Page 1

HOLTEE CLUBBLAD Golfclub Holthuizen

28e jaargang nummer 1

JUNI 2013

Open Golfdagen 2013

9

DE RESULTATEN

9-Stappenplan

20

stap 3 en verder

De jeugd

NOORD NEDERLANDSE ONDERLINGE 2013

24

5 VAN DE VOORZITTER

18 DROOMREIS

Dit jaar maken we belangrijke keuzes voor de toekomst.

Margreet Wouda reisde naar PatagoniĂŤ.


inhoud VAN DE REDACTIE

Een fijne vakantie! Het groene gras, de bomen en de waterpartijen van Golfclub Holthuizen verenigen ruim 600 mensen. Je komt elkaar tegen op de golfbaan, je spreekt elkaar bij een vergadering of na een wedstrijd. Ontmoetingen waarin we elkaar herkennen in het genot van het spelen van een mooi spel in een prettige omgeving. Deze uitgave van de Holtee vertelt over deze ontmoetingen. Tijdens de algemene ledenvergadering zijn we ingelicht over het nieuwe beleidsplan waarin het werven en binden van nieuwe leden als een van de ambities voor de komende jaren wordt onderbouwd. Wanneer we erin slagen dit doel te verwezenlijken kunnen we ons verheugen op een groeiend aantal kennissen met een gezamenlijke interesse in de sport en in een succesvolle voortzetting van het beleid ten aanzien van het verfraaien van de golfbaan.

5 Van de voorzitter 6 Golfclub Holthuizen 9 Open Golfdagen 2013

10 Luchtopnames Golfclub Holthuizen

We laten ook zien hoe bloeiend deze baan erbij lag in het afgelopen voorjaar, vanuit de lucht en vanaf de fairway, met mooie foto’s van Ali Huizinga. We bedanken de verschillende commissies voor hun bijdrage aan dit nummer. Op deze manier en ook door publicaties van de verslagen op de website blijft iedereen op de hoogte van bijvoorbeeld de resultaten van de Open Golfdagen en van het enthousiasme waarmee de jeugdteams hun competitiewedstrijden hebben gespeeld. Met de zomervakanties in het vooruitzicht zullen velen uitkijken naar de uitdaging van het spelen in het buitenland. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen op andere banen. Deel ze met ons via facebook of vertel ons een bijzondere reisverhaal, zoals Margeet Wouda in dit nummer over haar reis naar Patagonië schrijft. We wensen u veel plezier bij het lezen van dit nummer en een fijne zomervakantie.

13 14 16 18 20 23 24

Stimpmetingen Bedrijvencompetitie Bedrijfslid in beeld - Jan Dobben Reisverslag - Patagonië Het 9-stappenplan, stap 3 en verder Tips van de Pro - Spelen met de wind Van de jeugdcommissie

29 31 33 35

Zomermenu Van een voormailg golfer Holthuizen in de toekomst Samenstelling bestuur en commissies

De redactie

Greenfee cadeaubonnen Bij de administratie zijn cadeaubonnen verkrijgbaar met waarden van € 10,-, € 15,- en € 25,-. Na inlevering worden deze vervangen door een greenfeekaart, die geldig is voor de dag van afgifte.

GOLFCLUB

HOLTHUIZEN Golfclub Holthuizen

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

3


meubel stoffeerders

DIJKEMA

schuimrubber specialisten

• gespecialiseerd in het bekleden van: leolux, Gelderland, rolf benz, Gispen, artifort etc. • klassieke meubelbekleding • boot- en caravankussens • tevens verkoop van meubelstoffen, o.a.: romo, Kvadrat, ploeg, chivasso, Gabriël, alcantara, leer • schuimrubber (gratis op maat gesneden) Wij halen en bezorgen gratis en komen graag bij u thuis voor een vrijblijvende prijsopgave.

boterdiep 20 Groningen telefoon 050 - 313 43 98 info@dijkemameubelstoffeerders.nl

www.dijkemameubelstoffeerders.nl

DIJKEMA

dijkema meubelstoffeerders biedt u al 60 jaar ouderwets vakmanschap.


van de voorzitter RIEKS PERDOK

Rieks Perdok Voorzitter Golfclub Holthuizen Roden

Uitdaging De komende jaren zijn van essentieel belang voor onze golfclub. In golfend Nederland is de enige constante, de verandering. Er is nog steeds een groei in de toestroom van nieuwe golfers, echter het aantal actieve golfers stijgt niet. Hier ligt voor ons als club een grote uitdaging om deze inactieve en minder actieve golfers te bereiken om zich aan te sluiten bij onze vereniging. Creativiteit en inzet van ons allen is daarbij gewenst. Ik haal in dit kader een uitspraak van Charles Darwin aan: “niet de sterksten of de slimsten overleven, maar zij die zich het beste weten aan te passen aan veranderingen”.

Dit jaar staan wij voor een aantal be­ langrijke keuzes die de toekomst van onze vereniging in belangrijke mate bepalen. Hoe binden en behouden wij onze leden? Hoe kunnen wij voorzien in de behoeften van de nieuwe golfers en wat moeten wij daar voor doen? Het kan een keus zijn alles bij het oude te laten en maar afwachten wat er komt. We kunnen ook proactief zijn en veranderingen in gang zetten die ons bij de tijd houden. In ons beleidsplan 2014-2018 gaan wij als bestuur van dit laatste uit. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor het verbeteren van de kwaliteit van de baan en ik mag zeggen dat wij daarin meer dan geslaagd zijn. Daarnaast is Holthuizen een financieel gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden. We zijn een vereniging waar het verenigingsleven de voorkeur heeft, waar plezier wordt beleefd aan het golfspel en de 19e hole een zeer belangrijke plaats inneemt. Daarom zal het accent de komende jaren voornamelijk moeten liggen op het binden en behouden van leden en de bestuurlijke inspanningen zullen dan ook voornamelijk daar op gericht zijn. Als bestuur hebben we het beleid voor de komende jaren uitgezet en de verschillende commissies zullen hier uitvoering aan moeten geven en van u als leden verwachten we ook een bijdrage. We zullen moeten investeren in onze club, zoals bijvoorbeeld in het onderkomen van de greenkeepers en

Golfclub Holthuizen

de driving range. Daarnaast moeten we investeren in wensen van onze eigen leden en nieuwe leden, zoals de inrichting van het terras en het clubgebouw. Ook moeten we oog hebben voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze club door het aanleggen van een par 3 baan, die de toestroom van nieuwe leden zal bevorderen en voorziet in een behoefte om de golfsport voor iedereen aantrekkelijk te maken. Kortom er zijn genoeg acties en uitdagingen! Geluk In deze tijden van recessie en waarin veel mensen niet al te optimistisch zijn las ik laatst in het boek “GELUK” een stukje geschreven door Christiaan Peterson, hoogleraar aan de universiteit van Michigan en grondlegger van de positieve psychologie. “Positieve psychologie is de weten­ schappelijke studie van wat het leven echt de moeite waard maakt. De belangrijkste onderzoeksdomeinen variëren van de biochemische basis van vreugde tot het welbevinden van een hele natie. Toch volstaan twee woorden om alles samen te vatten: andere mensen. De beste manier om te genieten, is in gezelschap van anderen. De belangrijkste determinanten van een bevredigend leven zijn sociaal. Goede relaties met anderen kunnen inderdaad een vereiste zijn voor een gelukkig leven. Met geld kun je geluk kopen, op voorwaarde dat je dat geld ook aan de ander besteed. Prestaties hangen niet alleen af van je talent en doorzettingsvermogen, maar ook van

Voorzitter Rieks Perdok: “Inactieve en minder actieve golfers aan de club binden vraagt om creativiteit en inzet van alle leden”.

de lessen en liefhebbende zorg die je kreeg van de mensen die om je geven. Je karakter ontwikkel je door je ouders en leerkrachten. Een goede vriend op het werk is belangrijker dan een beter loon of hogere status. Mensen die “close” met anderen omgaan zijn gezonder dan anderen, alhoewel ze, zo veronderstellen we, aan meer ziektekiemen zijn blootgesteld”. De sleutels tot geluk: • zoek het geluk niet in jezelf, maar in je betrokkenheid bij anderen • koester de mensen die belangrijk voor je zijn • besef dat ook jij voor anderen altijd een “ander” bent Na deze filosofische gedachten durf ik de stelling aan dat wij een sociale vereniging zijn waarbij wij respect tonen voor de ander en hierin een deel van ons geluk vinden. Ik wens iedereen een goede voortzetting van dit golfseizoen met vele uitdagingen en het nodige geluk! Rieks Perdok

