkluft

Schulter

Seethalerhütte ­

Hoher Dachstein 2995 m

Randkluftsteig

A/B A

Topo © www.bergsteigen.com

A

!

Randkluftsteig - dieser ist vor allem im Frühjahr und Winter oft vereist (Steigeisen und Pickel). Randkluft (Spalt zwischen Eis und Fels) beim Einstieg oft heikel. Auch ein Helm (meist viele Bergsteiger in der Tour) ist anzuraten!

A A/B A/B B Expos.

B

NO

B A/B

von der Bergstation der Südwandbahn

17


Topo © www.bergsteigen.com

„Sky Walk“ Sky Walk znamená „Cesta do nebe“ a pouze málokdy jste během lezení po zajištěné cestě tak blízko nebe, jako právě při tomto výstupu! Tato cesta patří k nejtěžším ve Východních Alpách. Při jejím zdolávání potřebujete kromě příslušné dávky odvahy především vytrvalost a sílu v rukách. Přístup: Z horní stanice lanovky Dachstein Gletscherbahn dolů k zajištěné cestě Hunerscharte. Pokračujte podél zajištěné cesty Hunerscharte až po odbočku „Sky Walk“.

18

velmi pěkné

5 min

top

> 14

D/E

140 hm/1,5 h

140 hm/1 h

S

25 min

červen - srpen


Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

„Gjaidstein“ Velmi pěkný a snadný výstup na vrchol, dobře zajištěný ocelovými lany na jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst v blízkosti lanovky. Cesta vede stále po hřebenu a na skalnatých místech je zajištěná. Z vrcholu se vám naskytne nádherný rozhled, uvidíte Dachstein, Koppenkarstein a jezera severně od Dachsteinu. Přístup: Z horní stanice lanovky kousek sestupte a ledovcem se dostanete přímo na zajištěnou cestu Gjaidstein. Projděte kolem chaty Bergrettungshütte až na začátek jištění.

velmi pěkné

1h

top

>8

A/B

470 hm/2 h

200 hm/45 min

S

15 min

červen - srpen

19


Koppenkarstein

„Irg“ Krásná a vzdušná zajištěná cesta po jihovýchodních fragmentech vrchu Großer Koppenkarstein. Cesta vybudovaná horskými vůdci z oblasti Ramsau byla pojmenována podle Georga („Irg“) Steinera, který jako první vylezl na jižní stěnu Dachsteinu. Vůdcové pod vedením Hanse Pruggera vybudovali velmi dobře zajištěnou cestu, při jejímž zdolávání jsou velmi dobře provedeny především body pro „přecvaknutí“ (zajištěny buď dobrým stupem nebo železný kolíkem). Na jaře se na přístupové a sestupové cestě vyskytují strmé úseky s firnem (sněhové pole, na kterých se sníh postupně opětovným mrznutím mění na zrnitý led). Z tohoto důvodu odporučujeme používání maček. Přístup: Od horní stanice Hunerkogel dolů na východ k zajištěné cestě Hunerscharte a ledovcem k horní stanici malého lyžařského vleku. Za vlekem vede hliníkový žebřík ke vstupu do průsmyku „Rosmarie-Stollen“. Cesta vede tímto průsmykem na jižní stranu. Jděte po vysekané vodorovné trase a sestupte k nejvyššímu ledovci Edelgrießgletscher. Dále postupujte pod jižní stěnou Koppenkarstein až k začátku zajištěné cesty „Irg“. Přístupová cesta na suťoviště je vyznačena body. Sestup: Zajištěnou cestou Westgrat sestupte do sedla Austriascharte a stejně jako při výstupu se vraťte zpět k horní stanici lanovky. Druhá možnost sestupu je roklinou Edelgrieß.

20


Topo © www.bergsteigen.com

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

velmi pěkné

1,5 h

top

> 13

D

550 hm/4,5 h

350 hm/2 h

SO

1,5 h

červen - srpen

21


Scheichenspitz

„Ramsauer Klettersteig“ Klasická zajištěná cesta přímo po masivu Dachstein! Tato cesta je často využívána i jako přípravná túra k výstupu na Hoher Dachstein od chaty Guttenberghaus. Zpravidla začíná u Edelgrießhöhe. Tato působivá zajištěná cesta vede vrcholy a věžemi až nahoru do sedla Gruberscharte. Překrásná krajina poskytuje jedinečný zážitek – a najdete tu i několik možností sportovního vyžití. Přístup: Od dolní stanice po vyznačené cestě do rokle Edelgrieß, ve výšce cca 2230 m odbočte doleva k Edelgrießhöhe. Po dalším převýšení 250 m dosáhnete hřebene. Odtud potom přejděte po vyznačené cestě až na začátek jištění.

22


Topo © www.bergsteigen.com

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

Sestup: Ze sedla Gruberscharte kolem horské chaty Guttenberghaus a po cestě „Königsetappe“ dolů k hostinci Feisterer. Druhou možností sestupu je průchod širokou kotlinou zpět do sedla Edelgrießhöhe a potom postupovat jako při výstupu zpět do údolí.

velmi pěkné

3h

dobře

> 13

C

1700 hm/9 h

570 hm/3,5 h

N und O

2,5 h

červen - srpen

23


Eselstein

„Jubiläums Klettersteig“ Zajištěná cesta „Jubiläums Klettersteig“ jižní stěnou Eselsteinu, vybudovaná v roce 1991, je rozmanitá: Jsou na ní úseky, které vedou po hřebeni, vzdušné stěny a mezi tím i lehčí terén. Na strmých úsecích se už mnozí ferratisté dostali na pokraj svých sil. Přístup: Od hostince Feisterer vede dobře značená, ve střední části strmá turistická cesta až k horské chatě Guttenberghaus („Königsetappe“). Odtud budete pokračovat směrem k sedlu Gruberscharte. Po přibližně 20 min. odbočíte směrem doprava (tabulka „Klettersteig“/ „Zajištěná cesta“) a po vyšlapané stezce suťovištěm přijdete až na začátek zajištěné cesty. Sestup: Po vyšlapaném stezce na východním úbočí Eselsteinu (orientační body) sestupte k vyznačené cestě a sedlem Feisterscharte projděte zpět k horské chatě Guttenberghaus (40 min.), dále sestupujte po cestě, kterou jste šli nahoru.