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

5


de baan

GOLFCLUB HOLTHUIZEN

Een spannende en uitdagende golfbaan In het Noorddrentse Roden, even ten zuidwesten van de stad Groningen, bevindt zich de prachtige 9 holes baan van Golfclub Holthuizen. Met ruim 600 leden is Golfclub Holthuizen, die in 1985 is opgericht, een bloeiende en vooral ook gezonde vereniging. Een jarenlang actief beleid van continue verbetering van de baan, de succesvolle acquisitie van nieuwe leden, het aanboren van zakelijke contacten door bijvoorbeeld de introductie van het ‘business lidmaatschap’, het organiseren van bedrijfsclinics en -lessen, de aandacht voor de ontwikkeling van het jeugdgolf, dat alles heeft er mede toe geleid dat Golfclub Holthuizen een vereniging in voortdurende beweging is, een vereniging die in een tegenwoordig wat moeilijke markt, de toekomst met het nodige vertrouwen tegemoet wil zien. Golfclub Holthuizen is trots op zijn golfbaan. Op het eerste gezicht lijkt die vrij eenvoudig te bespelen, een indruk die echter snel verdwijnt als de eerste holes achter de rug zijn. De baan is spannend, uitdagend en, door het aanleggen van verschillende afslagplaatsen op een zestal holes, ook heel afwisselend. De afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd

6

in de baan. Er is automatische beregening aangelegd, het drainagesysteem is vernieuwd en de kwaliteit van greens en voorgreens is aanzienlijk verbeterd. Daardoor zijn alle holes bijna het hele jaar continue goed bespeelbaar. Waarmee direct ook de hardnekkige misvatting uit de wereld is geholpen dat Golfclub Holthuizen een natte baan zou hebben. Een toenemend aantal greenfee spelers, die bij Golfclub Holthuizen trouwens altijd hartelijk worden ontvangen, kan dat inmiddels ook onderschrijven. Uiteraard beschikt Golfclub Holthuizen over uitstekende les- en oefenfaciliteiten met een ruime driving range, een chipping en putting green en twee oefenbunkers. De realisatie van een nieuwe, volwaardige 9 holes par 3 baan zal waarschijnlijk in 2014 haar beslag krijgen. En na een sportieve golfdag is het, onder het genot van een hapje en drankje, goed toeven in het fraaie in boerderijstijl opgetrokken clubhuis. Voor een smakelijke lunch of diner bent u hier natuurlijk ook aan het goede adres. Een gezellige vereniging en een fraaie, goed onderhouden golf­baan: Golfclub Holthuizen heet u van harte welkom in Roden.

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

Golfclub Holthuizen


de baan Greenfeespelers Als gastspeler bent u uiteraard van harte welkom bij Golfclub Holthuizen. U hoeft bij ons geen starttijd te reserveren. U kunt gewoon komen en bij de ballenspiraal aansluiten. Het is wel aan te bevelen van tevoren op de kalender of bij de teesluitingen te kijken of de baan vrij is. Die informatie vindt u op onze website www.golfclubholthuizen.nl. Greenfeekaart kopen Als het secretariaat geopend is kunt u daar de greenfee­ kaarten kopen. Indien het secretariaat gesloten is, dan kunt u bij de horeca aan de bar een greenfeekaart kopen. Mocht u toch buiten de openingstijden willen spelen, dan vindt u in een display in de hal enveloppen met greenfeekaarten. U kunt dan het geld in een envelop stoppen en deze in de brievenbus doen. Spelen Als u wilt gaan spelen en er staan meerdere flights te wachten, dan doet u een bal in de ballenspiraal bij hole 1. Als er geen andere flights op hole 1 of 10 zijn, dan kunt u direct starten. Als u voorbij de scheepsbel komt na de dogleg wordt u verzocht te bellen, zodat een volgende flight kan starten. Introducés Als u als lid van Golfclub Holthuizen een introducé wilt meenemen, dan is er een kortingsregeling bij een 18 holes ronde en gelden de volgende regels: • introducés krijgen € 5,00 korting op onderstaande tarieven bij 18 holes; • introducés spelen samen met een lid van de Golfclub Holthuizen; • leden kunnen maximaal vijf maal per jaar een gast introduceren; • één en dezelfde gast kan maximaal drie maal per jaar geïntroduceerd worden.

9 holes verbond Golfclub Holthuizen is aangesloten bij het Verbond 9 holes banen. Een verbond, dat tot doel heeft kennis en ervaring uit te wisselen en de onderlinge samenwerking tussen 9 holes golfbanen in Nederland te bevorderen. Leden van verenigingen binnen het verbond kunnen on­ beperkt spelen op elkaars banen (op werkdagen) tegen het geldende introductietarief. Het 9 holes verbond kent de volgende clubs: Amsterdam Old Course, Domburgse GC, G&CC De Tongelreep, GC De Schoot, GC Driene, GC Gaas­ terland, Hattemse G&CC, Golfclub Holthuizen, GC Kralingen en Veluwse GC. Aanbiedingen voor greenfeespelers Gedurende het hele jaar kent Golfclub Holthuizen een aantal speciale arrangementen. Deze speciale, zeer aantrekkelijke regelingen verschillen per periode. Voor meer informatie daarover raadpleegt u onze website.

Hospitality Chain Als lid van Golfclub Holthuizen kunt u spelen op een aantal banen in Noord Nederland. De Hospitality Chain biedt aan de leden een gereduceerd tarief bij een 18 holes ronde. Bij Golfclub Holthuizen krijgen de greenfee spelers, die aangesloten zijn bij een club van de Hospitality Chain een korting van € 5,- bij 18 holes ronde met zomergreens op doordeweekse dagen. Deelnemende clubs: Golfbaan De Hildenberg, Golfclub Westerwolde, Golfclub Martensplek, Golfclub De Sems­ landen, Golfclub De Compagnie, Golfclub Havelte, Golfclub De Groene Ster en Golfbaan Duurswold. 

Tarieven 2013

18 holes

9 holes

week weekend

€ 35,- € 40,-

€ 20,€ 25,-

Golfclub Holthuizen

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

7


open dag PROMOTIE

Open Golfdagen De Nationale Open Golfdagen 2013 zijn zeer succesvol geweest. De 147 deelnemende golfbanen mochten op 20 & 21 april jl. gezamenlijk in totaal 10.000 bezoekers verwelkomen. 20% van de deelnemers aan de Open Dagen heeft aangegeven door te gaan met golfen door een lidmaatschap aan te gaan en/of lessen te boeken.

De NVG, NGF en PGA Holland hebben veel aan promotie gedaan om de Nationale Open Golfdagen bij velen onder de aandacht te brengen, zoals: • 269.000 potentiële bezoekers bereikt via Facebook; • Open Dagen gepromoot bij het ‘Spieren voor Spieren Toernooi’; • Tweets van Joost Luiten & Christel Boeljon over de Open Dagen; • Open Dagen genoemd tijdens de Masters op Sport1; • Open Dagen promotie door organisatie van het KLM Open via Facebook; • Radio-interviews; • Berichten in Golf Weekly, Regio Golf, Golfjournaal en via www.golf.nl; • Diverse persberichten in lokale media. • Alle golfers van de Stichting Golfsport zijn gemaild; • Via de site ‘www.waarkanikgolfen.nl’ zijn ruim 5000 golfers bereikt;

Het aantal geregistreerde contactgegevens staat landelijk op ongeveer 70%, wij op 100%. We hebben weer 85 nieuwe adressen, waar al een mailing (nieuwsbrief) heen is gezonden, dus we houden met hen warm contact! Ofwel: we hebben het best goed gedaan! En dat is mede dankzij de inzet, het enthousiasme en de professionaliteit van onze vrijwilligers. In totaal hebben 26 vrijwilligers meegeholpen om deze Open Dag tot een succes te maken. Ook Robert Schoonhoven heeft ons hierin goed ondersteund met zijn adviezen, ‘beat the pro wedstrijdjes’ en het beschikbaar stellen van materiaal. En natuurlijk was ook ‘de Bitse Catering’ volop in bedrijf met drankjes en hapjes. Ook dank aan het ‘Thomas Huis’, dat de goody bags heeft gemaakt en de vier kinderen, die snoep in de baan hebben uitgedeeld. Zonder al jullie hulp was dit niet mogelijk geweest. En gelukkig heeft dit nu al een goed resultaat opgeleverd, naast de gezellige onuitwisbare indruk die deze dag bij velen heeft nagelaten!.

De Open dag bij Holthuizen. Het gemiddelde aantal bezoekers per vereniging per dag bedroeg 57. Wij zitten op het dubbele 115! Het aantal mensen dat een proeflidmaatschap neemt staat gemiddeld op 4%, bij Holthuizen op 5% (5 leden, zoals de administratie dat nu kan herleiden).  Het aantal mensen dat lessen neemt staat gemiddeld op 16%, wij scoren hier ongeveer 10% (de gok ligt tussen de 7 en 12 mensen).  Ons facebook deel is ‘zomaar’ opgenomen in de presentatie als een succesvol voorbeeld. De facebook pagina heeft in hoogtijdagen wel 700 bezoekers gehad! Een heel goede reclame dus.

Verder wil ik aangeven dat we ook intern de Open Dag hebben geëvalueerd. Per saldo was de dag zeker geslaagd! Er is natuurlijk wel weer een aantal verbeterpuntjes over de organisatie.

Golfclub Holthuizen

Data Open Dagen 2014 Ook in 2014 zullen weer landelijk de Nationale Open Golfdagen plaatsvinden. Voor het evenement van volgend jaar zijn nog geen data bekend. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht zodra deze zijn vastgesteld. Nogmaals dank! namens de hele PR commissie, Erica Helmus

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

9


Green hole 2 en 11

LUCHTOPNAMES

Golfclub Holthuizen van boven Een tijd geleden werd het idee geopperd duidelijker informatie te geven van onze baan dan tot nu toe op de website te zien was. Betere foto’s, die aangeven hoe mooi de baan er uitziet, als het lang verwachte voorjaar de natuur haar volle glans geeft.

Twee freelance fotografen uit Utrecht en De Bilt hebben onlangs onze baan vanuit de lucht gefotografeerd. De eerste, Jeroen Jumelet is sinds kort in het bezit van een ‘quadcopter’ en specialiseert zich nu naast fotografie vanaf de grond, in luchtfotografie. Hij werd bij deze gelegenheid geholpen door Hans Roggen. Jeroen aan de stuurknuppel en Hans met de vinger op de ontspanknop. Jeroen Jumelet is sinds 2005 free­lan­ ce fotojournalist. Naast jour­na­listiek werk voor persbureaus, kranten en tijd­schriften doet hij ook op­drach­ ten van meer commerciële aard, zoals dus het maken van lucht­opnames met behulp van een drone. Hans is sinds 1994 freelance fotograaf. Hij werkt onder meer voor landelijke dagbladen, de overheid, architecten, onderwijsorganisaties en milieu­ federaties. Een drone biedt de mogelijkheid om vanaf een uniek punt bijzondere luchtopnamen te maken. Bijna geluidloos – alleen een licht gezoem - kan het apparaat boven de green hangen. Op één meter hoog, tussen de bomen of vijftig meter de lucht in. De mogelijkheden zijn bijna onbegrensd.

10

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

Golfclub Holthuizen


de baan

Daarnaast is fotografie met een drone ook nog eens een stuk goedkoper in vergelijking met het fotograferen vanuit een helikopter of vliegtuig. Bij het fotograferen vanuit de lucht komt nogal wat apparatuur kijken. Onderaan de drone is een camera bevestigd, die naar alle richtingen kan draaien. Op de grond worden de live beelden, die vanuit de camera naar beneden worden gezonden op een scherm zichtbaar. Is dat beeld goed, dan wordt de foto gemaakt. Voor de start worden alle verbindingen voor de laatste keer gecontroleerd, waarna Jeroen de helicopter omhoog stuurt. Op het scherm kijkend geeft Hans aanwijzingen om de drone naar de plek te leiden waar vandaan het mooiste shot kan worden gemaakt. Dankzij de GPS verbinding kan de drone stabiel op een zelfde plek blijven hangen. Dan wordt de camera gericht, scherpgesteld en er wordt afgedrukt. Na twee vluchten van 3 minuten wor­ den de accu’s ver­vangen en is het op naar de volgende green. Tussendoor worden op de laptop de eerste beelden gecontroleerd en waar nodig worden de instellingen van de camera aangepast. Aan het einde van de dag zijn alle greens gefotografeerd. De resultaten zijn terug te vinden op de website. www.jeroenjumelet.com www.hansroggen.nl Golfclub Holthuizen

Green hole 8 en 17

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

11


de greens De snelheid van onze greens

Stimpmetingen We schreven er al over in het vorige nummer: de stimp­meting. Via een ‘stimpmeting’ wordt de snelheid van de green gemeten. De greenkeepers beschikken over een zogenaamde ‘stimpmeter’ en regelmatig worden daarmee metingen op onze greens gedaan. Een keer per maand wordt de snelheid gemeten. Dat gebeurt - indien mogelijk - altijd onder dezelfde weersomstandig­ heden en op dezelfde tijdstippen. De resultaten worden bijgehouden en er ontstaat een tabel met belangrijke gegevens voor onze greenkeepers. Aan de hand van die resultaten wordt onderhoud gepleegd en geprobeerd de snelheid van de greens zo veel mogelijk gelijk te krijgen.

2011

snelheid

2012 snelheid 05-06-2013 snelheid

Hole 1

6,4

medium

7,4 semi-fast

7,0 semi-fast

Hole 2

6,6

medium

6,9 medium

7,7 semi-fast

Hole 3

6,8

medium

7,5 semi-fast

7,6 semi-fast

Hole 4

6,3

medium

6,8 medium

7,3 semi-fast

Hole 5

6,7

medium

6,8 medium

7,3 semi-fast

Hole 6

6,5

medium

6,8 medium

7,0 semi-fast

Hole 7

6,7

medium

7,1 semi-fast

7,3 semi-fast

Hole 8

6,8

medium

7,0 semi-fast

6,7 medium

Hole 9

7,2

semi-fast

7,5 semi-fast

7,3 semi-fast

Puttinggreen

7,2

semi-fast

7,5 semi-fast

6,6 medium

Voor ons geldt de ‘regular play’ met de volgende gegevens: 8-9 feet fast , 7-8 feet semi-fast , 6-7 feet medium, 5-6 feet semi-slow, 4-5 feet slow (een voet is 30,4 cm). Uit bovenstaande tabel is duidelijk te zien, dat in het algemeen de scores dich­ ter naar elkaar toe gaan. Het verschil in snelheid van de greens wordt dus kleiner.

De golfwereld kent twee vaste tabellen, die de snelheid aangeven, namelijk de zogenaamde ‘regular play’ en de ‘tour­ nament play’. Voor die laatste klasse zijn de eisen – begrijpelijk - hoger.

Dat het wat langzaam gaat is onder meer te wijten aan de ondergrond van onze greens. Regelmatig onderhoud zoals prikken en bezanden werpt zijn vruchten af.

We proberen de snelheid van de greens zoveel mogelijk gelijk te krijgen.

Heerestraat 74 | 9301 AH Roden | T. 050 5019660 Golfclub Holthuizen

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

13


14

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

Golfclub Holthuizen


bedrijvencompetitie sportief netwerken

Bedrijvencompetitie 2013 Sinds een aantal jaren heeft Golfclub Holthuizen de bedrijven­ competitie ingepast in een businessclub concept. Sinds 2011 is de wedstrijdformule gewijzigd in een einde middag competitie van vier 9 holes wedstrijden. Was golfen een aantal jaren geleden een dagje uit voor bedrijven, tegenwoordig gaat de business weer voor alles en wordt golfen gezien als een aanvullende sportieve bezigheid op het nieuwe netwerken. In een aantal branches is de opkomst van het internet de nieuwe manier van business doen, maar voor steeds meer bedrijven is het actief netwerken van groot belang voor het uitwisselen van de nodige informatie en het opdoen van nieuwe persoonlijke zakelijke contacten.

Met deze gewijzigde marktomstandig­ heden probeert de PR commissie steeds meer bedrijven in de driehoek Tynaarlo – Groningen – Drachten te benaderen om lid te worden van Golfclub Holthuizen. Wij kunnen inspelen op het nieuwe sportieve netwerken en zullen dit jaar nog een aantal leuke evenementen organiseren. Ook hiervoor wordt samengewerkt met ondernemersverengingen en sponsoren van andere evenementen.

Eind augustus zal de PR nog een evenement organiseren voor de start van de ‘Indian Summer’ in Roden. Op deze pagina krijgt u een indruk van de gezellige activiteiten van de businessclub bij Golfclub Holthuizen. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@golfclubholthuizen.nl of bel 050 501 51 03. Jan Mulder

Golfclub Holthuizen

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

15


bedrijfslid in beeld Aannemingsbedrijf Rottinghuis BV te Groningen

Interview met directeur Jan Dobben Rottinghuis maakt deel uit van Koninklijke Volker Wessels en realiseert met circa 100 medewerkers een omzet van ruim 40 miljoen euro. Rottinghuis is actief in de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw, woningverbetering en bouwservice en onderhoud. In eigen beheer ontwikkelt Rottinghuis woningbouw- en commercieel vastgoedprojecten in uitbreidingsplannen en herstructureringsgebieden. Jan Dobben is directeur van Rottinghuis en bedrijfslid van onze Golfclub.

Holtee: “Wat maakt Rottinghuis een uniek bedrijf?” Jan: “Onze timmerman is niet sneller maar wij onderscheiden ons met name op het bedrijfsbureau. Daar hebben we vakkundige medewerkers die heel creatief en inventief zijn. Daardoor kunnen we heel efficiënt werken en bieden we de klant financieel voordeel door geringere investeringskosten.”

16

“Als familiebedrijf, ik ben zelf ook aandeelhouder, zijn wij sterk betrokken bij de onderneming. Binnen de Volker Wessels groep bundelen wij onze krachten bijvoorbeeld door de oprichting van een “denktank” waar nieuwe concepten worden geboren. Rottinghuis heeft al een aardig steentje, what’s in a word, aan deze denktank bijgedragen.”

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

Holtee: “Het is algemeen bekend dat “de bouw” hard is getroffen door de economische malaise. Hoe gaan jullie daarmee om?” Jan: “Gelukkig hebben wij dit zien aankomen. Door tijdig te reorganiseren hebben we de solvabiliteit op peil kunnen houden en hebben we nu wat vet op de botten. In de bouw moet je echt “lean” kunnen produceren om

Golfclub Holthuizen


bedrijfslid in beeld snelle geldstromen te verwezenlijken. Uiteraard heeft de klant daar weer voordeel van, denk maar aan een woning­corporatie die sneller haar huur kan innen omdat onze projecten eerder worden opgeleverd. Een voor­­ beeld daarvan is een nieuw woning­ bouwconcept waarbij de onderdelen van de woning, die in een fabriek zijn gemaakt, op de bouwplaats worden geassembleerd.” Holtee: “Kun je aangeven welke mooie projecten Rottinghuis recentelijk heeft verworven?” Jan: “We bouwen op dit moment twee verzorgingstehuizen in Burgum en Groningen maar dat is eigenlijk vrij standaard. Een ander noemenswaardig project is de nieuwe dierentuin in Emmen. Maar als je over iets echt unieks praat dan moet je kijken naar het Infoversum project in Groningen (www.Infoversum.nl).” “Op het Ebbingekwartier in Groningen wordt op dit moment gebouwd aan het Infoversum. Infoversum gaat bruggen bouwen tussen kunst, wetenschap, cultuur en entertainment. Er komen films, tentoonstellingen, lezingen, concerten en congressen. Infoversum

is ook ideaal voor schoolbezoeken en (bedrijfs)events.” “De koepelvorm van het gebouw verraadt het al: films worden vertoond in de halve bol - de zogeheten ‘fulldome beleving’. Beeld komt nog meer tot leven door de 3D-projectie. Infoversum gaat open in 2014.” Holtee: “Heb je naast je drukke werkzaamheden nog voldoende tijd om te golfen?” Jan: “Veel te weinig natuurlijk! Maar als ik tijd heb dan speel ik graag een ronde. Zo doe ik binnenkort mee aan het Meerdijk Open in Emmen. Er is een prachtige alternatieve baan aangelegd dwars door het stadion. Op één hole moet je zelfs over de tribune slaan! Rottinghuis is medeorganisator van dit toernooi.” Holtee: “Hoe ervaar je het lidmaatschap op Holthuizen en de bedrijvencompetitie?” Jan: “Ik vind het geweldig. De sfeer is heel open en lekker informeel, daar houd ik van. De bedrijvencompetitie is net als de club laagdrempelig en toegankelijk.”

Holtee: “Neem je ook klanten mee naar Golfclub Holthuizen?” Jan: “Zeker, ik speel regelmatig met een klant op Golfclub Holthuizen. De baan ligt heel centraal in de drie noordelijke provincies en is ook voor mijn klanten die uit dit gebied komen, goed bereikbaar. Daarnaast vind ik dat het spelen op een 9 holes baan zijn voordelen heeft. Zo kun je in de middag om 15.00 uur afspreken, een ronde lopen en afsluiten met een hapje en een drankje. De ochtend kun je dan nog mooi gebruiken voor je normale werkzaamheden.” Holtee: “Kunnen wij als club nog verbeterpunten doorvoeren?” Jan: “Nou als er nog verbouwings­ plannen zijn, dan moet je dat door mij laten doen! Ben je zeker van de hoogste kwaliteit en de meest kosteneffectieve verbouwing! Ha, ha, maar nu even serieus; nee ik heb geen bijzondere wensen.” Holtee: “Jan, wij danken je hartelijk voor dit interview. Wij wensen je veel succes zowel zakelijk als op de golfbaan. We hopen je vaak op Holthuizen te mogen begroeten!” Jeroen Hulshoff

uniek project

Nieuwbouw Infoversum Groningen Korte omschrijving van het project Initiatiefnemer Edwin A.Valentijn, hoogleraar Astronomical Information Technology aan de RUG heeft samen met architectengroep Archiview een architectuurvisie ontwikkeld om op het CiBoGa-terrein te Groningen een ‘dome theater’ voor wetenschap, cultuur en kunst te realiseren. Het Infoversum moet een ware eye catcher worden die 275.000 bezoekers per jaar trekt. In samenwerking met Cig Centraal Staal heeft Rottinghuis de technische ontwikkeling opgepakt. Hiervoor hebben we diverse ontwerpers, adviseurs en engineers ingeschakeld en is er een integraal technisch ontwerp gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 3D-tekentechnologie waarbij de 3D-modellen van de verschillende disciplines met elkaar zijn ‘gelinked’. De complexe vormgeving van het gebouw en de daarbij behorende materialisatie maakt deze innovatieve manier van samenwerken (Bimmen) noodzakelijk.

Golfclub Holthuizen

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

17


reisverslag droomreis

Wat bezielt een mens om naar Patagonië te gaan? Dat is een vraag die me vaak gesteld is. In 1988 kreeg ik van vrienden het boek: ‘In Patagonië’ geschreven door Bruce Chatwin. Gefascineerd heb ik het gelezen. Hij vertelt over een tocht te paard, te voet en met openbaar vervoer door de zuidelijke punt van het Zuid-Amerikaanse continent. Hij heeft ontmoetingen met excentrieke bewoners en bijzondere reizigers in dit afgelegen, onherbergzame deel van de wereld met z’n pampa’s, gletsjers, vele meren en een enorme diversiteit aan flora en fauna. Daar wil ik ook een keer naar toe dacht ik toen maar dat bleef dus heel lang een droom.

De vrienden, van wie ik het boek kreeg, wonen sinds een aantal jaren in Chili en die wilde ik graag nog een keer bezoeken.

18

Een combinatie van eerst een rondreis door Patagonië en daarna een bezoek aan Santiago de Chili moest te realiseren zijn.

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

Een vriendin zag dit plan ook wel zitten en de voorbereidingen konden beginnen. In januari was het zo ver en vertrokken we naar Buenos Aires. Een prachtige stad met brede avenues, mooie parken en pleinen. Begin 20e eeuw was het een zeer welvarende stad en dat is aan de architectuur te zien. Italiaanse, Franse en Spaanse architecten hebben zich daar kunnen uitleven. Uiteraard de Plaza de Mayo bezocht waar elke donderdag nog de dwaze moeders demonstreren, een confronta­tie met de gevolgen van het Videla regime.

Golfclub Holthuizen


De Boca is een kleurige havenwijk en beroemd door de voetbalclub de Boca Juniors met Maradonna als bekendste speler en nog steeds zeer vereerd. Een fietstocht onder begeleiding van een goede gids was zeer de moeite waard. Door leuke wijken gefietst en mooie kunstwerken gezien. Helaas zijn er bij vele miljoenensteden ook enorme sloppenwijken en daar durfden we niet door te lopen. Van Buenos Aires naar Ushuaia gevlo­ gen, de zuidelijkste stad van de wereld en de havenplaats waaruit de schepen naar Antartica vertrekken. Het beginpunt van onze Patagonië trip. Patagonië is 25 maal zo groot als Neder­land en ligt voor tweederde in Argentinië en eenderde in Chili en heeft maar 2 miljoen inwoners, de natuur heeft dus volop de ruimte. De boottocht op het Beaglekanaal, enorm breed en lang, liet meteen al een diepe indruk achter. Op de achtergrond besneeuwde bergtoppen, ruig water en dan de zeeleeuwen en pinguïns. Even wat anders dan in de Emmer dierentuin. Per bus een eind naar het Noorden door uitgestrekte pampa’s met schapen, af en toe een haciënda en prachtige meren, diep blauw van kleur. Mooie golfbanen zou je hier kunnen aanleggen maar het ontbreekt alleen

Golfclub Holthuizen

aan mensen die daar een balletje kunnen slaan. Na anderhalve dag kwamen we in het Nationaal Park: Torres del Paine met uitgestrekte meren waarin enorme brokken ijs dreven die van de gletsjers waren afgebroken. Wandelend over de morenen kreeg je een goed beeld van de grootsheid van dit stuk natuur. Dit was allemaal top en gelukkig troffen we het met het weer. Vele, vele kilometers verder kregen we het absolute hoogtepunt van de reis te zien. In het Lago Argentina komen heel veel gletsjers uit en wanneer je dan met een boot over het meer vaart dan zie je wanden van 70 meter hoog en kilometers breed. Met enorme knallen breken er af en toe stukken af en dat is een spectaculair geluid en gezicht. Weer terug naar Buenos Aires en van­ daar naar Santiago de Chili. Voor mij de tweede keer dat ik daar was en het voelde een beetje vertrouwd om daar te zijn. Ook een miljoenenstad maar architec­ to­nisch niet zo interessant als BA maar wel prachtige wolkenkrabbers, dat is natuurlijk ook geweldige architectuur. Via een mooie route door het wijnge­ bied naar de kust. (De wijn is in Chili en ook in Argentinië niet te versmaden). Valparaiso een stad die tegen de bergen is gebouwd, voor de

bewoners een enorme klim om bij hun huis te komen. Een prachtig uitzicht op zee en wij hebben de wandeling maar gemaakt van boven naar beneden. Heerlijk met de vrienden ook naar hun huis in de bergen geweest, gewandeld en gekeken naar een onwezenlijk plan van iemand die daar een golfbaan wilde aanleggen. Op een paar plateaus lagen kunststof greens en waar de fairways zouden moeten komen was mij een raadsel. Terug naar Buenos Aires voor een dag om daar nog wat cultuur op te snuiven zoals het museum en het prachtige Teatro Colón. Het was wel leuk om de reacties te zien in Argentinië na de aankondiging van Beatrix dat ze zou aftreden. Alle kranten en tijdschriften stonden vol met foto’s van Maxima met grote koppen: Maxima la Reina. Onze mening over haar werd regelmatig gevraagd en we hebben het zeer positief gehouden. De koek was toen aardig op en via Parijs weer naar Amsterdam. Mijn droom is uitgekomen.

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

19


RET & handicapcommissie HET 9-stappenplan

Stap 3 en verder In de Holtee van december 2012 stonden we uitgebreid stil bij de introductie van het 9-stappenplan. Dit door de PGA Holland en NGF geïntroduceerde opleidingsmodel zorgde in eerste instantie voor veranderingen in de opleiding van beginnende golfers. Zij kunnen in de eerste stap van het plan baanpermissie halen en in de tweede stap eindigen met een clubhandicap 54, een vergelijkbaar niveau als het aloude GVB. Maar de meeste golfers zullen het hierbij niet laten en hun weg in het 9-stappenplan vervolgen.

Negen stappen Zoals de naam al zegt, bevat het stap­ pen­plan negen stappen. De visie van het plan is, dat het een golfer houvast biedt in zijn of haar ontwikkeling in het golfspel en dat hij of zij zich onder begeleiding van de golfprofessional door de stappen kan bewegen. De negen stappen leiden allen naar een eigen handicapniveau, van baanpermissie in de eerste stap naar vervolgens handicap 54, 36, 28, 20, 15, 9.9, 4.4, en in de laatste stap naar handicap 0. Iedere stap heeft zijn eigen doel, waarbij er behalve voor de technische vaardigheid en fysieke conditie aandacht is voor de mentale kant van het spel. De derde stap Het doel van de derde stap is het behalen van EGA handicap 36. Vanaf handicap 54 is dit een flink eind voorwaarts. Het stappenplan zegt hierover, dat de golfer in deze periode inzicht krijgt in zijn of haar mogelijk­ heden. Het spelen met verschillende

20

golfclubs brengt meer nuance in de slagen en hierdoor kan een hole met verstand worden gespeeld. Dat is handig, want in deze periode zal de golfer veel spelen om door middel van qualifying kaarten en wedstrijden de handicap omlaag te brengen. Voor ieder punt boven de 36 stablefordpunten (minus 18 voor een negenholesronde) gaat die handicap een vol punt omlaag, terwijl de handicap bij een slechte score niet omhoog gaat. Alle reden voor spelers in deze fase van het 9-stappenplan de remmen los te gooien en de golfbaan te bestormen. Maar ondanks een tas vol stokken en het spelen met verstand stuiten zij in hun nog prille golfbestaan op de eigen beperkingen. Waarom lukt er in de baan niet wat op de drivingrange wel lukt? En wat is er mis met de slagen rond en op de green? Wellicht het goede moment een bezoek te brengen aan de golfprofessional. Onze golfprofessional, Robert Schoon­ hoven, zal naar aanleiding van de

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

hulpvragen van de golfer een analyse maken van het te verbeteren spel­ onderdeel. Dat kan de swing zijn, het korte spel of het putten. Samen met de speler zal hij doelen stellen voor in dit geval niveau handicap 36 en in vier (privé)lessen de basis leggen voor het behalen van de gestelde doelen. Qualifying kaarten Het zogenaamde spelen van een quali­ fying kaart is vanaf de derde stap een belangrijk onderdeel van de carrière van een golfer. Een goede kaart bete­ kent verlaging van de handicap, en daar is het tenslotte om te doen. Iedere golfer met ambitie ziet zijn of haar handicap het liefst zo snel mogelijk krimpen. Juist om die reden dient het aanmaken en invullen van een qualifying kaart nauwgezet te gebeuren, om te voorkomen dat de handicapcommissie de kaart afkeurt en een mooie score in de prullenbak verdwijnt. Voor een qualifying kaart moet de speler een gekwalificeerde marker – een medespeler – op de golfronde meenemen. Dit is een golfer, die minimaal clubhandicap 54 heeft. Vervolgens moeten voor aanvang van de golfronde de volgende handelingen worden verricht: Op een scorekaart noteert de speler naam, lidcode en handicap van zichzelf en de marker. Eveneens noteert de speler datum en tijdstip van de te spelen ronde. De speler geeft bij het spelen van negen holes aan welke holes worden gespeeld: de eerste of tweede negen holes. Dit doet de speler door een kruis te zetten op het deel van de scorekaart met de holes die niet worden gespeeld. Per dag kan slechts één 9 holesscore worden ingeleverd; de score mag geen onder­ deel zijn van een 18 holesronde. De speler geeft op het kleurenbalkje op de kaart aan van welke kleur tees wordt gespeeld. De speler meldt zich aan in de compu­ ter en vraagt om een qualifying kaart. De computer vraagt vervolgens om de gegevens zoals deze al op de kaart zijn ingevuld. Golfclub Holthuizen


RET & handicapcommissie

De speler vermeldt het door de compu­ ter aangewezen kaartnummer op het hiervoor beschikbare vakje op de kaart. Hierna kunnen de golfer en marker hun ronde spelen. De spelvorm is stableford. De marker noteert het aantal slagen per hole op de kaart en na afloop van de ronde voltooit de speler de kaart als volgt: De speler controleert de scores, bere­ kent de stablefordpunten, telt ze op en noteert de uitkomst op de kaart. De speler en marker ondertekenen de kaart. De speler voert de scores in in de com­ puter en vergelijkt de uitkomst met het stablefordresultaat op de kaart. Eventuele fouten komen nu aan het licht en kunnen nog worden verbeterd. De speler sluit de computerprocedure af. De speler deponeert de scorekaart in het bakje van de handicapcommissie. Wanneer er voor, tijdens of na het spelen van een qualifying kaart een computerstoring is waardoor de kaart niet door de computer kan worden verwerkt, vermeldt de speler dit op de kaart voordat hij deze in het handicapcommissiebakje stopt. Aan de hand van de correcte en volle­ dige gegevens op de kaart kan de handicapcommissie de kaart nadien alsnog invoeren. Op de drempel van EGA handicap 36 Vroeg of laat zal voor de golfer in stap drie EGA handicap 36 in zicht komen. Tot die drempel zal ieder Golfclub Holthuizen

stablefordpunt boven de 36 (minus 18 voor een negenholesronde) gehonoreerd worden met een volle punt verlaging van de clubhandicap. Voorbij handicap 36 is dit niet meer het geval. De handicapverlaging is dan een half punt per ieder punt boven de 36 stablefordpunten. De overgang is vloeiend. Wanneer een speler met clubhandicap 38 een score speelt van 39 punten, dan worden eerst twee volle punten afgetrokken tot EGA handicap 36. Vervolgens wordt nog een half punt afgetrokken voor het resterende punt boven de score van 36. De handicap van de speler is nu 35.5 (39 – 36 = 3; 38 – 2 = 36; 36 – 0.5 = 35.5). Hiermee is het doel van de derde stap behaald. Na stap drie De meeste golfers zullen nu de smaak van het carrièremaken echt te pakken hebben. Ze voelen zich steeds prettiger op de golfbaan en krijgen vastigheid in hun spel. In stap vier van het stappenplan zal ook de driver ter hand worden genomen en de scores zullen verbeteren. Op Golfclub Holthuizen is een goede manier progressie te maken in het stappenplan het volgen van baanlessen. De golfprofessional, Robert Schoonhoven, zegt hierover dat hij in een baanles: Praktische tips kan geven hoe om te gaan met specifieke baansituaties. De golfer kan leren een goede analyse te maken van het golfspel. Kan achterhalen waarom het op de drivingrange beter gaat dan in de baan.

Met de golfer plan voor strategie en tactiek kan bespreken. Naast de baanlessen kunnen er bij de golfprofessional natuurlijk lessen worden gevolgd in de afzonderlijke spelonderdelen, afgestemd op het niveau en doel van de golfer. De Golf Academie Om het plaatje van het 9-stappenplan compleet te maken, is er de Golf Aca­ demie (www.degolfacademie.nl). Hier kan de golfer terecht voor bijvoorbeeld oefeningen en trainingsschema’s, afgestemd op zijn of haar niveau . Op deze wijze kan het 9-stappenplan, onder begeleiding van de golfprofessional en met ondersteuning van de Golf Academie, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de golfer en het verhogen van zijn of haar plezier in het spel of de sport golf. Namens de RET-& handicapcommissie, Gerry Huizenga i.s.m.Robert Schoonhoven

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

21


TipS van de pro

Spelen met de wind In dit artikel wil ik het hebben over de invloed van wind mee en tegen op een golfbal. Tevens heb ik enkele praktische tips hoe daar mee om te gaan in de baan. Allereerst de invloed van de wind op de bal: Wind tegen: Een bal wil makkelijker “klimmen”, wat zorgt voor een hogere en vaak kortere vlucht. Tevens heeft de bal minder voorwaartse snelheid bij het landen, wat invloed heeft op hoe ver de bal nog zal doorrollen. Wind mee: Een bal zal minder “klimmen”, wat zorgt voor een lagere en vaak langere vlucht. Tevens heeft de bal meer voorwaartse snelheid bij het landen, wat invloed heeft op hoe ver de bal nog zal doorrollen.

TIP 2 Tegen de wind in gaan ballen minder ver, accepteer dat. Voorkom hard slaan door bijvoorbeeld een langere club en rustiger swingtempo. Harder slaan werkt averechts: dit zorgt voor meer spin, meer spin betekent een meer “klimmende” vlucht, dus kortere vlucht. “When it’s breezy, swing easy!” TIP 3 Een goed geslagen bal heeft minder last van de wind dan een slecht geslagen bal. Zorg er dus voor dat je goed geconcentreerd blijft op je eigen spel en laat je niet afleiden door de wind! Neem bij voorbeeld een lespakket van vier lessen om meer controle op uw balvlucht te krijgen. Een lespakket kost € 85,- en kan uiteraard ook gebruikt worden ter verbetering van andere spelonderdelen, zoals het putten of het korte spel. Informatie over lespakketten kunt u vinden op mijn website www.robertschoonhoven.nl.

TIP 1 Wind mee gaat dus dubbel verder dan wind tegen! De bal vliegt verder en rolt verder. Houdt bij het maken van de clubkeuze rekening met het doorrollen bij wind mee en het snel stilliggen van de bal bij wind tegen.

Golfclub Holthuizen

Succes! Robert Schoonhoven PGA Golfprofessional info@robertschoonhoven.nl

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

23


van de jeugdcommissie

Noord Nederlandse Onderlinge (NNO) 2013 De NNO-jeugdcompetitie is een onderlinge regionale jeugdcompetitie voor spelers tot en met 21 jaar met minimaal handicap 54. In totaal doen er dertien golfclubs aan mee, waarvan er zeven gastclub zijn. Elke keer is een andere club de gastclub en komen de jeugdspelers daar met en tegen elkaar spelen. Voor zulke wedstrijden zijn er elke keer zo’n 100 (honderd!) spelers. De wedstrijden zijn qualifying conform de daarvoor geldende NGF normen.

Er wordt in drie categorieën gespeeld, zodat iedereen op zijn of haar eigen speelsterkte kan spelen: Categorie 1 Exact handicap 0,0 – 24,0 18 holes strokeplay, nettoscore Categorie 2 Exact handicap 24,1 – 36,0 18 holes stableford Categorie 3 HCP 54 9 holes stableford Per wedstrijd zijn er per categorie een eerste, tweede en een derde individuele prijs. Daarnaast zijn er prijzen voor longest drive, neary en birdies. Na de laatste wedstrijd worden diverse totaal klassementen opgemaakt over de zeven wed­ strijden. Op de laatste speeldag, aansluitend aan de wedstrijd op de laatste speeldag worden deze klassementen bekend gemaakt. Er zijn de eerste, tweede en derde clubprijs (op basis van het totaal van alle punten over alle categorieën,

24

over alle zeven wedstrijden) en per categorie een eerste, tweede en een derde individuele prijs (op basis van het totaal van alle punten over alle zeven wedstrijden). Per wedstrijd zijn er in elke categorie zowel individueel als voor de eigen club punten te verdienen. De punten die een individuele speler krijgt worden op het conto van zijn of haar club bijgeschreven. De NNO-competitie is dus vooral een clubwedstrijd. Dit jaar werd deelgenomen door Hooge Graven, Heidemeer, De Drentsche, De Semslanden, De Gelpenberg, Lauswolt, Havelte, De Compagnie, De Noord Nederlandse, De Groene Ster, Zwolle, Westerwolde en Holthuizen. En werd op de volgende data en banen gespeeld: Zondag 31 maart, NNO De Semslanden Zaterdag 6 april, NNO De Groene Ster Zaterdag 13 april, NNO Lauswolt Zaterdag 4 mei, NNO Havelte Zondag 5 mei, NNO De Compagnie Zondag 19 mei, NNO Zwolle Zondag 26 mei, NNO Noord Nederlandse, Finale De wedstrijden De eerste wedstrijd dit jaar was op eerste paasdag. En dat was een wedstrijd om niet snel te vergeten. Toen de eerste spelers aankwamen wisten ze niet wat ze zagen: een ruim vijf centimeter dik sneeuwdek.

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

Golfclub Holthuizen


jeugd

Gelukkig worden alle spelers gebracht door een of beide ouders, dus er was voldoende man/vrouwkracht aanwezig om sneeuw te ruimen. De wedstrijd werd een uur uitgesteld en een groep ouders is de baan in getrokken om met behulp van sneeuwschuivers en bezems de greens vrij te maken van sneeuw. Inmiddels begon het kwik ook te stijgen en tegen 10:00 konden de eerste flights de baan in. Iedereen voorzien van gekleurde ballen: in de golfshop was op dat moment geen gekleurde golfbal meer te koop… Toen de laatste flights tegen het middaguur de baan in gingen waren ook de fairways al redelijk sneeuwvrij. En toen tegen vijven de laatste flights binnen kwamen, waren kleine hoopjes sneeuw rond de greens de laatste getuigen van wat begonnen was als een winterse, witte dag. Holthuizen viel die eerste dag in sportief opzicht buiten de prijzen: geen bekers, geen punten. De tweede wedstrijd op Lauswolt had gelukkig geen last van winterse omstandigheden. De eerste punten voor Holthuizen, door een mooie derde prijs van Robin Kapma in categorie 2. Bij de derde wedstrijd op De Groene Ster wist Holthuizen weer een paar punten te verzamelen door een keurige zesde plek van Rutger Martini in categorie 1 en een zesde plek van Luc Meijer in categorie 2. De vierde wedstrijd zaterdag 4 mei op Havelte was een opmaat naar een zeer succesvol weekend voor Holthuizen. Deze zaterdag heeft Holthuizen 10 punten voor het Golfclub Holthuizen

eindklassement verzameld. Door een mooie zesde plek van Rutger Martini in categorie 1 en een tweede prijs van Tom Meijer in categorie 2 en een derde prijs van Niels van der Waard in categorie 3. Deze succesvolle zaterdag werd zondag 5 mei gevolgd door een nog succesvollere vijfde wedstrijd op De Compagnie. Zondag werd door Holthuizen nog eens 16(!) punten gescoord. Door een mooie tweede prijs van Rutger Martini en derde prijs van Duco Hulshoff in categorie 1 en een overwinning van Aniek Martini en zesde plek van Luc Meijer in categorie 2. Het kon eigenlijk niet uitblijven: Holthuizen zat in de ‘flow’. Ook tijdens de zesde wedstrijd op Zwolle op 26 mei werd er weer gescoord door Holthuizen. Door een vierde plek van Tom Meijer in categorie 1 (door zijn resultaten en daarbij behorende handicap ontwikkeling inmiddels gepromoveerd naar categorie 1) en een mooie vierde plek van Madelon Arnold in categorie 2. De finale Na 6 wedstrijden (tijdens de zevende wedstrijd op 26 mei, de finale, op de NNG&CC ) bleek de cirkel rond: het weer was vergelijkbaar koud (alleen de sneeuw ontbrak) met de eerste wedstrijd en de prestaties van Holthuizen waren vergelijkbaar met de eerste wedstrijd. Alleen Aniek Martini wist nog wat punten te scoren voor het overall eind­klassement voor Holthuizen door een mooie vijfde plek in categorie 2.

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

25


Uw vermogen is één. Het verhaal erachter is twee. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd, en hoe hard ervoor is gewerkt. Bij Rabobank Private Banking kennen we dat verhaal. Vaak zijn we er al jaren bij betrokken en zitten we er heel dicht op. Juist dát maakt ons advies zo persoonlijk. En zorgt ervoor dat we onze kennis en expertise zo doeltreffend mogelijk kunnen inzetten. Bij een bedrijfsoverdracht of een nalatenschap bijvoorbeeld. Of bij het vinden van een nieuwe, zinvolle bestemming voor uw vermogen. Het verhaal kennen achter uw vermogen. Dat is het idee van Rabobank Private Banking.

Het verhaal kennen achter uw vermogen. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/privatebanking


jeugd

De winaars aan het woord… Robin: “Ik speel graag mee met de NNO omdat ik de sfeer tijdens deze wedstrijden heel erg leuk vind. Tijdens de NNO-competitie kom je op vele verschillende, en vooral mooie, banen. Ik vind het ook erg leuk om op deze manier anderen te leren kennen. Ik geniet altijd weer van een NNOwedstrijd”. Tom: “NNO was wederom een mooie ervaring. Heb van elke wedstrijd weer genoten. Mijn tweede prijs in Havelte was de kers op de taart dit NNO seizoen.”

Rutger: “Het was een leuke NNO. Heb er weer leerzame ervaringen opgedaan en wel redelijk gespeeld. In elk geval punten voor de club verdiend en een tweede prijs op de Compagnie. Dit was mijn tweede jaar dat ik aan de NNO mee heb gedaan en volgend jaar ga ik zeker weer mee doen.”

Duco: “Op de NNO leer je andere banen kennen en doe je veel ervaring op. Je maakt ook nieuwe vrienden.Ik had dieptepunten maar gelukkig ook hoogtepunten. Op 5 mei won ik deze beker op de Compagnie in Veendam. Ik werd derde met 82 bruto. Ik verheug me nu alweer op volgend jaar!” Niels: “Ik heb meegedaan aan bijna alle wedstrijden van de NNO. In Havelte heb ik de derde prijs gewonnen!! De NNO competitie was erg leuk omdat ik op veel verschillende banen heb gespeeld en het erg gezellig was. Volgend jaar doe ik zeker weer mee!” Aniek Martini: “Ik vond de NNO erg leerzaam en leuk! Ik vond het leerzaam omdat dit mijn eerste jaar was dat ik met de NNO mee heb gedaan en wedstrijd ervaring heb opgedaan. Door mijn mooie resultaten heb ik ook nog mijn handicap verlaagd. Tenslotte ben ik natuurlijk trots op mijn overwinning tijdens de wedstrijd op De Compagnie: de enige overwinning die Holthuizen heeft weten te behalen…”

Dat was het dan weer… Dit jaar heeft Holthuizen helaas niet genoeg punten bij elkaar gespeeld om een top 3 klassering te halen, maar een vijfde plek is een mooi resultaat. Een resultaat dat met een grote groep, enthousiaste jeugdspelers van Holthuizen is bereikt. Als er een prijs was geweest voor het gemiddelde aantal deelnemers per wedstrijd, was Holthuizen zeker in de prijzen gevallen: de NNO wedstrijden leven bij de jeugd. Ook dit jaar konden de wedstrijden weer op een enorme deelname rekenen. Per wedstrijd waren officieel tien plekken voor Holthuizen beschikbaar: de jeugd moest zich per wedstrijd via de email inschrijven. De meeste inschrijvingen waren na enkele uren al vol. Met als gevolg dat het merendeel van de wedstrijden waren ‘overboekt’. Gelukkig konden alle organiserende clubs de grote groep aanmeldingen van Holthuizen elke keer plaatsen. Was het maar al weer april 2014… Golfclub Holthuizen

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

27


recept feestmenu voor 4 personen

Garnalen palette, bospaddenstoelen­ soep, varkenshaas gevuld met Danish Bleu en roomijs met warme kersen Garnalen palette van Hollandse garnalen, garnalenkroket en garnalenmousse Garnalenkroket Benodigd: 100 gr. garnalen, 15 gr. boter, 30 gr. bloem, wat ui snippers, 0,3 l. vis­ bouillon, iets room, dille, zout en peper. Bereiding: Boter smelten met ui. Dan bloem toevoegen en gaar laten worden en afblussen met de visbouillon. Room, gehakte dille, zout, peper en de iets gehakte garnalen toevoegen. Dit geheel eventjes zachtjes door laten koken en vervolgens het geheel goed laten afkoelen. Hiervan kroketjes vormen en deze door bloem en daarna door geklutste eieren halen. Vervolgens deze door de paneermeel rollen. Bakken in de frituur. Serveren met limoen mayonaise en gefrituurde peterselie. Garnalenmousse Benodigd: 200 gr. garnalen, 150 gr room, 150 gr. cocktailsaus, zout, peper en dille. Bereiding: Garnalen fijn maken met staafmixer of cutter. Op het laatst de cocktailsaus erdoor. Slagroom stijfkloppen en vermengen met de garnalen. Op smaak maken met zout, iets peper en fijn gehakte dille. Opmaak: De kroket op een bedje van gefrituurde peterselie, de mousse in een rozet spuiten op takjes dille en op fijn gesneden ijsbergsla leggen en bedekken met cocktailsaus. Partje citroen, toast of stokbrood erbij.

Bospaddenstoelensoep Benodigd: 100 gr. oesterzwammen, 100 gr. kastanjechampignons, 100 gr. shiitake, 100 gr. champignons, 2 sjalotjes, 40 gr. boter, 60 gr. bloem, 1 liter water met een kruidenbouillon tablet, 200 ml. kookroom, zout, 2 eetlepels bieslook Bereiding: Snijd alle paddenstoelen in reepjes. Maak bouillon door de paddenstoelen in bijna een liter water te koken, samen met een kruiden­ bouillonblokje. Pel en snipper de sjalotjes. Verhit de boter in een pan en fruit de sjalotjes. Voeg de bloem toe, even laten garen en dan de bouillon toevoegen en kook het geheel 10 minuut­jes zachtjes door. Pureer de soep met de staafmixer. Voeg de kookroom toe en breng het op smaak met zout. Verwarm de soep zonder te koken. Bestrooi het met de bieslook.

Roomijs met warme kersen Benodigd: Roomijs, 1 pot kersen zonder pit (700 gr.), maïzena en ± 100 gr. suiker en slagroom. Bereiding: 4/5 van het kersenvocht met de suiker koken. De rest van het vocht vermengen met iets maïzena. Als het kookt dan iets van de maïzenapap voorzichtig toevoegen. Dit even door laten koken. De saus moet lobbig zijn. Vervolgens de kersen (evt. ook nog een scheutje kirsch) toevoegen en even niet te hard laten doorkoken. Eet smakelijk Harrie van der Es

Varkenshaas gevuld met Danish Bleu Benodigd: 600 gr. varkenshaas, pakje Danish Bleu, room, zout, peper. Bereiding: Snijd de varkenshaas bijna door midden, leg deze geopend op een velletje plastic folie. Hierover wederom een velletje folie om het haasje iets te pletten. Leg iets Danish Bleu op het haasje en rol deze op. Zet het vast met een cocktail prikker. Zout en peper toevoegen en het geheel niet te lang braden. Even laten rusten in een middelmatig verwarmde oven. Room en nog iets kaas aan het braadvocht toevoegen, zodat er een sausje ontstaat. Heerlijk met gebakken krieltjes en gewokte wilde spinazie.

29


clubleden Van een voormalig golfer

Beste jongere versie van mij... Ik kan niet meer golfen. Ik pro­ beerde laatst een bal te slaan, maar mijn lijf werkte niet mee. Ik kan tegenwoordig misschien maar beter af en toe een wandeling maken op de golfbaan, maar mijn ogen zijn flink achteruit gegaan en ik zie dus niet meer zo veel. Ik heb veel tijd om na te denken, en ik denk vaak aan het golfspel. Het was mijn favoriete spel. Ik heb het het grootste deel van mijn volwassen leven gespeeld. Duizenden malen een baan gelopen, duizenden uren geoefend. Als ik terugkijk, dan denk ik dat ik ervan heb genoten. Maar nu dat ik niet meer kan spelen, zou ik willen dat ik het anders had gedaan. Het is gek, maar ondanks al die uren vond ik mezelf nooit een echte golfer. Ik vond mezelf nooit goed genoeg om echt mee te tellen. Dat slaat nergens op: ik ­scoorde bovengemiddeld en veel mensen waren jaloers op mijn spel, maar ik had altijd het gevoel dat als ik iets beter zou zijn of stabieler in mijn spel, dat ik me dan echt goed zou voe­ len. Dat ik dan echt tevreden zou zijn over mijn spel. Maar dat was ik nooit. Elke keer dacht ik: “Volgende keer raak ik hem echt goed” of “Ooit komt het goed” en hier sta ik nu. Ik kan niet meer spelen en het kwam nooit goed. Ik heb ontzettend veel verschillende mensen op de baan ontmoet. Dat was een van de leukste dingen van golfen. Maar los van de mensen waar ik vaak mee speelde, en nog een paar anderen, heb ik niet het gevoel dat ik ze goed heb leren kennen. En zij hebben mij ook niet echt leren kennen. Er zijn ongetwijfeld momenten geweest dat ze dat niet eens wilden. Meestal was ik nogal druk bezig met mijn eigen spel en had ik maar weinig tijd voor anderen, vooral als ik slecht speelde. Dus waarom schrijf ik je eigenlijk deze brief, om een beetje te klagen? Niet echt. Zoals ik al aangaf, waren mijn golfervaringen niet slecht. Ik had alleen Golfclub Holthuizen

veel beter kunnen zijn en ik zie dat nu zo duidelijk. Ik wil dat met je delen zodat je er iets van kan leren. Ik wil niet dat je zo oud wordt als ik en dan spijt hebt zoals ik nu. Had ik maar. Trieste woorden, maar nodig. Had ik maar met meer plezier gespeeld, met meer onbevangenheid. Ik was altijd zo bezig om “het goed te doen” dat ik nooit echt genoot van het feit dat ik überhaupt speelde. Ik maakte het mezelf zo moeilijk, was nooit tevre­ den, verwachtte altijd meer van mezelf. Voor wie deed ik dat eigenlijk? In ieder geval niet voor mezelf, want ik was toch nooit tevreden. En mensen waarvan ik de mening belangrijk genoeg vond om me er iets van aan te trekken: ik ken ze niet. Ik wou dat ik een beter spelpartner was geweest. Het was niet erg om met mij te spelen, maar ik wou dat ik aardiger was geweest en dat ik mensen beter had leren kennen. Ik wou dat ik meer grapjes had gemaakt en mensen meer had aangemoedigd. Ik had waarschijnlijk heel veel plezier gehad aan de wisselwerking. Er zaten natuurlijk ook een paar vervelende mensen tussen, maar over het algemeen heb ik gespeeld met vriendelijke, be­ leefde en oprechte mensen. Ze wilden gewoon vriendschap sluiten en een leuke tijd hebben. Ik wou dat ik meer vrienden had gemaakt en meer plezier had gehad. Ik zit nu veel binnen en mis de schoon­ heid van het buiten zijn. Jarenlang, terwijl ik golfde, ben ik op de meest prachtige plekken ter wereld geweest, maar ik heb het gevoel dat ik er maar weinig van heb gezien. Prachtige landschappen, bomen, bloemen, dieren, de lucht, en de zee – hoe heb ik het allemaal kunnen missen? Wat vond ik nou eigenlijk zo belangrijk – mijn grip, mijn backswing, mijn houding? Zeker, daar moest ik ook af en toe aan denken, maar zo vaak dat ik al die mooie dingen over het hoofd zag? En al dat groen – die prachtige, diepe, rijke kleur groen! Mijn ogen gaan hard achteruit. Ik

wou dat ik destijds beter om me heen had gekeken zodat ik nu levendiger herinneringen had. Wat probeer ik eigenlijk te zeggen? Ik heb gespeeld zoals ik vond dat ik moest spelen, om de mensen tevreden te stel­len waarvan ik vond dat ik tevre­ den moest stellen. Maar zo werkte het niet. Het was mijn spel, maar ik verkwanselde het. Het is een fantastisch spel. Verlies dat niet uit het oog. Speel een spel dat je wilt spelen. Speel een spel waar je plezier en voldoening uit haalt, en waar je een beter mens van wordt voor je familie en je vrienden. Spel met enthousiasme, speel onbevangen. Waardeer de schoonheid van de natuur en de mensen om je heen. Besef hoeveel geluk je hebt dat je kan spelen. Voordat je het weet is het voorbij en kun je niet meer spelen. Speel een spel dat je leven verrijkt. Groeten … grijp elk moment aan om golf te spelen … ooit is het voorbij! Met dank aan een “voormalig” golfer die niet meer kan spelen, die terugkijkt en graag wil dat we even stilstaan bij onze houding ten opzichte van het golfspel.

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

31


qualityscan BOUWplannen

Holthuizen in de toekomst... Halverwege 2012 heeft - op verzoek van het bestuur - golf­ baan­architect Alain Rijks een zo­ge­naamde qualityscan gemaakt van onze baan. In ons julinummer van vorig heeft u daar uitvoerig over kunnen lezen. Inmiddels is van de eindconclusie een aantal punten gerealiseerd; denk maar eens aan de bunker op hole 5/14, de aanleg van een tweede parkeerplaats, de verbouw van de loods voor de handicarts, de uitbreiding van het aantal lockers en niet te vergeten de toegang tot de driving range en verbetering van de afslagplaatsen.

Daarmee zijn we er nog niet! Het gebouw op de driving range is eigenlijk aan een grondige opknapbeurt toe en datzelfde geldt voor het onderkomen van de greenkeepers en hun machines.

Bij de driving range is er een onder­ komen gepland voor de professional, alsmede vier afgesloten en vier over­ dekte afslagplaatsen. Acht open afslagplaatsen blijven gehandhaafd.

Op de jaarlijkse algemene vergadering in november 2012 heeft u een aantal impressies kunnen zien van wat er mogelijk in de (nabije) toekomst gaat gebeuren.

Dat het onderkomen van de green­ keepers aan vernieuwing toe is, is zonneklaar. In dit gebouw zal er vol­ doen­de ruimte moeten zijn voor een werkplaats, om de machines te kunnen

Golfclub Holthuizen

stallen en een bergzolder. Uiteraard zal er voor de greenkeepers een volwaardig onderkomen moeten zijn. Ideeën? Ze zijn er. In deze moeilijke financiële tijd valt er over een realisatie nog weinig te zeggen, maar dat er iets moois is geschetst is duidelijk. Eddy Roggen

actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

33


We wensen jullie een fijne zomervakantie!


samenstelling bestuur en commissies

COLOFON CLUBHUIS Oosteinde 7a 9301 ZP Roden 050-5015103 info@golfclubholthuizen.nl www.golfclubholthuizen.nl BESTUUR Rieks Perdok , voorzitter Sytze Rijpstra, secretaris Sjon Troudes, penningmeester Henk Steenhuis, baancommissaris Corrie van Wijk, lid Paul Roper, lid Aalt Kappert, lid PRO Robert Schoonhoven info@robertschoonhoven.nl SECRETARIAAT Oosteinde 7a 9301 ZP Roden 050-5015103 BANK Rabobank rekeningnummer: 1593.37.526 RESTAURANT fam. H. en A. van der Es 050-5019829 REDACTIE Eddy Roggen redactie-holthuizen@home.nl GRAFISCHE VORMGEVING Annemarie Smith Reclamebureau RAM 0594-548040 www.reclamebureauram.nl info@reclamebureauram.nl

Voorzitter H. (Rieks) Perdok hperdok@planet.nl hperdok@gti-group.com

algemene & jurische zaken, clubhuis, professional, tuchtcommissie, horeca, commissie van beroep

050-5018987 06-53169419

Secretaris S.W. (Sytze) Rijpstra secretariaat, St.Old Grand Dad, St. Handicart, senioren sytzerijpstra@hotmail.com

0516-521152 06-54216126

Penningmeester S. (Sjon) Troudes financiĂŤn, verzekeringen ja.troudes@home.nl

050-5017417 06-31948016

LEDEN C.J. (Corrie) van Wijk PR, interne en externe communicatie, redactie 0594-512364 ckvanwijk@hotmail.com 06-50231889 P. (Paul) Roper competitie, wedstrijdcommissie golfweek, RET-commissie, 0516-588554 paulentina@hetnet.nl handicapcommissie, automatisering 06-30434568 A.J. (Aalt) Kappert jeugd, marshalling 050-5035075 ajkappert@home.nl H. (Henk) Steenhuis vice-voorzitter, de baan, gebouwen en het onderhoud 0592-614147 henk.steenhuis@planet.nl Commissievoorzitters O.M. (Onno) van Noord Regel- Handicap-& Etiquettecommissie A.J. (Bram) Pruis Wedstrijdcommissie H. (Henk) Steenhuis Baancommissie E. (Erik) Tieleman Jeugdcommissie E.J. (Eddy) Roggen Redactie P.J. (Peter) Schreuder Clubconsul Old Grand Dad F. (Frans) de Bree Clubconsul St. Handicart O.M. (Onno) van Noord MarshalcoĂśrdinatie Vacature Tuchtcommissie M. (Margreet) Wouda Commissie van beroep J. (Jan) Mulder PR-commissie Contactpersonen binnen de wedstrijdcommissie H. (Harrie) Kuipers Opstapwedstrijden A.K. (Atie) Poll Gezelligheidswedstrijden T. (Trijny) de Lange Damesmiddag H. (Harry) Poelstra Herenmiddag L. (Lien) Stuurwold Zomeravondcompetitie Z. (Zeger) Lucieer Seniorenwedstrijden A.J. (Bram) Pruis 0 - 36 wedstrijden

050-5033399 0594-507455 0592-614147 050-5019282 050-3092777 050-5347425 050-5019758 050-5033399 050-5254649 050-5272325 050-5016510 0594-513810 06-53916908 050-5010680 050-5032822 050-3092740 0594-507455

DRUKKERIJ Zalsman Zwolle BV www.zalsman.nl Zonder toestemming van de redactie is het niet toegestaan artikelen in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Golfclub Holthuizen

GOLFCLUB

HOLTHUIZEN actuele clubinformatie vindt u op www.golfclubholthuizen.nl

35


Gcholthuizen holtee 0613  

Clubmagazine Golfclub Holthuizen Uitgave juni 2013

Gcholthuizen holtee 0613  

Clubmagazine Golfclub Holthuizen Uitgave juni 2013

Advertisement