24


Topo © www.bergsteigen.com

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

velmi pěkné

3h

dobře

> 14

D

1450 hm/7,5 h

260 hm/1,5 h

S

3h

červen - srpen

25


Další zajištěné cesty v Ramsau am Dachstein Cesta Hunerscharte Klasická nenáročná zajištěná cesta, ke které vede skutečně dlouhá přístupová cesta a která v kombinaci s cestou Koppenkarstein Westgrat nebo s výstupem na Hoher Dachstein představuje dlouhou horskou túru, která se skutečně vyplatí. Výstup sedlem Hunerscharte je původně cesta na ledovec Dachstein a horolezci ji rádi využívají k sestupu, pokud nestihli poslední lanovku do dolní stanice. Koppenkarstein Westgrat Vysokohorská túra na Koppenkarstein, atraktivní novým lanovým visutým mostem přes sedlo Austriascharte, většinou začíná od stanice lanovky. Vzhledem k tomu, že není příliš dlouhá a náročná, je vhodná i pro turisty se slabší kondicí. Na vrcholu je žel velké množství vysílačů a nákladních lanovek, navzdory tomu je odtud nádherný výhled na vrchol Dachstein. Edelgrieß Dlouhá nádherná túra od chaty Austria Hütte přes Rosmarie Stollen až na Hunerkogel, s vlastními zajištěnými místy a lezeckými úseky. Dachstein Westgrat Možnost k sestupu z Hoher Dachstein k ledovci.

26


Sachbuch Klettersteig

NEU! Klettersteigführer Österreich - der Klassiker, mit grenznahen Touren in Bayern und Slowenien! Stripsenkopf, 1807 m

E Überhang D/E überhängende Querung

B/C plattig C Klammern

C/D B/C

A/B

Band

Mit den bewährten Klettersteigtopos!

A grasig

grasig

A

Klettersteigführer Österreich - 3., stark erweiterte Auflage! Alle lohnenden Klettersteige zwischen Bodensee und Wienerwald - inkl. Steige in Bayern u. Slowenien plus DVD-ROM mit Filmen und Update-Service!

ISBN: 978-3-902656-03-2 Preis: 29,95 Euro

Klettersteigführer Dolomiten - Südtirol - Gardasee - mit allen lohnenden Eisenwegen in den Dolomiten, in Südtirol, am Gardasee und in der Brenta in einem Band! A A

A

Band

B

Leiter

Band

A/B

Leiter

A

A/B Leiter A

Mit den bewährten Klettersteigtopos!

A/B Schlucht

Führer Klettersteig

Führer Klettersteig

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

A A/B

Band A

Leiter

lange Leiter

B

Band

A

Kriechpassage

B

A

langes, breites Band

Klettersteigführer Dolomiten - Südtirol - Gardasee Alle lohnenden Klettersteige in den Dolomiten, in Südtirol, am Gardasee und in der Brenta plus DVD-ROM mit Filmen und Update-Service!

ISBN: 978-3-902656-02-5 Preis: 29,95 Euro

DVD-ROM: Vol 1

Gute Darstellung der Videos: Windows Media Player

Klettersteig Atlas de

Klettersteigvideos: - Touren- undKlettersteig GPS-DatenAtlas - Update E-Mailservice - Tourenblätter

Via delle Bocchette Westgrat Klettersteig Marmolada Via ferrata degli Alleghesi Via ferrata G. Lipella Via dell Amicizia All Via ferrata Rio Sallagoni e Re ch t ev orb ehal ten

- Alpin

zum Ausdrucken und Mitnehmen auf die Tour

Alpinverlag

verlag Jentzsch-Rabl GmbH

- ww

at ag. verl lpin w.a

Sicher Klettersteiggehen Tourenplanung, Ausrüstung, Technik u. Sicherheit CD-ROM mit Lehrfilm ist im Buch beigelegt! Erscheint voraussichtlich im Frühsommer 2010

Mit vielen Grafiken u. Fotos!

Sicher Klettersteiggehen Umfassende Informationen über den Klettersteigsport - Schwerpunkte sind Tourenplanung, Ausrüstung, Technik und Sicherheit Erhältlich im guten Bergsportbzw. Buchhandel oder direkt bei

Alpinverlag

www.alpinverlag.at

27 moderne Alpinliteratur!


CZ SK Linz

Wien

M端nchen

D

Salzburg

Ramsau

Bregenz

Abfahrt Radstadt Schladming

Innsbruck

am Dachstein

Liezen

Schladming

Graz

CH

H

Villach

I

SLO

Tourismusverband Ramsau am Dachstein Ramsau 372 8972 Ramsau am Dachstein Rakousko Telefon +43 (0)3687 81833 Fax +43 (0)3687 81085 info@ramsau.com . www.ramsau.com

28

Profile for Ramsau am Dachstein

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein  

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein  

Zajištěné horolezecké cesty v Ramsau am Dachstein

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded